Tagovi

Gradona?elnik grada Zagreba

Ovih dana je o?ito krenula kampanja za lokalne izbore. Kao zagrep?ana koji je nesretan trenutnom situacijom jako me zanima kuda plovi ovaj brod. Ja mogu biti nesretan gradskom vlaš?u, pa ?ak i susre?em još ekipe koja je nesretna (a dobar dio ih je koncentriran na stranicama pollitike), no nisam siguran koliko je to u stvari prevladavaju?e razmišljanje budu?i da sve ankete pokazuju kako ?e upravo dosadašnji gradona?elnik Milan Bandi? osvojiti ?etrdesetak posto glasova za nepunih devedeset dana.

Želio bih stoga razbistriti zašto to?no Milan nije dobar gradona?elnik, tko mu je konkurencija u utrci za gradona?elni?ku poziciju, koji su im izgledi, a volio bih vidjeti i koje su to karakteristike koje ?ine poželjnog (nadajmo se) novog zagreba?kog gradona?elnika.

Od loših Bandi?evih karakteristika ja u stvari imam samo dvije-tri. Kao prvo, moj je stav da je Bandi? iznimno loš komunikator koji je skoro pa nesposoban na javnosti prihvatljivi na?in prenijeti svoju poruku. No, istovremeno, o?ito je da postoji brdo naših sugra?ana koji ga razumiju vrlo dobro (jer o?ito druga?ije ne bi dobio toliko glasova). Bandi? je i autokrata, iako nemam neposrednih iskustava s time, više je nego o?ito kako je gradska vlast (poput one državne) sazidana na vrlo strmoj piramidi ?iji vrh zauzima upravo Bandi?. Tre?a temeljna negativna karakteristika koju sam dobio promatraju?i njegov lik i djelo je to što nekako mislim da bi se mnogobrojne aktivnosti koje je Bandi? napravio mogle i morale napraviti jeftinije. Jedan od tih primjera je Bundek, koji je prije Bandi?a (objektivno) doista bio opasno mjesto na kojem kuhinjski aparati odlaze umrijeti. No tih 60ak milijuna kuna mi se nekako ?ini strašno puno za šišanje šikare, par kilometara pješa?kih staza, jedno dje?je igralište i ?iš?enje jezeraca. Drugi primjer u tom smjeru bi moglo biti Sljeme koje je koštalo neke puste stotine milijuna kuna (oko 120 ako se ne varam, a pitanje je koliko je toga za Sljeme sakriveno pod razli?itim drugim stavkama). Nekako mi se ?ini to suludo utrošenim novcem za nekoliko dana skijanja, no ima mnogih koji misle da je Sljeme jedan od najboljih Zagreba?kih projekata (iako mi je efekt toga totalno nejasan i u krajnjoj liniji nevidljiv).

Da skratim; diskusija o njegovim komunikatoriskim vještinama su stvar ukusa, pitanje da li je nešto moglo jeftinije ili racionalnije je stvar dojma, no autokratsko vladanje i nedemokrati?no ponašanje je pitanje principa ali da su svi ostali dojmovi super on i dalje ne bi bio dobar gradona?elnik.

Promotrimo malo konkurenciju (barem ovu javnu), Promatraju?i rezultate prošlih lokalnih izbora jasno je kako je Jasen Mesi? kao kandidat HDZa prvi slijede?i u redu. Lik ostavlja mlaki dojam državnog birokrate što je samo po sebi loše i neuvjerljivo, iza njega nema nikakvih postignu?a koje bi nas uvjerile ili barem dale natruhu druga?ijeg pristupa vlasti, te je on (u krajnjoj liniji) eksponent HDZa o kojem zagrep?ani imaju mišljenje kakvo imaju. HSP koji je bio tre?a stranka u proteklim izborima je u me?uvremenu nestao i nije za o?ekivati njihov revival, a Miroslav Roži? teško da može napraviti imalo zna?ajni iskorak u gradu u kojem je lijevi centar prevladavaju?a politi?ka doktrina (na barem deklarativnoj razini). Ostaje nam naravno HNS koji objektivno može ponuditi samo ?a?i?a koji je (barem meni) samo umiveni Bandi? bez ikakve pa i najmanje razlike u tonu i slici, dok njihova ?i?in Šajn koja ?e navodno i biti gradona?elni?ki kandidat. Holjevac je bojim se potrošena u savezništvu s Bandi?em, a HSS koji je dosada uspješno koalirao na razini grada sa SDPom vjerojatno je na tantalovim mukama prihva?aju?i zahtjev središnjice da se koalira s HDZom. Vrijedi naravno spomenuti i da u Zagrebu i nemamo oštre podjele po pitanju vlast - oporba, što se najbolje vidjelo na glasanju za GUP kada su skupštinu posje?ivali i oni koji (iako izabrani) u nijednoj drugoj situaciji nisu snašli za shodno ukazati se i re?i koju.

Slika dakle nije obe?avaju?a i objektivno, sve šanse (ako ih uop?e imamo) padaju na nezavisne kandidate po?evši od gore spomenutog Roži?a, razli?itih Mikši?a (tko zna ho?e li on opet do?i budu?i da se u Zagrebu temeljito obrukao ne samo izbornim rezultatom nego i pozicijom u vije?u koju protekle ?etiri godine nije uop?e koristio, ili možda je ali im to ne znamo :).

Od nezavisnih, doista ne znam što se može o?ekivati, na pollitici je puno vremena i energije potrošio Zdravko Gracin koji sam sebe ne smatrra gradona?elni?kim materijalom ali i ve?ina onoga što je on napisao se odnosi na politi?ki okvir programa za Zagreb - no ne vidim kako bi to funkcioniralo u okolini gdje Bandi?u doslovce na raspolaganju stoji sva mogu?a i nemogu?a infrastruktura (koja je pla?ena ili ?ak voljna volontirati). Vidio sam u jednom komentaru da esperanza spominje Velimira Sri?u (koji je ve? jednom bio predsjednik skupštine i nedugo zatim, valjda razo?aran politikom, odlu?io odstupiti - što je u stvari jedna od rijetko ?asnih stvari koje smo vi?ali u zagreba?kog politici), a prošloga tjedna je izašao jedan ?lanak u ve?ernjem koji kao gradona?elni?kog kandidata spominje Josipa Kregara s pravnog fakulteta i izvjesnog Matešu koji je izašao iz HSPa ali ?ije ime ja nisam dosada ?uo. Opet, samo pogledam dnevnik od Kreše i vidim što slijedi Spli?anima pa nekako do?em do zaklju?ka da bi možda svi skupa trebali potražiti barem nešto dobroga u Bandi?evom liku i djelu.

Ako idemo obrnutim putem, i zapitamo se kakav bi gradona?elnim morao biti, barem meni, ?ini se o?iglednim da tražimo demokrati?nu osobu koja je voljna u cijelosti promijeniti paradigmu vladanja gradom. Iskreno, ne bacaju?i vodu na bilo ?iji mlin, bojim se da ustajale strana?ke strukture nevoljne promjenama i uostalom uglavljene u razli?ite zagreba?ke power sharing sheme ne mogu iznjedriti takvog kandidata, a jedini iole izgledni, Jasen Mesi?, predvodnik je HDZa - od kojega (barem zasada) ništa korisnoga i lijepoga nismo vidjeli.

Druga karakteristika dobrog gradona?elni?kog kandidata bi morao biti kvalitetni program. No, pitam se, što tu mogu protukandidati ponuditi? Bandi? ne samo da tu ima štogod za pokazati, nego jedini i zna što se može ili ne može, tako da štogod drugi nudili biti ?e mu prelagano to iskritizirati. Nekako mi se ?ini da ?e se ta kampanja stoga pretvoriti u ono što bi ameri nazvali "pissing contest" (pardon my french ali nemam bolju usporedbu).

Nisam siguran ni koliko ima smisla lupati po Bandi?evoj netransparentnosti i potencijalnom kriminalu. Naime, teti Štefici iz Konzuma je cifra od 60 milijuna za Bundek jednako imaginarna kao i ona od 30 milijuna (makar je ova druga možda realnija). Teta Štefica možda osim toga voli jednom godišnje oti?i na Sljeme bodriti Kosteli?e a ako to i ne radi, onda gleda prijenos iz svoje ku?e koju joj je legalizirao upravo Bandi?...

I na kraju, ?ak i kada bi netko uspio uletiti u drugi krug s Bandi?em (primjerice Jasen Mesi?), da li bi grad podnio HDZovca za gradona?elnika (zadnji puta kada je Marina Matulovi? bila vladala, koješta se dogodilo o ?emu ?e se još pisati i ?itati), a kada bi u drugi krug ušao netko iz ove lijeve pri?e (recimo ?i?in Šajn, znam da je nevjerojaton ali budite sa mnom još koju re?enicu) kako bi (i da li bi uop?e) glasali ovi s desne strane politi?kog spektra?

Što vi mislite? Tko bi trebao biti budu?i zagreba?ki gradona?elnik - s time da ne morate samo predložiti dobro ime nego i osobu koja bi u okršaju na bira?kom mjestu mogla doista zamijeniti Bandi?a?

Misao dana:
If a large city can, after intense intellectual efforts, choose for its mayor a man who merely will not steal from it, we consider it a triumph of the suffrage.

p.s. ima li netko neku od svježijih zagreba?kih anketa, volio bih baciti pogled na to

Komentari

Svi "junaci" nikom ponikoše

Svi "junaci" nikom ponikoše pa u crnu zemlju pogledaše."

Tko je glasao

Kao zagrepčana koji je

Kao zagrepčana koji je nesretan trenutnom situacijom jako me zanima kuda plovi bijeli brod.
ja nisam nesretan...evo upravo završilo, Bandić je ljut k'o ris :

hajduk.dinamo - savka.tripalo 2:0

Tko je glasao

Mrak, daj nam dofuraj one

Mrak, daj nam dofuraj one iz SDP-a juniore da ih malo driblamo i da nas zabave.Za 18% prireza mogu malkice, ha? Oni koje smo zadnji put pobijedili 5:0. Mozda su se popravili.Znas oni Mladez SDP-a, koji dizu na daljinski ruke za Bandica. Ajde, damo im 2 gola fore.
Malo vas je, malo vas jeeeeeeeeeee ............ :)

Tko je glasao

G-news, ti mladi su najveće

G-news, ti mladi su najveće političke žrtve.

Istovremeno su Bandić i Račan, pešćenička sutnodriblerska škola i stara provjerena, prodali foru "mi ćemo pošteno".

Otkud su ti mladi bez iskustva mogli razmišljati "kada sada tako kažu to znači da svih ovih cca 30 gidna nisu, pa to su bleferi". I takao, kako vrijeme ide sve više se je razvijao stari odbro partijski općenarodni kupleraj, netko dobije grah, netko ... svi nešto maznu, zabave se, uvijek ima dama koje usred dana i pred svima popuše, a što je vrhunac zabave ...

Mladi HDZ-a, bez takvih fora, kao što bijsdrugi kaže, zanju na šta mogu računati, sve je ozbiljnije, nema prijevare.

Mladi HNS-a također, dovoljno ti je da baciš pogled.

Također mladi HSS, HSLS ...

Ovo su jedini prevareni u stranačkoj politici.

I tu nije kraj - na to stanje gale ih brifira godinama i nakon što su ga počastili biftekićem, partija im uvaljuje razne partijske zadatke dok se stariji borci bave kuplerajem ...

Za sve oko stranaka znamo da je farsa a ove mlade SDP-a svi pecaju i zezaju znajući da su popušili foru. A to nije farsa. To su žrtve, ko žrtve svih drugih prevaranata.

Tko je glasao

ap, upoznao sam ponešto te

ap,

upoznao sam ponešto te "djece", i brojni mi baš ne izgledaju kao "žrtve", dapače - sve biznismen do biznismena. Čak je i meni bilo ponešto neugodno "što ništa ne kužim". :)

(Ne tvrdim da su baš svi takvi, no, ... :)

Tko je glasao

Hodaju Mujo i Fata hroz

Hodaju Mujo i Fata hroz šumu. Pada mrak, Fata malo nervozna, stalno se osvrće.
- "Šta je, bona?"
- "Mujo, mene strah."
- "Od čega?"
- "Ja se bojim da ćeš ti mene silovat."
- "Ama, bona Fato, ja sam pošten čoek, imam ženu, djecu ..."
Fata se malo umiri, ali za par minuta opet:
- "Mujo, mene opet strah."
- "Ne boj se Fato, ja i tvoj Haso smo najbolji jarani, zajedno smo u škole išli, zajedno u vojsku, zajedno smo cijeli život, ..."
Fata se umiri, ali za nekoliko minuta se osvrne, pa šapnu:
- "Mujo, haj ti mene siluj, pa da se ja više ne bojim."

luka

Tko je glasao

Istovremeno su Bandić i

Istovremeno su Bandić i Račan, pešćenička sutnodriblerska škola i stara provjerena, prodali foru "mi ćemo pošteno".

Pa skretala im se pažnja na te igre, no nisu reagirali.

Tko je glasao

Od loših Bandićevih

Od loših Bandićevih karakteristika ja u stvari imam samo dvije-tri. Kao prvo, moj je stav da je Bandić iznimno loš komunikator koji je skoro pa nesposoban na javnosti prihvatljivi način prenijeti svoju poruku. No, istovremeno, očito je da postoji brdo naših sugrađana koji ga razumiju vrlo dobro (jer očito drugačije ne bi dobio toliko glasova). Bandić je i autokrata, iako nemam neposrednih iskustava s time, više je nego očito kako je gradska vlast (poput one državne) sazidana na vrlo strmoj piramidi čiji vrh zauzima upravo Bandić. Treća temeljna negativna karakteristika koju sam dobio promatrajući njegov lik i djelo je to što nekako mislim da bi se mnogobrojne aktivnosti koje je Bandić napravio mogle i morale napraviti jeftinije.

Marina MD je upravljala Zagrebom (i sada minstarstvom) kao klasični socrealistički komesar - bez ikakve druge koncepcije osim partije i nje.

Prijelazno doba SDP-HNS koalicije, više nego Vlada, je bilo, kao što se je zorno vidjelo, doba dogvprnog upravljanja dvije grupe, uz nekriveno ekscesno natezanje tko je više maznuo, zeznuo ... sve.

Bandić ima samo jednu lošu karakteristiku - ne upravlja nego glumi. Kao što se zorno vidi radi i are kao kada su bijali vrijeme po Peščenici i vršili sitna muljanja, partija za taj dio nije bila pod stegom niti šta bitno mogla pa su kohabitirali sa bazom, razna sitna žicarenja itd.

Sve se to dešava na podlozi kontinuiteta samo posluživanja na tuđi račun, očišćeno i stalno se čisti bilo šta što ima minimalno glavu i rep, iste samoproglašene snage se mobiliziraju, nikavog plana, esploatira se ono što je stvoneo prije i završno pod Holjevcem, kokošarenje do stupnja da višedesetljetni dvorski stratezi i stručnjaci zajdno sa humanim urbanistima Dakić, IGH itd. nemaju pojma ni o čemu niti ih zanima osim nešto okrenuti a što snveno radi svaki sitni jebivjetar u takvom sustavu i logično ispod nivoa najsitnijih jebivjetar i korupcionaša jer su oni iapk opuštena vlast kojoj svi dolaze na noge a sitni mora uigrati da ga netko ne bi.

Promatrajući rezultate prošlih lokalnih izbora jasno je kako je Jasen Mesić kao kandidat HDZa prvi slijedeći u redu.
HDZ je jedina lošija varijanta od Bandića jer su pod Bandićem i oni a i na državnoj razini, omamljeni i bez mogućnosti i poglda na bilo kao pa i više nego SDP i HNS krajem 2003.g., pa u na nivou Zagreba nema nikoga tko se bavi u 4 gidine koliko ja jedan dan.

U slučaju da ista pojava "Zagreb pod Bandićem" u kojoj je i HDZ i sve treba nastaviti pod promjenejnim naslovom "Zagreb pod novim HDZ-om", to je kao u birtiju gdje su svi mortus i totalka pijani nekim čudom ubaciš prviđenje kao pijanka tek počinje i tako nastaviš.

Što vi mislite? Tko bi trebao biti budući zagrebački gradonačelnik - s time da ne morate samo predložiti dobro ime nego i osobu koja bi u okršaju na biračkom mjestu mogla doista zamijeniti Bandića?
Kao što je Holjevac po drugi put preuzimao Zagreb 1956. pod kriznim uvjetima tako da je znajući da ne zna i da samo treba podržavati one koji znaju i mogi i išlo je kao dobro, tako je i sada bitno osigurati političku podršku, bilo kakvu i na bilo koji način a naravno da je bolje ako ima koncepciju, koja će odmah formirati neke vrste profesionalnog kriznog štaba i raditi u biti dvoje - brzo spašavanje šta se spasiti da i organiziranje minimalnih poslovnih i drugih uvjeta te rješavanje svega što se desetljećima nije.

Proces krize je i onako eskalirao a vlasti i široke elitne snage su grogi oko svega osim grčevite koncentracije na svoj ego dio (zato Kerum u Splitu raste, jer tko je lud da ima ikakvog povjerenje u bilo koju stranku i "elitnu" grupu kada desetljećima nisu ni koncipirali ništa od čega i da se može živjeti) .

Ako se ne uspije onda ide nesustavno rješenje duge krize, kao osamdesetih, što možda i nije loše obziromm da glavnina snaga tek sada otkriva da se zapravo nitko a ne samo oni nije bavio temama, svi su kokošarili misleći da to netka ipak radi, netko samoinicijativno i jeste pa ih je varalo da je to sustav i da će moći vječno, tim više jer kupci izvana navaljuju na nekretnine i lova se okreće. Ozirom da se glavnina "elitnih" snage tek sada polako budi iz tih obamana i samoobmana, svi sadašnji pokušaji u živo i kada se svi trude su nasilje bez uspjeha, kao da učenika manjih razreda daviš da nauče fakultetsku matematku.

Nesustavno rješenje krize je zapravo neizbježna varijanta i ako neki minimum sustava dobije izbore, jer već sada Zagreb je godinu i više u blokadi i raspadu GUP-a, dozvola, bilo kakvih sustavnih poteza ...

"Elitne" snage kao osamdesetih su čvrsto i čvršće nego tada na pozicijama čekanja da kriza prođe i njih zaobiđe, kao većina u BiH oko rata i za Vukovara i kada su snage već bile raspoređene i počele artiljerijska djelovanja.

Tko je glasao

Oni koji su znali nešto o

Oni koji su znali nešto o sustavu, rođeni su bili za vrijeme Austro-Ugarske. Inače, jedini "sustav" poznat na ovim prostorima je da "nema sustava" ili drugim riječima "nek se snalazi tko kako zna i može". Druga strana tog "sustava" je "makni svakog tko misli da se može nešto sustavno rješavati". I tako to ide i ići će, jer se tako jedino zna i pouzdano je u svim prilikama, u svim krizama, pod svakom frakcijom koja je na vlasti i uvijek je bilo eksperata za improvizacije i svjetske rekorde i pjesme nad pjesmama. Nema majci, da neko pomisli drugačije! Nemoj neko da je probo nešto drugo! :-)

nemesis

nemesis

Tko je glasao

Oni koji su znali nešto o

Oni koji su znali nešto o sustavu, rođeni su bili za vrijeme Austro-Ugarske. Inače, jedini "sustav" poznat na ovim prostorima je da "nema sustava" ili drugim riječima "nek se snalazi tko kako zna i može".

U zagrebu je između dva rata zadržan sustav iz Austro-Ugarske, a tridesetih je izvršena slavna izmjena, kojom je npr. uveden glavni urbanist sa ovlastima gradigraditelja u osobi Vlade Antolića. Iako je Antolić bio kritiziran kao krut i preprincipjelan, ne samo da je uspio kroz "zastoj i kompliciranje" izraditi GUP kroz konkurenciju evropskih rješenja, nego je i ključno omogućio jednu od naj dionica na najvišoj razini, a što je stvorilo toliko autoritet da je putem Speer-Hitker održano u NDH i potom u novoj revoluciji.

Od cca 1958. do 1968.g. je u Zagrebu funkcionirao sustav kao taj tridesetih, s tim što je Holjevac amortizirao partijske djelove i umjesto jedne osobe na funkciji a la Antolić funkcionirao je slavni tim od 100-130 ljudi s Josipom Uhlikom na čelu.

I jedna i druga dionica su toliko dobro i sustavno funkcionirale da je baš zbog toga i rezultata došlo do nagle odluke o potpunom i temeljitom uklanjanju - kada je Tito cca 1965. ili 1966.g. otvarao Zagrebački velesajam, primao strane delegacije ... Kardelj i ruski su vidjeli da je sve to već tako uhodano i impoersvino da njih nitko ne šljivi, da se već privrednici iz lager Istok i svi sa zapada tako poznaju i rado sreću tu da to biva sve opasnije.

I tako je vraćen stari dobri sustav, u koji je cca 1973-g Kardelj ugradio samo upravni bingo za svu avangardu i praši na tuđi račun, slobodno, samo partija ...Sve ove sange su kao mlade involvirane u to, sudjelovale u čistki na smetlište bačenog sustava i ljudi te jurišale.

Tezu da nije bilo sustava pa da stvaraju sustav su non stop trubili sedamdesetih i organizirali hiperprodukciju knjiga i karijera o sustavu. U okviru teme organizacija građenja, profesor i od prije rata aktivni inćenjer Klepac, profesor sociologije Žubrinić (koji je btw netom nakon duljeg studisjkog boravka u USA objavi knjigu o susatvima i participaciji) i ja smo snimali i mjerili baš taj prijelaz iz nevaljalog sustaav koji to nije u valjani ovakav sustav, nailazeći tada na razne ljude iz doba Holjevca, koji us praktički do jućer bili vodeći a sada npr. neki čovjek u nekoj rupi za kojeg kažu pustite njega, nemojte snjim komunicirati, to je porofesor. Ova dva profesora su točna znali da je to katastrofa, da se npr. nešto sa već na brzinu suloženi 3x više i gluo penje na 6x a da sve nema veze jer se na svim samo upravlja, zvanično nezvanično nad osnovnim zakonima i funkcionalnim pravilima.

Besprizorni kupleraj je od kranje funkcionirajućeg reda eksplodirao odmah jer su Kardelj i ekipa to programirali, dati pojanku i ojačati sebe, i blistali i oni i svi od zadvoljstva.

I tada i kasnije i sada to je namjerno, sustav, i svima jako blisko. U zadnje doba tzv. demokratskih promjena obnovljene parole o potrebi izgradnje sustav nisu bile stvarne nemjere vraćanja na sustav nego za svađe između SDP-a i HNS-a tipa tko je pametniji ... a baš u ključnim istupima prof. Tomca (Kardeljev šegrt, velemajstor kupleraj taktika) kao Bandićevog mentora i prof. Pusić (koja je več krajem sedamdesetih imala istraživanje i objavila o provebi sustava) su svi vidjeli da se najave pretvaraju u farsu izglasavanja GUP-a bez rasprave i uz suspenziju ostataka sustava. Vrlo brzo se je zgražanje struke pretvorilo i harmonični pjev, kada su i novi demokrati primjenili kardeljsitički tehniku sedamdesetih "jsu krali al su inam dali" i doslovno se je kupovala podrška i stvoreni su novi mitovi i legende.

Dakle, i sustav i nesustav i sve više neo pozanti plod namjere. sve poznato desecima tisuća onih koji sudjeluju u praksi toga. Od najnižeg ešalona aparata i stranak od vrha svi su ne samo apslovirali sve nego si manje više velemajstori, cca 200.000 ljudi u Zagrebu. U toj farsi za kojus vi znaju da je farsa je samo na znanstvene stidije i razne stručne elaboracije a sve radi pravljenja magle dok se zajedno samo upravno i na široko mažnjava i obavljaju pravi kupleraji su utrođene milijarde i milijarde. Stranke u Zagrebu nisu stranke nego kao i partija od sedmadesetih krovni dio samo upravnog biznisa. Ni najagilniji zastupnice(i) kao AKČŠ i Morana Paliković nisu političarke nego poduzetnice u specifičnom poslu. Jedini političara na nivou Zagreba od Holjevca su bili oni koji su od HDZ-om bili izabrani 1990.g. a umjesto njih ostavljena Marina MD i isti na vlasti te Jozo Radoš (HNS-LD).

Poslovi se trže i obavljaju pred kamerama i na službenim sjednicama ...

Tko je glasao

Idu Mujo i Haso putem preko

Idu Mujo i Haso putem preko strme litice. Mujo se plaši visine pa ne sme ni pogledati u ponor, a Haso ga kuraži da se ne boji. Utom kamen izmakne ispod Hasine noge on jauknu i upade u ponor. Mujo se skameni od straha. Kad dodje sebi pogleda dole bojažljivo pa stavi ruke na usta i viknu:
- "Haso jesi li živ, bolan!" i ovo odjekuje kanjonom.
Odozdo začuje glas:
- "Jašta bolan, nego da sam živ!"
Muje se Bog zna kako iznenadi pa upita:
- "Kako si živ kad je ovo ovako visoko?"
I dok eho odjekuje kanjonom Mujo začu Hasin glas:
- "Još letim!"

luka

Tko je glasao

Zagreb je mnogo više nego

Zagreb je mnogo više nego što je pola Hrvatske i zato je za sve građane zemlje važno tko upravlja tim gradom.

Kad zanemarimo da nam je demokracija u razvoju i ponadamo se idealnom izboru ipak i uvijek biti će krajnosti u odobravanju ili osporavanju izbora. To osporavanje i odobravanje će slijedeći izbor, naročito za one koji u tome sudjeluju, moći učiniti boljim i kvalitetnijim, u novom ciklusu "užasa" i "divljenja"

"Iako mi smionost tvojih pothvata kadšto uskrati njihovu strahotu, uvijek sam podjednako zbunjen, zato što se zbog tvojih nedjela sledim od užasa ili zato što zbog tvojih vrlina padam u zanos od divljenja" - rekao je Diderot u "Raspravi o Ranyalu" davne 1781.

boldirao @bube

Tko je glasao

Čitajući dnevnik i

Čitajući dnevnik i komentare vidim kako je Bandić tj. SDP i dalje najbolji izbor za ZG.
Kak god se zeme!

PS-1:
Nisam baba gatara, ali vidim u kuglu i vidim i dalje enoga 'Ercegovca podno Medvednice.
Ne priča puno, zna i radi. Pokazuje i.....nemojte se ljutiti....praktičar je, a ne teoretičar!
I ne vidim ništa lošega u tomu dok god ZG napreduje! Sad ako on (Bandić) krade bilo bi lipo znati di, što, kad, kako, koliko?!
PS-2:
Gledam na HTV-1 "Hrvatska traži zvijezdu" i kad vidim našu "budućnost"..............Ma, Obama daj jedan NUC, pa da nas Frah sve nosi;;;)))
Zar se toliko nacija može "izvitoperiti" u tako kratkom vremenu???? Da, off-topic je , ali.......razmislite tko su i kakovi su birači.

--------
Crni

"Neki političari su duševni bolesnici pa od države prave ludnicu!"

Tko je glasao

Mrak, Citiram: Zdravko

Mrak,

Citiram:
Zdravko Gracin koji sam sebe ne smatra gradonačelničkim materijalom...

Naglašavam da ja sebe s razlogom SMATRAM "gradonačelničkim materijalom", kako ti to ovdje popularno kažeš.
Postoje dva pitanja koja ne uočavaš.

Prvo. Gradonačelnik je NIŠTA ako ne postoji konkurencija 10 kandidata za gradonačelnika na uporištima političkog programa i izbornog programa ZAGREBAČKI TREĆI PUT.

Drugo. Osoba koja je izbačena kao "Frontmen" na izbornoj listi Zagrebačkog trećeg puta je medijski čelnik afirmacije Zagrebačkog trećeg puta - a ne sebe !
Ako je "Frontmen" jednako je "ja", tada je unaprijed osiguran izborni neuspjeh. Svi koji su Frontmeni - jednako je "ja" - nakon 17. svibnja 2009. godine jesu ono što su i bili ali - ja - s izbornim neuspjehom, i sa (samo)zavaravanjem svojih kolega, i prijatelja.

Citiram:
ali i većina onoga što je on napisao se odnosi na politički okvir programa za Zagreb - no ne vidim kako bi to funkcioniralo u okolini gdje Bandiću doslovce na raspolaganju stoji sva moguća i nemoguća infrastruktura (koja je plaćena ili čak voljna volontirati).

Milan Bandić zajedno sa svojom čitavom tom "infrastrukturom" leti "kroz prozor". Konačno, letjela je "kroz prozor" i veća "infrastruktura" od ove koju ima "komitetlija s Pešćenice".
Međutim, ti osobno to i ne možeš vidjeti, pa ni uočiti, kada te ne zanima što je ovdje objavljeno pod nazivom ZAGREBAČKI TREĆI PUT. Naravno, govorim i u prenesenom smislu, jer to razvidno ne zanima gotovo nikoga ovoga trenutka!

Preko tri mjeseca ovdje elaboriram i afirmiram "paradigmu" odnosno iskorak - ali to nas "ne zanima", već nas zanima "tko bi trebao, ili tko će biti budući zagrebački gradonačelnik".
Zašto to bilo koga zanima, zar zato što ga zanima je li plavokos, je li crnokos, nosi li naočale ili je proćelav itd.?

Zašto NIKOGA ne zanima ostvarivanje onoga što je ovdje jasno OBJAVLJENO, i jasno AFIRMIRANO. U formalnom smislu onaj "tko to predstavlja u javnosti", što se mene tiče, može biti "i ćorav, i šopav, i grbav", ali to mora činiti vrhunski s ekipom, i to mora prije svega PROVESTI !

TEMELJNO PITANJE NIE TKO - VEĆ ŠTO !
No, za tebe je temeljno pitanje TKO, a ne ŠTO.

Istodobno svi u Hrvatskoj i u Zagrebu "traže" odgovor na pitanje ŠTO !!!???

S lakoćom ću održati na desetine i stotine javnih govora, s lakoćom ću "usputno" svuda POMESTI MILANOVU politiku uništenja Metropole Hrvatstva, Metorpole Hrvatskog Građanstva, i Metropole Hrvatskog Gospodarstva, i to ne "demagogijom" već konkretnim činjenicama, i s konkretnim odgovorima EUROPSKOG ZAGREBA. Konačno, ovdje je to i javno predočeno.

Međutim, ovo NIJE debatni klub, ili akademsko uvjeravanje, već je izravna politička borba. Ona je unaprijed DOBIVENA s ovdje objavljenim ZAGREBAČKIM TREĆIM PUTEM, ali brojni drže ruke "v žepe" i lamentiraju "NE ĆEMO BANDIĆA - AJMEEE - POBIJEDIT ĆE BANDIĆ!?

Tko je glasao

zdravko, imate na današnji

zdravko,
imate na današnji dan 86 dana do izbora, moje je pitanje kako mislite bilo što učiniti s programom ako ne postoji organizacija koja je voljna taj program provesti u djelo?

drugo, politika ne funkcionira na način koji ste vi to izložili, odluke birača o tome kako i koga će birati počivaju na sasvim drugim temeljima i dok je program dobrodošao on nipošto nije ključan ili na bilo koji način odlučujući; programi služe prvenstveno strankama kako bi identificirali svoje istomišljenike ili im dali smjer u kojem bi se stvari trebale događati

ono što vam je potrebno da dobijete izbore je dakle organizacija, osoba i poruka
bojim se da vaš program ne odgovara niti na jedno od ta tri temeljna zahtjeva

Tko je glasao

mrak, pollitika.com je

mrak,

pollitika.com je virtualan medij na kojemu sam se pojavio s poznatim početnim člankom. Na njemu, i nastavno dalje, bio je objavljen poziv svakomu da se uključi u njegovo ostvarivanje.
Jasno je da ovdje objavljeni članici nisu bili u funkciji da se "pridobiju birači", jer se to (i) tehnički i sadržajno ne čini na predočeni način. Prema tome, držim, kako se "nisam zabunio".
Glede infrastrukture već sam ranije odgovorio.
A glede onoga što je "meni" potrebno da dobijem izbore", kako kažeš, moram povratno odgovoriti da savrešno dobro znam što je NAMA potrebno da DOBIJEMO izbore.
Očevidno imamo "različite" pristupe. Morate svatko, mislim od čitatelja pollitika.com i shvatiti i prihvatiti da im NITKO ne će donijeti na tacni ono što oni naručuju. Na tacni će dobiti samo Bandića. :)

Tko je glasao

Meni to sve izgleda kao

Meni to sve izgleda kao razvijena frazeologija. POdsjeca me na Hrvatske republikance koji su imali knjigu od 500 stranica o strukturi organizacije koja je brojala nekih 3-4 aktivna clana.

Puno rijeci bez utemeljenja.

Tako sam odlucio ispipati tvoje vidjenje situacije na temelju razlucnog stava po pitanju PoliWikija koji se nacelno uklapa u ideje o kojima pises, no ipak tek na necemu konkretnom mozemo utvrditi jesmo li se dobro razumjeli.

Tvoj odgovor je tako po tom razlucnom stavu bio porazan i osobno sam zakljucio kako je vrlo vjerovatno identicna stvar i po svim ostalim pitanjima. Da deklarativno i nacelno nema veze sa onim sto druga osoba podrazumijeva.

Pa sam tako i donio presudu kako mi nisi interesantan potencijal za buducnost Zagreba.

Vjerujem i da ostatak ekipe ima srodne nacine utvrdjivanja vrijednosti izrecenog, a cinjenica je da kroz 3 mjeseca ipak nisi uspio afirmirati svoj put, odnosno, na istom je nivou stvar kao i kada si napisao prvi post.

No, neka to sve ne brine. Jer ako zavrsis u drugom krugu skupa sa Bandicem, glasat cu za tebe :-)

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Gale, kao aktivni član

Gale,

kao aktivni član pollitika.com, jednako kao i drugi dobio si programske i izborne stručne materijale, a ne izborni letak. Ako to nisi bio u stanju pročititati i bilo što uočiti, već to uspoređuješ s "republikanskim knjigama", nemamo što o čemu dalje ...
Razlučan stav glede PoliWikija - tvoje je građansko pravo da odbaciš Zagrebački treći put, i moje sudjelovanje u njegovom ostvarivanju, i tu ne mogu ni tebi pomoći. :)

Tko je glasao

Od nezavisnih, doista ne

Od nezavisnih, doista ne znam što se može očekivati, na pollitici je puno vremena i energije potrošio Zdravko Gracin koji sam sebe ne smatra gradonačelničkim materijalom ali i većina onoga što je on napisao se odnosi na politički okvir programa za Zagreb
Obzirom na Gracinov politički okvir, uloga gradonačelnika nije "one man band", pa gotovo i nije toliko bitno tko će biti gradonačelnik. Bitno je da prihvati okvir programa Zdravka Gracina kojem je budući gradonačelnik. Po mom ukusu, gradonačelnik bi trebao biti intelektualac, menađer, demokrat i da nikada nije bio pripadnik neke stranke. Ovo posljednje je conditio sine qua non. Josip Kregar? Svakako, ali on zaslužuje i bolje.

Tko je glasao

najgora situacija koja bi se

najgora situacija koja bi se zagrepčanima mogla dogoditi je da se Sanaderu, Šukiju ,Poliju, Jaci i ekipi preko Jasena i društva isporuči proračun grada Zagreba. ne kažem da je ovo što je sada sjajno nego samo želim reći da od goreg uvijek ima još gore.

Tko je glasao

Bilo tko samo ne Bandić bi

Bilo tko samo ne Bandić bi već bio napredak i bilo bi to bolje riješenje za Zagreb. Dvije stvari su vrlo važne kako bi se ograničila autokratska vladanja i spriječila akumulacija moći kod jednog čovjeka. To su: 1. skupština ili nadzorni odbor koja čini korektivni faktor i spriječava nekontrolirano ponašanje moćnika koji bi radio samo za sebe i 2. vremensko ograničenje mandata na javnim funkcijama na maksimalno 8 godina. 3. mora stalno odgovarati kako onima iznad sebe tako i onima ispod sebe. U protivnom dobiješ moćnika tipa Bandić ili Sanader koji boluju od kratomanije.

Zapravo ti ne znam točno odgovoriti koja osoba bi bila dobar gradonačelnik, znam samo da bi ostanak Bandića na čelu grada bio poguban. Zapravo bi trebalo napraviti odgovarajuću i zdravu infrastrukturu koja bi bila preduvjet za dobrog gradonačelnika jer uz ovakvu infrastrukturu i oni koji bi bili dobri padaju na nizu problema. Stoga za početak treba maknuti Bandića i tek onda započeti graditi zdravi sustav. Za tu fazu je dobar gradonačelnik onaj tko će inzistirati na tome i koji neće opstruirati i bacati klipove pod točkove tog procesa.

Tko je glasao

@seneka, podržavam tvoj

@seneka, podržavam tvoj komentar ali se bojim da je Zagrebu Bandić "sudbina". Nema vam spasa, čini mi se.

Tko je glasao

A sto bi Bandic mogao raditi

A sto bi Bandic mogao raditi da nije gradonacelnik?Apsolutno nista jer nema nikakvih znanja niti vjestina.Prije bi glasao za Cacica bez obzira na sve.Mesic je tragikomedija.Tragikomedija je sto su vjerovatno svi bandicevi glasaci na ovaj ili onaj nacin povezani sa Holdingom i ne zele gristi ruku koja ih hrani.Glasat cu za nekog novog(ako se pojavi) tko pokaze svoj CV a ne stranacku knjizicu.

Tko je glasao

Prije bi glasao za Cacica

Prije bi glasao za Cacica bez obzira na sve

I ja bi Čačiću prije dal glas nego Bandiću, naravno kad bi samo njih dvoje bili na listi.

Tko je glasao

Ja.

Ja.

Tko je glasao

Alemka Košiša

Alemka Košiša Čičin-Šain? Pozna grad, kompetentna u urbanizmu, arhitekutri i donekle okolišu, nema je u aferama, barem koliko mi je poznato......još samo kad bi se mogla kandidirati kao nezavisna, stranka joj najveći minus i uteg A i dokaz kako stranke glupavo vode kadrovsku politiku. Da su na vrijeme umjesto s Čačićem krenuli u kampanju s Alemkom, možda bi i imala šanse, bez obzira na trenutni rejting.

Tko je glasao

Alemka Košiša

Alemka Košiša Čičin-Šain? Pozna grad, kompetentna u urbanizmu, arhitekutri i donekle okolišu, nema je u aferama, barem koliko mi je poznato....../cite>
A šta ti je pozanto i šta pozanš.

- Alemka Košiša Čičin-Šain afere sve 100 % čega se je dotakla, osim ponavljanja fraza, nekompetentna jer osim što štreberski ponavlja fraze nije radila ništa konkretno

- Čačić afere sve 80 % čega se je dotakao, kompetentan za guranje pa i oko love, što je obvezni i važni dio, nekompetenatan za sve ostalo jer osim ponavljanja da zna i može nije radio ništa konkretno. Obzirom da ga se ooko love ne može i da se ne sam ne može disciplinirati, ne bi mu se smjelo dati ni blizu kase.

U HNS-a je jedini primjereni kandidat za to i razno Jozo Radoš.

U HDZ-u i SDP-u nema nikoga.

Dakle, obzirom da HNS nije istakao Radoša, sa strankama i relevantnim kandidatima je završeno za dulja vremena i kandidata treba tražiti izvan stranaka.

Tko je glasao

ap što se tiče HNS-a i

ap
što se tiče HNS-a i HDZ-a, mogao bih se složiti s tobom. Međutim, u SDP-u isgurno postoje kvalitetni ljudi za gradonačelnika Zagreba, ali ih nažalost nije potrefila sudbina.

Tko je glasao

Stoji ženska u autu na

Stoji ženska u autu na semaforu i kraj nje staje Mujo sa svojim autom. Gledaju se oni međusobno te Mujo počne otvarat prozor. Cura sva sretna počne otvarat prozor misleći da će joj Mujo nešto reći... a Mujo će:
- "Šta je, šta si i ti prdnula?"

luka

Tko je glasao

Po prirodi posla sam se

Po prirodi posla sam se osobno uvjerio i tako jako puno puta uspio - kada nešto zahtjevnije treba ne amo da ne mogu oni nego i cijeli ustav i kada se maksimalno angažiraju, pa je osnovno pravilo da ih bar jedna ili dva puta treba razjuriti a bi uspio, npr. kada to radiš i s Čačićem koji se silovito trudi

Dakle, ne samo da nema nego se uopće ne radi o tome.

Od doba čišćenja sveg pod Holjevcem nikome od tih krugova nije ni palo na pamet niti pokazuju zanimanje za bilo koji dio pravila i prakse koja može rješavati.

Dakle, vrlo precizno, još nisu ni blizu gledanja šta to u stvari jest a za sve dalje su rizični, pa ih za bilo šta ključno treba stjerati.

Dakle, radi se o tome da nije stvar u politici koja vlada, ona je desetljećima u 3pm, nego kako osigurati uopće koncepcijski i funkcionalni minimum da se stvari počnu rješavati, a sada kada je ne samo novaćani nego još više sustavni bankrot onda je sve to još jasnije i jednostavije - treba doći do kriznog štaba, koji će uz političku i svu podršku i žurni program početi spašavanje onoga što se da i otvaranje mogućnosti za rad i život.

Dakle, ad stranka, nije niihovo da se više opterećuju da one nešto znaju, mogu i trebaju, osim pomoćne uloge podrške. Btw, tako je upravljao i Holjevac, znao je da nema pojma i okupjao je one koji znaju i davao im podršku, pa je išlo tako nezaustavljivo da su ne samo SFRJ nego i zabrinute SSSR snage morale sve to ukloniti, postajalo je opasno da ne bi više bilo svega onoga što imammo od 1970.g.

Tko je glasao

Pravednice, sad si mi se

Pravednice, sad si mi se pokazao nepravedan. Sto je recimo sa Antom Djapicem? On podjednako vremena provodi u Osijeku i u Zagrebu. Kad je vec gradonacelnik Osijeka, mogao bi biti i Zagreba. K tomu, on nije samo politicar, nego je i karatist. Mozda bi zagrebacki karatisti imali od njega koristi?! Nebi trebalo dopustiti da covjek napusti Hrvatsku. Zar nije vec navijestio da ce po prestanku politicke karijeri u Hrvatskoj potraziti politicku pozornicu u Bosni? To je potrebno imati na umu, ne smije ga se izgubiti.

Tko je glasao

Pavao, imam utisak da si

Pavao, imam utisak da si prešao u cinizam ili satiru čak. U svakom slučaju - meni je simpatično makar je tema poprilično ozbiljna. Očito je da baš nemaš "neko" mišljenje o dotičnom gospodinu.
Onaj koji je "odradio" Parađika je itekako dobro znao što i zašto radi. Usudio bih se reći da bi povijest RH bila ponešto drugačija da je Parađik i dan danas živ. Bolje rečeno - siguran sam!

Tko je glasao

Pavao Jelovic, Đapić je u

Pavao Jelovic,
Đapić je u Zagrebu, ostvario san,
prodao dušu đavolu, i dobio stan.
Fotelju u Osijeku mu poklonio Šeks,
zbog tog su ljutu, nategnuli na eks.
Karakter mu čvrst, bogom dan,
takve baš traži Glavni Stan.

Tko je glasao

E da je Đapić prodao dušu

E da je Đapić prodao dušu samo za stan.... Moj @pravednik vz u mojoj Kutini se odigrala i ona igra kada je "preuzeo" HSP. Nešto "malo" znam o tome jer smo pokojni Velimir Kvesić i ja bili vrlo dobri prijatelji makar u različitim strankama. Surađivali smo puno, naročito od 17.08.1990. u svezi onog što je od tada bilo očito neizbježno - Domovinski rat.

Tko je glasao

Međutim, u SDP-u isgurno

Međutim, u SDP-u isgurno postoje kvalitetni ljudi za gradonačelnika Zagreba, ali ih nažalost nije potrefila sudbina.

Pravednik vž,

Niko ne spori da ima kvalitetnih ljudi u SDP-u, no ti isti nisu kvalitetni za jednu takvu funkciju.

Ko se nemre profilirat i nesposoban je reči ne nepravilnostima, taj bu ostal vječno pod čižmom.

Tko je glasao

Skviki, jedino za koga znam

Skviki, jedino za koga znam da je pod čizmom... je mačak iz bajke.

Tko je glasao

Skviki, jedino za koga znam

Skviki, jedino za koga znam da je pod čizmom... je mačak iz bajke.

Tko je glasao

Pravednik, Mačak je bil u

Pravednik,

Mačak je bil u čizmama, a ne pod tim istim. Kaj ti drhčeju ruke pa si dva put napisal. Ja razmem kad mi se i jemput veli.

Tko je glasao

Ne drhću mi samo ruke već

Ne drhću mi samo ruke već se cijeli tresem od te politike koju ama baš ništa ne rzumijem!!!

Tko je glasao

@Skviki, poznajem Bandića

@Skviki, poznajem Bandića osobno. Njegov je najveći uspjeh što je zagrepčanima stvorio privid da ne postoji ni jedan pravi kandidat za gradonačelnika osim Bandića samog.
Moraš priznati da je majstor opsjene, veći od Coperfilda.

Tko je glasao

Njegov naj veči uspjeh je

Njegov naj veči uspjeh je dolazak 180 000 ljudi iz BiH od 91 do danas u Zagreb i pasivnost domačih ljudi. No izgleda da nisu drugo ni zaslužili.

Tko je glasao

Slažem se @Skviki, tih 180

Slažem se @Skviki, tih 180 000 ljudi je najprije dosta dobro "rasporedio" Tuđman, tj. Šušak ali pravu "glazuru" je stavio Bandić. Gledao sam to iz neposredne blizine, iz samog vrha vlasti.
Zašto su zagrepčani to odšutjeli i povukli se svak u svoju dnevnu sobu - nije mi baš jasno. U svakom slučaju, Zagreb kakvog sam ja upoznao od ranog ljeta 1971. i ovaj danas su "nebo i zemlja", a sa onim Zagrebom u kojem si se Ti rodio i odrastao baš i skoro nema nikakve veze.
Ostala je još samo katedrala... ako i nju ne preuzme ni fra ovaj ili onaj.
Vidiš Bandić koristi tih 180 000 savršeno a stranački mu šef za prošle saborske izbore povuče katastrofalno loš potez prozivajući iste te građane od kojih već barem polovica glasuje za SDP.
Politika stvarno nije baš za svakoga!

Tko je glasao

Ne bi se štel mešati, kaj

Ne bi se štel mešati, kaj se tiče Bandića, ali za razliku od Coperfilda, on vadi iz šešira prave zečeve:)

Tko je glasao

Je svima je poznato, a jedan

Je svima je poznato, a jedan od tih zečeva su bili i stolci u dvorani Lisinski.

Tko je glasao

Oprosti Skviki, to nisam

Oprosti Skviki, to nisam pročital jer već odavno spavam:)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci