Tagovi

Filozofija slobode 2/3

7. Kako utvrditi je li pravo povrije?eno?

Pravo ne može biti povrije?eno osim fizi?kom silom ili prijetnjom fizi?ke sile. ?ovjek ne može drugoga lišiti njegovih prava bez uporabe fizi?ke sile. Kad god je ?ovjek prisiljen na nešto bez svojeg slobodnog, individualnog, osobnog, dobrovoljnog pristanka, njegovo je pravo povrije?eno.

Prema tome, možemo povu?i jasnu, objektivnu crtu izme?u prava jednog i drugog ?ovjeka. Ovo je objektivna podjela, nije predmet razlike mišljenja, odluke ve?ine, niti arbitrarne odluke društva. Nijedan ?ovjek nema pravo incirati uporabu sile protiv drugog ?ovjeka.

Prakti?no pravilo ponašanja u slobodnome društvu, individualisti?kome društvu (jer sloboda nije kolektivna kategorija) je jednostavno: ne možeš o?ekivati, ili zahtijevati bilo kakvu akciju od drugoga, osim kroz njegov dobrovoljni pristanak.

Nemojte biti zavedeni starim kolektivisti?kim trikom koji kaže: apsolutna sloboda ne postoji, jer nisi slobodan krasti, ubiti isl. Društvo ograni?ava tvoju slobodu kad ti ne dopušta kra?u ili ubojstvo, prema tome, društvo može ograni?iti tvoja prava kako vidi prikladno. Sloboda je ono što društvo odlu?i da je sloboda.

No nije društvo, niti bilo kakvo socijalno pravo, ono koje ti zabranjuje ubojstvo, nego priznavanje ?ovjekovog neotu?ivog prava na život. Ovo nije «kompromis» izme?u dva prava, nego linija razdvajanja koja održava sva prava netaknutima. Ta linija nije izvedena iz društvenog konsenzusa (kad bi bila, bilo si sasvim u redu ubiti nekoga, ako društvo tako odlu?i), nego iz tvojeg vlastitog neotu?ivog prava. Definicija ove crte nije izvedena iz arbitrarne odluke društva, nego iz tvojeg vlastitog, individualnog prava.

U granicama vlastitih prava, tvoja je sloboda apsolutna.

8. Koja je ispravna funkcija države?

Ispravna funkcija države jest da štiti individualna prava, da štiti ?ovjeka od fizi?ke sile.

U ispravnom društvu, ljudi ne koriste fizi?ku silu jedni protiv drugih, sila može biti korištena samo u samoobrani, tj. u obrani prava protiv fizi?ke sile. Ljudi delegiraju državi mo? da koristi silu u odmazdi/kažnjavanju. I samo u odmazdi.

Ispravna vrsta države ne inicira uporabu sile. Služi se silom samo u odgovoru onima koji su inicirali uporabu sile. Na primjer, kad država uhapsi kriminalca, nije država ta koja krši prava, nego je kriminalac taj koji kršio prava i time sam sebe stavlj izvan sfere prava, gdje ?ovjek nema drugog izbora nego odgovoriti silom.

Ovdje je bitno zapamtiti kako sve akcije definirane kao kriminalne u slobodnom društvu uklju?uju uporabu sile i jedino su takve akcije sankcionirane silom.

Nemojte biti zavedeni traljavim izrazima poput: «Ubojica ?ini zlo?in protiv društva». Nije društvo to koje ubojica ubija, nego individualnog ?ovjeka. Nije društveno pravo to koje je prekršio, nego individualno pravo. On nije kažnjen zato što je naudio kolektivu. On nije naudio kolektivu nego jednom ?ovjeku. Ako kriminalac oplja?ka deset ljudi,nije oplja?kao «društvo», nego deset individualnih ljudi. Ne postoje zlo?ini protiv «društva», samo zlo?ini protiv individualnih ljudi. I dužnost je ispravnog društvenog sistema i ispravne vlade zaštititi pojedinca od uporabe sile.

Kad, s druge strane, država postaje inicijator sile, nepravda i moralna korupcija koje slijede su neizrecive.

Na primjer: kad kolektivna vlada naredi ?ovjeku da radi i stavi ga na odre?eni posao, pod prijetnjom smrti ili zatvora, država je ta koja je inicirala uporabu sile. ?ovjek u pitanju nije po?inio nasilje protiv bilo koga, no država ?ini nasilje nad njim. Nikakvo teoretsko opravdanje nije mogu?e za takvu praksu. I nikakav rezultat u praksi nije mogu?- osim terora i krvoproli?a koji su uvijek prisutni u bilo kojoj kolektivnoj državi.

9. Može li postojati «miješani društveni sistem»?

Ne može postojati društveni sistem koji je mješavina individualizma i kolektivizma. Ili su individualna prava priznata u društvu, ili nisu. Ne mogu biti napola priznana.

Ono što se ?esto doga?a, jest da društvo koje je bazirano na individualizmu nema hrabrosti, integriteta i inteligencije provesti vlastite principe konzistentno u praksi. Kroz neznanje, kukavi?luk, i mentalnu lijenost, takvo društvo donosi zakone i prihva?a regulacije koje proturije?e njegovom osonvnom principu i krši prava ?ovjeka. U srazmjeru s tim kršenjima, društvo ?ini nepravde, zla, i zlouporabe. Ako greške nisu ispravljene, društvo tone u kaos kolektivizma.

Kad vidite društvo koje priznaje ljudska prava u nekim od svojih zakona, a u drugima ne, nemojte ga hvaliti kao «miješani sistem» i nemojte zaklju?iti kako kompromis izme?u 2 osnovna principa u teoriji može raditi u praksi. Takvo društvo ne radi; nego se raspada. Raspadanje traje. Ništa se ne raspadne odjedanput, niti ljudsko tijelo niti ljudsko društvo.

10. Može li društvo postojati bez moralnog principa?

Ve?ina ljudi danas ima djetinjastu ideju kako društvo može ?initi što ga je volja, kako su principi nebitni, prava samo iluzija; i efikasnost vodilja akcije.

Istina je kako društvo može napustiti moralne principe i pretvoriti se u razuzdano krdo koje hrli u ponor. Jednako tako svaki ?ovjek može prerezati vlastito grlo kad god to poželi. No ?ovjek to ne može u?initi ako želi živjeti. I društvo ne može napustiti moralne principe ako želi preživjeti.
Društvo je veliki broj ljudi koji žive zajedno u jednoj državi, i koji su u me?usobnom doticaju. Ako ne postoji objektivni moralni kod kojeg ljudi razumiju i priznaju, ne postoji na?in na koji se mogu ophoditi jedni s drugima, pošto nitko ne zna što može o?ekivati od svog bližnjeg. ?ovjek koji ne priznaje moralnost je kriminalac; a kad imaš posla s kriminalcem, ne možeš u?initi ništa nego pokušati razbiti njegovu lubanju prije nego on razbije tvoju. Ne postoji ni jedan drugi jezik, nikakvi uvjeti ponašanja me?usobno priznati. Govoriti o društvu bez moralnih principa zagovarati je da živimo zajedno poput kriminalaca.

Još uvijek priznajemo, tradicionalno, mnoge moralne koncepte koje uzimamo zdravo za gotovo, i ne razumijemo u kojoj mjeri su naše dnevne aktivnosti mogu?e samo zbog prihva?anja tih moralnih principa. Zašto je mogu?e oti?i do trgovine, kupiti nešto, i ponovno iza?i? Gomila oko tebe jednako tako treba proizvode; gomila bez problema može savladati par prodava?ica, razvaliti trgovinu i uzeti i tvoje vre?ice i nov?anik. Zašto to ne ?ine? Ne postoji ništa što bi ih zaustavilo i tebe zaštitilo - osim moralnih principa tvojih individualnih prava na život i vlasništvo.

Nemoj ?initi grešku i misliti kako je gomila sputana samo strahom od policije. Ne bi moglo postojati dovoljno policajaca na kugli zemaljskoj kad bi ljudi vjerovali kako je plja?ka prakti?na. A kad bi ljudi tako vjerovali, zašto i policajci ne bi tako vjerovali? Tko bi tada, bio policajac?

Osim toga, u kolektivnom društvu policajci nisu tamo kako bi zaštitili tvoja prava, nego da ih narušavaju.
Svakako bi bilo efikasno za gomilu da isprazni trgova?ki centar- ako prihvatimo trenutnu efikasnost kao dobro pravilo za djelovanje. No koliko trgovina, tvornica, farmi ili domova bi imali, kad bi prihvatili ovo pravilo?
Ako odbacimo moralnost i zamijenimo je doktrinom neograni?ene vladavine ve?ine, ako prihvatimo ideju kako ve?ina može raditi što ju je volja, i ako je sve što ve?ina naredi njeno pravo, kako ljudi mogu to pravilo primijeniti u vlastitim životima? Tko je ve?ina? U relaciji prema svakom pojedinom ?ovjeku, svi ostali su potencijalni ?lanovi ve?ine koja ga može uništiti po volji u bilo kojem trenutku. Tada svaki ?ovjek i svi ljudi postaju neprijatelji; svatko se treba bojati i biti sumnji?av prema svima ostalima, svatko treba pokušati ubiti i oplja?kati drugoga, prije nego ovaj ubije i oplja?ka njega. Ako mislite kako je ovo samo apstraktna teorija, pogledajte primjer Europe za prakti?nu demonstraciju. I u sovjetskoj Rusiji i nacisti?koj Njema?koj , ljudi su bili ti koji su obavljali prljavi posao za Gestapo i KGB, špijuniraju?i i izru?uju?i vlastite prijatelje i ro?ake u komore za mu?enje. To je rezultat kolektivizma u praksi.

Ovoje konkretna aplikacija ispraznog i zlog slogana, koji zvu?i tako dobro onima koji ne razmišljaju:

«op?e dobro je iznad individualnih prava»

Bez individualnih prava, nikakvo op?e dobro nije mogu?e. Kolektivizam, koji stavlja dobro grupe iznad dobra pojedinaca i govori ljudima kako se trebaju žrtvovati za svoje bližnje, rezultira situacijom u kojoj ljudi nemaju drugog izbora nego da se boje, mrze i pokušaju uništiti svoje bližnje.

Mir, sigurnost, prosperitet, suradnja i dobra volja me?u ljudima, sve ono što smatramo društveno poželjnim, nije mogu?a osim u sistemu individualizma, gdje je svaki ?ovjek siguran u upražnjavanju vlastitih prava, znaju?i kako je društvo tu da zaštiti njegova prava, a ne da ih uništi.

Tada svaki ?ovjek zna što smije, a što ne smije ?initi svojim bližnjima, I što njegovi bližnji, uklju?uju?i državu, smiju ili ne smiju ?initi njemu. Tada je slobodan postupati sa svojim bližnjima kao sa svojim prijateljima i jednakima.

Bez moralnog koda nikakvo pošteno ljudsko društvo nije mogu?e. Bez priznavanja individualnih prava nikakav moralni kod nije mogu?.

Komentari

Ovaj tekst bi trebalo

Ovaj tekst bi trebalo adaptirati i prilagoditi za čitanje visopkopozicioniranim Matanima u MUP-u RH, sve ok.......

Tko je glasao

ne znam koliko bi to

ne znam koliko bi to pomoglo.. policija povijesno nije nikad bila tu da zaštiti narod, nego one koji im daju plaću.. i policija je uvijek vjerno izvršavala svoj posao. tko god obuče bilo kakvu uniformu, odriče se vlastitog morala i umjesto njega prima naredbe. vrijedi za svaki posao u principu.. "samo radim svoj posao"

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Bojim se toga kako je život

Bojim se toga kako je život u nekim krajevima ovog svita usporediv sa vegetacijom u prirodi.
Malo topline, malo minerala i tekučine i prođe život.... jedni se najedu od ploda dok biljka na kraju strune!

No, kakve ovo ima veze sa ovim Vašim komentarom?

Jednostavno! Uniforma ne mora biti od krpa! Civili su ti koji se tako ponašaju a nemaju ni uniforme nit značke!

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

Pozdrav @Debe, Veliki plus

Pozdrav @Debe,
Veliki plus za poglavlje 9.
Sa zanimanjem čekam zaključni tekst.

Tko je glasao

Razvoj društva kroz razvoj

Razvoj društva kroz razvoj osobe je jedan narednik opisao u vrlo jednostavnim riječima:

Pitao je, "Koje je jedino glupo pitanje koje postoji na ovome svijetu?"

Odgovor: "Ono koje se ne pita!"

Obrazloženje:
Ono pitanje koje se nikada ne postavi (ili izgovori na glas) ostaje neodgovoreno, no to se onda direktno odrazi na razvoj tog pojedinca koji ostaje u neznanju.
Onaj tko postavi pitanje je u fazi "neznanja" nekoliko trenutaka, sve dok ne dobije odgovor na svoje pitanje, onaj tko ne postavi pitanje ostaje u neznanju zauvijek.

Ovo što pišeš nije po mom skromnom mišljenju nikakva ideologija kako bi neki odmah pokušali "etiketirati", ovo je sve do sada "common sense" ili "zdrava i promišljenja logika".
Realnost je ovakva kakva je i ljudi jesu različiti na "7 x 77" načina i to ne triba nikome zamjeriti, no kada samo jedan od tih naših osobina zabrani onda postajemo žrtve tuđe sile, kada ne želimo prihvatiti istinu da nitko nema pravo drugome oduzeti njegovo osobno pravo na svoje mišljenje i pravo da gradi svoje stavove onda postajemo doslovce mini diktatori.

Ovaj mini serial dnevnika je do sada po mom skromnom mišljenju zavridilo "nobelovu nagradu PoLLitike.com" jer otvara niz broj pitanja za svakog pojedinca koji se ovdje nalazi i koji pročita te tekstove.
Razvijamo sebe kroz analizu samih sebe!
No, kako realnost nije idealno tako će sigurno neki pojedinci se hvatati onoga u što su uvjereni, neki milom a neki silom.

Najinteresantnije u tome svemu je upravo kako nikome ne namečeš ideje u glavu, več daješ matrijal za "razmišljanje", to mi se najviše sviđa u svemu tome.

Možda će se na kraju jednog dana i uspjeti pretvoriti vojsku i društvo ljudi, ljudi koji su individue i koji mogu jednog drugog poštivati kao takve, bez da im netko silom nameče neki režim "bratimljenja" itd. več prirodno i putem osobnih zaključaka koje se temelje na "logične" zaključke i poštovanje drugih (drugačiji).

Druže Debe, rušiš one društvene zidove u ovim krajevima, nije opasno dok ostaje na jedan dnevnik napisan na nekih blogerski konglemerat aliiiii ako slučajno se krene u realizaciju onda si meta onih koji imaju korist od svojih pastira! Možda im je korist samo u tome što im nekakav čip u glavi podsvijesno govori "NE, NE i NE MORA BITI OVAKO KAKO JE!"

Zdravo druže Debe, drž se!
PS. Zanemari moje šale na račun drugarstva, jer ako oni u nas gledaju kao "sličnomišljenike" onda vjeruj mi da u nas gledaju kao da smo isti kao i oni... i tako postajemo u jihovim očima poput "Drugovi" nekadašnjih slavnih vrimena! ;)
Pozzzzzzzzz, Mr. D!

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

ko bi reći da će Debe

ko bi reći da će Debe ispasti libertarijanac :-)))

Tko je glasao

libertarijanizam je jedna

libertarijanizam je jedna stepenica u pravom smjeru za otkrivanje istine.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Bez moralnog koda nikakvo

Bez moralnog koda nikakvo pošteno ljudsko društvo nije moguće. Bez priznavanja individualnih prava nikakav moralni kod nije moguć.
Definicija karcinoma koji će uništiti ovu civilizaciju.
Definitivno.

Tko je glasao

Karcinom koji sami izazivamo

Karcinom koji sami izazivamo svojim nekakvim društvenim otrovima!

Kada Čovik postaje "koletaralna" žrtva onda dobivamo režime poput onih koji su postojali na ovoj kugli zemaljskoj, režimi koji su tjerali ljude u konc.logore, koji su čistili cijele teritorije poput Srijema, Banata i Bačke, poput onih režima koji su tjerali ljude u istočni Sibir itd. itd. itd.....

Danas je to sve "prošlost", tako nm stalno govore i uvjeravaju nas kako je "tako", no možda je moderni režim onaj u kojem "izabrani" nameču svoju silu uz legalizaciju koju oni stalno prezentiraju pod "legitimitet" a koji glasi "kako ih je večina/večine izabrala"! No to ne mijenja činjenicu kako je ta večina/večine ipak = manjina u odnosu na cijelinu!

Karcinom je na kraju kada pogledamo upravo manjak "individue" u društvu! Zabrana kroz represiju onih koji nisu uz tu manjinu koja sebe predstavlja kao "izabrani predstavnici", na kraju gledamo kako je i dalje ostao mentalitet "Ako nisi uz mene onda si protiv mene" a to je dobra stara formula svakog režima i svakog diktatora iz prošlosti!

Nekima je ovo sve filozofiranje, a što ako je realnost takva kakva je?
Što ako gledamo istinu u oči?

Filozofije kao i idelogije su od uvijek bili izgovori za masovna ubojstva ljudskih bića!
Tko je izvršavao i branio i pravdao takva dijela?

No kako vlada ona dobra stara o "neprijateljima" tako isto iam jedna izreka koju sam prvi put čuo u ovim krajevima:
"Pljuneš mu u lice, on se obriše i pogleda gore i kaše, Vidi kiša pada"
A ta manjina koja predstavlja večinu/večine sebi bira takve jer su isti kao i oni!

Jakša
"Tu fui, ego eris "

Obrisan

Tko je glasao

ovisi o definiciji

ovisi o definiciji "individualnih prava".. ovo što se danas naziva prava nisu prava nego zahtjevi.. i uskoro obaveze.. (uključujući rad.. )

moral se definira u odnosu ljudi jednih prema drugima, kao i Božje zapovjedi.. ne ukradi i ne ubij mogu se jednako tako definirati i kao pravo na vlasništvo i pravo na život.

ima par kredibilnih i praktičnih primjedbi/greški na čitav tekst, no polazne točke za političku filozofiju su mnogo bliže od onih drugih, koje se danas guraju. i u principu su prilično slične Božjim zapovjedima, iako je autorica bila ateistica. To je i glavni razlog zašto su kršćanstvo i islam meta napada, kao što će biti i judaizam kada za to dođe vrijeme. Zato se danas Izraelu toliko i dopušta.. tako da jednog dana lonac prekipi.. no tek nakon što potonu kršćanstvo i islam. To je napisao i HG Wells pred skoro 100 godina..

svoje primjedbe dat ću nakon što sve prevedem

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci