Tagovi

HFP - šta su radili i tko

Ovako je rad Fonda za privatizaciju ocijenila Državna revizija. STRAŠNO !!!!!!!

Prodaje dionica ili udjela nisu u potpunosti obavljene u skladu s odredbama Zakona o pretvorbi, Zakona o privatizaciji i Pravilnika o prodaji dionica, udjela, stvari i prava javnim prikupljanjem ponuda jer:

- u pojedinim slučajevima nisu izabrani najpovoljniji ponuditelji,
- u razdoblju od 1993. do 1997. u pojedinim slučajevima nije prikupljeno više ponuda, nego je na temelju pisma namjere objavljivan poziv za prodaju, na što je u pojedinim slučajevima pristigla samo jedna ponuda,
- dokumentacija o prodajama dionica ili udjela nije brižljivo odložena i čuvana, odnosno u više slučajeva nedostaju ponude, zapisnici s otvaranja ponuda, te odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja,
- ugovarano je založno pravo na dionicama i udjelima, koje kupce dionica ili udjela nije poticalo na uredno podmirenje dospjelih obveza,
- u više slučajeva mijenjani su kvalitetniji instrumenti siguranja plaćanja (garancija banke) za manje kvalitetan (založno pravo na dionicama i udjelima), nakon čega su uslijedili raskidi ugovora jer kupci nisu ispunjavali ugovorene obveze,
- za obročnu otplatu nije bila utvrđena kamata za određeno vremensko razdoblje, nego je to bila diskrecijska odluka upravnog odbora, odnosno u istom vremenskom razdoblju ugovarane su različite kamatne stope ili uopće nisu ugovarane,
- ponuđeno dodatno ulaganje kapitala nije ugovarano, odnosno ugovarano je u iznosima manjim od ponuđenih,
- dodacima ugovoru o prodaji dionica brisane su odredbe iz osnovnog ugovora vezane za dodatno ulaganja kapitala, odnosno smanjen je iznos dodatnog ulaganja,
- produžavani su rokovi dospijeća obveza,
- ugovori nisu raskidani pravodobno, nego sa zakašnjenjem i do tri godine,
- u više slučajeva, nakon raskida ugovora, kupcima su vraćena uplaćena sredstva, a dionice i udjeli u portfelj Fonda bez pokretanja sudskih postupaka za naknadu učinjene štete, čime nisu postignuti pozitivni učinci, jer za kupce nije bilo posljedica zbog nepoštivanja ugovornih obveza,
- nakon raskida ugovora, u portfelj Fonda vraćane su obezvrijeđene dionice i udjeli, čija vrijednost nije bila jednaka kao u vrijeme zaključenja ugovora,
- do 2003. nisu bili utvrđeni kriteriji i mjerila za utvrđivanje početne prodajne cijene niže od nominalne,
- većini društava kojima je većinski vlasnik Fond, umanjena je vrijednost imovine, poslovala su s gubitkom i umanjeni su očekivani prihodi od prodaje,
- kod većeg broja društava s poteškoćama u poslovanju nije provedeno restrukturiranje u okviru priprema za prodaju i same prodaje (prodaja manje značajnog dijela poslovanja, oslobađanje od nekih obveza prema državi, organizacijsko preustrojavanje čija je namjera povećati učinkovitost i smanjiti troškove kako bi se povisila vrijednost društava te podjela društva i prodaja po dijelovima), što je moglo olakšati proces prodaje i povećati očekivane prihode,
- u više slučajeva zbog ugovaranja neodgovarajućih instrumenata osiguranja plaćanja (zalog dionica), kupci su raskidali ugovore prema kojima su dionice kupili po nominalnoj vrijednosti i iste te dionice kupovali putem Zagrebačke burze i Varaždinskog tržišta vrijednosnica za 10,00% do 25,00% nominalne vrijednosti, dionice prenesene za osiguranje plaćanja u pojedinim slučajevima kod raskida ugovora nisu zadržane u portfelju Fonda, nego su vraćene kupcima, te
- u pojedinim slučajevima, gdje se osim ugovorene cijene, kupac obvezao podmiriti sve dospjele obveze zajedno s kamatama, a posebno obveze prema državnim vjerovnicima kao i obveze za neisplaćene plaće, nije ugovoren instrument osiguranja plaćanja, kupac nije podmirivao obveze te su ugovori raskidani, a nad društvom je u međuvremenu otvoren stečaj.

Ovo su svi oni koji su se prošetali kroz Fond.

HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU
1. Predsjednik Fonda:
mr. sc. Ivan Penić, od 11. ožujka 1993. do 7. lipnja 1995.
Milan Kovač, od 7. lipnja 1995. do 19. prosinca 1996.
Tomislav Družak, od 15. siječnja 1997. do 15. listopada 1998.
Stipe Hrkač, od 15. listopada 1998. do 11. veljače 2000.
Hrvoje Vojković, od 14. veljače 2000. do 21. ožujka 2002.
Damir Ostović, od 12. veljače 2004.
Grga Ivezić - …..

2. Zamjenik predsjednika Fonda:
mr. sc. Filip Brekalo, od 9. travnja 1993. do 31. kolovoza 1994.
Stipe Hrkač, od 2. listopada 1997. do 18. prosinca 1997.
Marija Turudić, od 2. veljače 1998. do 11. veljače 2000.
Krešimir Starčević, od 14. veljače 2000. do 3. ožujka 2004.

Potpredsjednici HFP-a su:
• sektor financija : Velimir Kračun
• sektor nekretnina : Robert Peša
• sektor pravnih poslova : Josip Matanović
• sektor prodaje : Ivan Gotovac
Tajnik HFP-a:

* Franjo Jozić

3. Upravni odbor
a) predsjednik Upravnog odbora
mr. sc. Ivan Penić, od 31. listopada 1996. do 19. prosinca 1996.
Milan Kovač, od 19. prosinca 1996. do 7. listopada 1999.
Emilija Rajić, od 7. listopada 1999. do 4. studenoga 1999.
mr. sc. Nenad Porges, od 4. studenoga 1999. do 11. veljače 2000.
Goranko Fižulić, od 11. veljače 2000. do 24. veljače 2000.
Slavko Linić, od 24. veljače 2000. do 6. veljače 2003.
Ljubo Jurčić, od 20. ožujka 2003. do 6. veljače 2003.
Andrija Hebrang, od 3. veljače 2004.
Damir Polančec - …..

b) članovi Upravnog odbora
mr. sc. Božo Prka, od 31. listopada 1996. do 25. rujna 1997.
Davor Štern, od 31. listopada 1996. do 25. rujna 1997.
mr. sc. Niko Bulić, od 31. listopada 1996. do 25. rujna 1997.
Nadan Vidošević, od 31. listopada 1996. do 24. veljače 2000.
mr. sc. Borislav Škegro, od 25. rujna 1997. do 7. listopada 1999.
mr. sc. Nenad Porges, od 25. rujna 1997. do 4. studenoga 1999.
Sergej Morsan, od 25. rujna 1997. do 7. listopada 1999.
Mijo Jukić, od 7. listopada 1999. do 24. veljače 2000.
Ivan Herak, od 7. listopada 1999. do 24. veljače 2000.
Jasna Borić, od 4. studenoga 1999. do 24. veljače 2000.
Goranko Fižulić, od 24. veljače 2000. do 25. travnja 2002.
prof. dr. sc. Mate Crkvenac, od 24. veljače 2000. do 6. veljače 2003.
mr. sc. Pave Župan Rusković, od 24. veljače 2000. do 6. veljače 2003.
mr. sc. Božidar Pankretić, od 24. veljače 2000. do 6. veljače 2003.
Hrvoje Vojković, od 25. travnja 2002. do 29. kolovoza 2002.
Slavko Linić, od 20. ožujka 2003. do 3. veljače 2004.
Radimir Čačić, od od 20. ožujka 2003.
Željko Pecek, od 20. ožujka 2003.
mr. sc. Damir Kuštrak, od 20. ožujka 2003.
Branko Vukelić, od 3. veljače 2004.
Božidar Kalmeta, od 3. veljače 2004.
Ivan Šuker, od 3. veljače 2004.
Petar Čobanković, od 3. veljače 2004.

c) zamjenik predsjednika Upravnog odbora

Emilija Rajić, od 31. listopada 1996. do 7. listopada 1999.
Velimir Hlevnjak, od 7. listopada 1999.

d) zamjenici članova Upravnog odbora

Mijo Jukić, od 31. listopada 1996. do 7. listopada 1999.
Jasna Borić, od 31. listopada 1996. do 4. studenoga 1999.
dr. sc. Vinka Cetinski, od 31. listopada 1996. do 7. listopada 1999.
Ema Vadlja, od 31. listopada 1996. do 7. listopada 1999.
mr. sc. Niko Raić, od 7. listopada 1999.
Marina Einbuchler Stilinović, od 4. studenoga 1999.

4. Nadzorni odbor:

Nadan Vidošević, od 29. studenoga 1993. do 7. listopada 1999.
Ivan Kolak, od 4. srpnja 1995. do 20. prosinca 1996.
Marino Golob, od 4. srpnja 1995. do 20. prosinca 1996.
Antun Bosio, od 4. srpnja 1995. do 20. prosinca 1996.
Branimir Markota, od 4. srpnja 1995. do 20. prosinca 1996.
Boris Kandare, od 27. srpnja 1995. do 20. prosinca 1996.
dr. Dragan Kovačević, od 20. prosinca 1996. do 26. svibnja 2000.
Ivan Herak, od 20. prosinca 1996. do 26. svibnja 2000.
Anton Kovačev, od 20. prosinca 1996. do 26. svibnja 2000.
Vlado Jelkovac, od 20. prosinca 1996. do 26. svibnja 2000.
Željka Antunović, od 20. prosinca 1996. do 26. svibnja 2000.
Joško Kovač, od 20. prosinca 1996. do 26. svibnja 2000.
Stjepan Bunić, od 20. prosinca 1996. do 26. svibnja 2000.
dr. Marijan Živković, od 20. prosinca 1996. do 26. svibnja 2000.
dr. Đuro Njavro, od 20. prosinca 1996. do 26. svibnja 2000.
Mario Kovač, od 26. svibnja 2000.
Luka Roić, od 26. svibnja 2000.
Ivan Šuker, od 26. svibnja 2000.
Tonči Žuvela, od 26. svibnja 2000.
Milivoj Brozina, od 26. svibnja 2000.
Vesna Želježnjak, od 26. svibnja 2000.
Ante Markov, od 30. travnja 2004.
Dragica Zgrebec, od 26. svibnja 2000.
Jadranko Mijalić, od 26. svibnja 2000.
Valter Drandić, od 26. svibnja 2000.
Perica Bukić, od 30. travnja 2004.
Dragica Zgrebec, od 30. travnja 2004.
Miroslav Rožić, od 30. travnja 2004.
Josip Sudec, od 30. travnja 2004.
Željko Švedel, od 30. travnja 2004.
Gordan Jandroković, od 30. travnja 2004.
Šime Prtenjača, od 30. travnja 2004.
(izvor revizija.hr)

Koliko je od ovih trebalo završiti na robiji? Predsjednici vjerovatni SVI ?!

Komentari

Hvala na informaciji. E, ovo

Hvala na informaciji.
E, ovo su dragocjene informacije. Pa svi se ovi likovi , u ovoj našoj istrošenoj ,od gluposti i pokvarenosti državi, vrte u krug,cirkuliraju s funkcije na funkciju.

Pomišljam na suicid,neznam do kada ću moći ovo izdržati.

stepski vuk

Tko je glasao

Jel' tebi na pameti još

Jel' tebi na pameti još koji otok osim golog?

nvuljanic

Tko je glasao

možda reaktiviranje

možda reaktiviranje Alcatraza ili Vražjih otoka. Ali što fali Golom otoku?, a , da stukli su sve kamenje koje se smjelo razbijati, ali to nije problem; neka ga sad ponovno lijepe da bi ga mogli ponovno razbijati:).

Većina ovih s popisa je zrela barem za dobru istragu, suđenje, pa što im Bog i sudac daju...

Peregrine Falcon

Tko je glasao

Nego, ne bi blo zgorega

Nego, ne bi blo zgorega pokrenuti istragu nad imovinom svih izlistanih pojedinaca. Vjerujem da bi se tim cinom Hrvatska lako mogla rijesiti balasta veceg djela gospodarskog kriminala koji je na povisokom nivou.

Ne bi bilo lose, jeli :-)

A mene pak interesira ocitovanje stranaka po pitanju njihovih kadorva u HFPu, odnosno objasnjenje kako je moguce da ti pojedinci nisu nista primjetili, a ako je za vjerovati Mesicu, kriminal koji se tamo dogadja traje 17 godina ili koliko vec.

Interesanto, sta nije? :-P

Tko je glasao

Promaklo mi je da je

Promaklo mi je da je blokirana imovina uhapšenih, stečena na nezakonit način. Bojim se da će oni odradit eventualno koju godinicu, a kad izađu sve ih čeka, onako na hrpici.

Tko je glasao

po mogucnosti obogaceno na

po mogucnosti obogaceno na rastu ponekog fonda i tome slicno...

--->
photopublika.blog.hr

--->
photopublika.blog.hr

Tko je glasao

Trebalo bi ih sve pozatvarat

Trebalo bi ih sve pozatvarat i ispitat im imovinu. Kaj su imali prije i kaj imaju sad. Kakve su im bile plače i jel su sve prijavili za porez.

Tko je glasao

prema: Prodaja dionica i

prema: Prodaja dionica i udjela iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju, str. 213 do kraja

Ovo je zato da mi link na točni izvor ostane u bukmarku na tvoj post :D

Tko je glasao

Čekajte, pa prije fonda je

Čekajte, pa prije fonda je postojala Agencija slične namjene koju je onda nasljedio Fond. Mislim da je direktor te Agencije bio Mateša. E, kad bi taj dolijao, pa da u Remetincu trči počasni olimpijski krug!

Tko je glasao

ovo je njen sastav. Agencija

ovo je njen sastav.
Agencija za restrukturiranje i razvoj

Direktor:
mr. Zdravko Mršić, do 13. kolovoza 1991.
mr. Zlatko Mateša, od 21. siječnja 1992. do 5. ožujka 1993.

Upravni odbor:

Luka Bebić, predsjednik od 27. studenoga 1990.
Branko Ćep, član od 27. studenoga 1990.
Dalibor Kovačević, član od 27. studenoga 1990.
Željko Lužavec, član od 27. studenoga 1990.
Josip Pavlović, član od 27. studenoga 1990.

I mene jako zanima Mateša.

Tko je glasao

Hmh, hmh: Slavko Linić, od

Hmh, hmh:

Slavko Linić, od 24. veljače 2000. do 6. veljače 2003.
Ljubo Jurčić, od 20. ožujka 2003. do 6. veljače 2003.

SDP je ovaj put gadno dobio po njonji.

Svaka cast Sanaderu na spinu.

Eh da. I onda se neki zbunjeni SDPovci pitaju zbog cega ih velik dio javnosti smatra kriminalnom organizacijom :-)

Tko je glasao

Ako se ti nađeš u busu

Ako se ti nađeš u busu punom pedera jesli li i ti peder Gale?
Opcija 1: jesi jer sam te tamo vidio
Opcija 2: jesi jer jesi
Opcija 3: nisi, jebiga, u busu si se našao
Opcija 4: Shvatio si, ne?

Tko je glasao

Ti pederi su imali ulogu

Ti pederi su imali ulogu koju nisu izvrsavali.

Bili su u UPRAVNIM i NADZORNIM odborima dok su bili na vlasti, a da rijeci nisu zucnuli o protuzakonitim djelatnostima.

Samim time, ti pederi o kojima govoris u najboljem slucaju mogu biti osudjeni za nemar, a u najgorem za namjernu zloupotrebu polozaja.

A sto je najbolje, ti pederi o kojima sad pricas prozivaju Sanadera zato sto radi ono sto ti pederi nisu radili. Javnost takve stvari ne pusi, javnost ne voli slusat popovanje onih koji su deklasirani nivo ispod onih kojima popuju.

I to je to.

A sad, zbog cega ti pederi nisu radili svoj posao, iskreno me se ne tice, ali me se tice da ti pederi nestanu iz politickog zivota sto prije. Jer ocito su nesposobni da nas odvedu u ljepse sutra.

Ukljucujuci i tvojeg oca koji je mozda dobar covjek, ali koji sa vragom tikve sadi.

Tko je glasao

Čuj, kaj se tebi ružnoga

Čuj, kaj se tebi ružnoga dogodilo?

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci