Tagovi

Gdje je Kirgistan ?

Gdje je Kirgistan ?
Da smo ovo pitanje postavili prije godinu dana svaki solidno obrazovani srednjoškolac bi nam rekao kako je to neka Aziska zemlja koja se nalazi „Bogu iza nogu“. Moram priznati i ja sam do negdje prije tako?er bio tako sramotno neinformiran (vjerojatno jer sam školovan u jednopartiskom sustavu) tako evo sve do nedavno nisam znao kako su nam oni prijateljski susjedi tu odmah iza nas. Pošto se svakodnevno razme?emo frazama o „globalnom selu“ onda nam identifikacija susjedstva poprima druga?iju konotaciju. Tako da nam je bliska zemlja ona koja s nama dijeli odre?eni sustav vrijednosti i ure?enosti društva. Stoga treba napraviti jednu kratku lai?ku usporedbu. Kirgistan je prije dvadesetak godina proglasio samostalnost od svojih ugnjetava?a mo?nog SSSR-a. Oni su kao i mi nakon tog osamostaljenja postali deklarirana demokracija, mada se na vlasti nalazi konstantno jedna politi?ka opcija, iako se formalno vlast mijenja u redovitim izbornim ciklusima. Tako?er imaju sporo i neu?inkovito sudstvo. Dodajmo k tomu kako je politi?ka elita na vlasti u pravilu korumpirana. I oni su imali rat poslije osamostaljenja sa susjednim Uzbekistanom poradi njihove nacionalne manjine koja živi na podru?iju Kirgistana (Staljinova ostavština raseljavanja brojnih etni?kih zajednica po ?itavom SSSR-u). I što je najvažnije po oporavku gospodarstva uzrokovanog svijetskom recesijom odmah su iza nas (hvala Bogu pa nisu ispred nas tako da nismo najgori). Za daljnje usporedbe nisam dovoljno (ne)obrazovan niti pametan, ali sam neinformiran svježim vijestima iz te nam susjedne zemlje ( Možda bi mogao poludjeti misle?i kako živim u Kirgistanu).
Stoga po ?emu je to Hrvatska sli?na sa susjednim nam Kirgistanom ? Mišljena sam da smo najsli?niji po politi?koj eliti. Kod nas u Lijepoj našoj poslije uspostavljanja višestrana?kog sustava dio „boljševi?kog“ kadra rasporedio se po novonastalim strankama, a dio je ostao u „bazi“ za „ne daj Bože“ ako ipak odnesu „pobedu“ na izborima. Kad je pobijedila „državotvorna“ stranka u njenom najužem rukovodstvu bili su sve prokušani udbaši (koji su ubijali našu inteligenciju u iseljeništvu npr. Buši?, ?urekovi?, Štedul…), a nakon otpo?injanja Hrvatskog domovinskog rata i sve progresivne Hrvate koji su htijeli državu po mjeri malog ?ovjeka (Para?ik, Kraljevi?, ...) . Nakon toga dok je rat za oslobo?enje države još trajao kre?u u plja?ku koju su nazvali privatizacija. To su morali uraditi što prije jer su se prera?unali i zaklju?ili kako je premalo poginulih domoljuba u ni?im izazvanom i nametnutom Hrvatskom domovinskom ratu. Tako nakon oslobo?enja zemlje i uspostave punog ustavno-pravnog poretka na podru?iju ?itave domovine, oni kre?u s frazom progona ratnih zlo?ina, kojih je doduše bilo pojedina?no i ne planirano, a koji namjerno nisu odmah procesuirani jer se onda ne bi mogli riješiti istinskih heroja domovinskog rata, stvaratelja tê naše države. Tada stupa na djelo u kuhinji tih i njima prijateljskih svjetskih mo?nika do sada u svjetskoj povijesti ne zabilježen slu?aj, jer se po prvi puta iz pobjedni?ke hrvatske vojske izru?uju generali koji su vodili operacije u tom obrambenom Hrvatskom domovinskom ratu pod optužbom prekomjernog granatiranja da ne kažem „bombardovanja“ Knina u kojem je vojni?ki korektno i besprijekorno pripremljenim i izvedenim akcijama, zamislite vi apsurda, poginuo „jedan civil“. Me?unarodno pravo takvu kvalifikaciju tzv. Zlo?ina ne poznaje, jer se topni?ka priprema vrši temeljem obavještajne procjene, koja ne mora biti vjerodostojna, što je ponajbolje dokazano na primjeru Vukovara gdje su ?etnici mislili da ga brani trideset tisu?a drogiranih ustaša pa su ga sravnili sa zemljom (posjedujem certifikat me?unarodnog ratnog i humanitarnog prava) pa ipak za Vukovar nije i kako se ?ini nitko ne?e odgovarati, ali vratimo se temi usporedbe s našim susjedom. Jer, cilj tih „naših“ elita postignut je u suradnji s istim onima koji nisu htjeli samostalnu Hrvatsku – me?unarodnom zajednicom. Kad su uspjeli uhititi, da ne kažem poloviti kao divlja?, (neke prije neke kasnije) sve one koji su uvelike zaslužni za priznanje države, upravo tada prelazi se i na rasprodaju nacionalne suverenosti, tj. pregovore o pristupanju EU, kao da nismo netom izašli iz jednog „jugosfernog“ hegemonisti?kog i višenacionalnog društva. Doduše ta nova unija više je prosvije?eni apsolutizam, a ne parlametarna demokracija (kako nas lažu). U toj famoznoj uniji parlamentarci koji su izabrani u europski parlament nemaju pravo donošenja zakona niti podnošenja zakonskih prijedloga, nego za to ima mandat europska komisija koja nije birana nego se njeni ?lanovi postavljaju po tko zna kakvim kriterijima (boji krvnih zrnaca), jer ti kriteriji nisu navedeni u krovnom dokumentu EU-a Lisabonskom sporazumu (?itaj Ustavu EU, u ?ijem sam posjedu), tako da su ti kriteriji podložni diskreciskom pravu (najvjerovatnije Kirgistana i Hrvatske). U me?uvremenu „državotvorci“ gube vlast i na ?elo države dolaze ponovno oživjeli „ostaci ostataka“ one partije. Naravno iluzorno je bilo o?ekivati i od tih reviziju plja?ke (pretvorbe), borbu protiv korupcije, razvoj ekonomije itd. Jer su ustvari to isti ljudi raspore?eni u dvije razli?ite politi?ke organizacije. Zato kad kažemo da je razlika izme?u „državotvoraca“ i partije samo u slovima kojima se nazivaju vjerujte nam. Nedugo nakon toga „državotvorci“ nam se vra?aju i nastavlja se po starom. Odjednom nam je opet loše, a nema rata niti izbjeglica, obnova kako kažu bliži se kraju (iako mi s bivših okupiranih prostora kao i onih s prve crte bojišnice to još ne uvi?amo zbog brojnih ruševina i minskih polja), ali za njih je tu spasonosna „recesija“ pa nam je zbog toga loše. Sad je recesija prošla (osim u Hrvatskoj i Kirgistanu) i na kraju kona?no smo saznali zašto nam je loše, a narod i vrapci na grani su to ve? odavno znali, a sad su saznali i boljševici (to im je i bio cilj) .
Pokušati ?u rezimirati ovu najo?itiju sli?nost sa susjednom nam državom Kirgistan. Jer, ne postoji kriza u društvu i to u bilo kojem segmentu društva, a da joj uzrok nije kriza morala i izostanak jasno oblikovanih i usvojenih na?ela istog tog društva. Pogledajmo samo tko nam je vodio državu u cijelom vremenu od stjecanja naše neovisnosti, tj s kakvom lako?om prelaze preko afera koje su hrvatski narod koštale milijarde kuna, dolara i eura. Kad razmislimo o unaprijed iznesenim ?injenicama neizbježno se name?e zaklju?ak da je RH-a trebala biti uništena upravo tijekom Hrvatskog domovinskog rata, ali i ponovno ostati bez sto do stopedeset tisu?a hrvatskih nacionalista (domoljuba) te takva s nametnutom (ponovno) krivnjom ustašoidnog šovinizma opet ostati u modernoj kraljevini Jugoslaviji (bez Slovenije) gdje bi se sve težnje hrvatskog politi?kog iseljeništva (u kojem bi nas opet bilo podosta, zavisno tko bi preživio te pripremane boljševi?ke ?istke) za možebitnom nezavisnoš?u zasigurno ponovno proglašavano ustaškim i fašisti?kim kao i nekad. Jer, Hrvat ne smije imati svoju neovisnu državu ve? može živjeti samo kao slugan u nekoj novoj nadnacionalnoj državnoj tvorevini. Kako u tome nisu uspijeli niti oni, niti zemlje zapadne demokracije (koje su cijelog rata bili pasivni promatra?i) i to zahvaljuju?i volji gra?ana hrvatske i hrabrosti branitelja, prebacili su se na rezervni plan, a taj je što više osiromašiti i oslabiti zemlju kako bi se svi s pravom pitali: Zašto smo ratovali ?; ili kao sada dio depresivnih gra?ana potišteno: Je li je prije bilo bolje?. Na taj na?in država se spremala na nove integracije i to prije svega jer je osiromašena, te je tako?er ostala bez nacionalnog ponosa, s privatiziranim resursima pa danas tobože treba nekog ja?eg da je zaštiti. U tome su imali i svesrdnu pomo? me?unarodne zajednice koja se u rat na ovim prostorima uklju?ila tek pošto je hrvatska obranjena, a drugi puta kad je trebala sa saveznikom ostvariti kona?nu pobjedu (zabranili su ulazak hrvatske i bosanske vojske u Banja Luku kada smo zajedni?kim snagama željeli i trebali slomiti posljednji ostatak organiziranog genocidnog fašizma u Europi). Kada bi ovo bilo slu?ajno, a danas se ništa ne doga?a slu?ajno, bilo bi nemogu?e da se dogodi toliki slijed propusta i ciljanog ponižavanja hrvatske države, a posljedica toga po sve nas gra?ane, je svakom iole politi?ki osviještenom Hrvatu potpuno danas jasna imamo potpuno uništenu hrvatsku državu i društvo. Pošto znaju da ?e sada još dublje pasti, jer mislim da je narodu dosta, da ih je narod prozreo i bez obzira na njihovu posljednju obranu kako su svi oni isti pa je ionako svejedno za koga ?eš glasati ili uop?e iza?i na izbore, jer na taj na?in oni ponovno pokušavaju relativizirati svoj nacionalni i pretvorbeni kriminal. Stoga poruka vama gra?ani „bitno“ je iza?i na slijede?e izbore (ma kad oni bili) jer postoji stranka koja nema u svojim redovima skrivenih boljševika i koja se zalaže za uvo?enje lustraciskog zakona kako bi se najve?em neprijatelju ovog naroda i svih gra?ana ove države kona?no „stalo na vrat“. Jer, ne izlaskom na izbore direktno se daje glas rušiteljima ove države koji su je uništili više nego agresori u našem pravednom obrambenom rat, jer su upravo ti ?etnici uzrokovali tijekom agresije materijalna razaranja i protjerali skoro milijun izbjeglica iz RH-a i BIH, a ovi današnji ne ?ine ništa kako bi se prava tih stradalnika i svih ostalih gra?ana zaštitila, tj. kako bi se poboljšala kvaliteta života u našoj Hrvatskoj.
Nadam se da ?e i narod Kirgistana do?i do istih zaklju?aka pa ?e mo opet biti susjedi (U slu?aju da ga u me?uvremenu gospodin bivši predsjednik RH ne „demokratizira“ na hrvatski na?in).
BOG I HRVATI !

Tagovi

Komentari

Nije trebalo dugo chekati.

Nije trebalo dugo chekati. Oni koji su Vladi Seksu i slicnima zlatnim teletom omoguchili vladanje sada bi opet trazili novu ideologiju koja che biti opravdanje za sve.
Boze nas sachuvaj!

Tko je glasao

Certifikat za obrisat dupe

Tada stupa na djelo u kuhinji tih i njima prijateljskih svjetskih moćnika do sada u svjetskoj povijesti ne zabilježen slučaj, jer se po prvi puta iz pobjedničke hrvatske vojske izručuju generali koji su vodili operacije u tom obrambenom Hrvatskom domovinskom ratu pod optužbom prekomjernog granatiranja da ne kažem „bombardovanja“ Knina u kojem je vojnički korektno i besprijekorno pripremljenim i izvedenim akcijama, zamislite vi apsurda, poginuo „jedan civil“. Međunarodno pravo takvu kvalifikaciju tzv. Zločina ne poznaje, jer se topnička priprema vrši temeljem obavještajne procjene, koja ne mora biti vjerodostojna, što je ponajbolje dokazano na primjeru Vukovara gdje su četnici mislili da ga brani trideset tisuća drogiranih ustaša pa su ga sravnili sa zemljom (posjedujem certifikat međunarodnog ratnog i humanitarnog prava)...
A gdje si ga stekao? Da znamo javiti instituciji da ti ga oduzmu.

Problem je naime sto te nisu naucili da za komentiranje pravnog slucaja treba procitati vise od propagandnih medijskih izvjestaja. Nitko nije optuzen za "prekomjerno" nego "neselektivno" granatiranje, a to je vrlo znacajna razlika. Konstantno trabunjanje o prekomjernom granatiranju je neutemeljeno jer tog pojma nigdje nema u procesu protiv generala. Dapace, sam tuzitelj je na kraju procesa rekao kako Knin nije bio Vukovar ili Staljingrad ali da to nije bila ni svrha. Svrha je, prema njemu, bila natjerati stanovnistvo u bijeg i sacuvati grad za naseljavanje tog grada Hrvatima kako bi se promijenila etnicka slika. Pa da je tuziteljeva teza bila da da je bilo "prekomjernog" granatiranja, ne bi to negirao u zavrsnoj rijeci!

Umjesto "prekomjernog" granatiranja, generali jesu optuzeni za nediskriminatornu paljbu, onu koja je razlikuje civilni od vojnog cilja odnosno koristenje oruzja niske preciznosti prilikom gadjanja ciljeva u rezidencijalnim zonama. Prema dokazima, od 1000 granata preko 900 ih je palo na siroko podrucje, ukljucujuci civilne zone, umjest na vojne ciljeve. To je poanta price.

Vracaj certifikat!

Tko je glasao

Ako želite bolje šanse na

Ako želite bolje šanse na izborima, nađite bolju izreku od ove na kraju, jer se ona ciljano obraća samo uskom krugu mogućih glasača.
Učite od onih koji su vam, kako pišeš, neprijatelji, jer oni stalno pobjeđuju.

Ima nekih stvari koje su mi ovim tekstom proširile spoznaje, ali i ukazale na to da su hrvatske opcije ili izuzetno naivne, ili ljepljive trake za odvlačenje onih koji bi u Hrvatsku vratili hrvatske vrijednosti.
Ovom izrekom na kraju dnevnika, umjerene ljude odbijate od svoje opcije, te ih gurate u naručje suprotnosti onoga o čemu pričaš, a znamo da je umjerenih najviše- to je pokazao i DR.

Možda ste još jedan ogranak, onih koji to rade svo vrijeme sa zadatkom pasiviziranja i eutanaziranja jedinoga ispravnoga recepta za izlazak Hrvatske iz krize i njeno oslobođenja: one opcije za koju su se borili hrvatski branitelji u DR?

U Hrvatskoj sve opcije, osim hrvatske imaju veće šanse, a i tako umanjene šanse smanjuju im oni koji tvrde da su spremni ili prepotentno kliču Bog i Hrvati.

Ponudite ono što svim hrvatskim građanima treba: pravna država, nacionalni ponos, pošteno pravosuđe, pravdu (ugledajte se na dobitnika predsjedničkih izbora), poštene referendume, ukidanje povlaštenoga izbornoga položaja Srba u Hrvatskoj, poništenje poklanjanja hrvatskih bogatstava Slovencima, nadu i vjeru u svoju državu i njene političare, a vjeru u Boga ostavite građanima, kao i nacionalnost.

Tko je glasao

Prođoh otprilike trećinu i

Prođoh otprilike trećinu i oči dalje ne mogu.

Šteta je što tekst nisi razdijelio u neke pasuse.

Eto kako mala tipka "Enter" može upropastiti veliki i vjerojatno dobar članak.

B-52

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci