Tagovi

Gradona?elnik grada Zagreba

Ovih dana je o?ito krenula kampanja za lokalne izbore. Kao zagrep?ana koji je nesretan trenutnom situacijom jako me zanima kuda plovi ovaj brod. Ja mogu biti nesretan gradskom vlaš?u, pa ?ak i susre?em još ekipe koja je nesretna (a dobar dio ih je koncentriran na stranicama pollitike), no nisam siguran koliko je to u stvari prevladavaju?e razmišljanje budu?i da sve ankete pokazuju kako ?e upravo dosadašnji gradona?elnik Milan Bandi? osvojiti ?etrdesetak posto glasova za nepunih devedeset dana.

Želio bih stoga razbistriti zašto to?no Milan nije dobar gradona?elnik, tko mu je konkurencija u utrci za gradona?elni?ku poziciju, koji su im izgledi, a volio bih vidjeti i koje su to karakteristike koje ?ine poželjnog (nadajmo se) novog zagreba?kog gradona?elnika.

Od loših Bandi?evih karakteristika ja u stvari imam samo dvije-tri. Kao prvo, moj je stav da je Bandi? iznimno loš komunikator koji je skoro pa nesposoban na javnosti prihvatljivi na?in prenijeti svoju poruku. No, istovremeno, o?ito je da postoji brdo naših sugra?ana koji ga razumiju vrlo dobro (jer o?ito druga?ije ne bi dobio toliko glasova). Bandi? je i autokrata, iako nemam neposrednih iskustava s time, više je nego o?ito kako je gradska vlast (poput one državne) sazidana na vrlo strmoj piramidi ?iji vrh zauzima upravo Bandi?. Tre?a temeljna negativna karakteristika koju sam dobio promatraju?i njegov lik i djelo je to što nekako mislim da bi se mnogobrojne aktivnosti koje je Bandi? napravio mogle i morale napraviti jeftinije. Jedan od tih primjera je Bundek, koji je prije Bandi?a (objektivno) doista bio opasno mjesto na kojem kuhinjski aparati odlaze umrijeti. No tih 60ak milijuna kuna mi se nekako ?ini strašno puno za šišanje šikare, par kilometara pješa?kih staza, jedno dje?je igralište i ?iš?enje jezeraca. Drugi primjer u tom smjeru bi moglo biti Sljeme koje je koštalo neke puste stotine milijuna kuna (oko 120 ako se ne varam, a pitanje je koliko je toga za Sljeme sakriveno pod razli?itim drugim stavkama). Nekako mi se ?ini to suludo utrošenim novcem za nekoliko dana skijanja, no ima mnogih koji misle da je Sljeme jedan od najboljih Zagreba?kih projekata (iako mi je efekt toga totalno nejasan i u krajnjoj liniji nevidljiv).

Da skratim; diskusija o njegovim komunikatoriskim vještinama su stvar ukusa, pitanje da li je nešto moglo jeftinije ili racionalnije je stvar dojma, no autokratsko vladanje i nedemokrati?no ponašanje je pitanje principa ali da su svi ostali dojmovi super on i dalje ne bi bio dobar gradona?elnik.

Promotrimo malo konkurenciju (barem ovu javnu), Promatraju?i rezultate prošlih lokalnih izbora jasno je kako je Jasen Mesi? kao kandidat HDZa prvi slijede?i u redu. Lik ostavlja mlaki dojam državnog birokrate što je samo po sebi loše i neuvjerljivo, iza njega nema nikakvih postignu?a koje bi nas uvjerile ili barem dale natruhu druga?ijeg pristupa vlasti, te je on (u krajnjoj liniji) eksponent HDZa o kojem zagrep?ani imaju mišljenje kakvo imaju. HSP koji je bio tre?a stranka u proteklim izborima je u me?uvremenu nestao i nije za o?ekivati njihov revival, a Miroslav Roži? teško da može napraviti imalo zna?ajni iskorak u gradu u kojem je lijevi centar prevladavaju?a politi?ka doktrina (na barem deklarativnoj razini). Ostaje nam naravno HNS koji objektivno može ponuditi samo ?a?i?a koji je (barem meni) samo umiveni Bandi? bez ikakve pa i najmanje razlike u tonu i slici, dok njihova ?i?in Šajn koja ?e navodno i biti gradona?elni?ki kandidat. Holjevac je bojim se potrošena u savezništvu s Bandi?em, a HSS koji je dosada uspješno koalirao na razini grada sa SDPom vjerojatno je na tantalovim mukama prihva?aju?i zahtjev središnjice da se koalira s HDZom. Vrijedi naravno spomenuti i da u Zagrebu i nemamo oštre podjele po pitanju vlast - oporba, što se najbolje vidjelo na glasanju za GUP kada su skupštinu posje?ivali i oni koji (iako izabrani) u nijednoj drugoj situaciji nisu snašli za shodno ukazati se i re?i koju.

Slika dakle nije obe?avaju?a i objektivno, sve šanse (ako ih uop?e imamo) padaju na nezavisne kandidate po?evši od gore spomenutog Roži?a, razli?itih Mikši?a (tko zna ho?e li on opet do?i budu?i da se u Zagrebu temeljito obrukao ne samo izbornim rezultatom nego i pozicijom u vije?u koju protekle ?etiri godine nije uop?e koristio, ili možda je ali im to ne znamo :).

Od nezavisnih, doista ne znam što se može o?ekivati, na pollitici je puno vremena i energije potrošio Zdravko Gracin koji sam sebe ne smatrra gradona?elni?kim materijalom ali i ve?ina onoga što je on napisao se odnosi na politi?ki okvir programa za Zagreb - no ne vidim kako bi to funkcioniralo u okolini gdje Bandi?u doslovce na raspolaganju stoji sva mogu?a i nemogu?a infrastruktura (koja je pla?ena ili ?ak voljna volontirati). Vidio sam u jednom komentaru da esperanza spominje Velimira Sri?u (koji je ve? jednom bio predsjednik skupštine i nedugo zatim, valjda razo?aran politikom, odlu?io odstupiti - što je u stvari jedna od rijetko ?asnih stvari koje smo vi?ali u zagreba?kog politici), a prošloga tjedna je izašao jedan ?lanak u ve?ernjem koji kao gradona?elni?kog kandidata spominje Josipa Kregara s pravnog fakulteta i izvjesnog Matešu koji je izašao iz HSPa ali ?ije ime ja nisam dosada ?uo. Opet, samo pogledam dnevnik od Kreše i vidim što slijedi Spli?anima pa nekako do?em do zaklju?ka da bi možda svi skupa trebali potražiti barem nešto dobroga u Bandi?evom liku i djelu.

Ako idemo obrnutim putem, i zapitamo se kakav bi gradona?elnim morao biti, barem meni, ?ini se o?iglednim da tražimo demokrati?nu osobu koja je voljna u cijelosti promijeniti paradigmu vladanja gradom. Iskreno, ne bacaju?i vodu na bilo ?iji mlin, bojim se da ustajale strana?ke strukture nevoljne promjenama i uostalom uglavljene u razli?ite zagreba?ke power sharing sheme ne mogu iznjedriti takvog kandidata, a jedini iole izgledni, Jasen Mesi?, predvodnik je HDZa - od kojega (barem zasada) ništa korisnoga i lijepoga nismo vidjeli.

Druga karakteristika dobrog gradona?elni?kog kandidata bi morao biti kvalitetni program. No, pitam se, što tu mogu protukandidati ponuditi? Bandi? ne samo da tu ima štogod za pokazati, nego jedini i zna što se može ili ne može, tako da štogod drugi nudili biti ?e mu prelagano to iskritizirati. Nekako mi se ?ini da ?e se ta kampanja stoga pretvoriti u ono što bi ameri nazvali "pissing contest" (pardon my french ali nemam bolju usporedbu).

Nisam siguran ni koliko ima smisla lupati po Bandi?evoj netransparentnosti i potencijalnom kriminalu. Naime, teti Štefici iz Konzuma je cifra od 60 milijuna za Bundek jednako imaginarna kao i ona od 30 milijuna (makar je ova druga možda realnija). Teta Štefica možda osim toga voli jednom godišnje oti?i na Sljeme bodriti Kosteli?e a ako to i ne radi, onda gleda prijenos iz svoje ku?e koju joj je legalizirao upravo Bandi?...

I na kraju, ?ak i kada bi netko uspio uletiti u drugi krug s Bandi?em (primjerice Jasen Mesi?), da li bi grad podnio HDZovca za gradona?elnika (zadnji puta kada je Marina Matulovi? bila vladala, koješta se dogodilo o ?emu ?e se još pisati i ?itati), a kada bi u drugi krug ušao netko iz ove lijeve pri?e (recimo ?i?in Šajn, znam da je nevjerojaton ali budite sa mnom još koju re?enicu) kako bi (i da li bi uop?e) glasali ovi s desne strane politi?kog spektra?

Što vi mislite? Tko bi trebao biti budu?i zagreba?ki gradona?elnik - s time da ne morate samo predložiti dobro ime nego i osobu koja bi u okršaju na bira?kom mjestu mogla doista zamijeniti Bandi?a?

Misao dana:
If a large city can, after intense intellectual efforts, choose for its mayor a man who merely will not steal from it, we consider it a triumph of the suffrage.

p.s. ima li netko neku od svježijih zagreba?kih anketa, volio bih baciti pogled na to

Komentari

novi gradnonačelnik je

novi gradnonačelnik je milan bandić, miroslav rožić ili josip kregar

nastojeći objektivno sagledati stvari, da probam iznijeti nekoliko činjenica:
1) milan bandić pobjeđuje u prvom krugu, a u drugom može samo ako mu je protukandidat jasen mesić. u drugom krugu bi se tada glasačko tijelo diferenciralo na sdp-ove pristaše i hdz-ove. u gradu zgb jasno je da je hdz na razini hsp-a iz 2005. ili nezavisne liste t. holjevac. dakle, nemoguće je da bandić tada izgubi.
2) nemoguće je da bandić ima više od 50%. to nije imao ni prije nekoliko godina kada je bio najpopularniji. grad zagreb je velik i nije moguće sve potkupiti ili uvući u svoju ekipu. ipak je veći broj protiv njega.
3) dakle, bitno je drugo mjesto. a za njega će se boriti miroslav rožić (koji prema pulsovoj anketi jako dobro kotira, čak je jedini koji u jednoj gradskoj četvrti (maksimiru) ima veći postotak od bandića) ili kregar koji se tek uključio u utrku i za očekivati je da će imati značajnu podršku lijevih i koji može jedino bandiću uzeti dio birača. sumnjam da će bandić to dopustiti, osobito jer se uz kregara vežu neke aferice. ukoliko, ipak kregar ojača do te mjere da ga lijevi shvate kao svog nasuprot bandića koji je očito miljenik hdz-ovih birača sumnjam da bi bandić pobijedio u tom srazu.
4) dakle, najvjerojatnije će se dogoditi drugi krug, u koji će svakako ući Bandić, te je moguć sljedeći sraz, ovisno o protukandidatima:
- Bandić - Mesić - pobjednik Bandić
- Bandić - Rožić - pobjednik Rožić
- Bandić - Kregar - pobjednik Kregar.
Ako pak govorimo o mogućoj kvaliteti budućeg gradonačelnika, očito je da bi za zagreb bilo najbolje da budući gradonačelnik bude nezavisni kandidat josip kregar (ali da se jasno i nedvojbeno distancira od partizana, hns-ovaca i sl.) kao "predstavnik" moderne ljevice, ili miroslav rožić (ali da se jasnije diferencira od bivšeg hsp-a) kao "predstavnik" moderne građanske struje. uostalom, to su jedina dva kandidata kojima raste rejting rastom razine obrazovanja glasača.

Tko je glasao

Bandić - Rožić -

Bandić - Rožić - pobjednik Rožić
a s cijim glasovima bi to rozic dobio bandica?
bandic sam po sebi prikuplja glasove dijela desnice.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

logično pitanje i slažem

logično pitanje i slažem se s konstatacijom (a i sam sam u tekstu to naveo), a probati ću odgovoriti na pitanje.
za pretpostaviti je da će drugi kandidat imati oko 15% posto bez obzira tko to bio (a to, ovisno o kampanji i razvoju događaja mogu imati i rožić i kregar i mesić).
u drugom krugu ne bi bilo glasovanje za rožića ili kregara, već bi se glasalo isključivo i jedino "za ili protiv bandića". to se dogodilo nedavno u sloveniji, pa uostalom i na hrvatskim predsjedničkim neposrednim izborima.

Tko je glasao

Slazem se sa analogijom

Slazem se sa analogijom mogucih raspleta. Ako Rozic ili Kregar izbore 2. krug imaju velike sanse pobijediti Bandica. Sto vise, mislim da je to vrlo izgledno da ce se i dogoditi.

Tko je glasao

Alex, bandic sam po sebi

Alex,

bandic sam po sebi prikuplja glasove dijela desnice.

Nebi baš rekel. Kaj je dobil od desnice glasove i kod izbora za predsjednika SDP-a

Tko je glasao

Nastavno - I ističem -

Nastavno - I ističem - pitanje Municipalne banke Zagreb dio je cjeline pod nazivom ZAGREBAČKI GOSPODARSKI SUSTAV.

I NEKA NITI SLUČAJNO NEKOMU NE PADNE NA "UMNU" HRVATSKU PAMET - DA OVO "PREPISUJE", JER ĆE TAKVA BANKA - BANKROTIRATI - AKO NIJE DEFINIRANA U SKLOPU ČITAVOG GOSPODARSTVA - U OVOM PRIMJERU - ZAGREBAČKOG GOSPODARSTVA !

JA - i ne stidim se zbog toga, i ne bježim od odgovornosti zbog toga, a u smislu da je "netko" to trebao oblikovati, i platiti za neuspjeh, jer možebitni neuspjeh košta - a kada nastupi uspjeh - tada te nitko ne pita koliko si krvario (!!!) - kao kreator političke doktrine i izbornog programa ZAGREBAČKI TREĆI PUT, itekakvim razlogom sam mogao i smio objaviti projekt osnivanja Municipalne banke Zagreb zato što ZNAM da u Zagrebu IMAMO SVE što je potrebno da Municipalna banka Zagreb, i Banka kooperativa Zagreb rade uspješno! To sam ovdje i predočio od šestoga do dvanaestog članka serijala Protiv Milana - Za slobodan Zagreb (no, bilo je "dosadno" za "čitati").

To je izravno KONFRONTIRANO (i od tuda moja rezolutnost) prema PJEVAČIMA HRVATSTVA, GUSLARIMA GRAĐANSTVA, i PRODANIM DUŠAMA HRVATSKOG GOSPODARSTVA !!!

Gdje je "nestalo" 50 milijardi dolara, koliko "iznosi" međunarodni dug, plus na desetke milijarde dolara investicija iz inozemstva, i gdje je nestao golemi uvoz, koji je također akumulacija!? Sa zemljom u "ruševinama", i s takvom GOLEMOM akumulacijom, godišnje stope GDP-a NISU IZNAD 7%, d a p a č e - one su doslovno "prozirne" - možeš kroz njih gledati.

U toj "govnarskoj lovi" - rabim terminologiju politologa i socijaldemokrata Milana Bandića - iza kojega stoji Zoran Milanović - kojega, pak, "bole prepone" u Hrvatskom saboru !!!, nalazi se KAPITAL METROPOLE HRVATSTVA, METROPOLE HRVATSKOG GRAĐANSTVA, METROPOLE HRVATSKOG GOSPODARSTVA !

Zato sam, Mrak, i tebi - i svima drugima naglasio naše ključno političko određenje:

ZAGREB MORA BITI JEDNA IZBORNA JEDINICA
ZAGREB MORA IMATI U SABORU 30 ZASTUPNIKA, KOJI SU SMJENJIVI!
Zašto? Zato što u Hrvatskom saboru M O R A J U zastupati takve "interese Zagreba". Četiri godine je danas predugačak period da je bilo tko "nesmjenjiv" i u Zagrebu, i u Hrvatskoj!!!

Tvrtke smjenju trenutno nakon nekoliko mjeseci ako je rezultat loš ili nikakav, a mi "na čelu" i Zagreba i Hrvatske imamo PRVI I DRUGI PUT - KATASTROFE !!!

Pa sam "slučajno", Mrak, tebi "skrenuo pozornost" na nota bene činjenicu da si objavio "natječaj" za Gradonačelnika Zagreba, ali NISI ODREDIO ZADAĆE KOJE GRADONAČELNIK MORA IZVRŠITI ZA ONO ZA ŠTO MU "DAJEŠ" P L A Ć U, ali i OSOBNO POVJERENJE !!!

Pa se na ovaj "tvoj" raspisani "natječaj" može s razlogom javiti diplomirani arheolog, ili diplomirani šumar, ili diplomirani muzičar, ili diplomiran pravnik, ili diplomirani ekonomista, ili diplomirani profesor hrvatskog jezika, sa ili bez radnog iskustva, s "doktoratom" ili bez "doktorata", koji će ti dati program da će graditi s TVOJOM LOVOM "dječje vrtiće", "Dinamov stadion", ili da će uvesti "reda u Zagreb" itd.

To su "pričice za malu djecu" - djeca grade a odgovorni građani STVARAJU !

I "čujem" opetovano da je ovo što sam predočio "dosadno", "presloženo", to "nas ne zanima", to je "dosadano", "plahte" a i "sada je prekasno" ….
Pitam što želite - zar "go-go" plesačice "Volim vas SVE" !?
Za to imate Milana@Šostar ® Ivana@Kosor, i ne dvojim da će pojaviti i "konkurencija"! :):):)

Tko je glasao

Zdravko, velike rijeci

Zdravko, velike rijeci jednog covjeka potpuno nepoznatog u hrvatskoj javnosti.

JA IMAM RJESENJE ZA SVE PROBLEME I NEMOJ DA NITKO PREPISUJE, JER SAMO JA MOGU TO RJESENJE I SPROVESTI.

Pobogu, za tu izjavu moras imati kredibilitet debljine Zaka Hudeka.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Prvo. U drugoj rečenici,

Prvo. U drugoj rečenici, koju si napisao velikim slovima, umetnuo si čak 3 ZASEBNE TVRDNJE!
Prva tvrdnja da ja osobno imam rješenje za sve probleme, je potpuno TOČNA tvrdnja,. Ali ne zato što sam automehaničar koji će popraviti "auto koji ne vozi"!
Jesu li građani Zagreba nezadovoljni? DA.
Da li žele promjene? DA.

Jesam li ovdje predočio izborni program Zagrebački treći put (i prije toga političku doktrinu, a što ćemo privremeno "zanemariti"), u kojem se kaže sljedeće.
Ako želimo napustiti ovaj Yes-de-pe, i ovaj KRADE-ZE balkanizam u Zagrebu, i ako hoćemo EUROPSKI ZAGREB, tada se MORAJU provesti u Zagrebu: 1. institucionalne promjene, 2. decentralizacija, 3. definirati aktivnosti odgovornoga poduzetništva, u cjelini Europskog Zagreba na političkoj doktrini i izbornom programu pod nazivom ZAGREBAČKI TREĆI PUT.

Da li u sloganu ZA EUROPSKI ZAGREB, gubimo Naš identitet, Našu izvornost, Naše koriene?
Ne, jer sam kazao da TAKAV izborni program ima uporište u definiciji Zagreba kao Metropole Hrvatstva, Metropole Hrvatskog Građanstva, Metropole Hrvatskog Gospodarstva!

Prema tome - prosto i jednostavno "ko' pasulj".
Tko je još u Zagrebu dao takav odgovor, sa stotinama i stotinama "pododgovora", definicija, i izravnih konkretnih rješenja? NITKO.
Je li predočeno izvrsno, fantastično, savršeno?
DA, inače to ne bih potpisivao jer pripadam vrhu ╠╣ političkih i stručnih "pera", na kojem su po definiciji standardi (vrlo) VISOKI! :)

Je li to lijepo i pohvalno od mene?
NE, mi hoćemo da "lijepo izgledaš", da "lijepo pjevaš", i da te "svi volimo" (naravno, malo se sada šalim). :)

Tko je glasao

Drugo. Točno, kazao sam

Drugo. Točno, kazao sam neka nitko ne prepisuje a iz ishodišta što je, čini mi se, smogismogi ovdje objavio da "mi oduzimaju" (tj. kradu) ovdje objavljena rješenja i "ideje". Pritom sam se sada zadržao na Municipalnoj banki, zato što je vrlo, vrlo opasno prepisivati a da se ne zna savršeno dobro o čemu je riječ. Konačno, već ranije sam dao tumačenje u kojem sam objavio da sam sve k o m p i l i r a o, i "složio" u konzistentnu cjelinu, s ponešto i "svojega" autorskog.
Također sam objavio kako bih VOLIO da se sve prepiše i da se primijeni!
Također sam objavio da ovo ne radim "zato što mi je dosadno u životu", već zato što su mi postojeći politički makijavelisti itekako zagorčali život - nakon čega sam prije "nešto vremena" kazao DOSTA ! A kada ja kažem DOSTA, onda ne odem "u birtiju", i "ne psujem", i "ne kukam što su mi napravili" - već ti to izgleda ovako. :)

Treće. Tvrdnja da sam kazao kako ovo sam mogu i sprovesti, spada u područje izmišljotina. Dapače, i sam znaš da sam se sa SVIMA IZRAVNO KONFRONTIRAO jer vas je zanimalo TKO ĆE BITI, a ne ŠTO ĆE ČINITI !
Pa se u javnosti stalno govori o "facama" koje će nas voditi u "sretnu Zagrebačku budućnost", sa pričicama za malu djecu: "gradit ćemo vrtiće", "gradit ćemo bazene", "gradit ćemo…", ili razvijat ćemo malu privredu, borit ćemo se protiv korupcije, preustrojit ćemo Zagrebački holding itd. itd. itd.
Podsjećam i na to da sam stalno ovdje isticao kako u Zagrebu postoji najmanje 20 vrhunskih Gradonačelnika, ali … Nadalje, stalno sam isticao da je 1 čovjek n i š t a, ako nema sustav. Pa sam onda "uveo" Agencije, pa sam onda "uveo" udruge itd. itd. itd., pa sam kazao da je hitno potrebno preko 200 što kvalitetnijih politički stručnih osoba, jer stručnjaka IMAMO, i to zato da hitno razvijemo Zagrebački treći put u Hrvatski treći put i opalimo "zagrebački vritnjak Ivi Sanaderu" a koji je ipak "ponešto teži" od uboda postojećih komaraca uključivo i GEF, i FEF, i MEF, i PEF ....

I završno. ZA SVE SVOJE IZJAVE IMAM KREDIBILITET .
Prvo. Stručne su 4 generala zbora, 2 akademika HAZU iz razreda književnosti, i "nekoliko" dr. sc. i "nekoliko" poslovnih projekata razvijenih do realizacije (uključivo financiranje), podosta vrlo kvalitetnog poslovnog i životnog iskustva - na što su mi SVE stali džonom ovdje spomenuti i nespomenuti "cvijet hrvatstva", uključivo MILAN - VOLIM VAS SVE ! (Ovo se ne lažem, a što ti sada za to prvi puta "čuješ", nije ni tvoj ni moj problem.)
Drugo. Najveći je kredibilitet ovo što je ovdje objavljeno, i što je ovdje potvrđeno da je predočeno FANTASTIČNO
No, dobro, ocjene su da je "dobro", samo taj "PR" - mp. "svaki dan razvijamo se u svakom pogledu". :)
(Konačno, "hebeš sadržaj" - glasujte za taj "PR")
Treće. Za sve svoje izjave imam kredibilitet čovjeka u životnoj zrelosti, i čovjeka koji je rođen u SVOJEM GRADU ZAGREBU.
Pa, kako netko voli Varaždin, Bjelovar, ili Metković, primjerice, tako ja volim Zagreb, ali na "svoj način".
Četvrto. Na trpim u "vlastitom domui" PONIŽENJA.
Peto. Želim dočekti mirovinu zajedno sa suprugom, i jednoga dana i sin - u pristojnom životu, a ne kao prosjak, ili kao "osrednje situiran" - ali na TUĐEM ! (Mogao sam za to isto otići i u "Švabiju").
Šesto, sedmo - i da ti ne predočujem svoj cjelokupan kredibilitet!!!
Imaš i TI KREDIBILITET, samo brojni nisu "samo)svjesni svojega kredibiliteta. Naravno, značajan dio kredibiliteta ne dobiva se rođenjem, mora se stvoriti radom, nešto nastaje i godinama s iskustvom, konačno, nismo svi ist, ima ponešto ulogu i imovno stanje, pa onda ono "nešto" itd. itd. itd.

Glede POLITIČKOG KREDIBILITETA razvidno je da ga NEMAM.
A i kako bih ga mogao imati, kada je SVE POPUNJENO s nasljednicima "druga Kardelja" i "druga Tuđmana"?

Tko je glasao

Mrak, Pa banke i rade sa

Mrak,

Pa banke i rade sa svojim komintentima (osnivačima), naravno, ne samo s njima - zato se i osnivaju, zato i postoje. :)
Municipalna banka ima naziv po osnivaču, i radi za svoje komintente kao svaka druga banka, može se nazvati i ... npr. "MILAN" (ne to neću!), odnosno, i primjerice - "Medvednica" itd.

Ali - da strane banke u Zagrebu - u kojima rade zagrebački stručnjaci (!) - na kapitalu Zagreba - odnose preko 8, 12 ili 15% kamata od građana Zagreba i od zagrebačkih poduzetnika, a u Austriji - te iste austrijske, ili u Italiji - te iste talijanske banke itd., zarađuju na kamatama do 4% (pa i manje! kod određenih poslova !!!) to može
DOPUSTITI ZLOČINAC ZAGREBAČKOG GOSPODARSTVA,
ILI TOTALNI NEZNALICA NA FUNKCIJI GRADONAČELNIKA, odnosno na funkcijama
ČLANOVA GRADSKOG ODBORA SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE U ZAGREBU !

A "prepuni" su stručnjaka, molim lijepo - kakvih to ?
Naravno, "graditelja Zagreba" koji se igraju "šibicama" s tuđom LOVOM. Sa svojom ne bi, bez brige!

Od kuda "Rohatinskom" monetarne pričuve, u kojima vjerojatno 25% iznosi udio građana Zagreba, gdje je štednja grrađana Hrvatske, u kojoj vjerojatno 25% iznosi udio građana Zagreba, gdje su depoziti hrvatskih tvrtki u kojima vjerojatno preko 25% iznosi udio građana Zagreba?
To pitanje ne postavlja NITKO ni u Splitu, ni u Osijeku, ni u Rijeci, ni u Varaždinu itd. - jer se SVIMA FUĆKA !!!

Pa, eto, "SLUČAJNO" u Metropoli Hrvatstva, u Metropoli Hrvatskog Građanstva, u METROPOLI HRVATSKOG GOSPODARSTVA - i zato to ZAGREB I JESTE - N A M A SE NE F U Ć K A - d a p a č e !!!

I javno i glasno pitam, ovdje na Mreži - svakoga - tko je protiv toga da se "slučajno" nama na Zagrebačkom trećem putu - NE "FUĆKA" - što se radi sa Zagrebačkom "lovom"!?
Pišem riječ "lova" u navodnicima, i taj ogavan termin rabim samo zato da podsjetim na to da je riječ o terminu "gospodarske pameti" postojećeg Gradonačelnika MILANA BANDIĆA i GO SDP Zagreba.
Riječ je o KAPITALU GRAĐANA HRVATSKE METROP0LE Z A G R E B A !!!

Tko je glasao

Čula sam da na ove stranice

Čula sam da na ove stranice dolazi katkad VESNA ŠKARE OŽBOLT i ja bih željela da se ona kandidira za GRADONAČELNICU.
To što je ona bila započela sa katastrom, bilo je dobro, jako dobro, i mislim da su je upravo zato i maknuli.

Kragar i ekipa su , prema mojoj prosudbi, subjektivnoj, masonerija.

Tko je glasao

Kragar i ekipa su , prema

Kragar i ekipa su , prema mojoj prosudbi, subjektivnoj, masonerija.
Zašto se neke ideje i pokreti uvijek moraju svrstavati u neke "klišeje" - odrednice. S masonerijom nemam nikakve veze, a ipak sam u "njegovoj ekipi". Zato što ga poštujem već samom činjenicom da je dekan i to pravnog fakulteta. Dakle pozicija koje se može smatrati kremom hrvatske inteligencije.
ja bih željela da se ona kandidira za GRADONAČELNICU.
VŠO je simpa osoba, posebice na Pollitika.com. Ali VŠO je za predsjednika suda u RH imenovala osobu koja uopće nema kvalifikaciju za suca.
To što je ona bila započela sa katastrom, bilo je dobro, jako dobro
I Šimonović je tako započeo "jako dobro" s zatvorskim sustavom. Niti VŠO niti Šimonović nisu pipnuli, niti će to učiniti s osnovnim problemom: Izbor sudaca i predsjednicima sudova. Neće učiniti iz jednostavnog razloga, jer ih je za ministre imenovao isti onaj sustav i tijelo, protiv kojeg bi trebale biti uperene društvene promjene

Tko je glasao

Gradonačelnik -ica, nisam

Gradonačelnik -ica, nisam znala da ima neke veze sa izborom sudaca?
Kregar to mirno može raditi ili utjecati i s ugledne pozicije dekana PF.
Možda mi je promaklo, no nisam primijetila neki njegov značajan sustavni istup na tu temu?
Nisam se htjela tući, samo pitam?
meni osobno je važno je li netko u masonima ili nije, a dakako da to ne mora biti važno drugima. Ipak volim znati, otkud vjetar puše.

Tko je glasao

Pa kaj nije Vesna u Velikoj

Pa kaj nije Vesna u Velikoj Gorici u lokalnoj vlasti s Piculom, a na pollitika.com se piše da je tam kaos.

Ili nisam u toku?

Tko je glasao

Pa ne kandidiraju se valjda

Pa ne kandidiraju se valjda u paru?

Tko je glasao

Pa ne kandidiraju se valjda

Pa ne kandidiraju se valjda u paru?

A kaj su se za Veliku goricu kandidirali u paru ili svaki je bil nosioc svoje stranke?

Tko je glasao

Mrak, premda mi je s

Mrak,

premda mi je s razlogom interes odgovarai na članku pod nazivom Govor Zagrebačkog trećeg puta, nastavimo ovdje.

Naime, postavio si tvrdnju da su pojedine točke Zagrebačkog trećeg puta, citiram: "jednostavno nemoguće za izvesti". Postavio sam pitanje: Koje, i što? Odgovorio si da smo o tomu diskutirali, pa sam ili zaboravio ili ignorirao. Ne mogu vjerovati, stoga mi citaraj u kojem je to bilo tvojem komentaru, a da nisam odgovorio. No, ako to i ne učiniš, svejedno, odgovorit ću ovdje na tvoju tvrdnju kako je "ideja" (jer nije nikakva "ideja"!!!) o bankama 100% neizvediva, i protuzakonita.

Odgovor je jednostavan, i on glasi da municipalne banke i kooperativne banke POSTOJE U SVIJETU, i to ne "jedna". Prema tome, ne otkrivam "toplu vodu", dapače.
Prema tome, u čemu je to "ideja", i u čemu je to "100% neizvedivo, i protuzakonito"?

Tko je glasao

bio sam napisao, postoje

bio sam napisao, postoje vrlo jasni i vrlo niski limiti koliko banka smije kreditirati ili sudjelovati u raznim aranžmanima sa svojim vlasnikom

Tko je glasao

Kregar ima interview tjedna

Kregar ima interview tjedna na 101 i čini mi se jako ozbiljan u namjeri.

Objavio je i web site http://kregar.org gdje se čovjek može prijaviti i dati podršku.

Tko je glasao

Katastrofa stranica, web20

Katastrofa stranica, web20 potpuna nepoznanica.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

imaš tamo formular pa mu

imaš tamo formular pa mu pošalji kako bi web morao izgledati

treba procijeniti da li je u slijedećim izborima Kregar taj koji može maknuti Bandića, a ako je onda svi skupa (barem ovi zainteresirani) bi tebali pridonjeti tome, ako to znači da moraš ispuniti formular da mu pomogneš da site bude bolji (a koliko vidim site zasada nema na sebi apsolutno ništa osim tog formulara) onda sjedni, razmisli i napiši

Tko je glasao

Sacekat cu ipak da vidim

Sacekat cu ipak da vidim ozbiljnost Kregara kao kandidata po pitanju dozivljaja interneta. Pisao sam naime vec i Miksicu i SDPu pa nisu uopce reagirali. Tako da mi se vise ne da bacati bisere pred svinje.

Ako se pokaze da se ne radi o svinji, rado cu se ukljuciti u proces.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Kritike smatram poticajem.

Kritike smatram poticajem. Pa stranica je nastala prerko noći. Primamo ideje o razvoju stranice. Prati dalje.
Naravno svatko će procjeniti prema čemu bira kandidata - no za mene je važna budućnost zagreba a njene nema bez novih tehnologija.
Hvala
Kregar

Tko je glasao

Gale, Nikad nije pre rano

Gale,

Nikad nije pre rano nekaj napravid, kaj i minimalno ima izgleda za bolje sutra.

Tko je glasao

Pisao sam naime vec i

Pisao sam naime vec i Miksicu i SDPu pa nisu uopce reagirali.

Ako je tvoja poruka njima bila u stilu "učlanite se u PoliWiki, a ako nećete, to znači da nemate muda", onda nije ni čudo da nisu reagirali.

Tko je glasao

Hyeronimus, ovo ti je od

Hyeronimus,

ovo ti je od mene bod za "zločestoću tjedna". :):):)

Tko je glasao

i što, sada ćeš ostaviti

i što, sada ćeš ostaviti ovdje komentar i onda ćeš za tri tjedna reći da si kregaru napisao komentar na pollitici pa ti se nije javio?

uopće ne kužim, Kregar je profesor s 50+ godina, informatika mu definitivno nije u malom prstu (nagađam) a web20 još manje - sada ti koji si godine uložio u (potencijalno) ovako nešto i imaš znanje koje njemu očigledno nedostaje sjediš sa strane i čekaš?

Tko je glasao

Vjerujem da mu prezentaciju

Vjerujem da mu prezentaciju web20 konkretno TI mozes daleko ljepse prezentirati, a vjerujem i da budes uskoro :-)

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

gale, naravno da i ti imaš

gale,

naravno da i ti imaš pravo s komentarom Čet, 26/02/2009 - 22:50 - RUŠITI ono što NE razumiješ, ili RUŠITI - SVJESNO !?
No, da ipak u odgovoru krenem od pozitivne pretpostavke da RUŠIŠ zato što NE razumiješ, ili ne znaš, svejedno. Naime, to je u pravilu ovdje, a i mnogo šire - najčešće s čime se susrećem.

Tako nisi uočio da je Internet, odnosno pollitika.com. JEDINO TEHNIČKOG SREDSTVO U HRVATSKOJ - na kojoj je ostvarivo predočiti nešto više od jedne rečenice u odgovoru na konstataciju: "Potrebna je paradigma"! Odgovor na to pitanje nije jednosložna rečenica!
Ovdje je kroz predočenih 12 članaka (!) u užem smislu serijala Protiv Milana - Za slobodan Zagreb, i kroz još "nekoliko" članaka, to predočeno vrlo, vrlo, vrlo uspješno!
S danas oko 20.000 "klikova" na objavljene članke, nitko nije uspio politički ili stručno "negirati" ili "oboriti" predočeno, na sve u svemu - preko 300 stranice teksta zajedno s komentarima (ostalo je pitanje hrvatstva i hrvatskog naroda).

Ja sam, priznajem, imao samo stanovitu bojazan da ne će biti čitano, zbog poznatih razloga. Naravno, ponekima ovdje komentatorima je to bilo dosadno, naporno, bez veze - no, meni su bitni oni "nevidljivi". Ovi ovdje, "poneki", itekako su odmagali, valjda, očekujući od mene da ih ja "zabavljam", i razvidno ne uočavajući o čemu je riječ.

Prema tome, obavljen je golemi posao da bi se stiglo do samo 3 uporišne točke političke doktrine (bogovi su pali na tjeme, mislimo globalno djelujemo lokalno, biti svoj na svomu),
i do "samo" tri točke izbornog programa (institucionalne promjene, decentralizacija, odgovorno poduzetništvo) ZA EUROPSKI ZAGREB,
čiji je nositelj Nezavisna lista Zagrebački treći put, razvojno i nastavno Hrvatski treći put.

Tko je glasao

S danas oko 20.000 "klikova"

S danas oko 20.000 "klikova" na objavljene članke, nitko nije uspio politički ili stručno "negirati" ili "oboriti" predočeno, na sve u svemu - preko 300 stranice teksta zajedno s komentarima (ostalo je pitanje hrvatstva i hrvatskog naroda).
Nije ti palo na pamet da je razlog za to možda malo drugačije prirode? Možda nitko ne vidi nikakvu prijetnju od onog što pišeš ili je to što pišeš nezanimljivo te stoga ne traži negiranje ili obaranje? Ako je tako, znači da nisi uspio.

Btw, 20 000 klikova ne znači 20 000 čitanja. Neke tvoje članke sam npr. otvorio, ali ih nisam pročitao do kraja jer su me u prvoj petini teksta umorili. Vjerujem da nisam jedini takav.

Gale ti dobro govori, svatko tko je pokušao s nekom idejom na pollitici je dobio nekakvu podršku. Koliko vidim ti je ne dobijaš. Je li ne valja to što pišeš ili ne valja tvoj nastup? Ili kombinacija toga? Uz dodatak da je svima pun k.... Mesija koji imaju recept za sve i za sve su stručni i sebe neupitno smatraju za jedno od najsnažnijih političkih i stručnih pera u Hrvatskoj.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

silverci, ne dovodim u

silverci,

ne dovodim u dvojbu točnost tvojeg mišljenja. Međutim, na tvoju možebitno žalost, ili, već prema tome kako to tumačiš, ovo što sam napisao je točno.
I razvidno je da sam takvu točnu činjenicu napisao sa zadovoljstovm, svejstan da to jesam, i da zasigurno jesam vrh Hrvatske. I to ovdje može reći još nekoliko osoba, i u Hrvatskoj isto tako.
Naravno da je šteta štp nema takvih na desetine i na stotine, a nema ih zato što su zahtjevi jako veliki. Brojni (a to znam) čak i ne će izlaziti u javnost, kako ne bi doživljeli pljuvanja, izrugivanja - jer smo ovdje po "nekima" svi jednaki. Imaju vlastite tvrtke, ili vlastite društvene pozicije (profesori, glumci, književnici, komentatori u kolumnama), i njima nema pristup nitko od onih koji su "loši", odnosno nisu njima "jednaki". Prema, tome - isključili su sve (čak odlaze i u vlastite lokale itd.).

Osobno takve stavove ne podržavam, jer što je više KVALITETE u javnosti, onda ona s lakoćom "neutralizira" nekvalitetu, spamove itd. Naravno, dio ne će izlaziti i zato što je ovo posao. Imaš ovdje Hyeronimusa, Frederika, Ap, Mrak .... itd. tid. itd. - apsolutno VRHUNSKO, kao i vrlo kvalitetne radove i autore, od Lesara i još njih nekoliko.
Naravno, moji tekstovi su razvidno "druge prirode", i u ovoj vrsti radova oni su apsolutno superiorni jer ih potpisuje vrhunsko "pero"!
Dakako, da nisu namijenjeni "svima"., konačno, svatko ima "svoju publiku" ... Onda kada ću pisati za sve - tada će to biti na 2-3 kartice, i to poštujem. :)

Tko je glasao

Naravno, moji tekstovi su

Naravno, moji tekstovi su razvidno "druge prirode", i u ovoj vrsti radova oni su apsolutno superiorni jer ih potpisuje vrhunsko "pero"!

Tvojim riječnikom, razvidno si predočio očevidno, kako vidiš sebe i one kojima se obraćaš.

Možebitno je u tome bit.

B-52

Tko je glasao

sm, za osobe "obične

sm,

za osobe "obične vrijednosti" rabi se obično pero.
Prema tome, za čitatelje i autore vrhunske vrijednosti rabi se samo i isključivo vrhunsko "pero"! Pa ne ću valjda pred njih izlaziti s običnim "perom" (odnosno s jednosložnim rečenicama)?
I sada ja tebe ne razumijem u čemu je bit?

Tko je glasao

Vidi, čitam gore tvoje

Vidi, čitam gore tvoje pojašnjenje oko banaka i povezivanja dijelova zagrebačkog gospodarstva i drugih potencijala, uključno političkih, u jednu smislenu cjelinu što jest bitno novi način razmišljanja a pohvalno je i to što se cijeli koncept oslanja na struku iz čega bi se imala roditi nova politika a ne obrnuto, kako smo navikli kroz dugi period.

Slažem se da to kao i cjelina onoga što pišeš osim teorijske potencijalno ima i praktičnu vrijednost uz uvjet da uspije animirati potreban tim stručnjaka ali i mnogo šire slojeve bez glasa kojih se doista ne može doći u poziciju bilo šta realizirati.

I onda se događa što, neki ovdje ti dobronamjerno sugeriraju, bez pokušaja da ti proturiječe u sadržaju (neki ga podržavaju), da poradiš malo na prezentaciji, odnosno da su ti tekstovi za korisnike ovih stranica malo predugački i presloženi. Stoji da ovdje ima pojedinaca, rekao bih da ih je čak većina, doista stručnih na svojim poljima, pravih "kapaciteta", ali je od potcjenjivanja drugih koji možda manje razumiju ili dobronamjerno kažu da nemaju volje ili živaca čitati dugačke i složene tekstove bolje ako se sukladno njihovim željama jednostavnije izraziš i potencijalno stekneš podršku koja ti je potrebna ako želiš da napisano dobije šansu za oživotvorenje.

Reagirao sam isključivo zbog toga što mi se učinilo da si mogao i možeš ostvariti bolju komunikaciju s kolegicama i kolegama ovdje, kao i s čitateljstvom. Zamisli profesora na faksu, pogotovo sad kad ih studenti ocjenjuju, koji bi na učestala pitanja studenata odgovarao da to što on na predavanju govori niti nije namijenjeno njima već onima koji razumiju i koji su dostojni njegove veličine.

Možda je moj dojam krivi, ali sigurno nisam jedini koji ga je kao takvog stekao.

Osobno, manje sam pratio tvoj serijal, dovoljno da shvatim bit, i nisam se uključivao jer sam u drugoj sredini i okupiran raznim a ponešto sam i sam pisao oko lokalnih izbora, pa malo braniteljskog fonda i tako to.

Siguran sam kako smo svi ovdje svjesni da nas tu ima, tvojim riječnikom, i "vrhunske vrijednost" i "obične vrijednosti" ali sam još sigurniji da nikome ne bi palo na pamet, barem nije do sada, nekome to priopćiti na način kako si ti učinio. Neki daleko pametniji od mene su još davno rekli da se nečija veličina mjeri (i) odnosom prema onima koji nisu na njegovoj razini.

Na kraju, isprika zbog prodike, nisam ja pozvan da je tebi ili ikome držim, ali evo, pitao si i potrudio sam se pojasniti zašto sam napisao gornju opasku. Možda kad bi i ti tako prema drugima... ;)

B-52

Tko je glasao

Nastavno, a u smislu PR-a,

Nastavno, a u smislu PR-a, doslovno je moguće raditi što se god hoće, jer postoji DOMINANTNO uporište u odnosu prema svemu što danas postoji u Hrvatskoj. Riječ je o tomu da je takva "tvrdnja" ovdje provjerena, prema tome to nije više tvrdnja već je činjenica.
Tako se danas može svaki dan s nevjerojatnom lakoćom SVAKOGA "bombardirati" s PR Zagrebačkog trećeg puta, jer postoji ono što je najbitnije za svaki politički "Public Relations" a to je postojanje "kvalitetne hrane" (iz praznog bunara nema "pića").

Naravno da ovih dana u zagrebačkoj stvarnosti obavljam intenzivne razgovore. I ponavljam, ovo što je ovdje objavljeno, jeste apsolutno s u v e r e n o ! Problemi koji se "pojavljuju" su poznati, a to je "pobijedit ćemo Bandića", na način "grlom u jagode". Vrlo malo osoba uočava da je prije svega riječ o poslu. Lako je jurcati po brodu i vikati "brod tone", i zabrinuto pa i panično zijevati očima preko palube, i pokazati prstom na oplatu koja se sve više spušta, i pametovati: "Tonemo, ma ljudi, časna riječ "mi" - tonemo!", a dok tamo negdje u "salonu" stanoviti broj "mudraca mudruje" što bi valjalo učiniti! Pa, tako, "pišu antirecesijske mjere" itd. itd. itd.
A "samo" valja "zafrkati rukave" i duboko, duboko "zaroniti" …
I - da ne duljim. :)

Hoću li "ja" uspjeti 17.05.2009. godine? "Ja" sigurno ne ću uspjeti !
Ako ne uspijem, hoću li "ja" biti poražen? Ne, "ja" sigurno ne ću biti poražen - MI ĆEMO BITI PORAŽENI !
Mrak će imati odgovor na raspisani "oglas": Milan Bandić, s nastavnim komentarima: Trebalo je ...

Uspjeh se ostvaruje S A D A, i svatko pojedinačno je čimbenik uspjeha Zagrebačkih svibanjskih izbora. To nisam "ja" kao "ja" - i to sam ovdje, ja mislim - objavio jedno "desetak" puta !!!

Neupitno je da jesam jedno od najsnažnijih političkih i stručnih pera (u jedinstvu jednoga i drugoga) u Hrvatskoj! Nepitno je da ovdje, ili u tisku, svejedno, s lakoćom mogu "raznijeti svakoga". Itekako mogu i javno govoriti. No, jedan ili dva ili tri ili deset je premalo!
Na stotine i stotine vrhunsko obrazovanih, educiranih, govoru vještih itd. itd. itd. š u t e.

Samo je Edi, i još "netko" učinio copy-paste dijela teksta Zagrebačkog trećeg puta - svim drugima je to "ispod časti" !??????
Sami promatrate kako Milan Bandić s novcem građana radi sebi PR, i ne konfrontirate se - jer imate samo ovo "loše" što je ovdje objavljeno?
Internet je itekako moćan, no "promjene" bi trebao valjda netko učiniti za VAS da "konstatirate" da brod "više ne tone".
Još jednom - nema u kapitalizmu ništa "za badave", pa ako ovo čita netko od "Plivaša" ili budućih "INA-ša", neka samo i nadalje "čita"... A gospoda "obrtnici" i "mali poduzetnici" - p o g o t o v o ! :)

Tko je glasao

Zdravko, ono sto vidim ovako

Zdravko, ono sto vidim ovako odokativno jeste da jos nisi uspio pridobiti jednog istomisljenika kojeg bi tvoja ideja toliko motivirala da bi se covjek duboko angazirao i poceo nositi taj projekt skupa s tobom.

Znaci, jos smo u nultoj fazi prepoznavanja tvoje ideje, a dva mjeseca je pred izbore.

Dakle. Postoji ozbiljan problem.

Pises nam o vec o svojem programu par mjeseci, a nisi uspio jos rijesiti niti nultu fazu.

U cemu je problem, ako je pollitika.com kako ti kazes NAJJACI, NAJOPKAIJI sajt u Hrvatskoj? Jeli problem u ekipi sa pollitika.com-a (evo cak sam i ja uspio naci podrsku u raznim inicijativama do sada, a daleko od toga da stvar kvalitetno radim. Hadzi je pak primjerak kvlaitetnog rada i kod njega podrska nikad nije izostajala sa strane ostatka ekipe) ili mozda u tvojem pogresnom pristupu?

5 je do 12, odgovori na gornja pitanja su morali biti pronadjeni jos prije mjesec dva, a novi Zdravko sa usvojenim iskustvom je vec morao preci nultu fazu izgradnje politicke opcije.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

gale, citiram: Dakle.

gale,

citiram:
Dakle. Postoji ozbiljan problem.

Slažem se da postoji "ozbiljan problem", samo ne iz ishodišta tvojeg uočavanja, dapače ...

No, s ovim sada komentarom prije svega mislim na Hyeronimusa, koji je točno postavio pitanja, na koja ja točno nisam odgovorio!
I savršeno znam zbog čega to nisam učinio.
(Inače, sve je spremno da izravno odgovorim tj. objavim na 2 kartice, i "bez suvišnih priča" - ono "što je prepoznatljivo", ali ... :) )

No, i tebi ipak jedna informacija. U pravilu kada se objavljuju dvadesetak ili tredesetak, ili desetak izbornih poruka, odnosno najuže jedna ili dvije teme, tada to proistječe iz "nečega".
U praksi je u nas redovita pojava da se okupi desetak ili tridesetak različitih osoba, izbacuju svoje "teme" odnosno "poruke", i onda nastaje "umna borba" oko toga "čija će biti objavljena" ! Ponekad, i nerijetko, to završava "općim razlazom", jer, dakako, nositelj poruke je onaj "tko je poruku i predložio" !
Ja sam taj "put", razvidno - odbacio.
Krenuo sam od toga da se do "špice" - a to su izborna obećanja i što "konkretno nudimo" razvije iz uporišta.
Naravno da ne ću to sada objavljivati, bez prethodno utvrđenih nositelja! Naime, oni ne nastupaju s tim "konkretnim", već iz uporišta.
A uporište je ovo što je ovdje napisano "nadugačko" i "naširoko".

Pa tko misli pobijediti Milana, i nastavno Ivana s "izbornim porukama" bez uporišta iz kojih se oni razvijaju - tada je POLITIČKI ANALFABETA ! To sam već kazao, i kazao sam da Zagreb NIJE naselje tipa "Donja Bačuga", primjerice, itd. Zato svi i padaju u Zagrebu jer p o d c j e nj u j u "Zagreb".
Tko nema referentna uporišta gubi pred SDP i HDZ. Zagrebački treći put je NADMOĆNO svemu što ima SDP u Zagrebu, a pogotovo HDZ skupa sa svim svojim ortacima, i zato je ovo unaprijed d o b i t n i č k o. Naravno, uvjeriti "pametne" da može biti nešto čak i "pametnije" (ne u sadržajnom smislu, primjerice, već u političkom taktičkom smislu) nerijetko je od presudne važnosti ! :)

Tko je glasao

I, sada, kada smo već na

I, sada, kada smo već na ovoj temi, a na temi smo neovisnih lista (premda sam pripremio članak upravo o tomu), naravno i tebi Gale za informaciju - prije objave ovdje ovih "mojih" članaka, pročitao sam SVE što je objavljeno na Mreži, i u tisku!
Dakako, to je i "popriličan" r a d !

Nastavno, brojne osobe iz hrvatskog i zagrebačkog političkog života poznajem, i znam. Pa, kada sam u stvarnosti počeo razgovore, i imao razgovore (a bilo ih je podosta) uočio sam da znatan broj fizičkih osoba koje pokreću neovisne liste, ili su čelnici brojnih malih stranaka i strančica, i koji se "bave politikom" i bave politikom, doslovno jesu "nenačitani", odnosno ne prate ništa osim "samih sebe". To znači da se "ne korigiraju", odnosno da se ne razvijaju. Rezultat je onaj koji ovdje svi znamo. Nisam "jednom" čuo govore i izjave takvih da ih "birači ne razumiju". Povremeno kada bih stupio u malo ozbiljniji razgovor, s lakoćom bih naišao na "zid", odnosno "vrti se ista špranca - do beskraja", i tako to …
Pa i ovdje se u nekih vrti ta ista "špranca - do beskraja", s time da "umno" traže iskorak držeći se pritom i rukama i nogama "vlastitih bedema" ! :):):)

Tko je glasao

pročitao sam SVE što je

pročitao sam SVE što je objavljeno na Mreži
Eh, sve.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

silverci, za čiji "klub" ti

silverci,

za čiji "klub" ti "navijaš", zar za Bandićev? :)
No, dobro, kazao sam da nemam ni lekturu ni korekturu. Tako se ovdje potkrala "tipkarska pogreška". Trebalo je pisati:
pročitao sam SVE relevantno što je objavljeno na Mreži. :):):)

Tko je glasao

Ne navijam uopće, kad je ZG

Ne navijam uopće, kad je ZG u pitanju samo promatram utakmicu, a rezultat mi se ionako ne čini niti malo neizvjestan. Komentiram i svojim komentarima ti pokušavam ukazati u čemu griješiš.
Ukoliko svaki komentar koji ne glasi "bravo Zdravko", "super su ti tekstovi", "ti si genije" doživljavaš kao protivnički(ili ne daj Bože, neprijateljski) imaš gadan problem.
Predstavljaš nekakav treći put, a odbijaš svaki razgovor koji ti nije niz dlaku.
Nije li ideja okupljati oko sebe, a ne rastjerivati??

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

silverci, eh, nevidljivi

silverci,

eh, nevidljivi poznaniče, da je ovo akademski razgovor onda bi se mi mogli nadopunjavati i razgovarati.
Ne uočavaš da je riječ o političkim tekstovima, a politički tekstovi Zagrebačkog trećeg puta NEMAJU SLABOSTI! D a p a č e - oni su superiorni prema svemu postojećem, osobito iz radionice NIŠTA - GO SDP Zagreba i Milana Bandića (ne znam uopće je li uopće u stanju napisati osrednji politički tekst), i radionice BANANA - Ive Sanadera. Zato njima treba GOLA VLAST, a meni treba razumijevanje napisanoga i objavljlenoga. A ako nije jasno - tada PITATI, PITATI, PITATI - PREDLAGATI, a ne konfrontirati.
Konačno, potonje je i nemoguće jer je ovo n a j b o lj e.
Zašto? Zato što je konzistentna cjelina političkog i stručnog! :)

Tko je glasao

Najbolje? Ima i boljih, a

Najbolje?
Ima i boljih, a vidit ćeš i da tvoj treći put nije prvi put nego drugi put, pa bi se tvoj treći put mogao zvati i četvrti put:
Nema nama budućnosti svijetle,
bez reda, rada, lopate i metle.
Sretnih ljudi ni Hrvatske čiste
bez trećeg puta i Bebićeve liste.

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

silverci, pomiješao si

silverci,

pomiješao si "lončiće", ovo su tzv. lokalni izbori - a predočio si "pjevače" s državnih izbora. :)
Nadalje, ovo što čitaš i s čime si upozinat od "moje" strane nije treći put, već je to Zagrebački treći put. Nije riječ o "maloj" razlici. :):)
I za ZAGREBAČKI TREĆI PUT :):):)

Tko je glasao

Zdravko. Imas ideju za koju

Zdravko. Imas ideju za koju vjerujes da je najbolja. Sada samo trebas uvjeriti barem jednu osobu da se iskreno slozi s tobom. I to je vec neki pocetak. No, dok ne uspijes niti to, postoji realna mogucnost da spadas u grupu od tisuca velikih vodja koje nisu imale jednog jedinog pobocnika.

U Hrvatskoj je to dosta cest slucaj. A vjerujem i u ostatku svijeta.

Pa tako, ako cemo ipak sagledati svijet ne iz zdravkocentricnog, vec recimo iz geocentricnog sustava, sto imamo? Imamo Zdravka koji je sam na svijetu, politicki nerelevatan. Sto moze Zdravko uciniti?

Moze realno sagledati situaciju i uvidjeti da mada mozda ima najopakiju ideju u svemiru, ako je nije bio sposoban iskomunicirati i uvjeriti druge u istu, da onda ta najopakija ideja u svemiru moze malo i sacekati. A u medjuvremenu Zdravko moze pomoci drugim pojedincima da realiziraju neke male stvari koje ipak imaju barem nultu fazu realiziranu.

I to je to.

Naravno, Zdravko moze ostati Zdravkocentrican, bas poput tisuca velikih vodja, no tada ce Zdravko ostati irelevantan politicki faktor. A bolje je biti i najmanji politicki faktor, nego nikakav. Jer na kraju krajeva, malim koracima se gradi i najveca buducnost.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

@ gale Zdravko. Imas ideju

@ gale
Zdravko. Imas ideju za koju vjerujes da je najbolja. Sada samo trebas uvjeriti barem jednu osobu da se iskreno slozi s tobom. I to je vec neki pocetak. No, dok ne uspijes niti to, postoji realna mogucnost da spadas u grupu od tisuca velikih vodja koje nisu imale jednog jedinog pobocnika.

U tekućim kardeljističkim inercijama u ovaj put pravim postmodernističkim gužvama, koje gužve će izmjeniti i postmodrnizam a načele su i puno žilaviji kardeljizam, inerciju krda u puzanju ka nedoljivim predmetima žudnje

kao i kada se je mukotrpno rađao modernizam prije točno 150 godina

na djelu je završna faza dvostruke iferiornosti:
- pojedinci koji se inferiorno muče s nekim programom i sličnim su jako inferoirni u odnosu na inerciju (ovdje Zdravko Gracin u odnosu na kardeljističku inerciju krda u pravim postomodernističkim gužvama, npr. ovdje na pollitka.com ga podržavaju "samo" smogismogi, ap i možda još tko);
- mainstrem inercija, ovdje kardeljistička krda i inačice toga u postmodernističkoj gužvi, su inferiorni u odnosu na svoje puteve i gužve pa i inicijative te na točkaste i pojedinačne pojave.

Baš takav raspored inferiornosti btw uvijek i pouzdano daje i drugu stranu, nadmoćne rezultate, ovdje dvostruko:

- pojedinci i točkaste pojave su nadmoćni svemu tome u bitnim djelovima, pa non stop polučuju rezultate toga. Npr. ad Gracinove inicijative "Zagrebački treći put" ti ovdje i tvoje snage/inicijative nedvojbeno udarate po tome, a što u defaultu naše društvene prakse daje rezultat izvjesne potvrde prave utakmice (btw, u kojoj za neke Gracinova strana u bitnim djelovima glatko poentira i bez napora, suparnička strana zabija autogol za autogolom ..., neki Bulgakov i Kiš, sada već ne kao osobe nego kao djelići raznog, to sve minuciozno selekcioniraju i zapisuju u knjigu živih i mrtvih);

- opisana izborima živnula kardeljistička inercija i uobičajena vreva inicijativa usred postmodernističke gužve su konačno pokazale malo živosti, gužva, mamurluci .... i pouzdano nadmoćno kao manje više stalno opet zabijaju poznate golove, gol za golom.

Šta će iz toga biti ni bog ne zna, ali je izvjesno da će se igre igrati dugo, da su lagodne niše prošlost, sada dan-dva i sve drugo su zahtjevnije igre.

U Hrvatskoj je to dosta cest slucaj.
Gracinom program i inicijativa oko programa "zagrebački treći put" je prvi cjeloviti projekt Zagreb od svrgavanja Holjevca, svih projektanata i sve prakse iz toga doba.

Pa tako, ako cemo ipak sagledati svijet ne iz zdravkocentricnog, vec recimo iz geocentricnog sustava, sto imamo? Imamo Zdravka koji je sam na svijetu, politicki nerelevatan.
Uzevši u obzir prethodno navedenu činjenicu, centričnost je obrnuta, Gracinov program i drugo slično zorno pokazuju da se beskrajne snage i prakse tako dugo vrte oko proračuna i sve imovine Zagreba i čvrsto drže toga, zajedno sa beskrajnom forsajućom industrijom nadgradnje, da se od zamora materijala odvajaju djelovi i lete u sami za sebe oko te i takve centričnosti.

Gracin sa programom i inicijativom nije cenatr ničega nego jedan od rijetkih koji se malo izmjestio na položaj izvan tog i malo odozgo gleda, zapisuje i radi projekte za malo to promjeniti. Već samim postavljanjem u taj položaj izvan i gledanjem, lako se i očigledno vidi puno toga, pa i šta ti tu radiš kao djelić masovnih pojava (ego)centričnosti.

Sto moze Zdravko uciniti?
Npr. kada mu dođe, može se na paljivo odabrane djelove toga, kojh ima jako puno, popišati.

A može, kao i navedeni pisci, dovršiti nekoliko knjiga, objaviti i prodati. Ja mu taj tren lako priložim neke masovno čitane priloge a smogismogi razne djelove toga tako izmoderira da mogu izdržati i razna suđenja i kušnje. S tim se može fino ući mozgove i druge djelove tijela beskrajnih elitnig snaga, npr. želudce, u kojima se kreće sve i svašta i vegetativnom automatikom djeluje ma mozgove potom na sve djelove i okoliš. Može se dakle tako napraviti i previše za rehabilitaciju i zaštitu okoliša a ako se hoće i za stanje želudaca i cijele te industrije. Mogu se, ako se hoće, tako napraviti čuda. Zapravo tako se stalno htio t netko i radi oko ključnih djelova sve te industrije, malo gleda odtgo i naprijed natrag i onda odgovarajućim potezima u želucima itd. rade čuda (npr. ubaci se kakva okretna ribica i vulkani svega i svačega se preobraze u ....).

Dakle, projektantsko-scenaristički rad i rad na izvedbi toga je stalno i stalno osuđen na čuda.

Tko je glasao

Ap, citiram: » Gracinom

Ap,

citiram:
» Gracinom program i inicijativa oko programa "zagrebački treći put" je prvi cjeloviti projekt Zagreb od svrgavanja Holjevca, svih projektanata i sve prakse iz toga doba. «

To NISAM znao.

I sada napomena glede egocentričnosti i samouvjerenosti.

Razvidno iz mojih rečenica, osobito i u komentarima, proistječe naglašena samouvjerenost. Dva su tome razloga.
Prvi razlog je prirodan. Naime, siguran sam da je ovo danas najbolje u Hrvatskoj, kao što sam i ranije kazao - sve dok ne ugledam bolje. Konačno, prije nego što sam ovdje započeo objavljivati ove članke i radove, itekako sam p r o v j e r a v a o. Zašto?
Zato što sam unaprijed znao da će se pokušati rušiti, konačno, objavljeno je na Internetu, na kojem s razlogom nema čak ni "skrivenih obzira". Može postojati na "tisuću primjedbi" - ali ako među njima postoji samo jedna koja glasi NIJE STRUČNO - tada je "priča završena". A "priča očevidno "nije završena", upravo zato što predočeno jeste i politički i stručno - stručno u jedinstvu Zagrebačkog trećeg puta prema Hrvatskom trećem putu! :)

Drugi je razlog psihološki, a to je da se i drugima pruži - njima potrebna snaga POVJERENJA!
Doslovno iz dana u dan, iz sata u sat, iz članka u članak, iz komentara u komentar, iz tiskanih i elektronskih medija u HRVATSKOJ zaglušna kakofonija galame NE MOŽE SE NIŠTA!.
U Zagrebu još i gora - Milan Bandić ne valja - ali NE MOŽE SE NIŠTA !
L a ž, p o d m e t a n j e, p r i j e v a r a, p s i h o l o š k i r a t da nas se namjerno ubije s predomišljajem kako SMO BESPOMOĆNI!
Onaj tko u politici ima superiornu političku doktrinu i izborni program NE MOŽE IZGUBITI! Ali ne može ništa učiniti ako su svi oko njega PSIHOLOŠKI POBIJENI !

Ne može se NIŠTA - tvrde oni kojima je DOBRO, i koji žele da na Zagrebačkim svibanjskim izborima ostane VLAST nad nama.
Ta vlast u Zagrebu ima SAMO infrastrukturu, bez GLASAČA !
Gotovo 500.000 građana Zagreba faktički ne izlazi na izbore!!!

Itekako nije kasno, d a p a č e - DA ODU U SMEĆE KREATORI BESPOMOĆJA GRAĐANA METROPOLE HRVATSTVA, METROPOLE HRVATSKOG GRAĐANSTVA, METROPOLE HRVATSKOG GOSPODARSTVA - NA ČELU S MILANOM BANDIĆEM, I ONDA ODMAH NAKON NJEGA U ROKU OD 365 DANA - IVO SANADER !!!

Je li ovo točan ili pogrešan PR???
Odgovaram svima: To me se ne tiče - TIČE ME SE SAMO NAŠA ZAGREBAČKA I HRVATSKA ISTINA !

Tko je glasao

OK. Mozda se moze nesto i

OK. Mozda se moze nesto i napraviti, ali prilicno ocito nista suvisloga na izborima koji su za koji tjedan.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

gale, udarati bilo koga spod

gale,

udarati bilo koga spod pojasa, znači udarati samoga sebe. No, ti to očevidno još ne znaš!

Pa kada "mali" na takav ovdje očevidan način pojašnjavaju nečiju "egocentričnost", tada neka u svojemu malomu budu svoj najmanji politički faktor, jer tako "bolje vide". A bolje vide zato što žive u vlastitoj opsesiji "velikosti".

GO SDP Zagreba i Milan Bandić ne pada na male egocentričnosti, dapače, ne pada na ničije egocentričnosti.
To upravo mali ne vide, jer malim koracima grade "najveću budućnost, sve dok, prije ili kasnije, i oni sami ne dobiju - nogu u takvoj "budućnosti".

Tko je glasao

Rekao bih da se ovdje prije

Rekao bih da se ovdje prije svega radi o pokusaju unaprijedjenja tvojeg internet angazmana kojemu je ipak potrebna mala revizija. Moze biti da grijesim, no rado bih se kladio u suprotno.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci