Tagovi

Cuccurin u Rockwoolu - dimom na dim

Svašta se doga?alo u ovih gotovo dva mjeseca mog izbivanja s pollitike. Po?eo sam pisati o utjecaju golf terena na okoliš, me?utim "puknula" nas je financijska kriza par excellance pa s dnevnikom ne moram žuriti: „belosvetski “ hohštapleri jesu napokon dobili zakon koji im omogu?ava neslu?eno boga?enje, ali zato banke trenutno ne daju kredite na koje su ra?unali! Tako se zakon silom prilika sam stopirao, dok ga, vjerojatno, ne ukinu. Po?eo sam pripremati i dopunu dnevnika o Sisku jer tamo je situacija još gora nego što je bila (ako je to uop?e mogu?e – bio sam u Sisku pred neki dan provodio neke izvide i mogu samo re?i: grozno) ali sre?om, INA i dalje nije odgovorna ni za što. Sud je presudio da Asim Kurjak nije odgovoran ni za što, pa smo izgleda pogriješili i Marijana i ja s jednim drugim dnevnikom .

Ono što izgleda nisam pogriješio (jer sam dobio potvrdu ju?er i danas u medijima - sada bi mi moja žena rekla „eto, jesam li ti rekla!?“ - pa je ovaj dnevnik u tom, jesam-li-vam-rekao stilu): još u prvom dnevniku kojeg sam napisao ovdje, a bavio se Rockwoolom pitao sam se da li netko stoji iza prosvjednika i da li netko pla?a za tada im ponu?enu pravnu pomo? jer ?e svaki takav spor biti neizvjestan i dugotrajan. To sam dodatno razradio u dnevniku Duhanski dim iznad Rockwoola uz osudu politikantstva i jeftinog sakupljanja bodova.

Dnevnik je bio relativno nezanimljiv za široke narodne mase, ali par „svrdlanja“ anonimnih komentatora, koji su se pravili nemušti ali pozorno raš?lanjivali što sam napisao, olako odbacuju?i iznesene argumente bez davanja protuargumenata, dalo mi je zaklju?iti da nisam daleko od istine. Eh, da, zaboravio sam da sam kroz komentare postao „ne posebno sposoban spin doctor, ve? pobornik teorije zavjere na najnižoj, ovaj put lokalno-istarskoj razini“. U istom komentaru dragi anonimus spominje stranice Pliniove stranke: Ladonja.org ali i stranice ladronja.org.

Potvrda mojih tvrdnji je došla u izjavi glasnog "osumnji?enika", nove politi?ke zvijezde u Istri, Plinia Cuccurina, koji kaže, naravno na Barkunu, kako je ve? odavna u kontaktu s prosvjednicima, a govori i o pruženoj pomo?i pa i pravnoj. Naravno, nije zaboravio naglasiti kako i dalje ne želi stjecati politi?ke bodove! Bravo! Samo me zanima zašto se niti na jednom prosvjedu nije pojavio osobno kada tako žarko želi pomo?i. No ?ini mi se da Cuccurin ne bi ni sada izašao u javnost da se nije pojavio jedan drugi ?lanak u medijima.

Na ovim drugim stranicama koje je anonimni komentator spomenuo zadnji put, Ladronja.org a koje su o?ito dobro smišljena parodija na stranice Ladonje (znakovitog podnaslova Non è ladro chi ruba, ma è ladro chi è imprigionato) objavljen je tekst o tome kako Plinio Cuccurin ide u posjet Rockwoolu i kako se ponudio biti posrednik u rješavanju problema zbog kojeg je Potpi?an na nogama. Tamo piše:

U me?uvremenu je Rockwool od lokalnog „ekološkog” problema postao nacionalni „financijski” problem s potencijalno velikim posljedicama na ionako poljuljano gospodarstvo i sve upitniji državni prora?un. Tvornica i dalje tvrdi da radi sukladno propisima, da su nalazi svih inspekcijskih nadzora do sada po njih bili pozitivni i da jedino što im se isprije?ilo dobivanju dozvole jest pola kilometra asfaltirane ceste koju op?ina ne želi sagraditi. Cijena tih 500 metara neizgra?ene ceste narasla je na sumanutih 100 milijuna EUR koliko iznosi potencijalna odšteta koju, sasvim je izvjesno prema trenutnim nalazima Ministarstva zaštite okoliša i prostornog ure?enja, Rockwool dobiva, pa se u cijelu pri?u spašavanja nacionalnog prora?una i obraza i zaštite danske investicije upetljala država.
U tom upetljavanju države leži klju? ove pri?e: u upravo okon?anom sudskom sporu donesena je presuda kojom je zemljište na kojem je predvi?ena cesta vra?eno prethodnom vlasniku, Hrvatskom fondu za privatizaciju, tako da ?e Zagreb kao novi vlasnik samostalno mo?i riješiti spornu cestu. Time tvornica dobiva dozvolu i sve je riješeno. Plinocchio je o?ito od svojih saveznika iz Sanaderove Vlade dobio informaciju da ?e se sve ubrzo i trajno okon?ati. Odlu?io je, kada je ve? sve odlu?eno i riješeno, odlu?no krenuti u „misiju” mirenja zara?enih strana ra?unaju?i na politi?ke bodove. U o?ima ostatka Istre on ?e izgledati kao netko tko je riješio problem, a tih potencijalnih nekoliko glasova koje ?e izgubiti u Lugu mu ništa ne zna?e…

U nastavku tog teksta objavljen je i povod cijeloj pri?i: zadnji dnevnik s bloga izvjesnog bivšeg Pi?anskog zastupnika, Ivana Smilovi?a (update: pogledadajte i na http://smilovic.bloger.hr), u kojem ovaj vrlo ljutito komentira:

„Ju?er se Plinio Kukurin ponudio kao posrednik u pregovorima izme?u Naše zemlje i Rockwoola, predlaže da definiramo minimum uvjeta i da sjednemo 'za pregovara?ki stol'. Tko je taj Kukurin, taj ?ovjek mora da je pao s neba. Pitanje prvo sa ?ime mi uop?e možemo trgovat?! Ako je mislio na naše zdravlje i opstojnost u vlastitom zavi?aju – to nikad ne?e biti predmet trgovine. Plinio bi trebao znati da te stvari nisu za prodaju, a van toga ja ne vidim ni?eg oko ?ega bi trebali razgovarat.(...)
Nije dovoljno se proglasit kandidatom za župana, pa biti uvjeren da to i jesi, pa ?a?i? je najbolji promjer takvih promašaja on je stalno nešto ali ne uspije dobit legitimitet za to. Plinio je pokazao traljavost sa svojim ’ameri?kim predizborom’, umjesto da se uklju?i u rješavanje aktualnih probleme, da provocira zapostavljene teme i zauzme stav, da bi ja sutra znao dali dignuti ruku za njega. On o?ekuje moje povjerenje na bazi medijske propagande, kao što M.Boi o?ekuje da prihvatim Rockwool na novim lijepim rije?ima - obojica bi trebala znati da realnost puno više zadimljena. Iskreno mi je žao što Istra nije ponudila alternativu Jakov?i?u, monopol nikad nije dobar.“

I za kraj, ja kao nevjerni Toma, ipak sam se napokon i osobno uvjerio: Rockwool smrdi, priznajem. Bio sam pored tvornice i osjetio sam taj smrad. Nije tako intenzivan i tako nesnosan (barem nije bio taj put) kao što bih o?ekivao slušaju?i izjave, a pogotovo u usporedbi s onim što sam osjetio u Sisku, ali ?injenica je - smrad se osjeti. No tu nastaje problem: mi nemamo propise koji smrad tretiraju kao zaga?enje. Mi propisujemo grani?ne vrijednosti odre?enih tvari (umjesto propisujemo bolje je rije? prepisujemo jer to smo prepisali iz tu?ih regulativa - prepisali smo i neke mjerne procedure koje nismo u stanju provesti) i prema tome utvr?ujemo zaga?enje. Tvari koje izazivaju ovakve neugodne mirise ne smatraju se nužno polutantima, posebice ne u ovakvim koncentracijama, tako da se tu (prema zakonu) ne može puno napraviti.

Ali zakon u ovoj zemlji malo zna?i, u Sisku rafinerija prekora?uje sve propisane vrijednosti odre?enih tvari u desecima tisu?a postotaka, ali to nije dovoljno da se u Sisku napravi reda. Ho?e li se pojaviti nekakav Cuccurin u Sisku i potpomagati prosvjednike kojima je život uistinu ugrožen, ili je to prevelik zalogaj?

Komentari

Izvadak iz Izvještaja o

Izvadak iz Izvještaja o utjecaju na okoliš za tri Rockwool-ove tvornice u Danskoj (Hedehusene, Vamdrup i Doense) za 2006.godinu (o smradu)

(slijedeće je citat iz godišnjeg izvještaja)

Rockwool iskorištava svu otpadnu mineralnu vunu ponovnim topljenjem, čime se izbjegavaju velike deponije sa odpadnom mineralnom numom. Medjutim, ponovno topljenje povećava emisije smrada iz kupolne peći. Sadržaj sumpora u sirovinama i koksu isto tako doprinosi emisijama smrada, izmedju ostalog, u obliku sumporovodika.

Statistički podaci o broju žalbenih dana zbog smrada.

Godina , Hedehusene , Vamdrup , Doense
2002 , 2 , 13 , 6
2003 , 0 , 20 , 2
2004 , 0 , 23 , 3
2005 , 0 , 23 , 1
2006 , 0 , 25 , 1

Za tvornicu Vamdrup, uvjeti utjecaja na okoliš (smrad) propisuju da smrada ne smije biti. Tvornica poduzima niz koraka da spriječi pojavu smrada i da se uklopi u izdate dozvole.

The Observer

Tko je glasao

Još malo o problemu smrada

Još malo o problemu smrada u Rockwool tvornici Vamdrup u Danskoj:

(članak sa Internet portala Danske državne televizije (DR)

Manje smrada u Vamdrupu

02. jan. 2008 09.51
Od 14. veljače trebalo bi potpuno nestati neugodnog smrada iz tvornice Rockwool u Vamdrupu. Ako ne potpuno, a onda skoro sasvim, pišu lokalne novine JyskeVestkysten.

Više gradjana se je žalilo na probleme sa smradom iz tvornice koji potječe iz obrade materijala koji sadrže sumpor. Ministarstvo okoliša je naredilo tvornici da pronadje neko rješenje.

"Točno je da na području oko tvornice ponekad neugodno smrdilo, ali sada to poboljšavamo ugradnjom afterburnera, koji će ukloniti posljednje tragove smrada" - rekao je šef tvornice, Claus Jørgensen.

The Observer

Tko je glasao

@bet iz ova dva tvoja

@bet
iz ova dva tvoja komentara je vidljivo da tvornica može raditi ako poštuje određene norme uključujući i to da smrada ne smije biti, a očito je i moguće da ga ne bude.

Tko je glasao

U svakom slučaju, smrad se

U svakom slučaju, smrad se tehnološki može smanjiti, a koliko, to ovisi o sirovinama i o lokalnim klimatološkim prilikama (vjetrovi, inverzije). Nije poznato kakve afterburnere tvornica u Pićnu ima (a nekakve ima) i koliko je realno poboljšanje moguće postići. Isto tako, nije jasno koliki je utjecaj mineralnog sastava sirovina (količina sumpora) na moguće smanjenje smrada).

Inače ove nule za tvornicu Hedehusene nisu sasvim jasne - moguće je da u toj tvornici zapravo glavni izvor smrada tih godina i nije bio u pogonu. U svakom slučaju, ta stara tvornica je zatvorena i demontirana 2006. godine.

The Observer

Tko je glasao

Nakon prvih tekstova sam

Nakon prvih tekstova sam mislio da si neki ekološki aktivist i da priči o Rockwoolu prilaziš s te strane.
Sada mi to izgleda drugačije.
Poruka teksta je da Rockwool smrdi, ali da to nije zakonski kažnjivo? I da svi trebaju gledati prema Sisku i maknuti pogled s Istre i Rockwoola?

S druge strane, slažem se da je priča o Rockwoolu dobrim dijelom politička, a to mi onda govori da si i ti umočen u taj politički dio priče. Jesi kandidat, protukandidat ili samo odrađuješ za Rockwool kao firmu?

silverci

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

Krivo Silverci: ako prdneš

Krivo Silverci: ako prdneš i smrdiš to nije kazneno djelo (jest nepristojno), ali ako truješ građane Siska ispuštajući količine tvari koje su deset i više puta veće od graničnih vrijednosti i tako dulje vremena to jest kazneno djelo. A onda sud kaže da ne može utvrditi tko je odgovorna osoba!? Vjerujem da ovo smogismogi može bolje prokomentirati.

I nipošto ne okretati glavu od Rockwoola. Tu je potrebno utvrditi i riješiti problem, koji je, slažemo se, odavna politički. I zato reagiram kada se političari i politikanti petljaju i drukaju ljude a oni sami nemaju nikakvu odgovornost: ako tvornica radi i povremeno smrdi (ponavljam i ja sam se napokon osobno uvjerio u s smrad), ali su sve propisane vrijednosti ograničenih emisijskih tvari u granicama dopuštenog, onda nema zakonskih elemenata za bilo kakvu akciju.

Zagađenja ne može malo biti pa malo ne biti - zagađenje se može (i mora) utvditi. MZOPU je slao opetovane inspekcije koje nisu ništa utvrdile - ili nema prekoračenja vrijednosti tvari koje su zakonom ograničene, ili inspekcije ne rade svoj posao. Ovo prvo je problem zakonodavne vlasti i prvenstveno ekologa, a ovo drugo, ako je to slučaj, je kazneno djelo.

Tko je glasao

nisam shvatio je li ovo sada

nisam shvatio je li ovo sada tekst za cuccurina ili protiv? a i nit koja ga povezuje je u stvari tanka

vidio sam ja ladronju koja je site koji je očito plaćen iz nečije radionice, ali je malo neozbijno koristiti taj site za argument o bilo čemu osobito zato jer mu je funkcija samo jedna

Tko je glasao

Napravio sam grešku kod

Napravio sam grešku kod pisanja, ali sam ju ispravio - dodao sam link na blog Ivana Smilovića u tekstu. Pročitao sam dio njegovih dnevnika, osim što tu i tamo napiše tehnološke nebuloze, dosljedan je u borbi protiv Rockwoola (a ima i dodatan krimen: glasao je za njegov dolazak).

Slažemo se oko Ladronja.hr - jest parodija i organizirana demonstracija neslaganja, međutim i to je metoda vođenja kampanje i o tome se na pollitika.com nerijetko raspravlja.

Tko je glasao

O, Vlatko, gdje će ti

O, Vlatko, gdje će ti duša... Što se mene tiče, samo naprijed, ravno do dna. Ali ovako nemilice mlatit vražjom repinom, i po ljudima i po aktivistima i po novinarima, kraće – po svima osim po odgovornima (halooo 17,5 milijuna eura subvencija, reci ti koji bi postotak volio), dok ljudi tamo ne mogu disat...? Koliko ti to mjesečno vrijedi – jednu, dvije, tri tisuće eura? Nastavi niz.

Tko je glasao

Kako mi Roockwool nije tako

Kako mi Roockwool nije tako daleko ( a nije mi daleko ni termoelektrana u Plominu ) moram se osvrnuti na činjenicu da su najveći prosvjedi uslijedili nakon što je tvornica izgrađena. Da se reagiralo na vrijeme vjerojatno bi se danci držali svih zakonskih propisa, a i mještani bi imali puno manje razloga za opravdane prosvjede. Suprotno duhu ovog " nije lopov onaj koji krade već onaj tko je osuđen i u zatvoru" trebalo je ranije reagirati ( lopova treba spriječiti čim počne krasti i prije nego ga se osudi ), iako nikad nije kasno, samo su kod zakašnjele reakcije sve strane na gubitku. Mogu se samo nadati da će u budućnosti na ovom dijelu Istre prioritet imati cesta od Rijeke do Pule ( preciznije od Brestove do Pule ) čije je stanje više nego sramotno za jednu turističku zemlju, nego tvornice koje zagađuju okoliš i negativno utječu na zdravlje građana.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci