Tagovi

Degeneracija mišljenja, vlade i države

Degeneracija
Degeneracija =
* izrođenje (napuštanje/gubljenje prvobitne svrhe, postati nešto drugo, često suprotno od nakane), izopačenje (postati drugačiji od prvobitnog), propadanje (samouništavanje), kvarenje (funkcionalnosti), pogoršanje (standarda djelovanja i "proizvoda"),
* opadanje duhovnih, humanih, moralnih, pravnih, stručnih,... vrijednosti,
* biološka promjena ili propadanje stanica , tkiva, organa; organizama (vrste fiziološka, patološka, nasljedna),
* pogoršanje funkcionalnosti, troškova i kvalitete rada, povećanje razvojnog jaza osoba, elemenata i dijelova organizacija, organizacija, države, vlasti.
Degeneracije su nepovratnog trenda ili reverzibilne.

U državama su brojni oblici degeneracije, ima ih na tisuće.Primjerice države koje sebe nazivaju demokratskim često nisu demokratske. Od zapošljavanja neodgovarajućih osoba za određeno radno mjesto u javnom sektoru pa do nerazumijevanja riječi i nemogućnosti mišljenja upravljača. Za narod je najopasnije degeneracija vlasti koja uvijek započenje degeneracijom mišljenja, a završava degradacijom i nestankom države odnosnom nastankom "banana države".

Degeneracija vlasti i države
Degeneracija država i degradacija građana imaju povratne veze, a degeneracija države svodi građane na sekundarne, drugorazredne subjekte (siromašne, s ograničenim znanjem, bez utjecaja na svoj razvoj i bez prava koja građanima pripadaju sa aspekta resursa na teritoriju njihove države.
Degeneracija države je nužna pojava u razdablju kada u odnosima "država" prevladava koncept moći i raznih vrsta ratovanja od ekonomskih do vojnih.
Uzrok degeneracije država su i režimi i kvazi elite čiji se članovi ne razvijaju te prema građanima djeluju kao paraziti i uništavači umjesto da obavljaju funkcije vlasti i elite. Kvazi elitama javni sektor služi kao "krava muzara" i sredstvo za uzimanje resursa od građana da bi hranili "kravu muzaru". Isprika najdublja kravama.
U nekom trenutku trebali oni pri vrhu vlasti i vladajući bi se trebali razviti da bi održali svoju funkcionalnost predvodnika i upravljača ali to ne mogu jer niti su stvorili organizacijske sustave koji bi im pomogli niti imaju dovoljnu sposobnost da učine potrebni razvojni iskorak osobno.

Degenarcija vlasti započinje prihvaćanjem inozemnih i od neformalnih interesa kreiranih neistina i lažima koji se plasiraju javnosti i u kojima sami žive da sebe ne bi trebali moralno osuditi i izvlastiti se od vlasti odnosno da ne bi završili u shizoidnosti i bolnici.
Pripadnici vlasti se preoblikuju u parazite i iscrpljuju građane, a istovremeno djeluju kao destruktori javnih djelatnosti. Degenerirana vlast često se oslanja na "uvezene ideološke gluposti koje im podmeću vladajući preko "utjecajnih institucija".

Vrste uzroka degeneracije vlasti su:
* infekcije (ideologijom, neznanjem , organizacijsko zaostajanje uzrokovano neznanjem ili kriminalnom djelatnošću, zaštite neformalnih interesa na teret državnog i građana,
* povreda nedovoljne alokacije resursa na prioritetne zadaće države, a prevelika tamo gdje je štetno,
* predugog nekorištenja utjecaja na određene skupne (pravosuđe, državna sveučilišta,... koje su se pretvorile u nazadnjačke i destrukrivne djelatnosti)
* nedovoljno djelovanja na one koji se ne mijenjaju ili na patološki poremećaje (kriminal, korupciju, sukob interesa,...)

Sredstvo degeneracije procesa mišljenja prvo - zamjena ispravnih riječi neispravnim

PRIMJER PRVI
"Nema političke volje za radikalne reforme" Večernji list 31.10.2016. Zvonimir Despot

Ako se prethodna rečenica koja u pravnom sustavu, a prema zakonima ne znači ništa, pokuša prevesti na "stručni jezik upravljanja" može se reći Vlada ne pokazuje namjere da smanji razvojni jaz i razvije državu!
Ako se rečenica formulira pravno mogla bi izgledati Vlada ne obavlja poslove iz svoje nadležnosti i radi protiv državnog interesa.

Koji je stvaran sadržaj iza rečenice u naslovu?"Nema političke volje za radikalne reforme."
Ustav i zakoni ne definiraju političku volju. Reforme – znače promjenu javnih politika i organizacije, a radikalne -pretpostavljam da je autor prvenstveno mislio na velike, nove, dobre djelovanje, a ne na nazadovanje, male i loše djelovanje vlasti.

Indirektno može se razumjeti da vlada treba znatno raditi na razvoju države da bi građanima bilo dobro, a da to vlada ne želi.
Je li onda riječ o veleizdaji? Može li se veleizdaji pripisati samo pridjev "politička" ili je riječ o stvarnoj veleizdaji koja zahtijeva pravno sankcioniranje?
Reguliraju li naši zakoni situaciju u kojoj vlada ne radi ono što joj zakon određuje ili čak što treba, ako u zakonu potrebno djelovanje ne postoji? Potrebno je dopuniti zakone znatno, a to nitko ne traži?!. Postoje li sankcija za vladu ako spomenuto ne čini pogotovo ako ugrožava na stotine tisuća sudbina građana siromaštvom, neznanjem i lošim zdrastvenim i drugim javnim uslugama?

Teškoća nedovoljno regulirane države i vlade te izostanak djelovanja institucija države na članove vlade je najvažnije pitanje razvoja države od samog nastanka država.
A kvazi elita tu teškoći nije ni imenovala, a kamo li riješila. Ona to i ne namjerava jer bi ju rješavanje te teškoće izvlastilo.
Tužno je pogledati kako godinama revizija ukazuje na loše ponašanje vlade i institucija, a nitko od upravljača ne snosi sankcije. Privatni sektor za takove greška daje otkaze i pokreće sudske postupke.

Loše rječi-loše mišljenje-loše rečenice - nema akcije ili je akcija pogrešna.
Nakon rečenica poput ove iz naslova novina gotovo je nemoguće okrenuti pravnu akciju. Ali kad bi bila izgovorena rečenica "njen prijevod" i ako je utemeljena vjerojatno bi došlo do pravnog postupka. I ovo što zovemo demokracija bilo bi mnogo bolje za građane.

PRIMJER DRUGI
"Zaposlenici su ljudi isključivo po političkom kriteriju jer je tako trebalo gradonačelniku za njegove ambicije. Večernji list 30.10.2016. - podnaslov u članku Projekte će birati građani i to na javnim raspravama, Lane Kovačević.

Ako podrazumijevamo da je političko djelovanje u korist države i građana onda je dobro da su zaposleni po takovom kriteriju.
Ne smije se štetno i dobro djelovanje u državi određivati istim izrazom "političko".
U filozofiji-mišljenju već su sami pridjevi sumnjivi i ne koriste se.

Što onda vjerojatno "misli" gđa. Švaljek i ako je tako zašto ne govori precizno?
Svaki pošten građanin bi trebao po zakonu djelovati kada je riječ o ugrozi države i njenih institucija. To bi pogotovo trebali činiti ljudi koje je država školovala do razine doktora znanosti i oni koji primaju državnu plaću. Ako to ne čine najmanje su nemoralni.

Ako rečenicu prevedemo "Dio zaposlenika pogotovo onih s većim plaćama su ljudi isključivo po osobnom kriteriju gradonačelnika jer je tako trebalo gradonačelniku za njegove potrebe. "
Ali sada je gđa izrekla činjenicu koja povlači pravnu odgovornost. Dakle ona zna da se čini protivno interesima grada i ne poduzima ništa. Ili da traži istragu ili istragu i dopunu akata grada ako to akt dopušta ili ako ga je leko "mimoići".

Jedna osoba ne čini, do nje druge osobe ne čine i "loši" počinju kolo voditi.

Praznina sadržaja i hrabrost utjecaja
Bez praznih i nesmislenih rečenica otuđenih od istine naši mediji imali mnogo manje redaka i minuta.

A pripadnici vlasti bi bili ismijani ili pozatvarani. Naravno ako bi se uredio dio pravnog sustava koji regulira rad vlasti i to počevši od ustava,, zakona i akata vlade.

Jedno je laprdati, a sasvim je različito i ispravno govoriti u kontekstu zakona i snositi odgovornost za izrečeno, odnosno poticati razvoj te se suprotstaviti gluposti i štetnom činjenju vlasti i vladajućih.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci