Tagovi

Cenzura pravne države

Foto: Nino Strmoti? Ve? tradicionalno u ljetnim periodima gradovi za svoje goste i gra?ane organiziraju razli?ite manifestacije: sportske, gastronomske, kulturne nekulturne a u novije vrijeme i kriminalne. Od sportskih manifestacija svakako treba spomenuti teniski turnir u Umagu. Taj doga?aj osim kao vrijedan sportski spektakl, ove godine, ostati ?e zabilježen i kao kulturni doga?aj sezone. Naime, sprije?en je Thompsonov koncert u Umagu.

U vrijedne kulturne doga?aje, uz navedeni u Umagu, svakako treba ubrojiti: Dubrova?ke ljetne igre i Splitsko ljeto. Uz Splitsko ljeto veže se i jedna nekulturna manifestacija u režiji ravnatelja Splitskog ljeta, Milana Štrlji?a. Naime, brižni ravnatelj zabranio je jednu Kazališnu predstavu. Nakon dreke ansambla koji je trebao predstavu izvesti, kazališnih stru?njaka i javnosti, te premijera RH Ive Sanadera cenzura je povu?ena a predstava dozvoljena. Zanimljivo je da je Štrlji? predstavu zabranio upravo zbog Ive i njegove splitske rive. U vrijeme rive Ive je bio generaloljubac.

Zagreb tako?er ima svoje tradicionalne manifestacije koje se odvijaju po svim dijelovima grada u svim djelovima godine. Tako imamo predstave koje se vode u: Vrbanima, Jarunu, ZET-u, Gradskom poglavarstvu, Zagreba?kom holdingu, Krašogradu, Cvjetnom trgu, pod sljemenskoj zoni i drugim atraktivnim lokacijama. Sve te predstave izvode se redovno, poznati su glumci, režiseri i publika. Troškove predstave i štete koje predstava proizvodi pla?aju gra?ani. Pla?a se u gotovini ili na pretplatu, nema reklamacije a nema se pravo niti žaliti. Princip je, plati ili seli iz Zagreba.
Ipak, od svih tih predstava jedna je zabranjena, cenzurirana. Predstava se zaove “Funkcioniranje pravne države”. Potrebno je naglasiti da izvo?enje predstava “Funkcioniranje pravne države” nije dozvoljeno na prostorima cjelokupne Republike Hrvatske. No ovaj put bavimo se zagreba?kom cenzurom.

Kako piše Ve?ernji list ?etvorka iz Zagreba?kih cesta pokrala milijune . Kra?a je utvr?ena revizijom poslovanja a Revizijsko izvješ?e dostavljeno je gradona?elniku Milanu Bandi?u te predsjedniku uprave Holdinga Slobodanu Ljubi?i?u. Nakon toga je slijedila Ra?enovi?eva prijava USKOK-u.
Rezultat prijave USKOK-u je premla?ivanje Igora Ra?enovi?a te njegovo micanje iz Zagreba?kih cesta na nepostoje?e radno mjesto u Zagreba?kom holdingu .

Lopovska ?etvorka koja je odgovorna za nepravilnosti u Zagreba?kim cestama nije pretu?ena, nije maknuta na nepostoje?a radna mjesta ve? i dalje obavljaju svoje kriminalne poslove. Dalje naštimavaju natje?aje, prikrivaju stare i nove kriminalne tragove.

Kako je to mogu?e?

Kombinacijom Zakona o trgova?kim društvima i samovoljom osnovan je Zagreba?ki holding. Holding je progutao sva trgova?ka društva u vlasništvu grada Zagreba. Cilj osnivanja holdinga za javnost je bio smanjenje troškova poslovanja, što nije ostvareno, i tajni cilj kojim je stavljeno pod kontrolu sve gradsko crno poslovanje. Taj cilj je ostvaren.

Predsjednik uprave Zagreba?kog holdinga je Slobodan Ljubi?i?. Njega je nezakonito izabrala i zakonito imenovala Skupština Zagreba?kog holdinga. Ista ta skupština na nezakoniti na?i je izabrala a na zakoniti na?in imenovala Nadzorni odbor Zagreba?kog holdinga.

Jedini ?lan skupštine Zagreba?kog holdinga je Milan Bandi?. On imenuje uprave i nadzorne odbore. On prihva?a planove i izvještaje poslovanje. On bi trebao i odgovarati za rad uprava i nadzornih odbora.
Ljubi?i?, opet, protuzakonito izabire rukovoditelje i voditelje u holdingu i njegovim društvima. Ti rukovoditelji i voditelji direktno su odgovorni Ljubi?i?u za svoj rad i u svom radu moraju slijepo slušati i izvršavati njegove naredbe.

Nadzorni odbor ima druga?iju zada?u, on ne smije raditi i ništa ne smije poduzimati. U slu?aju da netko pokuša raditi i opravdati novac koji dobije za nerad u NO, bit ?e smjenjen od strane skupštine. Smjena skupštini nije problem, pa skupština je Milan Bandi?.

Primjer nezakonitog izbora kandidata za popunu radnih mjesta u holdingu je Joško Mori?. Zbog njegovog nezakonitog zapošljavanja podnio sam Kaznena prijava protiv Slobodana Ljubi?i?a DORH-u. DORH na prijavu nije reagirao, nije poduzeo ništa. ?ak me nisu dali prebiti kao znak zahvalnosti za prijavu a kako su to napravili Ra?enovi?u.

U demokratskom društvu, kakvo bi prema Ustavu trebala biti i Hrvatska, svima mora biti omogu?en pristup svakom radnom mjestu ili položaju pod jednakim uvjetima.

Dakle, za popunu radnog mjesta potrebno je provesti natje?aj ili izbore. Onaj koji to ne omogu?i može se kazniti, prema odredbi Kaznenog zakona, nov?ano ili kaznom zatvora. Taj dio izbora Bandi? i Ljubi?i? ne provode po proceduri nego sami odabiru podobne kandidate.

Prema Zakonu o trgova?kim društvima Skupština imenuje po proceduri izabrane kandidate.
Slijedom navedenoga, ukoliko je u Zagreba?kim cestama revizijom utvr?en kriminal a o tome su obaviješteni: skupština holdinga, predsjednik uprave holdinga i USKOK, do sada su trebale biti poduzete odre?ene radnje. Osobe koje se sumnji?e da su napravile propuste morale su biti maknute s poslova na kojim su napravili te propuste, te ih onemogu?iti da ponovo po?ine ista djela ili da ih se onemogu?i u uništavanju dokaza. USKOK je morao pripremiti i podi?i tužbu. Policija je trebala istražiti i dopuniti navode iz izvješ?a revizije.

Bandi? i Ljubi?i? nisu onemogu?ili “?etvorku” da dalje ?ini štete i uništava dokaze, ve? naprotiv, premještanjem su onemogu?ili Ra?enovi?a da nastavi s kontrolama i prijavama.

Nadzorni odbor holdinga koji je zadužen za kontrolu poslovanja nije se niti oglasio o slu?aju.
Po svemu navedenom a u skladu s Ustavom, Kaznenim zakonom i Zakonom o trgova?kim društvima DORH, odnosno njegov ured za organizirani kriminal USKOK , imaju dovoljno elemenata za pokretanje radnji protiv sudionika u ovom organiziranom kriminalu.

Umjesto toga, USKOK plasira u javnost informacije da je Ra?enovi? podnio kaznenu prijavu. Po tim informacijama, osobe koje su “ugrožene” kaznenom prijavom naru?uju premla?ivanje Ra?enovi?a.

Koje su mogu?e ugrožene osobe?

Uz “?etvero?lanu bandu” izvršnih kriminalaca tu se svakako nalaze njihovi nalogodavci: Ljubi?i? i Bandi?.

Batinjanjem Ra?enovi?a slu?aj je trebao biti riješen po svim pitanjima. Zastrašeni Ra?enovi? odustati ?e od prijave i direktovanja u Zagreba?kim cestama.

“Ugroženi” odustajanjem Ra?enovi?a prestaju biti ugroženi a USKOK ne treba dalje raditi ništa. Reviziju pojeo mrak odvjetni?kih i policijskih ladica.

Sve je dobro sve je za pet ali promijenili na?elnika PU zagreba?ke . Bani?a nisu ništa pitali. Ljuti gazda Zagreba diže se na zadnje noge i proziva nesposobnu policiju. U javnost plasira kriminalne aktivnosti novog na?elnika Pu zagreba?ke.

E, ne?eš tako, i policija ima svoje adute. Policija vadi aduta iz pri?uve te privodi Ra?enovi?eve batinaše i navodnog posredinika s naru?iteljem.

Nakon policijske poruke Bandi? “shva?a” da je Ivica Toluši? idealan kandidat za na?elnika. Sitna prijevara sa stanom i ometanje istrage o ratnom zlo?inu u Sisku nisu neki grijeh. Stoga “bandi?eva” skupština prihva?a Toluši?a na predloženu funkciju. Policija i Bandi? sklopili dogovor i riješili na?elnika a zataškali naru?itelja. Princip, ti meni ja tebe. Jeb.. zakon.

Navodni posrednik nije više posrednik i odlazi na slobodu. Mogu?nost da javnost dozna naru?itelj batinjanja je skoro nikakva. Potrebno je još neko vrijeme mrcvariti batinaše i javnost a onda ?e vrijeme u?initi da se sve zaboravi. Princip Maestro. Velika akcija, “veliki” uspjeh a nikad nikakvi rezultati.

Bandi? je iskusan u zataškavanju kriminala i svoje odgovornosti. Jedan takav slu?aj zabilježen je još po?etkom ovog desetlje?a u Zra?noj luci Zagreb.

U Zra?noj luci Zagreba revizija je utvrdila nepravilnosti i kriminal. Vlada kao ve?inski vlasnik smijenila je kompletnu upravu i imenovala novu te je naredila utvr?ivanje i procesuiranje svih krivaca. Od uprave do nadzornog odbora.

Jedan od predsjednika NO Zra?ne luke Zagreb u vrijeme kriminala, bio je Milan Bandi? a drugi Stipan Matoš. Matoš je u to vrijeme zadužio Bandi?a i ovaj mu još uvjek pla?a funkcijom u holdingu.

Utvr?ivanjem njihove odgovornosti istraga se prekida, Umjesto odgovornosti po?initelji kriminala iz ZLZ vra?eni su na mjesta s kojih su smijenjeni i na tim mjestima i danas rade. Služe Milanu Bandi?u.

Predsjednik uprave u vrijeme kriminala na Zra?noj luci Zagreb, postao je bosanac i BiH ambasador u Beogradu. Osobama koje su ukazale na nepravilnosti u zra?noj luci uru?eni su otkazi. Sudski sporovi koji se vode zbog tih otkaza ugovora o radu traju više od pet godina (prema ZPP trebali su biti gotovi za šest mjeseci.

Zakon, Ustav što je to za Sanadera, Bandi?a, Ljubi?i?a... Oni mogu zaustaviti predstave: kazališta, MUP-a i DORH-a. Njihovu cenzuru, barem za sada ne može prekinuti javnost i publika.

Pravna država u Hrvatskoj ne funkcionira a institucije rade u korist vlasti i nihovih sponzora. Stoga je užasno kada Bandi? kaže: "pustimo neka državne institucije odrade svoj posao".

Koji crni humor!?

Komentari

Evo se možda uspije doznati

Evo se možda uspije doznati prljavi veš u holdingu i tko stoji iza premlaćivanja:

http://www.net.hr/film-glazba/page/2008/07/24/0301006.html

Tko je glasao

CENZURA NA

CENZURA NA POLLITICI!!!

Griotta ima mogućnost s dvije-tri nule srušiti karmu u roku od 15 minuta s 3,65 na 3,16, a kad se njoj vrate nule, njena karma je uvijek ista. Možda bi Mrak mogao objasniti ovaj način CENZURE na Pollitika.comu?!
Zašto se dozvoli ljudima, koji uopće ne sudjeluju u razgovoru i ne razumiju ni riječi od onoga što ljudi razgovaraju, da dijele nule. Zašto im se dozvoli cenzura? S kojim pravom se Griotta, balavica, usudi dijeliti nule odraslim osobama, kad nema pojma ni o čemu odrasli govore!

Mrak, na Pollitici je CENZURA, a uvijek iste osobe cenzuriraju: Griotta, Tenor i Onanius!

GRIOTTA CENZOR.
GRIOTTA, BUDUĆA PRAVNICA, NEDAJBOŽE SUTKINJA, A NE DOZVOLJAVA PRAVO GLASA POLITIČKOM PROTIVNIKU!
GRIOTTA, GLAVNI CENZOR NA POLLITIKA-COM-U.
GRIOTTA, SRAMOTA PRAVNOG FAKULTETA!!!!!
GRIOTTA, SRAMOTA!!!
GRIOTTA, SRAMOTA!!!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Zanimljivo je to

Zanimljivo je to ocjenjivanje. :-)
U demokraciji svatko ima pravo na svoje mišljenje pa bi trebao imati i pravo to mišljenje iznositi.
Blogeri na politici slobodno iznose svoje mišljenje ali isto tako i slobodno ocjenjuju.
Mislim da bi bilo nepravedno i jednima i drugima oduzeti njihovo pravo.
Jedini naćin da se taj problem riješi je kompromis. Možda se izražavati na "blaži" naćin i tako izbjeći kontra udarac :-).
Primjenjujem taj model i čuvam karmu a ujedno izražavam svoje mišljenje nazovimo to diplomatskim riječnikom. :-)

Tko je glasao

Gledaj, Mućke. Nemam ja

Gledaj, Mućke. Nemam ja ništa protiv ocjenjivanja, jer me ne brine ocjena, kad znam tko me ocijenio (ne cijenim svakog onog koji ocjenjuje), ali imam protiv CENZURE koja proizlazi iz tog ocjenjivanja! Dakle, neka svatko ocjenjuje koliko hoće, ali ne bi trebalo biti CENZURE zbog ocjenjivanja! Jer se na taj način ocjenjivanje zlouporabljava.

Griotta je ADMINISTRATOR, zato jer je njoj omogućeno srušiti nekome karmu s tri nule, a ona je istovremeno dobila od mene desetke nula i karma joj nije pala ni za milimetar. Znači da je sustav ocjenjivanja na Pollitici naštiman na način da se njime može manipulirati.

Druga nepravilnost na Pollitici je što ne možeš obrisati ni urediti svoj komentar, ako ti je netko već na njega odgovorio. Tako mi je rekao Mrak. Ali to vrijedi samo za nas. Griotta i ekipa mogu obrisati komentar i nakon što je na njega odgovoreno, tako da se događalo da bih Griotti odgovorila na njen komentar na moj komentar, onda bi nakon nekog vremena njen komentar iščeznuo, a ostala bi dva moja komentara, od kojih drugi ne bi imao nikakvog smisla, zato jer je Griottin već izbrisan. Na taj način Griotta pravi budalom kojeg god hoće Pollitičara, a specijalno se okomila na mene, vjerojatno po plaćenoj naredbi ODOZGO!!!

Još malo pa će krenuti baseball palicama na neistomišljenike!

GRIOTTA SRAMOTA!!!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

na pollitici nema drugih

na pollitici nema drugih administratora osim mene
nema čal niti korisnika s povećanim pravima (jedina iznimka su prava za ubaciti sliku)

tako da griotta sasvim sigurno nije administrator i sasvim sigurno nije mogla napraviti nešto mimo pravila

Tko je glasao

na pollitici nema drugih

na pollitici nema drugih administratora osim mene
nema čal niti korisnika s povećanim pravima (jedina iznimka su prava za ubaciti sliku)

tako da griotta sasvim sigurno nije administrator i sasvim sigurno nije mogla napraviti nešto mimo pravila

Tko je glasao

još nikad nisam nijedan

još nikad nisam nijedan svoj komentar obrisala.
nisam administrator.
nemam pojma o čemu govoriš.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

nula zato jer LAŽEŠ!

nula zato jer LAŽEŠ!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

odgovorit ću ti samo

odgovorit ću ti samo ovdje.
dala sam nule i tebi i demosu jer ste posve bezveze ispucali 4 komentara u kojima ama baš ništa niste rekli. to je zagušivanje ovog portala i nije ni na koji način doprinjelio raspravi.
misliš me zastrašiti ovakvim komentarima i svojim nulama (koje si mi btw dala na apsolutno sve moje komentare u zadnjih par dana, na svim dnevnicima, bez obzira na to što su vezani uz temu i što su dobili četvorke drugih korisnika itd), ali ja ću na svaki tvoj BESMISLENI (samo besmisleni, nikako ne na komentar koji je vezan uz dnevnik i koji doprinosi raspravi) dati nulu pa makar moja karma pala na 0,0. drugi korisnici neka postupe po svojoj savjesti, ja postupam po svojoj. ne podržavam vrijeđanje nijednog korisnika, pa tako ni sebe i zato ti dajem nulu i na ovaj komentar.
uoči usput na koje komentare ja tebi dajem nulu, i to dok ti bezrezervno daješ nule na APSOLUTNO SVAKI moj komentar, s namjerom da mi srušiš karmu. to se inače zove šikana.
na uvrede neću uopće reagirati; poznat mi je tvoj stil.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

dala sam nule i tebi i

dala sam nule i tebi i demosu jer ste posve bezveze ispucali 4 komentara u kojima ama baš ništa niste rekli. Kad bi si svi na ovom portalu dopuštali toliku "objektivnost" u ocjenjivanju komentara i dnevnika onda ni jedan korisnik nebi imao karmu veću od 0,0 no sva sreća da je takvih "čuvara reda" i poretka na ovom portalu zanemariv broj....... bar za sada.

PS. A tko si to ti @griotta i šta te to tjera da moraš dati neku ocjenu pa i onda kada i ne razumiješ o čemu je riječ..... jel si ti to sigurna da se moj komentar baš uvijek odnosi na na ono što i kome ti misliš da jest ??? ... ohani malo.

Tko je glasao

Tko je tebi kriv što si

Tko je tebi kriv što si glupa pa nisi skužila o čemu mi razgovaramo. To te može samo biti sram, a ne još dijeliš nule, a ništa ne kužiš. Trebala si sama sebi podijeliti nulu, jer si glupa!!! Svojim blesavim ocjenama ti zagušuješ ovu Pollitiku, zato jer tjeraš odrasle ljude s Pollitike, koja s tobom postaje ništa drugo nego najobičniji dječji vrtić. Ocjenjuj svoju mater doma, a mene pusti na miru!!!!

A sad mi objasni, kako to da ni jedna moja nula tebi nije srušila karmu, a tvoje tri nule su srušile moju karmu?

CENZURA

GRIOTTA SRAMOTA
GRIOTTA SRAMOTA

Ap, šta se ti petljaš, kad nemaš pojma o čemu se radi!!!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Ap, šta se ti petljaš, kad

Ap, šta se ti petljaš, kad nemaš pojma o čemu se radi!!!
Branim pravo na izričaj (mišljenja, boli, osjećaja ...). To nas je održalo, kako god nas je rezalo, i zato stalno vodimo beskompromisne bitke.

Griotta je izrekla svoje mišljenje, pa sam podržao taj čin napora i izričaja, bez obzira na ukupnu logiku.

Nadalje, na mlađima svijet ostaje. Moj ključni saveznik u odrastanju su bili oni stariji koji su se toga držali. Zato oko tog, također ključnog pitanja, svakodnevno i godinama ulažem napore i riskiram, strpljivo i kada me potpuno neopravdano pa i dramatično odj***, ne samo za bliske nego za sve, borim se i za delikvente i otpisane. Ti rizici i ulaganja se više isplate nego išta drugo, jer su mlađi ljudi najprofitabilniji dio poslovanja. Cijenim tvoje i demosove velike doprinose zajedničkoj stvari, ali ovim malim korakom za sebe a velikim za čovječanstvo dajem prednost mlađoj osobi, pa makar se radilo o najdubljim vrijednostima koje je povrjedila, jer to je kao da ti malo dijete nešto zamaže, sve ok. Iskusnijim konjima treba biti čast ako ih mlađi malo dohvate.

Tko je glasao

Branim pravo na izričaj

Branim pravo na izričaj (mišljenja, boli, osjećaja ...).

Braniš pravo na izričaj na način da podržavaš griottu u dijeljenju glupavih nula zbog kojih moje pravo na izričaj odlazi u nevidljivost! Kakva je to obrana? Je li to obrana na način da žrtvu batinanja spašavaš od batina tako da je ubiješ, pa da je ne boli batinanje?

Iskusnijim konjima treba biti čast ako ih mlađi malo dohvate.

Prijavi se onda za posao tete u dječjem vrtiću. Da sam se mislila baviti nekulturnim i neodgojenim derištima, ne bih završila ekonomiju!
Ap, ja Griottu ne diram, jer me djeca na netu ne zanimaju, pa očekujem od nje minimum pristojnosti da mi se skine s vrata na isti način! Ako me treba maltretirati studentica prava, onda ću se skinut s neta i otići u susjednu sobu, pa ću bar znati kome dajem gušta!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Ap, Od djece koja se

Ap,

Od djece koja se ohrabruju za djela koja su ne primjerna, izrastaju novi Arkani.

Tko je glasao

Od djece koja se ohrabruju

Od djece koja se ohrabruju za djela koja su ne primjerna, izrastaju novi Arkani.
Sve je obrnuto. Samo oni mladi koje se podržava da misle (osjećaju, bave se ...) i izražavaju to će, i uz stotine grešaka, naći pravi put, pa je ključna uloga i obveza starih konja i kobila prvenstveno u tome podržavati ih da misle i to izražavaju, podržavati život.

Arkan je izrastao i prakticiran u okviru potpune stege, sin viokog oficira JNA i stalni suradnik vrhovnih službi, koje brinu za red i stegu. Kada ge je hrvatski policajac srpske nacionalnosti uhapsio 1991.g., da ga puste (i pustili su ga) je legendu i osnovu hrvatskog pravosuđa, predsjednika Vrhovnog suda pok. Vjekoslava Vidovića, pred očima javnosti lomila i eliminirala (kao i većinu mislećih snaga) cijela hrvatska politička, policijska i pravosudna elita, tako im je bilo važno njegovo puštanje na slobodu i slobodno djelovanje.

Ja ovdje ohrabrujem za pravo na izričaj (mišljenje i ostalo) griottu, koja je vrijedna studentica prava, i tako skromno dajem podršku pok. Vidoviću i mladima na sličnom putu. A ti Skviki si ovom usporedbom s Arkanom zabio jako autogol, kao da si među onima koji lome Vidovića i puštaju Arkana na slobodu. A mentalno još gore, meni to nije bitno (jer sa bezbroj toga sličnog izlazim na kraj, pa mi je to rutina) i mlada griotta će to sigurno apsolvirati, ali razmisli da li su tvoja djeca nešto naučila tako da su ih stari konji peglali ili što im je netko dao priliku razvijati mišljenje, uključujući pravo na pogrešku. I usput, kako se deklariraš kao kršćan, ovo ti je povreda osnove kršćanstva - Isus je svetom Petru apostolu, stijeni, rekao da će ga još te večeri tri put zanijekati, pa ipak da njemu povjerava stvar. Kakve to veze ima s kršćanstvom kada stari konji praše po mladima i kada još istrčavaš s ovakvom svinjarijom? Baš sada imam iskustvo odličnog katoličkog župnika koji, baveći se razumijevanjem za mlade, dramatično ratuje sa starim djelom stada (naravno, osim boljeg djela, koje ga podržava), ima neopisivih scena koje i mene primoravaju na angažman na njegovoj strani, a on oko toga čak odlično surađuje sa lokalnim likovima iz SDP-a, koji nisu kršćani. Vidiš kako je svijet zanimljiv.

P.S. Vodimo ključniji dijalog nego što ti možeš pojmiti. U Hrvatskoj je ključno baš to hoće li mlađe generacije biti nešto pametnije od ovih starijih, koje nisu sklone misliti i koje se na tome iskaljuju. Ključni dio bitke je dobiven, mlađi su pametniji te više i bolje misle te tu stari konji više nemaju šanse, ali se sada radi o još važnijoj fazi poslovanja - kročili smo u doba zrelosti i sinteze kada na tome treba početi zarađivati i obavljati razne minimalističke poslove, a mladi za to još nisu osposobljeni, pa i mi stari konji moramo obaviti ponešto krčenja prašume i reciklaže trasha (smeća). Tako da, molim te, ne otežavaj stvari domovini baš sada kada su kenuli ključni poslovi, jer to je kao delikatne operacije i gradnje, mora biti disciplina mašte inače sve ode u vjetar.

Tko je glasao

Ap, Ja ne peglam nikog i ne

Ap,

Ja ne peglam nikog i ne napadam mlade ljude.

Mene je Gospođa Griota više puta napala i huškala druge ljude protiv mene i u te svrhe joj je istina bila malo strana.

Radil sam desetlječima s mladim ljudima i nikad nisam imal probleme i uvjek sam ih tretiral ko ravnopravne partnere.

U firmi gdje sam radil su nekadašnji šegrti koje sam podučaval postali šefovi i to ne mali. Kod susreta su godinama posle rekli svojoj djeci: Ovo je Marijan, a oni na to: A vi ste taj koji naš tata tak hvali.

Kaj se tiče moje djece i s njima imam dobre odnose i kad sam u domovini zvoni telefon svaki dan i sumnjam da se jednog tirana tak često zove.

Mlađa me je iz USA prošlu godinu zvala svaki drugi dan.

Oni koji se ne naučiju poštivati sugovornike u mladosti ti ne naučiju nikad.

Tko je glasao

Od djece koja se ohrabruju

Od djece koja se ohrabruju za djela koja su ne primjerna, izrastaju novi Arkani.

Tko je glasao

Znači po tvojem se treba

Znači po tvojem se treba onu djecu koja rade nešto što ne valja ohrabrivat, a ne im ukazat da su nešto krivo napravili.

Tko je glasao

Ne. Prišivaš mi svoje

Ne.

Prišivaš mi svoje misli - pročitaj šta sam je napisao.

Dakle, tebi je normalno i dalje tvrditi da si ti kriterij šta je primjereno a šta ne te da od onih mladih ljudi koji se po tebi neprimjeno ohrabruju nastaju Arkani. No, ni to ti nije dovoljno, nakon niza mojih prilično iscrpnih komentara o ulozi Arkanu i arkanovštini u hrvatskom društvenom i političkom životu ti dalje iznosiš svoj besprijekorni položaj u Stuttgartu i meni imputiraš da ohrabrujem djecu da rade nešto što ne valja.

Proizilazi da ja ključno utičem na stvaranje arkanovaca a ti i lion geen ključno spašavate stvar i izvodite djecu na pravi put. A sve zato što ste se vas dvoje postavili u ulogu besprijekorno mislećih i delajućih osoba, dok ste za mene pretpostavli ono drugo.

Šta misliš Skviki gdje bi sada bila Hrvatska da je to tako kako ti se čini ? Pomoći ću ti, u bezizlaznim stanjima, međutim to nije tako - i mi tu nešto delamo, mislimo, nešto smo napravili, imamo neki rešpekt a bogme i odličnu djecu, obrazovaniju od nas i naučenu da misle bolje od nas (što je ključno), tako da smo u prilici priuštiti si i malo bavljenja na pollitika.com, da to nije tako to ne bi mogli ni u snu.

Ali, sada je stiglo i doba zarade na raznim pizdarijama, pa zarade zovu i ja koristim ovu priliku da ti zaželim malo pažljivijeg i opuštenijeg čitanja i razmišljanja o prethodnom i inače, dok ja budem ordinirao po raznim problemima i podizao cijenu za to, sve sa ciljem da mlađi to lakše podignu na još nemilosrdniju razinu i visine zarada.

Tko je glasao

Ap, Nisam ja nikakav

Ap,

Nisam ja nikakav kriterij, samo sam rekel da imam dobre odnose s mladim ljudima.

Iznašam svoja mišljenje na pollitika.com i više put sam atakiran od Gospođe Griote.

Zadnji put je bilo jučer i to u vezi ugovora generacija.

Iznesel sam samo moje gledište na tu temu i tebi je dobro poznato kak se je to sve odvijalo.

Več sam Seneki napisal da mi objasni kak funkcionira to sve kod nas, jel po nečijim gledištima ja nemam o tome pojma.

Pa bi i tebe molil da mi objasniš kak kod nas funkcionira mirovinski fond.

Ko uplačiva i ko ima pravo na mirovinu jedan dan.

Mogel bi mi objasnit od čijeg se novca financira školstvo.

Tko je glasao

Pa bi i tebe molil da mi

Pa bi i tebe molil da mi objasniš kak kod nas funkcionira mirovinski fond.
Ko uplačiva i ko ima pravo na mirovinu jedan dan.
Mogel bi mi objasnit od čijeg se novca financira školstvo.

Iako je prividno i formalno drukčije, stvarno financiranje svih zajedničkih poslova i cca 50 % privatnih je kod nas isto i jedinstveno cca 40 godina - sve je kao jedan tekući račun u minusu, sa tisuće i tisuće varijacija, koji se puni sa svih strana po pravilu gdje se i dokle se može oderati (do stupnja da se lako i ubija i općenito uništava da bi se oderalo) a prazni i zadužuje još lakše, jer su se i oko punjenja a još više oko pražnjenja čvrsto ujedinile široke moćne raznovrsne divizije, koje se natežu međusobno oko pojeinosti ali oko ovog osnovnog mehanizma su složne skoro 100 %, po pravilu svi za jednoga jedan za sve.

Tako je u toj stvarnoj kasi stalno veliki minus, već 40 godina jako veliki, puno veći nego što se prikazuje, što je logično jer smo društvo iznimnog razvitka i napredovanja, pa se puno više ulaže u to neg što se stvarno zarađuje, u čemu ne pomaže nego još veće minuse stvara to što je rasprodano 90 % toga zajdničke imovine, uključujući ono svih prethodnih i nerođenih generacija. Npr. kod nas je 98,9 % privatnog stambenog prostora, iako smo kao društvo i država nalijedili i izgradili jako puno zajedničkog toga i non stop gardimo i financiramo dalje, jer što više t radimo to su veći minusi i troškovi, za to vrijeme se Njemačka pati sa 50 % zajedničkog vlasništva i beskrajnim mlijardama EUR-a u tom zajedničkom sustavu, Švedska čak sa 85 % ... a zna se da je privatno puno uspješnije nego zajedničko,

Tako da taj naš dugi model zajedničkog (samo)upravnog poslovanja pod vodstvom partije jako vara sve i svijetu i kod kuće:
- svi misle da je krut i zastario (zbunjuju ih razni trikovi za zbunjivanje) a u stvari je turboliberalan, liberalniji od svih drugih sustava jer omogućuje ono što nigdje nije moguće;
- svi misle da je presložen, a u stvari je prejednostavan, cca kao švedski stol za šire odabranije društvo, sa kojeg se omaste i pomoćne snage, neće se baciti u smeće;
- svi misle da je ekonomski slab jer slabo osigurava a fora je u obrnutom, konstruiran je i ardi tako da raznih zarada i ulaganja kao tu nema nidgje u svijetu;
- svi misle da se od 1990.g. do danas dešava nešto jako posebno, a zapravo je sve isto kao sedamdesetih i dalje, čak isti glavni inženjeri i njihovi glavni šegrti upravljaju istom industrijom;
- svi misle da time zaostajemo za evropskim i svjetskim prilikama, a zapravo stalno predvodimo, ono što je zadnje desetljeće trend u Evropi, liberalizacija itd., to su kod nas pod stare dane dogardili Kardelj i Tito, da nisu ne bi se tada očeličeni likovi držali do danas i poslovali sa evropskim partnerima kao od šale;
- svi misle da nema love a kod nas milijarde teku kao u potocima, usporedi kojom lovom se grčevito bave po njemačkim javnim raspravama, drve oko pola mlrd EUR-a, dok nas takve svotice uzgred dogovori do jučer državni intitut IGH d.d., uz niz važnijih poslova.

To što u nekim djelovima nema love je ne samo logično nego je baš u tome fora, bez koje to ne bi funkcioniralo, stalni iznimni razvitak i napredak:
- u školstvu logično nema za razna jadnike jer njihova visokoškolska elita za razvitak troši prosječno 5x više nego njemačka, pa kada bi to ovima drugima dali sve bi se urušilo;
- razni penzići glođu kosti, jer su turbosolidarni, prije držali ljestve a sada čvrsto podržavaju, sa onim penzićima koju sa hapali i imaju najmanje 100 mlrd EUR-a u privatnim rukama, čime su najjača penzićka grupacija u Evropi. Da njima nešto daju ne samo da ne bi bili najjači nego bi se sav razvitak i napredak urušio;
- kada najjači "poduzetnici" i divizije počeli puniti u zajedničku kasu više nego hapati iz nje, ne bi izdržali niti mjesec dana, jer ništa nije podešeno za tako nešto is ve bi otišlo u ... zato to moraju puniti jadnici, koji se time nadaju da će i oni dobiti šansu, jer su razni prišli sstolu i namirili se,

Dakle, sve ti je to jedan zanimljivi financijski inženjering, koji se sviša raznim domaćim i stranim snagama, kojeg su opticaj pustili Krdelj i Tito i nema ga tko zaustaviti i da hoće, niti za popravaka i reparaturu, radi i bez toga.

Tko je glasao

Fala.

Fala.

Tko je glasao

starih konja i kobila Kakav

starih konja i kobila

Kakav nepristojan izraz! Nemaš pojma tko ti je sugovornik, a izražavaš se na takav način! Ne bi me čudilo da Griotta, pod ovim dojmom, sutra na ulici bude ubijala stare "konje i kobile"....dobro je Skviki rekao, na ovakav način mogu se odgojiti samo novi Arkani!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

dobro je Skviki rekao, na

dobro je Skviki rekao, na ovakav način mogu se odgojiti samo novi Arkani!
Onda dobro, drži se toga što je Skviki rekao, makar je rekao svinjariju - svatko bira i uživa po svojim ukusima i preferencijma, bilo bi veoma nezgodno kada bi sve bilo isto.

Koliko ja vidim na primjeru hrpe raznovrsnih mladih ljudi - nema problema i stvar jako dobro napreduje, iako nemaju razumijevanja za pitanja kojima su zaokupljeni stari konji i kobile i ostalo gospodarstvo (baš to uliva povjerenje).

P.S. Na postu smo koji se bavi aktivnostima Arkanovih suradnika, pa zar ti nije čudno što ste se ti i Skviki u tom kontekstu primili pokušaja da jednu studenticu prava promovirate u Arkana a stvarnog Arkana i suradnike zaobilazite - mislim se, tko tu koga zajebava? Šta ti misliš o svježim zbivanjima, koja struja arkanovaca mlati toljagama po Zagrebu, oni koji su ga pustili iz zatvora ili oni s kojima je dugo volio kartati po Peščenici ili je to sve jedna te ista ekipa, tek toliko da dobijemo bolju sliku te veoma zanmljive prakse izvrtanja i okretanja?

Tko je glasao

pa zar ti nije čudno što

pa zar ti nije čudno što ste se ti i Skviki u tom kontekstu primili pokušaja da jednu studenticu prava promovirate u Arkana

Niko nju ne promovira u Arkana i ta tvoja tvrdnja je izkrenula značaj mojeg komentara.

Onaj ko je u stanju atakirat ne istomišljenika na taj način kak ona radi, taj s vremenom upotrebljava i drukčije metode, pogotovo ak dobi moč u ruke.

No tebi bi to trebalo biti poznato.

Tko je glasao

koja struja arkanovaca mlati

koja struja arkanovaca mlati toljagama po Zagrebu

kako je općepoznata stvar da zagrebom upravlja sdp-ova struja i da se bez nje u zagrebu ne može (m).rdnuti, onda je potpuno jasno pod čijim patronatom arkanovci mlate toljagama po zagrebu!

mladih ljudi - nema problema i stvar jako dobro napreduje, iako nemaju razumijevanja za pitanja kojima su zaokupljeni stari konji i kobile .... pa se zaori nova pesma na Iblerovom, iz grla mladih ždrebadi: "druže tito, mi ti se kunemo...." ili "po šumama i gorama"

Ma daj, Ap.

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Istina je, ali samo djelić

Istina je, ali samo djelić i to precizno papagajski odabran iz puno šire cjeline.

Za hapšenja i puštanja na slobodu Arkana 1991.g. je na vlasti u Zagrebu i RH bio HDZ, u Zagrebu nezakonitim instaliranjem Marine MD i Vedriša te cijele bulumente henesijevaca (Vedriš, Valentić, Mišetić, Čović, Luković, Gregurić ...) umjesto izabrane i konstituirane vlasti, pa nije čudo što su iste ekipe potom "greškom" pustile Arkana, smjenile legendarnog suca Vjekoslava Vidovića sa mijesta predsjednika Vrhovnog suda i likvidirale neke hrvatske političke čelnike, te zajedno sa ostalim naprednim političkim snagama hapale sav stambeni fond već 1991.g. i sve pozicije, još u više rundi falsificirale i uzurpirale izbore te i danas vladaju sa sitnicom od cca 95 % toga u RH, na isti način kao desetljećima prije, zajedno sa ovim izabranim djelićem koji spominješ.

Tako da se radi o istom društvu uzurpatora i istoj praksi, uključujući arkanovce, s kojima se očigledno kontinuirano surađuje.

Prodaja po precizno odabranim djelovima više definitivno ne ide na tržištu i umjesto tog je stiglo dugo doba plaćanja ceha - tu nema pomoći pa ti ne mogu pomoći ni uz najbolju volju, jednostavno drukčije ne ide ni da se obratiš na sve adrese i štabove.

Tko je glasao

Nevjerojatno, Ap, veliki

Nevjerojatno, Ap, veliki intelektualac, pa zastupa CENZURU na Pollitici! Nezgodno je kad postoji netko tko govori drukčije, jelda. Pa idemo sve snage usmjeriti da postane nevidljiv. Pa nagovorimo Griottu da dijeli nule, od kojih karma pada, a Griotti karma ne pada, kad se njoj daju deseci nula. Zanimljiv način cenzure. I onda to Ap podržava!
Hajde, Ap, daj i ti nulu!!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Nisam intelektualac po

Nisam intelektualac po profesiji ali sam ti, bez obzira na to, upravo dao podršku na pravo izričaja (mišljenja, boli, osjećaja ...). Kako god nas je rezalo, uvijek sam bio na strani izričaja, što sam jako skupo plaćao, sa zadovoljstvom.

Tko je glasao

Ap, dao si potporu

Ap, dao si potporu CENZURI!!!

Ako komentator na ovom forumu može pisati na način da su mu vidljivi komentari iznad ocjene 3, a oni ispod 3 postanu nevidljivi, onda to znači da je to CENZURA. Ako ja imam ocjenu 3,65, znači da je to gotovo 4 i onda se na Pollitici otvori tema o izboru novog predsjednika, pa ja počmem opisivati čovjeka za kojeg mislim da bi bio dobar, pa se društvo s pollitike, lijevo orjentirano, sjeti da nije dobro da ja opisujem favorita i odluči mi sniziti karmu, onda počmu padati nule, kako bi me se otjeralo u mrak, da mi se komentari ne vide, pa onda ni ne mogu pisati. Izgovor je karma i dva komentara koja društvo nije razumjelo, ali su im ličila na nevezan razgovor. Onda mi karma u roku od 15 minuta, zahvaljujući ADMINSTRATORU POLLITIKE GRIOTTI padne sa 3,65 na 3,15 s tendencijom daljnjeg pada. Istovremeno ja Griotti dajem nule na svim komentarima na koje sam naišla, da vidim kako će se pod istim uvjetima kretati njena karma, i zamisli rezultat: njena karma stoji na broju na kojem je bila i prije mojih nula!!! Sad ti meni reci što je to ako nije CENZURA!!!

Ako ti misliš da sam ja glupa da ne kužim što se događa, onda je to tvoj problem.

I još mi objasni kako si to dao "podršku na pravo izričaja (mišljenja, boli, osjećaja....) ako se mene CENZURIRA da ne bih izrekla svog favorita za predsjednika!!! Objasni!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

lijepo što priznaješ da si

lijepo što priznaješ da si na svaki moj komentar dala nulu. sad mi još samo reci da je to normalno ponašanje i da ti time ne zloupotrebljavaš svoje pravo ocjenjivanja.
ja sam tebi dala nulu na 3 komentara i to je cenzura, a ti si meni dala nule na prema tvom priznanju desetke komentara i to nije cenzura.
petica iz logike, lionice.
prijavljujem te mraku radi šikane.

..............................................................................................
Get your facts first, then you can distort them as you please.

Tko je glasao

Nije cenzura, zato jer

Nije cenzura, zato jer pomoću sustava cenzuriranja na Pollitika.comu, Griottina karma ne može pasti, a LQ karma pada i na jednu nulu! Prijavi mraku slobodno, on je postavljao taj sustav pa će znati o čemu govorim. A i glupo je što se praviš glupa, kao ne znaš za to, a ti si jedan od administratora ovdje. Da nisi, ne bi mogla brisati svoje komentare na koje je netko drugi već odgovorio.

Nulama sam ocijenila tvoje komentare iz istog razloga iz kojeg si ti ocijenila moje: NE SVIĐA MI SE KOMENTATORICA! Prema tome, što god Mrak učinio meni za kaznu, morat će i tebi! Mislim, ako misli ostati vjerodostojan!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Zašto se uvijek dobra

Zašto se uvijek dobra rasprava uništava od strane nekih blogera sa nepotrebim tj. u ovom a i u prijašnjim slučajevima sa ocjenama?

Svatko daje ocjene iz više razloga. Dakle ako je u tijeku rasprava, za neki osobni fajt (zašto ste nekom dali 1-4) prebacite se na privatne poruke.

Tko je glasao

Cenzura nije privatna stvar,

Cenzura nije privatna stvar, već javna i protiv nje se treba boriti svim sredstvima. Ako nisi zapazio, ovaj post nosi naziv: "Cenzura pravne države" pa moji komentari protiv cenzure pripadaju upravo ovdje, zato sam ih tu i smjestila, iako se cenzura događala na drugom postu. Ako ne želiš čitati komentare na temu cenzure, tvoje demokratsko pravo je da ih preskočiš.
Hvala!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Nemoj se ponasat kao malo

Nemoj se ponasat kao malo dijete. Ako ti daju nule promijeni taktiku. Možda je do stila izražavanja.
Evo ja nemam nikakve veze sa SDP i slobodno iznosim svoja misljenja(koja su cesto i protiv) i nitko mi ne dijeli nule. No kao sto sam vec rekao pratim rasprave i ovo sto ti i Skviki i griotta radite vec sam procitao vise puta na vise tematskih postova. Slobodno ja vas preskocim i to da vas ne okrznem npr. jednom sam prilikom stavio kao komentar na više postova ovaj link http://youtube.com/watch?v=DfNU7rU41jo
pa me je griottica optuzila da spamam..zamolio sam je da odemo na privatno i tamo smo rijesili problem.

Tko je glasao

Znaš što, najbolje je da

Znaš što, najbolje je da mi ti onda pišeš komentare, pa ćeš biti siguran da će biti napisani baš onako kako ti misliš da bi trebali glasiti!!!!
Daj se malo skuliraj! Što ti misliš što je sloboda riječi?

Ako Demos i ja razgovaramo o politici, a Griotta to ne razumije, da li je to razlog da mi komentare nulira i tako učini nevidljivima? Ne misliš li da bi ona trebala barem šutiti ako ne razumije, ili razgovarati s onim koga razumije! Nulirala je, a da nije ni pokušala razriješiti nedoumicu. Da ja mijenjam taktiku da me djeca iz dječjeg vrtića razumiju? Pa onda ne bih bila na Pollitici, već bih bila teta u dječjem vrtiću!
To što si bio na private s Griottom, to je tvoj problem. Što se mene tiče možeš se za nju i oženiti.

Slanje komentara neistomišljenika u nevidljivost je čista CENZURA!!!

(Eno ti najnoviji primjer CENZURE: Tenore se ne slaže s QQ na Frederikovom postu, pa mu je redom dijelio nule, tako da se izvana niti jedan komentar ne može pročitati. Pri tom Tenore nigdje nije ostavio niti jedan svoj komentar da se njega ocijeni, niti je napisao bilo koji post, ali uredno "briše" tuđe komentare. Znači da je on ovdje neka vrsta političko-ideološkog administratora koji čisti neistomišljenike i političke protivnike. Nekad ih je zacijelo slao na Goli otok, pa se naviknuo na takve postupke, nemam drugog zaključka.)

Nule na Pollitici znače GOLI OTOK!

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

He, pa sloboda

He, pa sloboda rijeći/izbora je jedna jako zajebana stvar(moje misljenje) npr. griotta ima slobodu izbora pa te handri sa nulama. U razloge ne želim ulaziti no i ti imaš isto opciju dijeljenja nula /kao i svi/ tako da je stvar privatnog karaktera.

Moj stav je da covjeka sloboda govora moze katapultirati tamo gdje nije planirao ako kod njega ne postoji autocenzura.

Inaće sam oženjen

Tko je glasao

He, pa sloboda

He, pa sloboda rijeći/izbora je jedna jako zajebana stvar(moje misljenje) npr. griotta ima slobodu izbora pa te handri sa nulama.

Kažnjavat ljude s negativnim ocjenama radi toga jel je taj drukčijeg mišljenja je teror sličan diktatorskim režimima, koji su ne istomišljenike slali u zatvore.

Tko je glasao

Skviki od svega se slobodom

Skviki od svega se slobodom govora moze napravit i sudnji dan al dal to ima smisla pogotovo od toga pravit celebrity

Tko je glasao

TT, Puno toga nema smisla na

TT,

Puno toga nema smisla na ovim stranicama i nikam ne vodi.

No priroda nam je podarila moč govora i mi smo taj dar počeli zloupotrebljavati s namjerom druge povrijediti, a sami nismo spremni tu moč osjetit na svojoj koži.

Tko je glasao

sto ljudi sto ćudi

sto ljudi sto ćudi

Tko je glasao

Žali se upravi, HBO-u,

Žali se upravi, HBO-u, HHO-u, na cca 362 adrese pravne države i tko zan kuda. Ja ti nisam prava adresa za žalbe - nisam ovlašten i općenito sam nespecijaliziran za žalbe, uvijek gledam sa svjetle strane

http://mojtv.hr/video/default.aspx?id=jHPOzQzk9Qo

P.S. Ovo mi je profesor, s kojim smo poslije svake runde učenja tragali za svijetlom stranom života
http://www.matica.hr/MH_Periodika/vijenac/1999/136/tekstovi/05.htm

Tko je glasao

Zašto bih se žalila negdje

Zašto bih se žalila negdje drugdje? Pollitika Pollitici!

Ne sviđa mi se kad se englezi izruguju križevima! Pjesma je mogla biti otpjevana i uz drugačiju scenografiju. Ne sviđaju mi se ljudi koji, čak i kad pjevaju, nastoje uvrijediti druge ljude. Jedna od njih je i Severina. Kad sam bila u džamiji u Jajcu, izula sam cipele i ušla bosa.

Sviđa mi se tvoj profesor. (ne mislim na sliku)
Oduševio me ovaj izraz: "ženomuževima". Odgovara velikoj većini današnjih muškaraca :)

Dragi moji, lijepi pozdrav!

Tko je glasao

Ne sviđa mi se kad se

Ne sviđa mi se kad se englezi izruguju križevima!
To je pogrešna interpretacija, a ne odgovara ni činjenično. Oni se, kao Englezi, prvenstveno izruguju svome imperijalizmu i ne izruguju se križevima nego, u tom djelu filma i cijelom filmu, odbijanju većine da bilo šta vidi i shvati, te papagajskom ponavljanju nešto odabranih i naučenih fora umjesto toga.

Tako, ako bi pojednostavnili ad engleza i križeva, baš ismijavaju ono drugo i time su praktički na liniji Slamniga, koji je to, zajedno sa drugima, počeo puno ranije, u grdo doba tik iza II svj. rata. I oboje su veoma veoma dobri za naše prilike - i sa imperijalnim englezima (hrvatima) i sa razumijevanjem čovjeka pa i iz kršćanskih pozicija je veoma slično kako ti majstori to obrađuju

Oduševio me ovaj izraz: "ženomuževima". Odgovara velikoj većini današnjih muškaraca
U naprednim patrijarhalnim sredinama Rusije, Hrvatske, Srbije, Kine i drugima je težište položaja muškaraca pomjereno na tretmane i čeličenje u napredovanju čovječnosti čovjeka a žena na asistencije oko toga, pa je logično da su muškarci postali proječno "humaniziraniji" a žene "angažiranije". Ta duga borba za čovječnost čovjeka je rezultirala i društveno-političkim uspjesima (dominiraju supermušakarci a ostali se bacaju u smeće, među ženama slično u prve redove idu turbo žene a ostale čekaju dugi red) i pravilima (najuspješniji su Imoćani ali nad svakim Imoćaninom bdije po jedan Zagorac itd.).

Ali, bolje od mene će to majstori, profesor i Monty Payton.

P.S. Svi mi razumijemo da vi ekonomisti i jaki partijski simpatizeri niste stigli uočiti te i razne druge (nevažne) fore, pa zato malo oftopic nabacujem, da se nađe na švedskom stolu.

Tko je glasao

jedino što valja u

jedino što valja u predstavi je što bacaju meso u publiku pa nemoram u mesnicu poslije predstave,a i ulaznica mi se isplati...ljudi nemaju kaj radit pa smišljaju idiotne predstave...zalosno

Tko je glasao

Primjer nezakonitog izbora

Primjer nezakonitog izbora kandidata za popunu radnih mjesta u holdingu je Joško Morić. Zbog njegovog nezakonitog zapošljavanja podnio sam Kaznena prijava protiv Slobodana Ljubičića DORH-u. DORH na prijavu nije reagirao, nije poduzeo ništa. Čak me nisu dali prebiti kao znak zahvalnosti za prijavu a kako su to napravili Rađenoviću.

Kaj ti nije Mrak dao lijepi odgovor na tu tvoju kaznenu prijavu i objasnio kako pojima nemaš što pišeš? Ali ne, to ne dopire do tvojg mozga (ako uopće imaš nešto za samostalno razmišljanje) i ti pola godine nakon toga i dalje u uvjerenju da je tvoj kaznena prijava djelo poštenog građanina a DORH mjesto korupcije...

I to je samo jedan od dobrih primjera kako to kod nas funkcionira, po onoj mojoj teoriji govna i muha koje se zalijepe na govno i lijepe se bez obzira što ima tisuću pokazatelja da nije tako...

youtube.com/bijesdrugi | 4hdz.com
Preporučam: youtube.com/maxprvi | Lion Queen

Tko je glasao

po onoj mojoj teoriji govna

po onoj mojoj teoriji govna i muha koje se zalijepe na govno i lijepe se bez obzira što ima tisuću pokazatelja da nije tako...
i kako ti sebe vidiš, kao govno ili muhu? :-)

Tko je glasao
Tko je glasao

temeljni zakon ocjenjivanja

temeljni zakon ocjenjivanja na pollitici : ako je ocjenu dao Associated Press (Ap), ne dvoumi - udaraj četvorke ili gornju strelicu...

Tko je glasao

Još je jako rano da i neka

Još je jako rano da i neka značajna manjina bude stvarno zainteresirana za minimalno stvarno pravnu državu a da bi to bila jaka većina je još višee prerano. Prije toga mora svoje odraditi dugo razdoblje povrata preplaćenog te minimalističkih zarada na svemu tome, jer je i teorijski nemoguće da netko rješi beskrajni trash i dugove tako da to sam financira i rješava a da se drugovi i gospoda slade izobiljem plodova.

Stalni iluzionizam da duboke zahtjeve poslovanja i bekrajne milijarde rješavaju neke mistične druge snage, baš za to zadužene, i da će rješiti kad netko zatraži, samo pojačava činjenicu da bez plaćanja i povrata preplaćenog već nije moguće ništa a svakim danom kamatarenja na tome se to i cijena pojačavaju.

U viđenju toga, osim uobičajenog iluzionističkog blefiranja i isključenja bilo kakve poslovne logike, vjerojatno kumuje i potpuno isključenje razumijevanja za krvnike te s tim u vezi prekomjerno zauzimanje pozicije žrtve - to su pametni ljudi obradili i to je klasični obrazac, neodoljive privlačnosti predmeta žudnje čini da se lako i krajnje razumni ljudi rado premeću u lopine i krvnike, koji su time istovremeno i jadnici i žrtve te, kako nitko nema razumijevanja za taj proces pretvaranja u lopine i krvnike i svi vrište da su žrtve, onda naprosto nema tko obaviti ni minimalno, ili su takvi spriječeni, u najmanju ruku beskonačnom količinom potrebnim milijardi i ostalih probavnih potreba toliko brojnih krvnika koji su ujedno i žrtve.

To nije došlo namjerno. Kada se je, nakon raznih etapa, svijet malo prekrajao početkom sedamdesetih, stigla je lova i život te zadatak zauzvrat se bahatiti po cca 2/3 svijeta i uputa "ne držati se paragrafa kao pijan plota". To se je jako svidjelo jako velikoj količini divizija, biti glavni igrači i jebači uzduž i poprijeko, i praši sve do danas, kada je konačno stigla zrelost i sinteza tog dugog puta sa novim izazovima i ono ključno - veliike tržišne potrebe nekog drugog minimalizma te plaćanja i povrati preplaćenog s tim u vezi.

A u vezi pravne države jako dugo je jako velika većina naprosto čvrsto opredjeljena za suprotno, potpuno razumljivo jer bez toga ne bi bilo cca 80 % toga što jeste i ako jeste i nikada ne bi rješio ništa. Još nema niti 1% snaga koje bi poslovale pod uvjetima normalne konkurencije, pa čak i kod rutinskih masovnih poslova kod uprave, a neke malobrojne snage koje su hapale jako puno toga pod pravnom državom podrazumijevaju da će neke beskrajne pretorijanske garde vječno očuvati šta su hapale i zadržati ritam toga povećanja, one su "pravnu državu" kao samoupravljanje pod vodstvom parije uhodale već sedamdesetih i prakticiraaju to već automatizmom, pravno se lakše hapa 1.000.000 stanova i prootci novca te sredi i ono nikada nigdjee drugo nije bilo niti će biti moguće, samoupravnim dogovorom, nego što se izda neka rutinska suglasnost za neki priključak.

Sve su to svima jako dobro poznate farse - da je kapital donešen iz šume brzo pretvoren u osvajanje i hapanje svega te da nikada, pa ni zlatnih sedamdesetih, dok je drug Tito jahao na čelu kolone ni u fantastičnim uvjerima nije zarađeno za pokriće a da su šegrti koji se nako toga biraju još manje u poziciji i u stanju (nismo bili u stanju rješiti niti banalni problem - Šuvar) te da se sve jako dugo šlepa na leđima manjine.

Da bi bilo šta drugo bilo moguće, prije toga nije moguće izbjeći dugo plaćanje pameti i usluga te bar djela preplaćenog.

Sređivanje dugo stvaranog trasha i troškova od beskrajnih milijardi naprosto nije moguće rješiti pljuni pa zalijepi a još manje trošenjem beskrajnih milijardi i rastom dugova, ama baš ni jednim djelom kako se posluje i čemu se beskrajne divizije vične, pa niti će to rješiti politika ni struka kako se je naviklo, niti je to igdje ikada tako rješeno, nego će se to rješavati prilično dugo i po zahtjevnim dijagnozama.

Ključ svih priča je plaćanje potrebnog. Bez toga i inače nikada ništa nije minimalno funkcioniralo iole dulje vrijeme a u ovo blagotvorno vrijeme zrelosti i sinteze ni to nije dovoljno i očigledno su dodatno potrebni i bezuvjetna kapitulacija i razumijevanje krvnika i žrtve - ne može kulturnorevolucionarni maoizam rješiti ama baš ništa, može samo upropastiti, ni veliki Mao i Tito to nisu radili zato što nisu znali nego da osiguraju da im se ne piša po grobu, kao drugu Staljinu, ali ne može se u sve vijeke vjekova na tome samo napredovati i ništa ne plaćati niti misliti.

Kada je tako išlo i mora biti, zbilja nije loše. Sve divizije su imale manje ili veće prilike iskusiti svijeta i ponešto pokokošariti, osim mlađih divizija. Sada se, u zbilja pogodnim uvjetima za igru, svima pruža i jako nameće prilika iskazivanja, jer prava igra nije završena nego tek počela. Žrtve i nemoćni, kao što vidimo, nisu samo žrtve, starci sa 1.000-2.000 kuna penzije pomažu svoje mlađe i jači su u plaćanju i vjerodostojniji partner za poslovanje nego Agrokor, Agram ... i cijele jake divizije. Biti će tu još jako puno iznenađenja, maoizam je odigrao svoje.

Tko je glasao

Postavke za pregledavanje komentara

Od 25. listopada 2017. godine na pollitika.com više nije moguće dodavati novi sadržaj (postove, komentare), niti je moguće kreirati nove ili se ulogirati na stare korisničke račune.
Odaberite svoje postavke za pregledavanje komentata i kliknite na "Snimi postavke" da aktivirate promjene.

Najkomentiraniji članci