Tagovi

Devetnaest prodava?a ispita palo na ispitu - Ekonomija, Zagreb, presude

Afera INDEKS, okon?ana nepravomo?nim presudama, odjeknula je u akademskoj zajednici, ali i javnosti u Hrvatskoj. Presuda za korupciju na Ekonomskom fakultetu, Zagreb kada su kupovani ispiti, završila je padom na ispitu za devetnaest profesora, asistenata i posrednika koji su ukupno osu?eni na l9 godina. Dr. Deša Mlikotin-Tomi?, kao jedna od najeksponiranijih u aferi, osu?ena je na l4 mjeseci zatvora.
Ova afera je još jedan dokaz amoralnosti mnogih, sramotna pri?a s kojom smo se kao hrvatsko društvo, i pravna država, kad-tad morali suo?iti. Ušlo se u tabu-zonu, gdje desetlje?ima «nitko nije ništa konkretno znao, ništa vidio, ništa ?uo».
«Mitologija» i korupcija stare su koliko i države. Nema društvenog sustava koji je nije imao. Vjerojatno da je društvo bez tih zala koje ?ini gra?ane NERAVNOPRAVNIMA, i država bez podmitljivih ?inovnika pa i profesora koji u?e i odgajaju mlade, samo utopija. Naime, ovo zlo je posljedica podjele na bogate i siromašne, mo?ne i one koji to nisu. Samo u zadnjih devedesetak godina, od monarhisti?ke Jugoslavije, preko tzv. NDH, preko Titove Jugoslavije pa do današnjih dana, postojala je na ovim prostorima navika «dati nešto gospodinu doktoru u bolnici, gospodinu profesoru, gospodinu "beamteru", koja je i dio našeg mentaliteta. Mita i korupcije bilo je i u autoritarnim sustavima nacisti?ke Njema?ke, Staljinovog SSSR-a, u svim državama i u svim vremenima. Dapa?e, što je sustav nedemokratskiji i društvo siromašnije, to su potrebe za kupovanjem slobode, pravde, hrane, položaja, privilegija pa i ISPITA NA FAKULTETIMA, POTREBE PODMI?IVANJA SVAKE VRSTE, SVE PRISUTNIJE.
POSLJEDICE KUPLJENIH ISPITA ODNOSNO DIPLOMA?
Akcija «Indeks» bila je potrebna jer svaki nemoral, svako kažnjivo djelo (a prodaja ispita za 400 do 2000 € to jest, upisivanje na fakultet mimo zakonske procedure, za 9000 € to jest), nakon što je pred sudom dokazano, mora biti sankcionirano.
No, brine i nešto važnije: kupljenim ispitima studenti stižu do diploma, postaju ekonomisti, inženjeri prometnih znanosti, novinari, pravnici, politolozi, lije?nici… . Jer, mala je vjerojatnost da sli?nih pojava nema i na drugim fakultetima – pitanje je samo mjere odnosno širine epidemije. Naime, pitati valja kolika je društvena šteta ovog muteža s ocjenama?? Jer, oni koji su došli do diploma na sumnjiv na?in sutra ?e, primjerice, za svoj grad, županiju ili državu Hrvatsku sklapati ugovore, neki ?e možda raditi na voznom redu željeznica, neki projektirati mostove, neki možda lije?iti nekog od nas. I mogu se pretpostaviti štetni ugovori, sudarat ?e se vlakovi, urušavati mostovi, umirati pacijenti… sve kao posljedica rupa u znanju, nesposobnosti da se rješavaju manje ili više složeni radni zadaci. I danas naoko sitni kriminal i periferni primjer korupcije, imat ?e dalekosežne posljedice, u Hrvatskoj, u svijetu, možda i u našoj neposrednoj okolini. Štete su neprocjenjive i dalekosežne – sjena je pala i na poštene, nepotkupljive profesore na dva fakulteta gdje je provedena akcija (uz Ekonomiju i Fakultet prometnih znanosti), no sjena je pala i na Zagreba?ko sveu?ilište. Utoliko treba nastaviti još energi?nije istrage, tim više što i vrapci na krovu znaju da ta dva fakulteta nisu iznimke, nego pravilo.
TKO JE IZA KUPLJENIH ISPITA?
Me?utim, represijom i kažnjavanjem može se nekoga zastrašiti (teorija odvra?anja) ali to nije dugoro?no rješenje problema korupcije na fakultetima. Jer, korumpira se lako onoga koji radi intelektualno zahtjevan rad, ali je potpla?en, obezvrije?en. Da bi netko došao do titule profesora treba ipak godine i godine truda, uloženog vremena, ne ra?unaju?i ipak natprosje?ne sposobnosti pojedinca. I ako taj pojedinac u?i, piše i objavljuje knjige, znanstvene radove, vodi znanstvene projekte, dakle sav svoj život posveti znanosti i pedagoškom radu i živi od toga relativno skromno, deset puta slabije od jednog prosje?nog nogometaša prve lige, kako da odoli šuškanju eura koje je tko zna na koji na?in priskrbio poluobrazovan, ali glasan, manje stru?an, ali podoban vladaju?oj stranci, spretan i ponekad beskrupulozan, poduzetnik. Sve dok se ne po?ne razmišljati da su i sankcije za kažnjiva djela nužne, ali da je nužno potražiti dublje uzroke korupcije i mita, pa kažnjavati i studente i studentice koji su podmi?ivali sve do o?eva i majki studenata koji su, najvjerojatnije, davali novac, ništa se bitno ne?e promijeniti.
I pitanje nad pitanjima: ho?e li se ikada saznati koji roditelji stoje iza kupljenih ocjena tatinih sinova i maminih k?eri? Vjerojatno ne!
MOŽE LI BEZ SENZACIONALIZMA?
Afera INDEKS otvorila je i naglasila još jedno pitanje: kako su se novinari našli to jutro u vrijeme provo?enja Deše Mlikotin –Tomi? PRIJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA pred njenom ku?om u Nazorovoj, na Tuškancu da bi joj ZAJEDNO pozvonili na vrata, e kako bi napravili senzacionalne (senzacionalisti?ke) fotografije. Jer tih dana profesorica je ušla u medije na najgori mogu?i na?in – snimkama u vrijeme uhi?enja! Poznata je psihologija dijela ?itatelja – ?im si u novinama, pogotovo na naslovnici, ili blizu crne kronike, zna?i upetljan si u nešto problemati?no. A po spektakularnosti ovog uhi?enja i nenormalnoj znatiželji medija u njenu slu?aju moglo bi se zaklju?iti da je profesorica zapravo – šefica narko podzemlja Zagreba! Istina, ona je obnašala delikatnu dužnost predsjednice saborskog Povjerenstva za ispitivanje sukoba interesa, no dojma sam da su uhi?enja u ovoj masovnoj akciji, mogla pro?i bez medija. Jer, što bi bilo da su kojim slu?ajem ona i njeno društvo oslobo?eni optužbi? Pomišljam da je bilo dogovoreno s medijima da akcija uhi?enja bude što bombasti?nije izvedena, da bi mediji pove?ali kvote gledanosti svojih dnevnika, a dnevni listovi pove?ali nakladu. Ipak, zašto se ne poštuje dostojanstvo osobei u trenutku uhi?enja, zar svaki osumnji?eni ujutro pored policajaca na vratima treba o?ekivati i novinare željne senzacija?
Dalje, da bi novinari znali kada su uhi?enja moraju imati «svoje» ljude u policiji koji im javljaju podatke o detaljima akcije koja se u na?elu provodi tajno, s ?imbenikom iznena?enja. Ako novinari imaju «svoje» informatore u policiji, oni to informatorima trebaju vratiti. Kako?
OSOBNA NAPOMENA
I još nešto: na samom po?etku afere INDEKS, sje?am se, u Nacionalu nam je sugerirano preispitivanje: neka se svi akademski gra?ani ove zemlje, svi, prisjete se jesu li ama baš svaki ispit na fakultetu prošli samo zahvaljuju?i vlastitom znanju? Vrlo ?udno pitanje na koje odgovaram, uz opasnost da mi se opet doda EGOTRIP: da, pokoji ispit na Fakultetu politi?kih znanosti i specijalizaciji, Studiju novinarstva, položio sam s ve?om ocjenom nego sam je zaslužio zahvaljuju?i sre?i da sam pitan ono što sam baš temeljito u?io, nekada sam dobio ve?u ocjenu jer su profesori zagledali ocjene prethodnih ispita itd.. Nije mi bilo poznato da je itko od kolega i kolegica diplomirao zahvaljuju?i kupljenim ocjenama. Prije svega, ozbiljno, danono?no se u?ilo, ve?ina je imala studentske kredite koji su se vra?ali ovisno o uspjehu na studiju. Jedino sporno bilo je što se šuškalo da jedan od profesora rado zagleda studentice i da prema njima ne?e biti tako strog kao prema ostalima, ali da bi tada netko kupovao ispite, ili kolegica spavala s profesorom, bilo nam je svima nezamislivo. Dakle, neke moralne vrijednosti su postojale i u ta tzv. olovna vremena, i vrijeme je da se po?ne objektivno valorizirati dobre kao i loše strane bivšeg sustava, kako politi?kog tako i obrazovnog.
KAKO JE DRUGDJE? VRH SANTE LEDA?
I dok se stvari u «tvojoj i mojoj Hrvatskoj» odvijaju sveudilj stihijno, dok se više stran?ari, a manje vodi konzekventna politika stranaka, dok se jedva ponešto radi i gradi, dok se više traže igre nego kruh, dok je najmanje 80 % ljudi suo?eno s recesijom i muku mu?e svakodnevnim brigama, vjerojatno sve tako mora biti kako jest. I za kraj, važno pitanje: nije li afera INDEKS samo vrh sante leda? Što se doga?alo i doga?a na drugim fakultetima Zagreba?kog i drugih sveu?ilišta u Hrvatskoj? I pitanje je kako se sve to izgleda u manjim sredinama, recimo gdje nema mnoštva fakulteta, ali ima osnovnih i srednjih škola, u?ilišta, te?ajeva, auto-škola? Na to pitanje nisam kompetentan odgovoriti, niti pretpostavkama, ali sigurno je da postoje oni koji bi ga mogli i trebali postaviti. Jer, NOVA PRAVEDNOST, inaugurirana od dr. Ive Josipovi?a kao politi?ki program obavezuje i za nadati se je da ovi profesori (i drugi uklju?eni u aferu) ne?e biti zadnji javnosti poznati kao osobe koje su pale na ispitu zakonitosti, moralnosti i etike.

Komentari

od nas preko 1000 upisanih

od nas preko 1000 upisanih 2005. na pravni fakultet sveučilišta u zagrebu, ove je godine 25 upisalo 5. godinu.
ako mi tvrdiš da je netko od nas to platio, stanje je (teško za povjerovati) JOŠ više zabrinjavajuće nego što izgleda.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

@griotta Ne tvrdim da se

@griotta
Ne tvrdim da se do pete godine prava došlo kupujući ispite, što ne znači da se u prelazu s godine na godinu pokoji ispit nije mogao kupiti. Naime, tvrde upućeni da se na svakom fakultetu zna tko što i po kolikoj cijeni prodaje. Moja je pretpostavka da je toga na pravu ipak najmanje jer bi bilo zaista nevjerojatno da netko studira pravo i očigledno krši zakone.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

eh da mi je tvoj optimizam.

eh da mi je tvoj optimizam.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

da, baš sam si i ja nešto

da, baš sam si i ja nešto tako pomislio

nije li poanta studiranja prava da naučiš kako najbolje izmigoljiti?

Tko je glasao

mislim da bi to bio prevelik

mislim da bi to bio prevelik kompliment našem faksu (tj ljudima koji s njega izlaze).
mislim da nije čak ni da naučiš kako možeš izmigoljiti, nego dođeš do tog zanimljivog saznanja da je to uopće moguće. uglavnom, čini mi se da je razina poštivanja zakona studenata na istoj razini bez obzira na faks.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Načelno je to sve ok, samo

Načelno je to sve ok, samo nam je društvo cijelo korumpirano pa nekako ne mogu imati povjerenja u sudstvo koje kao da je studiralo na filsmkoj akademiji montažu a ne pravo.
Odnosno znam da je selektivna bila akcija "index". Opet su razni zaobiđeni čak čitavi fakulteti uključujući pravni, a na ekonomskom izgleda kao da je D.M.T. bila samo kao jače ime zapravo pedro za dizanje magle i zaštitu puno većih sranja na tom faksu (što se stručnosti naobrazbe na tom faksu tiče vidimo po tome gdje nam je ekonomija).
Negdje je poveznik napisao komentar kojeg se sjećam u dijelu gdje piše da se ne odgaja karakter više, bitan je naime uspjeh po svaku cijenu - sve je dozvoljeno.
To je sustavni problem koji mora početi baš tu, na toj nekoj novoj pravdi odnosno stvarnoj pravdi. Niti Josipović ne djeluje kao lik da će se uspjeti hvatati u koštac sa ovako razvijenom zvijeri. Korupcija je pre pojednostavljen izraz za tu pojavu.
Recimo samo detalj gdje Šimonović veli - od 01.01.2009 vrijedi strogi zakon "vrati lovu". A šta je sa onom velikom pljačkom stoljeća koja je trajala prije toga skoro dva desetljeća? Samo to već pogubno djeluje na floskulu "nulta stopa tolerancije za korupciju i pljačku" da se nadamo da nam je bar u takvom vidu neće više servirati na naslovnicama.

Tko je glasao
Tko je glasao

tako je nekako. Ali se ipak

tako je nekako. Ali se ipak ne bi u potpunosti moglo reći da je cijelo društvo korumpirano (promakne često svakome to uopćavanje i meni u gornjem komentaru) ali je tako dobrim dijelom. Međutim za sada bi mogli onda ovako gledati: pitanje je mjere. Onda kao i u ratu - "pitanje zapovjedne odgovornosti", ljudi na odgovornim mjestima čiji primjer se na koncu slijedi.
I to je sada vrlo važno jer će se pod nultom stopom tolerancije za korupciju naći meštar Mate koji je za gajbu piva za radnog vremena otišao u kuću do svoga gradilišta popraviti podrumsku glazuru. Naime sve ukazuje da će se borba protiv korupcije odvijati tim smijerom, a potvrdu je dao sam Šimonović sa datumom koji veli: priprema pozor sad! Ostalo je "Ko je jamio jamio" i ostali su svi odgovorni na mjestima po barba lukinom zakonu ili su eventualno sa ovog prešli na ono ali nikako u remetinec. Tamo će se naći za primjer par desetina većih budala ili onih koji su bili zapravo pošteni pa su samim time ometali smjerove kretanja.

Tko je glasao

Ovaj dnevnik se dotiče

Ovaj dnevnik se dotiče nekoliko tema među kojima bih izdvojio neke.

1.) Odnos medija prema događaju Osim što su u rano jutro poput hijena organizirali sačekušu pred kućom D.M.T., odnos medija prema događaju je bio pun generaliziranja i odjednom su cijelo Sveučilište i ostala sveučilišta percipirani kao krivci. Najlakše je generalizirat i vrlo lako je nekome generalno prišit etiketu. Generaliziranje isključuje razmišljanje. Mnogi su tada osumnjičeni ni krivi ni dužni, što je nanijelo veliku štetu njihovom profesionalnom ugledu.

2.) Potpuno pogrešan sustav vrijednosti Posljednjih godina se razvija percepcija da se novcem može kupiti baš sve, pa tako i znanje, pa makar se ono zvalo i 'formalno'. Novac time dobiva veću vrijednost od poštenja, znanja i časti, a oni koji zaista uče i trudom dolaze do položenih ispita ispadaju budale i nesposobni da, eto, na lakši način dođu do diplome.

3.) Pokazatelj samopoštovanja pojedinaca koji dajku mito ima jako nisku vrijednost. Onaj koji daje mito općinskom službeniku, liječniku ili profesoru, u prvom redu ne zna cijeniti sebe. Zašto uopće dati mito nekome od koga se očekuje da obavlja svoj posao? Je li to priznanje da je posao i služba tog nekog ''mitoprimca'' vrednija od mog posla? Kad bi ''mitodavci'' postavljali sebi nekoliko ovakvih pitanja zasigurno bi korupcije bilo manje.

Tko je glasao

@Dr 00l3 Odlično uočeno

@Dr 00l3
Odlično uočeno što je autor htio reći. U nekom budućem tekstu na tu temu valjalo bi razraditi POTPUNO POGREŠAN SUSTAV VRIJEDNOSTI i POKAZATELJI SAMOPOŠTOVANJA POJEDINACA KOJI DAJU MITO.
Posebno je zanimljivo ovo "samopoštovanje pojedinaca" jer to je pitanje psihološke naravi i dotiće onaj dio naših ljudi koji misle čak da je neka vrsta obveze dati mito i oni u tome ne vide neki grijeh. Bojim se da je to dio ruralnog mentaliteta kada je većina naših ljudi živjela na selu i kada se odlazilo u grad "poslovima" i poslovima, a u tome je bilo obvezno ponijeti nešto liječniku, profesoru, državnom činovniku, makar dvadesetak jaja ili - gusku, patku ili purana, očerupane i već pripremljene za - pečenje. Za veću uslugu - i janje...Zapravo, bila je to neka vrsta ovisnosti priprostog, malog čovjeka o autoritetima...
Danimir

Danimir

Tko je glasao

U potpunosti se slazem....

U potpunosti se slazem.... Ima osoba koje bi sve dale da mogu upisati fakultet ali ne mogu jer im je uzeo mjesto netko tko je imao vise novaca i mogao je to mjesto kupiti. Znaci ako ja kupim danas diplomu kako ću ja taj posao raditi? S kojim znanjem? Nitko od nas ne bi volio npr. Liječiti se kod liječnika koji je na taj način došao do diplome pa to bi značilo da svatko može biti liječnik .... I nažalost osobe koje kupe ispite ili diplomu češće i dobiju posao dok ljudi sa stvarnim znanjem ili sjede kod kuće ili odlaze iz Hrvatske. Jer ako si mogao kupiti diplomu moći ćeš i radno mjesto. Tako je to nažalost kod nas..

Tko je glasao

@t.t. Nažalost, misli se

@t.t.
Nažalost, misli se u nas sve više, da je sve predmet kupovine odnosno prodaje. Malo je svijesti da se kupovinom ispita odnosno potvrdom o znanju koje ne postoji, čini OGROMNA šteta društvu. Dok se ne promijeni ukupno vrednovanje ZNANJA neće biti izlaska iz krize, niti razvoja Hrvatske.
Dakle, VELIKO POSPREMANJE HRVATSKE, ili Hrvatske neće biti.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Neka visi Pedro! To se

Neka visi Pedro!
To se dogodilo u slučaju Deše Mlikotin Tomić.
Tvrdim to sa punom moralnom odgovornošću.

Tko je glasao

@RoseParks Da, može se i

@RoseParks
Da, može se i tako gledati na ovaj proces i presude, ali tih Pedra sve je više, i ovi slučajevi tako izgledaju jer je desetljećima mnogo nepoštenoga gurano pod tepih.
Ali Pedro do Padra i onda više nema Pedra.
Pozz
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Onaj postupak "Jutarnjeg",

Onaj postupak "Jutarnjeg", kad su snimali bunovnu ženu kako je u zoru, u šlafroku, hapsi policija, zaista je prekoračenje normalnoga u novinstvu i nepravda prema njoj, sve da je nekoga i ubila. Normalno bi bilo, PMSM, da zbog toga novine plate kaznu.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

uzročno-posljedično -

uzročno-posljedično - profesori sebi daju za pravo zloupotrebljavati svoje položaje, mediji sebi daju za pravo zloupotrebljavati svoje!
I dalje je za sve to kriva "pravna" država, čiji je posao spriječiti ovakva sranja.
Tu je trebalo odavno obaviti cjepljenje, a sad imamo pandemiju anarhije.
Jedini izlaz - IZOLIRATI, kako zaražene, tako i nositelje virusa.
No mercy!!

Tko je glasao

Odštetu za grubo pogažena

Odštetu za grubo pogažena ljudska prava i slobode treba platiti država, a ne mediji. I to u astronomski velikom iznosu, pa se banda više ne bi usudila srati kako je svatko nevin dok mu se ne dokaže. A odustali bi vjerojatno i od naručenih ili selektivnih suđenja.

Tko je glasao

Ni u jednoj ocjeni, koju ste

Ni u jednoj ocjeni, koju ste iznijeli, se ne slažem s vama. Ponovno se pokazuje kako ocjenjivanje nema nikakva smisla i zapravo govori o nerazumijevanju stvari onoga tko ocjenjuje.

Prije svega, osuda devetnaestorici nije osuda njima, već korumpiranog društva i sudstva. Osuda je izraz nemoći društva i politike da se nosi sa sveprisutnom korupcijom, pa je nasumce izabrana nekolicina jadnika da se na njima iskali društveni bijes i bezobzirna osveta. Na kraju, presude su strašna osuda pravosudnog sustava u Hrvatskoj, jer oni koji su sudili po političkom nalogu su pokazali neviđenu dozu vlastite beskarakternosti i vlastite korumpiranosti. Nevjerojatno je s koliko nedostatka časti i morala se radila jedna životinjska predstava za javnost ispranih mozgova. Tko je taj majmun koji je sebi dao za pravo da do juče ugledne i časne ljude, vrlo kooperavitne i korisne jednom luđački korumpiranom sistemu, sada odjednom te ljude javno ponižava i osuđuje za isto ono o čemu, kada su neki ugledniji moćnici u pitanju, ne smije ni pisnuti? Nije li sustav organizirano i masovnom prevarom jadnike godinama uvjeravao da je njihovo ponašanje sasvim u redu i društveno prihvatljivo? Nije li im sustav godinama davao priznanja za njihov društveno koristan rad? Tko je odgovoran što za isto nekoga se osuđuje, a nekoga ne smije ni prozvati?

Po ne znam koji put se pokazalo da obrazovanje ljudi u pameti, a bez ciljane izgradnje karaktera, znači obrazovati strašnu društvenu opasnost. A društvo koje se bavi takvom zločinačkom manipulacijom ljudskim umovima je odavna izgubilo pravo na osuđivanje pojedinaca. Na optuženičku klupu za tu prljavu rabotu moraju sjesti pravi krivci i generatori korupcije. Prije svih najviši pravosudni dužnosnici, jer ta ljudska bagra je u svojim karijerističkim avanturama prešla svaku mjeru neljudskoga pa čak i životinjskoga. Apsurdno je da najkorumpiraniji ljudi u državi, imaju pravo suditi manje korumpiranima od sebe. Odgovorno tvrdim da se novi predsjednik države sasvim uklapa u ovu mračnu sliku hrvatskog pravosuđa i da on osobno nema moralnu i stručnu snagu uhvatiti se u koštac s koruptivnim stanjem svijesti i kolektivnim ludilom. Za njega je korupcija zlo primanja i davanja mita. Što je duhovna korumpiranost i koje su njene posljedice njega ne zanima.

Lešinarski i nečovječno je ponižavati već ponižene i povrijeđene ljude, bez obzira na to koliko su se ogriješili o zakone ili moral, a u isto vrijeme šutke prelaziti preko činjenice da se neki majmuni, poput svih istaknutih političara na primjer, bez problema od optužbi brane na način da sami sebe proglašavaju nevinima i odbijaju se uopće podvrgnuti sudskoj provjeri optužbi. Je li to čuvena ravnopravnost pred zakonima i sudovima? Stričaku ili Olivariju se za prometne tragedije, koje je direktno uzrokovala neodgovorna država, prišije sedam- osam godina zatvora, a nad zlom sudbinom Čačića po istom pitanju javnost i mediji, puni razumijevanja, liju gorke suze. Jadnicima se bezobzirno i sumanuto uništava obitelj, zdravlje, životi i budućnost, a povlaštenima pomaže da prebole duševne boli. Koje sramotno sranje? I još se sere kako se to sve radi u spomen i zahvalnost palim hrvatskim braniteljima!!!

Činjenica da Jadranka Kosor arbitrarno i neovlašteno upravlja sudskim postupcima na način da osobno prokazuje korumpirane i pokreće sudske postupke protiv njih, a da je godinama vrlo tijesno surađivala s tim istim ljudima na formiranju zločinačke organizacije višeg stupnja, nedvosmisleno govori o tome tko je najkorumpiranija osoba u državi. Već je u povijesti viđeno kako završavaju društva u kojima luđaci poput Hitlera ili Staljina zloupotrebljavaju sudstvo u svojim bolesnim obračunima s neistomišljenicima ili cijelim narodima. Zato nije ni malo čudno da znatno jači kriminalac od nje, Tomislav Karamarko, vuče konce iz sjene i da mu se nitko ne može suprostaviti. Zato Hrvatska i jest korumpirana, a ne pravna ili demokratska država. Zato će Hrvatska sve više biti i domovina montiranih sudskih procesa. U kojima će se masovno suditi žrtvama sistema, a ne krivcima za stanje.

Tko je glasao

@poveznik Žao mi je, ali

@poveznik
Žao mi je, ali imam dojam da nisi pažljiuvo čitao dnevnik. Kažeš da se ne slažeš ni s jednom ocjenom iz dnevnika - pa ja, kao i ti, pozivam na traženje uzroka ove nečuvene korupcije, naglašavam kako su oni dublji nego što se čini, govorim o podjeli društva na bogate i siromašne itd. Evo dva moja navoda:
l. ..." Naime, ovo zlo je posljedica podjele na bogate i siromašne, moćne i one koji to nisu..."
2...." Sve dok se ne počne razmišljati da su i sankcije za kažnjiva djela nužne, ali da je nužno potražiti dublje uzroke korupcije i mita, pa kažnjavati i studente i studentice koji su podmićivali sve do očeva i majki studenata koji su, najvjerojatnije, davali novac, ništa se bitno neće promijeniti...."
I ne može se korupcija pravdati korumpiranim društvom odnosno koruptivnost profesora drugim, većim ili manjim korupcijama.
Inače se slažem posebno primjedbom na tretiranje Čačića u medijima, čak sam htio napisati i dnevnik na tu temu. Zaista, on je novcem i utjecajem ishodio nekoliko sažaljivih tekstova, a da se nije mjerila tragedija jedine preživjele koja je izgubila u nesreći dvije bliske osobe. Zaista, samo što nije nastalo kolektivno suosjećanje s njim samo zbog toga što se takva nesreća "može dogoditi svakom". Može, ali bahatom Čačiću koji je, posvemu, vozio neprilagođenom brzinom, puno prije nego nekom normalnom vozaču. To je dobar primjer kupovanja nekih medija i njihovih novinara.
I slažem se s tobom oko DUHOVNE korumpiranosti koja je jednaki problem kao i materijalna korupcija, ako ne i veći.
I da li ti stvarno misliš da je taj proces profesorima i drugima montiran, ili te krivo razumijem?
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Moji stavovi ne proizlaze iz

Moji stavovi ne proizlaze iz pažljiva čitanja, nego su dio mog karaktera. Ne ovise moji stavovi o događajima i interpretacijama tih događaja onako kako ih vide drugi. Ja ne mislim kao vi ili ogromna većina građana, da će se problem korupcije riješiti ispraznim pričama i analizama stanja. Pogotovo ne umobolnim policijsko- sudskim predstavama. Istoga trenutka kada se hapsilo Mlikotin Tomić, u ranim jutarnjim satima i pred televizijskim kamerama, pravna i civilizirana država je trebala smjesta obustaviti akciju, a pohapsiti manipulatore koji su na strašan način srušili ustavni poredak RH. Čim to nije učinjeno, tko god ima karaktera i savjesti je znao da su motivi akcije potpuno pogrešni i nezakoniti.

O kakvoj monstruoznoj akciji je riječ govori slijedeća činjenica. Naš cjelokupni obrazovni sistem je toliko korumpiran u duhovnom smislu, da masovno i temeljito kasapi i kastrira uglavnom mlade ljude. Uništava ih se za cijeli život i ogromna većina, isključivo zahvaljujući tome nikada u životu neće uspjeti otrgnuti se toj manipulaciji. Nikada neće shvatiti da ne misle svojom glavom, da nisu slobodni i da se njima upravlja na nečovječan način. I umjesto da se zbog toga uhapse i sude ministri obrazovanja i njihovi neodgovorni tukci, hapse se i sude oni koji u tom ludilu prodavaju ispite. A u čemu je veća društvena opasnost? U ekscesima pojedinaca ili u ekscesnom sustavu?

Naravno da u sadašnjim uvjetima je svaki sudski postupak namješten i montiran. Da nije, tada ne bi selektivno neki odgovarali, a generatori i organizatori korupcije laprdali o borbi protiv nje.

Tko je glasao

@ poveznik. Hvala Vam za

@ poveznik.
Hvala Vam za ovaj komentar. I za prethodni komentar.
Pozdarv
Mirtaflora

Tko je glasao

@poveznik Malo mi u tvom

@poveznik Malo mi u tvom upisu ima anarhoidnih elemenata. Pišeš:
---------------------------------------------------------------------
..A u čemu je veća društvena opasnost? U ekscesima pojedinaca ili u ekscesnom sustavu?
------------------------------------------------------------------------
Lažna dilema...Svaki politolog i osoba koja ozbiljno politički misli odgovorila bi ti da borba protiv mita i korupcije ima najmanje dvije razine -
-protiv pojedinaca koji krše zakon, moral, etiku,
- protiv generatora i oraganizatora korupcije.
Ne slažem se s tobom da je proces montiran. Pravo je teza - tokilko toga ima na sveučilištima i u obrazovnom sustavu da bi trebalo pedeset procesa a ne ovih nekoliko. Pa jesu li posrednici, s "dobrim" suradnicima organizirali prodaju ispita?
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Uopće me ne zanima kako će

Uopće me ne zanima kako će netko ocijeniti moje stavove. Mislim da sam bio jasan. Obračun s korupcijom se ne može dobiti na način da se štite generatori iste i da istovremeno ti isti brutalno i neovlašteno ruše ustavna i ljudska prava i slobode građana. Pa makar ti građani bili temeljito korumpirani.

Od siline lažnih dilema, anarhoidnih elemenata i dviju razina, očito su vam promakle neke činjenice, koje bacaju malo drugačije svjetlo u ovu balkansku krčmu. Prije svega, nije vam jasno da politolozi i osobe koje ozbiljno politički misle su ovu karikaturu od države i doveli u stanje u kojem jest? Juče ste u saborskoj raspravi mogli slušati jednog takvog majmuna, koji je poput papagaja bar pet šest puta "docirajućim" tonom odgovarao opoziciji, a u vezi s katastrofom u državnim poduzećima: Nitko nije kriv, dok mu se pravomoćnom presudom krivnja ne dokaže!
A je li? Stvarno? Pa, ako je tako s pljačkaškim vodstvima državnih poduzeća, zašto tu pjesmu HDZ nije pjevao Deši Mlikotin Tomić? Zašto je policija radila spektakle s privođenjem optuženih u slučaju "zločinačke organizacije"? Je li i jedan iz te organizacije pravomoćno osuđen? Ako nije, zašto su im onda pred kamerama kršena ljudska prava i slobode? Je li to korupcija ili nije?

Vaša tvrdnja da bi za sveučilište i obrazovni sustav bilo malo pedeset procesa je vrlo značajno priznanje. Zašto se ne vode? I hoće li se ikada? Ne, sasvim sigurno neće. Jer nema iskrene i poštene volje da se s korupcijom obračuna.

Mogli ste ovih dana čuti i fantastično bolesnu tvrdnju one lutke na koncu od ministra pravosuđa: Bajić je fenomenalan odvjetnik, jer mu je prolaznost optužbi na sudovima 87%!!! Da? A na kojem uzorku i u kojim slučajevima? Je li Bajić u osam godina uspio procesuirati više od deset predmeta? A koliki je broj kaznenih prijava odbacio, a da uopće nije podigao optužni prijedlog? A koliko je među tim odbačajima bilo djela, koja su počinioci pisanim priznanjima- priznali?

Ova lakrdija s našim pravosuđem se najbolje ogleda u činjenici da je Mladen Bajić ratni zločinac. Kao takav je izuzetno pogodan za glavnog državnog odvjetnika, jer ga vlasti imaju u šaci. Svaki nalog mora poslušati, što mu i ne pada naročito teško, jer se od njega uglavnom traži da prešućuje i ništa ne radi.

Vaša tvrdnja da se borba protiv mita mora voditi i na razini pojedinaca je katastrofalno smiješna. To vam znači da bi doslovce svaki građanin morao završiti u zatvoru. Nema nekorumpiranih, tim više što apsolutno nitko u državi ne zna što je karakter, etika, moral. A u tom neznanju prednjače pravosudni dužnosnici. I sada bi oni trebali suditi drugima? Kako, recite mi molim vas?

Tko je glasao

@Poveznik

@Poveznik
Pišeš:
------------------------------------------------------------------------------------
Nema nekorumpiranih, tim više što apsolutno nitko u državi ne zna što je karakter, etika, moral. A u tom neznanju prednjače pravosudni dužnosnici. I sada bi oni trebali suditi drugima? Kako, recite mi molim vas?
---------------------------------------------------------------------------------------
Imaš li ti neke prijedloge? Ne čiiniti ni ovo minimalno? Pa i pravosudni dužnosnici, ako se hoće, mogiu - I MORAJU, ako griješe - biti smijenjeni.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Ne znam, gotovo sve ispalo u

Ne znam, gotovo sve ispalo u dnevniku boldirano, a trebali to biti samo međunaslovi, koje prezime i pojam. I sada ne znam to popraviti,hm? Sorry.. Ili, ako nije protiv pravila portala, da ostane?
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Ajoooj, sada idu i boldirani

Ajoooj, sada idu i boldirani upisi? Mora da sam na tipkovnici nešto krivo pritisnuo? Upomoć.....
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Negdje nisi zatvorio bold

Negdje nisi zatvorio bold kako treba. Upišeš strong sa adekvatnim HTML tagom kao u ovom donjem linku:

http://pollitika.com/filter/tips

Tko je glasao

@seneka Hvala ti, i

@seneka
Hvala ti, i drugima, u tome je bio problem - nisam dobro zatvorio bold na nekoliko mjesta. Evo, sada je ispravljeno.
Danimir

Danimir

Tko je glasao

Iza prvog boldanja si na

Iza prvog boldanja si na kraju zaboravio staviti znak "/".

Treba biti ...Deša Mlikotin-Tomić< /strong>.

Dalje će biti u redu.

B-52

Tko je glasao

-

-

B-52

Tko je glasao

Nešto se poremetilo, sad ne

Nešto se poremetilo, sad ne šljaka.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci