Tagovi

Čuli ste da je rečeno: Voli svoga bližnjega i mrzi svoga neprijatelja…

Članak Miljenka Jergovića u jučerašnjem "Jutarnjem listu", povodom izlaska knjige sabranih djela fra Leonadra Ćuturića, bosansko fratra iz samostana u Fojnici.

Njegovi su stavovi jednostavna ilustracija fenomena, kojeg je Edward C. Banfield, istražujući strukturalno zaostajanje južne Italije za sjevenom, prije 60 godina okrstio kao "amoralni familizam" (htijući naime reći da moralna načela vrijede samo unutar "familije"; pa bi možda bolje bilo "familistički moralizam").

fra Bono Zvonimir ŠagiSlika lijevo: Umjesto slike fra Leonarda, dajem sliku fra Zvonimira Bone Šagija, koji je bio, kako sam ga doživio, bitno drugačija vrsta redovnike, izbegavši se i suprostavlajući se nacionalističkoj redukciji kršćanstkoga univerzalizma.

Čovjek koji je uzor vrlina unutar svoje zajednice, kad iz nje izađe, umjesto etike (etika je moral, poopćen na čovječanstvo) osjeća strah, nepovjerenje i mržnju. Umjesto poopćena moralnih načela prihvaća, hirovito i nekritički, one ideologije koje su na raspolaganju, a odgovaraju osnovnim osjećajima obaveze prema Svojima i straha od Drugog.

Fratar koji nije volio Srbe, liberale, partizane i Stjepana Radića

»Teške, tvrde naravi, strog po prirodi i prijek, ali marljiv i s razvijenim pojmom o čestitosti unutar vlastite uže zajednice, dočim krajnje nepovjerljiv, ispunjen predrasudama prema drugim zajednicama, fra Leonardo Čuturić prepustio se epohi. Ona ga je ideološki i svjetonazorno mijesila i oblikovala, bez njegova izrazitijeg sudjelovanja u tome. Kao što biva kod izrazito tvrdoglavih i svojih ljudi, rođenih revolucionaraca i predestiniranih mučenika, nije fra Leonardo izabirao svoja uvjerenja, nego su, čini se, ona izabirala njega.«

Mrzio je Srbe, Židove, muslimane, liberale, sekulariste, haesesovce, žandare, sokolaše i "konkubince". Sklop ideja koji je prvenstveno nacionalistički, a ne kršćanski. Oni "Drugi" su oni koji nisu Hrvati, ali i oni koji su loši Hrvati.

»Fra Leonardov antisemitizam je, kao i njegovo gnjevno protusrpstvo, a onda i mržnja na muslimane, sve dio mode i običaja vremena. Dio je to one katoličko-hrvatske konzervativne agende o kojoj dugo ništa nismo željeli znati, ili koja se, naročito u Bosni, retorički vezivala samo za ekstreme, a zapravo je bila prevlađujuće stanje duhova. I onda kada je nastupio Drugi svjetski rat, fra Leonardo je, opet u duhu vremena i rečenog svjetonazora, dušom i srcem bio na strani Hitlera i NDH.«

Fenomen morala bez etike. Jedan zakon za Naše, drugi za Druge.

Antropološko-filozofsko objašnjenje: pripadnici genusa homo, nastali prije 2-3 milijuna godina, vješti su lovci, koji se odlikuju time što izrađuju oruđe.

Njihov glavni suparnik su druga plemena u borbi za lovišta, izvore vode i druge resurse, a ne druge životinjske vrste.

Pojedinac ne može sam preživjeti; altruizam prema užoj zajednici daje evolucijsku prednost, ali ne i prema svim pripadnicima vrste.

Da "familistička" moralna načela trebaju biti proširena na etiku, koja se odnosi na čovječanstvo, a usidruje u pojedincu kao individui koja se odnosi prema općem (Bog, Priroda, Čovječanstvo…) direktno a ne preko posebnog, pojavljuje se s gradovima, a osobito oštro ju zastupaju osnivači religija i filozofskih škola iz "osovinskog doba", počevši prije oko 2600 godina, u sva tri velika civilizacijska kruga Staroga svijeta.

Time je stvorena napetost u trokutu pojedinac - zajednica - općenitost. Napetost koja ni do danas nije razriješena; generalna pouka se uvijek lako reducira na posebnu. To ona dobiva vrlo raznolike i maštovite varijacije, mješanjem religije, sektaštva, nacionalizma, kampanilizma, familizma, strančarenja idr..

Tako i kao kod fra Leonarda. Zapovijed "ljubi bližnjeg svoga" razumijeva se bukvalno: da je bližnji (ili onaj "brat" kojem ne treba gledati trn u oku) samo onaj, tko je član Naše zajednice. Nova "familija" su oni, koji slijede Isusa Krista - i to samo oni, koji ga slijede na ispravan način.

Što se Drugih tiče, njih je slobodno mrziti (ako smo na strani Boga, sve je dozvoljeno); priče da treba moliti za neprijatelje, okrenuti i drugi obraz isl. ne smatraju se ozbiljnim.

Mi se i danas mučimo unutar te trojne dijalektike.

Familistički moralisti mogu biti opasni; a za nevolju, jer ništa ljudsko nije bez dijalektike (prelaženja u svoju suprotnost), univerzalistički etičari mogu biti još opasniji.

Ekologizam pak donosi uvid, da se danas situacija dramatično mijenja, te se uistinu moramo ponašati kao čovječanstvo, kao jedna zajednica, prema biosferi, Geji, Svemiru. Naše međusobne borbe za resurse sad više ne trebaju biti u prvom planu.

Čovjek je postao "sol Zemlje" u jednom posve novom smislu.

Svi se još mučimo oko novih uvida, posljednji 2600 godina i posljednjih 50-ak godina, oko razumijevanja ideja i oko praktičnih rješenja.

Ujedinjeno čovječanstvo nova je ideja i još će dugo ostati čudna novost. Ideologije koje su dosad razvijene iz te ideje ne zadovoljavaju, jer opet reduciraju opće na neku posebnost (država, klasa, znanost, tehnika, tržište…).

»(…) No ja vam kažem: volite svoje neprijatelje i molite za one koji vas progone.« (Mt, 5, 44)

Komentari

Oštrić i Jergović

sve dobro...

Tko je glasao

Mrzio je Srbe, Židove,

Tko je glasao

evo

navest ću ja - židovi su nam dali temelje današnje vjere na koju ti svršavaš skupa sa ostalim krezumicama, zamisli kakav dar je to za hrvate i njihov identitet koji je neraskidivo vezan za kršćanstvo. Muslimani su se borili na strani ustaša u ww2, za nezavisnu hrvacku. liberali su podrivali komunizam i njihovu mračnu vladavinu, sekularisti su potpomogli razvoju društva i tako dali materijala za rušenje krezubim fanaticima zelotskim kojih nažalost nikad ne nedostaje, žandari su provodili red i zakon, to su praredarstvenici na kojima je izgrađena današnja milicija, sokolaši su baš poput fratrina čuvali hrvacki identitet u tmurnim vremenima, a konkubinci ne znam šta su pa im ne mogu suditi.

daj sad ti par primjera zlih tih istih.

Tko je glasao

Židovi su proganjali Isusa a

Tko je glasao

baš

me čudi da nije volio radića, on je njih obožavao.

Ja sam nekada držao mnogo do kulturnoga i nacionalnoga rada bosansko-hercegovačkih franjevaca, ali sam se najzad razočarao i uvidio da su to ljudi neiskreni i lašci. Čitav njihov život i nacionalni i kulturni rad nije ništa drugo nego zavaravanje i zaglupljivanje toga naroda sa tendencijom da ga onda mogu lakše guliti i pljačkati. Ukoliko je taj narod još neprosvijećen, nepovjerljiv i zaostao, to je jedino njihova zasluga, jer su ga oni tako učili. Crkvu, propovjedaonicu i ispovjedaonicu iskorišćavali su i iskorišćavaju samo u svoje niske i sebične svrhe.

sve rečeno vrijedi i danas.

Tko je glasao

faktografija,

kao prvo, nije citat iz Matejovog Evanđelja 15, 44,...nego 5,44,
...i da bi imao pravi smisao, treba Besjedu na Gori usvojiti u cjelini
...ili bar:

»Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. 44A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone 45da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i nepravednicima. 46Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i carinici? 47I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani?«
48»Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski!«

...jer,

18Ja svjedočim svakomu tko sluša riječi proroštva u ovoj knjizi: Tko ovomu što doda, Bog će njemu dodati zla napisana u ovoj knjizi. 19I tko oduzme od riječi proroštva u ovoj knjizi, Bog će mu oduzeti udio na stablu života i na svetom gradu – na svemu što je napisano u ovoj knjizi.
(Otkr. 22, 18-19,)

Tko je glasao

nije citat iz Matejovog

nije citat iz Matejovog Evanđelja 15, 44,...nego 5,44,
Tipfeler. hvala na ispravci.

Što se tiče cjeline Govora na gori, evanđelja i Novog Zavjeta, nisam ih nikada "usvojio", jer nisam vjernik, ali sam naravno čitao. Znam da su rasprave o pravilnoj interpetaciji beskonačne. Mene to naročito ne zanima, jer te zapise čitam kao zanimljivo svjedočenje o jednom etičkom učitelju koji je propovijedao prije 2000 godine, pa mlad pogubljen. Nažalost je izgleda bio nepismen, pa su drugi, i to desetljećima kasnije, zapisivali što je propovijedao, a u međuvremenu su se tu uplele kojekakve legende i fantazije. "Otkrovenje" spada među potonje, vizije u promijenjenim stanjima svijesti (potaknuti hašišem, napadom epilepsije, davljenjem, pojanjem…) i ne uzimam ga iole ozbiljno.

Bilješka o etici: Hilel i Ješua

Ne zanima me "pravilna interpretacija", jer tako nešto ne postoji u mišljenju značajnih kreativaca - Bude, Pitagore, Ješue ben Josefa, Kanta, Tolstoja…). Kao mudroljub, upozoravam na dvije koncepcije morala: da jedan moral vrijedi za Naše a drugi za Druge (familistički moralizam) i da isti moral mora vrijediti za sve (etički univerzalizam).

"Ne čini drugom ono, što ne želiš da drugi tebi čini" prisutna je pouka u djelima mnogih autora Osovinskog doba, uključivo osnivače religija, a oko toga su se i u nedavno povijesti složili pisci "Deklaracije o svjetskoj etici".

S tim, da bi ovdje, za jasno razumijevanje, trebalo pisti "Drugi" velikim slovom (Stranac, Tuđin, Neprijatelj. Goblin…)

Za fra Leonarda su Drugi bili Ćifuti, Srbi idr.. Zato ni riječ o njihovim stradanjima ne piše. I danas su nacionalni lideri RKC u Hrvata prvenstveno nacionalisti, tj. propijedaju familitički moralizam: vrline javne, poroci tajni.

Tko je glasao

Nažalost je izgleda bio nepismen...

Po čemu si ti to mudro zaključio?
Da si barem jednom pročitao Evanđelje ostao bi ti u sjećanju snažan prizor kada Isus dolazi u svoj zavičaj u sinagogu u Nazaret:

"I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen.
I uđe po svom običaju na dan subotnji u sinagogu te ustane čitati.
Pruže mu svitak Knjige proroka Izaije.
On razvije svitak i nađe mjesto gdje stoji napisano: Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza!
On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje."

E pa sad ne znam kako to nepismen čovjek u ono vrijeme čita Izaiju u sinagogi...

Bez obzira na ove očigledne nelogičnosti koje srozavaju ozbiljnost i dubinu tvojih razmišljanja, ono bitno ti je lijepo dolje napisao indian.

Elnino

Tko je glasao

Naravno da sam sva

Naravno da sam sva evanđelja, kao i Djela apostolska i poslanice, pročitao, i to više puta.

Da je vjerojatno bio nepismen, zhaključuje po tome da nitko ne spominje, da je nešto od svojega učenja zapisao. To je neobično u narodu koji je već tada snažno poticao pismenost, bar među muškarcima, jer su trebali biti sposobni čitati Toru - i to ne samo čitati, nego i razumijevati. Na tome su osobito inzistirali farizeji, kojima je pripadao i gorespomenuti rabi Hilel, dvije generacije stariji od Ješue, koji je bio izrekao misao da se sva poruka Tore može svesti na "Ne čini drugome ono, što ne želiš da drugi tebi čini".

Je, piše da je čitao, ali bilo bi uvjerljivije, da je on sam to napisao. Prvi zapisi o njegovom životu su nastali više od 20 godina od njegove smrti (i to u nekim poslanicama, a ne Evanđelje).

Možda je i znao pisati, ali je iz nekog razloga odbio pisati. To je možda upravo pomoglo širenju legende i stvaranju religije, ali kako ja ne vjerujem da je bio više od običnog čovjeka, žao mi je što nemamo njego autentični zapis njegovi misli.

Tko je glasao

Čitanje i pisanje

"Je, piše da je čitao, ali bilo bi uvjerljivije, da je on sam to napisao."
"Možda je i znao pisati, ali je iz nekog razloga odbio pisati."

Svakome onome tko je čitao Radosnu vijest prva asocijacija na Isusa i pisanje je kada mu dovedu preljubnicu:

"Uto mu pismoznanci i farizeji dovedu neku ženu zatečenu u preljubu.
Postave je u sredinu i kažu mu: "Učitelju! Ova je žena zatečena u samom preljubu.
U Zakonu nam je Mojsije naredio takve kamenovati. Što ti na to kažeš?"
To govorahu samo da ga iskušaju pa da ga mogu optužiti. Isus se sagne pa stane prstom pisati po tlu.
A kako su oni dalje navaljivali, on se uspravi i reče im: "Tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen."
I ponovno se sagnuvši, nastavi pisati po zemlji.
A kad oni to čuše, stadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih. Osta Isus sam - i žena koja stajaše u sredini.
Isus se uspravi i reče joj: "Ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi?"
Ona reče: "Nitko, Gospodine."
Reče joj Isus: "Ni ja te ne osuđujem. Idi i odsada više nemoj griješiti."

Predaja kaže da je zapisivao njihove grijehe u pijesku.
Ti si kao i ti farizeji.
Da je napisao i enciklopediju ti bi se uhvatio za neki mali detalj koji ti ne paše i drvio o tome.
A sve ostalo bi prešutio i preskočio.

Ti si kao oni ljudi iz Isusova vremena koji su zahtjevali čudo i sasvim jasna očitovanja.
Ali on je takvima govorio u prispodobama:

"I pristupe učenici pa ga zapitaju: "Zašto im zboriš u prispodobama?"
On im odgovori: "Zato što je vama dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano.
Doista, onomu tko ima dat će se i obilovat će, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima.
U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju.
Tako se ispunja na njima proroštvo Izaijino koje govori: Slušat ćete, slušati - i nećete razumjeti; gledat ćete, gledati - i nećete vidjeti!
Jer usalilo se srce naroda ovoga: uši začepiše, oči zatvoriše da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju te se ne obrate pa ih izliječim."

Elnino

Tko je glasao

...o interpretaciji nisam ni

...o interpretaciji nisam ni zucnuo.
Ali jesam o pravom smislu onoga što si citirao, smisao koji se gubi izoliran od konteksta.
No, a kako bi ti to mogao znati? kada ti je pismenost vrijednostni kriterij koji vrijedi jednako i za tebe i za
"Svjetlo istinsko
koje prosvjetljuje svakog čovjeka
dođe na svijet;
bijaše na svijetu
i svijet po njemu posta
i svijet ga ne upozna.
K svojima dođe
i njegovi ga ne primiše.".
(Iv. 1, 9-11,)
...poslanog u liku najelementarnijeg čovjeka. I čija je pojava promjenila sve.
Sve što je do Njega bilo moral i etika, poslije Njegove pojave među ljudima je glasilo drugačije.
I to ne samo među onima koji su povjerovali snazi Njegove poruke.
Poruka je stigla posvuda.
Prisvojili su ju čak i Njegovi neprijatelji da bi kroz reinterpretacije postigli ciljeve suprotne njenom smislu.
Nije bit u tome je li Poruka došla zlima ili dobrima. Bit je da je došla.
I da se svi mogu odrediti prema njoj. I dobri i zli, i oni koji povjerovaše i oni koji ne povjerovaše.
Bit je da nam je ostavljena sloboda izbora i djelovanja. On nam ju nije oduzeo. Možemo kako hoćemo. I za i protiv, i to i suprotno možemo i strastveno i mlako, i dobronamjerno i zlonamjerno. Sve možemo dok šećemo ovim svijetom. Po svom izboru.
Nitko ne može reći da nije upoznat s Porukom.
....i, u svijetlu toga, tvoja i koječija jahanja na vrijednostnoj procjeni jednog (slovima: jednog) franjevca od 2 000 000 (slovima: dva milijuna) franjevaca koliko ih je ovog časa na svijetu su potpuno deplasirana. Pa ionako ne vjeruješ/te u isto što oni vjeruju.

Tko je glasao

o interpretaciji nisam ni

o interpretaciji nisam ni zucnuo.
Ali jesam o pravom smislu onoga što si citirao

Ono što ti zoveš "pravi smisao" jest tvoja interpretacija. Da su iste riječi iz Novog Zavjeta vrlo različito intepretirane od strane jednako žestokih vjernika, mislim da svi znamo.

No, a kako bi ti to mogao znati? kada ti je pismenost vrijednostni kriterij koji vrijedi jednako i za tebe i za
"Svjetlo istinsko

To da je meni pismenost "vrijednosni kriterij" je tvoja interpretacija. Ja to nisaqm tako napisao.

Sve što je do Njega bilo moral i etika, poslije Njegove pojave među ljudima je glasilo drugačije.
Tako vjeruju oni koji… hm, vjeruju. Ja nisam vjernik. Ne mislim da je njegova pojava, iako vrlo značajna, nešto promijenila više od pojave Bude, Konfucija, Sokrata, Muhameda, Descartesa idr..

Prisvojili su ju čak i Njegovi neprijatelji da bi kroz reinterpretacije postigli ciljeve suprotne njenom smislu.
S tim se zapravo i mogu složiti. Oni koji su sebe smatrali Njegovim sljedbenicima radili su i rade stvari koje je teško shvatiti da imaju ikakve veze s onim što čitamo u Radosnoj Vijesti. U ime svoje Vjere počeli su proganjati nevjernike, pa onda i one koji vjeruju na pogrešan način, što ranije nije bio običaj (ljudi su se međusobno mrzili i ubijali, ali obično ne u ime vjere).

Nije bit u tome je li Poruka došla zlima ili dobrima. Bit je da je došla.
OK, i tu se zapravo mogu složiti. Zato upravo i razlikujem "etički univerzalizam" od "familističkog moralizma". To je tqa poruka, tamo negdje od Ptah-Hotepa do Hansa Künga.

Tko je glasao

Ono što ti zoveš "pravi

Ono što ti zoveš "pravi smisao" ...ono što ja zovem "pravi smisao" je cijela misao, ne po tebi selektivno izvučeni citat bez konteksta.
Ostavljene misli ovako u cijelini ne trebaju niti tvoju niti moju interpretaciju,
Ostavljene onako kako jesu ne trebaju niti tebe niti mene. Same za sebe su dovoljne.
Ali ti si ne daš mira. Jednostavno, u svom narcizmu im svakoj za sebe izoliranoj pokušavaš dodjeliti novi smisao. U boljem društvu bi to nazvali falsificiranjem.
Tako vjeruju oni koji… hm, vjeruju....opet povijesni falset,
...koji može proći samo kod ignoranata nesvjesnih vremenskog i povijesnog i socijalnog i religioznog konteksta u kojem se Gospodin pojavio među ljudima.
...kada je na skroz, potpuno, isključivo...cijelom svijetu jedina šire prihvaćena monoteistička religija postojala u Izraelskim zemljama, kada je robovlasništvo bilo skroz, potpuno, isključivo...bilo legitimni ustroj cijelog svijeta osim zemalja Izraelskih, kada je infanticid, a da o ženskim pravima ne govorim, bio skroz, potpuno, isključivo...bila pozitivna praksa svih naroda svijeta osim jednog jedinog Izraelskog. Vrijeme i svijet kada su srdžba, osveta, nasilje bile pozitivan standard u skroz, potpuno, isključivo...cijelom svijetu, nasuprot izraelskog prostora uređenog Mojsijevskim dekalogom.
Sve je to tako bilo divlje i okrutno, i u barbarskom svijetu, i u svih svjetskih "velikih" civilizacija, i u spisima elitnih mislilaca toga doba i ranije, prije nego se počela pronositi Radosna Vijest. Tek je s njome započeo svijet kakvog znamo.
...dakle, pričaj to nekom drugom , da je ono što velim utemeljeno samo na mojoj vjeri. Ignoranata ima ohoho koji će te rado slušati. Da to što velim nije utemeljeno na objektivnim provjerivim temeljima.

Tko je glasao

@Indian:

Na sreću, danas ljudi kao ti, koji propovijedaju mržnju prema Drugima, ne mogu više pokretati ratove.

Pokazuješ i arogantnu ignoranciju o svjetskoj povijesti. Npr. spominjati "ženska prava" upravo u vezi s radikalno patriahalnim i ženomrzačkim Hebrejima, koji su pobjegli iz Egipta gdje su žene uživale prava kakva nikad kasnije nisu uživale sve do 20 stoljeća, je bizarno. :-)

Židovska sveta knjiga je puna nasilja,genocida, incesta, trgovina robovima normalna stvar… Ono što je omogulio da židovska plemenska religija preživi nakon razaranja Hrama, bili su komentari pismenih mudraca, Mišna ("ponavljanje i proučavanje"). Do oko godine 200., židovski intelektualci, rabiji, potomci farizeja iz Ješuinog vremena, kreirali su novi religijski mit, te je ponavljanje i proučavanje zamijenilo ranije bukvalno prihvaćanje Mojsijevog Zakona.

Isprali su ti mozak ili si ga sam sebi isprao, pa stvarno zamišljaš da nitko ranije nije govorio protiv ropstva, nasilja, rata isl..

Tko je glasao

Na sreću, danas ljudi kao ti,

Tko je glasao

Indian svojim nastupom dobro

Indian svojim nastupom dobro ilustrira problem, o kojem je riječ u ovom dnevniku.

Tko je glasao

Samo hulja

ide u polemiku s nekim a onda zarola suprotno argumentirano mišljenje. Zato hulje nemaju prođu. Brzo se uvidi da su hulje.

sve dobro...

Tko je glasao

(neuspješni) manipulatori svih zemalja, ujedinite se,

Tko je glasao

tako je

Nije na meni da čovjeku sudim.

sudit će mu bojovnici iz čavoglava, oni su jedini mjerodavni.

Tko je glasao

...nu, samo je još tvoja

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci