Tagovi

Da li je nezakonito izgrađena zgrada izgrađena zgrada?

Glupavo pitanje koje bi, ipak možda, političara koji ne poznaje zakonodavni okvir sustava prostornog uređenja i gradnje moglo približiti spoznaji o deliriju koji isti proživljava. Delirij zakonodavnog okvira određujem kao stanje u kome se njegovi dijelovi mogu zakonito provoditi na „kakav god želiš“ način, što uključuje i „naglavce način“, a to znači i potpuno suprotno onome što je propisano. Stanje delirija karakterizira povećavanje broja različitih načina njegove zakonite provedbe razmjerno broju novoubačenih slova, koja se usprkos njegovoj prenatrpanosti uspiju u njega utisnuti.
Ilustrirati ću „naglavce način“ kroz odredbe Prijedloga Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kojima se uređuje ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u park šumama, a koji je nekidan usvojila Vlada.
U njemu je, kao posljedica zahtijeva civilnog društva, propisano:

Nezakonito izgrađena zgrada ne može se ozakoniti ako se nalazi na području koje je prostornim planom ................ određeno kao ............. površina izvan građevinskog područja......... u park šumi.

Pošto nigdje nije propisano što je to „izgrađena zgrada“ staviti ću se u poziciju službene osobe koja vodi upravni postupak izdavanja Rješenja o izvedenom stanju (akt kojim se građevina po novom zakonu ozakonjuje) te ću uz poznavanje hrvatskog jezika i zdrav razum zaključiti da je nezakonito izgrađena zgrada izgrađena zgrada, što je temelj za daljnje razvijanje misli i zaključivanje;

- nezakonito izgrađena zgrada je izgrađena zgrada
- dalje, opet koristeći poznavanje hrvatskog jezika i zdrav razum, a u nedostatku zakonskog određenja pojma „izgrađene čestice“ moramo česticu na kojoj se nalazi izgrađena zgrada naravno odrediti kao izgrađenu česticu
- izgrađena čestica dio je izgrađenog dijela građevinskog područja naselja (to je Zakonom o prostornom uređenju i gradnji propisano, opet odredbom koju će više lektora protumačiti na više načina)
- ako je pak odredba prostornog plana protivna odredbi Zakona dužni smo primijeniti zakonsku odredbu

I zaključak odgovornog referenta bi izgledao:

MORAM ozakoniti nezakonito izgrađenu građevinu smještenu u park šumi izvan građevinskog područja određenog prostornim planom.

Jednostavniji zaključak bio bi: Moram ozakoniti sve nezakonito izgrađene zgrade u park šumi, a onda još jednostavniji; u skladu sa Zakonom moraju se ozakoniti sve nezakonito izgrađene zgrade u svim nacionalnim parkovima, regionalnim parkovima i park šumama, unutar granica naselja.

Brojni „kako god želiš“ načini provedbe i u ovom konkretnom slučaju naravno da su mogući, u prvoj liniji ovise da li referenti poznaju propise, hrvatski jezik, imaju li zdravi razum, tko im je lektor, hoće li neko tumačenje ministarstva uvažiti ili neće, u drugoj liniji maše li im netko kuvertom, vrši li tko na njih politički pritisak, mobing, ili pak vrši pritisak na neki treći način, a u trećoj ministar ostavlja lokalnoj samoupravi i drugim nositeljima izrade prostornih planova više godina za preuređenje granica građevinskih područja u park šumama, nacionalnim i regionalnim parkovima čime im prepušta odluku koje će zgrade ozakoniti, a koje neće, pokreće izmjene Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojim će se sva ova pitanja još jednom preispitivati (a to znači i eventualno mijenjati) usporedo s provođenjem ovoga Zakona, te konačno u ovaj Zakon ugrađuje odredbu da po potrebi sam (a to znači i iza leđa zakonodavne vlasti) određuje Naputkom način rada u tijelima državne uprave.
Čitajući ponovo ovaj pasus ugledah i drugi „naglavce“ način za ozakonjenje nezakonito izgrađenih građevina u park šumama unutar naselja. Naime, izgrađeni dio građevinskog područja naselja čine i „površine privedene različitoj namjeni“, baš tu formulaciju već su iskoristili struka i politika da veliki dijelovi park šume Marjan budu Prostornim planom grada Splita određeni kao izgrađeni dijelovi građevinskog područja naselja, iako se radi o neizgrađenim, neuređenim, neizgrađenim neuređenim česticama, izgrađenim neuređenim, prekinuti ću niz, česticama. Kad uzmemo u obzir notorne činjenice da je cijela park šuma privedena namjeni te da se nalazi u naselju, moramo cijeli njen obuhvat u skladu sa Zakonom smatrati izgrađenim dijelom građevinskog područja naselja, a to znači i sve zgrade ozakoniti.

Ima li lijeka? Apolitika, netočno. Krivo pitanje, da li je izlječenje uopće moguće? Opet krivo, ima li uopće liječnika?

Komentari

Delirij - nova

Delirij - nova crtica:

Nezakonito izgrađena zgrada ne može se ozakoniti ako se nalazi ............na području upisanom u listu svjetske baštine UNESCO-a

Još u prijedlogu Zakona koji je išao na posljednje čitanje ova odredba nije postojala. Postojali su doduše javni zahtjevi i politike i civilnog društva u tom smjeru. Valjda je to u posljednjem čitanju usvojeno kao amandman, u svakom slučaju promakao mi je način na koji je to ušlo u Zakon. Citat je sastavni dio Zakona koji je na snazi.

U čemu je problem? Neke bespravne građevine formalno su proglašene svjetskom baštinom. To su one bespravno nastale između 1968. i trenutka proglašenja pojedine spomeničke cjeline svjetskom baštinom. Kako ih nije moguće ozakoniti treba ih srušiti. Umjesto uvjetne odluke konzervatora što s pojedinom građevinom dobili smo bezuvjetnu obavezu Ministarstva ukloniti svjetsku baštinu. Lošija opcija čini mi se.

Tko je glasao

malo opreza s tim

tendencija svjetskih hoštapljača je ukidanje oznake svjetske baštine
naši lokakalci se sasvim slažu s tim
zašo bi jedan Dioklecijan imao palaču a ne bi Kerum?
odnosno
malo opreza molim
jer to je u procesu, vidljivo preko Drezdena
Dioklecijanova samo što nije otpisana
Trogir je isto vrlo klizav
a i Dubrovnik vrijednim uratcima koji su na naglo izrasli

Tko je glasao

Krivo naopako krivo. Daj

Krivo naopako krivo.

Daj neki argument da Dioklecijanova samo što nije otpisana. Nešto konkretno, osim špekulacija novinara, aktivista, ili paušalnih izjava iz ministarstva.

Drezden. Ništa nije vidljivo, već dobro zamagljeno u dnevnopolitičkoj i/ili dnevnoaktivističkoj kuhinji . Nije se tamo dogodilo ono što drukaju aktivisti, mediji i pokoji doministar. Tamo su građani na dva referenduma odlučili da žele most, a ne žele Unesco. Kad se tako nešto kod nas dogodi ja ću liti suze radosnice. Jer tad će građani odlučiti i o Plominu, Srđu, Marjanu, i drugim važnijim stvarima. Tad će građani reći, dragi konzervatori nismo zadovljni rješenjem koje je proizašlo iz neke procedure u kojoj ste sudjelovali, molimo novo. Itd. Draga Vlado ovaj zakon ne prolazi,.....

Vjerujem da riječ Dresden največi strah izaziva Unescu. Kada se dogodi još par Dresdena tada je Unesco veliki gubitnik. I zato Unesco neće nikad više postaviti stvari ultimativno kao što ih je postavio u Dresdenu. Dresden je veliki razlog da ne očekujemo da će Unesco sačuvati našu baštinu,

Kakav oprez, nisam ja donio zakon. Da se mene pita imali smo krasni zakon prije HDZ-ovog o ozakonjenju. Ozakoniti sve što je u skladu s planom, platiti sve dađbine i još dobru kaznu. Pravedan, koji ostavlja lokalnoj samoupravi uplaniti one koje želi ozakoniti, a investitore abolira od kaznenog progona. Oprez tražiti od vlade, oporbe i civilnog društva koji su donijeli ovaj temeljem kojega ministarstvo mora rušiti svjetsku baštinu.

Ja malo preuveličavam, objekata koje spominjem sasvim je malo, i u globalu nisu problem. Problem je delirij kada je sve toliko komplicirano da svi mozgovi zajedno ne mogu predvidjeti koliko je pojedina zakonska odredba u stvari u nekom svojoj projekciji pogrešna.

Tko je glasao

ti si stvarno optimist

koji građani će ti reć da nisu zadovoljni sa konzervtaorima
pa 3/4 bi se odmah naselilo po Marjanu
preromantičarski mi zvučiš
nije kerum po sebi kerum
nego po splitu

druga je stvar što ovakva (i onakva) vlada igra igrice pa su komore, zakon o njima, čelnici u njima ljudi bez lica

a ostali nismo rješnje našli KAKO obuzdati uzbapredoovalo i široko nasilje

Tko je glasao

Baš to se već dogodilo u

Baš to se već dogodilo u Drezdenu, građani su rekli ne konzervatorima (Unescu). Krupniji je korak reći ne Unescu, nego reći ne lokalnim konzervatorima. Tako jednostavno, a tako daleko, na vremenskoj crti. Nezadovoljstvo naših građana našim konzervatorima buja kao gljive poslije kiše. Iz svih segmanata društva, iz vlasti, iz civilnog društva, iz struke, svatko iz svojih razloga, neki u pravu, a neki potpuno u krivu. Ipak Dresden se danas čini nedostižan.

Na ponovljeno pitanje kako, ponavljam odgovor koji ti se nije svidio. Nikako. Na današnji dan. Civilno društvo nejako, potpuno se potroši i raspline na 4-5 zahvata (Plomin, Marjan, Srđ, Ombla) sa potpuno neizvjesnim ishodom, uz još uvijek otvorenu mogućnost poraza na svim frontovima. Za to vrijeme bez ikakve borbe prolaze tisuće drugih. Nasilje dnevno rađa nove teme i probleme, svakodnevno se rađaju novi porazi, stotine, bez borbe. S druge strane društvo neizgrađeno, važne službe, inspekcije, sudstvo, sve do dorha, ne funkcionira zadovoljavajuće, u svakom segmentu društva traže se promjene. Rješenje nije nađeno jer ono u stvari ne postoji. Do njega se neće niti stići onako kako se Mirtaflora nada, na način da će gnjevni građani izači na ulicu, rastjerati zločeste političare, a onda instalirati neke nove, ili se sami pretvoriti u dobre političare i nastaviti vladati. Nekakvo događanje naroda ili revolucija nisu realni, po meni niti dobrodošli. Rješenje će doći mjenjanjem društva "mic po mic", jednog budućeg dana. Nažalost taj dan je daleko, a glavni je problem što će tada nejvrijednije stvari biti potrošene. Koliko daleko? To se ne zna. Ovisiti će o mnogo čemu, s jedne strane današnjoj i budućim vladama, a s druge o današnjem i budućem civilnom društvu. Ispravne aktivnosti civilnog društva stvari ubrzavaju, a neispravne su veliki koraci nazad. Kritizirati civilno društvo jednako je važno kao kritiziranje vlasti. Stalno i svakodnevno preispitivanje.

Tko je glasao

treba izučavati japance

kako im uspjeva sa 5%pdvea imati visoku socijalnu svijest i brigu
tamo se prvo daje u vrtiće, staračke, školske, studentske domove, škole, bolnice, penzije...tek onda se štedi za sebe
ovdje je duh pokondirene tikve uzgojen prije nego li ju je Jovan Sterija opisao
gađenje i pokušaj distanciranja od toga je ganutljiv kod raznih, u prvom redu institucija tipa crkve, odmah zatim svakoj vladi u svakom drugom joj mandatu......
lud je onaj tko se e uklapa u opći trend
i naravno da je napore aktivista (onih stvarnih do iscrpljenja, a onih drugih do zadovoljstva) teško pratiti bez zazora

Tko je glasao

mislim kako si zaboravila da

mislim kako si zaboravila da japanci zbog svijesti rijetko koriste godisnji odmor, koji je cini mi se maksimalno 5 ili 10 dana.. ne znam tocno ali neki mizeran broj..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Pojava proizlazi...

iz smislenosti vlastitog djelatnog postojanja, gdje žrtve iz uvjerenja zapravo i ne predstavljaju žrtve.

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

:))) kad si malo razmislim

:)))

kad si malo razmislim mozda broj dana odgovara % PDV ?

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

Još malo mučenja sa

Još malo mučenja sa "naglavce" gimnastikom u pokušaju razumjevanja trećeg "naglavce" načina ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada;

http://slobodnadalmacija.hr/Split/tabid/72/articleType/ArticleView/artic...

Ako bi Ministrica ispunila obećanje (da li je moguće da je takvo nešto obećala još prije nego je procedura pokrenuta) i cijelu park šumu proglasila kulturnim dobrom od nacionalnog značaja otvorila bi se mogućnost službenim osobama koje će voditi upravne postupke ozakonjenja odlučivanja između dvije međusobno konfliktne odredbe Zakona o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama. Jedna odredba kaže da ozakonjenje nije moguće u prostorima izvan građevinskog područja naselja u park šumama, a druga dopušta uvjetno ozakonjenje istih unutar prostora nepokretnog kulturnog dobra.

Kakav je mogući izbor Ministrice?

1. Ispuniti obećanje i time otvoriti mogućnost legalizacije ovih građevina.
2. Obećanje ludom radovanje, odbiti zahtjev.
3. Obećanje ludom radovanje, ostaviti da se zahtjev rješava još 3,5 godine.
4. Sjesti za stol sa Ministrom Vrdoljakom.
5. ??

Tko je glasao

mene zanima kako mislite

mene zanima kako mislite nacionalizacija nelegalnog kad to ne postoji.. a ono sto ne postoji ne moze se nacionalizirati.. jer na koncu Kome se nacionalizira? NNu objekt, a na terenu postojeceg vlasnika.. ili?

za sada je zakon koji kaze da ciji je teren njegov i objekt.. no s druge strane to bas i nije tako jer objekt bez "papira" nije moguce upisati.. tu svakako treba odraditi na zakonskoj regulativi, postujuci privatno vlasnistvo, sto znaci da nema mogucnosti oduzimanja.. sto smatram i u redu.. treba naplatiti kaznu zbog pokusaja nelegalne gradnje, a zatim ili legalizirati ili srusiti.. kaznu svakako u ovisnosti o dogovorenim naknadnim radnjama.. legalizacija, samorusenje, prislino rusenje.. kolicina devastacije i stete.. itd..

oduzimati se moze samo ovrhom ako nelegalni graditelj nema dovoljno sredstava za kaznu i ostale troskove pa se ona tako naplacuje po sudskoj odluci.. no na taj nacin se moze oduzeti bilo sto u vlasnistvu te osobe.. i to je jedino korektno.. taj dio je zakon i danas jako efikasno rijesio..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

ne postoji u papirma ali ne dvojbeno postoje u prostoru

To neće biti nacionalizacija u smislu kako je poznajemo, pravni okvir je drugačiji i ovim zakonom regulirano – ne ulazi u vlasništvo parcele – bilo tko može predati zahtjev za ozakonjenje nelegalnog dok za građevinsku dozvolu moraš dokazivati vlasništvo – ovdje možeš ali i ne moraš, pogotovo po ovom novijem prijedlogu - možda se i neće čekati usklađenje sa katastrom
Dakle
Onaj tko iz nekog razloga to ne uradi može umjesto njega to uraditi država ili neki susjed, rođak, sestra brat, nećak..... i kad dole @Luka koristi riječ „nacionalizacija“ ona jest već donekle moguća ali je i opravdana jer novci koji su trebali završiti u druge svrhe završili su velikom dijelu građana na njihove pojedinačne užitke i profite

razlika se pravi i veliki ustupak za poljoprivrednu i jedinu stambenu nekretninu

ostalo se može slobodno rebnut

(i kad je SFRJ provodila nacionalizacije, nacionalizirala je izvan gradova zemljište, gradila nešto svoje - devedesetih je išla denacionalizacija tog zemljišta, a zgrade, tvornice, hotele je ekipica "pretvorila i privatizirala" - vlasnici su nešto bolje prošli nego u sfrj, ali više nisu vlasnici, a planovi rade čuda sa njihovom zemljom dok brže od neboderskih dubaija raste svijest da su je prodali za kiki-riki)

Tko je glasao

ne svida mi se to.. to je

ne svida mi se to.. to je igra sa prljavim zakonima.. koji ce na kraju dovesti do nekih novih malverzacija.. nije u redu da bilo tko moze provesti legalizaciju, pogotovo ne drzava..

dakle nelegalne graditelje se moze "tretirati" i po sadasnjem zakonu uz male dodatke.. kazna za pokusaj nelegalne gradnje, potpuno placanje svih pristojbi kao da je zatrazena gradevinska dozvola za ono sto se moze ozakoniti ili dobrovoljno rusenje od strane vlasnika..

u slucaju da vlasnik ne srusi a ne zeli ni legalizirati ili ne moze jer je sve totalno krivo.. onda treba rebnuti dodatnu kaznu i srusiti u ime zakona.. troskove naplatiti od vlasnika i kazne i rusenja.. pa ako treba i ovrhom nad tim zemljistem ako odbija ili ne moze platiti..

eto, to bi bilo cisto.. a ovo sa oduzimanjem od strane drzave samo je jedna nova podvala za neke nove malverzacije.. jer kao sto znas razliciti su razlozi nelegalnosti.. neki su stvarno kriminalni a neki su eto neka kucica na selu, osami jer .. sto razloga..

nije dopustivo da zakon o izgradnji prostora odreduje sto ce se oduzimati a sto ne.. tako ja mislim, to ne spada pod tu nadleznost vec vise u neki "tezi" zakon.. uostalom tko je taj koji bi odredivao sto se moze dozvoliti a sto ne? lokalna uprava, pa tamo pocinej vecina malverzacija i mnogi nelegalno izgradeni objekti u njihovoj reziji (cije ce to onda biti po ovom zakonu?).. neki cova u katastru? u gradevinskoj inspekciji? mislim da se ne smije dopustiti odredivanje ispravnosti na taj nacin.. tj. izuzimanje od odgovornosti ili preuzimanje odgovornosti (oduzimanje nekretnine ili ne) i na tom nivou..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

rok koji je dan još godinu dana

daje (dala) se šansa baš bespravnim graditeljima kao prvima koji imaju pravo postati vlasnici, zato za sada oni i podnose zahtjeve - zato je do sada bilo usklađenje sa katastrom, geodeti su nosli na uvid bar neke kupoprodajne ugovore za parcelu.... slijedeća izmjena već nema tu obavezu ... a što će biti za godinu dana pojma nemam

na ove kazne se ne moraš pozivati, one su čista žvakalica po ovim cijenama do sad - a to je potpuna idiotarija i zapravo ima veze sa elitom i njihovim dostignućima u nekretninama što se zgrada tiče - toj eliti je uvjek odgovarao što veći broj divljaka da imaju gro društva iza sebe, tako da se po tim naknadama i ovim tepenjima oko rata i prve uplate vidi da su još žilavi.

ovo nije zakon o izgradnji prostora (takav bajdvej ne postoji), ovo uopće nije zakon vezan uz gradnu, ovo je zakon vezan uz evidenciju postojećeg izgrađenog kakvo jest i vezan je za dovođenje u relaciju tog izgrađenog sa fizičkom ili pravnom osobom
....sama veliš da ovih kuća "nema". Ovaj zakon im omogućava da ostanu postojati ako se ne odluči o njihovom rušenju
pravo prvoupisa ima onaj koji dokaže neku imaovinsku vezu, podnese zahtjev i plati prvu ratu .... šta će biti sa dalje ne znam, vidjet ćemo do godine kako će se rješavati oni koji nisu htjeli ili mogli podnjeti zahtjev - da li idu malverzacije koje opisuješ ili neki oblik nacionalizacije .... mislim da će još olabavit ovo sa dokazom vlasništva ali i mort će produljuljiti rok .... u Zdru je podnešeno 10000 zahtjeva a nije ekipa tamo u mogućnosti rješiti niti jedan ... što me ne čudi, imam 4 slučaja tamo što za građevinsku, što za rješenje o uvjetima gradnje - stoji godinama, ovi za građevinsku (znači još onaj zakon prije 2010) su već prije dvije godine platili prvu razu doprinosa i nisu dobili GD
- Zadar i Šibenik susutavno su za odgajanje divljakuša - a zapravo to bi lako moglo biti otimanje velikog obalnog pojasa mirnim putem - jedina je za sad pravna zaštita podnjeti zahtjev

Tko je glasao

***ispravak nije u redu da

***ispravak
nije u redu da bilo tko moze provesti "nacionalizaciju"

jer to znaci da je dovoljno u nekoj lokalnoj upravi nekogzacija a onemoguciti da legalizira i lijepo mu sve oduzeti.. jer s enekom tako hoce, p aposlije sve to lijepo nekom prodati.. eto to mi je prvo od malverzacija palo na pamet.. ali mislim da ce biti i puno drugih mogucnosti kad se "decki" snadu.. i smisle kako do nekih terena ili kako do mita da nekome ne oduzmu zemljiste..

lunoprof
(Luna)

Tko je glasao

igre bi mogle biti

puno širih razmjera nego li opisuješ

Tko je glasao

Jako će biti teško tu pronaći univerzalno pravedno rješenje

ali se iskreno nadam da se neće napraviti nepravda prema svima onima koji su ispali papci gradeći legalno, plaćajući sve pristojbe i godinama se boreći s birokracijom koja se nemilosrdno trudila otežati i odugovlačiti postupak, usput čekajući odgovarajuću pinku.

To bi bila nedvosmislena poruka da treba nastaviti s politikom "tko je jamio, jamio" jer se kad tad "jamljenje" blagoslovi i isplati, samo treba imati dupe umjesto obraza.

Shodno uvodu, ja bih sve objekte koji su nelegalno građeni na način da su ugrozili javno dobro, tipa viletine na samoj obali i privatnoj plaži s tablom "žikin put" i "privat" nemilosrdno srušila i još to debelo naplatila. Kaznila bih i one koji su znali ili trebali znati za rabotu i koji primaju državnu plaću da žmire, i onu gospođu u kariranom šoseku, i onog brku, kao i njihovog trbušastog gospodina/druga šefa...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

to nismo doticali

vrijedne prostore, pomorsko dobro i priobalni pojas
samo ovaj pravni aspekt općenito, što je čije - ja tvrdim npr da je Debina divljakuša moja, bar u 1/4.500.000 dijelu :)

što se toga što pišeš tiče vodi se boj, ali vodio se boj za varšavsku, marjan, omblu, srđ, vransko, plomin, kaštela, golfove ala delux vile koje svi kao rekreaciju trebamo caltat slijedeće stoljeće.....

Tko je glasao

Ma da...

samo u skladu s ustaljenim pravilom, prije ćeš doživjeti srušene vikendičice, štale i nemušte nadogradnje, od velebnih objekata na vrijednim prostorima. To je pored onog "jamio" još jedan "too big to fail" sindrom... Vodi se boj, ali još nigdje nije dobiven...

A baš bi mi bio gušt gledat kako Žika sam skida onu tablu ;)

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

nemušte nadogradnje :)

Za sve nelegalne„kućerke“ koji su iznad osnovnog stambenog prostora ne posjedujem osjećaj socijalne osjetljivosti. Da pače ti „kućerci“ su osnova kućerina uzurpatorica vrijednih prostora.
Da kojim slučajem se malko razbudim i krenem besplatno sastavljati prijedloge za ovaj i onaj zakon, ja bih u duhu prosvjećenog apsolutiste sve i velike i male po kratkom postupku: koji su po planu nek plate doprinose i veliku kaznu (osim socijala, jedina nekretnina i poljoprivredni), koji nisu, ruši .....

Tko je glasao

Što se tiče ovih s privatnom plažom...

i odgovarajućim tablama, stvari nisu sive ili crno-bijele, nego su crne. Tu bih i ja rušila sve...

Što se tiče ostalog, stvari su jako šarene... Sjetim se susjede kojoj su rušili nadstrešnicu, dok joj je u neposrednom susjedstvu nicala četverokatnica s južne strane parcele...(istinaibok, kaj će joj nadstrešnica, kad joj se ziđe permanentni hlad;). Ili pak onog jednog na školju kojem su srušili skaline koje je izgradio na seoskom divljem smetlištu (koje je usput očistio), a koje je uzaludno pokušavao otkupiti od općine jedno petnaestak godina... Imaš i ljude koji su gradili divlje, jer se nikako nije donosio prostorni plan iz kojeg bi se vidjelo što se smije, a što ne smije... i tako desetljećima... Ovaj nered koji vlada rezultat je bahatosti i bezobrazluka brojnih pojedinaca, ali i nemara i nerada odgovornih, naširoko poznatih po javašluku i korumpiranosti.

Vidjet ćeš, "snalažljivi" će se opet snaći... voljela bih da sam u krivu...

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

Što se tiče tih s privatnim

Što se tiče tih s privatnim plažama, stvari su crne. Ali na postoje toliko crne stvari da ne bi postojao naglavce" način; Zakon o ozakonjenju nezakonitih zgrada ne odnosi se na zgrade na pomorskom dobru; iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji nestala je mogućnost legalizacije zgrada i drugih građevina na pomorskom dobru, ne postoji vlast niti će ikad postojati vlast koja će tisuće i tisuće bespravnih zgrada i drugih građevina na pomorskom dobru ukloniti, a kad bi i postojala ne postoje milijarde koje bi pokrile troškove koje nije moguće nikome naplatiti, a na kraju šlag, odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama bespravne građevine čvrsto povezane sa pomorskim dobrom jesu pomorsko dobro, dakle opće dobro. Teško pravno pitanje glasi može li i kome građevinska inspekcija naložiti da ukloni opće dobro,.....

Stoga jedna od primjedbi na tekst posljednje (ili predposljednje) verzije Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, i to baš iz pera splitskog pravnog fakulteta, zahtijeva da se bespravni mulovi daju u koncesiju onome tko ih je izgradio. Posivilo? Poodavno je to bilo probati ću kad stignem naći točnu formulaciju kako je to izgledalo.

Tko je glasao

tko bi gradio kad bi znao da gradi za drugoga?

jednostavno je to riješiti pošteno
ali nema poštenja

sve što je nelegalno izgrađeno, ne treba odmah rušiti
nacionalizirati, dati na upotrebu, na x godina, ako je jedini objekt stanovanja
onome koji je sagradio, onoliko koliki je nacionalni standard... i drugo
i ostalo na volju i raspravu cijenjenom publikumu
uz jedan jedini uvjet
što je sagrađeno bez dozvole
NIKAD ne smije biti legalizirano kao privatno vlasništvo
neka postane društveno vlasništvo

luka

Tko je glasao

potpuno se slažem

iz više razloga:

divlja gradnja iz socijalnih razloga (nje je cca 10% od ukupne divlje, ali se svi divljaci kad je gusto sjete ove kategorije i pozivaju se na nju) i bolje da se odmah nacionalizira odnosno da država može kontrolirati minimalne zdravstvene i sigurnosne uvjete korištenja

što se svih ostalih stambenih zgrada tiče, zaračunati kaznu bar 30% vrijednosti doprinosa, a u obalnom pojasu, ovisno o vrijednosti i po 10x više, recimo Marjan, ako imaa za platiti kaznu nekoliko milijuna kuna i doprinose, ako nema ili sam ruši ili mu država a nacionalizira - ako pak plati treba i vidjeti odakle tome toliki novac, iz krimogenih pretvorbi ili je ratni profiter.... a ne ovako - računam neki dan tri dana i dođe ogromna kuća u podsljemenskoj zoni (građevinska zona inače) kazna manje od 2000 kuna

nacionalizacija je potpuno opravdana jer je cijelo društvo plaćalo infrastrukturu divljacima - najbolje je kad se pozovu da su sami probili put do svoje kuće - to je domet shvaćanja, odnosno htjenja shvaćanja

Tko je glasao

to JEST privatno vlasništvo..

to JEST privatno vlasništvo..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

to nije privatno vlasništvo

jer nemaš osnovnog pravnog akta kojim je ono tvoje vlasništvo - imaš recimo kupoprodajni ugovor za zemlju i u gruntovnici upisanu zemlju na tvoje ime, ali tamo nema kuće

osim toga
ja cijelo vrijeme plaćam da se ti dopeljaš do nje, imaš struju, vodu, plin, telefon......

odnosno ja imam pravo na dio tvoje kuće, a bome i ostalih 4,5 milijuna ljudi

Tko je glasao

ispravak:

ne "tvoje" nego TE KUĆE
jer ona niti stvarno niti pravno nije tvoja

Tko je glasao

skvikač, pozdrav

imaš li ti kakovo znamenito iskustvo sa divljom gradnjom u Stuttgardu?
tamo ne možeš staviti ni tendu, kamo li fljusnut vanjsku jedinicu klime na fasadu .... a o bilo čemu drugom nema ni zuc

Tko je glasao

Osim...

ako se ne radi o kolodvoru - http://www.dw.de/dw/article/0,,5930348,00.html

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

tko kaže da nemamo izvoza

tko kaže da nemamo izvoza

Tko je glasao

u zemlji bez zakona

debe
imaš pravo
i argument se ne može pobiti
smisao nije kažnjavanje, oduzimanje
nego proces, postupak koji se temelji na
1. razumijevanju uzroka zbog kojih je toliko veliki broj kuća izgrađen bez dozvole
2. rješavanju tih uzroka tako da ubuduće svatko može graditi s dozvolom (ovdje bi logika nalagala da se ono od poreza, pristojbi, doprinosa što će biti oprošteno unatrag bespravnim graditeljima, oprosti i unaprijed svim budućim graditeljima)
3. razumijevanju onog što je opći interes (područja u kojima nije dozvoljena gradnja npr Marjan, KOrnati) i načina kako taj interes braniti
4. odustajanju od rušenja kao metode rješavanja onog što se nikako ne može legalizirati
(umjesto rušenja, nacionalizacija)
5. odustajanje od nenaplate (umjesto uplate doprinosa parcijalna nacionalizacija, u iznosu nenaplaćenog)

luka

Tko je glasao

prvo čitanje

Iako Bačić priznaje da će se ovim zakonom donekle urediti stanje u prostoru i evidenciji nekretnina, nije sasvim siguran da će ubrzati proces legalizacije. Osvnuro se pritom i na glavne razlike između novog prijedloga zakona i postojećeg zakona. 'U prvom redu znatno je proširen broj mogućeg ozakonjenja svih vrsta zgrada koje prema postojećem zakonu nije bilo moguće legalizirati, i to upravo na iznimno osjetljivim i važnim prostorima. Koji su to prostori? U prvom redu primjena zakona proširuje se na zgrade izgrađene na područjima izvan građevinskog područja i zaštićenom obalnom području mora. Jesmo li u ovom trenutku spremni na tako drastičnu razliku i na tako drastičan korak da omogućimo opću legalizaciju u zaštićenom obalnom području', zapitao se Bačić.
…………….
Na prozivke iz oporbe odgovorio je i resorni ministar Vrdoljak. 'Čulo se danas da ćemo mi ovim zakonom legalizirati nešto na Brijunima, što nije istina. Niti na Marjanu, jer ni to nije istina. Nikada se neće legalizirati ilegalni objekti u nacionalnom parku ili parku prirode', zaključio je Vrdoljak.

U ovim citatima prenesenim iz medija, ako nije greška novinara, jasno se vidi da raspravljaju geodet i elektro inžinjer …. Kod Vrdoljaka se i vidi da nije još savladao što Marjan jest …. poluinformiranost odgovara meljavini po prostoru
I prijašnjim zakonom se moglo legalizirati ono što je Bačić mislio da nije, ali svakako ne u ovako liberalnoj formi kako to izmjena ovog zakona pod šifrom “ubrzavanje” predlaže.
Stavrno nemam više ni volje a niti snage ovo žvakati
A što se prethodnok teksta tiče, nije li ovaj liberal koji skriči o pravednosti stekao u kratkom vremenu cca 6 nekretnina, možda je pazio da su sve legalne ….
http://www.tportal.hr/vijesti/hrvatska/200639/Svaki-deseti-Hrvat-na-dusi...

Tko je glasao

Uvjetna legalizacija zgrada

Uvjetna legalizacija zgrada na cijeloj površini Marjana (tako je bilo u Prijedlogu zakona koji je išao u javnu raspravu) pretvorila se u bezuvjetnu legalizaciju dijela zgrada koje se nalaze u građevinskom području park šume. Nisam siguran da je ministar toga svjestan, a pogotovo ne činjenice da pomicanje te granice u nadležnosti lokalne samouprave, a pogotovo ne činjenice da bi je, prema onome što gore pišem, u skladu s zakonom bili dužni pomaknuti, i to dvostruko, prvi put da obuhvate sve izgrađene građevine i drugi put cijeli prostor jer je on priveden namjeni.

Tko je glasao

Problemi Marjana i Žrnovnice

Problemi Marjana i Žrnovnice

Šundov je upozorio da ima dosta zahtjeva za legalizaciju na Mejama i u Žrnovnici, koji se po aktualnom zakonu ne bi mogli legalizirati jer se nalaze u park-šumi Marjan ili na koridoru prometnice.

− Grad će zajedno s tim vlasnicima pokušati pronaći rješenje problema promjenama GUP-a ili izmjenom trasa prometnica – kazao nam je Šundov, dodavši da je u pitanju pedesetak marjanskih kuća.

http://www.slobodnadalmacija.hr/Split/tabid/72/articleType/ArticleView/a...

ili ti ga kako je nova vlast novim zakonom o legalizacij pretvorila uvjetnu legalizaciju zgrada u park šumama (iz hdzova zakona) u bezuvjetnu

Tko je glasao

Problemi Marjana i

Problemi Marjana i Žrnovnice
Šundov je upozorio da ima dosta zahtjeva za legalizaciju na Mejama i u Žrnovnici, koji se po aktualnom zakonu ne bi mogli legalizirati jer se nalaze u park-šumi Marjan ili na koridoru prometnice.
− Grad će zajedno s tim vlasnicima pokušati pronaći rješenje problema promjenama GUP-a ili izmjenom trasa prometnica – kazao nam je Šundov, dodavši da je u pitanju pedesetak marjanskih kuća.

popravak, citat je krivo označen

Tko je glasao

ne razumiješ što je to

ne razumiješ što je to nezakonito.. većina zgrada je zakonito izgrađena, prema zakonima koji su vrijedili u tom trenutku.. onda se regulativa promijenila i te su zgrade postale "nezakonite".. a ozakoniti ih se "mora" da bi ih se oporezovalo..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Potpuno netočno. Večina

Potpuno netočno. Večina zgrada bespravno je izgrađena.

Tko je glasao

Banaliziraš svodeći na oporezivanje

Prije toga ima puno

A najviše je neplaćeni doprinosi koje svi plaćamo da bi ti uživao u svojoj vikendici za koju namjerno nisi tražio građevinsku dozvolu da ih ne bi plaćao

Ali potsjetio si me na nešto drugo
Veliku broj zgrada sa građevinskom dozvolom, tijekom uporabe doživi devastaciju na uštrb estetike ili neke funkcije .... recimo ljudi proširuju u prizemlju vrata garaža da bi ugurali svog novog mega ljubimca ili proširuju dnevni boravak da rade velike otvore u nosivim zidovima ... na taj način trajno dovode u životnu opasnost sebe, ukućane i ostale stanare zgrade

Neophodno je uvesti kontinuirani tehnički pregled zgrada, svake godine ili svake druge godine!

Tko je glasao

nezakonito izgrađena zgrada jest izgrađena zgrada

samo je pitanje postupanja sa njom: da li će biti upisana kao nezakonito izgrađena ili će se napisati da se sruši

Imaš često
Zakonito izgrađene
Ali i
Zakonito ne izgrađene – što stvara veliku zbrku sad kod postupanja sa nezakonito izgrađenenim .... o ne zakonito neizgrađenim, odnosno onima koje su ostale u početnoj fazi dijalektike ideje je bezpredmetno raspravljati za razliku o zakonito ne izgrađenim, gdje se ideja ozakonila ali nije materijalizirala....
Za marjan je i bez ovoga bilo bjelodano jasno da je ono što je izgrađeno izgrađeno
Jedini spas je - Marjan kulturno dobro
Jer za sad ni po kojem osnovu stvarno nije zaštičen, osim voljom splitskih urbanista, što je tradicionalno podložno buri ili jugu
I mislim da se varaš u vezi Holy ... pričekajmo
I navijam za Ministarstvo kulture da da svoj doprinos stvarnoj zaštiti koječega, pa tako i Marjana uz neminivnu ispravku Zakona o zaštiti prirode ....ne znam kako izgleda u novom prijedlogu zaštita Park šuma, ali u onom je potpuno bila farsična, kao što i večina zakona, pod novom pravdom, je ostala farsa i licemjerje

Tko je glasao

Zakonito ne izgrađene – što

Zakonito ne izgrađene – što stvara veliku zbrku sad kod postupanja sa nezakonito izgrađenenim .... o ne zakonito neizgrađenim, odnosno onima koje su ostale u početnoj fazi dijalektike ideje je bezpredmetno raspravljati za razliku o zakonito ne izgrađenim, gdje se ideja ozakonila ali nije materijalizirala....

Rečenica kao posljedica delirija zakonodavnog sustav. Zakonito izgrađena, zakonito ne izgrađene, ne zakonito ne izgrađene,....

Ne veram se. Daj si malo truda pa pročitaj Zakon o zaštiti prirode. Sadržaju pridodaj činjenicu da je zakon otišao u Brisel, a da na primjedbe iz javne raspave nije odgovoreno, vjerovatno nikada neće ni biti. Isto kao što se dogodilo da Zakonom o otpadu. Probaj odrediti ulogu Foruma u svim tim događanjima,.......

Tko je glasao

u citiranom

Komentiram naslov dnevnika i izraze u vezi gradnji a ne zakon o prirodi

Tko je glasao

I mislim da se varaš u vezi

I mislim da se varaš u vezi Holy ... pričekajmo
I navijam za Ministarstvo kulture da da svoj doprinos stvarnoj zaštiti koječega, pa tako i Marjana uz neminivnu ispravku Zakona o zaštiti prirode ....ne znam kako izgleda u novom prijedlogu zaštita Park šuma, ali u onom je potpuno bila farsična, kao što i večina zakona, pod novom pravdom, je ostala farsa i licemjerje

Iako je svima već previše razgovora o Mireli kad si sam počeo pokušavam korigirati tvoj krivi stav, točnije približiti ga mome ispravnom, vezano za Holy. Zaviri U Zakon o zaštiti prirode i probaj odgonetati da li su stvari koje si držao farsičnima unutra ostale ili ih je Mirela izmjenila, jesu li više ili manje farsični. Usput ćeš naletiti na određene dijelove koji će te navesti na preispitivanje pogrešnog mišljenja o podijeli ministarstva. Pa se zapitaj kako je to sve prošlo kroz Forum. Onda usporedi karakter javne rasprave koji su Mirelini zakoni prošli sa raspravom koju je prošao Zakon o postupanju s nezakonitim zgradama. Onda ću te ja dalje odvesti u Zakon o otpadu i na još neka mjesta.

Ali neću više o tome, namjera ovoga dnevnika bila je otvoriti razgovor o započetim ozbiljnim zmjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, samo kroz ilustracije uvukao sam tu Marjan i Zakon o postupanju o nezakonitim zgradama. Neposredni povod za pisanje dnevnika bila je spoznaja da Ministar nije pozvao sve aktere koje je trebao na konstruktivnu suradnju u njegovoj izradi. Namjera dnevnika je pokazati mu koliko je, zajedno sa svim svojim backgroundom tanak, ukoliko se odluči sam gurati izmjene sto puta složenijeg Zakona nego je Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama. Zato ga želim vidjeti u dnevniku kako će objaviti početak ozbiljnih izmjene Zakona o prostornom uređenju i gradnji i pozvati sve aktere da se konstruktivno uključe, u razumnom roku, što će me natjerati da sastavim svojih tridesetak primjedbi, a što će njemu vjerovatno donijeti tristotinjak primjedbi iz raznih dijelova civilnog društva, koje bi možda mogle stvari u sustavu ozbiljno promijeniti. Javne rasprave koje je provela Holy, netransparentan rad Foruma, a naročito weekend javna rasprava o sadržaju Apolitike koju je ministar Vrdoljak proveo, odbijaju civilno društvo od konstruktivnog sudjelovanja. Minimum minimuma je nastup u dnevniku iz kojega se dade zaključiti da će primjedbe i prijedlozi biti ozbiljno razmotreni i argumentirano odgovoreni.

Tko je glasao

UKLJUČITE SE U IZMJENE

UKLJUČITE SE U IZMJENE
ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI
06.07.2012. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja pokreće postupak izmjene Zakona o prostornom uređenju i gradnji ('Narodne novine' 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12). Zakonskim rješenjima koja će zamijeniti postojeći Zakon uredit će se područje prostornog uređenja, gradnje i postupanja građevinske inspekcije. Novim zakonskim rješenjima Ministarstvo želi izgraditi jednostavan, jasan i učinkovit sustav korištenja i zaštite prostora.
Pozivamo zainteresiranu stručnu i najširu zainteresiranu javnost da se aktivno uključi u kreiranje zakonskih rješenja i svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja dostavi na adresu e-pošte: izmjene.zpug@mgipu.hr. Ministarstvo će pristigle primjedbe razmotriti te tijekom jeseni na svojoj internetskoj stranici objaviti nacrt prijedloga. Potom će uslijediti daljnja javna rasprava koja će uključiti i organiziranje okruglih stolova i tribina po županijama.
Zahvaljujemo unaprijed na svim primjedbama i prijedlozima!

http://www.mgipu.hr

Ima biti da je netko pročitao, razumio, pa korigirao pogrešan stav.Pročitao ovdje ili na Urb-arh gdje sam isti stav pokušao "progurati". Veliki plus za Ministra odnosno Vladu. U suštini sasvim je jednostavno. Ukazati na problem, promašaj, turiti to vlasti pod nos, vlasti koja će nakon što razumije korigirati pogrešan stav. Jedini put da popravimo društvo, tj. da izgradimo bolje društvo. Preduvjet je vlast spremna da sluša i misli, inače trud je potpuno uzaludan. Meni osobno pozitivno iznenađenje s obzirom koliko me već puta nova vlast u tom smislu razočarala.

Tko je glasao

mislim da se ne možemo složiti o postojećem ZoZP

jer po njemu se nedvojbeno MOŽE graditi u park šumi - što i kako to je druga priča

a o početku "ozbiljne" izmjene .... evo maila od prije par dana:
Kao što smo vas već obavijestili našim pozivom od 31. svibnja 2012. god. Hrvatska komora arhitekata, pozvana je od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, u postupku kreiranja novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji te novog Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, dostaviti svoje prijedloge novih koncepata navedenih zakona, njihove razrade i provedbe, te eventualne primjedbe na elemente postojećih zakona.....mislim da sama komora već ima dovoljno love da je bar mogla ponuditi ne plaćanje člananrine kod ozbiljnijeg prijedloga izmjena, bar na par godina - ...oni bi besplatno do zaakona a spavaju na lovi .... za marendu jedu kavijare i škampe uz birana vina ... slično je i u ministarstvu .... prilikom ssu obavezno nam je nakupirti 20 bodova iz regulative- to se uredno plaća, pa "čitatelj" zakona zaradi po jednom stručnom čitanju cca 1000 kuna po slušatelju - i recimo dođem i slušam kako čitaju moj uradak, za to platim kotizaciju i članarinu?????????

Tko je glasao

Poznato mi je da je pozvana

Poznato mi je da je pozvana komora, i gradonačelnici. Ostali nisu.

Tko je glasao

gradonačelnici su pozvani iz pijeteta

pozvane su sve komore, odnosno svi ovlašteni inžinjeri geodezije, građevine, arhitekture, elektrotehnike, strojarstva .... da sa iskustvene strane daju doprinos jer su ljudi iz prakse
do sada su radili zakone samo pravnici, po koji sociolog, zavod i institut
tako da je ovo znatni iskorak

zadnji put je stiglo toliko prijedloga, možda i prekasno jer su već fjusnuli na izglasavanje svoje nebuloze, pa su sad poslali blagovremeno .... sljedeći put neka se sjete nešto i platiti

Tko je glasao

Evo copy/paste iz Apolitike

Evo copy/paste iz Apolitike najmanje tko je trebao biti pozvan:

"Arhitektonske politike koordinirano provode, neposredno ili posredno, svi dionici prostornog razvoja: zakonodavac, tijela javne uprave na svim razinama, akademska zajednica, znanstvene institucije, strukovne organizacije i udruge, arhitekti i inženjeri, kulturne institucije, organizacije i udruge, udruge građana, pojedinci i mediji."

Tko je glasao

Zakonito ne izgrađene – što

Zakonito ne izgrađene – što stvara veliku zbrku sad kod postupanja sa nezakonito izgrađenenim .... o ne zakonito neizgrađenim, odnosno onima koje su ostale u početnoj fazi dijalektike ideje je bezpredmetno raspravljati za razliku o zakonito ne izgrađenim, gdje se ideja ozakonila ali nije materijalizirala....

Još jedna odlična ilustracija delirija.

Ne varam se. Daj si vremena pročitajZakon o zaštiti prirode. Usput uzmi u obzir da primjedbe s javne rasprave nisu odgovorene, a da je zakon već otišao u Brisel, baš kao što je bilo i sa Zakonom o otpadu,..........

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci