Tagovi

hijerarhije i treći svjetski rat

HIJERARHIJE PROIZVODE GLAD I KRIZE I RAT
NIJE - NOVA, nego stara činjenica,

hijerarhije proizvode glad i zbog gladnih krize i zbog kriza ratove,

hijerarhije Ukrajine proizvode gladne i zbog gladnih Ukrajinaca krize i zbog ukrajinskih kriza moguće ratove,

tumačenje sukoba (i rata) uglavnom naglašava sukob političara i politika, ali zanemaruje i zaboravlja naglasiti sukob hijerarhija i hijerarhijskih politika,

hijerarhije u Ukrajini ratuju za dobitak svojih profiterskih interesa,
hijerarhije izvan Ukrajine ratuju za dobitak svojih profiterskih interesa,

hijerarhije kao izvor svih kriza rijetko se naglašava,
uništavanje hijerarhija kao izvor svih kriza nitko NE programira,

hijerarhija proizvodi diktatora,
hijerarhijski diktator proizvodi diktaturu naređenje-izvršenje za održivost hijerarhije,

a posljedice u lančanom domino učinku?

hijerarhija NIJE - uništiva,
hijerarhijska diktatura naređenje-izvršenje NIJE - uništiva,

međuOdnos hijerarhijski naredboDavac i naredboPrimac NIJE - uništiv,
hijerarhijski omjer - mali broj naredboDavaca i veliki broj naredboPrimaca NIJE - uništiv,

hijerarhijske krize između naredboDavaca i naredboPrimaca nisu - uništive,

međuOdnos hijerarhijski bogataš i prosjak NIJE - uništiv
hijerarhijski omjer - mali broj bogataša i veliki broj prosjaka NIJE - uništiv,

hijerarhijske krize između bogataša i prosjaka nisu - uništive,

hijerarhije proizvode sukob (profiterskih) interesa,
hijerarhije u sukobu (profiterskih) interesa proizvode dobitnike i gubitnike,

hijerarhijske krize zbog hijerarhijskih dobitnika i gubitnika nisu - uništive,
(i zbog toga)
TREĆI svjetski rat MORA se dogoditi (već se uvelike komentira)

a zašto?
uništavanje hijerarhija kao izvor svih kriza nitko NE programira?

adfilantrop

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci