Tagovi

Gradona?elnik grada Zagreba

Ovih dana je o?ito krenula kampanja za lokalne izbore. Kao zagrep?ana koji je nesretan trenutnom situacijom jako me zanima kuda plovi ovaj brod. Ja mogu biti nesretan gradskom vlaš?u, pa ?ak i susre?em još ekipe koja je nesretna (a dobar dio ih je koncentriran na stranicama pollitike), no nisam siguran koliko je to u stvari prevladavaju?e razmišljanje budu?i da sve ankete pokazuju kako ?e upravo dosadašnji gradona?elnik Milan Bandi? osvojiti ?etrdesetak posto glasova za nepunih devedeset dana.

Želio bih stoga razbistriti zašto to?no Milan nije dobar gradona?elnik, tko mu je konkurencija u utrci za gradona?elni?ku poziciju, koji su im izgledi, a volio bih vidjeti i koje su to karakteristike koje ?ine poželjnog (nadajmo se) novog zagreba?kog gradona?elnika.

Od loših Bandi?evih karakteristika ja u stvari imam samo dvije-tri. Kao prvo, moj je stav da je Bandi? iznimno loš komunikator koji je skoro pa nesposoban na javnosti prihvatljivi na?in prenijeti svoju poruku. No, istovremeno, o?ito je da postoji brdo naših sugra?ana koji ga razumiju vrlo dobro (jer o?ito druga?ije ne bi dobio toliko glasova). Bandi? je i autokrata, iako nemam neposrednih iskustava s time, više je nego o?ito kako je gradska vlast (poput one državne) sazidana na vrlo strmoj piramidi ?iji vrh zauzima upravo Bandi?. Tre?a temeljna negativna karakteristika koju sam dobio promatraju?i njegov lik i djelo je to što nekako mislim da bi se mnogobrojne aktivnosti koje je Bandi? napravio mogle i morale napraviti jeftinije. Jedan od tih primjera je Bundek, koji je prije Bandi?a (objektivno) doista bio opasno mjesto na kojem kuhinjski aparati odlaze umrijeti. No tih 60ak milijuna kuna mi se nekako ?ini strašno puno za šišanje šikare, par kilometara pješa?kih staza, jedno dje?je igralište i ?iš?enje jezeraca. Drugi primjer u tom smjeru bi moglo biti Sljeme koje je koštalo neke puste stotine milijuna kuna (oko 120 ako se ne varam, a pitanje je koliko je toga za Sljeme sakriveno pod razli?itim drugim stavkama). Nekako mi se ?ini to suludo utrošenim novcem za nekoliko dana skijanja, no ima mnogih koji misle da je Sljeme jedan od najboljih Zagreba?kih projekata (iako mi je efekt toga totalno nejasan i u krajnjoj liniji nevidljiv).

Da skratim; diskusija o njegovim komunikatoriskim vještinama su stvar ukusa, pitanje da li je nešto moglo jeftinije ili racionalnije je stvar dojma, no autokratsko vladanje i nedemokrati?no ponašanje je pitanje principa ali da su svi ostali dojmovi super on i dalje ne bi bio dobar gradona?elnik.

Promotrimo malo konkurenciju (barem ovu javnu), Promatraju?i rezultate prošlih lokalnih izbora jasno je kako je Jasen Mesi? kao kandidat HDZa prvi slijede?i u redu. Lik ostavlja mlaki dojam državnog birokrate što je samo po sebi loše i neuvjerljivo, iza njega nema nikakvih postignu?a koje bi nas uvjerile ili barem dale natruhu druga?ijeg pristupa vlasti, te je on (u krajnjoj liniji) eksponent HDZa o kojem zagrep?ani imaju mišljenje kakvo imaju. HSP koji je bio tre?a stranka u proteklim izborima je u me?uvremenu nestao i nije za o?ekivati njihov revival, a Miroslav Roži? teško da može napraviti imalo zna?ajni iskorak u gradu u kojem je lijevi centar prevladavaju?a politi?ka doktrina (na barem deklarativnoj razini). Ostaje nam naravno HNS koji objektivno može ponuditi samo ?a?i?a koji je (barem meni) samo umiveni Bandi? bez ikakve pa i najmanje razlike u tonu i slici, dok njihova ?i?in Šajn koja ?e navodno i biti gradona?elni?ki kandidat. Holjevac je bojim se potrošena u savezništvu s Bandi?em, a HSS koji je dosada uspješno koalirao na razini grada sa SDPom vjerojatno je na tantalovim mukama prihva?aju?i zahtjev središnjice da se koalira s HDZom. Vrijedi naravno spomenuti i da u Zagrebu i nemamo oštre podjele po pitanju vlast - oporba, što se najbolje vidjelo na glasanju za GUP kada su skupštinu posje?ivali i oni koji (iako izabrani) u nijednoj drugoj situaciji nisu snašli za shodno ukazati se i re?i koju.

Slika dakle nije obe?avaju?a i objektivno, sve šanse (ako ih uop?e imamo) padaju na nezavisne kandidate po?evši od gore spomenutog Roži?a, razli?itih Mikši?a (tko zna ho?e li on opet do?i budu?i da se u Zagrebu temeljito obrukao ne samo izbornim rezultatom nego i pozicijom u vije?u koju protekle ?etiri godine nije uop?e koristio, ili možda je ali im to ne znamo :).

Od nezavisnih, doista ne znam što se može o?ekivati, na pollitici je puno vremena i energije potrošio Zdravko Gracin koji sam sebe ne smatrra gradona?elni?kim materijalom ali i ve?ina onoga što je on napisao se odnosi na politi?ki okvir programa za Zagreb - no ne vidim kako bi to funkcioniralo u okolini gdje Bandi?u doslovce na raspolaganju stoji sva mogu?a i nemogu?a infrastruktura (koja je pla?ena ili ?ak voljna volontirati). Vidio sam u jednom komentaru da esperanza spominje Velimira Sri?u (koji je ve? jednom bio predsjednik skupštine i nedugo zatim, valjda razo?aran politikom, odlu?io odstupiti - što je u stvari jedna od rijetko ?asnih stvari koje smo vi?ali u zagreba?kog politici), a prošloga tjedna je izašao jedan ?lanak u ve?ernjem koji kao gradona?elni?kog kandidata spominje Josipa Kregara s pravnog fakulteta i izvjesnog Matešu koji je izašao iz HSPa ali ?ije ime ja nisam dosada ?uo. Opet, samo pogledam dnevnik od Kreše i vidim što slijedi Spli?anima pa nekako do?em do zaklju?ka da bi možda svi skupa trebali potražiti barem nešto dobroga u Bandi?evom liku i djelu.

Ako idemo obrnutim putem, i zapitamo se kakav bi gradona?elnim morao biti, barem meni, ?ini se o?iglednim da tražimo demokrati?nu osobu koja je voljna u cijelosti promijeniti paradigmu vladanja gradom. Iskreno, ne bacaju?i vodu na bilo ?iji mlin, bojim se da ustajale strana?ke strukture nevoljne promjenama i uostalom uglavljene u razli?ite zagreba?ke power sharing sheme ne mogu iznjedriti takvog kandidata, a jedini iole izgledni, Jasen Mesi?, predvodnik je HDZa - od kojega (barem zasada) ništa korisnoga i lijepoga nismo vidjeli.

Druga karakteristika dobrog gradona?elni?kog kandidata bi morao biti kvalitetni program. No, pitam se, što tu mogu protukandidati ponuditi? Bandi? ne samo da tu ima štogod za pokazati, nego jedini i zna što se može ili ne može, tako da štogod drugi nudili biti ?e mu prelagano to iskritizirati. Nekako mi se ?ini da ?e se ta kampanja stoga pretvoriti u ono što bi ameri nazvali "pissing contest" (pardon my french ali nemam bolju usporedbu).

Nisam siguran ni koliko ima smisla lupati po Bandi?evoj netransparentnosti i potencijalnom kriminalu. Naime, teti Štefici iz Konzuma je cifra od 60 milijuna za Bundek jednako imaginarna kao i ona od 30 milijuna (makar je ova druga možda realnija). Teta Štefica možda osim toga voli jednom godišnje oti?i na Sljeme bodriti Kosteli?e a ako to i ne radi, onda gleda prijenos iz svoje ku?e koju joj je legalizirao upravo Bandi?...

I na kraju, ?ak i kada bi netko uspio uletiti u drugi krug s Bandi?em (primjerice Jasen Mesi?), da li bi grad podnio HDZovca za gradona?elnika (zadnji puta kada je Marina Matulovi? bila vladala, koješta se dogodilo o ?emu ?e se još pisati i ?itati), a kada bi u drugi krug ušao netko iz ove lijeve pri?e (recimo ?i?in Šajn, znam da je nevjerojaton ali budite sa mnom još koju re?enicu) kako bi (i da li bi uop?e) glasali ovi s desne strane politi?kog spektra?

Što vi mislite? Tko bi trebao biti budu?i zagreba?ki gradona?elnik - s time da ne morate samo predložiti dobro ime nego i osobu koja bi u okršaju na bira?kom mjestu mogla doista zamijeniti Bandi?a?

Misao dana:
If a large city can, after intense intellectual efforts, choose for its mayor a man who merely will not steal from it, we consider it a triumph of the suffrage.

p.s. ima li netko neku od svježijih zagreba?kih anketa, volio bih baciti pogled na to

Komentari

gale NITKO NA SVIJETU NE BI

gale

NITKO NA SVIJETU NE BI BIO SRETNIJI OD MENE DA TI JESI U PRAVU!!!

Možeš, a i ne moraš vjerovati - da mogu pisati i objavljivati u nekoliko različitih izričaja! Učinio jesam neke manje pogreške, ako baš to nekomu nešto znači, međutim to nije bitno pred onime što je ovdje KRUPNO PREDOČENO. Imam i previše iskustva, da onda kada naiđem na nešto što je "TO-i-TO", da tada ne gledam kako je servirano - je me zanima "TO-i-TO" !

Nemamo, na moju žalost, previše onih koji donose na stol posluženje "po izboru". Nismo bogata zemlja, i ne tražiti ono čega nema!

OTVORITE OČI - S A M I S M O !!!
Deru nas od svuda kao o f c e zlouporabom VLASTI !
Ovdje objavljujem vrhunske političke i stručne tekstove (radove) - i doživljavam NAPADE ISPOD POJASA ???

U čijem to interesu, i od koga proizvedenoj potpunoj blokadi!

Tko je glasao

I MORAŠ BITI PONOSAN ŠTO

I MORAŠ BITI PONOSAN ŠTO JE NA POLLITIKA.COM. NEKOLIKO DANAS NAJBOLJIH HRVASTKIH "PERA" - I DIO HRVATSKE POLITIČKE, STRUČNE I MISAONE E L I T E, a na "pljuvati" po vlastitom.

Oni koji dolaze na pollitilka.com zbog toga - valja vratiti u njihove vlastite blogove u kojima imaju mjesečno 10 posjeta.

Tko je glasao

I pročitaj još jednom

I pročitaj još jednom prekrasan članak koji je objavio Mucke .... :)

Tko je glasao

Neupitno je da jesam jedno

Neupitno je da jesam jedno od najsnažnijih političkih i stručnih pera (u jedinstvu jednoga i drugoga) u Hrvatskoj! Nepitno je da ovdje, ili u tisku, svejedno, s lakoćom mogu "raznijeti svakoga".

gle, ovo je siguran put za - neuspjeh.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Aleksandar Hatz... Ovdje sam

Aleksandar Hatz...

Ovdje sam već nekoliko puta OBJAVIO tko su protivnici, ali i neprijatelji Zagrebačkog trećeg puta.
Prema tome, "raznijeti svakoga" je vrlo precizno naslovljeno - i to je siguran put za USPJEH !

Bilo tko da se ovdje pojavi s tezom promocije "lika i djela" Milana Bandića i Ive Sanadera - BIT ĆE SRUŠEN !
Doduše, ne samo od "mene". :):):)

Tko je glasao

S napomenom, da Milana

S napomenom, da Milana Bandića (naglašavam, uvijek govorim o njemu kao političaru, ne kao fizičkoj osobi!) nisam "publicistički" uopće još "dotaknuo". Bio je samo jedan članak, onaj "Govnarski proračun"...
Međutim, od POS-a - pa n a d a lj e, na PR objavama od 2 kartice, preostaje za ovu sada završnu fazu. :)

Tko je glasao

nego de ti nama reci ocel

nego de ti nama reci ocel biti posla u tom trecem putu?
pošto je otpušteno 18 000 radnika zadnjih mjesec dana itd.
mislim da birače najviše zanimaju takve stvari

Tko je glasao

TitoTudman. deseti po redu

TitoTudman.

deseti po redu članak pod nazivom Izborni program ZAGREBAČKI TREĆI PUT (gospodarstvo) (2), imao je jedan od najmanjeg broja čitanja (oko 500 čitanja odnosno posjeta) !!!
U njemu su SVI ODGOVORI, naravno, nisu izvedeni "do kraja" jer je to nemoguće. U osnovi je u njemu predočena definicija Zagrebačkog gospodarskog sustava, sa stožernom Municipalnom bankom Zagreb, i s Bankom kooperativa Zagreb. MORAMO IMATI MUNICIPALNLIU BANKU KAO ČIMBENIK ZAGREBAČKOG GOSPODARSKOG SUSTAVA. Moramo imati ....
MORAMO IMATI UPORIŠTE U GOSPODARSKOM MODELU EMILIA ROMAGNA, itd. itd. itd.
BEZ SVEGA TOGA SMO GOSPODARSKI MRTVACI I "KELNERI" U VLASTITOM ZAGREBAČKOM DOMU !!!!
(Pa me ovdje Gale u to pretvara!)

Ne postoji "čarobnjak", i ne postoji "ekipa" koja je u stanju u roku od 3-6 mjeseci izvršiti preokret onoga što je u Zagrebu "stvarano" 20 godina, a geometrijskom progresijom u posljednjih 4 godine!
Naravno, aktivnim mjerama ekonomske politike, o čemu GO SDP u Zagrebu NEMA POJMA, a ovdje to ne ću predočiti s razlogom (!), ostvarivo je u roku 3-6 mjeseci učiniti stanovite pomake - prije svega u snaženju likvidnosti malih, "davanju poslova" malima, i s hitnim skidanjem "krpelji" sa "sisa" Proračuna i Zgb. holdinga.
Dakako, usporedne jesu aktivnosti što hitnijega stvaranja tj. materijalizacije predočenoga Zagrebačkog gospodarskog sustava. Naime, postojeće SMEĆE nije moguće "krpati", dapače, moguće su samo ad hoc mjere, s istodobnim stvaranjem sustava kako bi se NA NJEMU osiguralo nešto pod nazivom "uravnoteženi razvitak" ili "održivi razvitak".

Stoga svatko tko na izbore izlazi s "gradit ćemo Dinamov stadion", "gradit ćemo kapitalne objekte da zaposlimo Naše Zagrebčane" itd. - L A Ž E da će išta učiniti.
Mi smo u sistemskoj krizi, čiji "plodovi" su pred nama, i nastavno u budućnosti.

Moramo imati definiciju Zagreba kao Metropole Hrvatstva, Metropole Hrvatskog Građanstva, Metropole Hrvatskog Gospodarstva, jer nam je to političko uporište za č i n i t i, jer nas politički makijavelisti dijele za svoje probitke!

I DA LI IKOMU IDE U GLAVU DA JE 20 GODINA BAČENO U SMEĆE I DA JE DANAS TEŽE NEGO LI 1990. GODINE !!!!!!!!!!!!!!!!
(Naravno, ne mislim na rat, rat je najgori).
Ž A O M I J E, ovo nije "bumo lako to riješili".

U O Z B I LJ I M O S E.
Stoga, NE p o j e d n o s t a v lj i v a t i ono što je samo po sebi složeno.

Nemoguće je bilo što učiniti ako Milan Bandić prije toga ne dobije "nogu vritnjak"! Ali, jednako tako je nemoguće bilo što učiniti ako se izabere novi Gradonačelnik - koji ima "samo" želju učiniti da nam je svima bolje. Ljudi se u vlastitoj dobroj želji, a ponetko i u egzocentrizmu (Nezavisna lista "JA", pa Nezavisna lista "JA) izlažu mogućnosti da nakon što budu izabrani, dožive kroz vrlo kratko vrijeme PLJUVANJE! Ali na kao ovdje, gdje poneki pljuvač u biti pljuje samoga sebe, već s itekakvim "utemljenjem"!

Tko je glasao

"Stoga, NE p o j e d n o s t

"Stoga, NE p o j e d n o s t a v lj i v a t i ono što je samo po sebi složeno."

mislim da ovdje griješiš.
-Poruka/E prema biračima treba biti jednostavna/glupa ...iako je iza toga složena problematika.
-Poruke su i edukativne pa treba vidjeti kako sa njima i što.
-Hrvati imaju loše pamćenje što je mana ali i prednost.
-Kriza povjerenja&separacijski strah.
-Priče kako smo sjebani/najjači nisu in.
-Definicije ne zanimaju birače nego konkretna rješenja(sve se zna)
-Riječi :moramo,trebamo,banka,sustav,nemoguće,reforma i sl.,hitno,kriza,mjesec,godina,model itd.--ne konzumirati.
-gale,ja i svi drugi su realno bojno polje
-Situacija: Nekad si bio kod liječnika i rekao što te boli, da li je on počeo nabrajati sve što misli i zna o tvojoj bolesti ili se bacio na posao i riješio tvoj problem a tebi je vjerojatno rekao samo par odabranih riječi...itd.

Tko je glasao

TitoTudman, Prvo. Sve je

TitoTudman,

Prvo. Sve je točno što si napisao, osim da griješim - jer ne griješim kada kažem "ne pojednostavljivati"! Naime, "paradigma" se ne nalazi "lako", a pogotovo se "lako" ne prihvaća. :)

Drugo.
citiram:
gale, ja i svi drugi su realno bojno polje.

T o č n o, i to znam savršeno dobro !!! !!! !!! :)

Treće. Ovo nije "otići liječniku", prema tome - ne pojednostavljivati! :)

Tko je glasao

sve ok, imam jednu super

sve ok, imam jednu super izbornu foru--košta 4 nove obične automobilske gume

Tko je glasao

I u "kontekstu" prethodnog

I u "kontekstu" prethodnog mojeg komentara-odgovora Ap, uto, 24/02/2009 - 14:42, koristim prigodu da skrenem pozornost na činjenicu da je "raspisani" NATJEČAJ ZA NOVOG GRADONAČELNIKA ZAGREBA "pogrešan"!!!

Na što ovime želim skrenuti pozornost?
Pitanje je, naime, što se traži od osobe koja se javlja na spomenuti "natječaj"!? Pa tako ako se od osobe koja se prijavi na "dotičan natječaj" traži da kao Gradonačelnik i nadalje "gradi" Zagreb - tada Milan Bandić nema dostojnog konkurenta, ne samo u Zagrebu već i u čitavoj Hrvatskoj jer je on nedvojbeno Prvi Graditelj Grada Zagreba, dapače, s potrebnim političkim pedigreom SDP Hrvatske u Zagrebu da je takva "gradnja" istodobno i socijaldemokratska jer nije "nesocijaldemokratska".

Prema tome "djeluje" da je natječaj "namješten", jer "izborna komisija" ima neograničenu mogućnost "tumačiti" za što joj je "novi" gradonačelnik potreban.
Naime, nastaviti "graditi Zagreb" na dosadašnji način može se i "uljudbeno, fino". :)

Tko je glasao

krrrrekani, Citiram: "…

krrrrekani,

Citiram:
"… povlačite se iz političke arene prije nego li je prava bitka i započela? ... priznajete da je sve ovo bilo zbog toga što niste imali "ništa pametnije" za raditi, a što će biti sa svima onima "zavedenima" koji su vam povjerovali i dali + vašem projektu "treći put" …?!

Onda kada "nešto" napišem i ovdje objavim tada to sigurno nije "slučajno".
Prvo. Upoznao si sadržaj tekstova Protiv Milana - Za slobodan Zagreba, odnosno u cjelini politička i stručna uporišta političke doktrine (!!), ali i (zasebno) izbornog programa ZAGREBAČKI TREĆI PUT. Upoznao "si" kroz ostale ovdje objavljene članke i moju "retoriku", koja je u ovom primjeru identična s autorom (dakle, ne postoji dvojnost virtualnoga i stvarnoga, što je dopustivo na Internetu, tj. ovdje). Stoga, ne postoji n i t i jedna mogućnost, i NIKADA da odustanem od Zagrebačkog trećeg puta. (Naravno, mislim na sadržaj a ne na naziv per se.)
A POGOTOVO, nastavno, Hrvatskog trećeg puta - u cilju likvidiranja BANDE LOPOVSKE, a to je točno ovdje definiranog likvidiranja tajkunskog kriminalnog društveno političkog sustava u Hrvatskoj. NIKADA ! (Potonje je istaknuto "boldom" zato što je to "tvornica" proizvodnje hrvatskog neokolonijalizma!)

Drugo. S obzirom na to da ZNAM o čemu je riječ - a to je potvrđeno ovdje kroz objave članaka - čije sadržaje NITKO (s razlogom) nije mogao dovesti "u pitanje" - ali niti rješenja), razvidno sam višekratno i ovdje NAGLASIO da JEDNA OSOBA (s njih još "deset") ne može NIKOMU DONIJETI SLOBODU (tj. izlaz iz hrvatskog neokolonijalizma i zagrebačkog "banditizma"). Naime, u kapitalizma ne postoji "ništa za badava". Ap - NE IZMIŠLJA kada "upućuje" na "legalnu" p lj a č k u - svakoga od nas p o j e d i n a č n o !!!
No, DANAS je trenutak kada se "elaboracija" z a v r š a v a!

Međutim, "društvo koje to savršeno dobro vidi", i nadalje "elaborira" dok ja vičem H E L P ! I dokazujem, dapače, da infrastruktura nije NIKADA donijela izbornu pobjedu NIKOMU! Izbornu pobjedu donosi ODLUČNOST i ČINJENJE, barem u ovih završnih 2,5 mjeseca.
- I nastavno .. -

Tko je glasao

zdravko.gracin Ap - NE

zdravko.gracin
Ap - NE IZMIŠLJA kada "upućuje" na "legalnu" p lj a č k u - svakoga od nas p o j e d i n a č n o !!!

"Ap" samo skreće pažnju na dugu elementarnu činjenicu da smo mi društvo i država čiji se sustav samoupravljanja (odavno samo posluživanja/upraljanja na zajednički i tuđi račun) nije stigao zbilja niti osmotriti a još manje mijenajti pa neizbječno i dalje u osnovu sustav neizbježno prozvodi samo posluživanje na zajednički i tuđi račun te bez i namjere ne stigne osim otresanja bilo šta i oko elementarnog poslovanja - i dalje se 95 % svega zajedničko (poslovi, financije, uređivanja, prakse ..) odvija po mukotrpnoj i preiscrpljujućoj tehnologiji dogovaranja i usklađivanje interese te dalje putem liste podobnosti i dogovornoj rekla kazala moderaciji. Naprosto se sve ostalo pa i elementarna činjenica i logika i onak redovnog i nezbježnog (npr. da se ulice i ceste zajedno sa infrastrukturom neće i ne mogu rješiti same od sebe, kada se napiše par rečenica paragrafa), a što je po toj inerciji baza te i takve nadgranje, smatra iritirajućim faktorom sustava i napretka, neprijateljskom djelatnošću..

Radi se o dugoj drami izbjegavanja bilo kakvog pogleda na sustavno i elementarno a još više, dramatičnom izbjegavanju sustava i širokih elitnih divizija sustava da se i amlo pogledaju u ogledalo, što je sada u fazi sinteze dugog puta, u kojem je izbjegavanje bilo kakvih izazova krajnje objektivno i pametno - kako da se jedna te ista pokvarena gramofonska ploča suočava sa bilo čime i šta da radi a i mi s njom, pri čemu je ploča stvar što se vrti i to tehnološki veoma ograničena stvar.

Tako da to nema veze sa "ap"-om i bilo kim osobno, svi smo mi samo mali sugrađani te puno šire i dulje epikontintalnim strujanjima podržane pojave, koji jedva stižemo i baciti oko na nju a gdje bi mogli i htjeli šta više. I da smo Bulgakov, Walter Benjamin i Boris Buden aka Ivan Bezuhov zajedno, maksimalno što bi mogli je zapisati kakvo zapažanje i tu i tamo proliti ulje (kao magarac sa polltika.com i neka anonimna Anuška).

"U svemu tome i dalje zadržavam pravo biti nadrealist" (Koča Popović - inetelektualac i revolucionar cincarskog projekla)

Tko je glasao

Dođe Mujo na željezničku

Dođe Mujo na željezničku stanicu i vidi novi automat.
Na njemu piše:
- "Ubaci novčić, ovdje stavi ruku i mašina ti kaže tko si."
Mujo stvarno proba i ubaci novčić. Automat mu kaže:
- "Ti si Mujo i čekaš vlak za Sarajevo."
A Mujo hoće da zajebe automat, našminka se i opet
ubaci novčić u automat.
- "Ti si Mujo i čekaš vlak za Sarajevo."
Ode Mujo na WC i vidi kondomat. Kupi kondom i navuče
ga na glavu i opet ubaci novčić.
- "Jebi ga Mujo, dok ti ovdje glumiš kurac, ode ti vlak
za Sarajevo."

luka

Tko je glasao

Ap, Citiram: " ..što je

Ap,
Citiram:
" ..što je sada u fazi sinteze dugog puta, u kojem je izbjegavanje bilo kakvih izazova krajnje objektivno i pametno - kako da se jedna te ista pokvarena gramofonska ploča suočava sa bilo čime i šta da radi a i mi s njom, pri čemu je ploča stvar što se vrti i to tehnološki veoma ograničena stvar…"

Naravno, i to nije dvojbeno (s mojim isticanjem).
No, u ranijem komentaru sam te razvidno citirao u kontekstu "graditeljstva", pri čemu se "gradi" na "lovi" i lovi. Brojni čitatelji, gotovo sam siguran, nemaju pred očima dimenzije "biznisa". Pa kada sam opetovano citirao 13 milijardi eura operativnih prihoda Grada Zagreba (Proračun i Holding) tada i "to" djeluje "nestvarno".
Itekako je stvarno, kao što je stvarno "dioničarstvo" svima "nepoznatih" kumova i ortaka. Sve legalno, i "molim lijepo" legitimno, dok "institucije sustava rade svoj posao".

Tko je glasao

Ap, nadalje, citiram: "..

Ap,

nadalje, citiram:
".. svi smo mi samo mali sugrađani …"

Dakako, da smo mali pred Velikima i to u svakom smislu, pa čak i u najbjednijem ljudskom smislu!!!

17.05.2009. je itekako ostvarivo "okrenuti ploču".

Stoga stalno, stalno, i stalno "apeliram" - NE PODCJENJUJTE SEBE, i ne precjenjujte "velike" !
Ali i NE podcjenjujte građane Zagreba, jer Zagreb nije "naselje", i ovi svibanjski izbori nisu izbori "protiv" ili "za" novog gradonačelnika.
Usmjeravanje pozornosti upravo na to, predstavlja nesvjesno skretanje i usmjeravanje s onoga što je ključno, a o čemu ovdje "poneki govore", a ti Ap pogotovo!
Zato ja očevidno "ne pristajem" na "nadrealizam".
Uz brojne druge, nisi ni ti, Ap, baš "mali" ... :):):)

Tko je glasao

Tražim da ostavite, ili

Tražim da ostavite, ili barem da dio operativnog radnog vremena u preostalih 70 -tak dana, odvojite za materijalizaciju Zagrebačkog trećeg puta, jer vam predočena rješenja: 1. institucionalnih promjena, 2. decentralizacije, 3. odgovornoga poduzetništva s (financijskim) Zagrebačkim gospodarskim sustavom, i s 4. europskim Zagrebom - određuje i mijenja sudbinu iz neslobode u slobodu (točnije rečeno, otvara vrata slobodi) !!!
Tko najviše time dobiva? Naravno, dobivaju svi građani ali OSOBITO tih "tisuću" i ponešto njih više (a STVARNO je riječ o preko 30.000 poslovnih subjekata zajedno sa svojim obiteljima, suprugom, djecom, roditeljima!!!)

NE ĆETE?
Oprostite - ja n i s a m k r e t e n !!! Javno sam, dapače, objavio svoje stručne atribucije, javno sam objavio svoje "krvno" podrijetlo, javno molim da skinete oči s TV ekrana i 2 sata posvetite SEBI - dakle usmjerite SEBE na ovih 70 dana! - jer s VEĆINOM u Skupštini grada Zagreba, i s institucionalnim položajem gradonačelnika i dva zamjenika, OTVARAMO REALNU MOGUĆNOST PROMJENA U ZAGREBU - I IZRAVNO PROMJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ !
To ne može učiniti 10 ili 100 osoba, jer oni nisu k r e t e n i. Naime, samo "kreten" može misliti da to može učiniti sam, ili s takvih još desetak ili stotinjak "kretena".

Ispričavam se na ovom mojem na rezolutnom odgovoru, jer ovo nije "zafrkancija". Tri mjeseca rada i objave, Molim da uzmete u obzir i tu činjenicu, da tri mjeseca rada i objave, pa i ovo "nastavno" - koštaju. Nastavno će troškovi rasti, i zato hladno javno kažem da je ovo projekt, ali nije samo "poslovni projekt" - dapače!!!

Nema slobode za badava. U listopadu 1991. godina sam osobno uložio život u "nešto", pa zar za to da mi danas Milan Bandić i GO SDP Zagreba u mojem i našem Zagrebu kažu da "život u gradu košta", da dva balavca od savjetnika Predsjednika bace u smeće stručan rad: Spasite hrvatskog zadrugarstvo (zato što se 60% suvremene EU poljoprivrede "ne" temelji na kooperativama"), ili da meni Kosorica "prodaje hrvatsko braniteljstvo" i da me izravno njezin "frajer", kojemu je namjestila preko 1,5 mil. kuna bez natječaja sudski proganja i proziva "smećem od čovjeka" (!) i s time da će većina Kosoričinih braniteljskih zadruga završiti u stečaju, ili da se meni i nama Sanader cereka s odlučnim: "U banani smo", "Ne ćemo dopustiti Beirut" - a KREATOR i "banane" i "Beiruta" je ON OSOBNO (naravno, u političkom smislu) itd. itd. itd.

Na milijarde eura se LOPATAMA iznose iz Hrvatske preko bankarskih kamata. Ti i ja, odnosno brojni drugi nemamo kapital za poslovne projekte, a to znači za ostvarivanje egzistencije - nasuprot čemu određujem stvaranje Municipalne Banke Zagreb s 13 milijardi eura operativnih prihoda i s glavnicom od 1 milijarde imovine - NE ĆETE, jer "nas se to ne tiče", nas zanima tko će biti Gradonačelnik !???

Tko je glasao

Ti i ja, odnosno brojni

Ti i ja, odnosno brojni drugi nemamo kapital za poslovne projekte, a to znači za ostvarivanje egzistencije -

Ja sam upravo danas podneo zahtjev za prodaju udjela koje imam u fondu Hrvatskih Branitelja. Lova sjeda 30.04. ove godine, dakle taman u žiži predizborne kampanje, i voljan sam ga uložiti u osobu koja bi mogla skinuti druga Bandića s trona.

Ako ništa drugo, bit će dovoljno za par jumbo plakata ili za nekoliko sekundi na nacionalnoj dalekovidnici.

:)

˘°˛l¸°˘

Tko je glasao

krrrrekani, šteta što si

krrrrekani,

šteta što si prodao udjele!
Kao što si uočio u dijelu Zgb.trećeg puta, kada je riječ o braniteljima, oni se pozivaju da čuvaju udjele, i da te udjele kada se ukine zakonska zabrana njihove prodaje prenesu tj. udruže u Investicijski fond branitelja grada Zagreba, kako bi se multiplicirao s financ. potporom Municipalne banke Zagreb u financijsko uporište za financiranje poslovnih projekata branitelja s područja Zgba i (samo)zapošlavanje obitelji i vlastite djece. Sve u Zgbu nam odnose oni koji imaju "lovu" - počam od lokacija, preuzimanja itd., (Npr. Gradska kavana, npr. ...), a s takvim investic. fondom možemo osigurati samozaštitu ali i kvalitetnu egzistenciju, ili barem bolju.

Novaca u Zagrebu IMA za financiranje izb. kampanje Zgb. treći put KOLIKO GOD HOĆEŠ ! Nitko me ne će uvjeriti da "novaca nema", jer bi to bilo nemoguće učiniti!
(Mnogo, mnogo prije nego li sam počeo s radom na Zgb. trećem putu, tražio sam od Kotromanovića da SDPH stane iza toga na razini Hrvatske, ali su ODBILI. I tako sam ja hrv. branitelj postao političar odnosno inicijalni pokretač i "okidač" svega ovoga pod nazivom Zgb. treći put. Ali sada i mnogo "opasniji", jer preko Zagrebačkih svibanjskih izbora "imam interes" uhvatiti (pomesti) i one u "Banskim dvorima".)

Tko je glasao

šteta što si prodao

šteta što si prodao udjele!

ma nedam nikome da na mojoj "muci" profitira. rađe ću te pare zapit il potrošit na kurve, nego dozvoliti da bilo tko na njima/nama prikuplja političke bodove.
ovoa splačina iz zagrebačke HVIDRE je zadnja kap koja je prelila čašu i pozivam sve da učine isto što i ja.

tržišta kapitala su propala i oporavka možda neće ni biti. do slijedeće privatizacije neke državne firme čijim bi suvlasnicima trebali postati, ne branitelji već Fond, proći će ohoho vremena. u medjuvremenu će vrijednost udjela samo kopniti, profitirati će samo fond manageri koji upravljaju našim parama i oni koji ih koriste. ovaj fond nije osnovan radi nas branitelja već radi države koja je preko njega zadržala nadzor nad SVOJOM imovinom i koja je u potpunosti isključila branitelje iz odlučivanja.

nikada se neće postići jedinstvo branitelja koji će biti u stanju preuzeti kontrolu u svoje ruke, kao što se ne može utjecati da se konačno objave imena članova tog fonda, premda je većina branitelja koji su na pošten način došli do udjela za to da se imena konačno objave.
čega se boje ovi iz Vlade? možda četnika koji se nalaze na tome popisu, a svojih sadašnjih koalicijskih partnera.

Zato na taj fond treba staviti točku na i za sva vremena, i da nikome više takva i slična splačina ne padne na pamet. pogotovo ne kombinacije s "multiplikatorima" poslije kojih, vjerujem, ni kamen na kamenu ne bi ostao.

Tko je glasao

krrrrekani citiram: " ... ma

krrrrekani

citiram:
" ... ma nedam nikome da na mojoj "muci" profitira. rađe ću te pare zapit il potrošit na kurve, nego dozvoliti da bilo tko na njima/nama prikuplja političke bodove..."

Prvo. Gdje su ti u mojim određenjima, odnosno u objavljenom pod nazivom Zagrebački treći put - politički bodovi???
(Točnije rečeno, naravno da afirmiram ono što je u korist rada, poštenja i da MI imamo a ne BANDA LOPOVSKA.)

Drugo. Na taj Fond je stavio točku na "i" odavno HDZ, uz potporu ponekih iz SDP, a prije svih - Kotromanovića! I da bi se spasilo njegovo i formalno preuzimanje, zato sam i objavio ovo što sam objavio. Onaj "stručnjak" iz Zgb. Hvidre, je na žalost manjim dijelom u pravu, ali u podosta i nije jer n e z n a (za što nije kriv, ali to nikoga ne oslobađa da može pričati "kako mu padne na pamet") No, u pravu je u potpunosti da je Fond branitelja danas PARADRŽAVNI FOND, i da je "Suzana" njegova GAZDARICA, i da je onima koji su "bliski" Gazdarici jako, jako lijepo u životu - jer je i ona onda jako lijepa, dobra, i jako, jako brižna!

S prodajom udjela Fondu, i "torbarima" samo pomažete Gazdarici i Gazdi.
(I ne pokušavati mene "podučavati" glede jedinstva branitelja, no to je već druga tema.) Izbornom pobjedom Zagrebačkog trećeg puta "malo" će se promijeniti priča i na državnoj razini, a i u SDP, jer nam ne treba nikakav Kotromanović, Laco, Demo i ostali takvi "oporbenjaci" Jadranki Kosor!

Tko je glasao

Pa što hoćete? Da vam

Pa što hoćete? Da vam "kreten" Gracin obilazi kućne pragove i moli: "Budite ljubazni, da li bi možebitno željeli "mene počuti" .... - s meni uočljivim odmjeravanjem od "glave do pete", i s meni uočljivim hladnim pogledom i riječima: "Nemam sada vremena, ubacite svoje papire u onaj kaslić." (da ne kažem "kablić")
Osoba s atribucijom 4 hrvatska generala zbora, 2 akademika HAZU, "nekoliko" doktora znanosti, s nekoliko poslovnih projekata koje je ubio HDZ i SDP (Milan Bandić u Zagrebu), a SDP u Hrvatskoj (kada je riječ o kooperativnom sustavu, i hrvatskim braniteljima), ne ubacuje
NIKOMU NIŠTA U KASLIĆ !

Ovime ne želim da se to shvati u smislu elitizma, dapače, spreman sam ići od "kuće do kuće", ali ako poduzetnici, obrtnici, hrvatska inteligencija koja nije na funkciji i koja ne ovisi o onima "gore" - očekuje da ih bilo tko "obigrava" tada pogrešno čeka takvog "Godota"!

Zagrebački poduzetnici i obrtnici, njih najmanje 5.000 u gradu Zagrebu ŠUTI. Pa kada ŠUTITE - dočekat ćete SVOJ VRISAK BANKROTA za koji će vam opetovano "biti kriva vlast". Pa vi sami postavljate doslovno takvu vlast koja vas uništava i baca u bankrot, i u bijedu i vas, i nas, i vaše i naše obitelji!

U roku od 30 dana 5.000 poduzetnika i obrtnika grada Zagreba - bacaju GO SDP Zagreba i Milana Bandića u smeće, i to zato što imate (IMAMO), konačno, političku doktrinu (!!!) i na njoj utemeljen izborni program PROMJENA pod nazivom "kojega se ne sjećamo" !

A nakon toga - ZNA SE !
Upravo na pitanju "jedne izborne jedinice" srušit ćemo IVU SANADERA!!!
(Dakle, nije mi niti na kraj pameti bilo da to ovdje definiram i objavim zbog Zagreba per se!)

Zašto sebe osobno "sklanjam" s uloge "lidera" odnosno "frontmena"?
Zato što je za predočeni p o s a o potrebno na tisuće i tisuće osoba, a početno u Zagrebu na stotine i stotine prije svega POLITIČKI SPREMNIH OSOBA (stručnih ima i na tisuće osoba). A to je nemoguće stvoriti bez reafirmacije Ante Starčevića, to je nemoguće stvoriti i "uigrati" bez … itd. itd. itd. Zasebna "ekipa" MORA nakon naše izborne pobjede 17. svibnja 2009. godine HITNO razviti Zagrebački treći put u Hrvatski treći put!
Drugim riječima: POSLA PREKO GLAVE !

I završno, oprosti, imam li i ja pravo kupiti od nečega "kutiju cigareta" i "kilu kruha", dok svi uspješno i "uspješno" posluju"?

Tko je glasao

@ zdravko.gracin Ovime ne

@ zdravko.gracin
Ovime ne želim da se to shvati u smislu elitizma, dapače, spreman sam ići od "kuće do kuće", ali ako poduzetnici, obrtnici, hrvatska inteligencija koja nije na funkciji i koja ne ovisi o onima "gore" - očekuje da ih bilo tko "obigrava" tada pogrešno čeka takvog "Godota"!

I završno, oprosti, imam li i ja pravo kupiti od nečega "kutiju cigareta" i "kilu kruha", dok svi uspješno i "uspješno" posluju"?

Oslobođen osobnog poznanstva i zadržavaju pravo u tim i sličnim pitanjima biti nadrealist, ne mogu odoljeti a da malo offtopic (ne potpuno) ne primjetim da si ti jedan od rijetko sretnih ljudi - rekao si što si mogao i htio i olakšao si dušu.

Tim istim poduzetnicima, obrtnicima, hrvatskoj inteligenciji itd. ja nemam snage niti bilo šta odgovoriti kada pitaju jer smo dugo u takvom poslovanju da se i sada sev svodi an to da oni mene pitaju traže za razrješenje gordijskih čvorova kao da oni sa svojih nešto milijardi i beskrajne zbrke to sve skupa konačno rješe da nemaju glavobolje, jer se nisu toliko trudili i jahali na dugom putu da bi povećavali glavobolje. Ja i ne pomišljam iznositi bilo šta osim "oprostite, nisam u stanju ništa pa ni to", "u tim pitanjima iapk zadržavam pravo biti nadrealist" i slično, ne samo što je to tako (a jeste) nego još više zato što smo zajedno iskustva da smo ama baš sve rješavali na takvoj osnovi, da ja nikada nisam bio u stanju ništa obećati (jer od 100 konaca nisam držao ni jedan) osim primjetiti da je to igra, a oni su stalno jurišali i jurišali a da nikada nisu stigli ni malo osmotriti igru na dulje staze, niti na jednu sezonu. I nisam sreo nekog tko je bio u stanu više.

Ti si jedan od rijetkih ili jedini koji bar olakšao dušu i stigao se malo skoncentrirati na "kutiju cigareta" i "kilu kruha", od čega svi imaju koristi.

Tko je glasao

Imali Fata i Mujo

Imali Fata i Mujo mačku.
Fata ju je prilično voljela, ali Mujo ju je mrzio. Odluči Mujo da je se nekako otarasi. Skont'o da je odnese i ostavi negdje u naselju. To sljedeći dan, kad nije bilo Fate i učini. Vrati se kući, kad tek što je uš'o na vrata, ugleda mačku na trosjedu.

Odluči on da je slijedeći dan odnese na drugi kraj grada. To i učini. Vrati se kući, kad ista slika kao od prethodnog dana, mačka na trosjedu.

Otiđe on narednog dana u šumu kraj grada i ostavi tamo mačku. Kad se vraćao, izgubi se. Međutim, imao je mobilni te nazva Fatu. Ona se javi, a on je pita:

- "Je li mačka kod kuće?"

- "Je?"

- "Daj mi je malo..."

luka

Tko je glasao

Ap, pa, već sam ranije

Ap,

pa, već sam ranije objavio - spustimo se "Gospodo" "malo" na "majčicu zemlju" - dok je to još moguće! Naime, itekako će se T R E S N U T I. :)

Tko je glasao

Bandića treba rušiti

Bandića treba rušiti pravna država, ista ona na koju se on tako licemjerno i podrugljivo poziva. Preko 250 kaznenih prijava je do sada protiv njega podnešeno i nije istina da niti jedna nije osnovana. Prema tome Bandićevu sudbinu u svojim rukama drži drug Bajić i gospoda iz USKOK-a, te su stoga oni glavno oruđe kojim se ovoga krimosa može i treba izbaciti iz igre. Bilo tko drugi na njegovom mjestu bio bi bolja solucija, vjerujem čak i zdravko gracin i njegov treći put.

:)))

˘°˛l¸°˘

Tko je glasao

Bandića treba rušiti

Bandića treba rušiti pravna država, ista ona na koju se on tako licemjerno i podrugljivo poziva.
apsolutno se slazem. bas kao i sanadera.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

bizarna je situacija u kojoj

bizarna je situacija u kojoj (pravna) država nema stvarnog interesa srušiti bandića jer je on po svojem načinu djelovanja identičan onima na vlasti na nacionalnoj razini, a kao dodatni plus iz suprotnog je tabora pa kada netko odluči da mora potonuti teret zločina neće pasti na njih

mislim da je iluzorno očekivati da će se bilo što desiti prije izbora, osobito ne izbora u kojima bi bandić pobijedio

u stvari, najbolja stvar koja se bandiću (i SDPu) može dogoditi je da izgubi izbore jer onda poluga ucjene koju imaju nad njime je bezvrijedna

Tko je glasao

Zar ne bi Bandića trebali

Zar ne bi Bandića trebali pozvati na odgovornost prvo članovi njegove stranke?

Tko je glasao

Trebali bi, no izgleda da im

Trebali bi, no izgleda da im ovak paše. Kaj nisi videl kolko je glasova dobil kod kandidature za predsjednika stranke.

Tko je glasao

a mislim da im baš i ne

a mislim da im baš i ne paše jer mijenja se stil igre,svijet nije danas što je bio jučer.Upravo na ovakvim situacijama,gdje bi netko drugi trebao odratiti njegov posao konkurencija profitira

Tko je glasao

Bratimljeni drugovi, rodili

Bratimljeni drugovi, rodili se istog legla, odgojila ih ista svemoguća 'internacionalna' majka i prije i prije 18 godina su etažirali svoju imovinu, preuredili i renovirali vanjsku fasadu i obnovili nešto od onog starog namještaja, sve su prividno kamoflirali osim temelj, jer temelj je ostao onaj isti!

i na kraju imamo samo jednu lekciju iz ovoga svega; krv nije voda!
(brat će bratu uvijek biti pri ruci da mu pomogne, ili neće svoj na svoga kada zagusti.. itd itd itd.. sve su te poruke iste)

Jakob Matovinović - Jakša
volim svoje i poštujem tuđe

Obrisan

Tko je glasao

krrrrekani, nitko nije kriv

krrrrekani,

nitko nije kriv sve dok nije osuđen, prema tome Milan je n e v i n.
I ako su Bajić i gospoda iz USKOKA "glavno oruđe" kojim se njega može izbaciti iz igre, onda AJME SVIMA NAMA!

Ja osobno ću već na stanoviti način riješiti stanovita pitanja, i lagano mi započinje novi poslovni projekt (što me dovodi u nezgodu sa svim ovim). Međutim - zapamti - brojke koje sam citirao, i izvedene zaključke, konačno, sve što je napisano u Govoru Zagrebačkog trećeg puta, a i u ostalim člancima - je T O Č N O.

A ako bi "bilo tko" bio bolja solucija od Milana - uključivo i ja, u smislu Milan tak niš ne valja da i oni koji nisu baš nešto - jesu bolji, tada hvala lepo! Ne zaboravi, u Zagrebu se u điroj javnosti ne pojavljuje NAJMANJE 1000 osoba vrhunskih kvaliteta - jer sebi ne dopuštaju da njih netko "bira" ili "izabira". Vrhunski rade, uživaju u vrhunskom stručnom poslu, vrhunksi zarađuju, i što ih briga za one koji viču Dolje Sanader, Dolje Bandić npr.
Ti ne znaš da su upravo spomenuti k lj u č n i, no, da na ulazim sada dalje "u ovo područje".

Tko je glasao

˘°˛l¸°˘ Ja osobno

˘°˛l¸°˘

Ja osobno ću već na stanoviti način riješiti stanovita pitanja, i lagano mi započinje novi poslovni projekt (što me dovodi u nezgodu sa svim ovim).

što sad ovo treba da znači?! povlačite se iz političke arene prije nego li je prava bitka i započela?
priznajete da je sve ovo bilo zbog toga što niste imali "ništa pametnije" za raditi, a što će biti sa svima onima "zavedenima" koji su vam povjerovali i dali + vašem projektu "treći put"?!

ajajaj... pa ja mislim da to nikako nije u redu.

u Zagrebu se u điroj javnosti ne pojavljuje NAJMANJE 1000 osoba vrhunskih kvaliteta - jer sebi ne dopuštaju da njih netko "bira" ili "izabira". Vrhunski rade, uživaju u vrhunskom stručnom poslu, vrhunksi zarađuju, i što ih briga za one koji viču Dolje Sanader, Dolje Bandić npr.

a, ovih tisuću "lijenčina" kojima je dobro i koji uživaju, pretpostavljam na koje ste računali u svojoj kampanji, su glavni krivci odustajanja. ustvari oni su prava slika i prilika ovog našeg društva gdje svako gleda samo svoje uske interese i da je njemu dobro, a što ostalih 99% cvrči pod Sanaderovom ili bandićevom čizmom, nije njihov problem.
bez obzira na sve moram priznati da se s ovime u potpunosti slažem s vama. čak dijelom i sebe prepoznajem u ovoj skupini, premda ne baš po svim točkama, ali generalno, može se reći da sam riješio egzistencijalna pitanja i da me ladno zabole što ostali cvrče.
malo sebično, al to je u biti to.

i oni koji nisu baš nešto - jesu bolji, tada hvala lepo ma nemojte se odmah srditi na mene, ja sam to tako rekao uzimajući u obzir da ste vi relativno za širu javnost potpuni anonimac i automatski najveći autsajder, ali ne dovodim u pitanje vaše sposobnosti koje iz ovoga što ste nam prezentirali daleko nadmašuju, po svemu, ono što smo do sada imali priliku vidjeti da zna i može aktualni gradonačelnik Bandić.

ja u stvari mislim da biste vi bili i dobra siva eminencija, koja bi iz pozadine bila daleko bolje u stanju držati stvari pod kontrolom i upravljati svime nego što to čini drug Bandić. čak mislim da je on i pomalo naivan i da mu mnogi rade iza leđa, zbog čega trpi za neke stvari za koje možda i nije kriv.
ta njegova blesasta faca možda mu najviše i ide u prilog kod običnih ljudi kojima se lako s njim poistovjetiti, kao, on je njihov, čovjek iz naroda i te spike.

i zato ona moja sugestija na samom početku (koju vi apriori odbacujete) može biti čak jedini način, da se tog umiljatog banditosa izbaci iz sedla.

Naravno da drug bajić neće sam od sebe (jer da je htio, to bi odavno već učinio) potegnuti stvari s mrtve točke, ali zato treba jurišati na njega i ostale u lancu koji stvari drže pod kontrolom. možda bi bilo uputno, pritisak vršiti i na samog ministra pravosuđa, jer ja iskreno ne vidim kako se riješiti Bandića, ako ne na neki takav način. i uz to nadasve legalan.

Tko je glasao

a, ovih tisuću "lijenčina"

a, ovih tisuću "lijenčina" kojima je dobro i koji uživaju, pretpostavljam na koje ste računali u svojoj kampanji, su glavni krivci odustajanja. ustvari oni su prava slika i prilika ovog našeg društva gdje svako gleda samo svoje uske interese i da je njemu dobro, a što ostalih 99% cvrči pod Sanaderovom ili bandićevom čizmom, nije njihov problem.

da te pitam hipotetsko pitanje, ali molim te probaj razmisliti pa odgovoriti; što bi trebalo učiniti tj. tko bi morao biti kandidat i što bi morao ponuditi da te natjera na neku akciju?

Tko je glasao

uf! stvarno teško pitanje,

uf! stvarno teško pitanje, a ne da mi se sada mislit. danas sam pretrpio svojevrstan šok. šokiran sam onime što će se dogoditi. u tom slučaju me nitko neće morati tjerati na akciju, akciju ću sam poduzeti.
kako ide ona: use i u svoje kljuse.

:)))

˘°˛l¸°˘

Tko je glasao

Ja mislim da bi puno stvari

Ja mislim da bi puno stvari naparavil i dobrovoljno, kaj neznaš da se kod svake cure se drukčije prilazi.

Tko je glasao

Vidio sam u jednom komentaru

Vidio sam u jednom komentaru da esperanza spominje Velimira Sriću (koji je već jednom bio predsjednik skupštine i nedugo zatim, valjda razočaran politikom, odlučio odstupiti - što je u stvari jedna od rijetko časnih stvari koje smo viđali u zagrebačkog politici), a prošloga tjedna je izašao jedan članak u večernjem koji kao gradonačelničkog kandidata spominje Josipa Kregara s pravnog fakulteta i izvjesnog Matešu koji je izašao iz HSPa ali čije ime ja nisam dosada čuo.
Današnji Business.hr: Kregar uz Sriću i Rađenovića ide u borbu za Bandićevu fotelju?

E, to je ekipa koju bih rado podržao. :-D
--
Ne zove se to za džabe "politics", gdje "poli" znači "mnogo", a "tics" su "krpelji". ;-)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

Zato je i stranica pod

Zato je i stranica pod napadom hackera. Ne mislim da je slučajno.

Tko je glasao

ja također

ja također

Tko je glasao

kako je kregar potvrdio

kako je kregar potvrdio svoju kandidaturu, kao i nezavisnu listu koja ce ju pratiti, moje misljenje - ovako sa strane - jest da bi zdravko trebao svoju infrastrukturu ponuditi toj opciji, buduci se radi o daleko potentnijoj inicijativi. naravno, ukoliko mu je stalo do izgradnje alternative.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

@ Aleksandar

@ Aleksandar Hatzivelkos
jest da bi zdravko trebao svoju infrastrukturu ponuditi toj opciji, buduci se radi o daleko potentnijoj inicijativi. naravno, ukoliko mu je stalo do izgradnje alternative.

Možda si imao na umu to isto samo malo drukčije - da oni pozovu Gracina i ponude mu suradnju.

To je važno i radi ukupne društvene prakse - npr. u doba krize sam profesionalno uvijek bio traže pa i sada ali na način da razni, iako bi tebali znati da je smjer obrnut, kažu zašto se nisi javio prije ... kao netko može pratiti i da hoće njih beskrajne divizije kojima je strano sve elementarno.

Sve političke opcije i inicijative i inače, uvijek osim rijetkih manjih iznimaka koje potvrđuju pravilo, nemaju stvarnih programa (amo PR programi) a za teška doba nemaju tri čiste ni u elementarnom. Kada to ničim ne pokazuju pa ni činom stavrnoh pozivanja nekoga ili nečega što nešto zna, time čvrsto deklariraju svoju stvarnu spremnost i opredjeljenja.

Ključne nesavladiva prepreka su najelmentarnije orjentacije i uvažavanja, pa kada se to ne može onda s takvim partnerima obostranio ne valja ništa osim kao sa "Csomopolitan Life" - "zahvaljum se, oprostite".

Tko je glasao

Možda si imao na umu to

Možda si imao na umu to isto samo malo drukčije - da oni pozovu Gracina i ponude mu suradnju.
u biti, mislim da to ne bi smjela biti tema za pumpanje ega.

ne zeleci umanivati znacaj i doseg pollitika.com, vjerojatnije je da kregar ne zna za garcina, nego li obrnuto. ako im je stalo do izgradnje kvalitetne alternative, naci ce nacin da sjednu zajedno za stol, i da svatko napravi onaj dio posla u kojemu je dobar - jer garcin (opet, ne zeleci umanjivati i njegovu ulogu) u javnoj komunikaciji jednostavno - nije dobar.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Aleksandar Hatz... ovo i

Aleksandar Hatz...

ovo i nije tema za pmpanje ega, i to si u pravu!!! Konačno, osobno sam višekratno naglasio da me gadonačelnik kao gradonačelnik ne zanima, već o s t v a r i v a nj e programa, tj. što je objavljeno.

No, što ako "neki drugi" pumpaju svoja ega, pa ih i ne zanima nikakav program, jer ćemo to "lako", ili npr. nemaju vremena za to, konačno, ionako se napiše nekoliko izbornih poruka i stvar je riješena jer "birači vole jednostavno" ???

Bandić nema ništa: Zašto? Ne samo zato što ne zna, ili neće, već i zato što definirati politički program koji predstavlja iskorak - predstavlja golemi posao. GO SDP Zagreba to ne zna napraviti, a i kada nešto približno osmisli na koncepciji "ne znam više kako se zove", onda to ne provodi jer ljudi zaborave - a što nije ni neobično.

No, osobu koja je kao čelnik GO SDP u Zagrebu na prošlim izborima imala oko 90.000 glasova ne može se pobijediti s isto tako ništa, ili s "hoćemo bolji, pravedniji i pošteniji Zagreb"! No, vidjet ćemo dalje...

Tko je glasao

Ovo i nije tema za pmpanje

Ovo i nije tema za pmpanje ega, i to si u pravu!!! Konačno, osobno sam višekratno naglasio da me gadonačelnik kao gradonačelnik ne zanima, već o s t v a r i v a nj e programa, tj. što je objavljeno.

No, što ako "neki drugi" pumpaju svoja ega, pa ih i ne zanima nikakav program, jer ćemo to "lako", ili npr. nemaju vremena za to, konačno, ionako se napiše nekoliko izbornih poruka i stvar je riješena jer "birači vole jednostavno" ???

Bandić nema ništa: Zašto? Ne samo zato što ne zna, ili neće, već i zato što definirati politički program koji predstavlja iskorak - predstavlja golemi posao. GO SDP Zagreba to ne zna napraviti, a i kada nešto približno osmisli na koncepciji "ne znam više kako se zove", onda to ne provodi jer ljudi zaborave - a što nije ni neobično.

No, osobu koja je kao čelnik GO SDP u Zagrebu na prošlim izborima imala oko 90.000 glasova ne može se pobijediti s isto tako ništa, ili s "hoćemo bolji, pravedniji i pošteniji Zagreb"! No, vidjet ćemo dalje...

Tko je glasao

Radili Mujo i Haso u Americi

Radili Mujo i Haso u Americi kao perači prozora na neboderu. Došli oni do stotog kata, a Mujo će:
- "Haso jebo te, promašili smo kat 99ti, ne oprasmo ga!"
- "I šta sad?" Upita Haso.
Mujo će na to:
- "Aj pošto ti imaš tregere na hlačama, ja ću te držat` za njih, a ti kako se budeš klack'o dolje, ne moraš ni mahat` rukama."
- "Super, napravimo tako." veli on.
Prođe malo vremena kad se ovaj dolje poče da smije k`o lud.
- "Šta se smijes medo jedan, ovako opasna situacija?", pita ga ovaj gore.
- "Kontam ako se otkače ovi tregeri kako će te odvalit` po nosu!"

luka

Tko je glasao

U sridu. Sta jes, jes,

U sridu.

Sta jes, jes, Kregar mi je daleko interesantnija opcija od Gracina. Gracin je svoju kampanju usredotocio na internet, a nije bas uspio puno postici. Preciznije, kolio mogu primijetiti, nema realnu podrsku niti u jednoj osobi sa pollitika.com, osim sa strane par laskavaca koji jedino sto mogu jeste napumpati ego i ugroziti realno sagledanje politicke situacije.

Kada je situacija takva kakva jeste, temeljni princip koji ukazuje na politicku mudrost jeste opipati snagu na terenu i izvuci najvise sto se izvuci moze. A to je definitivno nudjenje suradnje jacim igracima da se uspostavi suvisla alternativa.

Naravno, mozda Gracin ima neki konkretan razlog zbog cega ne zeli pristati na Kregara, ali onda neka te razloge i iznese.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

@ gale Sta jes, jes, Kregar

@ gale
Sta jes, jes, Kregar mi je daleko interesantnija opcija od Gracina.
Gotovo sigurno je da je također interesantan zagrebačkom SDP-u (s pop zvijezdom Bandićem na čelu) kojima je kao njihov i poveznik dogovora sa HDZ-om (da se sve nastavai u zajedničkom interesu) kao povjerenik Vlade za Zagreb pripremio teren.

Također cijele akademske, pogrebničke i slične snage kojima je služio za balgoslob operacija cca 500 mlijuna kuna, da i te snage ne bi ostale gladne dok svi pomalo maste brke.

Također beskrajni aktivisti, jer je kao istaknuti primjer afirmirao samo verglaj jedno te isto, lovica i fors idu a to što nema ništa pa ni veze s mozgom koliko je to važno.

A mio je i Mesiću, svim interesnim frakcijama, bilo kome, duša trenutka, u nedostatku Isusa Blažena Djevica Marija.

Tko je glasao

Imas li neki konkretan

Imas li neki konkretan razlog zbog kojeg Kregara smatras neadekvatnim?

Mislim, mene si prozvao zbog biftekica, pa si mislim da je mozda jednako mocan kriterij bio isfuran i po pitanju Kregara?

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci