Tagovi

Ekonomija dr. Kuli?a

U rano jutro, kad ste se tek probudili, ponekad upalite televizor da ?ujete nešto pametno, ako se govori o ekonomiji, dobre su šanse da gostuje dr. Slavko Kuli?. Isto tako, pred spavanje, ako kojim slu?ajem okrenete na HRT, i nekom nesre?om nabasate na emisiju Branimira Bili?a, koja je mijenjala imena, ali je koncepcija ostajala ista, gost je opet ?esto dr. Kuli?.

Slavko Kuli? je vjerojatno ekonomist koji se naj?eš?e pojavljuje na TV.

S g. Pavunom nemam problema — sasvim mi je jasno da je ve?ina toga što govori o svojoj struci korisno (budu?i da i sam znam nešto o tome), a sve ostalo beskorisno i uglavnom besmisleno. S druge strane, kod dr. Kuli?a je malo ?udno, da ja, koji nemam nikakvo formalno obrazovanje u ekonomiji, odmah zapažam da je ono što on govori iz svoje struke redom ili trivijalno ili besmisleno.

Je li baš tako? Nažalost, jest.

Ekonomija je zapravo dosta jednostavna stvar: imate neke resurse, a imate i neke kapacitete (u krajnosti, ljude). Resursi se eksploatacijom troše (npr. vadite ugljen, boksit) ili stalno proizvode proizvode (pšenica, voda, riba, itd) uz pomo? kapaciteta. Ljudi koji rade u proizvodnji plus oni koji nisu aktivni zahtijevaju neke proizvode za život. Što je ve?a koli?ina tih proizvoda dostupna prosje?nom ?ovjeku, to je ve?i standard. Me?utim, proizvodi se mogu lokalno proizvoditi ali i uvoziti. Ako se uvoze, tada se mora i nešto izvoziti. Ako se ništa ne izvozi, ve? uzima na dug ili kao poklon, doma?i kapaciteti nemaju posla, dolazi do viška.

Jugoslavija je to rješavala jednostavno — ljudi su se slobodno iseljavali, a uvoz je bio ograni?en. Dakle, Milka se švercala. Danas svudgje imamo Milku i zato nezaposlenost i zatvorene tvornice (višak kapaciteta). Standard nam još nije pao jer uzimamo proizvode na dug.

Jedina tajna je ho?e li carine biti visoke ili niske i na koju robu. Mogu?e se i igrati s te?ajem, što na kraju ispadne isto. Dakle, kao što je Mesi? zapamtio od savjetnika — treba aktivirati resurse i proizvodnju. Jedino nije jasno gdje se taj gumb "aktiviraj" zagubio na kontrolnoj plo?i i tko ?e ga pritisnuti.

Elem, Kuli?. Gospodin analizira sadašnje stanje kao neodrživo. Na dugi rok, vjerojatno je u pravu. Ali što treba napraviti da bismo riješili to?

Treba podvu?i crtu, a onda se suo?iti i s nužnoš?u nacionalizacije svega onoga što je u Hrvatskoj nezakonito ste?eno, a onda se stvarala?ki, a ne više trgova?ki orijentirati, dodaje. (Izvor)

Dakle, treba na?i gumb kojim se mijenja orijentacija. Postoje samo tri mogu?a mjesta: porezi, carine i te?aj.

Država ima sigurne prihode, bez obzira na to što se s narodom doga?a.... Naime, troškovi turizma su pet do sedam posto ve?i od ukupnih prihoda, što zna?i da se o troškovima šuti, dok se prihodi privatiziraju. Istra samo stvara privid da je najrazvijenija zbog novca ste?enog na taj na?in. To darvinisti?ko ponašanje unutar Hrvatske je zloporaba vlastitog položaja.... Treba jasno re?i da ljudsko dostojanstvo i prostor nemaju cijene, pa ako ste iz tog naslova nahranili vlastitu pohlepu, onda nemojte to predstavljati kao vlastitu prednost pred onima koji to još nisu u?inili. (Izvor)

Vidjeli smo da to nije baš tako. Prije ?e biti da naša država ima "sigurne rashode"... Što se ti?e toga da turizam više troši nego stvara, baš me zanima kako bi Hrvatska izgledala da recimo, nema turizma uop?e 5-6 godina? A da "dostojanstvo i prostor nemaju cijene", to je vrlo zanimljivo razmišljanje, sljede?i put kad budem kupovao stan sjetit ?u se toga...

Ja znam da ?e biti vra?eno sve što je nezakonito otu?eno i to ?e biti nužno, i EU ?e nas podržati u tome. I THT i Ina i sve to o ?emu se danas govori je nezakonito otu?eno od hrvatske stvarnosti i radnika, ?ije je to" (Izvor)

Eto odu moje dionice THT. A baš sam ih htio ?uvati, ipak je dividenda dividenda.

Da smo ostali u posjedu 135 milijardi kuna akumulacije, ne bi nam uop?e bio problem 30 ili 40 milijardi kuna uložiti u investicije i ne bi bilo potrebe za tolikim korištenjem inozemnih kredita.... Imperativno je da država u Saboru ili na gospodarsko-socijalnom vije?u utvrdi proizvodno-tehnološku-izvoznu razvojnu politiku umjesto trgova?ke.... (Izvor)

Kuli? naoko govori pametno, spominje stru?ne izraze. No i oni koji su mu izrazito skloni, primje?uju:

Kuli? je znanstvenik koji je u stanju formulirati sinteti?ke stavove; dati sintezu i tamo gdje je drugi ne vide. (Izvor)

Ljudi koji vide ono što nitko drugi ne vidi... što možemo zaklju?iti? I to pogotovo ljudi koji dijagnosticiraju problem (trivijalno) a kao spas kažu da Sabor treba donijeti "razvojnu politiku umjesto trgova?ke". Kao da smo negdje u 1955. Dakle, odlukom Prezidija se du?ani zatvaraju, a otvaraju ?eli?ane.

Duboka skepsa dr. Kuli?a prema suvremenom svijetu i globalizmu se sažima u jednoj re?enici:

Konstrukt Europe je utemeljen na filozofiji nasilja, a Europska unija je stvorila ustav poretka sile kao prava. (Izvor)

Njegovo duboko nepovjerenje prema Europi ga ipak ne spre?ava da na biografiji ponosno istakne neka priznanja sa Zapada:
Man of the Year 1992, American Biographicalcal. Institute, USA.

Certificate of Merit for Distinguished service; Dictionary of International Biography, xxvth edition, IBC, Cambridge, 1991.

Certificate of 2000 outstanding scientists of the 20th century in honour of an outstanding contribution in the field of SCIENCE. Signed and sealed at the International Biographical Centre Cambridge, England, October 5, 1998.

Certificate of International Order of Merit, - Internatlonal Biographical Centre, Cambridge, England, signed and sealed in Cambridge, England; this second day of September 1991.
(Izvor)

Vrlo zvu?ne nagrade, na prvi pogled. Me?utim, ako malo dublje zagrebete, radi se o firmama kao što je American Biographical Institute (ABI), koje (Wikipedija):

The ABI invites individuals to purchase various honors as a commemorative in their inclusion for a specific biography. [9] Such honors include "International Man of the Year," "Most Admired Man of the Decade" or "Outstanding Man of the 21st Century" (see list below), or to be included in ABI publications, such as 500 Leaders of Science[10] or The World Book of Knowledge,[11] in exchange for a "contribution fee."

Dakle, one tiskaju nagrade za novac onom tko zatraži; kod njih je ve?ina nagrada dostupna za svote izme?u 200 i 500 $. Po istom principu radi i International Bibliographical Centre (IBC) iz Engleske koji (Wikipedija) creates "awards" and offers them widely (kreira "nagrade" i nudi ih širom).

Dakle, ako želite vaš ured ukrasiti "nagradom" na kojoj piše ponosno Cambridge, jednostavno uzmite vašu Master ili American karticu i naru?ite nagradu po želji preko Interneta — stiže poštom. Prosje?an Hrvat ?e ostati zadivljen:

Kada nas nebude zbog kona?ne potrošenosti, što ?e još biti važno? Da li ?emo uspjeti saznati zašto se to dešava prije kona?nosti, to bi moglo zna?iti nešto. A da li ?emo nešto promijeniti, svjedo?iti ?e svemu vrijeme. I profesoru Kuli?u i svima drugima, pa i nama samima. Kada ljudska osoba, osim genijalnosti ima mnogo titula i ste?enih znanja, a nosi priznanje IOM-International Order of Merits Cambridge, ili zadnje do sada ste?eno u pripadnosti Member of World Forum, International Biographical Centre Cambridger i American Biographical Institute, 2006. godine, Oxford University, mi ostajemo potpuno zbunjeni u svom neznanju i nevjerovanju.(Vidi u Wikipedija na internetu !) (Izvor)

Jedno zanimljivo mišljenje o tom institutu pro?itajte ovdje... citat There are some rednecks up the road from me in Raleigh who are conducting a vanity award business in a small office that they named the “American Biographical Institute"!

Naravno, postavlja se pitanje što ?e jednom znanstveniku, koji vjerojatno marljivo objavljuje u znanstvenim ?asopisima (popis njegovih radova, pogledajte malo recimo ovaj), ne voli se isticati u javnosti i samozatajno vrijeme i trud troši na numeri?ke modele ekonomije, podešavaju?i bezbroj parametara, ili možda život posve?uje prou?avanju ciklusa ponude i potražnje na tržištu plave ribe ili marelica, ili u slu?aju dr. Kuli?a prou?ava "holisti?ko sagledavanje mogu?nosti pozicioniranja poduze?a na tržištu jugoisto?ne Europe - primjer Hrvatske Elektroprivrede" — bezvrijedna priznanja na zidu i u vlastitoj biografiji (i na omotu svih knjiga)?

Postavlja se i pitanje što radi Ekonomski fakultet, koji je pun stru?njaka koji bi o dr. Kuli?u trebali re?i koju rije?. Kad naravno malo odahnu od organiziranja ljetnih škola i sli?nih shema...

Komentari

MOJE MIŠLJENJE O SLAVKU KULIĆU

dr. Slavko Kulić ne znam dal je to pisac ovog članka primjetio zapravo jedini u ovoj zemlji kritizira vladajuću ekonomsku politiku kod nas ali i u svijetu s jedne originalne pseudomarksističke pozicije i zato izaziva sablazan ili čuđenje tipa 'kako se uopće usudi' Nažalost malo ljudi ga razumije, nije konkretan ni izravan, on sam bježi od političkog svrstavanja (premda je i debilu jasno da je na poziciji ljevice, čak radikalne) i zato nije popularan dok ga mediji izbjegavaju jer je subverzivan po poredak. Ipak uvijek jedva čekam da ga vidim jer je jedina alternativa vladajućem sistemu i suprotnost svoj negativnosti koja nas obasipa svaki dan sa svih strana zadnjih dvadesetak godina.

Tko je glasao

.....o stavovima dr. Kulića

.....o stavovima dr. Kulića se može polemizirati, ali mu se ne može zanijekati miltidisciplinaran pristup, u čemu su mnogi ekonomisti insuficijentni. Jedna od većih gluposti koju sam pročitao u ovom dnevniku je mišljenje kako je ekonomija vrlo jednostavna. Vidimo po stanju u državi, ha, ha.......

Tko je glasao

Pad nataliteta je posljedica

Pad nataliteta je posljedica poboljšanja standarda.
Malo sutra, nemilosrdnog žrvnja NL kapitalizma.
Da li je za pametne zaključke potrebno imati doktorat - ne Danijele. Što ti znaš, što mi svi znamo - ništa!

Tko je glasao

Preporučam progooglati

Preporučam progooglati "demografska tranzicija"

Tko je glasao

Mišljenja sam da dr. Kulić

Mišljenja sam da dr. Kulić nije navodio potrebnu nacionalizaciju na štetu onih koji su do dionica došli svojim radom ili na drugi pravedan način
(nasljeđem pošteno stečenih dionica), nego nacionalizacije "vlasništva" povlaštenih pojedinaca ili skupina u društvu(to će se kad-tad dogoditi).
To si pogrešno prezentirao, kao i sve što upućuje na predrasude prema nečijim namjerama. U ovom slučaju je tvoja meta dr Slavko Kulić, a meni se takav način ne dopada, dnevnik nije baš u potpunosti argumentiran. Kvalitetno je prezentirana samo tvoja subjektivna misao uz jako dobru iskoristivost dosta mogućnosti prezentacije.
Nisi argumentirao da je nešto loše napravio, a toliko si truda potrošio za obezvređivanje zamišljenog, što je on samo predložio da se napravi.
Nikakva šteta nije počinjena, a nema ni nekih kvalitetnih argumenata da bi bila počinjena kada bi poslušali njegove prijedloge.
Što nam je alternativa?
Možda nastaviti kako smo krenuli, to je tek katastrofalno loše.

Tko je glasao

Hrvatska ekonomska situacija

Hrvatska ekonomska situacija vrlo je jednostavna.
Moj susjed (EU) proizvodi aute, traktore, elektroniku mobitele i slične drangulije koje si ja (Hrvatska) jako želim, ali nemam dovoljno toga ponuditi zauzvrat.. Susjed EU svom srećom, printa i određene papiriće koji se zovu euri, i u napadu altruizma, velikodušno ponudi da će mi posuditi određene količine tih papirića kojimaću onda ja (Hrvatska) moći kupiti sve što mi srce želi (a oni proizvode više nego što im treba). Kao jamstvo za vraćanje papirića doduše ja dajem neke konkretnije stvari.. kuću, more, zemlju, vodu isl.. i svaki put kad nemam novaca za vratiti, susjed će opet velikodušno ponuditi da mi posudi još papirića, ako mu recimo prodamo to i to (HT, INA-u, banke ili nešto slično što bi susjedu dobro došlo) za malo nižu cijenu, jer ipak smo mi poslovni partneri, prijateljske države isl. ili susjed iz nekog razloga poželi da ja ovdje izgradim autoput, željeznicu isl. stvari kako bi susjed bolje mgao transportirati drangulije dalje u Srbiju, Albaniju isl., pa uvjetuje da određeni dio novaca koji mi sad posudi mora ići u tu i tu svrhu.. on će recimo još bespovratno dodati 30% sredstava (predpristupni fondovi), i tako to sve dok susjed ne bude imao pravo na sve što sam ja ikad imao, kupio i u međuvremenu sagradio, zajedno sa svim drangulijama koje mi je prodao. Posao HNB-a je u tome da drži vrijednost euro papirića pravo tamo gdje treba biti kako bi se i dalje isplatilo kupovati na dug, a posao ministarstva financija da potroši sve što posudimo.

Naravno, bitno je u cijeloj priči da se dužnik navikne na životni stil na "koji ima pravo" kako bi se osiguralo daljnje zaduživanje, i da ikakav pad kupovne moći u svrhu smanjenja duga postane politički nemoguća misija

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Traženje dlake u jaju u

Traženje dlake u jaju u dnevniku gore je slično ponašanju male dijece koja jedno drugom vire u pijat dok mama dijeli. Najvažnije je naći što kod dugoga nevalja. Karakteristika pojedinca na nižem stupnju razvoja.

Kulić je romantičar koji se ponaša kao don kihot, ali njegova razmišljanja sasvim stoje. No nagon za služanjstvom ovog naroda je prejak tako da opstati nećemo. Sumljivac Tito bio je blizu.

Slažem se s F.V. u svemu osim u jednoj zabludi:

Visok natalitet nema negativan utjecaj na ekonomiju nacije ili države, dapače dugoročno ima pozitivan ako je narod u stanju raditi i tu prednost iskoristiti. Što se pojedinca tiče, rađanje je odluka o mogućnosti uživanja u životu. Neko uživa u dijeci i osjećaju da ih je stvorio i odgojio, a neko u slobodnom vremenu, putovanju i luksuznim predmetima.

Zapadnjačka ekonomija još opstoji jedino zbog nadomještanja prethodno nerođene dijece s uvozom radne snage. Da nema stranih radnika njihov jedan bi morao uzdržavati jedno dijete, jednog bolesnog, jednog činovnika i jednog penzionera a to nije moguće. Zato dolaze stranci koji sa svojim znojem sudjeluju u stvaranju novih vrijednosti koje se kroz poreze preraspoređuju.
Da su pravili svoju dijecu to nebi bio slučaj. Ovako će im se i kultura i moral rastočiti, a onda slijedi anarhija pa totalitarizam

Ekstremni primjer s obiteljima s 10 gladne dijece je samo priča o precijenjivanju mogućnosti i neshvaćanju da dan traje samo 24 sata. Nema veze sa zemljom nego sa balansiranjem odnosa urađeno - pojedeno.

Tko je glasao

SAD već godinama moljaka

SAD već godinama moljaka Kineze da apreciraju svoj juan jer to urušava proizvodnju SAD-a.Kineski predsjednik je izjavio da 1% aprecijacije juana bi izazvalo nezaposlenost od cca. 8 miliona kineskih radnika.

http://www.bankamagazine.hr/Naslovnica/Vijesti/Hrvatska/tabid/102/View/D...

Kulić ima u svemu pravo.I ta upozorenja nisu od jučer i nije samo on na to upozoravao.Vlade dogovaraju tečaj,a naše sve dosadašnje vlade su trgovačka poduzeća europskih autoindustrija,građevinske mafije itd..

Da bi se pokrenula proizvodnja i izvozna orjentacija treba politička volja.Godinama Škegro i njegova ekipa nabacuje sve vrste krivnja na same poslodavce iz proizvodnog i uslužnog sektora i radništvo dok mu ekipica trguje i odvodi cijelu zemlju u provaliju.

Inflacija stvara radna mjesta,a deflacija stvara nezaposlenost.To je grubi opis.Treba i planirati.U SFRJ je postojala hiperinflacija jer je tadašnja ekipa tako stvarala uvjete da mogu špekulirati na temelju povlaštenih informacija.Ogromne novce su upravo istaknuti članovi SKJ zarađivali na razlici tečaja.Kasnije se ta ista ekipa prekaputarila i ponovno izmanipulirala vlastite građane tako što su tečajem osmislili nekonkurentnost domaće proizvodnje tako da mogu lijepo uvoziti i prodavati ili posredovati uz provizije stranih "investitora".Uglavnom ekipa koja je gore oduvijek ne želi ni raditi,niti se umno naprezati...Oni nas mrze, a zahtjevaju poštovanje.

Tko je glasao

Kulić je ispravno

Kulić je ispravno detektirao mnoge stvari, konačno to sam i napisao. Ali to može detektirati i netko tko nema doktorat iz ekonomije.

Što nudi kao spas? Nacionalizaciju i kontroliranu ekonomiju.

Što nudi kao svoja dostignuća? Nagrade koje se naručuju po želji od firmi koje ih tiskaju po potrebi. Tim nagradama se ne diči apsolutno nijedan znanstvenik ili političar u svijetu, osim iz par banana-državica.

Inflacija stvara radna mjesta isključivo ako smanjuje realne dugove (dakle, ako su dugovi u domaćoj valuti i time smanjuje troškove otplate kredita) i ako potiče potražnju za domaćim proizvodima. Kojim domaćim proizvodima? Hrvat će kupovati Milku i da je Kraševa čokolada dvostruko jeftinija. Hrvat će kupiti talijanske cipele i da su triput skuplje od domaćih.

Da bi se pokrenula proizvodnja i izvozna orjentacija treba politička volja.

Istina, ali tu političku volju nema nitko. Ni Kulić ne želi reći da će mjere za pokretanje proizvodnje na kratki, pa i srednji rok zapravo mnogima učiniti život lošijim i da će svi osjetiti posljedice.

Tko je glasao

Hrvat će kupiti talijanske

Hrvat će kupiti talijanske cipele i da su triput skuplje od domaćih.

Prosječni Hrvat može kupovati talijanske cipele koje su uglavnom proizvedene u Kini.Hrvat kupuje talijanski dizajn.Nekada u doba SFRJ su također Hrvati nosili talijanske cipele ali su također izvozili gomilu čizama za SSSR jer je to kod njih jako traženi proizvod,ali Rusi su nam postali "mrski neprijatelji" jer su pravoslavci...hahaha..Npr. Astra je bila prezatrpana narudžbama.Na žalost ista i slična ekipa je bila u vrhu upravljanja i nije se ulogalo u tehnološki napredak,a i bolje da nije jer bi ona "poduzetnica godine",cijenjena gospođa Olujić imala još više "mukotrpno" zarađene love.Daj Danijele isti si Škegro...prepisujete jedan od drugog....hahaha

Tko je glasao

daj franka opet o visokoj

daj franka opet o visokoj tehnološkoj razvijenosti jugoslavenskih poduzeća.

Tko je glasao

@superhik,izgleda da te je

@superhik,izgleda da te je vino od paradajza lupilo u glavu.Gdje sam to napisala?Inače se pojavljuješ kada god dotaknemo teme oko monetarne politike.Vidiš ovaj tip (dole na linku)u svojim analizama često spominje da deprecijacija i smanjenje kamatne stope pomažu u izvozu.Mnoge zemlje se bore protiv deflacije samo @superhik hoće uvjeriti cijeli Svijet da je on u pravu.Pa ti ćeš postati naš prvi Nobelovac i to za nagradu kako sj... jednu ekonomiju ponavljanjem laži.

http://edwardhughtoo.blogspot.com/

Tko je glasao

Ne govorim o kvaliteti.

Ne govorim o kvaliteti. Naše može biti kvalitetno koliko i strano, već o percepciji — naše ne valja, strano valja. To je percepcija odavno, uvijek je uvozna roba bila pojam. A realno je Golf i bio dosta bolji od stojadina.

Nigdje ne govorim da se ne mulja. Pa naravno da se mulja — inače nam ne bi trebala policija. Svugdje se mulja.

Bit je u tome da, pojednostavljeno, Hrvat želi raditi koliko i Nijemac na opremi koja je inferiorna njemačkoj, i onda ne kupovati proizvode što ih sam proizvede, već kupovati njemačko.

Tu nije kriv Škregro, ni ja. Škregro misli da je najbitnije samo sve privatizirati. Kulić misli privatizirano=pokradeno. Oni su dva ekstrema.

Pravo je pitanje: u Sloveniji je isto skoro sve privatizirano, pa je vrlo malo firmi "otišlo na bubanj". Zašto je Gorenje svjetska marka, a Končar nepoznat (a zapravo dosta kvalitetan)?

Tko je glasao

Slovenska ekonomska politika

Slovenska ekonomska politika je bila da ne srlja u konvertibilnost njihovog tolara.Itekako su se znali suprostavljati MMF-u.Nisu uletili kao naše pohlepne izdajice pa su i imali vremena i za prilagodbu i razvoj tog brenda zvanog Gorenje jer su tim činom ostali konkurentniji.Kaj misliš zakaj u Svijetu ima toliko kritičara MMF-a?Samo kod nas svi misle da se sa njima ne treba cjenkati jer "oni znaju".Oni znaju samo konstatirati,a rade na račun zemalja članica G7 i zato su nas u startu pokopali 1995. godine.Mene samo zanima zašto Kulić i ostala ekipa ne podignu tužbu protiv 5.vlade,pa nadalje,i svih međunarodnih financijskih institucija koje su radile na upropaštavanju hrvatske proizvodnje jer su nam prodavale čistu dogmu što je u suprotnosti ekonomskim zakonima.Ekonomska znanost će kad tad potvrditi ove moje sumnje i to pred nekim međunarodnim sudom.Sve investicije kroz javne radove od izgradnje Masleničkog mosta i izgradnja autocesta nije zbog tečajne i fiskalne politike bio gospodarski zamašnjak naše proizvodnje.Novac koji je isplaćen za dohotke radnika koji su sudjelovali u tim državnim investicijama je na kraju potrošen samo na uvozne proizvode.Time se razvio samo trgovački sektor.Čak su Maslenički most radile njemačke firme!!!Koja "zabrinutost" "prijateljice" Njemačke za jedan napaćeni narod u ratu.Naše sve dosadašnje vlade su trgovački posrednici i nisu se u niti jednom danu svog vladanja ponašali u smislu da podstaknu razvoj domaće proizvodnje.
Što se tiče Slovenije,ona je i u doba SFRJ odudarala od ostalih republika.Bilo je dovoljno se provozikati pa da vidiš da su naselja planski građena što je dokaz da je bilo manje korupcije po katastarskim uredima.Radnici su imali veće OD-ke,imali su bolja odmarališta,više je ulagano u njihovo obrazovanje itd. itd.Imali su bolje vodstvo i imaju još i danas bolje vodstvo.Imam jedan dobar link kojeg ću potražiti ovih dana i tamo je ljepše i iscrpnije objašnjena slovenska privatizacija,njihov mentalitet itd.
Mislim da su pogriješili jedino u tome što su ušli u EU.Osobno mi je glupa politika EU koja glumi neki kapitalizam,a ponaša se nekako socijalistički.Npr. sve zemlje imaju previsoke poreze i preopterečen davanjima OD radnika i onda se djele,kao, te subvencije.Kaj nije to razvojno samo za glupu političku administraciju?Koje su to gluposti!?Tolika centralizacija novčane mase i onda to čubi u nekakvim EU kasama jer se trebaju pisati tone molba da te pomognu,a prije toga te ogule.Cijeli zapad je u totalnoj gluposti,a mi smo među prvacima.Naivci.Države postoje samo za vojsku,policiju i administraciju...neće to dobro proći.

Tko je glasao

kakva su ovo trabunjanja?

kakva su ovo trabunjanja? UMOBOLNO. međunarodni sudovi??pohlepne izdajice?? :))koja je to razina, bože sveti! sve neke belosvetske zavere protiv hrvata i njihove proizvodnje.

Tko je glasao

Kad bi bilo tako

Kad bi bilo tako jednostavno svi bi depricirali valutu kojih dvadeset ili trideset posto, ostvarili punu zaposlenost i zivjeli sretno do kraja zivota.

Tko je glasao

Napisala sam dosta postova

Napisala sam dosta postova kak se to radi pa tražite.Kaj ću stalno pisati jedno te isto.Da ste ikada nešto proizveli vlastitim rukama i vlastitim ulogom bilo bi vam jasno što znači ono što govori Kulić.@Danijele,ti si negdje izjavio da je globalizacija u biti dobra za siromašni Jug i da je to pravedno.Da će se zapadni radnici nekako snaći itd.,itd....Protiv siromaštva Juga se može boriti jedino kontrolom nataliteta,a ne slobodnom trgovinom.Dakle,bogati Sjever bi trebao pomagati Jug poklanjanjem kontracepcije i edukacijom tog stanovništva tj.utjecati na slabljenje tradicionalnih predrasuda.Ljudi trebaju biti odgovorni za svoje potomke.Oni nemaju toliko plodne zemlje koja bi mogla prehraniti toliki broj stanovnika.U prošlosti se to rješavalo velikim migracijama stanovništva,ali nema više novih kontinenata,a na Marsu su loši uvjeti za život.

Tko je glasao

Oh, u Kanadi ima još mjesta

Oh, u Kanadi ima još mjesta za milijune i milijune. Kao što u Njemačkoj ima još mjesta za milijun Hrvata.

Protiv siromaštva juga se možemo dakako boriti na razne načine. Da im poklonimo kontracepciju, ali ne dozvoljavamo da izvoze svoje proizvode nama (a mi istodobno izvozimo proizvode njima) nije baš sasvim pravedno.

Tko je glasao

Nigdje nisam izjavila da sam

Nigdje nisam izjavila da sam za totalni protekcionizam,trgovče....prodao bi i vlastitu mater samo da ne misliš i da ne radiš.Ne trebamo uvoziti u prvom redu smeće pa zatim dizati kredite za sanacije tog istog smeća.Proizvodi trebaju imati kvalitetu i certifikat o kvaliteti i tu kvalitetu ćemo mi još provjeriti.Veće carine na one proizvode koji se već proizvode kod nas,a manje na one proizvode koji se kod nas ne proizvode.Manje carine na repromaterijal koji odgovara kvalitetom itd.itd.Kaj ću ja to opisivati ?!Znaju to sve Kulić i njegova ekipa.Imamo mi ljude sa vizijom ali ovakvi kao ti koče cijelo društvo zbog svojih uskogrudnih interesa.

O Kanadi:Kanada i je bogata upravo iz tog razloga što nije prenaseljena.Sada bi kanadski narod trebao živjeti lošije samo zato što nemaju u javnom prostoru istaknute zatucane religije,tradicije koje ljudima objašnjavaju da "blago siromašnima jer njihovo je kraljevstvo nebesko"...i da će se "Bog pobrinuti za gladnu djecu kao što se pobrine i za ptice"...(kaj im nije napravio krila taj Bog pa da odlete tam gdje ima klope) ...Gledala sam još kao dijete dokumentarac o nekoj zemlji u Africi gdje je vladalo veliko siromaštvo.Ne sjećam se točno imena te zemlje.Običaj je da prvo jedu muškarci,zatim žene i djeca.Muškarci se najedu,žene ostatak prepuste djeci i ostanu polugladne...izgledale su poput kostura,a muškarci nisu baš bili toliko koštunjavi...ta žena nema snage ni da se raspravlja sa mužem,a kamoli da mu se odupre jer bi bila smatrana da nije "prava žena"..Svi u toj pustoši imaju po desetak djece.To nema veze sa zdravim razumom.To je totalno nehumano.Prenaglašene religije i tradicije su za neke narode pogubne.Osim toga,na zapadu ljudi imaju i druge zanimacije,osim sexa, jer im to omogućuje materijalno blagostanje i mogu si priuštiti kontracepciju.

Tko je glasao

Gle, ako si vlasnik neke

Gle, ako si vlasnik neke tvornice, jedino što te može spriječiti da preneseš proizvodnju u neku jeftiniju zemlju je:

- ako je to nemoguće (tamo nema dovoljno školovanih/kvalitetnih ljudi)
- ako je to neisplativo (ako su uvozne carine toliko velike da ponište efekt jeftinije radne snage)
- ako ti netko da poticaj (država) da to ne napraviš.
- idealizam/nacionalizam (Smith)

Sve ostalo, "zatucani" domoroci i slično — isto tako se možemo pitati zašto je Hrvatska toliko siromašnija od Zapadne Europe — vjerojatno zato što smo zatucani Balkanci-neradnici, obuzeti ratovima i međusobnom mržnjom?

Svi su narodi imali desetak djece dok su živjeli skromno. Pad nataliteta je posljedica poboljšanja standarda.

Tko je glasao

A ako smo i kod nataliteta,

A ako smo i kod nataliteta, i ta 'zatucana' Afrika ima relativno niski natalitet, i jos uz dodatak HIV-a (u nekim drzavama je vise od 25% populacije zarazeno) je na putu demografskog umiranja. Ljudi u siromasnim azijskim zemljama imaju u pravilu vise djece jer ne gledaju na djecu kao na nase najvece bogatstvo, vec na korisnu radnu snagu i zalog za sigurnu starost.
Franka Valli, ta Kuliceva ekspresna rjesenja se cine jako lijepa i korisna, medjutim u evropskoj ekonomiji koja funkcionira na zakonu spojenih posuda su potpuno nemoguca, odnosno rezultirala bi potpunom gospodarskom izolacijom drzave (primjer Albanije prije 1990) Jako lijepo zvuci: Idemo nacionalizirati HT, ali to znaci-prvooduzeti i dionice hrvatskim drzavljanima, i u konacnici prekinute gospodarske odnose s najvecom uvoznicom hrvatskih proizvoda i usluga- Njemackom.
Razlog zasto je Jugoslavija mogla utrapiti puno toga SSSR-u i ostalim zemljama istocnog bloka prije 1990 je bio sto je ona s njima trgovala, a zapadne drzave nisu u takvim kolicinama. I islo je uglavnom za princip razmjene- mi vama naftu ili plin, vi nama cizme ili carape ili nesto slicno.

Tko je glasao

Ljudi u azijskim zemljama

Ljudi u azijskim zemljama uglavnom žive od poljeprivrede.Zar misliš da klempanjem djece se stvara i površina poljeprivrednog tla?Koju zemlju ti ljudi nasljeđuju?Europa i S.Amerika imaju razvijeniju industriju i zbog prirodnog bogatstva kao što su rudnici željeza,Europa preko 35 %,S.Amerika oko 15 % pa povijesno gledajući zato i imamo najnapredniju industriju.Naš višak sirotinje koji je nastao industrijskim razvojem nakon izuma parnog stroja je riješila migracija u Ameriku.Porastom životnog standarda ljudi se odlučuju za manji broj djece jer im taj standard nudi slobodno vrijeme koje mogu provesti konzumirajući industriju zabave itd.Pročitaj si kako je završila u prošlom stoljeću Zelena revolucija u Indiji...nije se niti navodnjavanjem,niti stranim ulaganjem ostvario napredak,a stanovništvo se podvostručilo upravo zato što su samo egzistirali i opet se rodila sramotna bijeda i glad...Što se tiče Afrike,ona posjeduje preko 50 % svjetskog zlata u svojim rudnicima,a oni su u rukama stranaca jer imaju identične vladare poput naših "milih i poštenih" koje podupiru religijske institucije.Kina ima politiku kontrole nataliteta i zato ide napred i ne želi aprecirati juan jer im se vladari ne žele još baviti uvoznom trgovinom.Kada bi im na vlast došao netko poput naših adezeonja za par godina bi pomrlo stotine miliona Kineza,što od gladi,što od ratova unutar njihove zemlje.

Kulić nije nimalo toliko mutav da bi nas stavio u totalnu izolaciju poput nekadašnje albanske gospodarske "politike".Nikada nisam čula od njega,niti čitala da je takve bljezgarije izjavljivao.Kulić ti crta švicarski model države koji se zasniva na transparentnosti iz kojeg proizlazi,i javni i osobni moral.Švicarska ima mnogo toga što je društveno pa nije komunjarska zemlja.Svaki čas imaju referendume,a mjesni odbori itekako brinu da li ljudi izlaze na referendume.Njihovo prosječni građanin zbog toga ne razmišlja kako se zove njihov predsjednik ali zna kako se zove tip iz mjesne zajednice.Oni ne uzgajaju lidera.Nisu poput ovaca.Obični Švicarci ne voze najnovije makine i ne jure u kredit da bi vidio susjed kako on ima,ali ih zato voze naši gastarbajteri.Po tome možeš tamo prepoznati naše ljude.Švicarci vole izlaziti,otići na putovanje...,a naši grade kuće u domovini,a umru u tuđini,u podstanarstvu...Ti si izgleda demagog adezeonja ili si potpao pod njihovu hipnozu kada toliko ocrnjuješ Kulića?.Ne može sve biti privatno.Npr. V. Britanija je privatizirala željeznicu i sada imaju velike probleme.Što smo mi dobili prodajom banaka,t-coma,INA-e...visoke cijene i ovisnost..

Tko je glasao

F.V., ti si sve skupa

F.V., ti si sve skupa pomijesala i nesto trkeljas od Indije do Svicarske, od Kulica do referenduma. Btw, Britanija nije privatizirala zeljeznicku infrastrukturu vec samo prijevoznicki dio (odnosno vlakove), a djeca su u radno-intenzivnim gospodarstvima vrlo pozeljna i jeftina radna snaga koja pridonose kucnom proracunu doslovno od malih nogu. Da, bas trebam biti adezeonja da bih mislio da je Kulic demagoski tudum s diplomom American Bibliographical Instituta.

Tko je glasao

Dobro, trkeljala sam od

Dobro, trkeljala sam od Indije do Švicarske jer me već preko 15 godina izluđuje ovo gluparanje oko makroekonomskog smjera RH.Mogu si zamisliti jednog Kulića koju dozu neuroze drži u sebi kada zna i razumije mnogo više od mene,a nemoćan je.Čovjeku se tresu ruke jer godinama gleda debilizam i indolentnost ekonomske struke.Samo da vam kažem da ljudi nisu bili neurotični ne bi nikada izašli iz spilja,ne bi nikada izumili vatru i kotač.Neuroza je izvor kreativnosti.Destruktori takve etiketiraju i omalovažavaju.Svrha školovanja mora biti da se u pojedincu stvori osjećaj za zajednicu,da ovisno u situaciji osobni interes,ako treba i ako je nužno,treba ustuknuti pred društvenim interesom.Pojedinac se treba školovati da istodobno bude i vođa i sljedbenik,a za to je nužno razvoj kritičkog razmišljanja iz kojeg se ne rađa narcisoidnost već samokritičnost.Uglavnom ekonomisti pout našeg npr.@superhika koji se razletio po svim mogućim forumima vjeruju i poučavaju ono što ne izaziva sukob s institucijama koje su odraz dominantne ekonomske moći.Treba se dobro naučiti lagati da bi na kraju lagao i samog sebe.Suvremena privreda pruža samo tri mogućnosti izbora:inflaciju,nezaposlenost i kontrolu.Mi smo izabrali srednju mogućnost iz ovog razloga:Visoka nezaposlenost je odraz želje da se nadnice drže na niskoj razini.Nezaposleni pristaju na nižu cijenu rada kada traže posao.Zaposleni se boje išta tražiti da ne bi postali tražioci posla.Kada bi se povećao broj zaposlenih,smanjio bi se višak vrijednosti tj. profit vlasnika kapitala.Puna zaposlenost je također jedan uvjet što izaziva gospodarske krize jer time se smanjuje višak vrijednosti i time se smanjuju ulaganja.Dakle uvijek treba postojati neki postotak nezaposlenih da bi se stabilizirala cijena rada što reflektira i cijene proizvoda na tržištu jer višak vrijednosti ostvaren u takvom gospodarstvu je izvor investicija.Ako investicije rastu brže nego višak vrijednosti dolazi do pada profitne stope.I socijalističke zemlje su u biti kapitalističke jer svi mi i oni radimo za profit samo što je vlasništvo u rukama partije.I tako je i u nacionalsocijalizmu.I kapitalističke zemlje su socijalističke jer u većini zemalja vlasništvo je u rukama stranaka.Dakle ako izostavim glupe predznake ideologija,sve je kapitalizam.Bit svakog kapitalizma je okrupnjavanje.Veliki kapitalisti žele progutati male kapitaliste.Žele pošto-poto zauzeti njihovo tržište.To poručuje S.Kulić a vi to ne vidite i ne razumijete.Ekonomski moćnije zemlje preko svojih kompanija zauzimaju male zemlje.Vi mislite kako je to supač kada Obama kaže Jaci kako imamo lijepu obalu.Ja se zabrinem za tu obalu kada znam kako se ti naši neodgovorni glupani na vlasti ponašaju.I nadalje,kada se koncentrira kapital,taj isti kapital postaje kočnica razvoja načina proizvodnje što ga je stvorio kapitalizam jer urušava čitavi sistem.Tako nastaju,ukratko,recesije.

F.V., ti si sve skupa pomijesala i nesto trkeljas od Indije do Svicarske, od Kulica do referenduma. Btw, Britanija nije privatizirala zeljeznicku infrastrukturu vec samo prijevoznicki dio (odnosno vlakove)

Znam da se njihovi vlakovi voze po državnoj tračnici , ali su sve živo razdvojili po sektorima.Sve živo im propada jer vlasnici uopće ne ulažu u razvoj.Svaki čas se zbog afera mjenjaju vlasnici tih sektora.Taj "uvoz" privatnog u javno prilično košta porezne obveznike V.Britanije,kao što nas koštaju npr. naši tuneli i ceste.Bila je nedavno tv-emisija baš na tu temu.Izvlači se lova na veliko jer se prikazuju prenapuhani troškovi.Živa muljaža.Uglavnom sve operušaju i proglase stečaj.I tako dođu drugi,pa ponove scenu.Svi znaju da država ne može si priuštiti odricanje od željeznice pa se sanira svaki čas nastala šteta.Treba vrlo oprezno ići u ta javna privatna partnerstva,a u ovim slučajevima to nije potrebno.Potrebno je učinkovito pravosuđe i kontrolni mehanizmi koji bi uvjetovali odgovorno ponašanje državnih namještenika.

a djeca su u radno-intenzivnim gospodarstvima vrlo pozeljna i jeftina radna snaga koja pridonose kucnom proracunu doslovno od malih nogu.

Da li se ti moliš onom rogatom bogu?Da li si ti čitao ikad išta o dječijim pravima?Kako bi tebi bilo da tvoje dijete mora već sa sedam godina raditi?Baš ste zaglupljeni sa svojim religioznim stavom i glumite patetično suosjećanje sa tom djecom.Neka se rađaju i neka proklinju dan kada su se rodili jer ima netko na zapadu kojemu je "stalo i jako mu je žao" te djece.Crkve šalju svoje misionare da si hrane svoju narcisoidnost.Da!Pomažući drugima pomažemo svoju narcisoidnost i razmisli malo o tom "pomaganju".Postoji ona stara izreka:Ako želim pomoći siromahu onda mu neću davati ribu,već ću ga naučiti kako da ulovi ribu.Dakle,kakva globalizacija i slobodna trgovina,već porez bogatim zemljama za izgradnju obrazovnih institucija u trećem svijetu,.Ne vjerskih,već obrazovnih,pored izdvajanja love za kontrolu nataliteta.Dakle,njihovu djecu slati u škole,a ne u nadničarstvo.Na taj način njihova djeca neće misliti da su im krivi za njihove nedaće oni kaj crtaju karikature Muhameda.Ako se takve zemlje ne žele mjenjati u smislu obrazovanja svoje populacije,treba im uvesti embargo i doći će do pobune unutar te zemlje.Pomaganje putem UN institucija samo pomaže razvoj šverca,korupcije itd.Takvim državnim uređenjima ne treba ni lipe slati sve dok se ne urazume,sklope ugovor kojim supotpisnik i osobno odgovara i namjenski ne utroše sredstva u obrazovanje i osnovnu administrativnu organizaciju društva iz koje putem razvojnih planova se gradi daljnja infrastruktura.
Malo je zemalja poput Kine da su vođe imale hrabrosti da pogledaju istini u oči i da se opredjele za tu istinu.Jedini način da se zaustavi rast stanovništva siromašnih zemalja je kontrola nataliteta.

Što se tiče Švicarske,@frederic je i na televiziji i ovdje lijepo govorio o odgovornosti prema vlasništvu.http://pollitika.com/otoci-duginih-boja

U Švicarskoj postoji državna služba,nešto slično kao naše poduzeće "Zrinjevac".Njihovi inspektori idu u inspekciju okoliša i ako vide zapušteni vrt ili neuredno dvorište izdaju nalog svojim radnicima koji to lijepo urede,a vlasniku pošalju račun koji nimalo nije mali.Tako su vlasnici prisiljeni da brinu o svom vlasništvu ili da ga prodaju ako ne žele brinuti.
E,pa došla sam na ideju,kada bi ja bila tri dana na vlasti osmislila bih takav zakon i još jedan...i još sto.Organizirala bih i građevinsko državno poduzeće koje bi po nalogu inspekcije popravljalo sve one silne hotele koje su pederčići privatizirali.Lijepo bih sve obnovila,poslala im milionske račune.Oni ne bi imali love za platiti i opet bi bili ti hoteli nacionalizirani i spremni za novog kupca koji bi trebao itekako se potruditi da dokaže da ima s čime investirati .U međuvremenu bi ti hoteli radili u vlasništvu zaposlenih radnika.Nešto kao samoupravna organizacija.(zadnju rečenicu sam izbrisala jer sam malo pop...).

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci