Tagovi

Golden share - Golden standard

Office Map

Posebna zna?ajka prava odlu?ivanja „zlatnom dionicom“ u privatiziranim subjektima može biti dvosjekli ma? - ona može dati vladi zaštitu u odre?enim osjetljivim okolnostima, ali i ostaviti vlast izloženu neželjenom gnjevu dioni?ara, radi odbijanja prava na prihva?anje onoga što bi moglo biti vrlo atraktivna ponuda prodaje njihovih dionica. Stoga i na kraju bih želio zaklju?iti tvrdnjom da mo? „zlatne dionice“ treba koristiti vrlo oprezno i samo u rijetkim okolnostima.

Ovo je zaklju?ni citat iz duže rasprave o „zlatnoj dionici“ kao institutu u upravljanju privatiziranim dioni?kim društvima pod imenom “GOLDEN SHARES” od Samant Kumara (Symbiosis Law School, Pune) , kojeg se može na?i na Internetu. Ne mora to biti najpametniji tekst, ali je zato svakome dostupan na Internetu, što je nevi?ena prednost (ispod gornjeg citata se nalazi link na taj tekst - ali na engleskome).

„Zlatna dionica“ kao pojam i institut u Hrvatsku je došla sa sistemskim promjenama i okretanju države k slobodnom tržištu - ali u izvrnutom obliku (kao što je bio i onaj ?uveni PPP ili JPP tj. Private public partnership – ili Javno privatno partnerstvo koje je u hrvatskoj praksi naveliko zloupotrebljavano – sjetimo se slu?aja ORCO-a i Sun?anog Hvara). Nama, naivnim i tržišno neukim Hrvatima, toj „stoci sitnog zuba“ odgajanoj u socijalisti?ki usmjeravanom okružju, s najviših državnih razina se serviraju velike i zvu?ne formule kako bismo ostali „paf“, zabezeknuti u?enoš?u i stru?noš?u ljudi na vlasti koji znaju svoj posao (iako nam ustvari prodaju manje-više primitivne podvale). Naime, uvriježilo se shva?anje da osobe na izbornim funkcijama dolaze do sveznanja, mada naj?eš?e ni same nisu posve na ?istu s tom terminologijom - ali o?ito znaju „posao“.

Nažalost, kod nas ima dosta mediokriteta, koji koriste funkcije (na koje su se slu?ajno popeli) da bi nas „prosvjetljivali“. Pravo re?i, nama ne bi trebalo biti svejedno tko naciji nanosi štetu; nikakvog razloga nema da se apriori oduševljavamo Jadrankom Kosor ili razo?aravamo pokojnim Ra?anom ili živu?im Sanaderom; da nas unaprijed veseli Lini? ili Milanovi?, a degutira Šuker i Šeks. Taman posla. Naprotiv, ?ini mi se da svi oni imaju nešto zajedni?ko - a to je (namjerno ili nenamjerno) nerazumijevanja vremena i prostora u kojem se Hrvatska nalazi, pa nam onda palamude podme?u?i osobne ili strana?ke kao javne interese. Hrvatska – to smo svi mi, javni interesi su naši zajedni?ki interesi, koje bismo trebali znati ?uvati.

Na ?lanak o „zlatnoj dionici“ potakle su me diskusije na Saborskom istražnom povjerenstvu oko INA-ine privatizacije. Po meni (a za potrebe ovog ?lanka) zvijezda prvog dana istrage je bio kvazi-politi?ar Boris Kunst, (kunst zna?i umjetnost – a taj umjetni?kog u sebi nimalo nema). To je vulgarizirani prototip politi?ara koji se kroz sindikalni rad od borca protiv vlasti pretvorio u gorljivog branitelja. Dakle, Kunst nije razlikovao „zlatnu dionicu“ od postotka (pa je 25 % dionica plus 1 dionicu obra?unavao 26 %). Taj je gaf kasnije pravdao zabunom koju je izazvala njegova navodna nepreciznost kod novinara).

No, nije grijeh neznanje, dok inzistiranje na neznanju jest.

Zvijezda drugog dana svjedo?enja je bio Ivan Šuker. Izbjegavaju?i nezgodna pitanja (jer „slu?aj INA“ je jedna velika nacionalna sramota i šteta) u svom svjedo?enju se opet vra?ao na 2003 (bivše vlade) koja je navodno prodajom 25% plus „zlatna dionica“ odredila zlu sudbina INA-e (Ra?anovo davanje „zlatne dionice“ ma?arskom MOL-u je proglasio davanjem cijele INA-e Ma?arima).

A to jednostavno nije istina! „Zlatna dionica“ to ne može biti. Od bosanskog knjigovo?e iz Velike Gorice, koji je, na našu nesre?u, ve? sedam godina ministar financija ili potpredsjednik vlade (ili oboje) – ništa bolje se nije moglo ni o?ekivati. Šuker je dosadno poznat po tome da kad god mu ponestane argumenata (a vlasti u kojoj igra jednu od glavnih uloga sve ?eš?e ponestaje argumenata) on se vra?a u 2003 godinu koja je po njemu iskonsko zlo. Isto tako je nedavno pred TV auditorijem vulgarno izvrije?ao Vesnu Pusi?, koja mu naravno nije ostala dužna – protiv njega je upotrijebila „mo?nu municiju“ - osim njegovog lošeg odgoja potegla je neoborivu i nepoderivu ?injenicu, da se on nalazi u vlasti ve? dugih sedam godina.

Politi?ki mezimac i najbolji u?enik „velikog muljatora“ Sanadera ništa drugo nije mogao – nego se opet se vratiti na 2003 godinu, u cilju prosipanja magle nad onim što su oni unutar posljednjih 7 godina doista radili, a što je bilo na granici ili s onu stranu morala i Zakona. Zato im jedino preostaje galama, laganje, muljanje, podvaljivanje i pljuvanje po svemu osim revizije svojih sedam godina nerada ili kontraproduktivnog djelovanja. A treba naglasiti da se upravo u toj ?injenici nalazi klju? rješenja nacionalnog debakla, kojeg je Hrvatska doživjela – tj. da se na razini vrha vladaju?e stranke i Vlade dogovorno ?inilo sve kako bi osiromašili državu i naciju, a stvorili bogatu stranku (za sva vremena) i bogati sloj pojedinaca na kojima ?e ona zahvalno opstojati. Pritom su se naravno posluživali starom i i prokušanom formulom Marka Kraljevi?a - „pola meni – pola Šarcu dajem“.

O ovoj dimenziji je svjedo?io Damir Polan?ec, na ovaj ili onaj na?in, jasno i nejasno. Kako on ipak nije zvijezda ovog postao (ali ?e uskoro postati u nekom dugom kontekstu– ta tek je po?elo jer on zasada samo ispipava „kolegijalni“ teren) vratimo se temi jer ovdje govorimo o “zlatnim dionicama“ i manipulacijama koje se u to ime izvode u vrhovima vlasti,.

Na Wikipediji imamo sljede?u definiciju:

Zlatna dionica je nominalna dionica koja je u stanju nadglasati sve ostale dionice u odre?enim okolnostima, ?esto u vlasništvu državne organizacije, u tvrtkama- dioni?kim društvima, koja prolazi kroz proces privatizacije i transformacije.

Ovo u odre?enim okolnostima treba naglasiti, a Investopedia je to još bolje definirala:

Što Zlatne dionice zna?e? To je vrst udjela koji daje mo? veta nad dioni?arima kod promjene dioni?arskog ugovora u tvrtci.

Dakle tuma?enje „zlatne dionice“ na Šukerov na?in je posve izvrnuto. Stvarno zna?enje „zlatne dionice“ bi bilo važno za Hrvatsku, da je Ra?anova vlada prodala INA-a u cijelosti a da za Hrvatsku nije zadržala „zlatnu dionicu“ (pomo?u koje bi Hrvatska osigurala mogu?nost strateške kontrole nad ovom važnom kompanijom). Ovdje se dogodilo da je MOL, davši pola milijarde eura, tražio i dobio „zlatnu dionicu“ kao garanciju svojih golemih ulaganja. Ali sa „zlatnom dionicom“ MOL nije mogao upravljati INA-om, nije to ni pokušavao (ondašnji predsjednik Uprave INA-e Dragi?evi? je to potvrdio na istom svjedo?enju). To što je MOL nominirao svog financijskog kontrolora u Upravu je normalna posljedica kupnje zna?ajnog dioni?kog udjela. Pa i nekoliko klju?nih kadrova iz Ma?arske je posve normalna posljedica njihovog ulaska u INA-u. Nije normalno to što se sada doga?a da se mnoštvo Ma?ara vrti nekontrolirano po INA—i o?ito bez radnih dozvola (ali je to pri?a za sebe). Ta nitko normalan ne daje pola milijarde dolara, a da si ne pridržava pravo kontrole nad tim kapitalom. Pogotovo kad se dalo hrvatskoj Vladi, ?iji image nikada nije visoko kotirao, ni prije Ra?ana, ni u Ra?anovo vrijeme, a ni poslije, - sve do danas. Ma?ari dokazano nisu mutavi!

O povijesti i konkretnoj primjeni „zlatne dionice“ se malo više može pro?itati i na „Adam Smith institut“ – u pod naslovom Golden goal -protecting vital interests at privatization.

Vrlo je jasna uloga „zlatne dionice“ u praksi dioni?arskog odlu?ivanja, pa zato ne bi trebalo nasjedati HDZ-ovksim spin-majstorima (koji instruiraju Šukera i Kunsta - i još ponekog koji se priprema za skoru saborsku raspravu). Samo se to loše izvodi, ili ra?una da je narod ipak stoka, koja ništa ne razumije. „Zlatna dionica“ samo daje pravo veta na izvjesne odluke koje zadiru u temeljne interese investitora (ili države ako postane manjinski vlasnik u tvrtci od strateške važnosti ), ali ne može presudno utjecati na upravljanje tvrtkom, tj na poslovnu i razvojnu politiku (a upravo je to u slu?aju INA-e zakazalo). Teku?e poslovanje kreiraju ve?inski dioni?ari, baš zato se mnogi bore postati ve?inski dioni?ari – tj. da postignu 50% plus jedna dionica - ako treba i „neprijateljskim preuzimanjem“.

U slu?aju INA-e zasada nitko nije postao ve?inski dioni?ar, pa su se morale stvarati upravlja?ke „koalicije“. Mada nije bilo sukoba oko upravljanja (ili mi to ne znamo), visoko politizirano i netransparentno upravljanje je evidentno naštetilo INA-i i državnom prora?unu. A za to treba snositi odgovornost.

Ukratko: „Zlatna dionica“ omogu?avala je MOL-u da kontrolira državu kojoj su platili pola milijarde dolara, da ne bi ugrožavala njihovu golemu investiciju. To je normalno u poslovnom svijetu – nitko ne daje pare na nevi?eno. No ta MOL-ova „zlatna dionica“, s kojom se po Hrvatskoj pre?esto razbacuje magla nije MOL-u omogu?avala preuzimanje tvrtke i apsolutno rukovo?enje (što pokušavaju podmetnuti Šuker i Kunst). Naprotiv, treba znati da MOL danas raspolaže s pravom ve?inskog upravljanja, o ?emu je svakako potajno sanjao i ostvario, iako nema ve?inski paket dionica. To je MOL-u netko omogu?io, pa pravo pitanje koje treba postaviti jest - tko, zašto- i za koju cijenu je to u?inio? Jer ovakve stvari uvijek imaju cijenu (koja može biti i neka javna korist - no za nju mi ne znamo), pa ?e prije biti da se radi o mitu i korupciji - o mentalnm ostacima, „paši?evske ?aršije“ poznate po „pola meni – pola Šarcu dajem“ koja se tako ugodno ukotvila na Markovom trgu, usred Zagreba.

Bože me sa?uvaj kuge, glada i rata, i Šukera brata, ako bi trebao postati „zlatni standard“ nove hrvatske demokracije.

Komentari

../Golden share - Golden

../Golden share - Golden standard:line315: error: Find serious Shovinism error: "Od bosanskog knjigovođe iz Velike Gorice"
read all: **exit can not recover from serious error

Tko je glasao

"Bože me sačuvaj kuge, glada

"Bože me sačuvaj kuge, glada i rata, i Šukera brata..."

Čitajući novinske tekstove o privatizaciji, pogotovo ako su akteri Šuker i ostala ekipa iz Vlade; povremeno pokušam razumjeti na koji su nas način opljačkali i uništili gospodarstvo.
No, osjećam ogorčenost i ljutnju, nevjericu kako je moguće da im sve to prolazi i još nam se onako podlo smiju sa TV ekrana, podsmjehuju se
onima od čijeg novca žive, manipuliraju i lažu; prigodno otvaraju neke javne ustanove i još za to poput uvrijeđene stare frajle očekuju ovacije.
Odustanem od čitanja takvih novina i tekstova.

Frederik, Ti si vrlo jasno i jednostavno prikazao sve te makinacije, da ne spominjem Kunsta i matematiku.

Vidjet će se do kraja slijedeće godine još ovakvih gadnih predstava, samo me zanima da li će gledatelji i čitatelji u polavi sapunica i nogometa, uopće razumjeti kamo nas vodi ova tragikomična ekipa kazališta sa Markova trga.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

Isprazno povjerenstvo

Sastala se hrabra... ekipa mala,
da istraži ono što uvijek je znala.
Za stolom sjedi trinaest apostola,
a juda u njih...više od pola.

Zadatak, doduše...formalnost je puka,
crvenkapicu ubit...a oslobodit vuka.
U povjerenstvu čak i Pitagora radi,
iz džepa suludi... poučak vadi:
zbraja skupa...što nitko ne može,
i prolazi glatko ...kad jude se slože.

Svjedok glavni iz Egipta se vraća,
ko roba tamo ...prodala ga braća.
Otvorio je dušu, srce mu se kida,
pozlatu sa bande... odjednom skida.

Ko slavuj pjeva...pjesmu znanu svima,
samo poneka glava ...potvrdno klima.
Đavolji odvjetnik na " Petra" svog pazi,
jer zabrane neke još su na snazi.
U rukavu uvijek ...on ima aduta,
budno pazi...da mu rob ne odluta.

Konačno došao i Šuki na red,
bahat do neba...hladan ko led.
Straha nema ...buba mu u uhu,
u susjednoj sobi...braća u dosluhu.

Sufliraju mu laži...iz bube se puši,
mafijaško carstvo...polako se ruši!

Tko je glasao

Ne bih rekao da si bio u

Ne bih rekao da si bio u potpunosti precizan. MOL je kupnjom dobio upravljačka prava veća od razmjernog dioničkog udjela, no za to je platio i premiju. Podsjećam da je po međunarodnim konzultantima
cijena prodavanih dionica procijenjena na tri do četiri puta manji iznos. Razliku dobrim dijelom čini upravo premija za upravljačka prava.


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Još je jednostavnije

Frederik odlično ukazuje na spin u kojem se zloupotrebljava pojam veta a koji koriste Šuker i Kunst, zapravo cijeli HDZ orkestar, ali je propustio reći najbitnije, odnosno ono širem čitateljstvu najrazumljivije.

Ogromna je razlika između vlasničkih i upravljačkih prava. Sljedno tome, MOL je kupnjom 25% + 1 dionica doista dobio pravo veta, ali po točno određenim pitanjima vlasničkih prava. Zakon o trgovačkim društvima ih točno definira. Ili jednostavnije, pravo veta se odnosi na one odluke za čije je donošenje potrebna dvotrećinska većina glasova.

Ono što HDZ pokušava proturiti, da opere sebe i optuži Račana, je da je MOL-u omogućeno da stavi veto na svaku odluku uprave s kojom se eventualno ne slaže, a to nije točno.

Također se vješto gura u drugi plan činjenica da je ugovorom o prodaji 25% + 1 dionice iz doba Račanove vlade regulirana i obveza modernizacije rafinerija, do koje nije došlo, a da odgovornost za izostanak investicija ne leži u samom sklapanju već realizaciji ugovora koja je bila u nadležnosti kasnije HDZ-ove vlade. Šuker to, on misli, mudro skriva a oporba to očito nije u stanju suvislo predočiti javnosti.

Ono što je sad sporno je da MOL doista ima većinska upravljačka prava dok mu je vlasništvo ispod 50%, a da za to nisu platili uobičajenu premiju.

Nažalost, osim usamljenog Ljube Jurčića, niti to nitko nije u stanju suvislo predočiti javnosti.

Zaključno, Račanova vlada nije (pro)dala većinska upravljačka prava, (pro)dao ih je HDZ.

B-52

Tko je glasao

Upravo tako. Činjenica je da

Upravo tako. Činjenica je da 25% ne garantira nikakva upravljačka prava, i za prava koja je MOL dobio od Račanove vlade MOL je platio premiju. Sada pak sa udjelom manjim od 50% MOL ima većinska upravljačka prava za što nije plaćena premija, no zato je MOL odigirao igru oko Podravke...


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci