Tagovi

Da mi je sudac biti

Zahvaljujući jednom sucu malo se više raspravlja o predstečajnim nagodbama i Dalekovodu d.d.
Pa su eto i mene zaintrigirali da malo pogledam izvještaje o poslovanju od 2008. – 2012. godine.
I to prije svega tko je bio u Upravi, Nadzornom odboru, broj radnika, svote isplaćene za otpremnine, naknade Nadzornom odboru, ulaganja u nekretnine, troškovi promidžbe. Dalekovod d.d. imao je na kraju 2008.godine 1537 radnika da bi stanje na dan 31.12.2012. bilo 743 radnika.

Ulaganja u nekretnine, promidžba

U izvještaju za 2009. stoji da se ulaganja u nekretnine odnose uglavnom na poslovne zgrade i zemljišta koja se drže u svrhu dugoročnog stjecanja prihoda od najma ili zbog porasta njihove vrijednosti i Grupa se njima ne koristi. Tako je Dalekovod d.d. od 2008-2012 uložio u nekretnine 775,2 milijuna kuna. Zanimljivo je da se u godinama kad se bolje poslovalo ulagalo manje nego u 2011. i 2012. ( 110,8 milijuna 2008; 106,8 mil. 2009; 106,2 mil. 2010; 230,5 mil. 2011. i 220,7 milijuna 2012.godine ). Prihodi od najma od 2008. – 2012. iznosili su 56,1 milijun kuna. Troškovi promidžbe iznosili su od 20,3 milijuna 2008 godine; 9,2 milijuna 2009. do 2,6 milijuna 2011. i 626 tisuća kuna 2012.godine.

Uprava, Nadzorni odbor

Od 2008-2010 Upravu čine predsjednik Luka Miličić i članovi Krešo Kraljević i Tomislav Belamarić. 2011. Miličić je i dalje predsjednik uprave, a dva nova člana postaju Krešimir Anušić i Damir Skansi umjesto starih. 2012. godine Upravu čine Predsjednik Matjaž Gorjup i četiri nova člana. Prva trojka Uprave i član NO Gordan Mirošević posjeduju i dionice i nalaze se među 10 najvećih dioničara. Luka 22.469 dionica, Krešo 21.029 dionica, Tomislav 20.669 i Gordan 19.463 dionica.
2008. godine Skupština društva odobrila je isplatu dividendi u iznosu od 14,30 kn po dionici. Sljedećih godina isplatu dividendi Slupština nije odobrila. Da je – gdje bi im bio kraj.

Nadzorni odbor imao je Predsjednika i 6 članova do 2012. godine kad ima Predsjednika i 5 članova. Sedmorici «veličanstvenih» isplaćeno je 1.106.000,00 kn 2008. godine, 1.042.000,00 kn 2009. godine, 799.000,00 kn 2010. godine, 463.000,00 kn 2011. godine i 137.000,00 kn 2012. godine. Ah, ta kriza!?!

Otpremnine

Na otpremnine je utrošeno 11.753.000,00 kn. Bili bi zanimljivo znati kolike su otpremnine dobili članovi Uprave ako su ih dobili.

Da sam sudac i da imam ovlasti

Naložila bi prodaju nekretnina i namirenje vjerovnika od najmanjeg prema najvećem jer su najveći vjerovnici najčešće banke. Novčane kazne platili bi i Uprava i Nadzorni odbor. O tome bi li trebali završiti u zatvoru neka odluče oni koji imaju ovlasti.

Da sam Linić

Objavila bi naknade svih Nadzornih odbora u RH. Nije nužno poimence već iznos naknade i broj članova.

Komentari

Kakva je ovo nagodba?

Ispod radara prolaze ovakve kombinacije naših vrlih bankarskih ( može i balkanskih ) menadžera gdje se podvlači crta nakon milijunskih gubitaka i račun se ispostavlja državi.
"U vrijeme dok država priprema prodaju Hrvatske poštanske banke, jer joj treba novac za krpanje proračuna, istovremeno je izgledno da će nacionalizirati Centar banku. Zbog nesuglasica dioničara o dokapitalizaciji banke, mogući je scenarij da izravno u banku uđe država, u iznosu od 50 posto osigurane štednje, tj. sa oko 250 milijuna kuna."
"Prihod je smanjen u odnosu na kraj prošle godine za 56 posto, a gubitak je porastao na 66,4 milijuna kuna. Zato je dokapitalizacija neophodna, a odluka će se znati na skupštini banke 16. kolovoza."
http://www.vecernji.hr/biznis/centar-banka-mogla-bi-zavrsiti-rukama-drza...

Zanimljiva je ta Centar banka...
http://www.vecernji.hr/vijesti/biondic-ima-villu-dubrovnik-a-slican-hote...

Tko je glasao

u predstečajnoj nagodbi

u predstečajnoj nagodbi dalekovoda nije sporna imovina. Glavna primjedba (opravdana) suca Kolakušića je nevjerodostojnost vjerovničkih potraživanja.
Po odredbama Zakona uprava grupe Dalekovod je podnijela na reviziju potraživanja od oko 2.3 milijarde. Potraživanja je revidirala svjetska revizorska kuća Price Waterhouse.
Predstečajna nagodba je napravljena na iznos od preko 3 milijarde kuna, a posljednja revizija financijskih izvještaja na 31.12. 2012 potvrđuje 1.7 milijardi ukupnih obveza Dalekovod grupe ( konsolidirane bilance).
U izvanbilančnoj pasivi vodi se još 1.7 milijardi jamstava, garancija i sudužništva, i to je suca Kolakušića upozorili da je vrijeme da piše pismo, jer bi njegova sudačka "neovisnost" lako došla u kritični položaj, da je eventualno preskočio ovako velike razlike u stanju dugova Dalekovoda. Zanimljivo, sve revidirane od istog revizora.

Tko je glasao

pojeo vuk magare... a da se

pojeo vuk magare... a da se nece znati ni tko je vuk ni tko je magare

Linić: Ministarstvu znanosti vjerojatno ćemo otpisati dug

ZAGREB - Porezni dugovi Ministarstva znanosti i dijela tvrtki u državnom vlasništvu vjerojatno će se riješiti povećanjem javnog duga i otpisom, izjavio je danas ministar financija Slavko Linić

"To su bili propusti bivše vlade. Nije se plaćalo, krivo se upućivalo, nije se redovito plaćalo doprinose, nego su izmišljani doprinosi na autorske honorare... To su dugovi koji su registrirani, riješit ćemo ih, najvjerojatnije, povećanjem javnog duga i otpisivanjem potraživanja. Dok se to ne učini, to će biti unutra, nek se zna kako se radilo u državnoj upravi, nek se zna da su sve to troškovi koji su stvoreni i koje će hrvatski građani platiti kroz poreze", rekao je Linić

ne kuzim, a zakaj ministarstvo ne ide u predstecajnu? pa da se recimo drzava namiri preuzimanjem vlasnistva Ministarstva (kao kod Industrogradnje)?
ne kuzim, tj. kuzim zakaj se otpisuje dug Jezicu, Pavicu, itd itd... no zakaj se otpisuje dug Ministartsvu? Koje ime se skriva iza toga? ... jer to bi ipak bilo korektno znati kad nas vec zaduzuje..

Sto to znaci "ne zna se koliko ni tko"?

.

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

I nije mi jasno zasto bi se

I nije mi jasno zasto bi se ti dugovi pripisivali javnom dugu? isplacivali iz poreza koji ce uzeti gradanima?

Ono ministru je normalno da neki tamo dug neke drzavne institucije tj. neko nesavjesno poslovanje nekog sluzbenika bez pitanja i bez pardona prebaci na teret gradana koji se eto kod nas vise ne zovu gradani vec iskljucivo porezni obveznici... valjda nam je to svrha zivota, bar ako se Linica pita..

fakat ne kuzim do kud ide ova bezobrastina...

jer ocigledno se nisu placali doprinosi... cemu ponovna naplata zdravstvenog napr? cemu naplata mirovinskog ako ona nije uplacena za odredene ljude jer su radili na autorski umjesto za placu?
Cemu prebacivanje na javni dug.... drzavnog duga? Otkud pravo da drzava za svoje greske opterecuje ponovo porezne obveznike? Prvo ih izgleda jednom zezne pa se onda promijeni vlast pa ih zezne jos jedanput za isti iznos..

mora biti da sam postala totalna neznalica i ne kuzim vise nista...

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

sitnice

Većinom je riječ o pogrešnom obračunu autorskih honorara dotičnog ministarstva. Naime, za sve poslove van radnog odnosa se sklapaju - ugovori o djelu. Pretipkavanje nečega je ide preko ugovora o djelu. I na to idu doprinosi. Međutim, ako rad ima značajke autorskog posla (autorstvo teksta, prijevod, dizajn) onda se treba sklopiti - ugovor o autorskom djelu - a taj je oslobođen doprinosa (samo porez i prirez - ali zato se ne priznaje u osnovicu mirovinskog).

Pošto MZOŠ često radi poslove te vrste, ovdje je najčešće iječ o knjigovodstvenom krivom knjiženju, tj. potpisivanje "skuplje varijante ugovora", potpuno nepotrebno. Kako su prošle dvije godine, te stavke se više ne mogu ispraviti, iako svi znaju da su pogrešne.

Tko je glasao

Jovanović kaže da on nije kriv

Državni ured za reviziju svake godine obavlja redovne revizije , između ostalih, i svih ministarstava. MZOŠ ne uspijeva dobiti bezuvjetno mišljenje od 2007. godine na dalje, pa to bezuvjetno mišljenje nije dobilo ni u redovnoj reviziji 2012. ( poslovanje 2011.godine ).

Neki razlozi za izražavanje uvjetnog mišljenja:

1.Redovna revizija 2008

Osim plaće, lektorima je isplaćen devizni dodatak (u kunskoj protuvrijednosti) u
visini utvrđenoj navedenom Odlukom (od 200 EUR za Austriju do 1.635 EUR za
Veliku Britaniju). Tijekom 2007. isplaćen je devizni dodatak u iznosu 1.481.749,00
kn (151.650 EUR i 18.000 USD), na koji nisu obračunani ni plaćani propisani porezi
i doprinosi.
Državni ured za reviziju je naložio obračunati i uplatiti propisane poreze i doprinose
na primanja lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim
ustanovama.

2.2. Ministarstvo se nije očitovalo na ovu točku nalaza.

2.

- Ministarstvo je u razdoblju od 2001. do 2004., za financiranje izgradnje i
opremanja zgrada za potrebe visokoškolskih ustanova zaključilo sedam
ugovora o kreditu u ukupnom iznosu 1.688.054.200,00 kn, od čega su do
konca 2008. iskorišteni krediti u iznosu 1.404.826.725,00 kn. Osim
navedenih ugovora o kreditu, sveučilišta su tijekom 2007. i 2008. zaključila
pet ugovora o kreditu u ukupnom iznosu 1.544.043.843,00 kn. Krediti nisu
korišteni ugovorenom dinamikom, te su tijekom 2007. plaćene naknade za
odobrena, a neiskorištena sredstva u iznosu 3.066.499,00 kn, a tijekom
2008. u iznosu 11.007.673,00 kn.

3. Redivna revizija 2012.

- obračun naknada za prekovremeni rad u pojedinim slučajevima nije obavljan na
temelju prethodnog odobrenja čelnika organizacijske jedinice, nego na temelju
naknadnog odobrenja koje ne sadrži opis obavljenog posla.
- vezano uz prijedlog da se preispita mogućnost drugačijeg organiziranja poslova s
ciljem smanjenja rashoda po ugovorima o djelu, te prekovremenog rada, tijekom
2011. nije bilo poduzetih aktivnosti.
Rashodi za ugovore o djelu u 2011. su ostvareni u visini 6,5% rashoda za plaće
zaposlenika Ministarstva (veći su u odnosu na 2010.), što je iznad visine
propisane odredbama Zakona o državnim službenicima.

Dozvoljeni rashodi iznose 2%. Oni koji i malo prate moje dnevnike o državnom proračunu i nepotrebnim rashodima znaju kako često navodim rashode koji se odnose i na te ugovore o djelu i prekovremeni rad. Problem je u tome da je netko uvijek kriv, a sve to plaćaju porezni obveznici.

Tko je glasao

na "ugovore o djelu" kao i na

na "ugovore o djelu" kao i na "autorske ugovore" radi gomila ljudi po svim ministarstvima sasvim desete poslove.. ima ljudi koji su i po tri godine tamo stvarno zaposleni i u stvari rade za placu koja se obracunava kroz fiktivne ugovore o djelu.. to je nacin da ispadne kako drzava ne zaposljava puno sluzbenika..

sto je najgore to i jesu uglavnom ljudi koji odraduju posao, a oni sa stvarnim i stalnim "normalnim" ugovorom o zaposlenju cesto ne rade svoj posao, no zasticeni su sindikatom javnih sluzbenika i kolektivnim ugovorom.. koji kaze da su svete krave cim dobiju taj "ugovor na neodredeno"..

zato pri svakoj smjeni politike dobijamo nove i nove zaposlenike koji se tako ne zovu i nitko ne otpusta neradnike.. i jos gomilu "ugovora o autorstvu ili dejlu" koji to nisu jer zaboga netko mora posao i odraditi..

i ova vlada je zaposlila veliki broj ljudi na isti nacin.. u svim ministarstvima, agencijama i slicnom.. dostavljaci, referenti i ini slicni poslovi placeni su kroz fiktivne ugovore o djelu ili cak autorstvu... i nista se naprosto ne cini osim sve veceg duga, sve vise sluzbenika i sve manjoj ucinkovitosti..

ti ugovori se isplacaju potpuno nelegitimno, na isti dan kad i place, umjesto onako kako ugovori o djelu ili autorstvu trebaju biti isplaceni... za ugovoreno i na dan predaje posla ili zavrsetka ugovora.. dakle i porezi i doprinosi se krivo obracunavaju i dalje, ako cemo skroz slijepo slijediti hrvatski zakon o porezima i doprinosima na mjesecnoj odnosno ugovornoj razini..

ps
to naravno ne znaci da su svi ugovori lazni vec "samo" da je gomila takvih po svim ministarstvima a ne samo ministarstvu znanosti..

i da se zna, nista se nije promijenilo otkada je Linic ministar, praksa se nastavlja dalje punom parom..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

cemu minus @zappy... Ovo sto

cemu minus @zappy... Ovo sto sam napisala je fakt, ne prica za raspravu..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

...

"dostavljaci, referenti i ini slicni poslovi placeni su kroz fiktivne ugovore o djelu ili cak autorstvu..."

Zbog ovakvih rečenica, koje su netočne. Pokaži mi autorski ugovor jedne takve osobe ili reci da pričaš napamet.

Tko je glasao

nemam ti potrebe to

nemam ti potrebe to pokazivati, no imala sam ga u rukama i vidjela obracun place... i znam da nije jedini.

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

???

Ugovor o autorskom djelu... za dostavljača.... u ministarstvu?

Oprosti, lažeš.

Tko je glasao

dokazi i posljedice

dokazi i posljedice dokazivanja nisu moja zadaca ni zelja.. a drzavni organi vrlo lako mogu iskontrolirati sve te ugovore naprosto na nacin da traze dokaz o "djelima", autorskim i obicnim za svaki takav ugovor koji je isplacen..

kao sto nije nikakav problem pogledati datume isplata i nacin obracuna poreza i doprinosa za ta "djela" koja su se do sada isplacivala ili se i dalje isplacuju..

to stvarno nije moj posao.. niti mislim preuzimati poslove drzavnih sluzbenika.. ubuduce.

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

naravno

Kao i svatko u ovoj zemlji, i ti imaš pravo iznositi potpuno neargumentirane "činjenice", u svakom komentaru ovdje kretati od "milioni viškova u državnim tijelima" i tome slično.

No, od toga nikakve koristi. Mi smo stvarno zemlja puna stručnjaka za tuđi posao.

Tko je glasao

@zappy ... a na temelju kojeg

@zappy ... a na temelju kojeg argumenta ti temeljis svoju "velelebnu" izjavu da ja lazem?

:)

ps
Koga i iz koje potrebe time mislis obraniti?

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

braniti? nikoga

Jednostavno su mi postali dosadni ljudi koji tako olako kažu "Ministarstva? Ah, da, oni imaju zaposlene dostavljače koji rade na autorski ugovor. Ma, to je sve banda!"

... a da pritom ne trebaju imati nikakav dokaz niti ih se isti tiče. Dovoljno je "Imala sam ga jednom u ruci", a ako zagusti "Koga ti to braniš?"

Nije na meni teret dokaza, nego na tebi. Ali - naravno - zašto bi ti dokazivala svoje riječi...

Tko je glasao

biti u pravu

Iako si načelno u pravu, lakoća s kojom barataš podacima, paušalno i općenito optužuješ - mene osobno nevjerojatno nervira.

Jel baš potrebno u svakom svakom svakom komentaru ab ovo ponavljati jedno te isto, od Poncija do Pilata?

Tko je glasao

pročitaj ovo zap, molim te

IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI
VISOKIH UČILIŠTA ZA 2009.

- Rashodi za intelektualne usluge
U okviru rashoda za intelektualne usluge su iskazani rashodi za ugovore o djelu i
autorske honorare. Tijekom 2009. visoka učilišta su isplaćivala autorske honorare i
naknade po ugovorima o djelu zaposlenicima i vanjskim suradnicima. Autorski honorari su
isplaćeni u iznosu 212.491.326,00 kn (168.242.265,00 kn neto), a naknade po ugovorima
o djelu u iznosu 153.173.625,00 kn (88.746.423,00 neto). Autorski honorari su isplaćeni
zaposlenicima u iznosu 168.263.199,00 kn (133.148.949,00 kn neto), a naknade po
ugovorima o dijelu u iznosu 30.316.328,00 kn (17.978.125,00 kn neto). Vanjskim
suradnicima su isplaćeni autorski honorari u iznosu 44.228.127,00 kn (35.093.316,00 kn
neto) te naknade po ugovorima o djelu u iznosu 122.857.297,00 kn (70.768.298,00 kn
neto).
Najznačajnije isplate autorskih honorara i naknada po ugovorima o djelu se odnose
na Sveučilište u Zagrebu i sastavnice i iznose 230.115.257,00 kn (168.418.172,00 kn
neto) ili 62,9%% od ukupno ostvarenih autorskih honorara i naknada po ugovorima o djelu
koji iznose 365.664.951,00 kn u bruto iznosu. Najznačajniji iznosi autorskih honorara i
ugovora o djelu su isplaćeni na Ekonomskom fakultetu (32.197.753,00 kn bruto), Fakultetu
elektrotehnike i računarstva (23.327.661,00 kn bruto), Granevinskom fakultetu
(21.993.743,00 kn bruto), Filozofskom fakultetu (15.911.385,00 kn bruto), Fakultetu
strojarstva i brodogradnje ( 14.383.515,00 kn bruto) i Pravnom fakultetu (13.770.570,00 kn
bruto), sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu.
U odrenenim slučajevima naknade za autorska djela su isplaćene za poslove koji se
prema odredbama Zakona o autorskom pravu ne mogu smatrati autorskim djelima. U
ugovorima o autorskom dijelu često nisu navedeni poslovi koji se trebaju obaviti, odnosno
vrsta, obilježje te sastojci naručenog dijela, kao i visina naknade za autorsko djelo.
Ugovoreni rok predaje autorskog djela nije uvijek naveden, a u većini slučajeva nadnevak
ugovora jednak je ili kasniji od nadnevka predaje autorskog djela. Uz ugovore nisu
priložene potvrde o primitku djela i ne postoje evidencije naručenih, izranenih i isporučenih
autorskih djela. Često s autorima - vanjskim suradnicima nije ugovoreno iskorištavanje
autorskih prava. Sve navedeno je propisano odredbama Zakona o autorskom pravu i
srodnim pravima (Narodne novine 167/03 i 79/07), te je naloženo da se postupi na
propisani način.

Pri isplati autorskih honorara, autorima su isplaćeni honorari umanjenjem porezne
osnovice (za 30,0% ili 55,0%) na ime porezno priznatih troškova, a istodobno su im
isplaćeni troškovi službenih putovanja i drugi troškovi na koje nije plaćen porez. Spomenuti
troškovi su priznati umanjenjem osnovice, primjenom odredbe članka 32. stavka 5. Zakona
o porezu na dohodak (Narodne novine 177/04, 73/08 i 80/10), prema kojoj se porez na
dohodak obračunava na primitak umanjen za porezno priznate troškove u koji su
uračunani svi mogući troškovi koji mogu nastati pri ostvarenju autorskog dijela, i na taj
način su već porezno priznati trošak autora. Stoga je svaki drugi trošak vezan uz autorsko
djelo trebalo oporezovati.
U prilogu 3 se daju podaci za visoka učilišta o isplatama po autorskim honorarima i
ugovorima o djelu.

Tko je glasao

skrenusmo mi sa teme

OK, i što sad s ovim?

Kako to ide u praksi - ti si djelatnik fakulteta, recimo - redoviti profesor. Primaš svoju plaću.

Tada uspiješ dobiti neki projekt, recimo financiran od EU. Istraživanje kako ptice pjevice utječu na pamćenje djece. EU uplati lovu MZOŠ-u, MZOŠ dodijeli broj projekta i uplati tvom Sveučilištu. 100.000 kn recimo. Oformiš tim od 30 znanstvenika i svaki ti za 3.000 kn bruto smandrlja nešto. Isplatiš 3.000 kn bruto autorskog honorara. Ti napišeš uvod u studiju i sebi isplatiš 10.000 kn bruto.

Sve to ne isplaćuješ osobno, već "povlačiš" sredstva određena za projekt, predaješ obračune računovodstvu svog fakulteta. Oni isplaćuju.

Dakle - sasvim je moguće (i potpuno legalno) da si djelatnik fakulteta - i primaš neto plaću, ideš na neki službeni put i slično (i dobiješ dnevnicu i putne troškove), a dobiješ i autorski honorar (neto).

To da je netko umanjivao poreznu osnovicu autorskog honorara nekim troškom je idiotizam prve klase, budući isti priznaje paušalne troškove u iznosu 30% bruta - ali to ne odgovara taj koji je novac primio, već računovodstvo fakulteta koje ne zna osnovno o zakonu.

Ali, o čemu sada raspravljamo? :)

Tko je glasao

@zap, u nalazu revizije sve

@zap,
u nalazu revizije sve piše. Npr. da nisu isplaćivali magistarske i doktorske dodatke sa pripadajućim doprinosima onima koji magistri i doktori nisu, mogli su uplatiti ove druge doprinose. Ugovori o djelu isplaćuju se između ostalog i da bi npr. čelnik ekonomskog fakulteta mogao kupiti 7 nekretnina u blizini fakulteta. Nemam dokaza, ali neka ga pita državno odvjetništvo kako ih je kupio. Kako je tema dnevnika i muljanje - široko nam polje za raspravu.

Tko je glasao

široko polje za muljanje

Slažem se - široko je. Samo - ne treba stvari stavljati olako u isti koš.

Problem je kod revizije što ni ona ponekad ne razumije sustav. Fondovi i donacije često imaju rokove, i onda voditelji projekata, da "spase novac" (to su ionako inozemne donacije koje je vrlo pametno sprčkati u Hrvatskoj) ponekad izmisle nešto što izgleda nelegalno, a nije.

Stvarno treba razlikovati da li se netko "snalazio" zato da povuče što više novaca, ili je u pitanju - kriminal. Naravno da ima kriminala - to je jedna tema, ali postoji i "legalno muljanje", bez želje za kriminalnim radnjama.

No, dokle god mi (građani Zagreba) pristajemo da je subvencija grada ZETu preko 700 miliona kn, dokle god pristajemo da se u mirovinski fond (iz rada) prikrpavaju "zaslužne mirovine" i slično - mislim da su ove rasprave u rangu "zatvaranje kafića zbog 10 kn". Dok nema proboja budžeta, to da li je nešto isplaćeno kao ugovor o djelu ili autorski ugovor - meni je stvarno manje bitno. Dok je posrijedi nehaj, neznanje ili "kemijanje da se ispoštuju uvjeti donatora".

Tko je glasao

Revizija razumije sustav.

Revizija razumije sustav. Svaki njihov izvještaj o obavljenoj reviziji dokaz mi je da razumiju sustav., a malo je izvještaja koje nisam pročitala.

Fondovi i donacije često imaju rokove, i onda voditelji projekata, da "spase novac" (to su ionako inozemne donacije koje je vrlo pametno sprčkati u Hrvatskoj) ponekad izmisle nešto što izgleda nelegalno, a nije.
Stvarno treba razlikovati da li se netko "snalazio" zato da povuče što više novaca, ili je u pitanju - kriminal. Naravno da ima kriminala - to je jedna tema, ali postoji i "legalno muljanje", bez želje za kriminalnim radnjama.

U pravu si da imaju rokove, ali onda novac povučeš i oročiš u nekoj banci ( ako je moguće ne u banci koja će propasti kao što je učinio sadašnji ministar Grčić, a ondašnji čelnik ekonomskog fakulteta u Splitu- pisala sam o tome ), a ne da plaćaš milijunske iznose za sredstva koja nisi povukao kad su već takva pravila igre. Najjednostavnije bi bilo da se ni ne zadužuju bespotrebno već da se zaduže samo za ono što je nužno pa im se ne bi događalo da sredstva traže, a da ih ne iskoriste. Donacije jesu ali u određenom postotku, a dio je na teret državnog proračuna.

Tko je glasao

Ma kužim ja tvoju logiku

(takva muljanja se nekak i zovu, samo se sad ne mogu sjetiti), ali upravo zbog ovakvih stvari nam sad i EU sjedi za vratom jer su skužili da muljamo, tj. da umjesto studije o utjecaju ptica pjevica pare pretačemo u vlastite džepove i još mislimo da je to ok, jer je kakti lova odobrena i s obzirom da je odobrena šteta ju je ne potrošiti, a bolje je i pretočiti je u kojekakve džepove, nego pustiti da propadne. To je toliko uvriježeno u naš mentalitet da niti ne kužimo koliko je kvarno i koruptivno.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

muljanje

A) Marta, imamo problem. Sjećaš se da smo anketarima obećali 1000 kn neto? Ima ih 30, računale smo da je to autorski posao, da će biti 1500 kn bruto tj. 45.000 kn za sve, toliko imamo. - Aha, i? - Sad mi govore u računovodstvu da ne može, to nije autorsko djelo, šefica ne želi potpisati! - Shit. Ček, imam ja nećakinju koja je diplomirala njemački. Pitaj ju jel može ići autorski ugovor na nju, stavit ćemo da je prevodila sažetke i dokumentaciju, onda ćemo imati 30.000 kn neto, ona će nam to donijeti - pa ćemo podijeliti anketarima. A kako je nezaposlena - taj primitak joj neće biti dodatno oporezovan! - Joj, super si se sjetila, evo šefica kaže da može tako.

B) Shit, ovi iz EU fonda za promatranje ptica hitno traže troškovnik i podatke o isplatama, što sad? - Ajoj, kako da im objasnimo da smo prekasno saznali za natječaj, i da pola toga još nije gotovo. Honorarci još snimaju ptice... A ništa, frend ima marketinšku kuću, nek nam podnese fakturu na istraživanje tržišta, platit ćemo mu i to ćemo im poslati. Onda poslije neka stornira fakturu kao pogrešnu i vrati novce nazad, pa ćemo platiti honorarce iz toga. Super!

Evo - ovo su dva primjera (pričam o donacijama tj. stranim sredstvima za projekte) gdje će sve biti odrađeno kako treba (napravit će se studija o pticama pjevicama), ali će - ako revizija dođe u pogrešan trenutak - netko biti proglašen za kriminalca samo tako - iako kriminalne namjere baš i nisu postojale. Uvijek treba paziti da se sa posteljicom ne baci i beba...

Tko je glasao

Pod A Nemaju šta obećavati

Pod A

Nemaju šta obećavati nego unaprijed moraju znati pravila i po njima postupati da se ne bi tražilo nećakinju i bavili se muljanjem ili kriminalom.

Pod B

Znaju se pravila EU. Jedan zarez ako nije na svom mjestu nećeš dobiti sredstva koja dobijaš tek po realizaciji projekta. Dakle, ako si prekasno saznao za natječaj ovog propusti i pazi da za sljedeći saznaš na vrijeme.

Tko je glasao

tja...

OK, ti pričaš onda o teoriji, ja o praksi.

Ali promašuješ bit - u ovim izmišljenim primjerima nema niti traga muljanja u kriminalnom smislu, to je dio posla.

A @luno koja opsesivno daje minuse svemu čemu napišem će, ako je poštena, posvjedočiti da i privatne tvrtke to najnormalnije rade svaki dan (govorim o nekriminalnim radnjama) :)

Uvijek ćeš imati radnika A, kojem uredno želiš nešto platiti - pa će on zacviliti da mu je račun pod ovrhom, pa ćeš poderati ugovor o djelu na 5000 kn neto i zamijeniti ga s onim za 500 kn neto - i to platiti na račun pod ovrhom, a onda ćeš sklopiti račun s radnikom B, i povećati mu neto za 4500 kn i reći mu da taj novac da A-u. To su normalne stvari. Znam da je primjer glup, ali takvih dnevnih "muljanja" ima na tisuće. I, da, naravno - ako ti inspekcija dođe baš u trenutku kada kidaš ugovor, neće biti dobro :)

Želim reći da je 90% nepravilnosti koje su pronađene - nebitno. A kriminalne aktivnosti, nažalost, nisu procesuirane. A pravi kriminal - nije još niti ustanovljen, obično zato jer se kriminalci znaju štititi pa im revizorski nalazi štimaju, tj. nađu totalne gluposti.

Tko je glasao

A ništa, vratimo onda npr. i

A ništa, vratimo onda npr. i ugostitelje na staro kako bi svaku večer nakon zatvaranja smanjili zete i prikazali 450 kn prometa umjesto 3000 jer su davanja prevelika, a kriminalac neka bude onaj slastičar koji je zabunom donio u knjigovodstveni servis zete od 30.000,00 kn prometa dnevno umjesto 1.500,00 kn koliko je obično prikazivao. Ili da i njega pustimo jer na Kosovu ima desetoro djece koje treba nahraniti, školovati itd.

Praksa nas je dovela u govna i priznajem da je malo nevinih. Zato želim jasna pravila koja ćemo poštivati svi .

Tko je glasao

:(

10x naglasim da pričam o NEkriminalnim radnjama, a ti me "napadneš" sa izrazito kriminalnim.

Ok, jača si - uhapsiti i streljati svakoga, svi trebaju sve znati, nitko ne smije pogriješiti, itd.

Tko je glasao

Nisam jača

Mislim da i ti i ja želimo približno isto. Što bi falilo da npr. u Nadzornim odborima budu mladi koji su tek diplomirali. Vjerujem da bi koristi od predsjednika NO Dalekovoda d.d. koji bi bio mladi diplomirani inžinjer elektrotehnike bile višestruke. Vjerojatno bi i on bio oduševljen prosječnom plaćom Dalekovoda d.d.koju bi primio svaki mjesec za predsjedanje NO. Da u tom NO upozna mladu diplomiranu pravnicu možda bi si kupili prvu nekretninu i ostali živjeti u RH umjesto da si nekretnine gomilaju Radići, Miličići i Đukani svojim malverzacijama. Mi mladima nudimo 1600,00 kn za mjesec dana rada. To želim. Mislim da se i ti ne bi bunio.

Inače, Miličići, Đukani, Radići kupuju si najčešće nekretnine bez kriminalnih radnji. Isplate si milijunske nagrade odlukama skupština, dodijele si tisuće dionica kao nagradu opet odlukama skupština. Pa ipak je to za mene kriminal i pravila i zakoni moraju jasno ulazivati da to jest kriminal. Ne možeš otpuštati stotine radnika i primati milijunske nagrade za upravljanje.....

Tko je glasao

Mladi?

Nemam ništa protiv ako se budu ponašali kako mladima i dolikuje - bez fige u džepu, preuzimajući ulogu devils advocates, bez robovanja neutemeljenim autoritetima. Na žalost, takvi su mladi sve rjeđi.

Potom, takvi mladi ne bi smjeli biti pripadnici Mladeži (Ove ili One), smjeli bi eventualno biti članovi Sindikata Biciklista ;)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

revizija

Ono što ti pokušavam reći jest to da revizija nalazi - ništa. Prvo, ima očajno loše ingerencije; drugo, nađe ono što se i želi da se nađe. "Propustiš" malu grešku, oni kažu no-no, velika prođe.

Upravo o tome ti i pričam - vješte igrače nećeš uloviti kroz reviziju - prepametni su za to. Nijedna revizija kao grešku neće utvrditi to da je kćer-tvrtka Dalekovoda predala naknadno papir na kojem piše "Dalekovod nam nešto jamči pa mi to prijavljujemo kao tražbinu", a samo taj papir iznosi 160.000.000 kn. Hej, 160 milijuna, pa mnoga sveučilišta godišnje nemaju taj budžet. A ovi to na jednom papiru.

Uglavnom, 90% ove hajke se svodi na to da se kafić s 10 kn viška ili neka profesorica koja si je isplatila greškom dnevnicu (a nije smjela) pribiju na stup srama. Ja osobno poznajem barem 500 načina da mi promet u kafiću bude savršen (u granicama mogućeg), svi računi evidentirani - a da izmuzem gomilu love vani. Kao i da sam profesor, da poštujem sve te lalala propise, a da neprestano kradem. To je ono što pokušavam reći. Ovo je lovljenje sitne ribe, a to mi je - naporno.

Slažem se da bi 10 puta bilo pametnije pitati dekana fakulteta odakle mu sedam nekretnina uz fakultet, negoli češljati tisuće autorskih ugovora i tražiti je li potpisan dan prije ili dan poslije. Ne kažem da i tu ne treba uvesti reda, ali to je minorno, to je tema jedne Njemačke ili Švicarske.

Tko je glasao

Zap, slažem se ako se odnosi na sve

osim na državnu službu i javna poduzeća. Za državnu službu i javna poduzeća jednostavno MORAJU vladati dosadna, štreberska i spora pravila, moraju se poštivati procedure, jer sve drugo vodi u korupciju, nepotizam i nered, i inače, a kod nas posebno.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

ovo mi j ebas zgodno kaj si

ovo mi j ebas zgodno kaj si napisala... u NO mladi koji su tek diplomirali.. a sto pobogu diplomirali?

ono sto se dogada u stvarnom svijetu?

pa kad diplomiras nemas pojma o nicem.. i jos malo manje od toga... to bi tek bila zgodna praksa po kojoj bi sve te mlade, bili naivci ili potencijalni lopovi mogli okriviti za sve malverzacije koje rade "iskusne kuke".. jer sef odgovara, donosi odluke itd.. Zar ne?

a koristi bi od toga bilo posebno za par godina kad bi sa fine place nadzornih odbora shvatili da im nista drugo ne preostaje u zivotu (bas kao ni onim mladim politicarima bez zanata) nego biti poslusan i moliti boga da ga strpaju u neki slijedeci NO kako bi i dalje imao od cega zivjeti a da nista ne mora znati...

ja postujem mlade.. no ne mislim da im zelis dobro.. prvo moraju znati i moci te dokazati se u stvarnom zivotu i praksi da bi dosli na neki sefovski polozaj, pa makar sefa "kioska".. jer to je jedini nacin da se ne stvaraju ovisni i poslusni ljudi.. tj. da od onih koji su obrazovani ne radimo nesposobne poslusnike za citav zivot..

@marival.. sa koliko godina bi on trebao poceti raditi svoju struku i pokusati primijeniti gomilu teoretskog znanja bez prakticne vrijednosti ako nema prakse?

odmak od skole do pocetka tog rada koji je upisom na faks odabrao daje mu ..neslucene mogucnosti .. za ama bas nista.. badave sto je isao na faks..

uostalom takvih imas u poolitici koliko hoces.. sad vec i 50godisnjaka, mozda i starijih.. nikad u zivotu nista opipljivog i neovisnog od drzavnih jasli nisu niti pokusali raditi.. nisu ni mogli sa 35 ili 40.. nakon par godina "politicke karijere" jer su za realu postali nesposobni i bezvrijedni.. nema razlike izmedu politickih karijera i tih NO..

uostalom probaj sama vidjeti sto jedan mladi diplomirani ekonomista uopce zna sam napraviti od racunovodstva ili sto on vidi u tim tablicama i revizijama iz kojih ti citas cuda.. a ne do bog da ih sami znaju sastaviti i izracunati..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Nešto su valjda naučili

Idem od pretpostavke da onaj koji je diplomirao pravo, informatiku, ekonomiju - nešto zna. većina je pretpostavljam neiskvarenih i vjerujem da bi bili motivirani da svoj posao u NO odrade kako treba i da bi bilo manje muljanja. Mandate u NO treba ograničiti. Ni za Predsjednika države u mnogim zemljana ne možeš biti biran više od 2 puta. Moram svojim biljčicama pa ne mogo opširnije...

Tko je glasao

logika koja kaze to sto se

logika koja kaze to sto se tebi svida .."sa mladim sterucnjacima u NO" .. bi bila otprilike ista kao da nekog

netom zavrsenog srednjoskolca elektricara posaljes da servisira najvecu trafostanicu u gradu... to nije polozaj sefa, naravno.. ali logika ideje koja kaze

da je netko tko zavrsi faks strucnjak, makar nema nikakvog prakticnog, zivotnog, a kamoli strucnog znanja... je dosta ljudi prihvatljiva i samorazumljiva.. no ako se radi o zanatu nikad im ne bi palo na pamet slati maturanta da popravlja trafostanicu, a bogme ni novu wes masinu, ili plinski bojler u vlastitom stanu.. e sad si jos zamisli da takvog maturanta postavis da kontrolira citav servis sa dobavom repromaterijala, uslugama, marketingom i ostalim djelatnostima nekog servisa.. ne bih rekla da bi ti to palo na pamet..

zato postoje pripravnicki, drzavni ispiti i svi ostali "stazovi", specijalizacije, dogradnje, nadogradnje, licence i ostalo... koje od diplomiranog neceg kroz praksu vode mladog covjeka dalje u karijeri.. nista drugacije nego onog elektricara sa pocetka ove price

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

na zalost nije bas tako kako

na zalost nije bas tako kako se tebi cini.. kad zavrsis faks ne znas ama bas nista sve dok ne odradis dobar komad u praksi i shvatis sto sa tim silnim teoretskim znanjem koje imas a bilo je do tada neupotrebljivo..

to upotrebljivost stecenog skolskog znanja uspijevaju dobiti samo oni koji nastave raditi i uciti po zavrsenom faksu na nekom radnom mjestu.. svoje struke.. a ne sefovskom..

izem ti sefa koji zna manje od podredenih.. a pogotovo onog koji blagog pojma nema sto podredeni uopce rade ili ne do bog trebaju raditi

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

tako je...

Prvo završiš... politologiju recimo :) Onda ideš pet godina u politološki rudnik, pa pet godina na politološko polje... pa onda pet godina u politološki silos... i kada postaneš stara podrtina, postave te za šefa.

@luno - stvarnost te demantira - "šefovi" sa skoro nikakvom školom u ratu ispadaju najbolji generali, mladi genijalci bez formalnog obrazovanja u upravljanju postaju direktori ogromnih tvrtki...

Dakle, istina nije tako crno-bijela. Ako je osoba na faksu stekla znanje te ako posjeduje osobni integritet, onda može i bez znanja iz prakse biti odlični šefovi...

Tko je glasao

vrlo je jasna i istina i

vrlo je jasna i istina i praksa..

a muda pod bubrege teorijama ovima i onima i potencijalima i karikiranjem i iskrivljavanjem izrecenog mozemo trolati i spamati koliko god hocemo, bez obzira na ocigledno i u praksi potvrdeno..

makar se furt nadu neki politikanti i upravljaci ili potencijalni upravljaci javnim koji bi vrlo rado vrsili eksperimente "iznenadnih ideja i teorija"..

Recimo da je Linic ikada ista radio ozbiljnog po pitanju organizacije financijskog poslovanja te odgovarao za taj posao ili ne do bog zivio od prihoda koji se temelje na dobro obavljenom poslu.. mi nikada ne bi dozivljali ovakve nebuloze i kaos od ministra financija..

Ili nikada ne bi Milanovic imao muda reci da je ekonomija i gospodarstvo, kao i financije nesto sto ne kuzi ali da ga to apsolutno ne smeta da bude sef drzave, kako ne smatra ni potrebnim malo se uputiti.. jer zaboga on je sef...

e po takvim sefovima imamo i rezultat..

a bil gates je stvorio carstvo na temelju svog rada i sposobnosti, znanja, a ne papira sa uni-pecatom.... koji ama bas nista ne znaci dok se ne dokaze u praksi.. ne znaci ni da je netko genijalni voda tima ili naprosto sef, cak ni kao ima sve petice.. uostalom nisu javne firme i velika poduzeca ni drzavni poslovi necija prcija pa da izvode eksperimente u "potrazi za genijalcem" .. koji ce eto na pojedinacnom primjeru dokazati da ono sto je sasvim ocekivano moze imati izuzetak..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Ti si lagano

u proturječju sama sa sobom.

BG je stvorio carstvo na temelju rada i sposobnosti ali i na temelju koječega drugog što ne bismo rado vidjeli kao karakteristiku jednog premijera ili ministra (barem ja ne bih). Država nije privatni biznis, premda na žalost sve više na to liči.

Problem sa našom političkom elitom, od sabornika pa nadalje , nije u njihovoj neobrazovanosti, nije čak niti u neznanju, već u totalnoj neodgovornosti, nedostatku efikasnih korektiva za počinjeno, što za posljedicu ima lijenost i bahatost i naravno neučinkovitost.

Potom, imamo bućkuriš poniznog i ulizivačkog mentaliteta, a na suprotnoj strani kaplarski sindrom. Od toga ne pate samo političari, nego i tipični hrvatski poduzetnici i manageri - zato nam i je kako nam je.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

tko je stvorio carstvo na

tko je stvorio carstvo na radu? jel ti to velis beograd? pa kaj si ti normalna?........ u ovoj drzavi ak sam dobro skuzila kaj je bigi rekla neki cudan zrak... mora da je to od onog kaj hiceju z aviona..

a sto se tice ovog drugog, kad od nasih politicara osim praznih floskula cujem 10tak recenica konkretnih pojmova, jasnih i jednostavnih.. onda bum ti vjerovala da je problem samo u neodgovornosti.. dok su mutavi kako jesu i valjaju iz supljeg u prazno... sto cujemo svakodnevno i na zalost nikad ne cuejmo nis drugo... ja cu si misliti da su nesposobni i neznalice.. sto i rezultati kazuju..

dobro postoji i druga krajnost, Linicevi govori .. koji su da se smrznes od jasnoce neznanja i nekompetencije..

ps
jel ima neki milanovicev sa smislom i konkretnim idejama, jasan i nedvojben u onom sto misli raditi?

jer ja jos takvog nisam cula.. a ni od onih vrdoljaka, mrsica, musica, ni ostojica...

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Budalo...

BG - Bill Gates

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

nemoj tako...

... kao da je lako zapamtiti što si rekao i koje ime spomenuo u prethodnom komentaru :)

Tko je glasao

kaze @zapi.. nasitno moze iz javnog, jer ja pamtim imena!

nisam ni sanjala da ce mi se u nekom kontekstu dopasti krilatica :

Bez racuna se ne racuna

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

pumpanje prometa

Blago onima koji pristupaju mobilno ovoj stranici s tvojim osmorostrukim animacijama i slično... jesi to na platnoj listi nekog teleopareta?

Tko je glasao

kaze @zapi.. nasitno moze iz javnog, jer ja pamtim imena!

nisam ni sanjala da ce mi se u nekom kontekstu dopasti krilatica :

Bez racuna se ne racuna

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

dobro dobro... moram priznati

dobro dobro... moram priznati da sam prvo pomislila na branimira glavasa

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

birtija

Gle, to što kažeš jest donekle istina, ali donekle i nije. Ljudi koji se bave nekim q u životu i proučavaju nešto, kažu da baš i nisi u pravu. Postoji ona stara o napredovanju do granica svojih nesposobnosti, recimo.

Do sada smo u ovoj zemlji dugo imali (Oštrićev dnevnik) mješavinu - donekle stručno napredovanje, donekle partijsko/stranačko/humovsko.

Dan danas gledamo (možda) dobre liječnike i pravnike kako postaju očajni ministri zdravstva ili uprave. A nije da nemaju iskustva. I razni građevinari su se iskazali kao možda najgori ministri i uništavači vlastite struke - ajde reci da nije tako?

Prema tome, prijedlog @marival da ne bi bila nikakva veća šteta staviti ljude koji ne poznaju sustav - ali su mladi i neiskvareni - baš s ciljem da ga razdrmaju, jer nemaju "kod struke" - uopće nije loš. Meni je upravo to bilo u glavi kada sam glasao za bicikliste, koji su upravo taj soj ljudi.

Tko je glasao

Ne radi se toliko o mladosti

Ne radi se toliko o mladosti ili starosti, vec vise o ukljucenosti u razlicite lobije koji drmaju odredjenim podrucjem. Praksa pokazuje da su ljudi prosjecne ili jos bolje iznadprosjecne inteligencije s solidnim obrazovanjem bolji kod kontrole necega sto je izvan njihovog kruga djelovanja. Npr., neka medicinska sestra bi s malo dodatnog treninga vjerojatno bolje kontrolirala Dalekovod od nekog starog macka ili macke s podrucja gradjevine. Poslu bi pristupila neopterecena s vezama i poznanstvima i lobijima s tog podrucja. Isto tako i zbog istih razloga, mislim da bi ministar zdravstva nemedicinar bio bolji ministar zdravstva od lijecnika.

Tko je glasao

aha... a da stavimo sve

aha...

a da stavimo sve pametne koji su zavrsili MIOC i koji su stoga neoptereceni lobijima i ostalim... na sve nadgledne funkcije sveg ai svacega?

nije bitno jel nekaj znaju ili ne znaju.. vazno je samo da su bili u skoli kad se ucila logika, te da su prosli na maturi..

joj daj prestanite suvat..

a drugi put kad se budes sisao zamoli nekog vrtlara, biti ce neopterecen "frizerskim stilom" a skaricama vjerojatno zna baratati

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

ništa od toga

Lunu može zadovoljiti jedino ako na čelo Dalekovoda dođe tip u radnoj manduri koje je do tada zubima skidao stare osigurače iz transformatora, u keramičkom ulju do laktova...

Ma ne, najbolje je da pustimo sve kako ide, da firma ide dokle ide, onda joj se u predstečajnoj oprosti pola poreza i pola dugovanja, pa se onda ta ista firma vrati na tržište pa opet gnjavi i smeta onim drugima koji sve uredno plaćaju i tako do vječnosti... a sve pod vodstvom iskusnih.

Tko je glasao

Super @zappyokret.. od

Super @zappyokret.. od pljuvanja suca zbog neznanja po @zappy procjeni si dosao na ovo... vazno je da ti je sustina ideja uvijek ista.. trolanje dnevnika bez svrhe i smisla..

osim naravno u dijelu gdje gadas bit svoje ideje... Usitno iz javnog moze
a kumice, slasticari i ostali trebaju nestati jer tu je pocetak kriminala.. Zaboga pa kome oni sluze kad ne pisu ni ne citaju za novce, za javne novce naravno... vec rade za svoje i svojih sugradana..

Koji si ti proziran lik.. prestrasno..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci