Tagovi

Ho?u biti anonimna!

Ovaj tekst dijelom je inspiriran i raspravama na Pollitici, pa bih voljela da ga pro?itaju i pollitika(nti). No kako je vjerojatno preduga?ak za dnevnik, stavljam za sada prvi dio i link na izvornik.

Ako bude interesa i ako budete dobronamjerni, slijedi nastavak:-)

Bauk kruži svijetom, bauk interneta. Kruži on, doduše ve? punih dvadeset godina, ali kona?no je stigao i do Hrvatske. „Treba zabraniti anonimnost u tim forumima“, grmi s internetskih stranica Novog lista i sa svog bloga u Ve?ernjaku prof. Žarko Puhovski. http://blog.vecernji.hr/puhovski/2009/03/01/stalno-maskiranje/ Iz Globusove culture-personality-consumerism rubri?ice svoju mrzovolju ventilira i Igor Mandi?: „Internet je lažna viagra za impotentne umove“. Još dvojica opiniomejkera iz EPH-a ešalona, Boris Dežulovi? i Miljenko Jergovi? bacili su fetvu na internet; potonji je jedini komentator Jutarnjeg lista uz ?ije tekstove nisu dopušteni upisi ?itateljskih komentara.

Ovi mrzovoljni vladari nekad neoskvrnjivo jednosmjernog autoriteta Gutembergove galaksije (treba li dodati bijeli, sredovje?ni, solidno situirani muškarci), ipak su samo diskurzivni potporanj onoj fakti?noj mo?i, lociranoj u represivnom aparatu države, s kojim zajedno ?ine ono što Foucault naziva juridi?ko–diskurzivni model mo?i (power knowledge discours) koji u modernitetu disciplinira i sterilizira otpor. Ali ga i proizvodi.

A ta realna mo? u zadnje vrijeme pokazuje izrazite znakove nervoze. Damir Finti? vlasnik portala vukovarac.net vjerojatno ?e uskoro u zatvor zbog toga što je na njegovom portalu netko anoniman vrije?ao gradona?elnika Vukovara, a on je odbio otkriti identitet, odnosno IP adresu tog nekog. Finti? možda nije jedini bloger na svijetu koji ?e završiti u zatvoru zbog radikalnog stava o slobodi govora na internetu. No, slu?aj hrvatskog ministra policije, Tomislava Kramarka koji vodi parnicu protiv blogera Željka Peratovi?a (http://peratovic.blog.hr) zbog „širenja lažnih vijesti s ciljem uznemiravanja javnosti“, zacijelo je jedinstven u cyber spaceu i ostatku svemira. Odnos realne mo?i izme?u i najposje?enijeg bloga (što 45lines niti nije) i jednog ministra policije, toliko je nerazmjeran, da to ovaj slu?aj ?ini apsurdnim i tragikomi?nim.
Rije?ju, internet se generalizirano po?inje ozna?avati kao bauk koji prijeti uspostavljenim režimima mo?i, izvorište zaga?enja javnog prostora koje obiluje dezinformacijama, lažima, klevetama, „idiotizmima“, mahom anonimnim govorom mržnje, uvredama, diskusijama bez valjanih argumenata…..

Ma kakav bauk, ljudi. Ako jedan globalni medij u Hrvatskoj ima populaciju od 1.572, 981korisnika koji (prema mjerenju tvrtke Valicon/Gemius) posje?uju 490.058,757 internetskih stranica, (zajedno sa stranim posjetiteljima 612. 220, 969), onda to više nije nikakav bauk, nego solidno stanište za biznis i profit svake vrste: od prodaje hrane za ku?ne ljubimce do konzumenata dje?je pornografije. Glasnogovornik policije, Krunoslav Borovec na jednoj je tribini iznio podatak da kriminal zaposjeda 5 posto internetskog prostora. Preostaje nam dakle 95 posto tog prostora od ?ega, procijenit ?u nasumce, najmanje 90 posto pripada legalnoj komercijalnoj sferi: kupoprodaji, marketinškim kampanjama, velikim. Srednjim i malim korporacijama i prodava?ima Iljf-Petrovljevih rogova i kopita. Kao što kaže H-alterov dopisnik iz Amerike, Ivo Škori?, nitko više ne gaji iluziju iz devedesetih prošlog stolje?a da ?e internet biti slobodan medij za razmjenu informacija i znanja. Danas internetom vlada kapitalisti?ki establishment, a ograni?ava ga politi?ka kontrola.
No, ipak, nakon što otpišemo kriminal i profitne djelatnosti, možemo li se nadati da barem 10 posto korisnika u Hrvatskoj Internet doživljava i kao javnu sferu, prostor gra?anske participacije, komunikacije i aktivizma na platformama kao što su forumi, blogovi, news portali, društvene mreže. Takva, nadam se ne previše optimisti?na procjena, ostavlja nam impresivnu bazu od 160.000 ljudi, kakvom se ne može podi?iti niti jedan drugi javni prostor u zemlji u kojoj su gra?ani masovno rezignirani, apati?ni i apoliti?ni. ?emu onda tolika moralna panika i prijezir i to upravo sada kad je Internet kao medij po?eo pokazivati zube i žilavost tamo gdje sve više zakazuju klasi?ni ?uvari i kreatori javne sfere, tiskani i elektroni?ki mediji?

Dakako da na internetu ima „sme?a“, uvredljivih ispada, dezinformacija, površnosti i „gluposti“. Ali gdje toga, zaboga nema? U mainstream medijima? u Saboru? U znanstvenim zajednicama? Uostalom, internet i sve njegove aplikacije i platforme podložni su pozitivnim propisima RH kao i svaki drugi medij, pa i suzbijanju i sankcioniranju klevete u uvrede. Ono što nedostaje je regulativa koja bi u obziru uzela specifi?nost nove tehnologije i medija. Prema svjetskim razmišljanjima, iako ne nužno i praksama, blogosfera bi, kao dragocjeni oblik gra?anskog novinarstva, nadzora vlasti i participacije u kreiranju javnih politika, trebala imati berem istu takvu zaštitu (šti?enje anonimnosti izvora, npr.) kakvu imaju klasi?ni mediji, a koju sada u Hrvatskoj nema. I zato je malo zastrašuju?e zazvu?alo kad je vlasnik domene forum.hr na jednoj tribini nedavno izjavio da na zahtjev policiji izru?uje IP adrese svojih korisnika na zahtjev. Zakonski bi to trebalo regulirati tako da se IP adrese mogu izru?ivati samo uz sudski nalog, kao i kad je rije? o pretrazi stana i drugim oblicima zadiranja u privatnost.

Internetu kao javnoj sferi i on-line novinarstvu bile su nedavno posve?ene dvije tribine: “Sloboda medija u RH – je li Internet slobodan medij?“ u Evropskom domu i „Novinarstvo na internetu: Siva zona, Speaker's Corner? Može li ostati nezavisno?“ koju su organizirali HND, portal H-alter i kolektivni/kolaborativni blog Pollitika.com. Obje su, barem iz mog iskustva, bile natprosje?no posje?ene. Kao i prošlogodišnja protestna okupljanja srednjoškolaca i studenata, organizirana preko Facebooka, to ruši predrasudu o internetskoj javnost kao isklju?ivo virtualnoj i „lijenoj“ zajednici. Mnogo je tema i dilema otvoreno, malo apsolvirano. Ovdje ?u se osvrnuti samo na neke i to kao zainteresirana sudionica, a ne „objektivna“ izvjestiteljica.

Povjesni?ar i teoreti?ar medija, Mark Poster, u eseju „Kiberdemokracija: Internet i javna sfera“ objavljenom u publikaciji „Etnografija Interneta“ (Institut za etnologiju i folkloristiku) kre?e, kao što to ozbiljni mislioci oduvijek ?ine, od pretpostavke da razmišljanje o internetu kao javnoj sferi i njegovim demokratskim potencijalima zahtijeva temeljito preispitivanje postoje?ih teorijskih koncepata demokracije. Demokracija kakvu poznajemo nije ispunila obe?anje slobode i jednakosti i bez obzira što kao najbolji model vladavine kojeg poznajemo i dalje ima legitimitet, zaglibila je, kao i kapitalisti?ko tržište, u globalnoj krizi. Ako tehni?ka struktura interneta (digitalna elektronika) omogu?uje besplatnu reprodukciju, trenutnu diseminaciju i radikalnu decentralizaciju, participativnost, pluralnost, interaktivnost, koji bi mogli biti njegovi u?inci na društvo, kulturu i politi?ke institucije, pita se Poster? Društveni prostor interneta Poster uspore?uje s anti?kom agorom, novo-engleskom gradskom vije?nicom, parkom, ili bilo kojim javnim prostorom u kojem se raspravlja o stvarima od op?eg interesa i javnog dobra. Kao tehnološka i komunikacijska inovacija, dostupan i onima koji ni na koji drugi na?in ne mogu sudjelovati u javnoj sferi koju su zaposjele i definirale politi?ke institucije i elite, internet omogu?ava nove oblike interakcije i preoblikuje postoje?e odnose mo?i me?u njegovim sudionicima.

?ak i ako sve to zvu?i preoptimisti?no i utopijski, preostaje nam sasvim realna procjena da je internet prostor koji omogu?ava zamišljanje nekog (iz kaosa ro?enog) alternativnog politi?kog programa i novog koncepta (globalne) demokracije. Sama tehnologija i nova kvaliteta javnosti, dakako, ne vode nužno u carstvo slobode i jednakosti. Na kraju ?e ipak sve ovisiti o osviještenim, politiziranim i aktivnim gra?anima i njihovom djelovanju u realnoj politi?koj sferi. Ali ako nismo potpuni tehnološki pesimisti, poput Heideggera koji je kao svoju posljednju poruku svijetu ostavio vapaj da nas od tehnologije može spasiti samo još bog, nema razloga da ne razmotrimo i te mogu?nosti

Komentari

Evo, upravo sam odgledala

Evo, upravo sam odgledala još jedno izvrsno Stankovićevo Nedjeljom u 2, ovaj put s neplaniranim gostom Miljenkom Jergovićem. Hvala onom liku, što je Stankoviću oduzeo snimljeni materijal pa nam je Stanković bio primoran dovesti Miljenka Jergovića u domove. Inače bih bila zakinuta za jednu novu spoznaju, da postoji intelektualac "s druge strane" čije mi se promišljanje zbilja sviđa. Jergović je u N2 objasnio zbog čega je protiv komentara na njegovu kolumnu u Jutarnjem listu. I kao što mi imamo pravo komentirati pod nickovima, tako i on ima pravo tražiti prava imena pod svojim kolumnama. Sve je to demokracija. Ne samo time, već i ostalim što je ispričao Stankoviću, Jergović me zbilja ugodno iznenadio. Eto da se i to dogodilo.

My Soul

Tko je glasao

Jesam li vam rekla da je OTV

Jesam li vam rekla da je OTV upriličio "Dvoboj" o anonimnosti na internetu?
Jedino je datum pogrešan, nije 31.03, nego danas, 30.03. u 20h.

http://www.otv.hr/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=76...

Tko je glasao

U biti je malo blesavo

U biti je malo blesavo braniti slobodu izbora bilo kome. Odnosno, ko se odluci na takav stav, fasovat ce.

Vesna, pretpostavljam da ti neces bit blesava da inzistiras na anonimnosti, jeli :-)

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Eh, moj Gale, teško da sam

Eh, moj Gale, teško da sam ja mogla na bilo čemu inzistirati. Sve se je pretvorilo u Puhijevu priču o samome sebi kao žrtvi velikih anonimnih internetskih progona. Do neukusa, po mom mnijenju. Pollitiku, ali i sve drugo što na internetu postoji u Hrvata je usput proglasio šupljoglavim ničim, najgorim mainstreamom koji njega ne razumije i gdje nikada ništa pametno rečeno nije, gdje se, eto, tražilo da on ode s faxa i štatijaznamštosvene.

Razgovor se, kako ga je on nametnuo, trebao voditi u smjeru nadmetanja tko je veća žrtva, što meni nije padalo napamet prihvatiti.

Onda su još zvali neki nadrkani gledatelji koji su, iako nisu bili nepristojni, a neki se i predstavili, krenuli u klasične desničarske obračune s g. Puhovskim......

I na kraju, vidi vraga, nekih 68 posto glasova za njega (protiv anonimnosti) a 32 posto za anonimnost. Paradoks mainstreama :-)

Tko je glasao

Ne tako davno pisao sam o

Ne tako davno pisao sam o tome kako se sprema desant na internet. Normalno, označen sam kao paranoičan. Zanimljiva je vijest kako u Njemačkoj planiraju stvoriti strukturu za blokiranje pristupa raznoraznim stranicama, normalno u borbi protiv dječje pornografije.... hah, kad to već bude na mjestu, zašto ne proširiti i na ostale nepoželjne sadržaje.. evo što o svemu kaže jedan Rockefeller:

http://www.youtube.com/watch?v=Ct9xzXUQLuY

On se slaže da je internet opasan element. a tko zna zna..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Jesu li Amerikanci i

Jesu li Amerikanci i Šveđani vrhunski licemjeri?

Vrhovni sud SAD-a više je puta presudio kako prvi amandman Ustava SADa izričito dopušta i anonimnost, i to posebno u sferi političkog diskursa. U Švedskoj su pak svi anonimni izvori pod visokom razinom zaštite, i otkrivanje tih izvora kazneno je djelo za koje je predviđen progon i kazna zatvora.

Osim toga, anonimni politički pamfleti imaju dugu tradiciju. Spomenimo dva primjera: prvi primjer su "Federalistički dokumenti" (Federalist papers) , koji su u 18. stoljeću pisani kao kritika tadašnje britanske kolonijalne vlasti u Americi. Danas se zna tko su autori, no tada se nije znalo.

Drugi primjer je npr stranica http://www.wikileaks.org/ , koja služi upravo za one zviždače koji žele otkriti potencijalno neetičko i/ili zločinačko ponašanje. U mnogim su zemljama za otkrivanje takvih podataka predviđene kazne zatvora, no u nekim drugim zemljama, kao što je KIna, nerijetko dobijete i metak u glavu (a po galetovoj metodologiji, tada znamo da ta zemlja nije slobodna).

Poteglo se i pitanje kredibiliteta. Kredibilitet u političkom diskursu treba biti temeljen jedino na korištenju dobrih argumenata, valjanih podataka, logičkog zaključivanja i kritičke analize svih argumenata. Pad kvalitetet političkog diskursa nije vezan uz anonimnost, već upravo uz nekritički politički diskurs koji potiskuje kritičku i konstruktivnu diskusiju. Pritom je važno što se govori, a ne tko.

Tko je glasao

Hyerominuse, previđaš, ne

Hyerominuse,

previđaš, ne znam iz kojeg razloga, ciljeve.

Ova gospodarska kriza je djelovala na internet poput mlaznog motora. Prodaja tiskovina je pala za čak 50%. Internet je preko noći napravio korak od 7 milja i postao medij gotovo ravnopravan televiziji, ostavljajući u prašini dnevne i tjedne novine. Novine koje su centri moći vrlo dobro kontrolirali i za što su potrošili jako puno novaca i resursa. Koliko je samo trebalo truda i volje za preuzimanje Slobodne, gašenje Ferala, uzimanje Novog lista, kupovanje politike Jutarnjeg, održavanje Vjesnika na životu...i sve se na kraju pokazalo propalim poslom, jer sve manje i manje ljudi čita njihove plasirane dezinformacije i manipulacije.

Kriza je jednostavno medije učinila slobodnijima, doslovno preko noći.

Jer koliko god se trudili, nemaju ni novaca ni znanja ni snage ni mogućnosti zauzdati internet i pretvoriti ga u bilo što slično sceni tiskanih medija Jutarnji-Večernji-Vjesnik-N.list-Glas Istre-Glas Slavonije-Slobodna itd., u tu salatu planski plasiranih i strogo kontroliranih bljuvotina.

Koliko god ugušili stranica, portala, blogova, foruma...stalno iskrsavaju novi. I ne samo to, nego se rađaju i potpuno novi alati poput Facebooka, za koje ni nemaju ideja kako ga zaustaviti, osim zastrašivanja.

Zato je sad zavladala panika, pa i najeminentniji "demokrati" i "zaštitnici ljudskih prava" poput Puhovskog doživljavaju transformaciju u brkatog Staljina i urlaju protiv slobodnog/anonimnog interneta.

U tom kontekstu trebaš i promatrati nebulozne izjave o opasnosti anonimnih korisnika koji su prerušeni opasni strani agenti koji uništavaju vjerodostojnost interneta, valjda onakvu vjerodostojnost kakvu ima Jutarnji list ili Vjesnik gdje nema anonimaca.

Svatko ima svoje ciljeve. Novinari tiskanih medija se boje gubitka posla jer ih više nitko ni ne čita. Dijelom zbog krize, dijelom zato što sve manje ljudi puši njihove namjenski plasirane riječi. Vlasnici tiskanih medija se boje bankrota. Centri moći se boje gubitka moći koju generiraju kroz kontrolu informacija.

Za postojeći establishment u širem kontekstu, dakle uključivo i političare i poslovne moćnike i obavještajne krugove internet bez kontrole je neprijatelj broj jedan i nema mogućnosti s njima naći zajednički jezik.

Njima je primarni cilj pronaći tko si i ucijeniti/zastrašiti/kupiti/slomiti/skloniti te, na bilo koji način.

Tko je glasao

Mozes bit papak i bjezat od

Mozes bit papak i bjezat od njih. A mozes bit i cunka i rec ko bas sisa.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Gale, Kaj je to cunka?

Gale,

Kaj je to cunka?

Tko je glasao
Tko je glasao

HDZ-E, Točno u sridu. Još

HDZ-E,

Točno u sridu.

Još bum postal tvoj fen.

Tko je glasao

zašto se uvlačiti u

zašto se uvlačiti u paranoičnu kafkijansku priču o praćenju i kontroli svega i svačega, dobro, slažem se: neka služba me može pratiti... i što onda?! trebam li ostatak života provesti u mišjoj rupi strepeći ako nešto krivo kažem ili učinim (krivo u odnosu na moguće čudnovate propise onih nekih)...
čini mi se da upravo oni koji me zabrinuto upozoravaju s mogućim nadgledanjem ne čine to iz brige za moju dobrobit nego upravo zato da bi me isprepadali i ušutkali

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Naročito ako je osoba koja

Naročito ako je osoba koja se ne boji praćenja ujedno i pratitelj i raskrinkivač zločudnih anonimnih tajnih agenata o kojima govori i uvaženi Miro Tuđman. :)

Tko je glasao

Gale, Niko se ne uvlači u

Gale,

Niko se ne uvlači u nekakve birtijske razgovore. Ušutkavat se pokušava i na pollitika.com od nekih ljudi. Samo je problem Mrak koji je ukinul to ušutkavanje onog momenta kad je promjenil važnost karme.

I sam znaš da kad si pal ispod 3,0 nisi mogel više čitat negativno ocjenjene komentare.

Mala grupica od dve ili tri osobe je mogla karmu zrušit u par sati.

Tko je glasao

Hyeronimuse, niko nikome ne

Hyeronimuse, niko nikome ne brani pisati anonimno. Barem ne na ovim stranicama.

Po pitanju vjerodostojnosti, mozda treba odgovoriti na pitanje cemu uopce vjerodostojnost?

Ukratko. Mi ne mozemo znati sve. Ne mozemo niti propitati svaku misao, svaki argument. Veci dio stvari de facto usvajamo zdravo za gotovo ako nam nacelno leze i ako imamo povjerenje u izvor informacije.

Dakle. Nisu problematicni djelovi koji se propituju, barem ne nacelno (ipak je i psiholoski faktor u igri koji se ne moze odbaciti). Problematicni su djelovi koji se uzimaju zdravo za gotovo. A oni predstavljaju poprilicnu vecinu svih informacija s kojima poslje baratamo zdravo za gotovo.

Pogotovo kada govorimo o politici i politickom kontekstu gdje mozemo ostro prosudjivati samo o iznimno malom podrucju u kojem se mozemo smatrati strucnima, a gdje je prihvacanje konteksta vec utemeljeno na vjerodostojnosti izvora, s obzirom da drukcije jednostavno nije moguce.

Pa tako, ako sustav vjerodostojnih izvora, znaci onih izvora koje ne moramo preispitivati vec ih uzimamo zdravo za gotovo, otporan na makinacije, onda je sve OK. Ali niti jedan sustav to u potpunosti nije. I zato je prilicno korisno kreirati takav sutav koji ce biti maksimalno otporan i sto je jos vaznije, otvarati prostor za podizanje te vjerodostojnosti.

Delegiranje svakog pojedinca da sudjeluje u kreiranju te ukupne slike kroz direktnu odgovornost i jamstvo osobnog imena (to je vec ogroman korak u unaprijedjivanju tog referentnog sustava) IMO je mozda vrlo jednostavan, a jednako tako i efikasan nacin uspostave vrhunskoga sustava informiranja.

Dakle. Zaboravimo na trenutak uski prostor koji propitujemo u datom trenutku, osvrnimo se na ukupnu sliku. Na toj ukupnoj slici i lezi vjerodostojnost cijelog sustava.

A tko zeli u njoj sudjelovati moze, tko ne zeli, ne mora.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Gale, možda se ja tek

Gale, možda se ja tek trebam naviknuti na tvoj stil, ali počesto mi se čini da si u kontradikciji sa samim sobom, npr kad kažeš:

"Pogotovo kada govorimo o politici i politickom kontekstu gdje mozemo ostro prosudjivati samo o iznimno malom podrucju u kojem se mozemo smatrati strucnima, a gdje je prihvacanje konteksta vec utemeljeno na vjerodostojnosti izvora, s obzirom da drukcije jednostavno nije moguce."

Upravo u politici ne moramo biti "stručnjaci". Naravno da nešto trebamo znati o onome o čemu želimo relevantno raspravljati, da moramo znati koje izvore smatramo - jer su se takvima dokazali - vjerodostojnostima. Ali političke procjene, odnosno kritiku, donosimo iz "konteksta" kojeg čine informacije, sustav vrijednosti, svjetonazor i određena razina razumnosti. Ne moram biti ekspert za atomsku energiju, pa čak niti za ekologiju da bih mogla odlučiti želim li nuklearne elektrane, ili ne.

Užasno me nerviraju naši političari kad tvrde da donose "stručne" odluke, ili odluke na temelju "mišljenja struke". Osim što ne postoje niti znanstvene paradigme, a kamoli političke, koje bi bile lišene i vrijednosnih stavova, "struka" se je 100 puta pokazala potkupljivom, ili barem subjektivnom. Samorazumljivo je da ministar koji donosi neku odluku ima na raspolaganju gomilu stručnjaka koji mu trebaju predočiti moguće posljedice njegove odluke, ali on donosi političku, a ne "stručnu" odluku. U idealnom svijetu, onu koja će po njemu, i u skladu s njegovim političkim programom, donijeti najbolje rezultate za zajednicu.

A mi ostali koji konstituiramo javnost koja uključuje i stručnjake, kao što je neko već primjetio, imamo pravo na 100 glupih pitanja. Na političarima je da daju "pametne" odgovore.

Tko je glasao

Upravo u politici ne moramo

Upravo u politici ne moramo biti "stručnjaci". Naravno da nešto trebamo znati o onome o čemu želimo relevantno raspravljati, da moramo znati koje izvore smatramo - jer su se takvima dokazali - vjerodostojnostima. Ali političke procjene, odnosno kritiku, donosimo iz "konteksta" kojeg čine informacije, sustav vrijednosti, svjetonazor i određena razina razumnosti. Ne moram biti ekspert za atomsku energiju, pa čak niti za ekologiju da bih mogla odlučiti želim li nuklearne elektrane, ili ne.

Ne moramo. Samo, ako tezimo ka ideji deliberacije i konsenzusa, procjene i kvalitetne politicke odluke, itekako je NUZNO uspostaviti kvalitetan informacijski okvir kroz koji je moguce na temelju argumenta (recimo bez konteksta niti se vrijendost argumenta ne moze prosudjivati) donositi zajednicke odluke u interesu opceg interesa.

Tako za primjer, da se ne smetne s uma. Ako klasicni mediji, recimo TISAK oblikuje politicki kontekst, s obzirom da pojedinac jednostavno ne moze na temelju empirije utvrdjivati politicku stvarnost, vec je NUZNO dozivljava kroz sustav masovnog informiranja, tada je upravo onaj tko oblkuje KONTEKST u mogucnosti KONTROLIRATI i svijet i ljude.

Jer svaka informacija ima vrijednost iskljucivo na temelju KONTEKSTA, a taj KONTEKST odredjuje informacijski sustav koji moze i ne mora biti vjerodostojan kako u objektivnom, tako i u subjektivnom obliku.

Dalje. Mozemo reci i da necemo vise postivati kontekste, odnosno da ce svatko izabrati svoj kontekst, proizvoljno. Pa tako ce moj kontekst biti Vecernji list, tvoj ce biti H-Alter, od Stefice ce biti stranice pravaskog pokreta (recimo). No tada mi jednostavno ne mozemo donositi niti zajednicku odluku, jer su nam reference potpuno drukcije, a argumenti u realpolitici potpuno neosnovani.

Kada nemas zajednicki prihvatljiv infromacijski okvir, ti jednostavno ne mozes niti raspravljati, jer vrijednost argumenta u jednom informacijskom okviru je redikulozna stvar u drugom informacijskom okviru. Pa tako, bez KONTEKSTA nema niti rasprave, bez KVALITETNOG konteksta nema niti deliberacije, niti konsenzusa.

A mi ostali koji konstituiramo javnost koja uključuje i stručnjake, kao što je neko već primjetio, imamo pravo na 100 glupih pitanja. Na političarima je da daju "pametne" odgovore.

Dole je Nemesis lijepo primjetila. Mene interesira nova politicka paradigma koja se radja pred ocima svih nas. Ne interesira me politicki informacijski sustav star 2000 godina u trenutku kada su se infromacijski sustavi promijenili doslovno u SVIM granama drustva, dok istovremeno u kljucnom dijelu gdje je kvaliteta informacijskog sustava barem 70% uspjeha, jos uvijek kaskamo.

Taj dio ce se uskoro promijeniti, a to sto nas ceka, od mog je osobnog interesa. Arhitektura novih politickih sustava sukladnih internetu kao revolucionarnom mediju.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Dalje. Mozemo reci i da

Dalje. Mozemo reci i da necemo vise postivati kontekste, odnosno da ce svatko izabrati svoj kontekst, proizvoljno. Pa tako ce moj kontekst biti Vecernji list, tvoj ce biti H-Alter, od Stefice ce biti stranice pravaskog pokreta (recimo). No tada mi jednostavno ne mozemo donositi niti zajednicku odluku, jer su nam reference potpuno drukcije, a argumenti u realpolitici potpuno neosnovani.

Oprosti, ali gdje si kupio internet preko kojeg možeš gledati samo jednu stranicu, npr. Večernji list? Predlažem da si kupiš neki bolji internet. Evo, recimo ja mogu imati puuuuno tih kontekstova, jer imao jako dobar internet preko kojeg vidim i Večernji list i H-Alter i stranice pravaškog pokreta.
I o kakvom donošenju odluka govoriš? To što ti čitaš samo Večernji list i zato ćeš dati svoj glas Jasenu Mesiću je tvoj problem i neće pomoći Jasenu, dakle tvoja odluka kao dio kolektivne odluke je bezvrijedna, kao i tvoji argumenti.

Kada nemas zajednicki prihvatljiv infromacijski okvir, ti jednostavno ne mozes niti raspravljati,

Kako ne možeš raspravljati?
Pa na koji način onda ljudi komuniciraju već tisućljećima?
Kako ja recimo sasvim normalno raspravljam s Gundeom iz Nuuka preko Skypea već tjednima, izmjenjujemo iskustva i informacije i rasprava je u svakom slučaju korisna, a ne čitamo iste novine?

jer vrijednost argumenta u jednom informacijskom okviru je redikulozna stvar u drugom informacijskom okviru. Pa tako, bez KONTEKSTA nema niti rasprave, bez KVALITETNOG konteksta nema niti deliberacije, niti konsenzusa.

Što to znači, da bi svi trebali čitati iste novine, ići u istu školu, isto se oblačiti (npr. imati plavu kutu), isto se šišati i čitati iste knjige da bi imali isti okvir i isti kontekst, inače ne možemo raspravljati i ne možemo doći do konsenzusa?

Jel tebi drug Mao što u rodu?

Tko je glasao

I opet ja htijući

I opet ja htijući odgovoriti, zveknula glas (ova crveni gumbić leti po svojoj želji).

Dodirnuo si po meni ključnu stvar: naučiti ljude da NIŠTA I NI OD KOGA NE primaju zdravo za gotovo!!

Što znači zdravo za gotovo za normalno inteligentno misleće biće? Nema toga - sve se može (i mora) propitivati i staviti na kušnju vlastitog zdravog razuma!!

Nema glupih pitanja!

I tko je to vjerodostojan; sjeti se samo svoga propitivanja oko ove krize i vjerodostojnih kritičara dosadašnjih ekonomskih praksi...I na strani kritičara i na strani promotora možeš naći imena vjerodostojna da vjerodostojnija ne mogu biti...i jedino što pravi razliku je TVOJE promišljanje i slaganje/neslaganje, tvoj stav! Tvoje iskustvo JE bitno!

Statistička pogreška

Tko je glasao

Postoji još jedan moment

Postoji još jedan moment anonimnosti koji treba razmotriti,a koji je suprotan i većini onih koji se potpisuju imenom.Kažem većini i pretpostavljam da ta većina koristeći svoje ime ,koristi i ovaj prostor za promociju sebe i svojih ideja.Pri tom ne mislim na SVE.Pojava Kregara ili Sriće na pr.Sjećate li se vrlo aktivne Ive Prpić? Dio onih koji koriste nadimak ,međutim,ne želi koristiti ovaj prostor za promociju ili čak marketing .Pretpostavljam da su to po meni najkvalitetniji autori ovdje:frederik,opinioiuris...

cvjetići

Tko je glasao

kad vlast sodomizira

kad vlast sodomizira internet,to mi je jos jasno.. jer u vlastitoj nemoci da iskontrolira jedini slobodni medij bez cenzure i njihove kontrole i ne moze nista drugo,nego ga sodomizirati,ali kad ga sodomiziraju mandic,jergovic i dezulovic,sto na to uopce reci!?
zavist zbog umisljenog monopola na pisanu rijec,ili zavist sto u svoj toj svojoj slobodi,ipak nemaju slobodu..bar ne onu koja se ninoslavu pavicu
nebi dopala!?:)
kako je svima nama jasno(valjda!?) da je anonimnost na internetu vrlo upitna,jer se do svakog od nas vrlo lako moze doci,a pogotovo u ovoj otuznoj dembeliji nasoj u kojoj su neki ispod,a drugi,boghami i iznad zakona(a pogotovo je iznad sam "zakon"!)kakva je uopce korist od te nase "anonimnosti"?
da se svi mi potpisujemo sa svojim imenom i prezimenom(pod prepostavkom da i ono ne bude izmisljeno!)ogromnoj vecini ta informacija o nasim indetitetima nista nebi znacila,jedino bi zbog neke vece autocenzure, sve ovo pogubilo svoje temeljno znacenje "bila naroda",iliti nekog "vox populi"..sto je i osnovna vrijednost ovog druzenja.
puhovski ocito brka pojmove javnih licnosti koji od te svoje javnosti(kao i on)zive...i prava na javnu rijec!?

Tko je glasao

Mozda ekipi smeta licemjeran

Mozda ekipi smeta licemjeran odnos anonimaca spram njih samih? Tipa, ekipa koja se krije kada krene prozivat, to je u neku ruku apsurdno. Sta nije?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

gale,po toj "logici" bi

gale,po toj "logici" bi daleko apsurdnije bilo to sto anonimni biraci biraju javne osobe(kandidate!),jer sa tim svojim "licemjerjem" kroz to anonimno glasanje odredjuju i sudbinu svih nas!?:)
institucija anonimnog glasanja(izrazavanja politicke volje!) je jedna od najvaznijih demokratskih stecevina,jer se jedino na taj nacin nesputano izrazava ta volja naroda!
anonimnost na internetu,gledam sa istih tih pozicija kao i na onu kod izbornog glasanja i kod raznih anketa!

Tko je glasao

Uistinu. Prilicno je upitno

Uistinu. Prilicno je upitno pitanje anonimnog glasanja iz moje perspektive, s obzirom da se anonimnoscu eliminira politicka odgovornost, sto je lose. Pa tako ekipa nema problema izaci na izbore, odluciti o sudbini svih nas, cesto i sa urotnickim stihom, iz nekog svog apsolutno oportunog ili jos bolje, iracionalnog razloga.

No, kako bilo da bilo, izbori su ionako samo krajnja arbitarna mjera, no politika i odnosi moci su nesto sto traje cijelo vrijeme, dok su izbori samo jedan element tog procesa. U doba danasnje demokracije, obicni folklor. Pa zato i takav gubitak vjere u politicki proces sa strane siroke javnosti i opca dekadencija politickog procesa.

Po pitanju anonimnosti na netu, dolje sam vjerujem ipak sve rekao.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Uistinu. Prilicno je upitno

Uistinu. Prilicno je upitno pitanje anonimnog glasanja iz moje perspektive, s obzirom da se anonimnoscu eliminira politicka odgovornost, sto je lose. Pa tako ekipa nema problema izaci na izbore, odluciti o sudbini svih nas, cesto i sa urotnickim stihom, iz nekog svog apsolutno oportunog ili jos bolje, iracionalnog razloga.

Ti si zaista pogriješio stoljeće. Pa ti bi se savršeno snašao u 1945. godini kao dio vladajućih struktura. Čuo si za izbore putem ćorave kutije, anonimne, ali ipak ne toliko anonimne birače koji su glasovanjem za Narodnu frontu ubacivali kuglicu u baršunastu kutiju, a glasovanjem za reakcionare u limenu kutiju? Onda te izborna komisija fino otvoreno i transparentno urefterila pa si završio na kanalu s metkom u potiljku. Ali što su ti koji su glasovali za reakcionare imali muuuda, joj!

Daj uspori, pa nije lustracija iza ugla da se tako prosipaš. Imate još brat bratu do jeseni. :)

Tko je glasao

Ustav Republike

Ustav Republike Hrvatske:

Članak 45.

Hrvatski državljani imaju opće i jednako biračko pravo s navršenih 18 godina u skladu sa zakonom. Biračko se pravo ostvaruje na neposrednim izborima tajnim glasovanjem.

Članak 37.

Svakom se jamči sigurnost i tajnost osobnih podataka. Bez privole ispitanika, osobni se podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti samo uz uvjete određene zakonom.

Članak 5.

Svatko je dužan držati se Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske.

Članak 20.

Tko se ogriješi o odredbe Ustava o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, osobno je odgovoran i ne može se opravdati višim nalogom.

Pitanje anonimnosti pri glasanju i pitanje političke privatnosti smatra se jednim od temeljnih građanskih i političkih prava, i jednim od ključnih zahtjeva za normalno funkcioniranje demokracije. Zašto? Zato jer se tako osiguravaju pošteni izbori. Time se osigurava da izbor svakog glasača bude njegov vlastiti; a što se tiče njegove političke odgovornosti, to je stvar o kojoj se mora voditi računa prije ulaska na izborno mjesto, a osim toga, to je privatno pravo svakog pojedinog glasača. Isto tako, na taj se način štiti glasača od bilo kakvg zastrašivanja, podmićivanja, ucjene i sl. Zato su tajni izbori nužan uvjet za funkcioniranje demokracije. Ne i jedini, no ako nije osigurana tajnost glasovanja, tada mogu biti ugrožena temeljna ljudska prava (recimo glasači mogu pod prijetnjom smrću glasati za nekog kandidata), a kada su ugrožena temeljna ljudska prava - nema demokracije.

Prilicno je upitno pitanje anonimnog glasanja iz moje perspektive, s obzirom da se anonimnoscu eliminira politicka odgovornost, sto je lose.

Ovo je vrlo opasna izjava, zato jer implicira da je glasača moguće pozvati na odgovornost radi njegovog glasa, a ako ga je moguće pozvati na odgovornost, tada ga je moguće i sankcionirati; ta će mogućnost uvijek biti na strani one političke sile koja drži monopol vlasti i nasilja: U takvim uvjetima očito nije moguće imati slobodne i poštene izbore, a time ni demokraciju.

Osim što je , dakle, takva izjava zabranjena hrvatskim zakonom i Ustavom, ona je u suštini antidemokratska, jer niječe pravo na slobodne i poštene izbore, koji su jedan od nužnih uvjeta za funkcioniranje demokracije i svih demokratskih institucija u državi.

Tko je glasao

Isto tako, na taj se način

Isto tako, na taj se način štiti glasača od bilo kakvg zastrašivanja, podmićivanja, ucjene i sl. Zato su tajni izbori nužan uvjet za funkcioniranje demokracije.

Na koji nacin se predstavnika naroda stiti od bilo kakvog zastrasianja, podmicivanja, ucjene i slicno? Zipa. Ti prenosis moc na nekoga tko je itekako podlozan zastrasivanju, podmicivanju ucjeni i slicno, a jedina stvarna moc koju taj netko ima iza sebe jeste 100 000 anonmnih listica osoba koje se mozda boje dovoljno za svoj zivot da ne bi prstom mrdnule da zastite politicke interese za koje su glasali.

Budimo realni. Nije cudo da tajne sluzbe danas drze svijet, kada je pitanje brojke bez stvarne moci samo pitanje kurtoazije. Hoce li se uvazavati i koliko, ili nece.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

@ gale Po pitanju

@ gale
Po pitanju anonimnosti na netu, dolje sam vjerujem ipak sve rekao.

Po pitanju "ap" program i kandidature, što sadrži i taj dio (net) i ostalo, nisi se očitao.

Obzirom da sam napisao da kampanja seli sa net-a i medija u živi svijst, slijedeći "ap" a ne bilo šta drugo, možda da ispijemo putno piće, da malo kažeš nešto o tome, može biti zanimljiovo svima pa i meni. Možda više neće biti prilike a ti kao čuveni net lik bi se trebao o tome bar mlo očitati.

P.S. Ako ne stigneš ili nećeš NHF.

Tko je glasao

Bez brige. Bit cu u prvim

Bez brige. Bit cu u prvim redovima onih sto ce bacati ruze kada Ap bude jahao na celu kolone 8-)

A do tada, stvar ipak moram prepustiti svojim nadrealnim prijateljima koji znaju plivati u nadrealizmu. Ja sam pomalo priprost covjek, na zalost.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

sumnjam da je tajno glasanje

sumnjam da je tajno glasanje oportuno,jer daleko bi oportunije bilo kad bi se uz glasacki listic biraci na njemu i potpisivali,zar ne!?:)
zamisli policajca koji bi uz svoj glasacki listic morao napisati i svoj indetitet.
za koga bi on glsao?
za onoga za koga osobno misli da vrijedi,ili za onoga tko je na vlasti i od koga mu,u toj ispolitiziranoj sluzbi, sudbina itekako ovisi!?:)
jednostavno,treba biti realan i privatiti cinjenicu da se jedino tajnim glasanjem dobivaju tocni rezultati javnog mnijenja.

Tko je glasao

Sve sto kazes stoji.

Sve sto kazes stoji. Problemi koje spominjes su isto tako neupitni. No, smjer transparentizacije politickih odnosa utemeljen na informiranom gradjaninu i gesti gradjanske hrabrosti je opcenito put kojim su se rjesavali civilizacijski problemi kroz povijest.

Tajno glasanje po sebi nije nosilo tu kljucnu promjenu, koliko upravo gradjanska hrabrost i opcenito zrelost zajednice da se podigne na visi nivo. A to znaci ukratko, preuzimanje odgovornosti za buducnost politicke zajednice.

Tako osobno i samo anonimno glasanje smatram oportunim cinom, a cisto za primjer tog policajca. Pa pobogu, neka glasa onako kako se usudi. Pa ako ce dobiti otkaz zato sto je birao drugog kandidata, onda nitko nece moci reci da su izbori slobodni. A kada izbori nisu slobodni, ona i smisao izbora nije previse smislen. I tu onda nema mjesta za folklor, jer je folklor besmislen.

No, za politicki obracun sa antidemokratskim elementima tek tada se otvara ogroman prostor, dok je pitanje nekih irelevantnih sitnica na kojima danas pada smisao izbora (jeli Bandic duhovit i dobar covjek ili nije?) gube svaki smisao.

Da. Tako nesto definitivno nije oportuna odluka. Tako nesto se eventualno moze isplatiti kroz podosta vremena, no cijeli koncept mi ipak ima smisla u polju politickog. Pogotovo s obzirom da taj aspekt nuzno zahtjeva rapidnu demokratizaciju drustva.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Slušam ja neki dan Sabor na

Slušam ja neki dan Sabor na radiju i (valjda sam dobro čuo) čujem kako Ingrid Antičević nešto palamudi o maturalcima u Hrvatskoj, a u svezi antirecesijskih mjera, i na to (ponavljam, možda nisam dobro čuo) Sanader odgovara nešto u stilu da prvo trebamo sačekati da se riješi proces za "onog odvjetnika" pa neka se on pozabavi tom pričom, aludirajući na supruga zastupnice Ingrid Antičević koji muku muči s Odvjetničkom komorom, a u svezi slučaja Ane Magaš.

To je postojeći politički proces kakav forsira i gale.

Besprizorni trolling, vrijeđanje, neodgovaranje na pitanja i ad hominem napadi. Istovremeno je postignuta "puna transparentnost političkog procesa, nema anonimnih kukavica koje seru."

Da Sanader kojim slučajem nije znao identitet gđe Antičević, morao bi se malo pomučiti u odgovaranju u svezi prijedloga da se maturalci organizraju u Hrvatskoj. Ovako, iskoristio je jednu stvar IZ PRIVATNOG ŽIVOTA sugovornika, potpuno nevezanu uz temu rasprave i to je uporabio kao "odgovor".

Razlikuje li se takva komunikacija od one u klasičnim medijima, npr. na HRT? Vrlo malo.

Istu metodiku ovdje sve bjesnije i bjesnije koristi upravo gale. Ap-a diskreditira zbog godina, silvercija zbog pripadnosti SDP-u itd., pri tome uopće ne odgovarajući na pitanja, bez obzira što je tema rasprave. Ne treba biti genijalac i zaključiti kako bi se odnosio prema istima da zna o njima više i kako bi izgledala ta komunikacija.

Tko je glasao

Balo. Mozda bi bilo vrijeme

Balo. Mozda bi bilo vrijeme da malo opises svoj prethodni internetski angazman, koketiranje sa kaznenim djelima (telefonske prijetnje i slicno) i razlog zbog cega si svoj prosli nik napustio, te uskrsnuo pod potpuno novim imenom.

Cisto da opises razloge zbog kojih mi je itekako bitno da se takva stetna pojava karmickih kurvi marginalizira iz javnog procesa.

Vjerujem da imas sasvim dovoljno iskustva da u detalje opises razloge zbog cega jedan anonimac nikad nije bio niti moze biti jednako vjerodostojan kao osoba koja se potpisuje imenom i prezimenom. Zipa. Nakon telefonskih prijetnji, laganja, podmetanja i sudjelovanja u internet lincu nema te osobe koja bi tvoje rijeci mogla uzeti zdravo za gotovo, kao sto je to slucaj sa uskrsnucem i potpuno novim licem, a starim cak pomalo i unaprijedjenim metodama (tu primi moje iskrene cestitke) i vremenom koje treba proci da se oportuni elementi nasih dragih sugovornika suspregnu kada je potrebno rasclaniti vrijednost tvojeg komentara ili opcenito upisa.

Mrak je ovdje izrazito interesantna pojava, istina. Kaze da mu je potpuno nebitno TKO pise, a kada je trebalo pozvati Margetica na orkugli stol, tada je to TKO, bez obzira na itekako interesantno STO presudilo tako da vise nije bilo govora da se uopce i spomene, a kamoli citira iti jedna Margeticeva misao.

Da. Itekako je bitno TKO pise. Samo, drugovi licemjeri u trenutnom oportunom stanju zbog odredjene iritiranosti spremni su iskljuciti mozak i dozvoliti da se njihovim emocijama bez ikakve grede manipulira. I to je OK. Jer ukazujes na prupuste sistema i dijelove na kojima treba praditi. I zato mi je drago da si tu, kao sto mi je itekako vazno razviti metodu putem koje ce ljudi dobre volje postati imuni na takve pojave. Jer bez toga definitivno ne mozemo ici dalje.

I pozdravi doma.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Gale-bale, Što si se tako

Gale-bale,

Što si se tako vezao za to svoje ime i prezime?? Moje je čistim slučajem baš lijepo (Sanja) i zadovoljna sam s njim...al' me zasigurno nije odredilo al' baš ničim! Da stvar bude bolja, imam sestru blizanku i pukim slučajem (odabirom babice) je mene zapalo to ime; a moglo je i njezino - baš grdo :-)

Taman i da sad javno obznanim svoje ime i prezime, pa što?? Pa tu se ne bi garantirano našao mal pa niko tko me zna i u RL, na koji sam čak i ponosnija nego na upise ovdje.

Daj odljepi više od te fiks ideje, počni cijeniti ljude po njihovom stavu koji je upravo ovdje, na ovim hvalevrijednim prostorima, ogoljen do krajnjih granica i cijeni misao...cijeni stav! Naravno da u RL svatko nosi svoje kufere, terete; al' zato baš slavi mogučnost da se barem negdje svega toga oslobodimo i nastupimo kao čista misao!!

Čitam i čitam a ti udaraš u tamburu stalno u istom (dosadnom) duru/molu...pored tolikih mogućnosti slaganja nota...

Gale: ti možeš bolje!! (o)pusti se!

Statistička pogreška

Tko je glasao

Sanja. Moja agenda je

Sanja.

Moja agenda je relativno poznata za one koji su neko vrijeme na pollitika.com-u. To je kreiranje javne politicke mreze, mreze utjecaja, vjerodostojnog medija koji bi za koju dozu bio kvalitetniji od dosadasnjih ukupno govoreci kompromitiranih medija.

Naravno. Tebi je to vjerovatno bezveze, neinteresantno, jer tu si dosla pisati, citati, uzivati u sirini ideja i tako dalje. No istovremeno, dok ti nevino akceptiras informacije koje ti se pruzaju na pladnju, iza svega ovoga vode se itekakve igre za kontrolu prostora internet bespuca.

Da. To jesu mozda bezvezne stvari koje te ometaju u tvojem gustu i zabavi i ja ti se zato ispricavam na tome. No istovremeno mi nije toliko vazno sto cu ti biti na trenutak dosadan i naporan (pobogu, najjednostavnija stvar je ne citati ono sto ti je naporno, a ja sam uzasno naporan lik, tako da je moja preporuka da me mozda uopce ne citas), koliko osjvestavanje stvari koje se dogadjaju i naravno rjesavanje problema koji se nalaze na putu uspotave jedne kvalitetne javne politicke mreze.

Prica o anonimcima je tu poprilicno interesantna prica, prica koja otvara ogroman prostor za miniranje vjerodostojnosti ovog medija, naravno, samo pod uvijetom ukoliko pojedinci mjesaju babe i zabe, anonimce od osoba koje pisu pod imenom i prezimenom.

I zato moje inzistiranje da se to dvoje razlikuje.

Onog trenutka kada se pocne to dvoje razlikovati, kada ekipa pocne razmisljati o ideji vjerodostojnosti za mrvicu vise (a po logici stvari mi smo vrlo naivna bica, pa i moramo biti barem malo naivni da bismo se barem minimalno otvorili u poljima nepoznatog) i problemima u kojima se zbog toga nalazimo, ova tema ce biti zakljucena.

I da. Svatko moze biti i anoniman i javan. To je pravo svakoga od nas. I to pravo neka svako koristi kako god zeli i umije. No neka bude svjestan i svih posljedica konzumiranja bilo kojeg od tih prava. Jer drukcije ne ide.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Nisi u pravu! Nisi! Ovdje se

Nisi u pravu! Nisi!

Ovdje se sučaljavaju goli fakti, goli stavovi, gola razmišljanja...neopterećeni bilo kakvim ukrasima, plavim očima, položajem u gradskoj skupštini, utjecajnoj poziciji...bilo čime!! Čemu to iznova opterećivati bilo čime od toga? Ovdje smo k'o od majke rođeni, sve drugo je skupljeno negdje putem i (naravno) utjecalo na naš stav i mišljenje, ali sve to je ugrađeno u svako slovo koje Sanjar61 otipka na svojoj tipkovnici i tako prepoznatljivo!

I jednog dana kad se upoznamo, vjerojatno ćeš reći: Zamišljao sam te ovakvom ili onakvom (što će naravno više govoriti o tebi nego o meni), ali ćeš zasigurno znati i što mislim o anonimnosti na internetu ili bilo kojoj temi na koju sam se oglasila...i prije nego što i zinem ti ćeš se nasmijati i reći: Tako sam i mislio...jer ja sam Sanjar61...

Statistička pogreška

Tko je glasao
Tko je glasao

.

.

Tko je glasao

Prica o anonimcima je tu

Prica o anonimcima je tu poprilicno interesantna prica, prica koja otvara ogroman prostor za miniranje vjerodostojnosti ovog medija, naravno, samo pod uvijetom ukoliko pojedinci mjesaju babe i zabe, anonimce od osoba koje pisu pod imenom i prezimenom.

Ovaj medij (internet) je puno vjerodostojniji od Sabora, nacionalne i komercijalnih televizija, radio postaja i tiskanih medija u kojima nema anonimaca.

Možeš li pollitika.com usporediti s nekim drugim izdanjem iz sfere klasičnih medija po pitanju vjerodostojnosti?

Možeš li ovo osporiti?

Tko je glasao

Mrak je ovdje izrazito

Mrak je ovdje izrazito interesantna pojava, istina. Kaze da mu je potpuno nebitno TKO pise, a kada je trebalo pozvati Margetica na orkugli stol, tada je to TKO, bez obzira na itekako interesantno STO presudilo tako da vise nije bilo govora da se uopce i spomene, a kamoli citira iti jedna Margeticeva misao.

iskreno me nije previše briga tko je margetić kao fizička pojava, no sudeći prema njegovim pisanjima ne vidim ga kao relevantnog, ali daleko bitnije, vjerodostojnog sugovornika

Tko je glasao

Vjerodostojnog. Zbog cega je

Vjerodostojnog. Zbog cega je to sada od jednom bitno?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

pa to je cijela bit priče,

pa to je cijela bit priče, ili si vjerodostojan ili nisi

ja ti kažem da moje ime ne znači više od vjerodostojnosti koju jesam ili nisam stekao u zadnjih 5 godina pisanja po internetu

vjerodostojnost je kritični element po kojem razlikujemo bitno od nebitnoga, vrijedno od nevrijednoga

Tko je glasao

Znaci, vazno je i TKO pise.

Znaci, vazno je i TKO pise. Recimo, Margetic je spominjao napade tajnih sluzbi na njegov portal. Dostavio covjek IPove i tako dalje. No, Margetic nije vjerodostojan i to je to.

Dakle. To je prica o elementu TKO, kada se poziva na povjerenje i usvajanje nepoznatih elemenata sa strane druge osobe gdje je ipak nuzno utvrditi hocemo li vjerovati toj osobi ili necemo.

Eh sad. Po pitanju karmickih kurvi, dobro obradjenog fenomena sa slashdota, ne bi li billa najnormalnija stvar, napose s obzirom da ju je Miroslav Tudjman obradio ne pod ideju urote, vec najobicnijeg informatickog rata, s obzirom da je to kljucni resurs koji je kako tako potrebno kontrolirati, ne bi li zapravo bilo ne obicno za NE OCEKIVATI da ce u polju politike taj fenomen zapravo biti i znatno izrazeniji nego sto je to slucaj u najobicnijoj borbi za medijski prostor, kada je kapital znatno visi i interesi znatno izrazeniji?

Cisto za primjer. TI si covjek od krvi i mesa. Ti znas da ako jednom zahebes, da vise neces moci tako lako biti Marko Rakar, vjerodostojan lik ciji ce se komentari uvazavati nasiroko i nadaleko. No, neki drugi nick ces ti moci isti dan otvoriti i pod tim nikog raditi novi ugled.

No, Marko Rakar je kompromitiran za sva vremena.

I sada. Cisto realno gledajuci, s obzirom da su ulozi tako veliki, nije li pomalo ignorantski zanemarivati aspekt informatickog ratovanja, manipulacije javnim mnijenjem i upotrebom upravo vojske anonimaca koji bez problema mogu graditi svoj ugled i godinama, da bi u datom trenutku izvrsile kamikaza udar koji se manifestira u stvarnom svijetu, stvarnim osobama, stvarnim dogadjajima, a da nakon tog udara ta ista kamikaza, odnosno njezin kreator ne nastavi ratovati pod drugim nikovima koje u medjuvremenu drzi u rezervi.

Moje osobno iskustvo je da se ta stvar vrlo cesto dogadja, na kraju krajeva i ti osobno si upoznat sa tim fenomenom, samo sa strane znatno manje mustih pojedinaca koje si uspio lako uociti. No, imamo amatere ali i profije. Imamo i likove koji su za zeru pametniji i od tebe i od mene skupa i kojima je doslovno posao baviti se informatickim ratom.

Miroslav Tudjman prica o tome, a mi to ignoriramo.

A bojim se da stvar bas i nije za ignoriranje, ako zelimo osigurati potrebnu koheziju tkiva javne politicke mreze i ne dozvoliti takvim oblicima informacijskih mina da palamude tek tako.

To IMO nema smisla, pa stoga i moje inzistiranje na ekipi da ipak pocne razlucivati ideju anonimca i nekoga za koga znamo tko je. Jer nema tisucu agenata, no tisucu nikova je bez problema skrojiti.

Cisto zdrava seljacka racunica jel kao dodatni element.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Znaci, vazno je i TKO pise.

Znaci, vazno je i TKO pise. Recimo, Margetic je spominjao napade tajnih sluzbi na njegov portal. Dostavio covjek IPove i tako dalje. No, Margetic nije vjerodostojan i to je to.

kao prvo, malo je glupo da ti braniš margetića jer imaš daleko teže riječi za njega od mene

drugo, ako uzmemo ukupnost onoga što je margetić pisao i radio, ne mogu donijeti drugi zaključak osim toga da je on nevjerodostojan, da ne kažemo da je u kontekstu okruglog stola on kao osoba marginalan i totalno nebitan lik koji s internetom i novinarstvom eto ima veze utoliko što koristi internet explorer i piše u microsoft wordu - a to isto rade i neki novinari

ono što radi margetić teško da može biti novinarstvo, osobito ne vjerodostojno

Tko je glasao

Ne branim Margetica.

Ne branim Margetica. Ukazujem na detalj koji je ekipa oportuno sklona zanemarivati.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

I sad, što bi čovjek iz

I sad, što bi čovjek iz ovog upisa mogao zaključiti o tebi?

Eto, ja slobodno zaključujem da ti je pitanje informatičkih ratova i pitanje nacionalne sigurnosti pod broj jedan. Ma kakva internet demokracija, kakva transparentnost, ključno je pitanje borba protiv opasnih anonimnih profesionalaca koji ruše sustav. Ključno je pitanje RAT pete ili šeste generacije. Zašto? Sumnjam da ti je to hobi.

Daleko od toga da to što si napisao ne stoji, ali to uopće nije, ili je vrlo malo, primjenjivo na pollitiku.com, gdje ljudi razmjenjuju ARGUMENTE i RAZMIŠLJANJA o političkoj zbilji, a ne obavještajne podatke o pozicijama NATO brodova ili ubacivanju Al Kaide (a ako se ipak bave špijunažom, to je u pozadini i ne smeta samoj raspravi).

Daleko od toga da problem multipliciranja virtualnih identiteta nema mana (ima i prednosti, a u konačnici sve je to internet), ali je ovakvo tvoje divljanje čisti totalitarizam, tj. FAŠIZAM.

Miroslav Tuđman, obavještajac koji cijeli svijet gleda kroz oči špijuna je tebi kultna figura?

Jednostavno ne možeš osporiti činjenicu da je pollitika.com mjesto u Hrvatskoj gdje se odvijaju NAJKVALITETNIJE političke rasprave, i da ti to želiš uništiti pod krinkom informatičkog ratovanja i obrane nacionalne sigurnosti. A ovdje postoje i anonimni i neanonimni sudionici, za razliku od Sabora gdje su svi transparentni, pa dobijamo gomilu imbecilnih rečenica kakve se danas rijetko čuju i u lokalnoj "žuja birtiji."

Što si ti, Cyber Boško Buha?

Tko je glasao

Ha? Zviz!!! Dakle, nakon

Ha?
Zviz!!!

Dakle, nakon što nikako nisi uspio argumentirano komunicirati sa mnom, nakon što si isprobao sve tehnike, od ignore-a, bjesomučnog davanja minusa, mahnitog bauljanja po pollitici i govorenja svima da sam lažljivac i nevjerodostojna osoba, sad si mom nicku u očaju pridružio neki drugi virtualni, odnosno stvarni identitet (ako ga nisi izmislio) kojem si čak pridružio kriminalnu prošlost, telefonske prijetnje i tko zna što će još kapnuti: narkomanija, pedofilja, ratni zločini i sl., samo kako ne bi trebao sadržajno i argumentirano komunicirati.

Sad bih se ja trebao kao braniti da taj zločinac koji telefonski prijeti nisam ja, ali budući da sam anonimna osoba to ne mogu dokazati bez suočavanja odnosno otkrivanja svog identiteta, pa je to tebi savršeni modus djelovanja u komunikaciji s onima kojima si sadržajno inferioran, a takvih je većina ovdje. Nismo li u slučaju Facebook prosvjeda imali sličnu stvar, etiketiranje organizatora kao mladeži SDP-a, a privedenog Klečka čak i kao pedofila, pa ti dokazuj da nisi?

Pa češ tako umjesto dosadašnjeg ignorea, npr. mog pitanja kako to da se ti zalažeš za otkrivanje identiteta sumnjivih blogera po staroj policijskoj navadi, a istovremeno se protiviš objavi dosjea političke policije kroz proces lustracije opet po istoj navadi, milicijskoj, odgovarati "Ti telefonski prijetiš!" :)

Heh, samo nastavi kako želiš, možeš obznaniti i da sam Milan Bandić, no i dalje ćeš s moje strane dobijati samo argumente i protuargumente iz čega će se i dalje graditi moja (ne)vjerodostojnost anonimca koji sere i tvoja vjerodostojnost stvarne osobe koja se zalaže za objavu identiteta blogera, ali ne i za objavu dosjea funkcionera političke policije iz doba komunizma. :)

A mogao bih probati opisati razloge zbog cega jedan anonimac nikad nije bio niti moze biti jednako vjerodostojan kao osoba koja se potpisuje imenom i prezimenom, nakon što mi navedeš jednu javnu osobu u Hrvatskoj koja je vjerodostojnija od ap-a, odnosno koja je uopće vjerodostojna.

Btw. blog hdz-ekonomija je moj prvi internet politički angažman (početak 2008. godine).

Tko je glasao

Pa pobogu, neka glasa onako

Pa pobogu, neka glasa onako kako se usudi. Pa ako ce dobiti otkaz zato sto je birao drugog kandidata, onda nitko nece moci reci da su izbori slobodni. A kada izbori nisu slobodni, ona i smisao izbora nije previse smislen.

I što onda? Neka organizacija koja prati izbore moći će u svoje papire napisati "izbori nisu slobodni!". A čovjek će ostati bez posla. Bez egzistencije. I možda neće biti jedini. Zar je tako lako uništavati pojedinačne ljudske sudbine radi puke konstatacije da izbori nisu slobodni?

A što ako tom policajcu zaprijete smrću? Što ako ga ubiju nakon izbora? Što ćemo onda konstatirati: "Ako ga ubiju, onda stvarno, ali stvarno nitko neće moći reći da su izbori slobodni". Da, zaista.

To je u maniri najboljih političkih eksperimenata iz 20. stoljeća: ajmo vidjeti hoće li nakon izbora preživjeti više od 90 % glasača. Ako neće, e onda znamo da izbori nisu slobodni.

Tko je glasao

Uspuho si se Hyeronimuse ko

Uspuho si se Hyeronimuse ko da u ruci imam magicni stapic kojim bih mogao provesti ova nacela za koje se osobno zalazem. No ne moras se brinuti. Dokle god ekipa smatra da je jaz izmedju stvarne i deklarativne moci dovoljno mala da ne ugrozi politicki proces, stvari se nece mjenjati. A kada se taj jaz po prirodi stvari prosiri (svakih 50-100 godina postojeci model demokracije dozivljava ozbiljnu krizu koja zavrsava krvavim pokoljima), vjerujem da ce ovo biti jedno od mogucih rjesenja. No, ta odluka ne ovisi ni o meni, ni o tebi. Tako da mozes mirno spavati.

I naravno. Ne zaboravi na sitnicu da su upravo mali obicni ljudi glasali za Hitlera i dali mu ogromnu moc koja je uzrokovala smrt u milijunima. I to upravo zbog te iste neodgovornosti koju je dobro imati u racunici, kada realno sagledavas ideju anonimnog glasanja.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Naravno da

Naravno da pojednostavljuješ stvari. Hitlerova stranka možda jest osvojila relativnu većinu glasova, ali ju je osvojila praktički pritiskom i u uvjetima radikalizacije političke scene (podsjeća li te to na neku situaciju danas?)
Dakle, pitanje "političke odgovornosti" običnih ljudi koju ti uporno forsiraš nije u onome kada i kako oni glasaju, nego kako uopće dolazi do tog glasa. A to se, gale, ne može riješiti tako da se zna točno ime i prezime.

Osim toga, ne vidim , kako bi recimo Hitlerov dolazak na vlast spriječilo neanonimno glasanje? Ajd mi to objasni.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci