Tagovi

Defensor civilisationis

Danas je 8. maj i ako sve bude bilo u redu i sa nama i sa planetom iza ponoći bi trebao nastupiti 9. maj. Upravo negdje na prelazu ta dva dana u vremenskim zonama između Londona i Moskve, prije 67 godina fašizam (sinegdoha) je zvanično priznao svoj totalni poraz u ratu koji daleko od toga da je bio "običan rat"

WWII je u stvari bio sukob dvaju koncepcija razvoja ljudske vrste.
Jedna od njih – fašizam, predstavljao je "fundamentalnu alternativu vrijednostima Zapadne humanističke kulture" i njegov trijumf značio bi utapanje čovjećanstva u iracionalne zoološke sheme, armirane zvjerskim instinktima i nagonima.

Kao pojava i fenomen fašizam je zapravo u praksi ostvareno uzdizanje partikulariteta na nivo opštosti, a upravo je to ono što je njemačka klasična filozofija odredila kao apsolutno/radikalno zlo.

Fašizam je apsolutizacija rase, nacije i države. On je, i njihovo pretvaranje i inaugurisanje u vrhovne i vrhunske principe, ali i intezivna totalitarna pretenzija ka pojedincu za apsolutnom identifikacijom sa tim principima.
Fašizam je destrukcija individualnog.

Fašizam uzdizanjem vrste na nivo univezalnog principa (Nijemac, Srbin, Hrvat, "Arijevac", "Nordijac" ...), negira ono jedino univerzalno za sve nacije i sve rase, a to je rod, a rod je čovjek.
Određujući rod vrstom, on vrši redefiniciju samog pojma roda. Tako da fašizam zapravo i ne poznaje pojam čovjeka, on zna samo za vrstu, a vrijednost pojedine vrste određuje kolika je uopšte u njoj participacija ljudskosti (roda).

Fašizam je zbog toga dvostruka dehumanizacija - prvi njezin oblik je ubermenšizacija sebe, a drugi untermenšizacija drugog ... u oba slučaja radi se o negaciji roda, a o apsolutizaciju vrste.

Nasuprot fašizmu, kao druga koncepcija, stajao je antifašizam.
Krenuti u njegovo definisanje preko onog negativnog prefiksa anti je greška. A još je veća greška označiti antifašizam kao prostu negaciju fašizma. Antifašizam jeste reakcija na fašizam, ali iza te reakcije stoji stav, koji se oslanja na liberalne tekovine moderne koje su mnogo starije od fašizma.
Antifašizam je afirmacija onoga što fašizam negira.

I ako je fašizam otjelovljenje definicije zla klasične njemačke filozofije, to ne znači da je onda antifašizam ono njemu suprotno, tj. apsolutno dobro.

Antifašizam je skup svih mogućih partikulariteta (nacionalnih, vjerskih, idejnih), on je savez (kako to Nolte kaže) do tada “neprijateljskih svjetova” i između ostalog njegova veličina je i u tome.
Ali ono što je antifašizam napravilo najveličanstvenijom pojavom u novijoj ljudskoj istoriji je to što je taj savez formiran oko univerzalnog. Što su sve partikularnosti prepoznale ono što im je zajedničko i ono što je iznad svih razlika. Što je stvorena svijest o nužnosti odbrane univerzalnog i što je to univerzalno shvaćeno kao temelj moderne zapadne civilizacije.
Antifašizam je trijumf roda – trijumf ideje čovjeka.

I upravo zato se antifašizam sa potpunim pravom određuje kao civilizacijska tekovina.
On i nije i jeste tekovina tipa pisma ili računa, koji su tvorci civilizacije i koji su imanentni njezinim temeljima.
Antifašizam je taj naziv zaslužio zato što je u isto vrijeme i posljedica i izraz najteže misije civilizacije, a to je mijenjanje ljudske svijesti.
Antifašizam je pokazao da to nije uzaludni posao.

On je u stvari duhovni fenomen i kao takav prekrasan je dokaz da humanizam ne samo da nije više utopija ili akademska kategorija, nego je nešto za šta se svjesno išlo umirati.

Stoga se odnos antifašizma i civilizacije ne iscrpljuje samo kroz ono određenje njega kao njezine tekovine, jer je antifašizam je i branitelj civilizacije.
U momentima kada je njezine temelje ugrožavao fašizam, kao vrhunski izraz modernog varvarstva antifašizam je bio taj koji je branio i odbranio civilizaciju.

Značaj i veličina antifašizma su i u tome što je on još po jednom momentu sličan gore pomenutim pismu i računu.
Kao i oni, ni on naime nije "vlasništvo" ni slovenske, ni anglosaksonske ni npr. dalekoistočne civilizacije, on takođe nije ni babovina nijedne ideologije, već je doslovce opšteljudsko civilizacijsko dobro.

Komentari

moj je zločin manji od tvoga

koliko riječi
da bi rekao
da je jedan zločin prihvatljiviji od drugog zločina

luka

Tko je glasao

Shopping mall=logor

Cilj obrazovnog sistema u Kini je da čitavu generaciju podigne na viši nivo, a ne da iz nje sortira elitu. Najljepsše nove građevine u Evropi, kako komentira direktor Pisa programa, su shopping mallovi. U Kini su to škole. Eto to je novo, drugačiji, globalni svijet i novi odnosi moći u njemu. A što se fašizma tiče, i on danas ima novo lice. Breivik nije antisemit. Naprotiv, teror izraelske države prema Palestincima mu je uzor. Problem zapravo nije u fašizmu kojeg znamo kao takvog, nego u onome kojeg nismo u stanju prepoznati kao fašizam, koji nam izgleda, recimo, kao demokracija. Taj je najopasniji. Fašizam sutrašnjice neće imati lik fašizma iz prošlosti.
http://www.tportal.hr/kultura/kulturmiks/194499/Fasizam-sutrasnjice-nece...

Tko je glasao

@indian

@Red, ja sam se u prvom redu veselio tvom odgovoru da iz prve ruke čujem od nekoga (...iako, kontaktiram s više Rusa od jednog) pametnog i vjerodostojnog, neutralnog, kako objašnjava takovi revival i masovno propagiranje, recimo tako, krajnje lijevog sentimenta...a da u isto vrijeme na parlamentarnim izborima iste stranke tako loše prolaze.
Ja mislim da je ovo najbolje odražava ono što te zanima.
Pa ebga da probam.

KPRF nije nejaka partija, ali tačno je da ta njezina snaga nije proporcionalna sa opšteprisutnim kako ti kažeš lijevim sentimentom.

Kao prvo, jedan (manji) dio onih koji gaje taj sentiment još uvijek ne može oprostiti komunistima to što su bili slijepi na pojavu i uspon unutarpartijskih destruktivnih elemenata (npr. tipa Jakovljeva, Jeljcina …), koji su doveli do toga i da država šapatom padne i da se sistem uruši.

Drugi, veći dio sentimentalnih, jednostavno žali za socijalnom sigurnošću i životom koji je bio predvidiv i jednostavan. E ti su mi pomalo misteriozni, jer ne mogu da utvrdim jedan generalni razlog koji ih spriječava da glasaju plebiscitarno za KPRF.

Npr. među njima je značajan procenat onih koji su dio kompenzacije i satisfakciju našli u Putinovskom jačanju Rusije i nadaju se da će Putin krenuti i onom njima socijalno poželjnom smjeru..

Takođe ima i onih koji gaje bojazan da ona u programu KPRF "obnova socijalizma, ali socijalizma XXI vijeka" nije to što sadašnji komunisti pričaju.

Veliki broj npr ima trivijalne razloge - nesimpatičnost lidera KPRF, lični averzija prema nekim lokalnim komunističkim liderima, neugodna iskustva sa aktivistima itd. i tome sl.

No ono što je kod ovoga najinteresantnije je to da ne treba upasti u zamku klasične logike i misliti da bi u većini slučajeva tog sentimenta nestalo kada bi socijalna situacija bila bolja - nije tako.
I prvenstveni razlog tome nije čak ni ona socijalno zdrava kolektivistička crta Rusa nasljeđena iz institucije opčine, nego nešto sasvim drugo i za mene nadasve fascinantno.

E sada indian ja ne znam je l’te taj dio priče uopšte zanima , no i ako te interesuje onda na žalost nisam u mogućnosti da o tome pišem sada, jer sutra (mada sam planirao da plandujem) moram rano krenuti na kraći put.
Jedva sam da ti pravo kažem i Ljubi odgovorio, pošto sam to saznao prije nekih tri sata i podobro me iznerviralo

Tko je glasao

@Red,

...svakako ti hvala za trud i vrijeme,...
...znam da je to bilo pitanje što traži i vrijeme i još više kritički odmak emotivno neangažirane osobe....
I u ovim tvojim opaskama ima vrijednih zapažanja

Tko je glasao

Ne, nego...

Ne, nego opisuje sadašnjost! Ostankom UDBE i KOS-a (Velikog Brata) u RH se ništa nije ni promjenilo. Čak i ono što vidite i mislite da je drugačije, ne vjerujte, sve je to samo privid, i ostaće privid dok se ne provede lustracija.

Tko je glasao

vae victis

u posljednje vrijeme u više navrata sam pokušao napisati post o nacizmu, dakako ne po klasičnim obrascima kakvim se najčešće prikazuju ovdje, kada se materija vadi iz konteksta i tumači samo prema crno bijelim standardima, no ne stigoh jer jednostavno nemam vremena; velika većina ljudi uopće ne pozna sadržaj nacizma i njegovu genezu, niti je razmišljala o sadržaju totalitarnosti tog režima; u svom ranijem postu
http://pollitika.com/korijeni-totalitarizma
sam naznačio što se smatra grubom odrednicom totalitarizma - a to je ideja da država preuzima potpunu kontrolu nad čovjekom i njegovim životom, kontrolirajući ga ekonomski, socijalno, religijski, kulturno zadirući u svaki kutak života i podređujući ga nekom oćem kolektivnom dobru ili mitu. stvara se nova vrsta ljudi, prošlost nema značaja, prošlost ne postoji, a iz pepela prijašnjih društava kreira se novi čovjek odgojen prema kriterijima tvoraca totalitarnog sustava. ljudi su jednostavno "programirani" na državnoj razini koordiniranim aktivnostima u raznim sferama društvenog života; pojedinac je podređen kolektivu i "žrtvuje" se za njega, žrtvuje svoju obitelj u cilju općeg dobra. uz to ide obavezno kult ličnosti i idolatrija "velikog vođe", "sina naroda", i imaginarni neprijatelj koji vreba iz mraka i prijeti kolektivnom organizmu. vlada se uz pomoć straha, sijanjem terora, denuncijacima i masovnim zločinima, a policijski i sigurnosni sustav su kičma države. službena religija se ukida i transformira se u neki oblik pseudoreligije baziran na masovnim "happeninzima" za mase, a veliki vođa postaje predmet obožavanja do razine religijskog vođe.

što se tiče vašeg posta, on je dobar i služi svojoj svrsi - no ne bih se složio da je antifašizam tako kompaktan bedem, jer su svi prije rata "tezgarili" sa hitlerom očekujući da će on krenuti u suprotnom smijeru; svi su držali oči zatvorene na višegodišnju militarizaciju njemačke, samo su se nadali da će on krenuti na suprotnu stranu. oni koji su mu davali goleme kredite mogli su znati da on neće graditi samo traktore i kombajne; a svi znamo kako je rat završio i tko je postao jedina i najveća vojna sila na svijetu.
u vašem donjem postu se navodi kako sovjetski savez nikada nije predstavljao pravu prijetnju americi, što nije točno, sovjeti su imali golemi nuklearni arsenal uključujući i najveću ikada napravljenu nuklearnu bombu, a svi znamo da su za vrijeme kubanske krize centimetri dijelili svijet od nuklearnog holokausta. no sovjetska planska i kruta ekonomija jednostavno nije mogla držati korak sa fleksibilnim kapitalizmom, i tu su izgubili igru. afganistan i reaganov rat zvijezda su samo bili posljednji čavli u kovčegu toga režima...

Tko je glasao

paradoks

monty python bi rekao a sada nešto sasvim drugačije;
nastavak posta se odnosi na klasični stereotip nacizma koji prikazuje naciste kao retardirane idiote, a nacistički pokret kao pokret koji je na vlast došao prevarom i silom; nadalje postavlja se pitanje kako je taj pokret nastao u najobrazovanijoj zemlji na svijetu, zemlji koja je dala toliko genijalnih umova;
u frommovoj knjizi u kojoj analizira nacizam konstatira se da je najuže vodstvo III reicha, nekih 100 njak ljudi činili ljudi natprosječne inteligencije; njemački ratni stroj činili su izvanredni tenkovi, avioni, imali su najbolje podmornice, prvi koristili mlazni i raketni avion, bili na korak do atomske bombe ( neki kažu da su je u thuringiji i detonirali ), a hitlerov raketni program je preuzela nasa i sovjeti.
simpatizeri nacionalsocijalizma su bili poznati znanstvenici i nobelovci
gottlob frege
http://en.wikipedia.org/wiki/Gottlob_Frege
martin heidegger
http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Heidegger
knut hamsun
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1920/hamsun-...
johannes stark
http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Stark
philipp lenard
http://en.wikipedia.org/wiki/Philipp_Lenard
bruno thuring
http://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_Th%C3%BCring
zanimljivo pitanje bi bilo kako je od šačice uvrnutih idealista koji su mogli stati u omanju bavarsku pivnicu
nacionasocijalistička stranka imala ovakav uspon

Nazi Party election results[58]

May 1924 1,918,300 6. 5 32
December 1924 907,300 3.0 14 Hitler released from prison
May 1928 810,100 2.6 12
September 1930 6,409,600 18.3 107 After the financial crisis
July 1932 13,745,000 37.3 230 After Hitler was candidate for presidency
November 1932 11,737,000 33.1 196
March 1933 17,277,180 43.9 288 During Hitler's term as Chancellor of Germany
prva kolona datum, drugi broj su glasovi na izborima, treći broj postotak glasačkog tijela, četvrti broj članova u parlamentu. tablica je copypastana sa wikija,
http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_Party
malo je nezgrapna, ne da mi se sa njom zajebavati. poanta je da je u pitanju dijabolički projekt pokrenut od "lutkara" iz pozadine koji je od milijuna ljudi napravio poslušne zombije koji su za fuhrera bili spremni na najveće žrtve.

Tko je glasao

radio je bio bitan u usponu, nema baš paradoksa

Hamsun se čupao iz siromaštva
Njegovo aktivno priljepljivanje „budućim vladarima svijeta“ mu je trebalo osigurati mir neophodan za pisanje a daleko od jeze siromaštva u kojem je odrastao
Velika šteta je što taj genijalan pisac, zbog nemuštog igranja na političku kartu, ostaje dugo u svijetu nepoznat i nepriznat.
Heidegger pak igra sigurnije i postaje rektor sveučilišta po „svjetlošću“ i nailazećom „izvrsnošću“ nacista ... zahvaljujući visokom mjestu pokušava ublažiti štete koje uskoro ovi prave u kulturi, ali ne baš uspješno
U glavnom, kako bilo da bilo, ne služi na čast – ideologija zbog vlastite guzice, lijeva ili desna

Tko je glasao

Brojček

Ne mislim da se Hamsun "priljepio budučićm vladarima svijeta" da sebi osigura mir neophodan za pisanje.
Imao je on svoj mir za pisanje.
I do smrti se držao ideje nacizma.
Svoj Nobelovu nagradu je koliko znam poklonio Goebelsu.
Pozdravio je Njemačku okupaciju Norveške.
Sreo se sa Hitlerom.
!945 godine suđen, kažnjen novčano te proglašen senilan.
Da nije bio senilan pokazap je to i svojim djelom "Po zaraslim stazama" 1949 godine u kojem nema ni truna kajanja prihvačanju nacizma kao ideje.
Pokušalo se to od mnogih umanjiti ali nije išlo.
Što se toga tiće bio je principjelan i gotovo.
Iako nikada nije bio član nekakve Norveške nacističke stranke za razliku od svoje žene.

No sve to ne umanjuje njegovu vrijednost kao pisca. Ideologiju nacizma u njegovim djelima je nemoguće naći.
Jedino ako se traži pod lupom i naiđe na nešto antisemitskih komentara.

Tko je glasao

dobra zapažanja

svi ovi koje sam naveo su bili izuzetni znanstvenici, lenard i stark su preuzeli ideju "njemačke fizike"
http://en.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Physik
kao pokreta koji je trebao germanizirati fiziku i učiniti je više arijskom. to je još jedna od potvrda totalitarnosti sustava jer i znanost, koja bi trebala biti oslobođena ideologije i politike podređuju općem cilju - kontroli pojedinca, uništenje individualnog u korist kolektiva kojem upravlja izabrani pojedinac i partija.
na sreću slobodnog svijeta einstein, fermi, oppenheimer su zbog krvnih zrnaca, odnosno protivljenja režimu upotrijebili svoje znanje na suprotnoj strani. da nije bilo toga tko zna kako bi svjetska povijest izgledala.
sa druge strane, kao što često volim ponoviti nacistička prošlost nije smetala defensor civilisationis da u sklopu operacije "paperclip"
http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip
pokupe kremu njemačkih raketnih znanstvenika na čelu sa deklariranim ss ovcem werner von braunom i nekažnjeno ih dovedu u ameriku gdje će konačno poslati čovjeka na mjesec. posebno je notoran slučaj
http://en.wikipedia.org/wiki/Hubertus_Strughold
huberta strugholda koji je za vrijeme rata eksperimentirao na ljudima zamorcima u konclogoru dachau, gdje su logoraše testirali na hladnoću, toplinu, gubitak krvi, konzumiranje slane vode.
( zanimljivo da simon wiesenthal ove momke nije izveo na sud )
sličan ideološki pandan imate na suprotnoj strani, opet dokaz totalitarnosti režima
http://en.wikipedia.org/wiki/Suppressed_research_in_the_Soviet_Union

Tko je glasao

ne sjećam se tih komentara u tekstu

u svakom slučaju mi je bio otkriće, on je stvarno izniman pisac
a da je tako kako kažeš na kraju potvrđuje i to da ga je ex yu prevodila

Tko je glasao

brojček

Prijevod je od A.B.Šimića, a mislim da je objavljena tek 85 godine.
Oko prijevoda je Dragutin Tadijanović imao puno toga i onaj koji mu je povjerio nesređeni Šimićev prijevod.

Tko je glasao

kako prepoznati trag fašizma u riječi profesionalaca?

Ezra Pound: "Ako čovijek nije spreman trpjeti za svoju ideju, ili mu ideja ništa ne vrijedi, ili taj čovijek ništa ne vrijedi"
Knut Hamsun: "Dobro prođe bez traga, zlo sa sobom vuče posljedice"
Louis-Ferdinand Céline: "Nesposobnost za mišljenje osuđuje neke ljude na besciljnu mržnju"
...ovo troje genijalnih pisaca su primjeri u najmanju ruku simpatizera nacizma...i njihove misli koje sam uzeo za primjer su prihvatljive i korektne svakom antifašistu...i kazuju da svaka ideologija u interpretaciji intelektualca od kalibra može biti prihvatljivo interpretirana. Da je po riječima majstora riječi, mi korisnici kulture bi smo prepoznali fašizam tek kada bi završili na nekom stadionu s nekom obojanom trakom na rukavu...i kada bi zatražili od nas da zlatne zubne navlake predamo na za to određeno mjesto. Ne prije. Nepismeni bi bolje prošli, njih bi usmena predaja odvela među prvoborce pokreta.
...otprilike, objašnjenje zašto ne držim do intelektualnog prenamaganja niti jednog ideološki obojenog borca protiv totalitarizma. Vrijedna su mi mišljenja jedino onih što to rade s pozicija morala i humanosti, neovisno o ideologiji. Za to ne trebaju ljudske učitelje... osim majke ili bake.

Tko je glasao

ipak

ako u jednoj ideologiji deklarativno nema ni h od humanosti
nije logično da sljedbenik takve ideologije je human i moralan lik
zašto pristaje na to licemjerstvo? - njegovo djelo ne ukazuje na licemjera

zašto mi svi ili većina pristajemo na licemjerstvo sad?
a problem je vidljiv, iako
samo djelomično opisan sa onim: 1%-99%
rješenja kao da nema
zašto se većina od nas 99% pravi blesava

a izgleda da u povijest odlazi vrijeme prešutnih farsi
zvanih bon-ton, kulturno ponašanje, pristojnost, briga, humanost.....u povijest odlazi baš onaj dio toga koji zbog svog takvog samodopadnog postojanja omogućuje svojoj suprotnosti razmahivanje bez mjere

"institucije koje rade svoj posao" i "riječ struke" odavno su raskrinkani kao sveta vodica zla.
aktiviste, intelektualce, mlade entuzijaste - već uhodano spremno dočekuju sustav uhljebivačkim mehanizmom onesposobljavanja

uključiš se u tokove, i zbrinut si
savjest pereš akcijicama, ako te baš puno muči
aktivnost bijega od pravljenja blesavim je na izmaku

i da jedno nerješeno: kako je takav Hamsun, sa tom rečenico o dobru i zlu ostao vjeran pravljenju blesavim do kraja - iako je sam točno opisao u toj rečenici dobro i zlo

Tko je glasao

ignoranti

Evo, ova pametna djeca s Filozofskog su iščeprkala sjajan tekst koji objašnjava ovo o čemu govorite:

http://www.slobodnifilozofski.com/2009/12/antonio-gramsci-indiferentni.html

Sjajno, zar ne?

simoda

Tko je glasao

Mrzim indiferentne jer me

Mrzim indiferentne jer me smeta njihovo cmizdrenje uvijek tobože nevinih žrtava. Tražim da svaki od njih položi račun kako se odnosio prema zadacima, koje je pred njega postavio život i koje svaki dan pred njih on ponovno postavlja, račun o onome što je učinio i što nije uradio. I osjećam kako ću biti neumoljiv i kako ne moram rasipati vlastito sažaljenje i ne moram s njima podijeliti suze. Ja sam pristran. Živim i osjećam kako snažna svijest na mojoj strani već aktivno bije boj za budući grad, koji moja strana već izgrađuje

Tko je glasao

na što se osloniti?

...o tome i jest riječ.
Nikakva interpretacija emotivno ili interesno zainteresiranih nije vjerodostojna. Niti je tržište slobodno kada država nadoknađuje zaigranost bankara, niti je socijalno osjetljivo zdrave medvjede staviti na teret zajedničkog mirovinskog u punoj snazi, nije korektno boljševičke žrtve uzimati opravdanima, nije kršćanski očekivati pomoć od nekršćanskog naroda s prosječnom satnicom pet puta manjom od sebe samog, što upravo čini EU...ništa od tih velelijepih riječi ne znače ni koliko papir na kojem su napisane. A opet, koriste se u sasvim ozbiljnim razgovorima, pregovorima, komentarima, esejima...kao da im je značenje izvorno, u svoj svojoj čistoj bjelini kao da su jučer nastale.
...upravo o tome i jest riječ. Da i kvalifikacije i interesi onih koji reprezentiraju riječ i misao koja iza njih stoji nema težinu. Ovo jest ona Babilonska kula u kojoj ti glasovi što ih čujemo i slova što ih vidimo i značenja što iza toga stoje interpretiraju samozvani interpretatori za koje ne znam što im osigurava vjerodostojnost.
...što znači biti dobitnikom Nobela? ako navodno svoga pokloniš Goebelsu? što znači Nobel za mir dodjeljen predsjedniku koji je tek mjesec ranije preuzeo odgovornost za rat i mir?...koji to stručni časopis humanističkog smjera osigurava objektivnost izbora onih što se pojavljuju u njem´?. Na što se osloniti?

Tko je glasao

Žižek juče u NU2 priča

Žižek juče u NU2 priča zanimljivo o aktivnosti i sudjelovanju nekog xy, bilo koga u nečem, recimo raspravi, okruglom stolu, pisanju, komentiranju.... postavka: ako nemaš rješenje nemaš se šta javljati – ona u ovom trenutku nije važeća jer ne postoji dijagnoza – odnosno svi znaju da ne valja, ali ili neće razotkriti istinu ili većini odgovara ili stvarno nisu sposobni uvidjeti gdje je problem – jer tek onda se može početi sa rješavanjem. I rekao je jednu zanimljivu: došlo je vrijeme za veliku ispriku socijalizmu.

Mi ipak ne živimo u deklarativno diskriminatorskom društvu koje ubija one koje je prozvalo građanima drugog reda. Po osnivnoj postavci ilitiga Ustavu, ovo je humano društvo. Ali nešto se stalno kotrlja, melje puno toga.

Puhovski je povodom serije tribina u UHA-i „Sezona urbanizma“ tome dao naziv: stručni idiotizam. Prije njega davno arh. Nikšić je to nazvao Opredjeljenim idiotizmom
Nije se dijagnosticiralo što je to naše zlo koje će ostaviti i ostavlja posljedice: koji je posao institucijama i što je struka. Iako svi na sve strane vide i svjedoče o tom idiotizmu koji je uzdigao mikro apsolutizme
Apsolutizam se uvukao u zadnju ladicu
Ne zbog apsolutizma po sebi, nego zbog inercije, navike da ti netko određuje što da misliš.
Ali svi prepoznaju da je ne zaustavljivo krenulo nešto obrnuto od onoga što se isto tako nezaustavljivo kotrlja pola stoljeća (kod nas).
Apsolutni idiotizam je valjda stigao do zida iako nije jasno kako je izdržalo takvo političko uređenje ovako dugo

I sada: dijagnoza možda treba prepoznati da promjena ljudi nema koristi ali nema koristi niti raditi na jednak način.

Što bi bila i čemu do sada služi riječ Odgovornost?
Do sada služi za držanje u šaci onih koji nisu u spregama, jer za njih stvarno postoji zakonski određena materjalna odgovornost.
Za one po institucijama apsolutističkog idiotizma, odgovornost služi za kadrovsku borbu za prevlast

U političkom životu ona je ukrasna riječ političkog govora.

Tko je glasao

daltonist za obojane zidove

Apsolutni idiotizam je valjda stigao do zida iako nije jasno kako je izdržalo takvo političko uređenje ovako dugo...volio bih da si u pravu.
...ja taj zid ne vidim...a vidim idiotizam kako igra igre bez granica...

Tko je glasao

"...VALJDA stigao do zida...."

Istina, to sliiči na čvrsti, ala berlinski zid
Za kojeg nitko nije vjerovao da bi mogao pasti
Iako je svakom bilo jasno da je forsiranje prošlost

Ovdje i sad jedino što je transparentno jasno glasno i otvoreno

To je idiotizam sam

Neki dan predsjednik razreda komore Zg arhića veli skupu: vi ste ovdje i slobodno govorite zato što je moja dobra volja bila da stavim točku dijaloga unutar zasjedanja ovog skupa iako to što vi pričate služi qurcu – naravno da je on to pristojnije izrekao, ali bit je baš ovakva kako ja opisujem.
Tako isto predsjednik stručne komisije natječaja otvoreno na izložbi radova pred svima izvodi „šalu“ o podmetanjima natječaja
Dakle transparentno nije ništa, a zapravo je transpareno sve. Idiotizam nema, ili bar osjeća da nema, razloga za skrivanje u društvu koje ga je kao takvog iznjedrilo. To u isto vrijeme govori da je igra otvorena, ali i da je uhodanoj igri kraj.

Ipak je nekakav premijer u remetincu, ipak se bar pokušava suditi ratnim zločinima, ipak uz svo ignoriranje imamo blokadu ff, peripatetične prosvjede, tbf, vjetrenjaču, pollitiku, ipak nešto smo svrdrali i svrdlamo cijelo vrijeme .... shvatili da nije bit u četnicima, ustašama i yugoljupcima, da je ratu ishodište u enormnim pljačkama resursa, prostora i novca i bratskim dogovorima elita ex države

šaren je zid i vidi se

Tko je glasao

a što se "jačeg" zida tiče, možeš live pratiti za koji sat ovdje

http://www.tportal.hr/kultura/kulturmiks/193571/Pratite-predavanje-Tariq...
Dva sata kasnije, u 21 sat, slijedi predavanje Tariqa Alija na temu 'Trulo srce Europe'. Ali smatra da je 'Europska Unija konstruirana da bude unija bankara, a ne ljudi', i zbog toga je 'osuđena na neuspjeh'. Dvosatno predavanje možete pratiti na tportalu preko live streama.

Tko je glasao

lobistički sustavi

...vidiš, ja ti vidim problem s takvim zidovima što se kao prepreka idiotizmu dižu sada i ovdje...
...svi su ideološki. Da su pragmatični imao bih više povjerenja u razloge.
..te kao prepreke idiotizmu mi izgledaju falše, postavljene kao i one bivšim sustavima...samo da budu kao formalna granica jednom sustavu vrijednosti koji nikada nije niti zaživio e da bi se uspostavio novi a da sve ostane isto. Da niti taj novi ne dobije šansu da zaživi. A sve to samo zbog nesposobnosti biti dosljedan, zbog fige u džepu svih uključenih. Niti jedan sustav ovdje nije konzekventno uspostavljan, niti onaj prijašnji niti sadašnji društveni, niti društveni podsustavi poput socijalnih, upravnih, kulturnih, okolišnih... svi su ad hoc kombinacije nadograđivane od prilike do prilike...i sad kada je u slijepoj ulici bez pravog rješenja, bez mogućnosti resetiranja jer nema konzistencije, "intelektualci", životno ovisni od milodara države i lobista, u dubokoj žalosti objavljuju promjenu imena "sustava" kojemu pokušavaju dati "novi sadržaj". Mo´š mislit´.
...Tariq Ali npr. ili tkogod drugi može o svijetu konstatirati štošta, može pozivati na promjene paradigme, može skupljati sljedbenike...sve ok., ali ako ne vidi da su sve poluge za promjene pri ruci pogriješiti će ako ih pokuša popularizirati, ako populizmom pokuša osigurati potporu.
Biti će to ista greška poput prijašnjih, bilo koji populizam mora dovesti do lobističkog društvenog sustava kakav prevladava danas u nas i na zapadu.

Tko je glasao

ne znam, ali koliko vidim

ne znam, ali koliko vidim prepoznaje znakove razvoja kako se to odvilo u Grčkoj - prvenstveno preko nemoći vlada da odgovare prosvjedima - ignoriranje je "izlaz" u Grčki slučaj

Tko je glasao

O Grčkoj i sličnom već

O Grčkoj i sličnom već godinama je jasan razvoj događaja svakom tko prati brojke, i sociološki se je moglo lako pretpostaviti što sljeduje. Ono što je bitnije jest da baš u okviru toga je važno izabrati nepopulistički pristup, pod uvjetom da se zna kuda se ide...e, tu svi griješe. Misle da se je s rogatim moguće boriti rogovima.

Tko je glasao

Ovo:

grubom odrednicom totalitarizma - a to je ideja da država preuzima potpunu kontrolu nad čovjekom i njegovim životom, kontrolirajući ga ekonomski, socijalno, religijski, kulturno zadirući u svaki kutak života i podređujući ga nekom oćem kolektivnom dobru ili mitu. stvara se nova vrsta ljudi, prošlost nema značaja, prošlost ne postoji, a iz pepela prijašnjih društava kreira se novi čovjek odgojen prema kriterijima tvoraca totalitarnog sustava. ljudi su jednostavno "programirani" na državnoj razini koordiniranim aktivnostima u raznim sferama društvenog života; pojedinac je podređen kolektivu i "žrtvuje" se za njega, žrtvuje svoju obitelj u cilju općeg dobra. uz to ide obavezno kult ličnosti i idolatrija "velikog vođe", "sina naroda", i imaginarni neprijatelj koji vreba iz mraka i prijeti kolektivnom organizmu. vlada se uz pomoć straha, sijanjem terora, denuncijacima i masovnim zločinima, a policijski i sigurnosni sustav su kičma države. službena religija se ukida i transformira se u neki oblik pseudoreligije baziran na masovnim "happeninzima" za mase, a veliki vođa postaje predmet obožavanja do razine religijskog vođe.

kao da opisuje sadašnjost...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Hvala

na generalno afirmativnom komentaru - vaše mišljenje me je izuzetno zanimalo.

Imao bih nešto prokomentarisati, ali ne sada - sutra.
No prvo moram odgovoriti Ljubi, nadam se da mi nije već zamjerio.

Tko je glasao

@Red Cavalry

Nisam ti zamjerio, ali me tvoj odgovor, s obzirom da raspolažeš natprosječnim znanjima na temu, zanima!

Lj.R.Weiss

Tko je glasao

@indian

Regan je to stvarno rekao, međutim stvar je u slijedećem – ja sam u dnevniku govorio o opasnostima koju je predstavljao fašizam i opasnosti koju bi donijela njegova pobjeda, e sada hajde stavi ruku na srce i postavi sebi pitanje da li je SSSR u Reganovo doba predstavljao, ne samo takvu opasnost kao što je bio nekada fašizam, nego da li je uopšte predstavljao ikakvu opasnost za SAD i njezine satelite?

Kao prvo, “komunizam” nikada nije predstavljao opasnost kakvu je predstavljao fašizam … to je dokazano onim epohalnim izborom saveznika, koji je rezultirao stvaranjem antifašističke koalicije, a na drugo pitanje odgovori su dobiveni nedavno (i dobijaju se i danas) kada su se počele otvarati američke arhive od doba početka tzv. Hladnog rata.
I odgovor i na to pitanje je – ne.

Naprimer ’65. Džorđ Kenan, jedan od kreatora Trumanove dotrine Hladnog rata, kaže da svakome ko ima rudimentarne predstave o SSSR-u je bilo savršeno jasno da njegovo rukovodstvo (a tada se radi o Staljinu) nije imalo ni najmanje namjere da svoje ideale širi pomoću vojne sile.

Cijeli koncept Hladnog rata bio je baziran na ugrozi od agresije SSSR-a, a eto Kenan priznaje da je ona bila mit čak i onda kada je SSSR bio najjači, a šta onda govoriti o vremenu zastoja u doba Brežnjeva ili period poslije njega kada je kriza i ekonomska i duhovna bila golim okom vidljiva.

Interesantno je tako na primjer da analiza sovjetske štampe od početka Hladnog rata pa sve do Gorbačova je pokazala da je prisutnost mogućnosti rata sa SAD i u opšte predstave njega kao nekakvog neprijatelja izuzetno mala.
Cijelo vrijeme SSSR je pokušavao minimizirati tu opasnost (slično kao što je rađeno poslije Dogovora Ribentrop-Molotov) i da ne bi provocirao, a i da ne bi stvarao psihozu.

Za razliku od SSSR-a u SAD-e je konstantno podgrijavana atmosfera paranoje i skorog sukoba, što je neminovno uticalo na psihu generacija, koje su onda vrlo lako mogle da private tezu o “Imperiji zla”. Neposredno pred prvi Reganov sastanak sa Gorbačevom u SAD je izašla knjiga, koju je po naruđbi predsjedničke administracije napisao samozvani sovjetolog Konkvist, pod naslovom "Šta raditi, kada dođu Rusi?"

Knjiga je nevjerovatni rasistički pamflet, dostojan Njemačke ’30-tih godina i, što je najvažnije, ona izlazi u javnost onda kada je već svima bilo jasno da se mnogo toga nepovratno mijenja.

Ilustrativan primjer te stalne psihoze koja je u SAD permanentno podgrijavana, je slučaj kada budućem genseku Černjenku, kada je bio u ’70-tih u posjeti SAD prišao jedan farmer i rekao mu da je spreman svake godine besplatno slati četvrtinu svog uroda u SSSR samo da ovaj ne napadne SAD.
Černjenko je prvo blejao, a onda se počeo smijati i proveo je 5 minuta u ubjeđivanju jadnog čovjeka da ih SSSR neće napasti.

Takođe je indikativan razgovor filozofa Platonova (koji je bio član Gorbačovljeve delegacije u Ženevi) sa jednim od predstavnika trusta mozgova kozervativne stranke kojeg on u svojo knjizi "Poslije Komunizma" označava samo sa B.V.
Njih dvojica su razmatrali ideološku komponentu.
Platonov se zalagao za novi početak u odnosima koji je trebao biti baziran na ostavljanju po strani suprotnosti ideološkog karaktera i fokusiranju na razvoj svake druge saradnje.

B.V. je odgovorio da je to nemoguće, jer u ideologiji koja stoji iza SSSR-a jedna od glavnih teza je propast kapitalizma i da je zanemarivanje tog ideološkog aspekta u razgovoru sa onim koji bi trebao biti tvoj grobar, jednostavno nemoguće.

Platonov mu je na to rekao da je današnje kapitalističko društvo znatno drugačije od onoga iz doba Marksa i da marksizam nije dogma, da u njemu ima itekako prostora za adekvatnu ocjenu te nove situacije.
Takođe je dodao i da druga stana nije imuna na te destruktivne ispade, pomenuvši tada između ostalog i on Reganovo o Imperiji zla.
B.V. je na to mahnuo rukom izjavljujući kako se radi o propagandnoj retorici uslovljenoj političkom konjukturom tog momenta.

Hoću da ti kažem da kod Regana kao jarog antikomuniste mogla se pojaviti ideja o misiji spašavanja civilizacije, ali kod ljudi oko njega, koji su mu krojili politiku, kao izuzetno racionalnih i pragmatičnih nečeg takvog nije moglo biti.
Uostalom i sam Regan se kasnije odrekao te svoje ocjene, a da li se iko od političara onog vremena u toku procesa kapitulacije ili čak i denacifikacije odrekao ocjene nacističke Njemačke.

E a indian o onome u vezi totalitarizma ću sutra, nedavno sam se vratio - ja naime 9. maj ozbiljno slavim.

A i vidio sam da si pisao nešto o Musoliniju i Hitleru, pa rekoh da ti prvo na to odgovorim.

Tko je glasao

ˇˇˇˇ

@Red, ja sam se u prvom redu veselio tvom odgovoru da iz prve ruke čujem od nekoga (...iako, kontaktiram s više Rusa od jednog) pametnog i vjerodostojnog, neutralnog, kako objašnjava takovi revival i masovno propagiranje, recimo tako, krajnje lijevog sentimenta...a da u isto vrijeme na parlamentarnim izborima iste stranke tako loše prolaze.
...ja sam si to u svojem neznanju i zbunjenosti objašnjavao to otprilike,...pismeni i obrazovani su oduvjek pripadali narodnim elitama. Sljedovno su im status i primanja u takvim društvima bili takovi da i nisu djelili stvarnost s većinom, drugim riječima, ništa im nije falilo, svijet im je izgledao ružičastiji,...jedino što su imali za obvezu bilo je da to svoje oduševljenje sustavom urbi et orbi pronose iz dana u dan...
...otprilike tako sam u svojoj možda i iskrivljenoj mašti došao do postotka današnje potpore toj ideji na izborima. Ako ona velika većina odbija taj pristup, ako su to ljudi koji su proživjeli i iskusili i to prije i ovo deformirano kasnije, tko sam ja da im ne povjerujem da imaju razloga za svoje odluke...
...e, odgovoru na to sam se veselio. Tvoje osobno viđenje.
Ovo sve što si napisao čovijek mojih godina je prožvakao već više puta . Šteta da i ti i ja trošimo to vrijeme što imamo na propagandne, obavještane i diplomatske spletke.
Revolucije i promjene bi trebale biti za narod a ne u svrhu kruha svagdašnjeg tih službi.
...a što se tiče mog odgovora @tomyju, bolje pusti njega, on to zabavno radi...
...a i ne moraš sam nositi križ borca protiv totalitarizma?

Tko je glasao

Ma

znaš šta ja uvijek nekako krenem od početka prema kraju i došao bih i do toga .., mada nisam da budem iskren namjeravao da se na tome mnogo zadržim, ali sad kada vidim da te u stvari to najviše interesuje potrudiću se da pokušam dati barem komadić onoga što bi moglo da pojasni taj fenomen.

Ali sutra.

Tko je glasao

mpt i razni će pjevati (ili već pjevaju) druge pjesme

Pun krcat i sretan je zagrebački trg 10.04.41.
A onda jednaka slika i raspoloženje 8.5.45.
– tako pokazuju fotografije koje se vrlo lako mogu u nekom porodičnom albumu izmiješati
Ali nije da se nešto bitno razlikujemo od ostalih zemalja
Jedino što smo nešto kolektivno gluplji – a mjera je bitna stvar - pa su dvjestotinjak „pametnica„ u proteklom periodu organizirali usmjeravanje ljubavi uz pomoć medijskih magija i brzookretnih intelektualaca
Tako su u proteklom periodu za čitavu EU prepoznatljiv brend Balkana: Hrvati ustaše , Srbi četnici – i dok Merkel nije priznala da je pao multikulti, ovdje se pažljivo vrši uzgoj ustaše/četnici

Mržnja gleda gdje da se okrene – tko zna, možda sad mi budemo pametniji, iskustvo smo stekli

Tko je glasao

blasfemija?

...dobar dnevnik,
...ali kako si me natjerao da bolje razmislim, po svemu kako si iznio ispada da se i nekomu poput Ronalda Reagana slobodno može udjeliti titula "Defensor civilisationis". ...a to mi baš ne izgleda kao ono što si htio reći...

Tko je glasao

Ne znam

zašto tako rezonuješ?

Šta je to Regan branio ... i koliki je bio opšti konsenzus oko ugroženosti toga što je branio i uopšte potrebe da se to brani?

Osim toga i način odbrane nije ličio na ono kako se svijet odbranio od fašizma.

Tko je glasao

laički...

...pišeš "Fašizam je apsolutizacija rase, nacije i države. On je, i njihovo pretvaranje i inaugurisanje u vrhovne i vrhunske principe, ali i intezivna totalitarna pretenzija ka pojedincu za apsolutnom identifikacijom sa tim principima.Fašizam je destrukcija individualnog" između ostalog...
...kao povjesničar, ako se ne varam, znaš kojim riječima su Ragan & Co. krajem ´80tih slavodobitno na svakom koraku svjetini govorili o pobjedi nad silom zla. I to je bilo općenito mišljenje...kako god bilo, i USA i svijet je tada, prije tri i pol desetljeća, bio manje pod kontrolom unificiranog mišljenja nego danas, Pobjedu nad Sovjetskim sustavom (ne kažem komunističkim ,tá ta paušalizacija ne stoji jer komunizam nikad nije ostvaren nigdje već je bio himera za sovjetske ljude) nisu slavili samo zapadnjaci, Slavilo se je i u "oslobođenim" zemljama...vjerojatno stoga što im je dojadila intezivna totalitarna pretenzija ka pojedincu za apsolutnom identifikacijom sa tim principima i stoga što su željeli da napokon prestane destrukcija individualnog ...možda mi zaključak iz tog ponašanja masa živućih U Sovjetskoj republici i zemljama trabantima i njije ispravan? ali videći da komunističke partije tih zemalja i dalje ne dobijaju podršku na izborima veću od petine u tim zemljama rekao bih da tim ljudima još nije ovladala demencija, da imaju dobre razloge da od izraza "komunizam" bježe kao vrag od tamjana.
Je li to fašizam sadržan u Sovjetskoj praksi? koji priječi te ljude da požele ponovo živjeti u njemu, ne znam. Možda su , nelagodno mi je to izreći, fašisti ti koji u komunizmu vide zlo? ne znam. Ali znam da je u vrijeme općeg nezadovoljstva pecati izgubljene i ustrašene duše na mamac ocvalih i dokazano neuspješnih ideja grijeh po svim mjerilima. Da je bar štogod novog ponuđeno pa da čovijek odglumi naivnog zaluđenog dječarca...

Tko je glasao

Svtk s dns smtr

Svtk s dns smtr ntfšstm, njtžnj d svg jst d s njglsnj "ntfšst" n ptkl spd fšstdnh kmnstčkh skt.
Jbn crvn bnd GDŠ m s!

Tko je glasao

Ne smatra

se svako danas antifašistom.

Npr. ti to ne možeš nikada biti jer ne znaš ono elementarno - a to je razlikvati fašizam od komunizma.

Tko je glasao

prodaja ideološke boze

RC,

Elementarno je i kod fašizma i kod komunizma da su za sobom ostavili samo žrtve, jer je svatko bio potencijalna žrtva tko im se usprotivio. Razlika je samo u broju žrtava. prema tome nema tu nikakve suštinske razlike kako vi iz bivšeg Sovjetskog Saveza pokušavate sugerirati.
Ali za vas iz Rusije staljin ja sa svojim gulazima bio heroj. Tragično je da to još uvijekl ne shvaćate i pokušavate nama prodavati ideološku bozu o razlici između fašizma i komunizma.
Niste problem vi, nego ovdašnji ideološki zatucani članovi pollitike. zbog neprihvaćanja drukčijeg mišljenja ovo je ideološko obojeni komunistički a ne antifašistički portal, kako se ti poklonici kukavički zaklanjaju iza egide antifašista.Treba samo podsjetiti da su jugoslavenski komunisti ubijali antifašiste samo zato što nisu bili komunisti

Tko je glasao

Kritizerstvo

a ne kritika. Kritika ima metodu, hladno barata činjenicama koje stavlja u dijakronične (povijesne) i sinkronične (suvremene) relacije, s naglaskom na relacijama a ne pravocrtnim argumentacijama tipa Joe McCarthyevskog progona komunističkih vještica.
Svaki socijalni projekt - od političkih koncepcija do ekonomije - ima deklarativnu ideacijsku i materijalnu/operativnu komponentu (ovo je stvarno elementarno za pojam kritike, ima i kompliciranijih modela).

Po svojoj biti - deklariranoj ideacijskoj osnovi -i fašizam i nacizam su anticivilizacijski, znamo kako je operacionaliziran . Ima morbidne ali konzekventne razlike između metode gušenja Zyklonom B u Auschwitzu i metka u čelo ili leđa u Katynskoj šumi. Jedno je istrebljivanje cijelih nacija i rasa a drugo planirano ubojstvo više od 20 tisuća nepodobnih Poljaka. Stravičnost i jednog i drugog, kao čin, ne može i ne smije nikada imati opravdanje ali hladno analitički ima doseg koji govori o stvarnim ciljevima. Teoretski, ali samo teoretski, čak je i Staljinov tip "komunizma" mogao zbog ideacijskih natruha komunističke utopije izbjeći Katyn ali nacizam nije mogao izbjeći Auschwitz, on je njegov krajnji cilj u ideacijskoj osnovi, konačno rješenje židovskog i drugih untermensch pitanja.

Ideacijska osnova komunizma nije anticivilizacijska ali operacionalizacija kroz Staljinovu ideacijsku varijantu upotrebljivog "komunizma" gušenjem Varšavske pobune 1943.-1944., kroz Katynsku šumu, Gulag a onda kasnije i tipično neoimperijalističko gaženje Mađarske, Čehoslovačke, Poljske i pokušaj slamanja Jugoslavije 1948. - jeste.

"Komunizam" voljenog vođe u Sjevernoj Koreji je ideacijski i operacionalno daleko od utopijske ideje komunizma 19. st., koja je u Kapitalu ostala kao stvarno utopijski element jedne praktične političko-ekonomske izvedenice filozofske teorije i kritike (od Demokrita do Hegela). Upravo je ova filozofska utemeljenost političke ekonomije Kapitala - ovdje je riječ o filozofskoj a ne utopijskoj utemeljenosti - razlog tako lakoj i strašnoj vulgarizaciji "komunizma". Sinkronično - raj za političke konvertite tipa bivši sekretar CK - nacionalist 1990. i naravno kritizere.

Uostalom, najslavnija komunistička utopija (sinkronično) je ona Thomas Moora iz 16. st. , zasnovana na biblijskom komunalizmu (dijakronično), pa onda Grad sunca Tommasa Campanelle iz 17. st. i sl. Dakle, utopije koje dijele svoje osnove s kasnijom utopijom komunizma 19. st. nisu totalitarne izmišljotine Sovjeta, partizana, Crvenih kmera (i ovdje batina ima dva kraja) i svih drugih modernih vještica.

KP je u Jugoslaviji nakon '45. uvijek bila elitno društvo čuvara utopije (sa svim opasnim zloćama koje su proizlazile iz strastvenog vulgariziranja komplicirane ideacije) no, pravi lijevi masovni front (materijalni/operacionalni) bio je socijalistički, i to sa tržišnom ekonomijom i privatnim vlasništvom i inicijativom, od '60-ih pa nadalje.

Gledati stvari pravocrtno, ili kako je to Zamjatin nazvao "kroz kocku" je opasno - "dobre namjere" (recimo, neosviješteni i plitki plemeniti osjećaj "slobode" koji kaže "ja sam slobodan po cijenu toga da radnik i njegova obitelj crknu od gladi") vode do pakla.

Egzistencijalisti kažu kako je "svatko nakon 30. godine odgovoran za svoje lice", misleći pri tome na odgovornost zrelog pojedinca koji živi u zajednici da misli a ne samo da lupeta.

Tko je glasao

relativni plus

za odlične dijelove komentara koji pokazuju impozantnu erudiciju, no ne slažem se sa relativizacijom staljinove metodologije, jer katyn nije jedini zločin koji je staljin počinio, on je samo najdrastičnije pokazao šizofreni karakter njegove vlasti, jer je ubio svoje saveznike i obezglavio vojni vrh samo radi imaginarne osvete. pod dojmom upravo odgledanog filma "enigma" koji je romantizirano prikazao razbijanje njemačkog šifrarnog stroja, treba se prisjetiti da su upravo poljaci i poljski razbijači šifara dali ključni pridonos razbijanju koda tog zloglasnog stroja koje je imalo nemjerljive posljedice za razvijanje tijeka II svjetskog rata.
kada uspoređujemo aushwitz onda nećemo uspoređivati kruške sa jabukama, nego ćemo izabrati dalstroj-kolyma gulag
http://en.wikipedia.org/wiki/Kolyma
pa ćemo se podsjetiti da je jedan od poznatih zapovjednika sergej garanin osobno streljao kolone postrojenih logoraša koji nisu bili u stanju zadovoljiti dnevnu normu iskopa ( zbog proporcionalnog smanjenja hrane u odnosu na radni efekt koji stvara dakako zatvoreni krug ), ubijao ih je metkom u potiljak, dok mu je pomoćnik dodavao napunjeni pištolj. nesretnik je sa ubijanjima toliko pretjerao da je smanjio proizvodnju, što je njega u konačnici dovelo ispred streljačkog stroja. beskrajni morbidni cinizam podsjeća na scenu iz "schindlerove liste" mislim, kada onaj nacist za razonodu svako jutro iz karabina po logoru nasumce gađa logoraše kao divljač.
za razliku od pedantnih germana koji su uredno popisivali vlakove logoraša, rad plinskih komora i ukupni broj žrtava, tako da smo na kraju rata imali precizne podatke o razmjerama holokausta, rusi su balkanski neuredni ( no ništa manje "ekspeditivni") i broj žrtava je uvijek približan. u slučaju dalstroja do je +/- 500.000 ljudi. nećemo se sada razbacivati brojem gulaga i približnim brojem žrtava, no ne vidim neki civilizacijski iskorak u metodologiji i konačnom rezultatu.
dakako, anticivilizacijski je rasno-eugenički pristup, dok je "klasna borba" civilizacijska.
ne vidim civilizacijski napredak u činjenici da su postojale kvote streljanja "narodnih neprijatelja", i da su pojedini rukovodioci na svoju ruku streljali u svojim okruzima više kako bi pokazali odanost velikom vođi.
dakako, imate klasični argument u rukama da staljinizam nije jednako komunizam/socijalizam, što me naročito ne tješi.

Tko je glasao

Plus za odlično argumentirano

Plus za odlično argumentirano suprotno mišjenje (s kojim se djelomično ne slažem).

Kroz sustav Gulaga je prošlo između 14 i 18 milijuna ljudi, zavisno od izvora. U Velikom patriotskom ratu, kako se u Rusiji naziva period 1941.- 1945. poginulo je s druge strane njemačkog nišana 20 milijuna ljudi.
Što govore brojke same za sebe? Što su krajnji ciljevi koji stoje iza jedne i druge brojke?

Politiku spaljene zemlje, od Ukrajine do predgrađa Moskve, prva je provodila politika obrane od napredovanja NIjemaca a onda su je ponovno provodili Nijemci kada su bježali. Što je tu definicija "lošeg" u devastiranju kompletne gospodarske infrastrukture jedne zemlje (ovo može odlično poslužiti za političke poante i beskonačne rasprave), ili je pravo pitanje sadržano u nečemu izvan tih činjenica?

Nije riječ o ideologijama i metodama (to već spada u materijalno/operacionalni dio dvaju socijalnih projekata) već 1. deklariranim ideacijskim (dakle, ne o ideološkim) osnovama komunizma i fašizma-nacizma, 2. u o d n o s u prema svojim operacionalnim komponentama - s principijelnim razlikovanjem utopije komunizma (kakva je u Das Kapitalu) i Staljinove varijante upotrebljivog "komunizma".

Metode i njihova efikasnost destrukcije (Auschwitz, Matthausen, Buchenwald, Dachau... - sustav Gulag, ili Katyn - Lyon , Riga, Kraljevo....) počivaju unutar civilizacijskog osjećaja "stravičnog" i "nedopuštenog" ali ne govore ni o porijeklu ni cilju te civilizacijske "stravičnosti". Jedna je konačna a druga beskonačna. Jedna je civilizacijska ljaga a druga anticivilizacijski projekt . Po deklariranom sadržaju prvi jeste civilizacijska tekovina, sa svim svojim ozbiljenim i potencijalnim strahotama, dok je drugi antivicilizacijski, "stravičnost" sama po sebi - i po ideacijskoj osnovi i po materijalno/operacionalnoj komponenti.

Prevedeno: kada neonacist kaže "ja sam za slobodu" onda smo potpuno sigurni da je riječ o 1. spinu, 2. o ubermensch slobodi, sa svim anticivilizacijskim posljedicama.
Kada komunist kaže "ja sam za slobodu" onda nismo sigurni ni u šta: 1. je li riječ o "čuvaru utopije" (i ima li kakvih stražarskih zloća u primisli) i 2. koliko uopće razumije komunizam kao utopijsku ideju slobode u kontekstu povijesnih realnosti?

Bigulica ima dobar argument. Što je inkvizicija (povijesno najpoznatiji Galieo, Bruno, Jean d'Arc...) prema kršćanstvu - ako ne razlikujemo ideacijsku od materijalno/operacionalne komponente socijalnog projekta?

Tko je glasao

mao

bi rekao da ne možeš napraviti omlet ako ne razbiješ jaja.
jaja su razbijana ovim približnim brojevima:
sovjetski savez 20 milijuna,
kina 60 milijuna,
vijetnam 1 milijun,
sjeverna koreja 2 milijuna
kambodža 2 milijuna
istočna europa 1 milijun, i još nešto u afganistanu, africi, latinskoj americi čime dobijamo omlet od sto milijuna jaja.
pol pot je u kambodži za samo 3,5 godina istrijebio četvrtinu stanovništva. za maovljeve i staljinove omlete bih trebao pistati do sutradan uvečer.
sve ovo uz jednu bitnu distinkciju-u jednom slučaju je postojao nurnberg, a svi ovi ostali su otišli u komunističku vallhalu kao "pravednici".

postoji 5 pojmova inkvizicije: biskupska, inkvizicija legata, monaška, rimska i španjolska inkvizicija;
rimska je osudila galilea, dok je španjolska provodila istrage protiv konvertiranih židova i maora. dakle imamo jednu jabuku, jednu šljivu i pet krušaka. o svakoj kruški moglo bi se ponešto reći, dok je posljednja, španjolska inkvizicija priskrbila "slavu" na koju se poziva bigi.
"
García Cárcel estimates that the total number processed by the Inquisition throughout its history was approximately 150,000; applying the percentages of executions that appeared in the trials of 1560–1700 — about 2% — the approximate total would be about 3,000 put to death. Nevertheless, very probably this total should be raised keeping in mind the data provided by Dedieu and García Cárcel for the tribunals of Toledo and Valencia, respectively. It is likely that the total would be between 3,000 and 5,000 executed.
"
http://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_Inquisition
no inkvizicija je daleko više demonizirana od pojedine gospode iz komunističke vallhale koji su ih ništa manje humanih povoda i u poprilično većem broju počastili svoje sunarodnjake metkom u potiljak.

ostatak posta-užitak za čitanje....

Tko je glasao

Zaboravio si Južnu Ameriku

Krščanstvo je u Južnoj Americi, a dijelom i u Sjevernoj, pobilo milijune ljudi. U latinskoj americi katolici, pod krinkom "pokrštavanja", a u Sjvernoj Americi protestanti iz praktičnih (grabež zemlje) razloga. Brojne nikad nisu ustanovljene, ali je to vjerojatno najveći genocid u povijesti čovječanstva. Ni u Africi nije bilo mnogo bolje, a u Aziji krščani nisu supjeli jer su tamošnji narodi uglavnom bili sposobniji da se obrane od "pokrštavanja".

Tko je glasao

Zlonamjerni mitovi o španjolskoj inkviziciji...

davno su razotkriveni - http://www.youtube.com/watch?v=CSe38dzJYkY.

Na ruku im ide i nedostatak tehnologije za masovno ubijanje - dok si u fašizmu mogao pobiti tisuće samo jednim ciklonom, ovdje se ipak moralo organizirati suđenje, za vrijeme kojeg su se skupljala drva...

Iz statistike su izbačeni Azteci, Maje i Inke jer oni i nisu imali duše vrijedne inkvizicije - s njima su se više bavili konkviskadori...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

kolibrić čarobnjak

lijepo da si se prisjetila azteca
http://en.wikipedia.org/wiki/Huitzilopochtli
"
For the reconsecration of Great Pyramid of Tenochtitlan in 1487, dedicated to Tlaloc and Huitzilopochtli, the Aztecs reported that they sacrificed about 20,400 prisoners over the course of four days.
"
vjerojatno ti je poznato kako su to radili ;) sretnika su držali nad oltarom dok mu je glavni svećenik naživo nožem od opsidijana izvadio srce sretnog izabranika i bacio ga u vatru. ostatak je gurnut niz piramidu, pa potom služen za aztečki švedski stol.
"
Also, the Aztecs did not have livestock. They practiced cannibalism on their captives. After the sacrifices tumbled down the stairs, the Aztec priests removed the limbs and cooked them. The hands and thighs were delicacies.
"
toliko o referatu "nasilje kroz stoljeća"....

Tko je glasao

I?

Jesu li oni bili komunisti, fašisti ili su samo bili, božemeprosti - religiozni, tj. krivovjerni, tj. praznovjerni?!

Inače, navodno su na bojna polja nosili sol, kako bi odmah mogli usoliti pobijene protivnike, da ih očuvaju za naknadni gurmanluk ;)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Jesu li oni bili komunisti,

Jesu li oni bili komunisti, fašisti ili su samo bili, božemeprosti - religiozni, tj. krivovjerni, tj. praznovjerni?!

Ma to su bili ateisti.

Tko je glasao

numerologija ili kamo sutra...

´bi ga @svikač, zeznuo si.
...dok se nisi javio broj komentara je bio 69.
...zeznijo si tako znakovitu znamenku...

Tko je glasao

Vidim indian

da Skvikijev intelekt prelazi i na tebe, a indikativno je i u čemu si pronašao simboliku :P

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

...vječno narogušena?

...vječno narogušena?

Tko je glasao

Vječno na oprezu...

...pred onima s dobrim namjerama ;)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci