Tagovi

?ere?enje dr. Ive Josipovi?a

Dr. Ivo Josipovi? tek ?e l8.velja?e ove godine, po tradiciji, na Markovu trgu, biti ustoli?en za tre?eg predsjednika RH. O?ekivao sam još neke analize poslije izborne pobjede (ne samo rasprave o izboru tjelohranitelja i savjetnika), pogotovo stoga što je po?eo proces ?ere?enja dr. Josipovi?a u koji se uklju?ilo ono što je desno (što je razumljivo), ali i ono što je blizu centra ili pak onoga što se zove «hrvatski intelektualci» ili pak borci za ljudska prava (što je manje razumljivo). I zaista mi nije namjera biti advocatus diaboli i popeti se i sebi i drugima na glavu, temom dr. Ivo Josipovi?, ali kako nema reagiranja, evo, i ovaj puta nekoliko napomena koje ?e, nadam se, izazvati konstruktivnu raspravu.
Na reagiranja me ponukao najnoviji broj «Hrvatskog lista» (4.2.20l0), TV razgovor Branimira Bili?a s Ivanom Zvonimirom ?i?kom i dr. Slavenom Leticom te analiza koju je Mladen Schwartz uputio na ve?i broj mail - adresa, tekst koji ?e vjerojatno biti objavljen u Glasniku Hrvatskog uljudbenog pokreta.
Što kažu Hrvatski list i dr. Lang?
Dakle, Hrvatski list objavio je pismo dr. Slobodana Langa dr. Josipovi?u s porukom «otvorite Hrvatsku mišljenju». Pošao je od teze da je dr. Josipovi?u važnija pravda, a njemu, dr. Langu – DOBROTA…U deset to?aka predložio je dr. Josipovi?u što da radi u po?etku mandata (vratite gra?anima informacije o stanju u Hrvatskoj, povežite se s Hrvatima izvan Hrvatske, pokažite poštovanje prema hrvatskim braniteljima, pozovite ugledne i odgovorne svjetske intelektualce u Hrvatsku itd.) Naravno, ?itatelji HL-a odmah su u «pošti» pismo i angažman dr. Langa ocijenili «Božjim poslanjem i misijom», no uz to javili su se i oni koji kažu »iako je Josipovi? crven, on je pristaša ljudožderskog kapitalizma kao i ostali iz drugih stranaka», a objavljen je i jedan pateti?an tekst pod nazivom «Ivo, molim vas, nemojte biti moj predsjednik», zatim je analizirano «što je Josipovi?eva Nova pravda za Hrvatsku», tu je i jedna analiza «josipovi?evaca» Slavenke Drakuli? ozna?ene «(Jugo)Slavenkom, Puhovskog, Gjenera, Rakele (Slobodna Evropa).., a vrhunac histerije HL-a je tekst «S kojim se to napadima na Židove RH Josipovi? slaže?» Na neki na?in valjalo bi ignorirati te napise, jer im se nepotrebno pridaje ve?e zna?enje nego ga imaju, ali oni su signifikantni kao obrazac mišljenja nezadovoljnika Josipovi?evim izborom. Zajedni?ki nazivnik ovih tekstova ne nosi neke ve?e novine u odnosu na predizbornu kampanju, posebno, drugog kruga, i ponavljaju se strašenja hrvatskog naroda CRVENIM Josipovi?em i njegovim «komunizmom», njegov agnosticizam se izjedna?uje s agresivnim ateizmom, («kriptoateizam»), konstruira se izdaja hrvatskih generala odnosno suradnja s Haškim sudom, spo?itava mu se simpatiziranje jugoslavenstva odnosno «Euroslavije», ironizira ideje «nove pravde»…Dr. Lang, gladan javnosti, zaboravio je kojem predsjedniku je bio savjetnik, imputira dr. Josipovi?u da nije radio u korist Hrvata van Hrvatske, da nije radio u korist branitelja itd., U svojim «mudrim» savjetima zapravo proziva dr. Josipovi?a i zaboravlja, namjerno ili nenamjerno, neke elementarne ?injenice, a traže?i dobrotu zapravo amnestira lopove i moralizira tamo gdje moraliziranju nema mjesta.
Novost je HL-a ipak aspekt «opasnog Josipovi?a» koji eto, razgovara s s londonskim rabinom i nakon toga vode?e internetsko glasilo europskih Židova objavljuje napis «Novoizabrani hrvatski predsjednik priznaje potrebu borbe protiv antisemitizma u svojoj zemlji». Naravno, kontakti s udrugom evropskih rabina (Evropski rabinski centar- RCE) ocijenjeni su zatajenim od hrvatske javnosti, Josipovi?u je zamjerena spremnost na suradnju s evropskom organizacijom i lokalnim rabinima. Vjerojatno je trebao re?i da je sretan da mu žena nije ni Srpkinja ni Židovka??
Što kažu Schwartz, dr. Letica i ?i?ak?
Ono što «Hrvatski list» nije izri?ito napisao, napisao je i temeljito obrazložio Mladen Schwartz vidjevši u predsjedniku dr. Josipovi? «judeo-masonski izbor» odnosno crvenog ?avla, naravno anacionalnog tipa uz nabrajanje svih mogu?ih i nemogu?ih epiteta dodanih uz osobu dr. Ive Josipovi?a tokom izborne kampanje (kuhana noga, ameba itd.)
I ono što Schwartz nije uspio dovršiti u sotoniziranju dr. Josipovi?a potrudili su se izre?i, naravno, nemušto i zajapureno, dr. Letica i Ivan Zvonimir ?i?ak u «Licu nacije». Zanimljiv je dr. Letica koji poru?uje dr. Josipovi?u, s pijedestala dociranja kako ovaj ima još za u?iti, dr. Letica koji nas je nau?io kako se ?ere?e «vještice iz Rija», Ivan Zvonimir ?i?ak okomio se na – oca dr. Josipovi?a istaknutog antiprolje?ara koji je od podržavatelja Savke Dap?evi? Ku?ar u vlaku od Kara?or?eva, pretvorio se u «gorljivog Titoistu» odnosno promijenio svoje mišljenje i priklonio se – Milki Planinc…Imputira dr. Josipovi?u da nije govorio istinu u jednom intervju itd. I to Ivan Zvonimir ?i?ak koji je o kapetanu Laptalu širio laži, koji se u HHO bavi, zajedno s dr. Bancem, svime samo ne ljudskim pravima, onaj ?i?ak koji je vladao HSS-om kao autokrata…
Naravno, ova vrla ?etvorka zamjera u svemu tome da je otac Ante pripadao dalmatinskoj kolja?koj brigadi, što je Josipovi? bio Titov gardist sve do toga da je – trenirao nogomet…(crni Schwartz). Sva ova gospoda, od ekipe Hrvatskog lista (dr. Langa) do Schwartza, dr. Letice i ?i?ka imaju pravo izjašnjavati se o «liku i djelu» dr. Josipovi?a, imaju naravno, pravo re?i da on nije njihov izbor za predsjednika RH, ali bar na razini osrednjeg hrvatskog intelektualca koji nije popio previše "gemišta" u nekom zagreba?kom "bircuzu", ili bar na razini kakvih-takvih argumenata. Ovako, otišli su putem ?ere?enja novoizabranog predsjednika koji nijedan dan nije obnašao svoju dužnost, koji nije povukao nijedan potez u novoj ulozi, kojima je važniji otac dr. Josipovi?a, nego dr. Ivo Josipovi? sam.
Strah?
O?igledno, svi oni, i ne samo oni, progovorili su s pozicija stvaranja nepovjerenja prema predsjedniku koji je ipak dobio više od 60 % glasova bira?a izašlih na izbore, pripisuju?i mu, što izravno, što neizravno grijehe kojih nema, ali i dovode?i u pitanje opredjeljenje jasne ve?ine bira?a odnosno sumnjaju?i u njihov razum, politi?ko opredjeljenje i izbor.
I mislim da su razlozi ove buke sasvim negdje drugdje. Naime, u pitanju je STRAH da ?e gospoda kriti?ari izgubiti javni prostor u kojem desetlje?ima igraju svoje uloge, pa i uživaju odre?ene privilegije. Strah je to i onih na HRT koji daju prostor jedne relativno dobre emisije ipak, isluženim igra?ima koji sve mogu razumjeti, ali ne i ?injenicu da se mijenjaju vremena, a s njima i odnos politi?kih snaga.
A još važnije, ostvarenje ideja Nove pravednosti zna?ilo bi i gubljenje mo?i koji su se mnogi domogli na krajnje mutan na?in, rije? je o kapitalu kojim nisu znali raspolagati pa je Hrvatska gospodarstveno na prosja?kom štapu, rije? je o njihovoj bojazni da dr. Josipovi? ne pokrene VELIKO POSPREMANJE HRVATSKE, nervozi onih koji svaki dan, uz pomo? ve?ine hrabrih novinara i medija, javnosti pokazuju svoju koruptivnu narav, kako materijalnu, tako i duhovnu.

Komentari

Danimire šteta što nisi

Danimire šteta što nisi stavio link ili kopiju teksta na "Pismo dr. Slobodana Langa dr. Ivi Josipoviću".
Ovakvim pisanjem i vađenjem iz konteksta pojedinih dijelova teksta je neprimjereno prema Langu ali i nama koji čitamo tvoje dnevnike.
Pri pisanju bi trebalo staviti link na tekst da ga možemo pročitati i vidjeti o ćemu to Lang piše.
Samim vađenjem dijelova bez cijeline dovodiš čitatelje u zablude. Namjerno i bezobrazno.
Ovdje se ne radi o nikakvoj slučajnosti jer ti Langa vrlo dobro poznaješ nego o neprimjerenom obračunu koji traje već duže vrijeme i to potenciranog od tebe.
Ni je se ne moram slagati sa svim iznesenim Langovim pisanjem ali zasigurno vjerujem više njemu nego tebi. Za Langa znam gdje je bio i što je radio u vrijeme rata isto kao i za tebe pa prema tome i donosim svoje zaključke.
No da ne bih puno pisao (bit će vremena) ovdje prenosim Langovo pismo Josipoviću pa neka čitatelji pollitike pročitaju i sami donesu zaključke.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Srijeda, 27. siječnja 2010.
Pismo dr. Slobodana Langa dr. Ivi Josipoviću
Poštovani gospodine Predsjedniče,

U etici sjećanja Avishai Margalit ističe da je težnja pristojnosti, odsustvu poniženja, važnija od ideala pravde. On govori o filozofiji t.j., to jest i na primjer: onih koje slijede apstraktno zaključivanje i drugih koji iznose svoj stav navodeći primjere. Vi ste bliži principima a ja primjerima. Vama je važnija pravda a meni dobrota. Molim da povežete pravdu i dobrotu. Pišem Vam javno želeći se pred mladima, i svim državljanima, unutar i izvan Hrvatske založiti protiv beznađa i međusobnih sukoba a za uporno stvaranje pravedne Hrvatske dobrih ljudi.

Izabrani ste jer su ljudi osjetili i iskazali svoju stoljetnu želju za pristojnošću među ljudima. Nikada u Hrvatskoj nije postojao trenutak takve slobode. Ovih dana obilježeno je 60 godina svećeničkog rada fra Bonaventure Dude koji je zajedno s Jurom Kaštelanom preveo Bibliju na hrvatski. Otkriven je spomenik Bibliji. Tom prilikom sjetio sam se stoljeća stradanja, ratova, okupacija, progona i svih oblika patnje hrvatskog naroda koji je samo želio da mu se dozvoli biti dobar i pristojan. Izabrani ste da u slobodnoj Hrvatskoj ostvarite taj cilj, da je uvedete u Evropu i tako doprinese toliko potrebnoj pristojnosti i dobroti Europe, a ne da se Hrvatsku izruči na 'civiliziranje' i pljačku.

Zalažem se za dobrotu, kao vjernik, humanitarac, branitelj, znanstvenik, političar, Hrvat, Židov i građanin svijeta. U najtežim trenucima obrane i stvaranja države nastojao sam primjerima pokazivati i savjetima poticati, da je, bez obzira na različitost vjera, nacionalnosti, političkih uvjerenja, spola, dobi pa i strana u ratu, dobrota činjenja i mišljenja najbliža univerzalnom jeziku i odgovornosti svih ljudi. Izazov dobra je temeljna odgovornost svih i svakog, a vaša je odgovornost da nas povedete i povežete dobrotom.

Nosim i sjećanja i iskustvo, patnje i stradanja cijelog prošlog stoljeća. Treba li se sjećati ljudi i događaja iz prošlosti? Prije svega smo odgovorni za sadašnjost i budućnost. Vlastito mišljenje treba oblikovati najdubljim sjećanjem, vjerom, iskustvom i principima, i tako razviti odgovornost i steći sposobnost stvaranja Hrvatske dobrote i pravde. Ovo očekujem i od Vas i od svih nas u idućem razdoblju Hrvatske.

Očekujem i da budete pametni i dopustite pamet svima. Hrvatskoj je to strašno nedostajalo, bilo je praktično zabranjeno, a toliko joj je bilo i jeste potrebno.

Odgovornost Predsjednika Republike Hrvatske
Tijekom izbora je bila nejasna odgovornosti Predsjednika, a kako nijedan medij to nije prikazao, želim podsjetiti na ustavne obaveze. Predsjednik Republike Hrvatske: predstavlja i zastupa Republiku Hrvatsku u zemlji i inozemstvu (93); brine se za redovito i usklađeno djelovanje te za stabilnost državne vlasti (93); surađuje sa Vladom Republike Hrvatske u oblikovanju i provođenju vanjske politike (98); na prijedlog vlade i uz mišljenje nadležnog odbora donosi odluku o postavljanju i opozivu šefova diplomatskih misija Republike (98); vrhovni je zapovjednik oružanih snaga Republike Hrvatske (99); može predložiti Vladi da održi sjednicu i razmotri određena pitanja, biti nazočan sjednici Vlade i sudjelovati u raspravi (101); u obavljanju njegovih dužnosti pomažu mu savjetodavna tijela (106)

Smatra Predsjednika odgovornim da Hrvatsku vodi u zajedničkoj izradi vizije i strategije razvoja, da je iznosi i zastupa u Hrvatskoj i svijetu, i da je odgovoran pratiti kako je Vlada i cijela Hrvatska ostvaruju.

Hrvatska već deset godina nema ni viziju ni strategiju, u svijetu je ponižena i neshvaćena, u zemlji je došlo do rascjepa politike i društva, ljudi su podijeljeni i sukobljeni, opljačkani i odbačeni. Zaustavljen je razvoj demokracije, besramno smo zaduženi, ograničene su mogućnosti javnog govora (navedite pet građana, a ne novinara i kolumnista, čija ste mišljenja pročitali u medijima), proširena je korupcija, prodaje se vlastita zemlja, nemamo međunarodne politike, mnogi su u siromaštvu, a mladi nezaposleni. Hrvatska je deset godina bez misli, nade i dostojanstva.

Ostvarivanje vizije, strategije i dostojanstva
Da bi brzo i djelotvorno pokazali da ćete biti predsjednik svih predlažem:

I. Vratite građanima informacije o stanju Hrvatske. Predsjednik Tuđman je Saboru podnosio godišnji izvještaj o stanju nacije. Posljednjih deset godina oduzeto nam je pravo na izvješće o stanju u zemlji.

U SAD je izvještaj ustavna obaveza, prvi je podnio John Adams 22.11.1797 a posljednji Barack Obama 24.2.2009. Parafrazirano na Hrvatsku, Obama je završio riječima: 'Ja znam da svaki Hrvat koji me danas sluša voli Hrvatsku i želi da ona uspije. To je temelj svake rasprave u budućnosti i ono čemu se vraćamo nakon rasprava. Ako zajedno dignemo ovu zemlju iz krize, vratimo ljude poslu, pokrenemo gospodarstvo, i suočimo se bez straha sa izazovima našeg vremena i podignemo hrvatski duh koji se ne predaje, onda će jednom u budućnosti naša djeca moći reći svojoj djeci da smo učinili nešto čega se vrijedi sjećati. Hvala vam, Bog vas blagoslovio i neka Bog blagoslovi Hrvatsku.' U medicini profesionalci koriste povijest bolesti, a pacijenti otpusno pismo. Vratite pravo na informaciju o stanju Hrvatske.

Nakon 2000 godine ukinute su i redovite konferencije za novinare i javnost, sve do sms intervjua Butković – 'Sanader'. Tražite vladu da održava redovite konferencije za tisak i javnost.

Nakon 2004 uklonjen je Krešimir Fijačko iz Vjesnika jer je smatrao da novine trebaju kontrolirati politiku, a ne obrnuto. Zajedno s njim i građani su izgubili pravo da iznose svoja stajališta. Ostali mediji nisu nikada ni pokušali.

U prošlom mandatu Predsjednik je bio jedini građanin koji je mogao istupati u medijima. Vi budite Predsjednik koji će medije otvoriti svim građanima, omogućiti im da razumiju, čuju i istupaju.

II. Povežite se sa Hrvatima izvan Hrvatske. Oni su u najvećem broju glasali protiv vas, ali su to učinili samo iz svog bolnog iskustva proteklih 10 godina, a vlastite ljubavi i potrebe za povezanošću s Hrvatskom. (Znate li da ni jedna turistička agencija ne nudi posjetu i upoznavanje franjevačkih samostana, hrvatske povijesti, života Hrvata i uopće Bosne i Hercegovine.) Molim da pozovete na zakletvu predstavnike Hrvata iz Bosne i Hercegovine, hrvatskih manjina, iz zapadne Europe i naših iseljenika. Također molim da što prije posjetite Hrvate u Bosni i Hercegovini. Dr Ivan Bagarić, fra Iko Skoko i ja smo spremni dogovoriti takav susret.

III. Pokažite poštovanje za hrvatske branitelje. Predsjednik Mesić je prvi predsjednik u modernoj povijesti koji nije tražio izvješće o zdravstvenom stanju veterana. Naredite da se objavi registar branitelja. Sastanite se i saslušajte nas bez obzira na razlike i pružite ruku dostojanstvu, nama, sebi i Hrvatskoj.

IV. Upoznajte stanje suđenih branitelja i njihovih obitelji. Zatvorska ćelija generala Slobodana Praljka je istraživački centar istine o hrvatskoj obrani. Iz dana u dan on neumorno, veličanstveno poput Arhimeda ponavlja europskim legionarima 'ne dirajte moje krugove', kao Osip Mandeljštam staljiniste, on pita 'Da li vi osuđujete nevine ili ne', kao tužitelj Jackson u Nurnbergu, dokazuje da je agresija najveći ratni zločin i kao David Frankfurter, Zrinski i Frankopan, brani hrvatsko dostojanstvo i pravo na slobodu. Razgovarao sam sa gđom. Venerom Kordić, suprugom Daria Kordića, koja će se odazvati ako ju pozovete.

V. Predstavljanje u inozemstvu. Zatražite izvješće od MVP-a kako su svijetu prikazivali obranu i stvaranje Hrvatske. Nisu i nema nijedne knjige na engleskom jeziku.

Hrvatskoj se sudi za zločinački pothvat. Ako ne bude osuđena svi će veličati Predsjednika Tuđmana, a ako bude napadat će ga. Hrvatska treba pokazati hrabrost samostalnog mišljenja.

VI. Formirajte centar za strateška istraživanja, istraživanje i edukaciju o stvaranju i obrani Hrvatske. Pozovite Prof. Miroslava Tuđmana koji okuplja brojne hrvatske intelektualce koji su sudjelovali u obrani i stvaranju Hrvatske. Kažite mu da Hrvatska treba strategiju i pozovite ga na suradnju.

VII. Otvorite Hrvatsku uglednim i odgovornim svjetskim intelektualcima. Zadnjih godina Hrvatska je odsječena od kontakta sa vodećim ljudima misli i dobra u svijetu. Pozovite nosioce socijalnih ideja: Jeffreya Davida Sachsa (održivi razvoj, ukidanje dugova, olakšanje siromaštva i bolesti), Joseph Eugena Stiglitza (nobelovca socijalne orijentacije), Tony Blaira (bivšeg premijera V. Britanije, socijal demokrata koji je postao katolik), Jirgena Habermasa (filozofa koji je posvetio život komunikaciji i povezivanju a ne dijeljenju i sukobima). Posljednjih deset godina u Hrvatsku nije pozvan ni jedan istaknuti vjerski intelektualac kao: Charles Hard Townes, Allan Sandage, John Polkinghorne, Francis Collins, Jonathan Sacks i toliki drugi. Pozovite Noama Chomskog, Umberta Eca, Václava Havela, Paula Krugmana, Amartya Sena, Naomi Klein, Thomasa Friedmana, Slavoja Žižeka, Fareeda Zakariu, Orhana Pamuka ... Otvorite Hrvatsku mišljenju!

VIII. Pokrenite Konferencije za strateški razvoj. Vizija i razvoja se stvara povezujući znanje, civilnu zajednicu i državu. Uvedite godišnju konferenciju Predsjednika, na temu: Zdravlje, Demokracija, Gospodarstvo, Školstvo, Međunarodni odnosi, Kultura, Povijest, Ekologija ... Mi pripremamo II. Hrvatsku lonferenciju o preventivnoj medicini i unapređenju zdravlja, koja će se održati u listopadu. Postanite nam pokrovitelj.

Za VII. i VIII. područje zadužite Dr Miranda Mrsića i Dr Andra Vlahušića, i promijenit ćete budućnost Hrvatske.

IX. Primite predstavnike Udruge za vjersku slobodu u Hrvatskoj.

X. Zaštite prava mladih na budućnost. G. Predsjedniče, ne smije se mladima Hrvatske oduzeti pravo na školovanje, rad, obitelj, očuvanu zemlju, pristojan život i mir. Dužničko ropstvo koje im se nameće kao sudbinu jednako nekadašnjoj prodaji sunarodnjaka u ropstvo, kolonijalnom sluganstvu i rasnim zakonima. Istupite za slobodu mladih.

Poštovani gospodine Predsjedniče, kao savjetnik Predsjednika Tuđmana uputio sam mu 160 savjeta. Predsjedniku Mesiću sam podnio izvještaj o 10 godina humanitarnog rada. Neki su željeli da se Vama se ne obratim javno, ali to nije moguće. Od stvaranja i obrane Hrvatske, djelovanjem, mišljenjem i pisanjem zalažem se za ostvarivanje dobra. I Vi ali i svi građani ste imali pravo da Vam se obratim. Odgovornost je svih nas. Ovo pismo ću uputiti i na Vaš mail klubsdp@sabor.hr Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript i Dr Mirandu Mrsiću. Vi ćete ga vjerojatno vidjeti i pročitati. Ako u Hrvatskoj ima bar 10 ... hrvatskih državljana, koje će to potaknuti da se nakon čitanja (ali javno, pismom Hrvatskom Listu, hrvatski.list@hi.t-com.hr Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili na navedeni mail) pridruže, s drugim ili podrškom iznesenim prijedlozima, tada to više neće biti pismo jednog čovjeka već demokratski poziv javnosti da gradimo hrvatsku nade, pravde i prije svega dobrote. Ako ostanem sam u mojim molitvama zgriješio sam prema Bogu što nisam prepoznao koliko je malo dobrih ljudi i koliko je Hrvatska u grijehu.

S poštovanjem,

Dr. Slobodan Lang
Hrvatski list
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Link na tekst ispod kojeg se mogu vidjeti i komentari koji i nisu toliko bitni za ovaj moj komentar.
http://hakave.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5716:pism...

Nadam se da će barem neki primjetiti kakvim perfidnim stvarima se Danimir služi.

Grd & lin

Tko je glasao

@Grdilin Okani me se,

@Grdilin
Okani me se, Grdi, dosadan si, kao mušice si dosadan...zzzzzzzzzzzzzzz
Poznato ti je da se na pollitik.com JAMČI tajnost nicka i bez suglasnosti osobe o kojoj se radi ne može se otkrivati. Ili na zahtjev istražno-pravosudnih instanci.
Molim te, ne radi mi više reklamu.
Dosadan si, zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimire dakako da

Danimire dakako da pollitika.com MORA jamčiti tajnost nadimka.
Dragi Danimire ja do tvog imena nisam došao raspitivajući se okolo nego upravo zahvaljujući tvom egu za samohvalom i tvom pisanju u kojem si naveo da si ti autor eseja "Tuđi ste mi Tuđmane" sa kojim si se "proslavio" kritički se osvrčući na Tuđmanovu knjigu "Bespuća povijesne zbiljnosti", a koji je bio objavljen u Borbi.
Dakako da sam se onda poslužio Googlom utipkavajući naslov tvog eseja.
Dakle potpuno legalno sam koristio tvoje ispisane komentare, a za koje ti snosiš odgovornost o tajnosti podataka.
Ako smatraš da sam tim povrijedio bilo kakva pravila možeš me tužiti. Stojim na raspolaganju.

O drugim stvarima pisat ću ubrzo u svom dnevniku jer sam se dovoljno načekao na reakciju Mraka.

Grd & lin
P.S: Oslobodi me pisanja privatnih pisama (koje si mi slao) jer ti privatno neću odgovarati nego samo javno za što snosim odgovornost za svaku napisanu riječ.

Tko je glasao

@Grdilin

@Grdilin
Pišeš:
------------------------------------------------------------------------
"Oslobodi me pisanja privatnih pisama (koje si mi slao) jer ti privatno neću odgovarati nego samo javno za što snosim odgovornost za svaku napisanu riječ."
-------------------------------------------------------------------------
Ili se praviš blesav, ili si stvarno blesav? Jake mi tvoje odgovornosti ako i dalje koristiš "nick", a moj provaljuješ ili pokušavaš provaliti? O kojoj ti javnosti govoriš? Ako mi stojiš na raspolaganju, predstavi se, ajde junačino...ime i prezime? Onda ću te smatrati uistinu ozbiljnom osobom.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimire fino sam te

Danimire fino sam te upozorio da mi ne šalješ privatna pisma u kojima dakako melješ gluposti.
Stojim ti na raspolaganju u slučaju tužbe koju ti možeš pokrenuti. Ako pravosudni organi nađu osnova za mojim identitetom oni će ga lako dobiti.
Napomenuo sam ti da ću na tvoja privatna pisma odgovarati javno (jer upozorenje ne poštuješ). Dakako da za svaku napisanu riječ snosim odgovornost u slučaju tužbe.
Da bih ti javno odgovorio moram citirati i po koji dio tvojih pisama radi lakšeg razumjevanja ostalim čitateljima.
Citat iz prvog pisma:

"Danimir:no interesirajući se za tvoj "časni i slavni ratni put" naišao sam i na delikatne postupke. Ako se pola baci u vodu, dosta ostaje."

Da bi to odmah razriješili, a da ne ispada kobasica od komentara poslužit ću se linkovima na stranice u kojem možeš pronaći moj ratni put od 1991 do 1995 godine. Prvo kao dragovoljac u I Dragovoljačkoj bojni , ZNG, Zatim 156 brigada.
http://hr.wikipedia.org/wiki/156._brigada_HV (ovdje nedostaju neki podaci)
Uvijek pješadija (čukar).
Osobno naoružanje po prilikama, akcijama:
1.Lovački karabin Call 7,9 sa optikom
2.Rumunjka
3.Ciganka u više verzija
4.Argentinka sa optikom
5. Poluautomatski snajper PASnP M-76 call 7,9 mm ( ovu sam obožava)
6.Zolja M80
7.RBR M 79
Bilo je još toga što sam koristio na pojedinim terenima.
Eto ako znaš nešto o meni slobodno napiši. Ah da prvi zapovjednik mi je bio Admiral Urlić pa se možeš ponešto raspitat i kod njega. Nedavno smo bili zajedno na jednom domjenku a baš u svezi ove brigade:):):).
Dakle za svoj ratni put snosim punu odgovornost. Možda da me tužiš jer sam bio u Bosni.
Na iduće pismo ti odgovaram za koju uru vrimena.

Grd & lin

Tko je glasao

@grdilin Sve dok ne

@grdilin
Sve dok ne napišeš svoje stvarno ime i prezime, s tobom je izgbljeno vrijeme, raspravljati o bilo čemu. Sorry zbog zamjene, skviki i ti ste idejno braća bliznaci pa nije čudo da dolazi do zamjena.
Kako opisuješ detaljno svoje naoružanje u vrijeme Domovinskog rata, vidim da sui pravi militaristički tip. Umjesto oružja, skupljao knjige. Svaka budala ima svoje veselje.
Ne vidim potrebu primati dionice za svetu dužnost obrane domovine. I tako je stvoren klijentelizam, boljka našeg sustava.
Da li je i ovo napisao Skviki:
---------------------------------------------------------------------
....Osobno sam bio u Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata gdje sam obnašao na samim počecima njenog osnivanja i neke funkcije.
Samim činom osnivanja i izborom predsjednika udruge svaki moj daljni rad u njoj je prestao.
Zašto????
Zato što više nikada nisam dobio ni jedan jedini poziv na niti jedan sastanak udruge kojoj sam pripadao. "
--------------------------------------------------------------
A volio bih znati koji značajan posao obavljaš kada si dan i noć na Netu? Još jedna sinekura po uzoru na dio nakadašnjih subnorovaca?
Ajd, junačino, ime i prezime, hrabro. Tako se u potpunosti stoji iza dnevnika i upisa. Kada svi pređu iz anonimnosti u javnost, posebno ti, onda ću i ja.
A sada, dozvoli, malo manje od 24 SATA ODMORA. ZASLUŽENOG. Otkako se bavim tvojom personom zadnjih dana, napala me jaka gripa. Virus grdilinus, hm? Šmrc...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimir, moje police su pune

Danimir, moje police su pune knjiga, a oružje vračeno, osim onoga s kojim se profesionalno služim i za koje posjedujem sve dozvole.
Umjesto da se sada ovdje na pollitiki ispričaš prvo meni pa onda ostalim članovima jer si ih svojim iznesenim lažima doveo u zabludu zamjenjujući osobe, ti Danimire nastavljaš dalje vrijeđati jer ti ništa drugo i nepreostaje kad nemaš argumenata. Eto bar se ispričaj Skvikiju koji je ovdje spomenut ni kriv ni dužan.
A onda pročitaj ponovno moj dnevnik o udrugama i pošteno prosudi o ćemu sam tamo pisao.
Stvarno te žalim.

Danimire uz želju za brzim oporavkom od ptičje gripe zvane grdilinus šaljem ti fotku Ivele.
Nastala prije desetak dana za vrijeme zajedničkog druženja.
Eto mogu ti izaći u susret pa ti poslat sa boljom rezolucijom da je možeš staviti na zid dnevnog boravka.
Imao bi tada fotku koju nitko nema.
Malo bolje je pogledaj kako važe iste buće i zamisli o ćemu razmišlja.
http://img444.imageshack.us/img444/7250/josip2010026.jpg
Fotka je zaštičena ali tebi je poklanjam.
photo by Grd & lin

Grd & lin

Tko je glasao

@ Grdilin,fotku kvari onaj

@ Grdilin,fotku kvari onaj tip koji se šmajhla dr. Josipoviću? Da to nisi ti, ti koji se se trudio u Makarskoj i okolici učiniti sve da taj crveni đavo ne prođe i da se izabere M.B.., I da svatko nacional svjestan bira Bandića, ne Josipovića? Ne sjećam se da si ispod mojih i drugih dnevnika jednu pozitivnu riječ napisao o Josipoviću - više ono, bumo videli- a sad si mu umalo tjelohrainitelj?Pa eto, sada te i znamo, samo nema imena prezimena? Ne budu sramežljiva ženskica, predstavi se...
I priznajem, zavidim ti na fotki, baš si me impresionirao, pao sam u nesvijest,,he, he.. (Usput,i ja sam se volio fotografirati s poznatim osobama, sada me to već desetljeće ne drži...)
A Skvikiju se ispričavati za njegove ispisane gluposti o Židovima, nemam namjeru. Možda baš napišem jedan dnevnik na temu gluhih uši za židovske potrebu u Hrvatskoj?
A nije ovo Grdi ptičja gripa, ovo je 99% SVINJSKA GRIPA jer sam se očešao zadnjih dana češće o neke svinje.
Čaj, limuni, toplomjer, papa Grdi, papa Grdi...pozdrav karnevaljski....
Danimir
PS:; I ne dozvoli da knjige skupljaju prašinu. Pogotovo one kupljene na metre...Evo, baš čitam, po deseti put Simona Dubnova: "Istorija jevrejskog naroda". Kratko, jednostavno, poučno.

Danimir

Tko je glasao

Danimire, znam da je gore

Danimire,
znam da je gore kod vas veliki snijeg. Evo šaljem ti jednu lopaticu da ti posluži za čišćenje:):):)
http://img22.imageshack.us/img22/3562/dostagrebanja.jpg

Grdiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Tko je glasao

Danimir, A Skvikiju se

Danimir,

A Skvikiju se ispričavati za njegove ispisane gluposti o Židovima, nemam namjeru.

Daj mi molim te ukaži na te Skvikijeve gluposti. Bilo bi pošteno da i objasnoš, zbog čega su gluposti.

Tko je glasao

Skviki nikad se on neće

Skviki nikad se on neće izviniti za nikakve svoje bljezgarije. Pa koliko puta sam ga ja molio da mi argumentira svoje tvrdnje. Pogledaj koliko laži je ispisao o meni. Ja ću mu na svaku njegovu laž argumentirano citirati njega samog. Zamalo da zaboravim, Danimire kako se ne sjetiš da sam kod tebe u Austriji uzeo dva metra knjiga da možeš preživjeti. Samo sam šutio da ne ispada da dajem milostinju:):):).
A još nešto Danimire, ono pokraj Josipovića nisam ja. Mene si mogao vidjeti na televiziji :):), samo mi neznaš facu :):):). Pa lijepo sam ti ispod fotografije napisao photo by grd & lin. Danimiru na uspomenu heheheheheeheheh.
Dobra ta praseća, gudeća gripa. Svinjola prava heheheheheheeheh.
heheeheheh

grdi

Tko je glasao

Danimire kako se i dalje

Danimire kako se i dalje nisi držao moje zamolbe o nepisanju privatne pošte ovdje donosim tvoje privatno pismo meni, a na kojeg odgovaram javno i za koje snosim svu odgovrnost i sve možebitne posljedice.

_____________________________________________________________________________________
DANIMIR

"Žao mi te je javno raskrinkavati - tvoju mržnju, predrasude prema Židovima, nepismenost, glupost. Posebno, prodavanje braniteljskog imagea, kada u l56. brigadi nitko ne zna za tebe. A iz udruge branitelja su te najurili jer si nametao autokratski svoje stavove. Ni danas ne žele čuti za tebe pa ti ostala "pollitika" da tu praviš pomutnju i spačke. Ja imam puno ozbiljnijih poslova da bih se bavio kompleksašem koji, uz dobru braniteljsku mirovinu, nalazi u "pollitika.com" jedino zanimanje.
Kako ti možeš odgovorno pisati kada pišeš u anonimnosti, skrivajući se iza nicka "grdilin"???
I sada te zadnji puta podsjećam: ako išta napišeš o meni kao osobi, UISTINU ĆU TE TUŽITI zbog nepoštivanja tajnosti nicka te ZA POVREDU ČASTI I UGLEDA. Ne dozvoljavam ti da pišeš i pozitivno, (a za to bi našao brojne razloge, samo da nisi zaslijepljen mržnjom i kompleksima). Jer, zaboravio si, ako si koristeći moj neoprez (ne ego-trip) kao ćorava koka pronašao zrno, TO TI NI DAJE PRAVO DA JAVNOST OBAVJEŠTAVAŠ O MOM STVARNOM IDENTITETU. Izgubit ćeš pravni spor i još popušiti dosta novaca - jer, naravno, da ću tražiti i materijalnu satisfakciju
I ako mi stojiš na raspolaganju i toliko si hrabar, ajde, predstavi se. Ime i prezime?
Jer, toliko si beznačajan da nikakava "guglanja" ne pomažu. Ali, što si beznačajniji, to više smrdiš. I udaraš po veličini, i sam kažeš, da te to vuče. Bez obzira na taj neodoljivi poriv koji te vuče, okani me se...Izdržao sam i pored ostaloga, diktatora i jednog od "gospodara rata" Tuđmana, kako ne bih tebe, mušicu.
I što ti "mrak" treba da bi ti napisao nešto? Da ne očekuješ da ti bude savjetnik?
Uz najbolje želje, (ovdje se Danimir predstavio svojim pravim imenom)
________________________________________________________________________________________
ODGOVOR:
1. Argumentiraj moju mržnju i predrasude prema Židovima slobodno sa mojim komentarima ili dnevnicima. Kad ti nestanu argumenti onda krečeš sa lažima i etiketiranjima.
2. Citat:» Posebno, prodavanje braniteljskog imagea, kada u l56. brigadi nitko ne zna za tebe. A iz udruge branitelja su te najurili jer si nametao autokratski svoje stavove. Ni danas ne žele čuti za tebe pa ti ostala "pollitika" da tu praviš pomutnju i spačke. Ja imam puno ozbiljnijih poslova da bih se bavio kompleksašem koji, uz dobru braniteljsku mirovinu, nalazi u "pollitika.com" jedino zanimanje».
Opet same laži Danimire jer ne znaš što bi više pisao. Dobro si me nasmijao. Iz ni jedne udruge ja nisam najuren ili da ti pokažem svoje iskaznice (fotografiram), ili da predsjednika udruge zamolim da ti to faksira:):):).Danimire ja sam ponosan na svoje sudjelovanje u Domovinskom ratu. Nisam dao petama vjetra u strane zemlje kao drugi. U rat sam otišao dragovoljno sa dobro plačena posla. Kako su mi primanja bila veća od primanja u HV dobijao sam uplatnice za razliku te sam istu uplačivao.
Dakle Danimire ja sam još i plačao za svoje sudjelovanje u Domovinskom ratu.:):):)
Još uvijek imam par uplatnica pa ti to mogu faksirati ili fotografirati.:):):).
Između terena, dane koje sam imao slobodne za odmor koristio sam za rad na poslu u firmi gdje sam bio onda, a i sada zaposlen.
Dakle Danimire nisam umirovljenik niti invalid, ali jesam bio izlomljen i sa nešto gelerića po sebi. Nisam smatrao potrebnim za to bilo što tražiti.
Imam pravo na braniteljske dionice koje sam unovčio za zdravlje svog djeteta jer drugačije nisam mogao platiti njeno liječenje. Da ti možda pošaljem njen zdravstveni karton?
Dakle Danimire sudjelovanjem u Domovinskom ratu ja nisam ništa dobio materijalno. Zato imam Domovinu i puno srce. A onaj tko je izgubio to je moja obitelj. No ti to ne možeš razumijeti. Ne zamjeram ti.
Baš nedavno sam odao dužan pijetet žrtvama Domovinskog rata i položio vjenac na njihov spomenik. Među drugima tu je bio i moj prvi ratni zapovjednik admiral Urlić. Da njega možda zamolim da ti potvrdi ovo pisanje. Eto rado bih to napravio.
Vidi uz mene je tada bio i budući savjetnik za obranu Predsjednika Josipovića. I on sam je sudjelovao u Domovinskom ratu (gulio po čukama kao i ja, prašinar) te bi se znali vidjeti kod pruzimanja smjena na terenima.
Da njega možda zamolim da potvrdi ovo što pišem?
Dali bi tada Danimire povukao ove rijeći i izvinio se ovdje ispred svih članova Pollitika.com. Ili da stavim poneku fotografiju koja bi mogla reći više od pisanja?
Neki su nešto i dobili a to su oni u koje imam povjerenje i koji znaju moje puno ime i prezime ovdje na pollitiki i za koje znam da ni u kom slučaju to neće zloupotrijebiti.

Iz pijeteta prema žrtvama holokausta nisam želio ništa pisati na tvom dnevniku «Sedam tona kose» u kojem si me također prozvao. Potpuno nesuvislo si se pozvao na svoj komentar iz Petrinog dnevnika u ćemu nisam sudjelovao već sasvim drugi član Pollitike. Gadno si pobrkao lončiće moj Danimire. U ostalom pogledaj Petrin dnevnik, svoj komentar i tko ti je odgovarao. S njegovim odgovorima tebi se u mnogo ćemu slažem. Dobri čovik Skviki:):)

Za sada ovoliko Danimire, a bit će toga još na svaku tvoju laž.

Grd & lin

Tko je glasao

.duplo

.duplo

Tko je glasao

dajte, najte

dajte, najte dečki....dosadni ste i bogu i vragu s vašim prepucavanjima. potucite se ko' pravi muškarci i tko ostane na nogicama, taj je i u pravu :)) i točka.

nego, daj ti danimire radije pitaju dotura Ivelu jel njemu dobro? ili fakat ima problema u pronalaženju suvislih kadrova? čitam, naime, da će ostavit' onog gnoma Perkovića Jr. u kabinetu??!! pa ja fakat nemam riječi..nemam. pa hajd' onda nek' ostavi i Stipicu kao savjetnika za, recimo, bosanska pitanja. bar ćemo uštedjet na njegovom uzdržavanju a i on će biti happy da i dalje bude "relevantan faktor" u hrv. politici. jerbo, vidimo, jelte, da mu sve teže pada to što odlazi u povijest (a bez da je išta učinio što bi ta ista povijest trebala zabilježiti), em je neki dan proplako' na partiju, a sad je evo puko' i na intervjuu..jest da je novinarka bila neugodna, jer pitati ga direktno ono što se čitava javnost više-manje potiho pita (a to je: podržava li Bajića zato što ga ovaj drži za jaj) ali bože moj, to ide u rok službe, ne moš' reć' samo tako "dosta mi je tih sranja"...btw. kako je ono jednom rekao za JL, mislim, da je to "smeće" (nije da nije bio u pravu, ali..) jer mu nije odgovaralo ono što su pisali, itd.itd.

da se vratim na šjor dotura...ako doista misli imati ovog lika u kabinetu..ma niš' neću komentirat dalje, čekamo mraka da nam objasni taj njegov potez..

CC

Tko je glasao

@CC, to ćemu biti veći

@CC, to ćemu biti veći autogol nego da si na to mjesto zaposli Fabera. Zamisli situaciju kako Saša savjetuje Ivu što za nacionalnu sigurnost znači suđenje njegovom, a i Tati hrvatskih udbaša u Njemačkoj. Posebno je to zanimljivo promatrati u kontekstu primjene Europskog uhidbenog naloga. Tu bi i Sova mogao nabaciti kakav savjet da se radi o političkom suđenju, pa bi trebalo primjeniti odredbu o neizručivanju u takvim slučajevima. Naš predsjednik bi onda nazvao kancelarku Merkel i stvar bi bila sređena. Njemački sud bi se ispričao zbog ugroze naše nacionalne sigurnosti.
A Saša je ugrozivši nacionalnu sigurnost (dopustio je da ga kao predsjednikova savjetnika za nacionalnu sigurnost audio-vizualno snimi strana tajna služba u koruptivnom poslu na njenom teritoriju) jaaako doprinio smještanju Vladimira Zagorca iza brave. Možda i više od Mladena Šlogara zvanog Žila.

P.S. Vezano za predmetni dnevnik. Spomenuti marginalci su marginalci i ne treba im davati nezasluženi publicitet. Mladena Schwarza se nije souđivalo ni kada je javno pozdravio ubojstvo Milana Levara - što je svakako bilo za osudu, a nisam ju nigdje vidio - možda je jedini Paraga na taj gnjusan čin reagirao primjereno.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

@Chekpoint Charli Nisam

@Chekpoint Charli
Nisam ti najbolja adresa za te savjetničko-kadrovske kombinatorike. Mislim da je "mrak" više upućen od mene.
Inače, ako uzmemo da je Perković jr. zaslužan da se general Zagorec vratio u "domovinu", pa i osuđen, onda ne vidim da je loš kadar. Ili ti znaš više i negativno, o njemu?
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimire, pa što ti zbilja

Danimire, pa što ti zbilja vjeruješ da je taj mali Perković glavni i odgovorni za to što je Zagi stigao do Remetinca ?

CC

Tko je glasao

Ckeckpoint Charlie Nigdje

Ckeckpoint Charlie
Nigdje nisam napisao da je "glavni i odgovorni". I što sad, nema obrazloženih minusa za Prekovića, juniora? Misliš, pa vidi vraga, možda on i postane Ivelin savjetnik za sigurnosna pitanja, a ja ga tu opanjkavam?
Danimir

Danimir

Tko je glasao

E moj ljubo, prema takvim

E moj ljubo, prema takvim kao ti nebi trebalo biti samo dosadan nego i kojesta vise od toga pa bi Hrvatska posla naprijed.

Tko je glasao

@Pavao Jelovic Što je sad

@Pavao Jelovic
Što je sad ovo - INKVIZICIJA? Koješta više? Nije li to prijetnja? Ljubu (?????) spaliti na lomači , streljati, objesiti...???
Izdao hrvatske nacionalne interese, pokrao hrvatski narod, prodao što se iz Hrvatske prodati dalo, razvio mito i korupciju do neslućenih razmjera, doveo zemlju na prosjački štap, korumpirao pravosuđe, izokrenuo skalu vrijednosti, obećao članstvo u Evropskoj zajednici 2008., tajio Registar branitelja, trgovao oružjem, bijelim robljem, dilao drogu, organizirao prostituciju, strančario, postao jedan od najvećih tajkuna Slavonije i Baranje, s tajnim računima u Austriji...
Blago Hrvatskoj ako joj je izvjesni Ljubo (???) kočničar, priječi joj naprijed...
I biraj: lomača, strijeljanje, drvo o koje će me Pavao Jelovic, Grdilin i još poneko, čoporativno, objesiti.
A da vi ipak niste pogriješili i vrijeme i osobu?
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Bas ti hvala sto si se

Bas ti hvala sto si se predstavio. Nisam ni znao kako ti je ime. Napisao sam, a trebao sam ljubavi.

Tko je glasao
Tko je glasao

Tako je Pavle. Barem

Tako je Pavle. Barem argumentima to napravit. A ako se ne može tako onda okreneš glavu i začepiš nos.
Pozdrav,
grd & lin

Tko je glasao

Ne vrijede za njih

Ne vrijede za njih argumenti. S argumentima se potrebno sluziti u polemici s ljudima.

Tko je glasao

Istina je: prema takvima kao

Istina je: prema takvima kao Pavao Jelavić ne bi trebalo biti samo dosadan nego i koješta više od toga da bi Hrvatska pošla naprijed.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Zorane, Pavle je svoje dao

Zorane,
Pavle je svoje dao da bi Hrvatska išla naprijed i to još kad ja nisam znao za zatvorenog Gotovca. (ti si to znao)
Nekako nisam tada zapazio tebe kao prosvjednika za borca za ljudska prava.

Grd & lin

Tko je glasao

@grdilin: Neovisno o tome

@grdilin:
Neovisno o tome što je bilo prije, Pavao Jelovac je nažalsot zatrovan mržnjom, kako sam vidio ovdje u našim ranijim raspravama, čak smo se "nadpjevavali". Žao mi je zbog njega.

i to još kad ja nisam znao za zatvorenog Gotovca. (ti si to znao)
Nekako nisam tada zapazio tebe kao prosvjednika za borca za ljudska prava.

Mislim također, na nitko nema pravo na ovakvu vrstu optužbi, koje su čista manipulacija, naime optužba za nešto što netko NIJE radio u sad već prilično davnoj prošlosti. Vladimir Gotovac je bio osuđen na zatvor 1977., kad sam ja imao 20 i studirao fiziku. Istina je - tada ja nisam prosvjedovao; a teško da sam i znao - možda sam pročitao negdje da je neki V. Gotovac osuđen zbog nečega što je rako na švedstoj TV, ali eto, tada na to nisam obraćao pažnju. Slijedi li nešto iz toga?

Kako vam, ljudi, uopće padaju napamet takve stvari?

Zoran Oštrić

Tko je glasao

@zoki Gotovac je, stovani

@zoki
Gotovac je, stovani gospodine zbog inervjua Gerinsonu, tj. svedskoj Televiziji sudjen 1981. g. Znaci, tada ti je bilo 24-25 godina. Meni je trideset.
I gledaj, ja sam zbog njega stupio u strajk gladju. Radi tog strajka, "narodni heroj" Josip Reil Kir i Mladen Igal, obojica sluzbenici Sluzbe drzavne sigurnosti Osijek, su dosli kod moje pedesetoosmogodisnje pok. majke, te pokupili i odnijeli iz kuce sve moje biljeznice, skripte, knjige, penkala, znacke, fogografije, odjevne predmete, ama bas sve sto bi je moglo podsjecati na mene. Mnostvo je osoba u Zupanji koji sjecaju njihovog "herojskog djela".

Nadalje, ti tvrdis da sam zatrovan mrznjom, e pazi ovako: Ja ipak nebih zelio da te tebe bilo tko izmrcvari, unisti ti karijeru, ucini te invalidom, svestrano te obespravi, ali ako bi se to dogodilo pokazao bih razumijevanje za tvoju mrznju koja bi se stvorila u tebi prema njima. Mozda ih ni ja nebih mrzio da sam bilo kako kompenziran za pretrpljeno, a oni sankcionirani za ucinjeno. Pardon, jedan od njih jeste, Gospod ga je kaznio.

Vi neki sa suvislim ciljom presucujete, zaobilazite, opravdavate zlocine jugo-kopiladi koja se izivljavala nad nama mnogima. Zasto se izivljavala? Zato sto smo zagovarali potrebu i pravo osamostaljenja Hrvatske. Deseci bivsih politickih zatvorenika je napustalo robijasnice fizicki ili mentalno ostecenih. Ili pak oboje. Ne stidim se to kazati da sam izasao iz zatvora prilicno opicen, sa izlomljenom rukom, bez sest zubi, s napuknutim kraljeznikom. Iako mi nije drago imenovat cu neke koji su takodjer bili psihicki rastrojeni: Sime Djodan, Hrvoje Sosic, Zlatko Tomicic, Josip Oblak i brojni drugi: A fizicki: Djuro Perica, Branko Perica, Vlado Gotovac, Bruno Busic, Drazen Tapsanji...
Nitko od nas nije tada sanjao o crvenoj, o crnoj, ni o zutoj Hrvatskoj, nego o crveno-bijelo-plavoj. O urednoj, pravednoj i naprednoj.

Ne, meni ne smetaju hrvatski lijevicari, buduci sam bas od njih upijao pocetne lekcije o nacinima promoviranja hrvatstva. A najbitniji medju njima je bio da ga je potrebno promovirati zrtvom, istinom i postenjem.
I kao sto rekoh da nemam nista protiv hrvatskih lijevicara, medjutim, s rukom na srcu, mrzio sam i mrzim jugoslavenske. Iliti, neojugoslavenske. Nemoj me ni pokusati uvjeravati da ih nema danas.

P.s. jednog robijasa koji je u dobroj mjeri "posandrcao", namjerno nisam spomenuo. Neka nitko ne pomisli da ciljam na orahovickog klauna. Ne, za njega vise nisam siguran da li je uopce bio politicki zatvorenik.

Tko je glasao

Radi tog strajka, "narodni

Radi tog strajka, "narodni heroj" Josip Reil Kir i Mladen Igal, obojica sluzbenici Sluzbe drzavne sigurnosti Osijek, su dosli kod moje pedesetoosmogodisnje pok. majke, te pokupili i odnijeli iz kuce sve moje biljeznice, skripte, knjige, penkala, znacke, fogografije, odjevne predmete, ama bas sve sto bi je moglo podsjecati na mene. Mnostvo je osoba u Zupanji koji sjecaju njihovog "herojskog djela".

Mozda ih ni ja nebih mrzio da sam bilo kako kompenziran za pretrpljeno, a oni sankcionirani za ucinjeno. Pardon, jedan od njih jeste, Gospod ga je kaznio.

Dakle, hvala Gospodu, pa je Ante Gudelj ubio Josipa Reihl Kira. I svakako, hvala ovima koji su ti za to dali plusiće.

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Tipično za sitnog klošara

Tipično za sitnog klošara koji pati od sindroma neshvaćenosti. Napadati i pljuvati, prozivati one koji su dali plusiće, izmišljati i podmetati nešto što nigdje ne piše njegov je specijalitet. ono što nigdje ne piše svoji svingingovim očima 45 lines čita između redaka, podmeće nenapisano. Kuku lele gdje su oni koji će ga podržati, dajte 45 linesu plusiće, puno plusića. Pomagajte da svinging maglenko ne ostne bez donacija. Bez obzira na to nesijemo dozvoliti da pollitika postane bilo čiji kauč i otirač vlastitih frustracija. Preporučam svingingu niske ferkvencije ne pridavati pažnju, i zaobići ga u širokom luku. Čuvajmo glasove protiv za one koji to zaslužuju jer doprinose raspravi.

Tko je glasao

Lines, Dakle, hvala Gospodu,

Lines,

Dakle, hvala Gospodu, pa je Ante Gudelj ubio Josipa Reihl Kira.

To nigdje ne piše. Komentar ima u sebi puno istine, a ja znam da je tak. To sa pokojnim Kirom mi nije poznato, i jel je istina, znaju neki ljudi. Jel znaš ti?

Kak su postupali sa političkim zatvorenicima je poznata stvar i ukazivanje onima koji to nisu znali, zaslužuje podršku.

Tko je glasao

Lines, Radi tog strajka,

Lines,

Radi tog strajka, "narodni heroj" Josip Reil Kir i Mladen Igal, obojica sluzbenici Sluzbe drzavne sigurnosti Osijek, su dosli kod moje pedesetoosmogodisnje pok. majke, te pokupili i odnijeli iz kuce sve moje biljeznice, skripte, knjige, penkala, znacke, fogografije, odjevne predmete, ama bas sve sto bi je moglo podsjecati na mene. Mnostvo je osoba u Zupanji koji sjecaju njihovog "herojskog djela".

Pa pročital sam citirano. Kolko vidim je dvoje ljudi otišlo u kuču jedne osobe, pokupili su osobne stvari jedne osobe. Sama njihova pojava je kršenje ljudskih prava.

Daj ti ko čovijek , koji je i sam bil žrtva premetačine i kojem su oduzeli stvari iz stana, malo opiši osječaj kod tog čina. Kak bi se osječal da su otišli tvojoj majci i napravili tak nekaj slično, ko u gore citiranom.

Ja si to onak leički mogu predpostavit, no ti bi mi mogel nacrtat, taj tvoj osječaj nemoči pred nepravdom.

Tko je glasao

Gle, Skviki. Mene je u pol

Gle, Skviki. Mene je u pol bijela dana 1999-e na ulici fizički napao ratni zločinac Munib Suljić. I nisam se uopće radovao, a kamoli izražavao zadovoljstvo, kad je 2006. umro od raka u pritvorskoj bolnici u Svetošimunskoj. Imam još jedan sličan slučaj s tipom koji je prijetio mojoj familiji, djetetu napose. A ne pada mi na pamet željeti smrt svima onima iz vlasti koji svojom ili tuđom voljom sudjeluju u mom proganjanju. Isti se Pavao Jelović na ovim stranicama veselio Karamarkovim postupcima prema meni, uspoređujući to s onim što se događalo njemu. Koji je zaključak? Da ja nisam bio dovoljno maltretiran da bih mrzio kao Jelović, pa da bi me se moglo žaliti i odobravati moje izražavanje mržnje?

Sve što ste oduvijek željeli znati o swingingu politike, medija i tajnih službi.

Tko je glasao

Lines, Nisi bil u zatvoru za

Lines,

Nisi bil u zatvoru za vrijeme jugoslavije i nemaü pojma šta se je tam događalo. Ja sam bil zatvoren u đorđićevoj tri dana i doživel horor.

Onaj ko je u tom istom bil par godina, taj je tjelesno i duhovno vrak.

Tko je glasao

@Skviki Ni jednog trenutka

@Skviki
Ni jednog trenutka ne smatrajući da su naši iz soc. vremena zatvori bili na ikakvoj ljudskoj razini, ipak se pitam kako je tako puno vrakova sve do danas djelovalao (neki i djeluju) na polit. sceni: i dr. Tuđman, i braća Veselica, i Mesić, i Budiša, i Čičak, i Gotovac, i Šeks...
Sve je to relativno...
No, sada je, bar za neko vrijeme tome kraj, imamo predsjednika dr. Josipovića koji nije osjetio zatvorske rešetke. Ali, kako ovi upadaju u Varašavsku i SRAMOTNO GRUBO hapse MIRNE PROSVJEDNIKE bojim se da bi već njegov nasljednik mogao biti neki bivši uznik.
Samo mijena na to svijetu, stalna jest.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Danimir degutantno je

@Danimir degutantno je čitati kakve sve ljude trpaš u isti koš, a još je degutantnije čitati kako uzdižeš Josipovića iznad svih drugih.

Da je u Hrvatskoj vladavina prava osvetlila svoj obraz u zatvoru bi se ( i to u najmanju ruku u onom istražnom) zajedno sa Jadrankom Kosor zbog njenog moralno upitno i nepošteno stečenoga stana našao i Ivo Josipović zbog afere "Zlatica".

Prema tome bilo bi vrijeme da staneš na loptu i prestaneš kao sito curkati na stotine rupa.

Osobno ne vidim u Ivi Josipoviću baš apsolutno ništa što će ovoj državi i njenim građankama i građanima donijeti bolje, jer je već sada vidljivo da će na Pantovčaku sjašiti Kurta da zajaše Murta.

Već sada ne samo na primjeru Varšavske, već općenito realnost pokazuje, a samo sljepci i navijači ne žele vidjeti i priznati da je i novi stanovnik Pantovčaka fikus, s jedinom razlikom da će njegovo ustaljeno, trla baba lan, da joj prođe dan, u javnosti biti predstavljeno uvijenije, umotanije i sa manje emocija, upravo onako kako je Ivo Josipović i do sada djelovao.

Zato je krajnje vrijeme da svi shvatimo da Ivo Josipović nije nikakav Harry Potter, ili Phoenix iz vatre. Što prije to shvatimo, shvatiti ćemo da budućnost leži doslovno u našem ponašanju, u našim rukama i spremnosti da kažemo ne bandi lopovskoj na Markovom trgu, njihovim nalogodavcima, mentorima i potrčkaralima, a Ivo Josipović će tada imati povjesnu šansu da dokaže dali je politički kukolj, ili zrno narodnog žita koje će sudjelovati u kako je najavio; sjetvi nove pravednosti u kojoj će se konačno s Markovog trga krenuti u odlučnu borbu za opće dobro i zajednicu, a ne štititi hobornicu i njene krakove koji uživaju u privilegijama i plodovima mita, kriminala, korupcije, nepotizma i stranačkoga legionarstva kojem služe.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@Kukljica Upravo je

@Kukljica
Upravo je degutantno čitati tvoje upise gdje novoizabranom predsjedniku dr.Josipoviću ne omogućuješ da preuzme dužnost i pokaže što zna, može, hoće...u čiju korist, pošteno ili nepošteno, pravedno ili nepravedno?
Što si ti neki tajknun, kada toliko unaprijed režiš?
Ono što namjerava, ukoliko bude imao ovakve defetiste kakav si ti, uistinu neće mu pomoći išta pomaći, a kamoli pokrenuti ili, ne daj Bože, početi PREOKRETATI.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Danimir o čemu ti to,

@Danimir o čemu ti to, pišeš ovdje hvalospjeve i tirade, a kada ti netko kontrira onda glumiš uvredjenu frajlu.

Daj molim te Danimir, trgni se i ponašaj se kao odrastao čovjek spreman da prihvati različitost mišljenja kao doprinos konstruktivnoj diskusiji, ili se ne upuštaj u raspravu o nečem čemu očigledno nisi dorastao.

Nije li upravo degutantno da umjesto da se suprotstaviš snagom argumenata, svojim neistomišljenicima prišivaš neprimjerene epitete. Žao mi te je Danimir, jer polako ali sigurno postaješ nepoželjan partner za razmjenu mišljenja.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@kukljuica Ne nalazim se

@kukljuica
Ne nalazim se u ovom upisu, pogotovo jer ne korersponderira ni s jednom mojom ranije izloženom tezom, Tebi nepoželjan za razmjenu mišljenju, mnogima drag sugovornik. Što će.. različiti smo i dobro je da je tako. Pa nije li ta različitost preduvjet plodotvornih rarprava?
Ispast će ti jednoumlje zanimljivije, što li?

Danimir

Tko je glasao

@Danimir umijeće

@Danimir umijeće plodotvornih rarprava je upravo ono što ti prečesto zaboravljaš, a pogotovo onda kada stvari ne idu onako kako si ih ti zamislio.

O tome što korersponderira, a što nije u skladu s onim što je pjesnik namjeravao opisati nebi, to prepuštam ovoj našoj sve manjoj i manjoj zajednici.

Tebi samo preporuka, tko previše gleda u potiljak nekog svog ideala, gubi sposobnost da ide vlastitim stazama.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

@Danimir zaboravio sam

@Danimir zaboravio sam primjetiti, da je tvoja isključivost loš preduvijet da se korerspondira s tvojim tezama, jer oni koji tuđa mišljenja ne vide i tumače kao osobne napade baš i nisu poželjni za razmjenu mišljenja.

Kao što se iz niza tvojih komentara može zaključiti tvoj moto je po onoj "napad je najbolja obrana", a kada ti to ne uspije onda se pozivaš na "različiti smo i dobro je da je tako".

Točno je i slažem se "različiti smo i dobro je da je tako", ali poštujmo to od prvoga do zadnjega komentara.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

maaaa stvari treba

maaaa stvari treba sagledavati u kontekstu....nije važno što se govori, već tko govori. ja danimira npr. (kao i tebe) volim, pa bilo što da kaže, ne uzimam mu za zlo. ljudi smo. svatko ima pravo na svoje stavove. malo se ovdje pokefamo, ali da nam ljudi ovdje nisu dragi, ne bismo ni dolazili. danimir, slijedom svojih godinica, ima pravo na male subjektivnosti, koje mu opraštam, jer vjerujem da ću i ja tako, doduše na svoju stranu, kad ga dostignem :)))

My Soul

Tko je glasao

@My Soul Eto, mi se

@My Soul
Eto, mi se svađamo i - volimo. Ali, nemoj mi i ti nabacivati neke godinice, šmrc: osjećam se duhom mlad, mlađim nego što trošno tijelo pokazuje. S obzirom na "zub vremena", ali i život sa svim nedostacima i prednostima, još ima ženskih osoba koje mi šalju poruke: "Dođite, dođite, samo dođite.." Pa kako onda ne bih - došao? (He, he, nadam s e da mi ovo neće biti uzeto kao jako samoreklamiranje, već recimo blagi EPP Bobbyja Fishera)
Ali, ima ljudi s kojima i kada se kefaš, osjećaš da nisu zla zanovijetala. Eto, tako i tebe pozitivno doživljavam, mada, da smo u gimnazijskim vremenima, ja bih sigurno igrao lijevo,("uvijek na lijevom krilu") a ti - desno krilo. A svaka momčam MORA imati i jedno i drugo krilo.
Pozz
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Skvikač pa 45lines se je

Skvikač pa 45lines se je popišel u gaće dok su ga privoili. U čekanju na obavijesni usral se je toliko da je dobil slom zifcov. pal bi ti on u komu da je bil samo jeden dan u udbinoj hapsani.

Tko je glasao

Daj 45lines ne piši

Daj 45lines ne piši glupšosti. U komentaru Sub, 13/02/2010 - 22:30 — 45 Lines prozivaš one koji su dali plusiće, a ovdje kao neznaš izražavati mržnju. Ne samo da si pun mržnje prema neistomišljenicima, već je teško odrediti dali ti je ime mržnja, laž, kleveta ili možda lama.

Tko je glasao

@Pavao Jelović Gotovac je,

@Pavao Jelović
Gotovac je, stovani gospodine zbog inervjua Gerinsonu, tj. svedskoj Televiziji sudjen 1981. g.
Istina, pogrešno sam napisao: godine 1977. dao je intervju, za koji je 1981. osuđen. Ja se tada, eto, za takve stvari nisam zanimao. Tebi svaka čast na onome što si tada radio.

Moj intenzivniji interes za politiku, koji me doveo od svjetonazora vrlo bliskom Gotovčevom, te onda i društvenog aktivizma, započeo je godinu-dvije kasnije.

ti tvrdis da sam zatrovan mrznjom

Imali smo tu diskusiju ovdje na pollitika.com u listopadu 2008.. Tada si objavio slijedeće stihove:

Jelovic ima pravo bljuvati mrznju,
Jer su ga unistili mangupi tvoje vrste,
A ti bi, vidim, htio zabraniti suznju
Da igdje pokaze izlomljene mu prste.

Srami se ljigo, spodobo necovjecna!
Dabogda i tebi "poispravljali" kosti.
I kad ti stradanja budu teska i vjecna,
Komu god hoces - ti oprosti.

Sad pišeš drugačije:

Ja ipak nebih zelio da te tebe bilo tko izmrcvari, unisti ti karijeru, ucini te invalidom, svestrano te obespravi, ali ako bi se to dogodilo pokazao bih razumijevanje za tvoju mrznju koja bi se stvorila u tebi prema njima.
Tu je razlika među nama: ja ne bih imao razumijevanja, i ja nemam razumijevanja ni za vlastiti osjećaj mržnje, koji me, o da! ponekad uhvati. Zato imamo razum. (Usput: tukli me jesu, ozljedili više puta, ne baš učinili invalidom, ali razbili glavu, slomili rebro...) To sam onda izrazio u pjesmi, naslovljenoj Pacifistova himna bogu osvete. Završni dio glasi:

Od Boga osvetu svi zazivaju, vikom:
nek pati vječno neprijatelj gadni!
uzvratit mogu samo nijemim krikom:
nemojte me svetit' - neka budem zadnji.

Ne moraš se sa mnom ni u čemu slagati, ali možda bi se mogao zapitati: Da li bi se Vlado Gotovac složio s tvojom koncepcijom prava na mržnju?

Zoran Oštrić

P.S. Usput rečeno, odlučio sam više ne davati minuse nijednom komentaru niti dnevniku. Ta me dječja igra počinje zamarati. Plusove ću davati.

Tko je glasao

Zorane pa ja i Pavle smo

Zorane pa ja i Pavle smo potpuno drugačijih političkih opcija i vidi vraga sasvim normalno komuniciramo.
Kako to? Pa valjda bi i mene trebao mrziti.
A za vrijeme Gotovčeva zatvora velika je razlika između mojih 14 i tvojih 20 godina.
No dopuštam ti da nisi za to znao i da tada to nije bila sfera tvojih interesa.

grdi

Tko je glasao

Get lost.

Get lost.

Tko je glasao

Da. Još ti Danimire

Da.
Još ti Danimire zaboravih napisati da je iz ovih mojih par komentara sasvim razvidno zašto ćeš od mene dobiti minus za svoj dnevnik. Tako da se ne žališ Mraku zašto sam ja taj koji stalno minusira tvoje dnevnike ili komentare bez obrazlaganja.

Grd & lin

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci