Tagovi

Holy grijesi:

1. u stvarnosti jest radila ono što svi pričaju da bi trebalo raditi (zaštite okoliša se tiče)

2. u stvarnosti jest radila ono što svi rade (jel znaš nekog, tražim posao djetetu, ženi…)

ima više razina za promišljanje...prva je ta da je ona trebala dati ostavku onog trena kada je prostorno planiranje upalo u Ministarstvo graditeljstva jer je to bilo jedno od okosnica Plana 21 da je prostorno planiranje i ekologija u izdvojenom ministarstvu od graditeljstva..... Ombla koja je izbačena kao investicija u Planu 21, naglo se vratila među prvim nadama za “prosperitet zemlje”.

MH je trebala dati ostavku onda kad joj je bilo jasno da pušu prejaki vjetrovi, bez obzira na njen stav da je jedino nešto moguće napraviti ako si "insajder". Zašto? Zato jer je tim danom kad je postala ministrica krnjeg ministarstva, zapravo ona postala statistička brojka u podizanju postotska žena zaposlenih na odlučujućim mjestima u vladajućoj stranci. Tim činom je njena "insajderska" teorija ugušena. Ali ona je tvrdoglavo nastavila dalje. Sad kad gledam vidim da skoro da je i uspjela….. zapravo vidim da je bila u pravu što nije dala odmah ostavku

Kraljevi smeća samo su zapravo manji problem, iako brutalne prijetnje nisu ugodne …. Veći problem je stvarnost nas samih, odnosno velike većine…..to je kao da bilo kakvu svijest očekuješ od gro društva koje je na infuzijama sapunica, proračunskih plaća-penzija radio-neradio i divljih gradnji za divlje najmove, nagovaraš na obrnuto - i zapravo je na ovaj način ona malko pridigla iz drijemeža čak i ovu debelu većinsku skupinu ........ igra i jest takva da je potpuno normalno zapošljavanje (po institucijama državnim, javnim, gradskim) po sistemu tko kog zna i tko ima veze i to svi jako dobro znamo. Sdp, hdz, hns i bilo tko to uzima kao prirodan poredak stvari jer je to sapuničavskom mozgu i već bar četvrtoj generaciji utvrđivanja takvog poretka, potpuno prirodna stvar. Nitko tko je drugačije mislio (deklarativno suprotno poručivao, ali je bilo jasno što misli) nije dobio na izborima. To je u ovako izobličnom i licemjernom društvu kao protuprirodan blud - da radiš upravo ono što svi pričaju da treba i raditi.
E a tu onda insajderske igre kriminalnih vrhova blistaju. Taj "prirodan" poredak je toliko normalan da kad ti postaneš insajder niti ne doživljavaš unutar tog okruženja da radiš nešto nenormalno (nenormalno radiš ako radiš obrnuto) iako je suprotno tvom uvjerenju, da pače jedino tako ti potvrđuješ pravu odanost. I tu je sad kvaka - dok potvrđuješ odanost ti si tim trenom ucijenjen i moraš igrati kao je uhodano. Ako ne dokazuješ odanost ne možeš dospjeti do visoke funkcije.... kako sad odigrati tu "špijunsku" ulogu?

Mislim da ona nije toliko glupa. Stavila je utrku s vremenom. Ovo je dala "javno", a paralelno je išla studija za Omblu koju je donekle uspjela držati po strani dok njeni "šefovi" se bave ostalim problemima kako gdje više i šta okrenuti .... izgubili su koncentraciju..... I tako je ona uspjela s Omblom (do sada - po drugi put stiže negativna studija za omblu - ona prva u kojoj sudjeluje svetski ugledan kršolog Ognjen Bonacci koji analizira vrlo moguće katastrofalne posljedice završila je tako da je mmd ovog uglednika stjerala iz studije) i napokon time sa Srđom, jer bez dizanja razine vode, nema niti golfa ....
a golf na Srđu vezuje puno toga
Po tekstu i slici, novi minister će izmenađeriti zemlju po uputama
A upute će se kretati u pravcu nastavka sapunice
Umjesto da npr. plate doprinose za kuće, za tu lovu su građani kuće super uredili, iznajmili….zabavili se svojim stvarima, prate utakmicu, kolektivni ugovor je vječna stvar, rizika nema…..po Pe eSu poznatog od carskog Rima: kruha i igara … carevi mali vladaju svojom imovinom, a veliki svojom. Bar tako misle….. to je bio prvi dugotrajan paket serija sapunica
Stigla je nova sezona.
U njoj nakon raznih drama naziremo rasplet: dobro čuvane nekretnine ne vrijede, posla djeci nema unatoč toga što znamo jako puno ljudi, smeće svuda unaokolo, istopili se dugo podebljavani bankovni računi…..

Tagovi

Komentari

čuda se događaju

Gradsko vijeće na današnjoj sjednici neće donositi odluku o ustupanju gradskog zemljište Hrvatskoj elektroprivredi bez naknade za potrebe gradnje HE Ombla. Naime kako neslužbeno saznajemo, vladajuća koalicija složila se da se te dvije točke skinu s dnevnog reda, odnosno da ih gradonačelnik Andro Vlahušić kao predlagatelj povuče. Naime, nakon što su premijer Zoran Milanović te prvi potpredsjednik Vlade Radimir Čačić po pitanju HE Ombla 'povukli ručnu' te poručili da će konačnu odluku donijeti nakon dodatnih analiza Studije o utjecaju na okoliš, vladajuća koalicija odlučila je pričekati. Podsjetimo, nezavisni vijećnik Marino Torić predložio je da se sa tim odlukama pričeka te najavio kako će, bude li se to pitanje našlo na današnjem Gradskom vijeću, uložiti amandman kojim bi se zemljište vratilo Gradu ukoliko se odustane od gradnje hidorelektrane. Inače, radi se od 2800 četvornih metara zemljišta u katastarskim Općinama Rožat, Prijevor i Komolac. A.H
http://dubrovacki.hr/clanak/40048/povlace-se-tocke-vezane-za-he-omblu

Tko je glasao

tko je Prof. dr. sc. Petar Stojić

Prof. dr. sc. Petar Stojić rođen je 25. ve-ljače 1927. u Dubrovniku, gdje je završio osnovnu školu i realnu gimnaziju. Dip-lomirao je na Građevinskom odsjeku Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Zag-rebu 30. lipnja 1953. Prvo mu je zapos-lenje bilo u građevinskom poduzeću Hidroelektra. Bio je voditelj tunelskih radova na gradilištima HE Vinodol i HE Gojak.
Na poziv Energoinvesta iz Sarajeva 1955. prelazi u Hidrobiro, gdje se projektira hidroenergetski sustav na rijeci Trebiš-njici. U to doba projektira i sudjeluje u gradnji velike lučne brane Grančarevo, koja 120 m visokom branom tvori aku-mulaciju Bileća od 1,4 milijardi m3 vode.
Na specijalizaciju u Italiju za hidroteh-ničke građevine i konstrukcije otišao je 1957. Bio je poslije 1977. i 1978. godine
gostujući znanstvenik na Sveučilištu
Fort Collins u državi Colorado u SDA-u. Tako je pripremao doktorsku disertaciju koju je obranio 1979. na Sveučilištu u Sarajevu.
Za izvanrednog profesora za predmet Hidrotehnički objekti i iskorištavanje vodnih snaga na Fakultetu građevinskih .....
Bio je uključen u znanstveni projekt: Inducirani seizmizam i energetsko iskoriš-tavanje vodnih resursa. Iz tog je podru-čja objavio brojne znanstvenostručne ra-dove.
Bio je recenzent mnogih stručnih i znan-stvenih radova te znanstveno-istraživač-kih projekata, posebno u razdoblju od 1988. do 1990., te mentor za magistarske i doktorske radnje.
U razdoblju od 1963. do 1965. bio je član stručne komisije za hidroelektrane Investicijske banke iz Beograda, 1966. Republičkog savjeta za znanstveni rad Bosne i Hercegovine. Od 1979. do 1989. ka Međunarodne banke. Bio je od 1975. do 1981. i predsjednik građevinske gru-pe Savjeta za hidroelektrane Zajednice
bio je član skupine nezavisnih stručnjajugoslavenske
elektroprivrede godine.
Bio je član mnogih domaćih i međuna-rodnih udruga za visoke brane i potresno inženjerstvo. Za gradnje brojnih hidro-elektrana u nekadašnjoj Jugoslaviji bio je uključen u revizije projekata, gradnju i tehničke prijeme građevina.
Za doprinos razvoju struke i znanosti proglašen je zaslužnim i počasnim članom Saveza građevinskih inženjera i tehniča-ra, Društva za visoke brane i Društva za mehaniku stijena i podzemne radove. SGIT bivše Jugoslavije dodijelilo mu je jubilarnu povelju 1986. Nositelj je broj-nih priznanja mnogih poduzeća. Odliko-van je 1968. Ordenom rada sa zlatnim vijencem za branu Grančarevo i HE Tre-binje I na kojima je bio glavni projektant. Nakon gradnje RHE Čapljina i HE Tre-binje II, gdje je bio glavni nadzorni in-ženjer i savjetnik projekta, odlikovan je Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima 1980. Posebno valja istaknuti njegov doprinos spašavanju brane Peru-ča nakon miniranja od četnika i JNA 1993.
Iako je 1997. otišao u mirovinu, nastavio se baviti stručnim i znanstvenim radom. Između ostalog sudjelovao je u projekti-ranju tunela Dubrave i Konjsko na auto-cesti Zagreb – Split – Dubrovnik. Pos-ljednji mu je stručni doprinos bio na sa-naciji urušavanja tunelu Javorova Kosa, na autocesti Zagreb – Rijeka ....

Tko je glasao

.Ove ocjene ne trebaju


.Ove ocjene ne trebaju čuditi, jer je još tijekom izrade Studije, član komisije, splitski hidrolog svjetskoga glasa prof. dr. Ognjen Bonacci, zaključio da će se voda gubiti prema susjednim vodonosnicima, da će akumulacija poticati potrese i klizišta i da može doći u pitanje vodoopskrba Dubrovnika.

.
Umjesto da dodatno istraže njegove sumnje, Bonacciju su dali 'nogu'. Bonacci ovih dana nije želio dodatno objašnjavati svoje ocjene, a prema kazivanju jednoga kolege, uputio ga je na osobu koja je za izradu modela dobila honorar toliko visok da je za nj kupio stan.
.
Još ranije, nakon što je pregledao idejni projekt, prof. dr. Petar Stojić upozorio je na mogućnost pojave skrivenih šupljina. Također, Stojić je uputio na činjenicu da u svijetu nema nijedne takve injekcijske podzemne brane, što je potvrdio i konzultant EBRD-a prošle jeseni. Ipak, ljudi iz HEP-a tvrde da u svijetu postoji niz takvih brana i da su na izvjestan način korištena njihova iskustva. Naša iskustva iz javnih prezentacija pokazuju da HEP-ovci znaju lažno navoditi obilježja HE Omble i pri tome biti uvredljivi prema neistomišljenicima. Treba znati da su iste osobe autori projekta i SUO HE Omble, što je zaista bizarnost hrvatskog upravljanja okolišem.
.
Čemu služe studije utjecaja na okoliš?
.
S naše strane možemo dodati još ozbiljnih zamjerki koje nitko nije akceptirao. Primjerice, nitko nije radio modele razvoja podzemnih šupljina, tj. okršavanja, za koje u Ombli vladaju upravo idealni uvjeti. Ovih dana smo to spomenuli jednom od istaknutijih svjetskih stručnjaka za modeliranje speleogeneze, Slovencu Franciju Gabrovšeku, koji nam je odgovorio da se procesi koji se uobičajeno mjere tisućama godina, u takvim uvjetima mogu razvijati brzinom koja je dobro vidljiva čak i za ljudskog života............

http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/201115/Prvi-objavljujemo-tajne-re...

Tko je glasao

vrijedilo je

honorar za izradu modela vrijedan jednog stana je "vrijedan"

Tko je glasao

grijesi Dinke Pavelić

Skupština koja ne služi niti da svira kurcu uspjela je napraviti odlučujući korak - smjenila je Dinku Pavelić ... priča se da je imala nešto više argumenatiranog teksta protiv cirkusa na glavnom trgu metropole i nešto je drljala u vezi povezivanja gradske love i fontana, uređenja cvjetnog horvatinčiću (naročito varšavske kojoj je sjebo i ono malo pješačkog hodnika), bezpotrebnih nebodera, općenito ta doktorica urbanizma imala je neke primjedbe na "urbanizam" koji izglašava skupština pa čak i kad tri puta ne izglasa, uvijek izglasa na kraju .... slično je i u drugom po veličini gradu, a i u ostalim - kad može metropola, može i selo
Holičina teorija hegemonije ne drži vodu

Tko je glasao

odlazak čovjeka koji nije želio Čačićeve elektrane

Osim što je riječ o jednom od najobrazovanijih Vladinih kadrova, bio je zadužen za najsloženiji sektor – energetiku........Dapače, Škrlec je tek dan prije svoje smjene, nastupajući na konferenciji Elektroenergetski sustav RH, javno izjavio kako osobno ima različit stav o Plominu 3 od službenog stava Ministarstva te kako projekt smatra ekonomski i ekološki vrlo riskantnim. Škrlecovi prigovori projektu Plomin 3 bili su brojni, od pitanja ukupnog utjecaja na okoliš, preko odabira tehnologije korištenja ugljena u elektrani do dugoročne isplativosti projekta. Takve izjave Škrlec je u javnosti iznosio i prije, a jedan takav nastup na tribini u Labinu svojedobno je izazvao bijes prvog potpredsjednika Vlade Radimira Čačića.
http://www.vecernji.hr/vijesti/naprasni-odlazak-covjeka-koji-nije-zelio-...

Tko je glasao

Dulji tekst, ali da ne otvaram posebni dnevnik

Kad već ima nekoliko dnevnika o Mirelinoj ostavci, a s druge strane, samo lijepim tuđi tekst.

Jedan tekst koji sam dobio preko facebooka. Vjerujem da je korisna informacija pa prenosim, ne kažem da je apsolutno sve točno, nisam toliko u tijeku.

Smatram prigodnim iznijeti s čime se to sve između ostalog Mirela Holy i njen "dječji vrtić" bavio proteklih nekoliko mjeseci s obzirom na činjenicu da je se na sve moguće načine pokušava diskreditirati -

Osnovali su i ustrojili Ministarstvo zaštite okoliša i prirode što je ogroman posao. Izradili su i proveli javnu raspravu za tri potpuno nova zakona: Zakona o otpadu, Zakona o zaštiti okoliša te Zakona o zaštiti prirode koji osim što se usklađuju s EU direktivama svaki u velikoj mjeri reformira sadašnje sustave u sva tri područja.

Napravljene su i izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom koji bi sljedeći tjedan trebao ići u Vladinu proceduru, koji u sebi sadrži karte gospodarenja otpadom koje nikada do sada nisu napravljene, a prikazuju sadašnju te buduću situaciju sa svim potrebnim lokacijama za gospodarenje otpadom. Dakle, uveden je strateški pristup u planiranje sustava gospodarenja otpadom.

Osnovan je Forum za zaštitu okoliša i prirode, demokratizirana je procedura izrade zakona i podzakonskih propisa uključivanjem svih zainteresiranih strana u procese izrade, promijenjen je Savjet za održivi razvoj i zaštitu okoliša i započeo s procesom dorade i izmjene Strategije održivog razvitka RH te dokumenta Zeleni razvoj Hrvatske, pogurani su potpuno zamrli projekti centara za gospodarenje otpadom, izborili su se za gotovo 8 milijuna dolara bespovratnih sredstava iz Globalnog Fonda za Okoliš (GEF), i to za projekte broda čistača mora i zaštitu prirode.

Nakon dugotrajnih i napornih pregovora s Pravosudnom akademijom i Agencijom za upravljanje državnom imovinom uspjeli su se izboriti za napuštenu i ruiniranu državnu zgradu u blizini Ministarstva koju već velikim djelom osiguranim sredstvima Svjetske banke planiramo rekonstruirati u Kuću hrvatske prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode u kojoj bi se smjestili na jednom mjestu Državni zavod za zaštitu prirode, Agencija za zaštitu okoliša i buduća Nacionalna parkovna agencija.

Tijekom šestomjesečnog mandata Mirela Holy je službeno obišla veliki dio Hrvatske kako bi se upoznala sa situacijom na terenu i vidjela što kao Ministarstvo moramo učiniti kako bi popravili situaciju iz resora u tim područjima.

Također su izradili prijedlog mjera za 'ozelenjavanje' transporta u cilju smanjenja emisija CO2 iz prometa promjenom sustava trošarina te ga prezentirali ministru Liniću, Čačiću i Hajdašu Dončiću koji se trenutno dorađuje i finalizira i uskoro bi trebao biti predstavljan javnosti. U svim područjima su počeli primjenjivati strateški pristup u cilju racionalizacije i efikasnosti sustava. Donijeli su ili izradili i podzakonske propise iz područja zaštite zraka i suzbijanja klimatskih promjena.

Osim toga, Ministarstvo je na zahtjev DG Environmenta EU angažiralo cijeli niz nezavisnih stručnjaka za revizije studija dvanaest vodnih projekata, a sve su revizije odrađene i mišljenja su u svibnju poslana u Brisel.

Tko je glasao

1. A u ogromnom poslu

1. A u ogromnom poslu zaboravili su odgovoriti na pokoju predstavku, nisu trznuli na čudan način na koji je Kaštelanski zaljev dobio naftni terminal,...

2. Ogroman posao ne znači dobar posao.

3. A najviše bih želio da me netko informira o Forumu za zaštitu okoliša. Nakon što je osnovan nitko o njemu nije jednu riječ čuo. Da li on postoji ili ne? Da ne dužim najviše bi me interesiralo da li su tri prijedloga zakona koja su izašla iz ovog Ministarstva prošla taj forum, da li su na njemu usuglašena, na koji način? Da li je stvarno "demokratizirana procedura izrade zakona i podzakonskih propisa uključivanjem svih zainteresiranih strana u procese izrade" ili je samo osnovan Forum. Ima li netko nešto da napiše?

Tko je glasao

Nema odgovora. A meni itekako

Nema odgovora. A meni itekako izgleda da nije demokratizirala proceduru izrade zakona i podzakonskih propisa, dapače pojedini čini definitivno su korak nazad.

Sadržaji ova tri zakona nisu dovoljno raspravljanii, o sadržaju političari više manje ništa ne znaju.

Ogroman posao dijeljenja ministarstva, da li je to uopće bilo potrebno, što smo dobili,a što izgubili?

Svašta je dobro Mirela napravila, ali i puno toga lošega. Mene je ukupno razočarala.

Tko je glasao

@2573

Ma da, bilo je savršeno rješenje zaštitu prirode strpati u Ministarstvo kulture. Tko zna, s obzirom da ondje sada "vladaju" genijalni HNS-ovci, možda opet presele prirodu, a zašto ne i okoliš!

Tko je glasao

Tanko. Koji ćeš argument

Tanko. Koji ćeš argument imati kad koalicija postavi HNS-ovca (time valjda podrazumjevaš nešto jako loše) za Ministra zaštite okoliša i pritrode? Što ćemo ako novi Ministar bude zločest? Ili će nakon slijedećih izbora neka nova koalicija ponovo preslagivati ministrstva kako im šune, a mi ćemo tome pljeskati ili zviždati u zavisnosti na kojem smo dijelu tribina?

Tko je glasao

na svom dnevniku opisuješ nazovi depru, paranoju....što već

ovakva je moja - prvo ću nabrojati činjenice i pretpistavke:

- slučaj je htio da su horvatinčić i čačić trenutno i stvarno još uvijek na slobodi ubojice iz nehata
- rat na području BIH i RH sve više jasno oslikava uvod u veliko sranje, zapravo eksperiment, poligon i svjetsko, naročito evropsko licemjerstvo i guzičarenje elita
- posljeratno svjedočimo o potpunoj devastaciji materije i duha pod plaštom zaštite od komunjara, jugonostalgičara, četnika, ustaša.... kako koji dan, prema dnevnoj potrebi i politici
- nikakva nova pravda nije stigla, među "elitom" nemamo elitu, uglavnom jebivjetre
- preuzimanje odgovornosti - floskula, nitko još nije otkrio što znači ovdje taj izraz

a sad Moja paranoja:

obzirom da nezajažljivi tipovi, uz gradonačelnike i dva najveća grada, su nam "elita" koja oslikava društvo (a da li - koliki postotak, zašto su drugi toliko rezignirani pa puštaju/mo ovoliku količinu porno uradaka) - idealna prilika svjetskim jebivjetrima za nastavak - RH i BIH su predvodnica kako treba izgledati novo društvo, onako kako je nekad to opisao Tolkin u gospodaru prstenova - ili Ende u priči bez kraja ...... odnosno kompjutorske igrice su puno realniji svijet od ovog nazovi RW koji je u virtualitetu novca i realitetu kako kome po "zaslugama". A Zasluge su našim ubojicama ... (neki imaju tendenciju postati i "moralne vertikale" - glavaš ne želi primiti karamarka): horvatinčić uz blagoslov tele-portacija dobija komade obala, čitave ulice, trgove ..... čačić samoprozvani prvopotpredsjedavajući (tko su drugi?) uz prozivku drugih djecom u vrtiću (nadam se da bi tete iz vrtića ui roditelji trebali podnijeti tužbu zbog korištenja časti djece vrtićke dobi u neprimjerene svrhe) dobija da odlučuje u ime toga što smo mi ostali "djeca u vrtiću" skupa sa takvim tipovima kao Bonacci, Božičević, Lučić, Holy i hrpe drugih poznatih i nepoznatih stručnjaka ..... zapravo vrši ekstra eksperiment kao inauguraciju novom vidu uništavanja života "drugih", novi vid eksplicitnih plinskih komora - ratovi su već postali zamorni, ne vraćaju toliko love koliko se potroši, resursi su na izmaku - zato je novi vid evidentno eksperimentiranje sa nevažnim životima drugih ljudi, građevinskih radnika kao najniže radni sposobne skupine (na horvatinčićevom gradilištu se mlada i neiskusna nadzorna inžinjerka hvalila koko rade u rupi ljudi po 14 sati dnevno bez stajanja, dok vani prosvjeduju besposličari)
odnosno
kad krenu radovi unutar brda
lao vjerovatno može doći do seizmičke katastofe nakon malo jače kiše
recimo ako pogine par sto tih nevažnih drugig ljudi, prvih među radno sposobnim
koja je poruka
poruka je prvim radno sposbnim u evropi:
ovo čeka i vas

Tko je glasao

nikakva nova pravda nije stigla, ...

Mirela Holy je u kratkom vremenu pokazala i dokazala da je sposobna pokrenuti reorganizaciju i djelovanje Ministarstva koje je preuzela. Osim toga možda još i važnije, pokazala je da ima karizmu i liderske sposobnosti!
Ali..., kako kod nas i dalje aktivno djeluje organizacija i vrijede mafijska pravila!
Kriminalni politički milje HNS-a je to njeno djelovanje prepoznao kao sabotažu u dogovornoj praksi djelovanja i u sinergiji s SDP-om ponovo dokazao kojim putem nastavljaju raditi.
Dakle povezana "elita", nemilosrdno uništava pokušaje mladih ljudi i stručnaka koje okupljaju da se dokazuju, da žele raditi na promjenama za opće dobro društva i zajednice u kojoj žive.
Pohvaljujem dnevnik,
a Mireli Holy želim dobro zdravlje. I Mirela! ....nedaj se godinama!
mali

E..., moj Kapetane!

Tko je glasao

kriminalni milje u svom staništu se razvija

Bez obzira na „centre moći“, mistične mafije, jezive prijetnje i još gora ostvarnja njih, daleko veći problem je što je večina društva parazitski nastrojena .... da tog nije ne bi niti bilo onog nabrojanog

Tko je glasao

"Istraživačko strvinarstvo"

"Mirela Holy kažnjena je zbog toga jer je o uvriježenom postupku ostavila pisani trag. Nije usvojila rutinu vladanja, fine mimikrijske tehnike, niti se adaptirala na model spojenih hipokrizija. Sva je prilika da je vlastitu političku sudbinu zaslužila, ali to nam ne ostavlja komociju da se možemo praviti naivnima. Kada slavodobitno govori o “određenim standardima ponašanja”, kada s primjerenom dozom patosa navješćuje novo demokratsko doba, Zoran Milanović ne čini ništa mudrije od mahanja tuđom ostavkom kao smokvinim listom vladajućeg pizdunstva." - http://www.novossti.com/2012/06/istrazivacko-strvinarstvo/ (Viktor Ivančić)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

@robotu

HE Plat proizvodi više struje nego što Dubrovnik troši.
Planira se i njena druga faza (HE DUBROVNIK 2) koja će utostručit proizvodnju struje na području županije. Dakle Dubrovniku ne nedostaje struje! Nestašica struje se prošle zime dogodila zbog neodržavanja nove trafostanice u Komolcu (voda do gležnjeva) kao i zbog ne nadograđivanja trafostanica Lapad i Gruž gdje se zbog povećanja broja potrošača povećavala potreba za energijom pa se zato i dogodila druga havarija na trafostanici Lapad.
I što HEP čini? Gradi trafostanicu (podzemnu i triput skuplju) tamo gdje ne treba Dubrovniku-pod zemljom Srđa taman tamo gdje je to potrebno investitoru u golf naselje na Srđu i eto trafostanice tvrtci međunarodnog trgovca oružjem s Djevičanskih otoka. Inženjeri HEP-a su interno napravili elaborat koji pokazuje da je to triput skuplje i neadekvatno rješenje u usporedbi s onim kojeg oni predlažu.

Kako još HEP može pomoć tvrtci Razvoj golf jdoo avnim novcem?
pa recimo da izgradi podvodnu akumulaciju i HE Ombla koja će prepoloviti trošak podizanja vode na pslato Srđa i osigurati dovoljno vode (x3) u vodoopskrbnom sustavu u kojem profil nije dovoljan za opkrbu grada golfera i terena za golf.
Oko smeća na Grabovici-brojni znanstvenici i građani su se suprostavljali 80ih lokaciji izabranoj po nečelu ubaci deponij iza brda-i tu je tadašnja politika nametnula izbor lokacije suprotno stavovima znanstvene zajednice da bi se tek kasnije pokazalo kako postoje podzemne veze kada je režim voda visok između Grabovice i OMBLE (Grabovica=2 sanitarna zona).
Usput podizanje vode na 130 m uspostavlja trajno visoki režim voda i kontinuiran dotok ocjednih voda s Grabovice u Omblu, a te toksine ni najskuplji pročišćač za odmuljivanje vode ne može pročistit..A Bonacci i neki drugi smatraju da se neće moć Omblu podići na 130 m bez preljevanja u susjedne slivove.

Isustva s eksperimentalnom kaptažom izvora u Župi dubrovačkoj (koje je isti taj Paviša vodio ) doveli su do aktiviranja klizišta ispod nekim kuća na Obodu i poplavu u hidroeletrani koju su djelatnici juga spašavali zečjim nasipima

Tko je glasao

@anonimcu

točno, he plat ima 216 mw, a najveći peak potrošnje dubrovačke regije bio je čini mi se oko 90 mw, jedin problem je što ona nije cijela u hrvatskoj; netko može zavrnuti "špinu" kada mu se prohtije. inače, ako govorimo o "obnovljivim" izvorima onda bi voda trebala biti prvenstveni obnovljivi izvor koji ima prednost pred svima. da ne ponavljam, fotonaponske ćelije i vjetroektrane koriste rijetke minerale, voda 'fala bogu pada s neba i kako stvari stoje još na kišu ne plaćamo porez. struje nikada nije previše, tko je smeta prodati ako je imaš viška; kako stvari stoje mi uvozimo 30% električne energije. jako lijepo.

što se tiče hepove investicijske politike nije samo dubrovnik podaren biserima, hep nije sposoban biti racionalni gospodar.
kao što sam naveo ranije ideja za omblu je pala prije golf terena na srđu i potrebe za zalijevanjem trave, još u vrijeme izrade he na trebišnjici. ono što se radi u hepu i ini je davno zaslužilo da se odgovorne kazni kao u kini za vrijeme kulturne revolucije;
streljački stroj.
u krajnju ruku što fali golf terenima; ako želite zarađivati cijelu godinu osim tromjesečnog kratkoročnog guljenja i kruzeraja, morate nešto žrtvovati, prošla su vremena zidina, linđa, dubrovačkog ljeta, sada se oko srđa motaju financijski morski psi koji će teško ostaviti na miru slasne zalogaje. ne može se j. i ostati nevin, barem prema važećim zakonima prirode....

po meni dva su ključna pitanja kod omble; tehnička izvodljivost ( brana koja treba "začepiti" poniranje i stvoriti barijeru u kamenu) i cijena po kWh-u. ako si hep može priuštiti da otkupljuje struju od solarnih hohštaplera po 4,5 kn/kWh ( cijena "ombline struje" bi bila daleko niža") pa je prodavati po 0,7 onda i ne čudi što su u gubitcima. na sve strane se propagira "jeftine" solarne i vjetroelektrane po hrvatskoj obali što mi miriši na "golfiranje" po srđu. srbi će od goleme solarne centrale koja se planira napraviti na njenom terenu imati samo naknadu za zemljište, sve ostalo ide vani.
uvaljuju nam skupu tehnologiju a ne daju nam da radimo ono što znamo - stočarstvo, peradarstvo, ekološka poljoprivreda...

prestrašno je da linić @ čačić duo govore kako su prošla vremena jeftine energije, a cijene energenata u svijetu su u padu; poskupit će vodu na razinu eu, a u vrhu smo u europi po količini vode; izjednačuju nas sa zemljama u kojima u pitkoj vodi možeš razvijati foto filmove, 'ko nekada u rajni.
nadalje sada se mirela holy beatificira, kao da je u najmanju ruku majka tereza, a žena je napravila dva vrlo ozbiljna politička gafa, nevezano o potezima koje je napravila u svom resoru, ponašala se kao ženski pandan čačiću...

Tko je glasao

mi uvozimo 30% električne

mi uvozimo 30% električne energije. jako lijepo.

Navodno su nam gubici u distribuciji skoro 25%, jako lijepo...

"Gubici električne energije u HEP-ovoj elektromreži su pojedinih godina (npr. 2003.) čak veći nego potrošnja struje cjelokupne hrvatske industrije." - http://www.h-alter.org/vijesti/vijesti/sam-hep-najveci-potrosac-struje-u...

Navodo se puno struje i pokrade - možda ti bolje znaš s obzirom na blisko praćenje problematike.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

kokoši i pivci

onako kako sam ja razumio problematiku koja je navedena u dokumentarcu "ombla" htv-a, koju je prilično dobro objasnio voditelj projekta tomislav paviša projektom se neće stvarati nekakvo golemo akumulacijsko jezero već će se elektrana koristiti protočno, onoliko vode koliko obmbla u tom trenutku ima toliko će se koristiti jer u zaleđu ne postoje velike šupljine u koje bi se mogla akumulirati voda, koja bi joj osiguravala konstantni izvor.

prema tome ona će raditi prema količini dotoka koji prema riječima paviše zimi naraste do 100m3 (elektrana bi trošila 60m3), a višak bi se optočnim tunelom ispuštao na izlazu. u slučaju bilo kakve havarije optočni tunel bi preuzeo vodeni val. u slučaju velikog potresa vjerojatno bi dubrovčani imali većih problema od he ombla.

što se tiče viline pećine ista se neće potopiti uključujući i šišmiše koji su se naselili prije 15 godina kada su geolozi minirali ulaze radi proširenja, a između viline pećine i vanjskog ruba načinila bi se brana koju čine tri niza zavjesa u koje bi se injektirala vodonepropusna smjesa. nije baš uobičajeno, no danas građevinari rade čuda, valjda ste gledali koji "discovery" "megastructures".
kao glavni kamen smutnje se navodi da je ekološka studija načinjena 1999 kada su ekološki standardi bili niži. držeći se tih navodno novih standarda vjerojatno nigdje u svijetu ne bi napravili hidrocentralu ili neki industrijski objekt u prirodi.
još jedna stvar je navedena u dokumentarcu, a to je da je u zaleđu tog krškog bisera nalazi u vrtači dubrovački deponij koji za vrijeme kiša zagađuje izvor omble. nigdje niste čuli da je to problem, već samo hidrocentrala nedonošče;)

nisam vidio da itko prosvjeduje zbog makarskog deponija smeća donja gora u srcu biokova, parka prirode. nisam vidio da se u sklopu eko-kaštelanskog zaljeva kilometar od obale ispuštaju fekalne i industrijske vode splita. po čemu je pumpanje brda govana u more "ekološko" osim naziva.
usput, izradom hidrocentrale ombla kaptaža vode bi se pomakla u dubinu gdje bi utjecaj deponija bio minimaliziran.

sada ćemo se malo "informisati", malo znanosti za domaćice;)

http://www.dubrovnikpress.hr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2387:o...

"
Neosporna činjenica je da u energetiku treba ulagati, no prvi korak treba biti usmjeren u smanjenje gubitka električne energije u distribuciji koje je u Hrvatskoj znatno veće nego u u državama EU. Svakako je pametnije uložiti milijardu kuna, koliko košta gradnja HE Ombla, u smanjenje gubitaka u distribuciji, čime bi se eliminirala potreba za realizacijom ovog projekta. Nadalje, sustavom donacija, povoljnih kreditiranja te poticaja treba smanjiti gubitak energije u zgradama te treba poticati instaliranje solarnih kolektora i fotonaponskih ćelija na zgrade. Iako su ovakve investicije u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije izrazito efikasne, one ne idu na ruku građevinskom lobiju, jer nema gradnje velikih pogona i brana, a vlasništvo i profit nisu centralizirani. Vjerojatno je to razlog zbog kojeg agresivni pojedinci iz Vlade ne zagovaraju učinkovita rješenja, nego gradnju velikih hidroelektrana.
"

aha, ne laje pas radi sela, prepoznatljivi "footprint" koji se dao naslutiti na nedavnoj konferenciji

http://www.hgk.hr/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_PT?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/HGK+Web/Vijesti/Priopcenja/Hrvatsko_njema_ki_gospodarski_forum_o_obnovljivim_izvorima_energije__42.437098590690006

tekst govori sam za sebe. he ombla je basnoslovno skupa i ne isplati se, jer nosi goleme rizike ( a što danas ne nosi rizike, jedino povratak u kameno doba ne nosi rizik). naša braća nijemci su spremni i donijeli su vatrene štapove, ogledalca i vatrenu vodu domorodcima. zaposlit će 200 ljudi koji će prevoditi manuale sa njemačkog na hrvatski i čistiti solarne ćelije. toliko o hrvatskom know-howu.

sada malo matematike

http://www.croenergo.eu/otvorena-najveca-solarna-elektrana-u-hrvatskoj--...

dođi tatici;

400 kW jednako 9.000.000 kn jednako 1.216.216 € jednako opskrbit će 130 kućanstava strujom, i spasit čak 232 tone "otrovnog" CO2 sve to na prostoru 3.000 m2.
ako 400kW košta 1,2 mil€ koliko će koštati 1MW? ( zadatak za ekologe).

he ombla sa svojih 68 MW će koštati golemih 150 mil€ ili 2,2 mil €/MW. prvo je dakle pozitivno i isplativo, a drugo je interes građevinskog lobbyja. koliko bi koštala solarna elektrana te snage, i koliko bi prostora zauzimala i po kojoj cijeni.

na kraju dobro razmislite, tko jebe naše kokoši a nije pivac?

Tko je glasao

evo, pogledao malo.. po

evo, pogledao malo..

po kwh

Coal
capital cost 0.72 cent per kilowatt hour
95 % capacity factor
operating and maintenance 1 cent per kilowatt hour
coal costs 2.14 cents per kilowatt hour
direct costs: 3.14 cents per kilowatt hour

capital cost 0.42 cent per kilowatt hour
95 % capacity factor
operating and maintenance <0.5 cent per kilowatt hour
gas costs 4.90 cents per kilowatt hour
direct costs: 4.95 cents per kilowatt hour

solar
capital cost 17.12 cents per kilowatt hour
15 - 20 % capacity factor
operating and maintenance 1 cent per kilowatt hour
photons cost nothing
direct costs: 18.12 cents per kilowatt hour

wind
capital cost 2.45 cents per kilowatt hour
25 - 35 % capacity factor
operating and maintenance 1 cent per kilowatt hour
wind costs nothing
direct costs: 3.14 cents per kilowatt hour

vidimo kako se trošak po kwh računa na bazi "teoretske energije"
za pravi trošak moramo pomnožiti sa capacity factor i dobijamo 4-10 puta skuplju električnu energiju..
nisu uključeni naravno troškovi novih dalekovoda, kao niti "rezervnog kapaciteta" za održavanje stabilnosti mreže.. eto u Njemačkoj se nedavno sjetili kako njihove hvaljene farme vjetrenjača- nisu priključene na mrežu..

također, kapitalni troškovi za obnovljive izvore u svojoj proizvodnoj cijeni uključuju jeftinu energiju iz ugljena i plina.. izračunavanje troška proizvodnje istih iz obnovljivih izvora ostavljam čitatelju.. brojke bi bile astronomske.. 20-100 puta skuplje.. (opće je poznato da solarna ćelija proizvede onoliko struje koliko je utrošeno u njenu proizvodnju za 15-30 godina, koliko je teoretski rok trajanja- što je sunce jače, rok trajanja je kraći :)) )..

Based on the US Energy Information Administration (EIA) which forms the basis for the calculation of 2007 Annual Energy Outlook, the estimated capital cost of constructing a power generating plant per type of technology is as follow. This is assuming that the order was placed in 2006;

Technology Year
on line Cost
($/kW)
Advanced open cycle gas turbine 2008 398
Conventional open cycle gas turbine 2008 420
Advanced gas/oil combined cycle 2009 594
Conventional gas/oil combined cycle 2009 603
Distributed generation (base load) 2009 859
Distributed generation (peak load) 2008 1032
Advanced combined cycle with sequestration 2010 1185
Wind 2009 1208
Coal-fired plant with scrubber 2010 1290
IGCC 2010 1490
Conventional hydropower 2010 1500
Biomass 2010 1869
Geothermal 2010 1880
Advanced nuclear 2011 2081
IGCC with carbon sequestration 2010 2134
Solar thermal 2009 3149
Fuel cell 2009 4520
Photovoltaic 2008 4751

Technologies Capacity factor
(%)
Gas turbine combined cycle 80-90
Nuclear 90
Average US coal plant 68
Biomass 68
Geothermal 90
Hydropower 44
Wind turbine 30
Solar 20

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

ja sam vizualni tip

http://i90.photobucket.com/albums/k247/dhm1353/HGWMB2c.png
tanka zelena linija iznad apscise je fiksirana na 12 centi po kW, što je prosječna cijena kilowatta americi. u cijenu su uključeni svi parametri troškovi izrade, fiksni i varijablini troškovi održavanja i transport;
pogledajte što viri iznad žita, advanced coal with ccs, konvencionalna plinska turbina je na granici, a u stratosferi su obalni vjetar, solarne pv i solarne termalne, koje su gotovo dvostruko skuplje; hidro je gotovo uvjerljivo najjeftinija.

opet na primjeru amerike i obaminog zelenog new deala možemo vidjeti prilično uznemiravajuće brojke

http://i90.photobucket.com/albums/k247/dhm1353/HGWMB1.png

capex ili kapitalni izdatci iznose između 6/7 milijuna $ po MW, za usporedbu tradicionalne termocentrale idu prosječno manje od 2 milijuna $, a plinocentrale idu manje od 1 milijun dolara po MW. da bi izjednačio cijene i učinio solarne centrale konkurentnim obama planira izjednačiti cijene na 20c/kWH, dakle gotovo 100% tno povećanje.

ljudi nadalje zaboravljaju da pv solarne centrale vremenom gube kapacitet, i to 0,5% na godinu tako da nominalni kapacitet nikada neće biti postignut; nadalje njezin kapacitet varira tijekom dana i tijekom godišnjih doba, tako da su nominalne vrijednosti rada tih centrala vrlo optimistične. slična stvar je sa vjetrom, one nikada ili rijetko rade punim kapacitetom i vrlo variraju što izaziva prilične probleme blago rečeno u distributivnoj mreži.

Tko je glasao

Najbliži konkretan primjer u

Najbliži konkretan primjer u zadnje vrijeme je perjanica slovenskog elektro sustava je TE Šoštanj, 6.blok, 550MW, na velenjski ugljen. Ugovor je dobio Alstom. Na kraju pregovora, uz blagoslov EBRD-a, ukupni troškovi izgradnje, bez troškova financiranja:

Priprema 11 EUR/KW
Oprema s instalacijom i građevinski radovi 1634 EUR/KW
Troškovi investitora 17 EUR/KW

Sve zajedno oko 1.2 milijarde Eura.

Plinski pogoni su mnogo jeftiniji, ali oni su u sustavu samo za vršna opterećenja. Cijena plina je vrlo rizična stvar, ako nemaš čvrstu kontrolu nad nekim plinovodom.

Vjetroparkovi su jako skupi, posebno offshore, ali imaju veliku prednost u burzovnim sustavima s"marginal pricing" formiranjem cijena. Marginalna cijena kwh-a iz vjetra je nula kuna, pa u sistemu " merit ordera" ulaze prije plina, i tako istiskuju plinske pogone, koji imaju najviše operativne troškove zbog cijene plina. Tako da je krajnji rezultat pad cijene struje za krajnje potrošače. Zato ovi veliki i dižu galamu protiv vjetra i feed-in tarifa.

Tko je glasao

klikni na stranicu alstoma,

klikni na stranicu alstoma, pa vidi tko proizvodi vjetrenjače.. koji to "veliki"?, Alstom? recimo končar ovdje? svima je njima mnogo više u interesu proizvoditi mnogo više nečega što će davati mnogo manje struje po mnogo višim cijenama.. posla i novaca kao u priči.. BP je primjerice, jedan od najvećih proizvođača alternativne energije na svijetu.

i još kad bi te vjetrenjače proizvodile struju... kolika je marginalna cijena korištenog zemljišta, dalekovoda, kompenzacijskog kapaciteta? za 550 MW outputa potrebno je ca 1500-2000 vjetrenjača snage 1MW, a 550 MW nije mnogo.. vjetar mora biti povoljan, potrebno je mrežu dovuć do tamo.. a potrebno ih je i popravljat.. za vrijeme kad vjetar ne puše potrebno je sagraditi plinske elektrane..

kolika je kompetitivnost obnovljivih izvora zorno se vidi na cijenama el. energije..

ne tvrdim kako se to na nekim mjestima ne isplati, ali u Hrvatskoj baš i ne.. koliko košta samo recimo gradnja negdje na velebitu i onda do tamo vuć žice po kršu.. pa kad bura krene sve stanu.. il kad bura stane sve stanu.. prošle godine 2 tjedna na Pagu nisam ih vidio da se okreću jedanput..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

uzimajući u obzir blagoslov

uzimajući u obzir blagoslov EBRD-a, moglo je i bit skuplje..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

i bit će skuplje ovo je samo,

i bit će skuplje

ovo je samo, kak vele Ameri, " battery limit", još idu i " offside utilities "

Tko je glasao
Tko je glasao

brutalno je skupo i jedno i

brutalno je skupo i jedno i drugo..

usporedbe radi, koliko bi koštala neka termoelektrana sa kogeneracijom toplinske energije po MW (el. energije)?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Donošenje investicijskih

Donošenje investicijskih odluka treba decentralizirati. Zašto bi se cijela Hrvatska zamarala s Omblom?
Ako postoji problem opskrbe električnom energijom na području Županije dubrovačke, odluka mora biti lokalna. Županija osnuje poduzeće za proizvodnju i distribuciju struje.
Poduzeće kandidira projekt Ombla i ponudi ga lokalnim regulatornim tijelima. Studija zaštite okoline pokaže velike rizike, projekt se odbija. OK, dečki, ne želimo Omblu.

Zavrni zahtjev prema EBRD-u i ponudi 30X2MW =60 MW vjetroturbina na Srđu. Vizualni efekti vjetroparka narušavaju ljepotu okoliša. Ne želimo ni to.

OK, uvezi struju iz Republike srpske.

Država se treba baviti planiranjem i izgradnjom elektroenergetskih objekata, koji recimo prestavljaju barem 10% ukupnih kapaciteta, znači oko 400-500MW. Ovako se cijela vlada paralizira na objektu od 1 posto naših ukupnih kapaciteta, padaju ministri, gubi se vrijeme i novac, a rezultat nikakv.
Ovdje u Zagrebu imamo nuklearku na 20 km, dva dimnjaka u centru grada sa po 200 metara visine, Plivu, Janafova rezervoare itd., pa se nitko ne sekira, a posla za zaštitu okoline na pretek.

Tko je glasao
Tko je glasao

Robot

Robot bilo bi dobro da provjeriš neke stvari prije nego što ih napišeš.
Inaće te ljudi neće baš prihvatitit kao ozbiljog sugovornika.
Ovdje si naveo ovo:

"nisam vidio da itko prosvjeduje zbog makarskog deponija smeća donja gora u srcu biokova, parka prirode. "

Taj deponij je saniran. O tehnici saniranja ne bih pisao. Znam da je posupana ogromna lova.
Isto tako znam da se ne bih napio vode u Gornjoj podgori sa izvorišta.
Evo ovdje i članak iz 2009 godine:

"Splitsko-dalmatinska županija u cijelosti je završila sanaciju odlagališta komunalnog otpada Donja gora kod Podgore, te je ono vraćeno Parku prirode Biokovo, a za sve je radove izdvojeno 40 milijuna kuna.
Odlagalište Donja gora aktualizirano je prije nekoliko godina, a stanje je 2003. postalo zabrinjavajuće, jer se nalazi u parku prirode, a količine otpada koje su se dovozile bile su goleme pa je stanje za grad Makarsku te općine Brela, Baška Voda, Tučepi i Podgora postalo nepodnošljivo. Zbog opasnosti za tamošnje stanovnike i turiste te brojnih prosvjeda, u Županiji su krenuli s administrativnim pripremama kako bi dobili građevinsku dozvolu te izabrali izvođača. Prema projektu IGH-a, poslove je odradio splitski Konstruktor, a na temelju projekta i stručnih studija dobivena je i uporabna dozvola nadležnog ministarstva. Danas, nakon četiri godine, jedan od najzadovoljnijih svakako je Tomislav Mihotić, pročelnik županijskog Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša. - Zadovoljni smo jer je odlagalište otpada Donja gora sanirano u cijelosti po vrhunskim standardima i vraćeno Parku prirode. Od nekadašnjega divljeg odlagališta smeća, od 4,1 hektara površine sad ovo područje obuhvaća 3,5 hektara - kaže Mihotić. O kakvom je velikom poslu riječ, najbolje govori podatak da je visina otpada bila čak 3,2 metra. Od ukupnih troškova 80 posto je izdvojeno iz Fonda zaštite okoliša, a Županija je sudjelovala sa 20 posto, od čega je 10 posto iz ekorente, koju plaćaju Grad Makarska i ostale općine Makarskog primorja. Svi oni sada, nakon sanacije, mogu odahnuti i konačno udahnuti zrak na nekadašnjem deponiju prenosi Slobodna Dalmacija.

Link:
http://makarska-hr.com/makarska/hrvatska/donja-gora-u-parku-prirode/

Pozdrav:
grd & lin

Tko je glasao

@grdilin

Zahvaljujem na dopuni, dugo nisam bio na bijakovu, ne provjeravamsvaku točku posta,jer ne pretendiram biti britannica, poantu posta si shvatio, jer se ne bi napio vode u podnožju deponija. Iznad omble u vrtaci je odlagalište otpada. Ima li to odlagalište ikakav utjecaj na eko sustav?

Tko je glasao

Robot

Pitaš?

" Ima li to odlagalište ikakav utjecaj na eko sustav?"

Dugo godina sam se bavio i speleologijom.
Odlično poznajem naš krš. U gradnji tunela kroz Biokovo se pojavilo dosta pečinskih i jamskih sistema. Našlo se na objekte kod kojih se stupac vode diže po nekoliko stotina metara u kišnim razdobljima ili pri topljenju snijega Te stvari je trebalo sanirati i premostiti. I tu ćemo u budučnosti vidjeti kako će se ponašati voda. Pa to su podzemne rijeke i što je još gore jake bujice.
Jednostavno ne mogu vjerovati da to odlagalište nema utjecaja kako za samu Omblu tako i na cjelokupni eko sustav tog kraja.
Potrebna su temeljitija istraživanja.
Sanacija odlagališta nije samo prekrivanje folijama i nasipanje zemljom.
Sanacija odlagališta je puno zahtjevnija na našem kršu.
Onošto je danas donešeno na odpad može djelovati i za stotinjak godina, a ne danas.
Mladineo se hvalio kako je Biokovsko odlagalište (sanacija) tako dobro sanirano da se sada već može napraviti manji golf teren, izletište itd.

Za gradnju tog objekta na Ombli treba imati muda i preuzeti odgovornost.
To nije samo politička odgovornost.
To je odgovornost prema budućim generacijama.
Nisam protiv gradnji ali za takav jedan projekt dobro bi promotrio sve parametre i rizike koji nosi takav projekt.

Eto mogu ovdje otvoreno napisati da se neke stvari skrivaju od javnosti.
to je ono iz prve ruke. I to mi ni malo nije drago.

Tko je glasao

da ne ispadne trolanje teme

malo ću pojasniti stavove; biokovo sam godinama pohodio i ovdje imam nekoliko solidnih fotografija na ovom websiteu, znam i par momaka iz makarske, možebitno da smo se i susreli dok sam vrludao po juri i iliji;
http://www.summitpost.org/biokovo/images/p-151261
to odlagalište sam jednom vidio u prolazu i ostao zapanjen ružnoćom u parku prirode; nevezano da li je sanirano ili ne - šteta je nastala.
ono što sam pisao o projektu ombla je isključivo reprodukcija viđenoga u htv ovom dokumentarcu o ombli, materijala sa neta i razgovora sa ljudima; taj dokumentarac imam i stavio bih ga na youtube ili na jumbomail da time ne vrijeđam copyright prava autora. poznajem neke od ljudi koji su bili tamo sa krašovcem, dakle prvo se raspitaj preko speleoloških veza što se tamo konstatiralo.
prva istraživanja omble upravo su rađena radi projekta čapljina na trebišnjici kako bi se utvrdilo međudjelovanje između vodenih sustava i tom prilikom je stvorena ideja o he dubrovnik. slažem se u potpunosti o osjetljivosti krške prirode i što se tiče toga planinarsko srce mi kaže ne; no dubrovnik ima problem odakle nabaviti struju. ako postoji alternativno rješenje evala. do tada ipak mislim da kartagu treba srušiti, jer smo prirodu davno sjebali.
prijatelj ronilac sa visa mi kaže da zerp praktički i ne trebamo proglašavati jer je stanje katastrofa; poznanik koji radi u oceanografskom institutu u splitu kaže da jadran više nije onako čist kao što je bio nekada, zaslugom nautičkog turizma i divljanjem prema prirodi. ja se jedino raspizdim na selektivnom pristupu ekologiji zasnovanom na lobiju o kojem odavno pišem na ovom forumu.

Tko je glasao

Imam jednu super ideju...

Dubrovniku bi se mogla dovest struja žicom...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

bistar kao ministar

zašto Ombla kad ima žica
vidiš bigi
ti bi mogla biti ministrica

luka

Tko je glasao

Da...

zato ja to i nisam.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

sad si ga malo prećero, ajd

sad si ga malo prećero, ajd da nije čist kao nekada, al ove rekla kazala o "divljanju prema prirodi (nekako mi vuče na religiozno-pjesnički izričaj) i nautičkom turizmu".. i da zbog toga ZERP praktički ne treba.
nije čist kao nekad, ali stanje se (tako je to u prirodi) samo od sebe popravlja kad se ukloni uzrok katastrofe (ne znam što je katastrofa oko Visa, bit će Talijani?)

inače, ovo sa sjebavanjem prirode je jako lijepo okarakterizirao jedan čiča sa mislim kaspijskog jezera, ili otkud je već staljin navodnjavao svoja polja pamuka, pa isušio pola..

"prirodu je nemoguće uništiti, samo promijeniti".. sad tamo rastu (same od sebe) i žive neke druge stvari i eko sustav nije uništen, nego se- prilagodio i promijeno.."prirodi" je svejedno. pitanje je samo što MI hoćemo od nje.. da banaliziram, više beba tuljana s velikim okicama ili bijelih medvjeda koji ih jedu... ili više meduza..

na kraju krajeva, i oko Černobila je sve zeleno :))

općenito, što se tiče svih tih problema na jadranu i okolici.. oni, su, vjerujem da će se svi složiti, od nestašica vode pa do manjka struje i previše govana, uzrokovani najvećim dijelom- turizmom..

i dolazimo do apsurdne situacije u kojoj "turizam treba razvijatii", na to se troše pare i pare, prirodu treba sačuvati, na što bi se opet trebale trošit pare, među ostalim kako bi mogli zarađivati od turizma.. a i u jednom i u drugom fanatični poriv za apsolutnim "očuvanjem" i maksimalnim razvojem, brojanjem noćenja i tako dalje, da ne spominjem kako turistima ne nudimo "ništa osim sunca i mora".. totalni delirij.. glavno da se lova obrće..

stvar kod ovih kontrol freakova ide tako daleko da pokušavaju zaustaviti i same prirodne promjene u prirodi.. ove je godine previše svinja, pa uništavaju šumu, sljedeće godine je previše vukova koji ubijaju svinje, pa je premalo svinja.. i tako prirodu treba štititi i od nje same!!

najbolji je primjer eko idiotizma i fanatizma lonjsko polje.. branjenje ispaše domaćih životinja,( jer jedu svetu travu i mladice, pa i mali zeko i srna nemaju dovoljno), a kad su ih otjerali, počela rast obična "šuma vulgaris" i počela preuzimati predivno lonjsko polje, pa bi sada tamo valjda trebalo slati brigade volontera da to iskrčavaju..

u hrvatskim šumama imaju jednu fanatičnu ludaru s fetišom prema pticama.. kako će se ovo odraziti prema pticama, kako će ono.. ona želi zaštiti ptice..(to joj je valjda bio diplomski), kako možemo zaštiti ptice na svakom sastanku.. drugima su fetiš šišmiši u špiljama, trećima vidre.. i četvrtima ribe.. petima "svjetlosno zagađenje" koje uništava raznorazne bube..

čitava stvar je prerasla u kolektivnu histeriju

.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

priroda i društvo

točno je što govoriš, ukoliko uzimaš kao usporedbu problem aralskog jezera, černobila, meksičkog zaljeva; ovdje u hrvatskoj zbog relativno malo industrije prije i poslije postoje bogom dani uvjeti i relativno očuvani okoliš.
kada se svjetske burze sruše, svemu pada cijena osim sirovinama i prirodnim resursima; a stranci bolje znaju koje resurse imamo od nas samih;

dok smo mi zabavljeni tko je smjestio zeki hollyju švabo na stolu ima kartu hrvatske i sve potrebne parametre, hidro, eolske, morske, obradivo tlo, u ruci drži kalkulator i samo čeka da mu kruška padne u naručje...samo što u ovoj operaciji barbarossa ne koristi tenkove i pješadiju nego banke i know how. pogledajte samo iz koje zemlje uvozimo sjeme za gotovo sve kulture, koje su istisnule domaće autohtone kulture; nizozemska...

uvijek se sjetim zgode koju doživih za vrijeme rata u blizini gata iznad omiša gdje uz jedan sporedni put postoji izvor uz cestu zovu ga smovo; u planini mosor postoji planinarska kućica trpošnjik; mještanin mi je ispričao da mu je jednom prilikom prišlo par pripadnika umprofora i interesiralo se za markaciju do trpošnjika, nosili su oznake njemačke vojske i uzimali su izvorsku vodu za analizu. tom čovjeku su rekli da je voda iz oba izvora identična po sastavu i da su vrhunske kvalitete u svakom pogledu, osim tvrdoće.
doduše mi smo skloni mistificiranju, moj prijatelj prodaje eterična ulja strancima i samo dvije stvari ih interesiraju sa ovih terena a to su kadulja i smilje radi postotka ulja. kada kupite negdje tzv. hrvatsko lavandino ulje imajte na umu...
http://www.vecernji.hr/vijesti/lavandu-uvozimo-srbije-jer-hrvatska-nema-...

turizam može opstati uz progres, pogledajte austriju ili švicarsku posebice prvu koja je sedma zemlja u europi po broju turista, da li ćete tamo naći brda smeća u prirodi i javne deponije tipa biokovske deponije ili karepovac koji je na puškomet od palače u splitu.

Tko je glasao

e-e, to sa A jezero.. neznam

e-e, to sa A jezero..

neznam oću l nać, nisam našao ni u Hrvatskoj, a vjerujem ni Austrijanci koja vamo zalaze nisu našli..

ali sam u Berlinu našao dva Jakuševca, a bome su oba veći od Zagrebačkog.. začudio sam se otkud sad ova planina ovdje? ali su to lijepo pokrili travom pa valjda nije deponija.. ne vidiš, ne postoji.. al smrdi..

nisam stručnjak za Švicarsku i Austriju, ali pretpostavljam da sa današnjim studijama za zaštitu okoliša ne bi pola brda smjeli raskrčit za onolika skijališta.. o vodenim topovima i kemikalijama koje u to ulaze da i ne pomislimo.. a tek ceste

U Njemačkoj su po rasnoj osnovi lovili smeđeg međeda Brunu dok ga nisu našli i eliminirali, dok je bijeli medo Knut uživao u svojoj rezidenciji u Zoologischer gartenu..

a u nas i međeda još ima.. za deponije ne znam, ali sam prilično siguran da ih (međede) u Švicarskoj ili Austriji ne bi mogo nać, možda pokojeg ličanina

a vala u Švici izbušili čitavu državu onim tunelima, što za atomsko sklonište, što za vlakove, a kod nas ni jednu cesticu ne smijemo po Sljemenu izgradit.. a ni zlato i srebro ne smijemo otanle vadit.. ni kamen lomit..

o čem smo uopće pričali, pogubio sam se malo.. ali ti si prvi počeo :)

ae, turizam.. progres.. nezgodno je išta radit kad od obale do vrha brda ima 10 kilometara, i sve park prirode.. nije li? a još za svaku sitnicu višegodišnje študije, to usporava progres..eto i Horvatinčić htio progres na Krku pa ga razapelo na križ.. možda da te turiste, u smislu zaštite okoliša, dovedemo u Zagreb, galebi iz Splita već vamo študiraju, a i ministarstvo kulture je u Zagrebu, pa bi mogli neki sex turizam organizirat..

vala, imal koje brdo u Hrvatskoj a da nije park prirode? dam se kladit da će ispod svakog Švabo nać neku rudu il naftu kad za to bude vrijeme..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

dobar

medo knut.
mi ovdje imamo vukove koje ne smiješ krivo pogledati, a ćopaju što stignu u zagori. vukovi prelaze goleme prostore, tako da se teško može reći da je on hrvatski brand. bitno je da ga štite; imaš šumu koju su tisuće krivolovaca etnički očistili od divljači u kojoj ćurliče pokoja ptičica, par vukova, pokojeg medu.
sada opet ekološka pričica;
prije nekoliko godina ja, zet i njegov kum odosmo na šator-planinu u bosni;( runolista ima na busove, a na bijelim stijenama ga kao štite, vidio sam dva u tri reda); planinsko jezero, šuma, izvori, nirvana. ja sam kao neki k. dragovoljac, zet također, a kum živi u švici, brat bio u hv-u poginuo zadnji dan oluje kod troglava. uvod je potreban radi nastavka; kod šatorskog jezera ima hotelčić, sa pogledom od milijun dolara; drže ga braća srbi, fininvest iz grahova, vlasnik hrvat. konačno da hrvati izrabljuju srbe :).
dok smo pijuckali pivo sa domarom, odjednom se stvoriše par bradatih likova sa karabinima, nama neugodno, imamo samo swiss army knife kao ultimativno sredstvo obrane. ispostavi se da su braća srbi bili u krajinskoj vojsci, počela priča, mi smo bili tamo, vi ovamo, dobro ste nas potprašili, ko nas bre zavadi, i u tom stilu. mi cijelo vrijeme gledamo oće li nas ko skinit i bacit u jame. ništa, braća srbi postali ekolozi, brinu se o prirodi, jedino nam glavni ekolog, koji je po njegovim riječima stavio par mina po grebenu iznad jezera reče pripazite da ne naletite na koju minicu stavio sam ih par, doduše u cijeloj spiki zaboravismo na to;
mi se popnemo na vrh i krenemo prema grebenu, slikamo se ko blesavi, kad onaj od doli viče; mi između sebe, ko jebe šubariće vidi šta se dere. kad smo se vratili do hotela, ovaj glavni "ekolog" nam kaže ja se derem, a vi ste bili točno na mjestu gdje sam stavio tri promovke ( oni koji ne znaju, bolje je susrest' andreasa breivika u prirodi nego prom-1 minu).
pouka, uvijek slušaj ekologe :)))
slike malo edelvajsa
http://www.summitpost.org/very-rare-endemic-mountain/119567/c-151608
http://www.summitpost.org/lake-sator-and-peak-above/119666/c-151608

što se tiče smeća opet priča iz prve ruke; moj dobar frend prilično putuje i poznaje ljude, jednom prilikom je upoznao nekog makedonca koji zastupa postrojenja za obradu smeća na bazi biomase; veličine 4.000 m2 za grad veličine splita. nitko nije bio zainteresiran od nadležnih; zato napraviše arenu za koju plaćaju golemi mjesečni kredit, zjapi prazna.

Tko je glasao

Prekrasno. Prekrasne slike,

Prekrasno. Prekrasne slike, album....

Tko je glasao

Robot

Opet ću te citirati:

" ja se jedino raspizdim na selektivnom pristupu ekologiji zasnovanom na lobiju o kojem odavno pišem na ovom forumu."

Osobno ne pripadam nikakvom lobiju niti me to zanima.
Slažem se da je selektivan pristup ekologiji upravo katastrofalan jer je to multidisciplinarna znanost sa beskrajno mnogo nepoznanica.
Zato znam pizditi radi šišmiša ili nekih drugih stvari.

Ali opet ponavljam da treba sve parametre dobro razmotriti i onda donijeti zaključak.
Svi parametri moraju biti dostupni javnosti (stručnjacima).

NABUSITO reči idemo u gradnju ni malo nije dobro.

Gore si sigurno mislio na B.Hrašoveca.
Dakako da ga poznajem:):)

pozdrav,
grd & lin

Tko je glasao

Malo OT - ali vrijedi pogledati

Iz brodice s udaljenosti do 70 metara snimamo obalu pri brzini do 8 čv te otuda naslov projekta Obala 200/8 što znači udaljenost do 200 stopa pri brzini 8 čvora. Kadar je ujednačen i maksimalno dug obzirom na konfiguraciju obale. To znači da su manji otoci snimljeni u jednom kadru, a duži dijelovi grupirani u logične cjeline."
Puno snimljenih otočića, uvalica....veoma često odvojim petnaestak minuta da se odmorim od gluposti ( svojih i tuđih :) ).

http://www.obala.hr/

Tko je glasao

to bez podizanja vode je

to bez podizanja vode je strai projekt koji je bio dorađen iz 1999 ali ga je osporio Bonacci... radio se novi sa podizanjem stupa vode minimum 130m, za kišnog perioda i do 200, a bez dovoljnog istraživanja, čak i osnovno ucrtavanje tokova je rađeno ne brzinu - da projekt postoji, da se zadovolji kreditni reiting, a "nebitne" stvari ćemo rješavati u toku - otprilike kao kad radiš neku pomoćnu građevinu, garažu na parceli uz kuću npr.

solarna energija je druga teška serija Holy grešaka - u potpunom neskladu sa energetskim lobijem u Hrvata
Takva postrojenja su kod nas rijetkost i ta takozvana zelena energija ima malobrojne, ali utjecajne protivnike po raznim lobijima. Dokaz tome je i spletkarenje oko ministrice Mirele Holy koja je razumijela o čemu mi govorimo i podržavala nas pa je, eto, nema danas s nama. Zato posebno hvala predsjedniku Josipoviću koji je pronašao vremena da podrži i da vjetar u leđa ovakvim projektima - naglasio je i Petrokov. Na pitanjima zaštite okoliša, nadovezao se i voditelj projekta i predsjednik Hrvatske stručne Udruge za sunčevu energiju Ljubomir Majdandžić. Klimatskih promjena i globalnog zatopljenja tijekom ovog stoljeća, padat će ne samo ministri, nego i Vlade pojedinih država jer su pitanja proizvodnje energije i
sklada s okolišem civilizacijska pitanja 21. stoljeća, ali i test inteligencije razvoja našeg društva.

http://liderpress.hr/tvrtke-i-trzista/poslovna-scena/proradila-petrokova...

Tko je glasao

ne znam

koji je lobby u hrvata, ali kasica je prazna za solarna preseravanja;
http://news.nationalgeographic.com/news/energy/2012/02/pictures/120228-s...
http://www.bloomberg.com/news/2010-10-18/spanish-solar-projects-on-brink...
http://www.businessweek.com/news/2012-05-29/spain-ejects-clean-power-ind...
"
Spanish renewable-energy companies that once got Europe’s biggest subsidies are deserting the nation after the government shut off aid, pushing project developers and equipment-makers to work abroad or perish.
From wind-turbine maker Gamesa Corp. Tecnologica SA (GAM) to solar park developer T-Solar Global SA, companies are locked out of their home market for new business. These are the same suppliers that spearheaded more than $69 billion of wind and solar projects since 2004 that today supply more than 50 percent of Spain’s power demand on the most breezy and sunny days.

Saddled with a budget deficit more than twice the European Union limit and a ballooning gap between income and costs in its power system, Spain halted subsidies for new renewable-energy projects in January. The surprise move by Prime Minister Mariano Rajoy one month after taking office helped pierce investor confidence in stable aid for clean energy across Europe.

“They destroyed the Spanish market overnight with the moratorium,” European Wind Energy Association Chief Executive Officer Christian Kjaer said in an interview. “The wider implication of this is that if Spanish politicians can do that, probably most European politicians can do that.”

treba li doći iz guzice u glavu? kakav test inteligencije? kakve pizdarije? iz ralja jednog lobbyja u ralje drugog, koji će nas tek baciti u bankrot, pa to je gore od ropstva....

Tko je glasao

Dr. sc. Srećko BOŽIČEVIĆ, hidrogeolog i speleolog:

Na visini od 135 m iznad mora ili iznad izvora Omble na sjeverozapadnoj kosini strmine nalazi se otvor Viline pećine, koju je 1970. istraživao akademik M. Malez. Jedva stotinu metara tada znanoga ulaznog dijela ove pećine miniranjem je 1982. god. produženo kroz neprolazan otvor u splet špiljskih kanala i dvorana kilometarske dužine! Dodatno ubacivanje boje u jednom od tih kanala i ronilački zahvati u samom izvoru doveli su do povezivanja otkrivenih šupljina s izvorskim vodenim tokom. Naknadno speleološko istraživanje i topografsko kartiranje svih čovjeku dostupnih špiljskih šupljina rezultiralo je izrađenim nacrtom u dužini od 3.063 m vrlo razgranate podzemne morfološke pojave. To je potvrdilo moje uvjerenje o velikoj složenosti eventualnoga građevinskog zahvata, o čemu čitav projekt do tada nije uopće vodio računa. Predviđeno injektiranje zacrtanih zavjesa od površine do podzemne nepropusne barijere nije dovoljno definirano i zadaje mnogo nepoznanica.
.....
Moje iskustvo s injektiranjem podzemnih šupljina uz branu Sklope u Lici, te uz dugu injekcijsku zavjesu na Buškom Blatu, rezultiralo je saznanjem za koje se nije znalo dok se čovjek nije našao u podzemlju i nadzirao do tada nepoznato "ponašanje" injekcijske smjese u tami podzemlja uz pukotine iz kojih je izbijala. Slijedi iskustvo iz izvora Krčić s naglim nadolaskom vala podzemne vode, te istraživanje jedne izvorske pećine kod Nevesinja, koju se na pogrješan način željelo iskoristiti za vodovodni zahvat, ali je podzemna voda izazvala urušavanja površine. Tomu dodajem i druga viđenja iz dubokih jama s podzemnim vodenim tokom, kao i ponorima, što s moje strane zahtijeva nužno upozoravanje na sada zamišljen zahvat u podzemlju Omble!

http://www.hdpz.htnet.hr/broj240/Bozicevic.htm

Tko je glasao

link

koji si citirao sam niže stavio ja; postoji razlog zašto je božičević "okrenuo pilu", tiče se nečije sujete, u vrijeme izrade dokumentarca nije iznosio to što sada navodi. u dokumentarcu koji vam toplo preporučujem evidentno je da je slovenski ronilac krašovec preronio cijelu trasu izvora, da je probijen tunel do sifona u kojem bi trebala biti strojarnica. elektrana je prokleto skupa upravo radi ekoloških zahtjeva i zbog toga što je cijela ukopana u stijeni, van koje bi bila samo kontrolna soba u malom objektu. prema tim standardima čisto sumnjam da li bi napravili i recimo reverzibilnu centralu obrovac
http://hr.wikipedia.org/wiki/Hidroelektrana_Velebit; hidrocentrala i akumulacija buško blato ( probijan tunel ispod kamešnice), injektirane goleme količine betona u krške procjepe. hidrocentrala zakučac, također probijen tunel kroz mosor, strojarnica u stijeni, elektropostrojenje se nalazi u kanjonu cetine jedinstveno po izgledu, kroz koji se inače spremaju bušiti tunel i napraviti most, prst u oko jedinstvenoj vizuri prema kojoj je golubov kamen kamena pustopoljina. bušenje tunela i pravljenje mosta je ecco-friendly u ovom slučaju....u krajnjem slučaju čak i da odustanu od omble, pametnije je za cijelu dalmaciju napraviti što veću plinocentralu recimo na ruševinama obrovca i pojačati dalekovode prema dubrovniku nego se glupirati i praviti skupe i neefikasne "obnovljive" elektrane...

Tko je glasao

daljnji propuh kod omble je njena snaga, desetina od plomina

kako je visikorizična što se tiče seizmike i nedovoljno istražen teren, svaka druga opcija za Dubrovnik je bolja

kad pišem o sunčevoj energiji, prvenstvano mislim na kućanstva - samostaln kolektori na zgradama i kućama - razne opcije su već untar razvoja sistema fasada i ostakljenja

(onaj link je neuspjeli pokušaj umetanja slike kompleksa Petrokov, zato je izgledalo da ponavljam tvoj - te hale su skladišta koja su ovim nenametljivo za bilo koji okoliš - da pače, stare hale sad su poprimile zanimljiv izgled - a smještene su povoljno - osam dugačkih hala, duljim smijerom sjever-jug, povezane jedna uz drugu, tako da je najpovoljniji smješatj tih silnih kolektora - stare hale sa ponešto ojačanom čeličnom konstrukcijom, nekad su služile za spremište tenkova, onda za skladište kerametala - eto sad su ašla jako dobru suvremenu primjenu - do sad najbolji potez starog Petrokova

Tko je glasao

greška smijera

duljim smijerom su hale istok zapad, povoljni nagibi krovova, tako da južne njihove krovne plohe rade gotovo čitavu godinu

Tko je glasao

Prateći relativno površno temu s tehničkog aspekta...

ipak se pitam - nisu li, umjesto gradnje HE na rijeci ponornici i pripadajućeg, ako sam dobro shvatila, podzemnog akumulacionog jezera, radije mogli ozbiljnije razmotriti hradnju elektrane na plimu i oseku, na obali Panonskog mora ?!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci