Tagovi

cijena, novac i hijerarhijsko naređenje

CIJENA, NOVAC I HIJERARHIJSKO NAREĐENJE
jesu sistemske konstante, koje uređuju i određuju proizvodnju hijerarhijske civilizacije DANAS ovdje i planetarno svugdje,

kriza DANAS, a zašto?
NIJE - prepoznata kao kriza cijena, novaca i hijerarhijskih naređenja u proizvodnji hijerarhijske civilizacije?

CIJENA UVJETUJE NOVAC, A NAREĐENJE UVJETUJE HIJERARHIJU,
zanimljivo, inovacijski zanimljivo...

čovjekDivljak NIJE - imao cijene i novac i hijerarhijsko naređenje,
čovjekRazumitelj ima cijene i novac i hijerarhijsko naređenje,

razlika je fenomenalna!
a kobna lančana posljedica?

čovjekDivljak NIJE - bio zarobljenik,
ALI ALI ALI -

ČOVJEKRAZUMITELJ JEST - ZAROBLJEN U

PRVU - sistemsku konstantu,
ništa NIJE - besplatno, SVE ima svoju cijenu, SVE se MORA kupiti novcem,

DRUGU - sistemsku konstantu,
ništa NIJE - slobodno, svatko MORA poslušno i pokorno svoje ponašanje i postupanje podrediti hijerarhijskim naređenjima,

a kobna lančana posljedica?

čovjekRazumitelj zarobljen je u civilizaciju bezBroj hijerarhija,

civilizacija bezBroj hijerarhija
uvjetuje
centralizaciju i koncentraciju hijerarhija,

centralizacija i koncentracija hijerarhija
uvjetuje
eliminiranje bezBroj hijerarhija,

eliminiranje bezBroj hijerarhija,
uvjetuje
planetarnu hijerarhiju,

planetarna hijerarhija
uvjetuje
centralizaciju i koncentraciju cijena i novaca i hijerarhijskih naređenja,

centralizacija i koncentracija cijena i novaca i hijerarhijskih naređenja,
uvjetuje
hijerarhijsku civilizaciju čovjek-kompjutoriziranih-razumitelja,

čovjek-kompjutorizirani-razumitelj
MORA
pokorno i poslušno jamčiti proizvodnju hijerarhijske civilizacije kao što nuklearna elektrana jamči kompjutorizirane atome, koji pokorno i poslušno jamče proizvodnju električne energije,

razmišljanje za razumijevanje
buduće hijerarhijske civilizacije čovjek-kompjutoriziranih-razumitelja, a hoće li još DANAS početi razmnožavati MUZEJE o čovjekDivljacima i čovjekRazumiteljima kao čudesnoj sirovini za nastanak, rast i razvoj genijalnih čovjek-kompjutoriziranih-razumitelja?

adfilantrop

Najkomentiraniji članci

Najčitaniji članci