Tagovi

Često Izrečene Gluposti iliti Frequently Stated Stupidities - FSS o gospodarskom pojasu

Sve tamo od dalekog 9. srpnja 2001., kad je Sabor po prvi put na moju inicijativu raspravljao o ZERP-u, pa do danas čujem iste priče i navodne kontra-argumente. Tu i tamo bi se pitanje gospodarskog pojasa zaoštrilo u predizborne svrhe, ali bi po običaju prevladali pozivi na "zdrav razum" i na interes ulaska u EU.

Umjesto analiziranja svih detalja ove priče, najbolje je navesti vam Često Izrečene Gluposti iliti Frequently Stated Stupidities - FSS o gospodarskom pojasu:

1. "Gospodarski pojas se ne može proglasiti u uskim morima poput Jadranskog".

To je netočno, jer su ga proglasile recimo sve zemlje na Baltiku, a Konvencija UN o pravu mora kaže da se u tom slučaju primijeni crta sredine kao granica.

2. "Od 1. siječnja 2008. počinje primjena ZERP-a."

Djelomično točno! ZERP se već primjenjuje na sve članice UN, osim na one koje su uz to i članice EU! Imamo dakle na djelu neviđenu diskriminaciju - ako se pojavi ruski ili američki ili turski brod i tu ribari ili zagadi Jadran naftom, mi ga kažnjavamo. Isto postupamo i sa hrvatskim brodovima ako ribare bez dopuštenja. Ali puštamo na miru talijanske brodove!

3. "Da je to Talijanima dobro, oni bi to već učinili, a nisu, pa ne trebamo ni mi".

Nije baš tako. Talijani naime neće proglasiti svoj gospodarski pojas, odnosno barem ne njegov ribolovni dio, jer bi tako dali za pravo svim svojim susjedima koji žele ograničiti nekontrolirani izlov ribe. Poznato je da upravo Italija ima jednu od najvećih ribolovnih flota na Mediteranu.

4. "Proglašenje gospodarskog pojasa se ne radi jednostrano, nego u dogovoru sa susjedima."

Upravo suprotno, on se proglašava jednostrano, no kasnije se u pregovorima sa susjedima utvrđuju bilateralni sporazumi o eventualnim ribolovnim kvotama, o režimu plovidbe s opasnim teretom itd. Italija je jednostrano, ne pitajući ni Hrvatsku, ni Sloveniju niti EU proglasila 31. siječnja 2006. ekološki dio svog gospodarskog pojasa, kao Zaštićenu ekološku zonu. Isto je učinila Finska u veljači 2005., ne pitajući ni EU, ni Švedsku ni Estoniju!

5. "Proglašenje gospodarskog pojasa je ponašanje protivno praksi u EU."

Ni govora! Jer doslovce sve "morske" članice EU, osim Grčke, imaju proglašen ili cijeli gospodarski pojas, odnosno barem njegovu ribolovnu ili ekološku komponentu. Štoviše, sve zemlje Mediterana osim Albanije, Grčke i Crne Gore imaju ili gospodarski pojas ili ekološku ili ribolovnu komponentu.

6. "EU je od početka izrazila rezerve prema ZERP-u."

Krivo! U Veneciji je 25. i 26. studenog 2003. održana Ministarska konferencija EU o ribarstvu na Mediteranu. Naglasak je bio na širenju gospodarskih i ribolovnih pojasa, radi bolje zaštite Mediterana. U točki 10. Završne Deklaracije stoji: „proglašenja ribolovnih zona trebaju biti predmet regionalnog usuglašavanja susjednih zemalja, vodeći računa o već učinjenim presedanima“. Već proglašeni hrvatski ZERP je u tom času bio dakle presedan, jer je usvojen prije toga i na njegovu primjenu nije bilo primjedbi u Veneciji!

7. "To će nam donijeti poteškoće u pregovorima sa EU."

Ribolovna komponenta ZERP-a spada u Acquis (pravnu stečevinu EU) i o tome se pregovara sa EU u poglavlju 13. Ribarstvo. Ako to nije pričinilo poteškoće Malti i Poljskoj, zašto bi Hrvatskoj? U pregovorima sa EU su gospodarski pojasi Poljske ili Irske, odnosno ribolovne zone Malte ili Finske, bili tretirani kao njihovo stečeno pravo, isključivo njihovo pravo, pa je svako dopuštanje stranog ribolova bilo kompenzirano od strane EU. Odustajanjem od gospodarskog pojasa Hrvatska odbacuje jaku kartu u pregovorima sa EU!

8. "Tijekom pregovora ne smijemo ništa raditi bez dopuštenja Bruxellesa!"

Ali ekološka komponenta ZERP-a ne spada u Acquis, pa se može aktivirati neovisno o EU, te nije predmet pregovora sa EU! Kao što se sa EU ne pregovara o GUP-u Zagreba ili o denacionalizaciji, jer ni to nije dio Acquisa! Stoga je danas pitanje svih pitanja: smije li Hrvatska, dok još nije postala članica EU, učiniti nešto što nije dio europske pravne stečevine? Ja smatram da može, to kaže i zdravi razum, jer se tako ponašaju sve članice EU.

9. "U zaštiti Jadrana treba naći neki kompromis, neki drugi mehanizam zaštite"

Za tu svrhu nema boljeg mehanizma od gospodarskog pojasa! Nisu Talijani bez veze proglasili baš njegovu ekološku komponentu. Proglašenjem gospodarskog pojasa obalna zemlja stječe pravo, ali i obvezu nadzora ekosustava tog dijela, radi razumnog ribarenja, te radi zaštite od zagađenja. Prema podacima EU, u Jadranu je u prosjeku 250 godišnje izljeva nafte sa tankera (nije riječ o havarijama, nego o "rutinskim" prekršajima!), što je za Talijane bio dovoljno jaki razlog za ekološku komponentu gospodrskog pojasa! Potone li sada tanker iz zemalja EU u našoj polovici Jadrana, ne možemo naplatiti odštetu, jer su to za njih još uvijek međunarodne vode, a ne naš gospodarski pojas! Kompromis kod ribarstva je također moguć, koristeći presedan Malte u pregovorima sa EU: po tome u našem ZERP-u nebi smjelo biti više ribarskih brodova iz EU nego naših, i to iste snage!

10. "Čemu se truditi kad će ionako uskoro sve to biti ribolovno more EU".

Ovu ludost sam čuo višekratno, ne samo od pojedinih novinara, nego i od najviših dužnosnika. Odustajati od gospodarskog pojasa je jednako blesavo kao što bi bilo dopustiti Mađarima da poberu ljetinu na poljima Slavonije. Riblji fond u Jadranu u međunarodnim vodama je bitno smanjen od 1949. do 1999., i to upravo radi nekontroliranog ribolova talijanskih ribara. Tih 800 vlasnika velikih koća rade pritisak na svaku talijansku i na svaku hrvatsku vladu protiv ograničavanja ribolova, tj. protiv našeg ZERP-a. No jasno je da će Talijani proglasiti ribolovni pojas kad unište Jadran do te mjere da će poželjeti zaštititi ono malo što preostane. Mada su proglasili ekološki pojas, njegove nadležnosti se mogu protegnuti i na ribolov. Uostalom, prema direktivi EU do 2013. nema stranog ribolova u tuđem teritorijalnom moru, a u ribolovnom pojasu ga ima onoliko kako se dotična zemlja postavila tijekom pregovora sa EU!

11. "Hrvatska nema mogućnost nadzora tog dijela mora, pa je sve to besmisleno."

Ovo je vrlo proizvoljno tumačenje Konvencije UN o pravu mora, i ne spominje se kao uvjet za proglašenje ili za primjenu gospodarskog pojasa. Ni Savudrijsku valu, niti Boku Kotorsku ne nadziremo koliko bi trebalo, pa ipak nitko normalan i ne pomišlja da se odreknemo tih dijelova Hrvatske. Ili još jednostavnije: posadite kupus u svoje polje, i susjed ga redovito bere bez dopuštenja. Ako nemate plaćenog čuvara polja, hoće li to polje prestati biti vaše?
Od 2001. do danas se sigurno moglo učiniti više na Obalnoj straži. Bizarno je da sve do listopada 2007. Hrvatska nije ni imala Zakon o Obalnoj straži! No vremena su se promijenila, pa se i nadzor mora provodi ne samo brodovima nego i avionima i satelitima s višespektralnim kamerama. Pored toga, u ribolovnim morima poput Jadranskog svi brodovi iz EU duži od 12 m moraju imati na sebi opremu za Vessel Monitoring System (VMS) pomoću kojih obalna zemlja prati lokaciju svakog ribarskog broda.

12. "Čemu se boriti za ribolovnu zonu kad naši ribari sada prodaju ribu Talijanima na crno."

Sastavni dio priče o gospodarskom pojasu je ribolov u njemu. To znači gradnju velikih ribarskih brodova (za mandata Sanaderove vlade nije sagrađen nijedan!), otvaranje burza ribe kako bi se njima i samo na njima na uređenom tržištu ribe moglo transparentno trgovati ribom (otvorena samo jedna!), te otvaranje ribarskih luka (na 6280 km obale otvoreno je 2.7 km ribarskih luka!). Uz takve "uspjehe" Sanaderove vlade teško je govoriti o namjerama za brzo aktiviranje ZERP. Što onda ribarima preostaje, nego se snalaziti na divljem tržištu ribe. Uza sve to, unatoč činjenici da u ZERP-u lovimo 6-8 puta manje ribe od Talijana (20.000 tona ribe mi, a 160.000 tona ribe oni), naš izvoz ribe i ribljih prerađevina (ribe iz teritorijalnog mora i one iz ZERP) je veći od 163 milijuna eura godišnje! U usporedbi sa time je vrijednost godišnje žetve pšenice smiješna tj. 60 milijuna eura. No ako kod pšenice nešto zaškripi, traktori i kombajni su na cestama. Ali kad kod ribarstva ili ZERP-a nešto zaškripi, onda je ipak bitan put u EU, a ne naše ribarstvo!

Spomenute gluposti uporno demantiram već 6 godina, ali ih mediji i političari uporno ponavljaju. I zato čisto sumnjam da će ZERP biti aktiviran 1. siječnja 2008., ma tko bio na vlasti u Hrvatskoj!

Tagovi

Komentari

13. "Talijani love hrvatsku

13. "Talijani love hrvatsku ribu i to treba zaustaviti"

Riba je zajedničko dobro, ne postoji "hrvatska", "talijanska" ili "slovenska" slobodna riba. Ribe se slobodno kreću na temelju instinkta po morima i nemaju državljanstvo. Ribe su prirodni, biološki, mobilni i samoobnavljajući resurs. Ribe se množe bez ičije intervencije ili finaciranja. Riba nije ničija dok ne bude ulovljena, a kad ju ulovi jedan ne može ju uloviti drugi - ribarstvo je dakle grana posebno ranjiva na postupke drugoga. Zbog toga što se zajedničkim resursima treba upravljati zajednički, pitanje ZERPa se mora rješavati zajednički, a ne unilateralno.

Opinioiuris

Opinioiuris

Tko je glasao

Premisa je točna, ali

Premisa je točna, ali zaključak ne slijedi.

Zbog toga što se zajedničkim resursima treba upravljati zajednički, pitanje ZERPa se mora rješavati zajednički, a ne unilateralno.

Nedostaje za zaključak "mala premisa". Problem je u tome da Italija odbija sudjelovati u "rješavanju pitanja" zaštite od prelova ribe i zagađivanja u hrvatskom dijelu Jadranskog mora. (Usput, ne pada joj napamet pozvati Hrvatsku da sudjeluje u zaštiti svojeg djela - "ekološki pojas" proglasili su bez ikakve konzultacije s Hrvatskom. Tako sad niz postupaka više u talijanskim vodama nije legalan...)

"Velika premisa" da "upravljanje treba biti zajedničko", uz činjenicu "Jedna strana odbija dogovor o upravljanju" vodila bi na zaključak: "dakle, nikakvo upravljanje ne treba postojati".

Evo, krenula je zaštita ozbiljno! Nagarili smo jednu kočaricu! :)

Zoran Oštrić (Zelena lista)

Tko je glasao

Da. jako ozbiljno se

Da. jako ozbiljno se zapocelo. Recena je kocarica upala u teritorijalno more i tada je uzapcena. Da je bila u ZERP-u, Zagreb bi se tresao od protestnih nota, notica i ostalih diplomatskih glazbenih djela.

Ta koca NIJE primjer s kojim se moze reci da se ZERP provodi.
A ne provodi se. Ne u praksi.

Tko je glasao

Zamijeni riječ riba s

Zamijeni riječ riba s riječi čovjek i dobit ćeš zanimljivu konstrukciju, bar u prvoj polovici teksta.

Tko je glasao

Pošto me intrigira pitanje

Pošto me intrigira pitanje ZERPA, pitam se bi li bi Hrvatski ribari mogli osnovati firmu u Italiji i na taj način ostvariti neka prava. Naime, navodno su kod Talijana veće subvencije, a lovili bi u ZERPU (praktički kod kuće). Ne bi podlijegali smijuriji od HR zakona (točka 2.). Također, ne bi bili opterećeni carinom pri odvoženju ribe u Italiju jer to ne bi bio izvoz. Na sličan način stranci u RH kupuju nekretnine.

Tko je glasao

Bravo, Tonči, svaka čast.

Bravo, Tonči, svaka čast. Priznajem da u problematiku ZERP-a nisam baš ulazio preduboko, pa mi mnoge stvari nisu bile poznate, ali sad su mi puno jasnije nakon čitanja ovog posta. Znao sam, doduše, da su i Italija i Slovenija jednostrano proglasilo neka zaštićena područja, ali tek sad znam o čemu je točno riječ, ali ključna riječ je tu "jednostrano" koju naši nesposobni političari ne znaju iskoristiti.

Peregrine Falcon

Tko je glasao

A u kurac preuzea mi je :)

A u kurac preuzea mi je :) ovaj odgovor na FSS b r. 11 o naoružanom stražaru za moje masline, koji sam zaboravia napisat na cnn-ovom blogu tipa FSS o ZERP-u.

Tko je glasao

od ovih 160mil eura izvoza

od ovih 160mil eura izvoza ribe, koliko se od toga odnosi na tunu?

Tko je glasao

Gluposti Jurdane i Caratana!

Gluposti Jurdane i Caratana! Namjerno sam ovo stavio u prve riječi, kako bih privukao pažnju. Moj komentar se zaista odnosi na Srećka Jurdanu i Branka Caratana, ali je s postom g. Tadića povezan tako što upozorava na još jednu Često Izrečenu Glupost. Dakle, izrazito sam zadovoljan činjenicom da je g. Tadić odvojio vremena i sistematizirao niz gluposti koje se pojavljuju o ZERP-u. Po meni je to primjer na koji bi valjalo u javnosti raspravljati. Takodjer, na Pollitici.com bi bilo jako dobro kad bi članovi koristili svaku prigodu da ARGUMENTIRANO upozore na netočnosti i gluposti koje se u hrvatskoj javnosti valjaju bez ikakva otpora, i to lansirane od ljudi koji sebe proglašavaju autoritetima, odnosno političkim analitičarima. Ja nemam vremena zabilježiti sve gluposti, pa pozivam Mraka da eventualno otvori rubriku u kojoj bi se one komentirale, a ako bi se ispostavilo da je glupošću proglašeno nešto što nije glupost, i to bi se adekvatno registriralo. No, da navedem slučaj koji me neposredno potaknuo na reakciju. Dakle, u emisiji Otvoreno Srećko Jurdana je izrekao tvrdnju da u demokratskom svijetu nikad nije dobio izbore onaj tko je predlagao nove (više) poreze. On je iskoristio retoričku figuru "nije mi poznat slučaj", ali smisao je - ja sam autoritet, pa ako meni slučaj nije poznat, znači takvo što se nikad nije dogodilo, ili eventualno jako rijetko. S tvrdnjom se složio i profesor Branko Caratan, sudionik u istoj emisiji. Žao mi je što gospodi analitičarima nije poznato da je dobivanje izbora uz predlaganje novih poreza zapravo vrlo često i redovite ide uz politiku uravnoteženja proračuna. Ima čak i vrlo slavnih slučajeva, koji bi gospodi koja sebe smatraju autoritetima morali biti poznati, i to iz zemalja koje se nameću kao demokratski uzor. Na primjer, 1992. godine Bill Clinton dobiva izbore u žestokoj kampanji oko novih poreza koje on predlaže za "dva posto najbogatijih". Evo citata: On Sept. 8,1992, Bill Clinton said, "The only people who will pay more income taxes are the wealthiest 2 percent, those living in households making over $200,000 a year." Podsjeća li vas to na naš slučaj. Sličnosti idu i dalje - Republikanska kampanja tvrdi da Clinton zapravo predlaže poreze za sve koji zaradjuju više od 36 tisuća godišnje, odnosno analizirajući Clintonov budžet, tvde da će se porezi povećati za sve s više od 20 tisuća godišnje. Clinton je dobio izbore i tad i sljedeće, s istom politikom uravnoteženja budžeta. Dapače, 2006 godine za izbore za House of Representatives (Kongres) ključna pobjeda Demokratima dolazi iz tradicionalno konzervativnog New Hampsirea, gdje je republikanac Bradley, strogi zagovornik što nižih poreza očekivao da i treći put bude izabran, a pobjedjen je 52 - 48 od Carol Shea-Porter čiji je program bio povećano izdvajanje za Medicare. Moram reći da više nemam živaca slušati kad hrvatski samozvani autoriteti lupetaju netočnosti kao velikoumnosti. Zato sam jako zadovoljan Zoranom Milanovićem koji - kad Sanader ustvrdi da nešto treba uskladiti s europskom praksom, kao da on ima autorsko pravo na tu praksu - odvrati da prakse o kojoj Sanader govori - nema! Napokon se pojavio netko tko ne posustaje u raskrinkavanju lupetanja. To je meni najvažniji obećavajući znak ovih izbora. Uočio sam cijelu jednu seriju gluposti koje se gutaju u Hrvatskoj dnevno, ali ih nemam vremena sve popisati. Kad bi bila otvorena rubrika, kad bi i drugi sudjelovali, možda bi to imalo nekog efekta. Usput, mislim da ZERP valja poduprijeti!

Tko je glasao

Lijepo si ih ošinuo ;-),

Lijepo si ih ošinuo ;-), ali rekoh da ipak dodam jednu kvalifikaciju.

Naime, "povećanje poreza za 2 % najbogatijih" i "povećanje poreza" nisu istoznačnice KAD PRIČAMO O IZBORNIM KAMPANJAMA :-)))). A ako ćemo doraditi izjavu pa reći: "nitko nikad nije dobio izbore ko je obećavao accross the board (znači SVIMA) povećanje poreza" - onda je ta izjava sigurno istinita ;-)

Inače, u Jamerici dosta dobro vrijedi ovo što su rekli Jurdana i Caratan, odnosno vrijedilo je od WW II pa sve do nedavno kad su Ameri shvatili da na neki način moraju riješiti svoje socijalne probleme.

Ja bih kao primjer "zajeba s porezima" naveo Georgea Busha starijeg koji je u predizbornoj kampanji čvrsto govorio "neće biti novih poreza" (poznata "read my lips") e da bi ga recesija i šok na burzi 1989. prisilili da promijeni ploču (pa je zauvijek ostao označen kao flip-floper a što je Clintonu na izborima 92-e poprilično olakšalo posao).

U svakom slučaju, na našim televizijama se mogu čuti i PUUUUUNO veće gluposti od ove Jurdanine ...

Tko je glasao

Nisam to vidio, ali na pamet

Nisam to vidio, ali na pamet mi recimo pada izvjesni F. D. Roosevelt i njegov "New Deal". A da ne govorimo o radničkim strankama (socijalisti, laburisti, socijaldemokrati) koje u posljednjih 80-ak godina često dobivaju izbore, a predlažu povećanje poreza.

Zoran Oštrić (Zelena lista)

Tko je glasao

Vaš komentar je u stvari

Vaš komentar je u stvari mogao biti zaseban post koji je zanimljivo napisan.

Tko je glasao

Mladi gospon, o ZERP-u je

Mladi gospon, o ZERP-u je već rečeno toliko gluposti , povućeno toliko krivih poteza da je javnost od toga već umorna.

Tko je glasao

Interesantno je koliki je

Interesantno je koliki je fokus političara iz vlasti na pritisak EUa, a da se pri tom uopće ne spominje UN. Naime, zar ne bi bilo logično da se EU prijavi UNu zbog pritisaka koje vrši na Hrvatsku. S druge pak strane, iz EUa stižu poruke kako jednostrani potezi nisu prihvatljivi. Na takve poruke možemo se slobodno zapitati jesu li oni zaista dobro upoznati sa zakonom (međunarodnim) koji omogućava proglašenje pojasa ili igraju na kartu da Hrvatska diplomacija ionako neće ništa napraviti. Te poruke bi se prije mogle protumačiti kao sposobnost Talijanske a i Slovenske diplomacije da kroz EU instituciju artikulira svoj interes, što je legitimno ali ne znači da intenzivno lobiranje i ustrajnost Hrvatske diplomacije ne bi dovela do situacije koja je povoljnija od one koju je g. Tadić naveo u točki 2 a koja je u konačnici i ponižavajuća za građane RH. Moje je mišljenje da ZERP nije stupio na snagu isključivo iz razloga što ga aktualna vlast ne prepoznaje kao strateški interes već isključivo kao gubitak u ribarstvu što i nije tako strašno. Vjerojatno je i područje Aljaske Rusima u momentu kada su je prodali izgledalo besperspektivno, međutim vrijeme je pokazalo svoje. Ono što me još više zabrinjava jest, kakav je stav Vlade po nekim drugim pitanjima kao što su izvori pitke vode, izvori energije, šume itd.

Tko je glasao

Ovih dana svatko traži neko

Ovih dana svatko traži neko ministarstvo za sebe.
Zašto ti Tonči ne bi otišao kod Sanadera i lijepo zatražio ministarstvo mora?
Najozbiljnije pitam.

"Isto i jednako nisu ni isto ni jednako."
silverci

Tko je glasao

A čuj, da smo malo

A čuj, da smo malo normalnija zemlja to ne bi ni bilo čudno... Stručni, vanstranački ljudi vani imaju mjesta u Vladi, ali kod nas je još uvijek sve to čisto stranački, moš ti bit Einstein ako nemaš iskaznicu, nema šanse. A trenutno mu Tonći politički nema što ponuditi osim ugleda, što u stvari i nije tako malo. Sanader bi i tu moga napravit iskorak pa uzet Tonća u Vladu kao ministra mora.
Ali bojim se da bi za samog Tonća to bilo pogubno jer bi opet mora trpit Velikog Šefa iznad sebe i radit ono šta je dogovoreno.

Tko je glasao

Nigdje ne piše da sposoban

Nigdje ne piše da sposoban čovijek treba biti šef. Sposobni čovijek gubi svoju sposobnost u koncentriranju na prepucavanju i u napadima. Sposobni i inteligentni ljudi radiju u pozadini.
Tak je i u svakom ratu.

Tko je glasao

Žal za Vama u parlamentu,

Žal za Vama u parlamentu, nakon ovih argumenata dobiva poprilične proporcije. Nadam se da ćete, sukladno svojim sposobnostima, naci načina kako da svoje stavove prezentirate i široj Hrvatskoj javnosti.

Tko je glasao

Pod tockom cetiri dodati i -

Pod tockom cetiri dodati i - Sloveniju. I Slovenija je proglasila svoju nekakvu zatsicenu zonu, koju niti ne mogu pokazati na karti i odrediti koordinate ali su proglasili nekakav pojas sa svim komponentama gospodarskog pojasa. I, nisu nijednog susjeda nista pitali.

Tko je glasao

Dobra ideja sa FSS (drago mi

Dobra ideja sa FSS (drago mi je da sam je čuo unaprijed u Tolkiens'u, već sam se tamo smijao na naziv :)

Ne treba se umoriti od ispravljanja jer tek onda svi ti "argumenti" dobivaju snagu. U stvari mene brine oko koliko važnih pitanja naši političari uopće pojma nemaju, a stručnim ljudima i onima koji znaju ne daju doći ni blizu mjesta gdje se odlučuje.

Tko je glasao

SANADER - TADIĆ Zar nakon

SANADER - TADIĆ
Zar nakon svega mislite da bi si Sanader dozvolio da mu "netko" ruši karizmu sveznajućeg i svemoćnog? (i još da ga ON imenuje ministrom)

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci

Najviše ocijenjeni članci

Najčitaniji članci