Tagovi

Copenhagen Diagnosis: Posljednje spoznaje klimatologije


Grupa znanstvenika objavila je izvještaj The Copenhagen Diagnosis, 2009: Updating the world on the Latest Climate Science. S obzirom na zna?aj tog dokumenta, donosim objašnjenje, te prevod Sažetka (Executive Summary).

Prošlo je više od tri godine otkad je završen osnovni tekst ?etvtog izvještaja Me?unarodnog panela o klimatskim promjenama (IPCC AR 4). Slijede?i izvještaj pojavit ?e se 2013.. U me?uvremenu su publicirane stotine radova o temama koje se ti?u klimatskih promjena i ljudskog utjecaja. Ovaj izvještaj sintetizira rezultate klimatologije, zna?ajne za donošenje politili?kih odluka, u posljednje tri godine. Pripremljen je kao priru?nik za sudionike konferencije u Copenhagenu, medije i javnost.
Izvještaj pokriva grupu tema na kojima je radila Radna grupa 1 IPCC-a, "Fizikalno-znanstvene osnove" (Physical Science Basis). Obra?eni su znanstveni rezultati objavljeni u recenziranim ?asopisima i knjigama. Autori su pretežno raniji vode?i autori IPCC.

SAŽETAK

Najvažniji zaklju?ci nedavnih istraživanja klimatskih promjena su:

Brzi rast emisija stakleni?kih plinova: Globalne emisije uglji?nog dioksida iz fosilnih goriva u 2008. bile su 40 posto više nego 1990.. ?ak i ako globalne emisije budu stabilizirane na današnjem nivou, samo 20 godina takvih emisija daje 25 posto vjerojatno?e da ?e zagrijavanje pre?i dva stupnja celzijusa. ?ak i sa nultim emisijama poslije 2030. godine, svaka godina odga?anja akcije pove?ava šanse da porast temperature premaši dva stupnja.

Aktualne globalne temperature ukazuju na zagrijavanje izazvano ljudskom aktivnoš?u: Tijekom posljednjih 25 godina temperature su rasle stopom od 0,19 stupnjeva celzijusa na desetlje?e, što se dobro slaže s predvi?anjima zasnovanim na pove?anju stakleni?kih plinova. ?ak i tijekom proteklog desetlje?a, usprkos opadanju sun?eve aktivnosti, trend zagrijavanja se nastavio. Prirodne, kratkoro?ne fluktuacije se pojavljuju kao i obi?no, ali nema zna?ajnih promjena u osnovnom trendu zagrijavanja.

Ubrzano otapanje ledenih pokrova, ledenjaka i ledenih kapa: Brojna satelitska i površinska mjerenja pokazuju, bez dvoumica, da kako grenlandski tako i antarkti?ki ledeni pokrovi ubrzano gube masu. Topljenje ledenjaka i ledenih kapa u drugim dijelovima svijeta tako?er je ubrzano od 1990..

Ubrzano nestajanje ledenog pokrova na moru Arktika: ljetno otapanje ledenog pokrova na arkti?kom moru ubrzava se mnogo brže nego što predvi?aju klimatski modeli. Površina ljetnog ledenog pokrova tijekom 2007.-2009. bila je oko 40 posto manja nego što u prosjeku predvi?aju klimatski modeli korišteni u ?etvrtom izvještaju IPCC.

Porast razine mora bio je potcjenjen: Sateliti pokazuju veliki prosje?ni porast razine mora (3,4 milimetra godišnje u posljednjih 15 godina), što je 80% više od posljednjih predvi?anja IPCC. Ovo ubrzanje je konsistentno s udvoru?enjem u prinosu od topljenja ledenjaka, ledenih kapa i ledenih pokriva?a Grenlanda i zapadnog Antarktika.

Revidiranje predvi?anja razine mora: Vjerojatno je da ?e do 2010. godine globalna razina mora porasti najmanje dvostruko u odnosu na projekcije Radne grupe 1 u ?etvrtom izvještaju IPCC. Ako se emisije ne smanje, može znatno premašiti jedan metar. Gornja granica je bila procjenjena na dva metra pove?anja do 2100.. Razina mora nastavit ?e rasti stolje?ima nakon što globalna temperatura bude stabilizirana, pa trebamo o?ekivati rast od nekoliko metara u slijede?ih nekoliko stolje?a.

Odga?anje akcije donosi rizik nepovratne štete: Niz ranjivih dijelova klimatskoga sustava (npr. kontinentalni ledeni pokrovi, amazonske prašume, zapadnoafri?ki monsuni idr.) mogle bi biti gurnute ka naglim ili nepovratnim promjenama ako se zagrijavanje nastavi na na?in "business-as-usuall" tijekom ovoga stolje?a. Rizike prelaženja kriti?nih granica ("to?aka izvrtanja", "tipping points") snažno se poja?ava s aktualnim klimatskim promjenama. Zato bi ?ekanje na višu razinu zansntvene sigurnosti moglo zna?iti da ?e neke to?ke izvrtanja biti pre?ene prije nego što iz prepoznamo.

Preokret mora do?i brzo: Ako želimo da globalno zagrijavanje bude ograni?eno na maksimum od dva stupnja iznad predindustrijskih vrijednosti, globalne emisije trebale bi posti?i vrhunac izme?u 2015. i 2020. g. i zatim naglo opadati. Da bi se klima stabilizirala, "dekarbonizirano" globalno društvo – s emisijama uglji?nog dioksida i drugih dugoživu?ih stakleni?kih plinova blizu nule – treba biti ostvareno znatno prije kraja ovoga stolje?a. Konkretnije, prosje?ne godišnje emisije po stanovniku trebale bi biti smanjene znatno ispod jedne metri?ke tone uglji?nog dioksida do 2050.. To je 80 do 95% ispod emisija po stanovniku u razvijenim zemljama 2000. godine.

Preveo: Zoran Oštri?

Komentari

Da ne otvaram novi dnevnik,

Da ne otvaram novi dnevnik, evo najnovije vijesti o znanstvenim diskusijama u klimatologiji. Komentar koji prenosim ukazuje na neke načelne probleme u diskusiji o klimatskim promjenama, koji su se i ovdje pokazali. Važno je da ovdje imamo primjer diskusije unutar znanosti, gdje neki zaključak može biti opovrgnut, ali to ne znači da je istraživač bio zlonamjeran. Druga je stvar kad se polemika preseli na polje javnih politika. Fanatični poricatelji ljudskog utjecaja na klimatske promjene trijumfalno su mahali navedenim istraživanjem Lindzena i Yong-Sang Choia, koje sada drugi znanstvenici poriču.


A Rebuttal to a Cool Climate Paper

Richard Lindzen, the meteorology professor at the Massachusetts Institute of Technology best known for his longstanding rejection of research pointing to dangerous climate disruption from human-generated greenhouse gases, has been bluntly challenged over a popular paper in Geophysical Research Letters last year that he co-wrote with post-doctoral researcher Yong-Sang Choi. The paper, assessing tropical sea surface temperatures in relation to flows of energy into and out of the atmosphere, asserted that the climate system was far less sensitive to human actions than the predominant view had it.

In a followup paper accepted for publication in the same journal that examines the same question using the same sea-temperature data sets, four scientists say the Lindzen-Choi conclusions are “seriously in error.” (...)
In a telephone interview today, Dr. Trenberth told me that the flaws in the Lindzen-Choi paper “have all the appearance of the authors having contrived to get the answer they got.” (...)

In his analysis, Dr. Schmidt, who studies climate for NASA, noted that the Lindzen-Choi paper was a valuable effort to attack a persistent question — how warm will a certain buildup of carbon dioxide and other heat-trapping gases make the world?

But he criticized the many commentators who quickly inferred that it was a definitive refutation of decades of work pointing to a growing human contribution to climate change (...)

More generally, this episode underlines the danger in reading too much into single papers. For papers that appear to go against the mainstream (in either direction), the likelihood is that the conclusions will not stand up for long, but sometimes it takes a while for this to be clear. Research at the cutting edge – where you are pushing the limits of the data or the theory – is like that. If the answers were obvious, we wouldn’t need to do research. (...)

For those out there seeing any talk of a human warming influence as a hoax, it’s also useful to note that this intellectual tussle over climate sensitivity is over how much human-produced greenhouse gases will warm the world, not if they can do so.

While science, in retrospect, is sometimes perceived as an orderly climb toward understanding, the trajectory is determined through a sustained battle over the quality of evidence and analysis. The ball is in the Lindzen court. Now the question is, will this latest clarification be communicated by the blogosphere as fast and far as the assertions of a cooler track for warming did in 2009?

Dakle: nije spor o tome da li čovjek utječe na globalno zagrijavanje, nego u kolikoj mjeri (kolika je "senzitivan" klimatski sustav). Nitko ne spori da postoji učinak staklenika, da su ugljični dioksid, metan i dr. staklenički plinovi, te da njihova koncentracija u atmosferi raste zbog ljudskih aktivnosti. Neminovno, učinak staklenika postaje izraženjiji - pitanje je koliko, te da li se to može uravnotežiti drugim prirodnim mehanizmima; zatim drugo pitanje odnosno niz pitanja: kakve će sve biti, ili već jesu, posljedice.

To su pitanja kojima se bave znanstvenici, dok je za sve nas druge važno političko (policy, ne politics!) pitanje: trebamo li čekati dok se s apsolutnom sigurnosti pokaže da opasnost postoji, ili trebamo ipak djelovati i na osnovu dobro potkrijepljenje hipoteze da opasnost postoji? (Znanost se bavi isključivo onime što jest, ne i onime što treba biti ili činiti.) Ovo drugo je "načelo predostrožnosti", precautionary principle - načelo zdravog ljudskog razuma.

Tko je glasao

globalna površina morskog

globalna površina morskog leda
http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/global.daily.ice.area.wit...

površina leda na Sjevernoj hemisferi.. (nije direktno povezana sa globalnom temperaturom)
http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/current.area.jpg

na južnoj hemisferi (UBD, ozonska rupa nije od jučer)
http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/current.area.south.jpg

globalna temperatura niže atmosfere (dakle, desetljeće jest najtoplije otkad se mjeri tj. 1979, kada smo bili na putu za "sljedeće ledeno doba".
http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_Nov_09.jpg

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

mislim sa je cijela priča

mislim sa je cijela priča koja se ovdje potegla u biti miješanje krusaka i jabuka, naime ne vidim nikakve poveznice izmedju ekoloske katastrofe uzrokovane ljudskom pohlepom ( neumjereno siječenje suma, zatrpavanje smecem, deforestacija, unistavanje tla insekticidima ili prevelikim iscrpljivanjem, krivolov, betonizacija prirode, briga za ugrozene vrste...) i tzv globalnog zatopljenja gdje je netko mudro spojio računalne simulacije sa tuznim pandama i onda nam u kompletu prodaju muda za bubrege. obzriom da su se razvijene zemlje gotovo riješile prljave industrije i locirale je u nerazvijene, odnosno zemlje u razvoju koje su prisiljene na taj način unistavati svoje resurse, tako će recimo kinez za 100 zelembaca mjesečne place, spavati u sobi sa 50 kolega, i zivjeti kao pseto, za racun nekog poznatog branda, čiji zemljaci sada u kopenhagenu arlauču i čupaju kose zbog piljivih stotinjak ppma co2. i kada gledamo nekog suznog tuljana kako pluta na santi leda, pa se pojavi neki ugledni klimatolog i kaze nam da će za 2000godina more biti recimo na vrhu sljemena, ili nam bil klinton kaze da ionako hrvatske nece biti za 5000 godina, vrlo me se jebe, jer za pet milenija od mene nece biti niti atoma, a vjerujem i većine ekipe iz ipcc, pogotovu hansena iz goddarda koji nije u mogucnosti predvidjeti da li ce za 2 tjedna u washingtonu padati kisa, a kamoli efekte tzv. stakleničkih plinova. nekome to izgleda sebično, no iz mog kuta gledanja je praktično, obzirom da ne mogu recimo zatraziti da biokovo proglase nacionalnim parkom, da prestanu krivolov u lici, da trasa autoputa ne prolazi kroz djevičanske sume gorskog kotara i velebita, ili da neki majmun od gradonačelnika u mom gradu napravi spalionicu smeća umjesto da se u predgradjima grada uzdize keopsova piramida smeca, i jos genijalnije pokraj moje kuce izgrade kolektor koji sipa tanker govana dnevno u more bez bioloskog preciscevaca. obzirom da nisam u stanju raditi lokalno, mogu zato drkeljati sa ostricem, obamom i hansenom globalno. zato mogu recimo kupiti rohs plazma televiziju, napravljenu negdje u radnim gulazima kine, kvrckati na kineskoj tipkovnici čija je izrada zagadila jangce ;(, ali zato brisati dupe recikliranim papirom i biti sretan da sam nesto ucinio za planetu zemlju. na kraju, ispričavam se čitateljima tankoćutnijeg riječnika na vulgarnostima.

Tko je glasao

.obzriom da su se razvijene

.obzriom da su se razvijene zemlje gotovo riješile prljave industrije i locirale je u nerazvijene
To nije ni približno točno. Industrijski pogoni i dalje su brojni u najrazvijenijim zemljama.

zemlje u razvoju koje su prisiljene na taj način unistavati svoje resurse
Svi ekološki aktivisti, koji traže od razvijenih zemalja da drastično smanje svoje sadašnje emisije (ne 80% do 2050., kako predviđaju EU i SAD, nego 95%), istovremeno inzistiraju na potrebi solidarnosti sa slabo razvijenim zemljama i onima koje klimatske promjene već pogađaju, s daleko većim sumama nego što je to u Copenhagenu dogovoreno.Plus razni drugi oblici solidarnosti.

Naprotiv, upravo oni koji propagiraju da se ništa loše ne događa i da možemo nastaviti kako smo krenuli istovremeno bijesno optužuju vlade da samo žele povisiti poreze i oteti im njihov novac.

vrlo me se jebe, jer za pet milenija od mene nece biti niti atoma

Znam da ti je teško pojmiti, ali meni jest stalo, danas, kakav će svijet biti za 5000 godina.

pogotovu hansena iz goddarda koji nije u mogucnosti predvidjeti da li ce za 2 tjedna u washingtonu padati kisa
Na ovakvim primjerima vidi se da ne znaš o čemu govoriš, jer mnogo jer već sam ti rekao: lakše predvidjeti dugoročno ponašanje sustava u cjelini, nego kratkoročne lokalne promjene (sam pojam temperature: srednja vrijednost kinetičke energije molekula, dok se pojedine molekule u tome vrlo razlikuju). Osim toga, kako sam više puta istakao: ako zaista ne možemo predviđati s APSOLUTNOM sigurnosti, ne znači, da ne trebamo ništa poduzimati protiv mogućih opasnosti.

no iz mog kuta gledanja je praktično, obzirom da ne mogu recimo zatraziti da biokovo proglase nacionalnim parkom, da prestanu krivolov u lici, da trasa autoputa ne prolazi kroz djevičanske sume gorskog kotara i velebita, ili da neki majmun od gradonačelnika u mom gradu napravi spalionicu smeća umjesto da se u predgradjima grada uzdize keopsova piramida smeca, i jos genijalnije pokraj moje kuce izgrade kolektor koji sipa tanker govana dnevno u more bez bioloskog preciscevac (...) obzirom da nisam u stanju raditi lokalno, mogu zato drkeljati sa ostricem, obamom i hansenom globalno

Ne shvaćam što si točno ovdje htio reći. Tko te spriječava da se svim ovim stvarima baviš? Ja sam se takvim stvarima mnogo puta bavio. Možeš vidjeti na mom blogu da spominjem hrpu takvih stvari, a ranijih godina bilo je još i mnogo više takvih lokalnih akcija u kojima sam na neki način sudjelovao (barem 50 u posljednjih 25 godina, ne računajući one nacionalnog i međunarodnog značaja).

Što se Kine tiče: ako predložiš demonstracije pred kineskim veleposlanstvo, odmah stupam u organizacijski odbor! Sutra su recimo demonstracije pred danskim veleposlanstvom.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Koliko sam shvatio na kraju

Koliko sam shvatio na kraju se cijela priča oko kopengagena svela na par zemalja koje kao nešto dogovaraju za budućnost; obzirom da je od protokla iz kyota proslo poprilično vremena nisu napravljeni nikakvi posebni pomaci; nadalje volio bih vidjeti odakle si izvukao podatak o predvidjanju klime u budućnosti, momci u koje se kunes proglasili su računalnu simulaciju u kojoj su uzeli podatke iz zadnjih 150 godina, usporedili neke podatke od prije 1000 godina i nisu uspjeli pogoditi trend uspona temperature i veličina co2 koji im je vrijedio do 98, a onda otisao u k.k., a predvidjeni otisak stakleničkog grijanja jednostavno ne postoji jer nije doslo do zagrijavanja zraka u tropima u visinama iznad 10km, već obratno nema hotspota.
hm, nisu uspjeli pogoditi trend u ovih 7 godina, a sada očekujemo da nas prosvjetle...
nadalje uporno se ponavlja mantra da su staklenički plinovi jednako globalno zatopljenje, sto je notorna laz jer nije nedvosmisleno dokazano da je to istina. to je mit stvoren u glavama korumpiranih znanstvenika, koji su već ulupali milijarde dolara na istraživanje čije bi rezultate bolje formulirala moja pokojna baka.
to sto je svaka kumica sa placa optuzila globalno zatopljenje jer joj kokica bara nije snijela 5 već 3 jajeta, što dinamo igra na zaledjenom stadionu, ili sto se tope ledenjaci u alpama, za sve je krivo globalno zatopljenje. pomodni metroseksualci paze osim na parfem, outfit kao i na smanjenje karbonskog otiska, a kada o tome govore al gore i mick jagger to mora biti istina. na kopenhaškoj konferenciji se igraju šijavice, 2 stupnja, 1,5, tko da više, oni to zovu konsenzus, kao da u znanosti postoji konsenzus, recimo ne odgovara nam teorija gravitacije pa se idemo dogovoriti što nam vise pase.
(mala digresija glede znanstvenika, u vrhuncu priče eko kastelanskog zaljeva, kada su utrpali govnovod bez bioloskog pročiscavanja milju od obale, nekakva znanstvenica iz oceonografskog muzeja je konstatirala da tanker fekalija dnevno neće imati utjecaja na eko sustav. toliko o objektivnosti)

Malo o zelenim izvorima;

"The Nature conservancy predicts that by 2030 “eco-friendly” wind solar and biofuel projects will require extra land equivalent to Minnesota, to produce the energy we now get from oil, gas and coal. Interior Secretary Salazar’s proposal to have offshore wind turbines replace gas, coal and nuclear electricity generators would mean 336,000, 3.25 MegaWatt behemoths off our coasts - if they operate 24/7/365. Far more if they don’t. Where exactly will we site those turbines - and get billions of tons of concrete, steel, copper and fibreglass it will take to build and install the expensive, unreliable, subsidized monsters?
The idea that you can run America on “solar, wind and biodiesel” is laughable. Since 70% of the electricity generated in the US involves the burning of coal, natural gas or oil and another 20% from nuclear, a real viable alternative energy is decades away. A single 555 Mega-Watt gas fired power plant in California generates more electricity per year than do all 13,000 of the state’s wind turbines. The gas-fired plant occupies just 15 acres. The 300-foot tall wind turbines impact 106,000 acres, destroy scenic vistas and kill tens of thousands of birds and bats every year - to provide expensive, tax-subsidized, intermittent, insufficient electricity.
According to the United States Energy Information Administration economic models, last year’s proposed Lieberman-Warner bill to reduce CO2 emissions, if passed, would have cost the average US household between $4000 and $7000 per year, would have increased unemployment by at least 2.5 percent, and would have reduced our Gross Domestic Product by 2.6 percent each and every year
California and Spain have proved that the war on carbon dioxide will kill real jobs faster than fake green jobs can be created
"
sve je dobro dok ne dodje do brojanja dolara, kada knjigovodje preuzmu stvar u svoje ruke, ostricu, ode ti eko u krasni kujac.
Kina...
The world’s largest coal supplies are situated in the US, China and Russia which are all increasing their production. Electricity generated from coal in 2008 was a record, with China increasing production by 200 million tons. Unilateral efforts to cut CO2 emissions in the face of this fact are therefore useless...

Na kraju zaboravio sam napisati vrlo bitnu stvar koja se tice co2 a to je da je njegov utjecaj logaritamski znači, prvih 20ppm izaziva najveci porast temperature, koji je reda oko 1,6 C, a danasnji nivo co2 je reda ispod 0,1 stupnja i o p a d a rastom razine co2.
http://www.free-energy-info.co.uk/Ch15/Fig37.gif

*sto se tiče prosvjeda, vjerojatno se ne sjecas kako su specijalci razbacali prosvjednike bilo je cak na tv u, bilo je bogme i hvatanja i čupanja u moru, a glavne pokretače prosvjeda eko kastelanski zaljev je tuzio na ogromne svote novca zbog ometanja rada, obzirom da su izvodjaci dobili uredne dozvole, a narod im moze puhati u jaja senor ostrić. zato smo dobili cisti kastelanski zaljev, govna i otrovi su iz zaljeva prebačeni u bracki kanal, te su postala time ekoloska bio zdrava kanalizacija koja nema nikakav utjecaj na floru i faunu kanala. zivjeli. razumije se da je medjunarodnim kreditom predvidjen bioloski preciscac i da prema standardima eu svaki ispust za vise od 50000stanovnika to mora imati, ovdje 400.000 ljudi radosno sere u more bez biopreciscevaca. bio je nestao u fazi planiranja plus izvodjenje, nagli troskovi, plus zainteresirani politicar (tihi momak iz sjenke). tko jamio jamio. psi laju karavane prolaze.

Tko je glasao

Koliko sam shvatio na kraju

Koliko sam shvatio na kraju se cijela priča oko kopengagena svela na par zemalja koje kao nešto dogovaraju
LOL Ovo je odličan kandidat za nagradu "najneadekvatnije shvaćanje u povijesti!" :))

U nastavku, samo ponavljaš propagandu na koju ti je već više puta odgovoreno (eh, to plaćanje po kartici... :)), laži tipa "nakon 98. nema više trenda zagrijavanja". Pogledajte kako šampion osporavatelja nije mogao navesti nijednu referencu za svoje tvrdnje.

Inteligentniji osporavatelji ne osporavaju da postoji trend globalnog zagrijavanja, ali smatraju da se može objasniti kao prirodna varijacija. U krajnjoj liniji: nadam se, da su u pravu i da ćemo slijedećih godina vidjeti zaustavljanje trenda! Međutim, iako nije ASPOLUTNO sigurno da je velika većina znanstvenika u pravu, to ipak ne znači da mjere predostrožnosti treba zanemariti. I naravno - ako nije APSOLUTNO sigurno dokazano da čovjek stvarno utječe na globalno zagrijavnje, još je manje dokazano da čovjek NE utječe.

Priču s Kaštelanskim zaljevom nisam točno shvatio? Jednom si sudjelovao u prosvjedu, osobno zainteresiran, to nije uspjelo, i što sad - ostaje ti da prezirno komentiraš druge, koji stalno nešto prosvjeduju? Pa čak i uspijevaju - jer, tko bi prije 20 godina pomislio da je moguć ovakav politički konsezus svjetskih državnika da su klimatske promjene realna prjetnja? Evo mene i danas policija zapisala na masovnom prosvjedu nas sedmero pred veleposlanstvom Danske. :)

Zoran Oštrić

Tko je glasao

čekaj sto je montbiot po

čekaj sto je montbiot po struci, zavrsio je za zoologa, a mannhatanska grupa je gomila doktora fizike, matematike, bivsi direktori meteoroloskih ustanova, najveci stručnjak za tornada...i sve ih poraze montbiot i ostric. jos smjesnije.
zar je znanost dogovaranje, ili egzaktno predvidjanje i shodno tome ekvivalentni odgovor.
pricom o eko zaljevu sam ti zorno pokazao kako gomila hostaplera digne lovu, ljudi se pobune, pa dobiju po tikvi, a stvari ostanu kakve jesu. ja se odlazim kupati 30 km juznije, dok mogu....i uopće ne prezirem nikoga tko prosvjeduje nego sam ravnodusan, gledam iz svojeg wigwama i pisem spojen na zice koje pjevaju. woah. pozdrav bijelom bratu ostricu iz plemena zelenih nogu.

Tko je glasao

@robot: pricom o eko zaljevu

@robot:
pricom o eko zaljevu sam ti zorno pokazao kako gomila hostaplera digne lovu, ljudi se pobune, pa dobiju po tikvi, a stvari ostanu kakve jesu.
O klimatskim promjenama nećemo više, ali glede ovoga: zar stvarno misliš, da nekome tko je u ovim pričama 25 godina i sudjelovao u gomili lokalnih akcija (pedesetak, plus nacionalne i globalne; ovo oko projekta "Eko kaštelanski zaljev", nisam bio angažiran - ali bio bih, da me netko pozvao), pa i više puta "dobijao po tikvi", treba tako nešto "zorno pokazati"? Sve u rok službe. :)

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Hrvati troše upola manje

Hrvati troše upola manje struje nego Europljani

http://www.reklamacije.net/vijesti-sa-svih-strana/politika/hrvati-trose-...

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

"Porast potrošnje

"Porast potrošnje električne energije 2006. u odnosu na prethodnu godinu iznosio je oko 3%, a rast BDP-a bio je 4,8%, dakle povoljno kretanje je ostvareno barem u 2006. Kalea donosi i podatak da većina zemalja po 1 kW/ h po stanovniku ostvari oko 4 eura po stanovniku, a Hrvatska oko 3,5 eura. Dakle, zaključuje Kalea, Hrvatska se mora potruditi da poveća učinkovitost. Irska najučinkovitije koristi električnu energiju, čak nešto više od 5,5 eura ostvari uz 1 kW/ h po stanovniku."
Kao što sam rekao , ti pročitaš samo naslov a do kraja ti sve piše .
Povećati učinkovitost i povećati time i konkurentnost proizvoda a ne potrošnju koja ubija prve dvije .
Sada ioš uzmi kako mi za razliku od europe imamo puno "lakšu" i "čišću" industriju i njen manji udio u BDP-u a time i potrebu za drastičnim povećanjem potrošnje el. energije . Zaboravio si i na udio turizma u BDP-u i zemljopisni položaj Hrvatske ( Dalmacija ima mediteransku klimu ako ne znaš) čime se još smanjuju potrebe .
Nisi ni vidio da je Kale računao 2006. povećanje BDP - skoro 4 % a zapravo je trenutno oko 0 %.
Hvala ti na lako zarađenim novčekima . Daš mi pitanje i odgovor . Bilježim se sa štovanjem na sljedeći tvoj biser .

Tko je glasao

Danas sam napisao jedan

Danas sam napisao jedan prigodni haiku:

Magla nad gradom.
Sniježi. Topla soba:
dovoljno za sreću.

Sad se pitate - a zašto to ovdej prenosim? Pa, kad se već Debe zaintatio na podacima koji nemaju veze s temom dnevnika... :)

Zoran Oštrić

Tko je glasao

kako nema, ti bi da još

kako nema, ti bi da još smanjimo potrošnju..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Čitajući komentare sa

Čitajući komentare sa različitim stavovima o globalnom zatopljenju; mislim da je krajnji čas da se nešto poduzme. Budući da se vođe u Kopenhagenu nisu dogovorile o obavezujućem sporazumu kojim bi zamijenili onaj iz Kyota; svatko od nas može dati svoj doprinos očuvanju planete.
"Ova je zvijezda jedino naše utočište.
A izgleda ovako." Bertold Brecht
Nije važno koliko RH sudjeluje u onečišćenju; važno je da se očuvaju planine, more, rijeke i voda; koje su još čiste u RH. Pa bilo to zbog svijesti ili siromaštva i nepostojanja industije. Jedino Hrvatska ima Plitvice; sjećamo se što su tamo u ratu učinili oni barbari.
Svi možemo učiniti barem malo za spas i očuvanje Zemlje. Jer, kako je rekao pglavica Seattle; "Zemlju nismo naslijedili od djedova; već posudili od naših unuka."

Tko je glasao

nije to rekao nikakav

nije to rekao nikakav poglavica Seattle, već jedan bijelac koji je pisao tekst za kazališnu predstavu.. osim toga, evo još jednog bezumlja "klimatskih promjena".. ako ne vjeruješ u katastrofične prognoze dežurnih proroka, odmah si "protiv okoliša", što god bi to trebalo značiti. A kako bi neki sporazum u kopenhagenu, temeljen na lažima i povećanju kontrole privatne korporacije UN-a "pomogao okolišu" ne samo da nije objašnjeno, nego niti ne može biti objašnjeno. retorika je jedna stvar, stvarni svijet nešto drugo.

Nije važno koliko RH sudjeluje u onečišćenju; važno je da se očuvaju planine, more, rijeke i voda; koje su još čiste u RH. ovo je kontradikcija unutar jedne rečenice.. naravno, važno je da se očuvaju. neki misle daih se mora aktivno "čuvati".. znači ne može ih se samo ostaviti na miru, nego ih se mora ić čuvati, što je presmiješno, da ne spominjem kako to nema nikakve veze sa pretpostavljenim "klimatskim promjenama", pogovoto ne sa udjelom RH u "globalnom zagrijavanju"

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Tvoje je pravo vjerovati ili

Tvoje je pravo vjerovati ili nevjerovati što hoćeš.
Možemo vjerovati znanstvenicima ili ne.
Možemo prirodu pustiti na miru. Ne treba je čuvati. Mi to ni ne možemo: Sudeći po broju divljih deponija; niti nećemo.
Nemožemo sačuvati ni dvije nacrtane ovce; i njih bi izgubili.
Pa barem si se nasmijao; ako ništa drugo.
A ionako ne sudjelujemo u globalnom zagrijavanju; nemamo tvornica. "Uvjereni ekolozi" ih pozatvarali; a zagađivače radnike poslali na prisilni godišnji odmor.
Inače; auti nam voze na čistu izvorsku vodu; koje eto imamo u izobilju; pa se uopće ne trebamo brinuti.
Niti učiti klince ničemu od ovog kad ionako se sve može pustiti na miru.
Živim u gradu koji je lijep: perspektivan; otvorena i kozmopolitskog duha; stalno se nešto gradi i uređuje; ali grad je jako prljav; nove fasade odmah išarane; da barem svi koji šaraju grafite; slikaju kao neki od njih; imali bi najlveću izložbu slika na otvorenom.
Stvarnost možda svi različito doživljavamo.
No kada bi sve tvornice i zagađivači morali ugraditi postrojenja za pročišćavanje, mislim da se o ovome ne bi ni pisalo ni raspravljalo.
Ili možda bez riječi protesta gledati kako Kinezi u svojim rudnicima ubijaju radnike kao muhe; a o emisiji štetnih plinova da ne govorimo.
Ni Bush nije smatrao da korporacijsku elitu treba ograničavati; već je izvozio "american dream" gdje se sjetio.
I RH je član privatne korporacije UN-a.

Tko je glasao

ja bi rađe vjerovao

ja bi rađe vjerovao znanosti nego znanstvenicima. a ako i vjeruješ znanstvenicima, ima ih koje ne vjeruj u nadolazeću katastrofu.
u navodnom globalnom zagrijavanju sudjelujemo sa otprilike 0,0001%, država nam je 40% pod šumom, a za poljoprivredno zemljište se žalimo da je neobrađeno. sve tvornice i zagađivači moraju po zakonu stavljati pročišćivače i to nema veze niti sa klimatskim promjenama niti sa Kopenhagenom.

Automobili u HR voze uglavnom na benzin i dizel, i ispuštaju co2 u prilično malim količinama, te su prouzročili puno manje ekološke štete od primjerice biogoriva, kojima se borimo protiv klime (navodno)
30% el. energije proizvodimo iz hidroelektrana, i priličan dio dobijamo i iz CO2 neutralnog Krškog

U kojem gradu živiš nije mi poznato, no zašarane fasade najvjerojatnije su samo izraz njegove kozmopolitnosti
Ako želiš protestirati u korist Kineza slobodno odi tamo i protestiraj, nitko ti ne brani. Osobno ne vjerujem da treba izvoziti demokraciju silom u Kinu, kao što ju je Bush uveo u Irak. možda ti imaš drugo mišljenje iako navodno ne odobravaš Busheve metode.
"American dream" izvozi i Obama, i proširio je tržište na Pakistan i Afganistan, agleda i na Iran

RH je nažalost u UN-u, no zato ne treba stvari pogoršavati trpajući se još dublje u govna

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

globalna površina morskog

globalna površina morskog leda
http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/global.daily.ice.area.wit...

površina leda na Sjevernoj hemisferi.. (nije direktno povezana sa globalnom temperaturom)
http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/current.area.jpg

na južnoj hemisferi (UBD, ozonska rupa nije od jučer)
http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/current.area.south.jpg

globalna temperatura niže atmosfere (dakle, desetljeće jest najtoplije otkad se mjeri tj. 1979, kada smo bili na putu za "sljedeće ledeno doba".
http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_Nov_09.jpg

Trenutni nivo emisija stakleničkih plinova u Hrvatskoj je 7,2 tona ugljičnog ekvivalenta po stanovniku. To je približno jednako emisijama po stanovniku Italije, Francuske, Austrije. Prosjek EU je 11,0 a plan do 2020. smanjenje za 20 do 30 posto, te nakon toga dalje smanjivati. Naprotiv, po aktualnoj energetskoj strategiji, Hrvatska planira znatno povećanje, tako da bismo vjerojatno premašili prosjek EU.
izvor?

Od razvijenih država Njemačka ima 12,3 tone CO2 eq, Australija 25,6 tona CO2 eq, Novi Zeland 18,9 tona CO2 eq, SAD 24,5 tone CO2 eq. više od polovice hrv. co2 emisija apsorbira se u drvni prirast
http://www.liderpress.hr/Default.aspx?sid=18182

što se tiče politike genocida i dokumenata, o tome će biti posebni dnevnik

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

više od polovice hrv. co2

više od polovice hrv. co2 emisija apsorbira se u drvni prirast

Da, i što onda?

Na globalnom nivou se oko 55% emisija CO2 apsorbira u oceanima i na kopnenoj masi (na razne načine).

Ali, problem nije u apsolutnoj veličini emisija nego u onih preostalih 45% koji stvara neravnotežu i brzi porast CO2 u atmosferi.

Naravno, ako se složimo (u što sumnjam) da je taj porast problem.

The Observer

Tko je glasao

znači nije ti poznat termin

znači nije ti poznat termin carbon offset? i da se sadi drveće kako bi se "upio" co2.. pa Al Gore tako opravdava svoje kućerine i privatni avion. no kao i obično, gledaš samo jednu stranu jednadžbe.. što to znači jest da je netto količina emitiranog co2 s površine republike Hrvatske u bijeli svijet samo polovica od ovog formalno izračunatog po glavi stanovnika, i da emitiramo oko 7-8 puta manje po glavi od nekih drugih jako zeleno osviješćenih država. da ne spominjem kako nas ima 4 i pol miliona.

sigurno je bolje saditi drveće nego biodizel.. a što bi se moglo postići rušenjem tog "pa što" drveća i usput zarađivanjem novaca na "biogorivu". kao recimo u Indoneziji i Brazilu

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Poznat je meni carbon offset

Poznat je meni carbon offset jako dobro. I nisam ja taj koji ovdje gleda samo jednu stranu jednadzbe, nego upravo ti koji trvrdis da ako Hrv. sume upiju 50% emisija (u sto jako sumnjam, jer podaci o godisnjem prirastu drvne mase od navodnih 3-4 mil. m3 blago receno ne ulijevaju povjerenje, a i uz to se nikakvom racunicom ne moze navuci 50% Hrvatskih emisija CO2, jer 3-4 milijuna m3 drva znaci apsorpciju maksimalno 8 mil. tona CO2) Hrvatska moze prekriziti ruke. Takav stav je ekvivalentan onome da netko na brodu koji tone kaze da nece krpati rupe jer je njegova rupa mala u odnosu na druge.

Fakat je da Hrvatska pumpa CO2 u atmosferu (sasvim slucajno manje nego neki drugi, ali ipak) i pridonosi globalnom problemu, i zato treba ucestvovati u njegovom rjesavanju. Koliko god su Hrvatske emisije u svjetskim razmjerima male, tako ce i napori da se one smanje ili uravnoteze s apsorpcijom biti mali u odnosu na divovski problem koji je pred Svijetom.

Slazem se da je sadnja suma (ili prestanak njihovog krcenja) jedan od efikasnih nacina apsorpcije CO2, ali je cinjenica da se na globalnom planu desava upravo suprotno i to strahovitom brzinom, posljedica cega je "vicious circle": atmosfera se puni s CO2, a istovremeno se smanjuje prirodni kapacitet apsorpcije.

Sto se tice biogoriva (zapravo biodizela), nisu ljudi koji se bave klimom toliko glupi da ih moras do iznemoglosti podsjecati na klimatsku neucinkovitost biodizela ili cak direktnu kontraproduktikvost. To je "grijeh" koji se uporno prisiva klimatskim aktivistima (kao krunski dokaz njihove gluposti), iako se zna da su rijetki ozbiljni analiticari koji se zalazu za to. Lobbyiji koji propagiraju tu tehnologiju (kao i sve drugo iz sebicnih ekonomskih interesa) brzo "gube tlo pod nogama" i nove dolazece tehnologije ( enzimsko pretvatanje otpadne celulozne biomase u etanol i masovno kultiviranih algi u bioplin) ce ih za koju godinu pomesti.

The Observer

Tko je glasao

a i uz to se nikakvom

a i uz to se nikakvom racunicom ne moze navuci 50% Hrvatskih emisija CO2
Croatian National Inventory Report 2009. navodi sumarne podatke na str. 23 pdf-dokumenta. Godine 2007. ukupne emisije 32.285.000 tona CO2-eq. Removals (LULUCF) 6.303.000, dakle oko 20%.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Ma daj Debe, čak i za tih

Ma daj Debe, čak i za tih jadnih 50 kuna po kartici, trebao bi se malo više potruditi! :)

netto količina emitiranog co2 s površine republike Hrvatske u bijeli svijet samo polovica od ovog formalno izračunatog po glavi stanovnika
Nije, nego je ona STVARNO 7,3 t CO2-eq/stan. (2007.), kao što sam ti napisao gore. To je emitirano, a s druge strane imamo ono što je apsorbirano. To nije polovica, nego znatno manje, osim ako ti imaš neki autoritarniji izvor od mojeg: Croatian National Inventory Report 2009 for the period 1990-2007.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

@Debe: Phu, koji način

@Debe: Phu, koji način započinjanja radnoga tjedna, da opet tebi nešto objašnjavam... ;-> Moram uskoro na demonstracije ispred veleposlanstva Danske. :) Kako na sreću imam neke podatke koje si tražio već izvađene.

Ti si već dao razne poveznice, ja sam dao svoje i ne treba se ponavljati. Ja se čudno osjećam, u poziciji da branim stav ne samo velike većine znanstvenika i svih relevantnih znanstvenih institucija, nego i vodećih svjetskih državnika, jer u Kopenhagenu, iako nije postignut obavezujući dogovor, nitko nije zastupao stavove tvojih uzora. A vama ostaje i dalje se pjeniti o nevjerojatno širokoj zavjeri koja povezuje znanstvenike, državnike i ulične prosvjednike.

Što se pak tiče izvora o emisijama stakleničkih plinova koje me tražiš: čudno je da se pokušavaš predstaviti kao relevantan sugovornik, a sam kao argument navodiš jedan novinski napis od prije skoro tri godine.

KJMP (Koliko Je Meni Poznato), najbolja on-line baza podataka je World Resource Institute - Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) (moraš se registrirati). Daju sređene podatke za 2005. g. za sve zemlje i regije, prikupljene iz raznih službenih izvora.

Moram priznati, da sam u prethodnom komentaru, pišući po sjećanju, naveo višu brojku za Europsku uniju, naime u sjećanju mi je ostao prosjek za sve tzv. industrijalizirane zemlje ("Prilog 1" Kiotskog protokola), koji iznosi 11,0. Ovdje se navodi za EU-27 emisija od 10,3 tona ekvivalenta CO2 po stanovniku, a za Hrvatsku 6,9. (Riječ je o ukupnim emisijama svih stakleničkih plinova, pri čemu su ostali svedeni na ekvivalentnu vrijedost po djelovanju radi usporedbe s ugljičnim dioksidom). SAD ima 23,5 a Kina 5,5. To su emisije bez korekcije za "ponore", dakle iskazuju stvarne emisije.

Svake godine sve zemlje, kao i EU, objavljuju godišnje izvještaje. Za Europu European Environment Agency izdaje taj i razne druge izvještaje: Annual European Community greenhouse gas inventory 1990–2007 and inventory report 2009

Za Hrvatsku: Croatian National Inventory Report 2009 for the period 1990-2007§

Europska unija ima (ukupno gledano, kako EU-15 tako i EU-27) trend smanjenja, dok Hrvatska ima jak trend povećanja emisija. Tako su ukupne emisije u Hrvatskoj 2005. bile 30.4333 Gg CO2-eq ("gigagram" odnosno tisuća tona), a za 2007. već 32.385, odnosno računajući s 4,43 milijuna stanovnika, to je 7,3 tona po stanovniku.

Nismo dakle tako daleko od prosjeka EU kako se to obično prikazuje. No glavni problem je trend: EU smanjuje svoje emisije i u razdoblju 2008-2012. (na koje se odnosi Kiotski sporazum) one bi trebale pasti na nekih 10,0 (ne hvataj me tu za decimale, ne da mi se sad kopati za posve preciznim brojkama), a već je samu sebe obvezala za daljnjih 20 posto smanjenja do 2020. g. (bila je spremna prihvatiti i 30%, ako i druge zemlje prihvate slične obveze, što se u Kopenhagenu nije dogodilo, ali možda još hoće). To je dakle oko 8,0 za 2020. godinu - samo malo iznad hrvatske aktualne vrijednosti. A to je tek početak - cilj do 2050. je 2,0.

Međutim, aktualna hrvatske energetska strategija predviđa značajno povećanje emisija. U Strategiji, koju je Sabor prihvatio u listopadu, kaže se kako će Hrvatska ispunjavati obveze, ali se pažljivo izbjegava navoditi brojke. Prema planovima rasta potrošnje fosilnih goriva, evidentno dolazi do povećanja emisija. Sigurno je netko napravio proračune emisija, nije to neka mudrost, zna se koliko se ugljičnog dioksida emitira kad se spali tona ugljena, plina ili nafte.

Stvar je dakle u trendu: prihvatiti i pratiti sve mjere smanjivanja emisija koje EU provodi, znatno aktivnije nego što danas činimo. Jednostavno više nema prostora i rezona da se i dalje "vadimo" na to kako su naše emisije relativno male. Pogotovo je nerazumno ignorirati razvoj tehnologija i politika, koje ćemo jednosstavno morati i sami usvojiti, čak i ako ne postanemo članica EU.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

ja sam ti naveo službene

ja sam ti naveo službene podatke s atmosferskih instituta, a ti meni odgovaraš političkom propagandom. kako se svatko može uvjeriti sam za sebe letimičnim pogledom na gore postane linkove na slikice službenih podataka (ne treba potrošiti puno vremena), isti pokazuju veliki raskorak sa katastrofalnim predviđanjima političara i raznoraznih "većinskih znanstvenika"

Pošto je Albert Einstein bio židov nacisti su isto bili skupili komisiju od svojih 150-njak znanstvenika koji su svojim konsenzusom osporavali teoriju relativnosti. Kad su upitali Einsteina za komentar on je samo odvratio: zašto im treba 150 kad je dovoljan samo jedan da dokaže kako sam u krivu?

tvrdnja da je nešto znanstvena istina zato što postoji "konsenzus" ( u ovom slučaju prije uska demokratska natpolovična većina) je sama po sebi nonsens. Da se to povijesno smatralo kao argument danas bi još uvijek živjeli na ravnoj ploči.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Debe: ti živiš u nekom

Debe: ti živiš u nekom svojem svijetu. Sve smo već rekli i ponavljamo se. Ova diskusija je zaključena.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

naravno, debata je gotova,

naravno, debata je gotova, zar ne? tako je bilo od samog početka

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

prema ovim tvojim

prema ovim tvojim dijagramima lijepo se vidi da količina leda stabilno i dugoročno prosječno pada, temperatura u nižoj atmosferi stabilno i dugoročno raste... pa mi nije osobito jasno što ovi tvoji dijagrami dokazuju u prilog tvojoj tvrdnji...

Tko je glasao

dugoročno 30 godina? pa u

dugoročno 30 godina? pa u posljednjih 3 dugoročne godine led i raste, i to u vrijeme kad bi trebao padati ubrzano, jer kako su nam rekli 2013 imat ćemo Arktik bez leda
(inače, postoji snimka iz 1950ih gdje je podmornica izbila na površinu na sjevernom polu, a oko nje se vidi prilično malo leda)

koliko je to temperatura porasla u onom grafu? zavisi koji vremenski period uzmeš, naravno. ako kreneš mjeriti od 1998 pala je najmanje pola stupnja. 2008 bilo je hladnije nego 1988. i 1992. te na istoj razini kao 1980-e.. uz ovoliku varijaciju tvrditi kako postoji jasan trend je prilično ambiciozno.. čak i kad bi povukli ravnu liniju dobili bi zagrijavanje od otprilike 0,2 stupnja celzijusa, a u zadnjih 8 godina uopće nije bilo zagrijavanja.. otkud prognoze od 2 stupnja u sljedećih 30ak godina? iz mašte naravno..

jednako tako moglo bi se tvrditi, u svjetlu najnovijih rekordnih rastova ledenih površina na Arktku i Antarktiku da ako se ovaj trend nastavi, kako smo sa sve većim albino efektom i pozitivno.popratnom spregom na putu u novo ledeno doba

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

dugoročno 30 godina? pa u

dugoročno 30 godina? pa u posljednjih 3 dugoročne godine led i raste, i to u vrijeme kad bi trebao padati ubrzano, jer kako su nam rekli 2013 imat ćemo Arktik bez leda
(inače, postoji snimka iz 1950ih gdje je podmornica izbila na površinu na sjevernom polu, a oko nje se vidi prilično malo leda)

sada bih ti govorio o statistici, matematici ali nema smisla...

Tko je glasao

korelacija ne znači i

korelacija ne znači i kauzalnost

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Mi imamo kratak filtilj .

Mi imamo kratak filtilj . Zar nisi skužio kako čovjek nije sposoban akumulirati tekst dalje od naslova ? Budali ne treba objašnjavati pošto ionako neće shvatiti a pametnom jer već zna .

Tko je glasao

žalosno je kad u

žalosno je kad u nemogućnosti iznošenja i jednog validnog argumenta, moraš krenuti u izravno vrijeđanje... no ono što je još žalosnije je d za to dobiješ plus

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao
Tko je glasao

ne budimo klimatski

ne budimo klimatski poricatelji, ne budimo klimatski alarmisti, budimo klimatski realisti..

koja je realnost? Arktik je u periodu od 1980ih do 2007 izgubio oko 30% površine. u zadnje 2 godine dobio je oko 25% leda.. skoro anulirajući 30 godina "otapanja".
populacije bijelih medvjeda su na rekordnim razinama..

masa leda na Antarktiku se konstantno povećava već dulje vrijeme.. neki će reći da je to zbog globalnog zatopljenja.. dakle, imamo smanjenje ledene mase na Arktiku, zbog globalnog zatopljenja, i povećanje na Antarktiku, također zbog globalnog zatopljenja.. koliko to logično zvuči?

koliko su porasle globalne temperature u drugoj polovici 20 stoljeća, kad je čovjek počeo ispuštati znatnije količine co2? oko pola stupnja celzijusa (navodno, uzevši u obzir sve veći broj kreativno obrađenih podataka koji sad izlaze na vidjelo)..

koliko su porasle u zadnjih 10 godina, pri najvišim koncentracijama co2? nimalo, čak su i pale..

koliko su porasle razine mora? navodno oko 30 cm u 20 stoljeću, većina čega se dogodila u prvoj polovici 20.stoljeća

koliko su točni klimatski modeli? po njima već smo trebali imati puno više sve bržeg zagrijavanja, a događa se u pravo suprotno..

No pretpostavimo na trenutak da čovjek utječe naklimu svojim co2.. kako će novi sporazumi pomoći? nikako.. nisu ni dizajnirani da pomognu nego da daju apsolutnu vlast u ruke neizabrane korporativne agencije.. UN-a. Njihova politika je politika genocida, kako i piše u njihovim dokumentima. tako da ako i vjerujete u postojanje "nenormalnih" klimatskih promjena, sigurno vas neće spasiti kriminalna bagra koja se okupila u Kopenhagenu.. također, koliki je udio Hrvatske u "globalnom zatopljenju"? ovaj lik ovdje maltene priča kao da sve ovisi samo o Hrvatskoj. A gdje bi to Hrvati trebali smanjiti svoje emisije? koliko mi to teške industrije imamo? možda bi se trebali grijati na 10 stupnjeva po zimi i tuširati hladnom vodom, a na posao ići na -10 (globalno zatopljene temperature) pješke ili biciklom? da ne spominjemo kako je velik dio hrvatskih emisija ovisan o turizmu i da su Hrvati prilično ekološki narod, ne nužno jer su osviješteni, nego jer su siromašni.. pa opet, ovaj lik želi da nam se uzme još kako bi Hrvatska spasila planetu? kako bi to trebalo funkcionirati? nikako, poanta je da nam se uzme još i to malo što imamo, a u ime "planete"..

ima jako dobar članak od Šole u glasu Slavonije o aktivistima, koji inače žive od državne sise, tojest nas koji radimo i financiramo njihov rat protiv hrvatskog društva.
http://www.glas-slavonije.hr/kolumnist.asp?id=21

Komunjare iz Kopenhagena
Objavljeno: 16.12.2009
Svako od posljednjih stoljeća obilježila je jedna velika ideologija. Osamnaesto stoljeće iznjedrilo je liberalizam, devetnaesto komunizam, dvadeseto pak nacizam/fašizam. Dvadestprvo stoljeće, kažu, nema potencijal stvaranja "velikih priča" jer smo u postideološkom vremenu kasnog moderniteta svjesni svih njegovih zala. Ipak, gledajući sva ova događanja u Kopenhagenu, barikade, prosvjednike i boje kojima se farba cijeli događaj, čini se da su crveni samo promijenili boju i postali zeleni. Rađa se nova opasna ideologija, ambijentalizam, kao globalna ljevičarska mutacija u traženju nove kulturne dominacije i novih frontova nakon mase izgubljenih. “Ljevica 21. stoljeća ili će biti ekologijska, ili je neće biti!”, trubili su prije dvije godine u Le Mondu francuski zeleni Francois de Rugy i Emmanuel Schor. Nesumnjivo, programatski uzvik koji ovih dana u Kopenhagenu dobiva vidljivu inačicu “novoga kursa” kojeg možemo ugrubo predstaviti u pet točaka.
Isključivi i zadojeni
Točka prva: Od povijesti k prirodi. Tradicionalna ljevica nastaje kao svojevrsna higijena povijesti kroz klasnu borbu. Danas, kada su sve te iluzije skončale u rijekama nasilja i krvi, ljevica se okreće higijeni prirode, shvaćene kao fetiš. Kao što su vlastiti pristup povijesti nazivali znanstvenim, tako i vlastiti pristup ekološkim problemima proglašavaju znanstvenim, iako se radi o smjesi ezoterije i mitomanije. Točka druga: Mržnja. Tradicionalnu ljevicu nije pokretala ljubav prema boljem svijetu koliko mržnja prema “neprijateljima” toga svijeta, buržujima, kapitalistima, kulacima..., prema kojima su pokazali svu raskoš vlastite svireposti. Suvremenu ljevicu obilježava snažna mizantropija. Za sve loše na planetu kriv je isključivo čovjek i njegovo djelovanje. Otvoreno traže prisilnu (nasilnu!) redukciju tog biološkog izmeta zvanog čovjek u kontekstu populacijskih politika. Abortus je za njih prihvatljiv, dok ubijanje životinja nije. Točka treća: Biološki egalitarizam. Nakon što im je propao projekt radikalnog društvenog egalitarizma, sada zagovaraju radikalni biološki egalitarizam. Na tragu mizantropije, osporavaju bilo kakvu čovjekovu superiornost nad drugim vrstama, štoviše, on je najodvratniji, jer sustavno provodi diskriminaciju zvanu specizam, što znači da diskriminira i eksploatira prirodu, biljke, životinje, smatrajući se vrjednijim od njih. Točka četvrta: Isključivost i zadojenost. Nitko normalan ne negira ekološke probleme. No, kada bilo koji ozbiljan znanstvenik pokuša osporiti njihovu postavku da je čovjek krivac za globalno zatopljenje, odmah ga se isključuje. Dakle, postavlja se pitanje: Spašava li ljevica sebe, svoj izgubljeni identitet ili svijet od ekološke katastrofe? Bit će da se radi o prvom, a sav taj show ovih pozelenjelih komunjara u Kopenhagenu poziv je na mobilizaciju: Ambijentalisti svih zemalja ujedinite se, 21. stoljeće pripada nama!

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ti sigurni svoj stan ne

Ti sigurni svoj stan ne zračiš , pušiš u spavaćoj itd sobi pošto je višak CO2 baš super a mogao bi se i prehladiti od svježeg zraka . Djeca ti se ljeti igraju po 10 sati na suncu jer im zračenje ne škodi , piješ vodu iz Save jer komunjare kažu da je prljava. Mogao bi nastaviti sa bizarnostima kuda vodi tvoje razmišljanje .
Ne , ti ćeš brinuti o svome mikrokozmosu a šire te ne zanima .
Bolje je uraditi nešto , prevencije radi , nego ismijavati ljude koji se trude ovaj svijet učiniti ljepšim mjestom .Takvo razmišljanje nije ni kapitalističko , već nihilističko ili anarhističko što znači da si lijevije od Oštrića .

Tko je glasao

CO2 nije polutant.. tako da

CO2 nije polutant.. tako da su tvoje usporedbe besmislene..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Nemaš pojma o prirodnim

Nemaš pojma o prirodnim naukama sem prepisivati ljude , plaćenike u čijem interesu je nastaviti iscrpljivati zemlju , Pošto vjerojatno nemaš nikakve koristi od toga još bjedniji si od njih . Ovako "seljački" moram pisati jer ti i takvi svojim zamaglivanjem istine vuku generacije iza nas u propast . Ja ne bih ali se vi zatvorite u sobu sa povećanom koncetracijom CO2 i lupajte do besvijesti .
MISLI GLOBALNO ; DJELUJ LOKALNO

Tko je glasao

vidim da si poprilično

vidim da si poprilično nepismena osoba, što me ne iznenađuje ni najmanje. sjećam se, kad sam nekoć davno nešto dopisivao sa zelenom akcijom, bio sam sablaznut elementarnim nedostatkom pismenosti kadra koji tamo obitava. I ti , kao i oni, u nedostatku ikakvog znanja, edukacije, ili pameti, sposoban si samo za bezumne slogane.

jesi li znao da koncentracija co2 u zatvorenim prostorima dostiže i do 3 puta veću razinu nego na otvorenom? još se nitko nakon takvih saznanja nije odlučio preseliti zimi u šator, što bi vjerojatno bilo poprilično nepovoljno za njegov opći zdravstveni status. a da splaimo sva fosilna goriva koja možemo u najboljem (gorem) slučaju možemo doći do otprilike 800 ppm u sljedećih 200njak godina
ja bih se vrlo rado zatvorio na svoj komad zemljice sa povećanom koncentracijom co2, no kad bi to i bilo moguće, znam da mi raznorazni Oštrići i betovi to nikako ne bi dopustili, jer kako je rekao Bozanić: "sve je sasvime povezano i svezano" pa bih vjerojatno i takav predstavljao prijetnju općoj dobrobiti internacionalne UN-ove komune, koji već planiraju posebne "habitate", izvan kojih se ne bi trebalo živjeti kako se ne bi oštetilo Geiu
ako netko vuče generacije iza nas u propast, to su tipovi poput tebe.. no ajde, ti barem imaš od toga neku korist.. pa makar bila i 50 kuna po kartici teksta.

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

SVIĐA MI SE KAKO

SVIĐA MI SE KAKO RAZMIŠLjAŠ
Postavi pitanje učiteljica razredu :
"Na drvu su tri ptice . Lovac opali jedan metak . Koliko je ptičica ostalo ?"
Mali Ivica odmah skoči :
"Mogu ja"
"Reci Ivice"
"Niti jedna"
"Kako Ivice"
" Pa kada je opalila puška sve su se razbiježale"
"Ivice netočno . Ostale su dvije . Ali sviđa mi se kako razmišljaš"
Ivica nervozno sjedne i nakon par minuta digne ruku .
"Mogu ja vama učiteljice postaviti jedno pitanje"
"Ajde Ivice"
Stoje tri žene i ližu sladoled . Jedna ga lagano lizucka , druga već malo grize a treća ga cijelog gura u usta . Koja je od njih udata "
Učiteljica se zacrveni ali ajde da ga smiri kaže :
"Nepristojno pitanje ali treća"
Ivica se vragolasto nasmije :
"Netočan odgovor . Udata je ona koja nosi vjenčani prsten ali sviđa mi se kako razmišljate"
Još 50 kn palo . Hvala ti .

Tko je glasao

viš kak lažeš, ovo nije

viš kak lažeš, ovo nije bilo ni pola kartice

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Debe, ne budi neozbiljan,

Debe, ne budi neozbiljan, zar misliš da bismo se Splića i ja zadovoljili sa 50 kuna po kartici? :)

Ili, čekaj malo - zar sudiš po sebi? Tvoji tako malo plaćaju!? :( Ne valja ti firma, pređi ti fino k nama, sudionicima masonsko-komunističko-fašističko-kapitalističko-pentagonsko-vatikanske (Benedikt XVI: prvi zeleni papa urote da se stvori svjetska nadvlada koja će naplaćivati porez na disanje. :))

Zoran Oštrić

Tko je glasao

jesi se ikad zapitao otkud

jesi se ikad zapitao otkud dolaze novci kojima tebe plaćaju? i zašto bi netko plaćao takvu otpuno neproduktivnu aktivnost? mislim, kad već svime upravlja kapital?

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Ovo ti je pismeno . Usput ,

Ovo ti je pismeno . Usput , ja sam samo stočar koji je magistrirao ribarstvo i biologiju voda . Lijepo pisanje me baš na zanima ali mi je žena vrhunski lektor pa mi kaže da ti ponudim njene usluge pošto se hvališ pismenošću a osnove neke nisi savladao .
Ovo ću naplatiti 10 kn . Za pivce ispred kioska .

Tko je glasao

Što jest ili što nije

Što jest ili što nije polutant je stvar definicije, koje s vremenom kako znanje o ekosistemu raste, postaju sve šire.

Jedna od širih definicija polutanta:

Općenito, tvar ili energija koja se unosi u okoliš i uzrokuje neželjene efekte, ili negativno utječe na korisnost prirodnih resursa. Polutant može uzrokovati kratkoročnu ili dugoročnu štetu mjenjajujući brzinu rasta biljnih i životinjskih vrsta, ili djelući na ljudsko zdravlje, komfor ili vrijednost imovine. Polutanti se mogu klasificirati na više načina: prema izvoru (prirodni ili uzrokovani ljudskom djelatnošću), prema efektu (na pojedini organ , biološku vrstu ili na cijeli ekosistem, prema svojstvima (pokretnost, ustrajnost, otrovnost) i prema mogućnosti kontrole (teško ili lako uklonjivi).

Prema ovome, nema dileme je li CO2 polutant, sve dok mu se količina povećava u tolikoj mjeri u odnosu na prirodno stanje da izaziva neželjene efekte.

Većina znanstvenika se slaže da povećana količina CO2 u atmosferi uzrokuje neželjene efekte globalno.

Zato je američka EPA je CO2 stavila na listu polutanta.

The Observer

Tko je glasao

s takvim razmišljanjem i

s takvim razmišljanjem i voda je polutant, pogotovo kad imaš poplavu..ili kad ledeno doba naruši eko-sustav južne Kanade.. trebamo li smanjiti količinu vode u eko-sustavu? hmm..

Što jest ili što nije polutant je stvar definicije, koje s vremenom kako znanje o ekosistemu raste, postaju sve šire.
jel se definicija mijenja, ili saznanja? meni se čini da se definicija mijenja, i to po političkoj liniji.. a EPA je politička agencija.. i ne smeta im npr. GMO..

je li co2 bio polutant i prije čovjekova dolaska na scenu? ipak je co2 bio u puno višim koncentracijama i prije.. a većina biljnog svijeta koji postoji danas razvila se u doba kad je razina co2 bila puno višlja, pa shodno tome i biljke bolje rastu pri povišenim koncentracijama co2, pokazano u nebrojenim eksperimentima i često korišteno u praksi.. i trebaju manje vode u takvim uvjetima. co2 je esencijalan u maltene svim životnim procesima, uz vodu i kisik.. i sad je odjedanput polutant. možda bi jednostavno sastojke svih kemijskih procesa u prirodi trebali proglasiti polutantima (ili potencijalnim polutantima) pa počeli malo regulirat sve to.. proglašavanje co2 polutantom je jedan korak od proglašavanja života polutantom, i ne samo ljudskog, kakvim ga neki već i smatraju.. naravno ne vlastiti, nego tuđi život "narušava" prirodu. i zato da bi se priroda zaštitila, prirodu se mora regulirati.. vlo zahtjevni mentalni sklopovi, moram priznati..

Dok dobri šute, zli caruju

Tko je glasao

Polutanti su i nočne

Polutanti
su i nočne polucije:):):)

grdi

Tko je glasao

Zaista, radi se ovdje o

Zaista, radi se ovdje o ideologiji i politici. Strategija poricatelja je isključivo marketinška: ponavljati do besvjesti svoje tvrdnje, ubacivati stalno nove detalje tako da zbuni neupućene, politički denuncirati: sve te komunjare od Black Blocka preko Svjetske meteorološke organizacije do Pentagona, koji je neki dan objavio da su klimatskepromjene prijetnja nacionalnoj sigurnsoti SAD. :)

@Debe:
Arktik je u periodu od 1980ih do 2007 izgubio oko 30% površine. u zadnje 2 godine dobio je oko 25% leda
Izvor za ovu tvrdnju?

masa leda na Antarktiku se konstantno povećava već dulje vrijeme.. neki će reći da je to zbog globalnog zatopljenja
Izvor da netko to tvrdi? Nije teško naći ovdje, jer sam već triput ponovio: razlog tome je, po Svjetskoj meteorološkoj organizaciji, postojanje ozonske rupe. Dao sam i poveznicu na taj nedavno objavljeni izvještaj - u kojem se, UBR (Usput Budi Rečeno) kaže, da je desetljeće 2000.-2009. najtoplije u povijesti. PO istom izvještaju, topljenje Akrtika nastavlja se ubrzano.

koliko su porasle u zadnjih 10 godina, pri najvišim koncentracijama co2? nimalo, čak su i pale.
Ti ponavljaš tvrdnju svojeg učitelja Iana Plimera. Kako lako možete vidjeti na poveznicama koje dolje dajem on nije mogao dati referencu za tu svoju tvrdnju. Možeš li ti?

Njihova politika je politika genocida, kako i piše u njihovim dokumentima
Može citat?

također, koliki je udio Hrvatske u "globalnom zatopljenju"? ovaj lik ovdje maltene priča kao da sve ovisi samo o Hrvatskoj.
Koji lik to priča? Bilo bi stvarno besmisleno da netko to tvrdi.

A gdje bi to Hrvati trebali smanjiti svoje emisije?
Trenutni nivo emisija stakleničkih plinova u Hrvatskoj je 7,2 tona ugljičnog ekvivalenta po stanovniku. To je približno jednako emisijama po stanovniku Italije, Francuske, Austrije. Prosjek EU je 11,0 a plan do 2020. smanjenje za 20 do 30 posto, te nakon toga dalje smanjivati. Naprotiv, po aktualnoj energetskoj strategiji, Hrvatska planira znatno povećanje, tako da bismo vjerojatno premašili prosjek EU.

Rađa se nova opasna ideologija, ambijentalizam, kao globalna ljevičarska mutacija u traženju nove kulturne dominacije
Da, riječ je zaista o globalnom ideološkom i svjetonazorskom sukobu. Pisat ću više o tome. Moram priznati da me iznenađuje koliko se jasno i oštro taj idejni sukob formulirao u posljednje dvije godine. Pogledajte npr.: Why is the issue of global warming so politically divisive? (imajte u vidu da autor koristi termine "konzervativni" i "liberalni" u američkom smislu, bitno drugačijem od europskog). "Konzervativci" inzistiraju da je sve u redu, da imamp pravo nastaviti se ponašati kao i do sata, rasipati resurse, uništavati prirodu. "Opasni ambijentalisti" upozoravaju na brojne primjere štetnog čovjekovog utjecaj na prirodu, koji ugrožava i nas same, te da moramo bitno promijeniti svoje ponašanje.

Naša je prednost što je znanost na našoj strani. Također i to, da se ovdje, u interesu očuvanja prirodne baštine, možemo naći zajedno mi opaki ljevičari i bar neki desaničari (u našem smislu riječi), što se i u diskusijama ovdje vidi.

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Domaći osporavatelji

Domaći osporavatelji klimatskih promjena na razini su onih u svijetu. Na jednako lošoj razini.

Mjesecima se pripremao javni sukob između kolumnista londonskog Guardiana Georga Monbiota (kojeg redovno čitam) i jednog od vodećih osporavatelja Iana Plimera (koji je jedan od glavnih izvora Debeu). Konačno se on odigrao, 15. prosinca, na australijskoj televiziji ABC.

Plimer je započeo s političkom optužbom (vlade izmišljaju klimatske promjene jer žele povisiti poreze i uzeti nam novac), te na nijedno konkrento pitanje Monbiota i voditelja emisije Tonyja Jonesa o izvorima svojih tvrdnji nije dao odgovor, nego je vrdao o svemu i svačermu, deset puta ponovio "vi niste znanstvenik nego novinar, vi niste pročitali moju knjigu" i durio se, da je to neučtivo, što mu stalno ista pitanja ponavljaju, čak i kad se pozivaju na radove drugih znanstvenika i znanstvenih institucija. Nije mogoa objasniti na temelju čega tvrdi da vulkani izbacuju više ugljičnog dioksida nego ljudske aktivnosti (US Gelogical Survey tvrdi da zapravo ljudske aktivnosti izbacuju 130 puta više), da je nakon 1998. trend zahlašenja (Svjetska meteorološka organizacija tvrdi da je to zapravo najtoplija decenija otkad postoje mjerenja), na osnovu čega tvrdi da satrelitska mjerenja negiraju trend povišenja temperature, a druga pitanja, koja mu je Monbiot davno postavio (pogledajte na njegovom blogu), nisu ni stigla na red.

Snimka emisije na jubitu:
George Monbiot debates Ian Plimer (poveznice na 2. i 3. dio, ukupno 25 minuta)

Transkript:
Ian Plimer, George Monbiot cross swords in climate debate

Monbiotov prikaz (koristan, jer daje neke reference na iznesene tvrdnje):
Showdown with Plimer

Komentar na scienceblogs.com:
Plimer exposed as a fraud

Jedan tekst o Plimeru i o tome tko ga plača prije mjesec dana:
Ian Plimer's Mining Connections

Zoran Oštrić

Tko je glasao

Obavezno pogledati .

Obavezno pogledati . Fantastičan film. Poslje možemo nastaviti diskusiju ako još netko bude za nju .
http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci