Tagovi

Fiat money

Znamo da je Grčka počela da „seče“ po državnom budžetu. Uzmimo samo najeklatantniji primer: socijalni turizam,(tj. pravo na besplatno letovanje od nedelju dana za sve građane) je radikalno smanjen na samo dva noćenja godišnje na teret državnog budžeta. Uveliko se razmišlja i o redukciji broja mesečnih penzija, koje će sa tekućih 14 preći na 13. I obračun penzija će se izmeniti, iako se još ne zna u kom obimu. Zasad je to još uvek 80% od prosečne plate, naspram 46% u Nemačkoj. Sa platama i penzijama teško ide, ali sa Akropoljem nije bilo problema – koncesiju su kupili finci. Perikle se pritom prevrnuo u grobu, ali je važno da je privatizacija krenula.
Naviknuti smo na velike naracije o Evropi. Politički demokratska, ekonomski liberalna, socijalno solidarna, sa stabilnom valutom iza koje stoji granitni autoritet ECB, a ne neka mala, anonimna, centralna banka sa svojim sitnim egoističkim, nacional-političkim interesima. I opet, kad će nas primiti u Evropu? Da li će nas uopšte i primiti? Hoćemo evro. Šta će nam ovaj balkanski sitniš!
Ali da li znamo o kojoj Evropi govorimo? Jer postoje dve vizije Evrope. Da li svi govorimo o istoj Evropi?
Liberalna vizija Evrope, ona na kojoj su izgrađeni njeni temelji, počiva na garanciji četiri osnovne slobode: slobodne cirkulacija robe, usluga, kapitala i ljudi (Treaty of Rome, 1957), što je u suštini restauracija sloboda iz XIX veka, uglavnom ukinutih u mnogim Evropskim zemljama pod talasom protekcionizma u XX veku. Zajedničku valutu niko tada nije ni pominjao. Valute zemalja članica su trebale biti i ostati deo kompetitivnog sistema (zajedno sa poreskim sistemom i bilansnom disciplinom). Zemlje EU koje su izabrale liberalnu viziju Evrope (bez evra) i ostale joj verne su Engleska, Švedska, Danska i Češka.
Socijalistička vizija Evrope je umnogome mutirala orginalni koncept EZ, unoseći elemente spoljnog protekcionizma i unutrašnjeg interventizma, centralizacije političke moći i birokratizacije institucija, tako da danas mnogi govore o vaskrsenju srednjovekovnog ideala Karla Velikog i „Evropskog imperijalizma“, propraćenog dodatnim modernim elementima neograničene ponude novca (obećanja) i jakim redistibutivnim efektima.
Nemačka, koja je iskusila dve hiperinflacije (1923 i 1948, nakon monetarne reforme), je u vreme stvaranja EZ vodila rigoroznu monetarnu politiku. Bundesbank jeuspela da pretvori DM u vodeću svetsku valutu i do uvođenja evra je redovno podsećala ostale zemlje ćlanice EZ na njihove slabosti (prekomerno štampanje novca kojim su finansirane političke ambicije vladajućih političkih partija u Evropi). Francuska, Italija, Španija, Grčka, itd su bile prinuđene da u redovnim vremenskim razmacima devalviraju svoju valutu u odnosu na DM. Vrlo neugodno za vladajuće političke partije (desne i leve) koje su svakom novom devalvacijom implicitno priznavale slabost svoje unutrašnje politike i gubitak kompetitivnosti na globalnom planu. Kad se ukazala prva pogodna prilika (rušenje Berlinskog zida), Nemačkoj je pružena mogućnost ujedinjenja uz protivuslugu – napuštanje DM. Podsetimo se da je Nemačka bila pod direktnom kontrolom 4 atomske sile (Francuske, Engleske, SAD i SSSR). To je bio i poslednji, definitivni čin „razoružanja“ Nemačke i njena treća kapitulacija pred Francuskom u toku samo jednog veka (Versajki ugovor, Potsdamski Ugovor i konačno Maastricht). Savršeno prilježno duhu vremena u kojem je teritorijalna kolonizacija zamenjena ekonomskom kolonizacijom.
Ulogu regulacije likvidnosti sistema je preuzela ECB. Svi znamo da je ova deklarativno trebala proslediti rigoroznu monetarnu politiku Bundesbanke. I tako je svugde bilo i predočeno, jer biti naslednik politike DM je davalo prestiž novoiskovanom evru. Iza te propagandne zavese stajao je samo jedan glas Nemačke u ECB board-u, iste vrednosti i težine kao recimo jedan glas Malte. Konverzija nacionalnih valuta u evro je izvršena po nerealno visokim kursevima, što je proizvelo visoki nivo primanja (plata i penzija) u zemljama sa već kompromitovanim državnim bilansima i visokim dugovima. Ova prva redistribucija je proizvela pozitivne neposredne psihološke efekte i dugoročne negativne posledice. Cena rada je postala preskupa u zemljama u kojima je bila niska produktivnost rada (odnos radnog i kapitalnog uloga po proizvodnoj jedinici), što je izazvalo seobu proizvodnog kapitala u zemlje u kojima je taj odnos povoljniji. Istovremeno priliv likvidnosti je prouzrokovao jak porast cena potrošne robe u periodu od 2001-2007, kad ga je prvi veliki krizni talas privremeno zaustavio. „Periferne zemlje evro-zone“ ( politički korektno ime za PIIGS) su nastavile da uživaju u blagodetima „kupljenim“ rastućim državnim dugovima: nova radna mesta u svakolikoj državnoj administraciji koja se množila i u neproizvodnim investicijama.
Kako je bilo moguće nastaviti spiralu zaduživanja uprkos ECB?
To uistinu nikad i nije bilo nemoguće. Treba razlikovati ono što izgleda od onog što jest. Ako ostavimo na stranu parametre Mastriškog ugovora i statut ECB i vratimo se papirnom i digitalnom novcu (dolaru, evru, jenu, itd) primetićemo da je klasičnoj funkciji novca neko u međuvremeno ponešto dodao, a mnogo toga oduzeo.
Novac u klasičnoj ekonomskoj teoriji je trebao da osigura tri funkcije - da bude istovremeno sredstvo razmene, rezerva vrednosti i obračunska jedinica. U vreme zlatnog standarda i privatnog novca, novac je bio naročita vrsta robe i kao takav imao je i svoju intrinsektnu vrednost.
Danas je u opticaju socijalizovani novac, papirni i digitalni. Fiat novac - jeftin, abundantan, lako dostupan novac. Iza ovog novca stoji politika i njeni kratkoročni interesi: do sledećih izbora.
Funkcija sredstva razmene i obračunske jedinice je zakonom osigurana. Svaka nacionalna valuta mora biti prihvaćena u lokalnoj robnoj razmeni. Uknjiženja iste se vodi u nacionalnoj monetarnoj jedinici. U međunarodnoj razmeni izbora ima, ali i on je veoma slab. Monetarna politika vodećih zemalja je ekspanzivna: sve veće količine novca se ubacuju u opticaj radi pokrića budžetskog deficita.
Funkciju rezerve vrednosti niko pametan neće više poveriti današnjem papirnom i digitalnom novcu. Tu se sve češće vraća zlatnom standardu, što objašnjava nagli porast cene zlata na svetskom tržištu. To važi uglavnom za privatna lica u globalnom svetu, jer je tržište zlata u XX veku nacionalizovano u mnogim evropskim zemljama. Rezerve vrednosti koje banke drže (frakcione rezerve) odavno više nisu u zlatu, nego u državnim obveznicama (dugovima). Zašto banke kupuju državne dugove? Prvo, zato što su u dobrom delu sveta pod državnom kontrolom (direktnom ili indirektnom). Drugo, zato što im ECB u Evropi i Fed u USA odobrava kredite na osnovu deponovane garancije, a ECB i Fed privileguju držane obveznice (dugove)!!! Na osnovu deponovane „garancije“ od recimo 1.000.000 evra u desetogodišnjim italijanskim državnim obveznicama (BTP), ECB će odobriti italijanskoj banci kredit od recimo 900.000 evra. Razlika od 100.000 evra je oprezna dekurtacija, koja u slučaju neizvršenja treba da zaštiti ECB od oscilacija na tržištu obveznica. Ova redukcija garancije u finansijkom žargonu je poznata kao „haircut“ – šišanje položene garancije. U slučaju jačih tržišnih poremećaja, šišanje postaje radikalnije. U vreme jakih tržišnih turbolencija banka mora položiti i 2.000.000 evra u obveznicama da bi dobila istu količinu kredita (900.000 evra), što će naterati banke da potpisuju dodatne državne obveznice.
Da li ste ikad čuli bankare koji se žale na politiku svoje vlade? Nećete ih ni čuti. Banke su, zajedno sa vladom, prvi korisnici novih novčanih emisija. Oni koji ubiraju šlag. Kupuju i ulažu po starim cenama dok ubacuju novi novac u opticaj. Kad se ova dodatna likvidnost raširi kroz sistem, cene će porasti i „usrećeni“ krajnji korisnici (kroz povećanje penzija, plata itd) će osetiti tek marginalnu psihološku, ali ne i realnu dobrobit.
„Quantitative easing“ je termin koji političari koriste za ubacivanje dodatne likvidnosti u sistem. Iza ovog termina se krije „Qualitative easing“, gubljenje kupovne moći novca, osiromašenje, inflacija i, za slučaj da se pretera, hiperinflacija.
Kako se zaštiti? Mnogi savetuju ulaganje u nekretnine u Rusiji i drugim ne-zapadnim zemljama. Možda ni za zlato nije još kasno. A tu je i Švajcarski franak. Ali najbolja zaštita je u znanju i poznavanju perverznosti mehanizma: kratkoročnih interesa političara koji stoje iza svake dodatne emisije obveznica. Dugovi se ne mogu večito otplaćivati novim zaduživanjem i novim obećanjima. Rolling over, kako se tehnički naziva obnavljanje tekućih dugova, je stvorio lavine koje se opasno valjaju.
Za one koji ne žele da se sutra pod tom lavinom i nađu korisna lektira je on-line: Philipp Bagus „The Tragedy of the Euro“, Ludwig von Mises Institute.

Komentari

hmm...

Nažalost, čak i "bezvezne investicije" pokreću gospodarstvo, poticaji još i više. Kužim tvoju namjeru, ali mislim da cilj nije lako doseći tako naglim rezom. Bit će dakle još zaduživanja.

Problem "nelegalno stečene imovine" je još gori - pogotovo razrez poreza. Tko bi ga platio? I iz čega? U slučaju zapljene - tko bi to kupio? Milion problema...

Tko je glasao

dobro, pa i da se proda

dobro, pa i da se proda nelegalno... kakve veze to ima? mislim da bi oni kojima se to dogodi trebali biti sretni da ne zavrse u zatvoru zbog utaje poreza.. bar je tako u svijetu..

a povrat ukradenog.. kao recimo onih nesumnjivo nelegalnih 10miljoncica iz fimi-svicarske.. trebao bi biti po ovom kako se vidi jako jako velik, samo netko treba to poceti raditi. ja mislim da mi nismo ni svjesni o kojim milijunskim iznosima se uopce radi..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

eh...

Da ne zachatamo sada dnevnik - kužim ja tvoj entuzijazam - ali dokazivanje nelegalnog - jako puno košta. Onda - tko će kupiti nelegalno stečenu imovinu? Na držabi? Koliko ćeš postići u ovo doba? Kolika je potražnja za predsjedničkim avionima? Ako smanjiš prijevoz - smanjila si nekome primanja i taj to neće potrošiti na domaće pivo. Itd., itd., itd. Sve je povezano - to je problem.

Iako - i ja mislim da je riječ o prestrašnim iznosima - čak i u mnogim, naoko legaljnim, poslovima.

Tko je glasao

Ne bih očekivao to od tebe !?

Hoćeš reći da je ipak najbolje rješenje da ukradeno i oteto ostane lopovima i pljačkašima, e da bi izbjegli još veće probleme ???!!!!

Tražim ispriku ... Ovakvim stavom vrlo si me uvrijedio i ponizio! O kakvoj borbi protiv lopovluka onda, ovdje, mi uopće i pričamo i još tražimo od žrtava dodatne žrtve !?

Čista perverzija !. Nadam se da ti se omaklo, ipak je presparno i pretoplo ...

Pozdrav, i gledajte oko sebe !

Tko je glasao

očekivanja

Lijepo je da imaš očekivanja od mene, još da me netko počne i plaćati... :)

Mislim da si malo krivo interpretirao moj upis, ili ja nisam bio dovoljno precizan.

Nigdje nisam napisao da sam za to da se nekome ostavi nešto nelegalno stečeno - samo sam naglasio da to nije način kako država brzo može doći do novaca - jer ovdje pričamo o prestanku zaduživanja i mogućnosti podizanja cash flowa u istom trenutku, a ne dugoročno.

Da, sudski procesi za dokazivanje nezakonito stečene imovine dugo traju - jer većinom ljudi koji to rade - zapravo poštuju zakone. Ne poštuju duh zakona, ali zakon poštuju. Budući sam u gospodarstvu (malom) 20 godina - mislim da to mogu reći s punim autoritetom - očekivati od toga nešto previše je - utopija.

Tko je glasao

- očekivati od toga nešto previše je - utopija

Dakle, ipak, u konačnici, TKO JE JAMIO JAMIO JE !

Problem je u tome što i lopovi misle da poslije lopova ne smije biti više lopova, ali tako ne misle novi lopovKANDIDATI (da se izarzim adiflantropski :) )

A što im i zamjerati, samo neka (ako) bude po zakonu ...

Pozdrav, i gledajte oko sebe !

Tko je glasao

ma i ja prebrzo stiscem, bez

ma i ja prebrzo stiscem, bez da zavrsim misao..

zamisli da se prekine vatikanski ugovor 440milijuna godisnje, zatim crkvi kao vlasniku naplati porez na nekretnine, izda propis da moraju izdavati racune za ono sto naplacuju, vjencanja,krstenja i sprovode i to sa iskazanim pdv-om.. propise osbni crkveni porez samo za one koji se zele deklarirati u nekoj vjeri, tako da se vise nista po tom pitanji ne izdvaja iz budzeta.. imali bi naglo smanjenje troskova i veliki prihod od poreza, zar ne?

onda procesljati kroz sve carinske malverzacije, naplatiti kazne, i sve zaostatke sa kamatom.. carina je strogo do sada vezana sa barisicem i fimijem, cini mi se, agdje su sve ostale malverzacije na koje upozorava sindikat carinskih sluzbenika vec godinama?

ili povrat sredstava od poticaja isplacen svima ala cobankovic, jer su u konfliktu interesa

ili naplatu onih gradeviskih radova koje je HV napravio odredenima da bi zaradili na zemljistu..

to bi stvarno trebalo zbrojiti..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

(prebrzo stišćem objavi)

Zaposlenih u RH ima 1.500.000. Prosječna neto plaća je 5500 kn - dakle bruto je 10.000 kn.

Ukupni bruto mjesečni platni fond je 15.000.000.000 kn = 3 milijarde USD.

Ima nas 4,5 miliona. Dakle - svaki građanin bi smanjio dug za 650 USD. Dovoljno je da cijela država NE prima plaću malo manje od pet mjeseci - i ništa nismo dužni :)

Tko je glasao

Opet brzaš

Ima nas 4,5 miliona
Ne, zadnji popis pokazuje da nas ima 4,245 milijuna ...

Pozdrav, i gledajte oko sebe !

Tko je glasao

ja mislim da bi gradani te

ja mislim da bi gradani te pare dobili prakticno odmah natrag kroz smanjenje kamate, jer bi bili manje duzni pa bi drzava imala manji rizik.. bla bla..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

tko s djecom liježe ustaje popišan

većina običnih građana ipak dovoljno dobro razumije elementarne ekonomske zakone
da osjeća kako nešto nije bilo u redu sa takozvanim spašavanjem velikih banaka
u americi i europi prije nekoliko godina
oni su bankrotirali
taj je bankrot pokriven šupljim novcima koje je tiskala država
točnije države -
i sada taj šuplji novac dolazi na naplatu

gledano iz socijalističkog kuta
bankrot banaka pretvoren je intervencijom država
u bankrot građana

ne vjerujem da su svjetski bankari naivniji i manje logični od običnih građana
mislim da razumiju bit problema
da nema kine
stvar bi završila u općoj krizi, kao 1929.
s kinom
ne može se izbjeći preraspodjela
kina će prozvati blef odnosno
kina ne može ne ukazati da je novac kojim je "spašen" sustav
šuplji novac,da vrijedi manje

ili će i kina upasti u krizu
ili će kina postati značajan suvlasnik američkog i europskog gospodarstva
kina ima logično posloženo gospodarstvo
k tome
i kontrolnu ulogu komunističke/kapitalističke partije
ako vrijednost dolara ili eura padne
pada vrijednost obveznica u kineskom vlasništvu
ali jednako toliko pada i vrijednost imovine u američkom i europskom vlasništvu

konačno, nakon 1914. i 1939. svjetska kriza u kojoj sudjeluju i odrasli

luka

Tko je glasao

tko s djecom liježe ustaje popišan

većina običnih građana ipak dovoljno dobro razumije elementarne ekonomske zakone
da osjeća kako nešto nije bilo u redu sa takozvanim spašavanjem velikih banaka
u americi i europi prije nekoliko godina
oni su bankrotirali
taj je bankrot pokriven šupljim novcima koje je tiskala država
točnije države -
i sada taj šuplji novac dolazi na naplatu

gledano iz socijalističkog kuta
bankrot banaka pretvoren je intervencijom država
u bankrot građana

ne vjerujem da su svjetski bankari naivniji i manje logični od običnih građana
mislim da razumiju bit problema
da nema kine
stvar bi završila u općoj krizi, kao 1929.
s kinom
ne može se izbjeći preraspodjela
kina će prozvati blef odnosno
kina ne može ne ukazati da je novac kojim je "spašen" sustav
šuplji novac,da vrijedi manje

ili će i kina upasti u krizu
ili će kina postati značajan suvlasnik američkog i europskog gospodarstva
kina ima logično posloženo gospodarstvo
k tome
i kontrolnu ulogu komunističke/kapitalističke partije
ako vrijednost dolara ili eura padne
pada vrijednost obveznica u kineskom vlasništvu
ali jednako toliko pada i vrijednost imovine u američkom i europskom vlasništvu

konačno, nakon 1914. i 1939. svjetska kriza u kojoj sudjeluju i odrasli

luka

Tko je glasao

Spam modul

Luka je, sigurno slučajno, ponovio svoj poduži komentar. Da li se jedan može srolati kao spam ,bez uvrede autora ,a bolje komunikacije

Tko je glasao

Ludwig von Mises - zakleti

Ludwig von Mises - zakleti neoliberal, protivnik svakog petljanja drzave i fetishist laissez-faira.
U slobodno vrijeme - nobelovac.

Tko je glasao

kakvi crni neoliberali

Ludwig Von Mises bi se šokirao kada bi ga se strpalo u neoliberala...
Austrijska škola ekonomije
ne može smisliti centralno bakarstvo i da država određuje što je novac..a to je baš slučaj na zapadu

Za njih postoji samo hard money,novaca je commodity based a frakacionalno bakarstvo ne podnose

Neoliberlani kapitalisti ,kao što ti je već odgovreno ,su interesna skupina najvećih ovisnika u državi

Reagan je povećao poreze,deficite,pokrenuo zaduživanje SAD-a,povećao administraciju i promovirao život na dug...i hipertrofirao vojsku...
Dugo vremena(zadnjih 30 godina)
Glavna karakteristika im je privatizacija (ali novcem koji oni sami tiskaju),a pored toga veliki su ljubitelji državnih stimulusa ako na tržište krene krivo

Koliko je ta zapoalenost Amerikanaca realan se vidi sada kada je pukla Ponzijeva schema
temeljena na zaduživanja...

Danas je u zapadnj ekonomiji sve namješteno..tečajevi ,cijene itd..itd
A sve zato što su određeni centri moći doslvono preuzeli tiskanje novca bez pokrića

SFRJ je imala manje miješanje države u ekonomiju nego li SAD...

Tko je glasao

Teško da bi se Ludwig von

Teško da bi se Ludwig von Misesa moglo svrstati u neo-liberale. Znaš zašto? Zato jer je dotični bio uvjereni pristalica tržišta, a neoliberalizam je u svemu, osim u propagandi, anti-tržišna praksa. Upravo zato su njegove najistaknutije perjanice dvoje političara, Thatcher i Reagan, koji su državnom intervencijom regulirali tržište tako da su širom otvorena vrata korporativnoj monopolizaciji, kartelizaciji, a kasnije i financijalizmu. Jedino do čega je tako shvaćeno slobodno tržište dovelo je enormna koncentracija bogatstva (neoporezovanog) u rukama šačice bogataša i skori raspad sustava. Država u neoliberalnom kapitalizmu ne da nije nepoželjna, nego je zarobljena od strane privatnog sektora do te mjere da korporacije same za sebe pišu zakone, a od njih kupljeni i postavljeni političari ih poput marineta izglasavaju. Od ponude do potražnje, ništa nije prepušteno zakonima tržišta i poštenoj razmjeni vrijednosti, koje je zagovarao Ludwig von Mises. Korporacije su same sebi uvele regulaciju da ne budu regulirane. Ono što ne znaju je da su si time potpisale smrtnu presudu. Ponašaju se stupidno poput dinosaura koji su imali velika i opasna tijela, ali male mozgove. Što se mene tiče, one bi, poput dinosaura nekad, trebale nestati. Na žalost postoji opasnost da sa sobom u propast odvedu i čovječanstvo.

nemesis

Tko je glasao

nemesis-Reagan i Tatcher su

nemesis-Reagan i Tatcher su konzervativci i bili su pristalice iskljucivo trzisnog pristupa.
Znas li zasto?
Kad je Reagan dosao na vlast u SAD je bilo cca 12% nezaposlenih, kad je isao na izbore za 2 mandat porucio je samo jedno:"Ako zivite bolje nego prije 4 godine, onda glasajte za mene!".
I dobio 2 mandat.
Tatcherica je prakticno propalu UK digla iz pepela, ne popustivsi pred rudarima, birokracijom i drugima ljubiteljima budjeta.
Poslije nje je doslo razdoblje populizma, diletantizma i propadanja.
Tek kad je i to dosadilo, neoliberal je bio Blair koji je na vrhuncu omogucio veci BDP od Njemacke.
Popusio je radi rata u Iraku.
Reagan i Tatcher su dosli kad su drzave prakticki unistene.
Za teske pacijente ne ide lijecenje kamilicom, prvo treba imati proizvodnju i stagilnu ekonomiju, jer kad krulji u zelucu.
Ako se to kao u nasem slucaju radi vec 11 godina ziveci od kredita, jer smo sami nesposobni to organizirati, onda zavrsi kako cemo i zavrsiti.
Ne treba se zavaravati da smo mi zrtve globalne krize!
Ona je samo izgovor i alibi.
Nasi su problemi daleko veci i trajati ce kad kriza popusti.
Ipak od tih zlocestih ljubitelja trzista, najimpresivniji je od 1945 godine njemacki uspon od gladi, 13 milijuna izbjeglica do 1 industrijske sile u Europi vec 1962.
Stratezi su bili Adenauer i Reuter.
Kako?
Papirologija je bila skoro nikakva, domacice su u podrumima pekle kolacice i raznu hranu i prodavale na cesti, placu, u hodu i bez ogranicenja.
Muskarci su radili sve poslove najcesce pomc u zidanju, obnovi ciscenju i popravljanju strojeva koji bi mogli posluziti.
I to je naprosto to.
Poreza na pocetku uopce nije bilo pa ni demagoga sa pivicama u parkicu.
Sve temeljeno na konkretnoj proizvodnji, a socijaldemokrati su onda na naslaganim parama iz sa velikim zaduzivanjem nakon krize 1974 zacementirali postojece stanje da je proizvodnja No1 a sve drugo No342, jer dugove koje su naslagali pusudjivanjem od SAD oni - vracaju. I dan danas proizvodnja je No1..
Steta sto su se sasvim okrenuli Aziji, ali mediteranci nemaju kraja zeljama za cicanje europskog budjeta, a nove stranke u Njemackoj, Finskoj, Danskoj....i vecinom na sjeveru to vise ne zele placati.
Svaka socijalna i demokratska bajka koja ce se sad malo odmoriti.Inace nece biti ni papice a ni pivice.
merkelica je nedavno bila u SIngaporeu gdje su instalirali 200 firmica koje polako posluju i proucavaju sve u vezi produktivnosti i pristupa cijelom azijskom trzistu.
Obrazac je isti za sve vece firme:
Six-month sales figures were increased in almost all regions. 437,658 BMW, MINI and Rolls-Royce brand cars were sold in Europe, 12.3% more than in the previous year. Within those figures, sales increased by 9.2% to 144,370 units in Germany and by 14.3% to 83,606 units in Great Britain. Germany was therefore the largest single market for the BMW Group during the period under report. Growth was also recorded in Italy (38,421 units: +12.7%) and France (35,619 units; +4.0%).
Sales in North America during the first six months of 2011 went up by 17.5% to 160,892 units, of which 143,974 units were handed over to customers in the USA (+18.1%).
The BMW Group also registered strong growth in Asia, where a total of 190,054 units was sold (+47.4%) during the first six months of the year. A total of 122,034 units (+61.2%) was sold in China.

Inace neoliberalizam kod nas je termin koji se prividja svima koji ga nikad nisu ni vidjeli i jos gore onima koji ga ovdje zamisljaju.
Ovo ovdje je neoidiotizam poslije samoupravljanja nezainteresiranih upravljaca koji su predali badava svoje tvornice protuhama iz raznim vukojebina.
Bez para i po shemi "bas me briga za sve."
Zato sad i imamo sto smo zasluzili i sami izabrali.

Tko je glasao

Inace neoliberalizam kod nas

Inace neoliberalizam kod nas je termin koji se prividja svima koji ga nikad nisu ni vidjeli i jos gore onima koji ga ovdje zamisljaju.
Ovo ovdje je neoidiotizam poslije samoupravljanja nezainteresiranih upravljaca koji su predali badava svoje tvornice protuhama iz raznim vukojebina.
Bez para i po shemi "bas me briga za sve."
Zato sad i imamo sto smo zasluzili i sami izabrali.

plus samo zbog ovog

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Gnjus, iza rata je na zapadu

Gnjus, iza rata je na zapadu do dolaska Reagana i Thatcherice vazilo pravilo da nadnice rastu toliko koliko raste i produktivnost. To je funkcioniralo do dolaska tvog herojskog dvojca koji su otvorili vrata zaduzivanju. Od njihovog dolaska realne place stagniraju (iako je produktivnost debelo narasla), a zaduzenje se povecava. Na racun povecane produktivnosti se omastilo samo 5% najbolje placanih (ostali su dobili dugove da bi potrosacka karavana mogla dalje ici) sto je dovelo do povecanja nejednakosti koja je sada jednako nejednakosti s kraja 19 stoljeca. Tolika nejednakost na duzi rok je neizdrziva, a do sada je bila kompenzirana mogucnoscu zaduzivanja sirih slojeva stanovnistva. Budemo vidjeli sto ce se sada dogoditi.Stvar ce morati puknuti prije ili kasnije jer je svakome jasno da trenutna organizacija gospodarstva neodrziva. Bez zaduzivanja nema ni nove potrosnje, a bez nove potrosnje nema u sadsnjoj paradigmi ni profita za ovih 5% dobitnika neoliberalne organizacije ekonomije. Heroina Thatcherica i heroj Reagan su tako tvorci duznickog balona, a rezultate njihove politike sada svi kusamo. Da ne govorim da su i idejni zacetnici deindustrijalizacije VB i SAD-a sto je razlogom sto SAD i VB nikako da se iskobeljaju iz recesije dok Nj raste velikim stopama. Tako da bih ja bio oprezan pri ovom pjevanju hvalnica tom dvojcu jer npr sada i Economist i FT (kojima neoliberalizam nije nikad bio stran) po njima vise pljuju nego ih uzdizu u visine. Da ne govorim o financijalizmu i korporativizmu koje su isto oni uveli, a gospodarski nije mnogo ljudi usrecilo, a usput su i ubili slobodno trziste. Uglavnom, Smith se sigurno okrece u grobu.

Tko je glasao

martin- inace ta

martin- inace ta terminologija samo unosi zabunu zato se brkaju pojmovi.
Nitko se vise striktno ne drzi nikakavih ideologija i strategija.Odnosno nju diktira iskljucivo globalizacija.
Nisu klinci iz Googlea, Facebooka, i stari konji iz Oraclea i sl firmi napredovali zato sto su sljakerima rezali place. Tamo su placice oho iznad prosjeka.
Oni samo koriste globalizaciju, jer Google ne posluje samo u Kaliforniji ili jos uze. To je najmocniji medij oglasavanja.Globalno.
Tehnologija i internet, kljucne tehnologije su podrucja u koja kad zaostanes mozes samo propadati. A Europa tu nije niti rekla niti napravila nista bitno.
Sto se cijele Europe tice ona se sada ulazi u malo vidljiviji nivo dekadancije. UK, Belgija, Nizozemska, Portugal i Spanjolska su stare kolonijane sile koje su nadigrane od svojih bivsih kolonija.Nista drugo.
Prastaro stanovnistvo sve dulje zivi a nova dekadencija je razlog da zene vuku nekakve torbetine tko zna kakvih brandova, a ne guraju djecija kolica, za spas mirovina spremaju - legalizaciju eutanazije.
25 mil. nezaposlenih ce u EU biti stalan nivo nezaposlenosti koji ce samo rasti.
S ovom ili onom vlascu.
Spanjolski su ljevicari pustili na tisuce mladih da studiraju za sasvim neporebna i vec pretrpana zvanja.
Za to su dobili glasove, a Spanjolska 40% mladih bez posla.
Talijani kad su god prozderali i spiskali profite, su postali oslabljeno konkurentni.
Drzava se zaduzivala a lira devalvirala da podrzi izvoz.
Od kad imaju € ta "medicina" im je otisla iz ruku ali su nastavili po starom.
Vec je vidljivo sa neba da njemacki kapital i investicije odlaze u Aziju.
Oni su jedini jos koji mogu u EU otvoriti neki novi proiizvodni ciklus i to platiti.
Ali ce to radije napraviti drugdje, jer su ih Grcka i ostati mediteranci natjerali da tu vise ne ulazu.
Vec sam pisao da je cijelo ovo natezanje samo svadjanje ( dakako stetno) oko omjera vrijednosti u kosarici yena $ €, Yena i Yuana koja ce ciniti novu svjetsku rezervnu valutu.
Tecaj Yena ispod kojeg Kina ne pristaje se drugima cini premali.
Vremena za okretanje reformi europskog obrazovanja vise prema konkretnoj proizvodnji i prepustanje samoinicijativi pojedinaca koji su se uspavali na drzavnim socijalnim davanjima
ce biti jer ce i Kina skoro u krizu, ali kad izadje okrenuti ce se rastu u sjevernom dijelu.
Nerazvijenost sjevernog dijela tamo je jedini razlog sto im je jos uvijek izvoz u EU bitan.
Na ta pitanja stare ideologije nemaju odgovora.
Uostalom ekonomija i nije dio politike dok se politika u nju ne mijesa.
Cim se drzava umijesala a to je negdje od 1968 stvari pocinju lagano ici na gore.
Duznicki balon je u USA uzrokovan ratovima u Iraku i Afganistanu, a dijelomicno i kod nas.
Sad je to gotovo pa ce se u Libiji, Siriji ili negdje 3. ostaviti domicilnom stanovnistvu da se sami obracunaju sa svojim idolima.
Da ne kazem diktatorima sa civilima.
Ispaljivanje raketa i zracna potpora je 5% troska u odnosu na fizicki dolazak na teren.
2 zadnja rata su kostala od 2-4200 mld.$ ovisno kako se gleda.
Promjene koje bi ja rado vidio su drasticna rezanja bonusa direktorima svih banaka koje isplacaju i dalje bonuse a nisu jos vratile ulozene $ u bail-out.
Ako ne i smjenu i otkaze bez puno price.
sumnjam da se radi o odradjivanju duga spam sponzora reklamnih kampanja.
To je vec pitanje politika koje je uvijek prljava od kad postoji.
Belgija je u jos vecem dugu nego recimo neke javno oznate drzave, ali nisu pali prvi poslije Irske i Grcke.
Zanimljivo je da nemaju vladu vec 13 mjeseci i jos su zivi.
Da imaju Vladu vjerojatno bi vec pali.

" Birokracija je u trenucima ugroze u stanju samoobrane. Pocinje izmisljati nove i nove poslove da bi uvecala svoju vaznost.Problem tako postane jos gori....
Zato je treba srezati brzo, efikasno i bez velike price. - Ludwig vn Mises"

Tko je glasao

Chicago boy 8)

Neoliberalni eksperiment,Friedmanova iluzija o samoregulaciji,nevidljivoj ruci i "trickle down" efektu su propali G-news.
Propali su sa kolapsom Lehman brothers-a kao i sa revolucijama u Argentini,Venezueli.

Neoliberalni koncept je mrtav jer nije mogao osigurati ono najvažnije što je potrebno za bilo kakvu gospodarsku aktivnost
a to je stabilnost države-regije.Neoliberalizam je nadalje nespojiv sa modernom demokracijom već je uspijevao samo u
totalitarnim režimima pod vladavinom vojnih hunti.

Socijalna stratifikacija koju proizvodi hard core neoliberalna doktrina neminovno dovodi do nasilja i nestabilnosti a gospodarstvo
i investicijski kapital nespojivi su sa nesigurnošću građanskog ratnog ili bilo kojeg drugog oružanog sukoba.

Što se tiče tvog uopćavanja o lijenim južnjacima koji "cuclaju" radišne nordijce mislim da takva rasistička ocjena ne stoji.

Tko je davao kreditne linije južnjacima ? Njemačke i Francuske Banke
.
Zašto su im davale kredite? Da mogu kupovati proizvode Njemačke i inih industrija(vW-e,Leoparde,Eurofightere) da EU telekom
korporacije imaju lijepe profite a bankari lijepe bonuse.

Da li se sada kada je vrag došao po svoje postupa po neoliberalnoj doktrini laissez faira? Niti u ludilu
Banke su too big to fail udri po državnoj intervenciji ,spašavaj ih iz sredstava poreznih obveznika i stvori krizu suverenog duga.

Jedina zemlja koja je postupila sukladno normalnoj tržišnoj logici jest Island ,dakle oni su bankarima pokazali prst
banke su otišle "bust" i nakon teškog perioda evo ih na putu oporavka.

Stvarno mislim da niti jedna ekonomska paradigma na dugi rok više nije održiva i to iz prostog razloga što su sve stvorene
u 19-om i 20-om stoljeću i kao takve teško primjenjive na 21-st.

Reanimator

Tko je glasao

kina djeluje i kada miruje

koprcanje zapadnih elita
jer je izbor loš
ako, kako bi trebalo, zapadne elite provedu bankrot, od američkih velikih investicijskih banaka
do europskih sjevernjačkih banaka,
rezultat tog bankrota
ne bi bila depresija, ponovljena 1929.
nego dolazak novih vlasnika
a među njima bi velik dio bio kosih očiju, dio s turbanom,
kao jedan od usputnih rezultata neuspješni manageri velikih emeričkih i zapadnih banaka
ostali bi bez posla
ovo rješenje ne prihvaćaju elite

ako ne provedemo bankrot, nego izvedemo operaciju spašavanja velikih banaka
javnim novcem,
doći ćemo neizbježno u situaciju da priznamo golemi, ogromni dug
i da građanima nametnemo da vraćaju dug
da se odriču raznog od privilegija do prava
u korist neuspješnih managera
i nevidljivih vlasnika
ovo rješenje građani nekako teško prihvaćaju

a kina djeluje i kada miruje
samim svojim postojanjem
u potpunosti mijenja logiku sukoba

tko se sjeća ili je povijest učio od dobrih učitelja
zna neke ključne događaje koji su odredili 20. stoljeće
i zna koliko je slučajnog bilo u njima
1914. atentat u sarajevu - je li moralo doći do svjetskog rata?
nije, i tada ne bi bilo ni drugog
koliko bi bilo manje nesreće, ubijenih, stradalih
od svih imagine zamislimo samo
koliko bi 6 milijuna židova i njihovih potomaka
obogatilo kulturu, gospodarstvo, život europe

ulazimo u razdoblje kada se ponovo mogu očekivati slične inicijative
da se u nekom općem kaosu učini brzinska preraspodjela dobara
kina, iako danas vrlo važan faktor stabilnosti, potencijalno je ranjiva
u trenutku promjene vlasti između
komunističke/kapitalističke partije i demokratski izabranih predstavnika građana kine

luka

Tko je glasao

Na vuka povika....

povka na banke - TBTF! Povika na tržište i njegovu nevidljivu ruku. Povika na vuka, dok lisica meso jede!
Novac je jedna od najmistificiranijih kategorija u modernom ekonomsko-političkom okruženju. Svi smo sa njim u svakodnevnom dodiru te verujemo da o njemu mnogo znamo. I dok mi još uvek manje ili više verujemo u njegove klasične ekonomske funkcije (vidi dnevik), on se metamorfozirao. Novac je u rukama vladajućih političkih partija i njihove klijentele. Mi i dalje pričamo o Ponzijevoj šemi i o frakcionim bankarskim rezervama, a gubimo iz vida da banke ODAVNO nisu više samostalne privredne institucije. Čak n i centralne banke! One su tek mehanizam kojom vladajuće partije finansiraju sistem po svom nahođenju i egoističkom biračkom interesu. Mnogo se priča o Baselu1,2 i 3, o povećanju frakcionih rezervi, o kapitalizaciji banaka. Niko ne govori o prirodi tih frakcionih rezervi, male danas a možda veće sutra: o Državnim DUGOVIMA! Državnim dugovima predstavljenim državnim obveznicama!
Neki ovo prepisuju demokratskom sistemu koji preko partijskih programa privileguje kratkoročne ciljeve (izborne pobede). Kratkoročna izborna obećanja je lako ispuniti novom novčanom emisijom i novim obveznicama. Problem se prevaljuje na dugoročni prospekt. Države u svakom momentu mogu inflacionirati, default nije verovatan, ali jaka inflacija jeste.
Moje je uverenje da je došlo vreme da se menja vid demokratije. Političke partije, ostrašćeni subjekti bez ideala, su danas prevaziđen oblik građanske agregacije i ne podstiču iskreno i nepriželjno učešće građanstva (koje bi im u aktuelnom sistemu bilo čaki kontraindikatorno)

Julijana Mirkov

Tko je glasao

Novac je odavno prestao imati

Novac je odavno prestao imati realnu podlogu i već dugo egzistira na pukom povjerenju. Na tom je povjerenju izmišljen i projektiran cijeli sustav s obiljem derivata novca.

Zato kad danas govorimo o svjetskoj financijskoj krizi govorimo zapravo o krizi povjerenja zbog čega i put izlaska iz krize treba tražiti na tom polju.

Očito je da dosadašnja svjetska raspodjela moći više ne vrijedi, a upravo na njoj se temeljilo povjerenje u valute i njihove derivate, pa će se na ovaj ili onaj način ubrzo morati uspostaviti nova.
Ipak, neovisno o tome će trebati ukinuti mnoge derivate i novac vratiti na mnogo realnije temelje.

To će za posljedicu imati mnogo manje stope rasta, vrlo vjerojatno i negativne uz pad društvenog standarda u tzv. razvijenim zemljama, ali bolje i to nego da sve ode k vragu i uvede nas u treći svjetski rat, dakako za novi svjetski poredak kao što su to bili i prethodni.

B-52

Tko je glasao

Rehab

Novac je odavno prestao imati realnu podlogu i već dugo egzistira na pukom povjerenju. Na tom je povjerenju izmišljen i projektiran cijeli sustav s obiljem derivata novca.
Kinezi su upravo izjavili da su SAD "drogirani zaduzivanjem"
"They tried to make me go to rehab
I said No,No, No"
Nadarena, genijalna i drogirana. Šteta.

Julijana Mirkov

Tko je glasao

....

@sm,,
predlažem ti da ovaj komentar isprintaš, ovjeriš kod bilježnika,
da za par (malo) godina dokažeš poznanicima da si znao kako
nije niti bilo trećeg mogućeg rješenja.
Ne bude li prvo, bit će drugi izbor, ...tada će sve biti nevažno,
teško će se imati komu objašnjavati.

Tko je glasao

želje i provedba

Jedini je problem što će sve države strukture reagirati uvijek na isti, nevjerojatno loš način.

Imamo pad prihoda? Krizu? Smanjenje BDP-a? Ajme, što ćemo napraviti? Ah, da, smanjit ćemo i mi rahode (što je sasvim ok).

Hoćemo li ih smanjiti tako da racionaliziramo državnu upravu? Neee... Da provedemo jednu blitz kontrolu koliko je stvarno opterećenje u državnim službama, što država dobiva u smislu cost/benefit računice? Neee, mogli bi se ljudi uvrijediti. Da poboljšamo upravljanje državnom imovinom? Ma kakvi, to je komplicirano - ljudi teško percipiraju dugoročne poteze.

Znam! Dignimo PDV, zajedno s njim buncajmo o nekakvom "haraču koji će zakačiti najbogatije", malo prijetimo "porezima na ekstra profite banaka", uvedemo "naknadu od 0,01 lp na telekom sektor po nečemu - oni su isto zločesti" - i stvar je riješena. Još usporimo isplatu naknada za rođenje djeteta, počnimo kasniti s isplatama dječjeg dodatka, školama i vrtićima ukinimo materijalne troškove (nek roditelji donesu kredu i papir) i sve je riješeno!

Ček... previše smo uštedili? Au, shit, dignimo odmah državnim službenicima plaću 3%. Stvar riješena :)

Tko je glasao

Ovo

http://www.youtube.com/watch?v=fOshw4kIGR4

Jest stvarnost i nije tako različito od stanja na ovim prostorima,tako da kad pretpostavim da govoriš o nekoj vrsti direktne demokracije kao novom modelu
koji zaista jest izvediv nailaziš na ovu gotovo nepremostivu zapreku.

Osobno se ne krećem u akademskim krugovima već u krugu onoga što kolokvijalno možemo nazvati "narod".Pogodi koliko od velikog kruga ljudi
sa kojima svakodnevno kontaktiram zanima moderna mehanika novca,sustav frakcijskih rezervi,posljedice casino ekonomije na njihove
živote,što znači hiperinflacija i koje bi reperkusije financijski "meltdown" FIAT sustava imao na njihove živote.

Odgovor = 0

Pokušaj povesti razgovor u tom smjeru u krugu "normalnih" ljudi i gledat će te kao luđaka koji na sve gleda crno.

Direktna demokracija uz konzumerizam kao stil života nije moguća i nažalost čini mi se da će prije nego što do nje neminovno dođe poteći
more krvi.

Reanimator

Tko je glasao

Novac je u rukama vladajućih

Novac je u rukama vladajućih političkih partija i njihove klijentele. Mi i dalje pričamo o Ponzijevoj šemi i o frakcionim bankarskim rezervama, a gubimo iz vida da banke ODAVNO nisu više samostalne privredne institucije. Čak n i centralne banke! One su tek mehanizam kojom vladajuće partije finansiraju sistem po svom nahođenju i egoističkom biračkom interesu.

Bilo bi dobro da ovu tvrdnju preciziraš. Koji novac (osim poreznog) je u rukama vladajućih političkih partija? Koliko je meni poznato klijentelizam koji podrazumijeva odnos patrona i klijenta karakterističan je za zemlje bez demokratske tradicije i tzv. banana države. U demokratski razvijenim zemljama taj je vid korupcije bio praktički nestao do pojave "kumovskog" (crony) kapitalizma karatkerističnog za neoliberalni stampedo na socijalne funkcije države. To ne znači da klijentelizma nema, nego samo da nije dominantan. Danas (a neki smatraju da je tako uvijek bilo) dominira ovisnost političara o privatnom novcu sponzora i lobija. Za uzvrat se kreiraju zakoni i politike prema željama financijera. Ovo je nedavno otkriveni eklatantni primjer ovakve prakse u SADu: http://www.thenation.com/article/161973/alec-exposed-koch-connection

Ono što se počelo događati s globalizacijom je da su nevladine financijske organizacije i razne međunarodne i nad-narodne organizacije koje se bave ekonomskim pitanjima postale neovisne od vlada i da operiraju praktički izvan bilo kakvog nacionalnog ili međunarodno-pravnog okvira (WTO, WB, IMF, OECD su najpoznatije). Njihovo djelovanje je izvan dosega pojedinačnih vlada i uglavnom izražava interese kapitala. "Egoistički birački interesi" u njihovom poslovanju ne igraju nikakvu ulogu. Suprotno tomu, njega se suzbija na sve moguće legalne i nelegalne načine. Ovisnost političara o biračkom tijelu je zadnja crta obrane javne sfere of privatnih interesa, kao i ono malo zaštitnih mehanizama koji su preostali nacionalnoj državi. Oko toga se vode bitke na trgovima Španjolske, Grčke, SADa, Engleske... Partije mogu birati: ili će odgovoriti na zahtjeve naroda ili će, kako ti kažeš, biti prevaziđene.

nemesis

Tko je glasao

Zadnja crta obrane....

Predobro : "Ovisnost političara o biračkom tijelu je zadanja crta obrane javne sfere od privatnih interesa....". Nada umire posljednja, tako je i kod radnica trgovačkih centara. Pretpostavimo da poneka od njih i uspije pročitati ovakav dnevnik, pa i ovako dobar komentar ( nemesis ), iako je sve to vrlo malo vjerojatno. Todorić, vlast, Rohatinski, samo rutinski odrađuju svoj svakodnevni posao. Sindikata niotkuda, a ono malo "drznica" se najuri na ulicu. Oporba "ne čačka mečku", jer se boji ucjena turbo-folk kapitalista o otkazima ljudi, te punjenju zavoda za zapošljavanje. I gdje smo ?! S druge pak strane, kineski "kapitalizam" je neumoljiv. Radnici im šljakaju po 12 sati na dan, i sportskim rječnikom nemamo " istu veličinu igrališta". I onda vam krenu priče o opasnosti s istoka, i od ponekih mudraca čak i shvaćanje one norveške budale koja to rješava masakrom.
Mediji su moć. "Duh iz boce radničkih prva" ostalog dijela svijeta mora doći do onog jadnika u Kini, koji radi za par dolara na dan. A "stara dama " ( Europa ), mora zasukati rukave, te živjeti u skladu sa svojim ostvarenim radom. O Americi da ne govorimo. U protivnom, kaos. Ovakvi tekstovi ( i komentari, kao Vaš ), moraju doći do, kako to kažete, javne sfere....., a i taj radnik bi već trebao "prokrmeljati". Kad to ne čini Socijal-demokratska partija.

Tko je glasao

Evo me malo preciznije:

Ono što se počelo događati s globalizacijom je da su nevladine financijske organizacije i razne međunarodne i nad-narodne organizacije koje se bave ekonomskim pitanjima postale neovisne od vlada i da operiraju praktički izvan bilo kakvog nacionalnog ili međunarodno-pravnog okvira (WTO, WB, IMF, OECD su najpoznatije).

Veliko ograničenje proizvoljnoj i samovoljnoj monetarnnoj politici je uporedivost nacionalnih valuta, koja izražava uspeh ili neuspeh nacionalnih političara (kroz devalvaciju, slabiju konvertibilnost, itd). Manje rigorozne (manje konzervativne sa monetarnog stanovišta) EU zemlje su se utrkivale (i još se utrkuju) koja će pre obgrliti euro, prevaljujući efekte svog političko-partijskog egoizma io monetarne neodgovornosti na vrlije učesnike zajednice.
Ovaj u NACIONALNE VALUTE "ugrađeni detektor" nacionalne političke vrline se želi eliminisati stvaranjem globalno kontrolisane "JEDINSTVENE monete". Evro je tek stepenica na tom putu. To je krajnji cilj ideje "Novog svetskog poredka".

Julijana Mirkov

Tko je glasao

Neoliberalizam je utopija

Neoliberalizam je utopija najgore vrste. Jednostavno zato jer svijet više nije ono što je bio prije 40 godina. Granice rasta su se pokazale u svom svojem zastrašujućem obliku - od globalnog zatopljenja do nestanka sirovina, a da o nestanku srednje klase koja je trošila sve što se trošiti moglo i ne govorim. Istina je da socijal-demokracija nema odgovor, jer se i koncept države blagostanja pokazao neodrživim u uvjetima globalizacije. Kad se tomu doda i činjenica da nove tehnologije ne stvaraju, nego zatvaraju radna mjesta, slika propasti ekonomskog modela u kojem je rast utemeljen na eksploataciji (ljudi i prirode) bio središnja kategorija je gotovo potpuna. U tom smislu se mora priznati da je Marx bio u pravu, a tvrditi da je do propasti došlo zbog lijenosti i nesposobnosti je diletantski i ne prolazi više nigdje. Čovječanstvo se približava prekretnici: ili će potonuti u divljaštvo (rat svih protiv sviju) ili će "nevidljivu ruku" zamijeniti ciljno-racionalno djelovanje samosvjesnih ljudi.

nemesis

Tko je glasao

Ciljno - racionalno djelovanje samosvjesnih ljudi....

"Nemesis", znate li kako razmišlja povelik broj mojih kolega inžinjera šumarstva ?! Pa završili smo fakultet. Zar bih sada još trebali misliti o odnosima u društvu, ekonomiji, politici ?!! Ima tko je plaćen za to. Pa nećemo valjda misliti o radništvu ?! Ljubav pak radnika spram nas inženjera, je proporcionalna, istog predznaka. Empatije niotkuda. Tupavog ( ali i nepromišljenog ) egoizma, na pretek. Ne vidi se tako daleko. A to daleko, je tako blizu. Pozz

Tko je glasao

@Siniša Moj otac je proveo

@Siniša

Moj otac je proveo radni vijek u šumarstvu kao šumarski tehničar (Srednja šumarska škola u Karlovcu). Sjećam se kad mi je pričao da inženjeri dolaze s faksa i da pojma nemaju. Njegova generacija šumara je otišla, a bili su veliki stručnjaci plemenitih duša i neizmjerne ljubavi prema svom poslu i šumi općenito. Njima bi tako nešto bilo potpuno strano, jer su bili svjesni da briga o šumama ovisi o svakom šumskom radniku pa su se s poštovanjem i odnosili jedni prema drugima. Zahvaljujući njihovoj ciljnoj racionalnosti danas su nam ostale šume kao naše najveće prirodno bogatsvo. Što će ostati nakon ovih, teško je zamisliti.

nemesis

Tko je glasao

Istina o šumaestvu...

@nemesis, istina je uvijek "po sredini ceste", tako i u šumarstvu. Vjerujem da je Vaš otac svoj kruh pošteno zaradio, kao što to i mnogi šumari danas ćine. No i u ono vrijeme, vjerujte mi, bilo je dosta propusta. Ovisilo je uvijek o ljudima na pojedinim terenima. Moram naglasiti da se u naše šume posljednjih 20 godina uložilo više nego ikada do sada. Pretpostavljam da Vam je to drago čuti. Činjenica je da mladi inženjeri ( nisam izuzetak ) dolaze s fakulteta bez nekog velikog praktičnog znanja, no to se brzo svlada. I opet je to stvar svakog pojedinca. Da nam nedostaje moralnih vertikala i u šumarstvu, nema nikakve dvojbe. I tu će trebati dosta toga mijenjati. Od lopovluka, pa do same struke. No raduje da ima mladih koji dolaze, i da su dobri . Pratim već neko vrijeme Vaše komentare, i vrijedni su svake pažnje. Pozz

Tko je glasao

... ... zbog lijenosti i

... ... zbog lijenosti i nesposobnosti je diletantski...
baš kada smo kod toga, uvijek me je zanimalo ...koliko je ovome čemu svjedočimo
(ja naime, vjerujem da je zapad tu gdje jest dobrim djelom i zbog lijenosti,
i duha i tjela) doprinijela vjera da živimo u postindustrijskom društvu...
.... koliko su pridonijele toliko puta viđene fotografije ulaza
u Sachsenhausen, ili Auschwitz,, Dachau,... sa "arbeit macht frei" čineći
od fraze koja slavi rad, u podtekstu eugenički sinonim i strašilo svakom
normalnom čovjeku....
... i koliko je zaslužno ne-postindustrijsko društvo za mnogo bolje stanje
ekonomija na prostorima Azije , oceanije, južne Amerike, ...a koliko fizička
udaljenost od prononsirane fraze o radu koji oslobađa.
I, može li se navedeno dovesti u korelaciju?
I koliko je ta pretpostavljena lijenost producirana, ...i koristi li kome?

Tko je glasao
Tko je glasao

Ali ta lijenost je potpuno

Ali ta lijenost je potpuno marketinski producirana jer ako gledas statistike, na zapadu broj radnih sati na radnika stalno raste isto kao i produktivnost. Marketinski je onda isproduciran kult slobodnog vremena (a skoro nitko ga nema) da bi cijela industrija zabave, savrsenog tijela i opcenito slobodnog vremena mogla funkcionirati. Ako samo gledas na podatke o prosjecnom turistu u Hr- prije trideset godina je prosjecna njemacka obitelj ljetovala puna dva tjedna, danas ljetuje pet dana. Koliko nepotrebnih sprava (kucnih bicikala, stepera i slicnog) prosjecni gradjanin ima u svom podrumu ili tavanu? indutrija slobodnog vremena inzistira da se u slobodno vrijeme mora raditi- na sebi. Lezanje na travi u vrtu s knjigom iz knjiznice nije dovoljno jer konzument u tom trenutku nista ne trosi. Slobodno vrijeme- to mora biti tecaj joge, odlazak u fitnes (sto nedostaje trcanju s psom), odlazak kozmeticarki, pedikerki, frizerki itd, shopping. Slobodno vrijeme kakvo je postojalo do osamdesetih vise ne postoji.

Tko je glasao

.. indutrija slobodnog

.. indutrija slobodnog vremena inzistira da se u slobodno vrijeme mora raditi- na sebi....
da, i baš se nešto poklapa popis gospodarstava u problemima sa onima u kojima
prevladava industrija zadovoljstva, možda i zato što su izvezli industrije opipljivih
roba široke potrošnje.(u USA je 2010.g bilo skoro na vlas isti broj radnih mjesta
u industriji kao 1945 g., za ne vjerovat, u zadnjih šest godina nije proizveden
niti jedan mobilni telefon, ali je zato koncipirano mnogo dobrih, od ´90 - 2005
plaće radnika u industriji narasle cijelih 4,3%, a godišnje se samo prevarama
unutar zdravstva po skromnoj, službenoj, procjeni otuđi 80 mlrd.$, cca plaća
za 4 milijuna radnika....slično možemo i o Grčkoj, Italiji, Španjolskoj...ali ne i o
Njemačkoj i sličnim zemljama, koje i nisu nešto zabavne i zadnjih 10 godina
imaju samo rekordni rast BDP-a a minimalni rast prosječnih nadnica. Da, imat
će i oni financijskih problema jer su uz izvezeni npr. Mercedes slali kupcu i novac
za kupovinu istog)

Tko je glasao

eh, da, da budem cjepidlaka,

eh, da, da budem cjepidlaka, mislim da bi bilo istinitije da si indutrija slobodnog vremena inzistira da se u slobodno vrijeme mora raditi- na sebi. umjesto -na sebi- završio sa
-na svome tjelu-

Tko je glasao

@G-news,Ovo ovdje je

@G-news,Ovo ovdje je neoidiotizam poslije samoupravljanja nezainteresiranih upravljaca koji su predali badava svoje tvornice protuhama iz raznim vukojebina.,mislm da
ovim odgovaraš @nemesis na nešto što ona nije niti rekla, nije spominjala nas, niti
samoupravljanje.

Tko je glasao

Dražava

postaje sve veći teret narodu. U slučaju da se ubrzo ne reorganizira, mogle bi se ukidati.
Razlozi nastajanja država se sve više gube. Umjesto pravedne raspodjele prihoda i posla građanima,osnovna funkcija države uz odbranu, zbog čega su prenijeli neka svoja prava i slobode na nju (samostalno upravljanje svojim novcem, dohotkom, npr) ona se otuđila i sve više postaje organizacija koja samo "hrani" sebe i svoje interese bez obzira na interese građana.
Zašto lopovu ili nestručnoj osobi davati pola svoga dohotka da on upravlja njime kada to građani mogu samostalno bolje činiti? Da sam novce koje sam dao državi sam ulagao u svoje zdravstvo i penziono osiguranje imao bih puno bolju uslugu i više novaca u starost nego li sam to povjerio državi. Isto je i sa školovanjem djece. Čak i da sam davao 10% svojih poreza socijalno ugroženim skupinama i oni bi imali puno više novaca.
Mislim da bi, čak, bili u puno boljoj poziciji kada bi sada država raspodijelila svoj dug na građane da ga plaćamo po kamati sa kojom su se oni zadužili nego da nas država nastavi zaduživati ovim tempom.
Kako će se situacija rasplesti, nemam pojma. Samo znam da bi 2/3 građana bile protiv načina na koji država troši a ne ulaže naš novac. Za ovakvo rasipanje im nismo dali svoje ovlasti.

Tko je glasao

Zaštita (policija, vojska)

Kao jedan od osnovnih razloga nastajanja država.
Nas 10 susjeda bi mogli od poreza koji platimo imati i svog policajca sa boljom plaćom od državne.

Tko je glasao

navod: odmah zarolaj, skretanje s teme, ...ili nije?

kako dobro tempirano,
Kineski ministar vanjskih poslova Jang Ťie-čchˇ
poljskoj agenciji Rzeczpospolita danas izjavljuje:
podporit ćemo euro, na burzama uzdah olakšanja,
samo nek je para, nitko ne pita o političkim implikacijama,
što to znači za pozicije evrope i zajedničkog novca,
koje političke koncesije treba učiniti za pomoć.
...i zašto baš poljsoj agenciji?
prekjučer je Dagong, kineska rating agencija promjenila
ocjenu Poljske ekonomije na negativnu.
i još toga, i još...vidi se da je iza njih par tisuća godina
civilizacije duže od naše, znaju kada dolazi njihovo vrijeme.

Tko je glasao

Novčani armagedon

Veoma dobar point Julia, na dijelove malo prestručan ali se da pročitati s razumijevanjem. U svakom slućaju glavna poanta leži u konstataciji da je monetarno-financijski mehanizam čista perverzija - ja bih samo dodao, čitav sustav novčane religije jest perverzija jer ima ugrađen kod samodestrukcije tj samouništenja a u kojemu je čovjek samo kolateral.

Tko je glasao
Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci