Tagovi

Globalizacija ne postoji!

Bezbrojni glupi i zaglupljujući refreni
"Globalizacija i politika liberalizma povećavaju siromaštvo, imovinske razlike, a bogatstvo najbogatijih se povećava znatno. "Ovaj sadržaj u različitim rečenicama prepričavaju brojni "znanstvenici društvenih znanosti" i «političari» kao istinu.
Okrivimo nepoznatog i to još proces, a ne subjekt. To je najlakše i bez rizika. Naime proces, i to još određen idejom ne može se suprotstaviti izrečenim glupostima, pa zato «znanstveniku» nije opasno gluposti izgovarati.

*Kako vlasti pojedinih država zakonima (međudržavnim ugovorima) ili nedjelovanjem dozvoljavaju da globalizacija i politika neoliberalizma čini na njihovom teritoriju i njihovim građanima takove štete? I zaštograđani vlasti to dozvoljavaju?
* Tko to u zakone i međudržavne ugovore ugrađuje štetne globalističke i neoliberalističke elemente sustava? Domaći izdajnici i neznalice? Tko su oni?
* Zašto državne institucije čije su svrhe štiti i podupirati građane to ne čine? Je li to dokaz da država i ne postoji, osim formalno po nazivu?
* Zašto znanstvenici iz "društvenih znanosti" ne nalaze nedefinirano/rupe u zakonima ili djelovanju vlasti i ne nude prijedloge vlastima ili političkim strankama za borbu protiv globalizacije i neoliberalizma?
* Zašto se ne raspravlja koliko pojedini procesi globalizacije i neoliberalizma godišnje odnose resursa iz države nego se samo konstatira da se siromaštvo povećava?
* Zašto se ne raspravlja o tome koliko loše upravljanje državom i loša organizacija države povećavaju siromaštvo?
* Koliko se siromaštvo povećava zbog lošeg upravljanja i organizacija vlasti, a koliko zbog "globalizacije» i neokolonijalizma?
* Svjedoci smo da se protiv domaje ne vode ratovi i da nije okupirana? Pa kako nam onda oduzimaju resurse? Čini se da im dobrovoljno i zbog neznanja dajemo.

Neki pokušaji objašnjenja riječi globalizacija
*Globalization refers to all those processes by which the peoples of the world are incorporated into a single world society, global society. Albrow
* The worldwide movement toward economic, financial, trade, and communications integration.
* Globalization or globalisation is the process of international integration arising from the interchange of word views, products, ideas, and other aspects of culture. Wikipedia
* Globalization is a set of economic and political structures and processes deriving from the changing character of the goods and assets that comprise the base of the international political economy-in particular, the increasing structural differentiation of those goods and assets. Cerny
* The act or process of globalizing :  the state of being globalized; especially : the development of an increasingly integrated global economy marked especially by free trade, free flow of capital, and the tapping of cheaper foreign labor markets Merriam Webster riječnik
* Globalization implies the opening of local and nationalistic perspectives to a broader outlook of an interconnected and interdependent world with free transfer of capital, goods, and services across national frontiers. It does not include unhindered movement of labor and, as may hurt smaller or fragile economies if applied indiscriminately. businessdictionary.com

Zajedničko u pokušajima objašnjenja riječi globalizacija je to da je ona složen proces koji integrira.

Kako se naziva ...
Kako se naziva ono:
* što je provodilo Rimsko carstvo prema drugim narodima, plemenima,...
* što su provodile "velike sile" prije industrijske revolucije prema drugim narodima, plemenima, ...

Kako su "velike sile" nazivali one procese koje su narodi koji su te procese doživljavali lošima nazivali kolonijalizmom, neokolonijalizmom, imperijalizmom, neoimperijalizam? Zasigurno ne jednakim nazivima!

Bitno u mišljenju je ispravno odrediti pojam i za pojam odrediti riječ.
Važno je razumjeti da obmanjivači moraju koristiti drugačije pojmove od potrebnih za razumijevanje neke situacije da ne bi razotkrili ono što žele prikriti.
Važno je shvatiti da dva subjekta različitih ideologija različito nazivaju "isti subjekt, objekt ili proces". To čine iz razloga što svakome od njih treba drugačija riječ da mu bude sukladna s kontekstom i svrhom ideologije. Obje riječi i objašnjenja dvaju subjekta različitih ideologija mogu biti pogrešna.

Primjerice riječ "politika" je za većinu analiza neodgovarajuća i sakriva stvarno zbivanje. Unatoč tome ona se gotovo uvijek koristi. Politika se sastoji od dvije grupe procesa:
1. artikulacija interesa u političku stranku i druge oblike djelovanja, upravljanje strankom, borba za vlast i održanje na vlasti. Ti procesi su većim dijelom u praksi u parazitski i destruktivni za državu i građane zbog nerazvijenosti država i korištenja organizacije-države za neformalne interese.
2 Upravljanje državom koji uključuje i jačanje moći države i sprječavanje da jača moć drugih država i aktera.
U nerazvijenim državama procesi za opstojnost i rast države su potisnuti u drugi plan. Znanjem inferiorne političke stranke troše svoju energiju za održanje na vlasti, a ne za upravljanje državom pa je to jedan od glavnih razloga siromaštva.

Riječi globalizacija se pogrešno koristi, a ispravna riječ se ne koristi
U obmanjivanju se za pojave koje bi trebale objašnjavati ljudske odnose često koriste riječi iz fizike, kemije i drugih "prirodnih znanosti "da bi se pokušao prikriti stvaran sadržaj ljudskih odnosa.
Uobičajeno je također za objašnjenje jednog s pojma koristiti drugi složen i apstraktan pojam kako bi se još više "zamaglilo" objašnjenje pojma koji se definira. Primjerice globalizacija ...integrira.

Kad su u sustavu koji nastaje povećava broj pravila po kojima moraju djelovati dijelovi i elementi nastajućeg sustava nije riječ o integraciji sustava već o standardizaciji.
Da bi se sustav koji nastaje integrirao potrebno je, osim primjene istih pravila i da pravila proizvode jedinstven ili barem približno isti rezultat kod dijelova i elemenata sustava.

Više desetljeća povećava se razlika između bogatih i siromašnih država i građana, a sve veći dio građane ne može zadovoljiti osnovne potrebe pogotovo zdravstvene i mirovinske.
Dakle, ono što se odvija obuhvaća standardizaciju pravila i ponašanja aktera kroz međudržavne i druge ugovore i izvan ugovora pa onda i kroz zakone država.
Stoga je zaključiti da se proces koji se odvija nije globalizacija, jer ne integrira nego standardizira.
Stoga ga treba drugačije nazvati. Ali kako.

Nazivi procesa se mogu odrediti i prema:
* rezultatu koji proces čini, primjerice siromašenje većine i bogaćenje manjine.
* onome što se u samom procesu odvija slobodna trgovina, slobodno kretanje kapitala, rada,...

Za ispravno mišljenje je važno znati kad se koji način odabiranja riječ za pojam mora koristiti.
Suprotno je logičnom mišljenju jednako nazivati proces koji treba imati dobar rezultat i proces koji se odvija ali ima rezultat oprečan od procesa koji se objašnjava.

Pravi naziv onoga što nazivaju globalizacija nije dezintegracija. Proces dezintegracije označava smanjenje prije postignutog stupnja integriranosti .

Riječ je o procesu uzimanju resursa, vlasništva te prava naroda na raspolaganje monopolima koja im pripada kad su organizirani u države, jednima se uzima u korist drugih.
Taj proces se odvija odavno ratovima, razmjenom u kojima jedni raspolažu proizvodima u kojima ostvaruju veću razliku u cijeni od drugih, monopolima i kvazi monopolima, kontrolom tržišta, državnim prikrivenim ugovorima,..stalno povećavajući broj formi kroz koje se uzimanje i dobivanje odvija kao i frekvenciju toga.

Pridjev ekonomski je loš za mišljenje i zapravo ne znači ništa određeno u kontekstu kad obmanjivači govore o "globalizaciji".
Svaka transakcija između bilo koji društvenih subjekata izaziva više učinka: na moć, vlast, novac, tehniku, tehnologiju, pravo, resurse, ekologiju, zdravlje, kulturu,..stoga ništa ne može biti samo ekonomski.
Korištenjem pridjeva ekonomski nastoji se otežati da se misli o drugim važnim aspektima transakcije.
Tvrdnja da je nešto ekonomski ukazuje na nesposobnost mišljenja autora ili namjeru obmanjivanja
Samo u čudnim državama se nešto zove "ekonomska znanost," a što ne zadovoljava ni pravila struke.

Dokazi da cjelovito ne nastaje nego da se održavaju moćne jezgre
Banke određuju uvjete i države gdje i kome će plasirati novac, mogu ga dobiti samo neki
Države određuju koliko će imigranata primiti.
Države određuju zabrane prodavanje proizvoda, transkacija drugim državama
Znanje se zadržava u institucijama, i štiti raznim oblicima prava.
Vojna moć ne postaje globalna već je u nekoliko centara.
Znanje, know i do how se zadržava u razvijenim državama.

Cinici bi rekli, jedino je glupost globalna.

O čemu je riječ ako nije o globalizaciji
Dobro i loše upravljanje državama, koje uključuje i ratovanje i zabrane raspolaganja resursima i kriminal utječe na nedobrovoljnu preraspodjelu resursa između države, između regija i mjesta, te između grupa stanovnika. To ne čini kapitalizam kojeg pogrešno optužuju, a zapravo i ne postoji.

Ako prihvatimo da je istinito da većinu procesa u državi i određuju zakoni sa ciljevima načelima, pravilima i sredstvima u korist građana onda je jasno da kapitalizam ne može činiti ona zla koja mu se pripisuju već to čini država odnosno vlast. .
Ako prethodna rečenica nije istinita onda su funkcije države reducirane na razinu da se postojeća ustrojstva više ne mogu zvati države.

Ostvarivanje moći/konkurentnost ima za posljedicu da se resursi jednima uzimaju, a drugi ih dobivaju. Jedni to zovu koncentracija kapitala, drugi izvlaštenje od svih oblika kapitala i prilika za razvoj, treći....

_________________________________

Umjesto napomene Neke riječi koje se koriste u objašnjavanju riječi globalizacija i njenog konteksta
Objašnjenja riječi integracija, standardizacija i unifikacija su sažeta iz sadržaja iz više raznih izvora samo za svrhu ovog teksta.

Integracija je proces ili stanje koje karakterizira:
* ujediniti, spojiti, uskladiti pojedince i grupe kao jednako važne u državu, organizaciju, grupu
* uzrokovati spajanje ili kombiniranje više entiteta u jedinstvenu cjelinu.

Standardizacija je metoda ili proces koji ima svrhu odstranjivanja suvišne raznovrsnosti u odlučivanju postizanja izjednačenosti. To se može činiti zbog kvalitete, oblika, mjere, materijala, sigurnosti, životnog vijeka, pouzdanosti,.. proizvoda.
Standardizacija se može činiti i s pravilima ponašanja, rada, izgleda ljudi i zbog uklanjanja raznovrsnosti ali i zbog pokazivanja jedinstvenosti. Svrha standardizacije mogu biti od prepoznavanja (vojska), preko postupaka zaštite na radu radi sigurnosti, do iskaza ideoloških stavova i pripadnosti nekoj grupi ili zajednici, lakšeg poslovanja INCOTERMS, akreditivi banaka.

Unifikacija je proces ili stanje koje karakterizira:
* kombiniranje ili dodavanje dijelova da bi se stvorila jedinstvena cjelina
* stapanje, uklapanje raznih ljudskih entiteta u postojeću ili nastajuću zajednicu
* unifikacija, ujedinjavanje, ujedinjenje; sjedinjavanje, sjedinjenje; ujedinjenje, ujedinjenost, sjedinjenje, sjedinjenost; izjednačenje, uravnavanje.

Komentari

Sve što se na ovoj planeti

Sve što se na ovoj planeti čini u području novca, banaka, zakona, ekonomije, vojno i politički čini jedna mala i prikrivena grupa ljudi.
Sve što čine je s jednim jedinim ciljem: Globalizirati/globalizacija!

Jedan narod, jedan Zakon, jedan vođa, jedan narod, jedan jezik i jedna vjera.

Tko je glasao

Korupcija

U kontekstu ovog teksta, globalizacija je neodvojiva od pojma korupcije, jer čime bi se drugim mogla objasniti nakana osiromašivanja vlastite zemlje i predaja njezinih resursa onima koji ih koriste na štetu zemlje domaćina.

Ako znamo da ljudi gušteri ne postoje, kako recimo objasniti i čime opravdati spaljivanje tisuća hektara prašume, radi meganasada palme uljarice.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci