Tagovi

Demokracija, svjetonazor većine, javno mijenje i bistrenje javne scene

Uvijek kada je posrijedi neslaganje između institucionalne Crkve i vladajuće političke elite, najčešće se i vrlo rado povlači argument „svjetonazora većine“. Nakon brojnih drugih, posljednji je primjer uvođenja u škole spolnog odgoja. Kako to vide predstavnici Crkve, „u demokratskom je društvu nezamislivo da se škola koristi za nametanje ikoje ideologije i da se vjerničkoj većini koja prelazi 92% hrvatskih građana nameće svjetonazor manjine. Njihova je logika jasna, ogromna većina građana se izjasnila da su vjernici pa je s toga razumljivo i samo po sebi jasno da zato dijele i svjetonazor institucije koja ih okuplja. Nedovoljno obrazovanima i onima koji su navikli nekritički prihvaćati sve što čelnici te institucije govore, takva se logika može učiniti ispravnom i s jednakim će žarom u raspravama koje vode koristiti argument svjetonazora većine. Koji razmišljaju (i) svojom glavom, razmislit će o tome je li takva logika baš ispravna i može li se doista govoriti o tome da svi deklarirani vjernici ili barem većina njih dijeli isti svjetonazor.

Po definiciji, svjetonazor označava odnos pojedinca prema okolini, nekakav „ukupan pogled na svijet“. Njega čini određeno stajalište pojedinca, odnosno skup njegovih stavova o svemu onom što ga okružuje.

Čim se radi o ogromnom broju skupova, teško je pretpostaviti da se i dva potpuno preklapaju a da se poklapaju svi, gotovo je nemoguće. U konkretnom slučaju, teško bi bilo naći i dva biskupa koji u potpunosti dijele baš sve stavove o svemu što ih okružuje a prvorazredan je nonsens tvrditi da se o zbilji poklapaju stavovi svih deklariranih vjernika. Logično je i posve moguće da se poklapa samo jedan dio stavova a koliki dio i kojih stavova, nemoguće je znati bez provjere.

Više je načina provjere onoga što misle građani, što su i deklarirani vjernici, no svima je zajedničko da se određeni stav prvo prezentira a potom zatraži izjašnjavanje. Za razliku od države, odnosno svjetovne vlasti koja je iznašla i primjenjuje različite oblike izjašnjavanja građana, institucionalna Crkva nešto barem slično tome ne samo što ne primijenjuje već i brani. S toga je ponekad i groteskno kad se krajnje nedemokratska institucija pokuša predstaviti kao zaštitnica i borac za demokraciju. U konačnici, zalaganje da primijene drugi ono što ti je samome odbojno i od čega bježiš je licemjerno.

Prisjetimo se na trenutak svjetonazorskih pitanja oko kojih je do sada bilo najviše prijepora. Među najspornijima su bila odnos prema pobačaju, medicinski pomognutoj oplodnji i radu nedjeljom. Odnos prema spolnom odgoju u školi je tek posljednje u nizu. Bilo je naravno i drugih slučajeva u kojima su biskupi svoja stajališta pokušali zaogrnuti u plašt svjetonazora većine ali su pobrojani samo oni u kojima su provedena istraživanja o tome što građani o njima misle. Ankete kao oblik ispitivanja javnog mijenja su pokazale da se stavovi biskupa značajno razilaze s onima građana. Pošto je među građanima preko 92% deklariranih vjernika, tako barem tvrdi Glas Koncila, izvan svake sumnje je da se ispitivani stavovi vjernika ne poklapaju sa stavovima biskupa. Zato je razumno pretpostaviti da bi istraživanja otkrila značajne nepodudarnosti i na drugim pitanjima. Iz navedenog je jasno i da se biskupi bez ikakvog realnog osnova predstavljaju zastupnicima svjetonazora većine, odnosno da nemaju pravo govoriti u ime većine.

Pravo na govor u ime većine, a i to pravo nije apsolutno, imaju samo oni koje je ta većina na neki način izabrala i ovlastila. U demokratskim je društvima način izbora točno propisan a točno su određene i ovlasti ne samo za govorenje već i za odlučivanje u ime većine. Demokratska su društva utvrdila načine i uspostavila mehanizme kojima većina može kontrolirati i sankcionirati one koji svoj izbor i ovlasti zloupotrijebe.

Svi koji su zainteresirani i imaju ambiciju govoriti i odlučivati u ime većine građana, u demokratskom će društvu poštivati mehanizme izbora na takvu poziciju. Oni koji neće, ne samo da se ne mogu predstaviti borcima i zaštitnicima demokracije već tu demokraciju izvrgavaju ruglu i ruše.

Jedno od najefikasnijih sredstava kontrole izabranih je javnost, odnosno javno mijenje. Njega možemo definirati kao skup u javnoj komunikaciji izraženih mišljenja i stavova od kojih neka prevladavaju pa je javno mijenje zapravo većinsko mišljenje javnosti. Slično je dakle većinskom svjetonazoru, s tim što javno mijenje obuhvaća samo javne stvari a svjetonazor je širi pojam jer obuhvaća i privatne stvari.

U javnoj komunikaciji radi utjecaja na stvaranje javnog mijenja u demokratskim društvima imaju pravo sudjelovati svi subjekti društva. Utoliko se nikome pa ni institucijama Crkve ne može i ne smije sporiti pravo na iznošenje mišljenja, bilo bi to krajnje nedemokratski. Ovaj tekst osporava samo jedan od argumenata koji biskupi rado koriste, taj da zagovaraju i predstavljaju svjetonazor većine. Odustanu li od lažnog predstavljanja i počnu govoriti samo u vlastito ime, bit će vjerodostojniji u onome što zastupaju. Prestanu li još vrijeđati se i kritičku prosudbu njihovih argumenata smatrati napadom na vjeru i Crkvu, njihovo će mišljenje uvijek biti doborodošao prilog javnim raspravama i stvaranju javnog mijenja.

A javno nam mijenje treba kako bi se kontrolirala vlast i korigiralo sporne odluke, najviše sada kad smo na pragu tzv. strukturnih reformi kojima se želi mijenjati gospodarski a po nekim pitanjima i sam društveni sustav.

Samo, kako vlast natjerati da za ozbiljno uzme javno mijenje u kojem se HDZ zalaže za poštenje i borbu protiv korupcije, biskupi za poštivanje ljudskih prava i demokraciju, sindikati olako pristaju na rezanje materijalnih prava zaposlenih a političke stranke se bore samo za svoj dio povelikog kolača privilegija?

Kad se javna scena kontaminira nevjerodostojnima, glas vjerodostojnih se gubi u kakofoniji. Bitno na čudan način postaje nebitno a nebitnim se bavimo kao da je prvorazredan problem i od životne važnosti. Umjesto da pomogne bistrenju javne scene, vlast kojoj takvo stanje odgovara će još marljivije ubacivati spinove ne bi li zamućenje što duže potrajalo. Koliko god se trenutno činile male, oaza demokracije ima. Razumni i slobodnomisleći bi prvo njih trebali zaštititi od zamućnja a potom polako bistriti ostalo. Sve drugo je bacakanje u kaljuži i dodatno mućenje javne scene.

Komentari

Otvoreno pismo potpore prof. dr. sc. Aleksandru Štulhoferu

"SKUPINA mladih znanstvenika i asistenata uputila je javnosti otvoreno pismo potpore prof. dr. sc. Aleksandru Štulhoferu. Prenosimo ga u cijelosti:

"Kao osvrt na pokušaje znanstvenog i osobnog diskreditiranja kojima je u nekoliko navrata bio podvrgnut tijekom posljednjih tjedana u javnoj raspravi o Kurikulumu zdravstvenog odgoja dr. sc. Aleksandar Štulhofer, redovni profesor na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koautor modula o spolnom odgoju, upućujemo ovo očitovanje javnosti kako bismo ukazali na neutemeljenost tih diskvalifikacija.

Prof. dr. sc. Štulhofer jedan je od vodećih i najcjenjenijih hrvatskih društvenih znanstvenika prema kriterijima kvalitete i kvantitete objavljenih radova i međunarodnoj znanstvenoj produkciji u časopisima koji u društvenim znanostima stoje na vrhu po čimbeniku utjecaja. Njegov ugled u međunarodnoj i domaćoj znanstvenoj zajednici vidljiv je i kroz suradnju s mnogim domaćim i inozemnim znanstvenicima, što je rezultiralo brojnim radovima u koautorstvu. Odlikuje ga angažman na podizanju standarda kvalitete znanstveno-istraživačkog rada, posebice kroz sustavan rad na uključivanju mladih znanstvenika u svjetski relevantna znanstvena istraživanja. Također, bio je inicijator osnivanja Povjerenstva za etičnost istraživanja Odsjeka za sociologiju i njegov predsjednik.

Upravo je humana primjena znanstvenih spoznaja za opće dobro bitna odrednica znanstveno-istraživačkoga rada profesora Štulhofera, te je velik broj znanstveno-istraživačkih projekata koje je vodio ili u kojima je sudjelovao bio usmjeren na istraživanja kognitivnih, afektivnih i bihevioralnih odrednica spolno rizičnog ponašanja, radi doprinosa programima prevencije širenja spolno prenosivih bolesti. U više navrata angažirala ga je Svjetska zdravstvena organizacija kao eksperta u konzultantskim misijama za bihevioralna praćenja HIV/AIDS-a u državama u kojima su takva istraživanja prijeko potrebna, ali zbog dominantnog kulturnog i političkog diskursa rizična i teško provediva, primjerice u Iranu, Iraku, Sudanu, Jemenu, Turkmenistanu, Palestini i drugdje.

Nažalost, možemo konstatirati da je profesor Štulhofer postao kolateralna žrtva žestokih javnih rasprava o četvrtom modulu Kurikuluma zdravstvenog odgoja, u kojima se i među pobornicima i među protivnicima spolnog odgoja, našlo onih koji su svoju poziciju branili putem argumenata ad hominem, dezavuirajući na osobnoj razini one drugačijeg mišljenja. Kurikulum zdravstvenog odgoja i njegov četvrti modul izrađivao je cijeli tim znanstvenika i stručnjaka, no upravo je profesor Štulhofer pokazao najveću spremnost na dijalog želeći doprinijeti informiranoj, cjelovitoj i argumentiranoj javnoj raspravi. Umjesto takve javne rasprave, postao je metom verbalnih napada kojima se njegov karakter i namjere pokušava dovesti u pitanje propitivanjem moralnih osobina nekih osoba s kojima je surađivao. Čak i kada bi optužbe koje se stavljaju na teret nekim njegovim inozemnim suradnicima bile utemeljene, iz toga se ne bi moglo ništa zaključivati o njegovim znanstvenim i moralnim karakteristikama, a pogotovo o znanstvenoj i stručnoj ozbiljnosti s kojom se uključio u izradu Kurikuluma zdravstvenog odgoja. Suradnja na znanstvenim projektima s drugim znanstvenicima nikako ne podrazumijeva poznavanje njihovih privatnih biografija ili slaganje u svjetonazoru.

Iako je profesor Štulhofer proveo desetke i desetke empirijskih znanstvenih istraživanja o različitim društvenim i javnozdravstvenim aspektima ljudske spolnosti, rezultati kojih su javno dostupni, tijekom javne rasprave o spolnom odgoju nitko nije doveo u pitanje kredibilitet njegovih istraživanja i etičnost njegovog znanstvenog rada. Činjenica da se pokušava zaobići argumentirana rasprava o meritumu, naime o spolnom odgoju, da se zaobilazi izvrsnost golemog znanstveno-istraživačkoga opusa profesora Štulhofera, da se zaobilazi njegova neupitna osobna etičnost i znanstvena čestitost, te da se umjesto svega toga profesora Štulhofera pokušava dezavuirati kao osobu, zaobilaznim i nepotkrijepljenim ocrnjivanjem nekih od njegovih inozemnih suradnika, sama po sebi dovoljno govori.

Stoga mi, asistenti i mladi istraživači koji smo surađivali s profesorom Štuhoferom, odbacujemo pokušaje narušavanja njegova znanstvenog i moralnog ugleda putem podmetanja kojima se maliciozno konstruira njegova odgovornost za nešto s čime on osobno ne može imati nikakve veze niti odgovornosti.

Također pozivamo sve sudionike rasprave o spolnom odgoju da se u polemikama usredotoče na meritum spora i snagu vlastitih argumenata, a ne na difamaciju sudionika u raspravi".

dr. sc. Jasmina Božić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. Ivan Landripet, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

mr. sc. Valerio Baćak, University of Pennsylvania i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

dr. sc. Marija Brajdić Vuković, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

dr. sc. Dragan Bagić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Branko Ančić, prof., Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

dr. sc. Adrijana Šuljok, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

dr. sc. Tanja Vučković Juroš, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dea Ajduković, prof. psih., Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac

dr. sc. Teo Matković, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Krešimir Krolo, prof., Sveučilište u Zadru

Margareta Gregurović, prof., Institut za migracije i narodnosti

Ivan Puzek, Sveučilište u Zadru"

http://www.index.hr/vijesti/clanak/otvoreno-pismo-potpore-mladih-znanstv...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Metnem ti ovdje @sm ;-)

iako je iz drugog tamo posta.

Ovo si tamo metnuo. Boldirao " svjetonazor većine"

Bozanić je oštro kritizirao Vladu i rekao kako ''neuspješno tragaju za napretkom, te u isto vrijeme povlače poteze ideološke naravi koji su u suprotnosti s bitnim odrednicama hrvatske kulture i svjetonazora većine''.

Znači ,"svjetonazor većine" po defoltu tumačiš kao da je Bozanić mislio na KATOLIČKU većinu ,a to implicite ne stoji.

To TI izvlačiš i zaključuješ.

Recimo ,ja to tumačim kao da je mislio na HETEROSEKSUALNU većinu. Heteroseksualna većina je valjda i tebi neupitna jer i među katolicima ima pedera ,zar ne.

Si ti neki spinmaher ili što @sm.

Uglavnom si pametan i čitljiv ,ali kad je o pederima riječ previše se daješ ,ufuraš se neobjektivno ,muvaš i spinaš braneći nebranjivo.

Mislim da pomalo kužim koji su razlozi tome. Kužimo svi.

sve dobro...

Tko je glasao

U dnevniku sam svjetonazor

U dnevniku sam svjetonazor definirao kao skup stavova o zbilji koja nas okružuje. Pojedini stavovi su ispitivani legitimnim i znanstveno utemeljenim alatima i dobijeni su neki rezultati. pokazala se značajna razlika između stavova većine građana i stavova koje zastupaju biskupi.

Pošto se oni u svojim istupima često pozivaju na argument većine i svjetonazor većine, u krajnjem uopće nije važno na kakvu većinu misle jer niti s jednom nemaju većinski podudarne stavove. Vjernička, građanska, heteroseksualna ili bilo kakva većina je uvijek natpolovična, u suprotnom nije većina. Dao sam konkretne primjere u kojima je biskupski stav ostao u manjini.

U dosadašnjem tijeku rasprave nitko me nije demantirao niti dao makar jedan primjer u kojem bi biskupi doista zastupali većinski stav.

Naravno, u nemoći da se polemizira argumenatima uvijek je moguće pribjeći uvredama i etiketiranju sugovornika. To je jedna od značajnih slabosti naše javne scene, pa i ove ovdje.

Ako iz bilo kojeg razloga nisam sposoban suprotstaviti se sugovorniku argumentima, radije ću šutjeti i ignorirati raspravu nego pribjeći onome zbog čega bi bilo tko opravdano mogao dovesti u sumnju moju obrazovanost, roditeljski i općenito odgoj pa i zdrav razum.

Nažalost ovdje nisam u poziciji isto zahtijevati i od svojih sugovornika. Kao i uvijek, mogu samo uputiti apel. Ili kako se @Luka dolje slikovito izrazio, "pametovati". Što naravno nikoga ne obvezuje da me posluša.

B-52

Tko je glasao

nitko me nije demantirao niti

nitko me nije demantirao niti dao makar jedan primjer u kojem bi biskupi doista zastupali većinski stav

Ovo je upravo smiješno. Pa dobro, kad tako hoćeš... ali moj tata je jači od tvog :-)

------------------
[ Lux Veritatis ]

Tko je glasao

Poštujem tvoj osjećaj za

Poštujem tvoj osjećaj za humor ali za potrebe onih koji se drže činjenica i koriste razum, molim da citiraš gdje me je to itko demantirao na jedino prihvatljiv način, podacima iz istraživanja javnog mijenja koji idu u potporu tvrdnje da se biskupi s pravom pozivaju na svjetonazorsku većinu.

B-52

Tko je glasao

Što hoćeš @sm

""U dosadašnjem tijeku rasprave nitko me nije demantirao niti dao makar jedan primjer u kojem bi biskupi doista zastupali većinski stav."

reći.

Ja sam samo podvukao da njima ni ne treba većinski stav u smislu kako ga ti tražiš i prikazuješ.

Oni će svoje pričati i bez nekog evidentnog većinskog iliti " većinskog " stava.

Činjenica je da su politički korektniji od Jovanovića, traže izbor , složili bi se i s referendumom vjerujem.

Kad bi Jovanović i ova progoniteljica kakti debele djece ,Sanja pristali na referendum vidjeli bi da bi ispali budale.

Međutim, ne možeš od pedera očekivati da budu demokratični osim kad im demokracija odgovara.

sve dobro...

Tko je glasao

...

Kad bi Jovanović i ova progoniteljica kakti debele djece ,Sanja pristali na referendum vidjeli bi da bi ispali budale.

neka kc ili već neka udruga koja se protivi ovakvom zdravstvenom odgoju organizira prikupljanje potpisa za referendum i kada ih skupe dovoljno, onda se ovih dvoje više ništa ne pita...e sad, koliko je mogući organizator prikupljanja potpisa siguran u njegov uspjeh, govori i to da im takva zamisao niti ne pada na pamet...

________________________________________
"where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise"

Tko je glasao

igrate se s vatrom... ne

igrate se s vatrom... ne pozeli si da se crkva primi direktne demokracije jer ce letjeti perje u ovoj drzavi ponovo...

sasvim je dovoljno sto ce podrzati one demokratske aktere koji ce stvar uzeti u svoje ruke...

i da, mislim da crkva nije institucija koja se treba aktivno ukljuciti u demokratske i svjetovne procese, no svakako da smije reci sto o tome misli.... jednako kao sto pederi imaju pravo setati u povorkama, kviir festival raditi vrlo eksplicitne predstave i performanse... ili bilo tko drugi izrazavati preko svojih celnika ili clanstva misljenje udruga...

smirite se malo, krizarski ratovi cak ni kad su vodeni u inverznom smislu nikada nisu gradanima donjeli nista dobrog... no kako izgleda politici na vlasti i junosama-pjesadincima se izgleda bas hoce da biskupski stozer povede bojnu... sto ce se i dogoditi ako ne prestane lomatanje idiotskim napadima na instituciju koja jako dobro zna kako opstati kroz tisuce godina i koja svoje zakone ne radi kao svjetovna hrvatska vlast od danas na sutra i da vrijede mjesec ili dva ...

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Papa Benedikt XVI. rekao je

Papa Benedikt XVI. rekao je kako podnosi ostavku, izvijestile su talijanske agencije. Od 28. veljače ove godine neće više biti poglavar Katoličke crkve

mislim da ovu informaciju treba svakako uzeti u obzir pri bilo kojem razmisljanju o buducnosti i razvoju situacija, lokalno i globalno..

http://www.poslovni.hr/svijet-i-regija/papa-benedikt-xvi-podnosi-ostavku...

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Nismo li to već svjedočili

sasvim je dovoljno sto ce podrzati one demokratske aktere koji ce stvar uzeti u svoje ruke...

Apsolutno se slažem s tobom (i čuda da se dese:-)), letjelo je svašta, ne samo perje...

Statistička pogreška

Tko je glasao

I ja ću samo podvući

Ja sam samo podvukao da njima ni ne treba većinski stav u smislu kako ga ti tražiš i prikazuješ.

Hoću reći da je u demokratskim društvima za pozivanje i govorenje u ime bilo kakve većine potrebno prvo dobiti legitimaciju te većine.

Ujedno pitam što ti hoćeš reći, da biskupi kako ja tvrdim nemaju legitimitet i ne govore u ime većine ili da za govorenje u ime većine njima ili jedino njima legitimacija nije potrebna?

Ako je ovo drugo, pitam i zašto baš njima legitimacija ne bi bila potrebna dok svima ostalima jest.

Ako je pak ono prvo, spora oko toga među nama nema.

B-52

Tko je glasao

Kojima "svima ostalima"

treba legitimacija većine - predstavnicima nacionalnih manjina? Predstavnicima homoseksualaca? Predstavnicama feministkinja?

Zakon o legalizaciji istospolnih brakova se donosi za nekoga tko ima legitimaciju većine?????

Tko je glasao

Opsjednuta zeno, zakon o

Opsjednuta zeno, zakon o legalizaciji istospolnih brakova ce se u Hrvatskoj donijeti kad vecina zastupnika bude za njega. Vecina zastupnika ce biti za njega kad budu smatrali i da vecina stanovnistva stoji iza njega. U svim drzavama u kojima je zakon do sada donesen ga je vecina drzavljana i poduprla (u nekim na referendumu, a u nekim nije nitko ni trazio referendum jer su znali kako ce refrendum zavrsiti). Predstavnice feministkinja nisu nikad tvrdile da govore u imenu 85% drzavljana itd, predstavnici nacionalnih manjina zele samo da se provode zakoni koje je vecina izglasala itd. Ukoliko sve relevantne ankete govore da vecina stanovnistva podrzava taj zdravstveni odgoj, onda ga pretpostavljam da i podrzava. Ti imas svako pravo pocet skupljat potpise za referendum o zdravstvenom odgoju, pa cemo jedino tako moc na kraju vidjet jel ga vecina podrzava ili ne.

Tko je glasao

Ukoliko sve relevantne ankete

Ukoliko sve relevantne ankete govore da vecina stanovnistva podrzava taj zdravstveni odgoj, onda ga pretpostavljam da i podrzava.

Primjeri koje sam donio - već dvije provedene ankete - pokazuju upravo suprotno: većina stanovništva ne podržava ovakav zdravstveni odgoj. A Jovanović ga ipak silom nameće.

------------------
[ Lux Veritatis ]

Tko je glasao

ja bih prije rekla da vecina

ja bih prije rekla da vecina stanovnistva ipak ne zna sto je sve u modulu 4, a pogotovo ne u zdravstvenom odgoju... da je reakcija prirodna kad se odbija nesto sto je sumnjivo ali i posve nejasno prezentirano i kad se to isto tako zdusno podrzava "cudnim" objasnjenjima... alternativnih grupacija.. i potpuno neprimjerenim istupima ministra jovanovica, dakle vladajucih... koji uz ovo do sada nisu nista pametnog ucinili da bi im se moglo vjerovati na rijec..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

...koji performans, pffff

For individuals undergoing gender reassignment surgery*, consisting of any combination of
The present study does not support the dogma that male-to-female transsexuals have atypical sex dimorphism in the brain but confirms the previously reported sex differences in structural volumes, gray, and white matter fractions," the researchers said. In other words, the male-to-female transsexuals may have felt like women, but their brains had structural characteristics typical of men.

http://bps-research-digest.blogspot.dk/2011/11/male-to-female-transsexua...

the following; hysterectomy, salpingo-oophorectomy; ovariectomy, or orchiectomy, are considered medically necessary when all of the following criteria are met:
The individual is at least 18 years of age; and
The individual has capacity to make fully informed decisions and consent for treatment; and
The individual has been diagnosed with the Gender Identity Disorder (GID) of transsexualism, including all of the following:
The desire to live and be accepted as a member of the opposite sex, usually accompanied by the wish to make his or her body as congruent as possible with the preferred sex through surgery and hormone treatment; and
The transsexual identity has been present persistently for at least two years; and
The disorder is not a symptom of another mental disorder; and
The disorder causes clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other important areas of functioning; and...

http://www.empireblue.com/medicalpolicies/guidelines/gl_pw_a051166.htm

bio je ovo moj prilog tako željenom znanstveno fundiranom, napokon, promišljanju ove teme a postano na jednom drugom dnevniku, dakle, riječnik koji koristi primjenjena znanost a ne wishful thinking znanost...riječnik u kojem se uz transgender problem najčešće pojavljuje riječ
disorder-dakle, poremećaj, nered...
i tko sam ja da smatram pojmovnik primjenjene znanosti inferiornim u korist rodne ideologije iliti "znanosti s predumišljajem" ©, junk znanosti kojoj je retorika jedini alat? a praksa i iskustva te prakse tek u futuru? u sivoj zoni poželjnih rezultata voluntarističke prakse?
...kakva crna znanost ako ju ozbiljni praktičari ignoriraju...
Ali, svejedno, traži se novi društveni ugovor u jednoj intimnoj sferi ljudskih života a da se te iste građane ne pita za mišljenje...da se provede informiranje ljudi kojih će se to nešto ticati i njihovih života,
...istina, aktivnosti topničke pripreme u smislu izbacivanja iz igre demoniziranjem crkava kao nevalidnih partnera u diskusiji, su bile provedene,
...kroz medije provedeno ili bar pokušano skrivanje nepoželjnog pedofilskog backgrounda teoretičara na čijem je mišljenju sazdana ideologija koja se uvodi..
...kroz medije je provedeno kao surogat javne rasprave i upravo se provodi ideološko prebiranje po političkoj i socijalnoj korektnosti u očekivanju bar empatijske podrške za ionako od strane queer-ekipe uzurpirane "pozicije slabijeg" partnera u pregovorima oko novog društvenog ugovora koja je toj manjini pitanje potvrde manjinske mitomanije o vlastitoj intelektualnoj superiornosti
...a ta tema predstavljena kao trivijalna za ignorantsku većinu uljuljkanu u svakodnevno pristajanje na razne kompromise u interesu komfora...
koji tako dođoše u poziciju pristajanja na promjene računajući da su samo semantičke prirode...
....da se ne radi o ničem bitnom kao što se nije radilo o ničem bitnom pri pretvaranju društvenog u državno (ipak je to samo jedna riječ?) vlasništvo,
kao što nije bitno je li nešto javno ili državno,
...kao što nije bitno koliko odraslih mooora sudjelovati u korektnom previjanju bebe?
...kao što nije bitno da nigdje u svijetu do 18te godine djeteta nema pravo nitko intervenirati niti medicinski pri izboru roda ili spola...
I pametnjakovići se nađu čudom čuditi što netko ima primjedbe?
...koji performans...

http://pollitika.com/retorika-kao-izrada-posmrtne-maske

Tko je glasao

...

... zašto se ti isti građani nisu malo više bunili kada je država polagala svoje pravo na obavezno cijepljenje njihove djece, na mobilizaciju i sudjelovanja u ratu, na učlanjivanje u raznorazne nadnacionalne vojne i ekonomske asocijacije? Možda onda ne bi došlo do ovoga na ovaj način.

Uglavnom, dajem veliku šansu igranju na kartu ignoriranju većine - što se točno i uklapa u shemu zašto se sve ovo i radi.

Da velika ignorantska većina nije dala obol svojim dvanaestosatnim radom i zapostavljanjem obitelji, toleriranjem mržnje prema drugima i sličnim postupcima - do svega ovoga nije niti trebalo doći.

Tko je glasao

...dobra ti je revolucija s

...dobra ti je revolucija s ignoriranjem većine @zaphod, mili....
Ali, imaš pravo na nazor, dakako.

Tko je glasao

dragi...

... pokaži mi revoluciju koja nije povedena od manjine?

Većina će se priključiti ako ima dovoljan razlog trgnuti se iz letargije. Do sada nisam vidio baš veliko uzbuđivanje većine oko dječje prostitucije diljem svijeta, ubijanja djece, zlostavljanja, ni ičega sličnog.

Svijet postaje jedno mjesto polako pa će se, očito, uvesti zakoni za sve. Naravno da će ljudi osjetiti to kao zadiranje u njihovo, jer se dira njihovo dvorište. No, budući da isti izgleda brinu samo za svoje dvorište, zašto bih se ja zbog toga uzrujavao?

A ako zavlada neki Matrix stignem se još priključiti revolucionarnim jedinicama, nije dotle došlo...

Tko je glasao

...šmrc, a ja si mislijo da

...šmrc, a ja si mislijo da ćeš nešto suvremeno i znanstveno,... a ti o Lenjinovim iskustvima...

Tko je glasao

ne plači šećeru...

... ali veza s kristalnom kuglom mi malo šteka pa ne mogu navesti nijednu revoluciju iz budućnosti... a pretpostavljam da niti Lenjin, ni francuska građanska, ni Pancho Villa nisu zadovoljavajući uzori.

Osim toga - nije riječ o revoluciji. Svijet će i dalje napadati na ustaljene norme i oblike, a na "starom društvu" je da se tome odupre. Lako je reći "ova je obitelj dobra, zašto ju mijenjati?" Problem je ako veći broj obitelji postane vrlo upitne funkcionalnosti. I zato trebaju iznaći novi način ponašanja, učvrstiti se - ili će propasti,kao što se trenutno urušavaju.

Ne naglašavam da je to dobro apsolutno niti navijam. Očito se problema nakupilo kada je jedan dio zajednice to odlučio rješavati na takav način - direktno, kroz zakone.

Ali ne brini, ako izbije neki rat većih razmjera ili nešto slično - sve će to pasti u zaborav pa ćemo ispočetka. (Doduše, kada jedna strana ima dronove i slična oružja kojim te može ubijati bez i da ti priđe, rat postaje malo teži.)

Tko je glasao

elem, udaljismo se od

elem, udaljismo se od znanstvene utemeljenosti? kamo? u revolucije koje meni ne trebaju
....a tko ih treba? pa nek´ si ih provodi...

Tko je glasao

uzalud

Nema te znanstvene utemeljenosti koja bi natjerala nekoga na promjenu ponašanja - ako on to ne želi. I to je ok, svatko bira za sebe (zgodno je ako se pritom ne dere na onog drugog koji ne misli isto). Problem je s djecom - jer, prema sadašnjem društvenom ugovoru, roditelji biraju za njih do osamnaeste godine.

No, kao i svaki društveni ugovor, i ovaj je podložan izmjenama, nije baš zapisan u tvrdoj stijeni. Upravo stoga će svaka žestoka reakcija izazvati istu takvu kontrareakciju suprotne strane.

Postojala su društva gdje su se djeca oduzimala rođenjem, društva gdje se poticalo dječje denuciranje roditelja, razna društva, orwell je to lijepo opisao. Stoga se pozivanje na trenutni društveni ugovor kao na nešto nepromjenjivo i znanstveno meni čini malo promašenim.

Tko je glasao

(iznenadna volja za učenjem)

...(jecaj), ali ja nisam htio čuti o tvom pravedničkom gnijevu...niti ideološke tirade...
Ali o egzaktnim potvrdama znanstvenosti rodne ideologije...to bih od tebe rado čuo...

Tko je glasao

Zrnca s wikipedije

Evo malo zrnaca s wikipedije za uz kavicu

Therefore, determining the sex of children, which seems to be a topic related to biology or medicine, is actually a cultural act, and the sex of children is in fact socially constructed.[103] Thus, it is possible to understand that although sex seems fixed and only related to biology, it is actually deeply related to historical and social factors as well as biology and other natural sciences.
Stoga je određivanje spola djece, što se činilo predmetom povezanim s biologijom ili medicinom, zapravo kulturalni čin, a spol djece je u stvari društveno konstruiran. Tako je moguće razumijeti da je spol, iako se čini fiksiranim i povezanim samo s biologijom, zapravo duboko povezan s povijesnim i društvenim faktorima jednako kao i s biologijom i drugim prirodnim znanostima.

Izvor: http://en.wikipedia.org/wiki/Gender

nemesis

Tko je glasao

Reče gender

o samome sebi! Amen!

Tko je glasao

i tako smo preko

i tako smo preko dekonstrukcije gendera, krenuli na dokidanje tog istog (roda) da bi na kraju dokinuli i spol...

i krenuli ka aseksualnom ili bi ili viseseksualnom "naprednom" drustvu..

u kojem je ukinut i spol..

Amen..
kaze @foma..

no lijepo je kad malo po malo najzustriji zagovaratelji toga posljednjih tjedana konacno pocnu davati objasnjenja i eksplicitne informacije o svojim teznjama i zeljama, odnosno "projektu" za koji se zalazu..

@zap & @nem ... mogli ste i ranije.. stvarno nije imalo smisla toliko otezati sa objasnjenjem "projekta" i "nove politike", "novog i jedino ispravnog drustva" ... svjetskog tipa, naravno

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

He, he.

Upravo mi je palo na pamet:

Iz upisa kolegice @Nem, gledajući onako en general, mogao bi se steći dojam da ona - mrzi kulturu!

Ne bih htjela da se ovo shvati osobno, ali zapravo - neka se shvati kako se hoće....

Strah od "biologije" i zazor od "kulture", tako nekako.....

Strah od biologije možda dolazi od svojevrsne "profesionalne deformacije"...... od nekog načelnog nepovjerenja između "humanista" i "prirodnjaka"..... "Humanist" misli da je "human", za razliku od "prirodnjaka"..... "Humanist" zna kako stoje stvari s čovjekom na onaj dublji, "filozofski" način, dočim je "prirodnjaku" čovjek manje-više isto što i laboratorijski štakor.....

Humanist valjda ne može oprostiti prirodnjaku - biologistu, njegove nazadne i pogubne teorije o čovjeku.... Mjerenje veličine lubanje da bi se dokazala superiornost bijele rase, i te stvari..... iz prošlosti....

Humanist je možda malo i zavidan prirodnjaku, zato jer se ovaj hvali svojom egzaktnošću, svojim eksperimentima, dočim humanist svoje tvrdnje ne može dokazati eksperimentima, i nije ni približno tako egzaktan kao prirodnjak.....

Međutim, zašto sociologinja mrzi kulturu - to pitanje mi ostaje misterij.....

Kažem "mrzi" zato jer u njezinim upisima (barem onima koji su "nabrijani" feminizmom, a takvi su mnogi, ili većina.... ili možda svi?!), pojam kulture se uvijek javlja kao nekakav odium.... Kultura kao da ponajviše radi na proizvodnji "stereotipa", a "stereotipi" su gotovo bez ikakve dileme - nešto odiozno....

"Stereotipe" treba rušiti, dokidati, mijenjati..... Ako život nismo posvetili rušenju "stereotipa" - nismo ništa učinili! Proćerdali smo život!....

A zašto - zapravo?

Zašto kada, sve dok sam živa, jednostavno nema načina da mi itko "ukrade život", pa ni "kulturni stereotipi" - ako ja neću da bude ukraden?

Sve drugo su nijanse. Puke "uloge" koje se svakome od nas dodjeljuju, ili kojih se dočepamo, ili koje nas "dopadnu".....

Tko je glasao

Tvoj i @Fomin komentar su

Tvoj i @Fomin komentar su ingeniozni doprinosi osporavanju znanstvenosti rodnih teorija. Ni Rebić, Pozaić i Reismanica zajedno nisu vam ravni. Svaka čast!

nemesis

Tko je glasao

a jel si to ponovo odlucila o

a jel si to ponovo odlucila o ZNANOSTI pricati?

jer cini mi se kako jos ni jednom, ama bas nista znastvenog nisi navela kao poduporu svojim stavovima.... no jel bumo konacno culi tu cuvenu "znastvenu podrsku" rodnoj teoriji na koju se stalno pozivas a nikako da zucnes o njoj?

u vise komentara su dani znastveni, vrlo egzaktni komentari medicinara, biologa i ostalih struznjaka i znastvenika prirodnih znanosti koji te demantiraju... nije vrag da nemas niti jednog znastvenika na kojeg bi se mogla pozvati pa nas upoznati sa njegovim radom, ili barem malkice citirati?

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

no jel bumo konacno culi tu

no jel bumo konacno culi tu cuvenu "znastvenu podrsku" rodnoj teoriji

Evo, najnovija znanstvena podrška.

Cijeli članak:

http://www.psych.rochester.edu/people/reis_harry/assets/pdf/CarothersRei...

i popularno objašnjeno za dummies:

http://www.theglobeandmail.com/life/relationships/men-are-from-earth-wom...

Objavljeno u američkom "Journal of Personality and Social Psychology", jedniom od najuglednijih svjetskih časopisa u tome znanstvenom području.

Jedan citat iz sažetka:

Average differences between men and women are not under dispute, but the dimensionality of gender indicates that these differences are inappropriate for diagnosing gender-typical psychological variables on the basis of sex.

prijevod:
Prosječne razlike izmedju muškaraca i žena nisu upitne, ali rodna dimezionalnost indicira da te razlike nisu prikladne za dijagnosticiranje rodno-tipičnih psiholoških varijabli na bazi spola.

Ali, naravno, to je junk-science, LGBT urota protiv poštenog svijeta. :)

The Observer

Tko je glasao

Uh,

ovo je moćno!

Može li se to pojasniti - da narod ne bi mislio da je značenje prejednostavno: "Razlike između muškaraca i žena su očigledne, ali mi smo odlučili da su nam one neprihvatljive, pa zato kažemo da su neprikladne za dijagnosticiranje."

Ili: "Spolne razlike između muškaraca i žena su očigledne, ali zato smo mi i smislili tezu da rod nema veze sa spolom, nego da je to društveni stereotip par excellence, kako bismo onda mogli tvrditi da te spolne razlike nisu prikladne za dijagnosticiranje "rodnih varijabli" na bazi spola."

Ili: "Ako smo rekli to što smo rekli, onda je to tako, jer smo mi "humanisti", a "humanizam" ne podliježe egzaktnoj provjeri! Tko traži egzaktnu provjeru našeg "humanizma" - taj je homofob!"

:))

Ne, bez šale - kaj znači ta rečenica. Napose ona sintagma "nisu prikladne"?

Tko je glasao

Pomrčina

Kad smo već kod pitanja, ja Vas pitam kako Vas (i lunoprof) već nije sram pred svijetom i Bogom drobiti (800 komentara, od kojih je barem polovina od vas dvije) s tolikom sigurnošću o nečemu o čemu kao totalni "laymen" (tj. laici, kao što smo većinom i svi ostali) pojma nemate, i posprdno i s visoka pišate po svima koji misle drukčije nego Vi, po nekima ovdje koji su profesionalno kvalificirani (u svakom slučaju neusporedivio kvalifiraniji od Vas), pa i po najuglednijim svjetskim autoritetima. Samo zato jer se istina ne uklapa u Vašu ograničenu viziju stvarnosti.

Razumijete li Vi da ovakvim pristupom ne samo da upropaštavate zdravu diskusiju, nego sebe prikazujete kao budalu (ispričavan se na izrazu, ali ne mogu naći bolji) kojoj znanost ne predstavlja ništa, jer, eto, Vi kao svestrani komentator Pollitike znate bolje? Neki ljudi se cijeli život bave znanošću, stiču svjetski ugled, pišu članke i knjige, govore na konferencijama, ali tko su oni da nama sole pamet, kad mi znamo sve odgovore.

Ne čini li Vam se da ste u malo preduboku vodu zagazili?

The Observer

Tko je glasao

Kako rekoste?

400 komentara? Bojim se da Luna i ja ne bismo toliko razgovarale, da se nisu uključili oni koji su napisali preostalih 400, a među njima ste, eto, i vi. Dakle, imamo rezultat: fifti-fifti!

(Inače, koliko komentara ispod dnevnika bi bilo pristojno, a preko kojeg broja postaje nepristojno, nedolično, sramota i sl.?)

A glede znanosti i sve te problematike, evo vam prepisujem odlomčić iz jednog hrvatskog "rodnog" istraživanja - da vidite do koje mjere to može biti fascinantno.

Dakle, nekom uzorku je postavljeno pitanje je li postignuta rodna ravnopravnost. Rezultat je za istraživače, rekla bih, vrlo "povoljan" ("povoljan" u odnosu na ono što su si postavili kao radnu hipotezu).

Samo 13,7% posto ispitanih žena misli da je rodna ravnopravnost postignuta.

Međutim, koliko autore istraživanja "žulja" i taj mali postotak žena, zadovoljnih rodnom ravnopravnošću, vidi se iz sljedećeg komentara:

"Razlozi za takvo mišljenje nisu nam poznati, ali možemo nagađati da se radi o ženama koje su pri odgovaranju možda imale u vidu svoje specifično iskustvo i postignuće ravnopravnosti u vlastitoj privatnoj i poslovnoj sferi života, zanemarujući pokazatelje o društvenoj nejednakosti žena. No moguće je da se radi o ženama koje nisu ni svjesne da su neki postupci odraz rodne neravnopravnosti."

Treba li komentirati ovaj odlomak? Implicitnu PRISILU, apriorno OČEKIVANJE da se dobije željeni rezultat, i nesposobnost da se izbjegne interpretativno palamuđenje zbog SAMO 13,7% žena koje su zadovoljne stupnjem ravnopravnosti?!

Toliko o svetosti društvenih znanosti. (To je vrlo opsežno istraživanje, izdvojila sam samo taj odlomak, a ako želite mogu vam poslati link.)

Tko je glasao

Poštovana sociologinjo,

kaj opet ne valja? Istraživanje su vodili neki meritumi sa FF-a i Instituta za društvena istraživanja. Kao urednice se potpisuju Željka Kamenov i Branka Galić. Citat je vjerodostojan. Znači, ne valja moja interpretacija citiranog odlomka.

Dajte, vi recite, što bi u takvoj vrsti zaključivanja o dobivenom rezultatu bilo znanstveno korektno? "Znanstvenice" - a ne libe se otvoreno reći da im je PREVIŠE 13,7% žena u Hrvatskoj, zadovoljnih stupnjem ravnopravnosti!

Tko je glasao

Ti to kano pozivas na

Ti to kano pozivas na nepovredivost "znastvenih" autoriteta humanistickih znanosti?

cuj.. da se ne zaleces malo... previse ad homonem, no i potpuno bez pozadine za takav komentar..

recimo da je ovo tvoje linkano (jos nisma procitala) stvarno vrijedan znastveni rad .... no on je i prvi link koji je itko od vas podrzavatelja modula 4 "uletio" medu komentare..

prema tome otkud ti ideja da je netko, foma ili ja, pobijala bilo kakve znastvenike ili znastvene radove na temu gendera prije nego li su osvanuli?

mislim, bilo bi bar pristojno, a o logici ili umijecu komunikacije da ne govorima, pocekati da se nesto dogodi prije nego pocnes tvrditi da se to "dogodilo"..

eto, @zap ne zna za znastvene potvrde, bar tako kaze... @nemses kao zna ali ni nakon mjesec dana nije valjda uspjela naci nikakav priklada clanak "sirokim masama" pa je odlucila zastiti nas od visokih dometa znastvenika - pobornika gender ideologije..

za razliku od "pobornika" na ovom i na dnevnicima slicnih tema postoje mnogi linkovi na znastvene radove i saznanja koje opovrgavaju ispravnost gender teorije odnosno neovisnost roda i spola .... iz prirodnih znanosti..

dakle @bet.. budi pristojan i pocekaj reakciju prije nego krenes inputirati... zakljucke i svasta nesto... pogotovo nakon sto ti je trebalo dosta dana da spuknes ovaj jedan link kao prilog "znastvenosti" teorije koju zastupas.. ako imas jos koji, pogotovo iz podrucja prirodnih nauka.. bilo bi mi jako drago da ga prilozis.. no molim te, ne daj da ga zeljno ocekujemo sljedecih 10tak dana... moze li odmah?

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Ma nemoj. A o čemo onda

Ma nemoj.

A o čemo onda bjesomučno komentiraš u stotinama komentara, ako ne o navodnoj znanstvenoj neutemeljenosti "gender ideologije"? S kime polemiziraš ako ne sa socijalnom psihologijom, odnosno njenim protagonistima? Ili misliš da su tvoji oponenti u ovoj diskusiji na Pollitici sve izmislili?

A ti si, uz nekolicinu drugih, uspjela u tome bjesomučju dići pravu hajku na žive ljude (čudim se da Štulhofer već nije dobio "po piksi"), a sve bez i trunke pravog znanja, odnosno na temelju popabičenoga s Googlea.

Zadatak diskutanata jest podnositi dokaze za vlastite tvrdnje, ali i informirati se onome što negiraju, tako da nikakav izgovor nije "što niste dali linkove". Uopće, upitno je koliko smisla ima zatrpavati diskusiju brojnim linkovima (što je tvoja omiljena tehnika) o nečemu što kao laik ne možeš u potpunosti razumjeti ili ćeš razumjeti tek nakon višegodišnjih studija te uske teme. Tako i "mnoge linkove" koji navodno opovrgavaju nalaze "gender teorije" treba čitati sa zrnom soli. Uostalom i ovaj članak se jasno referira npr. na fiziološke razlike muškog i ženskog mozga, ali i daje do znanja da te razlike nipošto ne određuju ponašanje određene osobe kao muško ili žensko.

Nije meni trebalo "dosta dana", jer sam davno prestao sudjelovati u ovoj diskusiji, osupnut stihijom i količinom gluposti kojom je diskusija zatrpana od vas nekoliko koji kao da da ste 24/7 na Pollitici, i ništa drugo u životu ne radite.

Ovaj link sam pak dao nakon iritantno slavodobitnog ponavljanja u stilu "pa dajte linkove". Ovaj članak je najnoviji i vrlo egzaktno (matematički) dokazuje ono što ti i tvoji istomišljenici kategorički pobijate. Ako te zanima više linkova nađi si ih sama, a za pomoć imaš listu referenci s najmanje 150 relevantnih naslova na kraju linkanog članka.

The Observer

Tko je glasao

Poštovani,

sve pet! Samo, imajte u vidu da kad napišete "da se čudite što netko još nije dobio po piksi" - činite nešto što se uopće ne razlikuje od onoga što navodno kritizirate. Naime, vi Luni i meni imputirate nešto što nije istina!

Morat ćete se čuditi i dalje, zato jer ja nisam, a vjerujem da nije ni Luna - osoba koja bi bilo kome "davala po piksi"!

Vidite, koliko god se svađali, ja nikada ne bih napisala da se "čudim što gospođa Reisman još nije dobila po piksi"! I to naprosto zato jer ne mislim da bi itko s ovog portala, koliko god se ne slagala s njegovim stajalištima, bio u stanju gospođi Reisman "dati po piksi"!

A sad, evo jedan detaljčić koji sam našla u nekakvom "pojmovniku rodne teorije", koji je, mislim, uredila ili napisala Rada Borić, čini mi se. (Ako vas zanima točno, provjerit ću.)

Dakle, tamo se nekadašnji hermafroditi (ljudi po nesreći rođeni s deformitetom spolnih organa, o čemu sam napisala nekoliko od ovih 400 komentara koji pripadaju Luni i meni), nazivaju "interseksualnim" osobama.

O tim interseksualnim osobama tamo piše da su nerijetko ŽRTVE - ponavljam: ŽRTVE - kirurških zahvata, hormonalnih terapija i sl.

Moram priznati da mi se čeljust objesila do poda!

Svaka čast "teoretiziranju" i "društvenom istraživanju", i "rodnoj ravnopravnosti", i "kontinuumu gendera" itd., međutim: - - -

- - - u ime te nove religije, te "nove zatucanosti" da se slobodno izrazim, nastojanje medicinskih znanosti i tehnika da pomogne ljudima rođenima s deformacijama spolnih organa; nastojanje da se te ljude pomoću znanosti i tehnologije osposobi za što je moguće normalniju spolnu fiziologiju - to opisivati riječju ŽRTVA!?!?

Ti su ljudi nesretne ŽRTVE MEDICINE - umjesto da su sretni INTERSEKSUALCI!?!?

Sjećajući se priče o onom djetetu koju sam ovdje opisala, ovakve NEBULOZE (a one nezaustavljivo ulaze u diskurs, mudro računajući da ljudska površnost ne zamjećuje diskretne promjene diskursa, istodobno lukavo znajući da osvajanje diskursa znači osvajanje moći) -

- dakle, sjećajući se te priče o nesretnom hermafroditu, ovaj "pojam žrtve" iz tog "rodnog pojmovnika" podsjeća me na one čudnovate religije koje svojoj pastvi zabranjuje da se posluže uslugama stomatologa kada ih zaboli zub!

Da, baš na to me podsjeća - ni manje ni više!

Tko je glasao

Isprika

zbog greške u padežima na kraju. Nadam se da je razumljivo usprkos tome.

Tko je glasao

vidi @bet... polako.. smiri

vidi @bet... polako.. smiri se... ne propada svijet zbog gendera danas... ima vremena.. par dana zasigurno..

cemu tako nervozni ispad?

evo obavjestavam te svecano da sam "gluplji" link procitala... i savrseno se slazem sa tvrdnjom da su zene i muskarci, makar razlicitog spola, jednako sposobni matematicari.. ili recimo inzenjeri... i sve ostalo sto se tice umnih sposobnosti i predispozicija..

no stvarno ne vidim da je itko od tvojih/vasih oponenata tvrdio suprotno... ako mi je promaklo, ja zasigurno nisam tvrdila nesto takvog..

eto, imam jos onaj drugi link za procitati... a na ovom procitanom.. nikako da skuzim kako su to spol i rod odvojeni, odnosno zasto bi se trebali razdvajati i dokidati... kad je sasvim jasno, da je ravnopravnost spolova posljedica civilizacije, ali i jednako tako da za ravnopravnost spolova nije nuzno dokidanje roda...
posljedica tehnoloskog napretka... koja nam je tu ravnoravnost na razlicite nacine omogucila...smanjujuci razliku u fizickoj snazi i sposobnosti, odnosno prirodnu razliku nasih bioloskih bica u smislu potrebne snage za obavljanje aktivnosti ili vremena koje nam stoji na raspolaganju za privatan i profesionalan zivot...... osnovni je razlog da se u tom, fizickom smislu moze o ravnopravnosti bilo sto dogadati...
Ipak, nista od tih tekovina ne zadire u sam "osjecaj spola", odnosno u rodni smisao... naseg seksualnog zivota...

posto o "gender ideologiji" u smislu dokidanja roda zbog seksualnih sloboda nema nista u clanku... nista sto bi imalo ikakve veze sa onim stavovima koje smo do sada mogli ovdje vidjeti od @zapa ili @nemesis... ili tebe, janusa, martina... nije mi jasno sto si mislio "znastveno dokazati" kad nitko ni ne tvrdi da su zene i muskarci razlicitih umnih preferencija i dosega..

nadalje, u clanku nigdje ne pise da ce "matrix" maternica biti zgodan odabir... ne pise da drzava treba upravljati djecom.. ne pise da su zene .. osobe sa nedostatkom... naprosto pise da imamo jednake umne sposobnosti.. a to nitko nikad nije ni sporio, niti to ima veze sa homoseksualcima, tranverstitima, heteroseksualcima... ma cak ni sa metroseksualcima.. a posebno nema veze sa nasim seksualnim preferencijama..

stvarno ne razumijem sto si htio sa tim linkom postici... kad su umne sposobnosti nesto sto nitko ni ne spori, a ni u modulu 4 ta tema svakako nije primarna..

da te podsjetim, modul 4 veliki dio odvaja za razne seksualne preferencije, posebno u mladem zivotnom dobu, djecjem... a ne govori nista o kuharicama i kuharima, fizicarima i doktoricama, bubnjarima i pomorcima... te njihovim umnim mogucnostima.. kao ni profesionalnoj orijentaciji

svakako zelim naglasiti da je spolna ili rodna ravnopravnost nuzna, ali ne vidim nikakvog razloga za nasilno odvajanje do dokinuca te veze izmedu spola i roda.. jer kako god da okrenes, i koliko god da razmisljas... momak sa krampom vise ce iskopati nego djevojka... tu se ipak ne radi o umnim sposobnostima vec o cisto fizickim predispozicijama, kako u seksu, tako i kod krampanja..

idem sad citati drugi link... mozda bude nesto i o seksualnim preferencijama i dokidanju spola, pardon roda kao vrhuncu ravnopravnosti ljudske rase... "kastracijom" i reprogramiranjem seksualnih preferencija na svi svakoga.. od malena.. i to po prirucniku..

a ako ne o tome, mozda bude bar nesto o seksualnom zlostavljanju, pardon, kontroli javnog nad privatnim .. sa posljedicom na kongitivne sposobnosti covjeka.. a posebno na ljudske slobode..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Svakako je pohvalno da si se

Svakako je pohvalno da si se odlučila upoznati s teorijom/teorijama roda i spola, ali bi bilo dobro da pritom uložiš i neki napor u razumijevanju pročitanog. Da si ga uložila čitajući moje komentare, onda ne bi imputirala da ja feministički zahtjev za ukidanje rodnog sustava igdje predstavljam kao "znanstveni". Eksplicitno sam izjavila da se radi o političkom zahtjevu:

http://pollitika.com/tko-je-sve-pao-na-ispitu-kod-dr-judith-reisman#comm...

Sve što su ženski pokret i feminizam kao njegova teorija i politička ideologija dosad vrijednog dali razvoju društva i proširenju prostora slobode odnosi se upravo na podrivanje i rastakanje rodne hijerarhije. Možda ti je poznato da su filozofi antike smatrali da žene nisu ljudi, da su osnivači sociologije (Comte, Durkheim) smatrali da žene nisu sposobne za intelektualne aktivnosti itd, a da o odnosu organiziranih religija prema ženama ni ne govorim . Sve su to bili pogledi i shvaćanja utemeljeni na postojećem rodnom sustavu (tj. društveno pripisanim obilježjima muškaraca i žena odjelotvorenim u potlačenosti i izrabljivanju žena od strane muškaraca) koji je smatran nepromjenjivim prirodnim zakonom.

Trebala su proći stoljeća da stasa feminizam koji je iza tog "prirodnog zakona" razotkrio nepravednu društvenu tvorbu u funkciji održavanja patrijarhalne dominacije muškaraca i postavio osnovu jedne koherentne rodne teorije. Suvremene spoznaje biologijskih znanosti o kontinuumu spolnih varijeteta koji postoje u prirodi, također doprinose razobličavanju "prirodnosti" binarne konstrukcije spola i roda. Zahvaljujući tim novim spoznajama lakše uviđamo da su spol i rod apriorne kategorije pomoću kojih ljudi sebi pojednostavljeno predočuju i objašnjavaju ono što percipiraju kao kompliciranu prirodnu i društvenu datost. To ne znači da se time dokida spolnu razliku, nego to da ju danas možemo točnije percipirati i tumačiti, odnosno, da se više približimo istini. Na društvenom planu, kritika rodnog sustava je uvjet mogućnosti proširenja prostora slobode samo-određenja pojedinaca i pojedinki u skladu s osobnim preferencijama i bez negativnih reperkusija na njihov društveni status.

nemesis

Tko je glasao

O boze... @nemesis ..

O boze... @nemesis .. odgovori mi molim te na pitanje.... koliko osoba zenskog roda mora imati kompleksa manje vrijednosti, nesposobnosti, osobno i profesionalno biti sama sebi ali i okolini nedokazana da bi bas sve oko sebe..

od drustva do cvjetka, od fizike, matematike, gradevine, velikog praska ili odnosa ameba, metarmorfoze cvijeta, no i umjetnost od onih bikova sa zidova, pa preko renesanse do moderne... ekspresionizma, i svega zanimljivog sto nas okruzuje, t

tradicije, obitelji, drustva, putovanja... ama bas sve sto postoji

objasnjavala MUSKOM DOMINACIJOM i svoju osobnu nesretnu osobnu okolnost "nedosegnutih, zamisljenih ciljeva", a adekvatnih sposobnosti dosegu (jer one uglavnom i jesu takve) opravdavala "agresivnoscu muskaraca", "dominacijom muskaraca", "potcinjavanjem zena" ne samo u tvom zivotu vec se pozivala i na povijesne uzroke..

Koliko covjek treba biti nejak da razloge svojih zivotnih neuspjeha tako uporno prebacuje na nekog drugog, da si nalazi besmislena opravdanja... Koliko covjek treba biti nemocan da se ne moze pogledati u ogledalo i sagledati se bas onakav kakav je... razmisliti o svojim mogucnostima, spretnosti, vrijednosti i upornosti .....odustati od tog ili se dalje boriti, ili nasmijan krenuti dalje u nesto novo, u neku novu ideju koja ga zaokuplja... nakon sto je uvidio svoje pogreske..

Vidi, @nemesis... muskarci su lijepi, pametni, dragi, mladi ili stari, uspjesni ili neuspjesni, privatno ili profesionalno... meni se bas takvi kakvi jesu, falicni svidaju... i kao muskarci i kao ljudi...
Ne bih rekla ni da o zenama mislim drugacije... nema potrebe.. svi smo mi ljudi..

i jednaki smo znas.. i po umnim mogucnostima i po zelji da nam zivoti budu ispunjeni..

Ja ne razumijem zasto krivis druge za sve sto se tebi desava... ja bih, za razliku od tebe krenula od sebe.. i probala se promijeniti na bolje, na tako da mogu ostvariti svoje zelje u okviru svojih mogucnosti, ne mrzeci nikoga...

veseleci se svakom iole lijepom trenutku, nekom detalju, mjesecu ili gledajuci valove... jer znas.. to je zivot... to je ono sto ga cini lijepim...

a ne besmisleno trazenje krivca za svoje pogreske kod drugih ljudi... bilo da se radi o suprotnom spolu, naciji, rasi, vjeri ili bilo cemu sto nisi sam.... takvi kukavicji zivoti su nesretni, i to je naprosto strasno.. oprosti, ja to naprosto ne shvacam...

ne mogu mrziti muskarce, ni zene... apriori...
jednako kako ne mogu mrziti ni nacije ni religije ni .... ista slicnog da bi sebe uzvisila i povecala lazno svoje sposobnosti...

antagonizam prema bilo kakvoj skupno opisljivoj grupaciji nije dobar za psihicko zdravlje.. i cini covjeka strasno nesretnim... ne treba ti to...

to ne treba nikom..

sorry, ne razumijem te.. ja naprosto volim ljude i volim zivot, i psa i macku ... volim i kad se smijem mjesecu...

kako bi rekao @drvo...
sve najbolje, drzs se... zivot je samo jedan..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

!!!

Što ti sebi dopuštaš u raspravi - to je nevjerojatno.

Tko je glasao

?? a sto bi bilo da su za sve

??

a sto bi bilo da su za sve krivi srbi?

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

@lunoprof(esorice) Ne sumnjam

@lunoprof(esorice)

Ne sumnjam da me možeš linkovima uputiti na te "egzaktne komentare medicinara, biloga i ostalih struznjaka i znanstvenika prirodnih znanosti". Ja ih, naime, nigdje u ovim diskusijama nisam zapazila. A što se tiče tvoje molbe, bojim se da od navođenja autoriteta iz područja rodnih teorija ti ne bi imala nikakvih koristi. Ti ne bi prepoznala znanstveni rad ni da ti ga netko prstom pokaže.

nemesis

Tko je glasao

hahah .. pa si jelte stiteci

hahah .. pa si jelte stiteci mene od udara znanosti, posebno prirodnih... odlucila uskratiti svekoliko pucanstvo znastvenih dokaza svoje rodne teorije?

interesantno.... puno ti hvala sto me toliko stitis, no znas nije trebalo...

bar sto se tice znastvenih uradaka, pogotovo egzaktnih nauka... uskracivati sve citatelje pollitika.com..

posebno ne onima iz prirodnih nauka, koji ti tako dobro leze.... i koje zasigurno mozes potkrijepiti svojim komentarima kao jedna znastvena sociologinja i feministica, na cijoj teoriji se baziraju sve "viskovrijedne" i jedine relevantne znanosti

samo daj, ne suzdrzavaj se zbog mene... sa uzivanjem cu gledati slike i grafove... znas ono statisticki ili graficki prikazi rezultata istrazivanja.. sa svim tim cudnim bakracima i znakicima, analitikom posebno... oduvijek su mi u umjetnickom smislu, naravno, cinili zadovoljstvo dok sam ih gledala..

:)

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Oprosti, ali

napisane su plahte komentara u smislu doprinosa osporavanju znanstvenosti rodnih teorija.

Nebrojeno puta si izbjegla svaki komentar. Nebrojeno puta ne znaš što da kažeš - osim da udijeliš minus. Nek se zna da misliš negativno!

Ne znam što bi se trebalo komentirati nakon one nebuloze da je čak i spol nešto "društveno, u istoj mjeri kao što je biološko", ili tako nekako....

Ako ste to vi "genderovci" krenuli u frontalni napad i na Darwina glavom i bradom..... onda je to pretežak zadatak za mene! Nisam ja diplomirana sociologinja. A ni seksologinja. A ni komunikologinja.

Ostaje mi da kao jadna zarobljenica binarnog koda zamišljam kako je kultura - najveća neprijateljica čovjeka kao takvog - neko sretno bespolno, ili dvospolno, ili multispolno itd. biće - iz puke pakosti, iz zle namisli, ugurala u "binarni kod M/Ž"!

Tko je glasao

Nemesis,

vjerujem da si ti kao osoba o.k.

Međutim, pojmovni alati su ti za hurac! To ne kužim samo ja, nesvršena studentica sociologije, i to u vrijeme kada se pretežno moralo učiti Marxa, nego to shvaćaju i ljudi bez ikakve škole na ovom portalu!

Počni, zaboga, čitati i neku pametnu literaturu koja je kritična prema tvom svjetonazoru! To ne boli, nego širi horizonte!

Tko je glasao

@Foma Fomič Jedino čega sam

@Foma Fomič

Jedino čega sam se suzdržavala je bilo da komentiram smeće kojim je zaspamana ama baš svaka diskusija o zdravstvnom odgoju i modulu 4. Količina gluposti, primitivizma, prostačenja, a nadasve elementarnog nepoznavanja predmeta diskusije me jednostavno ostavljala bez teksta. Uostalom, kako je moguća diskusija s ljudima koji imaju unaprijed definiran stav, a svaki pokušaj da im se ukaže na mogućnost da postoji neko relevantno znanje koje bi valjalo konzultirati prije donošenja kategoričkih sudova dočekuju salvama besmislica i anti-intelektualnim "doskočicama". Uvjet kompetentnog sudjelovanja u bilo kakvoj raspravi, a pogotovu onoj koja se tiče predmeta znanstvenih bavljenja, je poznavanje barem osnova onog o čemu se razgovara. Umjesto toga, ovdje se plasiraju nebuloze i iz tih pozicija se napada znanstvenost rodnih teorija. Citat s wikipedije sam namjerno stavila, zato jer mi je bilo navrh glave čitati iracionalna preseravanja i htjela sam vidjeti kako ćete dočekati suočenje s teorijom da je i spol društvena konstrukcija. Niste iznevjerili moja očekivanja. Reagirali ste na prvu, umjesto da razmislite i pokušate pristojno iznjeti svoje argumente protiv te teorije (teorije vrijede sve dok ih se znastvenom metodom ne ospori). Ako ni zbog čega drugog, onda barem zbog znatiželje. No mozgovi su vam već toliko odlakavili da u njima više ni za puku znatiželju nema mjesta.

nemesis

Tko je glasao

Kojom znanstvenom

metodom dopuštaš da se ospori "teorija da je i spol društvena konstrukcija"?

Metodom prirodnih znanosti, ili isključivo metodom sociologije?

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci