Tagovi

Eutanazija - da ili ne?

Život je bolest…

Život je nasljedna bolest od koje svi prije ili kasnije umiremo. Nije li tako? Me?utim, postavlja se pitanje što raditi sa životom koji je sasvim sigurno suo?en sa preranim prestankom? Eutanazija je pitanje koje generacijama mu?i veliki broj ljudi i vrlo ih ?esto grupira u potpuno suprotne ?tabore? - za i protiv. Što je od ta dva izbora ispravno i postoji li ijedan potpuno ispravan odgovor?

U svom izvornom zna?enju, još iz Stare Gr?ke, eutanazija je ozna?avala želju za blagom smr?u ( eu – lijepo, dobro, lako i thanatos – smrt ). Da bi se do današnjeg dana zapravo taj pojam razvio u nešto što bi se moglo iskazati kao uklanjanje boli ubojstvom. I tu se postavlja glavno pitanje i nastaje glavni problem? Može li i kada ubojstvo biti opravdano? U Kaznenom Zakonu RH, ?lanak 94. kaže : ?Tko drugoga usmrti na njegov izri?it i ozbiljan zahtjev, kaznit ?e se kaznom zatvora od jedne do osam godina?. Dakle, sasvim je jasno kakav je stav zauzeo hrvatski zakonodavac po pitanju eutanazije.

Što je zapravo eutanazija?

Me?utim, neovisno o stavu zakonodavca, treba se zapitati što je zapravo eutanazija i može li u bilo kojem slu?aju biti opravdana? Jedan od najranijih primjera eutanazije je izlaganje nedonoš?adi i malformirane novoro?en?adi na brdu Tajget drevne Sparte. Prema Platonovu stajalištu bolje je prepustiti smrti teške, neizlje?ive bolesnike nego nepotrebno produžavati njihovu patnju i uz to nanositi materijalnu štetu zajednici. I upravo je Platonovo stajalište iz davnih vremena glavni argument današnjih zagovornika eutanazije.

Zanimljivo je kako zakonodavci ( ne samo hrvatski ) zauzimaju razli?ita stajališta u pogledu vrlo sli?nih pitanja. Poba?aj kojim se ubija nero?eno dijete, naravno bez suglasnosti samog djeteta može se usporediti sa eutanazijom osoba koje su u komi i za ?iju smrt odluku donose najbliži bez suglasnosti onoga/one u komi. Me?utim, poba?aj kao takav jest dozvoljen ( iako se u Hrvatskoj oslanjamo na svojevrsnu ?sivu zonu? po pitanju abortusa ), a eutanazija nije.

Puno teorija. Je li koja od njih opravdana?

Postoje razne teorije zašto bi se netko odlu?io na potpomognuto samoubojstvo i jesu li i zašto pojedini razlozi opravdani. Me?utim, mislim da se ?itava pri?a može svesti na jedan jedini glavni razlog – a to je strah. Postoji jedna izreka koja kaže : ?Nije me strah smrti, strah me je umiranja.? I uistinu, veliki broj ljudi ne boji se onoga što ?e biti nakon smrti ve? onog perioda prije same smrti. Osoba koja je svjesna da boluje od neizlje?ive bolesti i isto je tako svjesna da nije spremna trpiti mogu?u neizdrživu bol spremna je prekinuti ?itavu pri?u prije negoli ona uistinu i po?ne. I tu se vra?amo na Platonovu teoriju o bespotrebnosti produžavanja ne?ije agonije od koje nema koristi niti sama osoba koja kroz tu agoniju prolazi, a niti uža i šira zajednica. Pitanje je treba li takvu osobu sprje?avati u naumu? Možemo li osobi koja je u trenutku donošenja odluke potpuno pri zdravom razumu i svjesna svoje odluke zabraniti provedbu iste?

U Nizozemskoj zahtjev za eutanaziju mora postaviti bolesnik slobodnom voljom i isti zahtjev ponoviti za sedam dana, kako bi se moglo sa sigurnoš?u ( iako nikada ne postoji 100% sigurnost ) utvrditi da je to uistinu volja bolesnika. I mišljenja sam kako zahtjevi takvih osoba uop?e ne bi trebali biti predmet rasprava, jer osoba koja je odlu?ila umrijeti u?initi ?e to na ovaj ili onaj na?in. Nije li bolje da se ?itava pri?a završi pod strogom kontrolom profesionalaca i uz saznanje ?itave obitelji, nego nekakvim samoubojstvom vješanjem ili kojim drugim na?inom. Rezultat je isti, ali sam proces bitno druga?iji i koliko god to paradoksalno zvu?alo, dignitetniji.

Nova istraživanja – novi problemi…

Vjerujem kako bi problem eutanazije, da se radi isklju?ivo o osobama koje svojom slobodnom voljom zatraže smrt, bilo riješeno ve? odavno, zasigurno uz veliki broj polemika, ali riješilo bi se. Glavni kamen spoticanja, a razvitkom znanosti postajati ?e sve ve?i jest eutanazija onih koji se o njoj ne mogu izraziti slobodnom voljom, ve? to za njih ?ine njima bliske osobe.

U Jutarnjem listu izašao je ?lanak u kojem je skupina znanstvenika pod vodstvom dr. Adriana Owena sa Sveu?ilišta Cambridge i dr. Stevena Laureys sa Sveu?ilišta Liege otkrila da 29-godišnji Belgijac koji je od 2003. u vegetativnom stanju može komunicirati sa okolinom jednostavnom izmjenom misli koju su znanstvenici pratili uz pomo? magnetske rezonancije. Pitanje kome ve? je dugo predmet rasprava, a ovakva otkri?a postavljaju sve ve?e i ve?e prepreke onima koji se zalažu za eutanaziju.

Ovakva otkri?a postavljaju veliki broj pitanja. Može li netko umjesto osobe sa funkcionalnim mozgom ( iako u komi ) odlu?iti o smrti? Može li osoba u komi koja komunicira izmjenom misli jednako tako odgovoriti i želi li umrijeti? Ako odgovor i bude pozitivan može li se on smatrati mjerodavnim s obzirom da se ne može sa stopostotnom sigurnoš?u utvrditi je li to rezultat slobodne volje ili stanja u kojem se nalazi? I milijun drugih pitanja na koja ?emo teško dobiti konkretan odgovor.

Da ili ne?

I gdje nas sve to ostavlja? Treba li eutanaziju podržavati ili ne? Naravno, svatko ?e za sebe imati druga?iji odgovor, me?utim možda je riješenje u odabiru svakoga od nas dok smo još uvijek ?pri sebi?. Donori organa isto tako odlu?uju o svojoj sudbini, odnosno svojih organa u trenutku dok još nema ni govora o odricanju od istih. I pitanje donacije organa, jednako tako može biti moralno i eti?ki sumnjivo, jer uvijek postoji ( iako vrlo mala ) mogu?nost da netko oživi i nakon proglašenja smrti od strane lije?nika, a ostane li bez organa takva mogu?nost ne postoji. Možda bi se trebalo omogu?iti da svaki pojedinac za vrijeme ?normalnog? života odlu?i što ?e se sa njime/njom raditi kada taj normalni život prije?e u nešto što to nije.

Naravno da i takva odluka može povla?iti veliki broj pitanja, ali je možda i najpravednija. Prije svega jer se skida teret sa bližnjih, a i sa samih lije?nika koji znaju što im je ?initi kada im ?pod ruke? do?e pacijent u vegetativnom stanju sa minimalnim mogu?nostima oporavka. Osobno sam apsolutno za eutanaziju, kao i za poba?aj. I jedno i drugo možemo i moramo smatrati ubojstvom, ali s druge strane treba gledati i što daljnji život donosi. Ponekad se s pravom možemo upitati nije li bolje umrijeti nego živjeti nikakvim životom?

Piše:
Alen Be?irovi?
alen_becirovic@hotmail.com

Komentari

najopasniji su oni koji na

najopasniji su oni koji na svako pitanje imaju da ili ne odgovor.
nakon što budeš imao člana obitelji koji je u takvom stanju da je kandidat za eutanaziju, tek tada možeš početi ozbiljno razmišljati o tome što taj problem zapravo je (a i tada nije sigurno da ćeš doći do bilo kakvog odgovora). sorry, ali ovo tvoje razglabanje pokazuje da to radiš na silu.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

onaj koji nije gledao patnju

onaj koji nije gledao patnju najdražih a nije znao ili imao petlju da im skrati bol može samo laprdati o da ili ne.
Nakon što sam se napatila zajedn o sa dva najmilija bića, zagovaram pravo na eutanaziju, i ne daj Bog da saznam za situaciju koja bi me odvela u sigurnu smrt sa dugotrajnom patnjom, bih je okončala prije nego što počne-
Licemjerno je dozvoljavati ubistvo nerođena djeteta kao slobodnu volju odlučivanja o svom tijelu, a protiviti se milosrdnoj smrti, odnosno zagovarati kraj u patnjama

Tko je glasao

Kolegice, u našoj državi

Kolegice, u našoj državi su najopasniji oni bez kičme i bez karaktera koji uviejk gledaju prema vrhu piramide i onda uzimaju takav stav kakav oni imaju!
DA ili NE koda nas su stvari koje večina ovdje nemaju, ako netko ga slučajno iam ne znači da je opasaan samo znači da po njegovim stavovima ta osoba ima takvo stajališe.

Shvatio sam točno što želite reči sa tim komentarom i jeste slažemo se večina sa Vama, ali na tako brzu osudu osobe za koju nemate pojma je li imala ili nije imala neprilike gledati kako ima voljena osoba se pati, mislim da ti treba dati mali :) i reči "polakše malo" kud se žuriš!

Nije sve crno i bijelo u ovome svitu, čak najviše u ovom kraju svita još uvijek udara na onu boju iz šesdesetih pa do 80ih prošlog stolječa a to je ona tmurno siva boja!

evo ti još jedan :) zbog toga što se nečete naljutiti na mene, već sigurno će te u sebi smišljati neki vrlo dobar odgovor na moje komentiranje Vašeg komentara.

PS večina koji jesu takvu situaciju preživjeli i gledali kako im voljena osoba umire će bitii relativno nekomunikativni o tome, uvijek postoje izuzeci i vejrujem kako ni jedna komunikacija o takvim temama ne može škoditi pogotovo ovako otvoreno iznošenje neki stavova kao i shvačanje ovakve teme.

LP

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

sorry, malo me iziritirala

sorry, malo me iziritirala ta esejistička forma eseja koja kreće od povijesnog prikaza. previše mi liči na referat pisan za filozofiju. ali eto, to je moj subjektivan stav i nisam čak ni dala minus jer sam lagano odustala od pollitike i planiram tako i nastaviti.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Nemoj odustajat. Fališ nam

Nemoj odustajat. Fališ nam tu. Dođi povremeno, jer je učmala atmosfera, kad nema vas mladih da nas povremeno protresete.

My Soul

Tko je glasao

Neki dan su objavljena

Neki dan su objavljena najnovija istraživanja, da pacijenti u komi mogu komunicirati električnim impulsima mozga. Dakle, oni žele život, očigledno, ali se ne mogu izjasniti. Tko onda ima pravo prekratiti muke takvom čovjeku?! Nitko. Jer bi to značilo ubojstvo. Svatko tko sebi sam želi prekratiti muke, nek se sam ubije, a neka ne tjera druge ljude da mu "čine uslugu", kako bi se on spasio pakla, a u isti uvalio druge.

My Soul

Tko je glasao

Iskreno nemam dvojbe po

Iskreno nemam dvojbe po pitanju eutanazije, mišljenje mi je vrlo jednostavno: NE.

Ali onda što to meni znači eutaniazija?

Oduzeti nekome život, doktori kao takvi trebaju spašavati život ne uništavati, ne može biti jednostavnije.

A što sa onima koji su na aparatima?

Iskreno mislim da kada nema više nade za pronalazak lijeka da nema svrhe čovjeka održavati na životu u kojem vegetira, iskopčaj aparate i ako je suđeno da živi neka živi ako nije neka mu Bog oprosti grijehe, ovo ne smatram eutanazijom jer je život tog život bića održavano nepriridnim mehaničkim sredstvima i da nije bilo toga ne bi to tijelo ili srce (i mozak) više funkcioniralo uopće. Kada je samo srce to koje kuca uz pomoć mašinerije a mozak je mrtav onda to nije život to je Frankensteinovo dilo.

Ne znam zašto je nekima uopće opravdano pravdati ubojstvo ili samoubojstvo!

Jakša
"volim svoje i poštujem tuđe"
http://www.youtube.com/watch?v=OkO8qa3V5gg

Obrisan

Tko je glasao

Protiv sam eutanazije iz

Protiv sam eutanazije iz sljedećih razloga..
Prije svega smeta me kad netko napiše kako "nema koristi niti sama osoba koja kroz tu agoniju prolazi, a niti uža i šira zajednica" kao i ono "nanositi materijalnu štetu zajednici", moramo li u svemu vidjeti korist, nekako mi je neumjesno o nečijem životu, kakvom god, govoriti sa stanovišta koristi za zajednicu...
Zakletva koju polažu svi liječnici, sad ne znam točno a mrzi me googlat, ali ima neki dio, tj najvažniji a koji se tiče spašavanja i održavanja života. Zašto život treba održavati?...Život je čudo prirode, nerazjašnjeni misterij i kao takav je svet..I ovako nam puno toga više nije sveto, ni brak, ni obitelj, ni religija..pa je to normalni slijed koji ide dalje redom, i zadire u svetost života..
E, sad će netko reći, pa život djeteta sa hidrocefalusom je sve samo ne život..Tu dolazimo do definicije života..smatramo li životom samo kvalitetan, lijepo ispunjen život, pun radosti i sreće, ili je život sve što ima biološko stanje koje nazivamo životom..Ta vrsta racionalnosti, netko nije zdrav, netko je defektan, nije sposoban za samostalan život, štetan je i nepotreban, vodi u nešto što se u Njemačkoj prije pedeset godina otelo kontroli pa zadobilo strahovite razmjere..
Nadalje, prije par sto godina, ljudi su bili ubjedjeni da je Zemlja ravna ploča i palili su ljude na lomači ako su mislili drugačije..Otada do danas, nakon par sto godina..mi saljemo ekspedijcije na Mjesec i Mars, vozamo se uokolo po svemiru i analiziramo detalje u prašini Marsa..
Stav da život treba spašavati i održavati vodi ka napretku znanosti i medicine i rasvjetljavanju zbog čega je nešto naopako, defektno ili neizlječivo..No zašto smo u toj oblasti manje napredni nego u nekoj drugoj oblasti, vjerojatno jer istraživanja koštaju, a ne donose naftu i sličnu vrstu koristi..tj sredstva za istraživanja su nesrazmjerno manja od sredstava za recimo industriju oružja..odnosno smrt je isplativija...
i sad se vraćama na taj pogled na svijet sa stanovišta dobiti...

Ovakav, nemam nista protiv sebe. Ovakav, prasina uzvitlana.

Ovakav, nemam nista protiv sebe. Ovakav, prasina uzvitlana.

Tko je glasao

ajde ti to najbolje prvo

ajde ti to najbolje prvo osobno isprobaj, pa nam javi onako iz prve ruke kak je..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ja sam za pravo na

Ja sam za pravo na eutanaziju, ali za pobačaj nisam.
Dostupnom tehnikom je moguće saznati volju osobe koja trpi neizdržive bolove, ne želi se drogirati raznoraznim opijatima tipa morfij i odlučila je radije prekinuti takav život(potpuno opravdano).
Nerođeno dijete nema tu ekskluzivu da nam da na uvid svoje želje.
svakoj ženskoj osobi koja želi pobačaj,ili muškoj koja nagovara za pobačaj,treba trajno zabarniti mogućnost odgajanja djece.
O rođenom djetetu treba preuzeti brigu država ili ustanove koje su za to oformljene, a nadalje dati mogućnost tom djetetu da odrasta u obitelji koja želi odgajati djecu, a čiji članovi nemaju mrlju na savjesti, pogledom na uzimanje prava na život(osim ako nisu žrtve KD silovanja).
Nema tu;malo bi,malo ne bi.
Takva odluka je ozbiljna i trebala bi pratiti osobu/osobe kroz cijeli život(nema oprosta).

Tko je glasao

O rođenom djetetu treba

O rođenom djetetu treba preuzeti brigu država - osim ako nisu žrtve KD silovanja
Nema tu;malo bi,malo ne bi

Tko je glasao

Kada kopiraš tuđe

Kada kopiraš tuđe navode,onda ih kopiraj bez rezanja,u protivnom samo kopiranje postaje besmisleno.
Nije na razini komunikacije otvorene širem spektru javnosti.
Pokušati ću pojasniti navod;

a čiji članovi nemaju mrlju na savjesti, pogledom na uzimanje prava na život(osim ako nisu žrtve KD silovanja).

Mišljenja sam da žrtve kaznenog djela silovanja, a koje nisu željele zadržati dijete, nesmiju biti obespravljene na način oduzimanja prava na roditeljstvo u daljnjem životu.
Ukratko; silovana žena ima potpuno pravo donjeti odluku o tome heće li, ili neće zadržati dijete.
Isto tako i maloljetne ženske osobe,ukoliko u razdoblju maloljetnosti zatrudne, trebale bi imati pravo na odluku bez posljedica za sebe u daljnjem životu.
A ukoliko se odluči za pobačaj,nesmije zbog te odluke biti kažnjena oduzimanjem prava na majčinstvo.
Punoljetna ženska osoba koja želi napravoti pobačaj ili osoba koja ju nagovara na pobačaj, trebala bi izgubiti svako pravo na roditeljstvo.
Država bi trebala preuzeti brigu o rođenom (neželjenom djetetu, pogledom na želju bioloških roditelja) i omogućiti djetetu život u adekvatnim uvjetima.

Tko je glasao

Dakle po tebi, drzava bi

Dakle po tebi, drzava bi trebala raspolagati tjelom zene, nakon sto ona zatrudni?!
tj, bila bi primorana nositi i roditi djete?!
To je protivustavno jer je svatko gospodar svoga tijela..
Abortus je mogućno napraviti u prvih deset tjedana trudnoće, do tada oplođena jajna stanica u razvoju smatra se fetusom, a ne živim bićem..Prema tome, ako nemamo živo biće nemamo ni ubojstvo...Nevjerojatno mi je, uz svu dominaciju muškaraca u svim vidovima života, još željeti odlučivati i o ženskom tijelu i pravima žene..

Ovakav, nemam nista protiv sebe. Ovakav, prasina uzvitlana.

Ovakav, nemam nista protiv sebe. Ovakav, prasina uzvitlana.

Tko je glasao

Dakle po tebi, drzava bi

Dakle po tebi, drzava bi trebala raspolagati tjelom zene, nakon sto ona zatrudni?!
tj, bila bi primorana nositi i roditi djete?!
To je protivustavno jer je svatko gospodar svoga tijela..

Svatko je gospodar svojeg tijela,ali nije gospodar života u čijem stvaranju sudjeluje.

Prema tome, ako nemamo živo biće nemamo ni ubojstvo

Mi to nikada nismo u potpunosti dokazali, sukladno tome je manji zločin ostaviti taj život da se razvije,nego zadirati u pravo žene da ne sudjeluje u stvaranju novog života.
Država bi trebala biti krajnja istanca oformljena za zaštitu života koji će se razviti u punopravnog građanina te države.

Mišljenja sam da je manja šteta za društvo u plaćanju odštete majci(za pretrpljenu bol,izgubljeno vrijeme prilikom trudnoće i rađanja), a koja rodi neželjeno dijete, nego da taj život bude izgubljen.

Nevjerojatno mi je, uz svu dominaciju muškaraca u svim vidovima života, još željeti odlučivati i o ženskom tijelu i pravima žene..

Ne radi se tu o pravima žene,nego o pravima na život,onog najnemoćnijeg segmenta u početku razvijanja, a taj život je uistinu potrebno zaštititi.

Još je nevjerojatnije prihvatiti;malo bi - malo ne bi previranje , u vremenu kada živimo u suvremenom svijetu,u kojem je svakome dostupna neka od metoda kontracepcije.

Štitimo život,kojeg svjesni čovjek zbog neuzdržive boli želi prekinuti, a nismo sposobni zaštititi život pred kojim stoje mnoge mogućnosti.
Ono što je najgore u svemu;umišljeni smo kako postupamo pravedno.

Tko je glasao

Nitko ne posjeduje svoj

Nitko ne posjeduje svoj vlastiti život, svi ga moramo čuvati i poštovati od trenutka začeća do naravne smrti", istaknuo je Papa nakon molitve Angelusa na Trgu svetog Petra.

http://www.tportal.hr/vijesti/svijet/54566/Papa-Nitko-nije-vlasnik-svoga...

Vlasništvo nad svojim životom je neupitno čak i za Papu, ali posjed ? Tko ili što posjeduje moj žovot. Posjed podrazumijeva i upravljanje (glavna značajka posjeda). Tko ili što upravlja mojim životom ? Država ? Bog ? Papa ? Moj susjed ? Moja žena, djeca ?
Vlasništvo je "jače" pravo od posjeda ! Ako sam vlasnik onda u načelu imam pravo i upravljati ...svojim životom....valjda.
Međutim, pojam vlasništva i posjeda odnosi se na stvari, biljke i životinje, a ne na ljude. Prošla su vremena robovlasničkih sustava gdje je čovjek mogao biti predmetom vlasništva, odnosno feudalizma , gdje je čovjek mogao biti predmetom posjeda.

Ali život nije stvar. I na njega se pojam vlasništva i posjeda ne može preslikati. Jer ti pojmovi su vezani uz stvari, biljke i životinje osim ljudi.
Život je pojava, pojavnost.
Tko je vlasnik groma, ili oluje ili sudara galaksija ....?

Tko je glasao

To je protivustavno jer je

To je protivustavno jer je svatko gospodar svoga tijela..

Točno. I žena je gospodar svoga tijela. No ne i djetetovog. A kad ga je već začela, ono ima pravo na život i ona više nije gospodarica njegovog tijela i nema ga pravo ubiti, a ako se ne može o njemu, nerođenom, brinuti, onda neka se brine država, kao i o svakom drugom neželjenom djetetu! Kužiš, ili ti treba štogod pojasniti?

My Soul

Tko je glasao

Pa, kao sto vec rekoh,

Pa, kao sto vec rekoh, nemamo dijete, niti djetetovo tijelo prvih 10 tjedana..tek malo uvećanu jajnu stanicu, bez diferencijacije koja jasno i nedvojbeno čini malo dijete..a da bi taj fetus boravio i razvio se U tijelu žene, treba ipak pitati ženu..

Ovakav, nemam nista protiv sebe. Ovakav, prasina uzvitlana.

Ovakav, nemam nista protiv sebe. Ovakav, prasina uzvitlana.

Tko je glasao

Imamo dijete, itekako. Tu

Imamo dijete, itekako. Tu života nije bilo prije oplodnje, ali nakon oplodnje je to život, pa imamo dijete. Od koliko stanica se to dijete sastoji, marginalno je. Pa ne bi valjda brojao stanice ljudskog tijela, da bi tvrdio da netko jest čovjek, a netko drugi nije. Ma nemoj.

My Soul

Tko je glasao

Nakon oplodnje je to

Nakon oplodnje je to oplođena jajna stanica u razvoju..
Nije izvjesno ni da će svaka prijevremeno rođena beba biti sposobna za život..tako da, nisam ja brojala stanice, znanost je definirala od kojega mjeseca oplođena jajna stanica dobiva karakteristike živog bića..
apropos sirotih "izgubljenih nerođenih" života...pa imamo cijeli niz odbačene žive rođene djece, od onih u kartonskim naseljima, do djece u domovima...toliko se brinemo o njima, da mi se plače..
A ovamo bi zavirivali u ženske reproduktivne organe, i pošto po to održavali neželjenu trudnoću..

Ovakav, nemam nista protiv sebe. Ovakav, prasina uzvitlana.

Ovakav, nemam nista protiv sebe. Ovakav, prasina uzvitlana.

Tko je glasao

Nije izvjesno ni da će

Nije izvjesno ni da će svaka prijevremeno rođena beba biti sposobna za život.

svako dijete rođeno na vrijeme je rođeno prijevremeno godinu dana i ne može opstati bez pomoći majke ili drugih ljudi. slobodno se posluži literaturom, pa ćeš pronaći dosta toga na temu preranog čovjekova rođenja.

apropos sirotih "izgubljenih nerođenih" života...pa imamo cijeli niz odbačene žive rođene djece, od onih u kartonskim naseljima, do djece u domovima...toliko se brinemo o njima, da mi se plače..

da li to znači da ti misliš da djecu treba početi ubijati, jer ih ima previše odbačenih?

A ovamo bi zavirivali u ženske reproduktivne organe, i pošto po to održavali neželjenu trudnoću..

reproduktivni organi služe za reprodukciju, a ne kao sredstvo za ubijanje. prema tome, razmišljati o tim stvarima prije seksa, a ne poslije njega :))) stavi kondom, ukratko rečeno!

My Soul

Tko je glasao

Punoljetna ženska osoba

Punoljetna ženska osoba koja želi napravoti pobačaj ili osoba koja ju nagovara na pobačaj, trebala bi izgubiti svako pravo na roditeljstvo.

Kažu da svako pravilo ima svoje iznimke. Ali poznavanje iznimaka ne stvara pravilo.
Naime započevši diskusiju o pobačajima (unutar dnevnika o eutanaziji) implicite si poistovjetio dvije različite stvari.
Pitanje pobačaja veže se uz postojanje života, žive jedinke, osobe. Znanost nije rasvijetlila kada fetus postaje osoba, a prestaje biti organ ženskog tijela poput jetre, bubrega ili zuba. Da li se smije uzvaditi zub ? On je jednako živ !
Naravno ovo je strahovito simplificirano, ali prije donošenja apsolutnih sudova ipak je potrebno razmisliti.

Tko je glasao

Zanimljivo je kako

Zanimljivo je kako zakonodavci ( ne samo hrvatski ) zauzimaju različita stajališta u pogledu vrlo sličnih pitanja. Pobačaj kojim se ubija nerođeno dijete, naravno bez suglasnosti samog djeteta može se usporediti sa eutanazijom osoba koje su u komi i za čiju smrt odluku donose najbliži bez suglasnosti onoga/one u komi. Međutim, pobačaj kao takav jest dozvoljen ( iako se u Hrvatskoj oslanjamo na svojevrsnu ˝sivu zonu˝ po pitanju abortusa ), a eutanazija nije.

Ovo boldano je citat dijela dnevnika, a ja sam komentirao dnevnik,dozvolit ćeš da imam pravo komentirati tekst dnevnika.
Moje je mišljenje da je pobačaj zločin prema tom životu u razvitku,pogotovo je zločin, ako je novi život kojeg netko želi prekinuti započet van zločina(nije bilo silovanja ili opčenja sa djetetom).
Zašto ja ne bi imao pravo na mišljenje?

Kažu da svako pravilo ima svoje iznimke. Ali poznavanje iznimaka ne stvara pravilo.

Prihvaćanjem iznimki od većine interesenata otvara se put ka stvaranju pravila.

Tko je glasao

Nije li bolje da se čitava

Nije li bolje da se čitava priča završi pod strogom kontrolom profesionalaca i uz saznanje čitave obitelji, nego nekakvim samoubojstvom vješanjem ili kojim drugim načinom. Rezultat je isti, ali sam proces bitno drugačiji i koliko god to paradoksalno zvučalo, dignitetniji.

I u prijasnjem dnevniku koji se bavio istom temom se moglo uociti da vlada neznanje sto je to uopce eutanazija. Ovdje se ne radi o ljudima, fizicki sposobnima da naprave samoubojstvo vec o ljudima kod kojih je bolest toliko uznapredovala da to sami ne mogu napraviti. U bolnicama se dogadja svakodnevno; lijecnici pacijentima koji boluju od neozdrazvljive bolesti pred smrt pretpisuju razlicite lijekove cija jedina svrha je skratiti patnju pacijenta. Tema (iako jedna od onih klasicnih za i protiv tema gdje ce svaka strana dati svoje uvjerljive argumente) je jako kompleksna i do nekog odgovora ili konsenzusa se ovdje nikad nece doci.

Tko je glasao

Ne bih se složio s tobom.

Ne bih se složio s tobom. Jer eutanaziji se podvrgavaju i oni kojima je dijagnosticirana neizlječiva bolest, ali su fizički itekako sposobni izvršiti samoubojstvo. Dakle, ne radi se samo o onima koji su fizički nesposobni počiniti samoubojstvo...

Bolje pet do dvanaest, nego nijednu poslije jedan...

Tko je glasao

Govoriš li alene o

Govoriš li alene o neizljecivim bolestima, zlocudnoj bolesti, ili nenadoknadivom gubitku funkcije organizma u nesrecama, ili dubokoj starostii? Ima jos puno toga sto bi se dalo tu upitati.

Neizljecivo je bolestan i dvadesetpetogodisnjak sa shizofrenijom. Treba li ga eutanazirati ? Treba li ga ubii ili pomoci da sto kvalitetnije zivi ?

Neizljecivo je bolesna od starosti moja susjeda sa 93 godine, koja brine o mlađoj seki od 89 godina, koja lezi i kaki u pelene, a uz to brine i o 17 macaka. Treba li ubiti onu od 93 god. ili onu od 89 god. ili mace ? A mozda im treba pomoci da kvalitetnije zive ?

Neizljecivo bolesnima od zlocudnih bolesti u terminalnoj fazi i onako se pomaze morfijem, koji im ublazi bol i skrati zivot.

Sta uciniti sa "belgijancem" ? I njegovo vegetiranje imalo je visi cilj. Od medicinskih spoznaja, do ljudskih spoznaja o "neunistivosti ljudske duse". Da su ga "rijesili" ranije, ostala bi neodgovorena mnoga pitanja. Taj zivot je ocito imao svrhu.

Ja sam protiv eutanazije i svih nasilnih prekida onog sto zovemo "cudom zivota".

Kad jednom "duh izađe iz boce", i covjek pocne odlucivati o zivotu, neovisno o prirodnoj selekciji, nastaju grozomorna cuda. Starcad dobiju hljeb na glavu i zavrse u ponoru, neciste rase zavrse u konc. logorima, a sve u ime boga zvanog konformizam i novac.

Tko je glasao

Govoriš li alene o

Govoriš li alene o neizljecivim bolestima, zlocudnoj bolesti, ili nenadoknadivom gubitku funkcije organizma u nesrecama, ili dubokoj starostii? Ima jos puno toga sto bi se dalo tu upitati.

Da, govorim o neizlječivim bolestima, zločudnoj bolesti, ili nenadoknadivom gubitku funkcije organizam u nesrećama. Ne govorim o dubokoj starosti kao dovoljnom razlogu da se nekome dozvoli eutanazija, osim ako ta duboka starost ne protječe u neizdrživim bolovima.

Neizljecivo je bolestan i dvadesetpetogodisnjak sa shizofrenijom. Treba li ga eutanazirati ? Treba li ga ubii ili pomoci da sto kvalitetnije zivi ?

Ako si pažljivo pročitao tekst, sigurno si naišao na ovu rečenicu : ˝Osoba koja je svjesna da boluje od neizlječive bolesti i isto je tako svjesna da nije spremna trpiti moguću neizdrživu bol spremna je prekinuti čitavu priču prije negoli ona uistinu i počne.˝ 25 - godišnjak sa shizofrenijom nije svjestan svojeg stanja. Naravno da ga ne treba ubiti.
LJuti me što potpuno generaliziraš čitavu priču. Baba od 93, ako je pri zdravoj pameti, kao i ona od 89 i više ne može izdržati život kakav živi, zašto ne bi dobila mogućnost da premine u snu bez boli i problema?

Kad jednom "duh izađe iz boce", i covjek pocne odlucivati o zivotu, neovisno o prirodnoj selekciji, nastaju grozomorna cuda.

Sa ovime se mogu složiti. Međutim, kao što će se uvijek voditi rasprava o pobačaju, tako će se voditi i o eutanaziju. Da, uzimamo si pravo odlučivati o nečijem životu i smrti. Je li to dobro? Možda i nije najbolje. Može li to dovesti do svakakvih strahota? Vrlo vjerojatno može. Ali isto tako je i neizbježno. Žena koja je odlučila pobaciti, kao i osoba koja je odllučila prekinuti svoj život učiniti će to uz dozvolu zakonodavca i društva u cjelini ili ne. Pa zašto onda jednostavno ne dozvoliti oboje, pa tko voli nek izvoli.
Ako je eutanazija dozvoljena, tebe ni mene nitko ne tjera da je sutra koristimo, ali postoje oni koji će se za takav korak odlučiti, i mišljenja sam kako im tako nešto ne treba zabranjivati...

Bolje pet do dvanaest, nego nijednu poslije jedan...

Tko je glasao

Ja pobacaj nisam komentirala

Ja pobacaj nisam komentirala , kao ni samoubojstvo i nikada to nebih stavljala u korelaciju sa eutanazijom. To su tri jako kompleksne teme i mislim da nemaju veze jedna sa drugom.
Moje zivotno iskustvo mi potvrđuje onu staru mudrost, da svatko od nas umire sa svojim grijesima. To cak nema veze ni sa religijom. To shvatis kad "probas" umrijet ili zaklopis oci bliskoj osobi koja je umirala u mukama, ili je sazrijela za smrt od starosti.
Sto zbog moje dobi, sto zbog profesije, nasla sam se u sve tri navedene situacije i jos puno raznih varijanti. Ljudi nemaju osvjesten trenutak u kojem su se rodili, a rijetko tko je zaista svjestan trenutka svoje smrti. To je velika privilegija i na njoj moramo biti zahvalni.
Toliko toga je oko nas nerijeseno, zasto bas o nacinu umiranja moramo donositi zakone ?
Protiv pobacaja jesam, ali ne tako cvrsto.
Postoje posebne situacije u kojima je opravdan.
Rutinski prekidi nezeljene trudnoce nemaju isprike, ali ako nebudu dozvoljeni, opet ce nam se desiti crno trziste pobacaja.
Uz nestrucne pobacaje ide sepsa i velik postotak smrtnosti od iskrvarenja. Tu se uvijek postavlja pitanje, treba li majku troje, četvero ili petero djece prepustiti zahvatu izvan bolnice i staviti obitelj u opasnost da ostane bez majke. Ili je prisiliti da rodi i preda to dijete drzavi ? Nije lako postaviti uniformnu legislativu. Uz kvalitetno zdrastveno prosvjecivanje mladezi (kontracepcija i seksualni odgoj) na čemu se dosta radi i pravovremeno upoznavanje zena sa uvijetima za sterilizaciju postiglo bi se puno više. Tu opet pocinje prica o sekularnoj drzavi, bedastim pater familijasima balkanskog usmjerenja ...............

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci