Tagovi

Ekonomski magovi kao projektanti holograma

Nedavno me pronicljivi Shiky priupitao jedno grandiozno pitanje – „kak raskrinkati monopole dogmi“! A obzirom da se radi o grande pitanju i pokušaj odgovora ovim upisom bit ?e malo grande, ali pisat ?u na hrvatskom pa ?e tim biti lakše ?itljivo!:)Ovo je uvodni tekst za zagrijavanje, a sam monetarizam kao centralna tema jednog od monopola dogmi dolazi uskoro na naše ekrane.
Kao foršpan naravou?enja poslužit ?u se jednom pri?om koju nedavno ?uh – daklem bakin pou?ak, a ide otprilike ovak;
Moja baka je bila divna osoba nau?ila me kako da igram Monopoly. Ona je razumjela da je srž igre sticanje dobara. Ona bi sakupljala sve što je mogla i na kraju bi postala vlasnik cijele plo?e. I onda bi mi uvijek rekla istu stvar. Pogledala bi me i velila: "Jednoga dana nau?i?eš kako igrati ovu igru." Jednoga ljeta sam ?esto po cijele dane igrao Monopoly i tog ljeta sam nau?io igrati tu igru. Shvatio sam da je jedini na?in da se pobijedi potpuna predanost hapanju dobara. Shvatio sam da kroz novac i imovinu... idem putem dobijanja dobrih rezultata. Do kraja tog ljeta bio sam nemilosrdniji od svoje bake. Bio sam spreman prilagoditi pravila ako sam htio pobijediti u igri... i te jeseni sam sjeo s njom da igramo. Maznuo sam joj sve kaj je imala! Posmatrao sam je kako daje posljednje peneze i odustaje u potpunom porazu. Tada me je podu?ila još ne?emu. "Sada to sve ide natrag u kutiju. Sve te vile,hoteli i jahte. Sve banke i javna poduze?a... Sva imovina i sav taj divni novac... sve to skupa se sada vra?a u kutiju. Ništa od toga nije bilo stvarno tvoje. Bio si zagrijan za to neko vrijeme. Ali, to je bilo ovdje mnogo prije nego kaj si ti zapo?eo igru, a biti ?e ovdje i kad te više ne bude - igra?i dolaze - igra?i odlaze. Ku?e i automobili... Zvanja i odje?a... ?ak i tvoje tijelo." Jer, ?injenica je, sve kaj hapam, trošim i gomilam vratit ?e se natrag u kutiju i sve ?u izgubiti. Stoga se morate zapitati: kad napokon dobijete unapre?enje koje ste oduvijek željeli, kad obavite svoju najve?u kupovinu, kad sebi priuštite dom o kome ste sanjali, kad ostvarite financijsku sigurnost i popnete se štengama uspjeha do najvišeg stupnja do kojeg se uop?e možete penjati, kad uzbu?enje izblijedi, a izblijedjet ?e... Kaj onda? Kak daleko morate pro?i tom stazom prije nego skužite kam vodi? Kapito – nikad dosta!!!
A tu pri?u sa hapanjem životnom je u?inila akademska zajednica to?nije njezin jedan dio koji sebe naziva ekonomskom znanoš?u i njeni aplikatori u svakodnevicu tzv ekonomisti.
E sad, znate, ekonomisti,ustvari uop?e nisu ekonomisti. Oni su promotori religije novca i na?i ?ete da se svi njihovi modeli u osnovi svode na razmjenu papira koji služe profitu s jedne strane ili s obje strane ili s koje god, ali su potpuno odvojeni od stvarno postoje?eg svijeta reprodukcije. Ima jedna životna pri?a ispri?ana negdje na zapadu (a sve najpametnije dolazi sa zapada) koja govori o tome da jedan stariji ?ovjek od neimaštine nije platio ra?un za struju nakon ?ega mu je elektro kompanija istu isklju?ila. Od pothla?enosti isti je umro. Kako naknadno pametni u kompaniji obrazlažu svoj postupak; Razlog zakaj su je isklju?ili je u tome kaj ne bi bilo isplativo držati je uklju?enom jer bi se dug samo gomilao. I kakve sad veze ima taj odgovor sa potrebom konkretnog ljuda pa i onog koji je umro. E, nakon toga se našao jedan ugledni ekonomist koji pojašnjava priglupom narodu.“ Odgovornost u stvarnosti ne leži na elektri?noj kompaniji koja je isklju?ila struju, nego na susjedima i prijateljima tog ?ovjeka te državnim službama koji nisu bili dovoljno milosrdni i solidarni da bi mu omogu?ili, kao pojedincu da podmiri strujni dug“. To te ja pitam, taj lik je velio da je smrt tog ?ovjeka,a kao posljedica nedostatka novca bila odgovornost – drugih ljudi...ili ustvari dobrotvorne ustanove!? Pa slijedom istog nekaj si gruntam da ?e nam trebati puno duže reklame, male, neuredne kutijice za donaciju sitniša na šankovima i puno praznih staklenki od krastavaca za milijardu ljudi koji ovog ?asa umiru od gladi na ovom humanom planetu...upravo radi sustava kojeg promovira Milton Friedman. Kada vas pomiluje grandiozna filozofija prije spomenutoga Friedmana, F.A.Hyacka, Johna Maynarda Keynesa, Ludwiga von Misesa ili bilo kojeg drugog od vode?i tržišnih „ekonomskih magova“ vidi se iz aviona temeljna mantra koja rijetko napušta nov?ani niz – niz monetarne religije. Analiza konzumacije, politike stabilizacije, manjak potrošnje, nagomilana potražnja...To postoji kao neprestani, sebi okrenuti, samoopravdavaju?i krug propovijedanja, u kojem univerzalne ljudske potrebe, prirodni resursi i bilo koja forma fizi?kog života koji podržava održivu dugoro?nu efikasnost se odbacuje po defaultu i zamjenjuje jedinom mišlju da ?e ljudi traže?i da imaju prednost nad drugim ljudima samo radi novca, motivirani svojim uskogrudnim interesima samo za sebe, magi?no stvoriti održivo, zdravo i balansirano društvo. U ovoj teoriji - mantri nema koordinata koje se zovu život, samo tijek i tok novca kao samo sebi svrhom. Svi „agenti“ su traga?i uve?anja osobnih prednosti. To zna?i da misle samo na sebe i na ono kaj najviše mogu dobiti za sebe. Vode?a teza racionalnosti: samopove?avaju?i izbor i jedino kaj ih zanima u samopove?anju je novac ili roba. Gdje je u toj pri?i društveni kontekst op?eg dobra – nema ga, osim ako se sama razmjena radi samopove?anja ne podvede pod isti. Gdje se tu uklapaju prirodni resursi, jok – osim u iskorištavanju. Gdje se uklapa obitelj i njezina mogu?nost preživljavanja!? Ne uklapa se – mora imati novac kako bi kupila robu. Hmm, kaj ne bi ekonomija trebala rješavati nekakve ljudske potrebe!? Koje potrebe, koji bakra?i!? Rije? potreba ni ne postiji u našem vokabularu – postoji ZAHTJEV! A kaj je to zahtjev!? Po ovoj religiji kaj smo ju malo opisali, to je nov?ana potražnja koja želi kupiti. Dakle, ako nov?ana potražnja želi kupiti to nema nikakve veze s potrebom jer možda moja osoba nema nov?ane potražnje i o?ajno treba, recimo, zalihe vode. Il, možda „nov?ana potražnja“ zahtijeva zlatnu dasku na WC-u. I, jel to u kona?nici sve vodi – do zlatne daske na WC-u. I to nazivati ekonomiziranjem – i još kad netko velio da nema ?udnih obmana (zavjera) u povijesti ljudske misli! :)
Oni kaj znaju da neznaju, znaju da je to – konzumerizam, tj „potrošnja“ radi zahtjeva a ne potrebe.

Komentari

Nemoj tako @Golgota

Tko te bu razmel ovak jednostavnog i pozitivnog ?
Tak nisu formalno educirali stručnjake razne pa čak i oni koji su čuli pokoju dobru u npr. Crkvi uopće ne kuže kaj govoriš ...
Ili možda ipak samo ne žele čuti !?

pozdrav iz najjužnoameričkijeg kvarta na svijetu ! :)

p.s. već je red za kremšnite - o tvom prokleto kapitalističkom trošku :))) uz malkice šljakerske solidarnosti pa možda uspijemo skupit i za kahficu bolje pečenu :)

Provinciopolis

Tko je glasao

Sinonim za pljačku - Goldman-Sachs

Goldman Sachs, koji je po svojim financijskim resursima peta po veličini bankovna ustanova u Sjedinjenim Američkim Državama, osnovali su 1869. njemački doseljenici Marcus Goldman i njegov zet Samuel Sachs. Prvi ozbiljan novac Goldman je zaradio tijekom velikog sloma burze 1929. godine, kad je Goldman prvi put opelješio investitore kreiranjem investicijskog fonda preko kojeg su prikupljeni novac investirali u vrijednosne papire na Wall Streetu, krijući njihovu vrijednost od javnosti. Goldman je putem svog trgovačkog društva izdao milijun dionica po 100 dolara, otkupio ih vlastitim novcem, a onda prodavao po 104 dolara za dionicu. Dionice je potom ponovno kupovala Goldmanova tvrtka, izdavala nove dionice, opet ih prodajući po višoj cijeni. Radilo se o financijskoj piramidi, o stvaranju novca iz novca, sve dok se piramida nije počela urušavati, kada je zadnji fond u nizu počeo naglo gubiti svoju vrijednost.
Goldman je istodobno odigrao dvostruku igru: prodavao je grčke bezvrijedne papire, kupujući njihovo osiguranje, obmanjujući ulagače u grčke obveznice, od kojih je skrivao pravo stanje grčkih financija. U odnosu na prijašnje Goldmanove kontroverzne financijske operacije, razlike su opet u nijansama, a matrica je ostala ista. Goldman je u svojim poslovima ulog stavila na slom Grčke i nekih drugih država eurozone, kao i samog eura, zbog čega je banka postala omražena u Europi, skoro persona non grata u financijskim krugovima. Najvećeg neprijatelja Goldman danas ima upravo u grčkoj vladi, koja se smatra obmanutom.

No Goldman Sachs i iz grčke tragične priče ponovno izašao je kao pobjednik; banka je već 2009. zaradila milijarda dolara dobiti, najviše nakon rekordne 2007. Taj stroj za privatizaciju javnog novca u privatni i trpanje novca građana u privatne džepove opet je u punom pogonu. U osvit novog i još goreg financijskog i ekonomskog sloma, iz Goldmanovih ureda u Wall Streetu ponovno očekujemo nove čudotvorne financijske proizvode i nove podvige. Sigurni smo da Goldman Sachs, ta uzdanica neoliberalnog kapitalizma, ni ovoga puta neće iznevjeriti naša visoka očekivanja.

http://www.novilist.hr/Vijesti/Svijet/Goldman-Sachs-Stroj-za-otimanje-no...

Tko je glasao

naš veliki mag malko posrće

Škegrinu Quaestus Investu zabranjen rad na godinu dana

Hanfa u opširnom obrazloženju, na 22 stranice, detaljno obrazlaže niz nepravilnosti i povreda zakona koje je utvrdila, te se pri kraju osvrće i na čelne ljude društva - Borislava Škegru i Tomislava Matića, kojima je Hanfa 2007. dala suglasnost za imenovanje.
Hanfa uz ostalo navodi kako ne sumnja da su oba člana uprave znala da svojim poslovnim odlukama krše odredbe Zakona o investicijskim fondovima (ZIF) i drugih propisa, te da uprava 'ili ne razumije čak i one najopćenitije dužnosti i obveze licenciranih osoba koje upravljaju investicijskim fondovima, ili ih, što je vjerojatnije, razumije, ali ih svjesno ignorira'….'utvrdila da uprava Društva i Fonda dugotrajno, teško, učestalo i na različite načine krše odredbe ZIF-a, i to praktički od samoga osnivanja Fonda, u kontinuitetu, do dana donošenja ovoga rješenja te ne postupaju u skladu s temeljnim načelima vođenja poslova društva za upravljanje i fonda koje određuje ZIF', kao i da krše i druge propise (zakone o trgovačkim društvima, tržištu kapitala, o računovodstvu), a ne postupa ni u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja…..Quaestus Invest ulagao imovinu fonda u financijske instrumente u postotku značajno većem nego što to predviđa prospect, u financijske instrumente kapitalno i personalno povezanih osoba, ili u udjele u tzv. 'nekretinskim društvima' u postotku više nego dvostruko većim od propisanog prospektom fonda, itd…..'Agencija ocjenjuje da kršenje tih propisa, a osobito ZIF-a, nije niti tehničke prirode, niti je beznačajno, nego je, naprotiv, teško, promišljeno, namjerno, dugotrajno, pa čak i odvažno', navodi se u rješenju Hanfe i precizira niz odredbi ZIF-a koje su uprava Quaestus Investa i Quaestus Nekretnina prekršili, od odredbi o pridržavanju načela savjesnosti i poštenja, postupanje pažnjom dobrog stručnjaka, do održavanja otvorenih i poštenih odnosa s Agencijom te upravljanje fondom u skladu s ulagačkim ciljevima fonda.

http://www.tportal.hr/biznis/gospodarstvo/151369/skegrinu-Quaestus-Inves...

Tko je glasao

Sad će Škegro imati još više vremena

savjetovati Jacu....

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

(jutros među komentarima sve vrvi optimizmom)

misliš da se nije već prebacio na sigurniji kolosjek

Tko je glasao

Prosto sam zavidan od lakoće mentalnog klanja

Kako je lijepo biti dijelom ponosnog stada - vojnicima opskurnih partija. I protiv sam da se njih trpa na Goli Otok - eklatantno zagađenje okoliša!

Tko je glasao

ti si isto optimaist

kad misliš da je okoliš čist

Tko je glasao

Moja isprika svima, moja kritika sustava je preblaga

Brojček, pak ti si obično videl sva slova - kaj ti bi! Nis rekel da je okoliš čist već da ne dozvoljavam da mi ove političke gnjusobe narušavaju postojeću ekološku ravnotežu na Golom. Neka im jedna splav bez jarbola i rihtung - Mrtvo more.
Tam je salinitet dovoljno velik da apsorbira tu količinu gnoja.

http://www.index.hr/vijesti/clanak/sadasnjost-je-za-luzere/574642.aspx

https://occupywallst.org/

Tko je glasao

Ima još...

"Welcome to OCCUPY TOGETHER, an unofficial hub for all of the events springing up across the country in solidarity with Occupy Wall St. As we have followed the news on facebook, twitter, and the various live feeds across the internet, we felt compelled to build a site that would help spread the word as more protests organize across the country. We hope to provide people with information about events that are organizing, ongoing, and building across the U.S. as we, the 99%, take action against the greed and corruption of the 1%." - http://www.occupytogether.org/

(aj, Golgota, nemoj me sad tupit s tim minusom za neprevođenje ;)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Ko tebe kamenom - ti njega "kruhom"

Ne Biga, ovde imaš plus jer sam se u međuvremenu prosvijetlio glede preblage retorike stanja. Oni ubijaju moju djecu i zato ću biti veoma blag spram tih dobročinitelja - bit će uspavani bez boli - blago u gospodinu preminuli...

Tko je glasao

Uopće ne sumnjam da je on na nekom sigurnom kolosjeku,

gdje god da je ;)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Nekaj je pošlo po zlu, mediji ignoriraju revoluciju Walll street

Okupljanje koje je u svojim začecima, zapisala je novinarka New York Timesa Ginia Bellafante, izgledalo bezglavo i kaotično, te kao takvo osuđeno na neuspjeh, sada poprima sve konture organizirane borbe protiv establishmenta. Prosvjednici su izabrali svoje neformalno vodstvo, organizirali se u "odbore" i podijelili si zadaće.
Može li kolijevka neoliberalnog kapitalizma prozrijeti zavjeru korporativnog monetarizma, može li se Marx ušuljati u Ameriku...! Ako tak veli Židov Noam Chomsky!

http://www.index.hr/vijesti/clanak/revolucija-se-siri/574525.aspx

Direktni prijenos možete pratiti OVDJE!

Tko je glasao

Amerika i Engleska...

bit će zemlja proleterska...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Ima jedna životna priča

Ima jedna životna priča ispričana negdje na zapadu (a sve najpametnije dolazi sa zapada) koja govori o tome da jedan stariji čovjek od neimaštine nije platio račun za struju nakon čega mu je elektro kompanija istu isključila.
Zanimljivo! I ja sam mišljenja da cijela namještaljka sa svjetskom krizom kreće od - struje! Naime bankrot ENRONA je 1. dan početka krize. (Moje skromno mišljenje.)
Uz mnoge koji su inkasirali milijarde na toj "krizi" ( a ni arpski svijet nije slučajno u "preslagivanju"), pogleć kaj veliju:
The Financial Times, London, 10. siječnja 2011.
Federalne rezerve najprofitabilnija su banka u povijesti
"FED" jeu 2010. ostvario 80,9 milijardi američkih dolara profita, od čega je 76,2 milijarde potjecalo od vrijedonosnica kupljenih u vrijeme krize
Financijska kriza pomogla je Federalnim rezervama (američka središnja banka) da postanu najprofitabilnija banka u povijesti. "FED" je u 2010. ostvario 80,9 milijardi američkih dolara profita, od čega je 76,2 milijarde potjecalo od vrijedonosnica kupljenih u vrijeme krize.
Kamatni troškovi Feda minimalni su jer se većina njegovih obveza, poput bankovnih rezervi, plaća po prekonoćnoj stopi od 0,0% do 0,25%, dok velik dio kupljene imovine ima prinos od 4,0% ili 5,0%.
Najveći dio prihoda Feda potjecao je od kamata na oko 2.000 milijardi dolara u vrijedonosnicama koje je kupio u sklopu svojih pokušaja stimuliranja ekonomije SAD-e. Zaradio je 7,1 milijardu dolara neto prihoda od društava za posebne namjene poput onog osnovanog radi otkupa imovine od propale investicijske banke Bear Stearns i 3,4 milijarde od zajmova saniranoj osiguravajućoj kući AIG.

P.S. Ne "svađajte" se oko toga tko je izmislio "igru" Monopoly. :):):):)

Tko je glasao

Eh, te kamate...

Da, to je dio priče o sapunici monetarizma koja koja pod plaštem legitimiziranog reda dela kaos u svjetskom populusu.

Tko je glasao

Alibi za nečinjenje

To te ja pitam, taj lik je velio da je smrt tog čovjeka,a kao posljedica nedostatka novca bila odgovornost – drugih ljudi...ili ustvari dobrotvorne ustanove!?

Zanimljiv članak o civilnom društvu i prividu angažiranosti može se pročitati ovdje - http://www.zamirzine.net/spip.php?article582&var_recherche=rastko

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Zanimljivo je kako se fašizam

Zanimljivo je kako se fašizam kao najezda krpelja neprimjetno uvlači pod kožu. Itzvrsnost kao nadteorija ispodprosječnih je svakodnevni upliv, polugice kao krpelji su zapravo svuda, tim jače izraženi što kriza stišće, ali tim jasnije da će ih upravo ona ovaj put i istisnuti, i to vjerovatno znalački odšarafiti u suprotnom smijeru.
Druga zanimljivost koja je globalna, a podudarna sa najezdom krpelja, je aktivizam kao poluga tog neoneona o kojem veliješ. Upravo kako piše Rastko Močnik u ovom tekstu:
http://www.zamirzine.net/spip.php?article582&var_recherche=sluge
do kojeg stigoh preko ovog teksta
http://www.zamirzine.net/spip.php?article582&var_recherche=sluge

Tko je glasao

E, neš' vjerovat ;)

E, neš' vjerovat ;)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao
Tko je glasao

Koji mu je ovo već slučaj

Koji mu je ovo već slučaj intelektualne krađe? Broji li netko? Tri dnevnika su sigurno pokradena. Što bi tek bilo da ima priliku ukrasti nešto vrijednije?

Tko je glasao

ko o čemu....superhik o poštenju

golgota u početku velije (kako on veli veliti):
....ali pisat ću na hrvatskom pa će tim biti lakše čitljivo!:)Ovo je uvodni tekst za zagrijavanje, a sam monetarizam kao centralna tema jednog od monopola dogmi dolazi uskoro na naše ekrane.
Kao foršpan naravoučenja poslužit ću se jednom pričom koju nedavno čuh – daklem bakin poučak, a ide otprilike ovak....

tako, da nije bilo niti u primisli da se radi o Golgoti kao o piscu eseja

Tko je glasao

Golgota je već nekoliko puta

Golgota je već nekoliko puta podvaljivao tuđe tekstove pod svoje( Ivančićev recimo). To je njegov modus operandi. A što se mog poštenja tiče, izvoli pa nađi kad sam ja to tuđi tekst proglasio svojim. Toliko o tvom poštenju, bezkarakterni stvore.

Tko je glasao

super-kihu

Nisam toliko vrijedni poznavatelj i sljedbenik Golgotinih tekstova kao ti, ali čim te ljuti osnovna logika iz komentara znak je da se stvar okrće u smijeru nje što je švercerskim duhovima dosta teško prihvatiti
p.s.
ajde ti nađi u mom komentaru gdje ja to i u primisli imam da ti koristiš nečije tekstove....da pače ti si vrlo karakteran pljuvač da ti i jedan kuljiš može biti zavidan na stilu

Tko je glasao

spočitnuo si mi

spočitnuo si mi nepoštenje...pa da čujem, u čemu sam ja to nepošten?

Tko je glasao

superhik otima sirotinji i bogati bogate

....samo to kurvanjska "politika" sitnih švarcera koja se razmahala zadnja 3 desetljeća, a ti je karakterno slijediš i uzdižeš...
to je bila poanta moje poante o tvom kihnutom stanju (napokon)

Tko je glasao

tja, bijedni provokator,

tja, bijedni provokator, ništa više.
ova pollitika je sve više gubljenje vremena na rasprave sa budaletinama.

Tko je glasao
Tko je glasao

Gladni moj superhik

Ti si idealni lik koje će bilježiti oblik i razinu krađe intelektualnog vlasništva. Ti sigurno kužiš monopoly, ak ne poučit će te Dr.Nemesis. Bilo bi veoma interesantno vidjeti vaše diplomske radove ili disertacije pa utvrditi koliko je tu vaše "pameti" a koliko copy-paste tehnologije. Ja ljubim takve znalce poput tebe i Dr. Nemesis posebice s moralnog aspekta i fundusa vašeg "znanja". Ja se ne dičim znanjem - ja znam da ne znam a bogme ću se svim silama truditi da potkrešem krila takvim prodavateljima magle koji većinu tretira kao budale.

Tko je glasao

Golgota, pa nije moguće da Te

Golgota, pa nije moguće da Te uzbuđuju ovakvi "samapamet" likovi?
Štreberi i "fah-idioti"?

Dobro pamtim jednu sjednicu Vlade gdje je jedan ministar (ime mu ovaj puta ne spominjem) uporno "samapamet" bljezgarijama terorizirao nas sve nazočne. Naime, govrio je o zapravo jednostavnom problemu ali sa "vasionskih visina" svoje umišljenosti.
Zamisli, mirni i staloženi Račan je doslovce popizdio i izderao se: "Pa dobro kolega, hoćete li već jednom početi govoriti hrvatski ili i dalje mislite ostati fah-idiot?"
Nemeš belivit, ali je točno.

Tko je glasao

Logika

To je logika kapitalizma, logika profita.

Kapitalizam ne bi imao nikakvog smisla, da nema poriv da raste, da se širi, da ostvaruje profit. Nije štos u tome da se "zadovoljavaju" potrebe, nego da se "izmišljaju" stalno nove i nove "potrebe".

Naše bake i djedovi su na početku braka dobivali krevete, ormare, "psihe"... i to je sve bilo predviđeno da traje do kraja njihovih života. I trajalo je.

U međuvremenu je kapitalizam toliko narastao, mehanizam gladi za profitom se toliko ubrzao, da je danas besmisleno računati da bi nam jedan krevet dostajao za cijeli život. Ideja da imam jedan trajni predmet, koji trajno zadovoljava moju potrebu, za kapitalizam je glupa, kontraproduktivna, neprijateljska ideja...

Kapitalizam, u krajnjoj liniji, nije uopće zainteresiran za to da "trošim" predmete za zadovoljenje svojih potreba. On samo želi da predmet kupim, da ga što prije bacim u smeće, pa da ponovo idem u kupovinu.

I kad bismo činili upravo to: u trgovinu - iz trgovine ravno u smetlarnicu - opet ravno u trgovinu..., i kad bismo to još činili trkom, kapitalizam bi sjao od sreće!

On će na kraju, naravno, puknuti poput gnojnog čira, zato jer se planet Zemlja ne može proširiti koliko bi njemu trebalo. A tamo gore, među zvijezdama na nebu, još nije našao zainteresiranih žrtava za svoje marifetluke...

Tko je glasao

Bravo Foma - psiha i šantuš

Naše bake i djedovi su na početku braka dobivali krevete, ormare, "psihe"... i to je sve bilo predviđeno da traje do kraja njihovih života. I trajalo je.
Vrlo dobra dosjetka, dodajem samo još uz psihu i šantuš sve od orahovine - evo stoji i danas a baka ima 84 godine. To je priča o potrebi za čovjeka a ne o zahtjevu za običnu potrošnju radi potrošnje.

Tko je glasao

A oni koji dobivaju ospice na

A oni koji dobivaju ospice na spomen K. Marxa, morali bi znati da je taj čiča shvatio opisani mehanizam mnogo prije nego što se on zalaufao do svog transparentnog besmisla. I shvaćanje tog mehanizma ga je navelo da sanja o društvu u kojem će "svatko davati prema svojim mogućnostima, a dobivati prema svojim potrebama". To je, dakako, bilo naivno, ali nije Marx jedini naivac u povijesti ljudskog roda... (Uostalom, sposobnost snivanja snova u budnom stanju je jedno od obilježja koje čovjeka razlikuje od životinje!)

Tko je glasao

MONOPOLI SLIKA SVIJETA

Na ovoj lokaciji je fotka koja pokazuje svu silinu moći ''monopoli igre''
http://www1.cs.columbia.edu/~sedwards/photos/crazyminnesota200208/Pages/...
Komentar ispod fotke je savršeno primjenjiv i za naše uvjete:
World's Largest Monopoly Game
Too bad they didn't have a full-sized jail.

DuroPula@gmail.com
* slikopis postojeće paradigme svijeta uspoređen sa monopoly game je
SAVRŠEN
* stavio bih ja sliku na pollitiku, ali neznam da li je malo prevelika - a opcije popravi više nema (neznam zakaj), pa sam malo suzdržan = individulano konstruktivno suzdržan *[:o)

Tko je glasao

koja je razlika između

koja je razlika između potrebe i zahtjeva?

tko određuje što je potreba a što zahtjev?

što je opće dobro ako nije zbroj "uskogrudnih" osobnih interesa? ili opće dobro dolazi negdje iz svemira, ravno od Boga?

tko je ta ekonomija, koja bi trebala rješavati tuđe životne potrebe?

jesu za sadašnji "konzumerizam" krivi ekonomski magovi koji drže 98% svjetskog bogatstva i tako onemogućuju malom čovjeku da konzumira više od preostalih 2%, ili je kriv mali čovjek jer previše konzumira?

Moglo bi se reći kako sadašnji sustav vrlo uspješno smanjuje konzumerizam među onima koji su protiv konzumerizma

Hayek i Mises nisu vodeći ekonomski magovi, nego manje poznati austrijski ekonomisti koje nitko nikad nigdje nije primjenjivao.

Ima oko 50 miliona životnih priča, negdje na istoku i sjeveru, a koje je jedna velika priča o općem dobru prijevremeno dovela kraju. tako je bilo dugoročno najefikasnije.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Debe kao surogat superhika

...što je opće dobro ako nije zbroj "uskogrudnih" osobnih interesa? ili opće dobro dolazi negdje iz svemira, ravno od Boga? Mogla ti je to odgovoriti i Dr. Nemesis kao ona koja ima "znanje" o socijalnom ustrojstvu ljudova, ali obzirom da je ona to propustila ja ću biti toliko susretljiv da ti ukažem na mjesto na kojem ti koji smatraju da su pozvani da daju univerzalna objašnjenja na naše umne dubioze koje život znače, daju odgovore. Dakle, klikni ovdje.

Tko je glasao

Bobu bob

čovjek = consumer
radnik = human resource

U tim definicijama sadržana je cijela istina!

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

sviđa mi se usporedba s Monopolijem :)

Taknuo si se u temeljnih laži ekonomskog sistema kakav je danas.

Ekonomija i ekonomski rast i razvoj obećavaju vječni život (tu su singularci najdalje došli s fantaziranjem), obećava nerad kad postigneš tu imaginarnu ekonomsku neovisnost (Ali što ćeš raditi kad ništa ne radiš, nego tvoj novac radi za tebe? Nije čudo da se u bogatijim zemljama eu javljaju hobi-poljoprivrednici !?!), i obećava povećane užitka s povećanim brojem i volumenom transakcija (usprkos tome što ovisnosti o drogama najbolje pokazuju kako se odnose forsiranje uživanja i ljudsko tijelo-psiha).

Dakle što reći? Lijepo si ti kritizirao, ali tužno je da nam uopoće treba kritika, kad nasjedamo na tako očite laži?

Živio

Tko je glasao

Da tako je to

Mileni, ja samo pokušavam ukazati na ono kaj večina ne želi ni vidjeti ni ćuti.

Tko je glasao
Tko je glasao

Hvala, @Reanimatore! Znala

Hvala, @Reanimatore! Znala sam da je ukrao priču o baki i Monopolyu, a ti si mi pomogao da se sjetim odakle. Neki put je opravdano posuđivati sadržaje pa čak i ne navoditi izvore, ali pripisivati ih sebi je krađa i intelektualno nepoštenje. I što onda misliti o osobi koja to radi? Vjerodostojnim ga mogu smatrati samo neupućeni/e ili takvi koji isto kao i on ne prezaju od nepoštenih i lažljivih postupaka.

nemesis

Tko je glasao

Dođi ovdje u Peru da ostarimo zajedno

Nemesis, u krivu si glede svojih ad hominem garda posebno tvrdnje o krađi intelektualnog vlasništva - ako tolko ljubiš kolegu Golgotu to mu reci na pp a ne svoje nježnosti prolijevati i nama ostalim ženama koje pristup priči vidimo malo drugačije...
http://www.youtube.com/watch?v=SphByXH7qXQ&feature=related

Tko je glasao

[.....] a ne svoje nježnosti

[.....] a ne svoje nježnosti prolijevati i nama ostalim ženama koje pristup priči vidimo malo drugačije...

Ispričavam se svim obožavateljicama lika i djela @Golgote ako su moj upis shvatile kao napad na svoj profinjeni ukus. Molim vas da ubuduće moje kritike ne doživljavate osobno, jer one zbilja nisu tako mišljene.

nemesis

Tko je glasao

napisano je "Kao foršpan

napisano je "Kao foršpan naravoučenja poslužit ću se jednom pričom koju nedavno čuh – daklem bakin poučak, a ide otprilike ovak;" ....

Tko je glasao

Niti je priča u navodnicima

Niti je priča u navodnicima niti je ispričana u trećem licu (tipa: imao jedan čovjek baku koja ga je naučila igrati Monopoly itd. itd.), nego u prvom licu. Sve to upućuje na nakorektan postupak, u najmanju ruku, za kojeg nema nikakvog opravdanja.

nemesis

Tko je glasao

Oprosti, ali mislim da je u

Oprosti, ali mislim da je u trecem licu, samo sto ju je prepricao u prvom licu...znaci cuo je nedavno jednu pricu i prepricava je u 1licu...procitaj uvodnu recenicu prije price, pa ces shvatiti da nije on rekao da je NJEGOVA baka i NJEGOVA prica...

Tko je glasao

Oprosti, ali mislim da je u

Oprosti, ali mislim da je u trecem licu, samo sto ju je prepricao u prvom licu...

Da se ne natežemo, još u osnovnoj školi se uči što je upravni, a što neupravni govor i kojim interpunkcijskim znakovima ga se označava u tekstu. S obzirom da falsifikator ovog teksta nije nepismen (iako se ne bih čudila da svoj prezir prema akademskom obrazovanju usmjeri i na pismenost kao takvu), ne može se drugo zaključiti, nego da se kiti tuđim perjem u nedostatku mašte, a da argumente ni ne spominjem.

nemesis

Tko je glasao

Neki kao taoci doktorske disertacije, ja čuh,oni čuše - ti gluha

Nemesis, ti si doktorica sociologije - moja sućut. Poneki put poslušaj i Ivanu koja nije akademikinja ko Nemesis.

Tko je glasao

Nisam doktorica sociologije,

Nisam doktorica sociologije, @Golgota

nemesis

Tko je glasao

kroatistike? :)

kroatistike? :)

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci