Tagovi

Gospodine Branko Grčić – Vi više niste dekan ekonomskog fakulteta u Splitu

Iz novina se da pročitati da je Središnja banka sugerirala kako bi bilo dobro da se proračun smanji za sedam milijardi kuna, sa 122 na 115 milijardi. Kako sam i sama u svom dnevniku « I ja vas promatram « sugerirala neophodnu i moguću uštedu od 7 milijardi kuna ( bez diranja mirovina ), mora da su te uštede moguće. Problem je da budući potpredsjednik Vlade za gospodarstvo Branko Grčić kaže: «Prostor za uštede nije velik, ali će ga biti. Bilo bi sjajno kad bi se proračun mogao smanjiti na 115 milijardi kuna, a da se realizira naš cilj da nećemo dirati mirovine i plaće, no to je jako teško postići".

Dragi moj gospodine Grčiću, niste valjda mislili da će bilo koji posao biti lak i da će nešto biti lako postići. Od većine onih koji su glasali dobili ste mandat da to učinite, ma koliko teško vam bilo. A da bi ga postigli biti će neophodno da prestanete raditi onako kako se radilo na Ekonomskom fakultetu u Splitu gdje ste vi dekan.

Po nalazu Državnog ureda za reviziju na Ekonomskom fakultetu u Splitu:

- manjak prihoda i primitaka tekuće godine ( 2009.) iznosi 3.506.726,00 kn. Preneseni manjak prihoda i primitaka iz ranijih godina iznosi 12.135.644,00 kn, te manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 15.642.370,00 kn,

- rashodi za ugovore o djelu u iznosu 1.973.619,00 kn izvršeni su najvećim dijelom za izvođenje nastave u iznosu 1.922.617,00 kn ( 2009.). Naknade po autorskim ugovorima i ugovorima o djelu su isplaćene za 111 vanjskih suradnika i 76 zaposlenika Fakulteta,

- fakultet je u 2009. na temelju odluke dekana oročio slobodna vlastita sredstva od školarina u iznosu 12.745.000,00 kn, a za oročavanje sredstava nije pribavljena suglasnost Fakultetskog vijeća, odnosno Senata Sveučilišta,

- tijekom 2009. Fakultet je imao pet žiro računa otvorenih u poslovnim bankama, a preko četiri žiro računa obavljano je poslovanje Fakulteta. Obavljanje financijskog poslovanja preko više računa nije u skladu s odredbom članka 60. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08), prema kojemu proračunski korisnici mogu imati jedan račun za sva plaćanja,

- fakultet nije uplatio u proračun Sveučilišta pripadajući dio vlastitih prihoda u iznosu 2.004.986,00 kn, od čega iz prethodnih godina u iznosu 1.276.733,00 kn i 2009. u iznosu 728.253,00 kn,

- izvješće o javnoj nabavi za 2009. dostavljeno je Upravi za sustav javne nabave 24. rujna 2010., a trebalo je biti dostavljeno do 31. ožujka 2010.

Kako Grčić kaže Fakultet je raspolagao sa znatnim iznosom vlastitih sredstava koja nisu odmah u cijelosti trošena pa ih je radi dobrog gospodarenja bilo potrebno privremeno oročiti, radi sigurnosti kod različitih banaka ( milijunska sredstva u CREDO banci su vjerojatno propala, ako ih niste uspjeli izvući u one famozne dvije minute ), izvješće o javnoj nabavi nije dostavljeno u propisanom roku zbog duže privremene nesposobnosti za rad tajnice Fakulteta koja je obavljala poslove javne nabave. No tko je odgovoran za nalaze obavljene revizije kojom su utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na sustav unutarnjih financijskih kontrola, računovodstveno poslovanje, prihode i primitke, rashode i izdatke, te javnu nabavu. Ili tko je odgovoran za javnu nabavu ( na upit za Obrt Ecofax ne nalazim nikakve rezultate ) npr.:

Obrt Ecofax - 280.559,85 (6.3.2009.- 31.12.2009. ) i 228.508,57 (4.1.2010.- 31.12.2010.)

ili za VipNet d.o.o. u iznosu od 240.874,62 kuna ( 24.5.2010.-31.12.2010. ).

Na iste bespotrebne rashode troši se i na razini fakulteta i na državnoj razini. Zato je samo potrebno razmotriti stavku po stavku i doći do ušteda od 7 milijardi. I dobro proučiti izvještaj Državnog ureda za reviziju o tome kako se nabavlja nefinancijska imovina i kako su se bacale milijarde kuna poreznih obveznika. Mandat ste dobili da se milijarde više ne bacaju i da nas uvjerite kako i mi nismo bacili svoj glas dajući vam vlast.

Primjer kupnje (copy - paste komentara iz dnevnika « Hapsite ih dok još znaju» )

Druga nekretnina je poslovni prostor od 2700 m2 koji nije u uporabi i potrebno ga je obnoviti. Ukupna naknada s porezom na dodanu vrijednost ugovorena je u iznosu 11.516.510,38 EUR. Ugovoreno je trajanje najma120 mjeseci, odnosno deset godina te plaćanje troškova obrade zahtjeva. Primatelj financijskog najma (Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva ) se potpisom ugovora odrekao prava na jednostrani prijevremeni raskid ugovora tijekom ugovorenog razdoblja. Upis vlasništva se neće moći izvršiti nakon što se podmiri sve obroke za najam, jer ovo Ministarstvo nema pravnu osobnost temeljem koje bi bio nositelj prava vlasništva . Nositelj prava vlasništva može biti jedino Republika Hrvatska. Za nabavu financijskih usluga povezanih sa zaključivanjem ugovora o stjecanju nije provedeno javno nadmetanje. Od nadležnog državnog odvjetništva nije se pribavilo mišljenje o pravnoj valjanosti tog posla. Kod stjecanja nekretnine nije dokazan interes države, a trebalo je. S obzirom da RH ima u vlasništvu slobodne poslovne prostore, trebalo je provjeriti i mogućnost dobivanja na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu RH. Samo nekoliko mjeseci nakon što je zaključilo ugovor o financijskom najmu na deset godina, navedeno ministarstvo je dobilo odgovarajući prostor na korištenje ( dio zgrada Ministarstva obrane koji su dovoljni za smještaj svih uprava Ministarstva, a preseljenje je planirano tijekom 2010.). S obzirom da je Ministarstvo dobilo na korištenje prostor koji zadovoljava sve potrebe, početkom rujna 2010. Vlada Republike Hrvatske je donijela odluku o prijenosu prava i obveza vezanih uz financijski najam nekretnine s Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva na Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.
Ministarstvo je trebalo izraditi ocjenu opravdanosti investicije, sastaviti procjenu rashoda do dovođenja navedenog poslovnog prostora u funkciju, te na temelju tako utvrđenih rashoda donijeti odluku o preuzimanju obveza na teret državnih proračuna za buduća razdoblja. Prema procjeni Ministarstva financija odnosno Porezne uprave, utvrđeno je da prema ugovoru o najmu, prodajna cijena iznosi 4.265,38 EUR/m2, jer ukupno ugovorena naknada za najam nekretnine površine 2 700 m2 iznosi 11.516.510,38 EUR. Prema dopisu Ministarstva financija, Porezne uprave iz siječnja 2010. procijenjena vrijednost nekretnine površine 773,92 m2 u centru Zagreba iznosi 1.168.820,42 EUR, odnosno 1.510,26 EUR/m2. Navedeni primjer ukazuje da je postignuta cijena višestruko veća od procijenjene vrijednosti u vrijeme zaključivanja ugovora o najmu ( iako su tijela koja raspolažu nekretninama RH dužna to činiti pažnjom dobrog domaćina). Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva uz zaduženje u iznosu 11.516.510,38 EUR moglo kupiti useljiv poslovni prostor u Zagrebu po cijeni manjoj od 4.265,38 EUR/m2.

Komentari

tako lako

marival,
ako se dobro sjećam, bilo je u sdpu stavova da se u javnoj nabavi kradu milijarde kuna,
spominjali su se i brojevi
hoće li to biti navedeno kao jedan od izvora potrebne uštede
ili se to se više ne čini kao lako rješiv problem

luka

Tko je glasao

@luka, ako znamo da se sve

@luka,

ako znamo da se sve nabavlja putem javne nabave ( od vode i spajalica, olovaka i tonera, namještaja i zgrada, cvijeća i svijeća, automobila i servisa do raznoraznih studija, odvjetničkih i liječničkih usluga, usluga kredita..... ) očito je da se tu nepotrebno troše ( kradu ) milijarde kuna. Onda još u startu pročešljati subvencije i poticaje, troškove dnevnica i prekovremenog rada, ukinuti bespotrebne agencije i eto potrebnih ušteda u rashodina bez da se ozbiljno preznoje.

Tko je glasao

Ima još prostora za racionalizaciju

ali vidim da se olako zaboravlja "općeprihvaćena" ideja Hrvatske u 5 Regija kao i ukidanje Županija, sile gradova koji to nisu kao i Općina inih.
5 Regija sa mjesnim zajednicama i zaboravi na silu i harangu parazitsko neproduktivnih "radnih mjesta", a prezapošljavanje npr. izvršiti državnim ulaganjem u neko preduzeće proizvodno i to od lovice ušteđene rezanjem troškova koje spominješ i kroz problem javne nabave...
Ali tko će u to dirat dok se god može ikako drugačije opstat na Vlasti pa makar pritom prodali Državu Uniji, ali samo da je nama po briselskim i inim uredima toplo i ugodno ..

Provinciopolis

Tko je glasao

"Mi vjerujemo kako će se

"Mi vjerujemo kako će se tijekom vremena u nama dogoditi neka promjena, kako se postupno može stvoriti jedan unutarnji red i da možemo dan za danom doprinositi da do toga dođe. Ali, vrijeme ne donosi nikakav red ni mir. Zato moramo prestati vjerovati u jedan postupni napredak. To znači da za nas ne postoji sutra, u kojem ćemo mirno živjeti. Mir moramo steći trenutačno.
U trenutku jedne stvarne opasnosti nestaje vrijeme, zar ne? Tada djelujemo neposredno. Ali mi ne vidimo kako su kobni mnogi naši problemi, i stoga izmišljamo vrijeme da bismo ih riješili. Vrijeme je varalica, jer ono ne čini ništa da bi došlo do unutarnje preobrazbe. Vrijeme je jedno kretanje, koje je čovjek podijelio na prošlost, sadašnost i budućnost, i sve dok ga tako dijeli, živjeti će u konfliktu.
Je li učenje pitanje vremena? Nakon tisuća godina, još uvijek nismo naučili da postoji jedan bolji način življenja od međusobne mržnje i ubijanja. Neobično je važno razumjeti problem vremena ako želimo promijeniti ovaj život, koji je našim djelovanjem postao tako monstruozan i besmislen kakvim ga danas vidimo". - Krišnamurti

Grčić je samo jedan od Milanovićevih beskarakternih marioneta, zarobljenih u zamku vremena i novca. Sutra je vrijeme za učenje idiota i rad ljenčina. Zato je njima sve zastrašujuće teško, jer ne razumiju da postoje puno lakša i bolja rješenja, od onih na koje su oni navikli. Sve je to jedna gomila probisvjeta i nitkova. Ispada da svaka stranka ima svoje kosorice, sanadere, šeksove, milinoviće, kalmete, čobankoviće, bačiće, bebiće i drugu perad te stoku sitnog i krupnog zuba. Zato svi oni "vide" rješenja u budućnosti, sutra, a ne danas. Onaj tko želi, već sada može vidjeti da Grčićeve "mjere" nemaju teoretske šanse nešto vrijedno postići, jer su to potezi koje smo već imali prilike gledati neuspješnima, a vidimo da te iste mjere ni u Europi ili svijetu ne daju željene rezultate. Dakle, drljanje se svodi na kupovanje vremena i svjesno, namjerno uništavanje svega što je zadržalo vrijednost .

Birokratska banda ljenčina ne želi misliti, ali ne želi ni dobro hrvatskom narodu. Stvarno postoji puno bolji svijet od ovoga pogrešnoga koji živimo. Svijet obilja i bogatstva nam je pod nosom i mi ga ne vidimo. Ja se ne čudim ljudima koje je život zdrobio, ali je tragedija da ovi lezilebovići, nisu u stanju shvatiti da nisu ništa bolji od HDZ-a. Jednu jedinu grešku HDZ-a oni nisu shvatili, i sve će ih ponoviti zbog svoje bezobrazne umišljenosti i bahatosti. Opačićka ne zna tko joj glavu nosi i ona će "brinuti" o mladima? Pa, jebo te Bog, koja je to blasfemija!!!

Zdrav i normalan seljak bi, da mu je dati priliku, krajem iduće godine imao bar 20 milijardi kuna ušteda, a da Hrvatska i njeni građani to ne osjete na padu standarda, da se ne "reže, štedi i daju otkazi"". Ali, jebiga, treba biti zdrav i normalan.

Tko je glasao

Sutra je danas - jučer

@poveznik,
za mene postoji sutra. Sutra kao prilika da ne ponoviš pogreške od jučer i danas.Zato i pišem dnevnike da razmotrimo greške koje ne smijemo ponavljati. Ljudima treba ukazati na greške koje čine, jer možda iskreno vjeruju da ne griješe. Treba ih pokušati uvjeriti da postoje bolja rješenja. Jer i oni beskrajno strpljivi griješe. Griješe i oni koji bezuvjetno vole ( roditelji u odnosu na djecu ili djeca u odnosu na roditelje npr.). Cilj je sa što manje pogrešaka završiti svaki danas koji je već sutra samo jučer, a sutra je danas.

I nikako se ne mogu složiti da su svi isti. Ako postoji nešto što je jedinstveno i neponovljivo, onda je to sigurno čovjek sa svim svojim vrlinama i manama. Želim vjerovati da će vrline prevladati. Još nismo vidjeli ni Grčićeve, ni Linićeve, ni Komadinine ni mjere ostalih da bi mogli suditi kako mjere "nemaju teoretske šanse nešto postići". Dobrim mjerama uvijek se može nešto postići.

Tko je glasao

sorry, komentar mi je na

sorry, komentar mi je na krivom mjestu..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

meni nikak nije jasna ta

meni nikak nije jasna ta tvoja logika sa drugim stupom..

istina j eda se moze sve spickat odmah.. pa kad su oni prije tj. danasnji ili skoro sutrasnji penzioneri (generacija) potrosili imovinu 1. stupa

sad bi trebalo dodati iz 2. stupa koji je za sada u redu i postoji, dapace sumice su vezane za ime i prezime svakog ulagaca te i to nabrzaka spickati..

mene zanima zasto bi trebalo biti dobro stalno mijenjanje poreznih zakona na losije, ukidanje obecanih stednji, i sve ostalo sto je ponudeno gradanima kao dugorocni plan.. da li se netko pitao otkud danas pravo nekome da ukine plan nekog recimo tridesetpetgodisnjaka koji je upravo uplatio 10 godina svoje penzije? otkud pravo da mu se to uzme, promijeni prenamjeni zato sto su ti isti kojima fali sada za penzije birajuci nesuvislu vlast i ono malo mirovinskog fonda pokrali i unistili u zadnjih deset godina..

mislim da nikako nije u redu takvo ponasanje.. dapace, ono radi kontraefekt.. nitko vise nece imati potrebu uplate nikakve penzije ni stvaranja nekakvog dugorocnijeg plana. zasto bi, kad se svaki politicki prdac moze sjetiti to potrositi kad mu zatreba?

to bi mogao biti jedini stvarni rezultat ukidanja 2 stupa. potpun gubitak povjerenja u bilo kakvu civiliziranu drzavu koja misli o svojim gradanima i koja je jednom odlucila ne dirati njihove zivotne kasice prasice..

ono sto mi se posebno gadi je generacijska grabez danasnjih pocetnih penzionera koji su zdusno podrzali unistavanje svojeg fonda a sada bez pardona zele uzeti i fond svoje djece.. bole njih..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Ako dobro shvaćam, čovjek ostavlja "nered" iza sebe...

...na fakultetu koji je vodio? I to ga kvalificira za posao ministra, ne?

Ako se dobro sjećam, na Mraka se digla kuka i motika jer ga je Josipović htio u ured...

Pretpostavljam da će se na Grčića primijeniti isti kriteriji :-)

Tko je glasao

...na fakultetu koji je

...na fakultetu koji je vodio? I to ga kvalificira za posao ministra, ne?
Ako se dobro sjećam, na Mraka se digla kuka i motika jer ga je Josipović htio u ured...
Pretpostavljam da će se na Grčića primijeniti isti kriteriji :-)

Malo sutra... i sam zhaš da je podobnost važnija od sposobnosti u današnjem svijetu.

Justice for all !

Tko je glasao

I sposoban i podoban

Branko Grčić je donedavno bio samo sposoban ( nemam razloga sumnjati u to, drugo je pitanje kako je tu sposobnost koristio ). Poslije posljednjih izbora postao je i podoban. Sada samo nedostaje da tu sposobnost i podobnost koristi za opće dobro.

Tko je glasao

teško je priznat

više bi nam vrijedila nevenka bečić

luka

Tko je glasao

viš..ovo ti je...

...odlična ideja..

na Mraka se digla kuka i motika jer ga je Josipović htio u ured. Pretpostavljam da će se na Grčića primijeniti isti kriteriji :-)

ako je sve točno ovo što mudrica Marival iznosi, onda ti to trebalo plasirati nekome u medije, da to objave, ha Marival? šta misliš o toj ideji? i onda bi, dakako (omiljena Jacina poštapalica, hihi) taj novinarko trebao povuć' paralelu između case Mrak and case Grčić..
pa da vidimo našeg dotura Ivelu jel on to zbilja za pravDU, pravednost i kak se već zovu sve te lijepe stvari koje ponavlja ko pokvarena ploča

CC

Tko je glasao

@cc, nisu to teme koje

@cc,
nisu to teme koje zanimaju naše novinare. Dosta se pisalo o prijašnjem dekanu ekonomskog fakulteta u Zagrebu Darku Tipuriću. Sadašnji dekan Ekonomskog fakulteta u Zagrebu Tonći Lazibat zatražio je i državnu i internu reviziju kako bi se utvrdilo ima li nepravilnosti u 33 znanstvena projekta teška oko 35 milijuna kuna, koje je između ostalih profesora vodio i bivši dekan Darko Tipurić. To je bilo početkom godine. Najavljivao je da bi Darko Tipurić i njegove kolege mogli krajem mjeseca ( članak je od 05.02.2011. ) "zaraditi" izvanredni otkaz, ali i kaznenu prijavu, pokaže li se da nepravilnosti ima.

Koliko je meni poznato, on i dalje ima 6 ili 7 stanova u blizini ekonomskog fakulteta, zajedno sa kompanjonima je vlasnik 25% dionica Dalekovoda, ima posao ( vjerojatno i dnevnice i autorske honorare...), kaznene prijave nema....

Složno rade na debljanju vlastite lisnice dok država i narod i zbog njih tonu sve dublje. Pripadnost suparničkim strankama ne sprečava ih u složnom djelovanju "što veće zarade bez rada dok vlast plaća tuđim ( našim ) novcem".

Kamo sreće kad bi imali novinare koji bi postavljali konkretna pitanja i tražili konkretne odgovore. Novinare koji bi malo pročešljali državni proračun prije nego postavljaju pitanja. Bojim se da smo daleko i od odgovornih novinara i od odgovorne vlasti. I od odgovornog DORH-a i USKOK-a. Kamo sreće da se varam.

Tko je glasao

Revizija visokih učilišta

Dovoljno je pročitati Sažetak nalaza i preporuka revizije iz Izvještaja i izražena mišljenja. Jedno nepovoljno ( nepravilnosti na kvadrat ) mišljenje odnosi se na Ekonomski fakultet u Zagrebu. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu =2.398.983.085,00 ( izvršeno =2.368.205.208,00 ) , Materijalni rashodi planirani su u iznosu =1.200.220.240,00 ( izvršeno =1.147.430.320,00 ), a rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu =936.684.916,00 ( izvršeno = 700.519.645,00 ).

3. SAŽETAK NALAZA I PREPORUKA REVIZIJE

Postupcima revizije su utvrđene nepravilnosti koje se odnose na sustav unutarnjih financijskih kontrola, djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo, planiranje i računovodstveno poslovanje, potraživanja i obveze, kreditna sredstva, oročavanje sredstava, prihode (u dijelu vlastitih prihoda), rashode (u dijelu obračuna i isplate plaća i dodataka na plaću, naknada troškova službenog puta, rashoda za intelektualne usluge, za kumulativni rad), te na postupke javne nabave.

4. IZRAŽENA MIŠLJENJA

O financijskim izvještajima i poslovanju visokih učilišta je izraženo:
- 19 bezuvjetnih,
- 71 uvjetno i
- jedno nepovoljno mišljenje.

Tko je glasao

marival, sto dobivamo ako taj

marival, sto dobivamo ako taj proracun i smanjimo za 7 milijardi kuna, kad je deficit proracuna ove godine punih 20 milijardi kuna, sto znaci da drzava trosi 20 milijardi kuna vise od svog poreznog kapaciteta?
ta razlika se moze ustedjeti jedino reorganizacijom drzavne i javne uprave.. i to prvenstveno kroz smanjivanje potrosnje raznih ministarstava.
ukoliko te mjere ne donesu potrebne rezultate, slijedeci korak bi trebao biti otpustanje velikog dijela onih koji su stvarni visak u tim sluzbama.
ukoliko ova vlada nastavi politikansku politiku svojih prethodnika i drzavnu proracunsku rupu bude nastojala zakrpati sano sa nekim novim porezima, a ne i sa smanjinjivanjem parazitskih potreba te drzave, nema nista od tog naseg oporavka.
1 200 000 umirovljenika od kojih je preko 800 000 u prijevremenoj mirovini?
270 000 zaposlenih u drzavnoj i javnoj upravi?
preko 300 000 nezaposlenih sa tendencijom daljnjeg povecanja?
i svega 800 000 onih koji pune drzavni proracun kako bi svi ovi gore navedeni mogli zivjeti od tog proracuna?
ekonomski potpuno neodrziv oblik drustva koji bez hitnih rezova nikako ne moze
prezivjeti, jer vrijeme lagodnih kredita kojima se drzavala ta ogromna drzavna neman je nepovratno proslo!
na srecu nasih potomaka.
ako milanovic&co. nemaju politicke hrabrosti da se uhvatite u kostac sa tom nemani, onda one prethodne kretene nismo ni trebali mijenjati!:)

Tko je glasao

razlika se može nadoknaditi

razlika se može nadoknaditi ukidanjem drugog stupa. bolje sad nego poslije.

Tko je glasao

Mirovine

Davno smo dosta raspravljali o drugom stupu. Treba ipak naglasiti da mirovinski fondovi drugog stupa ne ubiru samo novac. Naime, sad već postaju umirovljenici oni koji su se kod mirovinske reforme 1999. odlučili ne samo za I već i za II stup. Ti fondovi i isplaćuju pripadajući iznos mirovine na temelju uplata u II stup. Problem je kod tih mirovinskih fondova da ostvaruju premale prinose što i ne čudi ako se zna da najviše ulažu u državne obveznice. Preskupi su baš kao što je preskupa i država. Ima toga puno, a mirovinski zakon nam nije ni dobar ni pravedan i svakako će biti potrebno mijenjati ga.

Tko je glasao

odletio mi je komenatr gore..

odletio mi je komenatr gore..

evo ga n apravom mjestu
http://pollitika.com/gospodine-branko-grcic-vi-vise-niste-dekan-ekonomsk...

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

razlika se može nadoknaditi

razlika se može nadoknaditi ukidanjem drugog stupa. bolje sad nego poslije

Jadni Hrvati kada budu odlazili u mirovine, koliko će ih samo kopati po smeću...Prvo vratit sav novac uplaćen u 2 mirovinski stup, a onda to glomazno lopovsko kapitalističko čudovište ukinuti. Bez povrata državi te love nema narodu mirovina.

Justice for all !

Tko je glasao

Prihodi poslovanja za 2010.

Prihodi poslovanja za 2010. iznosili su 107.466.351.150,58. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznosili su za 2010. 318.306.051,25 kuna.

Rashodi poslovanja iznosili su 120.323.331.941,02, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 1.550.672.212,51.

Manjak je bio za 2010. 14.089.346.951,70 kuna.

Moraju jednostavno biti svjesni da si manjak više ne mogu dozvoliti i da imaju prostora za smanjenje potrošnje. Donekle se slažem i već sam komentirala da mirovine mogu za sada ne dirati, ali da svakako treba raditi na promjenama u mirovinskom zakonu i na smanjivanju izdvajanja za povlaštene mirovine, ali bi bilo neophodno i povećati određene kategorije invalidskih mirovina koje su više nego mizerne. Ima prostora i za smanjenje nekih socijalnih davanja ( za dječje doplatke, porodiljne naknade, naknade za nezaposlene i slično ) i na tome treba raditi.

Prioritet je ipak smanjivanje potrošnje po ministarstvima koje nema nikakve veze sa zdravim razumom.

Pogledati ću malo i rashode za 2011. na stranicama ministarstva financija.

Tko je glasao

ponavljaci

Marival
Pametna si zena, jasno je da bi grcic da je ucenik ponavljao razred, da je student pao bi ispit, ali buduci je profesor i dekan, moze biti potpredsjednik vlade.
S takvim potpredsjednikom svi cemo biti ponavljaci

luka

Tko je glasao

Moja mala kap u slapu

@luka,
ja se doista nadam da nećemo biti ponavljači. Neosporno je da će u novoj vlasti i ministarstvima biti ljudi koji mnogo znaju ( bilo je sigurno pametnih ljudi i u prošloj vlasti ), ali sama pamet bez mijenjanja navika nije dovoljna. Većina ljudi koji će biti u novoj Vladi i u Saboru, već su sjedili u Saboru i nemaju nikakvih prava da se izvlače na neznanje. Ako mogu ja čitati izvršenje državnog proračuna i pratiti koliko se troši novaca poreznih obveznika, moraju ( ne mogu ) i oni. Izvještaji državnog ureda za reviziju dostupni su im kao i meni, samo što oni još vjerojatno znaju npr. od koga se kupilo neku ruševinu po višestruko višoj cijeni od tržišne, oni znaju kome se daje državni prostor u zakup bez naknade, a da se istovremeno plaća nekome zakupnima iznad tržišne, iako država i te kako ima viška prostora. Mnogi su i profesori na našim fakultetima i sigurno znaju na koji se način izvlači novac kroz ugovore o djelu, autorske honorare, intelektualne usluge, dnevnice i da ne nabrajam dalje.

Proračun jednostavno doista treba smanjiti na visinu prihoda iz prošle godine ( mada je to nerealno očekivati jer će prihodi biti možda i manji od 110 milijardi ). Smanjiti ga treba na način da se ukupno po pojedinim pozicijama smanji i za npr.12 milijardi, a da se 3 milijarde stave u rezerviranja za doista potrebne investicije,materijalne rashode, nabavku ili popravak nefinancijske imovine itd ( to bi bilo smanjenje za 9 milijardi ).

Da li ćemo ponavljati, vidjeti ćemo već kad se bude vodila rasprava u Saboru o predloženom državnom proračunu. Bude li nova vlast smatrala da nitko od oporbe nema nijedan pametan amandman i ako budu smatrali da su napravili najbolji mogući proračun ( baš me zanima hoće li općina novog ministra poljoprivrede dobiti pomoć iz proračuna ) i ne budu li uvažili ono što guverner sugerira ...nema nam spasa.

Već sam i samoj sebi dosadna sa tim dnevnicima o proračunu, ali se nadam da i laburisti i poklonici Don Ivana Grubišića kojih ima na stranicama pollitike, čitaju dnevnike i komentare i možda bar malo doprinesem da državni proračun bude bolji.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci