Tagovi

Hilton za besku?nike- model za budu?nost- ZA SVE

Svaki dnevnik ili informativna emisija mogao bi biti tema za jedan ili više dnevnika na pollitici. Naravno, nitko nema vremena svakodnevno prežvakavati, ili uop?e pratiti sme?e koje nam isti iz dana u dan serviraju, no smatram da je "Hilton" za besku?nike, prilog iz TV dnevnika od prije dva dana jako dobar primjer kako za metode medijske manipulacije, tako i za njene ciljeve. mislim da je u pitanju bio dnevnik nove TV no nisam siguran. nije ni bitno.

Sam naslov priloga- "Hilton za besku?nike" odaje odmah da se radi o tipi?nom marketinškom uratku, što svaka današnja vijest i jest. Ni jedna "vijest" nije "suha" i nepristrana informacija, nego je dizajnirana tako da nekriti?noj publici "proda" to?no utvr?eni stav o bilo kojoj temi.

Kako bi usporedili "stvaranje poželjnog stava" sa tipi?nim, neprikrivenim pp-om, uzet ?u za primjer reklamu za flaširanu izvorsku vodu, mislim da je jana. Sad, svi znamo da je to manje više ista voda kao i ona u cijevima, samo što ova dolazi "direktno iz izvora", doduše istim putem kao i vodovodna, kroz neki cjevovodni sustav i tada se pakira u plasti?ne flaše, ali mnogi su za nju spremni "platiti više".

Gledaju?i samu reklamu koja po?inje (otprilike, iz sje?anja) rije?ima kako je voda izvor života i popratnim lijepim slikama, nastavlja podacima kako tijelu treba voda za zdravlje, završava sa konstatacijom da suhoj i ispucaloj koži fali vode, te onda još jednom stavlja u prvi plan VODU- izvorsku i ?istu (reinforcement), ?ovjek dobija želju, pogotovo ako je "zdravstveno osviješ?en" da istog trena odjuri u du?an i naloka se tog izvora života, zdravlja i vitalnosti i pritom dodatno "hidratizira" kožu, te se u procesu znatno osvježi i dodatno proljepša.

Sad, vjerojatnost jest da je voda iz vodovoda u pravilu zdravija od te u plasti?nim flašama, koje neizbježno ispuštaju monomere plastike u tu istu vodu, a sasvim sigurno i jedno tisu?u puta jeftinija, no gotovo sigurno nitko ne gaji neki superpozitivan stav prema vodovodnoj vodi. I u obližnjem kafi?u ?ovjek ?e se osje?ati mnogo profinjenije i zdravstveno ispravnije ako uz kavu popije vodu iz one lijepe zelene flašice. ?injenica da ?e za to u pravilu skupo platiti (pod uvjetom da si to može priuštiti), samo ?e poja?ati njegov dojam.

To je mo? marketinga za koji ZNAMO da je marketing.

Tako?er, dobro ilustrira u?inak koji se postiže ciljanim izostavljanjem odre?enih informacija- poput one o "curenju" plastike u vodu.

ispijanje 10 litara vode dnevno, kakva god da jest, sigurno ne?e bitno pridonijeti kvaliteti tena (ako uop?e). No ono što je najljepše jest da se u reklami to nigdje niti ne tvrdi (za slu?aj da ih netko ne bi tužio zbog lažnog oglašavanja) :). To mozak sam popunjava "praznine" i automatski povezuje. Ve?ina ljudi svjesna je o?ite ?injenice da im voda ne?e "popraviti ten", no redovitim ponavljanjem poruke, u trenutku dok je kriti?na svijest uspavana, mnogi ?e podsvjesno ste?i takav dojam. Što kad nam prodaju pri?u o kojoj ne posjedujemo potrebno predznanje ili o kojoj nemamo unaprijed oblikovano mišljenje?

Neki su možda primijetili da nisam spomenuo kako se u vodovodnu vodu dodaje klor? Sumnjam da postoji itko tko to ne zna. Tu informaciju recimo ni ja nisam svjesno izostavio, nego se jednostavno nisam sjetio dok sam pisao gornje retke. Tek nakon ponovljenog ?itanja mi je to palo na pamet. Vi koji jeste primijetili (za što je vjerojatnost mnogo ve?a ako kupujete vodu za pi?e), koliko vas je tu ?injenicu brzo zaboravilo daljnjim ?itanjem? Da umjesto ?itanja ovog teksta sjedite ispred TV-a umorni nakon posla, tekst vam ?ita profesionalni spiker uz popratni audiovizualni sadržaj, mislite li da biste i tada primijetili?

Vratimo se Hiltonu za besku?nike, "nepristranom izvještavanju" koje slijedi gotovo identi?nu šprancu kao i opisana reklama. Ovo je gotovo pa remek-djelo propagande/marketinga.

Za po?etak imamo "Hilton" gdje nam pokazuju lijepe sobe, uredne i ?iste ljude pune zahvalnosti koji su još ju?er živjeli na ulici a danas se mogu "posvetiti potrazi za poslom" kako bi jednog dana stali na vlastite noge, i sve u svemu- pred njima je budu?nost (dobar vic).
Onda nam pokazuju snimku besku?nika na ulici (pravu ili "igranu"?) a koji se griju na maloj vatrici, gdje u o?i upada maskirna jakna jednog od besku?nika- tipi?no hrvatsko-braniteljske asocijacije (slu?ajnost?), a za koje "nitko ne mari" (ispucana, suha, nehidratizirana koža). Kako je u tom Hiltonu sve po "hotelskim standardima" (me?u ostalim sa flat screen TV-om, koji je izgleda nasušno potreban? ja recimo imam "staru televiziju") tako na te dobro zbrinute besku?nike gledaju i CCTV kamere. Ovo je uba?eno samo na trenutak, u neprijete?em kontekstu, bez objašnjenja, u svrhu navikavanja na ideju kamera svud i svagdje.
Nakon toga nam prikazuju komunalno hranjenje u kantini, te za kraj kako ti isti besku?nici svoj "dug društvu" vra?aju tako da skupljaju robu za crveni križ. Uglavnom- ljepota komunalnog života.

Neposredno nakon toga, a pametno povezano asocijacijom samo kroz ciljano nizanje potpuno nepovezanih doga?aja, imamo "nasilje mladih" gdje su nekog lika nasmrt pretukli (svi akteri su bili punoljetni), što nam zorno prikazuju igranom scenom tog istog nasilja (glume o?iti maloljetnici) što je pak kratka poveznica na "maloljetni?ke trudno?e", gdje nam pokazuju svojedobno "najmla?u majku" u Hrvatskoj, pretpostavljam Romkinju. Podsvjesno, polusvjesno, ili kako god to želite nazvati, dobijamo dvije poruke. 1) maloljetni?ka trudno?a je u istoj kategoriji "društvenog problema mladih" kao i premla?ivanje i besku?nost-->hrvatska mladež je jako problemati?na. 2) slabija poveznica, no još uvijek poveznica- tome problemu suprotstavlja ljepote gore opisanog komunalnog življenja.

Sad, nakon prikaza nekad najmla?e majke u Hrvatskoj, koju su "propisno zbrinule" socijalne službe, dobijamo statistiku "maloljetni?kih trudno?a". S navodnicima zato jer u tu kategoriju spadaju mlade majke od 15-19 godina, tojest i 18-godišnjakinje i 19-godišnjakinje, koje su po zakonu PUNOLJETNE, tj. kazneno i materijalno odgovorne osobe, ?ija je trudno?a i ra?anje njihova osobna stvar. No, prema statistici, i širem kontekstu, one su društveno-socijalni problem! Takvih trudno?a u Hrvatskoj godišnje ima oko 1600 i vjerojatno ve?ina njih NIJE akutno "ugroženi socijalni slu?aj", kakvu smo asocijaciju dobili sa onim po?etnim besku?nicima, te još "poja?ali" socijalno zbrinutom svojedobno "najmla?om majkom" (koja spada u statistiku ISPOD one od 15-19, gdje je broj trudno?a desetak godišnje). Moje je osobno mišljenje ve?inu statisti?ke kategorije od 15-19 sa?injavaju punoljetne osobe (preko 18).
Tada nam se ukazuje neka žena iz "udruge roditelja", koja govori o svom tom problemu maloljetni?kih trudno?a kojim se oni tamo bave(ovaj put bez egzaktnih brojki, koje su vjerojatno desetostruko manje od dane statistike)i mladim trudnicama koje imaju problem sa saop?avanjem svoje trudno?e roditeljima.
Koji to roditelj smatra da bi se njegova maloljetna (ili punoljetna) trudna k?erka trebala javljati nekoj udruzi prije nego njima? I koji to "roditelj" u toj udruzi radi i ima li uz taj dobrotvorni rad i neki drugi posao? Skrivena poruka tu jest da roditelji jednostavno nisu dorasli takvim problemima. Neki možda i nisu, no ovo je tipi?na generalizacija, kolektivizacija i stereotipiziranje- standardna tehnika demonizacije (otvorene ili prikrivene) "loših" društvenih skupina- u ovom slu?aju roditelja- koji o?ito nisu dorasli izazovima medijskih programa poput ovog, gdje Ivana Banfi? u red carpetu (ili x-clusivu)raspravlja o ljepotama svojeg seksualnog života i gdje se propagiraju tinejdžerske serije sa mnogo maloljetne "ljubavi".

Druga je "skrivena" poruka kako je sama trudno?a prljava stvar i društveni problem. Pogotovo ako je povezana sa lošijim materijalnim stanjem.

No, vratimo se našim besku?nicima u "Hiltonu". Ne sje?am se, ili nije spomenuto tko je taj "Hilton" izgradio i ?ijim novcima, te na ?ijem zemljištu. Pretpostavljam da se radi o nekoj vrsti privatno-javnog partnerstva (grad ili op?ina je darovala zgrade npr. crvenom križu), no to nije toliko bitno. I u jednom i u drugom slu?aju sve je financirano TU?IM novcima. ljudi koji su novac ili darovali ili su za njega oporezovani kako bi se izgradio, ako ?emo iskreno, geto, a ako ?emo zlo?esto, koncentracijski logor za besku?nike, željeli su pomo?i besku?nicima.
No koji je rezultat? Za po?etak, cijeli "Hilton" je o?ito u vlasništvu "dobrotvorne organizacije" u pitanju. Nijedan besku?nik nije dobio ništa svojeg. Besku?nici nisu dobili ništa osim privremenog smještaja i hrane, i možda nešto odje?e. Ništa više! a koliko je novaca utu?eno? Pod video-nadzorom su 24 sata dnevno (tko sjedi uz video ekrane i sjedi li tamo besplatno?) i uz to još usput i pro bono rade za tu dobrotvornu organizaciju. Sli?no dobro?instvo prakticiraju i multinacionalne korporacije u Kini koje doduše zathijevaju malo ozbiljniji rad, ali ga i koliko toliko pla?aju (zasad, dok i njihova djelatnost ne postane "društveno korisna"). No složiti ?ete se, bolje i to nego da su na ulici..
ipak je to dno dna, ti besku?nici, a tko zna, vjerojatno su i "sami donekle krivi" za svoju situaciju. Pa ne može se njima samo tako povjeriti vlastita garsonjera i recimo tisu?u dvije kuna za hranu i režije, te ih se ostaviti bez nadzora. ne, ne.. ovako je uostalom mnogo efikasnije i "održivije", a pružena im je bez sumnje i stru?na kontrola.. khhm, potpora. Što nas dovodi do glavnog pitanja, a to je zašto se ovo uop?e emitiralo. TV u pitanju(ili tko ve?) je jako socijalno osjetljiva medijska ku?a? Tamošnji reporteri se brinu za dobrobit hrvatskog društva? Urednik/ca je socijalno osjetljiva osoba s filantropskim tendencijama?

Pošto je Hrvatska samo dio širih svjetskih "trendova", osvrnimo se na neke koji su u tome mnogo ispred nas..

Za po?etak, donacije u "dobrotvorne svrhe" se odbijaju od poreza, dok naprimjer ako te novce zadržite za vlastitu, ili dobrobit onih oko vas, na istu lovu pla?ate porez. Recimo, donacija od 5000 kuna besku?niku ili nekome tko bi to mogao postati, bit ?e prvo oporezovana, a ako slu?ajno osobu u teškoj situaciji platite da vam ošiša živicu, podijeli neke letke po sandu?i?ima, ili opere stubište u zgradi, i on/a i vi svrstavate se u utajiva?e poreza, rad na crno i gospodarski kriminal.

Kako nam kažu u socijalno osjetljivim vijestima, xsto tisu?a Hrvata živi na rubu siromaštva, što nas ne spre?ava da im (nama)napla?ujemo porez na dohodak i druga davanja, pdv na hranu, režije, pdv na režije i sli?no.

Kako se ekonomska situacija pogoršava, i poboljšavati se ne?e, otkazi se dijele i pla?e padaju, a kamate i inflacija rastu, morat ?emo dodatno sve oporezati u svrhu op?eg dobra, socijalne pravde i ekonomskog napretka.

Kako ?e porezni dohodak od poreza na prihod padati zbog sve ve?e nezaposlenosti i sve teže situacije morat ?emo napla?ivati više poreza na potrošnju i "luksuz" (tako dodatno gušiti ekonomiju), i naravno na- imovinu. Klju?an nam je porez na nekretnine (još jedan svjetski "trend"), jer nitko ne može posjedovati nekretninu, iliti zemlju, a koja je "op?e dobro", kako su nam neki na ovim stranicama detaljno objašnjavali. Iz tog poreza ?e se onda financirati daljnji "društveno korisni projekti" komunalnog života i prevencije kriminala.

Ako kojim slu?ajem neki ne budu mogli porez u pitanju pla?ati, to zna?i da žive na visokoj nozi i imaju viškove nekretnina i tako ko?e održivi razvoj

U istome broju Jutarnjeg lista pojavili su se i šišmiši. "Bacila sam se na pod, Tereza se nasmijala, 'ah, to su samo šišmiši, ne brinite'." Reporterka S. Bolan?a objašnjava da su šišmiši izletjeli iz zapuštenog kamina, jer stara gospo?a Tereza živi u stanu od 140 kvadrata u strogom centru Zagreba, i premda ima minimalnu penziju pa jedva vezuje kraj s krajem - ne želi ga prodati. Stan tako propada, kao i vlasnica. Profitiraju samo šišmiši, štakori i žohari. A posve nalik Terezinom je i primjer gospo?e Marije, pa gospo?e Zdenke... Agentica za nekretnine procjenjuje da "takvi slu?ajevi zauzimaju oko 15 posto tržišta". Naslov pogoleme reportaže pjesni?ki je efektan: "Samo ih smrt iseliti može". Podnaslov je još ljepši: "Imaju mizernu penziju i stan od 300.000 eura. Zašto ga ne žele prodati?"
Reporterka veli da je na djelu "spori, netržišni, zadružni mentalitet". Konstatira da je to nerazumno ponašanje "jedno od naslje?a socijalizma", pošast kakvu je "kapitalisti?ki nastrojena zapadna Europa potpuno eliminirala". Agentica za nekretnine je nadopunjuje: "U jednom Frankfurtu ili Milanu teško da ?ete naletjeti na bakicu koja sa šišmišima životari u najužem centru grada samo zato što voli svoj stan." Zatim obje nude recept: bakice ?e "u red dovesti", tj. iz stanova protjerati, jedino drakonski porez na nekretnine, a onda ?e "tržište živnuti", šišmiši ?e odlepršati, živnut ?e i država uz pomo? "življe ekonomije koja bi trebala useliti u te stare, divne stanove".

citirani je tekst nestao u "memory hole" jutarnjeg lista pa ovdje citiram komentar iz e-novina
http://www.e-novine.com/stav/34458-Povratak-Superhika.html

Kako neki ljudi godinama unaprijed znaju koje ?e zakone donositi naši izabrani predstavnici..

Uz to ?emo još morati pla?ati i porez na zrak, u vidu co2 i ostalih okolišnih taksi, a zs sbvenciju "održivosti", jer sav ovaj ekonomski razvoj nikako nije održiv. Kako sve više ljudi bude odlazilo na prosja?ki štap, i nakon ovrhe, deložacije, nacionalizacije i "okrupnjavanja" jedne ili druge naravi budu u potrebi, pove?at ?e se i potreba za dobrotvornim radom. Pa bi možda mogli dodatno pomo?i raznim dobrotvornim udrugama komnalnog tipa, koje su i sada podržavane iz razli?itih izvora (i poreza) kroz
obavezne donacije :)..

http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/8228620/...

ovo ?e prestavljati ono što nam jednako tako stalno reklamiraju- pravi održivi razvoj.

Kako ?emo biti jako siromašni i na društvenoj razini, jako zaduženi progresivnom ekonomsko-socijalnom politikom razvoja (održivog i neodrživog)unato? oporezivanju bogatih (svi koji nisu besku?nici) potroša?a (zaga?iva?a)morat ?emo postepeno uvoditi "mjere štednje" i tražiti energetski efikasnije i ekološki prihvatljivije na?ine života, u isto vrijeme zadovoljavaju?i potrebe za socijalnom jednakoš?u- EcoSoc (proguglajte), a u skladu sa Agendom 21 i ostalim dobrotvornim dokumentima, u postupku implementacije na op?inskim i gradskim razinama, a koja naravno mnogo košta.

Jer, komunalni život u koncentracijskim podru?jima (habitatima) uz obavezno volontiranje je ono što je predvi?eno kao najekološkiji i najodrživiji na?in života. I zato se svaki TV dnevnik sastoji 50% od takve reklame, dok nam ostatak programa ukazuje na dekadentnost i pokvarenost "potroša?kog društva" (to je ono kad imate auto i ku?u).

No bez brige, djecu su u školi ve? po?eli podu?avati konceptu "biti, a ne imati" i vrlinama gra?anskog odgoja. Jeste li se ikad zapitali kako i zašto smo odjedanput svi postali gra?ani? To je zato jer u globalnom selu ne?e biti sela.. zbog ?ega smo i dobili zakon o poljoprivrdnom zemljištu i zato nam visi i zakon o "sigurnosti hrane" (vidite, i ja sam vidovit) kombinacija kojih ?e neizbježno rezultirati "okrupnjavanjem" poljoprivrednog zemljišta i sigurnoš?u hrane po codexu alimentariusu, te naravno- naseljavanjem u održiva naselja komunalnog tipa poput Hilton hotela za besku?nike ili farme i big brother ku?e. Hmm, opet taj Orwell, kao da nam se netko ruga?

Vrijedi napomenuti i kako je sadašnja planetarna populacija jednostavno "neodrživa" pa tako nije slu?ajnost da ?e se (neautorizirana) trudno?a smatrati društveno neodgovornom i nepoželjnom pojavom.
http://zombietime.com/john_holdren/

Doduše, i stare?a populacija je pak opet neodrživa, pa zato populariziramo eutanaziju i domove za umiranje.
http://www.telegraph.co.uk/news/8169325/Ageing-population-putting-Britai...

kako populacija bude starila, morat ?emo uvoziti mlade Kineze i Indijce kao jeftinu radnu snagu, oni su bolje prilago?eni ovakvom okolišu i navikli na mjere štednje, a od pojma morala su povijesno još udaljeniji nego mi, koji iako ga se ne pridržavamo ipak o njemu imamo neku ideju. ipak je naša dužnost pomagati jedni drugima u ovom globalnom selu, bez obzira na razlike u spolu i boji kože isl. Nismo valjda rasisti?! A kako bi ovdašnji obi?aji mogli nekog diskriminirati, morat ?emo se riješiti lokalnih predrasuda poput Boži?a, Uskrsa isl. pa i drugog kulturnog naslje?a bijelog ?ovjeka (tog kolonizatora i porobljiva?a), poput planiranja unaprijed: http://www.seattlepi.com/opinion/272248_future01.html

dobar globalni gra?anin je dobar proizvo?a? i dobar potroša? sa "širom perspektivom", "globalnom svijesti" isl.

http://www.bbc.co.uk/schools/citizenx/teachers/global/using_animation_1....

LOVE LOVE LOVE Fairfield University's focus on Global Citizenship. Way to go, educational leaders! It's important to constantly get the message out- people with open minds, global awareness and curiosity and care will solve this world's problems...one citizen at a time.

khm, što to piše?..

Pa što od nas žele?
http://www.youtube.com/watch?v=gxj2Cmk71lk
u dobrotvorne svrhe naravno.. protiv klimatskih promjena i za bolju budu?nost budu?ih naraštaja onih koji više doprinose "društvu" nego mi. Ipak smo svi mi dužni prihvatiti svoju "društvenu odgovornost". Jer gra?ani ne samo da imaju prava, nego i obveze..

ili, kako je jedan poznati socijalist i spisatelj to slikovito opisao:

http://www.youtube.com/watch?v=WgpaKkrZex4&feature=player_embedded

i da, radnja Orwellove 1984.-e odvija se u IngSoc-u..
Orwell je doduše pogriješio u samo jednom detalju, jer dok je pisao svoju knjigu još nije bilo kontracepcije. Aldous Huxley tu je bolje pogodio što se ti?e sexa- Svatko pripada svakome, od vrlo rane dobi.. onako, jedna od radosti komunalnog života.. za sterilizirane.

Sterilizacija, poznata i kao neplodnost, ima još jednu pogodnost- potrebu za tehnikama umjetne oplodnje.. iako je jednostavno "previše ljudi"-

kad imamo umjetnu oplodnju, imamo i prenatalnu dijagnostiku. A dijete ima pravo na zdravlje i "prevenciju". Pošto dijete na to ima pravo, roditelji mu to ne mogu uskratiti, tojest, sila zakona ?e se za to pobrinuti, kao danas za inekcije.

Što ?u, jednostavno sam vidovit

http://www.medicalnewstoday.com/articles/10048.php

http://www.ethikrat.org/_english/main_topics/pndpgd.html

naravno, s vremenom, imat ?emo situaciju kao i sa pušenjem i debljinom (koji mogu, i ne moraju rezultirati boleš?u), tojest taj i taj gen ima x% šanse rezultirati boleš?u, ili- kako se to stru?no formulira- znanstvenici su utvrdili da je gen x povezan sa (upiši bolest).

Kako je danas sve sa svime povezano u kontinentalnom pozitivnom pravnom sustavu-sigurnost, ekonomija, zdravlje, nenasilje, tolerancija, društvena odgovornost, jednakost i sve ostalo, tako se sve navedene kategorije spajaju u zajedni?kim to?kama. Sex je naravno zdrav (osim ak nešto ne pokupite)

Pa je tako i nerad- nezdrav, i mentalna bolest :)

A cilje je PREVENCIJA bolesti

http://mjesec.ffzg.hr/nezaposlenost/3.1.html

http://www.tportal.hr/lifestyle/zdravlje/39994/Rad-je-dobar-za-zdravlje....

Tako da ?e se Hilton budu?nosti pobrinuti i za te aspekte zdravlja.

Arbeit macht frei (von krankheit)

Koja je poveznica ovih naizgled slabo povezanih društvenih pitanja?

EUgenika

Komentari

uživao čitajući...

... kao novi ovdje, usudio bih se preporučiti autoru dnevnika knjigu jednog Rusa - Pelevina: Generacija P (prevedena na hrvatski jezik) - mislim da bi mu se strašno svidjela... pogotovo njegova objašnjenja nesvjesne, podsvjesne i sličnih propagandi...

Tko je glasao

Dodao bi DOP i osobni bankrot

Ako se pitate zašto Društveno odgovorno poslovanje - za smirivanje masa, kao što su monarsi prije gradili sadržaje za javnost itsl. tako sad korporacije tu i damo izgrade parkić za djecu

Ako se pitate zašto osobni bankrot - to je mehanizam koji nas sprema na našu buduću ulogu, kmetova... oprostite, to se danas zove dužničko roblje. Sada postoji sasvim efektivan mehanizam za oduzimanje svih mogućih nasljedstava i djedovine, za okrupnjavanje, feuda... oprostite kapitala

fala na dobrom dnevniku

Živili

Tko je glasao

...a. Sex je naravno zdrav

...a. Sex je naravno zdrav (osim ak nešto ne pokupite) tek je to opsjena. Preduvjet za sex je kakvo takvo zdravlje, a ne obrnuto. Stoga je gotovo ljigavo propovjedati "seksom do zdravlja".
Ima li sexa bez erekcije, mozda i ima, ali erekcije uopce nema bez para-simpatikus stanja, a upravo je para-simpatikus stvarni predmet zudnje u nasem turbo, ultra, instant simpatikus drustvu. Brzina, modernost, turbo, ultra ubija sporost i blagost, a prava erekcija ide samo iz dna para-simpatickog stanja. Erekcija simpatikus, erekcija red bull, je povrsna i prijevremno ejakulirajuca - ona je aseksualna ubrzo.
Problem modernog seksa je sto je on vec u cilju, a nije ni otpoceo. Previse simpatikusa.
Ogromna i nicim razumnim zauzdana moc medija, pa i dnevnika su tu najvise krivi.

Tko je glasao

p.s. prijevremena ejakulacija

p.s. prijevremena ejakulacija je izmišljotina frustriranih feministica :)

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

dobro sad,

dobro sad, simpatikus-parasimpatikus..

poanta je da se promovira promiskuitet pod etiketom zdravlja. ovo se naravno direktno veže na "sexualnu liberaciju" od opresije seksualno represivnog društva.. ono "društveni problem seksualne represije". Klasika na filozofskom... Onda pak imamo mlade mame i "AIDS" (kojeg maltene svi imaju samo nitko ne zna da ga ima, kako nam tvrdi dr. WHO)--> novi društveni problem, brakovi pucaju jer se i ženama i muškima reklamira neki fantazmagorični sex i "bolji život" cijelo vrijeme. ljetovanja, zimovanja, ljepota, kultura, romantika a oni "zarobljeni" sa dosadnim supružnikom u sivilu svakodnevnog hrbanja na poslu i kući. Pa su il frustrirani jer im nije onako fantazmagorično kao u filmovima, il se ne jebu pa su opet frustrirani jer propuštaju ne znam što. dijalektika.

Eto baš neki dan sam uhvatio Banfićku (šumica sva se trese) na TV-u kako govori kako joj se sad baš dobro jebat. na Tv-u usred bijela dana. Naravno, ne tim riječima.. takve riječi su proste i predstavljaju "negativan stav prema spolnosti". neposredno prije ili poslije reklamirana je neka nova "kontroverzna tinejdžerska serija" sa mnogo tinejdžerskog sexa.

I "gas, gas" Severini su eto ukrali privatnu snimku baš u skladu sa svjetskim trendovima

Pa onda imamo "spolni odgoj" u školi, kako bi se djecu što prije upoznalo sa sexom i svim povezanim pitanjima (u svrhu "sigurnog sexa" naravno..), gdje će se raspravljati "sex za jednu noć" i "serijska monogamnost" u "atmosferi povjerenja", a ono što se kaže u gurpi "ostaje unutar grupe". Uskoro u školi blizu vas..

Nigdje im neće bit rečeno- ma pusti, ima vremena za sex. još si premlad/a.. nemoj se time zamarati.. ili onako grublje- ti balavac/ica jedan/a, zabrana izlaska !! Sačekaj do šta ja znam- punoljetnosti (jel ovo hereza reć?).To je seksualna represija, iliti forma spolnog nasilja nad tinejdžerima kojima je Severina pojam. Ah, da i izraz "srama" (a sram je nezdrav) u vezi vlastite spolnosti. Spolno nasilje je jedan od "prekšaja" po zakonu u nasilju u obitelji, a koji nije baš "kazneno djelo" nego se počinitelja šalje na "psihosocijalni tretman". Ah da, i zabrana izlaska je forma fizičkog nasilja po tom istom zakonu.

Ne znam je li netko čitao da se u Hrvatskoj planira ozakoniti incest (ili već jest?). Isti zakon nedavno je predlagan i u Švicarskoj. pomaknuta je dobna granica za sex na 14 godina ako se ne varam.

A kad smo već kod zdravog spolnog razvoja i incesta, vrijedi pogledati i knjižicu koju je u Švicarskoj distirbuirala jedna "kinderschutz" udruga. Koerper, liebe und doktorspiele. Tiskala ju je njemačka agencija Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung - BZgA, no došla je naravno otkud sve te stvari i obično dolaze i očito cirkulira međunarodno.

http://www.lifesitenews.com/news/archive/ldn/2007/jul/07073008

i bez sumnje procilkulirat će i do nas..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Hvala ti na pojašnjenju, ja

Hvala ti na pojašnjenju, ja mislio da se radi o notornoj sugestiji kakvih će biti sve više ove godine, tj. da stvari pod vodstvom ove vlade konačno kreću na bolje jer, eto, ni beskućnici, samo da nam potraje ova vlast, još malo pa neće biti ono što su oduvijek bili.

I drugo tj., da će tako uskoro biti i drugima s dna, samo ako podrže one koji omogućavaju da se za njih grade Hiltoni.

B-52

Tko je glasao

ti si neki optimista :)

ti si neki optimista :)

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Vijest,

Objavljena je vijest o ishodu sudskog procesa HRTa protiv zastupnika Damira Kajina.

Više na:

http://www.novilist.hr/hr/Vijesti/Hrvatska/Istra/Damir-Kajin-pobijedio-HRT

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

RTV pristojba

Debe,

oprosti zbog mogućeg spamanja Tvog dnevnika,
ali je to jedini tekst, koji se trenutno bavi i TVom između ostalog.

Htjela bih samo napisati kako sam dobila ponovne prijetnje ovrhom imovine za dug od 390,00 kn
zbog neplaćenih pristojbi.

Ne mislim popustiti i platiti porez na postojanje HTVa, kojeg ne gledam.
No, vjerujem kako u sukobu sa Hanžekovićem i HRTom nemam nikakvih šansi.
Pa će se moja višegodišnja trakavica i natezanje sa HRTom i dalje nastaviti.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

HTV nema nikakvo pravo

HTV nema nikakvo pravo naplaćivati pristojbu i smatram da je to jedna od ključnih stavki koje se treba izvojevati sudski (niti u jednoj Njemačkoj nisu ljude u stanju na to natjerati!), jer nas u budućnosti čeka mali milion tih paradržavnih privatnih prćija koje će direktno uvoditi vlastite poreze, a za neku navodnu uslugu koju pružaju.. Drugi koji mi pada na pamet je zagreb parking, koji je u stanju sjesti na račun za neplaćeni parking brže nego policija!! za kaznu za vožnju u pijanom stanju. Još jedna iluzija danas je da je država odvojena od privatnih (privatiziranih) firmi.
Prve među jednakima su naravno banke.
Jedan dobar primjer je PBZ. Kao netko tko ima neki sitni iznos u dionicama korisnik sam brokerske usluge PBZ-a. kad sam sklapao ugovor s njima, moj je ondašnji brokerski račun bio skrbnički, tojest, na van je to bio račun banke, a tek u unutrašjoj evidenciji moje ime.

Nekoliko mjeseci PRIJE nego što će se uvesti porez na dividendu, PBZ fino šalje obavijest i naputak da bi se "trebalo" (povoljniji uvjeti itd.) prebaciti na individualni račun, tojest gdje se vidi moje ime. Sad, i prije nego je takva mogućnost nastala, pretpostavljam da je trebalo barem nekoliko mjeseci za riješiti softversku infrastrukturu za takvo nešto. I tako sa svakim zakonom. HT recimo prošle godine, pretpostavljam i ove, ulaže milijarde u "nešto"- neke materijalne investicije. Ne znam naravno točno u što, no kad zakon o internet identifikaciji dođe, a doći će, infrastruktura će već postojati. Ht također, ako se ne varam čuva SAV internet promet unazad 6 mjeseci(ako ne i zauvijek)

Treći primjer. Prije par godina-,3 ili 4, otvorena je određena firma koja se bavi ugradnjom posebnih(pojedinačnih) mjerila za grijanje i toplu vodu u stanovima. Puno prije nego je zakonska regulativa postojala (pravilnik), a koja će to učiniti obaveznim. Sad, postoji naravno dobra argumentacija za potrebu tako nečeg, znate ono- plati koliko potrošiš, tako je najpravednije. To stoji, no misli li netko kako to nekog u vladi jako dotikavlje ako netko plati 100 kuna više režija mjesečno? i to u njihov džep naravno..

Ja, uz svoje moći vidovitosti znam koji je krajnji cilj tih mjerila, a to je regulacija na individualnom nivou potrošnje tople vode i grijanja za dan kad i nama uvedu "mjere štednje" i "očuvanje vodnih resursa", no ono što je zanimljivije jest da je u pokretanju firme koja to ugrađuje bitnu ulogu odigrala ambasada jedne sjevernoeuropske države. Bitnu utoliko što je kroz veze i vezice postavila prvu direktoricu firme.. više od toga ne znam. Sad, tu direktorku su otad smijenili, ali razne ambasade, pretežito skandinavske, financiraju i određene nevladine udruge..

to je samo ovako, "iz topa", no postavlja se pitanje tko upravlja Hrvatskom? Hrvatski sabor je tu, rekao bih, tek niža administrativna instanca

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

HTV ponovo,

Evo još malo vijesti iz nesvijesti o HTVu:

http://www.index.hr/vijesti/clanak/zasto-placamo-pretplatu-kad-hdz-sve-s...

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci