Tagovi

Dekomunizacija Hrvatske

DEKOMUNIZACIJA HRVATSKE

Neke zemlje za vrijeme drugog svjetskog rata su tako?er imale partizanske odrede ili pokrete otpora koji su kao i kod nas nastali kao odgovor Hitlerovoj okupaciji. Nakon rata neke su se obra?unale sa komunizmom, jer su se komunisti po?eli skrivati iza antifašisti?kog pokreta za ostvarivanje svojih ideologija koje su poznate u cijelom svijetu. ?injenica je i to da antifašizam nije bio pokret komunizma nego demokrata, liberala, socijalista i komunista. Kao što je i ?injenica da su komunisti nakon uspostave demokratske Hrvatske preuzeli najbrojniju stranku HDZ'' da bi se kasnije isti ti komunisti razišli u dvije frakcije, gdje je ona druga prešla na stranu SDP-a. te na taj na?in oplja?kli Hrvatsku državu i gospodarstvo, te uništile moral i ljudske vrijednosti jer ih oni sami nisu imali ni malo.
To se može vidjeti i iz njihovog boljševi?kog nedemokratskog mentaliteta, gdje bivši udbaši i kosovci kontroliraju dvije naše najve?e stranke.
Za vrijeme raspada Jugoslavije i stvaranja Hrvatske države dio tih struktura je bio neizbježan, ali im se nakon toga nije smjelo dopustiti da zauzmu klju?ne pozicije u izborenoj nam Hrvatskoj. Dokaz tome su predsjednik Republike Ivo Josipovi?, predsjednik sabora Luka Bebi?, premijerka Jadranka Kosor, predsjednica Ustavnog suda Jasna Omejec, državni tužitelj Mladen Baji? itd...
Poznato je da je komunizam ure?enje boljševi?ko nedemokratskog, centralisti?kog i društva bez moralnih vrijednosti što je ?ista suprotnost demokratskom društvu, te kao takvo zbog nedostatka moralnih vrijednosti i sluha za potrebe društva nikako nije dobra opcija, a najmanje kad se društvo i država nalaze u krizi kao mi sada.
Zbog svih tih nepoželjnih i pogubnih poteza, slobodno možemo i moramo re?i da nam komunista i udbaša u vladaju?oj strukturi društva netreba i nesmije biti jer oni nas ne mogu izvu?i iz krize nego nas guraju sve dublje u provaliju.
Zato mislim da je došlo vrijeme za dekomunizaciju Hrvatske dok još nije kasno jer kraj je jako blizu, a ako je tako onda kraj bolje njima nego nama...

Tagovi

Komentari

Semantika riječi (de)komunizacija

Ako pođeš od latinske riječi COMMUNIS,-e (adj.), a koja znači „zajednički", „opći", „javni", a što su zapravo odlike koje krase neku zajednicu ljudi, društvo u najširem smislu riječi, onda tvoja kovanica (DE)KOMUNIZACIJA znači raz-društvljenje, raspad zajedničkog, javnog... interesa.

Moderna sociologija govori o gubitku socijalne kohezije, raspadu društva po šavovima, socijalne skupine (klase) više ne vjeruju jedna drugoj, jednom riječju – nismo više zajednica.

Postoje zakonitosti koje određuju ponašanje socijalnih skupina u uvjetima krize. Kako se pogoršavaju ekonomski uvjeti života klase koje gube svoj položaj nasrću na one ispod sebe okrivljujući ih da troše njihovo... Stvara se plodno tlo za radikalne, desne ideologije... (vidi danas Mađarsku).

I naše društvo je (de)komunizirano i ti si zapravo upotrebio pravi izraz. Nakon pljačke stoljeća, izdvajanja kaste branitelja, pauperizacije radničke klase i penzionera, bezperspektivne mladeže... naše se društvo RASPALO. Ideologija NACIJE, kao kohezionog (integrativnog) faktora se pokazala lažnom, što ona po svojoj prirodi i jest.

Ne bih želio biti prorok događaja, no ekonomske prognoze nisu baš sjajne. Jurčić kaže da mi Hrvati u kapitalizmu, sada kada smo uništili nekadašnju industriju, ne znamo od čega ćemo živjeti...

Nekim socijalnim slojevima kod nas voda je već sada došla do grla...

Tko je glasao

socijalizam/komunizam

http://pollitika.com/za-slobodnu-diskusiju-o-socijalizmu

posljednjih mjeseci pratim mješanje pojmova na portalu i krivo spajanje istih sa događanjima u prošlosti. Nažalost, takve krive spojeve mogu pripisati mlađim umovima, ali nikako starijim i obrazovanima od kojih se upravo najčešće i čuju, da oprostite, gluposti.

Ovaj tekst Zorana Oštrića je po mojoj ocjeni vrlo edukativan i kvalitetan za nekoga tko ima i malo volje ne praviti od sebe clowna ubuduće.

Tko je glasao

Istina tekst je edukativan,

Istina tekst je edukativan, ali šta je bio SKH i SKJ, sami su se nazivali komunistima mada mnogi od njih nisu ni znali ideologiju i kako je zamišljen komunizam, ali stvar je u tome da su isti ljudi bili na vlasti tada i sada, bitnije od njihovog imena su njihova djela ili nedjela...

Tko je glasao

Sasvim obrnuto, Branimire

Prvo pogledaj ovaj dijagram prije nego li išta prozboriš:

http://a.imageshack.us/img831/8861/bdphrvatska19002000.jpg

Važno je priznati gole činjenice: nisu nas Hrvate razvile do ovog stupnja civilizacije niti elite u K & K monarhiji, niti one u Kraljevini Jugoslaviji, niti ustaše 1941. - 1945., a bogami niti ova povratnička elita (Šušak, Gucić, Šarinić...) , nego smo se pridružili srednje razvijenim državama svijeta vođeni - komunistima.

Mi stalno izmišljamo neprijatelje, počev od Srba pa sada do komunista, a ne želimo pogledati istini u oči...

Tko je glasao

Ovaj pad od 1990. do 1996

Ovaj pad od 1990. do 1996 godine se cini kao da je tu bio - rat.
Ili ja tu nesto izmisljam....

Tko je glasao

dupla borba

bio je nažalost i paralelni rat za što većim grabežom naših novih vlastodržaća

Tko je glasao

bit će zanimljivo objasniti

bit će zanimljivo objasniti ovaj iz 2009, 2010...gdje će smijer krivulje biti paralelan sa tim ratnim periodom
tko će taj objasniti?

Tko je glasao

Da vidimo gdje smo dospijeli

Da vidimo gdje smo dospijeli zahvaljujući komunistima koji su nas uveli kako kažeš u srednje razvijeni svijet, jako smo se razvili pa sada svakog dana velik broj zaposlenih dobivaju otkaze, oni koji ne rade traže posao, traže i traže, a oni sretnici koji imaju posao jedva da sa minimalcem imaju za kruh i mlijeko točnije na rubu su gladi.
Ali ti su na rubu a šta jedu i kako žive prije nabrojani kad ovi koji rade nemaju za život.
Eto dotle su tvoji komunisti doveli naše društvo, ali bitno da se oni voze u novim BMW-ma, i grade kučice sa tri kata. Kad sve to pogledam mogu samo reći hvala komunistima zato što loše živim i neka mi više ne pomažu, lijepo neka spakuju kofere i sami se jave u ustanove predviđene za takve lopove i hoštaplere, da ih nemoramo mi hvatati...

Tko je glasao

Branimir P.

Jel' upravitelj bolnice u Popovaci zna da mu bolesnici koriste kompjuter.U svrhu lijecenja da,ali ovo ......

Tko je glasao

tenore moj šta ovo! nije

tenore moj šta ovo! nije valjda da ti smeta moj dnevnik gdje sam napisao samo istinu i činjenice.
Pustimo mi šta na latinskom znači COMMUNIS-e, kad od cijele te ideološke zamisli prošli se režim nije pridržavao nijedne, a značenje SFRJ sa naglaskom na S ili socijalistička pa ono nije imalo nikakve veze sa socijalizmom, kao što sam več rekao nije ni s komunizmom.
Ali ondašnja vlast je bila komunistička ili se je bar tako voljela zvati, a sadašnja je HDZ-va ili SDP-va a u njima su na ključnim mjestima za državu ljudi koji su bili članovi SKH.
Šta se je onda reci ti meni tu promijenilo, nije drek nego govno ali isto smrdi!!!

Tko je glasao

Još jedan pokušaj

Branimire, pogledaj posljednjih 20 godina hrvatskog kapitalizma:

http://a.imageshack.us/img267/1675/bdp19892009.png

Da ponovim lekciju: posljednjih 20 godina STOJIMO na mjestu (a sada smo polako počeli kliziti dolje). Jurčić kaže da Hrvatska neće propasti, ali će Hrvati živjeti 20% lošije nego danas. U KAPITALIZMU...

Dakle, industrijska revolucija počinje sa 19. stoljećem, a nastavlja se u dvadesetom. Napredne zemlje se snažno civilizacijski razvijaju zahvaljujući znanstveno-tehnološkom napretku.

Hrvati, na tlu današnje Hrvatske, cijelo 19. stoljeće stoje na mjestu, tj. zarobljeni su agrarnom kulturom (zaostalošću), a svjetlosne godine su udaljeni od uspona V. Britanije, Njemačke, US, Francuske, Nizozemske... na tragu industrijalizma...

Cijela priča se ponavlja tijekom prve polovice 20. stoljeća, kada su Hrvati u okrilju kapitalističkog društvenog sustava. BDP per capita se kreće oko 1.000 $. U isto vrijeme (samo) razvijene zemlje Zapada bilježe snažan rast, dok su na pr. Španija, Portugal, Grčka, Finska; Norveška ... u velikom zaostatku, dakle zaostale... Japan je u kapitalizmu, ali je zapravo zaostala agrarna zemlja, na pr...

A sada finale: priznaj Branimire da su Hrvate na ovu razinu kulture, standarda, blagostanja i civilizacije, koju danas pokušavamo održati, doveli - KOMUNISTI, u drugoj polovici 20. stoljeća....

Prije njih i poslije njih - VELIKO NIŠTA...

Tko je glasao

Richarde ako govorimo o

Richarde ako govorimo o istini i činjenicama onda moramo priznati da su se u bivšoj državi za vladavine komunista izgradile mnoge tvornice ili desila se industrijalizacija.
Ali činjenica je da su prilikom stvaranja Hrvatske države članovi SKH koji su bili na vlasti i u onoj državi sada samo obukli kaput HDZ-a te opljačkali i uništili skoro sve što su do tada stvarali "našim novcem". Seljaci se krave koja daje puno mlijeka a poslije ga razlije rješavaju...

Tko je glasao

Branimire, razmisli...

BORIS BUDEN:

„Činjenica da postkomunistički tranzicijski proces prati ekspanzija zapadnog kapitala, nezapamćena od imperijalističkih vremena, po pravilu ostaje isključena.[4] Čitav kompleks inače tako očigledne postkomunističke patnje – opće i masovno siromašenje, uništavanje posljednjih ostataka socijalističke solidarnosti i sa tim u vezi totalna prekarizacija ljudske egzistencije, izrabljivanje radnika koje podsjeća na rani kapitalizam, eksproprijacija društvene svojine sa često kriminalnim uplivom (takozvana privatizacija), reklerikalizacija čitavog društvenog života, kulturni konzervativizam, procvat desničarskih i fašističkih ideologija, kaos, rasulo, bezakonje, etnički sukobi, građanski ratovi, etc. – sve se to pripisuje propalom komunizmu kao njegova neizbježna posljedica, mitu prošlosti, a ne logosu suvremenog kapitalizma.“

[4] Potpuno u lakanovskom duhu: Naša slijepost spram bespoštednog lova za profitom zapadnog kapitala u jugoistočnoj Evropi upravo je konstitutivna za takvu stvarnost. Upravo ta slijepa mrlja omogućava da to i takvo činjenično stanje opažamo prije svega kao proces demokratskog i civilizacijskog napretka.

Tko je glasao

Ne kažem da u tadašnjem

Ne kažem da u tadašnjem društvu nije sve valjalo, neke dobre vrijednosti smo trebali zadržati a neke loše iz kapitalizma odbaciti.
Idealno bi bilo da smo sve što je bilo dobro neovisno kojem je vremenu pripadalo unijeli u temelje našeg društva, ali to se ne uklapa u program naših političara jer onda ne bi mogli lapati. Radnici se ne bi mogli ovako iskorištavati i guliti im kožu, bilo bi to sigurno pravednije društvo od ovog ali rekao sam to bi bilo idealno, zar ono postoji igdje na svijetu...

Tko je glasao

" a ne želiTE pogledati istini u oči..."

Visinu i rast BDP-a u jugokomunističkoj prčiji usporedi s rastom u nekim europskim kapitalističkim zemljama pa ćeš lako doći do zaključka koliko je taj vaš sistem u biti bio loš u odnosu na druge.
Naravno da se ništa bitno nije promijenilo i nakon "promjene vlasti" '91. jer su na pozicijama ostali isti banditi od ranije.

Tko je glasao

lupetalo jedno!

Bahati ignorantu, tvoj najveci doseg je lupetanje napamet. Naravno, tebi službena statistika ništa ne znaci.. Podaci su naravno iz perioda blokovske podjele..

Osnovno blagostanje stanovnika u etatističkim i kapitalističkim zemljama

GNP ; oček. života ; Obraz. ; Zdrav. usluge ; Osn.blagost. ; Razlika
1970
(1) ; (2) ; (3) ; (4) ; ( 5) (1) - (5)

Etatističke zemlje (a) 22, 6 ; 24.4 ; 25, 7 ; 16, 3 ; 22,1 ; 4,5

Države blagostanja (b) 11,3 ; 11,9 ; 15, 5 ; 13,6 ; 13,7 ; -2,4

Razvijene kapitalisticke 7,0 ; 10, 3 ; 13, 4 ; 18,3 ; 14,0 ; -7,0
zemlje (c)

__________________________________________________________________________-

* podaci u tablici su socijalni indikatoru

Izvor: "Welfare of the Common Man in Various Contriies", World Development, June 1978..

(a)Uključene: Njemačka Demokratska republika, Čehoslovačka, SSSR, Mađarska, Poljska, Rumunjska, Bugarska, Albanija, Kuba.

(b) Uključene: Švedska, Danska, Norveška, Novi Zelan, Ujedinjeno Kraljevstvo, Finska, Izrael, Austrija.

(c) Uključene: Sjedinjene Države, Kanada, Francuska, Australija, Savezna Republika Njemačka, Belgija, Nizozemska.

Hrvoje Štefan

Tko je glasao

slika govori više od tisuću riječi

Druže meni te tvoje brojke ništa ne znače. Pretpostavljam kako hoćeš reći da je skupina zemalja pod a) s najvišim ocjenama bila najprosperitetnija . Ako ti u to vjeruješ, ja nemam ni trunke želje uvjeravati te u suprotno.

Postoje razne statistike za svačije ukuse i uvjerenja, a ja nekako više vjerujem onima koje nisu pisali poznati drugovi. Ali ipak dozvoljavam da je u jednom kratkom periodu nakon ww2 dok je trajalo krčmenje opljačkanog i konfisciranog u socijalističkim zemljama bilo lakše živjeti barem jednom užem krugu okupljenom oko partije.

Kako rekoh slika govori više od tisuću riječi, a kako je bilo riječi od BDP-u evo jedna slikica i pride jedna tablica za zemlju u kojoj je prema ovoj tvojoj tabeli bilo najlošije.

http://www.google.com/publicdata?ds=wb-wdi&met=ny_gdp_mktp_cd&idim=count...

http://www.measuringworth.org/datasets/usgdp/result.php

p.s.

Mrak kad ću ja moći lijepiti slikice direktno u komentare?!

Tko je glasao

Zaboravia si napisat da je tu

Zaboravia si napisat da je tu budalastu tablicu osmislio Branko Horvat. Jel imaš njegov poster u WC-u?

Ma zamisli ti steve aka hrvoja, napiše: službena statistika..... blagostanje stanovnika.......... Izvor: "Welfare of the Common Man in Various Contriies", World Development, June 1978..

I mi bi sad trebali biti dotučeni argumentima. :D :D :D

Tko je glasao

države blagostanja

I tako su ljudi, masovno, 70-tih, bježali hrpimice iz država blagostanja, Čssr, sssr, rumunjske,..madžarske... snalazeći se kako su znali, stavljali glave na kocku, - samo zato jer nisu čitali statističke tablice, pa nisu ni mogli znati da će im na trulom zapadu biti duplo gore nego u DDR, npr.
A lijepo su im njihovi žbiri i partijski komesari govorili, da paze što rade, jer da postoje i tablice...

Tko je glasao
Tko je glasao

Samo ću reći da onaj koji ne

Samo ću reći da onaj koji ne razmišlja i donosi odluke kao komunist nije komunist.

Što je bilo bilo je. I to je okolnost koja više pomaže HDZ-u nego SDP-u. Zašto ?

Zato jer ima više ex-komunista u HDZ-u nego oporbi. Ironično.

Delete

Tko je glasao

Fatamorgana

Ma ti nikad ni nisi upoznao pravog komunista. Ovi koje ti tako nazivaš su obični "jebači rumene kadulje" - niš koristi. To ti je isto kao i kad čovjeku opsuješ - pas mater. Vrijeđaš psa!

Tko je glasao

kakav te komunizam

kakav te komunizam spopao
ekipe uhodanih hapatora mogli su to zvati i grofovijom ili carevinom ili komunizmom....sasvim svejedno jer sistem zamagljivanja nebitno kako se zove, bitno je: naprijed u nova hapanja, pardon pobjede, nema veze jel preko živih il mrtvih, komunista, seljaka, građana...
još je pokojni šuvar ustvrdio da od rušenja berlinskog zida nema jednog jedinog komuniste do Vladivostoka, a od onih kojih je i bilo valjda je on bio čista rijetkost, popriličan broj je stradao odmah nakon wwii, kod visarionovića još i prije, pokoji se provukao i živio vrlo šutljivo i skromno
boljševizam nije komunizam
a niti je u prošlom sustavu baš sve bilo sranje
sranje je što se namjerno neke vrijednosti nisu sačuvale i radi se uporno na sustavnom uništavanju i dokraja hapanju, naravno uz razne pridjeve ovisno o prigodi

Tko je glasao

Na kraju nije bitno kako se

Na kraju nije bitno kako se ti hapatori zovu, ali morao sam ih imenovati samo zbog usporedbe: isti ljudi u prošloj državi i isti ljudi u ovoj državi, šta im je zajedničko osim što vole biti na vlasti, pa lopovluk, krađa, otimačina ili kako kažeš "hapanje".
Vuk dlaku mijenja ali čud nikada.

Tko je glasao

da dobro, ali ovim nenamjerno

da dobro, ali ovim nenamjerno radiš veliku nepravdu baš onim rijetkima kojima je čast pokupljena častohlepljem hapatora. To je i inače područje lakog nesporazuma i sklizak teren koji lako odvlači u ideoloje.
To se i sada ponavlja

Tko je glasao

Mislim da svako tko ima čist

Mislim da svako tko ima čist obraz neće smatrati da je prozvan, jer i nije i svaka čast takvima ali jako ih je malo...

Tko je glasao

baš zato što ih je malo. Onda

baš zato što ih je malo. Onda je njihova čast upregnuta u obrnuto. Oni se niti ne osjećaju prozvanim ako su uopće preživjeli vlastito masakriranje
primjer Vicka Krstulovića
. Odnos prema brojnim izazovima i različitim otvorenim pitanjima nije kod svih hrvatskih komunista bio jednak, a također niti sam naziv komunist nije nosio isti sadržaj kroz čitav vijek Komunističke partije Jugoslavije. Proučavati te raznolikosti i proučavati te razlike među njima nije bilo »pametno« niti politički oportuno do 1991. godine, pogotovo ako se pronašlo te razlike, a nakon te godine problem je postao nezanimljiv za povjesničare sve do danas, što stvarno začuđuje.1
Istražujući neke aspekte hrvatske povijesti dvadesetog stoljeća sasvim slučajno sam »naletio« na lik Vicka Krstulovića i uočio zanimljiv »slučaj«............
Do rata 1941. Vicko i porodica žive isključivo od svoga rada. Nije bio "profesionalni" revolucionar, već iz uvjerenja i idejnog usmjerenja koje je dobio od oca Marka, starog socijaliste. Vicko nije primao "crvenu pomoć" niti je bio plaćeni funkcioner KPJ iz fondova Kominterne. Do 1941. Vicko je u ilegalnom komunističkom, radničkom pokretu proveo punu 21 godinu! U tom dugom periodu bio je politički sekretar PK SKOJ-a za
Dalmaciju i politički sekretar PK KPH za Dalmaciju. Bio je na čelu SKOJ-a, odnosno komunista Dalmacije, a istina je da su Split i Dalmacija imali najbrojnije članstvo KPJ i SKOJ-a u čitavoj Jugoslaviji! Dakle, Vicko je bivao na čelnim pozicijama upravo u onom kraju Jugoslavije gdje su komunističke ideje i članstvo bili najšire zastupljeni! Vicko pripada legendarnim sekretarima SKOJ-a.......
......Još prije nego je rat bio završen, Krstulović je u travnju 1945. došao u sukob s Bakarićem.....
Pred kraj života Krstulović je bio jako ogorčen i razočaran svojim bivšim kolegama a jedna od glavnih zamjerki je bila da »nisu uspostavili kult rada, nego kult ličnosti«

http://www.republika.co.rs/480-483/20.html

Tko je glasao

Kad pogledaš kod skoro svih

Kad pogledaš kod skoro svih naših političara je isto tako bitan "kult ličnosti" a ne rada..

Tko je glasao

pa o tome i pričam

pa o tome i pričam

Tko je glasao

" Identificirati, locirati, eliminirati"

Zato mislim da je došlo vrijeme za dekomunizaciju Hrvatske dok još nije kasno jer kraj je jako blizu, a ako je tako onda kraj bolje njima nego nama...

Slažem se. Meni ne fali još puno da sam krenem u obračun s bandom lopovskom komunjarskom.
'91. sam bio spreman dati život za bolju Hrvatsku, a danas sam još i više. I mislim da nas takvih ima opet jako puno. Samo se čeka neki novi "Tuđman", netko tko će nas okupiti i povesti.

:))

Tko je glasao

Mslm d s pk ck kd c

Mslm d s pk ck kd c ndlžn pshjtrjsk slžb pkpt tb tkv k št s t prvc pshjtrjsk stnv Vrpč.. P s t nd brcnvj kšljc nkljkn ljkvm...

Hrvoje Štefan

Tko je glasao

Štefek

Ti si kreten.

Tko je glasao

krrrekani možda Štefek ni

krrrekani možda Štefek ni nezna da Jugoslavije više nema, da mu je drug Tito umro i da živi u Državi Hrvatskoj.

Tko je glasao

@Branimir

Pa nije mu ni za zamjerit kad se od tih davnih vremena praktički ništa nije promjenilo. Drugovi su i dalje na vlasti, samo se sada ko po traci na čelnim pozicijama smjenjuju novi Titiči. Nanovo se njeguje bratstvo i jedinstvo, udružuju se željeznice i lutrije i sve češće spominje pojam jugoslavija.
Ako se nešto ne poduzme protiv toga, takvi kao Štefko će nam uskoro kucati na vrata i odvoditi nas na neke nove gole otoke. Ako su bili u stanju suditi herojima domovinskog rata i izručivati ih haškom tribunalu, nas sitne ribe (da ne kažem sitnozubane) će pojesti za doručak.

Dakle Jugoslavija je i te kako živa, samo se sada više ne zove tako. Za sada.

Tko je glasao

t s dkz zšt j ncst

t s dkz zšt j ncst tlk pgbn...

Hrvoje Štefan

Tko je glasao

"Indetificirati, locirati,

"Indetificirati, locirati, eliminirati" mislim da je to jedini način...

Tko je glasao

Lupi i osta živ

Poznato je da je komunizam uređenje boljševičko nedemokratskog, centralističkog i društva bez moralnih vrijednosti što je čista suprotnost demokratskom društvu, te kao takvo zbog nedostatka moralnih vrijednost...
Po tom receptu ti bi nas mogao podućiti o moralnom sustavu malih zelenih na marsu i bili bi ti beskrajno zahvalni. Mantraš o nećemu radi mantranja kao da svijet počinje upaljivanjem svjetla 90-tih. Alooo, mene podućavaš kak se deca delaju posebice ona ratna 90-95-te. I budi tak pristojan pak pročitaj najprije OVO , a onda pojasni gdje je to vladao društveno-politički sustav komunizma obzirom na izvornu ideju istog a što je u tom kontekstu predstavljao socijalizam i konkretni boljševizam.

Tko je glasao

Ako sam rekao komunizam nisam

Ako sam rekao komunizam nisam mislio da su se bukvalno držali ideje i priručnika, a koje društveno uređenje ne skrene sa idejnog puta, ali ovi su skroz zastranili.
"Socijalizam" njega nisam ni spominjao jer idejno to bi bilo skoro pa savršeno uređenje, primjer Švedske ali mi smo od toga daleko hrpu svjetlosnih godina...

Tko je glasao

Let the sunshine in

Golgota se, sudeći po upisima na Krsniku i ovdje, izgleda napušio, šest puta odvrtio mjuzikal ''Kosa'', i onda zaključio (= učinilo mu se) , da je Isus onaj zgodni s dugom kosicom, u ''isusovkama'', koji leti po svijetu bojnim avionima i raznosti (dispensation) mir ljubav i svjetski komunizam...
Svakako preporučam pročitati Golgotine upise oko isusovskog komunizma koji nas jedini može spasiti.

Tko je glasao

Tvoj plot - tvoj križ

Rekla si da na tvojem plotu piše - non pasaran za nas gladnu stoku izvanjsku. Zadnja crta obrane na privatnom vlasništvu kao močnog oružja hapajućeg egoizma na kraju će biti grobnica svih iza tog plota. I svi koji to vide a delaju se mutavi jesu ljigavi plod koji ne može preživjeti navalu crva!

Tko je glasao

Moje i tuđe

Golgota ( u prijevodu, za one koji ne znaju, to znači ''lubanja'')
ako si se ti dosada slobodno šetao preko tuđih plotova, onda je vrijeme da promijeniš vjeroučitelja.

Tko je glasao
Tko je glasao

Hipertrofija informacija

Ljubljeni moj mačak Beatriče12!
Golgota ( u prijevodu, za one koji ne znaju, to znači ''lubanja'')Pogrešno, pomiješale su ti se informacije, ne piše sve baš u arhivima. I daj si truda pa pronađi izvorno značenje pojma "golgota"! Inaće ću te podvesti pod - površne. A površno posljedično znači - ignore. A glede tuđih plotova i edena koje skrivaju - svaka jabuka bit će bitna kad se počnu brojati, bez obzira na zmije...

Tko je glasao

Kalvarija znači svod lubanje.

Kalvarija latinski znači svod lubanje. Golgota i Kalvarija se koriste često kao sinonimi za brdo Kristovog razapinjanja s time da Golgota na hebrejskom znači lubanja zbog kamenitog brda koje svojom siluetom podsjeća na istu.

Tko je glasao

Golgota... je posebno

Golgota...
je posebno mjesto...istina ona se danas nalazi u centru
Jeruzalema...pa je veoma teško doćarati, kako je sve to
onda izgledalo...dok je Isus...nosio križ, na svojem ramenu...
po (sada) prebućnoj ulici Deloroso...kako je to moralo biti
teško i dirljivo, dok se uspinjao...na Lubanjsko brdo....


pogled s Maslinske gore

Tko je glasao

I otvoriše se nebesa

Da, da Beatriče - ne treba biti bahat u neznanju. Seneka i brojček mudro zboriše, i ne kažu da znaju više od drugih... posebno mene koji znam da ne znam!

Tko je glasao

Blagoglagoljiva Golgota

Golgota na hebrejskom znači lubanja
To ste vi mene uzeli zrende, je li?
Pa što sam drugo i rekla nego da ''Golgota'' znači ''lubanja'''?
E, sad, je li to ime baš zbog ''oblika kamenog brda'', ili ima i malo jače značenje (recimo, krunska čakra odnosno sefirot, i tome slično), o tome već nisam kompetentna.
Samo jezikoslovlje. Metafizika -jok.

Tko je glasao

Golgota@-U SFRJ nije bilo

Golgota@-U SFRJ nije bilo visestranacja, slobode izrazavanja, pluralizma i nepovredivosti privatnog ili intelektualnog vlasnistva i sl. To su neke osnove za ulazak u EU ili NATO.
Ukratko nije bilo pluralizma.Naziv "komunisti" ili "komunjare" se bukvalno ne odnosi na drustveno uredjenje nego na jedinu mogucu i vjecnu stranku koja zna sve najbolje na svijetu i vodi brigu o svemu.
A narocito o tome da se ljudi ne zamaraju pluralizmom...
Bukvalno ostvarenje komunizma iz utopijskih knjiga je sasvim iluzorno i neprirodno.
Trebalo bi sve porezati na isti IQ i sve svesti na jednaki nivo nesposobnosti, svima da ti jednaki sluh, vid i ostalo.
Takvo bi drustvo jednostavno izumrlo i kad bi se tako bolesno negdje i rodilo.
Da ne kazem da bi trebalo falsificirati usput i svu medicinu i psihologiju narocito...

Tko je glasao

Eureka

Dobro jutro, Gnjus - baš ti fala kaj si me probudil! :)))

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci