Tagovi

Dr.Ivo Josipovi?-svjetlo, Milan Bandi?-tama? (prvi dio)

Tko ?e na Pantov?ak, u nekadašnju Titovu vilu, u "Predsjedni?ke dvore", TKO ?E BITI TRE?I HRVATSKI PREDSJEDNIK?
Da li dr. Ivo Josipovi?, da li Milan Bandi? - pitanje je svih pitanja u aktualnom trenutku politi?ke javnosti, ali i društva Hrvatske. Jedan dio nas odgovara na to pitanje analiti?ki, jedan dio emotivno, a ja ?u pokušati neutralno, no ne zna?i i neopredijeljeno. Želja mi je u nekoliko nastavaka, pod naslovom koji vidite, analizirati oba kandidata, njihove ljudske i politi?ke karakteristike kako ih vidim i kako bi ih mogla vidjeti i ve?ina glasa?a desetog sije?nja ove godine, kada pada odluka o predsjedniku RH za idu?ih pet godina. Naslovi priloga bit ?e razli?iti, ali sve ih povezuje gornji naslov.
Iako sam namjeravao po?i od ustavnih ovlaštenja predsjednika RH po?injem ne?im što je neka vrsta PSIHOGRAMA KANDIDATA.
Dakle, Milan Bandi? je osoba koja djeluje robusno, s puno energije, simbolizira praiskonsku snagu i snalažljivost dinarskog tipa ?ovjeka, neka je kombinacija ma?ke, ovna i bika.Najjasnije je obilježje njegove duše borbenost, ustrajnost, ambicija. Me?utim, njegova psiha nije psiha stabilnog, smirenog ?ovjeka. Iza sebe i oko sebe stvara buku, njegov EGO zakriljuje sve oko njega, tip je koji zamišlja da se svijet vrti oko njega i da ga svijet odnosno hrvatsko društvo neminovno treba. On je antidepresiv koji djeluje iritiraju?e. Njegov govor je po?esto govor provokacije, sva?ala?ki, ima i «provala» koje zbunjuju normalnog ?ovjeka - od zabavnih, narodskih nadigravanja do nesuvislosti koje nisu razumljive. ?esto djeluje kao navinut, usplahiren, «nabrijan» i u biti agresivan, a stare mudrosti kažu da takve osobe treba izbjegavati. On ulazi u drugu fazu predsjedni?ke trke bez ležernosti, opuštenosti nema ni u tragovima. I sam kaže «što mu je na umu, to mu je na drumu», što u politici nije nikada vrlina…Iako kaže da sluša malog ?ovjeka najradije sluša – samog sebe. Povremeno misli da se organizira neka urota protiv njega i da mu «mra?ne sile» žele zlo. Malo je posva?an sa poimanjem rezultata svoje vladavine u Zagrebu i teško, vrlo teško prima kritiku. Zamalo nikada ga nisam slušao samokriti?nim. UKRATKO, ON JE SNAGA.
Ivo Josipovi? je ?ista psihološka suprotnost Bandi?u. Djeluje krhko, nježno, ranjivo i mogao bi biti, psihološki kombinacija vage, ribe i djevice. Izrazita umjetni?ka duša, zanesen u igru, na dje?ji, spontan na?in, na okolinu djeluje smiruju?e, on je lorsilan za sve «nabrijane» i eufori?ne. U nastupu mu neki vide beskrvnost, nedostatak temperamenta me?utim tu se radi o odli?nom kontroliranju emocija, snažnom ratiu koji nadmašuje njegove emocije. Ego mu je osrednji i nedostaje mu efektno zakucavanje u dobivenim situacijama. Sklon je opraštati suparniku, drži se fair play pravila, uvjeren da ?e to ?initi i suparnik, što se, kada je Bandi? u pitanju, ne doga?a. Ivine vrline su ustrajnost, duhovitost protkana laganim cinizmom, pravdoljubivost, poštovanje sugovornika, okretnost. Društveni je tip, ve?ina ljudi poželjela bi ga u svom društvu. Kooperativan je za razliku od Bandi?a koji je tip «jedan ?ovjek, cijeli orkestar».Ivo Josipovi? je jasan je u izražavanju, rijetko podiže ton, ali kada to u?ini, ima nešto važno za re?i. Mimika mu je tipi?na za odli?ne kockare, jedino se ponekad ima osje?aj da je nepotrebno uplašen. Me?utim, iz takvih situacija izlazi spretno, ?esto humorom. U svakom slu?aju, ja?ih je nerava od Bandi?a, što je u politici izrazito dobra karakteristika. Prije ?e imati manire dostojanstvenog državnika nego Milan Bandi?.UKRATKO, DR.JOSIPOVI? JE UM.
PROGRAMI
Milan Bandi? profilirao je izborni program na neobi?an na?in - bez klju?ne ideje, objedinio je nekoliko idejnih doktrina i poludoktrina, program je vezao za svoju osobu,svjetonazor i dosadašnji rad, koje neprestano vidi kao uspjeh. Ideja da ?e raditi kao konj za Hrvatsku navodno je trebala glasiti da ?e «kao p?ela raditi za Hrvatsku», ali je na Sljemenu u zadnji ?as promijenio sugestiju savjetnika. «Idemo raditi» nije pokli? koji bi trebao oduševljavati ljude jer se ne kaže, gdje, koliko i za što raditi, a posebno ne inzistira na tome da se ide pošteno raditi. Program obe?ava svima ponešto, kao što populisti?ki programi obe?avaju, a populisti?ki na?in opho?enja ljudima naoko je privla?an, me?utim nema se osje?aj da taj program jam?i uistinu bolji život gra?ana. U programu i nastupanju isti?e naro?ito nacionalno-katoli?ku komponentu, mada je ve?ini gra?ana taj pokli? sve manje zanimljiv, budu?i da se iza takvih domoljubnih pokli?a sve više otkriva . niz afera, i siromašenje hrvatskog ?ovjeka od Zagreba do ?akovca, od ?akovca do Dubrovnika, od Bregane do Iloka. Ako se uzme isticanje kumstva i na?ela «dogovorit ?emo se, ljudi smo» onda u politiku unosi voluntarizam, a to zna?i Ustav i zakoni ga previše ne zanimaju nego radi i radit ?e po svom naho?enju i volji.
Dr. Ivo Josipovi? objedinio je svoj program pod ina?icom PRAVDA, NOVA PRAVEDNOST i na taj na?in jasno pokazao da je za preraspodjelu mo?i unutar društvenih slojeva i interesnih skupina u Hrvatskoj, kriti?ki se odnose?i prema dosadašnjoj pravdi koja je to bila samo za neke, zapravo politi?ki podobne i «rodijake». Ukazivanjem na katastrofalne greške u privatizaciji i inzistiranjem da onaj koji je jamio, nije jamio za sva vremena, ve? da ima odgovorno raspolagati imovinom, posebno u korist širih slojeva i op?eg interesa Hrvatske,a ako to nije u stanju, ima da vrati, pogodio je duh i dah vremena. Mito i korupciju ozna?io je rak-ranom hrvatskog društva što je ?injenica oko koje se slažu tisu?e i tisu?e hrvatskih gra?ana kojima je ve? zlo, Sartrovska mu?nina, od vijesti o plja?kama državne blagajne, posebno zagreba?ke i skromnim rezultatima u borbi protiv mafije koja je determinirala i još odre?uje neke klju?ne tokove novca u državi. Daleko je vjerodostojniji da ?e pokretati energi?nije poteze i akcije u tom podru?ju, usmjeravaju?i obavještajne službe da se manje bave državnim neprijateljima Hrvatske, a više gospodarstvenicima i politi?kim mo?nicima koji krše zakone i dovode u pitanju preostale ekonomske resurse. Prije ?e državnu vlast, kooperativan i tolerantan prema razli?itim mišljenjima, stabilizirati i posebno, pota?i djelovanje pravne države nego Bandi?. Socijal-demokratske ideje inkorporirat ?e u ove promjene jer, u ovoj fazi, kada se kapitalizam na hrvatski na?in pokazao brutalnim, upravo socijalna solidarnost je sine qua non svake stabilnosti sustava i uvjet napretka Hrvatske.
I vanjsko-politi?ka orijentacija Josipovi?a, iako sli?na Bandi?evoj, umjerenija je vezano za rješavanje novog ustroja u BiH, koji bi se mogao pokazati jednim od vrlo delikatnih pitanja u kojima ?e trebati zadržati razboritost, a eliminirati subjektivnost. Mjera hrvatskog angažmana u BiH bit ?e mjerilo zrelosti Hrvatske da rješava delikatne vanjskopoliti?ke probleme, pa i odnose sa Slovenijom i Srbijom, i Evropskom zajednicom.
( U planiranom dijelu dva – razrada vanjskopoliti?kih tema: uloga diplomacije, pristup Evropskoj zajednici, Haškom sudu, regionalnoj suradnji, osobne predispozicijama kandidata da obavljaju te delikatne poslove predstavljanja RH u svijetu- znanje jezika, diplomatski «šlif» itd.)

Komentari

Malo copy-paste: Zagrebački

Malo copy-paste:

Zagrebački holding pronašao je način kako pokriti rupu u blagajni veliku 1,2 milijarde kuna. Posegnuti će za novim zaduživanjem. Izvor blizak Upravi Zagrebačkog holdinga, potvrdio je jučer za portal Zagrebancija.com kako će vodstvo uprave Holdinga u sljedećih tridesetak dana podignuti kredit težak 150 milijuna eura, tj. milijardu kuna.
Novi kredit trebao bi biti dovoljan za pokrivanje 90 posto započetih investicija za koje Zagrebački holding nema sredstva. Izvor portala Zagrebancija.com kaže kako su u Upravi svjesni da novo zaduživanje nije odličan način krpanja blagajne, ali navodi da je to jedini mogući način za spas najveće gradske tvrtke. Ovo novo zaduženje znači da ukupan dug gradske mega tvrtke prelazi 11 milijardi kuna.

A iz Holdinga kažu:
Dušan Viro, glasnovornik Holdinga tvrdi kako Holding neće dizati kredit težak 150 milijuna eura. - Ne planiramo nikakva zaduženja - kratko je rekao Viro koji je navode jednog od bliskog člana Uprave Holding nazvao neosnovanim i neutemeljenim.

Dakle, ipak će netko raditi kao konj, da plati komunalije jer ako neće dizati kredit, jedino moguće rješenje je da se dignu cjene komunalije, ne?
I sve to u deset godina gradonačelnikovanja Ive Josipovića...

Put za pakao je popločen dobrim namjerama...

Tko je glasao

I sve to u deset godina

I sve to u deset godina gradonačelnikovanja Ive Josipovića...

Lapsus calami?
Očito bi rado vidio Josipovića na Bandićevom mjestu pa ti se omaklo.

Tko je glasao

Nigdje svjetla, svugdje

Nigdje svjetla, svugdje tama
ostaje pravda i dalje sama
Ivo ili Milan,svjetlo ili tama
ma nema veze dok nam je dana
Kada padne noć i nestane dana
doći će i Jaca da ne bude sama
svi zajedno će paliti svijeće
jer za plin novaca biti neće
Pogledat će se šutljivo i krenuti složno
u koloni po jedan skromno i pobožno
odjednom, škripa, strašan zvuk
srebrna munja što izazva muk
iz tame se začuje užasno poznati glas
a samo Milanu od njega posjede vlas
Još ću i samo to reći...ulazimo u EU !
Kao spas u taj zadnji mrkli čas
Sanader će šaltati petu i nabiti gas

hoće li, o hoće li, zaboraviti na nas ?

Između koga mi to biramo i možete li otkriti gdje je tama, a gdje je nestalo svjetlo, probajte u ovom; http://www.youtube.com/watch?v=gfUlZWeUl8Y&feature=related Što kaže Ivo o Milanu ?
Od 3. minute......

Tko je glasao

I nitko ne komentira ove

I nitko ne komentira ove stihove čija je poanta danas održala presicu ?

A stvarno sam mislio da će vas zaintrigirati:(

Tko je glasao

He, znao si još sinoć, a

He, znao si još sinoć, a nisi htio reći. Mogla sam se još sinoć veseliti :))

My Soul

Tko je glasao

"Bandić: Josipović je

"Bandić: Josipović je gurnuo ruku u džep moje punice i drugih siromaha"....

A u čiji je džep gurnuo ruku Bandić? U džepove nekoliko stotina tisuća Zagrepčana, koji su zahvaljujući njemu postali siromasi.
Josipović je spasio svoju vlastitu lovu, što bi svaki iole normalan čovjek, koji je lovu stekao svojim poštenim radom, učinio.
Baš me zanima, na koji to način čovjek može oštetiti drugoga ili ga osiromašiti, ako spašava svoju imovinu? Bit će prije da spriječava svoje osiromašenje a tuđe bogaćenje na vlastitoj grbači.O tome bi svakako imala štošta reći Ankica Lepej, koja je uz osobnu kalvariu proživljavala i onu koju su uzrokovala braća Šoić...
Bandić maše nepravomoćnom presudom koja se uopće ne bi smjela komentirati. To Bandić vrlo dobro znade, što je potvrdio danas u Osijeku, kada je na pitanje o Glavaševu sklanjanju u Hercegovinu odgovorio da ne bi komentirao nepravomoćnu presudu. Isto tako, Bandić dobro znade da Josipović uopće nije bio stranka u stečajnom postupku Komercijalne banke.
Vrlo je indikativno da Bandić Trgovački sud naziva: "Trgovački sud Grada Zagreba"!? Možda mu se "omaklo", ali ostaje činjenica da je upravo Grad Zagreb, na čelu sa Bandićem, donirao dobru lovu za uređenje tog istog suda, što je "koštalo fotelje" tadašnju predsjednicu suda.
Kupnjom dva društvena stana , Bandić je pokazao i "domoljublje" i "čovjekoljublje"...
Jedan u nizu "bisera" je tumačenje zakona "lex Bandić"....prema kojemu je taj čovjekoljub delajući kao konj bio jedini član Skupštine Holdinga...već sama riječ SKUPština asocira na SKUP osoba, a to je valjda više od JEDAN. Ili možda Milan računa ovako: Milan+Bandić+gradonačelnik=3.?
Zagreb je od uljuđenog "miteleuropskog" grada postao necivilizirana primitivna balkanska blatnjava raskopana selendra...u kojem kumovi kolo vode, a ono malo preostalih drukčijemislećih građana, proglašavaju se "crvenima"...kojima je i Milan, dok ga nisu najurili, pripadao.
Zagreb je već odavno crven, ali od srama...Hoće li se uskoro i cijela Hrvatska crveniti od srama?

Tko je glasao

U čiji je džep gurnuo

U čiji je džep gurnuo ruku Bandić? U džepove nekoliko stotina tisuća Zagrepčana, koji su zahvaljujući njemu postali siromasi.

Sami ste si ga birali i to nekoliko puta uzastopce i što sad hoćete? Nije vam bila dovoljna ona prva opomena kada je pijan bježao policajcima, a ni ova zadnja kada je finacirao izgradnju svemirski skupih wc-a, već ste ga opet morali izabrati. Zašto Bandić nije bio odmah najuren ili barem degradiran na nivo manje važnog člana već je ostao u vrhu partije? jel netko umjesto zagrepčana na izborima zaokruživao njegovo ime? iskreno, ni to me kod vas ne bi začudilo. Ne bi me začudili no to da je u sve vaše prevare bio uključen i npr. Gong i ostale nevladine i navodno nezavisne izdajničke sile.
Pokrijete se ušima i šutite jer svaka kritika na druga bandića je kakanje u vlastita usta.

Tko je glasao

Stalno nam svi podmećete da

Stalno nam svi podmećete da smo si sami birali Bandića. Da li je to baš tako?
Da ti ne ponavljamjer to jako dobro sam znaš ili si podatke potraži na netu,
s kojim brojem glasova je pobijedio na izborima, koliko je
od tih glasova glasova pravih zagrepčana. Nemoj zaboraviti kako se poslije rata
značajno promijenila struktura stanovništva zagreba u korist bandićevog glasačkog
tijela. Vrlo je lako kupiti sirotinju sa nešto praznih obečanja. I kad je to radio za
izbore za gradonačelnika, sada je jasno, imao je u vidu i svoju kandidaturu za
izbore za predsjednika države.
I nemoj mi govoriti o kakanju u vlastita usta!
Pogledaj si niže komentar od @seneke pa će ti mnoge stvari biti jasnije!

Tko je glasao

Nikada nisam dala glas

Nikada nisam dala glas Bandiću,ali su mu najviše davali stranačke kolege kojih ima najviše koncentrirano u Zagrebu i "mrvljenici" jer misle na onih 200 kn potpore a zboravljaju koliko je puta to oduzeto kroz komunalna davanja i ostalih bizarnosti koje izmišlja ta rastuća Milanova administracija.Bandić je "greška" vodstva SDP-ea pa zato je nužna i reforma te stranke jer su se odavno pogubili oko pojma što to predstavlja pojam socijaldemokracija i pojma,biti lider stranke- po svaku cijenu tj." ne bi se štel zamjeriti Milanu",neka raste njegova nekontrolirana moć jer "naši"imaju koristi uz njega.Sjećate li se da su djeca esdepeovaca imala "preporuke" prilikom upisa na fakultete...Ha?...Ne sjećate se?Mislim da je i to bilo na sudu.Esdepe se,jednostavno rečeno,pohadezeio:)..i blago nama.Zar ne?U ovom slučaju Bandić-Josipović,važno je obratiti pažnju na osobne kvalitete,a ne na stranačku kvalitetu.Mislim da je bolje da nas predstavlja kulturna i obrazovana osoba,a ne papagaj koji ne poznaje ni ustavne ovlasti predsjednika,koji ne poznaje zakon o financiranju kampanja,koji samo populistički blebeće,laže,mulja,itd.Što to nije dokaz njegovog zgrtačkog karaktera?Zar ne vidite tu njegovu fikciju?Zgrtanje glasova pa makar napravio totalnu budalu iz sebe.Iza njega nema odgovornosti,niti nimalo odgovornih.Bez odgovornosti nema slobode.

Tko je glasao

Sami ste si ga birali i to

Sami ste si ga birali i to nekoliko puta uzastopce i što sad hoćete?
Pokrijete se ušima i šutite jer svaka kritika na druga bandića je kakanje u vlastita usta.

Bandić je izabran za gradonačelnika s oko 15 % glasova Zagrepčana. Znači 85 % njih ima pravo kritizirati Bandića obzirom na tvoju tvrdnju.

Tko je glasao

@seneka, nema jer tih 85%

@seneka,
nema jer tih 85% nije bilo protiv njegova izbora.... zar ne??

SU - Stranka umirovljenika

Tko je glasao

Ima naravno, glasovi tih 85

Ima naravno, glasovi tih 85 % su se raspršili na druge kandidate ili nisu uopće glasali. Ukoliko bi bila dilema između Mile i nekoga drugoga poraz bi bio neminovan, uostalom vidjet ćeš 10.01. samo što je bojno polje prošireno sa Zagreba na cijelu RH.

Tko je glasao

neda mi se sada kopati po

neda mi se sada kopati po izvješćima, ali mislim da nisi u pravu. 15% je manje od 100 000, a to mi je nekako premalo. Osim toga to se odnosi samo na zadnje izbore, a ja sam govorio i o nekim prošlim pijanim vremenima i rabotama, ali i o SDP koji ga je zagrepčanima predložio i ponudio valjda kao jednog od svojih najjačih aduta.
Dakle, građani su bili prisiljeni birati pijanca i kriminalca kako sada tvrdi Josipović kojega podržava Milanović koji je prije toga podržavao Bandića.

Jebote, ovo postaje sve zabavnije i zabavnije :)))

Tko je glasao

nekoliko važnih

nekoliko važnih detalja

zagreb nije birao bandića četiri puta nego samo jednom, u prva "tri"puta zagreb je birao SDP i čini se da se ta razlika jako dobro vidi na prvome krugu

u prvome krugu bandić je dobio nekih 10.000 glasova manje od primjerice kregara u prvom krugu a izlaznost je bila veća

Tko je glasao

u prva "tri"puta zagreb je

u prva "tri"puta zagreb je birao SDP

Utoliko gore. Znači SDP je svjesno gurao Bandića čak tri puta na vlast u Zagrebu. I što se sad bune protiv Bandića?!

My Soul

Tko je glasao

@RoseParks štovana, sve pet

@RoseParks štovana, sve pet uz malu nadopunu; Milan+Bandić+gradonačelnik+glasovi SDP i njegovih prirepaka u Gradskoj skupštini=4.!

"Što vrijedi galopirati ako se krećemo u pogrešnom pravcu!"

Tko je glasao

Josipović se obrušio na

Josipović se obrušio na Badića podsjetivši na brojne afere vezane uz njegovo ime.

"On sve želi uprljati, uvaliti u blato, ono blato koje je bilo i batina na Rađenovićevoj glavi koja udara i po glavama svih nas. Bandić govori o moralu?! On, koji se razveo od supruge kako bi otkupio čak dva društvena stana! On koji je kumu namjestio posao od milijardu kuna!", pooštrio je kampanju Josipović.

"Vjerujem da Hrvatska neće dozvoliti da prljavom igrom Bandić uprlja ovu kampanju i ove izbore. Od njega ste dobili neki paraizvadak, a u njegovu stožeru izmišljaju afere, ljubavnice i koješta drugo. On nudi blato i prljavštinu. Pa on je Zagreb oštetio za milijune eura u slučaju zemljišta Croatia busa i nadam se da će taj slučaj dobiti i svoju pravnu završnicu", završio je Josipović.

Ako je drug Ivo sve ovo znao i usprkos tome kao simpatizer i član SDP-a, a povrh svega pravnik, nije reagirao kada je Bandić ispred SDP-a na posljednjim lokalnim izborima podržan od stranke da postane gradonačelnikom Zagreba, očekujem da se ispita i Josipovićeva kaznena odgovornost za zataškavanje i prešućivanje Bandićevih kaznenih djela. Sva ta djela desila su se davno ranije i to niti njemu niti stranci do ovog trenutka nije smetalo što smatram izrazito pokvarenom i licemjernom rabotom.
Istovremeno se postavlja i pitanje druga Bajića koji je drugu Josipoviću očito ustupio neke istražne spise i kaznene prijave protiv Bandića koje su sve do sada kupile prašinu u njegovoj ladici. Interesira me je li to legalan postupak od strane DORH-a obzirom da sam ja tijekom prošle godine u nekoliko navrata zvao njegov ured interesirajuči se u kojoj su fazi neke od prijava na što mi je uvijek odgovarano da je postupak u tijeku i da se detalji ne mogu iznositi u javnosti. Kako sada odjednom Josipović raspolaže detaljima i tko mu ih je dao??? Neka tajna veza ili drug Bajić glavom i bradetinom (ala četnikuša) osobno?

Tko je glasao

@krrrekani Pazi, nemoj

@krrrekani
Pazi, nemoj tražiti od Josipovića da bude USKOK, Državno odvjetništvo, pollicija... Ne isključujem ni da je Josipović sudjelovao u nejasnim pravno-komercijalnim poslovima, nagalašavam NEJASNIM ALI NE I NEZAKONITIM, ali činjenica je jedna - Bandić je krenuo u prljavu kampanju ne misleći da da onak tko pod drugim jamu kopa, u nju sam pada, sada će se suočiti sa mnoštvom slučajeva koji ga mogu silno opterećivati. I pokazati da prijave protiv njega su pokrivane prašinom a ne vjerujem da su pokrivane, u vremenu kada su se navedeni slučajevi događali, i od Josipovića.
I ako postoje ljudi koji su pokušavali stati na rep Bandiću, a nisu uspjeli, sada im je prilika da Josipovića opskrbe delikatnim materijalima kontra Bandić. I sada se poikazuje ono što sam stalno intuitivno pretpostavljao - Josipović se zna tući, i to je dobro.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

ako postoje ljudi koji su

ako postoje ljudi koji su pokušavali stati na rep Bandiću, a nisu uspjeli, sada im je prilika da Josipovića opskrbe delikatnim materijalima kontra Bandić.

interesantno...a mogao bi npr. još uvijek aktualni predsjednik Mesić pustiti s lanca svoje kerove u SOAi i DORHu i strpati Bandića u pritvor na jedno mjesec dana dok drug Bajić ne otpuše prašinu s neke od kaznenih prijava koje se kod njega kisele već godinama i u roku keks pripremi stvar za sudski postupak. A može na brzaka nešto izmislit jer nije bitno da stvar drži vodu, već je bitno da posluži svrsi i da u drugom krugu građanima na izboru ostaje samo Josipović.
Mislim da bi to bilo nabolje i najučinkovitije. A drug Mesić i drug Bajić već imaju sličnih iskustava ( slučaj Zagorec) , tako da nebi trebalo biti problema. Ako ipak ni to ne upali podsjećam predsjednika Mesića i njegove kerove da uvije mogu zaigrati na kartu zvanu Vrapče i Bandića proglasiti ludim i neubrojivim.
Da, mislim da bi ovo zadnje baš pristajalo Bandiću i već ga vidim u luđačkoj košulji kao i mnoge prije njega uključujući tute i gospođu Pukanić i mnoge druge gospođe i gospodu odvjetnike prije nje.

Tko je glasao

@krrrekani Već ga

@krrrekani
Već ga vidiš u luđačkoj košulji? Ajd, polako, polako... najprije bi ga trebalo vidjeti pred - istražiteljima i sucima. Ali neće Bajić, neće, on računa, pa što ako postane Bandić predsjednik RH?
Vrag nikad ne spava, sigurno je sigurno... Neka kaznene prijave još pričekaju deset dana. Ako nisam do sada otvarao istrage protiv Bandića, e pa neću i u ovih deset dana...Budi miran, "kerova" nema...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Danimir, ....nagalašavam

@Danimir,
....nagalašavam NEJASNIM ALI NE I NEZAKONITIM... a po kojoji čijoj logici i saznanjima ti znaš baš da je nešto nejasno a nešto nezakonito??? Daj memolim te prosvijetli da i ja skužim....

..... no kada te već sve to tako dobro ide onda mi pojasni malu "nejasnoću" za stan u kojem trenutno živi Josipović jer je isti ako imam pravo bio otet jednoj židovskoj obitelji.... ali nije to jednini koji Josipović uživa dobivši ga direktno ili ind.. preko CK ili. sl...... kako se lijepo može vidjeti u izvatcima iz e zemljišnika...
@Danimire kako to PravDA to nije vratila onima kojima je oteto??? ... jer ne radi se samo o jednoj nekretnirni...

Bez iakakvih predrasuda ili ishitrenih zaključaka molim.... daj mi samo pojasni o čemu se ovdje radi.... jer ja ne znam.

SU - Stranka umirovljenika

Tko je glasao

@DEMOS odgovorio sam na isto

@DEMOS odgovorio sam na isto pitanje dr. Dr.Strangelovu, pa pogledaj. I nema, "ako imam pravo". Ili je stan otet židovskoj familiji, ili nije? I tko je donio zakon da se ti stanovi mogu otkupljivati? Pa HDZ na čelu s Tuđmanom da bi on prvi mogao otkupiti VILU U NAZOROVOJ koja do nacionalizacije mogla je biti židovskih, srpskih ali i hrvatskih vlasnika. I Josipović se nije fiktivno razvodio da bi došao do stanova kako je to učinio lopina Bandić. I da je nešto nezakonito kod Josipovićevih stanova ne bi ih sve navodio u imovinskoj kartici nego bi ih prebacio na druge ( roditelje,djecu, rodbinu, bivšu ili sadašnju ženu kao Bandić i sl.)
E, sada više Josipović nije suparnik, sada je postao PRIJETNJA i Bandić je kopao jamu pod Josipovićem, ali već pada sam u nju.Polčeo se nabacivati s blatom, pa se sada valja u njemu.
Stalno pitaš za argumente. Pogledaj link s 250 kaznenih prijava protiv Bandića: tko ih je podnio i u vezi čega? I zašto nisu procesuirane, što misliš?
RADI PRAVNA DRŽAVO, RADI...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Danimir, ti si opijen i

@Danimir,
ti si opijen i zaluđen mržnjom ili čime već protiv Milana Bandića..... a možda ima i nekih drugih efekata kojima je tvoj rad motiviran.... no zamisli da si recimo pripadnik židovskog naroda....
@Danimire, što bi ti da si recimo Židov mislio o onome koji živi u tvome stanu, stanu kojeg su oteli tvom ocu, djedu ili čak i tebi, a poziva se na PravDA????

Daj da čujem što bi ti uradio.... jer ja znam što bih ja.

SU - Stranka umirovljenika

Tko je glasao

@DEMOS "Opijen i

@DEMOS
"Opijen i zaluđen mržnjom", "drugi motivi" nisu argumenti, to je dijagnoza pa i uvreda.Kloni se toga, to ja ne radim tebi, pa ne radi i ti meni.
Već sam nekoliko puta napisao da je nacionalizirana imovina mogla biti i židovska,i srpska i hrvatska a sada dodajem, i drugih nacionaliteta. Inače, manipuliranje sentimentima u ovom ili onom smjeru i spominjanje Židova u tom kontekstu držim nekorektnim. Kako ja ne pretpostavljam tvoj nacionalitet i ne brojim tvoja krvna zrnca, tako i od tebe DEMOS očekujem da ne pretpostavljaš moja krva zrnca.
I kada si krenuo tim putem podjsjećam da NISI ODGOVORIO ZNAŠ LI TI da je stan u kojem sada živi Josipović s obitelji nekada bio židovski?
I što bi ti učinio na mom mjestu da vratim imovinu moga oca, procijenjenu od sudskih vještaka na više od STO tisuća DM, prodanu na dražbi baš pred jednim Trgovačkim sudom, za TRINAEST tisuća DM jednom BRANITELJU???????????????????????????????????????????? Meni i mom ocu je nuđeno da idemo na dražbu i kupimo - vlastitu imovinu????????????????????????????????????????????????????? I to je bilo "pravedno" od KRADEZE države i to je,pored ostalog, brutalan primjer DRSKE PREVARE U PRETVORBI I PRIVATIZACIJI.....I, pored ostaloga,kada kaže Josipović DA NIJE JAMIO TKO JE JAMIO, ima moj glas kao i onih koji su na sličan način BRUTALNO oštećeni.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

vDanimir, opet ti sviraš

vDanimir,
opet ti sviraš istu muziku a nisi ni pročitaošto sam napisao.... jer ja nisam nikom ebrojao krvna zrnca.... tu bi na ovom portalu zasigurno bio posljendji... već sam te pitao nešto konkretno glede stana ukojem živi ivo josipović.. i to bezikakvb emalicioznosti..
samo me je zanimalo tvoje mišlčjenje jer ti je u velikom broju upisa PravDA, UM, pravo.... i sl.... i samo sam želio pitai što da se rdi o tebi....
Dakle što bi da se radilo o tebi..... i evo ti konkretnog broja kojeg lako mežeš pogledati u e žemljišniku... za Zagreb na broju 1484/2 .... ali nije to sve.

Ovime ne želim akzati da se ovdje radi o bilo čemu nejpoštenom ili sl. već me samo zanima što se sa ovim događalo, čije je bilo, zašto im nije vraćeno.. itd...

SU - Stranka umirovljenika

Tko je glasao

DEMOS Citati iz knjige

DEMOS
Citati iz knjige "Denacionalizacija" profesora dr. Simonettija (Petar Simonetti: Denacionalizacija, Pravni Fakultet, Rijeka, 2004.
UDK: 347.23 / ISBN: 953-6597-45-4)

(IZ UVODA:)
__ (Str. 3.) "Restitucija prava vlasništva je ograničena pravom otkupa stana koje je priznato stanaru (čl. 22-28), nositelju stanarskog prava". (Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine: Članak 22. "Stanovi oduzeti prijašnjem vlasniku na temelju propisa iz članka 2. te akata i načina propisanih člankom 3. ovoga Zakona na kojima postoji stanarsko pravo ne vraćaju se u vlasništvo... (......) Prijašnjem vlasniku pripada pravo na naknadu, a stanaru pravo na otkup stana").

__ (Str. 22.) "Denacionalizacija po pravilu ne dovodi do restitucije oduzete postojeće imovine, jer je to nemoguće zbog zaštite stečenih prava trećih osoba, (......). Zato je učinak denacionalizacije, po pravilu, obveza davanja naknade u obliku koji propisuje Zakon. (......) Sam Zakon o naknadi, osim toga, dopustio je otkup oduzetih stanova nosiocima stanarskog prava. Zato je učinak denaciona-lizacije, po pravilu, obveza davanja naknade, u obliku koji propisuje Zakon, a restitucija oduzete imovine, nepokretnih i pokretnih stvari jest iznimka".

Tko je glasao

Danimir, I tko je donio

Danimir,

I tko je donio zakon da se ti stanovi mogu otkupljivati? Pa HDZ na čelu s Tuđmanom da bi on prvi mogao otkupiti VILU U NAZOROVOJ koja do nacionalizacije mogla je biti židovskih, srpskih ali i hrvatskih vlasnika.

Ako je nemoralno od pokojnog Tuđmana iskoristit taj zakon, onda je i od svih drugih koji su to iskoristili, isto tak nemoralno.

Jedan jurist bi to trebal znat.

Tko je glasao

@skviki, opčenito uzevši

@skviki,

opčenito uzevši ta priča sa stanovima još od samog početka nije bila poštena, pa se nije pošteno mogla
niti završiti. Ali da se htjelo moglo se. Nekadašnji stambeni fondovi sjećaš se kako su se punili i tko je iz njih
dobivao stanove. Znam osobno mnoge mnogo bolje stojeće osobe, sa puno pozamašnijom imovinom, koji
su dobili stanove, a ja nisam već sam sam morao rješavati svoje stambeno pitanje. A istovremeno uplaćivati
za tuđe stanove, znajući da nikada iz tog fonda neću dobiti ništa. Pošteno?
I kad je sada poslije rata donesena odluka da se ljudima koji su u tim dodjeljenim stanovima jeftino živjeli,
da ga još jeftinije mogu otkupiti, je načinjena ogromna nepravda prema nama koji smo cijeli radni vijek
izdvajali u stambeni fond sa sada nismo dobili nikakav povrat za izdvojeno.
Znam jednog svog poznanika koji je dobio stanarsko pravo na četverosobni stan od 100 m2 koji je kasnije
otkupio za 23 tis. ondašnjih DM.Danas taj stan vrijedi 200 tis Eura. I još je rekao kako je to previše platio!

Ja i danas imam smo svoj dvosobni stan koji sam radio sam svojim rukama i sredstvima, a on ima tri stana
i njegova djeca se ne moraju mučiti sa startom u život.
A moja? Sam procijeni.

Tko je glasao

Ingo, Baka po mami je

Ingo,

Baka po mami je plačala u stambeni fond cijeli radni vjek, a umrla je u jednoj podrumskoj sobi.

Tko je glasao

@Skviki Jesi li ti

@Skviki
Jesi li ti otkupio svoj stan? Ti jesi, a moja obitelj nije došla do nacionalizirane imovine (poslovni prostori) i moj otac je umro ne dočekavši imovinu natrag.
Da bi se potez Josipovića označio nemoralnim, trebalo bi znati detalje.
On je postao PRIJETNJA Bandiću i kumovima, OZBILJNA PRIJETNJA i sada se njemu traži dlaka u jajetu ,a krupnim bandiozima, koji lupetaju kod Bozanića o Bogoljublju, čovjelkoljublju, domoljublju itd. se ne vidi običan populizam i tko zna što još, negativnoga.
I gdje je nestao taj slogan- raditi kao konj za Hrvatsku??? Promijenio je priču jer je ona prva donijela malo glasova...A toliko novca spiskano u njegovoj, Bandićevoj kampanji.. pa i na račun Zagrepčana. On ispituje mnijenje da bude kandidat za predsjednika, a sada kaže da je odluku donio - već prije deset godina...Bandić - laža, laža...
Da bi se dobro lagalo valja imati dobru memoriju.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Danimir, Jesi li ti otkupio

Danimir,

Jesi li ti otkupio svoj stan? Ti jesi, a moja obitelj nije došla do nacionalizirane imovine (poslovni prostori) i moj otac je umro ne dočekavši imovinu natrag.

Ti preko dana puno ne logičnih stvari napišeš.

Ja nisam odkupil niš, jel nisam niš ni imal, a ono kaj je moj pradjeda imal, su antifašisti prisvojili. Oca mi je 47 nestal, tak da sam odrasel s očuhom. Pokoj mu duši, bil je dobar čovjek i nikad na mene nije dignul ruku.

Vračeno nije niš, a kolko je djeda imal se može predpostavit. Imal je kočiju sa 4 bijela konja, baka mi je pokazala sliku. Sva dokumentacija je izgorjela u jednom požaru, za kojeg se nezna kak je nastal.

Tko je glasao

nagalašavam NEJASNIM ALI NE

nagalašavam NEJASNIM ALI NE I NEZAKONITIM,

odlicno ovo naglasavas.
dakle birajmo predsjenika koji sudjeluje u nejasnim, ali ne i nezakonitim poslovima..
zanimljiva konstrukcija,
odlican eufemizam za nezakonite poslove.

a to je i ujedno i razlika između bandica i josipovica.
bandic sudjeluje u nezakonitim, a josipovic u "nejasnim" poslovima.

a sada ce se netko zapitati u cemu je razlika? - ne pitajte mene i meni je nejasno..

Tko je glasao

@r Strangelove Nejasno je

@r Strangelove
Nejasno je što je iza pravnih sporova u vezi Josipovića, tim više što Bandić spominje i neke pravomoćne presude. Međutim, upravo je danas Josipović POKAZAO tu spornu presudu i stvar se pojasnila . ni traga nekoj krivnji Josipovića. Ali, ono što je Josipović naveo o Bandiću i njegovim kumskim poslovima je šokantno.Ali nije to sve .- upravo sam malo prije pogledao što se krije iza linka "kaznene prijave protiv Bandića" gdje se NAVODI 250 kaznenih prijava koje negdje skupljaju prašinu. Užas nad užasima jer svakaa ta prijava ima poznatog prijavitelja , ili osobu ili instituciju, i opis inkriminirane radnje.
Sada pak postaje jasan vapaj Josipovića PRAVDA, PRAVDA a isto tako postaje jasno zašto je Bandić otpočeo s prljavom igrom protiv Josipovića - Josipović je postao OZBILJNA prijetnja Bandiću i društvu jer sam siguran da onog trenutka kada stupi na dužnost predsjednika OTVARAJU se odnosno precesiraju se kaznene prijave protiv Bandića. Bandić i mutni kapital iza njega sada vode bjesomučnu kampanju i više ne biraju sredstva diskreditirati Josipovića.
Ali, sada vidim Josipovića i kao borca, i to je jako dobro.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

presmijesan si. Prvo.

presmijesan si.

Prvo. Josipovc i nije bas objasnio svoj slucaj vec je krenio sa napad je najbolja obrana taktikom.

A drugo, ono sto je Josipovic objavio o Bandicu NIJE SOKANTNO. Barem nikome normalnome tko je malo pratio zbivanja u drzavi proteklih godina i ima neke ideje tko je i sto je Milan Bandic.

Jedino kome je to SOKANTNO jeste Ivo PravDA Josipovic i njegovi slijedbenicima koji su toboze eto tek sad otvorili oci i vide Bandica onakvim kakav on jest. I kakav je bio godinama prije dok je dijelio stranku sa Ivom PravDA Josipovicem, ali svo to vrijeme (do prije oko mjeseca dana) gospodin Ivo PravDA Josipovic to nije vidio.

Tko je glasao

To isto vrijedi za Bandića,

To isto vrijedi za Bandića, odnosno ako je imao saznanja da je Josipović prekršio zakon oko Zlatice i Komercijalne banke, zašto nije prijavio?

Tko je glasao

@seneka, znači li to da su

@seneka,

znači li to da su Bandić i Josipović isti??? Iste gore (SDP) list???

:)))

Tko je glasao

Moje mišljenje o Bandiću

Moje mišljenje o Bandiću je dugo poznato. On i Josipović utjelovljuju dijametralno suprotne karakteristike. Bandić je za mene nemjerljivo štetan za Hrvatsku i Hrvate i bio bih protiv njega bez obzira tko bi bio njegov protukandidat. Bandić je slijep od ambicije pri čemu ga nije briga ni za što i ni za koga. On se fino uklapa u ovo.

Tko je glasao

Mozda bandic jeste tama, ali

Mozda bandic jeste tama, ali josipovic nipostno nije svjetlo.

Tko je glasao

O ne Danimire, opet li

O ne Danimire, opet li pises-li-pises........... vidim, me mozes se suzdrzati i malo apstinirati od pisanja dnevnika i komentara!
Kao da si u nekom transu, pa ne mozes "doci k sebi". Sto li se to s tobom dodadja? Ili si nakanio po svaku cijenu postati sampion na pol.com-u? A sad cak najavljujes "roman" u nastavcima! Kako ti se samo da pisati o jednom te istom u ovo zadnje vrijeme?
Iskreno bih ti preporucila, da se malo pozabavis i drugim stvarima, pa ako imas neki nedovrsen roman ili zbirku pjesama, dovrsi ih. Priznajem da bi me to vise zanimalo, nego ova politicka piskaranja.
Podsjecam te na jednu staru mudrost koja kaze: - Ne budi nametljiv da ne bi bio odbacen, a ne budi predugo odsutan da ne bi bio zaboravljen!
I jos ova: - Bolje je da sam sebi zatvoris usta, nego da ti to drugi ucine".

PS. Umjerenost je vrlina koja zlata vrijedi.

Tko je glasao

@ Na-Rubu-Pameti Pa što

@ Na-Rubu-Pameti
Pa što da radim kad imam materijala i inspiraciju za pisanje?
Nikoga ne prisiljavam da čita moje dnevnike, stvar izbora... Moguće je da pitanju izbora predsjednika RH pridajem veće značenje nego sam izbor stvarno zaslužuje, ali zaista me muči PITANJE PREKRETNICE u ovim negativnim trendovima koji nas izuzetno puno koštaju - siromašimo iz dana u dan, nezadovoljstvo se gomila, kao narod i država možemo puno bolje a to "puno bolje" izostaje. Nisi tu, iz Velike Britanije to je sigurno manje zanimljivo ili nezanimljivo, ali mislim da se radi o našoj koži i da je dužnost mislećih ljudi u Hrvatskoj da barem komentiraju pojave, ako već nemaju moć mijenjati društvene odnose.
REKOH, SPASIH DUŠU SVOJU.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Danimire, misljenja sam da

@Danimire, misljenja sam da ne trebamo sve nase inspiracije predocavati javnosti, jer bi nam se moglo desiti, da nam se jednog dana debelo smiju. Zato je mudro i razumno sacuvati nesto i za svoju privatnost, pa makako nam se cinilo inspirativno i super!
Ali cini se, da ti kad se zalaufas ne mozes stati.
Podsjetit cu te na ovu staru mudrost: - Cesto sam se pokajao kad sam govorio, ali skoro nikada kad sam sutio!
Misleci ljudi u Hrvatskoj komentiraju, kritiziraju...... i nastala je prava hiperprodukcija komentara i kritika, ali to bas nista ne mijenja, niti moze promijeniti pa je prema tome potpuno jalovo. Kaze se - "ne boj se psa koji stalno laje, nego onog koji rezi!"(jer on iznenada ugriza)
U Hrv. ne zivim 5 godina, ali sam 50 prozivjela u njoj, pa nisam ravnodusna prema svemu onome sto se u njoj dogadja. Doduse, takvu kakva je, vise ne mogu zvati domovinom, nego samo rodnim krajem ili rodnom zemljom.

Uzdravlje!

Tko je glasao

@Na-Rubu-Pameti A što

@Na-Rubu-Pameti
A što ćemo s onima koji su šutjeli baš kada je trebalo govoriti? Ništa nije "potpuno jalovo", to je defetizam koji ne priznajem.
Da, ali ima onih vrsta pasa koji i laju i ujedaju, ti su najgori.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

*Danimire , takvih pasa u

*Danimire , takvih pasa u Hrvatskoj nema, nazalost.
Ja ipak vise volim (i prizeljkujem) DJELOVANJE - akciju, nego samo govorenje!

Cuj, gotovo 15 godina samo "govorenja" meni nesto i govori, a to je - jalovost (doduse ne potpuna, jer se sve pogorsalo!) Hajde ti meni daj neki konkretan DOBAR ROD ili plod svega tog "govorenja" u zemlji horvatskoj koja je doslovno postala "zemlja velikih govornika"?
Hocu dokaz govornice i spisatelju moj! Bez dokaza nista nije dokazljivo.

Tko je glasao

@Na-Rubu-Pameti Nema

@Na-Rubu-Pameti
Nema dokaza, bar ne na pollitika.com. Ionako bi rekli da se hvalim.
Pozz
Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Danimir, Nema dokaza, bar

@Danimir,
Nema dokaza, bar ne na pollitika.com. Ionako bi rekli da se hvalim.
Pozz
Danimir
Ovo je napokon i prvo otvoreno priznanje kako cijelo vrijeme pljujete bez razloga po jednom predsjedničkom kanidatu??? I to je napredak... ;-)

SU - Stranka umirovljenika

Tko je glasao

@Danimir, opla! E ovo se vec

@Danimir, opla! E ovo se vec moze svakojako tumaciti!
No, kakve veze ima pol.com. sa dokazom-ima da su sva ta silna govorenja i skrabanja urodila nekim dobrim plodom?
pozz'

Tko je glasao

@Na-Rubu-Pameti Kako me

@Na-Rubu-Pameti
Kako me je DEMOS navukao, evo prisjećanja na samo jedan govor i to pozdravni:
Godina l989, svibanj mjesec, u RS "Moša Pijade" u Zagrebu održava se OSNIVAČKA SKUPŠTINA Hrvatske socijalno-liberalne stranke, prve hrvatske stranke osnovane devedestih godina. U "kockici" (DEMOS zna gdje je to) Ivica Račan i društvo još ne žele ni čuti o višestranačju, tvrde nema zakona, to je protuustavno itd. Među gostima sam tog skupa, ali imam ZABRANU aktivnog uključivanja u rad skupštine. Od gostiju skupštinu pozdravljaju gost iz Ljubljane Dimitrije Rupel, Branko Horvat (UJDI) i tada, na opće iznenađenje, moja meleknost u petminutnom govoru pozdravlja osnivačku skupštinu, poželjevši utakmicu među strankama kao kada se takmiče brodovi na uzburkanom moru. "Sretna plovidba ovom brodu-HSLS-ulllll" Idući ponedjeljak na posluu Soc.savezu dva i po sata sam bukvalno saslušavan zbog ovog javnog nastupa kojeg su, kritiziralo me, "prenijele i strane novinske agencije". Tek desetak mjeseci mjeseci kasnije Račan i Sardelić kažu pa dobro, neka se počne raditi novi zakon..koji će omogućiti osnivanje stranaka u Hrvatskoj.
U jednom tekstu kasnije,u "Globusu" ovu epoizodu spominje ni manje ni više nego moj "dragi" - Vice Vukojević...
Mogao bih reći - "Mali korak za Zagreb, veliki za Hrvatsku", he,he,he, mislim, moj pozdravni govor.I koliko se sjećam, ovo je prvo javno spominjanje moje uloge, od moje strane, u "svjetskoj revoluciji"...
A jedan literarni tekst, koji je dobio književnu nagradu šaljem tebi Na rubu pameti, ako mi na PP pošalješ mail adresu koja sigurno prima poruke. DEMOS ionako spašava potonuli brod Bandića pa nema vremena čitati.
A trud mu uzaludan, baš uzaludan...
Pozdrav Danimir

Danimir

Tko je glasao

@Danimir, loš preskok....

@Danimir,
loš preskok.... loš @Danimir-e.... mogao bi ti to i bolje.... a glede "kockice"..... mislim da znam gdje je....

SU - Stranka umirovljenika

Tko je glasao

Gledao sam malo

Gledao sam malo sučeljavanje kandidata i moram se zapitati ako su većina političara znanja ko Bandić nema nama napretka. Sigurno. Nevjerovatno je da čovjek priča takve gluposti i nitko ga ne ispravlja od Kurdistana (pao na dupe kada sam to čuo da je naveo ko zemlju...) do ministrice u Obaminoj administraciji... Glavno da on ima pri ruci molitvenik to će nam sigurno pomoći...

Što se tiče Josipovića nije ni on puno bolji izbor (moj nikada nije ni bio...) , ali moram reći da bolje poznaje stanje u svijetu i u okolici od Bandića koji je jednostavno populist... zadnje dokazao odlaženjem i darivanjem sirotinje za Novu Godinu. Da ih se bar tako sjetio ohoho puta ko gradonačelnik , a ne da većina sirotinje nema ni gdje prespavati jer u Zagrebu postoji samo jedno prenoćište... To je ogavno ali kod ljudi prolazi... Bolje djelo bi bilo Bandiću da je ogromni novac koji je potrošio na reklamu iskoristio za gradnju još jednog prenoćišta u ZAgrebu ... Samo kako onda doći do glava Hrvata ... Nikako njegova taktika je reklama i samo reklama... (što je kod nas nažalost mnogo puta palilo...)

Justice for all !

Tko je glasao

Ja nikakvu bitnu razliku ne

Ja nikakvu bitnu razliku ne vidim između ta dva lika. za mene su oni
produkt negativne balkanske selekcije. Jedan je ,,građanin,, drugi ,,seljak,, Moralno su mi oba vrlo upitna.
Iz teksta vidim da si skloniji Josipoviću jer nisi primjetio njegove gafove.
Slažem se sve što si rekao da je Bandić trebao napraviti, ali mu uzimam kao olakotnu okolnost faks koi je završio.
Josipovića propagiraju kao vrhunskog pravnika, dapače profesora, koji je odgojio generacije pravnika, a viruj mi sritan sam što ne odgaja
strojare ili nautičare u pomorskoj školi.
Kad mi neko hrvatskog pravnika pominje kao vrhunskog stručnjaka,
a svaki je vrhunski ,od Lozine do Arlovića, isto ka da mi govori o honduraškim vrhunskim raketnim inžinjerima.
Kad zoveš one brojeve telekoma , i kad ti oni glas govori da pritiskaš
broj 5 za informaciju, broj 3 za podršku, pa 7 za operatera, pa te vozaju
od jednog do drugog broja i puštaju ti laganu glazbu jer su svi operateri
zauzeti i kad si već propuva od čekanja spoje te. Javi ti se ljubazna, kulturna purgerica , izdereš se , jerbo imaš problem s njima a ne sobom,
ona te kulturno staloženo smiri i ne rješi problem .
Josipović ti je ta purgerica, ljubazna ,kulturna i bezlična.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci