Tagovi

civilizacijska Ahilova peta

CIVILIZACIJSKA AHILOVA PETA
prepuna je vlasnika rashoda i ŠEFova naredboDavaca rashoda, koji ostvaruju gubitak i potvrđuju svoju NE moralnu odgovornost, a uspješno preživljavanje nastavljaju

rashod svaki jamči egzistencijalni gubitak
prihod svaki NE jamči egzistencijalni dobitak

proračun rashoda i prihoda otkriva gubitak i dobitak

vlasnik rashoda ili ŠEF naredboDavac rashoda za svoj egzistencijalni dobitak MORA dobiti jednak ili viši prihod

vlasnik rashoda ili ŠEF naredboDavac rashoda, ako NIJE dobio jednak ili viši prihod onda otvara opasni egzistencijalni gubitak

odnos prema rashodu/gubitku otkriva narav, karakter, moral, poštenje, odgovornost, obzir prema drugima svakoga vlasnika rashoda ili ŠEFa naredboDavca

proračun rashoda i prihoda kad potvrdi proračunski gubitak automatski je otkrio vlasnika rashoda ili ŠEFa naredboDavca rashoda, koji jest osoba opasne naravi, bez karaktera, bez morala, bez poštenja, bez odgovornosti, bez obzira prema drugima

vlasnici rashoda, ako ostvaruju gubitak, onda jesu osobe opasne naravi, bez karaktera, bez morala, bez poštenja, bez odgovornosti, bez obzira prema drugima

ŠEFovi naredboDavci rashoda, ako ostvaruju gubitak, onda jesu osobe opasne naravi, bez karaktera, bez morala, bez poštenja, bez odgovornosti, bez obzira prema drugima

također i konkretno

vlasnici rashoda, ako ostvaruju gubitak, onda potvrđuju svoju NE moralnu odgovornost i gube pravo na rashodovano vlasništvo

ŠEFovi naredboDavci rashoda, ako ostvaruju gubitak, onda potvrđuju svoju NE moralnu odgovornost i gube pravo na rashodovano ŠEFovanje

ALI ALI ALI

vlasnici rashoda, koji su ostvarili gubitak i potvrdili svoju NE moralnu odgovornost ipak uspješno preživljavanje nastavljaju

ŠEFovi naredboDavci rashoda, koji su ostvarili gubitak i potvrdili svoju NE moralnu odgovornost ipak uspješno preživljavanje nastavljaju

nikad zaboraviti

civilizacija IMA svoju Ahilovu petu prepunu vlasnika rashoda i ŠEFova naredboDavaca rashoda, koji ostvaruju gubitak i koji potvrđuju svoju NE moralnu odgovornost, a uspješno preživljavanje nastavljaju

civilizacija NEMA svojih junaka, koji hoće ubojito uništiti civilizacijsku Ahilovu petu prepunu vlasnika rashoda i ŠEFova naredboDavaca rashoda, koji ostvaruju gubitak i koji potvrđuju svoju NE moralnu odgovornost, a uspješno preživljavanje nastavljaju

adFilantrop vlatko m škarica

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci