Tagovi

diktator je NE upitni samoOdlu?itelj,

FORMULACIJE ZA SPOZNAJU (PREPOZNAVANJE) MRAK SADAŠNJOSTI,

DIKTATOR
NE upitni je samoOdlu?itelj, naredboDavac, zapovjednik s pravom na svojeVoljnu primjenu diktature NAREDBU naredboDavca naredboPrimac izvršiti MORA,

HIJERARHIJSKO USTROJSTVO NAREDBODAVAC I NAREDBOPRIMAC
planetarno je umrežilo ?ovje?anstvo u državno zaROBljeništvo pojedinca bez prava pojedinca na svoju od iskona SLOBODU ho?u-ne?u,

HIJERARHIJSKO USTROJSTVO POLITI?KIH STRANAKA
uvjetuje,
unutarStrana?ku diktaturu NAREDBU naredboDavca naredboPrimac ?lan stranke izvršiti MORA,

HIJERARHIJSKO USTROJSTVO VOJSKE
uvjetuje
ustroj piramide od temelja do vrha, od temeljna vojnika pa prema vrhu do oficira i na samom vrhu vrhovnika,
a ON, vrhovnik
NE upitni je samoOdlu?itelj, naredboDavac, zapovjednik, diktator s pravom na svojeVoljnu primjenu diktature NAREDBU naredboDavca naredboPrimac izvršiti MORA,

KORMILARITI DRŽAVOM (KAO BRODOM)
NE upitno je pravo naredboDavca kako ho?e i smjeroKazom kuda ho?e,

MOLEKULARNA POLITOLOGIJA,
trebala bi objasniti politi?ko zaROBljeništvo pojedinca u državu, kao što molekularna biologija objašnjava organizam u zaROBljeništvu života,

NAREDBODAVAC,
NE upitni je samoOdlu?itelj, zapovjednik, diktator s pravom na svojeVoljnu primjenu diktature NAREDBU naredboDavca naredboPrimac izvršiti MORA,

PARLAMENTARNA DIKTATURA,
JAM?I da parlamentarna ve?ina 50% više jedan glas je naredboDavac, a parlamentarna manjina, 50% manje jedan glas“ je naredboPrimac,
a to zna?i,
parlamentarna ve?ina kao naredboDavac obvezuje parlamentarnu manjinu kao naredboPrimca da NAREDBU naredboDavca izvršiti MORA,

PARLAMENTARNA VE?INA
vlada parlamentarnom manjinom vrlo upitnom parlamentarnom diktaturom „parlamentarna ve?ina 50% više jedan glas je naredboDavac, a parlamentarna manjina, 50% manje jedan glas“ je naredboPrimac,
a to zna?i,
parlamentarna ve?ina kao naredboDavac obvezuje parlamentarnu manjinu kao naredboPrimca da NAREDBU naredboDavca izvršiti MORA,

PARLAMENTARNA VE?INA KORMILARI DRŽAVOM (KAO BRODOM)
kako ho?e i politi?kim smjeroKazom kuda ho?e,

POLITI?KE STRANKE (ORGANIZIRANE KAO VOJNE ORGANIZACIJE)
imaju ciljani smisao i svrhu na parlamentarnim izborima osvojiti parlamentarnu ve?inu koja politi?koj stranci dopušta da po svom samoOdlu?ivanju kormilari državom (kao brodom) kako ho?e i politi?kim smjeroKazom kuda ho?e,

VRHOVNIK,
NE upitni je samoOdlu?itelj, naredboDavac, zapovjednik, diktator s pravom na svojeVoljnu primjenu diktature NAREDBU naredboDavca naredboPrimac izvršiti MORA,

ZAPOVJEDNIK,
NE upitni je samoOdlu?itelj, naredboDavac, diktator s pravom na svojeVoljnu primjenu diktature NAREDBU naredboDavca naredboPrimac izvršiti MORA,

nastavlja se...

TKO NE?E SPOZNATI (PREPOZNATI) SVOJU MRAK SADAŠNJOST,
blago njemu,
ON ?e dovijeka živjeti od korice kruha i igara na sre?u,

*****

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci