Tagovi

Demokracija na studentski na?in ili Tko tu koga?

Ovih dana se na fakultetima održavaju izbori za Studentski zbor. Nije to onaj zbor altova i soprana, nego je to zbor koji bi u neku ruku trebao li?iti Hrvatskom Saboru. U nekim pitanjima možda je i bolje da nema ve?e sli?nosti, ali u nekim pitanjima ona ipak postoji ili bi barem trebala postojati. SZ u neku je ruku "Sabor" studenata jer ga ?ine izabrani predstavnici studenata koji se biraju na na?in sli?an demokratskim parlamentarnim izborima. Razli?it je od Sabora po tome što je Sabor samostalno tijelo (u praksi, doduše, koliko mu Vlada dopusti) koje donosi odluke, dok je kod SZ situacija složenija. Dio predstavnika SZ-a sudjeluje na sjednicama Senata i donosi odluke zajedno s drugim sudionicima. Zvu?i lijepo, ali uvijek postoji ali.

Prvi "ali" su ovlasti SZ-a. Ima SZ poseban zakon koji mu je posve?en, nije uop?e u tome problem. Zakon kaže da Studentski zbor na visokom u?ilištu:
– bira studentske predstavnike u senat i druga tijela sveu?ilišta te u vije?e i druga tijela drugih visokih u?ilišta,
– bira studentske predstavnike u odgovaraju?e organizacije, ustanove i trgova?ka društva kojima je osniva? visoko u?ilište,
– donosi plan i program rada studentskog zbora,
– imenuje studentskog pravobranitelja,
– brine o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa, studentskom standardu, ostvarivanju studentskih prava i drugim pitanjima važnim za studente,
– predlaže nadležnim tijelima visokih u?ilišta plan financiranja studentskih aktivnosti,
– poti?e izvannastavne aktivnosti studenata,
– donosi op?e akte studentskog zbora, ako ovim Zakonom ili statutom studentskog zbora nije druga?ije odre?eno,
– obavlja druge poslove od interesa za studente visokog u?ilišta.
Pa ni ne zvu?i to tako loše, zar ne? Ima toga dosta. Ipak, kad se podvu?e crta, vidi se da SZ ima ovlast jednom izabrati predstavnike izme?u sebe te ima pravo "brinuti" (iako ne znam kako bi i bez toga mogli biti mirni). Preostale to?ke 3 i 8 gotovo su nevažne kada se uzme u obzir da nikakvih stvarnih ovlasti nema, pa je samim time i piskaranje ili donošenje bilo ?ega što je ograni?eno tim nikakvim ovlastima uzaludno. Jedino što je opipljivo je, tko bi rekao, briga o izvannastavnim aktivnostima. Klju? pri?e je u tome da SZ dobiva odre?enu svotu novca za te aktivnosti, a onda ju raspodjeljuje na projekte i aktivnosti po nekim kriterijima za koje je teško re?i jesu li manje jasni ili transparentni.

Ipak, ako i zanemarimo da ovlasti gotovo ne postoje, ostaje pitanje njihovog sudjelovanja u odlu?ivanju - to je onaj drugi "ali". S obzirom na to da je broj predstavnika u tijelima sveu?ilišta ograni?en na minimalnih 10% (na ?emu se, naravno, u principu i zadržavaju), jedina mo? tih predstavnika je da donesu odluku koja bi i bez njih ionako bila donešena. Kada nema zna?ajne podrške od strane profesora, proguravanje bilo kakve odluke je nemogu?e. Vjerojatno da bi se kozmeti?ki korigirala ta ?injenica, postoji mogu?nost veta. Veto zvu?i super, ali ima i tu "ali". Na sljede?oj sjednici (nakon 8 dana) odluka se bez obzira na veto opet donosi ve?inom, što zna?i da studentski veto ima u?inak samo 8 dana. Nije baš nešto.

Nakon ovog izlaganja položaja studentskih predstavnika za koje je izri?ito definirano da putem njih studenti sudjeluju u upravljanju visokim u?ilištem, ostaje otvoreno pitanje koja je uop?e njegova svrha. Mislim da je poprili?no jasno da u ovakvom ure?enju nema nikakve stvarne mogu?nosti "sudjelovanja u upravljanju u?ilištem".

Mislim da je jedina svrha postojanja studentskih predstavnika i SZ-a da se studentima izbija argument da ne sudjeluju u procesu odlu?ivanja i upravljanja u?ilištem kojeg poha?aju. Na taj na?in "odbija" se sve one skupine ili pojedince koji imaju neke zamisli i inicijative jer, hej, imaju studenti svoje institucionalizirane mehanizme.
Zakonskim ure?enjem kakvog imamo stvorena je institucija koja postoji (dakle forma je ispunjena), ali ne izvršava svoju svrhu i ne može "kreativno" djelovati. Iz toga razloga se tek rijetki studenti odlu?e iza?i na izbore. Jedina realna opcija zalaganja za prava koja studentima pripadaju (pri tome ne mislim samo na financiranje obrazovanja, nego na najširi spektar - od kvalitete nastave preko sadržaja programa do vrednovanja svih elemenata sustava) je izlazak na ulicu. Ipak, kada do?e do prosvjeda, oni s druge strane ?e re?i da prosvjednici nisu legitimni predstavnici studenata jer je to, poga?ate, SZ. Slijedom toga je i za vrijeme prošlih prosvjeda nakon isticanja tog argumenta na Otvorenom jedan gledatelj pitao predstavnika Botu s koliko je on glasova izabran i koji je stoga njegov legitimitet. Nažalost, ostali smo bez odgovora. Ipak, op?epoznato je da se predstavnici biraju doslovno s desecima glasova (a negdje ni toliko).

I tre?i "ali" je onaj politi?ki jer naravno da ni ovo ne može pro?i bez politike. Ranije spomenuto upravljanje lovom služi da bi se "motiviralo" dio aktera na kandidaturu. U praksi vidimo da velika ve?ina (ne u smislu 50%+1, nego u smislu 90%) pripada politi?koj mladeži. Što je još indikativnije, pripada jednoj odre?enoj politi?koj zajednici koja o?ito organizira i/ili poti?e svoje ?lanove na održavanje ve? tradicionalno utvr?enog položaja u SZ-u. Najbrutalniji primjer bio je kada je u istom tom Otvorenom gledatelj predstavnika Botu izravno pitao da li je u nekoj stranci i u kojoj. Bota je, pomalo zbunjeno, zanijekao. Ipak, danas sre?om imamo tu modernu tehnologiju koja daje nešto druga?iiji indicij: http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/45009/sef-studenata-uhvacen-s-HDZ....

?ak i ako zanemarimo tu politi?ku dimenziju (koja je ?injenica), ostaje pitanje motiva kandidata i njihovih stvarnih ciljeva. Moglo bi se raspravljati o tome koliko je kandidata tamo jer imaju neki svoj cilj, zamisao, ideju i nadu da bi ju mogli ostvariti, a koliko njih samo želi dodati red u svoj životopis jer to taako dobro izgleda kad se prijavljuješ za nešto (pogotovo to Ameri vole). Sigurno ih ima iz obje skupine, a poprili?no je jasno i koja je u ve?ini. Postoje naravno i oni tre?i - par miceka koji nemaju pojma o ?emu se tu radi i koji su limiti pred njih postavljeni pa idu kao guske u maglu misle?i da ?e spasiti svijet.

Sve u svemu, kad pogledam Sabor imaju?i na umu ure?enje SZ-a, ipak mi je nekako malo toplije oko srca jer znam da bi moglo biti i gore.

Komentari

Prenosim komentar s jedne

Prenosim komentar s jedne rasprave:

"Prije svega, idućih izbora u ovakvom obliku ne bi smjelo uopće biti. Sasvim je jasno da je ovakav model studentskog predstavništva promašen i potpuno nelegitiman. Tko bi za ozbiljno shvaćao političare koji su u parlament ušli na izborima na kojima je izašlo 7% glasača i onda još nisu niti uspjeli dobiti potporu natpolovične većine tih glasača nego su dobili potporu između 2,7% i 3,5% od ukupnog broja birača? Nitko."

Tko je glasao

Uloga studentskih

Uloga studentskih predstavnika ovisi i o kulturi institucije (tj. njenih članova) u kojoj ti predstavnici zastupaju studente. Recimo, na PMF Matematici studentske se predstavnike uvazava i sasluša do te mjere da na vijećima utihne i uobičajeni žamor kad studentski predstavnik dobije riječ. Trenutno gledam drugu generaciju predstavnika u vijećima i stalno je tako. Nama je input naših studenata vrijedan i mi smo im zahvalni na angažmanu do te mjere da su nastavnici prije prijašnjih izbora poticali studente (općenito; nikog specifično) na kandidature jer nam je bilo stalo da studente predstavljaju dobri predstavnici, zainteresirani za predstavljanje, a ne za sumnjive pare.

E, a ovi studentski izbori na PMF-u (Matematika tu nije imala utjecaja zbog svoje karakteristične situacije) raspisani su ovako (PDF, 20kB). Molim obratiti pažnju na datume: 23.4. je bio petak, 25.4. nedjelja.

Inače, cijeli taj koncept da studenti biraju one koji će birati njihove predstavnike je valjda najgore moguće glumljenje demokracije i očita prijevara. To što proizlazi iz nekog zakona ne čini cijelu stvar ništa moralnijom niti ispravnijom.
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

ako se kome može oprostiti

ako se kome može oprostiti da je neki od 365/366 dana u godini na planeti Zemlji koja se po svojevrsnoj krivulji rotira oko Sunca i skupa sa njim dio je Mliječnog puta i nedokazanog beskraja Svemira može oprostiti da nisu zapazali tu konvenciju među ljudima koji su jednom od 7 dana a od 54 tjedana u godini dali ime nedjelja koje dolazi od ne djelovanja, onda se takvo formalističko neopažanje može oprostiti ekipi sa PMFa, inače jednom od rijetkih fakulteta koji odolijeva sveopćem modernitetu negativne selekcije i ostalom što pripada tome skupu.

Tko je glasao

Nadam se da je primjedba da

Nadam se da je primjedba da "u petak nisu primijetili da je za dva dana nedjelja" ipak samo sarkazam.

Inače, zanimljiva je podudarnost da kandidata za SZ PMF ima točno onoliko koliko ima raspoloživih mjesta. Toga nije bilo još od doba Petra Bezjaka, nekadašnjeg neprikosnovenog vladara SZ-a.
--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

--
Političari su zainteresirani za ljude. No, nije to nužno dobra stvar. I buhe su zainteresirane za pse.
(P. J. O'Rourke)

Tko je glasao

"U praksi vidimo da velika

"U praksi vidimo da velika većina (ne u smislu 50%+1, nego u smislu 90%) pripada političkoj mladeži." Ovo je istina za većinu SZ-a, ali Skupština je sama kriva jer ih ne zna "izbaciti" na što imaju pravo. U Zadru su izbacili dva člana HDZ mladeži iz svojih redova studentskih predstavnika. Naravno, tim članovima je prvo dano na biranje, hoće li ostati studentski predstavnici ili žele ostati članovi mladeži? Odlučili su se na mladež HDZ-a.
"Najbrutalniji primjer bio je kada je u istom tom Otvorenom gledatelj predstavnika Botu izravno pitao da li je u nekoj stranci i u kojoj. Bota je, pomalo zbunjeno, zanijekao." Bota je bio u HDZ-u. To nikada nije porekao. Ali pitanje koje mu je na Otvorenom bilo upućeno se odnosilo na sadašnjost, a danas nije više član HDZ-a. Digla se tolika buka oko jedne fotografije, a nikada nije poricao da je bio. Možete ga i sami pitati, kao što sam ga i ja osobno imala priliku.

Tko je glasao

s h-altera: Inicijativa

s h-altera:

Inicijativa originalnog imena SONG (Studenti organizirano nadgledaju izbore) ukazala je na brojne nepravilnosti tijekom studentskih izbora koji su se održali 5. i 6. svibnja 2010. na većini sastavnica.

Ove godine za promatranje izbora prijavilo se oko 150 studenata organiziranih u već spomenutu inicijativu SONG koja okuplja studente s nekoliko fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Akademija dramske umjetnosti, Filozofski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet političkih znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet...)

Unatoč činjenici da su studenti organizirani u inicijativi SONG urudžbirali i poslali prijave za promatranje sveučilišnih izbora Izbornom povjerenstvu Sveučilišta u skladu s propisanim rokovima, nisu dobili odgovor. Bitno je napomenuti da Izborno povjerenstvo izdaje potvrdu o statusu promatrača najkasnije pet radnih dana prije izbora, što ovdje nije bio slučaj, iako su, još jednom naglašavamo, sve prijave urudžbirane u roku. Izborno povjerenstvo Sveučilišta uopće se naime nije očitovalo o prijavama za promatranje izbora na sveučilišnoj razini koji se zajedno sa izborima za pojedine sastavnice provode na svim fakultetima Sveučilišta. Štoviše, kad su promatrači došli na glasačka mjesta, saznali su da se Izborno povjerenstvo Sveučilišta još nije ni sastalo i da će se sastati tek u petak, 7. svibnja, nakon izbora. Unatoč navedenim poteškoćama, promatrači su nastojali obaviti svoj posao te su prvog dana izbora uočili niz nepravilnosti i prijevara koji dovode u pitanje regularnost samog izbornog procesa.

Na pojedinim je fakultetima već pri samom ulasku u prostorije predviđene za glasanje uočena nepripremljenost izbornih mjesta. Biračima nije osigurana tajnost glasanja. Naime, niti su mjesta predviđena za glasanje bila ograđena, niti su izborna povjerenstva udaljavala druge studente koji su se obraćali svojim kolegama tijekom samog procesa kako ne bi utjecali na glasanje. Štoviše, na izbornim se mjestima uočilo i zadržavanje pojedinih kandidata za Studentski zbor koji su biračima sugerirali za koga glasati. Ti su isti kandidati zahtijevali od izbornih povjerenstava sastavnica da uklone s biračkog mjesta promatrače SONG-a, prijeteći im zaštitarima i fizičkim izbacivanjem s fakulteta ili tražeći da se promatrači legitimiraju unatoč autonomiji sveučilišta.

Neki su od njih u svom naumu i uspjeli (npr. predsjednici Studentskog zbora Medicinskog i Agronomskog fakulteta, koji su uostalom i aktualni kandidati za Studentski zbor pa se kao takvi nisu smjeli zadržavati u blizini biračkog mjesta) te su promatrači tako p(r)otjerani s biračkog mjesta. Također, studentima su ispred i unutar samih fakulteta dijeljeni popisi s imenima ili rednim brojevima "poželjnih" kandidata za koje bi trebali glasati.

Izborna povjerenstva nisu bila upućena u pravila provođenja izbora: na nekim izbornim mjestima studenti uopće nisu legitimirani, a na drugima je za legitimaciju dostajala i zdravstvena iskaznica. Nadalje, što se tehničkih problema tiče, uočene su prozirne glasačke kutije, a pojedine kutije nisu bile propisno ili uopće zapečaćene. Određena povjerenstva nisu vodila službene zapisnike niti su reagirala na upućivanje SONG-a o nepravilnostima u radu te su neka izborna mjesta bila prijevremeno zatvarana - glasačke kutije zajedno s biračkim odborima jednostavno su "nestajale".
Kao najeklatantniji primjer izborne manipulacije izdvajamo tzv. "sudoku" listiće (kako su ih studenti već šaljivo nazvali) s ispisanim rednim brojevima kandidata jedne liste za Studentski zbor, koji su se dijelili na sam izborni dan na pojedinim fakultetima (pa čak i od strane samih biračkih odbora uz glasački listić).

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Učite iz bliske povijesti.

Učite iz bliske povijesti. 1968-1971.
Autohtoni studentski pokret zvao se upravo tako - Studentski pokret.
Kao kontra istome osnovan je SSS (Savez socijalističkih studenata). Kad bi samo znali kakvi odličnici su danas u tom kontrapokretu i tko je Miliciji otvorio stražnja vrata Pravnog fakulteta radi intervencije!

Tko je glasao

Ključ priče je u tome da

Ključ priče je u tome da SZ dobiva određenu svotu novca za te aktivnosti, a onda ju raspodjeljuje na projekte i aktivnosti po nekim kriterijima za koje je teško reći jesu li manje jasni ili transparentni.

Potpunu autonomiju nije moguće ostvariti jer nije moguće ostvariti potpuno samofinanciranje studentskih asocijacija.
Uvijek će biti o nekome ovisni, a taj netko su njihovi financijeri.
Kad ostvare mogućnost samofinanciranja kroz naplativost projekata na kojima imaju mogućnost raditi, tek tada se događa svojevrsna kretnja ka putu uspostave određenog vida "autonomije". Sve drugo je svojevrsni trening koji plaćaju porezni obveznici(škola demokracije).

Tko je glasao

Pogledajte članak 116. i

Pogledajte članak 116. i 119. Kaznenog zakona RH.

Tko je glasao

Članak 119. (1) Tko pri

Članak 119.

(1) Tko pri izboru ili glasovanju povrijedi tajnost glasovanja,

kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.

Tko je glasao

tu se uvježbava stranačka

tu se uvježbava stranačka disciplina.
sdp izgled je bar u tom dijelu časniji
mislim da imaju 2x pravo na veto, zato je i krenula studentska blokada

a ovako izgleda uvježbavanje demokracije:
http://www.youtube.com/watch?v=1xQW0iBvvcw&feature=player_embedded#!
studentica ne drži sudoku u ruci nego papirić sa brojevima za koga mora glasati (naravno sa HDZ liste)

http://www.slobodnifilozofski.com/2010/05/izjava-za-medije-inicijatiive-...

Tko je glasao
Tko je glasao

nakon odgledanog video

nakon odgledanog video materijala ne mogu doći k sebi. 20 godina od demokratskih promjena mi imamo sve veći broj sljedbenika edvarda kardelja i josipa broza. prvi je smislio učinkovit sistem lošeg upravljanja državnim novcem bez ikakve odgovornosti, a drugi je poručio kako se zakona ne moramo držati kao pijan plota.

Tko je glasao

Pred 20 godina nastale su

Pred 20 godina nastale su dvije frakcije jedne stranke. Jedna se nazvala "pozicija", a druga "opozicija".

Tko je glasao

znam samo da je

znam samo da je (vjero)naučna literatura Evanđelje po Rojsu, a jedini važeći svjetovni je Zakon po barba Luki svih tih 20 godina koje spominješ, a ono prije, bar što se tiče ove teme zaboravimo da ne spamamo, tema je važna.
Što se osiguranja budućnosti tih vrijednosti tiče provlači se opći stav o izvrsnosti i jedinom besplatnom studiju za takve. Ako i ne gledamo ovaj video, već se iz teksta dnevn dnevnika vidi da su studentski pretstavnici na sveučilištu samo dekor.

Tko je glasao

ovo je strašno. hvala ti na

ovo je strašno. hvala ti na linku i molim svakoga tko ima 3 minute da klikne na youtube link i pogleda video koji traje 2:52. prestrašno. mislim da bi naši profesionalni političari imali što naučiti od studenata.
sad mi je malo jasnija facebook grupa anti-studenti zajedno koja ima pobrojane sve grijehe studenata zajedno, ali ne i ovakve stvari.

u praksi na hodniku faksa stvarno tako izgleda, na ulazu i hodniku te salijeću da ideš glasati, neki pitaju za koga ili kažu da nemaju za koga pa ga "upute", ali ovakvo nešto moram priznati da nisam osobno doživjela.
što se papirića tiče, kod nas se pojavila takva grupa "mladeži" i par mjeseci prije izbora osnovala studentsku udrugu pa su preko toga nastupali zajedno i situacija je bila nešto jasnija - glasove su dobivali "uđuture" (još su se i bunili što nisu na listiću bili svi na jednom mjestu nego razbacani po godinama (!?) pa su ih jadni ljudi morali tražiti po listiću... toliko o tome)

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

na koje profesionalne

na koje profesionalne političare misliš
pa očito je da je to iz profi kuhinje
ovako inače izgleda inicijacija
znam da ti mladi budući političari ovdje prvo kako veliš malo omirišu lovu (do toga da kupe automobile, naravno na naš račun) a onda i ovo kako si uočila: koja odgovornost, njihov glas je bitan samo kao glas mase
dakle
živjela blokada ffa, ona je prvi pravi trag demokracije, na nju se nastavlja varšavska (tu isto dolazi do ovakvih stvari, ali ipak...)

Tko je glasao

mislim na političare na

mislim na političare na parlamentarnim i lokalnim izborima.
promatrala sam sve izbore od 18. godine i nagledala sam se svega, ali sudokua nije bilo.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

bitna je veličina:), dakle

bitna je veličina:), dakle šalabahtera, da bude sve u skladu sa inače prepisivačinom
Inače dnevnik ti je jako dobar
bojim se da svejedno neće izazvati previše interesa, a zapravo je jako bitano što se dešava odmah na početku ulaska u politički život
p.s. na filozofskom nema hdz mladeži

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci