Tagovi

Hladno doba

Ušli smo u hladno doba.

Proteklo dugo doba je bilo doba vatrenih osvajanja i odnosa te beskona?nog izbjegavanja tema i zamjena troše?ih djelova, pa oružja i municija zakazuju od prekomjerne uporabe i sada se hlade. Bogu hvala!

Hladan je odnos izme?u dvorišta i kokošinjca. Hladna je svaka inicijativa.

Dok hladno prolazim hladnim djelovima Zagreba, sve jake snage su se hladno povukle u svoje hladne štabove i podzemne bunkere te ?ekaju rasplet. Nebo nad Zagrebom je hladno. Ho?e li raspleta uop?e biti i kakav ?e biti, ili ?e, kao nakon kandijskog rata, to nešto potrajati sto godina?

Po svemu sude?i približavamo se velikoj (hladnoj) sve?anosti. Mlijeko ?e i dalje biti mliko, novac ?e i dalje biti novac, a stablo stablo, samo ?e biti hladno.

Kad jake snage izmile na svjetlo dana i blagotvorni hladni mrak no?i, do?ekati ?e ih, ako ne drugo, hladni plenum i radne grupe, odvesti na tretmane u hladne sobe i tretirane sle?ene vratiti u stvarni život. I tako, kao u bajci, najednom su nestala sva landranja i sve kulturno revolucionarne užarene osvaja?ke i neodoljive kretnje, kao što su ve? prije toga nestali furešti sa di?nog i dr?nog Jadrana, centralni komiteji i naro?ito milijarde.

Pripreme za hladnu sve?anost ve? se naziru i vide bolje nego pripreme za prvomajske parade. Presnažne financijske snage i spirale se tako ubrzano hlade i tranširaju da ?e vrlo brzo biti izobilje hladne sve?anosti oko toga. Paragrafi, automobili, mo?na TV mreža, celebrities ... ve? je ohla?eno na dva puta manju temperaturu nego ikada, a proces hla?enja se nastavlja, zahva?a ?ak i ?uveni DT/T-com te hara?enje, kamatarenje i reketarenje od strane države.

Sadašnje razlike u stavovima svih sudionika oko financiranja troškova visokog obrazovanja, suženo na studentske školarine onih koji loše studiraju i po Bologni gube prava, iznose u novcima na nivou Hrvatske najviše 10 milijuna godišnje mogu?ih prihoda od školarina, 2-3 kune po gra?aninu, uz najmanji trošak aparata koji se time bavi dva ili tri puta više.

Prijedlozi ministra Primorca. rektora Bjeliša i radnog povjerenstva FF u Zagrebu se tako svode na gubitak od bar desetak milijuna kuna i poja?ani kretenizam društva te jasnu potvrdu da je studentska inicijativa od prvog dana sve to pogodila to?no.

Grad Zagreb daje samo 75 elitnih stipendija i na servis toga troši kao i stipendije, samo na tu farsu više nego što bi po sadašnjim prijedlozima elite skupili na nivou Hrvatske. Da ne spominjemo da svaka od tih snaga na zagrijavanje i hla?enje ve? istrošenih ljubavnica i ljubavnika iz zajedni?kih sredstava troši više tjedno od tog godišnjeg troška.

Tako i oko toga idu?ih dana slijedi jako hla?enje i velika hladna sve?anost, serviranje svih elitnih snaga s tim u vezi kao hladnih lososa i hladnih predjela za daljnje hladne delicije, za predjelo miješana hladna salata od Primorca i Bandi?a te dva Mesi?a i Sanadera, garnirana hladnim umakom od milijardi za Terme Zagreb, antifašisti?ku i fašisti?ku borbu te održanje prodora na istok i spašavanje posrnulih partnera.

Anticiklona koja puževim korakom sa zapada i istoka, sjevera i juga, stiže u naše vru?e krajeve, ve? svojim prethodnicama hladi nebo i zemlju a na užarenim automatiziranim mozgovima, vi?nim pranju mozga svemu drugome, ve? je obavila hladno pretpranje a pranje i hla?enje teku.

Kakav cirkus!

Na jednoj strani istog tijela i duha još je vru?e i sve kako je bilo, a na drugoj napreduje hladno doba i velika sve?anost se sprema.

Komentari

Kuloari kažu - nađen

Kuloari kažu - nađen izlaz.

RH je na sve većem padu rejtinga za nova zaduženja. EU i svi vjerovnici i potencijalni kreditori ju sve više šamaraju oko korupcije, pljačke itd. Vlast će žrtvovati nešto svojih dugogodišnjih fakultetsko-sveučilišnih partnera oko milijardi. Od nekih 3 mlrd kuna koliko godišnje najmanje maznu samo na zgradama sveučilišta (na ostalom je to puno više), pohapsiti će ih nešto u piđamama kao u operaciji Index, prikazati spašeno 1,5 mlrd, od toga podmiriti školarine i zakonske nagrade za spašeno svaki sudionik blokade po 3.000 kuna , dobiti rejting za novi dug, svi zadovoljni, i EU i Kina koja voli takve državničke poteze, mirna Bosna.

Tko je glasao

Mimo ikakvih očekivanja i

Mimo ikakvih očekivanja i prognoza, zahtjev da država plaća visoko obrazovanje i onima koji imaju jako puno novca, kao i knjige, prijevoz i sve drugo, je sve hladnokrvniji i hladniji.

Po svim znacima do mladih studenata dopire sve više informacija i pokazatelja da su ti njihovi bogati vršnjaci sve veće žrtve, raljama prolupalih roditelja i sustva neodgovornog samoposluživanja na tuđi račun, te da je zadnji trenutak za generacijsku solidarnost i spašavanje tih kolega i prijatelja, s kojima se oni znaju, druže i sve više uviđaju njihovu dramu problematičnog naslijeđa i lošeg okruženja.

Čičak se je nudio i gurao, ali je glatko odbijen, to prihvaćeno je jedino da dođe da stave na tretman obzirom šta je pisao i hračkao.

Hladnokrvnost iznad svega. Hladnokrvno prmišljanje, dijalog i postupanje.

http://www.slobodnifilozofski.bloger.hr/post/blokada-se-nastavlja--sutra...

Tko je glasao

Veliki skok Paljbu je

Veliki skok

Paljbu je otvorio Daniel Mondekar pitanjem zna li premijer koliko studenata mora plaćati školarine i koliko one iznose. Premijer mu je vrlo samouvjereno odgovorio da je puno važnije što Vlada stvara preduvjete za društvo znanja zbog čega danas ima znatno više studenata nego u vrijeme kad je HDZ preuzeo vlast od SDP-a, a da statistiku zna ministar Dragan Primorac, da ima puno više veleučilišta i sveučilišta nego kad su preuzeli vlast, a da statistiku zna ministar Primorac...
Mondekar mu ja uzvratio da takav odgovor pokazuje kako premijera "boli briga" za studente, pa i za one koji štrajkaju već mjesec dana zbog školarina, da su školarine svake godine sve veće, te da ih danas plaća više od 50 posto studenata.
Time Hrvatska spada u države s najskupljim visokim obrazovanjem, a prosječna školarina iznosi oko 8000 kuna.

http://www.vecernji.hr/newsroom/news/croatia/3295650/index.do

U samo 2-3 dana već u svinju 2009.g. napravljen je veliki skok oko društva znanja i obrazovanja u Hrvatskoj.

Godine 2000.g., za Vlade pod vodstvom SDP-a, RH je potpisala i preuzela GATS komplet paket mjera Svetske trgovinske organizacije, bez ikave profilacije i selekcije, sve što je prdviđeno za cijeli svijet u varijanti obrazovanje i znanje kao svjetsko-tržišna kategorija. Nije beg cicija i liberalan je, nije tamo neki socijalni i slični čangrizavac. Za Vlade HDZ-a je nastavljeno. I ne samo te vlasti, nego beskrajne vlasti po sve i vele učilištima, fakultetima, odsjecima, katedrama, ljubavnicima i ljubavnicima vlasti, posrdnicima .... tako da je u travanj, najokrutniji mjesec u godini, godine 2009.g. RH ušla kao nasloženije i najraznovrnije tržište znanja i obrazovanja, sa modela i cijena više nego cijeli svijet zajedno.

I onda u nekoliko dana veliki skok. SDP, kao socijalno osvještena stranka, naročito izraženo kroz Zgareb koji daje čak 75 stipendija za svojih 30.000 studenata, više čak od Županje, i koji je u liku gradonačelnika Bandića zajedno sa ministrom Primorcom i predsjednikom RH Mesićem krajnje požrtvovno pojeo studentski ručak u lažnoj menzi na kampusu Borongaj, koje nema lai je glumila da je ima, najednom zna da 50 % studenata, 65.000 njih, plaća proječno 8.000 kuna školarina, ukupno 500 mlijuna kuna godišnje, s tendencijom rasta po 20 % godišnje, pa se za idućui sezonu radi o minimalno 600 mlijuna kuna. Iako još ne znaju da samo u Zagrebu studenti plaćaju dodatno podstanarstvo, knjige i razne druge obvezne troškove najmanje 1 mlrd kuna godišnje, to je veliki skok. Za samo 30 mlrd kuna troška koliko najmanje godišnje košta SDP, dobili smo u Saboru RH ponavljanje podatka koji studenti i jednih dvojo stručnjak ponavaljaju jako dugo.

Za samo 50 mlrd kuna koliko samo godišnje košta HDZ sa sanaderom na čelu dobili smo odgvoor o črstoj opredjeljenosti za društvo znanja.

Za samo 10 mlrd kuna koliko samo godišnje košta HNS dobili smo da autima gaze policajce na Zrnijevcu, ispred ministarstva vanjskih poslova i izravnom susjedstvu viših sudova i policije.

Za samo dodatnih 50 mlrd kuna koliko samo godišnje koštaju predsjdnik RH i njegove rezidencije, sotale stranke, potpore i poticaji medijima i Todoriću te sve soatlo predragocijeno, što sa ostalim čini samo 140 mlrd kuna godišnje, dobili smo veliki skok vodstva društva znanja, nacije, društva i bar pola svrstanog i nesvrstanog svijeta.

Vrijedilo je skoro 70 godina ulagatu u to. Svaka kuna od cca 9.500 mlrd kuna u novcu i isto toliko u naturu uložena u to vratiti će se jednog dana oplođena, o gospe draga, sprijed i straga. Biti će to trenutak pravog osjećanja. Svi koji ste sumnjali, smutljivci i mutikaše ... sakrijete se u mišje rupe.

Ovaj veliki skok je ključni i odlučujući korak ka toj finalizaciji dugog puta. Zasjat će palaci, antike tarace ...

Tko je glasao

Velika

Velika previranja

Međuplenumskom suradnjom je zadarskim studentima iz FF Zagreb sugerirano da prihvate izlaznu strategiju režima dok su složni i prekinu blokadu. Kao zajednički predstavnik režima je stigao čuveni akrobat Ivan Zvonimir Čičak i odigrao show zvanja mobitelima. Nitko ne zna pojedinosti, i studenti i režim su popustili a Čičak pojačan Bancem je ispao veliki posrednik, ne zna se za koji honorar
http://www.vecernji.hr/newsroom/news/croatia/3295587/index.do

Sa tisućama studenata jezgre FF Zagreb ide teže. Pljeskom su pozdravljene predstavnice švedskih studenata i jubilarni trideseti dan blokade. Jako velika natezanja su bila da li sudjelovati po pozivu u emisiji Zrinke Vrabec Mojzeš, koja za također nepoznati honorar (za ovakve intervencije obično je tarifa 300 do 500 tisuća kuna) ugošćava ministra Primorca a pozvala je i plenum FF u Zagrebu. Da ne bi ispali djeca idu, ali opskrbljeni paljbom po liku i djelu dotične i ministra, tako da neće ići bez Čička i još puno toga.
http://www.slobodnifilozofski.bloger.hr/post/izvjestaj-s-plenuma-19-svib...

Po neslužbenim informacijama sve lože režima su suglasne da do kraja tjedna nađu izlaznu strategiju sporazuma sa plenumom studenta na FF u Zagrebu. Najveći problem je kako to prikazati javnosti. I pored beskrajnih plaćenika za muljanja svih vrsta, nema scenarija koji zadovoljava i prolazi. Pravi problem jest u prilično čistoj taktici studentskog zahtjeva - školarina jednostavno nema, sve oko toga kako je bilo i prije, kako su poservisirani ama baš svi pripadnici režima i loža kao sadašnji haračlije i distributeri i još dodatno i kako je u 12 zemalja Evrope te 7 njemačkih pokrajina.

Slijede velika previranja i veliki show. Morati će biti angažirane sve snage i stvorena velika dimna zavjesa da bi se prikrile činjenice da su zahtjev za društvenom jednakošću u bitnom pitanju i taktika (taktika prije svega) dobro pogođeni te da je režim prvi put nakon 1941.g. morao popustiti.

Tko je glasao

Rekli ste da Kregar nije

Rekli ste da Kregar nije partijaš, a ja Vam kažem da jest.
Ne želi mijenjati naziv Trga maršala tita. A i na njegovoj listi sve vrvi od partijaša.

Tko je glasao

Nova dvostruka pobjeda -

Nova dvostruka pobjeda - pobjediti će i režim/država i studenti

Na kraju prošlog tjedana je režim/država u širem smislu, nakon velikog povjesnog dogovora sa evergreen sindikalnim liderima Vilimom Ribićem i Spomenkom Averbšek i tik pred velike pobjede na lokalnim izborima, izišao sa pobjedničkoom izlaznom strategijom - oni su svi za to da država plaća sve oko nastave, više nego što su studenti tražili lani, ali radi pobjede su se skoncentrirali u borbu protiv vječnog studiranja, iako su međunarodna Bologna reforma i oni i sav taj cirkus uvedeni baš zato da se dugo ne studira nego brzo i efikasno, kao ostala ubrzana intenzivna učenja.

Naravno da su još jednom istakli da za to treba vremena, da se ništa ne može odjdnom, kao da su u svibnju 2009.g. počele pripreme za sve te priče, koje traju jako dugo i koje se odvijaju, to je upornost studenta pokazala, da pod beskraj skupo plaćenih osoba samo jedna zna šta je GATS program po kojemu su uveli razne školarine, dok nitko nema ni približne podatke beskrajnog kaosa i problema.

Nakon toga i studentska inicijativa kuje izlaznu strategiju, naravno pobjedničku, jer su oni zapravo pobjdili sve struje, pa i razne desetljećima slavne struje i nadbožanstva bez ikakog pokrića, pro i contra njih, svu tu patološku sebičnost i potpunu deozorjentiranost oko elementarnog.

Tako, slično kao u vezi druge slavne dvostruke pobjede po interpretaciji Stipe Mesića te raznih već automatiziranih dvostrukih pobjeda, npr. na lokalnim izborima pobejdio i HDZ i SDP a i demokracija, i ovdje slijedi dvostruka pobjeda, u kojoj smo zapravo svi pobjednici.

Od beskrajnih dvostrukih pobjeda sve preužareno je davno prešlo amplitudu, vrhunce, pa zato teče sve veće hlađenje iako se pobjede nižu, pa i dvostruke.

U samo malo dana niz velikih dvostrukoh pobjeda - i režim i sindikati režimskih snaga, dvostruke pobjede na izborima i sada ova. Htio to netko ili ne, zbilja je sve sve hladnokrvnije i hladnije. Još malo takvih energičnih koraka i pobjeda i biti će sve hladno kao led, bijedu ćemo gledati u oči posve hladnokrvno.

Tko je glasao

Rezultati lokalnih izbora -

Rezultati lokalnih izbora - veliko zahlađenje a ne kako kažu stranke i analitičari

Navodno su opet pobjedile stranke i ponešto ridikuli (Kerum, Bandić), navodno se za krize hoće što manje promjena.

Stranke su po svemu 90 % bivša partija i povezano. Bandić je kandidat SDP-HDZ-HSS-HSU-sve crkve i religije-pola kupljenih branitelja-SUBNOR/SAB-krimi scena-specifične seksualne orjentacije-mediji-tzv. biznis-IGH d.d.- .... dodati još toga za par stranica teksta.

I kako je prošla partija/stranke?

Hlađenje je bar za 30 %. Takva snaga ne može kontrolirati Zagreb, Split, Osijek ... I ne samo to. Velikom povezniku Anti Đapiću se hladi aura. Još veći poveznik Bandić se je oglasio tek u 1 sat noću, u Praškoj je bila velika kriza dok ga nisu uspjeli osposobiti.

Čuveni IGH d.d., zajedničko dioničko društvo, izjavljuje da će rađe isplaćivati plaću u dva djela i smanjiti nego otpuštati ljude. I veliko srce Božo Prka PBZ također.

MMF, koji pouzdano hladi još još jače, na velika vrata je ušao u prijateljsku Srbiju i pojačava hlađenje.

Poštovani, kakvo tek hlađenje slijedi idućih dana kada se moćne divizije suoče sa ledenim ledom milijardi!? Sa podacima da ima vrtića iste veličine za 2 milijuna kuna, koji su se inače isplaćivali po 200 mlijuna kuna, da se auti, nekretnine, sve u vezi turizma i sve sa sve većom ljubaznošću i voljom trži po dvostruko nižim cijenama pa i za 30 %!? Sa velikim šokovima saznanja da milijarde ne rastu tek tako i beri, žanji ...!? Da treba i neko znanje!?

I onda najstrašniji brzi šok, kada se vidi da partija/stranke ne samo da najdnom ne mogu i ne znaju ništa nego da svaka veza s tim baš diskvalificira uopće od mogućnosti razgovora o poslu, kreditu i bilo čemu, jer je to izvor velikog nepovjerenja i negatovnog rejtinga. Šta tada, a tragovi se ne mogu skriti!?

Malo je za razmisliti. To je tu i možda bude aktualno.

P.S. Studenti su iziritirali stvar i narafski da malo tko više ima volje za to šta se dešava sa tim školarinama, zašto se njemačke pokrajine/države jedna za drugom vraćaju na potpuno državno plaćanje, zašto to rade Poljska, Slovenija, Slovačka ... pa i Mađarska iako je u glibu, a još manje razumijevanja za te i onako neradnike i nekorisna apstraktna zanimanja, obzirom da smo snažno industrijski i građevinski te trgovački orjentirano proizvodno društvo. I to jako pomaže hlađenju, jer se to širi - tko bi onda imao razumijevanja za 15 ili 35 dana zas vu matičnu "industriju" koja ovisi o državnom haraču, pa i najodanije sluge režima su prvi koji će maznuti šta se da i brutalnije od Bruta zabiti nož u leđa tome.

Zvono zvoni pobjedničkim snagama, veliko hlađenje se širi i stiže, po najvećoj vrućni će biti cvokotanja zubima i nikakvo kolektivno stiskanje i zagrijavanje neće pomagati.

Tko je glasao

Velika snaga oko Bandića se

Velika snaga oko Bandića se polako hladi, sa 60 % već je palo 49 %.

Visi jako puno toga, a najvažniji je efekt babe padaju - od velikog bdijenja i naprezanja oko kontrole konačno se previše istegne i padne jedna baba, druge dvije u istom pregnuću dok prate kako ona pada također padnu i onda redom padaju (izgradnja stanova za tržište, Terme, aerodrom, muzej, milijarde, čvrsta prijateljstva i kumstva ..., savez sviz saveza, fašistička i antifašistička i bezbroj drugih pobjeda ...).

Tko je glasao

sumnjam da će bandić ovaj

sumnjam da će bandić ovaj put pasti. nije još dovoljno hladno.
ali doista ima tisuću malih pokazatelja da nas u budućnosti očekuje nešto drugo. to su ti sitni znakovi, koji oni gore ili ne shvaćaju, ili ih zanemaruju i koji će ih na kraju koštati svega.
da se dogodi danas, ne bi bilo dovoljno brzo. al ipak, već sama pomisao na to da će se dogoditi, čovjeku ulijeva snage za dalje.

Tko je glasao

Ako Kregaru podršku daju

Ako Kregaru podršku daju dio branitelja uključujući Tomislava Jelića, ako zajedno sa Sašom Borić Poljanec posjeti studente na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i njoj da rječ (ona je završila taj fakultet), ako moja malenkost napravi jedan sažetak stanja i hlađenja te ako se pojavi 5 % "Bandićevih" novaca za kampanju, što sve skupa nije isključeno, Kregar sigurno dobiva.

Prva runda je tekla tako da je javnost kao Dresden bombardirana kao da su Stipe Tojčić i razni ZG holding štakori stvarni nezavisni kandidati i nedoljive osobe za Zagreb.

Sada je Mićo na čistini, sam i uz prestrašnu mašineriju. U dva tjedna će doći do izražaja da on uopće nije građevinar nego šarlatan, da to što ima svojih 17 crkava svih vrsta znači nešto puno gore nego ciganija sa Peščenice, da nema love za Terme i stdaion i plaćati pročistač i Arenu i za izgradnju za tržište a da i sa kumstvim i prijateljstvima stoji sve gore, sve to traje dok ima šta pljačkati a kada nestaje onda se razvijaju snažna neprijateljstva, koja inače bujaju.

Važno je da ni HDZ ni Stipe Mesić ne mogu više otvoreno podržavati svoga stvarnog kandidata MIlana Bandića, a ni Milanovićev punac. Kada se to mora raditi na čistini a iza zida, nastaju poteškoće, mora se improvizirati, lako naiđe netko tko uhvati u pozi spuštenih gaća ...

Tko je glasao

"...Važno je da ni HDZ ni

"...Važno je da ni HDZ ni Stipe Mesić ne mogu više otvoreno podržavati svoga stvarnog kandidata MIlana Bandića...."

Ap, Obrva se VEĆ iskrcao (..dobit će izbore onaj koji ima rezultate..."); koliko god nije baratao direkt imenima, i to se može podvesti pod TEŠKO petljanje u izbore, jednostavno zato što, naravno da Kregi NE MOŽE imati rezultate typo izgradio samo ovo i ono (dodaj još: i za to vam maznuo pride toliko i toliko lovice) kad do sada nije obnašao takvu funkciju, itd.

hoću reć, prosječan hrvatić, šljaker ili penzić će si to doslovce prevesti da samo onaj koji ima rezultate, a to bi, dakle bio Miki, dolazi u obzir. jer tak' je rekel predsjednik a tatu se mora slušati, itd.

Da parafraziram Dijanu Majhen, eppur si muove i to je super, samo presporo, a to je već manje super. zato mislim da bi Kregi&Co. u ovih desetak dana trebali usvojiti onu maksimu: KAD SI S VUKOM, PONAŠAJ SE KAO VUK.

ok, netko će ziher reći, ako se spuštaš na nečiju razinu, onda nisi ni ti bolji, blabla..what I think is that: prvo se ti fino spusti (a pametnijem i obrazovanijem protivniku to nije problem), zgazi neprijatelja, a onda se vrati na liniju :))
ne znam, slažeš li se ti s time ? s obzirom da si, koliko sam shvatila iz tvojih brojnih postova, imao puno bliskih susreta s "vukovima" raznih profila vjerojatno znaš koji je ponajbolji pristup u borbi prsa o prsa?

CC

Tko je glasao

@ Checkpoint Charlie ne

@ Checkpoint Charlie
ne znam, slažeš li se ti s time ? s obzirom da si, koliko sam shvatila iz tvojih brojnih postova, imao puno bliskih susreta s "vukovima" raznih profila vjerojatno znaš koji je ponajbolji pristup u borbi prsa o prsa?
Sedamdesete, nakon gadnih političkih guži i u eri potpunog prolupavanja od love koje se zadužuje i grabi sa svih strana, nešto kao sada:
- jedan stariji fakultetski profesor šminker i šmeker sa stilom, nije ga se moglo vidjeti bez da je nekoj dami fino položio ruku na rame ili ju primio za pas, na nejvećem sastanku u ogromnoj dvorani, nakon licemjernog oglušivanja u vezi gadnih problema nastave i studentima a la sada kaže kolegama nastavnicima u stilu "kolege, vi ste budale i prolupali ste ...", onda nakon 5 minuta ponovno "ispravljam se, vi ste u stvari kreteni ...", svi šute iako je nezgodno jer znaju da je tako;
- drugi također stariji, malo deformiran od stvarnih izazova, ne može završiti ni jedno predavanje a da ne udjeli bar dva savjeta iz iskustva tipa "nikada im ne smijete pustiti nikavu prednost, odmah morate na svaku provokaciju odgovoriti najmanje dvostruko, hoće vas oboriti eksanjem duplih doza rakije i slično, vi morate odmah uzvratiti cijela čaša od 2 dcl na eks; viče, odmah dva puta jače ...". Svima blago ne sjeda, stari prolupao i ponavlja se.

Iza toga stvarni živi izazovi potvrđuju da je tako, samo još gore, da su upute posve točne samo nije dovoljno i trebaju jači odgovori:
- najmirniji i najfiniji stariji inženjer iznenadi uputom da na složenom treba bar dva puta iznenada napraviti kontraudar u mozgove i fizički da bježe i bar 15 dana ne smiju blizu od straha inače sve propada i zgaze te. Pokaže se potpuno točno;
- najnormalanije usrd dana pred svitom prijete likvidacijom, zatvaranjem .. pa tko ne uspije odgovoriti odmah je kapitulirao;
- JNA, vrlo brzo preraspored na vođenje raznih radova sa puno vojnika. Nadležni oficir, iz Pirota, iznimno inteligentan, u dije tri rečenice kaže "ti si već sam morao zaključiti da je sve to farsa, jedino je važno kada dolazi generala ali ne u smislu da e važno nego da se ne podlegne atmosferi da je važno, i tada i kada dođu udari na nas treba biti hladnokrvan i uzvratiti krajne efiksno". On je na godišnjem, ide udar, kreten političko-kosovski karijerist udar na men radi udara na njega is voga isticanja, ni manje ni više da vodim hrpe mladih vojnika tako da ruše države i poredak, da podaci o mnei govoe uz prilog, ja uzvraćam. Stiže moj nadležni, kaže da moramo odmah jače odgovoriti, organizirati mladiće da tog napadača stisnu tako da duboko umire od straha da ćemo ga likvidirati, dok ja dođem do njih to se igrom slučaja već odvija, betoniraju nešto i kao u mafijaškim filmovima već je u betonu i ja ga zadnji tren spašavam. Nastavlja se do zadnjeg dana, ne znam da li dobima 2,5 gidine strogog zatvora ili najviša priznanja generala, u cca 10.00 h specijalno stiže generalov pomoćnik i sa ovim drugim me bez obavljene procedure u svom službenom autu izvodi vani do busa, koji za 10 sekundi kreće.

I tako i beskraj, stalno.

Dakle, ne samo kontranapad, nego kontranapad mora uvijek bit jači, iznenadniji i takav da ne ostavlja mogućnost dvojbi oko ishoda, inače ništa, bolje je i ne pokušavati.

Ap, Obrva se VEĆ iskrcao (..dobit će izbore onaj koji ima rezultate..."); koliko god nije baratao direkt imenima, i to se može podvesti pod TEŠKO petljanje u izbore, jednostavno zato što, naravno da Kregi NE MOŽE imati rezultate typo izgradio samo ovo i ono (dodaj još: i za to vam maznuo pride toliko i toliko lovice) kad do sada nije obnašao takvu funkciju, itd.

http://www.jutarnji.hr/vijesti/clanak/art-2009,5,19,mesic_bleiburg,16380...

On i Andrija Hebrang mlađi, sinovi istaknutih boljševika i slično, sada već u zavidnom stupnju šarlatanstva, vode odlučnu ustaško-staljinističku bitku ne zato što su pri sebi i sve jači nego zato što je jedino to ostalo, sve ostalo su ispucali, još malo pa se s tim neće moći operirati po zadnji birtijama a u BiH ni slučjno.

naravno da Kregi NE MOŽE imati rezultate typo izgradio samo ovo i ono (dodaj još: i za to vam maznuo pride toliko i toliko lovice) kad do sada nije obnašao takvu funkciju, itd.
Koliko izvana vidim, Kregar je potencijalno sposoban za udar jer je bio toliko suradnik i Bandića i mreže i Mesića da zna a po naravi je očito, kako sam kaže, veći buldog od njih. Možda je najključnije što ima uz sebe Sašu Borić Poljanec kao mozak i kao damu, pa može slobodno nabijati tempo što gadnije borbe a da opet ne može nikako pasti, jer je dovoljno da ona nastupi dva puta i s druge strane Ljuština i ekipa nemaju odgvora na to. Nadalje, Kregar ima potencijalno jače vodstvo kampanje, jer jer su Ljuština i sve i ostalo ipak čiste sirovine.

Tako da bi moglo biti ne samo iznenađenja oko ishoda nego i oko tijeka kampanje u drugom krugu. Mogli bi svjedočiti kako buldog Kregar rastura jače i sirovije "jadnog" Bandića nego Mesić Budišu u drugom krugu u siječnju 2000.g. i da se Bandić i Ljuština i Zoki sa puncem i Mesić i HDZ brane kao "žrtve" nefer i borbe ispod razine i slično. Onda još dan dva prije izbora treba u glavnoj zgradi i po par pogodnih mijesta ubaciti par bombica i fora da je iza dogovoreno, kao u vezi Mesića 2000.g., da se Bandića i uže jezgro makne, što pada na pldono tlo jer oni i onako pred ljudima u živo strasno jedan drugog šalju u 3pm, j**u mater i sve po spisku, oslovljavaju se sa kreten itd.

To, uz nešto jednostavnih prikaza stanja poslovanja, bi moglo donjeti iznenađenja u poimanje sveg skupa i sve teorije i prakse bi mogle pasti.

Tko je glasao

Znaš što je najkomičnije

Znaš što je najkomičnije u cijeloj ovoj priči oko Bandića.....to što je Bandić proizvod jednog čistunskog SDP-a. Bandić će ostati na vlasti zahvaljujući SDP-ovcima, koji se nikad neće moći oprati od toga da su svjesno od Zagreba napravili najgoru kamenjaru u Hrvatskoj.

My Soul

Tko je glasao

Nije teško pogodit zbog

Nije teško pogodit zbog čega se SDP ne javlja u vezi dvojnog državljanstva. Izgleda da im ta situacija i te kak paše.

Tko je glasao

Vlast će dobiti onaj tko

Vlast će dobiti onaj tko ima rezultata izjavljuje predsjednik mesić... ovo je zona sumraka - zemlja puna luđaka i prodanih duša.

Tko je glasao

Vlast i studenti. Paradoks

Vlast i studenti. Paradoks kao pravilo rješavanja (krize), vlast je već spremna udovoljiti svemu ali ne zna to izvesti i studenti traže još

Ako malo bacite oko na zadnjih nekoliko dana drmatičnih zbivanja oko školarina i prava na studiranje, šira vlast putem emisara je već spremna udvoljiti zahtjevima studenata, samo još malo muljaju pokušavajući stvoriti izlaz da su oko svega bili u pravu, pripremljeni i odgovorni, iako je već i vrapcima jasno da je visoko obrazovanje iznimnim preseravanjima svih potpuno izvan pameti.

Studenti neočekivano zaoštravaju, iako je i među njima većinska volja da se spašava godina.

Naoko je samo iracionalni paradoks na djelu. U proteklih mjesec dana je očitano jako puno toga. Svi su konačno naučili da se radi samo o nebitnih 10-20 milijuna kuna i da su od toga puno važnija elementarna društvena pitanja i orjentacije.

Šira vlast pa i građanstvo koje ju podržava tek sada znaju da nemaju nikakav legitimitet naplaćivati školarine jer su oni svi to imali bez plaćanja i još su svi od reda oni koji su dodatno hapali jako puno toga a spiskali da ne pričamo, stvoril krizu i dugove, pa bi im bilo puno bolje da su šutili i skrivali se po mišjim rupama, obzirom da se kriza širii kao kriza povjerenja.

Studenti nakon mjesec dana znaju da su to što im se nudi još lani tražili pa i manje, samo su ih tretirali kao budale, pa nakon tig godinu dana i sadašnjih mjeseca dana imaju još manje povjerenja i bolje znaju da nema ni jednog pouzdanog sugovornika te da su dodatno velike zvijezde koje objašnjavaju i rješavaju sve situacije kao Puhovski, Čičak, predsjednika Mesić pa i Bandić i ključni Sanader sve više zvijezde u drugom smislu.

Slično ovome, samo hladnije i u tišini, eskalira kriza po svim područjima. Oni koji su desetljećima pijani i bez elemantarnih obzira i orjentacije, najednom su jako odgovorni, za to da svi skupa ozbiljno stegnemo kaiš i složno izvačimo stvar iz krize. Oni pak koji su svarali i stvorili sve što vrijedi, funkcionira i misli su najednom postali neodgovorni, krimogeni, nepouzdani u izvršavanju obveza i protiv sloge i jedinstva svih snaga. Kakav naoko neobičan paradoks, koji umjesto da rješava širi krizu i hladnoću u inače idilične i uredne međusobne pop kulturne kič odnose.

Tko je glasao

@ap Oni koji su

@ap
Oni koji su desetljećima pijani i bez elemantarnih obzira i orjentacije, najednom su jako odgovorni, za to da svi skupa ozbiljno stegnemo kaiš i složno izvačimo stvar iz krize.

Priznajem - moje trenutno raspoloženje je zero tolerance za takve pojave! Živjela sam realnost u kojoj je kreator problema slavljen od večine kao mudri nositelj rješenja za iste. Izlišno je spominjati da je šteta nastala u međuvremenu, bivala sve veča i veča dok sve nije o'šlo u 3pm!

Apsolutno protiv sloge i jedinstva!! Nosite se od kud ste i ispuzali!

U ovoj zemlji još samo djeca iskazuju opravdani bunt!

http://www.index.hr/vijesti/clanak/djeca-iz-slavonskog-broda-blokirala-c...

Statistička pogreška

Tko je glasao

http://www.slobodnifilozofski

http://www.slobodnifilozofski.bloger.hr/post/izvjestaj-s-plenuma-16-svib...

Kako to da demokracija isto kao tzv. jedmoumlje podrazumijeva da 40 godina svi neupitno financiramo vikendice, vile i privatne biznise na derivatima nekretnina i nazovi turizma po Jadranu i diljem Hrvatske a da se oko visokog obrazovanja vode umne rasprave kako sve košta? i zašto bi netko tko sada ima 20 godna plaćao i 1 kunu za taj cirskus ako mu se ne plaća?
Demokracija je pravo na suodlučivanje svih u stvarima koje se tiču općeg interesa i kao takvu treba ju braniti svakoga dana.
http://www.slobodnifilozofski.bloger.hr/post/izjava-za-medije-od-17-svib...

Dolje, uf, taj već i onako krahirali zajapureni stampedo krdo instant ph faktor osobnosti!

Tko je glasao

Izbori za Zagreb

Izbori za Zagreb 2009.g.

Prvi izbori 1990.g. su završili kršenjem izborne volje. Većinu je dobila tadašnja lista HDZ-a, drugi su bili SKH-SDP a zadnji sa neznatnim glasovima Koalicija narodnog sprorazuma. Konstituirana je Skupština na čelu s Borisom Buzančićem i izbornom većinom, koja je za mandatara izvršne vlasti izabrala Krešimira Mikolčića. Odmah je došlo do poptuno neustavnog i nezakonitog instaliranja na vlast istih SK članova koji su vladali do tada, Marina MD i henesijevci, protiv kojih je bilo 99 % skupštine i glasova birača.

Isto kršenje izborne volje se je nastavilo. Najdrastičniji slučaj je bio 1997.g., kada je oporba na čelu s HLLS dobila uvjerljivu većinu i odredila gradonačelnika, što je spriječeno bizarnim odbijanjem potpisa na to za 4 kandidata i potom kupovinom vijećnika i priklanjanjem djelova stranaka tome kršenju, čime su vodstva HDZ, SDP, HSS i HSP uredno ponovila volju kršenje izbornih rezultata.

Sada je stanje isto, samo još drastičnije. Ogromni novci i agitprop rade na uvjeravanju da je prerizično dati svoj glas bilo kome izvan tog kruga dokazanih članova ex SK i plaćenog satelita Đapića. Osim pod zastavama stranaka proizišlih iz SK, grad vrvi plakatima ordinarnih lopina a la Stipe Tojčić, koji je niz desetljeća u funkciji smeće režima.

Napadi na Kregara i činjenica da ga nema osim po aferama u navodno općim gradskim medijima Zagreb.hr, Zg-news i bilo gdje upuće na zaključak da Kregar, kao jedini kandidat koji ima šanse na drugi krug i pobjedu, nije u zajedničkom partijskom aranžmanu. Činjenica da je navodna desnica istakla niz kandidata i lista kojih je pun grad a nije stala iza jedinog velikog borca sa rezultatima protiv bezočne pljačke Tomislav Jelića upućuje da je ama baš sve zajedno i sa neograničeno novca i odlučnosti za zadržavanje vlasti osim lista Kregar-Srića i liste Tomislava Jelića za Skupštinu.

U koliko građanstvo ne podrži te od partije jedine nezavisne liste, u Zagrebu bi po prvi put u povijesti partija mogla odnijeti veliku pobjedu. Obzirom da se u Sjevernoj Koreji i na Kubi ne održavaju ni malo demokratski izbori, to bi mogao biti jedinstveni svjetski povjesni slučaj.

U koliko se to desi, to bi moglo bit veoma veoma zanimljivo. Imali smo predigru tome, na studentskoj inicijativi da država plaća nastavu kao što je plaćala svima i kao što se plaća u 12 zemelja Evrope i sve više, uključujući da se Njemačka i Danska skoro pa potpuno vraćaju tome, su se izredale sve snage. Ako partija premoćno pobjedi u Zagrebu, u 2009.g. imamo čistu i hladnu situaciju - totalitarne snage koje su zajednički svoj pohod počele 1939.g. i skršile demokratski poredak i stvarni napredak i kod nas 1941.g. te nastavcima svaki put, u 2009.g. će se navodno demokratskim putem, temeljem osvajanja i pljačke koja teku 68 godina, učvrstiti na vlasti uz većinsku podršku. Posljedice koje će iz toga proizići bi ovaj put lako mogle biti veliko rješenje te duge priče.

Od 18.5.2009.g. ta vlast i njezine većinske snage kreću u dugo i mukotrpno (profesionalno) savladavanje elementarnih i logičnih osnova dugog puta od 68 godina

Lekcija prva - osvajanje, otimanje i maolumno trošenje milijardi, nekretnina, prostora i naročito ljudi ne donosi pouzdane osnove za dalje. Nakon 68 godina takvog puta se uči da to ne rasti samo od sebe i ne bez posljedica.

Lekcija druga - moć prikazivanja internih odnosa kao jedine zanimljivosti nije nešto samo po sebi ni vječno nego potrošna roba. To više nikoga ne zanima.

Lekcija treća - seks pod svaku cijenu i beskrajni grupni seks nije vječna moda. Ni moda ni seks uopće nisu nešto jedino i samo po sebi dostatno i pouzdano. Kao što se da vidjeti, krenuo je kanibalizam unutar tog dugog pokreta a nema koga tko može i hoće oko toga pomoći.

Tko je glasao

Mislim da nije teško

Mislim da nije teško pogoditi koji je ovo hladni komentator na slobodnom :)
16.5.2009 20:58:59 | Neregistrirani korisnik []
Ovaj dio studenata je (i nehotice) odigrao jednu drugu važnu društvenu ulogu - pripremio je desetljećima prolupalo društvo na veliko dugo zahlađenje koje nakon sutrašnjih izbora kreće prekosutra. Društvo se je, kao osamdesetih i krajem devedesetih podvojilo na režim koji je uzeo sve i ostalo. Kreće veliko duboko zamrzavanje bezbrojnih režimskih simpatizera i snaga vezano za ogromne milijarde i sve veće unutranje sukobe oko plijena. Plenumski i rad po grupama zahvatiti će cijelo društvo, pa će se uloge zamjeniti.

16.5.2009 22:48:42 | Neregistrirani korisnik []
@ "@16.5.2009 20:58:59 Idi doktoru nek ti propiše nešto protiv milenarističkih tlapnji." Pokazao si klasično sfrj i nastavljačko izbjegavanje teme te neizbježno staljinističko kvalificiranje nakon toga. Već 1981.g. tadašnja vlast u liku Milke Planinc je objavila da je veliki napredak sedamdesetih bilo pogrešno investiranje, da su dugovi jako veliki, kriza i da treba duga stabilizacija. Od tada do danas se je nastavilo sve isto i ex sfrj zemlje više ne mogu ostati jedine koje se oglušuju na to jer više nema ni teorijskih mogućnosti da će netko to servisirati kao takvo.

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

# Jedan neprijatelj pametnom čovjeku više vrijedi nego hiljadu prijatelja

Tko je glasao

Studentsko gibanje oko

Studentsko gibanje oko visokog obrazovanja pripremilo je desetljećima prolupalo društvo na veliko dugo zahlađenje, koje nakon sutrašnjih izbora kreće prekosutra.

Društvo se je, kao osamdesetih i krajem devedesetih podvojilo na režim u širem smislu, koji je uzeo sve, i ostalo.

Kreće veliko duboko zamrzavanje i tranširanje bezbrojnih režimskih simpatizera i snaga vezano za ogromne milijarde i sve veće unutranje sukobe oko plijena.

Plenumski i rad po grupama zahvatiti će beskrajne partijske redove i simpatizere, koji će redom čistiti i sa palube bacati dio po dio vlastitih snaga, jer plijena neće biti niti za 5 % toga (stariji će se sjetiti osamdesetih), pa će se uloge zamjeniti.

Sve ostalo će bivati mrtvo hladno i hladnokrvno na blage slabosti, nakon 40-50 pa 80 godina, Sanadera u paketu sa Marinom MD i Lukom Bebićem, Bandića u paket sa Ljuštinom i mentorom Šikićem, Mesića u paketu sa svojim Horvatinčićem i Antunovićem ... svi zajedno u paketu sa zajedničkim IGH d.d. sa prekaljenima dioničarima svaki po 30-50 godina partijskog staža i bar po 5 krupnih afera, uključujući pridružene dugo ortačke internacionalne henesi (Gregurić ...), udbaške (Miomir Žužul ...), inforbiro prostaljinističke (Simović ...) i sve druge snage.

Jer izazova je ovaj put najviše, i posla. Svi izazovi i poslovi su tu i čekaju. Za sve treba beskrajno znanja, rada i kreacije.

Od ponedjeljka kreće jedna posve druga priča, kao da Hitler i Staljin nisu zajedno sa svojim snagama 1.9.1939.g. napali Poljsku i baltičke zemlje ali u ovome i budućem vremenu.

Tko je glasao

17. svibnja

17. svibnja 2009.g.

Združene snage SDP-a, HDZ-a, HSS-a i satelita su izvršile invaziju na sav prostor radi zadržavanja vlasti u Zagrebu. Nikakav troška nije u pitanju, potrošeni su stotine milijuna kuna da bi i ordinarni lopine kao Stipe Tojčić uzele nešto glasova građanstvu. Bilo šta i sve je više nego dobro došlo da bi se do sutra povećala i zadržala amnezija.

A kada to prođe, hlađenje se ubrzava. Sve snage podrške, koje očekuju da režim ima stotine mlijardi kuna za njihovoo servisiranje, ovaj put će se brzo iznenaditi više nego 1981.g., je su baš oni, najvjernija logistika, predviđeni za dunoko i trajno zamrzavanje. Godinama će biti smrznuti file po bagatelnoj cijeni pa i gratis, "samo da se rješimo toga".

Samo neke liste su nezavisno od te epidemije.

Poštovane građanke i građani Zagreba! Hoćete li ili nećete izići na izbore, hoćete li ili nećete popušiti (Šostaru, Bandiću i stotini tisuća trabanata), lupati gluposti ili misliti kako rastu i rzamnožavaju se milijarde, šta hoćete šta nećete ... to je vaša stvar.

Nastupilo je hladno doba.

Tko je glasao

16. svibnja 2009.g. Povorka

16. svibnja 2009.g.

Povorka sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu do središnjeg trga časno je obavila svoju misiju.

Hrvatska policija je obavila svoju pomoć više nego odlično. Bilo je veoma ugodno proći dug put kroz veliki promet bez ikakvih zastoja i neugoda, i to sa invalidima u kolicima, bicklima, povećom povorkom.

Građanstvo više nego iskusno. Mrtvo hladno je podržalo povorku, ovaj put znalački zadržavajući raspored na svim djelovima fronta.

http://www.slobodnifilozofski.bloger.hr/post/fotke-prosvjedni-mars/14430...

P.S. Istaknuti javne osobe koje desetljećima visoko egzistiraju kao ljevica, liberali, desnica, nacionalne vertikale i slično, koje kao Mesić i razni iskaču iz svake paštete i od svuda, su sudjelovale i došle u stupnju 0,001 %. To pokazuje više toga:

- preteženi dio toga su, od dugog forsiranja ega, teški ego bolesnici i invalidi, pa kako kroz puno dana nisu zadvoljili tu svoju patologiju studentska inicijativa ih je kao ništa do sada izbacila iz igre i smjestila na primjereno im mijesto;

- stasala je mlada generacija koja ne puši to;

- pokazuje se da postoje neke građanske snage koje su u stanju baviti se općim (univerzalnim) društvenim pitanjima i logikom a ne samo izabranim estetskim i drugim pozama i detaljima.

Tko je glasao

Kao što je Hrvatska

Kao što je Hrvatska logički poslije 71. postala "šutljiva republika" , tako je i danas logički u "hladnom dobu" zbog vladavine lažnih vrijednosti. Demokracija, vladavina prava, Domovimski rat, sve odreda hrvatske lažne vrijednosti koje željeznim obručem sputavaju razvoj slobode misli i zdrave kritičnosti. Hrvatska je postala zarobljenica mita o Domovinskom ratu i bezgriješnim generalima, zarobljenica Mesić-Sanaderove-Šeks demokracije, zarobljenica mita o instituciji sudstva u kojem bez ikakve odgovornosti harače komunistička zločinačka praksa i suci.
Poslije ovoproljetnog romantičnog zanosa hrvatima predstoji ozbiljniji političko-analitički posao kako bi postali zrela i odgovorna politička nacija.

Tko je glasao

Ono što ste oduvijek

Ono što ste oduvijek željeli znati na vrijeme ili željeli da se (ne) desi
Pozivamo građane da nam se u subotu 16. svibnja priključe u povorci koja u sklopu paralelnih akcija u 9.30 sati kreće od Filozofskog fakulteta prema Trgu Josipa bana Jelačića.
http://www.slobodnifilozofski.bloger.hr/post/izjava-za-medije-od-15-svib...

Tko je glasao

idućih dana slijedi jako

idućih dana slijedi jako hlađenje i velika hladna svečanost

Svjetska banka upozorava Hrvatsku: Smanjite potrošnju za više od sedam posto BDP-a!
Kako bi osigurala podršku gospodarskom rastu, Hrvatska bi restrukturiranjem javnih financija trebala smanjiti potrošnju za više od sedam posto BDP-a u srednjem roku, istaknula je viša glavna ekonomistica Svjetske banke za Hrvatsku Sanja Madžarević Šujster na današnjem predavanju u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
Iako je do sredine prošle godine Hrvatska uspješno održavala makroekonomsku stabilnost i postupno dostizala dohodak zemalja Europske unije, pa je BDP mjeren prema kupovnoj moći došao na oko 60 posto prosjeka EU-a, stanje se otada znatno pogoršalo.
Zbog globalne krize došlo je do poskupljenja izvora financiranja, smanjenja potražnje za hrvatskim obveznicama, kao i priljeva kapitala i investicija, a situaciju dodatno komplicira visoka razina vanjskog duga, kao i ponovni rast nezaposlenosti.
Javna potrošnja u Hrvatskoj i dalje je previsoka te iznosi 49 posto BDP-a, prema 39 posto BDP-a u 10 tranzicijskih članica EU, pa je Svjetska banka u nedavnom izvješću preporučila smanjenje javnih rashoda za sedam posto BDP-a uz istovremeno poboljšanje kvalitete javnih usluga.

Time bi se uravnotežila potrošnja s prihodima, a to je važno zbog smanjenja vanjske ranjivosti i vanjskog duga, kreiranja fiskalnog prostora radi amortizacije dužih poremećaja na tržištu, te smanjenja poreznog opterećenja i povećanja cjenovne konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, kaže Madžarević Šujster.
Stoga bi trebalo započeti racionalizaciju i restrukturiranje rashoda u osam sektora: transportu, okolišu, obrazovanju, zdravstvu, mirovinskom sustavu, socijalnoj skrbi, subvencijama i javnoj nabavi.
Tako Svjetska banka hrvatskoj vladi preporučuje da zdravstvenu potrošnju sa sadašnjih preko sedam posto BDP-a smanji za dva posto BDP-a, i to povećanom upotrebom participacije, racionalizacijom troškova za lijekove, te poboljšanjem ciljanja skupina s niskim dohotkom u sustavu socijalne zaštite.
Svjetska banka upozorava na previsoku potrošnju za mirovinski sustav od oko 11 posto BDP-a, na premlade umirovljenike s prosječno 29,1 godinom radnog staža, te na povlaštene mirovine koje uživa čak 20 posto umirovljenika, a na njih otpada 2,2 posto BDP-a.
Stoga preporuča postupno povećanje dobi umirovljenja za žene na 65 godina, vraćanje stope umanjenja za rano umirovljenje na stare razine, te postupno usklađivanje povlaštenih novih mirovina s općim sustavom generacijske solidarnosti.
Također bi, zbog premale stope izdvajanja u drugi mirovinski stup od samo pet posto, tu stopu trebalo povećati na 10 posto, rekla je Madžarević Šujster.
Naša zemlja za socijalnu skrb izdvaja oko četiri posto BDP-a, što je puno u usporedbi s međunarodnim standardima, no premali dio toga ide siromašnima, svega 0,6 posto BDP-a. Socijalnu potrošnju trebalo bi smanjiti za oko 1,5 posto BDP-a te usto pojednostaviti naknade i objediniti ih, kao i uspostaviti jedinstveni registar korisnika socijalnih naknada.
Poseban problem su subvencije koje su na razini iznad tri posto BDP-a, tako da je potrošnja za subvencije kod nas pet puta veća nego u EU. I subvencije bi trebalo smanjiti, i to za dva posto BDP-a, te ojačati provedbu pravila o državnim potporama na temelju zakona iz 2005.
Predložene mjere poboljšale bi kvalitetu javnih usluga, te omogućile smanjenje poreznog opterećenja u srednjem roku, tvrdi Madžarević Šujster.

Tko je glasao

Nebo nad Zagrebom je hladno.

Nebo nad Zagrebom je hladno. Hoće li raspleta uopće biti i kakav će biti, ili će, kao nakon kandijskog rata, to nešto potrajati sto godina?
Nebo iznad zagreba uvijek je bilo plavo, a hladnoća se pojavila uslijed zamrzavanja svake inicijative, jer je ispiranje mozgova trajalo pun kufer godina. Raspleta još neće biti jer će privid blagostanja i sreće trajati tako dugo dok se osim mozgova ne isperu i sve preostale pare. Anestezija će nastati popunim sleđivanjem, a onda slijedi reanimacija, slična ovoj:
http://www.youtube.com/watch?v=1hFxV7BYyQg

Tko je glasao

@esperanza, nebo nad ZG je

@esperanza, nebo nad ZG je samo prividno plave boje - ono je bilo i biti će crveno!
ZG je jedini glavni grad na svijetu koji je ispod svojih provincija što se politike i državotvornosti tiče.
Čak ni onaj ogromni broj zagrepčana u Hv-u te broj poginulih nije ugasio crveni ZG.
U njemu čak ni Stipica Radić nije dobivao glasove jer "seljačko" nije "HOH", - pa kaj bi rekla Simonica i slični!?
11 godina sam živio u tom gradu.
Nevjerojatno brzo su mlijeko pretvorili u mliko!

Tko je glasao

Presuperiorni djelovi i još

Presuperiorni djelovi i još superiornija ukupna dijagnoza.

Kako da složena zbilja, koja se očigledno hladi, prepozna niti takve dijagnoze i kako da je slijedi? Ili da to iznesemo na plenum i njegove radne grupe, da to oni rastranširaju i pojednostavne!?

Tko je glasao

Pojednostavljeno, nek sve

Pojednostavljeno, nek sve ide u ...nešto, jer kolektivno buđenje je izostalo zahvaljujući medijima koji su jockerovim rukama. Kakav plenum, kakve radne grupe, kad ni to ne pomaže. Kolektivno ludilo "zmije i žabe" je nadvaladalo ovim našim prostorima, a underground je stjeran u mišju rupu. Tako će biti i sa studentskom inicijativom. Na putu smo gušenja svake slobode mišljenja i govora ali ni to nitko ne primjećuje. Temeljna ljudska prava blijede.. hoćemo li i o tome biti tihi i licemjerni?

Tko je glasao

@ esperanza ... jer

@ esperanza
... jer kolektivno buđenje je izostalo zahvaljujući medijima koji su jockerovim rukama.
Konačno da buđeje nije kolektivno a i da se kolektivizam hladi.

Kakav plenum, kakve radne grupe, kad ni to ne pomaže. Kolektivno ludilo "zmije i žabe" je nadvaladalo ovim našim prostorima, a underground je stjeran u mišju rupu. Tako će biti i sa studentskom inicijativom. Na putu smo gušenja svake slobode mišljenja i govora ali ni to nitko ne primjećuje.

Evo npr. u 1.00 noću raspršene grupe i grupice plenuma po središnjim djelovima Zagreba, sve ostalo mirno, tijekom jutra nastavak.

A ad medija, slobode mišljenja i govora i kolektivnog ludila, to je naravno samo privid. Npr. to je najjače oko studentske inicijative, sa rezultatom da nakon skoro mjesec dana sva ta razna kolektivna i pojedinčna mišljenja čvrsto ujedinuje izbjegavanje teme, a to je znak još malo pa ništa. Isto tako oko izbora, očekivanja, forsanja ..., nevjerojatna promjena u mjesec dana, skoro pa da ništa više nije u stanju ništa, osim što ona mišljenja i pojave koja su i inače desetljećima mislile i delale pomalo ali sve više mrtvo hladno preuzimaju inicijativu.

Tako da je to taj već jaki proces hlađenja medija, partija i raznih liberalizama kakve smo poznavali.

Temeljna ljudska prava blijede.. hoćemo li i o tome biti tihi i licemjerni?
Po državnoj upravi i aparatu kao nikada je sve hladnije i ozbiljnije, raste disciplina oko toga da se netko slučajno ne zamjeri stranki. I na tzv. tržištu, prvi put se ne podrazumijeva da bilo tko bilo šta nameće a vrijeme i napor da se nekome zahvali se skraćuje iz dana u dan.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci