Tagovi

Glavne ?injenice o imovini stanara, sasvim ukratko

U dnevniku "sus"-a ?esto se pisalo o "pogreškama" (da ih ne nazovemo nekim drugim imenom) Ustavnog i Europskog suda. Ponekad sam i ja nešto napisao, a ljudi sad žele da opet nešto napišem. Dakle ovako:
Kad se radi o pravima oplja?kanih nositelja stanarskog prava u tzv. privatnim neuseljivim i drugim stanovima, RAZNI (ne znam kako da ih nazovem, jer ne mogu se spustiti na njihov nivo) u posljednje vrijeme sve se više trude skrenuti pozornost sa jednostavnih i bitnih ?injenica na nevažne i potpuno irelevantne stvari (kao što je nekakva presuda Europskog suda o nekoj najmodavki u Poljskoj, koja se nas ne ti?e, ili kao što je pitanje na što je država potrošila novce za naknade izvornim vlasnicima naših stanova, što se nas tako?er nimalo ne ti?e. itd.). Ne znam da postoje ikakvi "problemi zašti?enih najmoprimaca" koje spominju nominalni "vlasnici". Itd., itd.
Što se ti?e nas, sve je jasno i nema nikakvih problema, osim protupravne odredbe u ?lanku 30. Zakona o najmu stanova o "prestanku" našeg stanarskog prava. Naime, mi smo zauvijek stekli imovinska (odnosno vlasni?ka) prava na našim stanovima, isto kao što su stekli i stanari u nacionaliziranim stanovima. Ustavni sud je rekao (1999.), da se Ustav RH na to ne odnosi, jer je to ste?eno (odnosno oduzeto od izvornih vlasnika) prije 1990. godine. Prema tome, ne postoji nikakav razlog da se ta ste?ena prava oduzmu bilo od njih ili od nas. Od njih doista nisu oduzeta, a od nas se (pogrešno, protupravno) oduzimaju BEZ IKAKVOG RAZLOGA. Dakle, to se uop?e nije smjelo dogoditi, pa se zato mora bezuvjetno odmah ispraviti, sva naša ste?ena prava moraju nam se vratiti, i to je sve.
To je ono što trebaju znati svi pošteni ljudi, a sve ostalo je zamjena teza, i sli?no.
Ljudi mi javljaju o novim besmislicama i uvredama na Pollitika.com od strane RAZNIH (ne znam kako da ih nazovem) anonimaca koji su navodno registrirani kod urednika odnosno vlasnika Pollitike "mraka" pod nazivima "oteto-prokleto" i drugim. Dosadilo mi je to ?itati, a najve?i dio nisam ni pro?itao. Glavno pitanje je to, doga?a li se to sve protiv volje "mraka" ili uz njegovo sudjelovanje. Ako on nije kriv, TRAŽIM da objavi imena, prezimena i adrese tih svojih registriranih osoba "oteto-prokleto" i "cvr?ak". Budu?i da onaj mali dio javnosti, koji ?ita Pollitku.com, zna moje ime i prezime (dr. med. Branko Sori?), red je da zna i imena i prezimena tih "prokleto-otetoga" i "cvr?ka", pa neka pošteni ?itatelji sami zaklju?uju o svemu.
Nadam se da ovo, što sam napisao, nije ni predugo, a ni prekratko, te da ?e biti objavljeno u dnevniku sus-a. (?emu duljiti, kad je svakome sve jasno).
dr. med. Branko Sori?, Zagreb
------------------------
P .S. (1) Pro?itao sam "mrakovu" biografiju na Internetu, i vjerujem da je pošten ?ovjek, i štoviše jedan od najboljih u Hrvatskoj (kao što sam ve? i prije rekao), dakle nemogu?e je da bi on svjesno sudjelovao u bilo kakvom vrije?anju, klevetanju ili sl. Kad bi on objavio (iako s pravom) imena svojih registriranih korisnika, kojima je možda zajam?io nekakvu anonimnost, to bi bilo nezgodno za njega, pa zato ODUSTAJEM od gornjeg zahtjeva da se objave imena "prokleto-otetoga" i "cvr?ka" (koji su, u najmanju ruku, u teškoj zabludi).
(2) Neki naknadni komentari su opet zamjena teza. Osim toga, nema smisla citirati odluku u slu?aju Strunjak, jer ona, kad ne bi bila pogrešna, imala bi nekog smisla onda, kad bi se radilo o najmoprimcima, a ne o nositeljima stanarskog prava. Itd., itd....
B. Sori?

Komentari

Srpskim povratnicima pravo

Srpskim povratnicima pravo na otkup stana

Radi se o ljudima koji su imali stanarska prava u mjestima izvan područja od posebne državne skrbi, a koji su ostali bez stana nakon što su izbivali dulje od šest mjeseci
O stanovima će se raspravljati na sjednici Vlade – Slobodan Uzelac i Jadranka Kosor ZAGREB HDZ i SDSS postigli su politički dogovor oko toga da se srpskim povratnicima koji su prije 1991. bili nositelji stanarskih prava omogući otkup stanova u kojima se danas nalaze kao zaštićeni najmoprimci. Riječ je o oko 4.500 ljudi koji su imali stanarska prava na stanove u mjestima izvan današnjih područja od posebne državne skrbi, a ...
http://novine.novilist.hr/Default.asp?WCI=Rubrike&WCU=285928602863286028...

Tko je glasao

DR. ANTE BARTULICA IZ SAVEZA

DR. ANTE BARTULICA IZ SAVEZA UDRUGE STANARA UPOZORAVA DA ĆE DELOŽIRANI ZATRPATI SUDOVE TUŽBAMA
Obitelj Ljubičić ima stanarsko pravo temeljem dosjelosti

Ako je netko u jednom stanu više od deset godina, a konkretno Ljubičičevi su čak 20 godina, prema zakonu primjenjuje se odredba o dosjelosti – upozorava dr. Bartulica
Jedan od prosvjeda Saveza udruga stanara HrvatskeZAGREB Obitelj prvog hrvatskog redarstvenika Ljubomira Ljubičića kojoj je intervencijom ministra policije stopirana deložacija iz stana u Teslinoj 9, prema Zakonu o vlasništvu ima stanarsko pravo temeljem odredbi tzv. dosjelosti posjeda, ističe pravni stručnjak dr. Ante Bartulica iz Saveza udruga stanara Hrvatske (SUSH), jedine relevantne ...
http://novine.novilist.hr/Default.asp?WCI=Rubrike&WCU=285F28632860286328...

Tko je glasao

Je li to "pravni stručnjak"

Je li to "pravni stručnjak" dr. Ante Bartulica koji je poznat po manipuliranjem javnim mnijenjem, koji je pun netrpeljivosti prema nedužnim vlasnicima, koji kaže: "A ono, prema njegovim riječima, uključuje volju države da od sredstava prikupljenih od otkupa stanova u društvenom vlasništvu ISPLATI VLASNIKE NACIONALIZIRANIH STANOVA po tržišnoj cijeni"! Koliko laži i demagogije u toj izjavi! Ako je i od još jednoga doktora, previše je! Doktur ne zna da su nacionalizirani stanovi prodani u bescijenje pa zaslijeplenošću i pun otimačkog elana i privatne stanove gura u nacionalizirane! Jadni SUSH predstavlja te obični provokator i pravna neznalica koja se samonaziva pravnim stručnjakom!
O dosjelosti: Šaljivi pravni stručnjače, podnesi zahtjev zemljišnoknjižnom odjelu suda za upis prava vlasništva. Samo nemoj da ti navuču košulju dugih rukava!

Tko je glasao

E moj "novi doktore", pravni

E moj "novi doktore", pravni stručnjaće....
Puno je grubo i naopako iskorištavat nevolju čestitog Gospodina branitelja LJUBIČIĆA, za nepoštene interese.....
On se sigurno nije borio za ono šta bi vi htjeli..., on se borio protiv tuđe okupacije, protiv "dosjelosti"....
Tužno je da država, za koje je stvaranje i on zaslužan, koja je imala u svom vlasništvu /ili gradovi/ bezbroj svojih praznih stanova, koje su uz "pomoć struktura" prigrabili razni, nije riješila problem stanovanja zaslužnog Gospodina branitelja LJUBIČIĆA ..., kojeg poštivamo, cijenimo, dajemo mu sva prava i potporu u pravu na dom i sve ono što ga kao časnog branitelja pripada...
SUS ga zloupotrebljava...
Gospodin Ljubičić i drugi branitelji se nisu borili za njihove boljševičke interese...
Novi doktor, pravni stručnjak SUS-a, zaziva i poziva na okupaciju tuđeg i sticanje dosjelošću..., ajmo svi ne radit..., okupirat tuđe..., i čekat dosjelost...., di čemo svršit,,,???!!!
E moj doktore, pravni stručnjaće....

Tko je glasao

Vidi se da je ljeto u punom

Vidi se da je ljeto u punom zamahu, pa cvrčiš li cvrčiš, za sve uspavale vlasnike, uključujući i mene! Spala knjiga na slovo i po! Dobro kažeš, pojavio se genijalni doktur prava, Bože mi prosti kao Deus ex machina (Bog iz stroja) kao spasitelj zaštićenih (zaista ne znam od koga i čega, jer ovakvim stanjem stvari krše se ljudska prava vlasnika!) najmoprimaca. A JE LI PODRŽAVANJE KRŠENJA LJUDSKIH PRAVA I JOŠ K TOME POTICANJE NA KRŠENJE LJUDSKIH PRAVA G O V O R M R Ž NJ E! (Imali koji novinar da to negdje obznani ili smo još uvijek pod boljševičkom medijskom blokadom). Što doktur na to kaže? To je izgleda usađeno u njemu i eto još jednoga drparoškog drprava koji je neizlječiv!

Tko je glasao

"U Bosni i Hercegovini do

"U Bosni i Hercegovini do raspada bivše Jugoslavije institut stanarskog prava i specifična prava korisnika bila su zakonski regulirana na istovjetan način kao u Republici Hrvatskoj. Za razliku od političko-pravne prakse u Republici Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini nosiocima stanarskih prava koji su svoje stanove napustili nakon 30. aprila 1991. priznato je pravo na povratak u svoje prijeratne domove.(16) "Svi su upravni, sudski i drugi akti o prestanku tj. ukidanju stanarskog prava zakonom oglašeni ništavim. Stanarsko se pravo u Bosni i Hercegovini štiti kao imovinsko u smislu čl. 1. Protokola 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda."(17)

(........)

Ratificiranjem Ugovora o pitanjima sukcesije bivše Jugoslavije, vlasti Republike

Hrvatske pokazale su svoj neprincipijelan odnos prema problemu priznavanja

imovinskog karaktera instituta stanarskog prava i specifičnih stečenih prava bivših

nosilaca. "Usprkos činjenici da raseljenim bivšim nositeljima ne priznaje imovinski

karakter njihovog stanarskog prava, Republika Hrvatska je ratificirala i pristupila Ugovoru o pitanjima sukcesije bivše Jugoslavije u kome se prava bivših državljana SFRJ u odnosu na stanarska prava razmatraju u okviru Aneksa G Ugovora: ,Privatna imovina i stečena prava'. Ugovor je stupio na snagu 2. lipnja 2004. i obvezujući je za sve države nasljednice bivše SFRJ, ali je njegova praktična primjena, naročito u smislu ostvarivanja prava i obveza iz Aneksa G, do danas krajnje problematična."(18)

________________________

16 Prema članu 1. Aneksa VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, lica koja su napustila svoje stanove između 30. travnja 1991. i 4. travnja 1998. smatraju se izbjeglicama i raseljenim osobama, i one imaju pravo vratiti se u svoje domove, tj. stupiti u posjed stana na koje imaju stanarsko pravo.

Tko je glasao

Gospodar istine je Europski

Gospodar istine je Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu koji je i osnovan da bi tumačio i kontrolirao provođenje Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Što tu ulazi BH. I ona kao potpisnica Konvencije mora poštovati i primjenjivati konvencijsko pravo!Sve drugo je nevladavina prava i nepoštivanje pravnog poretka!
Što se tiče Aneksa G Ustavni sud RH je dao pravorijek i objašnjenje, a to je da svaka država sljednica SFRJ može odrediti društveno uređenje kako ona želi. Hrvatska se opredijelila za zaštitu ljudskih prava, nepovredivost privatnog vlasništva, tržišno gospodarstvo... I to je to!

Tko je glasao

Jad i bijeda, gospon drmeda!

Jad i bijeda, gospon drmeda! U svom lažnom traktatu za kojega kaže da predstavlja iznošenje činjenica, treba se osvrnuti ii na dio u kojemu navodi da je irelevantno na što je država potrošila novac za naknadu izvornim vlasnicima "njihovih" stanova. Dakle, naglasak je na NAKNADI izvornim vlasnicima. Taj isti drmrd je zaprimio odluku Europskog suda za ljudska prava povodom zahtjeva br. 43447/98 od 16.03.2000. u kojoj je navedeno: "Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u članku 27. uređuje trošenje sredstsva prikupljenih prodajom stanova danih na korištenje na temelju stanarskog prava. On traži da 90% tih sredstava bude utrošeno, inter alia, za osiguranje stanova za bivše nositelje stanarskih prava na stanovima u privatnom vlasništvu"! Gdje tu drmek vidi davanje naknade vlasnicima? Bolest je dobrano uznapredovala!

Tko je glasao

Pučki pravobranitelj u

Pučki pravobranitelj u Izvješću za 2007. godinu navodi:
"Vlasnici stanova smatraju da im je propisivanjem zaštićene najamnine (kontrolirana najamnina), bez mogućnosti povisivanja u odnosu na vrijednost i/ili troškove obnove stana, nametnut prekomjeran i nerazmjeran teret. U slučaju zaštite prava izvan domaćeg pravnog sustava, Republika Hrvatska može biti dovedena u situaciju plaćanja naknade (Europski sud za ljudska prava, Pilot-presuda Velikog vijeća od 19. lipnja 2006., Hutten-Czapska protiv Poljske)." Sasvim ukratko!

Tko je glasao

Ti stvarno nisi

Ti stvarno nisi normalan.Prvo su nas diskriminirali jer nam nisu dali otkup kao i svi ostali,potom su nam ukinuli stanarsko pravo,a sad bi nam trebalo uvesti ekonomsku stanarinu.(sve to da bi vama prekupcima neuseljivih stanova omogućili da dobijete i ono što niste kupili i to sve na teret današnjih poreskih obaveznika).Pravim izvornim vlasnicima država je prodala stanove nositeljima stanarskog prava,a vama prekupcima neuseljivih stanova trbala bi vam ih dati ili uvesti ekonomsku stanarinu da možete i iznajmljivati te stanove.Ponovo ponavljam ti i takvi stvarno ne da niste normalni nego ste izuzetno i drski.

Tko je glasao

"To nije tuđi stan to je

"To nije tuđi stan to je stan koga je bivša država do djelila stanaru i njegovoj porodici po postojećim kriterijima u to vrijeme. Svi iz te porodice koji su radili su nastavili uplaćivati u stambeni fond.Ima slučajeva da su tri generacije iz tog domaćinstva uplaćivale u stambeni fond i niko od njih nije mogao dobiti drugi stan pa čak tadašnji bagatelni kredit jer su tretirani kao da imaju trajno rješeno stambeno pitanje.I sad poslije toliko godina vi tvrdite da je to tuđi stan".
A evo vam sad drugi primjer pa ga uporedite i komentirajte sa ovim opisanim slučajem:
http://danas.net.hr/hrvatska/page/2010/03/22/0623006.html

Tko je glasao

E moji zaštićeni

E moji zaštićeni najmoprimci...
Nevjerovatna je vaša upornost u obmanjivanju javnosti...
Uz USTAV R.H., kONVENCIJU O LJUDSKIM PRAVIMA, PROTOKOL br. 1, ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA, ZEMLJIŠNE KNJIGE, SUDSKE ODLUKE DOMAĆIH SUDOVA I EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA..., čiji smisao i značaj izokrečete, i dalje, bez obzira na dokumente iznosite neistine! Činjenice su:
Vi živite u tuđim, privatnim stanovima, koje zapravo okupirate...
Uvijek ste bili najmoprimci, bez obzira što ste imali ugovore o korištenju, / zapravo okupaciji,/ tuđe privatne imovine, koje vam je dala "socijalistička"država, koje više nema, a protiv volje vlasnika...
Uvijek ste plaćali najamninu VLASNIKU, istina sramotno malenu, nedovoljnu za pokriće troškova najosnovnijeg održavanja zgrade, koju po zakonu mora plaćati i plaća vlasnik !
Odavno je pao Berlinski zid. A sa njim i režimi koji su nagrađivali svoje i poslušnike...
Demokracija, pravo i pravne stečevine civiliziranog svijeta sporo, ali nezaustavljivo napreduju...
Stanarsko pravo na stanovima u privatnom vlasništvu je ukinuto. Država vas je lijepo zaštitila statusom zaštićenih najmoprimaca, ničim ne umanjujući vaša prava. S razlikom da sada morate imati ugovor sa vlasnikom, ili sudsko rješenje. Nema više dekreta. Prisile.
Sukladno propisima i zakonu, Pilot presudi Velikog vijeća Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, vlasnici moraju primati tržnu najamninu. Hrvatska je sada socijalna država, sa tržišnim gospodarstvom, pa svi oni zaštićeni najmoprimci koji nemaju u svom vlasništvu kuću ili stan, ne trebaju brinuti. Čl. 31. st. 2.Zakona o najmu stanova.
VAŠI ČLANOVI, ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI KOJI U SVOM VLASNIŠTVU IMAJU JEDAN, DVA ILI ČAK TRI STANA ILI KUĆE, ILI "KOMBINIRANU TEHNIKU", A STANUJU U TUĐEM PRIVATNOM VLASNIŠTVU, ĆE MORATI PLAĆATI TRŽNU NAJAMNINU, PA ĆE DRŽAVI BITI LAKŠE RIJEŠITI PROBLEM STVARNO POTREBITIH, KADA POČNE RJEŠAVATI NJIHOVE STAMBENE PROBLEME, PRESELJENJEM IZ STANOVA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU, SUKLADNO ZAKONIMA, I SREDSTVIMA KOJA SU UPRAVO U TU SVRHU PRIKUPLJENA, PO ZAKONU...
NAMJERNO ZABORAVLJATE DA SU SVI ZAPOSLENI U BIVŠOJ DRŽAVI UPLAĆIVALI U STAMBENI FOND..., I VLASNICI, / I NJIHOVE OBITELJI,/ PRIVATNIH STANOVA U KOJIMA ŽIVE ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI. TO JE ČINJENICA, JASNO I NEDVOSMISLENO REČENA I U PRESUDI EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U STRASBOURGU, KOJOM JE ODBIVENA VAŠA TUŽBA ZBOG NEMOGUĆNOSTI OTKUPA TUĐEG PRIVATNOG VLASNIŠTVA !!!

Tko je glasao

A šta ćemo sa ovima što

A šta ćemo sa ovima što su dosad otkupili stanove od bivših vlasnika???
http://pollitika.com/otvoreno-pismo-saboru-vladi-republike-hrvatske

Tko je glasao

Šempre štešo, bla, bla,

Šempre štešo, bla, bla, bla! Jedini izlaz iz sadašnje situacije kojom se krše ljudska prava vlasnika je da maknete šape s tuđega vlasništva i zajedno s vlasnicima tražite od resornog ministarstva ZAMJENSKE STANOVE! Možda se neki vlasnici odreknu duga zbog nanesene štete i taj novac usmjere na vaše zamjenske stanove!
Ako to ne želite, ostavit ćemo vas da valjate u vlastitom blatu! Tada ćete shvatiti koju ste nam bol i otimačinu servirali 50 godina!

Tko je glasao

Tko je normalan, drzak i

Tko je normalan, drzak i diskriminiran već je pravno riješeno odlukama međunarodnog Suda za ljudska prava u Strasbourgu! Ja samo ponavljam ono što o ovoj problematici misle gospoda Jurica Malčić, pučki pravobranitelj i predsjednik RH Ivo Josipović! Jedan kaže da Hrvatska može biti dovedena u situacije plaćanja oštete vlasnicima i poziva se na presudu Hutten-Czapska protiv Poljske! Drugi iznosi istinitu tvrdnju da su stanari odbijeni u svojim traženjima i u Hravtskoj i na Sudu u Strasbouru (Konvencija ne jamči kupovanje tuđe imovine!)! Je li to znači da ova dvojica državnih dužnosnika nisu normalni!

Tko je glasao

Gle, mrak argument je za

Gle, mrak argument je za mene potvrda tvrdnje i borba argumentima na portalu je dapače osnova funkcioniranja portala. Međutim iznošenje samo tvrdnji i to lažnih tvrdnji bez argumenata je pokušaj nanošenja uvreda i dezinformacija a to je nedopustivo. Naime u ta tri reda teksta nema niti jednog argumenta i onaj koji to napravi na portalu zove se jednostavno BEZOČNI LAŽLJIVAC i treba ga laguštajnom i svim ostalim sredstvima za čišćenje i eliminaciju maknuti sa portala e da bi isti ostao čist i zdrav.
PS. Laguštajn za one kojima je ta riječ nepoznata objašnjenje: to je u stvari jaka lužina kojom su naše bake prale veš kada sa drugim sredstvima to nije bilo moguće.

Tko je glasao

Ja sam mislio da je Jerry

Ja sam mislio da je Jerry slatki mali mišić, ali on se umjesto mišje rupe, postavio na pijedestal nepogrešivosti i prijeti mojemu zdravlju! Ako je i od mišića, previše je! Ciao bello!

Tko je glasao

Nema nikakve sumnje da je

Nema nikakve sumnje da je Ustavni sud RH pogriješio kad je 1998. godine primijenio Ustav RH na stanarska prava u "privatnim neuseljivim" (i drugim) stanovima, i kad je nekoliko godina kasnije rekao da ne vidi "nove okolnosti koje bi dovele do promjene njegova pravnog stajališta".
Zašto nema sumnje?
Zato, što je taj isti Ustavni sud sam uvidio svoju pogrešku, te je 1999. godine rekao suprotno, t.j. rekao je da se Ustav RH ne odnosi na prava koja su stečena (ili oduzeta) prije 1990. godine, a to je ujedno i ta nova okolnost, i to je, u biti, ono isto što kaže i Aneks G, i Rezolucija 1096.
Već te 1999. godine morala se, dakle, ukinuti odredba Zakona o najmu stanova (čl. 30.) o prestanku tih stanarskih prava, i svi su ti nositelji s.p. već tada morali dobiti pravo otkupa svojih stanova, kakvo su dobili ne samo stanari u društvenim i nacionaliziranim stanovima, nego i obični najmoprimci (bez stanarskog prava) u dijelu privatnih stanova (po članku 48. Zakona o najmu). Da je tada učinjeno to, što se moralo učiniti, ali što je Ustavni sud 1999. godine prešutio (bilo slučajno ili zlonamjerno), ti se ljudi ne bi ni žalili Europskom sudu, niti bi postojale te odluke koje spominju razne "otete" i slične osobe. Te odluke su irelevantne, jer (ako postoji imalo zdravog razuma, pravednosti, savjesnosti i odgovornosti) sve se treba vratiti u stanje iz 1999. godine. U svakom slučaju, jasno je, da se moraju vratiti sva stečena prava tim nositeljima stanarskog prava, itd., kao što je već mnogo puta rečeno i objašnjeno, pa nećemo sada opet sve ponavljati.

Tko je glasao

Na ovakovo izvrtanje

Na ovakovo izvrtanje ČINJENICA, ZAKONA I TUMAČENJA istih, od strane SUS-a i navijaća, a pošto je na ovu temu dokumentima dokazano suprotno njihovim nebulozama ..., citirati ču Gosp. ĆIČU SENJANOVIĆA, uglednog novinara..., SLOBODNA DALMACIJA ,28. 8. 2006.
Prof. dr. Miroslav Radman :" U Vili Dalmacija pronašli smo DNK druga Tita."
Ćićo :" Bilo bi puno poštenije da je pronađena DNK onoga kome je Tito oteja vilu !"

Tko je glasao

Gle, mrak krajnje je vrijeme

Gle, mrak krajnje je vrijeme da uzmeš metlu zbog higijene a time i zdravlja ovog portala. Ovo ne bi trebao biti nivo komunikacije na portalu. Tvrdnja „novinara-lažljivca“ s.v. ili „oteto-prokleto“:
„Žalosno je kako jedna osoba okićena titulama i stranim prezimenom, u TV emisiji Život uživo, bezočno laže gledateljstvu. A čini mi se da je poznata po izjavi da ne može napustiti privatni stan u kojem stanuje jer će joj vlasnik izbaciti stavri iz stana! Bit će joj novinar Nađvinski osigurao zaštitare da može doći na Prisavlje!?“
predstavlja gnjusnu laž koju lažac treba direktno u bebu reći istom u četiri oka bez svjedoka.

Tko je glasao

to što se vama argumenti

to što se vama argumenti suprotne strane ne dopadaju nema ama baš nikakve težine

ako mislite da cvrčak ili oteto-prokleto iznose neistine ili pokušavaju izvrnuti priču, imate ovdje prostora koliko god želite da ih razotkrijete jednom za svagda, u međuvremenu...

meni je totalno jasno da je pitanje povlaštenih stanara iznimno kompleksno, duboko emotivno za sve oni koji su sastavni dio tog problema te naravno veliko materijalno pitanje, no (ne ulazeći uopće u problematiku) činjenica je da se stanarsko pravo zove "stanarsko pravo" gdje se govori o pravu na stanovanje i imovina se nigdje ne spominje i ne vidim kako se to može izvrnuti jer je paralelno sa stanarskim pravom postojalo i pravo vlasništva koje je očigledno bilo drugačije tretirano

drugi par rukava je pitanje zašto ta mala grupa oštećenih stanara koja se našla u situaciji u kojoj se našla nije dobila pravednu šansu jednaku kao i ostali da i oni dobiju istu priliku kao i ostatak nositelja stanarskog prava; tako da u biti moje je mišljenje da su vaše aktivnosti pogrešno usmjerene i umjesto da se konfrontirate sa pravim vlasnicima stanova trebate se s njima ujediniti i od države tražiti jednaku priliku za sve

Tko je glasao

POŠTENO. ČESTITAM NA

POŠTENO. ČESTITAM NA KOREKTNOSTI Gosp. "Mrak".
Neznam da li znate, pa ču biti slobodan citirati :
Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo; Zg. 2002. god,
NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAJMU STANOVA
" U vezi s istim pitanjem (ne) mogučnosti otkupa stana prema Zakonu o prodaji stanova ...određeni zaštičeni najmoprimci podnjeli su žalbu protiv Republike Hrvatske i Europskom sudu za ljudska prava. No, taj sud je predmetnu žalbu u listopadu 2000. god. odbacio proglasivši je NEDOPUSTIVOM, OBRAZLAŽUČI TO U PRVOM REDU ZAŠTITOM PRAVA vlasništva.
U vezi s rečenim, naglašava se da je 1991. god., prije početka prodaje stanova prema Zakonu o prodaji stanova..., svega oko 21% od ukupnog stambenog fonda u Republici Hrvatskoj ili nešto manje od 24% stanova za stalno stanovanje, bili su stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo. Proizlazi stoga DA JE VIŠE OD TRI ČETVRTINE GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKE SAMOSTALNO RJEŠAVALO SVOJ STAMBENI PROBLEM, UNATOČ ČINJENICI DA SU SVI ZAPOSLENI U BIVŠOJ DRŽAVI IZDVAJALI TZV. STAMBENI DOPRINOS, OD KOJIH SREDSTAVA SU SE GRADILI DRUŠTVENI STANOVI."

Tko je glasao

Kažeš da su podnjeli

Kažeš da su podnjeli žalbu Europskom sudu za ljudska prava, i da ju je on u listopadu 2000. god. odbacio proglasivši je NEDOPUSTIVOM, OBRAZLAŽUČI TO U PRVOM REDU ZAŠTITOM PRAVA vlasništva. Pa ti govoriš i protiv mene! Ja sam pošteno otkupio nacionalizirani stan, koji je bivša Juga oduzela od vlasnika, i taj vlasnik sad treba dobiti naknadu (jasno, ne ovakvu kakvu dobiva, nego bar donekle sličnu tržišnoj vrijednosti stana). I sad, po tebi, Europski sud i Sabor je kriv, što nije zaštitio vlasništvo, što je postupio sukladno rezoluciji koja kaže da se ne smiju povrijediti stečena prava stanara, i što nije opljačkao mene i moju obitelj!

Tko je glasao

PUNO TOGA SI IZMJEŠAO..., S

PUNO TOGA SI IZMJEŠAO..., S ZLOM NAMJEROM ILI NE.., LIJEPO PIŠE "zaštičeni najmoprimci ",/u stanovima u privatnom vlasništvu ..../, JA NE GOVORIM NIŠTA, PRENIO SAM TO IZ PRIJEDLOGA ZAKONA...vidi na internetu, ili drugdje.
Molim te o kojoj rezoluciji govoriš kad več govoriš, o kojoj presudi Europskog suda po kojoj bi on trebao biti kriv , I TKO KAŽE DA JE I ZAŠTO EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA KRIV..., I ZAŠTO?
Ujedno pogledaj u "Rječniku stranih rječi" - Bratoljub Klaić pojmove :
NACIONALIZACIJA,
KONFISKACIJA,
PRIVATNO VLASNIŠTVO

Tko je glasao

Cvrčak pita Naci-stanara

Cvrčak pita Naci-stanara koja je to rezolucija itd. To je rezolucija 1096 P.s. Vijeća Europe, po kojoj se ne smiju povrijediti stečena prava stanara. Oteto-prokleto i drugi tvrde PROTIVNO, da se trebaju povrijediti ta stečena prava stanara (dakle i naša, koji smo u nacionaliziranim stanovima) radi povrata oduzetih prava prijašnjim (originalnim) vlasnicima. Drugim riječima, po vašim tvrdnjama, Sabor je kriv što nam je dao pravo otkupa stana, a prijašnjim vlasnicima samo naknadu!

Tko je glasao

"Zar i ti sine Brute" (mrak

"Zar i ti sine Brute"
(mrak ti se u to ne razumiješ i ne bakći se sa time)
"Stanarsko pravo bilo je jedno jedino za sve stanove i nosioci stanarskog prava u čitavoj Jugoslaviji imali su jednaka prava, ali i obaveze. Jedno od tih prava je i nasljedno pravo. Što to znači? To znači da je nosioc stanarskog prava imao pravo na taj stan dokle god je on živ ili postoje njegovi potomci. To pravo bilo je i nasljedno. Drugim riječima to je bilo trajno pravo. Ovdje dolazimo do druge neistinite teze, a to je da stanarsko pravo nije vlasništvo.

Stanarsko pravo je vlasništvo i imovina. To dokazuje i otkup svih onih stanova nad kojima je postojalo stanarsko pravo za 10% tržišne vrijednosti. Da stanarsko pravo nije bilo vlasništvo i imovina onda bi se ti stanovi otkupljivali po tržišnim cijenama, a ne za samo 10% od tržišne vrijednosti. No kako je stanarsko pravo de facto imalo obilježja 90% vlasništva (jedino što nosioc stanarskog prava nije smio je prodati stan, sve ostalo smio je kao da je vlasnik stana) država je odlučila nosiocima stanarskog prava omogućiti otkup stanova za 10% tržišne vrijednosti kako bi nosioci stanarskog prava stekli 100%-tno vlasništvo nad tim stanovima. Dakle vrijednost stanarskog prava je bila 90% tržišne vrijednosti i samim time stanarsko pravo je i imovina."

Da ovo nisu bezvezne tlapnje potvrđuje i izjava prof. dr. Ivana Padjena s fakulteta političkih znanosti u Zagrebu objavljena u Feral tribuneu od rujna 2005:
„Stanarsko pravo je, naravno, vlasničko pravo, pa shodno tome uživa kao ljudsko pravo zaštitu i po Ustavu i po Konvenciji te tu zaštitu treba da pruže i hrvatski sudovi i Evropski sud za ljudska prava. Shodno tome, Republika Hrvatska treba svima nekadašnjim nosiocima stanarskog prava, uključivo one koji su to pravo izgubili uslijed ratnih okolnosti te one koji su to pravo imali na stanovima u privatnom vlasništvu, omogućiti da otkupe pravo vlasništva na tim stanovima pod uvjetima Zakona o otkupu stanova na kojima postoji stanarsko pravo.“
http://pollitika.com/stanarsko-pravo-je-imovina

Tko je glasao

ako je bilo vlasništvo

ako je bilo vlasništvo zašto si ga morao otkupljivati? ne vidiš problem u tome

ja sam stanovao u jednom takvom stanu i ovo sa 10% vrijednosti jednostavno nije točno, taj iznos je ovisio o vremenu u kojem si bio korisnik navedenog stana i od procijenjene vrijednosti se oduzimao iznos koji si plaćao u stanarinama (dakle, plaćao si i najam tog stana) i eventualne prepravke i ulaganja koja si mogao dokazati a koje su utjecale na procjenu tržišne vrijednosti
kada bi sve to oduzeli ono što bi ostalo bila bi prodajna vrijednost stana

Tko je glasao

Mrak, kad se to sve uzme u

Mrak, kad se to sve uzme u obzir, što ti kažeš, onda račun pokazuje da su stanari platili oko desetine cijene stana ili manje, a priznato im je vlasništvo na sto posto te vrijednosti stana. Što to znači? To znači, da im je već od prije pripadalo preko 90 posto te vrijednosti, pa su zatim kupili još i onaj ostatak manji od 10 posto.
To je ujedno odgovor na tvoje pitanje: "ako je bilo vlasništvo zašto si ga morao otkupljivati? ne vidiš problem u tome".
Nema problema. Svakom nositelju stanarskog prava i njegovim potomcima zauvijek pripada (već kroz desetke godina) oko 90 posto tržišne vrijednosti stana, što znači da je to njihova imovina. Da bi postali potpuni vlasnici stana, oni još trebaju platiti (t.j. kupiti, otkupiti) preostalu desetinu vrijednosti, pa onda imaju: 90%+10%=100%.

Tko je glasao

mrak Sa ovakvim odgovorom si

mrak
Sa ovakvim odgovorom si samo potvrdio moju predhodnju tvrdnju da se ti u ovo ne razumiješ.(a u ostalom ne proturječiš nama nego našim vrsnim
poznavateljima ove problematike).Pozdrav!

Tko je glasao

mrak evo malo literature pa

mrak evo malo literature pa je samo treba malo proučiti:

Citati iz knjige "Denacionalizacija" profesora dr. Simonettija (Petar Simonetti: Denacionalizacija, Pravni Fakultet, Rijeka, 2004.
UDK: 347.23 / ISBN: 953-6597-45-4) (Podcrtao B. Sorić).

(IZ UVODA:)
__ (Str. 3.) "Restitucija prava vlasništva je ograničena pravom otkupa stana koje je priznato stanaru (čl. 22-28), nositelju stanarskog prava". (Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine: Članak 22. "Stanovi oduzeti prijašnjem vlasniku na temelju propisa iz članka 2. te akata i načina propisanih člankom 3. ovoga Zakona na kojima postoji stanarsko pravo ne vraćaju se u vlasništvo... (......) Prijašnjem vlasniku pripada pravo na naknadu, a stanaru pravo na otkup stana").

__ (Str. 22.) "Denacionalizacija po pravilu ne dovodi do restitucije oduzete postojeće imovine, jer je to nemoguće zbog zaštite stečenih prava trećih osoba, (......). Zato je učinak denacionalizacije, po pravilu, obveza davanja naknade u obliku koji propisuje Zakon. (......) Sam Zakon o naknadi, osim toga, dopustio je otkup oduzetih stanova nosiocima stanarskog prava. Zato je učinak denaciona-lizacije, po pravilu, obveza davanja naknade, u obliku koji propisuje Zakon, a restitucija oduzete imovine, nepokretnih i pokretnih stvari jest iznimka".

Tko je glasao

Susovci, druge tranzicijske

Susovci, druge tranzicijske zemlje su poštovale Rezoluciju 1096 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, koja se zove: Rezolucija 1096 o mjerama za uklanjanje nasljeđa bivših komunističkih totalitarnih sustava, i restitucijom su vratile sve nacionalizirane nekretnine, od dvoraca, šumskih prostranstva do garaža! To su Češka, Slovačka, Rumunjska itd. U članku 10. stoji da nacionalizirana, konfiscirana i ekspropirana imovina treba u pricipu biti vraćena izvornim vlasnicima in integrum. U Češkoj su restitucijom vlasnicima vraćeni nacionalizirani stanovi i oni su zamalo postigli tržišnu najamninu na tim stanovima. Ipak su češki vlasnici stanova podnijeli zahtjev Europskom sudu za ljudska prava i očekuju naknadu štete (materijalne i nematerijalne) od nekoliko milijardi kruna! (4.500 vlasnika je podnijelo zahtjev Sudu u Strasbourgu). Dakle, nisu dovedena u pitanje prava stanara koji su unajmili stanove u dobroj vjeri, glede prava na dom, ali je problem u plaćanju tržišne najamnine. Česi očekuju presudu početkom sljedeće godine! Toliko o nemogućnosti provedbe restitucije koja kako pokazuje europska praksa - NIJE IZNIMKA VEĆ PRAVILO I OBVEZA UGRAĐENO U REZOLUCIJU 1096!!!

Tko je glasao

Te tlapnje tituliranog prof.

Te tlapnje tituliranog prof. dr. nisu prihvaćene ni na Ustavnom sudu ni na Sudu za ljudska prava u Strasbourgu. Je li titulirani legalist i legitimist, samo se od sebe se nameće pitanje? Ili je i titulirani ili nekoji njegov bližnji zaštićen, pitanje je sad?

Tko je glasao

SDP smatra da je prilikom

SDP smatra da je prilikom rješavanja pitanja stanarskih prava rješenjem kojima je nekim građanima dano pravo na otkup a drugima ne, učinjena velika nepravda. Pravo na otkup trebalo je dati svima pod jednakim uvjetima. Na žalost, to nije učinjeno pa su generirane nepravde koje, na žalost, pred hrvatskim sudovima, Ustavnim sudom Republike Hrvatske i Europskim sudom za ljudska prava nisu ispravljene. Činjenica da su sva sudišta dala za pravo vlasnicima a ne stanarima, uvelike ograničava manevarski prostor za pravično rješenje problema. SDP je u kontaktima s udrugama stanara, a i vlasnika stanova, radio na modelu koji bi bio prihvatljiv za obje strane. Obavljene su konzultacije i sa stručnjacima za ustavno pravo. Ambicija je SDP-a da u slučajevima u kojima stanari još stanuju u stanovima omogući otkup stanova uz pravičnu odštetu (tržišna cijena) za vlasnike. Tamo gdje bivši stanari više nisu u stanu treba naći mjere (povoljni krediti, otkup stanova u vlasništvu države i sl.) kojima bi se stanari koji nisu mogli otkupiti stan koliko-toliko stavili u ravnopravan položaj u odnosu na građane koji su ostvarili pravo otkupa. Dakako, ovakav model ostvariv je pod pretpostavkom da s ustavnopravnog stanovišta ne bude prigovora. Znamo i da su za rješenje problema potrebna znatna financijska sredstva koja će se osigurati u mandatu iduće vlade.

S poštovanjem,
Ivo Josipović

Tko je glasao

POŠTOVANI..., JESTE LI TAJ,

POŠTOVANI..., JESTE LI TAJ, KOJI JE DAVAO PREDIZBORNA OBEČANJA..., /narodna poslovica " obečanje ludom radovanje? "/ o pravu, pravdi, poštivanju Zakona i međunarodnih ugovora, koji teži ulasku R.H. u Europu, demokratski svijet i njegove pravne stečevine, koji poštuje vladavinu prava, Konvenciju o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, njenu primjenu koja je obvezujuća za sve zemlje potpisnice, jeste li taj koji je Predsjednik svih građana R.H., jednako..., UZ TO PRAVNIK, PRAVNI STRUČNJAK...
Ostavimo se ambicija SDP-a. Neka SDP i svi njegovi članovi dijele i upravljaju s čačinim i svojim. Hvala vam. Nemojte nam pomagat !!!
Dosta ste nam pomagali do pada Berlinskog zida...
NAŠA PRIVATNA, OKUPIRANA IMOVINA, PRIVATNO VLASNIŠTVO JE ZAŠTIČENO DOMAČIM I MEĐUNARODNIM ZAKONIMA I PRESUDAMA, KONVENCIJOM, PROTOKOLOM br. 1., PILOT PRESUDOM EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA U STRASBOURGU...!
ILI TO MOŽDA ZNAČI DA BI PO VAMA I SDP-u TREBALO NAPRAVITI NOVU NACIONALIZACIJU...!!
Bilo bi ljepo da obznanite s kojim osobama - ili kojom udrugom vlasnika stanova ste kad, gdje, i o čemu ste razgovarali, jesu li isti imali pravo zastupati vlasnike, kada se iz medija zna da ste primili samo predstavnike zaštičenih stanara, njih nekolicinu, koji sebe predstavljaju kao SUS.
Tvrde mi, na traženja za prijem udruge vlasnika privatnih stanova Proljeće iz Splita i Gospara, udruge stanara Dubrovnika,/ koji su čestiti ljudi i traže pravedno i jedino pravno moguće riješenje,/ niti ne odgovarate ! ZAŠTO ! AKO NIŠTA DRUGO, I NJIH JE MATER RODILA !
----------------------------------------------------------- Neznam da li znate, pa ču biti slobodan citirati :
Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo; Zg. 2002. god,
NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NAJMU STANOVA
" U vezi s istim pitanjem (ne) mogučnosti otkupa stana prema Zakonu o prodaji stanova ...određeni zaštičeni najmoprimci podnjeli su žalbu protiv Republike Hrvatske i Europskom sudu za ljudska prava. No, taj sud je predmetnu žalbu u listopadu 2000. god. odbacio proglasivši je NEDOPUSTIVOM, OBRAZLAŽUČI TO U PRVOM REDU ZAŠTITOM PRAVA vlasništva.
U vezi s rečenim, naglašava se da je 1991. god., prije početka prodaje stanova prema Zakonu o prodaji stanova..., svega oko 21% od ukupnog stambenog fonda u Republici Hrvatskoj ili nešto manje od 24% stanova za stalno stanovanje, bili su stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo. Proizlazi stoga DA JE VIŠE OD TRI ČETVRTINE GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKE SAMOSTALNO RJEŠAVALO SVOJ STAMBENI PROBLEM, UNATOČ ČINJENICI DA SU SVI ZAPOSLENI U BIVŠOJ DRŽAVI IZDVAJALI TZV. STAMBENI DOPRINOS, OD KOJIH SREDSTAVA SU SE GRADILI DRUŠTVENI STANOVI."
----------------------------------------------------
Rješavanje problema zaštičenih najmoprimaca je zakonom riješeno :
ZAKON O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO ; ZAGREB, 3. lipnja 1991.; članak 24.
"Novac koji se ostvari prodajom stanova, koje prodaju opčina odnosno grad, u roku od pet godina nakon stupanja na snagu ovoga zakona koristi se:
1. / 90% za pribavljanje stanova za preseljenje stanara iz stanova u privatnom vlasništvu, za nadoknadu stanarima u privatnom vlasništvu kada kupuju drugi stan, za isplatu nadoknade prijašnjim vlasnicima za prisilno oduzete nekretnine, za nadoknadu stanarima-građanskim osobama kod kupnje stana iz stambenog fonda JNA,za nadoknadu stanarina vlasnicima stana u slučajevima određenim posebnim propisima."
ZAKON POSTOJI...!!
PRIKUPLJENI NOVAC POSTOJI...!!! IMA GA VIŠKA....!!!
ŠTA SE ČEKA?! ZAŠTO SE ZAKON NE POŠTUJE I SPROVODI...!!??
ILI NETKO PRIŽELJKUJE - ŠTO GORE TO BOLJE - I PODRIVA DRŽAVU I NJENE ZAKONE, IZ NJEMU I "BLIŽNJIMA" ZNANIH RAZLOGA...

Tko je glasao

SDP, kao politička stranka

SDP, kao politička stranka može smatrati što hoće. Ona se može zalagati za novu nacionalizaciju i otimačinu privatnog vlasništva. To je njihovo pravo! Ali ovo nije političko pitanje, već PRAVNO koje treba rješavati primjenom USTAVA, međunarodne KONVENCIJE o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda i uz poznavanje PRAKSE Europskog suda za ljudska prava. Ako se ne poštuje Ustav i potpisane međunarodne konvencije o ljudskim pravima, gospodo, ŠTO OSTAJE OD DRŽAVE?

Tko je glasao

Ne demantiraš stav Ive

Ne demantiraš stav Ive Josipovića?

Tko je glasao

Što se ima tu demantirati

Što se ima tu demantirati kada čovjek kaže isto što i ja: Sva su domaća i međunarodna sudišta dala za pravo vlasnicima! A razgovarati pravdi je više ofucano! Izbori su završili!

Tko je glasao

Problem nositelja stanarskog

Problem nositelja stanarskog prava u privatnim stanovima je lako rješiv,samo treba primjeniti već postojeće zakone kako one donešene u bivšoj državi tako i ispraviti već postojeće donešene u ovoj,(bez donošenja novog zakona)
"Dana 26.12 1974 god.stupanjem na snagu zakona o stambenim odnosima rješen je taj problem i to na taj način da se ne može od tog datuma steći stanarsko pravo u privatnom vlasništvu,a oni koji su stekli stanarsko pravo do 26.12.1974 god. imaju ista prava i dužnosti kao oni u društvenom vlasništvu".
(izjava bivšeg predsjednika Ustavnog Suda Jadranka Crnića).

(šta to znači:znači i da su imali pravo i otkupiti te stanove )
Tako su mnogi mjenjali svoje stanarsko pravo u malom društvenom vlasništvu za veći stan u privatnom vlasništvu(uz nadoplatu)
U postojećem zakonu treba izmjeniti postojeću točku .3 i staviti da se ta zabrana ne odnosi na one koji su stekli stanarsko pravo do 26.12.1974GOD.

Tko je glasao

A ne komentiraš izjavu

A ne komentiraš izjavu bivšeg predsjednika Ustavnog Suda Jadranka Crnića?

Tko je glasao

A šta se ima tu kazati kad

A šta se ima tu kazati kad je sve jasno: "Od početka stjecanja stanarskog prava PRAVNA POZICIJA stanara u PRIVATNIM stanovima se razlikovala od PRAVNE POZICIJE drugih osoba koje su stjecale stanarsko pravo na DRUŠTVENIM stanovima". Jadranko Crnić i drugi suci Ustavnog suda!

Tko je glasao

BRAVO, BRAVO, SUS! Pišeš:

BRAVO, BRAVO, SUS! Pišeš: "Tako su mnogi mijenjali svoje stanarsko pravo u malom društvenom vlasništvu za veći stan u privatnom vlasništvu (uz nadoplatu)". DAKLE, NETKO SE i BOGATIO NA VLASNIČKOJ MUCI! Je su li pištoljem bili prisiljeni ti, danas zaštićeni (od koga, čega) najmoprimci, koji su mijenjali male društvene stanove za veće privatne, ili su to radili dragovoljno! Valjda je odrasla osoba odgovorna za odluke koje donosi, kao i za posljedice koje proizlaze iz takvih odluka! Još jednom BRAVO!

Tko je glasao

Očito da ti (ili oni koji

Očito da ti (ili oni koji te plaćaju da iznosiš ove gluposti) niti si dobronamjeran,a bogami ni pametan.

Tko je glasao

O plaćanju i pameti ćemo

O plaćanju i pameti ćemo raspravljati nakon presude Suda u Strasbourgu! Narod kaže: Poslije bitke, mrtvi se broje!

Tko je glasao

Mislimo da je dobronamjernom

Mislimo da je dobronamjernom i pametnom dosta.!

Tko je glasao

Trudimo se odgonetnuti, ali

Trudimo se odgonetnuti, ali ne uspijevamo, je li "oteto-prokleto" osoba koja stvarno ništa ne razumije, ili namjerno govori neistine. Evo što bi on želio znati, i kakvo pitanje on postavlja: "Što se događa ako vlasnik (svojevoljno) ne otkupi stan na kojem je stekao stanarsko pravo? Ništa! Ostaje i dalje zaštićeni najmoprimac i ostaje vlasnik svojega okupiranog stana".
Evo što se događa (da drugima bude jasno, a "otetome" bi se, izgleda, teško moglo išta objasniti): Ako vlasnik ne otkupi stan na kojem je stekao stanarsko pravo, on gubi preko 90 posto tržišne vrijednosti toga stana, koja vrijednost je njegova imovina kroz posljednjih više desetaka godina. Stanarsko pravo je imovina, jer i bez Europskog suda se zna u pravnoj znanosti (kako u SFRJ, tako i u RH) da imovinu čine subjektivna prava koja pripadaju nekoj osobi, a u užem smislu, to su ona od tih prava, koja imaju ekonomsku vrijednost, a takvo je definirana imovina odnosno vlasništvo ("possessions") i od strane Europskog suda kroz posljednjih nekoliko desetaka godina. (Vidi: "The European Convention on Human Rights" (autori: Francis G. Jacobs & Robin C. A. White; naklada: Clarendon Press - Oxford, 1996). Tamo piše, da "possessions", prema shvaćanju Europskog suda za ljudska prava, ima široko značenje, t.j. u taj pojam spadaju, osim vlasništva nad pokretnim stvarima i nekretninama, i druga prava koja imaju ekonomsku vrijednost. ("Possessions must have an economic value"). Navedeni su primjeri: pravo ribarenja, stalna klijentela ili ugled poduzeća ("goodwill in a business"), dozvola za točenje alkoholnih pića (ukoliko o njoj ovisi zarada), i drugo.
U slučaju Blečić suci su se (iz nama vrlo čudnih i nejasnih razloga) odbili izjasniti o tome "je li stanarsko pravo imovina" (kao da bi se u to moglo sumnjati). Pa nisu valjda ni suci Ustavnog suda BiH neke neznalice, da bi pogrešno napisali, da je stanarsko pravo imovina u smislu članka 1. Prvog protokola Europske konvencije o ljudskim pravima. Isto je nedavno ponovno potvrđeno i Rezolucijom 1708 Parlamentarne skupštine Vijeća Europe.

Tko je glasao

Ko o čemu, a susovi o

Ko o čemu, a susovi o stanarskom pravu kao vlasništvu! Ako ti je malo presuda Blečić protiv Hrvatske, pročitaj presudu Rašeta protiv Hrvatske, a i one presude koje spominje gđa Štefica Stažnik u odgovoru jednome bučnome zaštićenom (buči kao Concorde) koji se može naći na Pollitika.com pon. 26/01/2009 01:40 sus! Gđa Stažnik je djelatnica Ministarstva pravosuđa i stalna zastupnica Vlade RH na Sudu za ljudska prava u Strasbourgu! Ako mene ne shvaćate ozbiljno, onda barem poštujte službeni stav Ministarstva pravosuđa RH! Je li moguće da danas u Hrvatskoj ima osoba koje nepoštuju ni zakone RH, ni Ustav RH, ni međunarodne konvencije , ni stavove Ministrastva ZOPUG, te MP?

Tko je glasao

Neprovjereni neznanče.

Neprovjereni neznanče. Moraš znati da prema europskim pravnim stečevinama, a Europska konvencija je temeljna pravna stečevina EU, privatno vlasništvo je zaštićeno čl. 1. Protokola 1. Konvencije.
Vlasnici su se obratili Europskom sudu jer ne mogu ući u posjed svojega vlasništva, niti zbog toga ograničenja mogu naplatiti tržišnu najamninu. Dakle, što vas čeka zaštićeni (od koga , čega)?: Imat ćete izbor: ili odmah napuštate privatne stanove i idete u svoje possessions, a stanovi se vraćaju vlasnicima u posjed (država nadoknađuje štetu vlasnicima) ili ostajete i dalje živjeti u privatnom vlasništvu uz nadoknadu štete (računa se od 5. studenoga 1997.) i ubuduće plaćate vlasniku tržišnu najamninu. Za one koji nemaju financijskih mogućnosti plaćanja tržišne najamnine država će izgraditi socijalne stanove, kao što je praksa u čitavoj EU. Tako ćete istodobno dobiti lekciju iz engleskog jezika glede imenice possession!

Tko je glasao

E MOJI ZAŠTIĆENI

E MOJI ZAŠTIĆENI NAJMOPRIMCI....
Opet vi o stanarskom pravu..., kojeg nema, ukinuto je, Zakonom...:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
ZAKON O NAJMU STANOVA
I. OPĆE ODREDBE
XIII. PRIJELAZNE ODREDBE
Članak 30.
(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje stanarsko pravo osobama koje su to pravo stekle prema propisima koji su vrijedili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka danom stupanja na snagu ovoga Zakona stječu prava i obveze najmoprimca.
(3) Prava i obveze najmoprimca iz odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka iznimno ne stječu osobe protiv kojih je u tijeku postupak za otkaz ili prestanak stanarskog prava.
Članak 53.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Glava I., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X. i XI. Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51/85., 42/86., 22/92. i 70/93.)
Članak 54.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".
Klasa: 370-01/96-01/01
Zagreb, 11. listopada 1996.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.
-------------------------------------------------
Opet vi o Ustavnom sudu B.iH., / Hrvatski vam nevalja ! /, o Rezoluciji 1708, koja se odnosi na izbjegle i raseljene osobe u nama susjednim zemljama...., dokle podmetanja...
------------------------------------------------------
Na znanje neupućenima / kontra podmetanju SUS-a..../
ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Z A K O N
O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
Dio prvi
OPĆE ODREDBE O STVARIMA I STVARNIM PRAVIMA
Vlasništvo i druga stvarna prava
Članak 1.
(2) SAMO JE JEDNA VRSTA PRAVA VLASNIŠTVA.
Dio treći
PRAVO VLASNIŠTVA
Glava 1.
O VLASNIŠTVU UOPĆE
Vlasnikova prava
Članak 30.
(1) Pravo vlasništva je stvarno pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja te da svakoga drugoga od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima ni zakonskim ograničenjima.
(2) U granicama iz stavka 1. ovoga članka vlasnik ima, među ostalim, pravo posjedovanja, uporabe, korištenja i raspolaganja svojom stvari.
b/ Stjecanje nekretnina
Upis vlasništva u zemljišnu knjigu
Članak 119.
(1) Vlasništvo nekretnine stječe se zakonom predviđenim upisom stjecateljeva vlasništva u zemljišnoj knjizi na temelju valjano očitovane volje dotadašnjega vlasnika usmjerene na to da njegovo vlasništvo prijeđe na stjecatelja, ako zakonom nije određeno drukčije.
(2) Odredbe ovoga Zakona o stjecanju vlasništva nekretnine upisom u zemljišnu knjigu na odgovarajući se način primjenjuju i na promjene i prestanak vlasništva na temelju pravnih poslova.
(3) Način osnivanja i vođenja zemljišnih knjiga te način upisivanja u njih uređuju odredbe zemljišnoknjižnoga prava.
Stjecanje uknjižbom
Članak 120.
(1) Vlasništvo na nekretninama stječe se uknjižbom u zemljišnu knjigu, ako zakon ne omogućuje da se vlasništvo nekretnine stekne nekim drugim upisom u zemljišnu knjigu.
(2) Radi uknjižbe vlasništva mora se o pravnom poslu na čijem se temelju vlasništvo stječe sastaviti isprava čiji sadržaj i oblik mora odgovarati pravilima zemljišnoknjižnoga prava.
(3) Provedena uknjižba djeluje od trenutka kad je sudu bio podnesen zahtjev za tu uknjižbu.
Posebno glede nekretnina
Članak 130.
(1) Tko stekne pravo vlasništva nekretnine na temelju zakona, ovlašten je ishoditi upis stečenoga prava vlasništva u zemljišnoj knjizi.
(2) Vlasništvo nekretnine stečene na temelju zakona ne može se suprotstaviti pravu onoga koji je, postupajući s povjerenjem u zemljišne knjige, u dobroj vjeri upisao svoje pravo na nekretnini dok još pravo koje je bilo stečeno na temelju zakona nije bilo upisano.
Glava 7.
Zaštita vlasništva
Vlasnički zahtjev za povrat stvari
Članak 161.
(1) Vlasnik ima pravo zahtijevati od osobe koja posjeduje njegovu stvar da mu ona preda svoj posjed te stvari.
(2) Vlasnikovo pravo iz stavka 1. ovoga članka ne zastarijeva, ako zakonom nije što drugo određeno.
Stupanje na snagu
Članak 396.
Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 1997. godine.
Klasa: 941-06/95-01/01
Zagreb, 2. listopada 1996.
ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci