Tagovi

demoKracija ministara

DEMOKRACIJA MINISTARA
savršeno je skrivena...

ministarsku demoKraciju...
(savršeno skrivenu) lako se može prepoznati i otkriti vrlo svježom demoKracijom ministara u proizvodnji NOVIH, novijih i najNovijih poreza...

porezni lopovluk
tuđe slobode, prihoda, imovine i ljudskih prava... otkriva lice i naličje ministara i kandidata za ministre...

ministri...
olako i opasno veoma brzo smiju i mogu porezoDavcima narediti plaćanje NOVOG poreza... ako MORAJU ostvariti prihod za svoj rashod bez obzira na prihod...

<<>>

ministri (20-tak)
vladaju državom onoliko svojeVoljno... koliko im dopusti (10-tak tisuća) kandidata za ministarsko vladanje...

jer...

kandidati za ministarsko vladanje...
smiju i mogu pokrenuti desetke tisuća ambicioznih političara da uz pomoć medija... probude narodnu mržnju protiv vladajućih ministara... i uspješno smijene svojeVoljno ministarsko samoOdlučivanje...

<<>>

dogodilo se...

ministri...
htjeli su podebljati porezni lopovluk NOVIM porezom na nekretnine...

porezni lopovluk...
mrzak je porezoDavcima do neba...

kandidati za ministarsko vladanje...
dobili su savršeni argument da uz pomoć medija... probude narodnu mržnju protiv vladajućih ministara... i uspješno unište vladajuće svojeVoljno ministarsko samoOdlučivanje...

ministri...
oprezni i uplašeni do gležanja... odustali su od poreza na nekretnine...

<<>>

vrijedno je razumjeti...

milijunima stanovnika...
zarobljenih u državu... manipulira 20-tak ministara i 10-tak tisuća kandidata za ministre...

demokracija danas jest...
vladanje ministara i kandidata za ministre... milijunima državnih stanovnika...

milijuni zarobljenih državnih stanovnika... od prvog razreda osnovne škole MORAJU naučiti...

demoKracija (ministara)...
najViša je vrijednost za... blagoStanje zarobljenih državnih stanovnika...

<<>>

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci