Tagovi

dem(geo)grafija kao klju?na to?ka sukoba u Izraelu/Palestini

Prou?avaju?i u posljednje vrijeme samo uzroke ovog sukoba, njegov tjek, a i mogu?e rješenje kao klju?na to?ka mi se nametnuo demo(geo)grafski problem.
Ono što je sasvim o?ito i jasno jest da se ni mi "neutralni" ne?emo složiti oko toga koja je strana u sukobu u pravu, a ono što je najbitnije ipak moramo priznat realnost, pa ma koliko se nekima od nas ne svi?ala(pa ma u kojem pogled):

Ni Židovi ni Palestinci se ne?e nikada odre? prava na "Svetu Zemlju" i sva naša prepiranja oko tko na nju ima pravo su promašena, iako sam osobnog stava da pravda koju kroji "zapad" i nije baš najpravednija, a pogotovo nije najbolje rješenja kad se po?me krojiti sudbina "nezapadnih" naroda, najbolji primjer za to je svo zlo koje su nanijele kolonijalne granice u Africi, koje nisu poštovale lokalne zakonitosti.
Jedan od takvih hirova jest i britansko obe?anje Židovima njihove države u Palestini, i njihovo naseljavanje u zemlju koja nije prazna ?ekala 1500 ili koliko ve? godina.
UN je isto tako u startu zepetljao gordijski ?vor amenuju?i Britansku ideju o dvije države na tom podru?ju-Arapske i Židovske, naravno da su je ovi drugi objeru?ke prihvatili.
No tko je u tome svemu išta pitao starosjedioce??, zar su Palestinci ni krivi ni dužni tribali prihvatit Njema?ki, Europski, grijeh i podnit pokoru za ?iš?enje "zapdnja?ke" duše?
Da dalje ne duljimo, svjetski poredak se ionako ne kroji po pravdi, ve? onako kako velikima odgovara, tako je uvik bilo i tako ?e i dalje bit, ono što je ?injenica jest da je Izrael priznat, ali priznata je i Palestina, i oboje postoje i postojat ?e(ukoliko se stvarno ne desi najcrnji scenarij) i to triba prihvatit-to je danas i Palestinska i Židovska zemlja, i teško da ?e se desit odstupanje.

RJEŠENJE?
Ukratko, Said tvrdi da je jedino mogu?e rješenje: jedna država, i suživot oba ravnopravna naroda u njoj, pomirdba itd.
Uistinu najbolje rješenej, no znamo da je daleko najmanje mogu?e, a demografija je ve?i problem od svih drugih(Židovi bi postali manjina u državi).
No prije toga, imamo još samo par rješenja, priznanje UN-ovog i svjetskog plana: dvije države, najprije bi zahtjevalo povla?enje Izraela sa okupiranih teritorija, obostrano priznanje, što je opet u dobroj mjeri utopija, no po meni znatno realnije rješenje od onoga ve? navedenoga, iako bi zahtjevalo odstupanje od politike "velikog Izreala" i Izlaska na Jordan i odricanje od ve? zazuzetih teritorija i koloniziranog jedinog plodnog zemljišta na zapadnoj obali.
Zahtjevalo bi i napuštanje oštre Palestinske politike-nepostojanje Izraela, iako bi to bilo jedino za njih normalno i prihvatljivo rješenje, teško da ?e to posti?i.
A tre?e i najgore, ali nažalost rješenje kojim se sada vodi Izrael jer ima mo?-istrebljenje one druge strane, bar sa tog teritorija, a 4milona Palestinskih izbjeglica govori o tome da je ta politika itekako realna.

DEMO/GEOG/RAFSKE ?injenice:

poslužit ?emo se CIA-inim World Factbookom, iako su mi neki podatci to?ni, ali mogu dobro ilustrirat situaciju:

Pojas Gaze
st 1 500 000
udio st 0-14g : 44%
median godina:17,7g
natalitet: 37,75promila
mortalitet: 3,5
infantilni mortalitet: 19
o?ekivana dob:73
TFR(živoro?ene djece/ženi): 5,19
godišnja stopa rasta stanovništva:3.422%
neto migracijska stopa: 0
religijski sastav: muslimani 99,3%

Zapadna Obala
st 2 400 000
udio st 0-14god: 38%
median godina:20,2
natalitet: 25,9
mortalitet: 3,7
infantilni mortalitet: 16
o?ekivana dob:74
TFR:3,3
godišnja stopa rasta stanovništva:2.225%
neto migracijska stopa: 0
religijski sastav:muslimani 75%, židovi 17%, krš?ani i ostali 8%

Palestina ukupno
st 3 900 000

Izrael
st 7 122 000(sa 400 000 na okupiranom teritoriju)
udio st 0-14god 28%
median godina:28,9
natalitet: 20
mortalitet: 5,4
infantilni mortalitet: 4,2
o?ekivana dob:80
TFR:2,7
godišnja stopa rasta stanovništva:1.713%
neto migracijska stopa: 2,52promila
religijski sastav:židovi 76%, muslimani 16%

Ono što u startu treba naglasiti da ne mislim ovde iznosit predubiozne analize, ve? jednu analizu koja ?e sasvim jasno ukazati na problem.
Pa krenimo od demografskih pokazatelja, ono što mene iznena?uje jest o?ekivana životna dob na Palestinskim podru?ijima koja je skoro na razini RH, i uz velik inafntilni mortalitet, koji je ?ak i nizak u odnosu na ono što sam o?ekivao.
Kada bismo imali mirnu situaciju i daljnji miran gospodarski razvoj mogli bismo o?ekivati pad infantilnog mortaliteta te pove?anje godišnjeg prirasta te tek naknadno smanjenje usljed sekularnog pada nataliteta i pove?anja mortaliteta usljed starenja populacije. No stvari se o?ito odvijaju druga?ije.
Prije svega bih naglasio sljede?e, o?ito je da i Izrael ima povoljna demografska kretanja, no i gledaju?i ovakve sirove podatke možemo izvu?i nekoliko zaklju?aka koji su sadašanjoj geopoliti?koj situaciji izrazito nepovoljni za Izrael(koje ?u izvu? na osnov dosadašnjeg iskustva):
1.ono što je o?ito iz primjera Gaze jest da pozitivne demografske rezultate kod izraela ponderira muslimanski dio stanovništva, dok u slu?aju pojasa Gaze iste smanjiva Židovski udio u populaciji, tako ako bismo gledali sa aspekta nacije/vjere i imaginarno zamjenili onih 17posto židova i muslimana "uljeza" rezultati za sam Izrael bi bilo daleko nepovoljniji

2.ukoliko se sjetimo mogu?ih rješenja pitanja onda moramo znat da bi prva dva podrazumjevala povratak Palestinskih izbjeglica u domovinu, onih koji sada nemaju to pravo, a radi se o nekoliko miliona ljudi, koji bi još više poboljšali demografsku sliku Palestinaca, a srozali Židovsku, dok u isto vrijeme vlada mišljenje da je Židovska useljeni?ka baza gotovo presahla(godišnja stopa 2promila, s vjerovatnom tendencijom smanjenja)

3. jednostavan izra?un o udvostru?enju sadašnjeg broja stanovnika, ukoliko se nastave sadašnje stope rasta govori sljede?e:
-st. pojasa Gaze bi se po stopi rasta od 3,42% godišnje udvostru?ilo za 20,6godina, što zna?i da bi ih 2029. godine bilo preko 3milona(tolika je skoro danas cijela populacija Palestine)

-st. Zapadne Obale bi se udvostru?ilo za 31godinu, što zna?i da bi ih 2040.godine bilo 4 800 000 od ?ega 860 000židova(naravno iz ve? gore navedenih razloga ipak znatno manje)

-dok Izrael to postiže za ?etrdeset godina, zna?i 2050 godine 14 200 000 od ?ega bi bilo 2 400 000 Palestinaca, u isto vrime Pojas Gaze bi se ve? drugi put udvostru?io te ima 6milona, a Zapadna Obala bi bila na 1/3 puta sa preko 6, 5milona st, od toga 1,5Židova.
Pa nakaratko zamislimo 2050godinu, 13 300 000 židova, 13 400 000 Palestinaca.

-no poigrajmo se još malo brojkama, imaginarno prebacimo onih 16,5% uljeza i prihvatimo da se drže mati?nih demografskih stopa:
Pojas Gaze je sasvim jasan, 2050. godine 6milona Palestinaca, Pojasu Gaze oduzimamo 408 000st, dok Izraelu oduzimamo 1 200 000 st. Dakle Židova 6 328 000, Palestinaca u imaginarnom Pojasu Gaze 3 200 000.

Vratimo se u 2050. godinu, Židova 12 656 000(a ako se pojavio višak od 400 000 na ra?un one cake da su pribrojeni i oni na okupiranom teritoriju onda ?ak za manje 800 000) te Palestinaca: 6milona+8 320 000 jednako je 14 320 000. A tek da ubrojimo povratnike, ono što je bitno, relativni udio ?e biti ovakav(u slu?aju izostanka pokolja i sl.), a apsolutno možemo samo naga?ati, a sutra ?u više o tome.

Mislim da je svaki komentar suvišan, ono što valja napomenuti ove projekcije služe samo dabismo dobili uvid u stanje na terenu, i uistinu bi bilo glupo o?ekivati 6milona Palestinaca u Pojasu Gaze, ali gdje ih o?ekivati???? Veliko pitanje koje ?eka odgovor, a ovaj tekst je samo uvod u razmišljanje, da vidimo s kolikim smo se ?avolom susreli.

U sutrašnjem nastavku sljedi nastavak analize demografije, sa uklju?ivanjem demogeografije, geografije itd., pa sve do politike.
Želio bih ovim tekstom zapo?et jedan niz tekstova koji bi sagledali realno klju?ni problem rješenja problema u Izraelu, on je palestinska demografska nadmo? koja ?e rasti, ekološki pritisak, gospodarski pritisak, Izrael ?e morati otvoriti granice(ali postavlja se pitanje kome?), sukob oko vode, plodnog tla, pandorina kutija eventualnog otvaranja granice za Palestince itd.

Tagovi

Komentari

Komentar iz dobroćudne

Komentar iz dobroćudne istraživačke radionice:
Možda bi i/u ovoj analizi trebalo pažljivije koristiti termine:
Židov- vjernik-pripadnik židovske vjere(?), pripadnik židovskog naroda-etnički pripadnik toga naroda (?)
Izraelac-državljanin države Izrael (može bit Arapin, Rus, Nijemac, Hrvat , Židov s obzirom na etnikum, odnosno židov, musliman, pravoslavac, budist, ateist, agnostik...s obzirom na vjeru).
Arapin- ovdje je zahtjev za preciznošću još veći. Primjećujem da ovo ime izjednačavaš s terminom "musliman". To je faktografski pogrešno.
Palestinac- pripadnik naroda ( faktografija: Palestinci nisu niti etnički jedinstveni. Vjerski mogu biti sve, kao i svi sredozemni narodi uostalom).
Drugo: Država Izrael je povijesna činjenica. Kao i država Palestina u nastajanju. Njih su osnovali Ujedinjeni narodi nakon Drugog svjetskog rata. Prema tome za tvoju analizu nije bitno radikalno vjersko ili nacionalističko ili bilo koje drugo obrazloženje otkud ove države na tom prostoru. Većina tih obrazloženja je ideološki, vjerski...obojena i u pravilu nema veze s istinom.
Treće: Svako rješenje nekog problema podrazumijeva pretpostravke za rješenje. Definiraj te pretpostavke. Formiranje država je izuzetno složen povijesni proces kojeg oblikuju svi mogući zamislivi utjecaji. Neki od tih utjecaja su determinirani drugi su posve slučajni. Dobro bi bilo moći sagledati i odmjeriti jedne i druge.
Četvrto: O tome kakva će biti država Izrael odlučuju izraelski državljani. U ovom povijesnom trenutku, stjecajem okolnosti, ta je država teokratska ( slična naprimjer Iranu), uz snažne i naglašene demokratske tendencije tipa parlamentarne građanske demokracije. Nitko njima ne bi smio nametati u kakvoj državi će živjeti. Ista je stvar s državom Palestinom. Nitko ne bi smio određivati kakvu će vlast građani Palestine birati. Ako i oni žele biti teokratska vlast, u redu. To je njihova stvar. Javnost, dobri ljudi, međunarodna zajednica svi su dužni reći da li je to dobro ili nije, ali nitko nema pravo određivati im što da čine. U ovom povijesnom trenutku, osnivač ovih dviju država, Ujedinjeni narodi, drže da je najbolje rješenje postojanje dviju nezavisnih, slobodnih država u međunarodno priznatim granicama. Različite zainteresirane skupine mogu imati različite prijedloge i to je posve u redu.
Peto: Ekstrapolacije u analizama ovakvog tipa nisu najsretnije izabrani metod. Možda bi se mogle koristiti kratkoročno, tek radi ilustracije. U suprotnom se bojim da analizu vode prema pogrešnim zaključcima.
Inače me vesele ovakve teme na ovom mjestu.
Hvala ti na trudu.

Tko je glasao

Vrhunski dnevnik. Moj mali

Vrhunski dnevnik.

Moj mali prilog:

- činjenica da se broj Palestinaca ne može povećavati ovim tempom jer nema fizičkog prostora ni na okupiranim područjima, ni u Izraelu
- činjenica da će s vremenom padati natalitet Palestinaca jer će im koliko toliko rasti standard, a Izrael i svijet će im nametnuti populacijsku politiku
- i sami Palestinci će morati ulagati u svoje obrazovanje, što opet znači pad nataliteta
- činjenica da će Izrael svim mogućim mjerama poticati iseljavanje Palestinaca u Europu, a možda i SAD otvori vrata
- činjenica da će Židovi dopustiti useljavanje i većeg broja nežidova oskudnih židovskih korijena, kao iz Rusije, kako bi namirili potrebe za ljudskim resursima
- činjenica da se puno Židova iseljava iz Izraela u bogatije države, a iseljavat će ih se sve više zbog nedostatka resursa

Tko je glasao

točno, iako je plan u

točno, iako je plan u nastavku ić u detlje, ipak sam i to predvidio, pa ako nije u ovom tekstu, onda ću ukratko:
-da, ali relativni udio će bit sličan, šta sam i napisa, u svakom slučaju izraelci gube utrku, al sigurno je da će Izrael 100% padat, dok je za Palestince moguće više scenarija, čak nije nerealan ni onaj o rastu(osveta zipke i sl.) itd., sve je moguće, ali cilj je bio uvest u problematiku

-opet ponavljam-fenomen osvete zipke kod potlačenih naroda, i još neki scenariji, iako je taj najvjerovatniji, iako će padat znatno sporije od izraela, jer on očito ulazi u posljednju etapu

-zanimljivo je da su bar statistički izrazito pismeni

-itd., a sutra ću nastavit diskusiju, sad još iman posla oko prevođenja nekog članka za smeinar

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci