Tagovi

Dvije (mrtve) djevojke i dva (živa) Predsjednika !?

Brittivana U Dubrovniku je vru?a tema - smrt mlade australske “backpackerice” Britt Lapthorne. Ulica pri?a, a medijske vijesti sustižu jedna drugu. No, ono što najviše iznena?uje jest da iste izvore (tj. identi?ne javno izgovorene rije?i suca istražitelja ili glasnogovornika PU Dubrova?ko-neretvanske županije) razli?iti mediji razli?ito prenose, što upozorava na zabrinjavaju?e višezna?no i komplicirano stanje stvari. U ovo tragi?no vrijeme u Dubrovniku se skupilo mnoštvo zainteresiranih: obitelj unesre?ene mlade djevojke, diplomatski predstavnici njihove zemlje - ?ak policijski profesionalci i prili?an broj novinara iz Australije. Ovakva medijska pažnja je dubrova?ku i hrvatsku policiju odjednom lansirala u žižu svjetske javnosti, pa se tako slu?aj Britt Lapthorne potiho premjestio sa stranica “crnih kronika” na politi?ke razine.

Slu?aj dviju mladih dama, koje su skoro istovremeno, nenadano i na tragi?an na?in izgubile život se se ispreplele, i to s jedne strane radi izuzetne pažnje doma?e i svjetske javnosti, a s druge radi iskazane nesposobnosti, neprofesionalnosti i nemo?i istražnih organa. U slu?aju dubrova?ke policije, iskazana je neprofesionalnost, obranaštvo i navijanje (kroz medijsku kakofoniju) pa ?e slu?aj mlade australke vjerojatno prouzro?iti sklizanje izrazito politiziranih vode?ih kadrova policijskih struktura županijske policijske uprave.

BRITT:

Prevladavalo je nekoliko blago re?eno “neobi?nih” ponašanja, što policije, što medija . Samo par slikovitih primjera u samo jednom jedinom danu:
- Slobodna Dalmacija 13.10.2008. pod naslovom “Zbog stanja tijela ne može se utvrditi je li Britt ubijena “:

“Ne znam otkuda informacije da ?e nalaz iz Zagreba usmjeriti kriminalisti?ku obradu i otkriti na?in na koji je Britt stradala. To nije mogu?e utvrditi zbog stanja u kojemu je tijelo prona?eno” – izjavio je ?or?e Benussi (istražni udac).

- Dubrova?ki list 13.10. PU: Nema dokaza o nasilju

Policija je na tiskovnoj konferenciji potvrdila kako nije bilo nasilja nad prona?enim truplom Britt Lapthorne. Kako piše u priop?enju kojeg je na tiskovnoj konferenciji podijelio glasnogovornik Ivan Kukrika, a potpisao na?elnik Ivan Kreši?, 'u dosadašnjem tijeku kriminalisti?ke obrade ne postoje dokazi da je bilo nasilja nad prona?enim lešom'.

- Ve?ernji 13. 10. 2008. ?lanak pod naslovom “Obdukcija potvrdila da Britt nije umrla nasilnom smr?u”

Detaljni nalazi obdukcije pokazali su da Australka Britt Lapthorne nije preminula nasilnom smr?u, potvrdio je istražni sudac ?or?o Benussi. Utvr?eno je da nema tragova koji upu?uju na nasilnu smrt.

-Dubrova?ki list od 13.10. pod naslovom PU: Nema dokaza o nasilju “

Policija je na tiskovnoj konferenciji potvrdila kako nije bilo nasilja nad prona?enim truplom Britt Lapthorne. Kako piše u priop?enju kojeg je na tiskovnoj konferenciji podijelio glasnogovornik Ivan Kukrika, a potpisao na?elnik Ivan Kreši?, 'u dosadašnjem tijeku kriminalisti?ke obrade ne postoje dokazi da je bilo nasilja nad prona?enim lešom'. Policijska presica kasnila je skoro uru vremena, a novinari su na kraju dobili samo službeno priop?enje, nakon ?ega nije bilo mogu?e postavljati nikakva pitanja. U priop?enju se tako?er ne navode nikakvi detalji o obdukciji, ve? stoji da se zbog interesa javnosti izlazi s ovim informacijama, kako bi se sprije?ile razne interpretacije u medijima.

- Dubrova?ki list 13. 10. 2008 ?lanak kod naslovom “Dale Lapthorne nazadovoljan”

U policijskoj izjavi re?eno je kako na tijelu nema tragova nasilja. No isto tako re?eno je kako je tijelo u lošem stanju. Dakle, izjava da nema tragova fizi?kog nasilja je tek djelomi?no to?na. Nije dobro naga?ati da nije bilo nasilja jer se zbog izuzetno lošeg stanja tijela ne može dokazati ni suprotno - rekao je Dale Lapthorne.

O?ito policiji nenaklonjeni lokalni “Dubrova?ki list” (a to baš nije usamljeni glas) još je u petak, 10.10.2008 objavio detaljniju analizu “slu?aja Britt Lapthorne” pod naslovom “Sedam razloga zašto treba smijeniti ?elnike dubrova?ke policije”, u kojem su taksativno nabrojeni i relativno dobro obrazloženi elementi “politi?ke” dimenzije policijskog ponašanja: zakašnjelost, aljkavost, nedosljednost, pritisak, površnost, zbunjenost, nepripremljenost - (sve o nabrojanim “vrlinama” pro?itajte u spomenutom ?lanku.) .

IVANA:

O slu?aju Ivane Hodak se dosta raspravljalo i ne treba nepotrebno gubiti vrijeme na ponavljanje poznatih detalja koji su i dalje velika nepoznanica. O?ito je da se policija i u Metropoli izgubila. Saslušano je mnoštvo svjedoka, a tragova nema, i to postaje no?na mora. Za javnost su koincidencije njenog ubojstva sa slu?ajem Zagorac (i mafijaškim obra?unima) previše indikativne – a nešto suprotno toj tezi nikako da se pojavi (mada bi to mnogi tako rado širom otvorenih ruku sa?ekali). Ve? 10.10.2008 je “dobro obaviješteni” Nacional najavio da ?e najvjerojatnije biti raspisana nagrada za informacije. To bi bilo javno priznanje da je policija definitivno zapala u “?orsokak”. Kako to (još) ne žele priznati, prema Ve?ernjem od 13.10. to je stidljivo i indirektno priznao ravnatelj policije Dubravko Novak koji “mami” eventualne poznavatelje pozadine slu?aja, da ?e doista biti nagra?eni, ako kažu što znaju, i ako to bude od pomo?i.

Vele?asni Mikleni? je dao komentar pun kontroverzi prema Ve?ernjem od 15.10.2008 . On u Glasu Koncila uglavnom dobro definira ukupnu društvenu situaciju :

"Ubojstvo djevojke, koja je bila u specifi?nim odnosima i okolnostima - a koje zaslužuje najodlu?niju osudu i koje poti?e iskrenu su?ut njezinoj obitelji, osobito vjernika katolika - samo je u hrvatskom društvu jedan vršak puno dubljeg i puno ve?eg i snažnijeg sukobljavanja iza javne scene za javnost neartikuliranih i gotovo neprepoznatljivih interesnih skupina.

A onda se i sam gubi u medijskoj kakofoniji:

Stoga je vrlo nekorektna medijska manipulacija, koja se tim povodom o?ito vrlo ciljano dogodila, da to ubojstvo zna?i nesigurnost za svakoga hrvatskog gra?anina. Samo kad se dogodi napad u kojem su žrtve sasvim slu?ajne osobe, jer su se zatekle na odre?enom mjestu u odre?eno vrijeme - a što je bitna karakteristika teroristi?kih napada - stvara se op?a nesigurnost me?u ljudima.

I ovdje postoje sli?nosti s dubrova?kim slu?ajem: i ovdje neki mediji (ili preciznije neki u nekim medijima) su o?ito pisali s odre?enim namjerama (napadanja ili obrane važnih ali neu?inkovitih državnih institucija, koji jako skupo stoje porezne obveznike). Ako Mikleni?ev doprinos i jest re?en s dobrim namjerama, svoditi krivnju za navodno stvaranje psihoze unutarnje nesigurnosti samo na medija - više je nego opasno. Ubijanje na stubištu ispred vlastitog stana je previše opasan asocijalni ?in pripadao ili ne pripadao kriminalnom miljeu - ali i predstavlja krš?anski nedostojno prejudiciranje jednog još više nego nejasnog slu?aja. I naravno, neprimjereno opravdavanje neu?inkovite vlasti, jer sa stanovišta zabrinute javnosti, posve je svejedno da li se kriminalci ubijaju me?usobno, ili teroristi ubijaju slu?ajne prolaznike, ili su nevini civili kolateralne žrtve u kriminalnim obra?unima (pa se Mikleni?evo nastojanje ne ?ini najboljim doprinosom smirivanju strahova).

STRUKTURE VLASTI:

Ovim postom mi nije bila namjera prejudicirati stvarne razloge ovih dvaju nemilih doga?aja (ma kakvi bili). Želio sam samo naglasiti previše o?ito a žalosno koprcanje sistema, koji se, umjesto u hedonisti?kom samozadovoljstvu odjednom našao izložen pred javnoš?u (doma?om i svjetskom) u svoj svojoj sramnoj golotinji. Nadležna ministarstva, te institucije pravne države (policija, Uskok, DORH i istražni centri županijskih sudova) su svojim nemuštim izvješ?ima i dvozna?nim ponašanjima samo pokušavali ublažiti svoju vlastitu “muku”, pri ?emu su doprinosili, sami ili preko navija?ki ostraš?enih medija, op?oj neuvjerljivosti i zbrci. To nije bila nimalo lijepa slika koju je država odašiljala prema vlastitim gra?anima i prema svijetu.

Da su se stvari oko Brit Lapthorne odvijale policijski-profesionalno, tj. da se brzo reagiralo (kao što se to normalno i rutinski izvodilo na raznim drugim mjestima kod nestanaka turista na Jadranu) mi danas ne bismo imali jedno truplo u potpunom raspadanju (iz kojeg se navodno ništa suvislog ne može zaklju?iti). Zato formulacija (upotrijebljena od suca istražitelja i glasnogovornika policijske uprave) da nema tragova nasilja je od obitelji unesre?ene, kriti?ne javnosti i medija (naro?ito stranih) shva?ena kao smokvin list za naivno prikrivanje raspadanja jednog do ju?er glamuroznog, mo?nog i samodopadnoga sustava vlasti. Tako realno gledaju?i ispada, da je za nedostatak dokaza najkrivlja sama dubrova?ka policija, koja se zapravo prekasno aktivirala, i to tek poslije prigovora obitelji i presije diplomatskih predstavnika, a više od 10 dana poslije nestanka djevojke. K tome, unato? svim pretragama, otkrio ju je sasvim slu?ajno ribar, i to nedaleko mjesta gdje je zadnji put vi?ena (klub “Fuego” se nalazi na Pilama, a gradsko kupalište Dan?e je u blizini), a svi s kojima se družila i koji su mogli svjedo?iti o njenim posljednjim satima, razišli su se po svijetu.

A to tako ne ide, ni u Hrvatskoj a kamoli u Dubrovniku kao svjetski poznatom turisti?kom centru, jer nama nije potrebna policija kao ukras (ili mehanizam za umjetno osvajanje glasova), nego stvarna garancija sigurnosti hrvatskih gra?ana i stranaca (koji nam dolaze popravljati neugodnu ekonomsku i financijsku situaciju u državi). Reklama koja se ovim putem poslana u svijet nije bila nimalo lijepa, i to baš u vrijeme kad dubrova?kom turizmu ionako ne cvatu ruže. O tome najbolje svjedo?i “hit” kojeg je izazvao sudac istražitelj pred australskim novinarima razbješnjelih primitivno organiziranom konferencijom za tisak pomo?nika ravnatelja županijske policijske uprave Ivana Kukrike. Ovaj je najprije kasnio više od 45 minuta, zatim došao, pro?itao izvješ?e (koje ništa ne objašnjava), zaklju?io da ne dozvoljavaju pitanja - i otišao. Dok su doma?i novinari Kukriku shvatili “ozbiljno”, australski novinari su ostali ?ekati, a kad su ustanovili da od policije zaista više ništa nema, pošli su tražiti istražnog suca, kojeg su našli kako se netakti?no kupa na otprilike onom istom mjestu, gdje je prona?eno raspadnuto tijelo nesretne djevojke – pa se sada njegova samozadovoljna slika vrti po Internetu i australskim i hrvatskim medijima. (Puno pijeteta prema žrtvi - nema što - vidi Indexov ?lanak od 14.10.2008. pod naslovom “Australci ogor?eni: Benussi se nama?e u zaljevu gdje je prona?ena Britt”.)

Da li je dubrova?ka pri?a zaista završena teško je re?i, jer ?e obitelj insistirati na daljnjoj kriminalisti?koj analizi posmrtnih ostataka. A kako su danas investigativne metode jako razvijene postavlja se pitanje, što ?e se dogoditi s državnim ugledom, ako se na ostacima ipak još nešto prona?e, a što je promaklo brzinskoj pretrazi samoživih dubrova?kih istražitelja (koji su svojom površnoš?u i netakti?noš?u izazvali toliko revolta??

NA KRAJU:

Kriza Vlade je nama poznata ve? duže vremena, ali ju Premijer nije želio priznati. Slu?aj Zagorec ju je destabilizirao, a smaknu?e Ivane Hodak bacilo u prah, pod noge. Budu?i da je policija bitan dio funkcioniranja društvene zajednice, a time i politi?kog sustava, slu?aj Ivane Hodak (ustrijeljene na stubištu vlastite ku?e) je toliko prevršio mjeru, da je Predsjednik Vlade (premda zakašnjelo) “napao” vlastitu Vladu i vlastitu stranku (unato? dugotrajnom opiranju da se suo?i s “istinom”). Morao se odlu?iti na drasti?ne promjene u dvama važnim Vladinim resorima – unutarnjim poslovima i pravosu?u. Budu?i da su kadrovske popune izvršena nestrana?kim osobama, takvo nešto se jedino može protuma?iti time da je svijest o teško?ama u funkcioniranju sustava vlasti bila otprije poznata, a bezobzirno usmr?ivanje mlade dame na stubištu svog stana je bio samo povodom. I realno treba konstatirati da je ovim radikalnim rezom Vlada ustvari ve? pala, iako to još ne priznaju no njen je ugled i utjecaj su definitivno na?eti. Na takvu spoznaju ne može utjecati make-up koji se vrši na relaciji Premijer - Predsjednik (Sanader – Mesi?) – vjerojatno radi "viših razloga" (tj. skorog ulaska u NATO ili uskih rokova za pridruživanjem Europskoj uniji). Koliko je to pametan potez pokazat ?e vrijeme, jer se u tako kratkom vremenu sve potrebno jednostavno ne može napraviti. Tek se ?ini nemogu?om misijom profesionalizirati i o?istiti od politiziranja struktura državne administracije bez ?ega definitivno nema pomaka.

Trend profesionalizacije i depolitizacije je kao svoj program javno istaknuo novi ministar policije Karamarko u svojoj nastupnoj besjedi. Op?epoznata je (ne samo u Dubrovniku) impregniranost lokalne policije s organiziranim kriminalom (slu?aj Cvik; akcija “pet zvjezdica”), politikom (slu?aj “ilegalnog prisluškivanja”; “slu?aj” bivšeg direktora Hotela Petka) a naro?ito kršenje Zakona o prebivalištu (budu?i da je upravo ova Županija bila jedna od najizloženijih dupliranju bira?kih popisa kojim se drasti?no mijenjala politi?ka volja u proteklim izbornim vremenima). Tim olakim poigravanjem politikom u glavama policijskih “stru?njaka” se ustvari formirao lažni osje?aj svemo?i i nedodirljivosti. ?iš?enje politike iz policijskih struktura ve? odavna se ukazivala kao nužnost,budu?i da se kroz politiziranje i "rodija?ko" kadroviranje prebacivala “stru?nost” (kadrovski i operativno) u drugi plan. Zato se i moglo dogoditi da se jedna rutinska stvar (kao što je bio slu?aj Britt Lapthorne) posve olako pretvorila u policijski “paceraj” pred o?ima svjetske javnosti – jer Dubrovnik, kao najljepši i najistaknutiji izlog Hrvatske prema svijetu, jednostavno ne trpi takvu prizemnost i primitivizam. Ovi iz dubrova?ke policije su sami stavili glavu na Karamarkov panj, ali je pojava mnogo šira, preširoka i za nekakvog Karamarka, koji se odjednom prikazuje kao spasitelj, mada bi realno prije svega svima nama trebao objasniti što je organizacija kojom je on rukovodio (SOA ili POA kako li se ve? zove) u?inila protiv tajnovitoga podzemlja, za kojeg eto i Mikleni? iz Glasa koncila zna da postoji.

Dvije djevojke su stvarno mrtve, ali doga?aji oko njih su samo indikacije teško bolesnog hrvatskog sustava vlasti. Tko su pak stvarni “politi?ki mrtvaci” valjda ?emo skoro saznati!

Komentari

Nesporno je da je slučaj BL

Nesporno je da je slučaj BL izveden traljavo, a oni kojima je to posao će sigurno znati da li je i u kolikoj je mjeri bila odgovornost nadležnih. Neprimjerno je uspoređivanje te dvije smrti, osim medijskog eksponiranja. O Ivani više pričaju vrapci, Hodak se ispričao Petraču (koji mu je vjerojatno rekao "nisam ja majke mi, ali moji momci će ga pronaći", a Hodak je onda rekao "dobro je, kad ti kažeš, ispričavam se"), od inicijalnog bijesa nastupila je ravnodušnost pomiješana sa očajem zbog gubitka djeteta. U drugom slučaju australska backpackerica, kakovih na stotine tisuća preplave svijet u želji za istraživanjma i novim iskustvima, najčešće seksualnog, alkoholnog i narkotičkog tipa, tipično za mladost. Među stotinama tisuća takovih backpackera, uvijek se zadesi poneki koji zaglavi jer se pijan stropoštao niz neku liticu, umro od overdosea, utopi se pri noćnom kupanju, pojedu ga krokodili ili sl. U slučaju Britt L. igrom slučaja se zadesilo da joj je brat poznati biciklist koji je prijatelj predsjednika vlade, pa je predmet dobio na težini, inače bi stvar završila kao kod Australca koji je zaglavio na Pelješcu i strmeknuo se niz liticu.
Dubrovačka policija je trebala obaviti nakon dojave o nestanku, par rutinskih razgovora, izvršiti pretragu terena kakva se uvijek izvodi, obavijestiti Interpol i državno odvjetništvo, te imati pokriće o svim poduzetim radnjama. Sve ostalo je van utjecaja policije i nadležnih institucija, jer koliko god dizali harangu o nesposobnosti nadležnih institucija, život u ovoj ludoj zemlji je još uvijek puno sigurniji od mnogih zemalja u svijetu, ako ne izazivaš sudbinu...

Tko je glasao

Robot, ne mislim da se

Robot, ne mislim da se posebno razlikujemo pa ovo ne treba krivo shvatiiti. Radi boljeg razmijevanja onog što sam napisao leži u metodi kojom sam se poslužio (već u naslovu): s četiri potpuno različite osobe (i onog što one znače) sam želio naglasiti osnovnu temu - a to je problem funkcioniranja sustava s kojim ja osobno nisamsretan a sudeći po događanjima i mnogi drugi.

"Slučaj BL" zaista se razlikuje od "Slučaja IH" kao što se i Predsjednik Vlade razlikuje od Predsjednika Republike. Ono gdje se svi oni susreću jest neučinkovitost vlasti i nemoć policije (u Dubrovniku više subjekktivne a u Zagrebu više objektivne naravi). A nama je svejedno da li policija ne radi zato što se uljuljala u nerad (kao u Dubrovniku) ili nemoćna (jer ulica i podzemlje vladaju metropolom). Mi samo trebamo siguran, uravnotežen i pravedan politički sustav s neovisnim i nepolitiziranim pravosuđem, policijom i administracijom općenito. Mi upravo svjedočimo apsurdu da nad profesijom prevladava politika i podobnost pri čemu se gubi profesionalnost i efikasnost. To je smisao članka i nadao sam se da je bilo razumljivo napisano.

No ima jedna stvar koju mslim da si naglasio pozitivnom a to realno nije. Hrvatska nije među najsigurnijima u Europe, jer su razna nasilja prisutna svakodnevno . To je pusta priča da su npr su druge europske zemlje opasne, to zaista jesu ali kao i kod nas - samo ako izazivaš sudbinu.

Tko je glasao

Stoji, što si naveo, no

Stoji, što si naveo, no "slučaj Cvik" ima i sudsku dimenziju sa brdom neprocesuiranih ili opstruiranih kaznenih prijava, i kao svaki pravi kriminalac imao je svoga odvjetnika-cu (dirty job) koja se brinula da zarađeni novac ne propadne. Pravosuđe ovdje nije ništa manje zakazalo i nikom ništa, smijenilo par policajaca na Korčuli, a uzroci i posljedice koje su do toga dovele pometene pod tepih.
Što se tiče sigurnosti, ne bih rekao da je kod nas Libanon, samo se noću drži dalje od mjesta gdje mlađarija partija, te narodnjačkih klubova. Vani se držiš dalje od Red districta, a ovdje je malo teže razlučiti gdje je "crvena zona"

Tko je glasao

Postoji jedan "razlog"

Postoji jedan "razlog" neučinkovitosti Policije koji ih naravno ne opravdava. Sredstva iz Proračuna.
Kao posljedica "Spaarprograma" racionalizira se svaka kuna počam od troškova neke operativne akcije, pa do vrste papira za pisanje u nekoj policijskoj postaji. Jedna sveobuhvatna policijska operativna akcija u primjerima navedenim u dnevniku može potrošiti cijeli godišnji proračun neke policijske uprave. Štednja novca je uzorit pristup novcima poreznih obveznika, ali na uštrb osnovne djelatnosti.
Primjer:
Pred 4 godine srezali su policiji u Županiji u kojoj sam bio sudac trošak benzina za 300% (tristotine).
Izlazim iz auta pred Sud na posao, a ono na parkiralištu neki čudni bicikli.
"Kvi, kvi, kvi .....", mota pedale policajac i pozdravlja me.
"Kaj si bil na Hreliću" ? pitam ga.
I onda mi objasni u čemu je stvar. Drugi dan su počeli na Vespama dolaziti.
"Lovite komade"? šalio sam se s njima.
Posljedice takve štednje su bile teške. Ponekad okrivljenik nije mogao biti priveden na Sud, jer nije bilo benzina u autu. Policajci su ponekad iz vlastitog džepa plaćali benzin da ne ostanu na cesti. Ako se čudite zašto policajci uvijek na istom mjestu kontroliraju promet, a ne idu za prekršiteljem - nema benzina. Zašto povodom neke dojave ne dolaze odmah ili uopće ne dođu - nema benzina. A sad zamislite koliko košta blokiranje dijela grada, duge cijevi, helikopteri, elektronika, ljudski resursi i dr.
Nije uvijek ni Policija kriva.

Tko je glasao

Nije istina da policija nije

Nije istina da policija nije uvijek kriva. Tko bi mogao biti kriv umjesto njih za njihovo bezumlje i primitivizam?

Tko je glasao

Ja s policijom nisam do sad

Ja s policijom nisam do sad imal problema. Ak sam se pre brzo vozil sam bil kažnjen i razišli smo se uvjek ko normalni ljudi.
A moram reč da sam čul ljude koji su se na pandura derali i pokušavali ga uvjerit u stvari koje su smješne.

Kak u šumu vičeš, takav eho dojde natrag.

Tko je glasao

Vidiš, to je samo ona jedna

Vidiš, to je samo ona jedna strana fenomena koji ima više lica i naličja, ovaj što spominješ je čak i na neki način dobroćudan mada mi je jedan prijatelj nekidan postavio zbunjujuće pitanje: Vidiš li ti više igdje pozornika koji šeta? Stvarno sam bio zbunjen jer odavno nisam sreo pozornika koji šeta (osim kad državnik prolazi pa ih se raspoređuje uz cestu radi sigurnosti).

To što pričaš je onda neobično i otvara daljnja pitanje: Ako je policija vrlo dobro opskrbljena vozilima, kako to da se ipak voze unatoč restrikcijama, kako pune rezervoare - da li na onim zamkama uz cestu na kritičbim mjestima na kojemn 90 % vozača čine benigne prekršaje.

Ovaj moj prijatelj je radio nekada davno u policiji (kao inženjer prometa - nije bio pozornik) pa prati djelatno njihove prilike. Rekao mi je da je prije ovih promjena u općini Dubrovnik (što je 70 posto današnje županije), bilo zaposleno 205 ljudi, a danas u PU Županije ima preko 600, a i to je skoro 50% popunjene sistematizacije. Ako znamo da je čovjek najskuplji nisu li malo pretjerali na ovoj strani pa se sada vade na onoj na kojoj se ustvari ne može uštedjeti.

Imam susjeda koji radi u nZGB u policiji (negdje je malo više plasiran) i kad smo se sreli nedavo rekao mi je da će se skoro vratiti doma. Kad sam ga upitao na koju se to funkciju penje rekao mi je da ide u mirovinu (iako je samo nešto preko 50 god). Kad sam pitao kako je to moguće rekao je da ima beneficirani staž i ide u punu mirovinu. Kad sam se nasmijao i rekao da to nije normalno jer da bi oni radi mnoštva privilegija trebali raditi 5 godina duže od ostalih, pravo policijski se uvrijedio.

Mislim da je ukupno državna administracija pretjerala i u zaposlenbosti (brojčano i u privilegijama) pa su smiješna ta nastojanja za uštedama koja su u krajnjoj liniji kontraproduktivvna.

Tko je glasao

Frederik, primjer koji je

Frederik, primjer koji je naveo smogismogi nije ni slučajno dobroćudan, jer mu je u pozadini zlonamjernost.

Tko je glasao

Poveznik. Od kada sam na

Poveznik. Od kada sam na Pollitika.com, pokušao sam Te razumjeti, naći nešto ljudsko u tebi, pomoći Ti, ali svaki put sam baš od Tebe dobio po nosu.
Tako mi i treba.
Evo, odričem se čitanja Tvojih vrijednih radova i Tvojih poimanja ljudskih vrijednosti. Tvoj nickname "poveznik" shvatit ću od sada samo kao jednu elektronsku činjenicu na Pollitika.com

Tko je glasao

Čim sam vidio Vaš

Čim sam vidio Vaš komentar, znao sam da je nešto čudno u pitanju. Zato sam mudro ostavio problem po strani, a odgovarao drugima malo niže.

Bio sam siguran da nisam pogriješio. I stvarno nisam. Moj komentar ste potpuno krivo shvatili. Ja nisam napisao da ste zlonamjerni Vi, nego Vaš primjer policijskih nedaća s nedostatkom goriva za vozila. Vaš primjer je u svom komentaru Frederik nazvao dobroćudnim, a moj komentar je na to bio da se ne radi o bezazlenoj stvari, već zlonamjernim postupcima policijskih vrhova, poput vožnje mačka i slično.

Tek sada mi je jasno zašto su Skviki, kukljica i frederik tražili da se smirim. I oni su razumjeli kako sam Vas optužio za zlonamjernost. Nije stvarno bilo ni povoda za tako nešto, a vrijeđanje bilo koga nije moj stil. Pogotovo ne nekoga tko to ničim nije zaslužio.

Vaš osjećaj da ja Vas svaki put udaram po nosu je varljiv. Radi se o jednostavnoj istini da se ja prema ljudima ne volim i ne želim odnositi kao prema ovcama, snishodljivo, puzajuće, dodvoravajući se i licemjerno. Volim reći istinu i što mi je do nekoga više stalo, to istinu govorim i odlučnije i hrabrije. Time sebe izlažem ranjivosti, ali nisam ja taj koji bi zbog toga brinuo. Nije moj problem ili moj neuspjeh što netko ne želi razumjeti što sam mu u najboljoj namjeri rekao. Moja navika je prema ljudima se odnositi onako kakvi bi ti ljudi mogli biti, a ne onako kakvi oni jesu. Meni je jasna važnost promjene načina razmišljanja i pogrešnih životnih navika i baš zbog toga ljude "nagovaram" da budu bolji, da postanu onakvi kakvi bi po svojim sposobnostima i mogućnostima mogli biti. Što s ovakvim poimanjem ljudskih vrijednosti nije u redu?

Baš mi je drago što se Vi ne možete odreći mojih poimanja ljudskih vrijednosti. A ja se neću, pa da me i molite. Odreknete li se čitanja mojih radova, pokazati će te da ne brinete dovoljno o svojoj dobrobiti.
Jer sam ja vrijednost u stvarnosti Pollitike.com.

Tko je glasao

Mada neki misle da ovdje na

Mada neki misle da ovdje na pollitiki vlada jednoumlje, a ja mislim da postoji dosta raširene razlike u mišljenjima, mnogo raširenije nego na mnogim sličnim portalima ili medijima, jer je ovdje svatko sebi urednik i vlasnik svega što napiše.

Mislim da su moguća i kriva shvaćanja onih koji pišu, ali i onih koji to čitaju, što se može premostiti samo razumijevanjem. Ljudi obično moraju biti strpljivi jedni s drugima - a to je vrlina i prokletstvo društvenosti.

Tko je glasao

Sory poveznik, ali to što

Sory poveznik, ali to što je napisao smogismogi samo je dio žalosne istine o uvjetima rada naše policije. Da ne bude zabune, budi uvjeren da sam žestoki kritičar tog sustava, ali mislim da treba hladne glave sagledati sve činjenice, pa onda donijeti zaključke.

Vratimo se onom primjeru kojeg je naveo Skviki i stavimo ruku na srce koliko smo puta učinili prekršaje u prometu. Recimo putuješ starom cestom (ali i autoputom) od Zadra u Zagreb. Nema tog vozača, ili vozačice koji na tom putu na učini desetak prekršaja, a za svaki prekršaj si nađemo neko glupo i nesuvislo opravdanje. I onda kada nas se uhvati ljutimo se što nam policajac to neće prihvatiti zdravo za gotovo. Naravno da ima i niz nepravilnosti i nepravde koje čine policajci, što ih naravno ne opravdava i u čemu se ne razlikuju od svih nas, ali izraziti kritiku na njihov račun, ili na račun onih koji su odgovorni za mnoge stvari pa tako i za ini što je opisao smogismogi, nemože se nazivati zlonamjernim, već je to naprosto realitet s posljedicama od kojih nesmijemo okretati glavu.

Štovani poveznik, upitajmo se samo koliko je benzina iz MUP-ovog proračuna, potrošeno po ćefu bivšeg ministra Berislava Rončevića, kako bi se na relaciji Našice - Osijek - Zagreb i obrnuto vozikao Rončevićev mačak?

Čija je to zlonamjernost i krivnja?

Onoga tko je o tome pisao?

Onoga tko o tome bojeći se za svoj posao nije smio govoriti?

Onoga tko je tu budaletinu pederčinu i levata Rončevića koji je zlorabio svoje ovlasti i položaj stavio za ministra policije?

Ili je to krivnja onih zlonamjernih prederčina, idiota i stranačkih poslušnika koji su ga u kokošinjcu narodnih lešinara onako žučljivo branili i nisu dali da ga se smjeni?

Ili će možda ispasti da smo krivi svi mi koji sve to i još više znamo, ali se pravimo blesavi, jer smo premalo "zlonamjerni"?

Na kraju krajeva ispasti će da smo krivi svi mi koji se našom šutnjom hvatamo u kolo s istim tim lupežima i lažnjacima koji žive na grbači poštenih i čestitih ljudi?

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Nemam što opraštati bilo

Nemam što opraštati bilo kome. Zar ono što sam ja napisao nije dio žalosne istine i po čemu to nije nadopuna onoga što je rekao smogismogi? Ajde molim Vas odgovorite mi po čemu ste zaključili da ja ne pišem na temelju dokazanih činjenica i hladne glave?

Primjer prometnih prekršaja Vam je apsolutno besmislen primjer, ali je odlična stvar da ste potegli problem koji Vam je najlakše objasniti. Zašto vozači rade prekršaje u prometu i zašto policija uglavnom naplaćuje kazne za prekršaje koji nisu počinjeni? Je li Vi stvarno mislite da vozači rade prekršaje namjerno i da kazne plaćaju zato što znaju da prekršaje nisu počinili? Znam da će Vam ova pitanja stvoriti problem, jer jednostavno nećete moći razumjeti što Vas pitam. Premalo znate.

Mislite li da su kazne za prometne prekršaje produktivan način rješenja sigurnosti u prometu? Ili je to način punjenja državnog proračuna? Morate znati da kazne nikada i nigdje nisu postigle željeni cilj, pa neće ni u prometu. Osim toga, kazne za prometne prekršaje su neustavne zato što država ljudima nije osigurala standard, da bi propisane kazne mogli plaćati. S druge strane, vozači se u autoškolama ne osposobljavaju tako da su sigurni, da poznaju prometne propise i pravila sigurnosti, pa za prekršaje ne snose odgovornost vozači, nego opet nesposobna i prevarantska država. Treće, vozači uglavnom plaćaju kazne za izmišljene prekršaje, jer ne poznaju odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Odakle policajcima pravo da ne poznaju odredbe Zakona i da ih tumače kako se njima sviđa, a ne kako piše? U svibnju sam bio u prilici na Prekršajnom sudu u Dubrovniku ispitivati policajca koji me prijavio za prekoračenje brzine, i kada mi nije mogao odgovoriti na pitanje kako je Zakon definirao naselje, kao izraz, sutkinja mi je zabranila postavljanje tog pitanja, jer navodno čovjek ima dvadesetogodišnje iskustvo rada u prometnoj policiji, pa takvo pitanje nije korektno. Zato je kasnije sutkinja donijela rješenje kojim se prijava odbacuje.

Nemam se ja što pitati koliko je Rončevićev mačak potrošio goriva. Neka se to pita poštovani smogismogi, koji ima razumijevanje za pozorničke patnje bez vozila, zbog takvih stvari. Ja ne mislim žaliti budale od policajaca, koje slušaju luđake od šefova, a ovi im zabijaju nož u leđa.

Na sva Vaša pitanja ja sam odgovorio u svakom komentaru kojeg sam ovdje napisao. Za mene nema dilema. Krivi i odgovorni su svi koji šute i nalaze izgovore. Ja šutao nisam, a govoriti ću sve više. Samo činjenice, uvijek činjenice i ništa drugo osim činjenica. Pa tko razumio- razumio.

Tko je glasao

Na sva Vaša pitanja ja sam

Na sva Vaša pitanja ja sam odgovorio u svakom komentaru kojeg sam ovdje napisao. Za mene nema dilema. Krivi i odgovorni su svi koji šute i nalaze izgovore. Ja šutao nisam, a govoriti ću sve više. Samo činjenice, uvijek činjenice i ništa drugo osim činjenica. Pa tko razumio- razumio.

Potpisujem apsolutno svako slovo iz gornjeg komentara, jer je taksativno i decidirano, što narod kaže s glavom i repom opisan dio činjeničnog stanja u policiji. Slažem se i pozivam sve da se što masovnije podrži tvoja nakana "Ja šutao nisam, a govoriti ću sve više. Pa tko razumio- razumio."

Slažem se ,a i ti bi morao priznati da je tek gornji komentar kako kažeš "Zar ono što sam ja napisao nije dio žalosne istine i po čemu to nije nadopuna onoga što je rekao smogismogi?"

Da štovani poveznik to je nadopuna "onoga što je rekao smogismogi" opisujući neke od uzroka stanja u policiji, stanja kojeg si u gronjem komentaru opisao, opisa na koji mi sigurno da je bio u tvom prvom komentaru nikada nebi sigurno trebao postavljati pitanje: Ajde molim Vas odgovorite mi po čemu ste zaključili da ja ne pišem na temelju dokazanih činjenica i hladne glave?

Da što se tiče tvog zadnjeg komentara mogu samo zaključiti da ga je napisao netko s lošim iskustvom, a takvih je nažalost upravo zbog nefunkcioniranja sistema iz dan u dan sve više!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Ti susjede ne bi trebao

Ti susjede ne bi trebao patiti od paranoje!

Ima policajaca ko i ljudi, onakvih i ovakvih, kao i nas ostalih.

Problem kojeg smogi opisuje mi je poznat ali je samo jedna od dimenzija, i to na onoj nižoj razini pozornika o kojoj smo razgovarali. Ima njih koji se stide kad dobiju nalog da idu na drumove postavljati zasjede.

Na višoj razini postoje hedonisti, koji uživaju moć i bezbrižno uzimaju sve od života, što se smije i ne smije. Oni su najopasniji!

Čuvaj se nepotrebnih generalizacija jer nećeš moči spavati, a noću kroz korčulanskje kale će ti se činiti da te netko stalno prati s bejzbol palicama ili barem biljicama od trišje (onih koji nemaju smisla mza američke sportove a više su za domaći izražaj).

Tko je glasao

Što ste svi Vi u većoj

Što ste svi Vi u većoj zabludi, to sam ja sigurniji u ispravnost onoga što tvrdim. Je li moja paranoja što znam, a evo, posljednjih desetak dana objavljujem činjenice, koje izgleda nikoga ne zanimaju? Jesam li paranoičan i kontradiktoran ja ili Vi?

Ne, ni slučajno nema policajaca koji su ljudi poput ostalih građana, jer po prirodi stvari, navodno moraju, slušaju luđačka naređenja i onda, u zanosu sudjelovanja u zločinu, daju svoj kreativan doprinos terorizirajući, proganjajući i iživljavajući se nad nedužnim građanima. Koliko je primjera brutalnih premlaćivanja od strane policajaca zadnjih godinu dana? Koliko je primjera zloupotrebe položaja i ovlasti onih koje Vi zovete pozornicima?
Vidite li Vi uvjerenje svakog, pa i najniže rangiranog policajca, da je on vlast i da ga se mora bespogovorno slušati? Ne, ne i sto puta ne!! Nije istina da se oni stide raditi svinjarije. Oni ih uživaju raditi, jer su u svom primitivizmu uvjereni da su u pravu.

Dobro ste se izrazili: oni su prave drumske vucibatine. Cestama diljem Hrvatske sam na stotine puta bio u situaciji da su me htjeli tući i hapsiti, jer sam odbio plaćati kazne za prekršaje koje oni izmišljaju. Oni umjereniji, ali ništa manje zlonamjerni, redovito priznaju da znaju kako mjesto gdje kontroliraju brzinu nije naseljeno mjesto, ali eto, ima troje djece, mora raditi, ima normu koliko novca i prijava mora donijeti u postaju nakon smjene, inače će mu plata biti umanjena i slične nebuloze. Je li to paranoja ili istina?

Jednom prilikom prije dvije godine, iznad Plata su me zaustavili u kasnim noćnim satima i nakon razumijevanja svega onoga što sam im rekao, priznali su mi da bi bili najsretniji kada bi im ja došao za šefa! Mislite li da mene impresioniraju takva priznanja i odobravanja? Ni najmanje, ja za njih i dalje nemam razumijevanja, jer su nakon svega nastavili raditi ono za što su uvjereni da nije ispravno i pošteno.

Previše ja toga konkretnog znam da bi sebi dopustio iluziju s kime imam posla. I uopće se ne radi ni o generalizaciji ni o strahu. Ako iznosim primjere npr. mog proganjanja usred bijela dana i pred svjedocima, mislite li da se bojim njihovih vucibatina po noći? Nemate Vi pojma koje su to sinje kukavice kada ih se pritisne argumentima. Uostalom, ja sam na više mjesta, pisanim podnescima prijavio imenom i prezimenom one koji mi nastoje nauditi. Sada me mogu i pretući i ubiti, ali će morati za učinjeno i odgovarati. Ali govorimo o nemogućemu. To su sve junaci od one stvari, a kako vidimo, naviknuti su džilitat se i ne pogodit cilja. Nekada je to bila sramota, a danas je pravilo.

Ne čudi me Vaša podjela policajaca, uključujući i ministra, na hedoniste i male od kuhinje. Smetli ste s uma da Ustav nikoga ne opravdava: ni lopove ni one koji drže vreću. U Ustavu lijepo piše da se nitko ne može opravdavati višim razlozima. Zašto ih Vi opravdavate?

Tko je glasao

Kad sam ga upitao na koju se

Kad sam ga upitao na koju se to funkciju penje rekao mi je da ide u mirovinu (iako je samo nešto preko 50 god). Kad sam pitao kako je to moguće rekao je da ima beneficirani staž i ide u punu mirovinu. Kad sam se nasmijao i rekao da to nije normalno jer da bi oni radi mnoštva privilegija trebali raditi 5 godina duže od ostalih, pravo policijski se uvrijedio.
Ptičica mi je dojavila. Bit će ukinut "beneficirani staž". EU to traži. Ali Tvoj prijatelj se ne treba brinuti zbog instituta "stečenog prava". Ukidanje vrijedi pro futuro.
Pouka: Policija u svim sustavima je bila (pored svoje osnovne funkcija zaštite imovine i života građana) zaštitnik poretka. Tu je odgovor na ostali dio Tvojeg posta.

Tko je glasao

Nikola Dobrić 20275

Nikola Dobrić
20275 Žrnovo

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
PU dubrovačko-neretvanska
Dr. Ante Starčevića 57 DUBROVNIK
n/p načelnika g. Ivana Krešića

Poštovani gospodine Krešić,

Niste mi odgovorili na moj posljednji dopis iz ožujka ove godine. Nakon Vašeg odgovora od 15. veljače 2008. godine sudskim putem je nedvojbeno utvrđeno nezakonito postupanje Vaših službenika. Ponovno Vas molim da mi odgovorite, u skladu s ustavnim i zakonskim obavezama, da li i dalje držite postupanje Vaših službenika u odnosu na mene i moju obitelj pravilnim i zakonitim. Također Vas molim da mi odgovorite smatrate li nezakonito i nasilno policijsko ispitivanje djeteta od 7 godina normalnom policijskom metodom prikupljanja informacija.

Unaprijed se zahvaljujem na odgovorima. S poštovanjem,

Nikola Dobrić

Žrnovo 12. svibnja 2008.god.

Na ovaj upit građanina, načelnik policijske Uprave je odbio odgovoriti.

Tko je glasao

nezakonito i nasilno

nezakonito i nasilno policijsko ispitivanje djeteta od 7 godina normalnom policijskom metodom prikupljanja informacija.
Dajte van detalje!

Tko je glasao

Niste se u životu

Niste se u životu nauživali ovakvih detalja? Ili mi ne vjerujete? Dati ću Vam detalje, ali pripazite: normalni ljudi od ovakvih strahota umiru od srama.

Priča je zanimljiva, složena i sramotna. Priča deklarira hrvatsku državu, policiju i sudstvo kao organiziranu i bezobzirnu mafiju. Evo Vam detalja vrlo kratko, a uskoro ću se potruditi sve dokumente objaviti u zasebnom dnevniku.

Čini mi se da je riječ o datumu 23. lipnja 2007. Dvoje malodobne djece Nikole Dobrića su se tog dana oko 13 sati igrala oko kuće sa djetetom iz susjedstva starim 5 godina. Djeca su imala 7 i 5 godina, s tim da je mlađe dijete rođeno s Downovim sindromom. Nikola se u jednom trenutku morao umiješati u dječju igru i spriječiti svog starijeg sina i susjedovo dijete da vuku njegovog mlađeg sina za noge po ulici. Nakon ponovljenog meteža i vriskanja mlađeg sina, svoju djecu je otjerao u kuću, a susjedovo dijete je samo pobjeglo doma.

Nakon toga, nekih 20 minuta kasnije, djed susjedovog djeteta, ne znajući što se dogodilo, verbalno je napao Nikolu zbog nekog spornog prolaza, prijeteći da će ga "slomiti" kada izađe iz dvorišta. Nikola je prijetnju prijavio policiji telefonskim putem. Tek u vozilu, djed od kćerke, koju je vozio na posao, saznaje da je Nikola Dobrić navodno udario njegova unuka. Uznemiren saznanjem da ga je Nikola prijavio za prijetnje, odlučio je s kćerkom i unukom poći u policijsku postaju provjeriti da li je prijavljen.

Po saznanju da je prijavljen, odlučio se Nikoli osvetiti. Na nagovor policijskih službenika, odvezao je unuka u Dom zdravlja Korčula, na hitni prijem pacijenata i zatražio je od dežurnog liječnika da UDARANJE djeteta, navodnu pljusku u predjelu lica i udarac kamenom u predjelu čela, prijavi policijskoj postaji po službenoj dužnosti. Liječnik je prijavu popunio po diktatu djetetove majke, navodeći udarce, a ne ozljede. Također, u medicinskoj dokumentaciji nije zabilježen bilo kakav tretman djetetovih ozljeda, niti je liječnik kvalificirao njihovu težinu.
Nitko u cijelom postupku nigdje ne spominje crvenilo na licu ili krv na čelu. U cijelom postupku nitko se uopće nije bavio djetetom i njegovim navodnim ozljedama, pa čak ni majka.

Nakon što su dobili željeni dokument, policajci su telefonski zatražili od Nikole da dođe u policijsku postaju i dovede svog starijeg sina. Kada ih je pitao zašto, odgovoreno mu je da ako ne dođe, da će ga doći kući uhapsiti. Otišao je s cijelom obitelji. U policijskoj postaji su mu rekli da je uhapšen zbog nanošenja tjelesnih ozljeda maloljetnom djetetu i da će biti hitno prekršajno gonjen zbog remećenja javnog reda i mira te prijavljen za počinjenje kaznenog djela.

Od Nikole i njegove supruge su zatražili da dovedu starijeg sina iz vozila, radi davanja iskaza i sačinjavanja službene zabilješke. Roditelji su se pobunili na samu pomisao da bi njihovo dijete moglo biti prisiljeno na davanje iskaza, kojim je policija željela osigurati dokaz da je djetetov otac stvarno ozlijedio tuđe dijete. Međutim, policajci nisu ni trepnuli, već su ispitivanje proveli.

Ispitivanje je u prisustvu roditelja započelo pitanjem djetetu zna li gdje se ide ako se laže? U zatvor, bio je odgovor samog isljednika. Kada su roditelji pobjesnili, policajac ih je umirio riječima: Samo sam se šalio! Mislio sam zapravo reći da se za laž ide u pakao!

Uz svu maštovitost i kreativnost pri sastavljanju službene zabilješke i unošenja vlastitih formulacija i konstrukcija, policajci nisu dobili traženi "dokaz" i priznanje djeteta. Zato su policajci tu službenu zabilješku zatajili Općinskom državnom odvjetništvu u Posebnom policijskom izvješću. Međutim, idioti su ODO-u priložili cijeli niz nezakonito pribavljenih dokaza, među kojima i službenu zabilješku o ispitivanju petogodišnjaka, koji je svega sat vremena prije toga navodno pretučen!!!! U kasnijem sudskom postupku za kazneno djelo nanošenja tjelesne ozljede maloljetnom djetetu, sutkinja, ujedno i predsjednica Općinskog suda, je iz predmeta izdvojila tri ili četiri nezakonito pribavljena dokaza, posebnim rješenjem. Ali nije izdvojila prijavu ozljeda od Doma zdravlja, jer bi bez te prijave u potpunosti ostala bez i jednog "vjerodostojnog" dokaza.

Uglavnom, sutkinja je bila prisiljena, mimo svoje volje i želje, čovjeka osloboditi odgovornosti, ali na fantastično blesav način. Oslobađajuća presuda je donešena po nekakvom skraćenom postupku i bez obrazloženja. Samo je navedeno da je oslobađajuća presuda zbog nedostatka dokaza!!! A na tu presudu se okrivljeni žalio, jer je u postupku DOKAZANO da djelo nije počinjeno i da je prijava bila lažna. Da bi spasila majku djeteta od krivokletstva, sutkinja joj je pomagala da odgovara na pitanja okrivljenika i u zapisnik unosila svoje, a ne majčine odgovore. Tako je ispalo da majka nije prijavila ozljedu na čelu, nego na tjemenu, pa tragove krvi nije nitko mogao vidjeti zbog kose!!!!!

Kako lažno optuženi čovjek nije imao ni teoretske šanse kvalitetno se braniti od ove mafije, njegovu obranu sam vodio ja. Bio mi je to prvi odvjetnički posao u životu, ali sam se pripremio bolje od bilo kojeg odvjetnika.

Žalbu nisam želio poslati do isteka posljednjeg sata roka, jer sam znao da bi time i Sudu i odvjetništvu dao vremena za nove smicalice. Znao sam i da ne očekuju žalbu, jer je presuda bila oslobađajuća. Međutim, čovjek me nije doslovce poslušao. Dan prije roka uručio je žalbu Općinskom sudu. Sutkinja je smjesta izvjestila odvjetništvo i ono je idući, posljednji dan roka, uložilo žalbu na oslobađajuću presudu???
Žurba i pokušaj spašavanja iz neugodne situacije ih je pokopala: osnov za žalbu su potražili u svom falsificiranju policijske prijave!!!
Naime, u optužnom prijedlogu za sud, odvjetništvo je izbacilo kamen i navelo udarac otvorenim dlanom u lice i čelo, a u žalbi tvrde da je sud propustio utvrditi mjesto udarca kamenom. Nije sud ništa propustio, nego je odvjetništvo naviklo izvrtati činjenice.

Zanimljiv je detalj da je sutkinja prešutno odbila po službenoj dužnosti pokrenuti kazneni postupak protiv organiziranih kriminalaca u policiji, sudstvu i odvjetništvu te lažnih svjedoka. Zbog toga je sutkinja prijavljena predsjedniku Vrhovnog suda, pa je sada interesantno vidjeti na koji način će predsjednik "obraniti" struku.

Na sve dopise , a nije ih bilo malo, čovjeku načelnik policijske Uprave dubrovačko neretvanske, gospodin Krešić ili ne odgovara ili odgovara da su predstavke "u cjelosti neutemeljene". Da, da, radimo temeljite provjere i saslušanja naših službenika, ali oni izjavljuju da Vi lažete. A sudska rješenja i dokumenti? Za policiju su i oni neutemeljeni! Jer ih ne priznaju!!!

Tko je glasao

Ajoj. Nije lako u takvom

Ajoj. Nije lako u takvom okolju živjeti dalje. To je možda teže od proteklih događaja. Kako ne bi opterećivali dnevnik samo kratke napomene:
1.) Ne može liječnik utvrđivati mehanizam nastanka povrede, već samo konstatira opis i vrstu povrede i eventualno izjavu o nastanku povrede oštećenog. Mehanizam nastanka povrede i kvalifikaciju (laka/teška) utvrđuje sudski vještak u postupku.
2) Prijava ozljeda iz Doma zdravlja (valjda s opisom povreda) nije nezakonita isprava, pa se ne idvaja iz spisa.
3) Žalba na oslobađajuću presudu? To ne bih nikad napravio, osim ako se ne radi o troškovima postupka.
4) Znam jednog suca koji je podnio kaznene prijave po službenoj dužnosti.

Stvarno, samo iz razloga da ne opterećujemo dnevnik (ne bi bilo ok prema autoru) - ne bih dalje.
Drugom prigodom.

Inače, u manjim mjestima vrijede posebne uzance društvenih odnosa. Mi Zagrebčanci to teže shvaćamo.
U masi ljudi izgubi se individualnost, a u manjim mjestima, druga su pravila. Svatko svakoga poznaje. Svi sve osobno shvaćaju, pa i oni koji po prirodi posla to nikako ne bi smjeli. Lijepo je doći kod vas na more, ali živjeti je teže.

Tko je glasao

Temeljito se varate, dragi

Temeljito se varate, dragi prijatelju. Nema razlika između velikih i malih sredina. Ako već na razlikama inzistirate, onda morate znati da je u malim sredinama puno lakše steći uvid na temelju istih činjenica. Tko je dalje od oltara bolje vidi misu. Ali to ne znači dobitak individualnosti, niti drugačija pravila. Sve svinjarije su uvijek iste, a svugdje je isti i odnos prema njima.
Što mislite, gdje individualnost i spontanost dolaze do izražaja: u masi ili pustinji?

Tko je glasao

Što mislite, gdje

Što mislite, gdje individualnost i spontanost dolaze do izražaja: u masi ili pustinji?
Samo na Pollitika.com !
Čitajte i pišite na Pollitika.com. !
Vaš put u Slobodu!
Do slijedećeg EPP-a, slušajte zabavnu glazbu.

Tko je glasao

1.) Ne može liječnik

1.) Ne može liječnik utvrđivati mehanizam nastanka povrede,

Oni iz CSI-a se ne bi složili s tobom.
Dapače, grana medicine koja se bavi ozljedama uključujući (pogotovo) mehanizme nastanka ozljeda se zove traumatologija s posebnim naglaskom na biomehaniku ozljeda.
Drugi je par opanaka što je u sudskom sporu sa pravne strane "jedino" važna kategorizacija ozljede.

Tko je glasao

Dapače, grana medicine koja

Dapače, grana medicine koja se bavi ozljedama uključujući (pogotovo) mehanizme nastanka ozljeda se zove traumatologija s posebnim naglaskom na biomehaniku ozljeda.
Da. Nisam bio precizan. Mislio sam na liječnika izvan sudskog postupka kako ga je opisao "poveznik". Naravno da liječnik utvrđuje mehanizam nastanka povrede, ali da bi to imalo dokaznu vrijednost to čini u sudskom postupku i u osobi sudskog vještaka.
Otišao sam "off topic" dnevnika.
Schluss. Ende.

Tko je glasao

Hm koliko si ispremiješao

Hm

koliko si ispremiješao TV storije sa stvarnim životom toliko si izmiješao i policijski posao s civilnim (bolničkim). U CSI koji je pojednostavljena fikcija (jako skraćena radi gledljivosti) interesantno je jer se radi o policijskim timovima (koji su popunjeni liječnicima i drugim profilima). Ovdje se zbio slučaj liječnika u javnoj bolnici ili domu zdravlja, i njegovo je bilo da konstatira i opiše ozljede a ne da radi policijski posao.

Procesni (sudski) vještaci, koji bi trebali riješavati način na koji su nastale ozljede su također liječnici ali u dugoj funkcij, u funklciji pravosuđa (bliže CSI).

Svakako se može reći da je šteta da je policija ostala primitivna skoro isto onoliko koliko i prije (pa imaju samo kriminaliste i političare na vrhu a pozornike na dnu), a smogi dobro kaže, u malim mjestima se mnogo toga naštimava koristeći veze i upliv (dakle moć).

Kad sam jednom pošao se raspitati kako prijaviti jednu osobu koja je u procesu na općinskom sudu koristila krivotvorine lijepeći stranice iz tri ugovora u jedan, a onda povukao navodeći to kao zabunu (što je providno jer se ne možeš zabuniti tri puta zaredom) prijatelj iz državnog odvjetništva mi je rekao da je to sudac trebao po dužnosti odmah učiniti, ali da se to vidi samo u američkim filmovima ali nikada ne u hrvatskoj pravosudnoj praksi.

Tko je glasao

Kad sam jednom pošao se

Kad sam jednom pošao se raspitati kako prijaviti jednu osobu koja je u procesu na općinskom sudu koristila krivotvorine lijepeći stranice iz tri ugovora u jedan, a onda povukao navodeći to kao zabunu (što je providno jer se ne možeš zabuniti tri puta zaredom) prijatelj iz državnog odvjetništva mi je rekao da je to sudac trebao po dužnosti odmah učiniti, ali da se to vidi samo u američkim filmovima ali nikada ne u hrvatskoj pravosudnoj praksi.

Pozdravi Tvog prijatelja iz DO. Dobro je rekao. Postoji trivijalan razlog zašto naši suci to ne rade. Zato, što je pisanje kaznene prijave posao koji se ne boduje (nije riješen njegov predmet). Zašto bi "gubio vrijeme". Možda ću i naljutiti nekog suca, ali tvrdim da 50% sudaca koji sude u građanskim predmetima ne znaju napisati kaznenu prijavu. Štoviše, meni je rečeno jednom da to nije posao suca kad sam podnio kaznenu prijavu. Kada je tip na uplatnici nadopisao brojku 0 na već uplaćenu svotu, pa to fotokopirao kao "dokaz" plaćene kazne.

Tko je glasao

Zrela građanska svijest

Zrela građanska svijest dakako ovisi i o znanju/neznanju (elemrntarnom i onom o funkcioiniranju svijeta oko nas) ali i o strahovima/hrabrosti.

Moguće je da postoji neki običan građanin koji će se povući i kada nije u pravu. Ali netko kome je pravda zanimanje i dužnost da se oglušuje o kršenjima procedura ili preskakanju preko prekršaja - to je nepojmljivo sa današnje razinie civiliziranosti.

Jučer sam za sina pošao u sud uzeti potvrdu o nekažnjavanju (radi nekog zahtjeva za stipendije) i pošao se javiti mom prijatelju u Žup-odvjetništvo da popijemo kavu. Nisam ga našao, ali sam sreo drugog prijatelja preko puta koji je čekao da ga prozovu kod suca za pekršaje. Nasmijaoi me je kad je rekao da je on često tu jer jednostavno ne trpi da ga pozornici maltretiraju pa se zabavlja na sud za kojeg da uvijek ima vremena. I da obično on na kraju poentira - što ga čini sretnim.

Je li to vrsta iživljavanja "pravde" ili uživanja u onom stvarnom smislu pravednosti.

Tko je glasao

često tu jer jednostavno ne

često tu jer jednostavno ne trpi da ga pozornici maltretiraju pa se zabavlja na sud za kojeg da uvijek ima vremena. I da obično on na kraju poentira - što ga čini sretnim.
Vjerujem da često poentira. I Policija ima svoj sustav vrednovanja nekog pozornika (u Zagrebu ih zovu "cipelić"). I on mora ispuniti "normu". I on je postao brojka kao i sudac koji rješava predmet Tvojem prijatelju.
Policajce i njihov svakodnevan posao poznajem u dušu. Misliš da je sretan kada mora na NCR papiru pisati prekršajni nalog na koljenima u autu ili ponekad u zraku na mjestu događaja, a sve popračeno neprijateljskim pogledom neke "teste quadrate". Tome treba dodati i uvijek vječitu i realnu opasnost da mu se nešto ne podmetne, pa onda mora tri dana pisati izvješća i očitovanja uz uvijek latentnu opasnost suspenzije. Ako se tome doda da je refleksija osjećaja i mišljenja građana o stanju u policiji najčešće upravljena prema najmanje krivom ali najeksponiranijem čovjeku na ulici - pozorniku - onda znate i "ljepotu" tog posla. A sve za siću novaca.

Ono što im nikada nisam odobravao, da počesto u službenim zabilješkama napišu nešto što se nije dogodilo, kako bi podržali inače objektivnu činjenicu. Doduše takva bilješka se izdvaja iz sudskog spisa, ali time zeznu DO.

Tko je glasao

Ovo sa CSI-jem je bila

Ovo sa CSI-jem je bila očito neuspjela ironija. Slažem se da je to fikcija. Što se tiče stanja u hrvatskom pravosuđu to je svima poznato. Razumio sam i što je Smogi ukazivao i tu je u pravu. S njegove pravne strane je relevantno jedino da liječnik utvrdi i opiše ozljede no zbog preciznosti se mogao steći dojam kako mehanizam nastanka ozljeda nije u žiži interesa medicinara. Dapače, medicinarima je jako važna etiologija no pravnicima ne toliko, njih zanimaju posljedice. To je zapravo primjer interdisciplinarne suradnje koju treba njegovati i razvijati i dalje.

Tko je glasao

Stvarno je zanimljiva ova

Stvarno je zanimljiva ova nesposobnost shvaćanja napisanog. U mom komentaru sam istakao da je liječnik policiji prijavio UDARCE A NE OZLJEDE, kojih nije ni bilo. A to znači da je moguće da bilo tko odluči prijaviti Vas za počinjenje kaznenog djela, na način da liječnik prijavi policiji što god mu se prohtije. Jedino važno je da policija pribavi "dokaz".

U ovom slučaju liječnik u prijavi uopće nije utvrdio vrijeme nastanka udaraca. U rubrici: "povreda je nanesena" stoji: "Udario mu je šamar sa lijeve strane lica a potom pogodio kamenom u čelo", a u rubrici "dijagnoza" stoji: Haematoma reg. frontalis (krvni podljev na čelu). Krvni podljev od udarca kamenom? Nema govora, pravi primjer interdisciplinarne suradnje!

Da stvar bude gora, taj isti čovjek, koji je lažno i bez dokaza optužen da je ozlijedio dijete, kada je sam bio napadnut i ozlijeđen, doživio je dijametralno suprotnu "interdisciplinarnu" suradnju policije, medicine i državnog odvjetništva: medicinski stručno utvrđene i tretirane ozljede, policija i odvjetništvo su proglasili nepostojećim u suradnji s liječnicom koja je te iste ozljede prijavila policiji po službenoj dužnosti!!!

U čemu je štos? U tome da je liječnica odbila kvalificirati težinu ozljeda, a ako nisu kvalificirane, ni ne postoje!!!

Sve ovo ima malu važnost. Puno je važnije gdje ste svi Vi u odnosu na ovakve bezumne primjere interdisciplinarne mafijaške i beskarakterne "suradnje".

Tko je glasao

U gornjem postu nismo

U gornjem postu nismo raspravljali o tom konkretnom slučaju. Nije baš lijepo banuti u raspravu između dvoje ljudi po principu " s neba pa u rebra" i napisati ovo:
Stvarno je zanimljiva ova nesposobnost shvaćanja napisanog.
Ovako nešto zatvara daljnju raspravu jer ne ostavlja prostora sugovorniku da išta kaže jer je dojam da to nema smisla.
O konkretnom slučaju se nisam izjašnjavao, a ako je tako kao što ti kažeš (što ti vjerujem da jeste) je još jedan u nizu primjera da ljudi ne znaju svoje ovlasti, jer jednostavno ne poznaju svoj posao kako treba. A takve stvari se ne mogu promijeniti preko noći. Potrebna je motiviranost i volja za promjenom, a tek onda slijedi dugogodišnji sustavni rad kako bi se počeli nazirati rezultati.

Tko je glasao

Niti sam ja banuo u

Niti sam ja banuo u raspravu, niti ja bilo kome onemogućavam da se izjasni o napisanom. Činjenice su te koje oduzimaju prostor za raspravu i zaista nema smisla raspravljati o stručnosti, pored strašnih primjera zloupotreba. Je li riječ o nepoznavanju ovlasti i nepoznavanju posla liječnika, policajaca, odvjetnika, pa i drugih ili je riječ o masovnom sudjelovanju u zločinu i nasilju? Nije li riječ o alibi uvjerenju kako to nije moguće smjesta promijeniti?

Tko je glasao

Puno je važnije gdje ste

Puno je važnije gdje ste svi Vi u odnosu
Pa uvijek sam za Tebe kad si razuman.
Za ovo što opisuješ postoji kaznena prijava radi kaznenog djela lažnog prijavljivanja, a protiv liječnice radi izdavanja neistinite liječničke potvrde.
Ne mogu Ti javno davati pravne savjete - samo konstatiram što piše u Zakonu.

Ende. Schluss.

Tko je glasao

Ma išli smo mi na nešto

Ma išli smo mi na nešto puno veće od običnih kaznenih prijava. Išli smo na dokumentiranje tvrdnje da se ne radi o ekscesima zbog nestručnosti i grešaka, nego o namjernom i sistematskom bezakonju i nasilju. I o tome ovdje uopće nije bila riječ. Osim rečenoga, ovdje ima još jako puno primjera na koji način država štiti kriminalce od kaznenog progona. Recimo, prijavite neetičan i neprofesionalan odnos liječnika prema pacijentu, koji je dokazano i očito kazneno djelo, Ministarstvu zdravstva i Udruzi za zaštitu pacijenata i dobijete nešto nevjerojatno isto: Udruga se odmah ogradi od slučaja, navodno se ne bi željeli miješati u rad policije i odvjetništva, a ministarstvo Vam odgovori da liječnička dokumentacija u Domu zdravlja nije uništena, nego na svom mjestu!!! A u prijavi se uopće ne spominje uništavanje medicinske dokumentacije!! Odgovara se ono što nije sporno, a ne odgovara se na sporne činjenice!!

Da su stvari tako jednostavne, kao što piše u Zakonu, ni mi ni autor dnevnika ne bi imali o čemu pisati: Provođenje zakona ne treba objašnjavanja, a bezakonje ne trpi opravdavanja.

Tko je glasao

prijavite neetičan i

prijavite neetičan i neprofesionalan odnos liječnika prema pacijentu
To je stegovno (disciplinsko djelo) a ne kazneno.
Ajmo se držati dnevnika Frederika.

Tko je glasao

Nemate uvid u sve činjenice

Nemate uvid u sve činjenice i onda napisano krivo tumačite. Liječnica je prijavljena za neetično i neprofesionalno ponašanje u odnosu na svoje odbijanje da kvalificira ozljede, a počinila je kazneno djelo na način da je zvala policiju da je čovjek agresivan i da je ometa u njenom poslu, što je policija utvrdila netočnim i neistinitim. Postojali su svjedoci i medicinska sestra, koji su priznali da je prijava lažna.

Sve rečeno u ovim komentarima je u apsolutnoj korelaciji s Frederikovim dnevnikom i njegovom porukom. I da stvar bude bolja, odnosi se na istu županijsku policiju i njene nezakonite metode rada. Sve što sam iznio o mojim saznanjima je u direktnoj vezi s notornim načelnikom policijske Uprave dubrovačko - neretvanske Ivanom Krešićem, koji i dalje štiti organizirani kriminal u redovima policije, te potiče i štiti policijsko nasilje i teror nad građanima. To je tip koji odbija priznati izvršne sudske presude, dokumente i činjenice. Kako takvi monstrumi mogu otkriti ubojicu mlade Australke? Jeste li možda uočili fizički izgled glasnogovornika Ivana Kukrike i njegove "manire" prilikom održavanja konferencija za novinare i davanja izjava za medije? Znate li što je bila neizgovorena poruka?

Tko je glasao

Pod zastavama sređivanja,

Pod zastavama sređivanja, profesionalizacije i depolitizacije teku uobičajena sve masovnija i sveukupnija zbijanja redova, klasterizacije i mobilizacije svih snaga, kakvih 80 % društva u odlučno učvršćivanje pozicija i obrane sustava samo upravljanja na zajednički račun. I preostalih 20 % nisu snage otpora, nego nespremne snage koje se htjele ne htjele pridružuju, tako da otpora praktički odavno nema i samo se radi o međusobnom naguravanju u prekomjernoj gužvi oko tih središnjih točki društva i države.

Nema tu političkih mrtvaca i nije bolestan sustav vlasti nego je to baš najvitalniji i najobnovljiviji dio preekskluzivnog društva koje dulje vrijeme uspješno funcionira na visokoj razini poslovanja na zajednički račun, sa sustavom samo upravljanja.

Profesionalizaciju i depolitizaciju će provoditi snage koje su bile najmanje u po 2 stranke i strane i zastave, a prosječno još više, pa se htjeli ne htjeli radi o kardeljističkim samo upravnim igrama.

Na trulom zapadu se radi posve obrnuto, na određenim položajima se smjenjuju političke opcije i odgovaraju za njih dok se jadni narod ne odluči poslati smjenu.

Na istoku i jugu ne gube vrijeme na ovakvim složenijim i iskusnijim taktičkim igrama, nemaju estetskog i kreativnog duha a u razmjerima farse im rastvara mozak, dok je to kod nas kao dobar dan, toliko smo iskusni da bi nam bilo veomaa začudno da nije tako.

Čisto male pažnje radi - strogo protiv profesionalizacije i depolitizacije, još strože protiv drvljenja i davljenja pojedinih radnih djelova (dok se bar malo ne naznači zašto stranački jači i odd vladajuće većine podržani ministri, ravnatelji policije i ini oko tih istih stvari nisu gotovo ništa napravili a možda ni radili - po čemu nestranački, a do jučer stranački, to mogu bolje i šta znači profesionalizacija i depolitizacija jednog djela u činjenici da su svi djelovi sutava u partijskom društvu izrasli i razvijali se partijski, klanovskki, sektaški, plemenski, interesno, ..., ako je to formalistička farsa, zar je to baš isplativi smjer za bilo kakve režimske i drugo snage, obzirom da se to isto odvija ravno od 1941.g. do danas, pa ne samo da osigurava režim nego ga i ruši, nitko nikada nije bio siguran osim Tita, a Tito je jedan i neponovljiv).

Tko je glasao

@frederik, kao što si

@frederik, kao što si zaključio u ovim kao i u mnogim drugim slučajevima policijski “paceraj” nije slučajnost, već zakašnjelost, aljkavost, nedosljednost, pritisak, površnost, zbunjenost, nepripremljenost, postupanje po političkim direktivama, a sve je to rezultat i posljedica politiziranja i "rodijačkog" kadroviranja i prebacivanja “stručnosti” (kadrovski i operativno) u drugi plan.

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Policijski "paceraj" nije

Policijski "paceraj" nije ništa od onoga što ste Vi naveli. On je isključivo namjera organiziranih kriminalaca da svjesno unište sve ljudsko. Pri tome je policija, jednako kao i pravosuđe- sredstvo. Zato nikakve kadrovske promjene na čelu MUP-a ili ministarstva pravosuđa ne mogu promijeniti situaciju. Zato su oba nova ministra garancija kontinuiteta zločinačke politike, a ne promjena.

Tko je glasao

marin držić Napad je

marin držić

Napad je najbolja vrsta obrane.

(apropo - "Predsjednik Vlade (premda zakašnjelo) “napao” vlastitu Vladu i vlastitu stranku (unatoč dugotrajnom opiranju da se suoči s “istinom”)."

Taj čovjek zbilja nam nema više što ponuditi,
žalosno, ali istinito.

uz pomoć dijaspore izabran,
ali prolazi vrijeme bahatosti
j.p mare i sličnog političkog žutila

kritična brojka ljudi je nezadovoljna
siromašna i gladna, diljem lijepe naše zemlje

strašno

marin držić

Tko je glasao

a da li ti čitaš svoje

a da li ti čitaš svoje postove nakon što ih objaviš?
Zar ne vidiš da ti svaki počinje s marin držić nešto i onda u drugom redu opet marin držić pa dalje tekst..

i zar još nisi skužio da ti je skroz glupo pisati marin držić na početak svakog posta već se potpiši na kraju...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

A da se malo primimo teme i

A da se malo primimo teme i odgovaranja na komentare, prijatelju? Nije li skroz glupo baviti se tuđim pizdarijama, umjesto obrane voljenog Vođe?

Ili se na Držićeve mudrosti više nema protuargumenata?

Tko je glasao

marin držić drago mi je

marin držić

drago mi je što sam čitan
volim se ponavljati
a s dragošću pišem ime:
hrvatski shakespeare
marin držić
kako plemenito i drago ime
puna su ga justa

razmisli o promjeni imena, jer ti zbilja ne pristaje

nisi ti nikakav bijes
već te samo drma stres

od loše vlasti hdz-a, koja vlast
more biti gora još, ma je slast

marin držić

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci