Tagovi

Do Dostojanstva I Boljeg Sutra Kroz Monetarnu Suverenost I Financijsku Neovisnost

Izvor: Crom Alternativne Vijesti, 03 Prosinac 2009.

Ser?u Blaži?u iz Atomskog Skloništa je onomad od sr?ane kapi umro najve?i mrav u vrtu vidjevši ljude kako besramno lažu i kradu, kad je pred školom ?uo psovke gomile ?aka i kad je vidio da su sa vrata otjerali starog prosjaka.

Op?a recesija, depresija i financijski o?aj su posvuda zavladali, ja se eto prisjetio one Jure Stubli?a iz Filma "Zamisli život u ritmu muzike za ples" i navio do daske onu Tifinu "Padaju zvijezde", ali taman što sam po?eo igrati i vjerovati da postoji nada, umjesto zvijezda su osim banaka po?ele padati i prve države, i to ne bilo koje, one najnaprednije i najbogatije, Island naprimjer, evo i Gr?ka i Engleska samo što nisu, pa tko ima novca ako ga nemaju bogati šeici iz raja zvanog Dubai?

Skloništu mrav, a meni je poginula najve?a ovca u stadu iako je tisu?u puta vidjela kako cestom jure automobili, ne zato što su je drugi lagali da je trava s one druge strane so?nija i bolja iako je iste zelene boje, da je cesta zatvorena i da nema opasnosti, ve? zbog toga što je u isto uvjerila i samu sebe, pa joj se od pohlepe zamaglilo vid baš u trenutku kad je nailazio veliki kamion. Ovci smo naravno nakon toga ošišali runo, napravili malo sira, i sve meso ispržili i pojeli.

Galeb Olivera Dragojevi?a je bio bolje sre?e i od Blaževi?evog mrava i od moje ovce, i dalje slobodno leti prkose?i zimi, buri, znanosti i nau?nim podacima.
Ve? duže vremena u stilu one "Sve pti?ice izgore", o?ekivao sam da ?e mu usred klimatskih promjena i globalnog zatopljenja sunce kao Ikaru spržiti krila jer se još nismo stigli ponovo zadužiti i potrošiti nove trilijune dolara na otklanjanje uzroka tog katastrofalnog fenomena kojeg smo sami izazvali, kad ono sve odletjelo s vihorom, sad ga bi, sad ga ne bi više tog globalnog zagrijavanja zahvaljuju?i hackerima koji su otkrili da je Paintshop u stanju od znanstvenih podataka i grafikona napraviti ve?e remek djelo od Leonardove Mona Lise.

Kako sam se pomalo zadovoljno po?eo hladiti, naslonim prst na miša i dobijem opekotine najgore vrste, atmosfera se ponovo usijala.
Globalno zatopljenje, ClimateGate je dio nepregledne crne rupe od preko kvadriliona financijskih instrumenata derivata, najavljuju da stiže nova, tko zna više koja po redu vrsta subprime šoka, jebo ja takve prijatelje prirode, pa zapalili nas dva puta ?ovje?e...

No stani, ?ekaj, nije ni tu gotovo, jebo sam ježa u le?a i na ovoj mojoj poljani, tržište je postalo toliko razvijeno da su i financijski instrumenti izrasli u nevjerovatno kompleksne zagonetke, nitko nema pojma gdje se tu sada u ovom sistemu "cap and trade" nalazi agrikultura, koliko su oranice, pašnjaci i šume
zaribali u derivatnu šemu smanjenja zaga?enja ugljikom.

Bolje sutra, obe?anje, tupom radovanje! Dobijaš ono za šta glasaš!

Da se vratimo još malo na te nesretne Emirate i pogledamo na Dubai iz još jednog ugla, onog agencija za kreditni rejting. Do ju?er su to bile najsigurnije
dužni?ke obveznice, pala je no? i svanulo jutro, a kreditni rejting prasnuo s A+ na BBB-. Onome kome to još nije jasno, cijela je ova elitna disco dance zabava pla?ena kreditom s hipotekom na imovine Isusa Krista, Bude i Alaha. Bez sudjelovanja agencija za kreditni rejting, ova luda žurka u kojoj su se do sada gubici uvijek svaljivali na javnost ne može pružati vrhunske užitke zabave. Želite li i dalje nastaviti farbati sami sebe, samo naprijed, slobodno, od jutra do malo sutra, ali sigurno ne i prekosutra, da se nasmijemo, samo Sjedinjenje Ameri?ke Države s astronomski visokim dugom koji je za agencije za kreditne rejtinge i dalje najsigurnija investicija na planeti, u 2010 godini trebaju nabaviti novih 3,5 triliona dolara za isplatu kratkoro?nih zajmova, hojla ljudi, nabaviti tri i po trilijuna dolara u samo 12 mjeseci nije isto kao i nabaviti tri i po lizalice...jeste li normalni il vam zbilja toliko odvratno smrde noge?

Otac mog oca, baka mog djeda, pradjed moje prabake, ?ukunbaka mog ?ukundjeda i tako do prvog dana, svi su oni uvijek pjevali istu pjesmu, "Bolje Sutra".

Nova nada s Balkana, nije slana, a nema ni mana, nije ni banana ve? ekonomska suradnja, tra-na-na-na-nana.

Zbilja bi bilo super kad bi prestao izlaziti na bira?ka mjesta, da nema smisla i da ne vrijedi ni pišljiva boba si do sada ve? sigurno shvatio za razliku od one moje ovce s po?etka ove pri?e.

Razumio si zar ne, natjecanje i konkurencija su casino u kojem je samo za stol uvijek osiguran najve?i dobitak, znaš i sam da su ostali pushiona, ma znaš ti to, znam da znaš i to bolje od mene.

Nitko ne zna kada i kako, no poklonili smo privatnim centralnim i poslovnim bankama naše pravo na stvaranje novca i time im omogu?ili da na nama zara?uju i profitiraju kreiraju?i novi novac bez ikakve podloge doslovce iz ni?ega, a da nama ostavljaju javna i privatna zaduženja u zamjenu za koja nam je pruženo jedno veliko ništa, a i gore od toga. U situaciji u kojoj se nalazimo, u kojoj su banke te koje umjesto država stvaraju novac, politi?ari nam ne mogu pružati ništa drugo osim praznih obe?anja i lažnih nada; iako kao nacije proizvodimo vrijednosti, ostavljeni smo na milost i nemilost bankama koje nas za njih nagra?uju novim zaduženjima. U situaciji u kojoj naši politi?ki predstavnici moraju za naš rad, trud i znoj moliti banke da nam u zamjenu za njih izmisle i stvore nove nepostoje?e dugove jednim klikom po kompjuterskoj tipkovnici, potpuno je jasno da politika nije ništa drugo nego obi?na kurva uvijek gladna novca, pardon, novih zaduženja.

Zaboravi barem malo na sva?e, pusti barem par dana Dinamo i Hajduk negdje sa strane, tko šiša predsjedni?ke kandidate i sve ostale pizdarije, u ovom trenutku je jedina misao koja ti treba strujati po glavi osvajanje monetarne suverenosti i financijske neovisnosti, ona dva najvažnija pojma koje su onako slu?ajno zaboravili debelim masnim crnim slovima upisati u prve redove prvih ?lanaka Ustava i Konstitucija.

U ovoj cirkuskoj predstavi, kroz iluzije i ma?ioni?arske trikove su se ?arobnim štapi?em na ekranu ra?unala u svrhu pokušaja spašavanja potonulog bankarskog imperija pojavile brojke toliko velike da ih ne znaš ni napisati, i ne bi bilo ništa loše u tome da se pored njih nisu pojavili plusevi i minusi, minusi kao tvoji novi dugovi, a plusevi kao novi izvori sredstava za banke. ?injenica da se trilioni dolara mogu tako lako umnožavati, a niti jedna usrana minuta tvog rada nikako i uz najbolji trud, mora da te barem zagolicala kad je mene, moram ti to priznati, skroz na skroz pojela.

Nau?ili smo da kroz ovakav novac prisilno jedan drugome od malih nogu postajemo neprijatelji, konkurenti, da se radvajamo i da se me?usobno mrzimo.
Pošten i efikasan monetarni, nov?ani sustav može me?utim na nas uticati i potpuno suprotno, može nas spajati i stvarati nova prijateljstva, ujedinjavati.
U slu?aju da te prije nitko sa time nije upoznao, a ja dobro znam da nije, radom i trudom, umjesto siromaštva, obmana, bijede i ratova, mogu se graditi bogatstva, istine i blagostanja.
U niti jednom sustavu i sistemu nema iskrene i nadasve dugotrajne sre?e dok lažemo sami sebe, onog trenutka u kojem postanemo iskreni prema sami sebi, postat ?emo iskreni i prema drugima.
E pa prijatelju, stigao je i taj dan, došao je i taj trenutak, kucnuo je i taj ?as, sad ili nikad!

Baci malo pogled ovdje i vidi kako glazbenici mijenjaju pjesmu, zapleši i ti taj novi ritam.

U ovom projektu alternativne valute, zajednica je ta koja sama izdaje vlastito sredstvo za razmjenu koje nije optere?eno dugom i kamatama, u sklopu sustava postoji i tržnica na kojoj se mogu davati oglasi sa slikama, može se pristupiti i mobitelima, tu je i forum te stranica s alternativnim vijestima.

U sklopu Crom elektroni?kog sistema alternativne valute, ?lanski ra?un nalikuje na ra?une u bankama, mogu se raditi transferi alternativne valute, iznosi se trenutno prebacuju s jednog na drugi ra?un, lako, jednostavno i sigurno ?ak i mobitelima s bilo kojeg mjesta na svijetu.

Svaki novi ?lan koji se pridruži Udruzi Crom Alternativna Razmjena, aktivacijom ra?una dobija i simboli?an iznos alternativne valute crom, a svi ?lanovi koji su izme?u par razli?itih vrsta registracije odabrali onu tipa "Man - ?ovjek", svakog prvog u mjesecu primaju od sistema 730 croma, u prijevodu 24 sata dnevno pomnoženo s trideset dana.

Na ovaj na?in, ?lanovima zajednice je osigurana monetarna suverenost i financijska neovisnost, a samim time i sloboda u punom smislu njenog zna?enja.

S obzirom da ti je vid zahvaljuju?i godinama pozornog drogiranja slušanjem, gledanjem i ?itanjem nebuloza još uvijek dobro zamagljen, evo šta zna?e monetarna suverenost i financijska neovisnost:

Ne?e te policija zato što grca u dugovima ?ekati iza svakog zavoja s besmislenim kaznama. Ne?e te birokracija zato što se topi u dugovima svaki dan gušiti novim besmislenim zakonima. U društvu u kojem postoji pravedno distribuiranje novca nema neprijatelja, a prijatelje ne treba na svakom koraku plašiti ?uvarima, tjelohraniteljima, nadzornim kamerama i kontrolama. U društvu u kojem vlada ekonomska pravda, nema potrebe za izmišljanjem novih epidemija i pandemija svakog mjeseca. Ne?eš više gledati napuštene životinje po ulicama zato što se društvima za zaštitu životinja stegla om?a oko vrata. Ne?eš više gledati, slušati i ?itati sprda?ine zato što su novinari prisiljeni na analnu prostituciju. Ne?eš više morati šefu titrati jajca zato da bi za milostinju proizvodio pokvarenu robu žnj kvalitete u bespotrebno prekomjernim koli?inama. Mo?i ?eš se voziti, ploviti i letjeti u ekološki potpuno ?istim revolucionarnim prevoznim sredstvima. Kona?no ?eš mo?i pokušati ostvariti svoje ideje i izgraditi svijet pun divnih razli?itosti. Nitko ne?e imati jaja suprotstaviti se tvojoj želji i potrebi za više slobodnog vremena. Tko ?e s tvojom obitelji provoditi najviše vremena, ako ne ti? Tvoju djecu više ne?e slati
ginuti u neke daleke zemlje, u ratovima ?iji razlozi su poznati samo onima koji ih i pe?atiraju oznakama top secret. Naravno, vjerovatno ?eš i dalje umirati, ali od starosti, a ne od dosade ili iz o?aja. Mo?i ?eš jesti zdravu hranu od koje se ne razvijaju karcinomi, hranu koja razvija rast moždanih stanica. Uvijek si želio putovati i posjetiti daleke zemlje, pa bogamu, zašto da ne? Ako i ne nau?iš kuhati, ne trebaš se bojati ismijavanja tvojih prijatelja u novom svijetu, mo?i ?eš ih ?astiti specijalitetima najve?ih majstora i tako se iskupiti, bez opasnosti od presušivanja ku?nog budžeta.

Ako se pak ne odlu?iš mrdnuti barem malim prstom, što bi zna?ilo barem probati sudjelovati u ovom projektu alternativne valute u kojem nema nagaznih mina, zmija otrovnica, zaraznih bolesti i naoružanih policajaca u punoj ratnoj spremi koji samo tebe ?ekaju, nastavit ?eš uvijek sa sve ve?om zebnjom otvarati poštanski sandu?i? u strahu od novih kazni koje su ti se ve? odavno popele na onu stvar. Okretat ?eš se sve ?eš?e u potrazi za sve sakrivenijim znakovima i natpisima koji upozoravaju, zabranjeno ovo, ne smiješ ono, nedozvoljeno ovo, ne diraj ono. Raditi ?eš sve više, lizati sve dublje, proizvoditi još nekvalitetnije i naravno, primati sve manje. Možda ?eš i putovati, ali samo 3 dana godišnje, a kako drugo ako ne na kredit? Ho?eš, ho?eš prijatelju, sve ?eš ti to, kao i uvijek do sada, samo od sada u malo ubrzanijem tempu, približili se limiti, a nisu ti rekli što te ?eka iza njih. Zašto lagati samog sebe, iskreno, koji ti je ...?

Niti jedno predloženo rješenje, ekonomija, niti jedno politi?ko obe?anje, niti jedna teorija i niti jedna kandidatura nemaju veze sa realnoš?u i šansama za uspjeh bez izgradnje temelja zvanog sloboda baziranog na monetarnoj suverenosti i financijskoj neovisnosti.
Razumiješ kompa? Jesi li to shvatio prijatelju? Ako nisi, nema problema, nije greda, samo reci koliko puta ti to trebam ponovno objasniti, obe?ajem da ?u se potruditi i u?initi sve što je u mojoj mo?i, a ako je potrebno, i više od toga. Ako to ne prihvatiš kao apsolutnu istinu, nije šteta što ?eš robovati do kraja svog života dugu skrivenom iza novca koji nigdje i nikada nije postojao, šteta je što si unesre?io svoju i djecu njihove djece, zauvijek, kužiš kompa?

Znaš u ?emu je veliko sranje? Zbilja mi je žao, ali svijet u kojem se topiš i nazivaš svojim je i moj svijet, a ti me sa sobom vu?eš na dno. To ne mogu dopustiti kompa, razumiješ, jelda? Znam da to shva?aš, prijatelju.

Ne misliš valjda da se ovaj projekt financira iz istih izvora iz kojih pljušte milioni za one za koje si uvijek glasao na izborima, da, da, upravo one koji su te zakopali u ovu balegu, reci mi da zbilja to ne misliš? Ovom projektu alternativne valute, boja klupa u parku, visina semafora, širina kutije cigareta i dozvoljeni miris ?okolade su na zadnjem mjestu ?ovjekovih problema. Za ovaj projekt nije podignut nikakav kredit, i nije posu?en nikakav novac od nikoga, to nas ?ini potpuno neovisnim i slobodnim. S druge strane, pošto je tek u za?etku, iako se u njemu proizvodi "novac", fale milijarde u oficijalnim valutama da bi poput ostalih u rukama Elite, u dva dana osvojio cijeli svijet. No i ovakav kakav je, Crom je realna, kvalitetna, postoje?a mogu?nost koju možeš probati i koristiti, tu i sada, ne tamo i sutra, ne radi se o nekim bajkama i pri?ama, najvažnije od svega, ne možeš više nikoga slagati da za njega nisi znao.

Priznajem, iako znam da te je vrlo teško slagati, ipak sam probao. Na ovom svijetu se ništa ne poklanja besplatno, pa ako onda nisu podignuti krediti, ako nisu lizane guzice politi?arima, bankarima, novinarima, birokratima, ako nema sponzora, otkuda onda lova za sve ovo što se praviš da pred sobom ne vidiš? Pa evo, izme?u upisanih ?lanova je i jedan papan koji je odvojio vrijeme i novac za sve to. Sada više zbilja od tebe nemam ništa skrivati i nadam se da ?eš lakše disati, imaju?i u vidu cijene proizvoda i usluga na tržištu svega onoga što je potrebno za održavanje ovog projekta na životu, stvarnim i postoje?im.

Iz tog razloga te pitam, tvoj otrcani život, tvoja savjest, moral i tvoje dostojanstvo vrijede više od 5 minuta, klika po mausu i probe sistema Crom alternativne valute od kojeg svakog prvog u mjesecu primaš 730 croma?
Dakle ako si shvatio, ostala su ti još ?etiri minuta, ali i ona su ti više nego dovoljna, ?ekam te ovdje: Crom Monetarna Suverenost i Financijska Neovisnost.

Ako si se odlu?io praviti da i dalje ne razumiješ jedan K...., žao mi je, ne možeš mi više prodavati ovu staru i izlizanu foru, štoviše, imam za tebe jednu novost. Ne možeš je više prodavati ni drugima, što bi rekli Let3, sve nas je više, više, više. Ako te jednog dana sretnem na ulici kako prosiš ispred linije svog hiljaditog po redu, a bog te pito kojeg sveukupnog štrajka zbog toga što si od plate i rada od 300 sata mjese?no niti kruh ne možeš priuštiti, te mi iz o?iju pokušaš izmoliti koju kunu, znaj da te ne?u ni pogledati. Ne brini se, ne?u te pljunuti, tog ?eš trenutka samom sebi pljunuti u lice, besplatno. Nitko ti ga ne?e pokoniti, besplatno dostojanstvo ne postoji, a ovo ponu?eno na tacni kojeg si onda odbio zbilja nije puno koštalo, zar ne kompa? Nakon toga možemo oti?i zajedno na pi?e, ne brini se, ja ?astim, možemo se prisjetiti i popri?ati o "dobrim" starim vremenima, ali mi nemoj pri?ati o razlozima zbog kojih nisi prihvatio mogu?nost monetarne suverenosti i financijske neovisnosti koja ti je stajala pred nosom, molim te kompa, to me apsolutno ne zanima!

S dužnim poštovanjem, pozdravlja te i želi ti sve najbolje tvoja sopstvena sjenka.

PS. Razmišljanje koje nas je dovelo u ovo sranje nas nikako ne može iz njega izvu?i! Da bi problem mogao rješiti, prvo moraš priznati da problem uop?e postoji, kriva dijagnoza - krivi lije?ni?ki tretman, cijenu ionako uvijek pla?a pacijent!

Komentari

da li se ta alternativna

da li se ta alternativna valuta prima kao sredstvo placanja, npr. na ininoj pumpi?

Tko je glasao

Obožavam kratka i precizna

Obožavam kratka i precizna pitanja. Pa evo kako stoji situacija.

Kada imaš ograničena sredstva i mogućnosti, onda je jedino rješenje, pogotovo za nešto ovakvo, internet.

U članku "Hrvatska: Surferi Plaćenici Lažiraju Javno Mijenje", primjetit ćeš debelim crnim slovima "Ključan je Google".

Ako baciš naprimjer pogled na stranicu "PulaNonStop", primjetit ćeš da na njoj u biti nema ništa, a i projekt je uopće potpuno prazan, nema nikakvih sadržaja. U samo par mjeseci postojanja, ova stranica je takva kakva je, postala po google page ranku jača od ove naše ideje koja postoji skoro 3 godine.
Možeš imati revolucionarne ideje, ali ako te na internetu nitko ne vidi, ne postojiš.

Zbog čega je ovo što sam ti naveo od izuzetne važnosti u vezi sa tvojim pitanjem?
Ja sam isto tako poput tebe postavio kratko i precizno pitanje u intervjuu "No More Idols, Punk Bend,Zagreb".
Evo ga: Što su to alternativne valute i zašto ih nitko na Balkanu ne spominje?
Odgovor na ovo moje pitanje je i pola mog odgovora na tvoje pitanje:
E stvarno ne znam što je to... možda ih zato niko ne spominje, jer ne znaju što je to.

Dakle da zaključim ovih prvih 50% odgovora.
Zahvaljujući i ovom sajtu Politika, te bezbroj drugih foruma i sličnih stvari koji su shvatili da između spamanja i borbe protiv cenzure postoji velika razlika, uspjeli smo pobijediti cenzuru tih pretraživača DMOZ-a i ostalih pizdarija, te se na tome svima zahvaljujem.
Sada za time nema više potrebe, i mislim da je ovo zadnja vijest koju smo proširili na taj način, s time ja sada gotovo.

Sada da se prebacim na drugih 50% odgovora.
Ovdje moraš shvatiti jednu drugu, također veoma važnu stvar, usudio bih se reći od temeljne važnosti, prijatelju, pitanje si postavio pogrešnoj osobi, nisam ja INA, to moraš pitati INU!

Dalje. Želiš li ti da ti INA ponudi naftu u cromima, želiš li to doista?
Odvoji 5 minuta vremena, i reci sam sebi, ja to mogu, zbilja mogu, pogotovo kad me ništa ne košta.
Odštampaj ovaj flajer u 10 primjeraka.
Odi na pumpu, daj im ga i upitaj da li prihvaćaju crome, barem 10% od ukupne cijene u kunama, ako već ne sto posto.
Ako ti odgovori sa ne, ostavi mu flajer i odi na drugu pumpu napuniti rezervoar.
Za par dana, opet ponovi istu scenu na istoj pumpi.
Ako to isto naprave i tvoji prijatelji, uspjeh je osiguran, i ne vrijedi samo za INA-u, vrijedi za kruh, vrijedi za voće, povrće, sve ostalo na što trošiš novac.
Razumiješ, ovdje je sve dobrovoljno, ako ne uspije, onda nije uspjelo upravo zbog toga što ti nisi htjeo da uspije, ili što se barem minimalno nisi potrudio da bi ono za čime sve genracije od pamtivjeka žude, uspjelo.
Ako pak uspije, onda možeš biti ponosan na sebe jer znaš da si i ti dao svoj doprinos u svemu tome, osim toga, sam sebe od sutra ujutro bez sramote možeš pogledati u ogledalo s osmijehom na licu, ja sam probao, barem sam probao, probao sam zato što vjerujem da mogu, ja znam da ja mogu, ja sve mogu kad hoću!
Odjedanput, cijeli se svijet oko tebe mijenja, a ti samo mrdnuo malim prstom, nevjerovatno jelda? Nevjerovatno, ali istinito!

Mi smo u ovom trenutku zatrpani pozitivnim odgovorima bendovima na pozive za suradnju.
Kada se to malo smiri, a sada je već vidljivo da je ideja dobro podržana, znači kad na našoj oglasnoj tabli objesimo još muzike i suradnje s muzičarima, onda počinjemo direktno kontaktirati firme. Najiskrenije mislim da ima dobrih razloga za gajenje pozitivne nade, pardon, ubijeđen sam u to.

Sudjelujuću u jednom razgovoru prije par dana, evo šta sam načuo:
Dosada je i zadnji seljak, onaj što nema jednog razreda osnovne škole, skužio u čemu je problem.
Mogu ti reći da me je ovo veoma obradovalo.

Zaključak:

Sve što vidiš oko sebe, postoji od prvog dana.
Projekt alternativne valute u ovom konačnom obliku postoji tek mjesec-dva.
Poanta i cilj - Rothschild: "Dajte mi kontrolu nad snabdijevanjem države novcem i ne zanima me tko donosi zakone".
Sad kad si razumio da naši problemi nisu Mesići i Sanaderi, Bushevi i Blairevi, svijet je naš, jer kad smo ujedinjeni i složni, nema problema stari!
Pozdrav.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci