Tagovi

Gospodarski oporavak- energetska učinkovitost

Jedan od priloga u jučerašnjem dnevniku bilo je i kukanje pomoćnice ministra graditeljstva i prostornog uređenja gospođe Ane Pavičić-Kaselj koja je obavijestila javnost da ima problema u provedbi provođenja programa energetske učinkovitosti koji se provodi na javnim objektima. Obično kada se spomenu problemi misli se na financijsku konstrukciju jer uvijek nedostaje novaca , ali u ovom projektu to nije slučaj . Osigurano je oko 7 milijardi kuna.
Prema riječima gospođe Pavičić-Kaselj problem je u nedovoljnom broju osposobljenih inženjera za izradu projekata energetske učinkovitosti te je do sada pokrenuto samo 38 natječaja za provođenje mjera energetske učinkovitosti na javnom objektima a da bi program bio iole održiv trebalo bi biti oko 100 natječaja mjesečno da bi se kroz 10-tak godina saniralo oko 11 000 javnih objekata.

Nekome tko se slabo razumije ili nije građevinske struke takav argument bi mogao doista biti opravdan.

Međutim, cijeli naš zakonodavni okvir vezan za energetsku učinkovitost je loš i on stvara probleme u provođenju mjera energetske učinkovitosti.
Pri izradi redovnih projekata za gradnju stambenih i poslovnih objekata našim zakonodavstvom i primijenjenim normama u građevinarstvu predviđa se potrošnja energije nešto ispod 50 kWh/m2 i bez ikakvih mjerenja certificirani projektanti izdaju energetske certifikate za izgrađene objekte. Prije potvrde glavnog projekta ( bivše građevinske dozvole) projekt građevinske fizike ide na reviziju kod ovlaštenog revidenta i građevinska fizika tj. termika zgrade postaje jedan od bitnih zahtjeva za građevine koje se projektiraju i grade zadnjih 10-tak godina.

Zadnjih 5-6 godina pokrenuli smo i institucije i stvorili zakonodavni okvir za provođenje mjera energetske učinkovitost. Tako smo tim propisima odredili i tko može raditi projekte energetske učinkovitosti na starim objektima i što je jako zanimljivo projektant koji izradi elaborat građevinske fizike za objekt ( termiku zgrade) koju odobri ovlašteni revident za to područje ne može prema našim propisima predložiti mjere za sanaciju stare zgrade kojima bi ona postala kao nova tj. u okvirima 50 kWh/m2 godišnje dok ne odsluša predavanja i položi ispit te dobije papir da ima položeni MODUL 1 ( inženjeri građevine i arhitekture ) za jednostavne objekte i MODUL 2 ( inženjeri strojarstva i elektrotehnike za složene objekte koji uključuju i značajne strojarske i elektrotehničke instalacije).

Osposobljavanje naših inženjera za provođenje mjera energetske učinkovitosti provode veleučilišta i fakulteti po cijeni od 6.600,00 kuna po polazniku i koje traje nekoliko mjeseci. Na prvim osposobljavanjima inženjera osnovni udžbenik je bio Priručnik za energetske savjetnike koji može pomoći ljudima tehničke struke kojima projektiranje nije osnovna djelatnost da se upoznaju s tematikom ali je ispod svakog nivoa znanja koje mora imati projektant da bi napravio elaborat građevinske fizike za jedan objekt, a naročito ako je veći objekt pa elaborat ide na reviziju. Također treba napomenuti da su prvi predavači i konzultanti bili djelatnici Energetskog instituta Hrvoje Požar iz Zagreba

http://www.energetska-efikasnost.undp.hr/images/stories/prirucnici/priru...

U međuvremenu su uglavnom djelatnici Instituta Hrvoje Požar napisali još nekoliko knjiga koje možete naći na :
http://www.energetska-efikasnost.undp.hr/index.php?option=com_content&vi...

Cijeli naš zakonodavno okvir provođenja mjera energetske efikasnosti je taoc Instituta Hrvoje Požar, HEP-ESCO i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i sve nadležnosti podijeljene između njih tako da niti jedan projektant , investitor, poduzetnik bez njihovog znanja , odobrenja ili verifikacije ne može provesti mjere energetske efikasnosti na svom objektu, niti smije izraditi potrebne elaborate ukoliko im oni ne kažu , za 6.600 kuna, da oni to znaju napraviti.

Verifikaciju uštede energije na objektu poslije provođenja mjera energetske efikasnosti provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji nema niti potrebno ljudstvo niti ima protokol, pravilnik ili bilo kakvu instrukciju kako će to provesti u djelo na terenu i kome za koju namjenu služi ta verifikacija. Problem verifikacije će se pojaviti kao veliki problem naročito u provođenju mjera energetske efikasnosti u javnim objektima jer pored loših izolacija i zastarjele opreme za grijanje i hlađenje problem su i navike djelatnika tih institucija u kojima je vrlo prisutna i česta situacija da se u zimskim mjesecima radni prostor grije na gotovo 30 ̊ a povremeno hladi otvorenim prozorom na kip. Ukidanje ove navike će biti jedna od glavnih mjera energetske efikasnosti i smanjenja potrošnje, kao i mogućnost da se ograniči radna temperatura prostora na optimalnu, a to će prvenstveno biti u domeni korisnika objekta a ne onoga tko izrađuje program smanjenja potrošnje energije i provodi potrebne investicije na objektima.

Dakle, ministarstvo graditeljstva koje je i donijelo potrebne propise za provođenje mjera energetske efikasnosti samo je sebi ograničilo mogućnost primjene nama jako bitne i neophodne odluke da se provedu mjere energetske efikasnosti prvenstveno na svim javnim objektima koji su i najrastrošniji u korištenju energije, a ujedno će se pokrenuti i proizvodnja građevinskog materijala i cijeli građevinski sektor.

Ono što bi ministarstvo pod hitno trebalo napraviti da bi se program provođenja mjera energetske efikasnosti provodio bez problema je :
- ukinuti odredbu da izradu projekata tj. za izradu preliminarnih i detaljnih energetskih pregleda treba položen ispit MODUL1 i MODUL2 za projektante dok za ostale inženjere i dalje treba vrijediti obveza polaganja ispita MODUL1 i MODUL2.
- poslati mailom svim ovlaštenim projektantima pravilnik , koji je već na snazi, o sadržaju preliminarnog i detaljnog energetskog pregleda i poslati im nekoliko prije već izrađenih projekata i provedenih mjera.
- organizirati seminare kakvi se već organiziraju za ovlaštene projektante koji se žele baviti ovim poslom i još im jednom prezentirati ogledne projekte . Ovo je već napravljeno tokom 2009-2012 godine kroz seminare na kojima ovlašteni projektanti ostvaruju potrebne bodove za obnovu licenci za projektiranje.

Ukoliko ministarstvo odustane od reketarenja projektanata preko EIHP, HEP-ESCO i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vrlo brzo će biti dovoljno potrebnih projekata naročito kada su za njih osigurani novci.

Komentari

Eto predložio si jedan hitrorez,

ima ih još stotine tisuća ali u svakom rezu netko ostane bez svog reketa kako si dobro primjetio. Pitanje je tko i da li vlada ima muda za hitrorez najavljen još od veleizdajnika, lopine, ubojice i smeća sanadera.

Tko je glasao

Verifikaciju uštede energije

Verifikaciju uštede energije na objektu poslije provođenja mjera energetske efikasnosti provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji nema niti potrebno ljudstvo niti ima protokol, pravilnik ili bilo kakvu instrukciju kako će to provesti u djelo na terenu i kome za koju namjenu služi ta verifikacija....
a o tomu zavisi kad će i koliko naručitelj radova ( Centar za energetiku?) platiti izvođačima radova, jer u natječajnoj dokumentaciji piše:
" Isplata Izvođača obavlja se u mjesečnim anuitetima. Mjesečni anuiteti jednaki su iznosu uštede (u postotku) koja je ostvarena nakon sanacije zgrade. Mjesečni anuiteti isplatiti će se ponuditelju do 20. (dvadesetog) u mjesecu za protekli mjesec. Rok plaćanja mjesečnih anuiteta jednak je roku povrata uloženih sredstava Izvođača i ostalih troškova. Izvođač je dužan ukalkulirati sve troškove koji mogu nastati do povrata svih sredstava tj. za vrijeme trajanja Ugovora."
Vjerujem da ovi iz Centra, koji su objavili natječaj, razumiju ovo što su objavili.

Tko je glasao

Svaka institucija ima

Svaka institucija ima prihvatljiv zakonodavni okvir i svi oni razumiju što treba učiniti. Problem su ograničenja. Fond za zaštitu okoliša nema ljude koji će provesti verifikaciju ušteda a verifikacija ušteda je osnov plaćanja.
Kad pročitate sve propise od 2008 na ovamo iz te oblasti vidjeti će te da se sve svodi na EIHP, HEP-ESCO i Fond i bez njih ljudi koji inače rade termičke proračuna na novoprojektiranim zgrada i prema postojećim propisima ti objekti moraju biti ispod 50 kWh/m2 godišnje ne smiju , pod prjetnjom kazne, Vama ili bilo kome napraviti usklađenje neke davno napravljene zgrade prema tadašnjim propisima sa novim propisima iz oblasti energetike zgrade dok ne prođu "obuku" kod nekog stručnjaka iz EIHP, HEP-ESCO i sličnih.

Zbog toga je taj program energetske uštede na javnim objektima u problemu i nema dovoljno stručnjaka da izrade potrebnu dokumentaciju.

Nepotrebno je dobar program zakompliciran zbog zarade od 20-tak milijuna kuna nekih učilišta, fakulteta i instituta ,a neće donijeti nikakvo novo znanje koje nije već usvojeno kod projektanata.

Nadalje , najveće uštede se neće ostvariti investicijom u radove već u promjeni ponašanja krajnjih korisnika, a projektna dokumentacija za provođenje mjera energetske učinkovitosti predviđa temperature radnih prostora od 18-23 C ovisno o namjeni a postojeći uredski prostori su uglavnom imali 27-28 temperaturu radnog prostora a vrlo često i veću.
Kakav je uticaj izvođača i projektanta na korisnike koji bi trebali koristiti objekte u skladu s projektnom dokumentacijom. Ne postoji stavka ni kod mjerenja potrošnje tj. opisa postojećeg stanja objekta a ni u novom projektnom rješenju koja upozorava na ponašanje djelatnika i njihovu prilagodbu novim uvjetima korištenja. Tako da većina objekata neće ostvariti projektiranu uštedu a ulagati će se novci u novu opremu i radove prema projektiranoj i mogućoj uštedi.

Ovakav način će dovesti do mnogo sudskih sporova u narednim godinama i krivci će naravno biti stručnjaci koji nisu znali izračunati jer nisu bili dovoljno osposobljeni.

Tko je glasao

Tipurićeva ljetna škola je mala beba

Po vijestima, ne samo da nitko ništa ne zna (na tragu izvrsnosti)
Nego nitko nije u stanju niti ispuniti formular za projekte obnove

Zaključak:

Ili nešto nije u redu sa školama i „doškolovavanjima“
Ili je stvar u ljudima, a moguće i u formularima?

Tko je glasao

reketiranje

zbog čega kod nas treba izmišljati novu toplu vodu kad je ta ista vani već poduže u upotrebi? samo u tom slučaju ne bi bilo reketarenja projektanata preko EIHP, HEP-ESCO i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

w. ;)

Tko je glasao

Slažem se s razlozima koji su

Slažem se s razlozima koji su u dnevniku detektirani kao osnovni problem i kočnica realizaciji inače dobre ideje da se, prvenstveno, smanji potrošnja energenata u državnim i javnim objektima.

Po meni, posrijedi je kronična bolest sustava i regulativa kojom se već pri donošenju komplicira cijeli postupak. Ako se i ne radi o osnivanju novih regulatornih ili nadzornih tijela koja se poslije mjesecima ustrojavaju i popunjavaju podobnim kadrom, ono se zadužuju neke od već postojećih brojnih državnih agencija, komore, fondovi i druga tijela vrlo kreativnih ali kompliciranih naziva, javnosti često nepoznata i da postoje.

Vjerujem da se to osim zbog neznanja onih koji donose regulativu radi i kako bi se opravdalo postojanje nekih od tih često nepotrebnih tijela ili pak osnivanje nekih novih, kao što je osnovala i trenutna vlada bez da prethodno ukine ono što se supstituira, odnosno duplira ili čak triplira.

Nažalost, često puta sami sebi kompliciramo čak i najjednostavnije stvari. A onda se čudimo zašto projekti propadaju ili se nepotrebno odugovlače godinama.

B-52

Tko je glasao

Slažem se s tobom a u ovom

Slažem se s tobom a u ovom slučaju je to dovedeno do apsurda.

Projektant koji izradi projekt građevinske fizike ( termika objekta) koji je podložan reviziji za neki novi objekt ne može dok neplati 6.600 ( uglavnom se sve svodi na plaćanje) nekoj školi ili fakultetu tj. ljudima koji najčešće nemaju nikakve prakse u izradi takvih projekata ne mogu raditi elaborate energetske učinkovitosti koji su za jednostavne objekte toliko jednostavni da ih mogu izraditi i ljudi s prosječnim tehničkim obrazovanjem i elementarnom logikom.

I na kraju se ministarstvo koje je i donijelo sve te propise i pravilnike , istina u bivšem sazivu, žali da nema dovoljno ja bih rekao reketiranih inženjera ne osposobljenih jer ako nisu osposobljeni kako rade nove projekte s istom tematikom i istim problemima.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci