Tagovi

Farsa i marionete

Poštovana gospo?o Kosor,

Smatram se dužnim dostaviti vam moja saznanja o odnosu Evropske unije prema Hrvatskoj, hrvatskim gra?anima i pregovorima o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji.

Budu?i da punih deset godina, kao gra?anin, branitelj i obrtnik trpim nevi?eni teror nazovi državnih institucije u odnosu na moja ljudska prava i slobode, tokom 2008. godine sam sistematski i ciljano, Evropskoj Delegaciji u Zagrebu slao stotine kopija dokumenata, koji teško optužuju zlo?ina?ku organizaciju višeg stupnja. Na prvu predstavku, s priloženih pedesetak dokumenata, Delegacija mi je lakomo odgovorila da nisu nadležni za rješavanje pojedina?nih slu?ajeva. Bez obzira, što se predstavka nije odnosila na zahtjev da u mom slu?aju interveniraju.

Poslije toga sam dokumente slao bez popratnih zahtjeva. U ožujku 2009. godine sam zajedno s još jednim ?ovjekom, gospodinom Nikolom Dobri?em, u odvojenim predstavkama, poslao upit predsjedniku Evropske komisije, gospodinu Barrosu, s molbom da nam odgovori zašto Evropska komisija dopušta tako brutalna kršenja ljudskih prava i sloboda u Hrvatskoj, te za ista ima puno razumijevanje. Odgovor koji je stigao nakon nekoliko mjeseci u sadržajnom smislu nije bio odgovor na naše predstavke i o?ito je tehnikom copy- paste izba?en iz nekog birokratskog komjutera. Jedina razlika u oba dobivena dopisa je posljednji broj pod kojim se odgovor u Brusselu vodi. Nakon takvog “odgovora“, gospodin Dobri? je odustao od daljnje prepiske. Zato je od strane uniformiranog policijskog službenika 8. sije?nja 2010. godine brutalno pretu?en na javnom mjestu u prisustvu jednog svjedoka i vlastitog maloljetnog sina te zadobio teške tjelesne ozljede.

Ja nisam odustao. Ponovno sam se obratio Evropskoj komisiji. U rujnu sam dobio još kra?i odgovor, u smislu da ?e me vjerojatno zanimati ocjena o napretku pregovora, koja slijedi polovicom listopada 2009. godine. Potom sam se direktno obratio ?inovniku, koji mi je dva puta odgovorio u ime predsjednika Evropske komisije. Dopis u cjelosti prilažem.

Božo Pendo

20260 Kor?ula

European commission

Directorate- General Enlargement

Brussels

Poštovani gospodine Lange,

hvala Vam na odgovoru na moje pismo predsjedniku Evropske komisije, gospodinu Barrosu.

Vjerujem da Komisija vrlo ozbiljno razmatra pritužbe hrvatskih gra?ana povodom nepoštivanja ljudskih prava i sloboda te vladavine prava u Hrvatskoj, kao temeljnih principa na kojima po?iva Evropska unija. Upravo stoga, Vaš odgovor držim formalnim oblikom komunikacijske ljubaznosti, ali i nedovoljnim u smislu postizanja konkretnih rezultata.

Vašu ocjenu da je Hrvatska napredovala na podru?ju poštivanja ljudskih sloboda i vladavine prava ja ne dijelim. Ocjenu Vam temeljito opovrgavaju dokumenti koje sam Vam dostavio. Osim toga, ocjena Vam je utemeljena na pogrešnoj pretpostavci ili uvjerenju da su hrvatske vlasti odane i posve?ene ideji evropskih integracija. Kako to nije istina, postavlja se pitanje što bi to Komisija još trebala napraviti u pomaganju ne?ega što ne postoji?

Slobodan sam Vam iznijeti svoje mišljenje o uzroku problema. Hrvatska nije demokratska i slobodna, ve? policijska država, u kojoj je neformalno srušen ustavni poredak i trodioba vlasti. Posljedice toga su izrazito štetne i opasne: hrvatski gra?ani žive u strahu od korupcije i institucionalnog organiziranog kriminala. U tom strahu ne mogu biti svjesni stvarnosti. Bore se za puko preživljavanje u uvjetima krajnjeg siromaštva, ali ni?ega svjesni. Nisu svjesni ?injenice da hrvatske vlasti imaju i provode plan fizi?kog uništenja hrvatskog naroda, pa se tom planu nitko i ne suprostavlja.

Ukoliko želite promijeniti Hrvatsku, morate razumjeti klju?nu stvar: Vi se morate promijeniti prije toga. Vi morate promijeniti svoj odnos prema Hrvatskoj i njenim gra?anima. Sve dok budete uvjereni da su Hrvati divlje balkansko pleme, oni ?e to ostati. Kada shvatite da su Hrvati izuzetno vrijedan i sposoban narod, oni ?e to vaše mišljenje potvrditi i opravdati. Tek tog trenutka, Hrvatska ?e stvarno stupiti na put evropskih integracija po prvi put i s lako?om zamijeniti koruptivno društveno stanje svijesti s cijelim nizom radosnijih i korisnijih iskustava. Sve dok se ne dogodi ta pozitivna promjena u stavovima Evrope prema Hrvatskoj, moja zemlja nema nikakve šanse postati domovinom iskrenog i dubokog poštivanja temeljnih ljudskih vrijednosti.

Kako bi Evropa mogla posti?i vlastiti preobražaj? Razumijevanjem. Opažanjem. Prou?avanjem. Bez vlastitog miješanja i procjenjivanja, jer ono što sudite ne možete shvatiti. Mislim da morate prestati željeti mijenjati stanje stvari u Hrvatskoj onako kako Vi mislite da bi trebale biti, jer onda Vaše razumijevanje prestaje. Velika je nesre?a što se Evropa upušta u popravljanje stvari koje ?ak ni ne razumije. Stvari ne treba popravljati. Treba ih shvatiti, a tada se mijenjaju same od sebe.

Nažalost, uvjeren sam da Evropska komisija, u najboljoj namjeri, ne pomaže rješavati hrvatske probleme, ve? naše probleme nastoji zamijeniti s nekim drugim. Uvijek ?e biti tako dok ne riješimo problem koji se zove „Vi“.

Radi dobrobiti Hrvatske i njenih gra?ana, ali i interesa same Evrope, molim Vas da još jednom razmotrite dokumente koje sam Vam dao na uvid prošle godine. Mislim da ste dužni otvoreno i iskreno informirati hrvatsku i evropsku javnost o vašim saznanjima u pogledu pristupnih pregovora Hrvatske s EU. Time ?ete snažno utjecati na hrvatske vlasti da kona?no odustanu od dvoli?ne i neodgovorne pregovara?ke igre, a u isto vrijeme ?ete oduzeti pravo arbitrarnog odre?ivanja zle sudbine hrvatskim gra?anima, pa ma tko to pravo neovlašteno uzurpirao. Mislim da premještanje tempirane bombe iz koruptivne društvene svijesti Hrvatske u same temelje evropske civilizacije ne samo da ne može dati o?ekivane rezultate, ve? može vrlo opasno i štetno djelovati na demokratski razvoj same Evrope. Tako nešto nije i ne može biti ni?iji interes.

S poštovanjem,

Božo Pendo

Kor?ula 15. kolovoza 2009. godine

Po?etkom prosinca 2009. godine dobio sam "odgovor" u kojem stoji da Evropska komisija zadržava pravo prekinuti komunikaciju sa mnom. Valjda zato što Evropska komisija drži da su hrvatski gra?ani sme?e koje nije dostojno komunikacije.

Molim vas, gospo?o Kosor da mi odgovorite na nekoliko jednostavnih pitanja:

Koji je vaš osobni motiv da sudjelujete u kreiranju farse od pregovora?

Koji je razlog da se Hrvatska u pristupnim pregovorima mu?i s ispunjavanjem zadanih kriterija u brojnim poglavljima, a ne želi Evropi ponuditi znatno bolja rješenja od onih kojima se Evropa trenutno služi?

Koji je razlog da Hrvatska ne koristi svoj ljudski potencijal u pregovorima, ve? putem dokazano nesposobnih i nedobronamjernih pregovara?a, dovodi u pitanje vlastitu vjerodostojnost?

Mislite li da je u interesu Hrvatske i njenih gra?ana da budemo primljeni u Evropsku uniju na na?in kako su primljene Bugarska i Rumunjska?

Da li je nacionalni interes skrivati od Evrope nabujalu korupciju i organizirani kriminal državnih institucija i s tim u vezi masovno i bezobzirno kršenje ljudskih prava i sloboda svih gra?ana?

Ne držite li neiskreno i licemjerno pregovaranje državnih vlasti Hrvatske s EU, ?inom protivdržavnog terorizma?

Imate li ideju kakva bi to reforma pravosu?a mogla biti djelotvorna, a da bi istovremeno promijenila koruptivno stanje svijesti pravosudnih dužnosnika?

Na kraju me zanima, držite li ozbiljnim nastojanje onih koji su generirali korupciju u Hrvatskoj, da se sada protiv iste navodno bore?

Moj stav je da odre?eni i neodgovorni politi?ki faktori, pregovore s evropskom unijom koriste ili žele iskoristiti na na?in da nas što jeftinije, u paketu ljudskog, gospodarskog i materijalnog bogatstva, što bezbolnije izru?e kolonizatorima i time dobiju aboliciju od kaznenog progona za svu silu zlodjela koju su po?inili protiv vlastite države i gra?ana.

Molim vas da ne padnete u zamku proglasiti me protivnikom integracija. Ja sam samo protivnik integracija na pogrešnim i manipulativnim osnovama. I u isto vrijeme, zagovornik dosljednog poštivanja propisa i Ustava RH.

Još jednom vas molim da mi na predstavku odgovorite, kako se ne bi ponovio ?est slu?aj da se institucije hrvatske države svaki put ogluše na vaše požurnice kao ministrice ili podpredsjednice Vlade RH u vezi s mojim predstavkama. Ako su vas nekada institucije mogle ignorirati, ne vjerujem da ste sada Vi u stanju ignorirati svoje ustavne obaveze.

S poštovanjem, Božo Pendo Kor?ula

E- mail ovog sadržaja je poslan Vladi RH 26. sije?nja 2010. godine. Odgovor nije došao, a i ne?e. Izostao je i uobi?ajen "odgovor" da je predstavka proslije?ena nekome drugome. Jer predsjednica Vlade RH vjeruje da su hrvatski gra?ani ološ koji joj samo smeta u provo?enju njene umobolne politike. A i remeti idili?ne odnose sa evropskim mafijašima.

Komentari

@poveznik, Dnevnik sam

@poveznik,

Dnevnik sam ocjenio pozitivno, jer se slažem s velikom večinom stavova, imam dragi kolega samo jednu primjedbu, dobronamjernu, ako je tako želite shvatiti, u hrvatskom jeziku se piše Europa, a ne Evropa, to je srbizam, imate još nekoliko takvih grešaka. Nu, to nije bitno.

Jer predsjednica Vlade RH vjeruje da su hrvatski građani ološ koji joj samo smeta u provođenju njene umobolne politike. A i remeti idilične odnose sa evropskim mafijašima.

Cijenim, Vašu ogorčenost, pretpostavljam da bih i ja slićno reagirao, ali mislim da nije problem u "umobolnosti" politike, jer kako da govorimo o nečem čega, zapravo uopće nema.
Ne postoji politika Vlade, postoje samo pokušaji,a oni će nas stajati više nego da je politika umobolna. Kada jedna država u 20 godina postojanja nije postavila strategiju razvoja u pet suvislih rečenica, kako možete očekivati da će pravni sustav uopće funkcionirati.
Temelj za djelovanje svih Vlada od priznanja RH, do danas, imaginarni je politički pamflet koji kaže:

Temeljni cilj hrvatske politike je ulazak u Europsku uniju, on nema alternative.

Koliko ja neuka spodoba shvaćam, mislim da bi temeljni cilj trebao biti dobar život svih građana ove zemlje, a on se neće ostvariti ulaskom u EU, već zajedničkim naporima svih ljudi ove zemlje, da se stvore takve vrijednosti i temelji koji će donijeti prosperitet.
Ulaskom u EU, samo će neke guzice promjeniti fotelje, a mi će mo raditi ko crnci za neke nove gazde, u prodanoj zemlji.

Pozdrav,
Molotov

Tko je glasao

Zaboravio sam naglasiti

Zaboravio sam naglasiti činjenicu da nikakva pisanja i analize stanja neće nam pomoći u rješavanju dubokih i trajnih društvenih problema. Samo djelovanjem je znanje i potencijal moguće pretvoriti u mudrost i rezultat. Ja djelujem. Dnevnik sam tehnikom copy- paste objavio iz čiste obijesti. I bez ikakvih očekivanja. Očekivanja čuvam za djelovanje.

Tko je glasao

Mislim da se, ovako kako se

Mislim da se, ovako kako se vi izražavate, slažemo i više nego 100%. S tim da ja uopće nisam ogorčen. Ja znam što radim i kako ću s kriminalcima obračunati. Na kraju ćemo ih još biti prisiljeni žaliti.

Ovo s Evropom ( načinom pisanja) je nevažna stvar. Tako sam naučen i tako ću pisati. Ne volim svako malo prihvaćati nove standarde, a pogotovo ne od istih onih koji su me ne tako davno učili sasvim drugačije, nego bi to sada htjeli priznati. Uostalom, starog konja je teško učiti novim trikovima.

Nisam ja protiv ulaska u EU. Ali sam protiv načina na koji to čine. Ovo nije ulazak, nego klasična obmana građana. Ako je dozvolimo, onda nam zaista nema spasa. Biti će to strašan i konačan poraz naših , ali i evropsih interesa. A to nas ne vodi nikamo, jer ovakve manipulacije nikada u povijesti nisu uspjele postići zakulisne ciljeve, pa neće ni ova. Da će nas koštati hoće, ali uspjeti neće.

Da sam ogorčen situacijom, onda bi svakako bio najviše ogorčen činjenicom da nam naši veleizdajnici ne dopuštaju da sada i odmah, ne čekajući nikakvo članstvo, građanima omogućimo pristojan život u duhovnom i materijalnom obilju. Mi smo to sposobni postići bez ičije pomoći i podrške, jer imamo sve preduvjete za to. Jedini problem je nedostatak razumne i dobronamjerne politike i poštenog vodstva.

Tko je glasao

Pozdrav Božo, u vezi tvog

Pozdrav Božo,

u vezi tvog obraćanja Europskoj Komisiji i demokratskog razvoja Evrope, probaj malo baciti pogled ovdje: Novac, Hrvatske Autoceste, OLAF i Seigniorage.

S obzirom da je i danas na koja god vrata pokucaš, odgovor na uvijek ista pitanja ostao potpuno isti, čovjek se mora zapitati da li nastaviti istim pravcem ima uopće ikakvog smisla. U tom smislu te pozivam da baciš pogled na: Samoodrživost - S Riječi Na Djela!

Tko je glasao

@peacemaker, prestani vise

@peacemaker, prestani vise iskazivati svoju neinformiranost i neobrazovanost na polju monetarne politike.

Drzave clanice financiraju proracun EU, sa novcem kojeg ubiru od poreza.

centralne banke isplacuju seignorage njihovim vlasnicima, a to su u pravilu ministarsva financija.

cak i ako su vlasnici privatni, seignorage se isplacue ministarstvu financija (kao u SAD)

u hrvatskoj je narodna banka tako lani uplatila cca 350 miliona kuna u proracun.

Seignorage je vecini slucajeva marginalan (u usporedbi sa drugim poreznim prihodima)!!!

informiraj se malo bolje prije nego sto saljes dopise

Tko je glasao

Detalji oko informiranosti

Detalji oko informiranosti ili obrazovanosti nisu od presudne važnosti. Veću vrijednost imaju bliskost interesa i motiva, nego razlike u detaljima. Osim toga, razlike u mišljenjima su nevjerojatno veliki potencijal kada se njima znalački služimo.

Tko je glasao

Ovo sam skužila i bez

Ovo sam skužila i bez Marxa, i bez obrazovananja o monetarnoj politici kada sam poslije uvođenja Kune 1995 g osjetila na svojoj koži i nisam samo to ja osjetila.Ali neki nisu željeli ništa osjetiti.Sve institucije,intelektualna elita,mediji su tu glupost opravdavali kao nešto vrlo dobro.Zar to nije bilo i jest kršenje prava čovjeka?Uvjeravati nas da je to bilo logično?Podjeliti društvo u kaste.Podjeliti na jedne koji imaju ulogu čuvanja samo vlastite guzice(institucije,državna i javna poduzeća) i držanja legitimiteta svih dosadašnjih vlada na uštrb realnog sektora.I sada kada se urušavaju posljednja domina gospodarstva, koja su se počela rušiti prije 15 godina,sada kada je došla voda do grla i šutljivoj kasti,koja je svaki mjesec redovito dobivala svoj OD za šutnju,sada je normalno jednoj EU da kaže da se ovdje poštuju ljudska prava.Normalno je imati konstantno unazad 15 godina visoku razinu nezaposlenosti?U prosjeku 12%.Znači konstantno,oko 200 000 građana,nema pravo na neki minimum dostojanstva kojeg bi ostvario legalnim radom.
http://www.aimpress.ch/dyn/pubs/archive/data/199311/31127-001-pubs-zag.htm
Nakon toga je krenuo stampedo stečajeva proizvodnih poduzeća.Preuzimanje banaka.Zašto je koalcija 2000 godine "zaboravila" svoj predizborni program.Zato jer su ih kupili.Ili su ih ucjenili?Ako su ih ucjenili zašto nisu potražili pomoć naroda?Nisu ih ucjenili.Kupili su ih vatrogasnim kamiončićima i pitaj Boga čime sve ne?Što imamo?Potpuni gubitak samostalnosti RH jer nemamo ekonomsku moć.Naše vlade,stranke,institucije su samo djelatnici,kooperanti velikih profitera koji su umreženi u međunarodne bankarske institucije koje se nama serviraju kao atoriteti znanja o ekonomiji.Nisu to nikakve humanizirane institucije znanja koje su navodno osnovane da više ne bi dolazilo do gospodarskih kriza svjetskog razmjera iz kojih nastaju svijetski sukobi.Pogledajte koliko je IMF financirao diktatorskih vlada gdje se guše prava čovjeka.Te međunarodne financijske institucije,razni ogranci IMF i WB su gomila organiziranih,legalnih špekulanata.Svoj kriminal legaliziraju kroz sve vidove državnih institucija i kroz nevladine organizacije civilnog društva.Daju kredite,a zatim uvjetuju prodaju svojih proizvoda i usluga i to po masnim cjenama.Sjetite se izgradnje Masleničkog mosta.Zar ne primjećujete da većina Udruga,od braniteljskih do bolesničkih, koje dobivaju podsticaj se uvijek sližu i promoviraju vladu.(Zadnji slučaj oko one guze i ženskih udruga.)Preko njih se pere novac jer se taj zakon o udrugama može dvojno,trojno.. tumačiti.Idete li na link vlade i pogledajte donacije poduzeća koje su u vlasništvu naših tajkuna,vidjeti ćete samo da je otvoren natječaj.A tko je dobio,pitaj Boga?Sve je to privid demokracije,a stvarnost je u rukama tj. u džepovima parazita i nametnika. Osim toga cijelo vrijeme nam govore o regionalnom razvoju,da smo premali za sv. tržište.Da prevedem.Ne možete se razvijati,možete samo prodati.
Svijet je negdje u stadiju:
"Drugu tendenciju, koju je Marx uočio a koja će u 20.st. postati općim zakonom funkcioniranja i reprodukcije kapitala jeste sve manje značenje funkcija proizvodnog, a sve veća funkcija financijskog kapitala gdje se ostvaruje višak vrijednosti – profit kroz špekulativni kapital putem malverzacije prodaje dionica na međunarodnim burzama, gdje „novac koti novac“N-N´“."

Ali dolazi do početnog urušavanja i to sa onog mjesta gdje je kapitalizam u najvećem stupnju.Industrija visoke mode se urušava.Time se urušava i otuđenje ljudi...možda razmišljaju da postanu prirodniji...Sami sebe urušavaju...mislim na parazite

Tko je glasao

Pozdrav neoprogressivan i

Pozdrav neoprogressivan i hvala na pruženim informacijama o monetarnom sustavu.

U tom pogledu, prenosim ti najnovije informacije koje sam upravo danas primio o načinu kreacije i distribucije novca od jednog talibankara:
Danas je prevladavalo sunčano vrijeme, more mirno bez daška vjetra. Procvjetale su tratinčice, zelene su livade, lete leptirići, sve 5.

Tko je glasao

peacemaker.komentar na

peacemaker.komentar na samoodrživost-S Riječi Na Djela: Farma-Agroturizam
Prezentaciju ideje alternativne valute crom možete pogledati ovdje.
Kako privući ljude i organizacije ovoj ideji?
moj prijedlog je da one koje se pokušaju registrati na Crom Alternative Exchange Association prihvatite.
Bar im mail nakon registracije pošaljete. Bilo bi zgodno!

Tko je glasao

Neki korisnici primaju

Neki korisnici primaju e-mail potvrdu o registraciji kao neželjenu, spam poštu, tu ništa ne možemo, to je stvar provajdera koje koristite.
Onaj tko ne provjerava svoju spam poštu, taj misli da nikad niti nije bio registriran.
Ukoliko postoje bilo kakvi problemi u tom smislu, dovoljno je javiti se na e-mail udruge :)

Tko je glasao

Sama brišem spamove tako da

Sama brišem spamove tako da to mi nije moglo proći neopaženo.
Mail jednostavno nikada nisam dobila.
Ok onda ću udruzi pisati, valjda će tko odgovoriti.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci