Tagovi

državni porezni lopovluk

DRŽAVNI POREZNI LOPOVLUK
<> tuđih prihoda, imovine i ljudskih prava
<> proizvodi državni proračunski prihod i rashod
<> u korist državnih proračunskih porezo/primaca naredboDavaca
<> a na štetu državnih proračunskih porezo/davaca naredboPrimaca

vrijedno je opaziti...
ponavlja se kao perpetuum mobile...

državni porezni lopovluk
proizvodi državne proračunske porezo/primce naredboDavce

državni proračunski porezo/primci naredboDavci
proizvode državni porezni lopovluk

državne konstante jesu

državni proračunski porezo/primac naredboDavac
državni proračunski porezo/davac naredboPrimac
državni porezni lopovluk
državni proračunski prihod i rashod

državne varijable jesu

državni proračunski porezo/primac naredboDavac
proizvodi državni porezni lopovluk

državni porezni lopovluk
tuđih prihoda, imovine i ljudskih prava proizvodi državnog porezo/davca naredboPrimca žrtvu

državni porezo/davac naredboPrimac žrtva
siromašniji je u visini državnog poreznog lopovluka

državni porezo/davac naredboPrimac žrtva
koliko je državnim poreznim lopovlukom siromašniji toliko smanjeno kupuje konzumnu konfekciju za svoje preživljavanje

smanjeno kupovanje
konzumne konfekcije proizvodi smanjenu proizvodnju konzumne konfekcije

smanjena proizvodnja
konzumne konfekcije proizvodi smanjenu tržišnu kupoProdaju

smanjena tržišna kupoProdaja
proizvodi državno siromašenje

državno siromašenje
proizvodi državni dug (zaduživanje)

državni dug (zaduživanje)
proizvodi i opet iznova novi državni dug (zaduživanje)

i opet iznova novi državni dug (zaduživanje)
i opet iznova novi državni dug (zaduživanje)
i opet iznova novi državni dug (zaduživanje)

proizvodi bankrot države
proizvodi bankrot države
proizvodi bankrot države

bankrot države otkriva
državu uništavaju državne konstante
državni proračunski porezo/primac naredboDavac
državni proračunski porezo/davac naredboPrimac

samoOdrživost države uvjetuje
eliminiranje državnih proračunskih porezo/primaca naredboDavaca
eliminiranje državnih proračunskih porezo/davaca naredboPrimaca

nove državne konstante uvjetuju
novog državnog porezo/davca naredboDavca

novi državni porezo/davac naredboDavac
nije protiv državnog poreznog lopovluka
nije protiv državnog proračunskog prihoda i rashoda

novi državni porezo/davac naredboDavac
samoOdlučuje komu će porezo/primcu svoj porez platiti

novi državni porezo/primac
NE samoOdlučuje o svojim rashodima

novi državni porezo/davac naredboDavac
samoOdlučuje o proračunskim rashodima

rezultati poreznih rashoda neće biti po mjeri porezo/primaca
rezultati poreznih rashoda bit će po mjeri porezo/davaca

konkretno

porezo/davci će samoOdlučiti
hoće li vodovod čovjeku zamijeniti bunare
ili će fontane čovjeku ukrasiti okoliš bunara

adfilantrop

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci