Tagovi

Circulus vitiosus!

HDZLogo Zadnjih dana se kroz medije provla?ila ideja da bi radi protuustavnog djelovanja bilo dobro zabraniti Glavaševu stranku. No, usu?ujem se re?i da je ovo, u usporedbi s problemima kojima nas, kao državu i naciju, izlaže HDZ, usitinu benigni slu?aj

….“– Dosta, dosta, dosta – zaurlao je na to Šeks te Jovanovi?u oduzeo rije?, a potom ga i opomenuo uz objašnjenje da je ovo nevi?ena kleveta i uvreda za 220 tisu?a ?lanova HDZ-a, ali i cijelu hrvatsku javnost. ..“

Šeksova vriska o 220 tisu?a uvrije?enih ?lanova i cijele hrvatske javnosti (koje je Željko Jovanovi? navodno uvrijedio konstatacijom da je vrh HDZ-a kriminalno društvo) samo je pokušaj „socijalizacije njihovih grijeha“ i prikrivanja dimnom zavjesom istine – o politi?kom i inom kriminalu. Ipak, radi se tu samo o užem krugu „ekskluzivnih igra?a“, koji s nevednim masama nemaju neke veze.

Više uop?e nije primarno pitanje da li je vrh HDZ-a interesno organiziran (to je jasno i maloj djeci). Pravo i jedino pitanje jest da li HDZ treba zabraniti kao organizaciju kroz koju se provodi politi?ki i ini kriminal radi nezakonitog samofinanciraju mo?nih pojedinca (u i okolo vlasti), ali i stranke u cjelini (po konceptu „pola meni pola Šarcu dajem“ – o ?emu sam pisao u nedavnom postu). Krajnje je vrijeme na Trgu žrtava fašizma br. 4. (i drugim važnim HDZ adresama) otvoriti istragu radi osnovanih sumnji o široko zasnovanom kriminalnom djelovanju. Ve? odavna su se tamo trebale useliti kontrolne institucije hrvatske države. Naime, novac kojim HDZ danas raspolaže ( unutar ili izvan hrvatskih granica – jer ga ima posvuda) sumnjivog je porijekla, trebalo bi ga zaplijeniti, a organizaciju raspustiti (bez obzira na zna?aj kojeg zauzimaju u hrvatskim strukturama vlasti).

Ovih dana je Baji? iz DORH-a izjavio da oni znaju mnogo tajnih ra?una i kodnih imena, no ne i tko iza njih stoji i kakve su se transakcije izvodile – jer navodno austrijska policija zna ali ne?e da sura?uje. Pravo re?i, kako se kod nas šlampavo i dirigirano provode istrage - ne bih mu ni ja davao podataka. No da postoje ozbiljni razlozi za drasti?ne mjere svjedo?e op?e poznate i priznate ?injenice:

• Da su se neki tamo bavili kriminalnim aktivnostima (bilo za stranku bilo za sebe, ili oboje);
• Da su neki tamo znali što se doga?a, ali nisu reagirali, mada su po zakonu trebali i morali reagirati; s obzirom na svoju gra?ansku dužnost a kamoli važne funkcije koje obavljaju u vlasti.
• Da neki sada tamo tvrde kako nisu ništa znali, mada prema položaju u strukturama vlasti to nije bilo mogu?e; pa bi ih trebalo provjeriti Zakonom predvi?enim procedurama;
I najvažnije od najvažnijeg: negdašnje i sadašnje politi?ke i druge aktivnosti ove stranke zasnivaju se na novcu kriminalnog porijekla, o ?emu treba posebno voditi ra?una, jer peru novac ostvaren kriminalnim aktivnostima svojih prethodnika.

Hrvatski Ustav predvi?a mogu?nost zabrane rada politi?kih stranaka.:

?lanak 6.
Osnivanje politi?kih stranaka je slobodno.
Unutarnje ustrojstvo politi?kih stranaka mora biti sukladno temeljnim ustavnim demokratskim na?elima.
Stranke moraju javno polagati ra?un o porijeklu svojih sredstava i imovine.
Protuustavne su politi?ke stranke koje svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjeraju podrivanju slobodnoga demokratskog poretka ili ugrožavaju opstojnost Republike Hrvatske. O protuustavnosti odlu?uje Ustavni sud Republike Hrvatske.
Zakonom se ure?uje položaj i financiranje politi?kih stranaka.

Nije teško razumjeti navedene Ustavne odredbe, odnosno prepoznati tko to ne djeluje „sukladno temeljnim ustavnim demokratskim na?elima”, tko bi trebao “javno polagati ra?un o porijeklu svojih sredstava i imovine“, tko“nasilnim djelovanjem podriva slobodni demokratski poredak“ - i kona?no tko „ugrožava opstojnost Republike Hrvatske”.

HDZ (dakako u svom ekskluzivnom vrhu) organizirao se na mafijaški na?in, zloupotrebljava institucije vlasti u koje se uselio, sustavno i promišljeno izvla?i novac hrvatskih gra?ana - poreznih obveznika što radi osobnog boga?enja odabranog kruga s jedne, što nezakonitog financiranja stranke (radi održavanja na vlasti) s druge strane. I pritom se služe raznim oblicima masovnih korupcija (npr. prekomjerno zaposleni u javnom sektoru, prenapuhani braniteljski spiskovi, prekograni?ni glasa?i koji se kupuju za sitne sinekure). Kratkotrajni Ra?anov intermezzo ih nije okrnjio. U posljednje vrijeme sve je više informacija /podataka/ dokaza/ signala o zloupotrebama na najvišim razinama hrvatske politike te je doista posve nejasno zbog ?ega odgovorne osobe i institucije za zaštitu državnog poretka ve? nisu poduzele pravne radnje na temelju ?lanka 37. Zakona o Ustavnom sudu, odnosno zbog ?ega nisu preuzele ovlasti koje im ?l. 37. jasno i nedvojbeno omogu?uje:

"Zahtjev za zabranu rada politi?ke stranke odnosno njezina dijela mogu podnijeti predsjednik Republike Hrvatske, svaki dom Sabora, Vlada Republike Hrvatske, Vrhovni sud Republike Hrvatske, tijelo koje obavlja registraciju stranaka, Državni odvjetnik Republike Hrvatske i Pu?ki pravobranitelj. "

Da vidimo tko ?e prvi skupiti hrabrost i u?initi taj sudbonosni ali neophodni korak. Dugotrajni i promišljeni podriva?ki rad involviranih politi?ara koruptivnim su poduhvatima mnoge od gore navedenih institucija u?inile ovisnima od svoje kriminogene politike, npr. pravosu?e (od Ustavnog do Vrhovnog suda), Hrvatski Sabor, državnu upravu - a možda ?ak i prekomjerno impresionirali Državno odvjetništvo i Pu?ko pravobraniteljstvo. Ipak se treba nadati da unutar ove zadnje dvije institucije postoje enklave nezadovoljstva stanjem u kojem se Hrvatska nalazi, i da bi radi svoje profesionalne savjesti i naše budu?nosti se mogli kona?no aktivirati da ovo društvo izvuku izvan krakova HDZ-ovske hobotnice.

Unutar HDZ-a su mnogi svjesni stvarnog stanja stvari, pa se nastoje izvla?iti prozirnim trikovima (nismo mi, nismo znali, isl.). Bio Sanader ili ne, bila Jadranka ili ne, bili Sanaderovi ili Jadrankini ministri (sve isti ljudi), direktori javnih tvrtki ili državnih institucija - ostaje ?injenica da se unutar i pod pokroviteljstvom HDZ-a svašta radilo, da se ta stranka o?ito financirala nezakonito ste?enim novcem još od pašali?evskih vremena (nabavke oružja i droge koja uz to obvezno ide). Mada krivnju treba individualizirati (jer ni u HDZ-u nisu svi isti), ostaje ?injenica da ova stranka o?ito funkcionira na prljavom novcu. A još k tome upravlja državom, što problem ?ini složenijim.

Upravo tako!! U svjetlu ?injenice (svakim danom sve jasnije, jer, „pokajnici“ i „zvižda?i“ su, hvala bogu, sve glasniji i sve brojniji) da HDZ svoje sadašnje financiranje zasniva na sredstvima koja su osiguravali na kriminalan na?in, pojedina?ne uloge (Sanadera, Polan?eca, Jadranke Kosor, Nevena Jurice itd.) u cijeloj toj pri?i oko vladavine ove „stranke opasnih namjera“, kako ju je pok. Ra?an, pokazalo se vrlo brzo, s pravom nazvao, postaju gotovo irelevantne. Krug zla i opa?ine – CIRCULUS VITIOSUS - treba jednom i zauvijek zatvoriti! I ne dozvoliti da se ikada više ponovi. Nikada više ovaj narod ne smije nasjedati na pri?e da su za devijacije krivi neki drugi de?ki (ili cure ), a ovi novi naši spasitelji – koji nas onda još dublje zakopavaju.

Zato, podsjetimo se malo te kriminogene „tehnologije vladanja“ kojom su se koristili dugih dvadesetak godina. Do Tu?manove smrti bio je to Pašali?evski HDZ! Nakon njega stvoren je novi, tzv. Sanaderovski HDZ koji je po?istio Pašali?a, da bi odmah po pobjedi, zauzeo etablirane izvore financiranja i nastavio istim, provjerenim putem. Zatim smo nedavno svjedo?ili – i svjedo?imo još uvijek - stvaranju opet nekog novog HDZ-a, ovaj puta navodno demokratskijeg, ?iš?eg, pa?e nam se pokušava prezentirati kao „perjanica“ borbe protiv korupcije. A sada se navodno priprema opet neki novi HDZ kojem ?e, kao mitskom bogu Molohu, biti žrtvovana i premijerka Kosor, a novi (stari) „de?ki“ koji ?e ju detronizirati krenuti ?e stvarati opet neki novi HDZ. Taj novi (ako se ne varam, to bi bio ?etvrti pokušaj transformacije) ne?e biti ni Pašali?evski, ni Sanaderovski, ni Kosori?in, nego možda Šeksov, Kalmetin ili Vidoševi?ev..

„Prljava tehnologija“ HDZ-ovske borbe za vlast svodi se na providne igre, u kojima se nastoji ovladavati strankom koja je u ovih dvadesetak godina stekla bogate fondove i ustaljene kanale financiranja. Oni koji ovladaju ovim „resursima“ imat ?e vlast u Hrvatskoj. Ali tko nam to danas jam?i da je Pašali? uistinu eliminiran ? Ili je i dalje nepoderiv dio uvijek iste interesne strukture, samo sada kao „tihi partner“. Tko nam može jam?iti da iza Jadranke i „njenih vitezova“ i dalje ne stoji onaj isti i nepoderivi Sanader ? Samo je , kao neupotrebljiv u javnosti, i on postao „tihi partner“. Kontinuitet „prljave tehnologije vladanja“ ukazuje upravo na kontinuitet uvijek istih metoda, istih ili sli?nih profila, unutar uvijek istog kruga manje-više horizontalne rotacije (ta sjetimo se samo - prema istraživanjima austrijskih vlasti Sanader je još u Pašali?evo vrijeme u Hrvatsku uvodio Hypobanku).

U cijeloj ovoj pri?i o HDZ-u kao „stranci opasnih namjera“ ne radi se samo o njihovoj gotovo 20-godišnjoj kriminalnoj (samo)vladi i kriminalu u najvišim državnim sferama; ovdje se radi o tome da je HDZ postao hrvatski „sigurnosni problem broj jedan“. Naime hrvatske se vrijednosti nekontrolirano rasprodaju pa hrvatski gra?ani danas više ne znaju s ?ime ?e raspolagati njihova djeca; Hrvatsku se enormno zadužuje a svako zaduživanje se s ne?im garantira; u Hrvatskoj je stvoren „milje“ pogodan za sve kriminalce Balkana i šire pa se upravo ovdje me?usobno ?ere?e, otkidaju glave, noge; Hrvatskom slobodno i masovno „štraftaju“ razni pera?i prljavog novca donose?i sa sobom svoje „mane i vrline“.

U Hrvatskoj je nametnut kriminogeni stil kao dozvoljeno i poželjno politi?ko ponašanja. Sve to ve? predugo traje tako da ni HDZ više nije jedini, pa se treba upitati nije li možda došlo vrijeme da se revidira ?itavi politi?ki sustav zemlje. I kona?no, nije li bilo ve? krajnje vrijeme da „pravna država“ po?ne ?istiti te mitske Augijine štale, u koje su Porezna uprava i USKOK ve? odavno trebali u?i i po?eti ?istili blato nakupljeno tijekom desetlje?a u tim „posve?enim dvorima“?

Ali nisu! Pa se Baji? onda ?udi zašto austrijska policija s njim ne sura?uje! Taj „Circulus vitiosus“ treba kona?no i zauvijek zatvoriti.

Komentari

Hrabrost iz daleke tuđine.

Jadranka Kosor je otišla u New York i od tamo, sa sigurne udaljenosti, najavljuje smjene u svojoj Vladi.

Tajnik HDZ-a Branko Bačić tim povodom kaže:
Želja premijerke je da je rad Vlade bude učinkovitiji i kvalitetniji te da dodatno ojača borbu protiv korupcije.

Dakle, smjenama u Vladi jača se borba protiv korupcije. Ako je tomu tako, znači da oni koje se smjenjuje su korumpirani.
U javnosti se špekulira s imenima ministara Šukera, Kalmete, Matulović-Dropulić i Vukelića kao onima koji će biti smijenjeni.

Ivan Šuker-potpresjednik HDZ-a
Božidar Kalmeta-potpredsjednik HDZ-a
Marina Matulović-Dropulić-članica predsjedništva HDZ-a
Branko Vukelić-član Predsjedništva HDZ-a
Dakle, sami vrh HDZ-a.

Jadranka Kosor iz New Yorka, sa sigurne udaljenosti, priznaje da je Željko Jovanović bio u pravu kad je vrh HDZ-a nazvao kriminalnom organizacijom.
Jadranka Kosor iz New Yorka, sa sigurne udaljenosti, priznaje da je Mirela Holy bila u pravu kad je rekla da se za zatvaranje poglavlja 23 treba zatvoriti pola Vlade.
Jadranka Kosor iz New Yorka, sa sigurne udaljenosti, priznaje da je Frederik bio u pravu kad se pozvao na Ustav i Zakon i postavio pitanje zabrane rada HDZ-a.

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

ha ha!

možda bi za nju, a i za nas bilo najbolje da ostane na toj sigurnoj udaljenosti!

Tko je glasao

Coprnjica, Svakako, spasila

Coprnjica,

Svakako, spasila bi i sebe i nas!!!!!

Mirtaflora

Tko je glasao

jedino mislim da je šuki

je izgleda da joj razdaljina godi, a mi joj možemo šaptati :-)
jedino mislim da je šuki najmanje kriv, odnosno on je najvidljiviji, i duhom i tijelom, primjerak sustava (tj taj tip je nesamostalne psihologije))
Ako je na pokazivanje prstom po lopinama koje su jako gradile takav sustav onda:
1. mmd
2. bb
3. bk
4. dm
.......

Tko je glasao

Nažalost, ekipa, svi su isti!

Ova teza izgleda malo defetističkom, ali argumentirati ću je na slijedeći način:

Još od starog Egipta znana nam je piramida vlasti, sa faraonom na vrhu i robovima na dnu. Pod faraonom je svećenstvo itd. itd. , sve do seljaka, obrtnika i nesretnih robova na posljednjoj razini.
U današnje vrijeme ta piramida vlasti (moći, novca) nije se puno izmijenila, dapače, samo se promijenio broj njenih razina.
Današnji "demokratski" sustav predstavničke demokracije je izuzetna prijevara kako bi se posljednju razinu držalo u uvjerenju da ona odlučuje o bilo čemu.
Seljenje sa niže na višu razinu je teško, ali spuštanje sa više na nižu je gotovo nemoguće (osim u rijetkim slučajevima).
Ovime želim reći da je vlast oduvijek vlast, a raja oduvijek raja, i drukčije biti ne može.
Ljudi, otvorite oči - gdje su bili naši vrli političari zadnjih 30-40 godine? Mnogi su jahali cestom SKJ -> HDZ? Otiđimo i korak dalje - od HSS prije 2 svj. rata preko KPJ i SKJ, pa onda opet u neku od stranaka po izboru. Zašto zakon o lustraciji kod nas nije prošao? Pa, nitko nije lud odreći se vlasti i položaja na piramidi, te moći koje to nosi.
Razlika između HDZa i SDPa jedino je u tome što su oni prvi imali više prilika i mogućnosti da ukradu, a ovi drugi - manje. A činjenica je da će oni, nakon "krvave" svađe u sabornici, otići zajedno u saborski restoran i pojesti obrok za sitnu lovu, popiti piće u saborskom kafiću (također za sitnu lovu) i srdačno se pozdraviti.
Prihvatite tu činjenicu - u politici je malo ljudi poput npr. Vlade Gotovca (a takvi likovi u politici služe isključivo tome da bi se moglo istaknuti: "Nisu svi političari isti - pogledaj svijetli primjer V. Gotovca!" - kakvu je on ulogu realno imao? - nikakvu.)
Kako vrana vrani oči ne vadi, tako ne možemo očekivati da će smjena stranaka na vlasti rezultirati ikakvom osudom onih koji su nas doveli ovdje gdje smo sad. Otrijebiti će se poneki "maestro", objesiti poneki Pedro, da se narodu ili Evropi zamažu oči i to je to.
I u društvima kod kojih je mehanizam društvene kontrole vlasti kudikamo razvijeniji, demokracija funkcionira tako kako funkcionira, kamoli ovdje.
Birali ili ne birali (a mnoštvo birača to već instinktivno osjeće), biti će nam isto. Prodali su nas u roblje stranim vlasnicima, a, tragedije li, to je čak u većini slučajeva mnogo bolje nego robovati nekim domaćim robovlasnicima tipa Kerum.

Ukratko, južina je. Prihvatite igru, ili ...

vaš Punti

(P.S. živite zdravim životom i gledajte da za.ebete sistem kad god to možete)

Tko je glasao

Kako to da nitko ne prica o tome

da je hrvatska ipak samo drzava od 4,5 MM stanovnika.

U jednoj tako maloj, naglaseno nazadnoj, sredini stupanj politiziranost je naprosto prevelik.

Koncentracija politike, i moci koja iz nje proizlazi, je tako velika da je PRIRODNA KONTROLA naprosto nemoguca.

tako ce i biti do daljnega.

get used 2 it!

Tko je glasao

Politika je kurva - posebno u rvata

Od stabala ne vidite šumu! HDz je eksponiran ali nije jedini. Kompletna infrastruktura stranačka je zločinačka posebno ona koja participira vladanje kroz palament a koju vlast su prigrabili neustavno. Stoga imamo od 91 naovamo i nejegalne i nelegitimne institucije koje su generirane nelegalnim sastavom Sabora. Ali uzalud ja to kričim već par godina posebno kroz Ustavni sud, na kraju me čitaju kao idiota nekaj slično kao kad Iranci serviraju Amerima samodestrukciju 9/11 što naravno je istina. Istina je uvijek na strani jačeg kolko god to apsurdno zvučalo. Politika je kurva posebno u korpusu naroda iz stoljeća sedmog!

Tko je glasao

Nepismen, neobrazovan i neprosvijecen narod

ne zasluzuje bolje. Naprotiv, ova garnitura koja vlada hrvatskom je kada se stavi u relaciju sa narodom i nivoom istoga bolje no sto on zasluzuje.

To mozda jeste krajnje cinicno, ali je jako blizu nasoj stavrnosti. Izborni rezultati, i pasivnost te spremnost na trpljenje nezakonitosti i nepravde su najbolje mjerilo iste te narodne gluposti.

Tko je glasao

Grubo,

@neoprogressivan

Nažalost, sve što si naveo stoji. Obzirom na to o kakvom se narodu radi garnitura na vlasti zaista je elita.

Tko je glasao

Amaterski!

Frederiče, dnevnik ti je amaterski. Žao mi je što to trebam reći ali sve se svodi na naklapanje kao kod brijača. Pogledaj malo:
Treba priznati da je HDZ na vlasti većinu vremena nakon 1995 pa je njegov utjecaj na zbivanja teži od opozicijskog. No, što je to učnila opozicija kad je došla na vlast? NIŠTA!
Što znači spominjanje šestog članka Ustava i onoga o financiranju stranaka? Sabor je donio zakon o financiranju stranaka koji je još daleko gori i neprozirniji od starog - je li se opozicija bunila ili nije rekla NIŠTA?
Najljigaviji izdajnik kojeg smo imali na Pantovčaku deset godina napravio je na svaki prst ruke nešto za što bi mogao odgovarati za veleizdaju - pa tko ga ej pozvao na odgovornost? Sabor, SDP, HNS? Naprotiv, aplaudirali su mu!
Pašalić? A što je on sad kriv; u ovom trenutku?
Jest, HDZ je kriv, HDZ je napravio masu toga loše i kriminalno ali nemoj mi reći da je opozicija bolja. Ne v idim u čemu je bolja i ne vidim kada je i kako pokušala izmijeniti bilo što od hdzova naslijeđa. Kad dođu na vlast rade iste stvari i viču s govornice 'A što ste vi radili kad ste bili na vlasti'! - i tako dalje i dalje...
Ali najameterskije od svega ti je objašnjenje o tome zašto austrijance ne žele surađivati s Bajićem (s kraja teksta). Austrijanci ne žele surađivati s Bajićem samo i samo zato jer njihova istraga nema nikakve veze s hrvatskom istragom koje se obje vode sa sasvim drugim motivima. Austrijska se vodi kako bi se vidjelo tko je kriv da da su Hypo i BLB izgubile novac a hrvatska zato da bi se našlo kod koga je novac. Otkrivanje onoga što Hrvatska traži Austrijancima ne samo da ne treba nego im i smeta jer se pokazuje da su 15 godina u sistemu imali najveću europsku praonu novca.
Zato razmisli drugi put prije nego se uhvatiš pisanja.

Tko je glasao

Ovo je definitivno jedan od

Ovo je definitivno jedan od najboljih dnevnika do sada objavljenih na pollitici, a što ga ti ne prihvaćaš ( pa ga amaterski proglašavaš - amaterskim ) može imati samo jedan razlog. Interes. Pokušaj izjednačavanja stranaka ( "sve su one iste" ) je pila naopako kako bi se relativizirala strašna povijesna istina. Jer HDZ je definitivno ono što frederik naglašava. I na koncu, nema u istraživanju kriminalnih radnji različitih pobuda. I austrijskoj i našoj policiji je posao da rasvijetle što se sve točno događalo u Hypo banci, samo oni imaju pošteniji pristup. A mi bi i dalje štitili mangupe iz vlastitih redova. I dok god ne ustrojimo sudove i policiju profesionalno, a ne stranački i rodijački, nitko nam sa punim pravom neće vjerovati. Pa tako ni Austrijanci.
I na koncu moram priznati da mi nije draga poruka frederiku da razmisli drugi put prije nego se uhvati pisanja. Jer se može protumačiti na bezbroj načina. Posebno kada dolazi iz krugova koji su se našli malo pogođenim ovako otvorenim i iskrenim načinom pisanja.

Tko je glasao

Agaton

...plus ti je za ovaj dio:

Jest, HDZ je kriv, HDZ je napravio masu toga loše i kriminalno ali nemoj mi reći da je opozicija bolja. Ne v idim u čemu je bolja i ne vidim kada je i kako pokušala izmijeniti bilo što od hdzova naslijeđa. Kad dođu na vlast rade iste stvari i viču s govornice 'A što ste vi radili kad ste bili na vlasti'! - i tako dalje i dalje...

jer, to sve stoji; mislim da frederic treba u posebnom dnevniku obradit upravo ovo: kolika je šteta u RH nastala od NEČINJENJA od strane opozicije, i.e. ondašnje Račanove vlade;

negdje sam napisala da je strašno to što je gđa Šenator rekla da je koalicijska Vlada iz 2000. mogla riješiti 70 % svih tih sranja oko privatizacije, vratiti maznutu lovicu (sjetimo se Mesića koji je govorio: ma, dovoljno je samo pratiti trag novca, sve se onda može rekonstruirati i vratit ukradeno u RH, itd.)

napisala sam i to da je, dakle, račanova vlada, učinila makar pola od toga što su obećavali uoči izbora, Hrvatskoj se jedan Kutle, Tutle i Mutle ne bi niti dogodili!!!

dunque:pitanje NEČINJENJA, NE ZAUSTAVLJANJA, NEIMANJA POLITIČKE VOLJE za zaustavljanje kriminalne pretvorbe, za preveniranje ekspanzije kriminala, itd. treba temeljito razraditi. I to baš sada kad nam, eto, čitamo, SDP (opet) obećava svašta!

CC

Tko je glasao

Mislim da se ovaj tekst

Mislim da se ovaj tekst shvaća redukcionistički jer nije usmjeren protiv jedne "stranke" (namjerno u navodnicima) nego protiv sustava koji je loše zasnovan od samog početak, i koji i dalje perzistira iako je društveno kontrapriduktivan.

Ja sam ovdje prvi postavio pitanje revizije kompletnog političkog sustava, jer proizvodi dugoročnu štetu Hrvatskoj - to je moja teza o "drugoj Republici" kad sam još prije dvije godine tj. 21/12/2008 rekao

Hrvatska ima mnogo političara ali nažalost nema državnika. Dolazi vrijeme da se konačno pojavi neki budući državnik-vizionar (kova jednog Charles André Joseph Marie de Gaullea), jer je Hrvatska posve zrela za radikalnije rezove, za Drugu Hrvatsku Republiku, koja će biti spremna i sposobna živjeti svoj vlastiti, samostalan, građanski i demokratski odgovoran život, bez neukih tutora nad glavom.

Ali ne samo tada, nego na mnogo drugim mjesta pa i u samom ovom članku:

U Hrvatskoj je nametnut kriminogeni stil kao dozvoljeno i poželjno političko ponašanja. Sve to već predugo traje tako da ni HDZ više nije jedini, pa se treba upitati nije li možda došlo vrijeme da se revidira čitavi politički sustav zemlje.

Kad se u društvenu praksu inauguriraju i održavaju dugi niz godina jedan maligno zasnovani (mafijaški zasnovani) sustav njega je teško rušiti jer ima novac, a dana tko ima novac vlada, i to sam ovdje rekao.

„Prljava tehnologija“ HDZ-ovske borbe za vlast svodi se na providne igre, u kojima se nastoji ovladavati strankom koja je u ovih dvadesetak godina stekla bogate fondove i ustaljene kanale financiranja. Oni koji ovladaju ovim „resursima“ imat će vlast u Hrvatskoj.

Sustav u kojem je vlast zasnovana na posjedovanju novca, a nema kontrole porijekla novca i odgovornosti, ne može se tek tako srušiti. I to sam rekao ovdje ali mi je u kasnijem dorađivanju teksta izmaklo (kako se spominje u komentarima, sad sam ga vratio)

kratkotrajni Račanov intermezzo ih nije okrnjio

Srušiti jedan etablirani ali krivo nasađeni sustav upravljanja zasnovan na kriminalnim temeljima nije nimalo lako - to pokazuje naš slučaj (u kojem razne stranke sudjeluju u HDZ-ovom "projektu" -pa čak i kad su imali vlast (kao SDP) ne samo da nisu ništa mijenjali nego su i sami nastavili raditi na isti način. K tome su unutar svoje koalicije imali iste stranke i ljude koji su zastupali i nastavljali taj isti projekt.

Slična situacija se dogodila u Italiji, gdje se rasuo postojeći politički sustav, ali su mafija (i novac) bili jači pa su nastavili svoj posao kao da se nije ništa dogodilo. Jedini je de Gaulle uspio temeljito revidirati politički sustav, koji i danas poslije toliko djeluje, opet inercijom više nego kvalitetom, jer društvene promjene se nigdje ne rade preko noći.

Ovaj članak je od ponekih shvaćen stranačko-navijački, a on to po ničemu nije - ja tvrdim da trenutačno u nas stranke igraju drugorazrednu, pasivnu ulogu, budući putove prljavog novca nitko ne kontrolira nego obrnuto - prljavi novac kontrolira državne i javne poslove.

Činilo mi sa da je ovo bilo potrebno naglasiti!

Tko je glasao

Najljigaviji izdajnik kojeg

Najljigaviji izdajnik kojeg smo imali na Pantovčaku deset godina napravio je na svaki prst ruke nešto za što bi mogao odgovarati za veleizdaju - pa tko ga ej pozvao na odgovornost? Sabor, SDP, HNS? Naprotiv, aplaudirali su mu!

ne mogu sada se oteti dojmu kako si potpao pod utjecaj HDZ-ove promidžbe. sjeti se se da smo od polupredsjedničkog sustava prešli na parlamentarni sustav. mada to nije spriječilo Mesojeda na ucjenjivački način rada pa umjesto u odvjetništvu inkriminirajući dokumenti su bili predmet međustranačkog razračunavanja. a sve je to posljedica strahovite sječe sudaca kada se bez ikakvih standarda jednostavno smjenjivali suci te postavljali politički podobni. naravno uz asistenciju tadašnjeg predsjednika u čijim je rukama bila stvarna vlast. osim toga, procesom privatizacije i pretvorbe uništeno je gospodarsko tkivo ove države jer neki genijalni ekonomski stručnjak je smatrao tercijarni sektor zamašnjakom gospodarskog rasta pa zato i dan danas snosimo posljedice takvog gospodarskog čuda.

Jest, HDZ je kriv, HDZ je napravio masu toga loše i kriminalno ali nemoj mi reći da je opozicija bolja. Ne v idim u čemu je bolja i ne vidim kada je i kako pokušala izmijeniti bilo što od hdzova naslijeđa. Kad dođu na vlast rade iste stvari i viču s govornice 'A što ste vi radili kad ste bili na vlasti'! - i tako dalje i dalje...

dijete drago, jesi li ti živio u Hrvatskoj 2000. godine ili spadaš među one Hrvate čije pamćenje traje ravno tri sekunde? kada je i odvjetništvo poduzimalo nešto odmah se digla graja sa strane HDZ-a da je u pitanju politički progon. pa onda ustanak generala HV-a kojima je sve bilo u redu sa HDZ-om na vlasti. naravno, kada je takav puzajući vojni udar zaustavljen koalicija je proglašeno izdajničkom. osim toga, Markov trg je tada bio okupiran raznim prosvjednicima (što nimalo ne smeta jer to je slika demokratičnosti neke zemlje) i ne može se raditi u miru. pritom se HDZ uporno opirao stvarnosti i gurao nevažne stvari u Sabor poput deklaracije o dignitetu DR-a (dostojanstvo je ljudska osobina) te nimalo sudjelovao u programima za gospodarski razvoj države. da ne kažem kakvu su buku digli nakon izvješća Radovana Ortynskog kada je ukazao na spregu organiziranog kriminala sa državom. kada su došli na vlast famoznom jamstvenom karticom Ive Sanadera prvo su zabranili okupljanja građana ove države na Markovom trgu kako bi u miru mogli pokradati poreske obveznike ove države. i to su radili do izbora kada mi je nejasno kako oporba nije preuzela vlast što smatram najvećim minusom iste. samo što oporba i vladajuća koalicija se razlikuju u jednom. račan nije pobjegao od problema Hrvatske 2000. godine nego to u početku rješavao izrazito nepopularnim mjerama. vidimo kako je Ivo Sanader iskoristio odmah prvu priliku za bijeg, a njegova nasljednica je nastavila njegovim putem. hrvatski građani su dobili bjesomučni PR koji u neba diže Jadranku Kosor. dakako sve na tuđi račun. umjesto temeljitih reformi koje nam trebaju ma kako bolne i neugodne bile, HDZ je ostala stranka opasnih namjera koju nije briga kako građani Hrvatske žive.

Ali najameterskije od svega ti je objašnjenje o tome zašto austrijance ne žele surađivati s Bajićem (s kraja teksta)

odbijam vjerovati da si ovo napisao. država koja ne poduzima ništa nakon izvješća državne revizorice u smislu kažnjavanja neodgovornih pojedinaca koji bez nadzora troše državni novac nije država pravne sigurnosti. i nije to jedini primjer, samo što uporna hrvatska propaganda želi odaslati bolju sliku Hrvatske. nisu ljudi iz EU toliko glupi jer unatoč svemu su realisti, za razliku od dobrog dijela hrvatskih građana.

Zato razmisli drugi put prije nego se uhvatiš pisanja

a ti bi prvo morao pustiti vodu i obrisati usta.

Tko je glasao

Marijuan

Da, živio sam u HR 2000 godine i mislim da HDZova graja nije razlog zbog kojeg koalicijska vlada nije ništa poduzimala. Znam da je opozicijskim misliocima jednostavnije shvatiti stvari gledanjem u crno-bijelom formatu no to je za shvatiti. Svatko si tumači svijet prema vlastitim intelektualnim sposobnostima!
Što se tiče Austrijanaca i onoga što ti vjeruješ ili ne vjeruješ potraži na webu HTVovu emisiju 'Paralele' emitiranu u nedjelju navecer. Mozda uspiješ razumjeti da je ta priča daleko kompliciranija od običnog Sanaderovog/Pašalićevog/ Zagorčevog lopovluka. A ako ne uspiješ shvatiti o čemu se radi pokušaj si pomoći traženjem odgovora nas sljedeće pitanje: Zašto Austrijanci već dvije godine ne daju Bajiću imena koja stoje iza 88 šifriranih računa?

Tko je glasao

Da, živio sam u HR 2000

Da, živio sam u HR 2000 godine i mislim da HDZova graja nije razlog zbog kojeg koalicijska vlada nije ništa poduzimala

idemo uzeti u obzir kako graja nije razlog nerada. ja se onda opadano pitam kako već sedmu godinu bez ikakve graje tonemo sve dublje.

Znam da je opozicijskim misliocima jednostavnije shvatiti stvari gledanjem u crno-bijelom formatu no to je za shvatiti

kao i prihvatiti vladajuću činjenicu da su oni državu 2000. godine ostavili u redu. što je daleko od istine. uostalom, ponovit ću još jedanput, Ortynski nakon emotivnog istupa u Saboru dobio je upravo kritike od strane HDZ-a i predsjednika sudačke organizacije Gredelja te natjeran na odstupanje. a čovjek je imao volje se uhvatiti u koštac sa problemima.

Što se tiče Austrijanaca i onoga što ti vjeruješ ili ne vjeruješ potraži na webu HTVovu emisiju 'Paralele' emitiranu u nedjelju navecer. Mozda uspiješ razumjeti da je ta priča daleko kompliciranija od običnog Sanaderovog/Pašalićevog/ Zagorčevog lopovluka

pogledah, pa što? austrijski parlamentarci vrijedno rade svoj posao i u interesu istrage šute. primjer politike čistih računa kod saniranja banke državnim novcem. kod nas toga nema.

Zašto Austrijanci već dvije godine ne daju Bajiću imena koja stoje iza 88 šifriranih računa?

još jedna potvrda o dugoročnosti pamćenja Hrvata u roku od tri sekunde. tajni računi u Beljaku su poznati još od sredine 90-ih, kao što su poznati i likovi koji su mogli raspolagati tim računima. kao i ranije, likovi se jedino oglašavaju u slučaju tužbi kad ih netko poveže sa računima. jesi li možda pomislio da je razlog nedavanja informacija Bajićeva (ne)učinkovitost?

P.S. bankarska tajna i nije toliko tajna od slučaja zlata sa velikim primjesama žive.

Tko je glasao

hrvatska nedemokratska stranka

slažem se frederik. i ptice na grani već znaju sve napisano, jedino rijetki idu u radikalnu krajnost pomišljanja na mogućnost zabrane/ukidanja/gašenja ili whatever; spomenute organizacije (namjerno ne koristim riječ stranka).

nisam ga objavio no imam napisan dnevnik o jednom drugom rakursu gledanja na hdz, a koji se odlično nastavlja na gore napisano jer u konačnici završava na istom zaključku kako hdz treba ukinuti. razlog tome je činjenica da se hdz od svojeg osnivanja nikada nije razvio kao demokratska organizacija - tako funkcioniraju mnogi od članova, glasača do simpatizera, i samim time nova hrvatska država i velik dio ovdašnjeg društva nije stasalo kao demokratsko. svih ovih 20 godina prigovori hdzovcu nešto i proglašen si antihrvatom. to nije demokracija. i tako dugo dok hdz sebe poistovjećuje sa državom, dok članovi te organizacije sebe i svoje društvo poistovjećuju sa hrvatskom i svako drugo mišljenje nazivaju protudržavnim, rušilačkim i izdajničkim, nikada nećemo imati demokratski dijalog u društvu, političku utakmicu (to se tiče opozicije koju realno nemamo), niti uostalom pravo prigovora a da nebudemo proglašeni "mrziteljima svega što je hrvatsko". na stranu mutava opozicija čije postojanje je danas upitno (jer ja imam dojam da hrvatska opozicija zapravo glumi opoziciju nebili predstava o parlamentarizmu imala legitimitet a oni svoje 'funkcije') no moguće da bi se nuliranjem hdza kao "jedinih državotvoraca" čiji oponenti nisu ništa drugo do redom "rušitelji i mrzitelji hrvatske", i politički teren kao nakon bigbanga naprosto morao ustrojiti na nekakav zdrav način a ne igrokaz.

Tko je glasao

Tvoj dnevnik je odlično

Tvoj dnevnik je odlično napisan, od riječi do riječi!!!!!!!!!! Već odavno ja pišem po forumima kako je hdz stranka koju treba zakonom zabraniti, a zatim sve njezine odgovorne članove (a tko zna, možda i one ispod odgovornih - oni su ipak logistika, zar ne?) dobro provući kroz USKOK-ove ruke!

Nema toliko papira na koji bi mogli stati svi hdz-ovski poduhvati u ovih 18-ak godina! I veliko je pitanje koja bi to buduća vlast mogla biti sposobna da preokrene sve ono loše što je hdz učinio svih ovih godina?!. Jer, vladajući toliko godina, oni su cijelu Hrvatsku premrežili svojim lokalnim poslušnicima, ubacili su se u sve pore ovog društva, dobro su se zacementirali, tako da me je strah da bi nekoj drugoj, poštenijoj vlasti trebalo duplo vremena od vladavine hdz-a da sve popravi i Hrvatsku dovede u kakav-takav red. Toliko su zla i lošega nanijeli ovoj zemlji da čovjek teško može pronaći prave riječi za to opisati.

Što se tiče popisa institucija koje mogu podnijeti zahtjev za ukidanjem neke stranke, bojim sa da je trenutno, u ovoj državi, sve to čista naučna fantastika. Teško mi je i zamisliti da bi se naš državni odvjetnik ili pučki pravobranitelj, ili bilo tko drugi sa te liste, usudio na jedan takav korak. Korak, koji bi pokazao da je Hrvatska konačno prešla na jedan novi, viši stupanj civilizacijskog razvoja. Bilo bi mi drago da se varam i da tako nešto doživim. Heh, kakva bi to bila satisfakcija za sve one koji ostadoše bez ljudskog dostojanstva u olovnim vremenima vladavine hdz-a!

Tko je glasao

Ne samo da je malo već je i

Ne samo da je malo već je i nevjerojatno da bi itko od pobrojanih skupio hrabrosti ili imao petlju predložiti zabranu rada stranke HDZ, što zbog formalnih što zbog drugih razloga.

Prvo o formalnim. Nema tog suda, o našem Ustavnom da ni ne govorimo, koji bi iz temeljnih i programskih akata HDZ-a mogao iščitati da ta stranka "svojim programom ili nasilnim djelovanjem smjera podrivati slobodan demokratski poredak ili ugrožavati opstojnost Republike Hrvatske".

Radi se o notornoj činjenici da svaka stranka na našem političkom nebu ima sličan statut i program i da, kad bi se po tome zaključivalo, svaka od njih ustrajno radi na tome da Hrvatskom poteče med i mlijeko.

Kad se pak radi o konkretnim djelima, teško da bi se našlo konkretnih odluka stranačkih tijela da se ugrozi opstojnost države već bi se djela pripisala pojedincima ili grupama, makar se radilo i o uskom stranačkom vodstvu. Drugačije bi bilo nepravedno prema ostalim članovima stranke jer nema nijedne u kojoj bi svi članovi bili zadnji ljudski ološ i kriminalci.

Što se tiče drugih razloga zbog kojih pobrojani dužnosnici ne bi dali prijedlog za ukidanje, oni su različiti, od toga da Predsjednik Republike kao pravnik jako dobro zna da nisu ispunjeni pravni uvjeti za tako nešto do toga da su neki instalirani od HDZ-a i da neće gristi ruku iz koje jedu ili su pak neki od njih svjesni da ni izbliza nemaju potrebnu političku moć i neće se izlagati riziku da budu pometeni s funkcije.

Inače, što se tiče samog HDZ-a, na njega ne treba trošiti riječi. Kakve i kolike koristi je od njega, i kakva se može očekivati do izbora, najbolje ilustrira "shit of the year" izjava ministra Šukera koju je dao na današnjoj presici-odgovoru na konvenciju SDP-a:

"Na njihovoj konvenciji nisam čuo ništa konkretno. Bolje bi im bilo da su pročitali naš program gospodarskog oporavka pa bi vidjeli da se velika većina toga već provodi."

Da nije od Šukera, ne bih vjerovao da to čovjek ne može izgovoriti.

Što se nas tiče, ionako nikoga nije briga, jedni nam nude "ništa konkretno" a drugi se hvale da "veliku većinu od ništa" već provode.

B-52

Tko je glasao

I kada bi se našao hrabar

I kada bi se našao hrabar dužnosnik da zatraži zabranu rada HDZa; kada bi se pretpostavimo zabrana i dogodila radi kriminalnih djela;
neosuđeni članovi vldajuće garniture i dobro potkoženi državni tajnici i ostali birokrati brzo bi promijenili boje i upisali se u SDP ili neku drugu oporbenu stranku.

Možemo se samo nadati; jer nada umire posljednja; da će prekipjeti građanima, da će se probuditi birači apstinenti i prigodom eventualnog neodržavanja referenduma izaći na prosvjede, te pokazati da nismo kukavice i ovce, već ljudi kojima je dosta ovakvog jadnog života i opće nesigurnosti, te upropaštene budućnosti nas i naše djece.

Pozdrav
Mirtaflora

Tko je glasao

referendum

Prvi put kada je frederik iznio ovaj smion zahtjev bio sam zatečen i u nedoumici. Ovaj put, nakon nekoliko mjeseci ga u potpunosti podržavam. Jedan od najjačih razloga je što je u međuvremenu i USKOK dokazao masovno reketarenje javnih poduzeća od strane HDZ-a što je glavni prihod mafijaških organizacija. Ako direktori HEP-a, Hrvatskih šuma, Hrvatske poštanske banke itd priznaju ( a jesu!!!) davanje milionskih iznosa HDZ-u pod prisilom predsjednika Vlade i te stranke, USKOK je morao zamrznuti sva sredstva stranke i ući u nju. Opstruiranjem i neprovođenjem toga elementarnog zakona u borbi protiv organiziranog kriminala ruši se i Ustav države. Zbog toga sam sada, nakon sakupljenih dokaza, za blokiranje rada te stranke. Sagledao sam i sve posljedice i zaključio kako bi to bilo za dobrobit naše zemlje.
E sada je Mirtaflora spomenula referendum. Ako neće preko zakona narod bi mogao probati to ostvariti preko referenduma. Siguran sam da bi se sakupilo puno više potpisa nego kod zakona o radu u kojem su se ionako ljudi više izjašnjavali protiv lopovluka vladajuće stranke nego ZOR-a. Na papiru sigurno neće imati podršku Sindikata, niti većine parlamentarnih stranaka čiji su čelnici ionako neutralizirani od strane zločinačke organizacije no to bi mu baš mogao biti plus.
Sada je očito da HDZ nije nikakva narodna, demokratska stranka već upravo suprotno. A nije ni hrvatska već određenih interesnih grupa koji još uvijek drže sve financijske kanale ove zemlje.

Tko je glasao

Circulus vitiosus može zatvoriti samo MMF ili prodaja

ergo, podržavam prjedloge G-newsa a ni Galetov koncept of total sale - kolko god na prvi mah izgledao šaljiv - uopće nije bez veze (zapraff on se već odvija ali za manje para, tj. te pare sitnozubani sigurno neće vidjet').

naime, ne treba imati iluzija da će postojeći kadrovi kako u poziciji tako i oni u opoziciji učiniti išta pametnog u pravcu zatvaranja tog kruga. nekolicina zaista dobrih stručnjaka, bez mrlje u karijeri i bez koruptivnih djela, nije dovoljna da pokrene stvari;

također, kvalitetni likovi iz businessa (razni CEOs, CFOs, itd.) na čelima kompanija poput, recimo, N.T: Ericssona, nisu ludi da se bave politikom. ne u ovoj državi. ta, zašto da žrtvuju svoje uspješne karijere i krenu na put pun neizvjesnosti i prepreka (što od strane pripadnika domaćih političkih struktura koji su se, kroz desetljeća, izvrsno izvježbali u preživljavanju pod svaku cijenu, što od inozemnih "kolonijalista" koji samo vrebaju gdje će još u hrvatskoj omastit' brk prije nego ona uđe u EU kada će ipak biti malo više regulacije i kontrole)

all in all, nisam baš optimista te toplo preporučam svima (posebno mladima) da brišu iz ove šizoidne zemlje :)) akcent nek' bace na Kinu, Indiju, Brazil....tamo je budućnost. Ovdje sigurno nije (barem ne tako skoro).

a oni koji ipak ostaju i žele se aktivirati kako bi barem malo pridonijeli da se ipak jednom zatvori ovaj circulus vitiosus - jer vide da je hrvatska budućnost pretežno crne boje (sa i bez EU) - ima još jedna varijanta: pridružiti se laburima i tako ih osnažiti...maybe they can make a difference?

CC

Tko je glasao

all in all, nisam baš

all in all, nisam baš optimista te toplo preporučam svima (posebno mladima) da brišu iz ove šizoidne zemlje :)) akcent nek' bace na Kinu, Indiju, Brazil....tamo je budućnost. Ovdje sigurno nije (barem ne tako skoro).

Slažem se sa ovim što kažeš. ali ... što će ti naši mladi sa rastućom ksenofobijom u cijeloj Evropi (i ne samo u Evropi)!? Žalosno je što taj trend raste galopirajućim brzinom, pa je, eto, i jedna Švedska, koja je uzor dobre državne uređenosti, pokleknula pred desničarima i, automatski, ksenofobijom.
Sve skupa, cijeli svijet je postao "šizoidan"! Zastrašujuće!

Tko je glasao

Vidim da je Plenum CK SKOJ-a

Vidim da je Plenum CK SKOJ-a u Rovinju donio odluku kako ce podrzati SDP. U skladu s tim sasvim ocekivano drukanje za SDP.
http://www.jutarnji.hr/odgovornost-opozicije-i-vlasti-ne-moze-se-izjedna...
Pritom se posluzio argumentom:
- Pa HDZ su lopovi kao i SDP, samo su HDZ daleko veci lopovi.
Od 2 smeca izaberite manje.
Zasto glasaci ne smiju ni slucajno izabrati nekoga tko uopce ne krade, nisam skuzio.
Neprovodjenje lustracije dolazi na svoje...
Jos jedan odlican argument zasto treba pozvati MMF ODMAH!

Tko je glasao

VRATI LOVU ODMAH!

vlasnika novca se u najmanju ruku konzultira što će se njegovim novcem raditi, plaćati, ulagati, a onaj koji se odvaja za poreze i prireze kamo je uložen i što se njime plaća. Obzirom da sustavno u ovoj državi se to ne radi nego se taj novac "posuđuje" u neke druge svrhe, slogan bi bio:
VRATI LOVU ODMAH!

p.s. Ima jako puno načina kako to pristojno združeno društvo može napraviti

Tko je glasao

Nisu svi isti

Nisam neki pobornik Butkovića, ali mi se čini korektnim ovaj njegov tekst iz Jutarnjeg pod naslovom "Nisu svi isti: Na jednu aferu SDP-a ide tisuću afera HDZ-a" :
http://www.jutarnji.hr/odgovornost-opozicije-i-vlasti-ne-moze-se-izjedna...

Evo zanimljivijih dijelova:

"(...)HDZ-ova je intencija ovdje sasvim jasna: ako smo svi, dakle i SDP i HDZ, jednako krivi, nema nikakvog razloga da građani, koji nisu fiksni birači jedne od te dvije stranke, sada glasuju za SDP.

Cilj strategije izjednačavanja jest, naprosto, demotivirati neodlučne birače da glasuju za opoziciju jer se, eto, kod mnogih bitnih pitanja opozicija uopće ne razlikuje od vlasti.

Dio hrvatske javnosti, koji sigurno nije pod nadzorom HDZ-a, prihvatio je tezu o izjednačavanju krivnje, zato što, među ostalim, strukturalno ne razlikuje ulogu vlasti i ulogu opozicije.

(...) Izjednačavanje odgovornosti Vlade i opozicije, HDZ-a i SDP-a, strategija je koja koristi samo Hrvatskoj demokratskoj zajednici; to je strategija koja duboko zamagljuje stvarne uzroke sadašnjeg stanja u zemlji, i koja je usmjerena da demotivira građane da glasuju na sljedećim izborima.(...)"

*crno je crno, a bijelo je bijelo*

Tko je glasao

HDZSDPHNSHSLSHSSHSPHSUMemedi

(kratkotrajni Račanov intermezzo ih nije okrnjio)

Ne slažem se s ovom rečenicom jer nije bilo intermezza, nego čisti kontinuitet. Moj dojam svakako popravlja premišljanje iskazano u rečenici:

ni HDZ više nije jedini, pa je možda došlo vrijeme da se revidira čitavi politički sustav zemlje.

I Bajić se onda čudi zašto austrijska policija s njim ne surađuje!

Bajić je postavljen u "intermezzu", bio je neprimjetan kako tada tako i sada, što je sve plod cjelokupnog političkog sustava. Ne krivim previše ni njega jer i da je Eliot jebeni Ness isto bi nam bilo.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci