Tagovi

Europsko radno zakonodavstvo - "fleksigurnost" ili nesiguran rad!?

U zadnje vrijeme u medijima često čitamo o tome kako se hrvatski poslodavci zalažu za jaču primjenu "fleksigurnosti", jer im postojeći zakoni o radnim odnosima onemogućuju adekvatnu prilagodbu na otežane krizne uvjete poslovanja i njihovu konkurentnost na tržištu EU!

Nedavno je i američka bonitetna kuća "Fitch" izjavila kako neće mijenjati ocjenu našeg kreditnog rejtinga sve do kraja ožujka, ali da od ove vlade očekuje dosljedno provođenje svih najavljenih strukturalnih promjena sa posebnim naglaskom na hrvatsko radno zakonodavstvo koje je dosta "rigidno" u odnosu na ono europsko i svjetsko (američko?)!

Slavko Linić je sve to prokomentirao u svom osebujnom "socijaldemokratskom" stilu sa.. -"Ovo je i više nego pohvalno i dobro", zaboravljajući valjda, da bi u skladu sa temeljnim demokratskim načelima bio red da i sve nas upozna sa tim što to od ove vlade očekuje "Flinch", MMF i svi oni drugi koji traže sve te strukturalne promjene, a naročito u njima (i nama!) važnom segmentu, "tržišta radne snage"?

I dok Čačić otvoreno govori o tome kako treba potpuno izmjeniti hrvatsko radno zakonodavstvo, a Milanović u skladu sa svojim infatilnim tretiranjem hrvatskih građana utješno govori o tome kako je on navodno vrlo zadovoljan sa postojećim Zakonom o radu u kojemu treba izmjeniti tek odredbu o vremenskom roku primjene prava iz kolektivnih ugovora koje nakon njihova isteka treba reducirati na šest mjeseci, a ne u nedogled, pametnijima je itekako jasno da će ova većinski "lijeva" vlada vrlo brzo krenuti u kompletnu izmjenu radnog zakonodavstva, jer se na to uostalom Hrvatska i obavezala sa potpisanim predpristupnim ugovorima prema EU!

U te radikalne promjene se svakako vrlo brzo kreće, bez obzira što se naši sindikati još uvijek naivno nadaju da do dubljih rezova postojećeg ZOR-a ipak neće doći!

Na čemu se uopće zasniva to europsko radno zakonodavstvo i njegova strategija zapošljavanja, te što uopće znači ta "fleksigurnost" na koju se ono tako rado poziva?

Ta tema svojom ozbiljnošću (opasnošću!) i širinom daleko nadilazi formu ovog pisanja na dnevniku, jer traži ozbiljne i duge raprave, pa ću je nekako pokušati reducirati na ono najbitnije.

-Glavne ideje europske strategije zapošljavanja možemo u začecima naći u "Lisabonskoj strategiji". donesenoj 2000g. gdje se po prvi put govori o "fleksibilnosti tržišta rada", "cjeloživotnom učenju", te "sigurnosti (materijalnom) svih onih koji aktivno traže posao".

-U kasnijem dokumentu EU, nazvanom "Integralne smjernice za rast i radna mjesta" (2005-2008g), ističe se nužnost provođenja politike usmjerene prema postizanju "punog zaposlenja" i "poboljšanju kvalitete i produktivnosti rada".

-U izvješću koje je zbog svog velikog značenja za tu europsku strategiju prozvano i "Kokovo izvješće", nizozemski europarlamentarac Wim Kok se poziva na to da se "standarni ugovori", (pod kojima se dakako misli na kolektivne ugovore i sve ostale ugovore koje sklapaju poslodavac i radnik ), pregledaju i fleksibiliziraju te smatra da je potrebno uvesti i druge vrste ugovora koji bi bili fleksibilniji, kao i fleksibilnije radno vrijeme.

Također, ističe i "potrebu" da se ukinu prepreke za rad agencija za privremeno zapošljavanje, posebice među državama članicama, te nužnost poboljšanja "privlačnosti" privremenog rada i prilagodba sustava socijalne zaštite u svrhu povećanja mobilnosti radnika.

-Prva Barossova komisija je pokušala u praksi provesti neke od ovih ideja i plasirala konačno ideju o "fleksigurnosti".

"Fleksigurnost"- (eng. flexicurity) možemo uzeti kao službenu europsku politiku zapošljavanja.

Sam pojam fleksigurnost je nastao spajanjem pojmova sigurnost i fleksibilnost, uravnotežavanjem istih, odnosno želje za fleksibilnim poslovima i sigurnim prijelazom između poslova.

Fleksibilnost se odnosi na razvijanje fleksibilnih uvjeta rada, gdje bi se ljudi cijelo vrijeme školovali, imali fleksibilnije radno vrijeme, te se tako lakše zapošljavali i prekidali ugovore.

Sigurnost bi se trebala odnositi na socijalne benificije za one koji izgube posao, uz koje je inkorporirano i "cjeloživotno učenje" te česte prekvalifikacije.

Ističe se kako ta fleksigurnost popravlja kompetitivnost u EU, omogućuje da tržišta u europskim zemljama budu inkluzivnija, te ruši segregaciju na tržištu rada između tzv. insajdera (radnika koji rade na neodređeno radno vrijeme) i autsajdera (nezaposlenih ili onih zaposlenih na određeno radno vrijeme).

-U svemu ovome nabrojenom, zanimljiv je i tzv."Zeleni papir na ZOR", usvojen 12. ožujka 2007. godine od strane švedske vlade i Švedske sindikalne konfederacije (Landsorganisationen i Sverige – LO), vodećeg švedskog sindikata.

U ovom dokumentu se naglašava suradnja između socijalnih partnera te iako Vlada donosi zakone, smatra se da je u određenim situacijama poput gospodarske krize, ili među određenim sektorima, neke stvari potrebno brže mijenjati pregovorima između socijalnih partnera (radnika i poslodavca!).

Takav "kombinirani sustav" je, prema potpisnicima zelenog papira, snažan instrument za povećanje fleksibilnosti i prilagodbe sektorskim i regionalnim uvjetima.

Iako na prvi (površni!) pogled sve ovo možda i ne izgleda loše, a pogotovo sa aspekta veće materijalne sigurnosti onih koji traže svoju poziciju unutar tog "tržišta rada" i postignuće tog nekog "punog zaposlenja", poučeni gorkim iskustvom koje nam govori kako se u zadnjih tri desetljeća sve neoliberalne ideje krupnog i ostalog kapitala sustavno promiču po vanjskoj (i samo uhu ugodnoj!) "socijaldemokratskoj" formi, valja sve ovo gore nabrojeno ipak malo bolje analizirati, te uvidjeti kako sve to izgleda i u današnjoj europskoj praksi?

Kad se govori o "potpunom zaposlenju", ne misli se na to da svaki radnik ima osigurano radno mjesto na kojem će raditi do kraja radnog vijeka, već se misli na to da radnici popunjavaju tržište rada svojim kvalifikacijama( i čestim prevlafikacijama!), te da se tako poslodavcima olakša na "tržištu rada" pronaći adekvatnu radnu snagu.

-Promjene ZOR-a koje će se od nas u tom segmentu sigurno tražiti, svakako će se odnositi na izmjenu svih stavki ugovora o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme i promicanju novih "prava" ugovora na određeno radno vrijeme, kao što je to napravljeno u Poljskoj, Češkoj i svim bivšim socijalističkim državama, pa ne vidim nikakvog razloga da se to i kod nas sad ne dogodi.

Rad na određeno radno vrijeme i "liberalizacija" prava iz radnih odnosa kojoj je jedina svrha trasiranje olakšanog načina raskidanja radnih ugovora od strane poslodavca je pravilo u toj izmjeni "rigidnog" radnog zakonodavstva bivših socijalističkih država.

Agencije za privremeno zapošljavanje o kojima govori Wim Kok i za čija prava se on "nesebično" zalaže, su daljnji korak u toj "liberalizaciji" radnog zakonodavstva, jer većina poslodavaca u zemljama EU koristi te agencije kod novih zapošljavanja, jer sa tim načinom zapošljavanja oni jednostavno izbjegavaju sve odredbe zakona o radu, jer radnik nije "njihov", već agencijski!

Ugovori se sklapaju između radnika i agencije, tako da poslodavac pravno nema ništa sa tim radnicima.

Treba li posebno naglasiti da u Poljskoj ti radnici danas rade i za 20% nižu cijenu od onih radnika koji rade kao stalno zaposleni kod poslodavca i da se sve češće njihovim uslugama koriste poslodavci?

Jeftiniji su od stalno zaposlenih, a poslodavci nemaju nikakvih obaveza prema njima, jer se i isplate za radnike vrše preko tih agencija!

Naravno, radnicima agencije uzimaju i svoju proviziju.

U Portugalu radnici moraju plaćati agencijama njihovu proviziju, čak i onda kada su bez posla?

Pravilo je i da poslodavci kod štrajkova vlastitih radnika, njihova mjesta popune sa agencijskim radnicima.

Korak "dalje" u toj liberalizaciji je uspostava tvz. "civilnih ugovora" koji su stavljeni izvan ingerencije zakona o radu, jer je riječ o "sporazumu" između dva građanina, te mnogi radnici rade preko takvih ugovora kod svog poslodavca!

U Hrvatskoj postoje već postoje četiri agencije koje za sada "stenju" zbog ograničenja koje im je nametnuo hrvatski ZOR, međutim nakon usklađivanja uvjeta poslovanja za sve te agencije unutar EU (što jasno stoji u Kokovom izvješću!), na njihovu radost, a na žalost radnika, ta će se ograničenja vrlo brzo ukloniti!

U Zakonu o radu privremeno zapošljavanje u Hrvatskoj opisano je između 24. i 32. članka.

Može li primjer jedne razvijene i socijalno osjetljive (za sada) Danske sa njenom aktivnom politikom zapošljavanja u kojoj radnici u pune četiri godine nakon gubitka posla primaju 90% dohotka koji su imali prije i uz plaćenu prekvalifikaciju, te pravo da samo jednom odbiju ponuđeni posao (što uključuje i radno mjesto do kojeg se putuje dva sata), biti uzor kreditno prezaduženom i siromašnom društvu, bez adekvatne socijalne politike i koje iz pozicije vlastitih socijalističkih "kompleksa" teži što bržoj implementaciji tekovina europskog radnog zakonodavstva?

Ili ćemo se ipak svesti samo na Poljsku, Češku, Slovačku, Portugal, Španjolsku (u kojoj se upravo masovno štrajka zbog izmjena zakona o radu!), te postati ono što se u EU već tretira kao zemlje drugog reda?

Komentari

Seljačka buna - kukuriku gaf

Edi, iako pitanje radnika u agraru - sada aktualnih mljekara nije u direktnoj temi fleksibilizacije kako ga tretira dnevnik, ali je kontekst isti te stoga moram pripomenuti slijedeće.
Pretpostavljajući da ministar Jakovina nije solo igrač glede problematike agrara-mljekarstva za konstatirati je da vlada odn Milanović ne razumije državni suverenitet posebice onaj sigurnosni, a kad je riječ o hrani kao strateškom proizvodu svake ekonomije onda govorimo definitivno o državnom suverenitetu. Po naputku Čaćića Jakovina mantra da njegovo ministarstvo neće arbitrirati tržište mlijeka kaj predstavlja politički nonsens bez presedana. Mlijeko jest strateški proizvod u branši prehrane i sva pitanja u vezi mlijeka moraju biti pod direktnom ingerencijom-posebnom brigom države te stoga izjava ministra poljoprivrede jest otvorena sabotaža ustavnog poretka i moguće političko samoubojstvo ove vlade. Ako to MIlanović ne vidi, moja sućut. Mljekari u cijeloj zemlji dobivaju načelnu potporu i pretpostavljam da slijedi "traktorski napad na Zagreb", a to onda znači kaos...
Kakve veze imaju izjave tipa - prosvjedi su politički motivirani, iza prosvjeda stoje izborni gubitnici - sve je danas politika i tu se ministar bespotrebno blamira nepoznavanjem abecede politike, naravno da su prosvjedi politički motivirani, svi prosvjedi su politički obojani. Razlog zakaj ubacujem ovaj komentar je moja zapanjenost količinom neznanja i nerazumijevanja politike suvereniteta od strane najviših dužnosnika kojeg su isti podčinili liberalnoj dogmi dječaka s Iblera i neoliberalnih jastrebova koji državu podčinjavaju sebi i svojim hapačkim porivima

Tko je glasao

EU kukurikanje

Nisam baš upućena u mljekarsku problematiku, ali mi je interesantno vidjeti da kad god nam ga trebaju "zabit", pozivaju se na nekakvu EU praksu, a kad mljekari traže EU otkupnu cijenu litre, e onda smo specifični...

Niti ZOR nije neki neprikosnoveni zakon i "socijalni partneri trebaju pokazati fleksibilnost", ali zato Ugovori s Vatikanom...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Stvarno stanje Cinjenica je

Stvarno stanje
Cinjenica je da su ovi mlijecni dogadaji zbog utvrdivanja novih odnosa medu sudionicima.
Kao malo koja grana hrvatsko mljekarstvo napravilo je velike korake u zadnjih 20 godina.
Podizanje kvalitete, kolicine, prerade, okrupnjavanje, ...
Ono sto je cinjenica jest da se uvozi odredena kolicina manje kvalitetnog (do sumnjivog) mlijeka iz CEFTe (BiH, Srbija) koja se vise nece moci tako jeftino uvoziti kada udemo u EU.
Cinjenica je da hrvatsko mlijeko malo skuplje nego bi trebalo biti, a mislim da je to do sada toelrirano upravo jer je u prosjeku sa uvezenim jeftinim bilo moguce (jeftinije losije kvalitete a prodavano kao domace vise kvalitete sto je islo na stetu potrosaca).

Cinjenica (IMHO) je da je novi Ministar prilicno dobar u ovim pregovorima i ja ga prema videnom vise nego podrzavam, kao sto podrzavam sve druge strane u ovom dogadanju da se legalno i kvalitetno izbore za odrzivo rjesenje.

PS http://www.hmu.hr/attachments/081_Dakic_Polozaj_hrvatskog_mljekarstva_pr...
Plus genijalno za nostalgicare http://hrcak.srce.hr/mljekarstvo

Tko je glasao

Činjenica je da mi je jučer

Činjenica je da mi je jučer supruga nakon izigravanja Ivice Kostelića (slalom između traktorskih punktova) došla s posla i ispričala sljedeće:

Komentiraju jučer na poslu prosvjede mljekara i javi se sestra jednoga od većih proizvođača mlijeka pa ispriča.

Brat joj drži 50 krava i zapošljava 5 radnika. Mjesečni prihod mu je, što za prodano mlijeko što od raznih poticaja, 100.000,00kn.

Rate kredita mu svaki mjesec odnose cca 40.000,00kn. Trošak repromaterijala cca 20.000,00kn. Ne zna se koliko plaća tih pet radnika. Budući ih plaća sigurno manje nego HT Mudrinića, ipak su oni pomoćni radnici na farmi, ispada da mu mjesečno za život ostaje vrlo lijepa svotica.

Kupio si čovjek od kredita svu potrebnu mehanizaciju a povrh toga dva auta. Bilo povoljno zbog povrata dobrog dijela kapitalnih ulaganja a i oslobođen je poreza za svu robu koju kupi na konto "dugoročnih investicija". Za ovo zadnje nije točno znala reći kako se točno zove, ali je bit da je zgodno legalno ne platiti porez, to dosta snižava cijenu robe, pa kaže da već sada razmišljaju što će si novoga na konto te pogodnosti kupiti iduće godine.

Valja imati na umu da prihodi mljekara nisu samo onih 2,41kn/l po litri, odnosno prijašnjih 2,51kn/l, zbog čega se sad navodno prosvjeduje već se pored državnih poticaja nađu još i neka olakšice ili sredstva od županija, gradova ili općina a pojedini proizvođači na litru kvalitetnog mlijeka ostvare i neke premije od otkupljivača s kojima imaju kooperantski odnos.

Ženice su se nakon izlaganja sestre tog mljekara međusobno zapitale koliko svakoj od njih za život ostane čistog od plaće kada svaki mjesec poplaćaju svoje fiksne troškove (režije, krediti). Jednodušni je zaključak da malo ili ništa pa se kolektivno pitaju da zbog čega se mljekari zapravo bune.

Dalje nastavljam svoje razmišljanje. Činjenica je da će mnogi mali mljekari propasti, budući se ne može živjeti od mlijeka par kravica, ali oni ni nisu pravi mljekari već mala seoska domaćinstva ili kombinirana domaćinstva (neki posao u firmi pa poljoprivreda kao dopunsko zanimanje) o kojima u ovim prosvjedima uopće nije riječ. Pogrešna HSS-ova i HDZ-ova politika, poticaj za jedno jutro i za makar jednu kravicu, je dovela do razbacivanja ogromnih novaca za poticaje pa i krupnih zloporaba sustava.

Činjenica je također da, pogotovo kad odbijete rate kredita koje su podizali mljekari, njima ostaju sasvim lijepa sredstva za život jer višestruko premašuju mjesečne plaće radnika. Koji se od njih nije preinvestirao, koji nije baš sve uzeo na kredit i koji nije pored onoga za proizvodnju pokupovao još neke autiće i apartmančiće, da ostvaruje lijepu zaradu.

Zato kad se govori o problemima mljekara, trebalo bi manje sve njih trpati u isti koš a više obraćati pažnju na detalje poput ovih što sam napisao. Nije sve baš tako crno/bijelo kako nam serviraju mediji i vođe ovih prosvjeda. Apsolutno podržavam novog ministra u nakani da u ovu problematiku konačno uvede nekog reda. Ako ništa drugo, da se vidi tko tu sve pije i tko to sve onda plaća.

B-52

Tko je glasao

s.m., mislim da si te podatke

s.m., mislim da si te podatke ipak dobio iz trece ruke i da u toj kalkulaciji mnogo toga ne stimsa?:)
mislim da se seka samo htjela pohvaliti kako joj je brat uspjesan u poslu, ne znajuci
da ce gospodje iz ureda kasnije to upotrebiti kao losu argumantaciju protiv stocara! zanimljivo da su u toj losoj "kalkulaciji" zaboravile uracunati i radno vrijeme tog mljekara ( od 5 ujutro- do20 sati navecer), svakim danom, bio on vikend, praznik, blagdanom.. sasvim svejedno, sto je vise nego duplo vremena od onoga sto one provedu u svom uredu.
a o samoj kvaliteti takvog zivota da i ne govorimo!

ako vec nekoga zanima sva ta problematika oko hrvatskog mljekarstva i poljoprivrede preporucam mu da ipak procita ovo, jer od nasih pusalnih procjena nema pravog razumjevanja problema sa kojim danas zive ti mljekari, koji sigurno bez razloga nisu u tom prosvjedu!

http://veterina.com.hr/?p=6348

i onda ovo...

http://udrugamljekara-obz.hr/component/content/article/57-dopis-za-medij...

Tko je glasao

Ništa paušalno, ništa trač

Podaci nisu paušalni a ruka nije treća nego druga, supruga je bila tek "golub pismonoša". Predmnijevam da sestra zna točne podatke o bratovom poslovanju a izrekla ih je baš u raspravi o prosvjedima mljekara. Nemam niti najmanji razlog ne vjerovati tomu što kaže. Iznijela je realan podatak jer do sada nisam vidio da se netko od mljekara hvali, više se kuka.

U prilog ovom mojem ide i činjenica da je onaj "slavonski bećar" koji vodi dio prosvjednika, i žena mu večeras bila na Novoj TV, uhvaćen u laži oko količine poticaja. Žena je nešto pokušala objasniti ali cifru nije demantirala. Čudi me da nitko iz ministarstva se ne sjeti da u javnost daju kompletne podatke o proizvodnji mlijeka.

Nemoj da te zbune brojke jer poticaja i premija ima raznih i sa raznih strana a osim za mlijeko, svaki od mljekara ima i zemlju za koju se također kasira. Uvijek je u prvom planu otkupna cijena a ostalo koje je u nekim sredinama skoro isto toliko se ne spominje. Možeš vjerovati ili ne ali doista ne pričam na pamet.

O životu poljoprivrednika znam jako puno budući su tast i punica to bili cijeli život a ja hobistički pomagao kad sam imao mogućnosti. Družim se s bivšim komercijalistom tvrtke koja se bavila poticanjem proizvodnje i otkupom mlijeka, a imali su svoju mljekaru i proizvodnju mliječnih prerađevina. Nažalost, prošle je godine otišla u stečaj jer su je HDZ/HSS majstori u skladu s rutinom o kojoj već duže vrijeme čitamo, doveli do toga. Ne bih si dopustio da ovdje lupam napamet. Na kraju krajeva, bio sam jedno vrijeme u politici, dok je lokalni HSS bio nešto drugo smo i koalirali s njima, pa sam u nekog vraga imao i uvid.

Također, priči o radu "od jutra do sutra" se mogu rame uz rame staviti priče mnogih radnika. Ne rade baš svi drugi u toplim uredima, po evropskom radnom vremenu ili klizno, a bogme ni plaće im nisu velike. Ima ih koji se jako narade za plaćicu od 2.000-3.000kn, pa kad plate režije, kredite i ostalo mogu staviti zube na klin. A isto imaju obitelji, djecu koju treba školovati i razno. Mene oni puno više brinu nego mljekari. Tko ima zemlju i stoku, sasvim sigurno neće biti gladan, makar kakve otkupne cijene bile. Ali radnici, ...

Slažem se s tim da mljekari nisu bez veze na prosvjedu jer par lipa manja otkupna cijena s obzirom na proizvedene količine u konačnici znači dosta manje novaca. Ali ne nasjedajmo i ne cijenimo prema onima koji imaju par krava već gledajmo prave proizvođače. Podravina je poljoprivredni i mljekarski kraj i znam dosta ljudi koji su se bavili i bave. Broj ih se smanjio jer mogu opstati samo pravi proizvođači.

Moj savjet njima, neka se klone HDZ-a, posebno Kosorice, i HSS-a. Svaki put kada se spomenu u istoj rečenici, a vidio si danas strahotu u Saboru, u očima građana gube. Neka se ne daju manipulirati. Groteskno izgleda kad se poljoprivrednici kojima su baš Kosorica i Čobanković lagali uzduž i poprijeko i samo za prošlu godinu im uskratili skoro milijardu kuna poticaja sad naslikavaju s njima i idu im na "razgovore" u Sabor a poslije zajednički traže ostavku dvojice friških ministara (policije i poljoprivrede).

Nisam ja protiv mljekara ali uvijek mi smeta kad se manipulira puštanjem u javnost samo dijela podataka i informacija. Današnjim javnim "stavljanjem glave skupa" s HDZ-om su si, vjerujem, kod dobrog dijela građana zabili autogol i dali naslutiti da se ne radi o spontanosti i samo realnim problemima ceć da je kod jednog dijela njihovih vođa i riječ o politikantstvu. To je moj dojam i ne vjerujem da ću ga se tako skoro riješiti.

B-52

Tko je glasao

Dodatak

Članak iz Veterine se bavi puno šire i s golemim dijelom toga se slažem no s mojim komentarom on nema nikakve veze. Proizvođač mlijeka koji sad štrajka i ovo o čemu piše u Veterini je ipak nešto drugo. Na razni državne politike je ok, i ja mislim da se agrar i stočarstvo moglo i trebalo drugačije organizirati, ali ovaj konkretan prosvjed ima neke druge parametre.

B-52

Tko je glasao

Tuga i žalost

Ovaj članak s veterine je šokantan...

Da bi se zaokružilo s lošim vijestima, baciti pogled na naslove ovdje - http://www.agroklub.com/pretraga/uvoz/607/

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Ipak nije ni malo lako od

Ipak nije ni malo lako od mjekarstva zivjeti, to sigurno, no nije ni od ribarstva, ... a meni je i jedno i drugo kao potrosacu iznimno bitno. Jednu tajnu cu otkriti - zbog kvalitetnih srdela, mlijeka,... ja se ne dam iz Hrvatske, odnosno Zagreba.

Pogrešna HSS-ova i HDZ-ova politika, poticaj za jedno jutro i za makar jednu kravicu, je dovela do razbacivanja ogromnih novaca za poticaje pa i krupnih zloporaba sustava. to je pausalno i vrlo cesto se ne vidi cjelovita slika, kao ni eventualni kriminal povezan sa namjerom da ga se prepozna.
Treba razmisljati sire i plasticnije.
Hajdemo se dogovoriti sto je mjerilo dobrog, a sto loseg.
Ne moze se nista odjednom, treba uvijek razmisljati o trenutacnoj sitauciji i situaciji gdje se zeli doci.
Ako se poticaji daju vise malima, a broj malih se sve vise i vise smanjuje, onda je to ne mora biti u suprotnosti sa zeljenim ciljem.
Vazno je sto se radi prije ulaska u EU, sa znanjem sto ce se raditi kad se ude. Te dvije politike (prije i nakon) mogu biti posve suprotne, ali u konacnici moraju biti dio iste politike. (Prekrasan primjer u vinogradarstvu. Do EU dajemo poticaje za nove nasade, a nakon toga cemo kao i ostatak EU davati poticaje za cupanje. To nikako nije u suprotnosti vec dio politike povecanja kvalitete vinogradarske proizvodnje.)

Ono sto realno vidimo je da vidimo povecanje kvalitete mlijeka, povecanje kolicine, smanjenje proizvodaca. U tom smislu to su dobri rezultati. Jesu li dovoljno dobri i je li se moglo jos i bolje? Ok, o tome mozemo pricati, ali ne na nacin da sad necim to pokvariti i odemo potpuno unazad.

Jos malo o psihologiji poticaja
U jednom slucaju se "zdravorazumski" govori nemoj davat poticaje malom vec vecem, u drugom isto tako "zdravorazumskom" govori se posve obrnuto ne daj velikom (posebice kad se kao veliki pojavi Todoric), i opet iznova stalono iste forme.
Cinjenica je da mali dobivaju i vise nego veliki, a malih se da tako velim "zelimo rijesiti" jer naprosto ne mogu dobiti bitku sa organiziranim, velikim i mocnima. Problem je kad se kaze da Todoric dobije ukupno 150M HRK, ali malo tko se osvrne na to da mali po jedinici mjere dobiju vise nego se daje velikima. Malokojeg cjepidlaku zanima zbroj malih, a vecinu toboze usplahirenih strasno bole milijunske svote.
Za postizanje vrhunske kvalitete, kolicine, potrebna je veliki kapital, ulaganja, ..., mali mogu samo kukati i nista vise.

Ovo sto sad vidimo na ulicama, barem po mom outsiderskom misljenju nije toliko borba malih i velikih (mozda grijesim) koliko borba oko novih odnosa na trzistu. Naprosto ovo dozivljavam kao dio pregovaracke strategije i jednih i drugih i neka se dobro ispregovaraju.
Zelim im uspjeh, sto bude zesce bice bolji pregovori.

PS Nakon Bajsa moj novi ministar miljenik jest upravo ovaj poljoprivredni jer se u ovim pregovorima po mom mislejnju ponasa odlicno.

Tko je glasao

Vidi li netko kvaku u tržišnom mljekarstvu

po mom outsiderskom misljenju nije toliko borba malih i velikih (mozda grijesim) koliko borba oko novih odnosa na trzistu.
Hrana kao strateška roba nije nigdje na tržištu, hrana je danas oružje velikih u porobljavanju malih. Ako to nekome na ovom portalu nije dovoljno jasno slobodno nek veli da elaboriram tu činjenicu. Zato ovaj ministar u priči da se ne bi štel mešati u odnose na tržištu jednostavno em kaj griješi em kaj nanosi dugoročnu štetu državi u cjelini u poimanje njenog suvereniteta pa i onog sigurnosno-egzistencijalnog. On jednostavno igra igru malog pijuna jer ne razumije kaj je to suverenitet odn ako razumije to znači da se kukuriku kao liberali odlučili taj suverenitet isporučiti na tacni velikim korporacijama a EU je velika korporacija. Ako hrana u hrvatskoj postane samo i isključivo ekonomska kategorija - hrvatske hrane neće biti. Bit će ali u režiji Mon Santa...

Tko je glasao

problem je sto se nije

problem je sto se nije poticalo one koji mogu, koji su sposobni i koji su pokazali potencijal da iz malih predu u srednje..

no to nije samo u poljoprivredi tako vec u svim djelatnostima

nije stvar samo u poticajima, koji i nisu toliko nuzni za gospodarstvo (svejedno da li se radi o poljoprivrednom ili nekom drugom obliku) vec o uvjetima rada, okruzenju, trzistu.. nacinu kreditiranja

naprosto su podobni (politicki ili kumski, biracke baze, svejedno) pomagani a da za to nisu morali pruziti ni dokaze ni volju za rad i razvoj.. sto znaci da im je davano na racun ostalih koji su financirali utopiju a sami stajali ili propadali..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Produktivnost

Brat joj drži 50 krava i zapošljava 5 radnika.

Usporedbe radi, mlijecna farma Birkedal Landbrug u Danskoj (tipican primjer), sa svojih 300 krava zaposljava 4 radnika (od kojih su neki clanovi domacinstva).

http://www.eviv.dk/erhvervene/landbrug/birkedal.html

The Observer

Tko je glasao

Jer ne znam, nisam napisao

Jer ne znam, nisam napisao koliko zemlje obrađuju.

No ako i s toliko radnika na toliko krava i ne znam koliko zemlje ostvaruje toliku zaradu, onda sve skupa izgleda još čudnije.

Opet, moj poznanik kod kojeg sam bio na gazdinstvu, on vodi "papire" za OPG a sin i snaha su ti koji rade sve, ima štalu s 20 krava, par junica i nešto telića za vlastitu reprodukciju stada, zatvoreni sistem za mužnju, transport i čuvanje mlijeka. Obrađuju nešto hektara zemlje, odnosno sami proizvode hranu.

Kaže on, od mlijeka i pripadajuće mu poljoprivrede se može lijepo živjeti, ako radiš i voliš taj posao. Uvjet je da od kredita bježiš kao vrag od tamjana a ako ih baš moraš uzeti, da jako strogo paziš da ih ne potrošiš na ono što ti zapravo ne treba.

On je štalu i gazdinstvo proširivao malo po malo, praktično bez kredita, svojim novcima i novcima od poticaja i u velikom postotku povrata kapitalnih ulaganja (mogućnosti i kombinacije su razne i šarolike).

Ispada da koncentriranima isključivo na proizvodnju i koji vode računa za što i koliko se zadužuju, i još više da novac namijenjen proizvodnji ne troše na razno drugo, život od mlijeka i nije tako loš a kamoli kritičan kako nas s vremena na vrijeme putem TV ekrana uvjerava onaj među najglasnijima i najvećima proizvođač mlijeka u kojeg je zamjetan manjak ponekog zuba.

B-52

Tko je glasao

SM-ov "rasizam"

kako nas s vremena na vrijeme putem TV ekrana uvjerava onaj među najglasnijima i najvećima proizvođač mlijeka u kojeg je zamjetan manjak ponekog zuba.

Čudno da nisi skužil da je čovjek cigan, a ciganima nije za vjerovati jer lažu kad zinu - a kad zinu onda im se vide nedostajući i pokvareni zubi...!

Tko je glasao

Meni je čudno da ti nisi

Meni je čudno da ti nisi shvatio kako sam pod utjecajem svjetskih centara moći što zaplotnjački djeluju na psihu komentatora po portalima, izbjegao nečiji izgled opisati npr.ovako:

"kojega možete prepoznati zato što je među najglasnijima, apolonske ljepote i blistavih, napadno bijelih i očito odlično održavanih zubi".

Odmah dalje zamišljam i kako bi po tebi trebali izgledati opisi ljudi koje npr. policija upisuje na tjeralice pa zaključujem kako je cilj svjetske zavjereničke centrale, između ostalog, onemogućiti da se po "ličnom opisu" iz tjeralica ikoga prepozna i da se bez nečije slike ne može prispodobiti na koga se zapravo misli a konačni cilj iluminata da suzbiju izdavanje bilo kakvih knjiga i tekstova na papiru kako bi na taj način, pod prijetnjom da će ih se proglasiti rasistima, sve književnike prisilili da potpuno prijeđu na digitalne medije i slikovnice, sve s ciljem povećanja profita IT korporacijama, uključivo ubiranje harača zampistima jer se svako od tih tehnoloških novotarija može iskoristiti za kršenje patentnih i autorskih prava.

Baš je lijepo što si uvijek budan i što preventivno suzbijaš rasizam već u zametku.

B-52

Tko je glasao

Vrati se u Hrvatsku i pokaži produktivnost svojim primjerom

U BMW-u u hali sklapanja (švasanja) limarije proizvede se 150 šasija bez i jednog radnika, alooo!

Tko je glasao

Fleksibilizacija poljoprivrede

Veoma prefrigan način fleksibiliziranja rada u privatnom biznisu - poljoprivredi gdje je "vlasnik" kapitala i direktor i radnik. Naravno da u radu i rezultatima rada nije moguć perpetumobile stoga poljoprivrednik mora biti strateška karika države koja će u interesu osiguranja strateških količina potrebnih državi držati potrebni balans ekonomiziranja tih resursa uključujući i radni snagu. Zato tu država mora biti arbitar između "slobodnog tržišta" i proizvođaća po državu strateški potrebnih proizvoda. Sa pravilima igre zadatim unaprijed. A oni sad ne bi unaprijed, oni bi fleksibilizirali odnose na relaciji proizvođać - tržište. Gospodo u poljoprivredi u nijednoj EU zemlji tržišni odnosi se posebno projektiraju a da je tome tako svjedoći količina EU budžeta koji svake godine ide poljoprivredi. Prema tome vladajuća elito, malo se skockajte dok ne bude prevruće!!!

Tko je glasao

traktor kao gotovina..

traktor kao gotovina.. mlijeko kao norac.. a iza svega politicki gubitnici koji su nedavno izgubili drzavnu kasicu i sad ju hoce povratiti..

na isti nacin kao 2003

nadam se da ova vlada nece sama odstupiti na krilima straha kao ona tadasnja..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Nije li ovo portal

neovisnih, ali ne i neutralnih !?
Mene samo čudi da ovakav "sugovornik" uopće uspijeva animirati ikoga tko barem pokušava stvari sagledavati iole objektivnije i korektnije...
Ta fascinirajuće zatupljenost pri branjenju svega vezanog uz neoliberalno kapitalistički koncept pa tako i Dnevnike koji od Radništva stvaraju lutku za poetiku, jednostavno je gadljiva.

Provinciopolis

Tko je glasao

Luna kao Čaćićev verglec

Dakle, kolegice poduzetnice - mantraš o stvarima koje nemaju veze sa sadržajem prosvjeda. Ja govorim o strateškim aspektima državne politike u dijelu ekonomije koja se zove poljoprivreda. Ti možeš imati stav kontra arbitrarnosti države u sektoru agrara ali onda to argumentiraj a ne prosipaj demagogiju o ucjenama koje veze sa pameću nemaju.

Tko je glasao

Kad politicki mrtvaci krenu

Kad politicki mrtvaci krenu marsirati traktorima

citaj i razmisljaj .. kao sto znas nije uvijek sve onako kako izgleda na prvu..

Hrvatska poljoprivredna komora glavna je politička baza mljekarske pobune protiv Vlade. Ta ista Vlada financira je sa 41 milijun kuna na godinu. Od 17 članova Upravnog odbora njih 13 članovi su HSS-a. Među njima su i kolovođe prosvjeda: oni su proteklih nekoliko godina dobili milijune kuna državnih poticaja za proizvodnju mlijeka, kojim sad zalijevaju zagrebačke ulice

Dužnosnici Poljoprivredne komore, relativno nove ustanove u činovničkom sektoru, nekoliko dana nakon početka djelomičnih seljačkih blokada potvrdili su da stoje iza seljačke bune.

Upućeni kažu da je takva objava zapravo dala signal da se krene u masovno blokiranje prometnica.

Naime, Poljoprivredna komora osnovana krajem 2009. godine okuplja svakog seljaka, obrtnika, poduzetnika, branitelja i sve ostale koji se bave bilo čime vezanim za poljoprivredu.

Ukupno ih je 200 tisuća.

Pa kad je vrh Komore rekao da su prosvjedi opravdani, bio je to zapravo poziv upućen populaciji od 200 tisuća građana da upali traktore i izađe na cestu.

Već drugi dan prosvjedi su dobili na masovnosti.

Tjednik Globus proteklih dana istražio je što je to Poljoprivredna komora, čime se bavi, kako se financira i kako je uspjelo HSS-u, koji je danas politički mrtav, da upravlja tom ustanovom.
Naši sugovornici bliski HDZ-u i HSS-u kažu kako je osnivanje Poljoprivredne komore, koja će držati pod kontrolom sve domaće poljoprivrednike, ideja stara kao i sam HSS.
No, njezina realizacija nikad nije bila moguća zato što HDZ-u nije padalo na pamet prepustiti HSS-u tako brojno političko tržište.

Prva prilika HSS-u se ukazala nakon parlamentarnih izbora 2007. godine.
U pregovorima je Sanader za HDZ isposlovao Ministarstvo poljoprivrede, dok je HSS-u obećano da će se osnovati Poljoprivredna komora koja će biti pod njihovom kontrolom.
Tu valja napomenuti da su poljoprivrednici tada kao i danas bili podijeljeni u nebrojene seljačke udruge i saveze, pa je ideja bila da Poljoprivredna komora konačno ujedini sve seljake koji se bave poljoprivredom.
Kako je Čobanković kao ministar potpuno kontrolirao seljake, Sanader je napokon početkom 2009. dopustio osnivanje Poljoprivredne komore. Dogovoreno je da Ministarstvo dodijeli 800 tisuća kuna za njezino osnivanje i odabir Upravnog odbora.

Bio je to veliki uspjeh za HSS koji je imao velike planove s budućom Komorom. Slavlje im nije poremetio ni Čobanković koji je za predsjednika Upravnog odbora gurao sebi bliskog HSS-ovca.
U prosincu 2009. za predsjednika je izabran HSS-ovac Darko Grivičić, a zajedno s njim u Upravni odbor izabrano je još 12 HSS-ovaca.

Bilo je potpuno jasno tko je vlasnik Poljoprivredne komore.

I sada su pred njima bile još samo slatke brige, odnosno koga će sve zaposliti u novu ustanovu. Planiralo se da to mora biti barem 500 ljudi po uzoru na Vidoševićevu Gospodarsku komoru.

http://globus.jutarnji.hr/hrvatska/hrvatska-ima-dva-ministarstva-poljopr...

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Tema je fleksibilizacija

Ne odgovaraj kaj te nitko ne pita, ja vrlo dobro znam priču o Grivičiću i komori. Ovdje razgovaramo zašto ministar ne želi biti moderator u usaglašavanju nastalog problema proizašlog iz jednostarnog iskakanja Dukata iz tripartitnog ugovora (Dukat - vlada - mljekari o cijeni 3,60).Prema tome govorimo o pokušaju fleksibilizacije (čitaj krađe) ekonomskih odnosa u strateškom agraru gdje vlada govori - neka religija tržišta presudi kaj je suluda agenda perspektive sigurnosti opskrbe stanovništva prehranbenim proizvodima i minimalne sigurnosti ekonomske isplativosti proizvodnje u poljoprivredi. Dakle, sigurnosni suverenitet države Hrvatske...!

Tko je glasao

Ovdje razgovaramo zašto

Ovdje razgovaramo zašto ministar ne želi biti moderator u usaglašavanju nastalog problema proizašlog iz jednostarnog iskakanja Dukata iz tripartitnog ugovora (Dukat - vlada - mljekari o cijeni 3,60)

prvo to nije posao vlade nego komore

a drugo taj ugovor nije nigdje izasao pa ak si ti siguran da to unutra pise kaj tvrdis daj mi link na ugovor.. pa da konacno i svi mi vidimo tko sto krsi i tko je sto potpisao jer se uz svu bunu i traktore jos nitko nije potrudio objaviti sporan ugovor

uostalom gdje to pise (to ni mljekari ne tvrde, bar ja nisam nigdje vidjela) da je ugovor tripartitan, vec svi kazu (pisalo je po tiskovinama ovih dana) da je ugovor izmedu dobavljaca (proizvodaca mlijeka) i Dukata... Sto sad ispada da mljekari imaju krave koje preraduje dukat a otkupljuje Vlada? daj ne trafljaj.. ako nesto tvrdis trebao bi imati i neku potvrdu za to, zar ne?

kak se meni cini dukat zavrsava kod konzuma u velikim kolicinama, pa se tam treba pitati o cijeni mlijeka ak vec trazis trecu stranu..
a za prehranu stoke i ostalog mislim da se takoder trebas tamo obratiti za cijene (troskove proizvodnje mlijeka)

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Citiranje legitimno!

Ipak, svaki se prosvjed bez problema može diskreditirati na sličan način, čime se doprinosi, ne slučajno, pacifizaciji svakoga tko se protiv bilo čega buni, time i svakog sljedećeg tko bi na to pomišljao, kao i izostanku solidarnosti i podrške strana koje nisu neposredno zainteresirane...

Kao što sam rekla, nisam upućena, pa te molim da mi objasniš zašto misliš da seljaci nisu u pravu kad traže veću otkupnu cijenu mlijeka. Koliko mi je poznato, litra razrijeđenog bućkuriša u dućanu je oko 5 kuna...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

apsolutno ne znam kolika je

apsolutno ne znam kolika je otkupna cijena mlijeka samo znam da to mlijeko ne otkupljuje vlada nego dukat

dakle radi se o odnosu privatnika i privatnika i nekom ugovoru koji oni medusobno imaju a koji nitko ne objavljuje da bi javnost mogla procijeniti tko je u pravu..
uz ove dodatne zahtjeve koje su mljekari jucer objavili i bahato predali na stol ministra poljoprivrede danas ukazuju upravo na ono sto mi se od pocetka cini.. cistu politicku malverzaciju prosvjedima.. kao i nacin, prijetnja i ucjena bahato i bezobrazno i po meni apsolutno neadekvatni prohtjevi danasnjem financijskom trenutku.. ne znam zasto bih bila na strani mljekara kad je jasno da oni traze da ih ja tj. drugi gradani financiraju iz budzeta (sto se sve vidi u najednom iskrslim dodatnim zahtjevima, koji inace uopce nisu bili povod za prosvjed vec samo dukat-ugovor)

umjesto da se privatno-privatno ugovori i razgovori (poljoprivrednici i dukat) svadaju, dogovaraju ili sude .. poljoprivrednici idu na vladu.. dakle tu nesto debelo ne stima

meni naprosto nije jasno sto bi to trebala Vlada imati s tim.
jedino ako je ugovor od strane dukata prekrsen pa ministarstvo pravosuda, sud, komora ili tako nesto ima nesto s tim, no Vlada ili Jakovina zasigurno nemaju nista sa primarnim razlogom prosvjeda

Vlada i ministarstvo poljoprivrede imaju veze sa poticajima ali nikako sa ugovorom izmedu privatnika. Bar ih ne bi trebali imati. Valjda su ove zahtjeve dodali kako bi imali opravdanje za nastavak prosvjeda prema Vladi .. drugacije nije razumno objasniti uskrsnuce tih zahtjeva i njihovu vezu sa dukatovom otkupnom cijenom

uglavnom nek se gospoda brinu za sebe. svi mi mozemo dizati bunu iprijetiti dogadanjima naroda ako nam se ne svida nasa prodajna cijena drugoj privatnoj firmi.. ali nikako se za to ne moze reci da je opravdano..

ako im upali i ako milanovic i jakovina sada popuste sve reforme u drzavi su pale u vodu, a time i vlada.. traktorima je samo to cilj. oni koji zive na poticajima ce ako budemo imali iole suvislu vladu i ministarstvo poljoprivrede morati nauciti zivjeti od svoje proizvodnje a ne od uplata proizvodaca drugih proizvoda (budzeta) i otkidanju od socijale gradana preko poticaja bez pameti i svrhe..
nadam se da je podobnosti kraj i da traktori nece biti dovoljno jaki da podobni ostanu zivjeti na tudi racun..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

luna, nisi u pravu! niti

luna, nisi u pravu!
niti jedna poljoprivredna proizvodnja u eu, a narocito proizvodnja mlijeka, nije prepustena samo trzisnim uvjetima!
na troskove proizvodnje mlijeka najvise utjece cijena goriva i cijena stocne hrane, gdje odgovorne drzave svojim nizim trosarinama i pdv-om smanjuju cijenu tih ulaznih komponeniti.
uz sve to isplacuju se i poticaji i to.. ili po litri mlijeka, ili po uzgojnoj jedini( kravi!;)!
hrvatska drzava se obavezala na placanje poticaja na litru mlijeka(mjesecno!) i tu svoju odluku nije ispostovala tako da mljekari po sest mjeseci ne dobivaju te poticaje.
drugo, cijene zelenog dizela nisu oslobodjene trosarina na nacin koji to zapad radi, tako da je cijena goriva velika( a sa svakim povecanjem cijena na trzistu jos i veca)
na stocnu hranu se primjenjuje visok pdv, koji ce od ozujka biti jos veci.
drzava koja jos nije u eu, gotovo je liberalizirala uvoz mlijeka tako da smo jedina drzava u europi koja potrebu za mlijekom ne podmiruje iz vlastite proizvodnje.
drzavi je daleko isplativije( samo kratkorocno!) uvoz mlijeka zbog naplate svojih nameta, nego li poticanje te neke domace proizvodnje koju jos mora subvencionirati!
cijenu otkupa mlijeka ne treba sagledavati u kontekstu "matematike", tipa..- ej, cijena mlijeka je u otkupu od seljaka skoro pa pola cijene onog u tetrapaku i sto bi oni (mljekari) uopce htjeli- jer proizvodjaci mlijeka koji su ujedno i otkupljivaci tog mlijeka, od njega proizvode i mlijecne proizvode na kojima ubiru veliki extra profit.
problemi hrvatskim mljekara su stvarni problemi i za njih veliki dio odgovornosti snosi i drzava sa svojom "mlijecnom politikom"!
zalosno je kad se los polozaj tih ljudi nastoji ispolitizirati od onih koji su protiv ove vlade, a i onih koji su za nju, tipa ove tvoje primjedbe o gotovini i splitskoj rivi.
mljekari su jasno rekli da od novog ministra( pa ni vlade) ne ocekuju da ce sve te nagomilane probleme mljekara, a i agrara opcenito..rijestiti u ovih par mjeseci, ali sa pravom se ljute na ovu vladu koja se ponasa kao da to nije njihov problem!

Tko je glasao

edi poticaji koji su obecani

edi poticaji koji su obecani ce i biti isplaceni to znas jako dobro..

a znaju i mljekari. kasnjenje isplate stvarno nema veze sa ovom vladom i krajnji je bezobrazluk od politicara koji ih nisu isplatili dizanje bune ako je to razlog (no dobro nije to razlog, ali ga ni ti nemoj navoditi)

jakovina je dao izjavu za javnost a vjerojatno su zainteresirani jos bolje i tocnije s njom upoznati. dakle to zasigurno nije razlog traktorima na cesti

http://www.vjesnik.com/Article.aspx?ID=AE865FD6-1017-4B5E-A31B-D8388603EC8C

Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina najavio je kako će se u sljedećih nekoliko mjeseci pripremiti izmjene i dopune Zakona o potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju te uvesti nova pravila igre, u prvom redu veća kontrolu isplaćenih poticaja za sljedeće razdoblje.
Dobra je vijest što će poljoprivrednicima sve obveze iz prošle godine, sukladno zakonu na ime poticaja, biti podmirene. No upitna je dinamika isplate poticaja koja neće biti moguća do kraja veljače, kako traže poljoprivrednici, ističe Jakovina.

Navodi pritom kako je bivše ministarstvo lani platilo samo osam mjeseci obveza za mlijeko, jedan kvartal za ribe i jedan dio za dohodovnu potporu, a sve ostale obveze iz 2011. ostale su za isplatu za ovu godinu.
Te obveze bit će ispoštovane, a nakon analize, koja još nije cjelovita, došli smo do iznosa tih obveza od 3,17 milijardi kuna, kazao je Jakovina.
Od toga su 123 milijuna kuna plaćena u privremenom financiranju u prva tri mjeseca ove godine, dok se 320 milijuna kuna odnosi na investicijske potpore za kapitalna ulaganja s rokom dospijeća do kraja lipnja i početka prosinca ove godine

ja nisam protiv kritika losih poteza vlade ili netko tko ne bi dao podrsku nekim logicnim i opravdanim prosvjedima.. no ovaj koji je krenuo kao obracun mljekara sa dukatom, da bi presao na vladu a ne zna se ni zbog cega (ugovor sa dukatom je ocito tajna ) jer vlada nije arbitrazni sudac..

pa su valjda shvativsi da vlada nema nista sa dukatom-ugovorom krenuli u jos neke zahtjeve onako usput, kad su se vec digli..

ovo je nista drugo nego manipulacija politickih gubitnika i pokusaj razaranja promjena koje su nam svima neophodne (osim njima, naravno, bolje im pase ovo kao do sada)

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

znas li za razliku izmedju

znas li za razliku izmedju uzroka i povoda kod ispoljavanja nezadovoljstva ?
uzroci su dublji razlozi za nezadovoljsto, a povod je ono sto mi kolokvijalno nazivamo "kap u casi", ili samo okidac za iskazivanjem tog nezdavoljstva.
po psihologiji povodi mogu biti i sasvim banalne stvari!
partneri koji medjusobno ne komuniciraju i koji potiskuju nezadovoljstvo cesto popizde zbog banalnog povoda, pa se onaj drugi u pravilu cudi zbog cega je prvi poludio!
ovakoc, kako si i sama nabrojila sve te uzroke za nezadovoljstvo mljekara, samo snizenje cijene otkupa mlijeka od strane dukata(a i ostalih otkupljivaca) bio je povod da mljekari izadju na ulice.
sloziti ces se da i taj povod nije bash tako banalan kao sto zna biti u partnerskim odnosima?:)

Tko je glasao

da, ali to je problem dukata

da, ali to je problem dukata (otkupljivaca) i proizvodaca te njihovog medusobnog ugovora a ne vlade. obicno komore pomazu u takvim slucajevima, ova ne pokazuje ni zelju vec huskaju mljekare na vladu.

bez obzira da li je povod opravdan ili ne, i sto god da pise u tom ugovoru mislim da to sa vladom nema veze
ako su neka politicke stranke (stranke) nasle taj problem proizvodaca i otkupljivaca kao zgodan za huskanje na vladu ne vidim nikakvog razloga da ih podrzim, a to se upravo desilo. i to na ocigled.

dogadanja naroda zato sto potenciraju politicke stranke koje su nas i poljoprivrednike dovele u ovu situaciju nisu nesto sto treba opravdavati. ni podrzati. to kaze logika i zdrava pamet. zahtjevi koji su nakon koristenja povoda isplivali su nebulozni i sprecavaju reforme.
mozda milanoviceva vlada ne provodi reforme u kolicini i na nacin na koji bi ja to voljela, pogotovo sto se tice brzine, no sigurno necu podrzati sprecavanje onoliko reformi koliko se moze u njihovom aranzmanu ili rusenje vlade zbog neceg sto s njom ama bas nikakve veze nema, ali ima s onom prije.

na zalost mljekari vodeni onima koji su nas vec upropastili sprecavaju da se pokrenemo nabolje umjesto da rjesavaju svoje probleme tamo gdje ih imaju danas. ovako samo ruse sebi i nama sansu da se pokrenemo.

ne podrzavam glupa ponasanja i doganja naroda jer samo oni otraga od toga imaju korist. a mi svi stetu.

psihologija mase mi je jako dobro poznata.. i ne volim kad dolazi do ovakvih stihijskih pokreta sa skrivenim i losim namjerama organizatora. protiv toga se treba boriti. rezultat moze biti samo katastrofican.

ne zelim jos jednog sanadera koji se dere na pozornici lazuci i varajuci, a to je upravo plan koji se sada poceo provoditi.. to je zadnje sto nam treba.

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

mljekari su se digli jer im

mljekari su se digli jer im ne pase cijena otkupa kod dukata

ovi ostali su naknadna nadogradnja i poprilicno su nemastoviti..

fascinira me kad netko tko krene na dukat zavrsi na markovom trgu.. pa kako se to postize?

ja bih isto rado tako, ako mi netko ne da pare koje ja hocu onda idem na Vladu pa cu traziti vec nesto drugo, glavni da dobijem novce

edi ne radi se ovdje o tome sto pricas, ovaj prosvjed je cista politicka mucka. da i ima veze sa splitskom rivom, jer oni koji ih vode im lazu i huskaju ih za svoju korist.. dogadanje naroda su sistemi i metode koje koriste odredene politicke strukture i koje su lose.

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

ma da, inace je mljekarima

ma da, inace je mljekarima idilicno i super, pa ih sad netko laze kako im nije dobro?:)
luna, danas strajkaju mljekari, sutra ce proizvodjaci zita, preksutra sindikati i radnici, a mozda bude i velikih ulicnih demonstracija.
sa strajkovima u krizi suocava se svaka vlada, pa cak i one( kao u grckoj) koje nisu odgovorne za nastalo sranje.
vjerujem da je ova vlada bila svjesna u sto ulazi kad je preuzela vlast.
jasno mi je da ce velikim dijelom odgovarati i za ono zgog cega nije kriva, ali mi nije jasno da nije sposobna sublimirati to nezadovoljstvo?
zasto je vlada devet dana bila tulava i pravila se da to nije njen problem i sad dosla u poziciju da hrvatska bude paralizirana od tih traktora?
zasto milanovic laze kad govori kako nece biti izmjene zakona o radu, pa ce vec sutra imati ulicne demonstracije kad to napravi?
ova vlada definitivno nije kriva za naslijedjene probleme, ali je ipak kriva sto nastavlja staru politicku praksu!
praksu u kojoj sa pozicije svog "elitizma" ignorira probleme, sve dok sitnozubani ne izadju na ulicu?

Tko je glasao

mislim da pretjerujes a nije

mislim da pretjerujes a nije predizborna kampanja

za sve rijeci treba mjesto i vrijeme. danas tvoje rijeci vecinom nisu na mjestu.

vlada nije idealna i ima puno svojih mana. ja ih takoder mnogo kritiziram, no nastojim pri tome biti argumentirana i logicna, a ne tendenciozna.

mljekari nemaju nikakvi razumno opravdanje za ovaj i ovakav prosvjed vladi..
uostalom kako se meni cini nisu ni krenuli na markov trg nego pred dukat.. i sto vlada onda ima s tim? i gdje je taj ugovor sa dukatom koji najednom vise nitko ne spominje..

sto ih je po tvome skrenulo s puta?

pa se sad sve prebacuje na jakovinu i milanovica a dukat su zaboravili

ne i ne mislim da trebam podrzati blokadu cestovnih prometnica koju predvodi HSS zbog neispalcenih poticaja koje je trebala isplatiti HSS i HDZ ova vlada .. ako na karju ispadne da je to razlog prosvjeda, a ne Dukat kako je danima prezentirano bez spomena vlade

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

ok onda cemo sutra

ok onda cemo sutra diskutirati o tome!:)

Tko je glasao

ja bih isla cak toliko daleko

ja bih isla cak toliko daleko da bi pogledala kakav plan imaju kukurikavci sa poljoprivrednom komorom

jer ako imaju isti kao sa gospodarskom, a to je da ona mora sluziti svojim clanovima i zaraditi pare koje prima svojim radom, (uz put smanjiti i kolicinu zaposlenih) gle cuda jos jedan razlog za aktiviranje u ovim prosvjedima.. poslije ce reci da ih hoce ukinuti jer se oni bore za seljake.. i to ce reci bas oni (hss i hdz) koji su seljake doveli u stanje u kojem jesu

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Onda...

...može ih Dukat jednostavno otkantat i uvoziti kompletno mlijeko iz Francuske - misliš li da bi to bilo rješenje?

To isto mogli bi napraviti sa svim proizvođačima hrane u Hrvatskoj, kao uostalom i svega ostaloga...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Kolateral

Dobro njušiš Biga!
Odustajem od polemike s Lunom jer niti ona razumije institut sigurnosnog suvereniteta niti strateške proizvodnje.
Prepuštanje države seljaka na milost Dukatu - francuskom Laktalisu slijedi bankrot mljekara. Nadalje, nestaje domaća proizvodnja i ovisimo o uvozu mlijeka i pratećih GMO zajebancija. Insajderska info govori da Dukat 60% hrvatskog mlikeka izvozi u Francusku a return ulazi mlijeko u prahu kojeg miksaju s ovih ostatka 40% hrvatskog mlijeka.
Gospodo, igra se veoma prljava igra na štetu građana koju neki jebivjetri podržavaju iz hapačkih pobuda.

Tko je glasao

da upravo to je ovo je jedan

da upravo to je
ovo je jedan od zahtjeva koji traze kao mljekari tj. ekipa iz komore koja se valjda skompala sa uvoznicima (kako to drugacije objasniti?)

"Oslobađanje od poreza na uvoz stočne hrane, PDV pd 8,5 posto na repromaterijal"

pa kaj je vama normalno da to poljoprivrednik trazi? i da jos taj zahtjev ide iz poljoprivredne komore uz prijetnju dogadanjem naroda?

kaj ne bi bilo logicno da komora pomogne poljoprivrednicima u razvoju proizvodnje stocne hrane kao jos jednom od ocito deficitarnih poljoprivrednih roba?
kaj se to komora treba boriti za uvoz poljoprivrednih proizvoda zajedno sa mljekarima? ili za razvoj domace poljoprivredne proizvodnje i destimulaciju uvoza?

uostalom kakve veze ima pdv na repromaterijal kad se pdv ionako odbija kod poslovnih subjekata i bitan je jedino netto iznos. kaj mozda komora podupire placanje repromaterijala na crno ?

tu je netko dobro lud ako misli da je ova buna u redu...

ps
bas me zanima tko je najveci uvoznik stocne hrane u hravtskoj, a moze i repromaterijala

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Komorom drma HSS a operativno

Komorom drma HSS a operativno vodi Marijana Petir koja nakon pušinga na izborima traži šansu za big come back.

B-52

Tko je glasao

Hrana nije nigdje u svijetu prepuštena tržištu

O strateškim interesima u agrarnoj proizvodnji imaš samo to za reći. A glede petirke, imaš lošeg insajdera!

Tko je glasao

A ti bi mogao barem pročitati novine

Ti HSS-ovi dužnosnici ne samo da su viđeni na terenu, nego je i sama potpredsjednica Petir javnost izvijestila o njihovoj nazočnosti na prosvjedima.

O strateškim interesu agrarnoj proizvodnji bih imao štošta za reći ali imam blagi dojam kako to nije tema ovog dnevnika.

Nemam nekoliko varijanti jednoga te istog koje bih onda tamburao na svakom dnevniku, bez obzira o čemu taj govori.

B-52

Tko je glasao

da li tebi netko brani da

da li tebi netko brani da kupis bilo sto u madarskoj?

e tako ni dukatu ne brani da kupuje sto god moze kupiti po vazecim zakonima (za koje nemam pojma kakvi su.. opaska) ..
no zasigurno ne moze ni on kupiti frisko mlijeko (zbog udaljenosti i kvarenja)..
proizvodaci mlijeka mogu prodati i nekom drugom, napr. vindiji ili bilo kome trecem, zar ne?

e ali ni dukat ni proizvodaci to ne rade jer imaju neki ugovor, koji pase i jednima i drugima.. jer inace ga ne bi ni potpisivali. sad nesto nije u redu sa tim ugovorom.. i cijenama..
pa nek si to rjesavaju, nije moj problem..

koliko mljekari gubili jos vise u financijskom smislu gubi dukat.. a ugovor ne izlazi u javnost.. sto bih ja trebala misliti o njihovom ugovoru, kad se ni sami nisu potrudili objaviti ga i navesti sto je Dukat prekrsio iz tog ugovora pa da im kao gradanin dam podrsku protiv koncerna, ne bi li to bilo logicno?

mljekari imaju svoju komoru, sto se tamo ne bune? sto im komora ne pomogne u arbitrazi sa dukatom? pa to i je posao komore, a ne vlade, zar ne?

prosvjed je ciljano druge svrhe jer su potezi nelogicni, krenuli su s jednom temom koja se naglo prosirila ne bi li skrenula na politicki vrh. zato mislim da je vrlo vjerojatno kako ovi prosvjedi imaju samo svrhu otezavanje reformi, sprecavanje ukidanja lezilebovickog zivota na poticajima svih vrsta za podobne i to na nacin da strase vladajuce dogadanjima naroda..

To isto mogli bi napraviti sa svim proizvođačima hrane u Hrvatskoj, kao uostalom i svega ostaloga...

To tako i je sa svima ostalima osim podobnima. No to je stvar poslovanja i ne rjesava se traktorima vec ugovaranjem izmedu stranaka, bez Vlade jer politika se ne treba mijesati u gospodarstvo.
Politika mora samo stvoriti uvjete da mozemo konkuretno proizvoditi, a za prodaju se moramo brinuti sami. Mi imamo blizinu, brzu akomodaciju proizvoda, pracenje i prilagodbu, jeftiniju logistiku.. i naravno skupu proizvodnju.
uvozna roba sa istoka ima jeftinu proizvodnju i sve drugo skupo.
onaj tko je povoljniji i kvalitetniji za odredeni posao ga i dobije, to nije nista cudno ni neobicno.
ja ne trazim da vlada nareduje recimo konstruktoru ili duri dakovicu da kupuje kod mene, zar ne? pogotovo nisam jos cula da recimo koncar dize bunu i ide na vladu jer mu Pero nije platio transformator koliko si je on zamislio.. i to nikom nije cudno

nek poljoprivredna komora pomogne mljekarima, tome komore i sluze..
a vlada nek se brine za okruzenje u kojem nece biti podobnih, vec jednakih..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Što će nam uopće ministarstvo poljoprivrede

(kao i ina druga ministarstva)?

Zar ti ne vidiš baš nikakav razlog zbog čega bi trebalo braniti domaću proizvodnju hrane? Misliš li da je glupo što to rade sve europske zemlje?

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

ne pricamo o tome sada vec o

ne pricamo o tome sada vec o traktorima laktalisu i mljekarima..

razvoj vlastite proizvodnje i zastita poljoprivrednih povrsina, kao i veci postotak obrade, razvoj stocarstva i slicno .. ne mogu se na ovaj nacin obraniti ni ocuvati

i to je ono sto treba shvatiti. ovaj prosvjed po mojem zakljucku s tim nema nikakve veze. dapace, za seljake je kontraproduktivan ako si malo bolje razmislis.. no za neke podobne vrlo povoljan

dakle, zastita mljekarstva se moze ostvariti zakonima o kvaliteti i kontroli kvalitete proizvoda, i raznim slicnim propisima ..
razvojem prerade i poticanjem prerade mlijecne industrije kako dukat ne bi imao monopol (koji mu je dao tko??)
trzistem koje je otvoreno i nema podobnih
kvalitetnim kreditiranjem proizvodnje i stocarske i poljoprivredne umjesto poticaja todoricu koji je i glavni kreator otkupne cijene ..
itd itd

sto metoda ali ni jedna nema veze sa ovim prosvjedom, osim sto je zasigurno suprotna citavoj logici dogadanja

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

evo dodatak na tvoju temu..

evo dodatak na tvoju temu..

dok je ovako drzava radi protiv poljoprivrede i stocarstva

http://dalje.com/hr-hrvatska/drzava-todoricevim-tvrtkama-u-2011-isplatil...

i tek kad se prestanu isplacivati poticaji korporacijama koje se i same mogu kreditirati iz poslovnih banaka ili vlastitih sredstava, a trebali bi i same moci profitabilno poslovati a ne zivjeti na racun poticaja (pogotovo dok diktiraju vecinu otkupnih cijena)

a mali i srednji poljoprivrednici za to vrijeme ostaju bez podrske.. ne mislim ni da njih treba poticati (osim za par proizvoda koji spadaju u ogranicenoj kolicini u strateske rezerve) poticajima ali im se treba omoguciti:

- jednostavno i sa malom kamatom optereceno financiranje proizvodnje
- trziste dovoljno veliko (zakoni o kvaliteti) na kojima ne vladaju monopolisti i to na nacin da takvima ovo trziste bude u ugodnom okruzenju, pa ce se i cijene formirati sukladno tome (turizam i eu su dobar pocetak otkupnog trzista za te proizvode)

no poljoprivrednici konacno moraju poceti proizvoditi za trziste a ne za poticaje.. kao sto je kod nas obicaj.. kao i svi ostali.
kad vec imaju komoru nek ona radi na tom polju razvoja trzista jer to i je osnovni posao svake komore (ali z ato treba prvo istjerati bagru koja ju vodi i koja j edovela poljoprivredu u ovo stanje u kojem je danas)

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Evo, malo po malo

vidim da stvari nisu crno bijele ;) Eskalacija antagonizama samo može ubrzati rješavanje... Eto, do danas nitko ni a ni be o tamo nekoj komori...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

i naravno da nece popustiti

i naravno da nece popustiti ucjeni..

jer bi to stvarno znacio kraj svega..

i ovako su prespori i reforme im nisu ni brze ni strukturne kako bi trebalo

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao
Tko je glasao

Fleksigurnost kao jučerašnja vijest

Stječe se dojam kako je fleksibilnost radne snage neka nova izmišljotina, nastala kao refleksija na današnju krizu i visoku stopu nezaposlenosti, ali tome uopće nije tako - fleksibilnost i "fleksigurnost" radne snage "izmišljena" je u Americi još prije 30-ak godina, otprilike kad i započinje erozija radničkih prava u suvremenom kapitalizmu, tj. kad se polako ali sigurno položaj radnika počinje nepovratno srozavati i kad započinje proces koji je rezultirao ovim današnjim popularnim odnosom 1:99. Dobar pregled na fleksigurnost i fleksibilnost na djelu možete pročitati na linku http://en.wikipedia.org/wiki/Permatemp, gdje je između ostalog opisano i kako je Microsoft bio dužan platiti odštetu od 97 mil dolara svojim brojnim "fleksibilnim" radnicima koje je godinama gulio i obespravljivao, gradeći svoje carstvo.

Novost je kod nas što se flesibilnost i fleksigurnost nastoji formalizirati i institucionalizirati kao logičan odgovor na trenutačnu krizu u kojoj se dakako očekuje upravo od radnika da pokažu razumijevanje, pa i protuprirodno podržavanje ovog nakaradnog i malignog odnosa prema radu i radnicima.

Iza upozoravajućih i dramatičnih zahtjeva za fleksibilizacijom kriju se brojne podvale, porobljavanje i pljačka radništva, ali i investitora, dioničara, države i društva, a sve u korist njegove svetosti kapitala. Jer, fleksibilizacijom gube svi u nizu (a najviše naravno radnici), dok se bogati jedino kapital.

Fleksibilnost je u nas uvezena, a donijele su je strane korporacije, po uzoru na praksu kod kuće koja je nerijetko već bila sankcionirana na domaćem terenu (kao u spomenutom slučaju Microsofta) ali je zato, kao što to već biva, na ovom primitivnom tlu pala na plodno tlo, kao i u većini ostalih tranzicijskih zemalja gdje su u odjeku na svoje čežnje za oriđiđi trapericama iz mladosti uzdigli kapitalizam na ničim zasluženi tron.

Fleksigurnost (ili ispravno nazvana - nesigurnost) pogubna je kako za društvo, tako i za pojedinca i nije nikakvo čudo da se pojavljuju devijacije tipa "žal za dobrim starim vremenima kad je vladao Ceausescu"...

Last, but not least - fleksibilni dio radništva sačinjava 70+ % žena...

(inače, žali bože diskusije koja je mogla biti zanimljiva, da nije zabludjela u isprazna stranačka prepucavanja)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

(inače, žali bože diskusije

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Haha

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci