Tagovi

Diktatura EU

Diktatura EU

„...mi nemamo drugi izbor osim EU...“; „... naš jedini izbor je EU...“; „...priklju?enje EU je nama imperativ i mi smo spremni u?initi sve da što prije postanemo stalna ?lanica EU...“- izjavljuju ve? godinama politi?ari hrvatski. Hrvatska fascinacija podaništvom vu?e korijene ne baš od stolje?a sedmog ali svakako od smrti (1089.god.) posljednjeg velikog kralja hrvatskog Dmitra Zvonimira. Prema legendi, sasjekli su ga poglavari 12 hrvatskih plemena ali ti isti tadašnji velikaši i vo?e naroda nisu dalje znali što i kako pa su Hrvatsku izru?ili stranom kralju.
Presko?imo li stolje?a i mnoge sli?ne doga?aje koje su obilježili hrvatski velikaši te izru?ivali svoj narod i državu svem i sva?em (1918. npr.) dolazimo u kontinuitetu izdaje do danas.
Današnji velikaši i vo?e naroda isto tako neznaju što bi sa Hrvatskom, nezavisnom i slobodnom, nemaju ni znanja ni volje da gospodarski i politi?ki vode darovanu im državu (dar hrvatskih branitelja) i mo?. Našli su savršeno rješenje – izru?iti je EU, a sebi priskrbiti lagodan život koji ?e im zahvalni gospodari EU osigurati raznim sinekurama u toj federativnoj EU. Glumljena „država“ EU tako dobiva poslušne vazale te zemljom, šumom, morem, vodom i radništvom bogatu Hrvatsku. Pacta conventa koju zdušno pripremaju hrvatski politi?ari sa EU sigurno ne?e biti personalna unija sa EU, jer bi to podrazumijevalo unutarnju hrvatsku samostalnost o ?emu u EU nema ni govora. Najbolji dokaz za izre?enu tvrdnju je stotine zakona koje je Hrvatska ve? donijela a koji su napisani u EU i samo za interes njihova kapitala koji o?ajni?ki traži jeftinu i dobru radnu snagu te nova tržišta. To je samo pravna priprema terena za porobljavanje RH. Samo u par slijede?ih mjeseci Hrvatska je morala donijeti 119 svojih novih zakona, tj. iz EU napisanih naredbi koje mora ozakoniti Hrvatski sabor. Od toga ih je ?etrdesetak vezano uz rad i radni?ka prava jer hrvatsko radništvo ?e u EU imati prava kao i Kunta Kinte kad su ga iz potbalublja izbacili na ameri?ko kopno. Neki naši vrli sindikalci su se naglo prebacili u taj isti Sabor, da bi izdali one koje su do ju?er zastupali i koji su ih vrlo, vrlo dobro pla?ali. Ostali vo?e nekoliko stotina sindikata u RH, neki sa pla?ama duplo ve?im od predsjednika RH ili premijera, ?ekaju navodno bolja vremena da bi izveli narod na ulicu. Ne zbog EU sje?e radni?kih prava u RH, ve? zbog malih pla?a radnika i visokih cijena osnovnih životnih potreba. Da nije smiješno bilo bi za plakanje!
Politi?ko i gospodarsko porobljavanje Europe ne doga?a se prvi puta. Uzmemo li samo dva, tri zadnja (Napoleon, Staljin, Hitler) sli?nost sa današnjim ciljevima je o?ita. Radi se samo o nijansama u metodi – sve ostalo je i biti ?e isto. Mali ?e raditi za velike a zatvori ?e se puniti onima koji me?u malima budu tražili bolje uvjete za život i rad. Vlasnik EU je USA, ali Guantanamo (ni konc-logori) se za sada ne predvi?aju u EU makar pravne pretpostavke postoje – Haški sud!
USA nema vremena za tamo neku Europu pa su svoje vazale našli kroz tzv. Europski parlament, beskona?ne odbore i savjete koji glume EU vladu. Rotacijsko predsjedanje me podsje?a na raspad Jugoslavije koji je po?eo smr?u krvnika Tita, a Rupela, Janšu i Tirka (do ju?er predsjedavaju?e) EU mo?nici doživljavaju isto kao Jovi?, Kadijevi? i ini Stipu Mesi?a – zadnjeg predsjednika Socijalisti?ke Federativne Republike Jugoslavije. Smiješna figure Rupel & društvo su toliko nesposobne da nisu uspjeli sakriti od javnosti ni podeblji podsjetnik tj. popis naredbi iz USA kojeg su dobili sa preciznim uputama što i kako treba raditi kao predsjedavaju?i EU.
Tranzicijske zemlje u kojima je u prošlih 20 godina pao komunizam (barem službeno), od Baltika do Mediterana, nalaze se u istom stanju i pred sli?nim izazovom kao i 1937., 1938. pa sve do 1940. kada je Hitler odlu?io provesti silom osvajanje nove radne snage, novih tržišta i prirodnog bogatstva istih tih današnjih tranzicijski zemalja. Presing na te zemlje je i tada bio isti kao što je i danas. Ni tada Hitler nije odmah krenuo topovima ve? pregovorima (dogovor Hitler-Staljin npr.) Nema baš nikakve razlike u odnosu na današnji trenutak, osim što je Hitler izazvao 2. svjetski rat a EU tj. USA još nije. Hitler je tada 20 puta bio gospodarski ja?i od USA što je danas malo povoljnije za USA u odnosu na EU. Ho?e li USA izazvati nezasitnom proždrljivoš?u svog kapitala istu kataklizmu?
Pitanje je ?emu moj euroskepticizam ako stvari stvarno tako stoje, a stoje? Za sada nas (euroskeptike) još ne hapse, ali uskoro budu. Za sada smo samo konzervativci, ksenofobi, glupi, šovinisti, lokal patrioti, nazadnjaci pa ?ak i ustaše. Zbog toga i pišem što mislim – dok je Guntanamo još na nekom drugom kontinentu. Odgovoraju?i na pitanje ?emu euroskepticizam ako nema izbora moram re?i da je meni zapanjuju?e da u javnosti i na svim medijima govore samo euroljupci a ankete u javnosti govore da su Hrvati 50% za EU i 50% protiv. Kako to objasniti kada svi u javnosti slikaju EU ruži?asto? Kako je mogu?e da 50% gra?ana je za EU a nitko nije nabrojio 5 (ili 10) suvislih i ?vrstih dobrih razloga za ulazak u EU? Još me više ?udi kako je 50% protiv EU kada euroskeptici nisu pripušteni javnosti? Pokojni dr. Franjo Tu?man je jednom prilikom (nakon me?unarodnog priznanja RH i Domovinskog rata) rekao da 25% gra?ana Hrvatske nije željelo suverenu i samostalnu Hrvatsku. Sada su na 50%.
Navodno nemamo izbora! Tako su govorili i u Napoleonovo, Staljinovo i Hitlerovo doba - nema novca, nema rada, nema tržišta, nema Hrvatske, nema života bez EU. Vjeruje li stvarno 50% gra?ana ove zemlje u to?
Kako nismo 1992. „iskoristili“ Vatikan i postali neutralna država sada nam je jedina šansa NATO, navodno. Bojim se da smo i tu falili jer USA je ve? na Kosovu i Makedoniji, te svoje zale?e smatra za vlastiti salaš zvan EU. Moj izbor izme?u EU i NATO bi uvijek bio NATO, ali jesu li to uop?e dvije razli?ite grupacije ili unije?
NATO spada vjerojatno u neki novi tekst, a ni ovim nisam ni dotaknuo osnovnu genezu diktaorskih EU mjera provedenih prema RH.

Komentari

         

                        
Jedan pogled na kartu:

  • Slovenija, Mađarska, Italija, Bugarska, Rumunjska, Grčka, Austrija - EU
  • Hrvatska, BiH, Srbija, Albanija, Crna Gora, Kosovo, Makedonija - van EU

U čijem društvu bi nam bilo bolje?

Postoje bar dva razloga za ulazak u EU:

  • naši proizvodi će se lakše izvoziti (i u ostale zemlje EU i drugdje)
  • ljudi koji u Hrvatskoj ne mogu naći posao će lakše odlaziti u EU

I jedna i druga stvar su pozitivne. Bolje da netko radi vani (i šalje novce kući, što doduše aprecira domaću valutu, ali ionako već imamo turizam koji to radi) nego da ovdje čuči kod kuće nezaposlen.

Možda će neke europske firme otvoriti svoje tvornice ovdje jer je rad ovdje jeftiniji. Tome se zapravo svi nadaju. Zapravo i ja već radim u jednoj takvoj firmi. Kako to može biti loše?

Što se tiče diktature i sl., EU je tako neefikasna i inertna da ne mogu nikako ustanoviti ni temeljne sporazume... istina je da jako puno troši na administraciju -- ali tu će se zaposliti i neki naši ljudi, pa opet nije samo gubitak.

Sve ostalo, mitologija o 12 plemena i sl. je beznačajna u ovom primjeru. Većini danas je nepojmljiva situacija i razmišljanje u Hrvatskoj prije 100 godina, a kamoli o vremenu o kojem ne znamo praktično ništa.

Tko je glasao

Preskočimo li stoljeća i

Preskočimo li stoljeća i mnoge slične događaje koje su obilježili hrvatski velikaši te izručivali svoj narod i državu svem i svačem (1918. npr.) dolazimo u kontinuitetu izdaje do danas. - IZ DNEVNIKA @JELENSKA

Mislim da se radi o izdaji i nesposobnosti hrvatske politike. RH treba dovesti u "kondiciju" a onda na Olimpijadu.
Sve drugo je egzibicionizam i izdaja.

P.S. Tko danas nama koči prodaju kvalitetne robe i usluga (turizam) na EU tržište? Nitko!
Tko koči naše ljude koji znaju i mogu raditi u EU da tamo i rade? Nitko!

I što sad?
Provođenje i način, uvjeti i prisila za ulazak u EU je novi NACIZAM!
Tako će i završiti!

Tko je glasao

Virnuo sam u ovaj dnevnik,

Virnuo sam u ovaj dnevnik, nadajući se da ću možda vidjeti neke racionalne argumente, kojih za euroskepticizam može biti (čak i Žarko Puhovski kaže da je skepticizam zdrav pristup!). Uzaludna nada! Nije to skepticizam, nego histerija.

Gomila snažnih a šupljih fraza, strasno negiranje a bez ikakvog osvrtanja na činjenice i bez ikakvog pokušaja analize stvarnosti. Od mitova o prošlosti, koji vuku porijeklo iz XIX st. (mađarski kralj Koloman je, nakon smrti Zvonimira, legalno preuzeo vlast kao zakoniti nasljednik po srednjovjekovnom pravu, koje ne obraća pažnju na etničku pripadnost neke dinastije; današnja velikobritanska vladajuća dinastija potječe iz Njemačke) do besmislica o sadašnjosti.

hrvatsko radništvo će u EU imati prava kao i Kunta Kinte

Jesi li možda nekad čuo za Europsku socijalnu povelju? Ako ne vjeruješ drugoj literaturi - možda donekle cijeniš Glas Koncila?

Europska socijalna povelja, pomalo zaboravljen i rijetko spominjan dokument, još uvijek je temeljni dokument zaštite čovjeka, obitelji, žena, majki, djece, invalida, migranata i drugih u području rada, zdravstvenih usluga, kolektivnog pregovaranja i socijalne sigurnosti.

Zoran Oštrić (Zelena lista)

Tko je glasao

Virni ponovo - možda sebe

Virni ponovo - možda sebe nađeš među elitistima koji su prodavali Hrvatsku za šaku Judinih srebrnjaka...

Tko je glasao

@jelenska: "elitist", ja!?

@jelenska: "elitist", ja!? Joj, hvala! :))

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Zoki, vjeruješ li Ti da ta

Zoki, vjeruješ li Ti da ta Povelja vrijedi i za paore (kada već slušaš Balaševića)? Koliko si dugo radio, živio, zaradio u bilo kojoj zemlji EU i na svojoj koži osjetio tu Povelju?
Vi zeleni me podsjećate na one davne ideliste koji su toljagama razbijali strojeve... i mislili da tako čuvaju svoja radna mjesta i - socijalnu pravdu.

Tko je glasao

Za ove skoro tri godine

Za ove skoro tri godine otkako zivim u Njemackoj, upoznala sam i njemacki i americki ( jer tu radim ) sustav.

Nisam jednom ostala onako, zbilja zatecena - kao Alisa u Zemlji cuda !!! Kad usporedimo s pravima koja kod nas imaju radnici, obitelji, djeca, trudnice, studenti, ajmeeeeeeeee !!! Njemacki sustav zdravstvenog i socijalnog osiguranja, radno pravo i opcenito pravna regulativa u primjeni su nesto o cemu mi mozemo samo sanjati,

Ne da je mali covjek zasticen, nego je ZASTICEN!

SVE kategorije bez razlike !

Kod Amera je to sve ipak skromnije, za sva svoja prava ( iz radnog odnosa, osiguranja, zdravstveno ) KOJA POSTOJE i KOJA SE PRIMJENJUJU se morate sami pobrinuti na vrijeme, stoga - imate sva prava i svakovrsnu kvalitetnu zastitu ako ste ODGOVORNI i sami se pravodobno osigurate - drugim rijecima - svaki mjesec 10% od place uplatiti sa strane i tako stalno.
Ako niste - nije vam kao u njemackom sustavu DANO jer je rijec o zastiti socijale - mozete krepat na ulici ( mozda nije bas tako, ali nije ni daleko).

Ipak, kad usporedim ova dva sustava s nasim, mislim da je ulazak u EU velik napredak - na vise nacina. Da, zakoni proizasli iz stvari poput Povelje se doista primjenjuju!

Tko je glasao

Poštovana Tyche, Njemačka,

Poštovana Tyche, Njemačka, pričaš o Njemačkoj, socijalno najbolje organiziranoj državi, ne samo u EU nego i puno, puno šire.
To mi je poznato, jer zemlja koja spada među prvih pet u svih 15 najprofitabilnijih svjetskih grana industrije, zemlja koja je izgubila dva svjetska rata, ta je zemlja svojim građanima tj. njezini političari - zauzvrat, uhodala i provela stvarno uzorni sustav u svakom segmentu.
Nečakinja mi je doktor biokemije, školovala se, živi i radi u Njemačkoj, suprug joj je Njemac pa i danas znam kako se tamo poštuje čovjek i njegova prava u svi segmentima. Još davne 1990. dobro sam upoznao potpredsjednika Deutsche Bank (5. banka u svijetu) i malo mi je više od prosjeka poznato kao su i zašto oni to uspjeli.
Sigurno je jedno - ni njihovi političari ni njemački narod nije ni pred kime puzao - najmanje pred EU. Puzanjem možeš postati zmija, - u hrvatskom slučaju - sljepić, bezopasni gušter bez nogu!

Tko je glasao

.......................

....................... medutim....................... @jelenska
jasno mi je sto si zelio reci onim svojim komentarom o primjeni Povelje i na paore - kod nas, u NASIM uvjetima, vec bi se naslo nacina da se izigraju i izvitopere i primjene lokalnoanesteticki te zakonske norme ... pa bi za bogove vrijedilo jedno, a za volove neka inacica koja je eto ista, ali razlicita

Kao sto postovani @ap veli ... nase podneblje je iznjedrilo specificne nacine

Tko je glasao

Drago mi je što nisam

Drago mi je što nisam odaslao utisak da sam u kontri jer to i nisam prema tvom tekstu... Na žalost, mi koji smo živjeli i radili po svijetu, ili danas koji rade u takvim zemljama, mi smo svjesni da je ovo ovdje tvrdi Balkan (na turskom - sablja) garniran cincarstvom istoka i poltronstvom zapada našeg regiona.

Tko je glasao

ali za to smo si sami krivi,

ali za to smo si sami krivi, zar ne? A ne EU.
Lektira: Krleža

Tko je glasao

Krleža je opsežan pa reci

Krleža je opsežan pa reci trebam li krenuti s lijeve ili desne strane police?
Ti u međuvremenu čitaj Na rubu pameti istog pisca koji je završio pišući crvenom tintom. Možda shvatiš da smo mi sami sebi krivi jer smo slušali domaće pametnjakoviće na položaju koji su samo slušali zapovijedi EU u svim njenim oblicima kroz povijest.
Zašto smo slušali te naše elitiste? Pa napisao Ti je Krleža!

Tko je glasao

Možeš krenuti s koje god

Možeš krenuti s koje god strane hoćeš..s koje ti je draže i lakše.
Preporučujem za početak "Banket u Blitvi". Sva tri dijela.
Btw, imaš li ti to nešto reći u vezi Krleže?

Tko je glasao

Ne nemem ništa reći u vezi

Ne nemem ništa reći u vezi Krleže - on je o sebi sve sam rekao! ... ali imam jedno pitanje za Tebe, očito poznavatelja Miroslava Krleže. Naime, još od srednje škole (davno, - Ruđer Bošković, ZG) kada je moja profesorica hrvatskog moj semestralni rad o jednoj knjizi Miroslava Krleže kandidirala za neko takmičenje ili sl. - muči me jedan problem: Tko je Miroslav Krleža?
Pomozi mi Hyeronumus, molim Te, da ne umrem prije nego li saznam nešto o djetinjstvu, roditeljima i ostalom o Krleži prije nego je postao slavan. Vremena mi je ostalo malo da to saznam - pa požuri, molim Te!

Tko je glasao

Prvo sam @$@#%&%^*(%^$$#$#

Prvo sam @$@#%&%^*(%^$$#$# mrzila >:E citati Krljezu jer sam ga morala citati s dva rijecnika :(

i jos kojesta dvaput jer po prirodi sporo kuzim !

A onda sam se navukla.

Al volim kad netko prica o Krlezi i njegovom djelu, ljudi koji ga zbilja razumiju i znaju sto je pisac htio reci...

Ipak - dovodi me u nedoumicu njegov PRIVATNI zivot - covjece - taj je tandlovao sa svima, covjek za sve rezime, sa svakim bio dobar i svima bio dobar... zivio kao lord u vremenima kad je mrak gutao neke druge vrsne intelektualce - kako se to postize? Mislim, ne mozes uvijek biti SVIMA DOBAR i da te SVI VOLE i da SVIMA ODOBRAVAS i da te SVI odobravaju - kakva je to onda vrsta covjeka?

Zbilja, tko zna malo vise o njegovom private zivotu?

Tko je glasao

@tyche: taj je tandlovao sa

@tyche:

taj je tandlovao sa svima, covjek za sve rezime, sa svakim bio dobar i svima bio dobar.

Otkud ti sad to? Bio je uvjereni ljevičar i član KPJ od mladosti, nije kao recimo Nazor mijenjao svoje zanose. Briljantan pisac pripovijetki, romana, poezije eseja - stječe slavu i poštovanje i od neprijatelja - i politički se bespoštedno angažira, svemu se izruguje. Branio je slobodu umjetničkog stvarlaštva i došlo je do slavnog Sukoba na kniževnoj ljevici - od partije je žigosan kao revizionist, ostao gotovo usamljen. Za NDH, preživio je zahvaljujući ponajviše zaštiti Mile Budaka, koji ga je kao pisca visoko cijeno (i sam pisac, ne neročit, znao je prepoznati velikana). Nakon rata Đilas bi ga rado likvidirao, ali ga je Tito spasio. Preuzima Leksikografski zavod i ima velike zasluge za razvoj hrvatske leksikografije - između ostaloga i zato, jer je sačuvao onu nesretnu ekipu koja je radila na "Hrvatskoj enciklopediji" (Mate Ujević postaje zamjenik direktora) - tako postoji kontinuitet hrvatske enciklopedistike od 1940. do danas!

Zoran Oštrić

Tko je glasao

E da, to je dobro receno i

E da, to je dobro receno i ti si doista u pravu !

Znam osnovne biografske podatke, medutim uvijek me je intrigiralo kako je uspio uopce opstati za vrijeme toliko ideoloski razlicitih rezima - mislim - bio je on pravi lukavi pametni pragmatik, to je ocito !

Do te mjere da je kao "uvjereni ljevicar i clan KPJ od mladosti" se malo predomislio, zbog svog zdravog razuma usudio prigovoriti gluposti, sukobio na ljevici, a onda opet zbog svog zdravog pragmatizma okrenuo nadesno krug, ostao pod okriljem NDH netaknut ... A onda kad je projekt NDH pao, ponovno se na brzinu prisjetio gdje su zapravo njegova temeljna uvjerenja, okrenuo nalijevo krug, pa ga komunisticki rezim nakon rata isto tako nije ekskomunicirao zbog grijeha necinjenja ( drugi su i za manje gubili glave - srecom - on je doista velikan ciji su dometi prepoznati, i drzim da ga je doista i jedino to sacuvalo ).
Mislim, treba citati ne samo njegova neosporno grandiozna djela, nego i njegove clanke ( citala sam neke stvari jos kao srednjoskolka -sabrano u nekoj podrtoj knjizurini kupusari na cirilici u osjeckoj knjiznici, ako ta knjiga jos uopce postoji, nije imala korice i par stranica je bilo iskinuto, ali mislim da sam dobila sliku ).
Ostala sam onako malo zatecena njegovim hvalospjevima Staljinu u jednom od clanaka kojem se ne sjecam imena , samo znam da je bio poslijeratni ... Da bi se u svom pisanju poslije frtutme s Informbiroom okrenuo za 180 stupnjeva i krenuo s gorostasnih intelektualnih visina osudivati ono sto je par godina ranije velicao...
Ne znam ... Ja nekako volim dosljednost, mislim, ne podrzavam rigidnost stavova pod svaku cijenu, ali covjece, taj se u petnaest godina ideoloski vrtio kao na ringispilu!!!

A mozda ja i ne znam dovoljno o tim stvarima, pa sam u zabludi glede njegove OSOBE.

Ne sporim ja njegovu kvalitetu kao intelektualca i pisca, nakon sto sam svojedobno procitala zbirku "Hrvatski Bog Mars", mislila sam da vise nikad necu nesto takvo procitati!

Tko je glasao

Nego, opća pripomena o

Nego, opća pripomena o pisanju komentra: u posljednje vrijeme uvijek na vrhu napišem kome odgovaram, tako da onaj koji čita može uhvatiti nit; a također obično točno citiram ono, na što reagiram. Često se dogodi da odgtovoriš na neki komentar i tvoj komentar u tom trenutku bude odmah ispod i jasno je, ali onda još netko odgovori na isti i njegov komentar se ubaci između i onda nastane zbrka.

@tyche:

okrenuo za 180 stupnjeva

taj se u petnaest godina ideoloski vrtio kao na ringispilu!!!<(cite>

Pretjeruješ s time. Politički se prilagođavao, ali svjetonazorski i po bitnim oznakama svojeg stvaralaštva očuvao kontinuitet. Nije se okretao baš za 180 stupnjeva - recimo, za devedeset. :)

Nije bio politički dosljedan kao August Cesarec, ali ni promjenljiv kao Vladimir Nazor, koji je pisao pjesme pohvalnice i kralju Aleksandru i Paveliću i Titu - uostalom, odlične pjesme! (A Nazoru pak možemo priznati da su to u svakom trenutku bili njegovi iskreni osjećaji - nagli i naivni zanosi jednog poete - a ne sluganstvo.) U sukob s partijom došao je od polovice 1930-ih zbog obrane slobode umjetničkog stvaralaštva - to je bio rezultat rigidnog kursa koji Kominterna tada zauzima ("socrealizam"), dok 1920-ih to nije bio takav problem, pa je i u SSSR tada bilo više umjetničkih sloboda. Za vrijeme NDH ustupak koji je dao jest da je šutio - nije se kompromitirao pišući neke pohvale. (Dolazili su mu poslanici KP i tražili da ode u partizane, kao i mnogi drugi intelektualci. Odbijao je - nije vjerovao da će mu garantirati sigursnot - bojao se ,da će ga streljati. A bilo je u tome, ipak, i osobnog komoditeta - živio je fino... Tako je, suprotno žaru svojih tekstova, zauzeo "mačekovsku" poziciju čekanja - Mačeka je naravno prezirao.)

Nakon rata, pak, napisao je par takvih pohvala, da se iskupi, svakako protivnih cjelini njegovog rada, pa je onda na njegovu sreću došlo do raskida sa Staljinom. Njegov dalji književni rad ostao je jako nesuvremen , sve u svemu rekao bih - ipak se ponavlja. Puno vremena posvetio je Leksikografskom zavodu, zaštitio Matu Ujevića koji je bio erudit, intelektualac po žudnji za znanjem sličan Krleži, koji se isto uspio prilagoditi režimima kralja, poglavnika i generalnog sekretara i obaviti velik posao u leksikografiji.

Sve u svemu - jest, nije u činjenju bio baš dosljedan vatri svojih riječi, jako je cijenio svoju osobnu udobnost, bio je spreman prqviti neke kompromise da ju očuva - možemo to zvati karakternim manama, ali daleko od toga da se "vrtio kao na ringišpilu".

Zoran Oštrić (Zelena lista)

Tko je glasao

Dobra napomena, @ Zorane -

Dobra napomena, @ Zorane - skoro uvijek se zaboravim - morat cu o tome povesti brigu.

Da - upravo si izrekao ono sto je meni nekako izmicalo u cijelom mom opisu njegovog osobnog zivota - UDOBNOST!

TAJ pojam nikako da mi svane, a upravo je to rijec koju sam trebala.

Iako - nisam od onih koji drze da je on sad pod svaku cijenu u cilju dosljednosti morao gurnuti glavu na panj !

I opcenito - nisam pobornik teorije da uvijek moras za svoje ciljeve i zivot dati - dati zivot za neku stvar ne rjesava ama bas nista. Mislim, mucenici su uvijek dobrodosli, ali nekako nisam sigurna da je to pravi put.

Tko je glasao

Da - upravo si izrekao ono

Da - upravo si izrekao ono sto je meni nekako izmicalo u cijelom mom opisu njegovog osobnog zivota - UDOBNOST!
Miroslav Krleža Fric je, gotovo sigurno, dao grandiozni doprinos nadogradnji garda u Hrvatskoj i šire po Balkanu.

Nije objektivno tvrditi da je on to pokrenuo pa čak niti da je ključno moderirao. To je i onako bio evropski i svjetski trend, i dalje je jak. Ali da je njegov doprinos vjerojatno jači nego Titov, to je izvjesno, tim više što se ti snažno doprinosi dopunjuju - frajeri su disciplinirani a žene u na putu zanosa.

To je istovremeno i koristan i štetan te višeznačan doprinos. Bilo je šta je bilo, sada je to nedovojbeno više korisna stvar - jako snage su osnažene tim dragocijenim oružjem za nove izazove, većina snaga puno vičnija uživanju i svemu što ti život pruža, pa bilo kao grmilo i sijevalo.

Tko je glasao

Poštovana Tyche i sama

Poštovana Tyche i sama vidiš da mi je Hyeronimus preporučio Krležu za lektiru! Kako sam ja poslušan i radišan - odmah sam u glavi otvorio fajl Krleža. Na prvom ekranu, kao meni nezavršeni dio oko Krleže, stoji ono pitanje koje sam postavio valjda profesoru Hyeronimusu koji se sa nekave akademske visine spušta među plebs.
Vidim da to pitanje muči još neke. Npr. uopće mi nije poznato ime oca Miroslava Krleže!!?? Stvarno, tko je taj Krleža?
Krležolog Hyeronimus će nam zasigurno dati odgovor!
Za slučaj da ne uspije - pada mu svetačka aureola nedodirljivog poznavatelja Krleže što je na ovim prostorima uvijek u prošlih više od 50 god. bila ulaznica u sam vrh elite - naročito političko impotentne ali zato iz Beograda uvijek dobro honorirane funkcijama i materijalno.
Stvarno bi bilo za njega ponižavajuće da mu obični građanin (takvih na ovim stranicama ipak ima nekoliko) mora pomagati i usmjeravati ga gdje da traži odgovor.

Tko je glasao

Vidim da to pitanje muči

Vidim da to pitanje muči još neke. Npr. uopće mi nije poznato ime oca Miroslava Krleže!!?? Stvarno, tko je taj Krleža?
Zašto te toliko muči to pitanje, kada je pola Evrope začeto prodorima Džingis kana i sličnih ekipa. I npr., naši su samo u razdoblju kada se je faraon sedamdesetih dogovorio s carevima o poslovima, samo po Rusiji začeli više djece nego tu.

P.S. Krleža je vjerojatno, kao i Andrić, začet uz aktivno sudjelovanje katoličkog svećenika, kao i masa drugih istaknutih osoba. To su složene igre po bespućima povjesne zbiljnosti. Već su divizije svetog Pavla (Savla) apostola i tako poharale tadašnju Evropu, Rimsko carstvo. A šta su tek radili naši preci kada su se pridružili !? Sve je to ljudski. Gdje bi stigli kada bi to vagali. I kako bi izgledala hrvatska povijest i zbilja da se počnemo time baviti - ne bi ostao kamen na kamenu. A putevi božji su, pri tom, čudnovati.

Tko je glasao

Čestitam AP! Vidim da znaš

Čestitam AP! Vidim da znaš ono što mi je i samom poznato ali je očito da ni Ti ni ja nemamo hrabrosti objaviti javno ime oca Miroslava Krleže iz naznačenih staleža - ime je previše bučno, zar ne? A i Milan Mokri bi možda morao mijenjati nazive barem jedne ulice u ZG!!??
Zašto me to muči/lo? Pa zato što je na ovim prostorima laž konstanta svake formule stvaranja javne osobe i neke njihove nedodirljivosti. Pa čak i cijele države se ovdje baziraju na lažima i obmanama. Eto zato!

"Recite narodu istinu - on će sam naći svoj put" rekao je davno jedan istinski veliki hrvatski političar.

Tko je glasao

@jelenska: O čemu ti to

@jelenska: O čemu ti to pričaš? Nemaš hrabrosti "objaviti javno ime oca" čovjeka rođenog 1893.? Malo sam se bavio Krležom, ali ovako napamet, i bez surfanja, sjećam se da se govorilo da mu je otac biskup, ne znam koji - znam da to ima u literaturi. Kakve to veze ima s njegovim književnim djelom?(Meni osobno njego stil ide na živce - ali čitati ga treba!) Kakva "laž i obmana"?

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Nikakve, na prvi pogled nema

Nikakve, na prvi pogled nema nikakve veze...
No, dragi moj Zorane, na drugi ili slijedeći itekako ima.
Čudi me da Ti moraš surfati da bi nešto saznao o Krleži...., hmm baš čudno.
"Laž i obmana" očito nisi shvatio - i na koga i koje se sve odnosi. Želiš li stvarno biti političar - dugo ciljaj i budi spor na okidaču!

Tko je glasao

sjećam se da se govorilo da

sjećam se da se govorilo da mu je otac biskup

Mislim da se to odnosilo na Filipa Latinovicza :-) A sad, koliko tu ima autobiografskog, ne znam...

Tko je glasao

Mhm... Ne znam, priznajem,

Mhm... Ne znam, priznajem, to mi je onako neodređeno negdje u sjećanju, ne bih naravno ni spominjao da nije jelenska spomenuo. Hmmm... možda ipak ne baš biskup? AP nešto prića prvo o Džingis kanu pa onda o faraonu i caru i nekakvim "našima" koji prave djecu po Rusiji, pa o svećenicima od Svetog Pavla... Ali nikad ne znaš što je kod njega realnost, a što poezija. :) A jelenska:

očito da ni Ti ni ja nemamo hrabrosti objaviti javno ime oca Miroslava Krleže iz naznačenih staleža - ime je previše bučno, zar ne?

Fakat smješno zvuči. Jest, bogami, nakon 115 godina zna eto neke mračne tajne (da je Skviki, znali bismo da je to nešto što je saznao od svoga djeda ili oca njegovog tasta ili tako nešto...), ali još nema hrabrosti iznijeti ih - tko zna kakve bi strašne posljedice nastupile. :))

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Smiješno zvuči - možda

Smiješno zvuči - možda Tebi. Strašne posljedice bi nastupile - jer bi Ti i slični dobili materijal za nove napade na instituciju koju mrzite iz dna duše...
Naravno da mnogi znaju tu mračnu tajnu, kako kažeš - čudim se da je Ti kao sveznadar ovih stranica do sada nisi razotkrio.
Još jedan dokaz kako su mnoge tzv. velike ličnosti (ili barem tako za sebe misle) - šuplje!

Tko je glasao

@jelenska: Strašne

@jelenska:

Strašne posljedice bi nastupile - jer bi Ti i slični dobili materijal za nove napade na instituciju koju mrzite iz dna duše...

Bogami, sad si me zaintrigrirao... Morat ću se time malo pozabaviti. :)

Znači, nije imao oca, ali je imao ujaka, koji nije bio brat njegove majke? Jesam pravilno shvatio? ;->

Ti kao sveznadar ovih stranica

Ma kakav sveznadar, daleko bilo! :) Ja sam ti sokratovac, što se znanja tiče. Nije baš da NIŠTA ne znam - ali traganje za znanjem je važnije od znanja - a što više znaš i što je tvoje znanje raznolikije (kao što kod mene jest slučaj, da me sve zanima pa o koječemu nešto znam), to si više svestan koliko je ocean neznanja beskonačan u odnosu na kapi znanja.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Pozabavi se pozabavi - biti

Pozabavi se pozabavi - biti će Ti drago, moj Zorane!
Znanje, znanje.... Prof.dr. Ante Simonić je nešto "kratkih" knjiga napisao o tome. Ne radi se o oceanu - već o svemiru.

Tko je glasao

Vidim da te Skviki počastio

Vidim da te Skviki počastio nulom :)

Tko je glasao

Je dobil je nulu jel me

Je dobil je nulu jel me uvlači u razgovor s drugom osobom.

Kaj ti je krivo da ju je dobil?

Tko je glasao

A sad sam i ja dobio nulu.

A sad sam i ja dobio nulu. Ti se Skviki osvećuješ? Nema nikakvog razloga zašto si mi dao nulu, osim čiste zlonamjernosti i osvete.

Tko je glasao

Ti si napisal da sam baš

Ti si napisal da sam baš zato dobil nulu jel sam ju i ja tebi dal.

Ja ih tebi dam kad skrečeš s teme i kad me bez razloga napadaš, kad ti nestane argumentacije.

Ti nisi u stanju podnjet da neko ima drukčije mišljenje i več je i par drugih ljudi primjetilo da želš nekakva mišljenja izvuč, a ljudi su mislili ono kaj su napisali.

Ja sam u životu puno školovanih ljudi srel i svi su znali komunicirat s svim slojevima društva, no izgleda je tebi takva osobina strana i pun si nekakve veličine koje nemaš.

Ak si političar onda me ne čudi da nam je tak u Hrvatskoj.

Tko je glasao

Nisam krležolog, a ovo nije

Nisam krležolog, a ovo nije rasprava o Krleži, niti o njegovom privatnom životu. Smatram da recimo navedena knjiga (knjige) "Banket u Blitvi" dobro daje poantu ovog našeg podneblja, podneblja u kojem se Hrvati uvijek smatraju žrtvama, i uvijek je netko drugi kriv. Podneblja u kojem se teze postavljaju naopačke, samo zbog vlastitih interesa ili ciljeva. Ili vizija koje nisu vizije.
Nisam stručnjak za Krležu, ali imam još jednu knjigu za tebe:
Gavran, Z. (ur.): Moja Hrvatska : zemljom kroz prostor i vrijeme; Zagreb, DMD 1993.
To je knjiga koja bi i Krležu i Meštrovića a i još poneke proglasila "neprijateljima 'svega što je hrvatsko'" (ili sličnom sintagmom).

Tko je glasao

Nigdje i nikada nisam

Nigdje i nikada nisam Krležu a još manje Meštrovića (ako misliš na slavnog genija kiparstva) proglasio neprijateljima svega što je hrvatsko.
Usput, Meštrović je napisao jednu jedinu knjigu izvan svog faha - pročitaj je!
P.S. Gavrana i njegovu opet mi zadanu lektiru ne kanim pročitati prije zime jer su mi termini popunjeni. Npr. danas poslije podne idem na svoje malo imanje u podnožju nastarije planine na Balkanu, čekam zvijezde i prve naznake Suza Svetog Lovre koje će 10. o.m. osvijetliti nebo a i sada im vidiš naznake ako si u djevičanski čistoj prirodi. Nakon toga se vraćam u svoj stan na petom katu. Tuširanje, lagana večera, kratak odmor i kao pravi veteran i hrvatski branitelj - već godinama ne spavam između 2 i 3 sata pred jutro - čitam, a noćas mi je lektira: Knjiga Sirahova - što i Tebi skromno preporučam.
Ostao si mi dužan odgovor za koji Te tako ponizno molim: Tko je to Krleža?
Ako slučajno netko drugi zna nešto o Krležinim roditeljima, djetinjstvu i porijeklu - molim ga da to objavi.
Vanzemaljac valjda nije, ili je i on kuhao svinjsku glavu za mnogobrojnu gladnu braću i sestrice...!!??

Tko je glasao

Ostao si mi dužan odgovor

Ostao si mi dužan odgovor za koji Te tako ponizno molim: Tko je to Krleža?

Kao što rekoh, nisam krležolog. Za mene je Krleža jedan od najznačajnijih hrvatskih pisaca, osim toga, vrlo je često u svojim djelima jako precizno opisao karakter i boljke ovog podneblja.
Za kvalitetu njegovog opusa nije relevantno tko mu je bio otac.

mali offtopic:
čekam zvijezde i prve naznake Suza Svetog Lovre koje će 10. o.m. osvijetliti nebo

Preporučujem promatranje upravo u ranojutarnjim satima, od 1 pa do 3-4 sata ujutro. Tada se Perzeidi najbolje vide. Za još bolje promatranje, uputno bi bilo promatrati u noći maksimuma, što znači u noći s 11. na 12. kolovoz.

Tko je glasao

Slažem se - Krleža jest

Slažem se - Krleža jest veliki pisac i stoji sve što si o njemu rekao. Ipak, nisam mogao odoljeti da ne postavim ono pitanje o roditeljima... Zanimljivo je vidjeti kako na tom i takvom podneblju kako ga sam pisac opisuje - nikoga ne zanima tko je taj tko o istom piše!
Olako ovo podneblje prihvaća velikane; - prisjeti se - pa ovdje je čak i Dragica Mostić dočekivana uz državničke počasti i crveni tepih.
Ostajem kod naziva Suze Svetog Lovre - lijepi narodni hrvatski naziv. Osim toga, 10.08. mi se rodio moj najmlađi sin pa eto... Što ćeš, krv nije voda.

Tko je glasao

Ostajem kod naziva Suze

Ostajem kod naziva Suze Svetog Lovre - lijepi narodni hrvatski naziv. Osim toga, 10.08. mi se rodio moj najmlađi sin pa eto...

OK, ostaj, suze sv. Lovre je narodni, poetski naziv, no službeno su to Perzeidi (jer prividno izlaze iz zviježđa Perzeja na istočnom nebu), koji traju već 3 tjedna, samo je ove godine oko 11. ili 12. kolovoza maksimum.

Tko je glasao

Kud ces bas na Knjigu

Kud ces bas na Knjigu Sirahovu - taj mi se vele zamjerio !

LLLOLLL

p.s. vidi poglavlje : ZENE

Tko je glasao

Tyche, pa nisam baš htio

Tyche, pa nisam baš htio naznačiti onu drugu knjigu - Knjigu mudrosti, da se čovjek ne uvrijedi već iz naslova pa sam smatrao da i naznačena prosvjetljuje.
Da imam znanje jednog od mojih najdražih učitelja - prof. dr. Tomislava Šagi-Bunića, možda bi mogao ublažiti ono o ženama.... Da je u mogućnosti on bi nam to sa današnje točke motrišta vjerojatno znao dobro objasniti. Ovako nam ostaje da se sami batrgamo oporim tekstom u tom segmentu.

Tko je glasao

Istina, i ja sam slušao

Istina, i ja sam slušao neka predavanja TŠB, sjećam se kako je jako cijenio žene. Isticao je, tumačeći Novi Zavjet, kako je prva osoba, na koju je sišao Duh Sveti, bila žene - Elizabeta, koja nosi Ivana krstitelja: " Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga" (Iv 1, 41).

A stari Židovi, partijarhalni čuvari koza iz pustinje, su pobjegli iz Egipta jer su Egipćanke bile vrlo samosvjesne žene, koje su uživale ravnopravnost kao nigdje drugdje u svijetu do XX. stoljeća. (Između drugih detalja: smatralo se da je osnovni ljubavni položaj onaj kad je žena gore - mitološki: neobičan slučaj da je, za razliku od gotovo svih ostalih mitologija, božanstvo zemlje muško, a neba žensko) Toliko su isprepadale te priproste provincijalce, da su i stoljećima kasnije njihovi proroci bijesne ženomrzačke poruke Jahvi pripisivali - počevši od banalne zablude da Boginju proglašavaju muškarcem.

Skužio sam taj odnos kad mi se jedan Hercegovac žalio, da se njegova žena počela ponašati kao Zagrepčanka. :)

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Ma zekala sam se :) Inace

Ma zekala sam se :)
Inace mi je to jedan od najomiljenijih dijelova Biblije.

Kad je rijec o knjizi Sirahovoj, to nije djelo napisano od strane "Siraha" - neki autori tvrde da je to djelo vise autora cije misli se objedinilo u ovakvu smislenu cjelinu.
Sklona sam u to povjerovati, buduci se duh i izricaj pojedinih dijelova razlikuju.

Inace, jako rado citiram "Siraha" i upravo ga cesto s vremena na vrijeme prebrstim !
Nisam se jednom dobrano nasmijala, zadivila ili dobrano zamislila nad recenim.

Sto se tice problematike zena - tu sam svojevremeno napisala jedan prigodnicarski post, Sto sve zeni padne na pamet surfajuci po internetu pa se izmedu ostalog tu naslo i stivo Knjige Sirahove - i krivo i duzno! :)

Iako, mislim da Knjigu Sirahovu, bas kao i kompletnu Bibliju ne treba shvacati doslovno, bez filtriranja stiva kroz prizmu povijesnog razdoblja u kojem je nastala, drustvenih odnosa, dobre obavijestenosti o tome TKO ju je uoblicio - posebno Stari, a posebno Novi Zavjet, bez vremenskog diskursa i razumijevanja kultura i obicaja koje je iznjedrile.
Ne treba zaboraviti da je prijevodom i intervencijama Crkve kroz povijest Biblija izoblicena u jednom dijelu do te mjere da pojedini dijelovi postaju suprotivi originalu, sto hotimice, sto zbog losih prijevoda ...

Tko je glasao

Tyche, Vidiš, kad ima puno

Tyche,

Vidiš, kad ima puno takvih političara, intelektualcih i još dodaš jedan dio stanovništva, onda u jednoj zemlji ide tak kak sad nama ide.

Tko je glasao

Skviki kao obično: kratak,

Skviki kao obično: kratak, jasan i u središte stvari!
Upravo mi se javlja jedan do sada meni nepoznat osjećaj - ljubomora.
Svakao sam nesposoban biti tako kratak, precizan, točan i jezgrovit kao Skviki.

Tko je glasao

I za vrijeme jugoslavije su

I za vrijeme jugoslavije su njezini građani mogli samo sanjat takvu socijalnu sigurnost, kakva je u Njemačkoj.

Tko je glasao

Kolko je meni poznato su

Kolko je meni poznato su bile dve kraljevine koje su polagale pravo na našu krunu. Jedna je bila napuljska a druga ugarska i večina plemstva je prihvatila ugarsku.
Kaj nije sestra od kralja Zvonimira bila udata za ugarskog kralja.

Tko je glasao

Ne, obrnuto :-) Sestra

Ne, obrnuto :-) Sestra ugarskog kralja Ladislava bila je udana za kralja Zvonimira, to je kraljica Jelena Lijepa.
Nakon smrti kralja Zvonimira, po srednjovjekovnom baštinskom pravu, najjači kandidat za hrvatsko prijestolje bio je ugarski kralj Ladislav (koji je 1094., da bi učvrstio svoju vlast u Panoniji, osnovao i Zagrebačku biskupiju podređenu nadbiskupu ostrogonskom u Ugarskoj). Nastao je interregnum, međuvlašće, i kako je već to u srednjem vijeku bilo uobičajeno, nastao je sukob između dvije strane, one koja je željela dovesti ugarskog kralja na prijestolje, i onih koji to nisu htjeli (a vjerojatno su bili pod utjecajem Bizantskog carstva, koje je željelo imati jači utjecaj u Dalmaciji i među dalmatinskom gradovima, koji su u to vrijeme bili "autonomni"). Ne znam detalje jer nisam povjesničar, ali koliko sam čitao, detalji o toj borbi između 1093. i 1102. kada je (navodno) potpisana Pacta Conventa između ugarskog kralja i hrvatskog plemstva, dakle, ti su detalji prilično nejasni, toliko da neki povjesničari čak i sumnjaju u neke priče. No jedno je sigurno: do sukoba je došlo, na jednoj strani Ugarska, na drugoj strani dio plemstva iz Hrvatske koje je vjerojatno bilo potpomagano od Bizanta (koji je slao čak i svoje ekspedicijske snage, Kumane, da istjeraju Ugre van iz Hrvatske).

Kasnije je Koloman vjerojatno uspio prisiliti plemstvo da prizna njegovu vlast u čitavoj Hrvatskoj. Je li Pacta Conventa mit ili stvarni dokument, predmet je rasprave za povijesnu znanost.

Anžuvinci, napuljska dinastija o kojoj ti govoriš, došla je na vlast u Hrvatskoj tek početkom 14. stoljeća, dakle to je bilo mnogo kasnije.

Naravno, sve ovo treba promatrati u okviru srednjevjekovlja, gdje nacionalna svijest nije postojala, postojala je samo odanost vladaru. Naravno da su postojali Hrvati, ljudi koji su govorili hrvatskim jezikom, no nije postojala svijest o naciji, postojala je odanost određenom vladaru, a ne pripadnost naciji.

Tko je glasao

@ jelenska Ne slažem se s

@ jelenska

Ne slažem se s tim da je EU diktator i da bismo pod EU bili robovi.
Već smo postali robovi kapitalizma i diktature kapitalizma. A ideja EU je prvoto uspjela jer je ispočetka bila ekonomska, a ne politička zajednica.
-To je apsolutna glupost i EU ne djeluje kao država već kao mreža institucija koje se drže određenih ugovora (Rimski, Pariški, Amsterdamski, Maastricht, Nica itd..).
Ustav EU također ne bi od EU napravio veliku državu već bi je uredio tako da EU može dobiti na snazi i napraviti protutežu SAD-u.
Jer, ako je nešto danas jasno onda je to da su SAD svjetski policajac, da imaju naoružanje i tehnologiju potrebno da i to ostanu jedno vrijeme.
Također, SAD i Kanada kao i države EU čine NATO. Kada bi Ustav EU bio donešen, NATO bi bio ugrožen, a time i sigurnost (čitaj ekonomska i politička) SAD-a na drugoj razini jer bi imala cijeli Stari kontinent koji bi mogao opet postati centar svjetske moći.
Zato je glupo govoriti o tome da je EU dikatator.
U kapitalizmu nema morala, on je amoralan, on nema ljudsko lice i osjećaje za moral. Kapitalizam ima svoj cilj, a to je profit. On je znanost i cijeli svijet ide u tome smjeru. Znanost ne zna na moral.
I kažem, glupo je govoriti o EU kao diktatoru. Taj dikatator ima svoja pravila. Ta pravila su se pokazala uspješnima kao recept za ekonomsku obnovu nakon 2. svj. rata i nakon što se EU razvila kao velika ekonomska zajednica, EU je dobila i politički značaj.
Diktatorske mjere su mjere u kojoj kapitalizam može efikasno funkcionirati. Stoga, napravi distinkciju i lati se patriotizma. Pozz

Ezekiel 25:17...

Ezekiel 25:17...

Tko je glasao

"Zato je glupo govoriti o

"Zato je glupo govoriti o tome da je EU diktatura." tomek_vg

Ipak je, diktaura u nastajanju, još uvijek u mekoj fazi ali završiti će u najgrubljoj. Dokazi? Traži ih najviše Zoki, no ja ću dva -tri pokazatelja dati ovdje.
Pitaju Muju: Bolan Mujo jel si čito Na Drini ćuprija? – Šta bolan čito, ja po ćupriji odo...
O tome se radi – ja nisam pod utjecajem EU epp-a već sam „odo po ćupriji“, tj. Banskim dvorima i bio na puno više od 100 zatvorenih sjednica Vlade RH + otvorene. Zato nisam onaj koji pita i sluša podanička blebetala, jer ja „bolan odo po ćupriji“ i dobro znam kako se kleše kamen za tu ćupriju – EU.
Kako se gradi ćuprija tj. ulazak u EU na hrvatski način uvjetovan (čitaj diktiran) znam bolje od svih eurofila, naročito onih koji samo skandiraju, za razliku od onih koji kreiraju ulazak (hrvatski političari koji jesu ili su na vlasti – oni znaju isto što i ja) u EU pod tim i takvim uvjetima i imaju od toga ogromne koristi te će imati još i veće ako RH uvedu u EU pod tako sramnim diktatima i uvjetima. Samo oni - vazali!
Svaki potpredsjednik vlade ima Koordinaciju svojih ministarstava barem jednom tjedno. Usklađuju se zakoni (svi) na toj koordinaciji koji će biti u četvrtak na Vladi (koordinacije su obično utorkom). Zakon inicira nadležno ministarstvo u suradnji sa vezanim ministarstvima koje predloženi zakon dodiruje. Ministar ministarstva nositelja prijedloga, ako je sposoban i utjecajan, konzultira se prije pisanja i donošenja prijedloga zakona u Banske dvore sa nadležnim birokratom EU oko istog. Zašto? Zato jer nakon koordinacije, pravilo je prije, taj isti rukopis zakona ide u EU na ispravak – čitaj: prilagođavanje EU volji i interesima. Oprezan ministar dobro prouči želju i diktat EU jer njegova smjena ili ostanak ne ovisi o premijeru već packi koje dobije primjer iz EU ako mu neki ministar gura hrvatski a ne EU zakon.
EU dopunjuje, ispravlja, dopisuje i nekoliko puta šalje natrag prijedlog zakona – sve dok Vladu ne dovede u cajtnot u svezi roka za zakon kojeg je propisala sama EU. Tako se dogodi, skoro u pravilu, da četvrtak od 10 d0 14 sati (otvorena sjednica) Vlada izglasa EU zakone kao svoje, moćni copy strojevi izbace tisuće stranica zakona u par minuta koji je sada prijedlog Vlade Saboru, isti dan ga saborski zastupnici dobiju na klupe, a prečesto već sutra, petak, moraju o njemu glasovati jer ih na to sili stranačka stega (Vladina većina u Saboru) te cajtnot nametnut EU diktaturom.
Tko ne vjeruje u ovu tehnologiju donošenja zakona – neka se raspita kod priajatelja saborskih zastupnika koje to nije sram priznati. Naravno, u Saboru se često beskonačno raspravlja o nekim zakonima koji tog trenutka nisu zanimljivi gazdama iz EU.
Dokaz gore opisanom je i to što je 99,99% prijedloga zakona u Sabor poslala Vlada (čitaj EU), čiji to uopće nije posao (pa Sabor je zakonodavac, zar ne?) ili, maske radi – predlaže saborska većina, tj. defakto, opet Vlada. Koliko je dobrih, korisnih i hrvatskoj potrebitih zakona predložila oporba ili pojedinac čak i iz vladajućih a koji su dobili većinu? Koliko? Ni jedan u zadnjih deset godina – prisjetite se Tončija Tadića i ZERP-a... Progurao ga je HSS (HSP se nije usudio) kao svoj – završilo je .... pa valjda svi na ovim stranicama znaju kako. I ZERP i Tonči Tadić!
Kada se u RH konstituira nova Vlada – pet šest mjeseci iza doživite kao član Vlade ovo: Kasno poslije podne ili već u noći žurno vas sazovu na sjednicu sa impreativnom žurbom ratnog stanja ili državnog udar. U dvorani Ban Jelačić (ona koju ste svi tisuće puta vidjeli na TV) vlada mučna tišina. Neobično je što nema nikakvih materijala za tu sjednicu i tema je nepoznanica. Tada ulazi premijer u pratnji američkog, talijanskog, njemačkog, francuskog i engleskog veleposlanika. U mom slučaju Per Vinter predvodi nekoliko manje- više vam poznatih EU birokrata ili moćnika. Premijer pozdravlja goste – Montgomery iznosi prijedloge – uvjete: 50 do 60.000 ljudi imate viška u državnim tvrtkama – sve njih na ulicu... 250 – 350 EU moraju biti plače u RH... Premalo proizvodite, previše trošite, plače su vam u gospodarstvu prevelike... Tadašnji svima vam znani, prilično prgavi potpredsjednik Vlade pokušava reći koliko naši ljudi imaju kredita, koliko su na rubu egzistencije, koliki je broj već sad nezaposlenih...
Montgomery se lagano naginje i pogleda predstavnika EU banke za zemlje u tranziciji... ovaj istrese kao iz rukava u komad točne podatke o kreditima građana: koliko za automobile, jahte i vikendice... ; koliko za stanove, obrte i malo poduzetništvo....itd,itd. Ako ispoštujemo uvjete koje sam prije vam predočio, spremni su prolongirati neke kredite (stambene), neke čak i skoro doslovce oprostiti... itd, itd... Zaključak: Kada to ispoštujete voljni smo razmotriti mogućnost ulaska kapitala i projekata u RH!
Ovo je samo djelić te sjednice. Smiješno, najsmiješnije je što sutrašnji tisak na naslovnicama donosi: Vlada RH sastala se sa visokim izaslanstvom EU i veleposlanicima najjačih svjetskih država te dogovorila daljnju suradnju na uspješnom putu RH u EU!
I tako već nekoliko puta, svake četiri godine!
Dragi moji eurofili, neee, EU nije diktatura, sačuvaj Bože – sve smo mi to potvrdili u Saboru. Mrav, stavljen u veš-lonac cijeli će život kružiti unutar tog istog lonca i misliti da je to cijeli svijet, svemir čak!
Mrav je ipak vašom voljom u veš loncu – i misli da izvan toga postoji samo ništavilo. Kobne li greške za mrava i kojeg li grijeha za vas!

Tražite ime diktatora? Pa još nije javno izrečen, ali za nas je, to neki kažu a mnogi i znaju – Carl Bildt, zadužen za ujedinjenje regiona (čitaj – bivša YU sa nešto plus i nešto minus, - Slovenija je već tamo a Kosovo je nastalo kao država). Tako ulazimo u paketu u EU. Hrvati su budzašto prodali svoja dobra koja su se svidjela EU kapitalu (budu i ostala) a Srbi su npr. trgovali sa svojim ratnim zločincima... Svoju su naftnu industriju prodali Rusima pa za nagradu dobivaju transkontinentalni plinovod... Usputna digresija - Hrvatska je na putu da izgubi kontrolni paket nad INOM i plus toga postala energetski značajno izolirana srpskim manevrom.

Eto tako, to je to! Večeras ponovo moram prolistati Na Drini ćuprija – možda u hrvatskoj politici nađem nekog tko ima genetsku i rodbinsku vezu sa onim pašom – graditeljem ćuprije! A i nije mi posve jasno tko je onoliki eksploziv (austrijski časnik!!??) unio u glavni nosivi stup ćuprije? Jel to bilo krivo ili pravo?

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci