Tagovi

civilizacija Pisara i Čitača

PISAR I ČITAČ
jamče održivost
Autorske patentirane civilizacije Naređenja i Računa i Tumačenja,

AUTORSKA PATENTIRANA CIVILIZACIJA UVJETUJE...

u Autorskoj patentiranoj civilizaciji pisara i čitača

nitko NE živi BEZ Naređenja,
nitko NE živi BEZ Računa,
nitko NE živi BEZ Tumačenja,
(da ili ne?)

PENTAGON AUTORSKE PATENTIRANE CIVILIZACIJE

u strukturi,
Pisar,
Čitač,
Naređenje,
Račun,
Tumačenje,

uređuje
i određuje održivost Autorske patentirane civilizacije planet-Zemlje,

ČOVJEK-RAZUMITELJ AUTORSKI PATENTIRANO MORA BITI PISAR I ČITAČ,

ČovjekRazumitelj
Autorski patentirano MORA pisati i čitati,

Autorski patentirano MORA pisati Naređenja,
i
Autorski patentirano MORA čitati Naređenja,

Autorski patentirano MORA pisati Račune,
i
Autorski patentirano MORA čitati Račune,

Autorski patentirano MORA pisati Tumačenja,
i
Autorski patentirano MORA čitati Tumačenja,

Autorski patentirano MORA živjeti po Naređenju,
Autorski patentirano MORA živjeti po Računima,
Autorski patentirano MORA živjeti po Tumačenjima,

I JOŠ...
PISAR I ČITAČ MORA PISATI I ČITATI POKORNO I POSLUŠNO

Pisar pisati MORA Naređenja,
a Naređenja ima bezBroj milijarda,

Čitač čitati MORA Naređenja,
a Naređenja ima bezBroj milijarda,

Pisar pisati MORA Račune,
a Računa ima bezBroj milijarda,

Čitač čitati MORA Račune,
a Računa ima bezBroj milijarda,

Pisar pisati MORA Tumačenja,
a Tumačenja ima bezBroj milijarda,

Čitač čitati MORA Tumačenja,
a Tumačenja ima bezBroj milijarda,

i još...
i još...
i još...

Pisar i Čitač pokorno i poslušno
BEZ slobode,
BEZ šetanja,
BEZ sunca,
između 4 zida, ispod stropa, a na podu i na sjedalici za stolom

bezBroj milijarda Naređenja
bezBroj milijarda Računa,
bezBroj milijarda Tumačenja,

bezBroj milijardi minuta pisar MORA pisati,
bezBroj milijardi minuta čitač MORA čitati,

ZAKLJUČAK

za održivost
Autorske patentirane civilizacije planet-Zemlje,

za proizvodnju bezBroj milijarda Naređenja,
za proizvodnju bezBroj milijarda Računa
za proizvodnju bezBroj milijarda Tumačenja,

milijarde Pisara i Čitača

MORAJU pisati i čitati
i
MORAJU potrošiti svojih bezBroj milijardi minuta

u čiju korist?
na čiju štetu?

PISAR I ČITAČ BEZ ODGOVORA
ozarena lica stoljećima uzvišeno zbore...

budimo ponosni...
imamo Autorsku patentiranu civilizaciju,,
imamo Pentagon Autorske patentirane civilizacije,

budimo gordi do zvijezda...
imamo Autorsko patentirano - uređenje,
imamo Autorsku patentiranu - određenost,

PISAR I ČITAČ ČAK VRIŠTE OD AUTORSKE PATENTIRANE MUDROSTI...

jer
Autorska
patentirana
mudrost

daruje Pisaru i Čitaču blagoStanje
za
bezBroj milijardi minuta potrošenog rada za pisanje i čitanje bezBroj milijarda Naređenja i Računa i Tumačenja,

adfilantrop

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci