Tagovi

Fitilj gori. Idemo dalje!

Za puno razmjevanje naslova, poželjno je baciti pogled na posljednji dnevnik. Tema je ista, ali imamo nove informacije - ministar Milinovi? je javno predstavio svoju reformu. Doduše, malo je i reterirao, naglašavaju?i kako je ovo "tek prijedlog", te da slijedi javna rasprava. Pa evo mu javne rasprave.

Idemo po redu. Prvo, jedna od osnovnih promjena koju najavljuje ministar je vra?anje participacije. Još sam prošli puta napisao da se de facto radi o novom oporezivanju (nakon temeljne HDZove poruke da "ne?emo uvesti nove poreze", no ovoga puta sam ministar predstavlja ne tako zanemarive promjene obzirom na prijašnji sustav uplata participacija (?ije je ukidanje, jelte, koalicijski partner, HSS imao kao dio svog izbornog programa). Participacije se ovoga puta namjeravaju napla?ivati u iznosu od 15 kuna za svaki posjet lje?niku ili izdanu uputnicu / recept, dok ?e se za dijagnosti?ke i specijalisti?ke preglede, te lije?enje u bolnicama primjenjivati participacija u iznosu od 20%, i ne manjem od 20 kuna.

Ok, idemo googlati, da vidimo o kojim se to ciframa radi. ... Dakle, prema cjeniku zdravstvenih postupaka kojeg je 2007. godine izdala Hrvatska lje?ni?ka komora (ako netko zna za noviji ili relevantniji izvor, bio bih zahvalan na informaciji), cijene specijalisti?kih pregleda se uglavnom kre?u oko 220 kn, što zna?i participaciju od 44 kune, no zanimljivo je izdvojiti još nekoliko cifri: participacija za obavljeni ultrazvuk ?e se kretati od (dodatnih) 30 do 80 kuna, za EKG 70 kn, obrada rane sa šivanjem 40 kuna plus po 20 kuna pri va?enju konaca i svakom previjanju, uklanjanje dobro?udnog tumora kože 100 kuna, a da ne spominjem da se na listi nalazi velik broj specijalisti?kih postupaka za koje se participacija penje na 400 kuna i više.

Evo, sad kad smo malo na svjetlo dana povadili konkretne brojke, recite vi meni - da li su to cifre koje si prosje?an ?ovjek u Hrvatskoj, sa prosje?nom pla?om, ili mirovinom, može priuštiti?

No ministar nudi rješenje i za tu nevolju - dopunsko zdravstveno osiguranje. Kako se radi o ciframa za ?ije podmirivanje prosje?an gra?anin ove zemlje mora zagaziti u minus (što predstavlja najskuplju vrstu kredita), budu?i nitko ne "ra?una" sa boleš?u, a kraj s krajem se ionako teško spaja, ministar je ponudio policu dodatnog osiguranja od 130 kuna mjese?no (80 kuna za umirovljenike), koja ?e pokriti sve ove troškove.

To bi ?ak zvu?alo i OK, kada bi smetnuli sa uma jednu ?injenicu - država svaki mjesec ve? uzima 15% brtuto pla?e svakog radnika, a ovom su reformom najavili uzimati i od umirovljenika (3% umirovljenicima s mirovinom izme?u 2600 i 5200 kuna, te 5% umirovljenicima sa mirovinom iznad 5200 kn).

Dakle, ako se pogleda iz te perspektive, ne radi se o "olakšanju" koje ?e prosje?nom gra?aninu za "samo 130 kuna" omogu?iti pristup skupom zdravstvu, ve? o hara?u koji je jednako odrezan svim stanovnicima bez obzira na njihov materijalni status.

Osnovni problem u cijeloj ovoj pri?i nije potreba da se dugoro?no i samoodrživo regulira financiranje zdravstva, ve? isklju?ivo na?in na koji se isto pokušava napraviti. ?injenica je da danas zdravstvo preživljava na prevelikih 15% doprinosa koji se napla?uje od premalog broja ljudi, ali rješenje nije u ovome što nudi ministar. Kvalitetno i dugoro?no rješenje financiranja zdravstva sastoji se u pove?anju baze koja svojim doprinosima puni zdravtsveni prora?un, ali ne na na?in novog oporezivanja bolesnih i umirovljenika, ve? pove?anjem broja zaposlenih, eliminiranjem sive ekonomije, te u kona?nici smanjivanjem doprinosa koji se obra?unava na bruto pla?e, jer manje optere?enje zna?i pove?anje baze. To nije posao koji se može odraditi kapitalnim ulaganjima u objekte koji ne pove?avaju realnu proizvodnju i zaposlenost (?itaj sportske dvorane, i nepotrebni megalomanski mostovi), pogotovo kada se za realizaciju tih neprofitabilnih projekata država masno zadužuje.

Ovo što nam se sada nudi je opet vatrogasno i socijalno neosjetljivo rješenje koje jednako lupa po svima, a posebno po bolesnima i umirovljenicima. Umirovljenici sa mirovinom od cca 3000 kuna morati ?e mjese?no izdvojiti stotinjak kuna za novo obavezno zdravtsveno osiguranje, te osamdesetak kuna za novo dopunsko zdravstveno osiguranje. Ili se pribojavati svakog posjeta bolnici i pregleda koje tamo trebaju napraviti.

Ministar brane?i prijedlog kaže kako ?e se umirovljenici zdravstveno oporezovati, mada su kroz svoj radni vijek ve? "odradili" taj posao, izme?u ostalog i zato jer "više od 20% umirovljenika ima manje od 20 godina radnog staža". Pa ministre, ako ste se ve? dotaknuli tog podatka, red je da i objasnite od kud Hrvatskoj toliki broj umirovljenika u prijevremenoj mirovini? Tko je prodavao firme za si?u, tjerao ljude u prijevremenu mirovinu, i zara?ivao na nekretninama u "privatizaciji na hrvatski na?in". I koja je vlast to zakonima omogu?ila?

I na samom kraju dolazimo do - Å¡e?era.

Prvo, za razliku od najavaljenog prije par dana, više se ne spominje preraspodjela doprinosa za zdravstvo izme?u radnika i poslodavca - što je dobro, budu?i je taj prijedlog predstavljao direktnu plja?ku ve? malih radni?kih primanja. No ministru vrag ne da mira, pa je plasirao novi biser. "Obavezni doprinos od 15% se ne?e mijenjati, ali ?e od 1. sije?nja osiguranici mo?i sami raspolagati dijelom doprinosa, i odlu?iti se za neko od privatnih osiguravaju?ih društava."

Eto, nakon što je obrazložio kako ?e oderati gra?ane, ministar je obrazložio kako ?e oderati i državu. Naime kaj.

Postoji velika razlika izme?u privatnog i javnog osiguranja kada govorimo o zdravtsvu. Javno zdravstveno osiguranje (HZZO) ima prvenstveno (ili bi trebalo imati) javni interes, tj. javno dostupno i kvalitetno zdravstvo. Privatno osiguranje kao jedini interes ima - profit, dok je zdravstvo samo jedan od na?ina da se do tog profita do?e. Tu se ve? u definiciji pojavljuje razlika koja garantira slabije ispunjenje javnog interesa, budu?i dio upla?enog novca privatnici plasiraju u vlastitu zaradu.

Osim te teoretske distinkcije (izrazito vidljive i u praksi, npr u USA u kojima je reforma (privatno osiguranog) zdravstva bila jedna od udarnih tema proteklih izbora - što mislite na kojim temeljima je Obama dobio Floridu i milijune umirovljenika koji žive u toj državi), izrazito je bitan prakti?an efekt - privatna osiguravaju?a društva imaju interes osigurati ljude koji ?e redovito (puno) upla?ivati, a malo trošiti - dakle zaposlene ljude srednjeg ili mla?eg godišta sa visokim primanjima. Takvu populaciju mogu privu?i i nu?enjem dodatnih usluga, koje uglavnom (zbog zdravstvenog i socijalnog statusa osiguranika) ostaju "potencijalne". Na taj na?in javno zdravstveno osiguranje gubi "najbolje platiše", ali u istom trenutku i zadržava više-manje istu koli?inu obaveza.

Sve na kraju rezultira manjim javnim sredstvima za obavljanje društveno korisne funkcije, te profitima privatnika kojima država doslovno poklanja zlatnu koku. A sve zbog nedoraslih i nezrelih ideja jednog ministra, da ?e tim potezom uvesti nekakve "liberalne" ili "republikanske" mjere. Privatizacija ima svoje mjesto i svoje vrijeme. Zdravstvo ne spada u tu kategoriju.

Komentari

Mene u cijeloj prici zesti

Mene u cijeloj prici zesti jedna druga cinjenica koju je doticni ministar visekratno potegao stigmatizirajuci "one" s visim mirovinama, kao da su svi do jednog ili saborski zastupnici ili su dosli do njih cudnim putevima.

Primjer; moj pokojni otac je cijeli radni vijek proveo u jednoj vrlo jakoj hrvatskoj firmi koja je uredno placala sve doprinose sto su i nastavili kako je posljednjih 15 godina proveo na mjestu zastupnika u inozemstvu, dakle nije bilo nikakvih muljaza nego su uplacivani maksimalni doprinosi na stvaran dohodak. Prosle godine je iznenada preminuo nedocekavsi mirovinu i bez ijednog dana bolovanja u svih 35 godina radnog staza.

Moja majka je u istoj toj firmi provela svoj radni vijek na poslu sluzbenice i naravno da je najbolji odabir za nju bio da ode u obiteljsku mirovinu posto je imala dobne uvjete. Niti ona nije imala dana bolovanja za tih tridesetak godina staza. I sada dolazimo do zanimljivog fenomena u kojem se osobe koje su cijeli svoj radni vijek vise nego izdasno punile drzavnu kasicu bez da su imale dana bolovanja tituliraju kao "oni s visim mirovinama" koje treba dobro rebnuti i u najmanju ruku proziva kao krivce za svo zlo u drzavi od strane vrlo zivotopisnog ministra.
Zanimljivo, zar ne ?

Tko je glasao

zanima kao su neki došlo do

zanima kao su neki došlo do novca za otvaranje privatnih klinika i poliklinika. istina je kako je i u prijašnjem sistemu postojala korupcija u zdravstcu, ali kako ona nije bila razmahano kao u sadašnjem, teško da se je s novcem iz prijašnjeg sistema mogla podići neka super klinika. pogotovo što poluklinike i klinike imaju uređaje ko kojim neki laboratoriji i bolnice mogu samo sanjati. nisu li ti aparatići kupljeni ipak novcem poreznih obeznika? možda ne bi bilo loše da se ministar zdravstva malo više pozabavi gdje sa strane curi novac za zdravstvo.

w. ;)

Tko je glasao

Većina poliklinika u

Većina poliklinika u privatnom vlasništvu su zapravo zdravstvene jedinice čiji naziv poliklinika je vrlo upitan. Kad bi se propisi striktno provodili vjerojatno bi se bar jedna trećina morala zatvoriti jer ne udovoljavaju uvjetima. No isto tako postoji nekoliko poliklinika koji se prekrasno uklapaju u tvoj opis i čije bi financije trebalo provjeriti (šifra Shimadzu).

Tko je glasao

Vjerujem da ste ovo vec

Vjerujem da ste ovo vec vidjeli, ali nisam mogla odoljeti da postavim - moj omiljeni autor

nik titanik

Tko je glasao

Nekada su se medvjedi vodili

Nekada su se medvjedi vodili po vašarima i selima i na taj način uveseljavali pučanstvo. Danas ih se umjesto vodanja po vašarima i selima postavi na mjesto ministra u vladi, a potom im se omogući nastup na hrvatskoj maloumnici, i evo cirkusa!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Hadzi skuliraj se. Rijeci

Hadzi skuliraj se.

Rijeci Obame su vise nego dovoljne da bi se napravio zaokret. Prica koju pricas je reakcionarna prica koja nije dio napretka, vec standarna jeftina demagogija koje je narod vec sit. Ti mozes bolje od toga.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

ti mozda mislis da je

ti mozda mislis da je demagogija, ja mislim da su cinjenice.

no, napomenuo bih ti jos jednu stvar - koliko mislim da je obama veliki poucak i za mene, i za SDP i za socijaldemokraciju (u jednoj mjeri, u kojoj to moze, iz svoje americke perspektive biti) - toliko mislim da je on i veliki poucak tebi, buduci je sve sto je psotigao postigo kroz vec postojece stranacke strukture. mislis da bi to uspio kao nezavisni kandidat?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Daleko teze. No istovremeno

Daleko teze. No istovremeno moramo uzeti u obzir jednu malu, no vrlo znacajnu cinjenicu. Demokrati se opcenito ne smatraju kriminalnom strukturom. S druge strane parlamentarne stranke proizasle iz KPH imaju vrlo ozbiljno kriminalno breme (od privatizacije, klijentelizma, prevare, nesposobnosti i permanentne otimacine javnih sredstava) tako da je reputacija tih stranaka ukupno gledajuci upravo breme, ne blagodat koju je Obama imao kao demokratski kandidat.

Moramo imati na umu i da se ovdje ne radi samo o dojmu, vec o samoj strukturi moci tih stranaka, koje nemaju veze sa opcim dobrom, niti sa bilo kakvim ugledom koji bi pocivao na zastiti opceg dobra, vec upravo suprotno. Nase stranke se smatraju NUZNIM ZLOM i to je jedina stvar koja te stranke i odrzava na zivotu.

Napravi novu strukturu, a sada nam Obama upravo daje prekrasnu politicku platformu za tako nesto i jedini argument koji je stajao na strani tog NUZNOG ZLA vise ne postoji, dok same stranke i njihovi protagonisti od tog trenutka gube smisao postojanja.

No, kako bilo da bilo, mozda je stvarno doslo vrijeme da pocnemo gledati naprijed, jer ovaj reakcionizam (kako tvoj po pitanju HDZa, tako i moj po pitanju SDPa) jednostavno samo oduzima vrijeme. Nista dobroga nije izaslo iz reakcionizma, jer je reakcionizam djir rucne kocnice, a nama je sada potreban djir da iskocimo iz ovog defetiziranog filma.

Obama i njegova politicka poruka, te naravno uspjeh te poruke prilicno su jak kapital da vec danas pocnemo promisljati sto da mi u Hrvatskoj ucinimo s istim. Cini mi se da je upravo to postala tema koja moze biti konstruktivna i interesantna. A ova razna hejtanja, reakcionizmi, to mozemo ostaviti za luzere. Ja cu pokusati ne biti luzer.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

Gale, dobro si ovo

Gale, dobro si ovo posložio...samo nisi baš odgovorio na pitanje: gdje ćemo mi to naći jednog Obamu, jednu Hillary, jednog Clintona, jednu Merkel, Tzipi Livni, Michelle Bachelet, itd. s obzirom da su u svim našim strankama profili ljudi miljama udaljeni od prethodno navedenih likova...

evo, recimo, pao mi je na pamet Goran Radman (upoznala sam ga netom kako je diplomirao, na njegovom prvom radnom mjestu, pratila, povremeno, u tisku njegov daljnji karijerni put, itd. on je zbilja kvalitetan materijal) ali, eto u zadnjem Globusu, primjerice, lijepo Goran kaže, iako simpatizer SDPa kako SDP nije moderna ljevica. Goran je, kao i uvijek, fin i civiliziran, pa neće direktno reći: ma, to su većinom poluinteligenti, grabežljivci i seljačine - od starije garde, te tašti egotriperi, željni slave i lovice na brzaka - od mlađe garde - na hrpi.

Eto, takvog jednog predsjednika, ili još bolje premijera, rado bih podržala. Koja šteta da Milanović nije sazdan od takvog materijala, ali ne samo on nego barem veći dio SDPovskih mališana..

CC

Tko je glasao

Obama je opak govornik,

Obama je opak govornik, tesko da mu moze itko parirati iz Hrvatske, a i sire. No, ono sto je bitnije jesu politicka nacela koja je Obama promovirao a koja mogu biti baza za novu politicku platformu. Vjerodostojnost je uvijek utemeljena na protagonistima takve opcije, a ne bi me cudilo da taj detalj i ne bude pretjeran problem za ozivljavanje takve nove opcije.

Sto se tice nasih stranaka, ne da mi se vise pisat o njima. Ko brije da od ekipe koja u 20 godina nije bila sposobna povuc jedan jedini politicki potez, sada moze furati bilo kakve promjene, well....

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

ma ne, posve se slažem s

ma ne, posve se slažem s tobom: jedina šansa su nova lica, bez hipoteke prošlosti, bez afera i šire...event. dva-tri grla iz postojećih stranaka bi mogla opstati.?

totalno sam bila zadivljena njegovim govorom, nastupom....ma, cijelom kampanjom...ti bokca koja je to profesionalnost, preciznost, svaka sitnica je ful promišljena, sve do boje odijela i boje haljine njegove žene i dječice....a ovi naši neinventivni jadnici su mislili da je vrhunac kampanje spotić o Jadranki fuckin' Puž....joj, da mi je samo znati koji kreten je smislio taj shit i kol'ko lovice naše je ulupano u to imbecilno smeće...možda Račan Jr. baš liči na njega - i sam filmić i Jadranka Puž, hehe

nego, glede naše stare ekipe - osim neznanja i nesposobnosti ima tu još nešto: njima i NIJE odgovarala promjena (to ide i HDZ i SDP), njima zapraff savršeno odgovara status quo....

CC

Tko je glasao

Bla, bla, bla. Ako nam je

Bla, bla, bla.

Ako nam je gust uzivati u debaklu hrvatske politike i furanju nadmocnog djira generala poslje bitke, onda je potpuno razumljiva orjentiranost na nase stranke.

Ako nam je pak cilj da se napravi promjena, vjerujem da je orjentiranost na postojece stranke prilicno fulana prica. Tako se osobno vise necu baviti kritiziranjem nasih stranaka, osim ako ne budemo furali komparacije u odnosu na neke nove ideje.

I to je to.

UZDP-Tiaktiv

Tko je glasao

no pa dobro, ne vidim sto

no pa dobro, ne vidim sto vam stoji na putu?


Preselio sam blog. Od travnja nove dnevnike možete naći na:
aleksandar-hatzivelkos.from.hr
[new time, new place]

Tko je glasao

Na kraju je Milinović

Na kraju je Milinović zaključio kako neće odustati od nove zdravstvene reforme te da će ona HDZ-u donijeti i pobjedu na lokalnim izborima.
(Index)

Zanimljivo je kako se dr.Ivo ne izjašnjava ... možda proučava razmjere nezadovljstva kako bi se onda u jednom trenutku mogao pojaviti kako spasitelj ... sjećate se onoga s prosvjetarima "Tko kaže da nema novaca?"

Tko je glasao

super rupert, u europsku

super rupert,

u europsku uniju sanaderova vlada & rh će ući bez darka milinovića kao ministra zdravstva, a isti neće biti ni blizu hrvatskoj vladi - via roma

(da pojednostavnimo-to će biti jedno od " mjerila" europske komisije, nikakv spin & sl. neće spasiti stvar )
__________________________________________
prije neki tjedan to isto sam rekao za ministricu lovrin,
pa se obistinilo

za ovo jada i čemera što lančani gospodin, naziva reformom, na njegovu žalost, ne može zatražiti podršku dragovoljaca i inih udruga iz svoje županije i okolo se kreveljiti kako je politički jak

tko se protiv korupcije bori, ne smije biti korumpiran,
a tko reforme provodi, mora biti i sam reformiran -

sorry, ali to je tak

sve ostalo piše 45 lines

marin držić

Tko je glasao

Sva će to spasiti

Sva će to spasiti statistika.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ovaj prijedlog "reforme

Ovaj prijedlog "reforme zdravstva", uz brojne negativne strane, ima i jednu pozitivnu: do kraja razgolićuje promašenost ekonomskog modela koji se pokušava uvesti u hrvatsko društvo. Možda će ljudi, kad ih se ovako bezočno "opali po džepu", ipak shvatiti kamo sve to skupa ide.

Tko je glasao

Svakako bi trebalo

Svakako bi trebalo analizirati plaće i penzije zastupnika. Međutim, nedavno, vezano za financijsku krizu Sanader je rekao da DRŽAVA mora štediti. Rezultati su tu.
Za početak bi bilo puno, puno važnije pogledati podatke / kažem podatke, a ne statistiku / o kretanju broja osoba koje primaju plaću iz sredstaja koje ostvari ovo jadno gospodarstvo. Nad tim podacima bi se mnogima digla kosa na glavi.
Treba si zamisliti na pr. Milano s približnim brojem stanovnika i gospodarstvom koje ima kako bi podnio ovo što je kod nas. Nemoguće je zamisliti kako bi Milano funkcionirao sa tolikim ministarstvima, županijama, općinama, mostovima, dvoranama i potkupljivanjem svega i svakoga uključujući i svjetsku diplomaciju. To kako funkcionira možemo zahvaliti jedino trošenju međunarodne akumulacije i rasprodaji imovine. Nedavno je Hebrang rekao da je Jugoslavija propala zbog dugova. Ako je tako Hrvatska je femomen.
Od ove "reforme" najviše koristi će, nažalost, imati mirovinski fondovi. Neće se ljudi moći liječiti po predloženim uvjetima pa će ranije rasterećivati fondove. Nemoguće je objasniti što je u glavama naših glavešina i kako su izgubili osjećaj za mjeru.
Još je teže objasniti što je u glavama "stoke sitnog zuba" i dokle će ići to strpljenje i tolerancija. Možda je u pitanju i tajming. Sad Milinović kaže da je to samo prijedlog. Znači nije vrijeme da penzioneri i radnici izađu na ulicu. Kasnije će reći da je zakon usvojen i pitati gdje smo bili prije.

Tko je glasao

Ja ne želim ništa

Ja ne želim ništa anglo-saksonsko u ovoj državi a ponajmanje njihov, kao što se zorno pokazalo izborom Obame za predsjednika SAD-a, potpuno promašeni oblik zdravstvene zaštite.

Ionako mi se svaki mjesec od plaće uzima oko 2200 kn za zdravstvo, plaćam i dodatno zdravstveno za svaki slučaj (a i zato što mi se ne da čekati u redu) - mislim da je to dovoljno obzirom da sam u bolnici bila jednom u životu i to tri dana zbog poroda

Ali nisam ja problem, ja si to još i mogu priuštiti (trenutno) ali ova ideja da se uvede dodatni porez jadnim umirovljenicima je licemjerno da licemjernije ne može biti

Pitanje je sad - hoćemo li im i ovo dopustiti da provedu?

"Da bi pobjedilo zlo dovoljno je da dobri ljudi ne rade ništa"

"Da bi pobjedilo zlo dovoljno je da dobri ljudi ne rade ništa"

Tko je glasao

Zapravo ti ovo nema veze s

Zapravo ti ovo nema veze s anglo-saksonskim. Oni bi prije svakog prijedloga napravili HTA (Health Tecnology Assesment) pa bi stavili na jedan kup sve pluseve i minuse ove "reforme", sve troškove i sve uštede i tek tada donijeli zaključak, a taj je: vodi li ovo u dobrom ili u lošem smjeru. Pokažu li izračuni da vodi u lošem ne bi se ni išlo dalje s ovime.
Na žalost u Hrvatskoj je HTA u povojima, a i faza "povoja" je mimoišla izgleda ministarstvo.

Tko je glasao

Pod "Oni" pretpostavljam da

Pod "Oni" pretpostavljam da misliš na Amere

Pa izgleda da nisu baš najbolje proveli taj HTA - ako uzmemo u obzir da im 40 milijuna građana nema nikakvu zdravstvenu zaštitu. Deseci milijuna drugih imaju najjeftinije "osiguranje" koje im ne pokriva takoreći ništa, odnosno ako im se dogodi išta iole ozbiljnije mogu sjesti i plakati.

Ne želim to u svojoj zemlji

"Da bi pobjedilo zlo dovoljno je da dobri ljudi ne rade ništa"

"Da bi pobjedilo zlo dovoljno je da dobri ljudi ne rade ništa"

Tko je glasao

Ne mislim na Ameriku, mislim

Ne mislim na Ameriku, mislim na UK

Tko je glasao

UK ima besplatno zdravstveno

UK ima besplatno zdravstveno osiguranje - i to jako kvalitetno!

Tko je glasao

Imaju i oni neke doplate,

Imaju i oni neke doplate, ali je definitivno to da je svaka odluka vezana uz zdravstvo bazirana na HTA

Tko je glasao

Bratoljub Klaić Riječnik

Bratoljub Klaić Riječnik stranih riječi:
Participacija (lat. participare – biti sudionik) Sudjelovanje, sudioništvo, učešće, udio, učestvovanje, zajedničko uživanje nekog dobra .........

Pitanje prvo: Čemu strane riječi u vladinim projektima ?
Pitanje drugo i ostala pitanja : U čemu mi to sudjelujemo ili imamo učešće ? Da li mi to sudjelujemo u sufinanciranju zdravstva ? Tko financira zdravstvo ? Budžet ? Čije pare čine budžet ove države ?

Da li mi to sufinanciramo sami sebe ?

Ili bolesni sufinanciranjem budžetskih izdataka za zdravstvo sufinanciraju zdrave ?

Sve se ovo svodi na klasičnu zamjenu teza !

Značajno jest da prijedlog čini naizled jeftinijim rješenjem dopunsko osiguranje, ali čak i naivni znaju da su osiguranja biznis nad svim biznisima i da se time skreće u vode američkog zdravstvenog (ne)sustava koji je protivan važećem Ustavu RH.

Tko je glasao

Hrvatska Demokratska

Hrvatska Demokratska Zajednica bi trebala promjeniti svoje ime u Hrvatsku Republikansku Zajednicu. U Americi si vec oko cca. 40 milijuna stanovnika ne moze priustiti zdrastveno osiguranje i to prvenstveno zahvaljujuci sistemu kojega Milinovic & Co. zele primjeniti i na HR jer se participacija masovno sprovodi i po US. Medjutim tu postoji jedna vrlo bitna razlika. Participacija u HR je samo prikriveni nacin 'oporezivanja' jer novac ide direktno u drzavni proracun dok u USA, participacija direktno zavrsava u 'djepovima' razlicitih privatnih "Health Care Services'. 'Health Insurance companies' u USA predstavljaju 'big business' with 'huge profits', a 'loby' im je u Washington D.C.-u strasno mocan. Mnogo clanova iz US Kongresa i Senata je nakon istjeka njihovih mandata preslo u Insurance entitete koji se iskljucivo bave s Health Care Business. Dakle ne radi se tu o nedostatku vizije ili novaca, nego iskljucivo o politickoj volji koja eto iako formalno zastupa americku stoku sitnoga zuba, u realnosti se nalazi na strani 'huge profits'. Drugi odlican primjer je 'Oil Industry'.

Barack Obama i Hillary Clinton su ti koji zasigurno mogu napraviti prekretnicu za 180 stupnjeva jer ako su jedna populacijski mala Canada ili UK u stanju primjenjivati jedan sasvim korektan socijalni sustav u zdrastvenom osiguranju koji stvarno odlicno funkcionira, tada se taj sistem svakako moze utilizirati u jos uvjek najmocnijoj drzavi na svijetu.

Medjutim vratimo se mi problemu u HR. Milinovic i njegova ekipa naprosto kopiraju americki sistem koji ce kompletno srozati ionako katastrofalno stanje u hrvatskome zdrastvu u kojemu ce najvise nastradati nase starije stanovnistvo. Sve sto si dosada spomenuo na koji nacin bi se trebao popuniti drzavni proracun je vrlo logican, medjutim nazalost trenutacno nerealan i neostvarljiv jer nam proizvodnja sve vise opada, ne stvaraju se nova radna mjesta, nego naprotiv ljudi gube zaposlenja, do 'mortgage' te ostalih raznoraznih kredita ce biti vrlo vrlo tesko doci, a pogotovo poznajuci cinjenicu u kojoj se teskoj situaciji nalazi cjelokupan svjetski bankarski sistem koji ce dakako utjecati na dostupacnost 'casha' na nasemu podneblju, 'supply' nekretnina ce uveliko nadrasti 'demand', cijene vec padaju, daljnje gradnje nekretnina ce biti upitne (firme veano uz 'real estate business' ce propadati), nastpat ce razdoblja masovnih zaduzenja, osim normalno monopolistickih drzavnih 'mega projekata' s kojim se najvise okoristavaju uglavnom pripadnici KRADEZEOVE vladajuce elite, itd. itd.

Za pocetak koji ja predlazem da se pridonese ka rjesavanju problema je napraviti jedan 'hitrorez' Saborskih placa i zabrana koristenja 'drzavnih' kartica u privatne svrhe.

Bit ce zanimljivo pratiti na koji nacin ce reagirati Sanaderove marionete Friscic i Hrelja.

Live Free or Die !

Live Free or Die !

Tko je glasao

Da točno je, Hrvatska

Da točno je, Hrvatska Demokratska Zajednica bi trebala promjeniti svoje ime u Hrvatsku Republikansku Zajednicu, iako bi im zbog duševnog profila pastira i stada koje ga slijedi bolje pristajao naziv, Hrvatska Debilna Zajednica.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Iz Hreljine izjave od 04.11.

Iz Hreljine izjave od 04.11. dade se zaključiti da nije upoznat o budućoj zdravstvenoj reformi.
Dobro glumi. Još bi mu čovijek i povjerovao, ali je toliko uvučen Sanaderu u guzicu, a sada će se uvući još i više, ovo radi preventive, jer kad Sanader malo jače kihne da ne izleti iz nje.

Tko je glasao

Gale je jednom pokrenuo

Gale je jednom pokrenuo raspravu o korupciji u zdravstvu. Ne znam je li u tekstu ili pak u komentarima bilo govora o tome da nikakva reforma zdravstva nije moguće, a da se ne "reformira" popriličan broj drugih resora.
I u ovom tekstu piše koliko imamo penzionera i KOJI JE TOME RAZLOG (zna se!).
Broj branitelja je idući problem, no namjerno (ZNA SE) se koči revizija. Da ne spomenemo činjenicu koliko mladih branitelja potrpaše u penzije, umjesto da su im dali dobar posao.
Privilegirana kasta, privilegirane mirovine.... sve bi to trebalo dobro protresti.
No kako se to ne radi, teret svega i svačega nose mali ljudi.
Ono što mi se čini dobrim u prijedlozima MIlinovića je smanjenje broja bolovanja, samo mi baš nije skroz jasno kako će to napraviti. No to je potrebno. Na primjer, kada je započela akcija "Index" na TV je jasno i glasno rečeno da je ili dekan ili prodekan rekao svim osumljičenima da odu na bolovanje. No nisam primjetila da je na to itko reagirao.
I ono što svako toliko tupim (ajde barem priznajem da TUPIM): država mora dio troškova za zdravstvo davati iz budgeta. Naš budget trpi i gradnju mostova koji i nisu trenutno od krucijalnog značaja, i razno razne da ne kažem kretenarije, pljačke, .... ali je interesantna činjenica kako vladajući ne smatraju potrebnim ulagati u zdravlje. U današnje vrijeme smatrati zdravstvo isključivo troškom mi je nepojmljivo. Dobri preventivni programi, ulaganje u kvalitetu zdravstva... znače i zdravije radno sposobne ljude, veću produktivnost, manje bolovanja te dugoročno - smanjivanje troškova zdravstva.
Jedina zemlja u Europi s većim porastom GDP-a od porasta troškova zdravstva je Finska. I to ne zato jer škrtare, već zato što već desetljećima ulažu velike novce i trud u izvanredne programe prevencije. No koliko će trebati Hrvatima da tako nešto shvate? Ne čini mi se ni da smo na dobro putu...

Tko je glasao

Da ne spomenemo činjenicu

Da ne spomenemo činjenicu koliko mladih branitelja potrpaše u penzije, umjesto da su im dali dobar posao.

zlobni smiješak mi ne silazi sa usta. kad već nisu mogli dobiti glasove ljudi čije su firme uništili, dugoročno su se okrenuli jednoj drugoj populaciji i imaju njihovu bezrezervnu podršku. samo se ne treba toliko generalizirati o braniteljima jer ih ima dosta koji danas djele sve one nevolje kao i ostali građani ove države.

Ono što mi se čini dobrim u prijedlozima MIlinovića je smanjenje broja bolovanja

ovdje se eto smijem do suza. prije jedno tri godine raščijala mi se tetiva koja prolazi preko vrha lakta. rendgen u domu zdravlja je bio pokvaren i snimanje sam obavio sa dva mjeseca zakašnjenja, a prvu terapiju strujom nakon pola godine. nisam dobio ni dana bolovanja već sam koristio svoje slobodne dane od davanja krvi kako bi proveo terapiju. kako je stroj stariji od mene uspio mi je spaliti nekoliko slojeva kože pa imam sasvim lijep ožiljak od njega. danas sam isto na bolovanju zbog koljena i uskoro počinjem raditi iako nisam čak ni zaliječen jer mi komisija nije odobrila produženje bolovanja. zbog duge liste čekanja na pregled ortopeda čekam više od mjesec dana, a sve zbog poslodavca kojemu je zaštita radnika iza profita.

ali je interesantna činjenica kako vladajući ne smatraju potrebnim ulagati u zdravlje

to je boljka već više od desetljeća za koju se uvijek ima opravdanje u primjerima zemalja EU. tu se uvijek spominje Velika Britanija. ne znam kako im pada na pamet se uspoređivati sa nekim drugim zemljama jer mene ne interesira stanje zdravstva u državi sa kojom nemam nikakve dodirne točke i ne živim u njoj. ali karakteristika naših političara je nalaženje izlika za vlastitu nesposobnost i zato nam je tako dobro samo što mi nezahvalna gunđala to ne znamo cijeniti.

Tko je glasao

već zato što već

već zato što već desetljećima ulažu velike novce i trud u izvanredne programe prevencije. No koliko će trebati Hrvatima da tako nešto shvate?
Ponovit ću svoj komentar. Hrvat Andrija Štampar je prvi u svijetu to shvatio - i proveo.

Tko je glasao

Hrvat Božo Pendo, prvi je u

Hrvat Božo Pendo, prvi je u svijetu osmislio i proveo ideju da nitko u cestovnom prometu ne treba stradati. I? Proglašen ludim psihopatom, jehovinim svjedokom i srbočetnikom, sjedi u zemlji koju je stvarao besposlen i bez prava da radi svoj posao. I gleda kako domoljubi dnevno ubijaju po nekoliko ljudi. Jer oni, navodno, na to imaju pravo.

Hrvat Božo Pendo, nemajući nikakve veze sa zdravstvom i medicinom, prvi je u Hrvatskoj shvatio ono što doktor Andrija Štampar u svoje vrijeme nije mogao znati: da se pravilnom prehranom idealno može utjecati na eikosanoide, prahormone, otkrivene 1982. godine. A to znači da se stanovništvo Hrvatske, samo edukacijom o pravilnoj prehrani, može držati u stanju bez bolesti i optimalne psiho- fizičke kondicije. Ali što vrijedi, kada to ne razumiju nadležni i navodno stručni volovi. Oni provode blesave i idiotske kvazireforme.

Znaju otočani često reći: Jadan Bože, za koga si kvasinu popio!! Jedna nesretna majka je u Dubrovniku objavila uspomenu na svog poginulog sina u Dubrovačkom vjesniku riječima: Uvijek će mi sine biti žao, za koga si život dao! I onda će mi netko reći: Idemo dalje! Kuda, majmuni jedni, kada ne znate tko Vam glavu nosi?

Samo, ne brinite. Ovih dana ću dovršiti i poslati Evropskoj komisiji takvu pljusku zbog pregora s hrvatskom mafijom i organiziranim kriminalcima da će se svi zaprepastiti. Jer je ovo stvarno prevršilo mjeru.

Tko je glasao

Hrvat Božo Pendo, prvi je u

Hrvat Božo Pendo, prvi je u svijetu osmislio i proveo ideju da nitko u cestovnom prometu ne treba stradati.

Aaaaa, ti si dakle taj koji je taj inovativni koncept prodao Šveđanima, ili Britancima?

Ili je možda bilo obrnuto?

Tko je glasao

@smogismogi, Sama medicinska

@smogismogi,
Sama medicinska struka tvrdi da smo u prevenciji loši. Mnoge analize našeg zdravstvenog sistema govore da smo u prevenciji loši. Dakle, iz nekog razloga mnogi tvrde da na ovom području zakazujemo.
Prije nego mi ponoviš i opet Andriju Štampara, nabrojiti ću ti programe koji trenutno u Hrvatskoj postoje, a provode se u većoj ili manjoj mjeri;
1. program za borbu protiv HIV/AIDS (ne znam točno kada je usvojen, ali postoji),
2. program za borbu protiv raka dojke donesen 2006. godine, jedan od programa na čijoj se realizaciji radi najviše,
3. program protiv šećerne bolesti usvojen 2007. čija je promocija započela tek ovih dana,
4. program za borbu protiv raka debelog crijeva (isto usvojen 2007.).
Dakle, trenutno imamo 4 preventivna programa, od kojih se tek manji dio i u praksi počeo provađati.
Za skoriju budućnost su ako se ne varam, u planu 2 programa.
Dakle, broj postojećih programa kao i njihovo sprovađanje govori za sebe više od navođenja zasluga Andrije Štampara koje sadašnjost ne provodi u mjeri u kojoj bi trebalo.

Ukoliko treba navesti još pokazatelja manjkavosti naše preventive - onda je to pretilost. Preko 20% stanovnika Hrvatske je pretilo, ne trebamo sad navoditi za koje sve bolesti raste uslijed pretilosti relativan rizik. Hrvatska nema program niti se bori protiv toga, ne educira ili barem ne educira dovoljno, a nacionalni program za borbu protiv pretilosti koliko znam nije u planu u skorijoj budućnosti. Postoje samo inicijative pojedinih društava, što stručnih, što pacijenata, koje nastoje educirati ljude uz nedovoljna financijska sredstva.

Tko je glasao

Nije preventiva na vrijeme

Nije preventiva na vrijeme otkrivati i liječiti bolesti, nego držati ljude u optimalnom psiho-fizičkom zdravlju, koje ne dopušta razboljevanje. Sva sredstva koja se sada sumanuto troše na kampanje, treba usmjeriti na edukaciju stanovništva o pravilnoj prehrani. To je jedini način rješavanja i pretilosti, jer se s pravilnom prehranom višak tjelesnih masnoća gubi prirodnim putem i na zdrav način. Pravilnom prehranom se liječi cijeli niz bolesti, a između ostalog, bolesti srca i krvožilnog sustava.

Ali, kada bi nešto o ovome pitali onog majmuna Milinovića, odgovorio bi Vam da su birači odgovorili na posljednjim parlamentarnim izborima.

Za dežurne kritičare koji vole pretpostavljati, a ne razumjeti, moram naglasiti da nisam protiv ranog otkrivanja bolesti i liječenja općenito. Samo tvrdim da bi pravilna prehrana bila revolucionarna reforma zdravstva, koja bi sasvim usput, za efekat imala uštedu na godišnjem nivou nekoliko desetaka milijardi kuna.

Tko je glasao

uštedu na godišnjem nivou

uštedu na godišnjem nivou nekoliko desetaka milijardi kuna.
Ministarstvo zdravstva troši 20 milijardi kn godišnje.

Tko je glasao

Poveznik, imaš pravo samo

Poveznik, imaš pravo
samo bih te nadopunila. Kada govorimo o programu protiv pretilosti , takav program ne bi smio biti samo usmjeren na one koli jesu pretili već i na opću populaciju: dakle što jesti, a što ne, koje opasnosti vuče pretilost za sobom itd.
Kada govorimo o novcima koji se uludo troše na kampanje, police, plaćanja garaža, unaprijed dogovorene javne natječaje... slažemo se u potpunosti. Da ih se pametno troši, prosperirali bi mi svi, a ne samo oni u čije se džepove slijevaju

Tko je glasao
Tko je glasao

U pravu si, samo je u novije

U pravu si, samo je u novije vrijeme i Andrija Štampar izgleda pao u zaborav

Tko je glasao

@hanhan - ostala sam

@hanhan - ostala sam zaprepastena kad su mi jednom prigodom predocili priblizan omjer svih komponenti koje ulaze u cijenu kostanja zdravstvene usluge koju placa prosjecni Amerikanac.

Najveci postotak i udjel u cijeni kostanja jest OSIGURANJE!

Rijec je o osiguranju koje imaju doktori u slucaju bilo kakvog utuzenja od strane pojedinaca ili grupa, a koje pokriva one astronomske odstete o kojima u Hrvatskoj samo mozemo sanjati.

Americki doktor moze biti utuzen za kojesta, parnice se rjesavaju relativno brzo i odstete pacijentima se uredno isplacuju ako za to postoji osnov.

Osobno, kad sam bila na pregledu u TX, morala sam izmedu ostalog potpisati dokument od cetiri stranice, gdje potvrdujem da sam upoznata od strane lijecnika i njegovog ureda sa zakonskim okvirima i mogucnostima, da sam procitano razumjela, te koji je pravni lijek u slucaju da zelim tuziti - ludnica! A bila sam tamo na odmoru i isla samo na godisnji rutinski pregled koji nikako nisam stigla obaviti tu u Njemi - dakle, hvala Bogu nisam isla usljed nekakve bolestine!

Bilo kako bilo - kazu da kad bi se trosak osiguranja srezao samo na pola od onog sto se trenutno placa, iz tih izvora bi se moglo i vise nego uspjesno pokriti zdravstvena skrb za svu americku djecu do sesnaeste ...

Tko je glasao

Osobno, kad sam bila na

Osobno, kad sam bila na pregledu u TX, morala sam izmedu ostalog potpisati dokument od cetiri stranice, gdje potvrdujem da sam upoznata od strane lijecnika i njegovog ureda sa zakonskim okvirima i mogucnostima, da sam procitano razumjela, te koji je pravni lijek u slucaju da zelim tuziti - ludnica!
Nešto slično, ali s različitog moralnog osnova rade u Hrvatskoj. Prije operacije traže potpis pacijenta na izjavu kako je upoznat o rizicima operacije. Prije potpisa dadu injekciju za umirenje i pacijentu predoče izjavu, te operaciju uvjetuju s njegovim potpisom. Sve bi bilo i prihvatljivo (koliko god nehumano izgledalo) da izjava nije BIANCO. Naime na papiru nema ništa upisano, a može se naknadno upisati sadržaj za slučaj neuspjeha operacije. Izjava je važna radi otklanjanja građansko-pravne odgovornosti doktora (pa dijelom i kaznene). Ako odbijete potpisati bianco izjavu - neće operirati. Isto se odnosi i za neke vrste delikatnijih pregleda.

Tko je glasao

Štovani smogismogi

Štovani smogismogi nažalost radi se o praksi s međunarodnim "pedigeom".

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Za pocetak koji ja predlazem

Za pocetak koji ja predlazem da se pridonese ka rjesavanju problema je napraviti jedan 'hitrorez' Saborskih placa i zabrana koristenja 'drzavnih' kartica u privatne svrhe.

Iz tvojih usta u Božje uši!

Ali, ja bih ipak u tvom prijedlogu "plaće" zamjenio s "mirovine", jer mislim da saborske plaće i nisu prevelike (pod uvjetom da se pošteno obavlja posao).

A što se "državnih" kartica tiče, slobodan uvid javnosti u sve detalje potrošnje uobičajen je minimum standarda demokracije kojoj težimo. Zna li se uopće koliko takvih kartica ima u opticaju i koji način opravdanja troškova se primjenjuje?

The Observer

Tko je glasao

A što se "državnih"

A što se "državnih" kartica tiče, slobodan uvid javnosti u sve detalje potrošnje uobičajen je minimum standarda demokracije kojoj težimo. Zna li se uopće koliko takvih kartica ima u opticaju i koji način opravdanja troškova se primjenjuje?

U Hrvatskoj tajna koliko su „peglane“ poslovne kreditne kartice državnih dužnosnika i službenika?

Tko je glasao

preletila sam samo ofrlje

preletila sam samo ofrlje ovaj dnevnik od Lesara (glede peglanja kartica, itd.) i vidim da je netko - na činjenicu da ni u DVA navrata Herr Lesar NIJE dobio odgovor od Šukija, i.e. točan amount koliko je tko speglal i zašto - predložio Lesaru da ponovo pita...ali, vidim, ništa, Lesar se više nije oglasio..koji point onda uopće tog dnevnika, itd.?

onda, što je s time, zašto zastupnik Lesar nije ponovo inzistirao, digao frku, itd. Ili netko treći?? Evo, moja sitnozuba malenkost, porezni obveznik ove uneređene zemlje, želi znati - i ima pravo znati - koliko je speglala, npr. učitelj'ca Đurek (Adlešić) u Čileu, koja je, btw. za vrijeme puta još bila na sick leavu, a i TO smo joj mi platili (HZZO), kol'ko kila svile je Milanica O' Pičić kupila za vrijeme posjeta Kini preko službene kartice, kol'ko lovice je Pavle Kalinić, "expert" za terorizam, mafiju i slične anomalije speglal dok je šetal po Los Angelesu, koliko lovice Ljuština, najnekulturniji lik zadužen za kulturu u RH razbacuje po Brijunima, dok se ide klanjati starom, olinjalom, nekoć samo dobrom glumcu Šerbedžiji i njegovoj famigli, itd.itd.

Pa onda, Herr Lesar, hoćete li vi konačno doći do tih cifri i podastrijeti nam ih? Ili moram moliti.....koga?

CC

Tko je glasao

Točno takve stvari i meni

Točno takve stvari i meni dižu kosu na glavi. Pojavi se neka sumnja da se državne pare troše nenamjenski da se pristojno i fino izrazim. Onda netko od toga kao napravi frku i pokaže nama svima kako on/ona pazi na nas i naše interese i kako su ovi drugi grozni. I na kraju od svega ništa. Pa zar je zbilja toliko teško barem jednu sumnju dokazati, barem jedan slučaj izgurati do kraja. Peglanje kartica po Lesaru, Pančić viče da Kalmeta gradi ceste sa 2 ili 3 puta napuhanim cijenama, Holding kao sve radove plaća previše, Popovača ima web od 200 000kn i da ne nabrajam dalje. Ali to sve ostaje samo na prepucavanjima. Ajmo jedanput ali samo jedanput da čujem da je netko prokazao i dokazao neki lopovluk i da je zbog toga netko odgovarao. Ili da se dokaže da lopovluka nema pa da netko odgovara zbog klevete.
Stvarno mi je dosta oporbe koja je sposobna voditi bitku protiv korupcije maltene na razini tračeva. Upere prst u nekoga i kažu da je on lopov. Ovaj odgovori da nije ili se uopće ne zamara sa odgovorom. A meni ostaje da si mislim tko je tu lud. Pa onda na izborima biram između možebitnog lopova ili možebitnog klevetnika ili nekog nesposobnog da obrani moje interese i pohapsi lopove. Bljak

Tko se mača laća, sam u nju upada a ćud nikada

Tko je glasao

ofrlje ću i ja, "Evo,

ofrlje ću i ja,

"Evo, moja sitnozuba malenkost, porezni obveznik ove uneređene zemlje, želi znati - i ima pravo znati - koliko je speglala, npr. učitelj'ca Đurek (Adlešić) u Čileu, koja je, btw. za vrijeme puta još bila na sick leavu, a i TO smo joj mi platili (HZZO), kol'ko kila svile je Milanica O' Pičić kupila za vrijeme posjeta Kini preko službene kartice, kol'ko lovice je Pavle Kalinić, "expert" za terorizam, mafiju i slične anomalije speglal dok je šetal po Los Angelesu, koliko lovice Ljuština, najnekulturniji lik zadužen za kulturu u RH razbacuje po Brijunima, dok se ide klanjati starom, olinjalom, nekoć samo dobrom glumcu Šerbedžiji i njegovoj famigli, itd.itd."

U državnim službama radi, ofrlje ciljam, oko 65000 ljudi. Većina je iz HDZ-a. Kako si molim te pronačla, skalpelskom preziznošću valjda, baš  ovih troje izvan najjače (po drugi put zaredom pobjedničke)  stranke na kojima treba dokazati kako se  kartice peglaju. Naravno da je u tom nabrajanju posve slučajno da osim "učitelj'ce Đurek (Adlešić)" svi ostali nisu do kraja katolički hrvatski i da to nikakve sveze s vezom nema?!

Tko je glasao

U državnim službama radi,

U državnim službama radi, ofrlje ciljam, oko 65000 ljudi. Većina je iz HDZ-a.

broj zaposlenih u državnoj upravi je oko 270.000

Tko je glasao

to što sam ja nabacala,

to što sam ja nabacala, ofrlje, par imena iz "protivničkog" tabora ne znači, naravno da se to ne odnosi na SVE, baš sve zastupnike, članove svih stranaka, itd.
navela sam samo one koji su mi posebno antipatični (ono, na čisto ljudskoj razini) ali zanemarimo moj prijezir prema navedenim imenima; htjela bih znati koliko to peglaju SVI političari na naš račun, tj. koji su troškovi opravdani, a koji nisu, itd.

glede katoličanstva, to nema veze s mozgom, i blesavo mi je uopće komentirati, mogu samo iskazati svoje čuđenje da si tu pripadnost uopće uočio, jer ja nisam :))

CC

Tko je glasao

Hatz, uvodno

Hatz, uvodno citiram:
Privatizacija ima svoje mjesto i svoje vrijeme. Zdravstvo ne spada u tu kategoriju
i nakon toga:
Privatno osiguranje kao jedini interes ima - profit, dok je zdravstvo samo jedan od načina da se do tog profita dođe. Tu se već u definiciji pojavljuje razlika koja garantira slabije ispunjenje javnog interesa, budući dio uplaćenog novca privatnici plasiraju u vlastitu zaradu.

Središnje je pitanje, dakako, "medicina" u službi čovjeka, a čovjek (ljudi) su svuda na svijetu, naravno i u Hrvatskoj, jednaki (isti) kada su bolesni. Dakako, "medicina" svuda u svijetu NIJE jednaka. Zašto?
Naime, očevidno je da je "medicina" u "različitim zdravstvima" - različita. Međutim, s razlogom na ovom mjestu ne možemo ulaziti u "pitanje" tko je tomu kriv kada svaki čovjek "ima pravo" da je "medicina" u njegovoj službi, bilo da je riječ o Indiji, SAD, Britaniji, Albaniji, ili, primjerice, u Hrvatskoj? Prema tome, ostanimo na onomu što je nama s razlogom jedino važno: Hrvatska.

Ti si savršeno točno (boldom) označio temeljne rečenice koje su temeljna pretpostavka postojanja vrhunskog učinka "medicine". Stoga savršeno TOČNO kažeš da nema "rješenja" postojećih "problema" hrvatskog zdravstva kada Vlada HDZ ne zna (a ja tvrdim: NE ĆE !) činiti ono što je "posao" svake vlade na svijetu (ili bi to trebao biti). A to je da radi u korist onih koji su te ljude "postavili" da budu "njihova vlada". Naravno, nas zanima na prvom mjestu ono što je u Hrvatskoj. A u Hrvatskoj (i) postojeća Hrvatska vlada radi d o k a z a n o protiv onih u čije "ime" radi postojeća "dobročinstva". Dakako, riječ je o h r v a t s k o m n a r o d u.
(Ovdje ne spominjem "termin" - hrvatski građani, već spominjem "terim" hrvatski narod zato što je to uporište vlasti HDZ!)

Pred nama su stope porasta hrvatskog GDP od najviše, jako, jako, mojih "optimističkih" dva do tri posto! Nadalje, svi znamo da u Hrvatskoj teče proces "starenja" stanovništva, što znači povećani zahtjev za tzv. zdravstvenim uslugama. Čak i pod pretpostavkom da NITKO ne traži porast kvalitete, već da (ljudski) traži da postojeća (ne)kvaliteta ostane na istoj razini - to očevidno n e ć e biti ostvarivo!

Naravno da Milinović (jednako kao i oni prije njega!!!) ne će "napadati" svojega BOSA (GAZDU) zbog toga što ON radi "svoj posao" tako kako radi. No, i sada da budem "malo zločest", s obozirom na to da ipak jednom dijelu hrvatskog naroda valja osigurati kvalitetno zdravstvo (jer će se oni pobuniti - a oni i jesu "najopasniji" jer mogu financirati nečiju "drugu" izbornu kampanju !!!!!!! s obzirom na to da imaju novaca !!!!), Milinović je "pronašao" spasonosno rješenje.
Ti si ga ovdje predočio. I mislim da je u tomu riječ.
Ni prvi - ni zadnji puta "viđeno" - a glasi: Rajo plati, i ne pitaj !
A i koga da ta "raja" pita ... ?

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci