Tagovi

Eh Sun?ani Hvare, tugo moja!

SH Vru?ine su pa nemam baš volje niti želje, a ima i drugih poslova, no kad je Sun?ani Hvar u pitanju živnem. Evo ga opet na naslovnicama. Najprije mi prijatelj iz turisti?ke agencije dostavi izvadak iz Briefing WebClipping kojeg možete skinuti i u pdf formatu . (Briefing web clipping su pretplata na isje?ke iz novina za poslovne ljude u Hrvatskoj ali i u svijetu - tek toliko da znate kako je slu?aj Sun?ani Hvar pažljivo pra?en u stru?nim turisti?kim krugovima).

Kako vidim da je to ustvari isje?ak iz Novine 24 sata, po?em na njihove stranice, i zaista i to u originalu možete na?i pod zvu?nim naslovom “Pred bankrotom: Sun?ani Hvar gubi 497 milijuna kn? . Ve? sam sjeo da napišem za omiljenu Pollitiku, ali pogledam i druge novine. Pa tako Jutarnji list dodaje svoj dio (dne 06.08.) naslovom Od 11, ure?ena samo tri hotela Sun?anog Hvara” “. A onda i Slobodna Dalmacija od 07.08.2008. ?lanak pod naslovom i podnaslovima http://www.slobodnadalmacija.hr/Hrvatska/tabid/66/articleType/ArticleVie... "> KONTROVERZNI POTEZI UPRAVE ‘SUN?ANOG HVARA’ - Uzbuna na škoju: hvarski hoteli pod hipotekom - Ne samo da su hoteli zalog za vra?anje kredita, nego se najavljuje i pretvaranje depandanse Dalmacije u apartmane, što je ogor?ilo Pjerina Bebi?a.

Dakle slu?aj “Sun?ani Hvar” ipak postaje sve ve?i “slu?aj” (sad ve? ogroman kao Biokovo) i kao takav se opet lansira u žižu javnosti. Autorica Maja Zrni? u Jutarnjem postavlja dobro stvari. Ona podsje?a na ?injenicu da su ORCO grupa i Vlada RH potpisali ugovor koji je još tajan, ali je javnosti dostupan Program ulaganja i Poslovni plan (kao sastavni dijelovi dioni?arskog sporazuma) prema kojem se ORCO obvezao da ?e do 2008. preurediti i staviti u funkciju ve?inu od 11 hotela Sun?anog Hvara. Formulacija “Do 2008” bi ustvari zna?ila “do kraja 2007, no ne treba se “ciganiti” oko tih detalja, jer i krajem 2008 godine ?e se samo tužno mo?i konstatirati da su od ukupno 11 hotela obnovljeno samo 3. I na kraju obra?unava štetu koja se nagomilala iz ovog "projekta" za užu i širu zajednicu (od neubranih poreza do neubranih turisti?kih taksa).

…. predstavnici Grada Hvara imaju podatke koji daju druk?iju sliku o hvarskim hotelima. Prema službenim podacima Hvarske turisti?ke zajednice, popunjenost hotela Sun?anog Hvara u srpnju 2008. bila je 50 posto. U posljednje dvije godine za 257 tisu?a smanjio se broj ostvarenih no?enja u hotelima Sun?anog Hvara, otkako ih je 2005. preuzela strana grupacija ORCO.

Ni financijska strana nije nimalo ugodna:

Fina upozorava da je suradnja sa Sun?ani Hvar d.d. vrlo nesigurna i da je visoka vjerojatnost nastupa zastoja u pla?anju. Tvrtka Sun?ani Hvar d.d. je u gubitku, pa državi ne pla?a porez, a u posljednje tri godine prihodi Gradu Hvaru i gradskom prora?unu od uplate boravišne pristojbe su se prepolovili. Tri godine poslije sklapanja ugovora s ORCO grupacijom hvarska javnost, ali i šira, imaju pravo znati jesu li prodani hoteli Sun?anog Hvara ili se ipak radi o privatno-javnom partnerstvu.

Veliki svjetski stru?njak predsjednik Uprave Sun?anog Hvara d.d. Jacques Bourgeois, koji je doveden na Hvar da evoluira hvarski turizam, tako?er u Jutranjem tvrdi:

Jedina pri?a o Sun?anom Hvaru je pri?a o uspjehu. Kada se o našoj tvrtki pri?a pokazuje se slika neure?enih hotela, a ne ovih koje smo uredili. Zašto mediji ne snimaju Amforu, Plažu Bonj ili Delfin u kojem se nalazi i deset puta više gostiju. Gosti koji dolaze u Hvar su kvalitetniji turisti koji dnevno troše u prosjeku 500 eura po osobi. Zarada najve?eg hvarskoga hotelskoga poduze?a se udvostru?ila, a popunjenost hotela kre?e se od 80-95%, što bismo mi ocijenili iznena?uju?e dobrim. Mi provodimo evoluciju hvarskoga turizma.

Bilo bi lijepo da je prosjek na Hvaru recimo barem cca 100 Eura po osobi, koliko iznosi cjelogodišnji prosjek koji se dostiže u najvrednijim dubrova?kim objektima (recimo Croatia, Excelsior, Argentina).. Ali ako je ipak istina što vrli Bourgeois govori, ?emu su onda one srpanjske akcijske cijene bile po svim hrvatskim dnevnim a vjerojatno i svjetskim novinama (o cijeni 99 eura po sobi za polupansion- (dakle cca 50 Eura po osobi i danu) - i unato? svemu su ostali poluprazni. Tu smiješnu pri?u o gostima od 500 eura po osobi na dan jedan ?itatelj Jutarnjega slikovito komentira:

ORCO grupa nije stigla završiti radove a neke nisu ni zapo?eli jer su kasnili s po?etkom radova i došla je sezona. Sad pokušavaju s visokim cijenama i dovo?enjem bogataša smanjiti gubitke me?utim o?ito je da je Hvar u velikim problemima. Ako se prošetaju normalni gosti po mjestu i pogledaju malo bolje mogu vidjeti te i takve bogataše od kojih neki pijani leže po Rivi kao klošari i prave budale od sebe. Valjda misle da s novcima mogu raditi što ho?e i divljati, opijati se te ostalo. S novcima se može dosta toga ali kupiti da je neko nekome simpati?an to sigurno ne. U Hvaru su dosta zabrinuti da im se jedan dio starih gostiju od prije nije vratio i ove godine a to je stvarno razlog za brigu jer ako je negdje odli?no gosti ?e se skoro sigurno vratiti u tu turisti?ku destinaciju. Sve skupa nije dobro i ima dosta razloga za brigu !

Usputno govore?i, na cijelom svijetu ne postoji destinacija u kojoj se prosje?no troši 500 € na dan, mada ima tu i tamo pojedinaca koji bi u nekim ekskluzivnim prostorima u srcu sezone doista mogli toliko potrošiti, ali je to rijetkost nad rijetkostima – u nekakvom rezidencijalnom smještaju jednom godišnje ili jednom u dvije godine.

Izgleda da osim “marifetluka” omogu?enih “tajnim ugovorima” tamo u Sun?anom Hvaru najviše caruje nestru?nost i neznanje. Ta je ?injenica nažalost jako poznato svim turisti?kim stru?njacima, a naro?ito doma?im i stranim partnerima, gdje prevladava žalosno podsmjehivanje. Kažem žalosno – jer nemogu?nost poslovne suradnje s jednom takvom izuzetnom destinacijom, te gubici novaca i ugleda hvarskog i hrvatskog turizma nikome nisu dobro došli. Tako Pjerino Bebi? u Slobodnoj Dalmaciji dalje navodi:

Promjene koje se odvijaju posljednje tri godine, otkako je u Hvar stigla Orco grupa, osje?aju se prije svega kao manjak turista, pa stoga silno raste zabrinutost u gradu. Ovoga je ljeta vrlo neugodno odjeknula i reportaža njema?ke televizije u kojoj su prikazani prljavi i skupi hoteli Sun?anog Hvara. Nažalost, njema?ka TV ekipa cijeli je grad Hvar poistovjetila s lošim iskustvom koje su doživjeli u hotelu Riva ili Pharos.

A Pjerino Bebi?, hvarski gradona?elnik, prešao je izgleda u ofenzivu, jer je pritisak "bodulske" javnosti postao neizdrživ. On se usprotivio preradi hotelskih objekata u stanove za prodaju (što je ina?e jedan od o?ajni?kih planova ORCO-a koji u tome jedino vide spas od bankrota - mada je to izri?ito nedozvoljeno od svih službenih turisti?kih struktura ove države). Pjerino navodi da bi u mogu?em bankrotu Sun?anog Hvara hrvatska država, kao formalni suvlasnik 35 posto temeljnog kapitala (pa time i obveza), morala platiti najmanje 173 milijuna kuna - a to naravno zna?i hrvatski porezni obveznici. Pa Pjerino dalje u "24 sata" kaže:

Nikad u povijesti Hvara ta tvrtka nije tako loše poslovala! Za vrijeme rata Sun?ani Hvar udomljavao je brojne izbjeglice i tako dugovao 78 milijuna kuna. Sada, kad se bez izbjeglica bave turizmom, na kra?i ili dugi rok, duguju 497 milijuna kuna. Istovremeno, u zadnje dvije godine imali su 256.000 no?enja manje, a 891 ležaj je prazan, što se u špici sezone nije dogodilo nikad.

A glede samog ulaganja Pjerino veli dalje u "24 sata":

“ORCO” se obvezao u “Sun?ani Hvar” d.d. uložiti 600 milijuna kuna u dvije faze - dio iz vlastitih sredstava, a dio iz zajmova podignutih na ime Društva. Za sada izgleda da ORCO diže kredite i ulaže novac u obnovu, no mnoge na Hvaru zanima koliko su novca oni kao investitori donijeli na Hvar.

S time smo došli do same srži stvari i ne vidim nikakvog razloga da ju ne nazvovemo pravim imenom. ORCO nije ni došao na Hvar kao investitor. Naime, netko iz države (?itaj HFP-a i gornjih tajnovitih struktura državne vlasti) im je dao objekte besplatno, sada se vidi da su i ulaganja izvedena na ra?un hvarskih vrijednosti, a ogromni financijski gubici (a da ne spominjemo gubitak ugleda), su ostvareni krajnje nestru?nim radom i neposlovnim pristupom i sada nagomilani na ra?un hvarske budu?nosti. Dakle ORCO nije bio nikakav partner u nikakvom JPP-u nego - korupcijski “pera?” hrvatskih nekretnina za neke doma?e upotrebe. Zato je došlo vrijeme za intervencijom institucija hrvatske države u obrani svega onog što tamo ima izuzetnu vrijednost, i naro?ito onoga što je od svega toga ostalo.

Da bi gornja konstatacija mogla biti to?na, a da se pripomogne institucijama hrvatske države u raš?iš?avanju ovog slu?aja nužno je znati da je za ovakav težak i odgovoran zadatak restitucije hvarskoga turizma, a prije potpisivanja ugovora o navodnom JPP ili PPP (u kojem je navodno država jedan od sudionika), ORCO-v kredibilitet je trebao biti provjeren od nezavisne revizorske tvrtke (barem je takva trebala biti procedura). Nitko ne znamo ni kakav je taj tzv. JPP ugovor (koji je k tome još uvijek tajan), pa tako niti ta fantomska revizorska izvješ?a (ako su ikada napravljena) o bonitetu i stru?nosti tvrtke kojoj su u ruke povjerene izuzetno visoke vrijednosti.

Da bi gornja konstatacija mogla biti to?na pokazuje da takav nesposoban i mutan poslovni partner ipak po prioritetu dobiva još jedan zna?ajan projekat - šibenski Obonjan (prema Poslovnom vjesniku od 21.03.2008).

Šibenska gradona?elnica Nedjeljka Klari? i regionalni direktor Orco grupe Dragan Lazuki? potpisali su u ?etvrtak ugovor o realizaciji projekta Obonjan Rivijera, kojim ?e otok Obonjan postati novo odredište u turisti?koj ponudi Hrvatske. Ugovor je zasnovan na BOT modelu i trajat ?e sljede?ih pedeset godina, a njime se Orco obvezuje financirati projektiranje i gradnju novih turisti?kih objekata kojima ?e upravljati do kraja isteka ugovora kada, bez naknade, prelaze u vlasništvo Grada Šibenika. Po?etak gradnje je predvi?en za po?etak 2010. godine, a prvi gosti na Obonjanu se o?ekuju ve? 2012. godine.

Da bi gornja konstatacija mogla biti to?na, tj. da u ovom majmunskom poslu nekome nije bio na pameti javni interes i razvoj turizma pokazuje i vijest iz Banka magazine od 7.08.08 o poslovanju nesu?enog vlasnika Sun?anog Hvara (kojeg je razbio HSS tj. Markov i Tom?i?):

Terme ?atež: Prihod pove?an 6 posto - U srpnju su, prvi put u povijesti, imali preko 100 tisu?a gostiju - Terme ?atež zabilježile su u prvih sedam mjeseci ove godine 380.300 no?enja, što je za 3,6 posto više nego u istom razdoblju prošle godine. Prihod je istodobno pove?an za 6 posto, na 17,03 milijuna eura. U srpnju su postigli još jedan veliki uspjeh. Prvi put u povijesti rada Termi ?atež u jednom mjesecu su imali više od 100.000 gostiju. To?nije, imali su 102.358 gostiju, što je 20 posto više nego isti mjesec prošle godine. Broj no?enja doma?ih gostiju pove?ao se za 5,8 posto, na 60.134, dok se broj stranih gostiju pove?ao za 48,8 posto, na 42.224.

Intervencija nadežnih institucija hrvatske države u slu?aj protežiranja ORCO-a pokazuje se kao nužnost, u kojoj bi usputno trebalo provjeriti i sve one koji su sudjelovali u ovim “slavnom” projektima. Naravno to treba u?initi što prije, dok i ovaj šibenski projekt ne postane previše "slavan". A budu?i da se radi o istim ljudima i sli?nim koncepcijama, možda Baji? i u Šibeniku na?e još pokojeg dragocjenog svjedoka, koji bi o svim ovim bjelosvjetskim novotarijama (kojima se zasljepjuju naše naivne balkanske o?i) mogao dosta toga znati!! Naime, pored "velikana hrvatske tranzicije" Damira Polan?eca, koji je u naše balkanske prostore sa Sun?anim Hvarom uveo novotariju magi?nog nazivlja PPP/JPP (sad vidimo s kakvim rezultatima), šibenska gradona?elnica Nediljka Klari? s Obonjanom je uvela drugu “novotariju” nazvanu BOT model. O ?emu se sada tu radi pogledajte na Wikipediji:

Build-Operate-Transfer (BOT) is a form of project financing, wherein a private entity receives a concession from the private or public sector to finance, design, construct, and operate a facility for a specified period, often as long as 20 or 30 years. After the concession period ends, ownership is transferred back to the granting entity.

Ako znamo da se u svijetu hotelski objekti u principu moraju stalno temeljito prepravljati (modernizirati svakih 7 godina a nakon 25 godina srušiti i ponovno izgraditi), te da je ovoj dokazano nesposobnoj kompaniji šibenska gradona?elnica dodijelila BOT koncesiju na 50 godina (što je neuobi?ajeno u svjetskim BOT modeliranjima), daljnja pitanja postaju posve suvišna.

Zato je došlo krajnje vrijeme da se "dite vrati materi!!" Pa da vidimo kona?no pravnu državu na djelu, ne samo zato što su prouzro?eni ovakvi gubici, i da prijete novi, i to samom državnom prora?unu, a da ne spominjemo turisti?ka katastrofa cijelog jednog prelijepog otoka. I da vidimo i one koji su stajali iza svega toga. Tenori su u "apsu", i mogu “puno toga lipoga re?i”, samo im to treba omogu?iti - ?ista rutinska stvar policijskog zanata!

Komentari

Hrvatska se upravo hrabro

Hrvatska se upravo hrabro nosi sa svojim turistickim nasljedem. I sam sam nestrpljiv i pogadaju me velika kasnjenja, nesnalazenja, diletantizam i raznorazni fuseraji, ali skromno smatram da ocjena nije ni blizu kako se podgrijava.
Kod nas nema nista izmedu; ili je 100 najcrnjih vragova ili nirvana savrsenstva, a tajming prijelaza niti spomena vrijedan, pa oni nezadovoljnici koji zazivaju 100 crnih vragova ni ne primjete kad se opca moda okrenula na opcu nirvanu. Tako je prije 10-tak godina veliki problem bila losa cesta, a u meduvremenu se svjetina okrenula cestovnoj nirvani uz gdjekoje rugoborenje o cestarini, vinjeti, drugoj cijevi, dodatnom mostu,...

Nekoliko nabacanih natuknica za razborite. Da, Hrvatska radi upravo fantasticno. Od duhana do vrhunskog turizma. Sjeverno od Diomedovog plovnog puta kamo Stari Grci nisu ni smatrali vrijednim trajnije se nastanjivati osim osnivati privremene faktorije, a sto u stvarnom prostoru odgovara znatno oskudnijem, a ako ne i drasticnom klimatskom podrucju, mi Hrvati imamo Istru i vrhunsku ponudu cak jos i u nastajanju od koje strepe i strepice slicna usporediva mjesta.
Juznije tuznije, ali klimatoloski, prirodno i raznorazno drugacije upravo Bogom dano malo nam turisticki doista zaostaje. Medutim sto, treba znati vrednovati i ovaj trenutak i kao izuzetnu priliku i jos koliko toliko prisutnu opcu zbrku i znati vrednovati ove procese uhodavanja i koliko se tu mogucnosti otvara i po kojim sve dimenzijama.
Metereoloski ono sto na sjeveru pocne kao malo jugo obvezatno rezultira i na jugu s juzinom i promjeni se vrime.
Turisticki gledano vrhunska ponuda sa Sjevera prosirice se i po Jugu za kratkog vremena dok trepnes, a kontinent, on ce svoje bisere nizati jos dugo vremena kasnije. Slutim vrijeme kad ce npr Vinkovci proci svoju metamorfozu iz ultra depresivnog (koliko je to danas ucmalo moze se usporedivati sa Bosutom koji pol dana tece u jednom pol u drugom smjeru) postati cudo divljenja dostojno sto ustvari i jest za rijetke bez da se o tome izgradi turisticki celofan i ostalo. Pa Baranja prakticki zaboravljena u turistickim prospektima kao cudo nad cudima.
ps dakako da pretjerujem pa tek sam se vratio s go, a mora netko drzati i protutezu raspojasanom sitnozubom mentalitetu

Tko je glasao

Nije te bilo, mislio sam da

Nije te bilo, mislio sam da si na odmoru (ili si se vratio). Mi uz more smo stalno dežurni, ili zato što trebamo nešto učiniti za one koji se odmaraju, ili nam oni koji se odmaraju ne daju mira da se mi odmaramo (valjda ove kombinacije razumiješ). Ali to je tako - nema izlaza, nama je zima za odmaranje, a kako je turizam industrija koja se ne pothranjuje od danas na sutra, treba zimu koristiti za ljetne aktivnosti. Laž je da se uz more samo živi od nekoliko mjesci, madfa stoji takav prigovor jer može mnogo više.

Ovo ovdje si dobro postavio da je turizam širih mogućnosti, ali do toga treba doći, a putokaz dobrim dijelom može biti Španjolska (u onome što je dobro i u onom što nije pa trebamo izbjeći). Turizam svakako nije partikularna nego globalna pojava, nije čak ni čisto ekonomska nego više kulturološka, uspjeh u turizmu ovisi o mnogo čemu, ali svakako ne smije biti prepušten neodgovornim pojedincima koji "zapasaju" svoj okrug i šerifuju po vlastom nahođenju. Morski pojas nije sve, niti smije biti sve što Hrvatska pruža. Npr. dok Hrvatska ukupono ima oko 55 milijuna noćenja (od Cavtata do Osijeka) samo unutrašnjost Španjolske generira preko 70 milijnua gostiju na vlastito more, s inozemstvom to čini oko 130 milijuna gostiju (ili 2130 puta više nego Hrvaska).

Razjedinjenost i soliranje prevladavaju a uz diletantizam se još sve to skupa srozava. ORCO je čist primjer diletanata u tirizmu - sčluže kao ruglo u toj branši (doma i u svijetu) i to bi trebalo što prije završiti. Cijeli Hvar mora imati jednistvenu ruku koja će kreirati i usmjeravati, a u nju bi se svi vlasici i objekti trebali uklapati. Kako?? Ppa vani takve stvari postoje (komore i državne ustanove koje neće ulaziti u vlasničko ponašanje ali inzistirati na vlasničkoj odgovornosti. Tek ove godine se počelo u Dubrovniku razmišljati o tzv "destionation managementu", koji bi objedinjavao sve subjekte i ponude i optimalno ih koristio i usmjerava na opće dobro. Do sada su svi subjekti bili prepušteni sami sebi i svojim sitnim petljanjima, ali ja najgore od najgoreg - i što je ukupno za cijelu destinaciju prava katastrofa jest kad se pojave mšetari i neznalice i počnu provoditi svoje mudrolijske eksperimente (kao što je slučaj SH na Hvaru ili OZ na dubrovačkom području).

Greške u koracima je vrlo jednostavno detektirati. Mnogi misle da je turizam nešto što može raditi kako bilo i tko bilo - a to je posao za ljude šireg dometa i duha (jer je turizam kompleksna pojava). Turizam je industrija ali vrlo specifična industrija, različita od tvornice žice, farme kunića ili nojeva. Negdje još 1994 (pucalo se po nama) sam izradio malu analizu (prvu ozbiljniju poslije promjenakoja se pokazala točnom - na moje iznenađenje čuva se u biblioteci Ekonomskog Fakulteta kao prvi rad te vrste). Prognozirao sam da povratak turizma u Dubrovnik (a i u Hrvatsku) nije "botun" na konvejerskoj traci, gdje samo treba samo pritisnuti, a dolari, marke ilči euri će sami poteći. Mnogi su me tada napadali da crno gledam, a danas mogu nažalost reći da sam u prognozama samo pogriješio da su rokovi povratka turizma pomaknuti mnogo dalje nego sam predviđao. Jer nisam pretpostavio da će se oko dubrovačkih turističkih resusra tući muljatori i diletanti. Napravio sam i 2006 godine jednu analizu, koja je odzvonila po svim medijima i forumima u Hrvatskoj, u kojoj sam samo konstatirao - "da je car gol". Sada spremam jednu drugu analizu koja treba pokazati da je turizam na jugu Hrvatske tek na 50% najgore godine prije rata, a da ni valorizirane vrijednosti financijskih pokazatelja nisu toliko u zaostajanju. A ta priča o socijalizmu i komunizmu je glupost jer je 90 posto tok turzma bilo osvajano na svvjetskom tirostičkom tržištu, i to u dorektnoj borbi s najjačim konkurentima (italija, Španjolska, Francuska,itd.)

Pogledaj moj post "Privatizacijski mitovi" (ne znam sada koji broj) ali ima podnaslov "Mrtvi kapitali". To što se još dana radi s državnim resursima (a hotelski kapaciteti i vrijednosti su potencijalni društveni resursi) nema nikakve veze sa zdravom pameti? Dubrovnik je na 50 % svojih predratnih rezultata samo zato što jedan veliki dio potencijala 18 godina poslije promjena i 15 godina poslije rata još uvijek nisu privedeni svrsi, niti obnovljeni, niti bačeni na tržište na kojem se sve može prodati (naravno pi cijenama i uvjetima koji su potrebni).

To Hrvatskoj i hrvatskom narodu ne treba, a netko treba snositi odgovornost za propuste i poslovne promašaje - i grijehe nečinjenja. Kao što nije za svakoga recimo genetika tako nije za svakoga ni turizam, ali se to teško prepoznaje a naročito oni koji do tih vrijednosti dođu ustvari besplatno (kao SH). A šteta koja tako nastaje široj društvenoj zajednici (kroz smanjeni promet i neubrane poreze, neubrane doprinose, neubrane takse isl) prebacije se na porezne obveznike.

Ova je stvar svakome jasna. Bez obzira koliko bi netko htio zamagljivati. Imaš pravo kad kažeš da će se turizam razvijati, imaš pravo i kad kažeš da će doći i u Vinkovce (ali i Olovo i Ramu, jer je to pojava koja ne priznaje granice), ali nemaš pravo ako eventualno s takvim optimizmom braniš neke koji su svoj dio trebali napraviti kad su došli u posjed nacionalnih resursa, a nisu ništa, ili malo napravili ili čak počinili štetu (navodim kao primjer - nisam primijetio da tvoj post takvo nešto znači ali ne treba stiskati oči).

Ne postoji "Pale sam na svijetu" (i to je jedan moj davni post), svi mi imamo svoje odgovornosti, pa i vlasnisi također. Ne postoji takova sloboda nigdje u svijetu - to je laž koja samo diletantima i neznalicama konvenira.

Tko je glasao

ili 2130 puta više nego

ili 2130 puta više nego Hrvaska ????
Cijeli Hvar mora imati jednistvenu ruku koja će kreirati i usmjeravati, a u nju bi se svi vlasici i objekti trebali uklapati. Kako?? Ppa vani takve stvari postoje (komore i državne ustanove koje neće ulaziti u vlasničko ponašanje ali inzistirati na vlasničkoj odgovornosti. ti doista to mislis? Pa zar mislis da je to realno moguce? Jedna jedinstvena ruka? HDZ, HSS ili SDP ruka? Koja jadna ruka moze biti jedinstvena kada se preslaguje nesto cega ima x1 u vremenu i prostoru, a trazi i neodgodivu operativu i dugorocno promisljanje.

Ti malo dalje velis da si tocno predvidio da obnova nece biti samo tako, te da je cak unatoc tome puno prekoracila rokove. Kako onda mozes reci da si tocno predvidio, a napose nisi pretpostavio grabez oko imovine?

Medutim sta. Nas put jeste tezak i gorak i mukotrpan, ali se tesko moze usporediti mehanicki sa brojkama od prije premda se to moze raditi.
Ne moramo se mi fiksirati na komunizam/socijalizam i kapitalizam, ali na migracijuli od sustava koji je zabranjivao privatno vlsnistvo i inicijativu (mogao si imati samo sitni privatni obrt; brijacnicu, pekarnu i sl do par radnika) do domacih ulagaca u turizam, a toga hvala Bogu ima, na to se fiksirati moramo. Prije svega to su oni koji su se domogli kapitala od tvrtki tipa Adris, Tankerska, Atlanska, ... koje svoje poslovanje diversifciraju dijelom i u turizam, do tvrtki i pojedinaca koji su nastali na druge nacine tipa Blue Sun, Leko, ..., Strok, Adriatica,...
Prokletstvo ulaganja u turizam je sto treba jako puno ulagati, a sitinica da se upropasti, a uz sve to vrlo dugi period povrata.
Dubrovnik je na 50 % svojih predratnih rezultata samo zato što jedan veliki dio potencijala 18 godina poslije promjena i 15 godina poslije rata još uvijek nisu privedeni svrsi ... sto li reci za Vis, Lastovo, Plagruzu,...? Nadalje, uzmi pomorske karte i gledaj zaokruzene kvadrate od kojih su mnogi bili pod mrtvom strazom. Koliki je to %% ukupnih destinacija, a bez njih takvih kakvi jesu nije zamislivo danas proci Jadranom. Malo grube rijeci, ali sloboda koja je nastala je naprasna, gotovo nepojmljiva i nije je dostojan tko je nije sanjao i uzivao u njojzi i davno prije nego je nastupila.
ali i Olovo i Ramu ... Hvala Bogu i od tud se vracam (tamo gdje su vile, vuci i hajduci, aka Thompson krajobraz). Rezultati vise desetljeca rata selo-grad su tragicni i ovakvi primjeri (u ovom slucaju u BIH) su samo slikoviti primjeri nastalih steta tako u Ramu i slicno mozes doci uglavnom osobno, ali tesko turisticki.

Tko je glasao

Greška * 130 puta Na brzinu

Greška * 130 puta
Na brzinu sam pisao a nisam redakciju dobro napravio

Glede jedinstvene ruke. kod nas prevladava svatko je pametan za sebe u svijtu postoje razne komore u kojoj se usklađuju temeljni zajednički interesi
o Ostalom e kad stigne pročitati, sad imam neku frku.

Tko je glasao

Inače pišem (pre)dugačke

Inače pišem (pre)dugačke komentare ali ovdje po mnogočemu odgovara jedan super kratak i metaforički jer je aktualno drugdje:

"PATRIA"

B-52

Tko je glasao

Meni se čini da je Orco

Meni se čini da je Orco samo zastupnik nekakvog "domaćeg" kapitala. Slično kao u dubrovačkom poslu sa garažama. Princip je isti : strani partner preko tajnih ugovora besplatno dobiva nekretnine. Zatim se ispostavlja da ti stranci nemaju vlastitog novca. Pa dižu kredit na nekretninu. Ima još sličnosti: skrivanje ugovora, opravdavanje nacionalnim/gradskim interesima, krediti Hypo banke...

Tko je glasao

tu glupost si napisao i u

tu glupost si napisao i u komentaru na Jutarnjem...baš moraš ideje koje su ti u tvoj maloumni mozak nagurali plaćeni novinari širiti i danas gdje god možeš?

ti si očigledno detaljno čitao teze o tome da je Škegro vlasnik Dukata, da je Franjo Greguruić i još netko vlasnik TDR-a itd itd, ali prespavao si (ili u tvojem maloumnom mozgu nije više bilo mjesta za istinu kada je konačno došla) tekstove i dokaze (u tim istim maloumnim novinama) koji su ti te teze poništile uz isprike što su tako bez dokaza pisali....

Ali ti i dalje živiš u tom uvjerenju i dobro ti jer jer tako opravdavaš svoje frustracije zbog osobne nesposobnosti, ljenosti i ograničenosti...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

da je Franjo Greguruić i

da je Franjo Greguruić i još netko vlasnik TDR-a itd itd
A tko su 70 % nepoznatih dioničara TDR-a, pod računom ZABA, koja je privatizirana za 0 kuna i preko koje non stop protiču novci državnog proračuna, Grada Zagreba, mirovinskog osiguranja ...?

Kada tvrdiš da nije Franjo Gregurić i još netko, znaš tko je - tko je onda?

Tko je glasao

E ap, mislio sam za tebe da

E ap, mislio sam za tebe da si veći kapacitet ali vidim da si ti jedan obični šarlatan koji također puši sve što mu proturaju kroz novine, samo to pakiraš u svoj svijet gdje sve je počelo 70-tih, pa dodaješ stalno MD, "divizije" i ostale gluposti...

Skrbički račun nije nikakva tajna..u knjizi dionirača su upisani svi dioničari i ako te tako jako zanima tko su dioničari sve što moraš napraviti je kupiti jednu (1) dionicu i onda možeš kao dioničar u SDA zatražiti knjigu dionica i saznati ćeš u ime i prezime tko su vlasnici ADRS R-A dionica... Naravno, nakon 2+ godina na burzi siguran sam da ćeš tu naći svega, hrpa investicijskih fondova iz cijelog svijeta itd. itd....ali ako ti to toliko znači da duševnu ravnotežu...trebao si odmah prvi dan nakon izlaska Adrisa na burzu napraviti to što sam ti savjetovao par redaka iznad i dobio bi čistu listu 700 dioničara Adrisa...

A isto možeš napraviti i za sve druge tvrtke na burzi (ako imaju skrbničke račune) pa ćeš postići jedan veći nivo duševnog mira, kojega očigledno danas nemaš, jer ćeš u ime i prezime znati tko su dioničari "skriveni" iza skrbičnog računa..

Ali prije nego žrtvuješ nešto novaca za kupovinu po jednu dionicu, priupitaj sebe - da li imaš muda spoznati pravu istinu jer će ti se urušiti sve tvoje teze i vjerovanja u kojima očigledno živiš zadnjih 15+ godina, te frustracije koje te hrane da pišeš te svoje teze o divizijama, zdravim snagama itd itd.

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Treba biti dionicar i

Treba biti dionicar i poplacati sve naknade i ovjeru potpisa na obrascu http://www.sda.hr/portal/SDAWEB.pkg_public.show_lob_hr?p_id=318

Tko je glasao

Ajmo svi vi, mućke,

Ajmo svi vi, mućke, frederici, mrakovi, bosancero i svi drugi koji živite za teze iz novina domaćih piskarala i isfrustriranih novinarčića...

imate li hrabrosti pogledati isitni u oči i shvatiti da vas od prvog dana manipuliraju sa skrbičkim računom i tvrde vam da je to tamo gdje se skriva Škegro, Gregruić i tko još...

link je tu, žrtvujte malo love i istina vam je na dohvatu...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Pa, nije loše živjeti u

Pa, nije loše živjeti u uvjerenju da su u ovoj državi za sve krivi "domaća piskarala i isfrustrirani novinarčiči" - s time mi sve bilo riješeno, njih se treba riješiti a Hrvatska bi postala Arkadija, zemlja meda, mlijeka i nojevih jaja. Stvarnost je puno, puno neugodinija.

Na mene osobno ne utječu "domaća piskarala i isfrustrirani novinarčići" - ali ni profesionalni manipulatori koje sve više frustritrraju neugodni smjerovi kojima Hrvatska ide. No sve jednom dođe na naplatu, prije ili kasnije svi mi se procjenjujemo prema stvarnim učincima - a kad i "skapulaš" od javnosti sam od sebe je najteže pobjeći.

Djetinjasto je optuživati sve one koji se s tobom ne slažu da su toliko podložni samo i isključivo "domaćim piskaralima i isfrustriranim novinarčićima", oni su samo ti koji bilježe stvari ako i kad ih razumiju, ali pravi kreatori sjede negdje drugdje i najdraže bi im bilo da nema ni "domaćih piskarala i isfrustriranih novinarčića", a kamoli raznih "mućki, frederika, mrakova, bosancera i svih drugih koji žive za teze iz novina tih istih domaćih piskarala i isfrustriranih novinarčića...."

Uostalom, osim novina koje ovdje toliko proklinješ, daj nam reci koju si uopće zadnju knjigu pročitao. Možda ne bi bilo loše onu Posl3kovu preporuku Vugrinovog Algoritma kapitala o dvojnom (ne dvostrukom) knjigovodstvu!

Tko je glasao

Uostalom, osim novina koje

Uostalom, osim novina koje ovdje toliko proklinješ, daj nam reci koju si uopće zadnju knjigu pročitao. Možda ne bi bilo loše onu Posl3kovu preporuku Vugrinovog Algoritma kapitala o dvojnom (ne dvostrukom) knjigovodstvu!

Ma da, SDA vodi dvostruko knjigovodstvo dioničarskijh knjiga. Sve samo zato da vi svoje teze o tome da je Škegro vlasnika Dukata može prosipati po blogovima

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

He, he nisam mislio na

He, he
nisam mislio na Škegru ni na SDA (ali o tom potom).

Možda ćeš se iznenaditi ali ja smatram da je Škegro bio najuspješniji ministar financija (uključujući i onog "Crkvenjaka"), i da je za SH velika greška što se Škegrinoim fondu to nije dalo, a natjecao se koliko se sjećam.

Tko je glasao

Možda ćeš se iznenaditi

Možda ćeš se iznenaditi ali ja smatram da je Škegro bio najuspješniji ministar financija (uključujući i onog "Crkvenjaka"), i da je za SH velika greška što se Škegrinoim fondu to nije dalo, a natjecao se koliko se sjećam.

Ovo sa SH je ideja vrijedna diskusije, ali pitanje je po čemu bi jedan ne-turistički vlasnik bio bolji od drugoga...
Pitati ćemo CNN.blogera...on prati sve što se događa sa SH pa sigurno ima i analizu te situacije... Neku dubokoumnu i stručnu...

Da diskusija počne ja mogu dodati informaciju da je i Škegro planirao vrhunsku punudu koja bi hvarski zimmer-frei turizam također stavila na probleme ako bi nastavili sjediti na rivi i ništa ne poduzimati po tom pitanju (što rade i danas pa zato i imaju problema s gostima)

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

Ključni odgovor proizlazi

Ključni odgovor proizlazi iz tvog ključnog pitanja:

Ovo sa SH je ideja vrijedna diskusije, ali pitanje je po čemu bi jedan ne-turistički vlasnik bio bolji od drugoga...

Odgovor proizlazi iz tog nesretnog ali kod nas zaboravljenoga pitanja vlasničke odgovornosti. Ne mora vlasnik biti stručnjak u turizmu, proizvodnji žice ili farmi nojeva, ali mora biti svjestan s čime raspolaže, koje ciljeve mora ispunjavati i uzeti sposoban management koji će biti stručnjaci.

Turizam je vrlo specifična pojava koja najviše koristi lokalne položajne rente i vrijednosti koje nemaju veze sa samim hotelom (Dubrovnik su stvorile generacije hrvatskih ljudi kroz stotine godine) i uglavnom se to prodaje (jer kvalitet naših najboljih hotela zaostaje za proglašenim zvjezdicama). Recimo Hotel Excelsior se prodaje u Dubrovniku najviše zato što je na najboljoj dubrovačkoj poziciji. Da je Excelsior u Čepikućama bilo bi mu kao i onom motelu na velebitskom prijevoju Alan. Dakle nije Štrok mudrac nego je "mudra" pozicija hotela koju je dobio na dar - i nažalost nisam baš uvjeren da je svjestan što je dobio - jer u početku se s lokalnim ljudima samo svađao a dovodio bjelosvjetske jebivjetre za managera. Grof Eltz (mlađi) je u Babin kuk prije njega dovodio managere sa svih strana svijeta koji su se svađalai sa svim i svačim - i na kraju proizveli sebi, njemu i zajednici štetu. Stvar je tek legla kad je zaposlen lokalni manager koji zna sve nijanse, ljude s kojima se radi, političare s kojima se druži itd. Sve to igra važnu ulogu u vođenju turističkog businessa - ne može se dobro voditi turistički business kad su cijelo selo, mjesto grad protiv tebe.

To se dogodilo na SH - dovode sve stručnjake sa strane (koji možda imaju neka iskustva) koji ništa ne razumiju niti znaju, a naročito ne o poslovima prodaje i suživotu u destinaciji. I rezultat je kakav jest. Ima tu i n eke logike - da je nešto zaista platio sasvim drugačije bi se ponašao.

Tko je glasao

Odgovor proizlazi iz tog

Odgovor proizlazi iz tog nesretnog ali kod nas zaboravljenoga pitanja vlasničke odgovornosti. Ne mora vlasnik biti stručnjak u turizmu, proizvodnji žice ili farmi nojeva, ali mora biti svjestan s čime raspolaže, koje ciljeve mora ispunjavati i uzeti sposoban management koji će biti stručnjaci.

To je i moja teza, ali ovdje se beskonačno puta argumentiralo protiv ORCO grupe da nemaju turističkog iskustva i da zato nisu dobri... I tada sam tvrdio - to nije problem, unajmiš management kompaniju iz turizma i prepuistiš njima operativu..

... jer u početku se s lokalnim ljudima samo svađao a dovodio bjelosvjetske jebivjetre za managera. Grof Eltz (mlađi) je u Babin kuk prije njega dovodio managere sa svih strana svijeta koji su se svađalai sa svim i svačim - i na kraju proizveli sebi, njemu i zajednici štetu.

Dovođenje domaćih je ipak kaptiluacija i Štroka i Eltza. Jer će promjene ići sporije... Ali to je bilo neizbježno jer zbog jaza između "zakona brojeva" - profit za vlasnika (prioritet svakog dovedenog menađera) i domaće fjake sukob je ispao toliki da je nastala opasnost da sve krene nazad.. pa sada ide naprijed, puževim korakom...

p.s. Čepikuće su super. Tamo su Daidža i njegovi namamili hrpu četnika u zasjedu i sve ih sredili kako treba..

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

He, he Čepikuće su ovdje

He, he
Čepikuće su ovdje općenito pojam za opsjenu.

Kad je ekipa Sheratona došla istraživati i htjela kupiti neki hotel na dobroj lokaciji tadašnji gradonačelnik Vido Bogdanović je slušao njihova natezanja oko toga kako da zasjednu na najbolje dubrovačke lokacije, pa je prokomentirao (također na engleskome) a zašto Sheraton ne bi kad je beć velika svjetska organizacija koja sama ima svoje goste izgradili novi hotel na Čepikućama. Sheratonovi stručnjaci su odmah po karti počeli tražiti gdje je to Čepikuće, ali naši iz ekope su brzo skrenuli razgovor.

Čepikuće kao taj slavni Daidžin događaj nikada nije postojao, barem ne u takvom obliku, to su izmislili propagandisti oko Daidže, kao što su i samoga Daidžu izmislili kao heroja - o tome sam već pisao ali ti mogu ponoviti (nikad nije previše ni premalo o tome govoriti). To ovdje svi znaju. Na Dubroovnik su u napadu JA s okolnih brda učestvovala i dva čistokrvna Hrvata hercegovca (vojna profesionalca) kojima se kasnije sudilo jer su poslije svega prebjegli na našu stranu. Na suđenju je i to izbilo na vidjelo, osobno je doša Daidža i kompanija ih braniti da su bili suradnici s hrvatskom stranom, ali je tamo bio jedan stvarni svjedok događaja koji je o toj opsjeni pričao (da tamo nije bilo ni Daidže ni zasjede nego slabo postavljena mina koja nije ni cestu raznijela) pa je nesretnik poslije nađen isprebijan, sasvim slučajno preživio, i još se sa štapom povlači po Dubrovniku. Čepikuće!?

Stranac ili domaći stručnjak je lažna dilema koja ne ustvari postoji, pa tako niti ne postoji ni kapitulacija o kojoj govoriš. Kad uzmeš (ili dobiješ) svoj hotel najmanje se od tebe očekuje da radiš bolje nego tvoji prethodnici,. Ako si uz stranu pamet postigao nazadak onda je to tvoj promašaj i ničiji drugi. U Babinim kuku je par stranih stručnjaka radilo sve lošije od prethodnika (i dovelo tvrtku pred stečaj), a domaći stručnjak je naprotiv radio sve mnogo bolje od svojih stranih prethodnika i vratio poslovanje na ono gdje je trebalo biti.

Zato je t priča o kapitulaciji glupost. Ne postoji domaće neznanje i strano znanje, nego postoji samo znanje i neznanje. Turizam kojeg su Dubrovnik i Hrvatska radili je bio ostvarivan na svjetskom tržištu u konkurenciji sa svjetskim turističkim destinacijama, a tradicija domaćeg managementa je utemeljena na stvarnim rezultatima (o čemu spremam malu studiju).

Ta priča o strancima kao spasiteljima je također opsjena kao i Čepiluće, jer je stranac u osnovi obično potreban zato što postoje neki drugi razlozi i interesi koje treba skrivati od male i velike hrvatske javnosti. Naime najamnici su vjerni samo onome tko ih plaća, a patrioti samo domovini, pa problem leži u tome što se jako razlikuju pojam domovine u glavi lažnog vlasnika i iskrenog domoljuba. Dat ću jedan najnoviji podatak o opsjenarstvu SH-a, odnosno lažima koje se plasiraju za domaću javnost nasuprot istini s kojom se ide na svjetsko tržište. A i opsjenarstvo oko OZ-a me čekao kao zadatak.

Čepikuče, sve su to raznorazne "ćepikuče".

Tko je glasao

Poštovani gospodine, Gdje

Poštovani gospodine,
Gdje ste Vi bili u listopadu 1991. godine da bi mogli na ovakav način komentirati obranu Čepikuća i taj događaj kako ga vi nazivate?

Tko je glasao

E ap, mislio sam za tebe da

E ap, mislio sam za tebe da si veći kapacitet ali vidim da si ti jedan obični šarlatan koji također puši sve što mu proturaju kroz novine,
Nisam ti ja neki kapacitet, nemoj se opterećivati time.
Skrbički račun nije nikakva tajna..u knjizi dionirača su upisani svi dioničari i ako te tako jako zanima tko su dioničari sve što moraš napraviti je kupiti jednu (1) dionicu i onda možeš kao dioničar u SDA zatražiti knjigu dionica i saznati ćeš u ime i prezime tko su vlasnici
Slučajno znam za tu mogućnosti (razni bliski operiraju oko dionica).

Kod nas nije teško saznati globalno svašta, zagađeni smo takvim znanjima, veće je umijeće ne znati i ja se trudim više u tom smjeru, što manje.

A riskirao sam te pitati i dobiti ovakav odgovor više radi onoga što si izbjegao, tj. ne ni toga jer me to zbilja ne zanima nego radi novih pojava u vezi toga. Logično je vlasnička struktura izmjenjena i podaci dostupniji, pogotovo zadnjih godina. Ali se je dugo operiralo sa javnosti nedostupnim podacima, pa i podacima o vlasnicima ZABA za 0 kuna i nepoznatim početnim dioničarima TDR i drugima. Tako npr. i Pliva, gdje je pažnja koncentrirana ne iznimno učinkovito ponašanje HANFA-e i prodaju Barru, a i Pliva je početno privatizirana za 0 kuna, dioničari nepoznati, kao i jako puno toga.

U vezi te logike je zanimljivije slijedeće, to me je povuklo na pitanje i zanimanje, odstupanja od pravila poslovanja koja kod nas vladaju skoro 70 godina:
- ad IGH d.d. i takvih poslovanja, stižu vijesti da baš sada, kada dioničari i partneri završavaju zakonske i praktičke poteze da sve stave pod kontrolu, cijela stvar ugrožava samu sebe i sve, jer su sama privatizacija državnog instituta sa državnim ovlaštenjima te sva poslovanja protivna svim zakonima o javnoj nabavi, o strukovnim poslovima, o gradnji itd. do te mjere da se više ne može naknadno izvesti razdvajanje na dio s državnim ovlastima, dio koji servisira poslove za državne tvrtke, državu i Grad Zagreb gdje su svuda važni dioničari, dio koji je dio visokog obrazovanja i znanosti te na dio koji formalno radi kao d.d. na tržištu. I ako, uz pomoć Barbića i ne znam koga, uspiju to skrpati, vijesti su veoma zanimljive jer potvrđuju nedavne rječi Jure Radića da je to već sada najveća takva tvrtka u Evropi, da se nezadrživo širi i da ne ovisi ni o kakvoj politici. To je istina, tako nešto nigdje ne postoji niti će postojati. Ono što je veoma iznimno jest taj novi korak, zaokruživanje svega skupa u formalnom i stvarnom smislu, sa cca naznačenim djelovima, te krakovima vezivanja istih tih djelova sa sličnim po raznim istočnim zemljama, sa važnom podiznimkom da će se dobar dio toga iz privatnog dioničkog društvaa vratiti u vlasništvo države, podržaviti (ne može država kupiti jer bi bio narušen kontinuitet onog djela državnih poslova i time potvrđena greška što je privatiziran). Time se zaokružuje iznimna sinteza cijelih kardeljističkih i drugih procesa sa novim iznimnim situacijama, uključujući veoma iznimna povezivanja državnih poslova EU-RH-ostale države, moderiranja više od pola takvih državnih poslova (snažno podržavljenje kao kvazipodržavljenje, nešto kao po arapskom svijetu) i još sto čuda;
- izvršena iznimna EU harmonizacija u djelu od nekoliko rečenica da ulice zajedno sa infrastrukturom trebaju biti konačno sređene, vezano uz razna druga sređivanja, inspirirana zapažanjem "socijalizma odavno nema", je veoma iznimno, nakon toliko desetljeća, suočila dugo napredovanje s činjenicom da niti 5 % toga nije minimalno sređeno (vlasnički, tehnički, proceduralno), ni u "socijalizmu" kada se je bar vlasnički lako sređivalo uzimanjem, da o tome malo tko ima pojma, pa i da je to non stop obveza gradova i države i da tome baš služe velike stavke proračuna i aparatura koja guta velike novce, jer se toliko dugo glumilo i operiralo ali ni minimalno u redu te da se i ono na što se jako navaljuje žilavo opire, iznimno, npr. i na maloj ulicu više od 150 vlasnika, ne može se postići ni minimalna širina, nezakonite komunalije .... da će to trajati desetljećima ... da će gradovi i država ipak morati priznati roditeljstvo nad tim, uključujući bekrajne komplikacije neplaćeno-preplaćeno za to ... a do jučer je sve teklo fantastično i još je u zamahu, sve glatko i iznimne zarade na tome, "socijalizam" je glumio kapitalizam a "kapitalizam" je glumio socijalizam, sve sa beskraajno puno glumaca i glume.

Da li je to samo moj dojam da su navedene pojave u vezi i da smo kročili i sve dublje kročimo i sintezu svega toga, sa novim veoma iznimnim pojavama, koje još do jučer nitko nije mogao ni pojmiti, usklađeno sa EU i istočnim zemljama a opet toliko specifično da to ne mogu objasniti niti Jure Radić i Marina MD a više vjerojatno ni Barbić, sve impresivne henesi snage, Čačić, Bandić ... - ili nas je nešto malo prešlo, ili smo mi sve to prešli ili i jedno i drugo i već čvrsto predvodimo nove smjerove (ovo mi se čini najbližim).

Bijesdrugi, daj bilo kakva državnička razmišljanja na te nove izazove - bekrajne elitne i neelitne divizije snažno zainteresirano žude za bilo kakvim razmišljanjima, kojih nema, kao vode u pustinji. Moja razmišljanja sežu samo do bezuvjetne kapitulacije na toj fronti, predaje oružja (plaćanja dugova) i diktata minimalizma, a la ono što radi Njemačka u istočnim djelovima i još puno gore, ali to naravno ni malo ne odgovora tim beskrajnim divizijama, one očekuju čuda (valjda maršala, Mojsija ili tako nešto, ne znaju ni sami).

Tko je glasao

Ali se je dugo operiralo sa

Ali se je dugo operiralo sa javnosti nedostupnim podacima, pa i podacima o vlasnicima ZABA za 0 kuna i nepoznatim početnim dioničarima TDR i drugima. Tako npr. i Pliva, gdje je pažnja koncentrirana ne iznimno učinkovito ponašanje HANFA-e i prodaju Barru, a i Pliva je početno privatizirana za 0 kuna, dioničari nepoznati, kao i jako puno toga.

To što ti ili ja to nismo znali, ne znači da su oni koji to moraju znati - znali.
A ta priča o transparentnosti je anyway samo mazanje očiiju raji... Kao da svaka fukara ima pravo znati čega sam ja vlasnik ili ne... Koliko raja ima prvo znati, toliko ja kao vlasnik imam pravo skrivati... A kad se uzme mda je moj doprinos društvu veći (jer kao vlasnik nečega ja doprinosim porezima, razvojem itd itd) tako su valjda moja pravo malo veća... I eto sad narodu www.sda.hr ali i skrbnički računi toliko da imaju o čemu diskutirati na ovakvim mjestima, a i da novinarčići mogu teze razvijati..

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

To što ti ili ja to nismo

To što ti ili ja to nismo znali, ne znači da su oni koji to moraju znati - znali.
A ta priča o transparentnosti je anyway samo mazanje očiiju raji... Kao da svaka fukara ima pravo znati čega sam ja vlasnik ili ne... Koliko raja ima prvo znati, toliko ja kao vlasnik imam pravo skrivati...

Ta logika poslovanja je osnova poduzetništva.

Međutim, taj dio nije jedini i u komentarima i na temi posta do izražaja dolazi razlučivanje toga nazovimo poduzetničko-pojedinačnog djela sa zajedničkim i globalnim djelovima i poslovima, pri čemu su oni međusobno prožeti.

U mom komentaru prije ovoga tvojeg te na komentarima u postu dolazi do izražaja minimalizam globalnog i zajedničkog, koji se ne da izbjeći a koji je sada kročio u doba kada je istovremeno jedini ozbiljni potencijal za daljnje poslovanje i zarade te istovremeno delikatna sinteza jedne duge inercije sa novim izazovima.

Suzimo se samo na prostorno-infrastrukturnu politiku i praksu te najelementarnije odnose globalno-zajedničkog i poduzetničko-privatnog, i u okviru poduzetništva okrupnjavanja i povezivanja te njihov odnos sa srednjim i manjim poduzetništvom i globalno-zajedničkim. Od toga u vezi ekonomike poslovanja zapazimo da li sve veća inercija koncepcija može iznijeti ili ugroziti poslovanja. Ad globalno-zajedničkog prognozirajmo da li će bar turizam poslovati pozitivno, više donositi nego odnositi. Ad hoc na sve to mi se čini da se ponavlja padanje na djelu gradiva koji se može nazvaati lekcija minimalizma - da bi bilo šta bilo uvijek ima i minimum nužnog i nezaobilaznog te minimum cjelovite i provedive koncepcije, makar bila nadrealistička.

Ili u prijevodu, iste snage su opet zaboravile na iste djelove, koje se njima čine sitnice ali to su sitnice betz kojih ne ide - minimalistički uigrane prostorne i druge planove, minimalistički funkcionalnu politiku i praksu financiranja šire zajedničke infrastrukture, minimalistički održiv odnos krupno-srednje- manje (i zbog toga u materiji nastaju velike rupe), minimalistički poslovni nivo a naročito oko pitanja dugova i plaćanja te minimalnog funkcionalizma (ne mogu funkcionirati isti likovi i grupe u bezbroj uloga, to ne može funkcionirati niti kao kazalište).

No, i ako to jest ako, ovaj put to može biti dobro, jer se iskustvo ponavlja ali ovaj put se više neće moći izbjeći apsolviranje lekcije, makar išlo teško. U tom smislu naročito povjerenje uliva tekuće okrupnjavanje i zaokruživanje svega građevinsko-prostornog, IGH d.d. i razno drugo, na razini države i Grada Zagreba. Već sama duga impresivna potvrđenost brojnih kolovođa i pratećih pojava jamči da ćemo ovaj put napraviti obrat, a ključni su Zagreb i sav Jadran - radi se nečem što sve zna i može samo nikada u višedesetljetnoj praksi nije napravilo ni vidjelo ništa minimalno cjelovito ni nesporno, kao i pridruženi henesijevci, Čačić itd., sve kardeljistički tehnomenadžeri iz zlatnog doba sedamdesetih i dalje. Ovaj put momčadi igraju na ili ili rezultat, ili će to razno konačno uspjeti eliminacija, a samo poslovanje i turizam će dobiti bitku ovako ili onako, samo je pitanje kako će to teći, tko i kakva praksa će biti eliminirana.

Tko je glasao

A Pjerino Bebić, hvarski

A Pjerino Bebić, hvarski gradonačelnik, prešao je izgleda u ofenzivu.... Kako bi sada bilo lijepo da na ovom portalu priču (svoju) da i bivši gradonačelnik Hvara Zoran Domančić, pa onda i predsjednik HSS-a Zlatko Tomčić,..... ,... pa ond malo i Ante Markov.....

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci